close

Вход

Log in using OpenID

A` Aνακοίνωση

embedDownload
A’ Aνακοίνωση
Αθήνα,
Ξενοδοχείο
Crowne Plaza
φορέας οργάνωσης
www.epilepsycongress.gr
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Χαιρετισμός Προέδρου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2014, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Επιστημονικού
Συλλόγου κατά της Επιληψίας (Π.Ε.Σ.Ε.).
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, το συνέδριο στοχεύει να προσφέρει ένα πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα με
έμφαση στην έρευνα αιχμής στον τομέα της επιληψίας, μέσω παρουσιάσεων από διαπρεπείς ομιλητές από τη χώρα
μας, αλλά και από το εξωτερικό. Το επιστημονικό πρόγραμμα του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιληψίας υπόσχεται
να είναι καινοτόμο και ελκυστικό, με ένα ευρύ φάσμα συνεδριάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει όπως πάντα την
παρουσίαση αναρτημένων ανακοινώσεων και video παρουσιάσεων.
Για το 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας θα λειτουργήσει και πάλι online υπηρεσία μέσω του Internet για την
υποβολή των περιλήψεων, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου www.epilepsycongress.gr.
Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε όλους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Αθανάσιος Κοβάνης,
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου
φορεασ ΟΡΓΑΝΩΣΗσ
Αιγίου 13, 115 27, Γουδή
Τηλ.: 210 7705785
E-mail: [email protected]
Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:Κοβάνης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος:Κιμισκίδης Βασίλης
Γ. Γραμματέας:Γαργάνης Κυριάκος
Ταμίας:Γιαννακόδημος Στέλιος
Μέλος:Τσούνης Στέφανος
2
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος:Κοβάνης Αθανάσιος
Βασίλης
Μέλη: ΑγαθονίκουΚιμισκίδης
Αλέξης
Θεόδωρος
ΒαδικόλιαςΚωνσταντινίδης
Κωνσταντίνος
Κωστόπουλος Γεώργιος
Γαργάνης Κυριάκος
Πιπερίδου Χαριτωμένη
Γιαννακόδημος
Στέλιος
Στέφανος
Γκατζώνης Τσούνης
Στέργιος
Χατζηδάκης Εμμανουήλ
Ζαφειρίου Δημήτρης
Προσκεκλημένοι Ομιλητές
Alexopoulos Andreas, Epilepsy Center Staff, Lerner Research Institute, Dept. of Neurosciences, Cleveland Clinic
Neurological Institute, USA
Bialer Meir, Professor, Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Faculty of Medicine, Ein Karem, Hebrew
University of Jerusalem, Israel
Capovilla Giuseppe, Epilepsy Center, C. Poma Hospital, Mantova, Italy
Cross Helen J., Professor, University College Hospital – Institute of Child Health, UK
Dimova Petia, Associate Professor, Department for Epilepsy and Functional Neurosurgery, St. Ivan Rilski University
Hospital, Sofia, Bulgaria
Elger Christian, Professor, Dr., Department of Epileptology, University of Bonn Medical Centre, Germany
Guekht Alla, Russian State Medical University, Russia
Kalviainen Reetta, MD, PhD, Professor of Clinical Epileptology Dept. of Neurology, School of Medicine,
University of Eastern Finland & Kuopio Epilepsy Center, Kuopio University Hospital, Finland
Koutroumanidis Michael, Guy’s and St. Thomas’ NHS Foundation Trust, Dept. of Clinical Neurophysiology and
Epilepsies, UK
Nobili Lino, Centre of Sleep Medicine, Centre for Epilepsy, Surgery Department of Neuroscience Niguarda
Hospital, Italy
Patsalos Philip, Professor of Clinical Pharmacology, UCL - Institute of Neurology and Chalfont Centre
for Epilepsy, UK
Perucca Emilio, Professor University of Pavia, Italy
Ramantani Georgia, PD Dr. med., Epilepsy Center, University Hospital Freiburg, Germany
Ryvlin Philippe, University of Lyon, France
Sales Francisco, MD, Epilepsy Unit, Neurology Department, Coimbra University Hospital, Portugal
Torbjörn Tomson, Professor, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden
Velis Demetrios N., BSc, MD [USA], Consultant in Neurology and Clinical Neurophysiology Neurosurgical Center
of Amsterdam, Free University Medical Center Campus (VUmc), Amsterdam, The Netherlands
Wolf Peter, Professor, Danish Epilepsy Centre Dianalund, Denmark
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Σημαντικές Ημερομηνίες
Προθεσμία Υποβολής Προφορικών Ανακοινώσεων/ Video παρουσιάσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2014
Λήξη Α’ περιόδου προεγγραφών: 19 Σεπτεμβρίου 2014
Λήξη Β’ περιόδου προεγγραφών: 10 Οκτωβρίου 2014
Ημερομηνίες Συνεδρίου: 17-19 Οκτωβρίου 2014
Γραμματεία Συνεδρίου
Mindwork Business Solutions Ε.Π.Ε.
