close

Enter

Log in using OpenID

26.09.2014. godine (petak) u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg 1/I

embedDownload
DJEĈJI VRTIĆ„TRTINĈICA“
KOPRIVNICA
Koprivnica, 22.09.2014.
OBAVIJEST
O PSIHOLOGISKOM TESTIRANJU KANDIDATA
KOJI SU PODNIJELI PRIJAVU NA NATJEĈAJ
ZA RADNO MJESTO SPREMAĈICE
Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju može pristupiti 63
kandidata ĉije su prijave pravodobne uredne i koji ispunjavaju sve
formalne uvjete iz javnog natjeĉaja, a koje će se održati:
26.09.2014. godine (petak) u zgradi Gradske vijećnice, Zrinski trg
1/I dvorana za sastanke
Na testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu
na kojoj se nalazi fotografija, sa kojom se dokazuje identitet osobe.
Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranje, bez obzira na
razloge koje pojedinog kandidata eventualno sprijeĉe da testiranju
pristupi u naznaĉeno vrijeme.
Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao
prijavu na natjeĉaj.
Za potrebe dodatnih informacija obratite se u tajništvo Djeĉjeg vrtića
„Tratinĉica“ ili na broj telefona 048 621-358 - 101
Kandidati koji mogu pristupiti testiranju u 8,00 sati:
Redni
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ime i prezime
LIDIJA EVAĈIĆ
SONJA BENOTIĆ
ZORICA KOMOSAR
DANICA CVETNIĆ
MAJA STRMECKI
LJILJANA ĈEŠNJAJ
ŽELJKA SREDNOSELEC
MIRELA HRENIĆ
ZLATICA PALFI
NIKOLINA JANĈEC
ŽELJKICA STANIN
IVANĈICA BOŽIĆ
MARINA KOROŠEC
ŽELJKA JEMBREK
ANITA MUSIĆ
MONIKA SAMARŽIJA
MARTINA GECI
SONJA HUZAK
ZLATICA MAJCAN
MARIJA SRŠIĆ
ANDREJA JAMBROVIĆ
Kandidati koji mogu pristupiti testiranju u 9,00 sati
Redni
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ime i prezime
RENATA NAPAN
MIJA LOVREKOVIĆ
MIRJANA BENCEK
IVANA GOLUBIĆ
KORANA JAMBOR
ANITA SKRT
BARICA VEĈENAJ
MIRA MARKOTIĆ
NATAŠA ANDRAŠIĆ
ZDRAVKA POLAK
MARIJA VRABEC
LJUBICA ŠIMOTA
DRAŽENKA VEDRIŠ
TATJANA MIKULEC
GORANKA KAUTERO
RENATA SKRBINŠEK
KSENIJA HENŽEKOVIĆ
GORICA OROŠ
VALERIJA GUSLOV
VESNA TKALEC
SANJA RASINEC
Kandidati koji mogu pristupiti testiranju u 10,00 sati
Redni
boj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Ime i prezime
SNJEŽANA SRBIŠ
MIRELA CVRTILA
ŠTEFICA BOBEK
DANIJELA BEHIN
TATJANA CAPEK MLINARIĆ
SNJEŽANA HORVAT
RUŽICA AŠĈIĆ
MIHAELA KRISTIĆ
JASNA HALAĈEK
SILVIJA TOTH
SANDRA PALADIN
FATIMA PETRIĈEVIĆ
MARTINA KULJIĆ
MELITA NOVAK
MARINKA PUŽ
VESNA ŠTEFANEC BEHIN
LJILJANA KRKLEC
MIRELA MRŠIĆ
INES SABOLIĆ
SANJA TETEC
RUŽICA GROBENSKI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
135 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content