close

Enter

Log in using OpenID

Brassica oleracea L.Kupus Farao,Futošk i Njemačka, Hrvatska 90

embedDownload
Presadnice povrća
Znanstveno ime
vrste
(latinski+hrvatski)
Znanstveno ime
sorte
Država ili regija u kojoj je
poljoprivredni reprodukcijski
materijal ispitan i odobren
Datum od kada će
poljoprivredni
reprodukcijski materijal biti
dostupan
Kontrolno tijelo
90 000 sadnica.od
20.02.do15.06.20
14
107
000sadnica.od
01.03.do15.06.20
14
18 000 sadnica od
20.04.do15.06.20
14
58000 sadnica od
15.03.do15.06.20
14
55000 sadnica od
10.03.do
20.08.2014
40000 sadnica od
25.03.do
15.06.2014
290 000 sadnica
od 15.03.do
30.05.2014
Bioinspekt
Hrvatska, Austrija
280 000 sadnica
od20.03.do
30.05 .2014
Bioinsekt
Slovenija
60 000 sadnica od
20.04.do
30.05.2014
20 000 sadnica od
01.04.do30.05.20
14
440 000 sadnica
od 01.03.do
01.09.2014
Bioinspekt
Brassica
oleracea
L.Kupus
Brassica
oleracea
L.Kelj
Farao,Futošk
i
Njemačka,
Hrvatska
Famosa,Meli
sa,kovrđavi
Grunkohl
Njemačka, Austrija
Brassica
oleracea
L.Kelj pupčar
Brassica
oleracea
L.Brocula
Brassica
oleracea
L.Kolerabica
Brassica
oleracea
L.Karfiol
Lucopersicu
m
Esculentum.
Paradajz
Hercules
Njemačka
Belstar,Bata
via
Njemačka
Bijela,Korist
Hrvatska,
Njemačka
Snježna
glava,Veroni
ka
Jabučar,Aper
o,Buran,Kora
l,Hercules,še
ri
Sakura,Volov
sko srce
Babura
botinečka
žuta,boni,ve
drana,Ajvark
a slonovo
uho,šorokšar
i,gelber
blok,crvena
we880
Šparoga
zelena
Hrvatska, Austrija
Elite
Njemačka
Capsicum
Annuum
L.Paprika
Asparagus
Officinalis.Šp
aroga
Cucurbita
pepo
L.Tikvica
Lactuca
sativa
L.Salata
Hrvatska, Austrija
Argetinas,Gr Austrija
acer,Analen
a,turbilon,An
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
tonio,Alepo
Eskarol
žuta,Nuance
Hrvatska
Cucumis
Melo Dinja
Medna rosa
Hrvatska
Citrullus
Lanatus,
Lubenica
Valerianela
locusta.
Matovilac
Spinacea
oleracea.
Špinat
Beta vulgaris
Blitva
Crimson
swet
Hrvatska
Gala,vit,Ljub
ljanski
Njemačka,
Hrvatska
Matador
Hrvatska
Srebrenolisn
a
Hrvatska
Beta Vulgaris
L.Cikla
Boro
Njemačka
Cichorium
Intybus Radić
Indigo
Austrija
Solanum
melongena
Patliđan
Cucumus
Sativus
Krastavac
Apilum
Graveoiens
Celer
Brassicia
pekinensis
Kineski kupus
Aluum Cepa,
Luk mladi
Domaći
srednji dugi
Hrvatska
Sunčani
potok
Hrvatska
Praški,Prinz
Hrvatska, Austrija
Bilko
Austrija
Parade
Hrvatske
Hibiscus
Esculentus
Bamija
Portulaca
oleracea
Potočarka
Eruca Sativa
Rikola
Sultanija
Hrvatska
Postlein
Njemačka
Salvatika
Austrija
Cichorium
Endivia
50 000 sadnica od
20.04.do
10.08.2014
15000 sadnica od
01.04.d0
30.05.2014
20000 sadnica od
01.04.do
30.05.2014
1500000 sadnica
od 15.02.do
30.11.2014
50000 sadnica od
01.03.do25.11.20
14
24000 sadnica od
15.03.do10.09.20
14
18000 sadnica od
20.03.do
15.08.2014
15000 sadnica od
30.03.do30.08.20
14
25000 sadnica od
01.04. do
10.05.2014
28000 sadnica od
01.04.do
30.05.2014
48000 sadnica od
01.04.do
30.05.2014
12000 sadnica od
01.04.do
20.06.2014
22000 sadnica od
15.03.do
30.08.2014
8000 sadnica od
01.04.do30.05.20
14
65000 sadnica od
01.09.do
15.12.2014
42000 sadnica od
15.03.do30.09.20
14
Bioinspekt
Bioinspakt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinsekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bionspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Capiscum
Annum
Fefferonicus
Feferoni
Petroselinul
Hortense
Peršin
Ferdi
Austrija
Gigant.d.idal Njemačka
ie
12000 sadnica od
01.04.do
30.05.2014
Bioinspekt
25000 sadnica od
15.03.do
15.09.2014
Bioinspekt
Aromatično bilje
Znanstveno ime
vrste
(latinski+hrvatski)
Znanstveno ime
sorte
Država ili regija u kojoj je
poljoprivredni reprodukcijski
materijal ispitan i odobren
*Allium
schoenopras
um Vlasac
Welta
Njemačka
Ocimum
BasilicumBosiljak
Coriandrum
SativumKorijander
Melisa
OfficinalisMatičnjak
Helichcusum
arenariumSmilje
Origanum
majiranaMažuran
Dalmatinski
Hrvatska
Hrvatska
Hrvatska
Dalmatinsko
Hrvatska
Majorana
Austrija
Datum od kada će
poljoprivredni
reprodukcijski materijal biti
dostupan
100000 sadnica
od 15.02.do
15.06.2014 u
TEGLICI 9cm.
11000 sadnica od
15.03.do15.05.20
14
4500 sadnica od
15.03.do
15.05.2014
3000 sadnica od
15.03.do
15.05.2014
1000 sadnica od
01.04.do
30.04.2014
3000 sadnica od
01.04.do
15.05.2014
Kontrolno tijelo
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspekt
Bioinspen
kt
Bioinspekt
Bioinspekt
Podaci koji su navedeni će biti ažurirani do 15.03.2014. godine.
Dobavljači ekološkog sjemena dužni su Ministarstvu poljoprivrede dostaviti
podatke o dostupnosti sjemena u svrhu ažuriranja tablice do naprijed
navedenog datuma.
Ovlaštena kontrolna tijela ne smiju izdavati odobrenja za netretirano sjeme
iz konvencionalne proizvodnje ukoliko se isto nalazi u bazi podataka.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
49 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content