Μ. Μπότσαρη 10, Κηφισιά, 145 61 - Αθήνα
Τηλ: 210 6231305, Fax: 210 8014247
E-mail: [email protected]
Website: www.epilepsycongress.gr
Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου με Αναρτημένη Ανακοίνωση
(poster) ή Video Παρουσίαση, παρακαλούνται να υποβάλουν την περίληψη της εργασίας τους ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.epilepsycongress.gr.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 19 Σεπτεμβρίου 2014
Τρόποι Παρουσίασης
• Αναρτημένη Ανακοίνωση
• Video Παρουσίαση
Η Επιστημονική Επιτροπή θα αποφασίσει για τον τελικό τρόπο παρουσίασης της εργασίας, κατόπιν αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αποσταλούν εγγράφως στους υπεύθυνους επικοινωνίας έως τις 28
Σεπτεμβρίου 2014.
Απαραίτητη προϋπόθεση τελικής έγκρισης της εργασίας αποτελεί η εγγραφή στο Συνέδριο τουλάχιστον ενός εκ των
συγγραφέων.
Υποβολή Περιλήψεων
Οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μόνο ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του
Συνεδρίου www.epilepsycongress.gr.
Περιλήψεις που θα αποσταλούν με e-mail ή fax, δεν θα γίνουν δεκτές.
4
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Θεματικές Ενότητες
1. Συνοσηρότητα και Επιληψία
2. Νευροφυσιολογική διερεύνηση της Επιληψίας
3. Χειρουργική της Επιληψίας
4. Η Επιληψία ως εκδήλωση Νευροεκφυλιστικών και αυτοάνοσων νοσημάτων
5. Ταξινόμηση επιληπτικών κρίσεων και συνδρόμων
6. Επιληψία και ύπνος
7. Κοινωνικά προβλήματα Επιληψίας
8. Ο ρόλος των γενόσημων φαρμάκων
Οδηγίες Σύνταξης
Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες για τη σύνταξη της εργασίας τους:
1. Το κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να επιλέξουν
τη γραμματοσειρά Trebuchet MS (10 στιγμές) και πλήρη στοίχιση (justified).
2. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία γράμματα.
3. Τα ονόματα των συγγραφέων να είναι στην ονομαστική με πεζά γράμματα, να προηγείται το όνομα και να
ακολουθεί το επώνυμο.
4. Ο υπεύθυνος για την παρουσίαση συγγραφέας αναγράφεται πρώτος, με έντονους χαρακτήρες (bold).
5. O επιστημονικός φορέας των συγγραφέων, καθώς και η πόλη, θα πρέπει να αναγράφονται με πεζά γράμματα.
Ακριβής διεύθυνση (οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) δεν χρειάζεται.
6. Το κείμενο μπορεί να περιέχει καθιερωμένες συντμήσεις, πίνακες και διαγράμματα εφόσον δεν ξεπερνούν
το περιθώριο στοίχισης του κειμένου, και δεν υπερβαίνουν τις 250 λέξεις συνολικά.
7. Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δεν θα γίνονται δεκτές.
8. Η περίληψη θα πρέπει να είναι δομημένη ως ακολούθως: Εισαγωγή, Σκοπός, Μέθοδος, Αποτελέσματα και
Συμπεράσματα.
9. Περιλήψεις εργασιών άνευ στοιχείων ή με φράσεις όπως «τα αποτελέσματα θα συζητηθούν»
ή «θα παρουσιαστούν τα δεδομένα» κ.λπ., δεν θα γίνονται δεκτές.
5
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Εγγραφές
Κατηγορίες εγγραφής στο συνέδριο
Κατηγορία ΕγγραφήςΑ’ Περίοδος Προεγγραφών Β’ Περίοδος Προεγγραφών από 20/09/2014 (έως 19/09/2014)
έως 10/10/2014 και εγγραφές
κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
Ειδικευμένοι ιατροί Μέλη Π.Ε.Σ.Ε.
Ειδικευμένοι ιατροί Μη Μέλη Π.Ε.Σ.Ε.
Ειδικευόμενοι ιατροί*
Νοσηλευτές**
Φοιτητές** †
150€
190€
130€
50€
170€
210€
150€
70€
0€
*Οι ειδικευόμενοι ιατροί οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία του συνεδρίου (on-site) βεβαίωση του Διευθυντή της
Κλινικής ή του Νοσοκομείου, στο οποίο ασκούν την ειδικότητά τους. Στην ίδια κατηγορία υπάγονται επίσης οι αγροτικοί ιατροί και
οι απόφοιτοι ιατρικής σε αναμονή ειδικότητας.
