close

Enter

Log in using OpenID

23ος ΚΥΚΛΟΣ

embedDownload
Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(έτος ιδρύσεως 1836)
Αρσάκειο Μέγαρο
Πεσµαζόγλου 5 & Σταδίου, 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(έναρξη λειτουργίας Ιανουάριος 2007)
23ος ΚΥΚΛΟΣ
Μάιος _ Ιούνιος 2014
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 1
25/3/2014 11:36:20 πμ
23ος Κύκλος
Ελεύθερο Πανεπιστήµιο
τής Στοάς τού Βιβλίου
Η Στοά τού Βιβλίου ιδρύθηκε από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για να αποτελέσει μια παρέμβαση παιδείας στην πνευματική ζωή των Αθηνών. Στηρίχθηκε
στην ιδέα και στον πολιτισμό τού Βιβλίου και κατόρθωσε, τα 17 χρόνια που
λειτουργεί ήδη, να καταστεί σημείο αναφοράς για ό,τι έχει σχέση με το βιβλίο
και παράλληλα να αναπτύξει μια ευρύτερη πνευματική, πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα. Χιλιάδες είναι οι άνθρωποι που έχουν περάσει
από τις φιλόξενες αίθουσες Λόγου και Τέχνης τής Στοάς τού Βιβλίου, παρακολουθώντας κάποιες από το πλήθος των εκδηλώσεων που διοργανώνονται
καθημερινώς όλο τον χρόνο στη Στοά τού Βιβλίου.
Παλαιό όραμα τής Στοάς τού Βιβλίου και μέσα στους στόχους των ιδρυτών
της ήταν εξαρχής να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο –ασχέτως
ηλικίας, μορφωτικού επιπέδου και επαγγελματικής ενασχόλησης– να διευρύνει τους ορίζοντες τής σκέψης του και τα πνευματικά του ενδιαφέροντα με
σειρές μορφωτικών μαθημάτων επί διαφόρων αντικειμένων. Πανεπιστημιακοί καθηγητές και άλλοι διαπρεπείς στον χώρο τους επιστήμονες, καλλιτέχνες, δημιουργοί κ.ά. καλούνται, μέσα από αυτές τις συστηματικά οργανωμένες σειρές μαθημάτων, να προσφέρουν στους ενδιαφερομένους έγκυρες
κατασταλαγμένες γνώσεις αλλά και προβληματισμούς για κάθε διδασκόμενο
αντικείμενο. Η όλη σειρά μαθημάτων έχει το κατεξοχήν χαρακτηριστικό τής
παιδείας, την ελεύθερη επιλογή και παρακολούθηση μαθημάτων με μόνο
κριτήριο το προσωπικό ενδιαφέρον. Γι’ αυτό και το όλο μορφωτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε μια δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται κυριολεκτικά ως «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο τής Στοάς τού Βιβλίου» και αποτελεί
πλέον έναν επιτυχημένο θεσμό, ίσως το πιο επιτυχημένο κοινωνικό παράδειγμα τής διά βίου μάθησης, που μπήκε ήδη στον όγδοο χρόνο λειτουργίας
του. Αξίζει να σημειωθεί η εξαιρετική απήχηση που έχουν τα μαθήματα αυτά
στο ευρύτερο κοινό, η οποία οφείλεται προφανώς στο επίπεδο διδασκαλίας, στην εγκυρότητα των επιλεγμένων ομιλητών (πανεπιστημιακών κατά το
πλείστον), στην επιλογή των διδακτικών αντικειμένων που προσφέρονται,
καθώς και στην όλη οργάνωση και λειτουργία τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου.
Στους 22 κύκλους μαθημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
και σε 135 συνολικά θεματικές ενότητες έχουν διδάξει μαθήματα τής ειδι-
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 2
25/3/2014 11:36:21 πμ
κότητάς τους 250 πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, συγγραφείς και καλλιτέχνες
σε χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.
Τα μαθήματα, ανάλογα με το αντικείμενο, συνοδεύονται από εποπτικό υλικό
(διαφάνειες, ακουστικό υλικό κ.λπ.). Μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί συζήτηση. Επίσης, κατά την κρίση τού διδάσκοντος, διανέμεται διδακτικό υλικό
και ενδεικτική βιβλιογραφία.
Στον 23ο Κύκλο Μαθημάτων (Μάιος-Ιούνιος 2014) θα διδάξουν επίλεκτα
μέλη τής ελληνικής και διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας για θέματα τής
ειδικότητάς τους που αναφέρονται στον νεοελληνικό διαφωτισμό, στην
ψυχολογία, τη νεοελληνική ιστορία, την επικοινωνία, τη δημιουργική
γραφή και ανάγνωση στην ποίηση, την τέχνη τού κινηματογράφου. Ευελπιστούμε ότι τα μορφωτικά αυτά μαθήματα τής Στοάς τού Βιβλίου πληρούν
ανάγκες τις οποίες δεν έχουν μπορέσει να καλύψουν μέχρι σήμερα διαφόρων
εκπαιδευτικών επιπέδων Ιδρύματα, μολονότι είναι προφανής η ανάγκη και
πιεστική η ζήτηση για μια τέτοια μορφωτική προσφορά. Ό,τι προέχει και
ελπίζουμε ότι επιτυγχάνεται από αυτό το πρόγραμμα τής Στοάς τού Βιβλίου
είναι η ποιότητα στη μορφωτική στάθμη των μαθημάτων και η ελευθερία
στην πρόσβαση σε αυτά.
Ο Πρόεδρος τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
Καθηγητής Γ. Μπαμπινιώτης
Από προηγούµενο κύκλο τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου: Γεώργιος Μπαµπινιώτης
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 3
25/3/2014 11:36:22 πμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΑΦΩΤΙΣΜΟ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και ώρα 19.30-21.00
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
1.
1.
Διαφωτισμός, Ευρωπαϊκός και Νεοελληνικός
∆ευτέρα
19 Μαΐου
2.
Νεοελληνικός Διαφωτισμός: Υποδοχές και αντιστάσεις
∆ευτέρα
26 Μαΐου
3.
Διαφωτισμός και Εκκλησία
∆ευτέρα
2 Ιουνίου
4.
Ρήγας Βελεστινλής: Το επαναστατικό όραμα
∆ευτέρα
16 Ιουνίου
5.
Αδαμάντιος Κοραής: Φιλολογική, πολιτική και θρησκευτική κριτική
∆ευτέρα
12 Μαΐου
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 4
25/3/2014 11:36:23 πμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Βιωµατικό εργαστήριο αυτογνωσίας
«∆εν µπορείς να βρεις γαλήνη αποφεύγοντας τη ζωή»
Βιρτζίνια Γουλφ
«Μην αµελήσετε, πάρτε µαζί σας νερό, το µέλλον µας θα έχει πολύ ξηρασία»
Μιχάλης Κατσαρός
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις 13, 16, 18, 20 και 23 Ιουνίου και
ώρα 17.00-18.30
Φωτεινή Τσαλίκογλου
Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήµιο _ συγγραφέας
Ο ψυχισμός μέσα και ενάντια στις κρίσεις. Πώς βιώνουμε τα συναισθήματά μας; Ο φόβος τής
επόμενης μέρας, ο φόβος τής απόρριψης, ο φόβος τής μοναξιάς, τής νεότητας, τού γήρατος, τής
φθοράς. Μεγαλώνοντας σήμερα ένα παιδί. Ο ενήλικας ως παιδί. Το παιδί ως γονιός τού γονιού του.
Η γιατρειά και η οδύνη τού έρωτα. Η ψυχοπαθολογία τού φόβου. Ο φόβος είναι μια φυλακή. Ο πειρασμός τής τρέλας. Ο ψευδής εαυτός. Το «εγώ-είναι-κάποιος άλλος». Η κατάθλιψη. Η εξορία μέσα
μας. Οι τραυματικές εμπειρίες τής ζωής μας. Η διεργασία τού πένθους και τα κρυφά δώρα τής
απώλειας. Οι μεταμορφώσεις τής οδύνης σε δημιουργία. Η τέχνη που δίνει σχήμα και μορφή στην
άβυσσο μέσα και γύρω μας. Η ανθεκτικότητα. Η αναζήτηση νοήματος στη ζωή. Η ενσυναίσθηση, η
δημιουργικότητα, η τέχνη τού «υπάρχειν» ως αντίδοτα στον θάνατο.
Παρασκευή
13 Ιουνίου
1.
1.
∆ευτέρα
16 Ιουνίου
2.
Τετάρτη
18 Ιουνίου
3.
Παρασκευή
20 Ιουνίου
4.
∆ευτέρα
23 Ιουνίου
5.
Τα θέματα θα εξελίσσονται και θα εμπλουτίζονται σύμφωνα με τη διαδραστικότητα και την ενεργό συμμετοχή τού κοινού.
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 5
25/3/2014 11:36:24 πμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η Ελλάδα στους δύο Παγκόσµιους Πολέµους: κρίσιµες
αποφάσεις σε έναν κόσµο που αλλάζει
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 19.30-21.00
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας τού Μεταπολεµικού Κόσµου,
Πανεπιστήµιο Αθηνών
Κωνσταντίνα Μπότσιου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και ∆ιεθνούς
Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Τρίτη
13 Μαΐου
1.
1.
Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή τής Ελλάδας
Κωνσταντίνα Μπότσιου
Τρίτη
20 Μαΐου
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 6
2.
Εσωτερικές εντάσεις στο πλαίσιο μιας διεθνούς σύγκρουσης: ο
Εθνικός Διχασμός
25/3/2014 11:36:26 πμ
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Τρίτη
27 Μαΐου
1.
3.
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και η συμμετοχή τής Ελλάδας,
1940-1941
Κωνσταντίνα Μπότσιου
Τρίτη
10 Ιουνίου
4.
Κατοχή και Απελευθέρωση, 1941-1944
Γιώργος Μαυρογορδάτος
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήµης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Κωνσταντίνα Μπότσιου
Ευάνθης Χατζηβασιλείου
Τρίτη
17 Ιουνίου
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 7
1.
5.
Αποτίμηση: η Ελλάδα στους Παγκόσμιους Πολέμους.
Συζήτηση
25/3/2014 11:36:26 πμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ
Ποίηση: δηµιουργική γραφή και ανάγνωση
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη και ώρα 19.30-21.00
Αντώνης Φωστιέρης
Ποιητής
1.
1.
Τι είναι, τι μπορεί να είναι η ποίηση
Τετάρτη
21 Μαΐου
2.
«Τον πρώτο στίχο μάς τον χαρίζουν οι θεοί». Και όχι πάντα
Τετάρτη
28 Μαΐου
3.
Παράδοση και πρωτοπορία
Τετάρτη
4 Ιουνίου
4.
Έμπνευση ή κατασκευή; Φαντασία ή βίωμα; Συναίσθημα ή σκέψη;
Τετάρτη
11 Ιουνίου
5.
Η γραφή ως ανάγνωση, η ανάγνωση ως γραφή
Τετάρτη
14 Μαΐου
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 8
25/3/2014 11:36:28 πμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και ώρα 17.00-18.30
Μυρτώ Ρήγου
Καθηγήτρια, Τµήµα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τρίτη
13 Μαΐου
Τρίτη
20 Μαΐου
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 9
1.
1.
2.
Θεωρία τής Επικοινωνίας
Στο πρώτο μάθημα αναλύονται οι όροι (τι είναι θεωρία; Τι είναι
επικοινωνία;) και διερευνάται η σημασία μιας κριτικής (Habermas)
και αισθητικής κατανόησης (Kant) τού φαινομένου τής επικοινωνίας. Επίσης, περιγράφεται ο ιδιαίτερος τρόπος συγκρότησης τής
κοινωνίας (κοινωνία τού θεάματος).
Επικοινωνία και Τέχνη
Στο μάθημα προτείνεται η ανάγνωση τού Άμλετ τού Σαίξπηρ ως
παραδειγματικού έργου για τη σχέση τής επικοινωνίας με τον
πολιτισμό. Ειδικότερα, η σκηνή τού «θεάτρου εν θεάτρω» στην
Τρίτη Πράξη θα αποτελέσει το «κάτοπτρο» στο οποίο ο θεατής,
