close

Enter

Log in using OpenID

19.11.2012.prijave vjerovnika čiji naziv, odnosno prezime, počinje

embedDownload
OPĆINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 L 076564 10 L
Mostar, 19.11.2012. godine
XXVI. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U POSTUPKU LIKVIDACIJE HERCEGOVINA OSGURANJA D.D. MOSTAR
Napomena: Sva osporavanja navedena na ovoj tablici izvršena su na ročištu 19.11.2012. od kada teče rok za pokretanje parničnog postupka za dokazivanje osporenih tražbina
Red.
broj
Datum
prijave
VJEROVNIK
PUNOMOĆNIK
IZNOS
TRAŽBINE
1.
17.02.2011 IN CUBIS d.o.o. RIJEKA - RH
89.957,80
2.
10.02.2011 INTERSOLDEX d.o.o. Čitluk
15.473,25
3.
15.02.2011 IVICA ZEKIĆ iz Novog Travnika
4.
07.02.2011 JELIĆ AUTO d.o.o. Mostar
5.
Kantonalno javno komunalno
02.02.2011 poduzeće RAD d.o.o. Sarajevo
6.
11.02.2011 JOSIP BAN iz Kreševa
7.
20.09.2010 JOZO BOJANIĆ iz Jajca
8.
JP ELEKTROPRIVREDA
HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG
10.02.2011 BOSNE d.d. Mostar
9.
21.10.2011 JP PARKOVI d.o.o. Mostar
10.
21.06.2012 KATARINA d.o.o. Mostar
11.
10.02.2011 KOLNOA d.o.o. Sarajevo
12.
10.02.2011 KOLODVOR d.o.o. Žepče
UKUPNO
PRIZNATO
89.957,80
Isplatni red
viši III
opći IV
niži V
15.473,25
2.462,52
2.462,52
342,10
342,10
342,10
164,85
164,85
164,85
1.731,40
1.731,40
1.686,40
45,00
2.996,30
2.996,30
2.596,30
400,00
12.786,61
12.526,53
12.526,53
2.108,49
2.108,49
2.108,49
DAVOR BUNOZA
4.401,91
4.401,91
4.401,91
IRENA PEHAR
4.152,00
1.972,22
1.852,22
1.800,00
1.800,00
1.800,00
DRAGAN DRAMAC
NAPOMENA
89.957,80
4.038,55
DAVOR ŠILIĆ
OSPORENO
1.576,03
0,00
260,08
120,00
2.179,78
1
OPĆINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 L 076564 10 L
Mostar, 19.11.2012. godine
XXVI. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U POSTUPKU LIKVIDACIJE HERCEGOVINA OSGURANJA D.D. MOSTAR
Napomena: Sva osporavanja navedena na ovoj tablici izvršena su na ročištu 19.11.2012. od kada teče rok za pokretanje parničnog postupka za dokazivanje osporenih tražbina
Red.
broj
Datum
prijave
VJEROVNIK
13.
11.02.2011 KONCEPT d.o.o. Mostar
14.
17.02.2011 LAGER d.o.o. Posušje
15.
17.02.2011 LAMINA d.o.o. Mostar
16.
PUNOMOĆNIK
IZNOS
TRAŽBINE
UKUPNO
PRIZNATO
Isplatni red
viši III
opći IV
9.313,20
9.313,20
9.313,20
10.359,68
10.359,68
10.149,08
18.759,89
18.759,89
18.759,89
23.02.2011 MALIŠIĆ MP d.o.o. Čitluk
2.764,24
2.758,74
2.758,74
17.
17.02.2011 MARION PRINT d.o.o. Mostar
5.431,58
5.431,58
5.431,58
18.
14.02.2011 MASLINE d.o.o. Mostar
100,00
100,00
100,00
19.
16.02.2011 M.R.M. Export-import d.o.o. Ljubuški ZOU KRALJEVIĆ MARKO&DARIO
1.499,23
1.359,10
1.239,10
20.
13.05.2011 M - ROZIĆ d.o.o. Mostar
892.201,28
377.804,58
377.804,58
21.
16.03.2011 HNK-a - MUP Mostar
1.720,00
1.720,00
1.720,00
22.
04.02.2011 ANKA MUSA iz Mostara
ZOU JOSIP MUSELIMOVIĆ I ANA
PRIMORAC
28.375,00
28.375,00
28.375,00
23.
14.02.2011 N.P. PROJEKT d.o.o. Mostar
ZOU PALAMETA&PALAMETA
5.499,00
5.499,00
5.499,00
24.
16.02.2011 NUSRET NANIĆ iz Sarajeva
NAIDA PODIĆ
7.289,41
2.965,53
2.965,53
25.
16.02.2011 NIKOLA ĆORIĆ iz Mostara
