close

Enter

Log in using OpenID

4. razredi - Škola za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu Pula

embedDownload
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
razred: 4.
zanimanje: HTT
naziv predmeta
naziv udžbenika
autor
nakladnik
KNJIŽEVNI VREMEPLOV 4 : čitanka za četvrti razred gimnazije
Dujmović-Markusi, PavićPezer, Rosseti-Bazdan
PROFIL
FON-FON 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dujmović Markusi, PavićPezer
PROFIL
FON-FON 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dujmović Markusi, PavićPezer
PROFIL
HRVATSKI JEZIK
STRANI JEZIK I.
engleski
STRANI JEZIK I. njemački
STRANI JEZIK I.
francuski
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udž. eng. j za
John Soars, Liz Soars
3. i 4. r. gim. i 4-godišnjih strukovnih šk., 1. str. j.; 4. r. četvorogodišnjih strukovnih škola, 1. str. j.
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK A : r.b. za eng. j., 3.
r. gim. i 4-godišnjih strukovnih šk., 1. st. j.; 4. r. 4-godišnjih strukovnih šk.,1. str. j.
John Soars, Liz Soars
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica
za engleski jezik, 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
DEUTSCH.COM 3 : udžbenik + radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina učenja
Neuner, Vicente, Cristache,
Pilypaityte
ALGORITAM
ALTER EGO 2 : udžbenik francuskog jezika za 2. razred dvojezične gimnazije i 2. razred gimnazija, Berthet, Hugot, Kizirian,
Sampsonis, Waendendries
1. strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
ALGORITAM
ALTER EGO 2 : radna bilježnica francuskog jezika za 2. razred dvojezične gimnazije i 2. razred
gimnazija, 1. strani jezik; 3. i 4. razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik
ALGORITAM
Berthet, Hugot, Sampsonis
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog jezika
za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. John Soars, Liz Soars
razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
STRANI JEZIK II.
engleski
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za engleski
jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4.
razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 4.
razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
DEUTSCH.COM 2 : udžbenik + radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 3. i 4. godina učenja; 1. i 2. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 6. i 7. godina učenja
C. Cristache, G. Neuner, L.
Pilypatyte, E. Szakaly, S.
Vicente
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za engleski
STRANI JEZIK II.
njemački
ALGORITAM
STRANI JEZIK III.
talijanski
CAFFE ITALIA 3 : udžbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih
škola, 2. strani jezik
Mimma Diaco, Vinicio Parma,
Patrizia Ritondale Spano
ALGORITAM
MATEMATIKA
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred ugostiteljsko-turističkih škola
Vesna Erceg, Sanja
Varošanec
ELEMENT
ETIKA
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Petar Jakopec
ŠK
VJERONAUK
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola
Ana Thea Filipović, autorski
tim
POVIJEST UMJETNOSTI I
LIKOVNA UMJETNOST 2 : udžbenik iz likovne umjetnosti za 2. razred srednjih škola s
KULTURNA POVIJESNA
dvogodišnjim programom
BAŠTINA
Blanka Petrinec-Fulir, Natalija
Stipetić-Čus, Elen Zubek
GEOGRAFIJA
TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola
KNJIGOVODSTVO S
BILANCIRANJEM
RAČUNOVODSTVO 2 : udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica Maja Safret
ORGANIZACIJA
POSLOVANJA
PODUZEĆA
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA : udžbenik za 4. razred hotelijerskoturističkih škola
TURIZAM I MARKETING
Nema udžbenika
GOSPODARSKO PRAVO
OSNOVE TRGOVAČKOG PRAVA : udžbenik za 3. razred srednjih strukovnih škola, zanimanje
komercijalist/komercijalistica
Ivan Blažević
Đani Bunja, Branka Kralj,
Damir Meštrov
Darko Frančić, Vilim Gorenc
KS
ALFA
ŠK
školska
knjiga
ŠK
Školska
knjiga
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
zanimanje: THK
razred: 4.
naziv udžbenika
autor
nakladnik
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Čurić, Dužević-Šepac
ŠK
FON-FON 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dujmović Markusi, PavićPezer
PROFIL
FON-FON 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dujmović Markusi, PavićPezer
PROFIL
VJERONAUK
ŽIVOTOM DAROVANI : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 3. razred srednjih škola
Čaplar, Kustura, Živković
KS
ETIKA
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Petar Jakopec
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik engleskog
jezika za 1. i 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. i 3. razred 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica za
engleski jezik, 1. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 2. razred 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica za
engleski jezik, 2. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, prvi strani jezik; 3. razred 4-god.
strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred gimnazija i 4-god. strukovnih škola, drugi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
STRANI JEZIK I.
njemački
DEUTSCH.COM 3 : udžbenik + radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina učenja
Gerhard Neuner, Sara
Vicente, Carmen Cristache,
Lina Pilypaityte
ALGORITAM
STRANI JEZIK II.
talijanski
CAFFE ITALIA 3 : udžbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih
škola, 2. strani jezik
Mimma Diaco, Vinicio Parma,
Patrizia Ritondale Spano
ALGORITAM
GOSPODARSKA
MATEMATIKA
MATEMATIKA 4 : udžbenik i zbirka zadataka za 4. razred ugostiteljsko-turističkih škola
Vesna Erceg, Sanja
Varošanec
ELEMENT
TURISTIČKI ZEMLJOPIS
TURISTIČKA GEOGRAFIJA HRVATSKE : udžbenik za 4. razred hotelijersko-turističkih škola
Ivan Blažević
RAČUNOVODSTVO I
KONTROLA
nema udžbenika
KNJIGOVODSTVO
RAČUNOVODSTVO 2 : udžbenik za 2. razred srednje škole za zanimanje ekonomist/ekonomistica Maja Safret
naziv predmeta
HRVATSKI JEZIK
STRANI JEZIK II.
engleski
ŠK
ŠK
školska
knjiga
ORGANIZACIJA
POSLOVANJA
PODUZEĆA U
UGOSTITELJSTVU
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PODUZEĆA U UGOSTITELJSTVU 4 : udžbenik za četvrti razred
hotelijerske škole, zanimanje turističko hotelijerski komercijalist
Radišić, Franjo
PROMET I PUTNIČKE
AGENCIJE
ORGANIZACIJA POSLOVANJA PUTNIČKIH AGENCIJA : udžbenik za 4. razred hotelijerskoturističkih škola
Đani Bunja, Branka Kralj,
Damir Meštrov
ŠK
HOREBA
MARKETING U TURIZMU nema udžbenika
RECEPCIJSKO
POSLOVANJE
UGOSTITELJSKO
POSLUŽIVANJE
nema udžbenika
UGOSTITELJSKO POSLUŽIVANJE 1 : udžbenik za 1. razred ugostiteljsko-hotelijersko-turističkih
škola : trogodišnji program
Slavko Ratkajec
ŠK
KUHARSTVO (SA
SLASTIČARSTVOM)
KUHARSTVO 3 : za 3. razred ugostiteljske škole i hotelijerske škole
Josip Žuvela
TP
ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
zanimanje: KOMERCIJALISTI
razred: 4.
naziv predmeta
HRVATSKI JEZIK
STRANI JEZIK I.
njemački
naziv udžbenika
autor
nakladnik
ČITANKA 4 : čitanka u četvrtom razredu četverogodišnje srednje strukovne škole
Čurić, Dužević-Šepac
ŠK
FON-FON 4 : udžbenik hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dujmović Markusi, PavićPezer
PROFIL
FON-FON 4 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za četvrti razred gimnazije
Dujmović Markusi, PavićPezer
PROFIL
DEUTSCH.COM 3 : udžbenik + radna bilježnica njemačkog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i
četverogodišnjih strukovnih škola, 2. strani jezik, 8. i 9. godina učenja
Gerhard Neuner, Sara
Vicente, Carmen Cristache,
Lina Pilypaityte
ALGORITAM
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE STUDENT'S BOOK : udžbenik
engleskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred John Soars, Liz Soars
četvorogodišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK A : radna bilježnica
za engleski jezik, 3. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik; 4. razred 4godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
NEW HEADWAY FOURTH EDITION UPPER-INTERMEDIATE WORKBOOK B : radna bilježnica
za engleski jezik, 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih škola, prvi strani jezik
John Soars, Liz Soars
OXFORD
ETIKA
ETIKA 4 - ETIKA ILI O DOBRU : udžbenik etike u četvrtom razredu gimnazija i srednjih škola
Petar Jakopec
VJERONAUK
SVJETLOM VJERE : udžbenik katoličkoga vjeronauka za 4. razred srednjih škola
Ana Thea Filipović, autorski
tim
MATEMATIKA
MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole - zanimanje
komercijalist, I. dio; MATEMATIKA 4 : udžbenik sa zbirkom zadataka za četvrti razred srednje škole Đurđica Salamon, Boško Šego ALKA
- zanimanje komercijalist, II. dio
POZNAVANJE ROBE
POZNAVANJE ROBE 3 : udžbenik u trećem razredu srednjih strukovnih škola za zanimanje
prodavač/prodavačica
Ljiljana Tanay, Žanina Žigo
Kopić
POSLOVNE
KOMUNIKACIJE
POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 : udžbenik s CD-om za 3. i 4. razred za zanimanje komercijalist
Gaćeša, Komorčec, Montel,
Šipušić Jurčić
STRANI JEZIK I.
engleski
ŠK
KS
ŠK
Bitotehnika
TRANSPORT, ŠPEDICIJA
TRANSPORT, ŠPEDICIJA I OSIGURANJE : udžbenik za 3. razred strukovne škole
I OSIGURANJE
Stjepan Brzak
TEHNIKA VANJSKOTRG. TEHNIKE VANJSKOTRGOVINSKOG POSLOVANJA : udžbenik u 4. razredu srednjih strukovnih
POSLOVANJA
škola, smjer komercijalist
ANDRIJANIĆ,F.-MIKULIĆ,V.ŠK
KUKOLIĆ
PODUZETNIŠTVO
Poduzetništvo 2 : udžbenik za 4.razred , zanimanje komercijalist/komercijalistica
Suzana Đurđević
POUZ
ŠK
IZBORNI JEZIK - STRANI
CAFFE ITALIA 3 : udžbenik talijanskog jezika za 3. i 4. razred gimnazija i 4-godišnjih strukovnih
JEZIK II.
škola, 2. strani jezik
talijanski
Mimma Diaco, Vinicio Parma,
Patrizia Ritondale Spano
ALGORITAM
PSIHOLOGIJA PRODAJE PSIHOLOGIJA PRODAJE : udžbenik za 4. razred komercijalista
Brajković, Đurković, Kargačin
ŠK
STRUKOVNE VJEŽBE
VJEŽBENIČKA TVRTKA 4 : udžbenik za 4. razred ekonomske škole
Arambašić, Čalić, Kovač,
Jurković Majić, Rupčić
MATE
MARKETING
MARKETING : udžbenik za 4. razred srednjih strukovnih škola za zanimanje
komercijalist/komercijalistica
Ondina Čižmek Vujnović,
Dragomir Mađerić, Fedor
Rocco
ŠK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
290 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content