ο αναγνώστης και ο συγγραφέας «βλέπουν» διπλασιασμένο το
είδωλό τους.
25/3/2014 11:36:29 πμ
Τρίτη
27 Μαΐου
3.
Επικοινωνία και Γλώσσα
Το κατεξοχήν εργαλείο τής ανθρώπινης επικοινωνίας, η γλώσσα, θα εξεταστεί α) από φιλοσοφική σκοπιά (Νίτσε, Βιτγκενστάιν), β) από τη σημειολογική του διάσταση (Μπαρτ) και γ) από
την ψυχαναλυτική ιδιαιτερότητά του (Λακάν).
Το υποκείμενο ως «ομιλ-ον» υπάγεται στη συμβολική τάξη, η
οποία και προσδιορίζει τη σχέση του με την επιθυμία και την
απόλαυση.
Τρίτη
3 Ιουνίου
4.
Επικοινωνία και Ηθική
Η αναφορά στις βασικές εκδοχές τού νόμου θα φωτίσει τη νεωτερική
αντίληψη τής ηθικής ως αναφοράς τής πράξης προς τον κανόνα. Οι
εκδοχές τού νόμου στη νεωτερικότητα, που ορίζουν το πεδίο τής ηθικής, ανακύπτουν σε τρεις περιπτώσεις: α) στον καντιανό φορμαλισμό,
β) στη σαδική ωμότητα και γ) στην καφκική ειρωνεία.
Τρίτη
10 Ιουνίου
5.
Επικοινωνία και Βιο-εξουσία
Στο μάθημα διευκρινίζεται η σημερινή μορφή που προσλαμβάνει η βιοεξουσία μέσα από τις θεωρίες τού Φουκώ και τού Άγκαμπεν. Αναδεικνύεται μια συλλογιστική γύρω από την επικοινωνία και τη βιο-εξουσία
η οποία συνίσταται στο εξής: η επικοινωνία ακυρώνεται από τον ανθρώπινο πόνο την ίδια στιγμή που ο βουβός αυτός πόνος παράγεται
από την άσκηση τής βιο-εξουσίας. Είναι η βιοηθική μια απάντηση;
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 10
25/3/2014 11:36:30 πμ
5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
Από το χαρτί στην οθόνη: ιδέα, σενάριο, γύρισµα
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη και ώρα 17.00 -18.30
Χρήστος Γόδας
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος
Πέµπτη
15 Μαΐου
1.
1.
Γραμματική και συντακτικό τού οπτικού λόγου.
Σκηνή και πλάνο, τα βασικά μέρη τού λόγου στη γλώσσα των εικόνων και πώς δομούν μια φράση.
Το «μέσα» και το «έξω» από το κάδρο: σκηνοθεσία τού «τι συμβαίνει»
και σκηνοθεσία τού «πώς το δείχνουμε»
Πέµπτη
22 Μαΐου
2.
Σενάριο: η μακέτα μιας οπτικής αφήγησης. Πώς γράφεται, πώς υλοποιείται.
Ντεκουπάζ: η γέφυρα από τό χαρτί στην οθόνη. Όροι και παράμετροι για τη συγγραφή τού σεναρίου για την «ταινία» τού κύκλου
Πέµπτη
29 Μαΐου
3.
Συμμετοχική συγγραφή σεναρίου υπό την καθοδήγηση τού εισηγητή.
Χωρισμός σε ομάδες παραγωγής και ανάλυση καθηκόντων
Πέµπτη
5 Ιουνίου
4.
Κινηματογράφηση τού σεναρίου εντός και πέριξ τής Στοάς τού Βιβλίου
Πέµπτη
12 Ιουνίου
5.
Στοιχεία μοντάζ τού κινηματογραφημένου υλικού, προβολή και σχολιασμός τού τελικού αποτελέσματος μέσα από την εμπειρία των συμμετεχόντων
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 11
25/3/2014 11:36:31 πμ
23ος Κύκλος
Βιογραφικά
Χρήστος Γόδας
Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός, Master of Fine Arts στη σκηνοθεσία κινηματογράφου και στην επικοινωνία τής εικόνας τού Πανεπιστημίου τού Miami, υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα Επικοινωνίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δημιουργός τεσσάρων μικρού μήκους ταινιών σε Ελλάδα, Ισπανία και ΗΠΑ. Έχει εργαστεί ως
βοηθός σκηνοθέτη σε διαφημιστικά spots, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες ελληνικής και διεθνούς
παραγωγής.
Πασχάλης Μ. Κιτροµηλίδης
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διδάκτωρ Φιλοσοφίας τού
Πανεπιστημίου τού Harvard.
Πρόσφατα έργα του: Η Γαλλική Επανάσταση και η Νοτιοανατολική Ευρώπη (2000), Ιώσηπος
Μοισιόδαξ. Οι συντεταγμένες τής βαλκανικής σκέψης τον 18ο αιώνα (2004), Adamantios Korais
and the European Enlightenment (2010).
Γεώργιος Θ. Μαυρογορδάτος
Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης
τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόσφατα βιβλία του: Μεταξύ Πιτυοκάμπτη και Προκρούστη: Οι επαγγελματικές οργανώσεις
στη σημερινή Ελλάδα (1988), Με το σπασμένο χέρι τού Κοραή (1991), Εθνικός Διχασμός και
μαζική οργάνωση: 1. Οι Επίστρατοι τού 1916 (1996), Ομάδες πίεσης και Δημοκρατία (2001).
Κωνσταντίνα Μπότσιου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου.
Έχει διατελέσει αντιπρύτανις τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, διευθύντρια Εκδόσεων και
αντιπρόεδρος τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής».
Διαθέτει εκτενές ερευνητικό και συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με κύριο
αντικείμενο τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, την ιστορία τής ευρωπαϊκής ενοποίησης, την
ιστορία τού ψυχρού πολέμου και τις ευρω-ατλαντικές σχέσεις.
Οι διδάσκοντες τού 23ου Κύκλου με αλφαβητική σειρά
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 12
25/3/2014 11:36:32 πμ
Μυρτώ Ρήγου
Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Πρόσφατα έργα της: Ο αναγνώστης Άμλετ (2000), Εκδοχές τού νόμου _ Kant, Sade και Kafka
(2011). Έχει συγγράψει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά. Συνεργάστηκε με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ ως αρθρογράφος. Από το 2005 διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
τού Τμήματός της.
Φωτεινή Τσαλίκογλου
Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο – συγγραφέας. Διδάσκει τα μαθήματα «Κλινική Ψυχολογία μέσα από τη λογοτεχνία και την τέχνη» και «Εγκληματολογική Ψυχολογία».
Γνωστά έργα της: Μυθολογίες βίας και καταστολής (1996), Η ψυχολογία τής καθημερινής
ζωής: Η κουλτούρα τού εφήμερου (1999), Η ψυχή στη χώρα των πραγμάτων (2003), Μήπως;
(μαζί με τη Μαργαρίτα Καραπάνου, 2006), Μυθιστορήματα: Εγώ, η Μάρθα Φρόυντ (2000), Η
κόρη τής Ανθής Αλκαίου (2009), Το χάρισμα τής Βέρθας (2010), 8 ώρες και 35 λεπτά (2013).
Τα βιβλία της μεταφράζονται στα Ιταλικά, Γερμανικά, Τουρκικά και Αγγλικά.
Αντώνης Φωστιέρης
Ποιητής.
Από το 1971 έως σήμερα δημοσίευσε δέκα ποιητικές συλλογές και διηύθυνε τα λογοτεχνικά
περιοδικά Η Νέα Ποίηση (1974-1976) και Η Λέξη (1981-2010). Στο εξωτερικό κυκλοφορούν δεκαέξι μεταφράσεις βιβλίων του.
Του έχουν απονεμηθεί το Κρατικό Βραβείο Ποίησης (2004) και το Βραβείο Ουράνη τής Ακαδημίας Αθηνών (2010).
Eυάνθης Χατζηβασιλείου
Αναπληρωτής καθηγητής τής Ιστορίας τού Μεταπολεμικού Κόσμου στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών. Μέλος τής Επιστημονικής Επιτροπής τού Ιδρύματος τής Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, τής Επιστημονικής Επιτροπής τού Ινστιτούτου Δημοκρατίας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», τής Επιτροπής Δημοσιευμάτων τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών
«Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» και τού ελληνοτουρκικού φόρουμ.
Στα δημοσιεύματά του περιλαμβάνονται τα βιβλία: The Cyprus Question, 1878-1960: The
Constitutional Aspect (2002), Εισαγωγή στην ιστορία τού μεταπολεμικού κόσμου (2001), Greece
and the Cold War: Frontline State, 1952-1967 (2006), Ελληνικός φιλελευθερισμός: Το ριζοσπαστικό ρεύμα, 1932-1979 (2010).
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 13
25/3/2014 11:36:33 πμ
23ος Κύκλος
∆ιδάξαντες / διδάσκοντες
στο Ελεύθερο Πανεπιστήµιο τής Στοάς τού Βιβλίου (2007-2014)
Οι διδάξαντεs / διδάσκοντεs και στους 22 κύκλουs τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου είναι πανεπιστηµιακοί
καθηγητέs, ερευνητέs, συγγραφείs, καλλιτέχνεs, διανοούµενοι. Συγκεκριµένα:
• Αβούρηs Νίκοs
• Αγάθος Αθανάσιος
• Αλεξάκηs Παναγιώτηs
• Αλεξιάδηs Ι. Mnvάs
• Αμπελιώτης Κωνσταντίνος
• Αναπολιτάνοs Διονύσιοs
• Αναστασόπουλοs Γιώργοs
• Ανδρεάδηs Γιάγκοs
• Ανδρουλάκηs Μίμηs
• Αντωνίου Δαυίδ
• Αντωνίου Θόδωροs
• Αποστολόπουλος Δ.
Κωνσταντίνος
• Αρβελέρ-Γλύκατζη Ελένη
• Ασημακόπουλοs Δημοσθένηs
• Βαγενάς Νάσοs
• Βαλαβάνηs Πάνοs
• Βαλλιάνοs Περικλήs
• Βαλτινόs Θανάσηs
• Βαρλοκώστα Σπυριδούλα
• Βασιλακοπούλου Διδώ
• Βέλτσοs Γιώργοs
• Βιβιλάκης Ιωσήφ
• Βουτσίνου-Κικίλια Μαρία
• Βουτυρά Αλεξάνδρα
• Γαλανάκη Ρέα
• Γαραντούδης Ευριπίδης
• Γαρδίκα Κατερίνα
• Γεωργήs Γιώργοs
• Γεωργουσόπουλοs Κώσταs
• Γιακουμάκη Ελευθερία
• Γιαμαρέλλου Ελένη
• Γιανναράs Χρήστοs
• Γιατρομανωλάκηs Γιώργηs
• π. Γκανάs Ευάγγελοs
• Γκλαβάs Σωτήριοs
• Γκούσκοs Δημήτρηs
• Γόδας Χρήστος
• Γούτσοs Διονύσηs
• Δανέζης Μανώλης
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 14
• Δάσιοs Γιώργοs
• Δασκαλόπουλοs Δημήτρηs
• Δεληβοριάs Άγγελοs
• Δεμερτζήs Νίκοs
• Δερμιτζάκηs Μιχάληs
• Δημακάκος Β. Παναγιώτης
• Δημαράs Αλέξηs
• Δημηρούληs Δημήτρηs
• Δημητρίου Βασίληs
• Δούκα Μάρω
• Ελευθερίου Mάvos
• Ευαγγελάτοs Σπύροs
• Ευκλείδη-Κωσταρίδου Αναστασία
• Ζατέλη Ζυράννα
• Zάxos Κωνσταντίνοs
• Ζίας Νίκοs
• Ζωγραφίδηs Γιώργοs
• Ηλιοπούλου Ιουλίτα
• Ησαΐαs Δημήτρηs
• Θέμεληs Νίκοs
• Θέμεληs Πέτροs
• Θεοδωρόπουλοs Τάκηs
• Θεοφανοπούλου-Κοντού Δήμητρα
• π. Θερμός Βασίλειος
• Θωμαδάκηs Σταύροs
• Ιακώβου Μαρία
• Κακαβελάκηs Κωνσταντίνοs
• Καλαντζή-Αζίζι Αναστασία
• Καλογερομήτροs Δημήτρηs
• Καλτσάs Νικόλαοs
• Καρακατσούλη Άννα
• Καραμαλέγκου Ελένη
• Καραποστόληs Βασίληs
• Καργάκοs Σαράντοs
• Καρυστιάνη Ιωάννα
• Καστρινάκη Αγγέλα
• Κατσανάκη Μαρία
• Κατσιαρδή-Hering Όλγα
• Κατσιλάμπροs Νίκοs
• Κατσουλάρηs Κώσταs
• Καφέτση Άννα
• Κιτρομηλίδηs Πασχάληs
• Κίτταs Χρήστοs
• Κόκκινος Διονύσιος
• Κολιάδηs Mαvόλns
• Κόνολι Ντέιβιντ
• Κοντάρας Θοδωρής
• Κόντηs Βασίλειοs
• Κοντόs Παναγιώτηs
• Κοπιδάκηs Μιχάληs
• Κορρέs Δημήτρηs
• Κορρέs Mαvόλns
• Κοτζιά Ελισάβετ
• Kouλαϊδήs Βασίλειοs
• Κουμανταρέαs Μένηs
• Κούρια Αφροδίτη
• Κουρουπόs Γιώργοs
• Κουτσελίνηs Αντώνιοs
• Κουτσουλέλου-Μίχου Σταματία
• Κουφόπουλοs Πέτροs
• Κραουνάκηs Σταμάτηs
• Κρεατσάs Γεώργιοs
• Κρέεμπ Μάρτιν (Kreeb Martin)