**Οι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν στη γραμματεία του συνεδρίου (on-site) το πάσο τους ή το τρίπτυχο του
πανεπιστημιακού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν και οι νοσηλευτές οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
• Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και τη Δεξίωση Υποδοχής
• Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
• Είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
• Υλικό του Συνεδρίου
• Πιστοποιητικό Συμμετοχής
• Καφέ στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου
†
Οι φοιτητές δεν παραλαμβάνουν υλικό του Συνεδρίου
Τρόποι εγγραφής
Προεγγραφές γίνονται online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνεδρίου: www.epilepsycongress.gr.
Η εγγραφή σας θεωρείται έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντίστοιχου κόστους εγγραφής.
Για να επωφεληθείτε του μειωμένου κόστους εγγραφής, η καταβολή του αντιτίμου για το δικαίωμα συμμετοχής σας
θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2014. Σε περίπτωση μη τακτοποίησης της οφειλής έως την
ανωτέρω ημερομηνία ισχύει αυτομάτως το κόστος της Β’ Περιόδου Προεγγραφών.
Μετά την 10η Οκτωβρίου 2014, εγγραφές θα γίνονται μόνο επιτόπου στη Γραμματεία του Συνεδρίου, η οποία θα
λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο, από τις 17 Οκτωβρίου 2014.
6
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Τρόποι πληρωμής
Η πληρωμή της εγγραφής μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:
Με κατάθεση:
ALPHA BANK
Δικαιούχος: MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
Αριθμός Λογαριασμού: 342.00.2320002899
IBAN: GR41 0140 1210 3420 0232 0002 899
SWIFT code-ΒIC: CRBAGRAA
*Για την ταυτοποίηση της συναλλαγής θα πρέπει στο καταθετήριο να αναφέρεται απαραιτήτως το επώνυμο του συμμετέχοντα,
καθώς και ο κωδικός του Συνεδρίου EPL142.
**Τα έξοδα τραπέζης είναι ευθύνη του αποστολέα.
Με πιστωτική κάρτα (οnline):
Δεκτές είναι οι κάρτες: Visa, Mastercard και American Express.
Ακυρώσεις - Αντικαταστάσεις
• Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται η εξόφλησή της.
• Το αντίτιμο της συμμετοχής στο συνέδριο δεν επιστρέφεται.
7
Αθήνα, Ξενοδοχείο Crowne Plaza
Γενικές Πληροφορίες
Τόπος διεξαγωγής
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17-19 Οκτωβρίου 2014, στο Ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.
Επίσημη γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική. Για τις ομιλίες των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών
προβλέπεται ταυτόχρονη διερμηνεία από τα αγγλικά στα ελληνικά.
Μοριοδότηση
Το συνέδριο θα λάβει Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) σύμφωνα με τα κριτήρια της
EACCME-UEMS.
Έκθεση
Στον ευρύτερο χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και Έκθεση ιατρικών
εκδόσεων. Για συμμετοχή σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
Βραβεία
Στο πλαίσιο του 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιληψίας προκηρύσσονται τρία (3) βραβεία καλύτερης υποβληθείσας
εργασίας, τα οποία θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο. Το πρώτο βραβείο θα είναι ύψους 500 Ευρώ, το
δεύτερο βραβείο ύψους 300 Ευρώ και το τρίτο βραβείο ύψους 200 Ευρώ.
Οι βραβευθείσες εργασίες θα ανακοινωθούν κατά την Τελετή Λήξης του Συνεδρίου.
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Το πιστοποιητικό παρακολούθησης με τα Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης θα παραδίδεται από τη
Γραμματεία του συνεδρίου, με την προϋπόθεση ότι ο σύνεδρος έχει παρακολουθήσει το 60% των συνολικών
ωρών του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του ΕΟΦ. Οι σύνεδροι θα πρέπει να
παραδίδουν στη Γραμματεία του Συνεδρίου το συμπληρωμένο Δελτίο Αξιολόγησης του συνεδρίου.
8
Γραμματεία Συνεδρίου
Για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία,
σχετικά με την υποβολή
περιλήψεων,
την εγγραφή σας στο
συνέδριο και τη διαμονή
σας, παρακαλούμε
όπως επικοινωνήσετε
με τη Γραμματεία
του Συνεδρίου:
MINDWORK Ε.Π.Ε.
Μ. Μπότσαρη 10,
14561 - Κηφισιά
Τηλ.: 210 6231305,
Fax: 210 8014247,
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 432 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа