close

Enter

Log in using OpenID

Članovi Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora Turističke

embedDownload
www.tz-samobor.hr, [email protected]
tel./fax. +385(1)336.00.44, 336.00.50
Skupštinu Turističke zajednice grada Samobora čine 24 člana, fizičkih i pravnih osoba, a prema uplaćenoj
turističkoj članarini u 2013. godini i predsjednik Turističke zajednice grada Samobora.

Članovi Skupštine Turističke zajednice grada Samobora konstituirane 8. srpnja 2014. su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Krešo Beljak, predsjednik
Iva Grom Jug, Agrogrom Lov d.o.o.
Mario Grgurić, Autoturist d.o.o. za prijevoz putnika
Ivan Noršić, Autoturist d.o.o. za prijevoz putnika
Silvije Grgurić, Autoturist Turizam d.o.o.
Vanja Schoch, Div d.o.o.
Damir Brauneger, Duo Plan d.o.o.
Halid Malla, Fingere d.o.o.
Željko Franja, Franja obrt za ugostiteljstvo i proizvodnju
Miroslav Vidačić, Gradem-Lumar d.o.o.
Matija Runtas, Igo-mat d.o.o.
Mercedes Černjelić Drenski, Kaufland Hrvatska K.D.
Toni Rendulić, Konzum d.d.
Helena Labaš Crnovršanin, Hotel Livadić
Franjo Koletić, Mirnovec Pirotehnika d.o.o.
Romina Mataušić, Montkontrol d.o.o.
Dražen Skendrović, Nord Produkt d.o.o.
Franjo Bašić, Rotometal Promet d.o.o.
Martina Markanović, Tifon d.o.o.
Žarko Radoš, Receptive turistička agencija
Gordana Ćurković, Sitnica d.o.o.
Romano Grozić, Studio Grozić d.o.o.
Ana-Marija Šintić, Krčma Gabreku 1929.
Domagoj Purić, Purić poduzeće za proizvodnju i trgovinu
Nikolina Koletić, Europiro d.o.o.

Članovi Turističkog vijeća Turističke zajednica grada Samobora, izabrani na 1. sjednici novog saziva
Skupštine Turističke zajednice grada Samobora, održane 8. srpnja 2014.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Krešo Beljak – predsjednik
Silvije Grgurić, Autoturist d.o.o.
Dražen Skendrović, Nord produkt d.o.o.
Franjo Koletić, Mirnovec Pirotehnika d.o.o.
Matija Runtas, Igomat d.o.o.
Ivan Noršić, Autoturist d.o.o.
7. Željko Franja, Franja obrt za ugostiteljstvo i proizvodnju
8. Iva Grom Jug, Agrogrom Lov d.o.o.
9. Božidar Komerički, Re-Ni obrt

Članovi Nadzornog odbora Turističke zajednice grada Samobora, izabrani na 1. sjednici novog saziva
Skupštine Turističke zajednice grada Samobora, održane 8. srpnja 2014.
1. Ivan Bedeničić - predsjednik
2. Lea Nosetić
3. Željka Šoić, delegirana od strane Turističkog vijeća Turističke zajednice Zagrebačke županije
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
262 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content