• Κρεμαστινόs Δημήτρηs
• Κρεμμυδάs Βασίληs
• Κριμιζής Σταμάτης
• Κωνσταντούδης Βασίλης
• Κωσταρέλλη Βασιλική
• Κωφός Ευάγγελοs
• Λαμπράκη-Πλάκα Μαρίνα
• Λαμπρινουδάκηs Βασίληs
• Λεγάκηs Νικόλαοs
• Λεοντήs Χρήστοs
• Λιάβας Λάμπρος
• Λιάμπη Κατερίνη
• Λιναρδάκηs Παναγιώτηs
• Λογιάδηs Μίλτοs
• Λούκος Χρήστος
• Μαγνήσαληs Κωνσταντίνοs
• Μαλτέζου Χρύσα
25/3/2014 11:36:34 πμ
• Μαμαλούκοs Σταύροs
• Μανιώτηs Γιώργοs
• Μάντηs Αλέξανδροs
• Μαρκαντωνάτοs Ανδρέαs
• Μάρκαρηs Πέτροs
• Μαρκόπουλοs Αθανάσιοs
• Μαρωνίτη Νίκη
• Μαρωνίτηs Δημήτρηs
• Μάτεσιs Παύλοs
• Ματσαγγούραs Ηλίαs
• Μάτσαs Δημήτρηs
• Μαυρογορδάτος Γιώργος
• Μαυρομούστακοs Πλάτων
• Μαυρουδής Ευάγγελος
• Μεϊμάρηs Μιχάληs
• Μελετιάδηs Xάpns
• Μενδώνη Λίνα
• Μεντζαφού-Πολύζου Όλγα
• Μέργοs Γεώργιοs
• Μέσκος Γεώργιος-Αρσένιος
• Μεταξάς Αναστάσιοs-Ιωάννηs
• Μικρούτσικοs Θάνοs
• Μίλλερ Στέφανοs
• Μισιρλή Νέλλη
• Μιχαηλίδης Γιώργος
• Μιχαηλίδηs Τεύκροs
• Μόζερ Αμαλία
• Μουζέληs Νίκοs
• Μουρσελάs Κώσταs
• Μπακάκου Αικατερίνη
• Μπαμπινιώτηs Γεώργιοs
• Μπέγζοs Μάριοs
• Μπεζεβέγκηs Ηλίαs
• Μπεκριδάκης Δημήτρης
• Μπελεζίνηs Ανδρέαs
• Μπερλήs Άρηs
• Μποζώνης Γεώργιος
• Μποκόροs Χρήστοs
• Μπότσιου Κωνσταντίνα
• Μπουζάκηs Σήφηs
• Μπουραζέληs Κωνσταντίνοs
• Μπουτέαs Γιάννηs
• Μυλωνάs Παναγιώτηs
• Μυταράs Δημήτρηs
• Νάκαs Θανάσηs
• Νανόπουλοs Δημήτρηs
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 15
• Νιάρχος Παναγιώτης
• Ντούμαs Χρήστοs
• Ξένου Βάνα
• Ξυδάκηs Νίκοs
• Ξυδιάς Βασίλης
• Οικονόμου-Λαλιώτη Μαρίνα
• Παγουλάτοs Γιώργοs
• Παναγιωτόπουλοs Άλκηs
• Παντελίδηs Γιώργοs
• Παντελίδηs Νικόλαοs
• Παντερμαλήs Δημήτρηs
• Παπαγγελής Θεόδωρος
• Παπαγιαννόπουλοs Ηλίαs
• Παπαδάτος Ιωάννης
• Παπαδάτου Δανάη
• Παπαδημητρίου Δημήτρηs
• Παπαϊωάννου Τάσηs
• Παπανδρέου Ανδρέαs
• Παπαπετρόπουλοs Δημήτρηs
• Παπούλια Βασιλική
• Παρασκευόπουλοs Ιωάννηs
• Πατηνιώτης Μανώλης
• Πελαγίδηs Θοδωρήs
• Περπινιώτη-Αγκαζίρ Κατερίνα
• Πετράκηs Παναγιώτηs
• Πετρόχειλος Νικόλαος
• Πολίτου-Μαρμαρινού Ελένη
• Ποντίκαs Μάριοs
• Πόρποδαs Κωνσταντίνοs
• Πριόβολου Στέλλα
• Ραπτόπουλοs Βαγγέληs
• Ρήγου Μυρτώ
• Ρομπόληs Σάββαs
• Pόρρns Γιώργοs
• Σακελλίου-Σουλτs Λιάνα
• Σακκάs Δαμιανόs
• Σβολόπουλοs Κωνσταντίνοs
• Σγουράκη Ηρώ
• Σγουράκηs Γιώργοs
• Σελαμσήs Κορνήλιοs
• Σίδερηs Αθανάσιος
• Σίδερηs Διαμάντηs
• Σκαλτσά Ματούλα
• Σκαμπαρδώνηs Γιώργοs
• Σκιαδάς Αναστάσιοs
• Σκλαβενίτηs Τριαντάφυλλοs
• Σολδάτοs Κωνσταντίνοs
• Σπυροπούλου Μερόπη
• Σταθοπούλου Σοφία
• Στάικοs Κώσταs
• Σταμούλης Χρυσόστομος
• Σταμπολίδηs Νικόλαοs
• Σταυροπούλου-Αλεξίου
Ερασμία-Λουίζα
• Σταύρου Πάτροκλοs
• Στεφανίδηs Mάvos
• Στουρνάρας Γιάννηs
• Συρίγοs Άγγελοs
• Ταμπάκη Άννα
• Τάσιοs Θεοδόσηs
• Τασόπουλοs Γιάννηs
• Τατσόπουλοs Πέτροs
• Τέτσηs Παναγιώτηs
• Τζούμα Άννα
• Τζώνοs Πάvos
• Τουρνικιώτηs Παναγιώτηs
• Τούρτα Αναστασία
• Τριανταφυλλόπουλοs Ν. Δ.
• Τριχοπούλου Αντωνία
• Τρωιάνοs Σπυρίδων
• Τσακμάκηs Αντώνηs
• Τσαλίκογλου Φωτεινή
• Τσίγκανος Κανάρης
• Τσίκουτα Λίνα
• Τσιρώνη Νίκη
• Τσουκαλάs Κωνσταντίνοs
• Φαραζήs Τάκηs
• Φαρίνου-Μαλαματάρη Γεωργία
• Φαρνού Αλ. (Farnoux Alexandre)
• Φίλιαs Γιώργοs
• Φραγκούληs Εμμανουήλ
• Φωκάς Αθανάσιοs
• Φωστιέρηs Αντώνηs
• Χαβιαράs Στρατήs
• Χαλδαιάκης Αχιλλέας
• Χατζηβασιλείου Ευάνθηs
• Χατζηλεοντιάδηs Λεόντιοs
• Χατζηχρήστου Χρυσή
• Χιόνηs Διονύσιοs
• Χριστιανίδηs Ιωάννηs
• Χριστοδουλίδηs Μιχάληs
• Χριστόπουλοs Μενέλαοs
• Χρούσοs Γεώργιοs
• Χρυσόs Ευάγγελοs
25/3/2014 11:36:35 πμ
23ος Κύκλος
Από εντυπώσες σπουδαστών
τού Ελεύθερου Πανεπιστηµίου
• Το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο καλύπτει ποικίλες ανάγκες μου. Την ανάγκη για συνεχή πνευματική καλλιέργεια
από καθηγητές πανεπιστημίου, επιστήμονες και δημιουργούς, την ανάγκη για γόνιμη αξιοποίηση τού ελεύθερου χρόνου μου, την ανάγκη διαφυγής από μια καθημερινότητα που συχνά πλήττεται από την επικράτηση τής υποκουλτούρας σε όλους τούς τομείς. Μέσω τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου μού δίνεται η δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά πνευματικούς ανθρώπους τής εποχής, να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου, να
προβληματιστώ και να προχωρήσω σε μια βαθύτερη θέαση των πραγμάτων. Στην πραγματικότητα, νομίζω,
μία είναι η ανάγκη: η ανάγκη για ουσιαστική γνώση.
Πηνελόπη Μουέ
• Μετά από 39 χρόνια δουλειάς στον τραπεζικό χώρο, όπου ναι μεν δούλεψα σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες και
δυναμικούς τομείς (για πολλά χρόνια στα συναλλάγματα, στις δημοπρασίες ομολόγων με τα… spreads… και
τους διατραπεζικούς δανεισμούς), τώρα, με τη συνταξιοδότησή μου, είναι ο καιρός να ασχοληθώ με αυτό
που μου άρεσε, τις ανθρωπιστικές και κλασικές σπουδές που σπούδασα και με γοητεύουν.
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
• Παρακολούθησα μαθήματα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο από την ανάγκη για αναζήτηση ποιοτικού χρόνου
σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο πεζή και άσχημη. Ουσιαστικά και αισθητικά. Όλη αυτή η
εκλεπτυσμένη αλλά και σε βάθος προσέγγιση τής ανθρώπινης σκέψης και δημιουργίας, μέσα από αυτά τα
εξαιρετικά επιλεγμένα προγράμματα, μου δίνει ένα αίσθημα ανάτασης και ψυχικού πλούτου.
Χριστίνα Ζουµαδάκη
• Τα ερεθίσματα είναι τόσο πολλά που το απόφθεγμα «ένας κόσμος γεννιέται» τα λέει όλα.
Γιώργος Ιγνατίου
• H πνευματική ανάγκη να μελετήσω φιλοσοφία, κάτι που δεν είχα τον χρόνο να κάνω πριν πάρω σύνταξη,
γιατί σπούδασα μαθηματικά και πληροφορική και πέρασα τα περισσότερα χρόνια μου δουλεύοντας και
μεγαλώνοντας παιδιά, με έκανε να γραφτώ αρχικά στο μάθημα τού κ. Γιανναρά. Τα μαθήματα ήταν για
μένα μια πραγματική απόλαυση, γι’ αυτό εκτός από τη φιλοσοφία παρακολούθησα και άλλα, σχετικά με τη
λογοτεχνία, την ποίηση (Ελύτη), την ιστορία τής τέχνης κ.λπ. Όλα τα μαθήματα που παρακολούθησα μου
προσέφεραν αξιόλογες γνώσεις και άνοιξαν για μένα καινούργιους δρόμους πνευματικής αναζήτησης.
Ειρήνη Οικονόµου
• Προσωπικά, σε συζητήσεις μου συχνά αναφέρω τη φράση: «Όπως αναφέρθηκε και στο πανεπιστήμιό μου
στη Στοά τού Βιβλίου…».
Μαρίνα Βενεκά
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 16
25/3/2014 11:36:36 πμ
• Μέσα από τα μαθήματα βλέπεις να εξελίσσεσαι πνευματικά και ψυχικά και αυτό έχει απόλυτη σχέση και με
το ίδιο το περιβάλλον σου. Δηλαδή τα παιδιά μου έγιναν, με τη σειρά τους, πολλές φορές αποδέκτες τής
γνώσης μου αυτής.
Μαρία Βερβερίδου
• Είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα τα μαθήματα και θεωρώ ότι ένας τέτοιος θεσμός, σαν αυτόν
τού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, είναι ιδανικός για κάποιον που θέλει να διευρύνει το γνωστικό του πεδίο,
να εμπεδώσει υπάρχουσες γνώσεις και, γιατί όχι, να αυτοεπιβραβευθεί ή να αντιληφθεί ότι είναι αιρετικός
σχετικά με απόψεις και θέσεις που ακούγονται στο περιβάλλον.
Γιώργος ∆ιαµαντόπουλος
• Υπάρχει μεγάλη διάθεση και ενδιαφέρον από τους καθηγητές-ομιλητές και τους ακροατές. Είναι τόσο όμορφο (για την ηλικία μου) να αισθάνομαι ξανά μαθήτρια!
Ζωή Μπλάτση
• Επειδή η σύγχρονη ζωή μάς οδηγεί κυρίως στη μη-σκέψη, είπα να βρω ένα αντίδοτο. Μου έχει γίνει μάλιστα
συνήθεια να κουβεντιάζω τα θέματα με τον περίγυρό μου.
Πολυτίµη Λυκιαρδοπούλου
• Κατ’ αρχάς το ΕΠ ανταποκρίνεται στην αισθητική τής καρδιάς και τού μυαλού μου. Αν αυτό σημαίνει κάτι σε
σας, τότε, ναι, σίγουρα ανταποκρίνεται σε μένα και σε πολλούς άλλους ως θεσμός στη «διά βίου μάθηση».
Μαρία Σιµσιρή
• Πάντα μου άρεσε, πάντα ήθελα να σπουδάσω Ψυχολογία. Η βαθύτερη ανάγκη μου όμως αυτόν τον καιρό
ήταν να μοιραστώ κάτι κοινό με άλλους και, μέσα από κάτι που αγαπώ, να νιώσω μέρος ενός συνόλου, την
αίσθηση τής «κοινότητας».
Μαρία Περατικού
• Οι ερωτήσεις αλλά συχνά και οι τοποθετήσεις που έπονται των εισηγήσεων επιβεβαιώνουν τη δίψα για
πνευματική αναζήτηση· αλλά και οι εναντιώσεις συνιστούν παράγοντα περαιτέρω διευρεύνησης των θεμάτων.
Αντωνία Καψοπούλου
• Στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο διευρύνω τις γνώσεις μου και έχω την ευκαιρία να γνωρίσω και να ακούσω
από κοντά απόψεις και τοποθετήσεις αξιόλογων συγγραφέων, φιλοσόφων, ιστορικών και επιστημόνων.
Αναμφισβήτητα μου δίνει αρκετά ερεθίσματα και δημιουργεί θέματα προς συζήτηση με το οικογενειακό και
το φιλικό περιβάλλον μου, διά μέσου των οποίων ανακαλύπτω και ορισμένες λύσεις για τη σκληρή καθημερινότητά μου, αλλά είναι και κίνητρο για να με φέρει πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα.
Βασίλης Αλεξανδράκης
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 17
25/3/2014 11:36:36 πμ
23ος Κύκλος
Λειτουργία τού Προγράµµατος
και όροι συµµετοχής
Υπεύθυνη ακαδημαϊκού συντονισμού: Γιάννα Πανουσάκη
Για τη λειτουργία τού Προγράμματος συνεργάζονται επίσης οι:
Δημήτρης Κακαβελάκης (μέλος τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας)
Άγγελος Νικολόπουλος (υπεύθυνος τής ιστοσελίδας τής Στοάς τού Βιβλίου)
Σπύρος Μπάκας, Θανάσης Στρογγύλης, Θανάσης Κουτρούβης, Τιμολέων Μπουκογιάννης
Φιλολογική επιμέλεια των κειμένων τού εντύπου: Λίντα Βολτή
Παρακολούθηση
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Λόγου τής Στοάς τού Βιβλίου και ταυτόχρονα μέσω βιντεοπροβολέα στην παρακείμενη Αίθουσα Τέχνης. Ανάλογα με την ώρα προσέλευσης οι συμμετέχοντες θα έχουν τη
δυνατότητα επιλογής αίθουσας. Η ηχογράφηση και η βιντεοσκόπηση των μαθημάτων δεν επιτρέπεται.
Βεβαιώσεις παρακολούθησης
Θα δίδονται σε όσους έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τέσσερεις (4) παρουσίες από τον κύκλο των πέντε (5)