19.409,95
19.409,95
19.409,95
26.
NIKOLA i ZLATAN KORDIĆ iz
15.02.2011 Mostara
103.700,00
103.700,00
103.700,00
27.
10.02.2011 ONASA d.o.o. Sarajevo
936,00
936,00
936,00
ZOU SANJA ILIČIĆ -LUKENDA I
GORJANA ŠAIN
niži V
OSPORENO
NAPOMENA
210,60
5,50
120,00
140,13
514.396,70
4.323,88
2
OPĆINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 L 076564 10 L
Mostar, 19.11.2012. godine
XXVI. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U POSTUPKU LIKVIDACIJE HERCEGOVINA OSGURANJA D.D. MOSTAR
Napomena: Sva osporavanja navedena na ovoj tablici izvršena su na ročištu 19.11.2012. od kada teče rok za pokretanje parničnog postupka za dokazivanje osporenih tražbina
Red.
broj
Datum
prijave
VJEROVNIK
PUNOMOĆNIK
IZNOS
TRAŽBINE
UKUPNO
PRIZNATO
Isplatni red
viši III
opći IV
28.
Hrvatska televizija OSCAR C d.o.o.
15.02.2011 Mostar
25.652,50
22.522,50
29.
Porezna uprava Federacije BiH KPU
08.02.2011 Mostar
54.499,03
54.499,03
30.
14.02.2011 PRIMORKA d.o.o. Široki Brijeg
14.230,45
31.
24.11.2010 ProCredit Bank d.d. Mostar
23.166,36
32.
18.02.2011 PUMA SECURITY d.o.o. Mostar
33.
16.05.2011 J.P. RADIO USORA d.o.o. Usora
2.400,00
2.400,00
2.400,00
34.
NIKOLA ZOVKO, vl. Restorana
17.02.2011 LIBRO Mostar
3.248,57
3.248,57
3.248,57
35.
REGISTAR VRIJEDNOSNIH
09.06.2011 PAPIRA u F BIH Sarajevo
1.089,77
1.089,77
1.089,77
36.
STOLNOTENISKI KLUB MOSTAR
14.02.2011 iz Mostara
ZOU PALAMETA&PALAMETA
5.600,00
5.600,00
5.600,00
37.
17.02.2011 TEH-HERCEGOVINA d.o.o. Mostar
68.864,41
68.864,41
68.864,41
38.
14.02.2011 TEHNOZAŠTITA d.o.o. Mostar
12.975,30
12.975,30
12.975,30
39.
I. CRNOV, vl. Tiskare HUMAC iz
18.02.2011 Uskoplja
5.498,21
5.498,21
5.498,21
40.
13.05.2011 TRICOM d.o.o. Mostar
2.190,69
2.190,69
2.190,69
41.
15.02.2011 UNIJAL-AC d.o.o. Čapljina
5.000,00
5.000,00
5.000,00
42.
17.02.2011 UNIX CENTAR d.o.o. Rijeka RH
19.161,68
19.161,68
19.161,68
OSPORENO
22.522,50
3.130,00
13.487,92
13.487,92
742,53
23.166,36
23.166,36
NAPOMENA
54.499,03
odbačena prijava
OU Zdravko Rajić
ZOU PALAMETA&PALAMETA
niži V
3
OPĆINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 58 0 L 076564 10 L
Mostar, 19.11.2012. godine
XXVI. TABLICA PRIZNATIH I OSPORENIH TRAŽBINA U POSTUPKU LIKVIDACIJE HERCEGOVINA OSGURANJA D.D. MOSTAR
Napomena: Sva osporavanja navedena na ovoj tablici izvršena su na ročištu 19.11.2012. od kada teče rok za pokretanje parničnog postupka za dokazivanje osporenih tražbina
Red.
broj
Datum
prijave
VJEROVNIK
PUNOMOĆNIK
IZNOS
TRAŽBINE
43.
18.03.2011 VIOLETA d.o.o. Tomislavgrad
789,69
44.
27.01.2011 JP VODOVOD d.o.o. Mostar
119.133,60
45.
ZAŠTITNI FOND FEDERACIJE BIH
22.04.2011 Sarajevo
164.956,79
46.
ZAVOD ZDRAVSTVENOG
04.02.2011 OSIGURANJA HNŽ/K Mostar
47.
16.02.2011 ZOIMPEX d.o.o. Široki Brijeg
UKUPNO
PRIZNATO
Isplatni red
viši III
789,69
opći IV
niži V
UKUPNO
NAPOMENA
789,69
119.133,60
143.080,00
143.080,00
21.876,79
96.688,19
ROBERT LEKO
OSPORENO
96.688,19
3.473,82
3.473,82
1.875.930,78
1.096.004,32
54.499,03
3.353,82
120,00
1.040.489,69
1.015,60
779.926,46
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content