close

Enter

Log in using OpenID

1. Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι ο κ

embedDownload
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑ∆ΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
∆/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΕΑ/∆ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΤΜΗΜΑ 2 ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΓΡΑΦΕΙΟ 3
∆/νση: Π.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 4 10177 ΑΘΗΝΑ
Αρµόδιος: ΑΝΘΥΠ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Τηλέφωνο: 210 6925505 pol 1031230
Φαξ:
e-mail:
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 72175/ 13/2006482
ΑΘΗΝΑ , 29/12/2013
Ηλεκτρονική διακίνηση για τους αποδέκτες που
είναι συνδεδεµένοι στο δίκτυο POL.
ΠΡΟΣ: 'ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ'
Γ.Φ./Ε.Φ. Θεµατολογίου: (6005/11)
ΘΕΜΑ: Χορήγηση εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε άνδρα Αστυνοµικό.
ΣΧΕΤ:
α) Η υπ΄ αριθ. 393/2013 γνωµοδότηση του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ.
β) Η υπ΄ αριθ. 6005/11/52-στ΄ από 24/12/2013 πράξη του κ. Υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη.
1. Αναφορικά µε το αντικείµενο του θέµατος, σας γνωρίζουµε ότι ο κ. Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, µε τη (β΄) σχετική, έκανε δεκτή την (α΄) γνωµοδότηση του ∆΄ Τµήµατος του Ν.Σ.Κ., το οποίο
γνωµοδότησε οµόφωνα καταφατικά ότι δικαιούται άνδρας αστυνοµικός να κάνει χρήση ολόκληρης της εννεάµηνης
άδειας µε αποδοχές για ανατροφή τέκνου της παρ. 1 του άρθρου 10Α του π.δ. 27/1986, αν η σύζυγός του έχει
λάβει την ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας έξι (6) µηνών του αρθρου 142 εδ. α΄ του ν.3655/2008.
2. Παρακαλούµε για την ενηµέρωση του αστυνοµικού προσωπικού των Υπηρεσιών σας.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΠΡΟΣ
1) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ (POL)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) ΓΡ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.∆ΗΜ.ΤΑΞΗΣ
2) ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
3) ΑΕΑ/ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛ.ΑΣ.
4) ΑΕΑ/ΠΡΟΙΣΤ. ΕΠΙΤΕΛ. ΑΡΧΗΓ
5) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΕΛ.ΑΣ. ΒΟΡ.ΕΛΛΑ∆
6) ΓΕΝ ΕΠΙΘ ΕΛ.ΑΣ. ΝΟΤ.ΕΛΛΑ∆
7) ∆/ΝΣΕΙΣ ΚΛΑ∆ΩΝ Α.Ε.Α.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
63 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content