μαθημάτων.
∆ήλωση ενδιαφέροντος
Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. Το σχετικό έντυπο
τής δήλωσης μπορεί να υποβληθεί στα γραφεία τής Στοάς τού Βιβλίου ή να αποσταλεί με φαξ στο 210-3310090 ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου (www.stoabibliou.gr). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Oικονοµική συµµετοχή στο κόστος των µαθηµάτων
Προκειμένου να καλυφθεί μέρος των εξόδων τού προγράμματος έχει προσδιοριστεί να καταβάλλεται για
την παρακολούθηση κάθε σειράς πέντε (5) μαθημάτων το ποσό των 70 ευρώ. Oι φοιτητές και οι άνεργοι δικαιούνται
έκπτωση 30%. Σε όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δεύτερη σειρά μαθημάτων παρέχεται έκπτωση 15%. Σε όσους
επιθυμούν να παρακολουθήσουν και πέραν τής δεύτερης σειράς παρέχεται έκπτωση 20% ανά σειρά.
Πληροφορίες
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλούμε να απευθύνεστε καθημερινά, από Δευτέρα έως
Παρασκευή και ώρες 9.30-15.30, στα γραφεία τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στη Στοά τού Βιβλίου: Αρσάκειο Μέγαρο,
Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, τηλ.: 210-3244538 και 210-3253989, καθώς και στην ιστοσελίδα τής Στοάς τού Βιβλίου (www.
stoabibliou.gr).
H Στοά τού Bιβλίου διατηρεί το δικαίωμα τυχόν αλλαγών στο πρόγραμμα, για τις οποίες θα ενημερώνονται οι παρακολουθούντες κυρίως μέσω τής ιστοσελίδας της.
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 18
25/3/2014 11:36:37 πμ
23ος Κύκλος
∆ήλωση ενδιαφέροντος
(Παρακαλούμε να συμπληρώσετε με μικρά γράμματα)
Επώνυμο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Όνομα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Όνομα πατέρα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ηλικία . . . . . Επάγγελμα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eίμαι φοιτητής / -τρια Πανεπιστημίου
Γραμματικές γνώσεις – Σπουδές (εάν υπάρχουν) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................................................
Διεύθυνση: Οδός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Αριθμός . . . . . . . . . . .
Περιοχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Τ.Κ. . . . . . . . . . . . . . . .
Τηλέφωνα επικοινωνίας* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Κινητό* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ενδιαφέροµαι να παρακολουθήσω τη σειρά µαθηµάτων:
(Μπορείτε να επιλέξετε από μία μέχρι και τέσσερεις σειρές)
«Νεοελληνικός Διαφωτισμός» (Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης)
«Βιωματικό εργαστήριο αυτογνωσίας» (Φωτεινή Τσαλίκογλου)
«Νεότερη Ελληνική Ιστορία» (Ευάνθης Χατζηβασιλείου και Κωνσταντίνα Μπότσιου)
«Ποίηση: Δημιουργική γραφή και ανάγνωση» (Αντώνης Φωστιέρης)
«Επικοινωνία» (Μυρτώ Ρήγου)
«Κινηματογράφος» (Χρήστος Γόδας)
Ημερομηνία
Υπογραφή
Δεν επιθυμώ να ενημερώνομαι για τις δραστηριότητες τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας
* Η αναγραφή των στοιχείων είναι υποχρεωτική για την έγκαιρη ενημέρωση
σχετικά με το πρόγραμμα και για τυχόν αλλαγές σε αυτό
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 19
25/3/2014 11:36:38 πμ
∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
211 1197 629
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô˘, 105
64 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-3244538
Î·È 210-3253989
Á‹: M.
PøMANO
∏ ∂¡
∞£∏¡
ºπ§∂∫
∞π™
¶∞π¢∂
À∆π∫∏
(¤ÙÔ˜
ȉڇÛÂ
ˆ˜ 1836)
∂∆∞πƒ
∂π∞
AÚÛ¿Î
ÂÈÔ M¤Á·Ú
˙fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô
Ô
TËÏ.:
210-32
˘, 105
44538
Î·È 210-32 64 Aı‹Ó·
53989
¶ÂÛÌ·
210
.99.
46.2
44
™ E.¶.E.
210.99.4
170 ¯ÚfiÓÈ· ¶·È‰Â›·˜
¶·Ú·Áˆ
170 ¯ÚfiÓÈ· ¶·È‰Â›·˜
Παραγωγή: Ι.ΚΟΡΩΝΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
Aı‹Ó·
™Ù·‰›Ô˘, 105 64
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 &
Î·È 210-3253989
TËÏ.: 210-3244538
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
∂∆∞πƒ∂π∞
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏
6.244
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™
E.¶.E. 210.99.46.244
E.¶.E.
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™
ο Πανεπισ
ρ
ε
τή
ύθ
ε
μι
ο
Ελ
να
ρίου
- 24
E.
™ E.¶.
20
www.stoab
Ù‹˜
Μαρ
PøM
ANO
www.stoabibliou.gr
07
τίου
M.
Á‹:
·Áˆ
¶·Ú
¶ANE¶I™THMIO
¶I™THMIO
¶ANE
™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô
ibliou
.gr
ww
˘
w.sto
www.stoabibliou.gr
υα
Ια
abibl
iou
™
∂∆∞
¡∞π
∞£∏ ∂À∆ π∫∏
∏ ∂¡∂∫¶ ∞π¢ ˜ 183 6)
Ûˆ
ºπ§
2007-2010
3 XPONIA
EK¶AI¢EYTIKH™
¶PO™ºOPA™
πƒ∂π
∞
KYK
Y
– IO
´O™
§O
NπO
46.2
.99.
210
liou.gr
www.stoabib
EM
– ¢EK
NO
9
0
™
20
§O O™
YK
Tπ
˜ K MAP
–
IO
™
www.s
PO O
Y£E HMI ˘
E§EE¶I™T‡ BÈ‚Ï›Ô
toabib
liou
¶ Ù‹˜ ™



 








ww








 
 

 





 
































.244
210.99.46
toa
bib
lio u.g
r



Ûˆ
(έτ
˜ 183
K§
MB
∂∆∞
6)
πƒ∂π
O™
PπO
™
20
08
∞
¶ÂÛ
™

AI¢EYT4 XPO
NIA
IKH
™ ¶PO
ÏÂÈÙ
ÚÍË
Ô˘Ú
O™ 2
010
Á›·˜
I·Ó
™ºO
. 200
PA™
7)

  



 






OK
MIO
Tø
12Ô
BPI
O™
˜ K
YK§
– ¢
EK
EM

˜ ÙÔ‡
BPπ
O™
201


IO
Ô˘



  

 





















 









 
Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆
ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(έτος ιδρύσεως



7 ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ιανουάριος
8 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
2007)
















  


   

 











 








 
 
 
 










Η


ΦΙ
 ΕΝ

ΛΕ
 ΑΘ

ΚΠ
 ΗΝ
ΑΙ∆
 ΑΙΣ

ος

ιδρ

ΕΥ

ύσ

ΤΙΚ

εω






(έναρξη λειτουργίας
Ιανουάριος





(έν

Η

)
ΕΤ

ΑΙΡ

ΕΙΑ

Πε

σµ

αζ

Αρ

Τη
 όγλ
λ.: ου
σά


21
  5 κει
ο 
0-3


&
 Μέ
24
 Στ

 γα
αδ
45


 ρο

38
ίου

κα
, 10

ι 21

5 
 64
0-3

 Αθ
25

 ήνα
39

89
ς 
200
Ι α


7)

νο 19 ο
υά
ς 
ρ ι
Υ Κ
ο ς _ Κ

ΛΟ
 Μ
Σ
ά
ρτ
ι ο
ς
20
13
 
 
 

 



(έτ
εω
36


ΕΚ

ΠΑ

Ι∆ΕΥ 6 
ΧΡ
ΤΙΚ 

ΟΝ
αρξ
 ΙΑ
η 
λει
ΗΣ 

του

ΠΡ

ργί
ΟΣ

ας


ΦΟ
Ιαν

ουά

ΡΑ

Σ
ριο

 
Η
ΦΙ ΕΝ ΑΘ
ΛΕ
ΚΠ ΗΝ
ΑΙ∆ ΑΙΣ
ος
ιδρ
ΕΥ
ΤΙΚ
ύσ
Σ
2007)
ς 18


Αρσάκειο Μέγαρο
Πεσµαζόγλο
υ 5 & Σταδίου,
105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210-3244538
και 210-3253989
1836)
1836)
(έναρξη λειτουργίας

(έτ



ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ



 










 


 

Αρσάκειο Μέγαρο
105 64 Αθήνα
υ 5 & Σταδίου,
Πεσµαζόγλο
και 210-3253989
Τηλ.: 210-3244538






 
 




















0
THM
BÈ‚Ï›

O™
¶ANE§EEY£EPO
¶I™
Ù‹˜
˘

 



 
(έτος ιδρύσεως
ΑΙΡ
KE
›Ô˘
∏ ∂¡
ºπ§ ∞£∏
∂∫¶
¡∞π
™
∞π¢
∂À∆
˜ ȉڇ
π∫∏
EK¶
ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô

ήνα
Αθ
64
ρο
γα 105 53989
ο Μέ , -32
κει αδίουι 210
σά
Αρ 5 & Στ κα
38
ου 445
όγλ
αζ 210-32
σµ
Πε Τηλ.:
ΕΤ
ΑΙΣ Η
ΗΝ ΕΥ ΤΙΚ 6)
ΑΘ
ΑΙ∆ ς 183
ΕΝ
Η ΛΕ ΚΠ ύσ εω
ΦΙ
ιδρ
ς 183 Η ΕΤ
ΑΙΡ
6)
ΕΙΑ
ΕΙΑ
Πε
ος
ΕΚ
ΠΑ
(έν
Σ
ΡΑ
ΙΑ
ΦΟ
7)
ΟΣ
ΟΝ
200
7 ΧΡ ΗΣ ΠΡ ριο ς
ουά
ΙΚ
Ιαν
ΥΤ
ας
Ι∆Ε
ργί
αρξ
η λει
ΟΣ
21ος ΚΥΚΛ
Οκτώβριο
του
20
τή

Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΦΙΛΕΚΠΑΙ∆

˜ K
Y
™ –
¢E


   




 
 
 







 
  
 
 


π∞

 


 









 




 

 
   
   

    


w.s














 

   
 
    


  

  

 

.gr
™ – IO
YNπ
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜

πƒ∂
E¶I EPO
¿˜ ÙÔ ™TH
‡ B MIO
È‚Ï


iou

∂∆∞
(¤ÙÔ
™ÙÔ¿

 
 



  


  
 





abibl
ww
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜

w.sto
ibliou .gr




 







6)
™ÙÔ
(¤Ó·
¶ANE§E¶EYI™£ETHPO
Ù‹˜ ™ÙÔ¿˜ ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘






183
Ì·˙
AÚÛ
¿ÎÂ
TËÏ fiÁÏÔ ˘
.: 210
5 & ÈÔ M¤Á
·ÚÔ
-324 ™Ù·
‰›Ô˘
453
8 Î·È , 105
64
210
-325 Aı‹ Ó·
398
9
MA´O
¶ANE¶I™THMIO
www. stoab
¶ANE¶I™ÙÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘

ÙÔ
˜
ÙÔ¿
-2010
BÈ‚
.gr
AN
6Ô
IO
¶ÂÛÌ·˙
11Ô˜ K
YK§O
E§EY£EPO
www.stoabibliou.gr
¶
AÚÛ¿ÎÂ
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
fiÁÏÔ˘
5 & ™Ù·‰›Ô˘
TËÏ.: 210-324
4538 Î·È , 105 64 Aı‹Ó·
210-325
3989
BP
IANOYAPIO™ – MAPTπO™ 2010
B
PO
E§EY£ETH
MIO
9
¶AÙ‹N˜ ™EÙÔ¿˜ ÙÔ‡
.E.
™ E.¶
ANO
PøM
M.
Á‹:
·Áˆ
¶·Ú
IA
P
YA
200
£EPO IO
E§EY I™THMÏ›Ô˘
Ô˜
7Ô
™
™
π∞
2007
‹: M. PøMANO™
PøMA
: M.
ÁˆÁ‹
MA
44
(¤Ù
8Ô˜
∂π∞
˜ 1836)
¶·Ú·ÁˆÁ
. 210.9
IO™
KTøBP
NO™
E.¶.E
O
¶·Ú·
‹Ó·
Aı
Ô
64 89
Á·Ú 105 539
-32
Ô M¤ ˘,
‰›Ô 210
ÎÂÈ
Û¿
AÚ & ™Ù· ηÈ
38
˘5
ÁÏÔ -32 445
210
∞πƒ
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞
π™
ºπ§∂∫¶
∞π¢∂À∆
π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
ȉڇÛˆ
(¤ÙÔ˜
Tø
¶ANE§EY£
10Ô˜ KYK§O™
YK§O™
2009
9Ô˜ K
PπO™
˜ ȉڇ
·˙fi
ÛÌ
¶Â TËÏ .:
∂∆
∞π™ ∏
∏¡ ∂À ∆π∫ 6)
∞£
∞π¢ ˜ 183
∂¡
∏ §∂ ∫¶ ‡Û ˆ
ºπ
ȉÚ
‚Ï›Ô˘
3 XPON
IA
EK¶A
I¢EYT
IKH™
¶PO™
ºOPA
™
9.46.
244
(¤ÙÔ
Ó·
Aı‹
·ÚÔ
64
9
398
ÈÔ M¤Á , 105
¿ÎÂ
-325
‰›Ô˘
AÚÛ & ™Ù·
210
8 ηÈ
˘5
453
fiÁÏÔ
Ì·˙ 210 -324
¶ÂÛ
.:
TËÏ
ˆ˜
E.¶.E
.244
210.99.46
ȉڇÛˆ
E.¶.E.
(¤ÙÔ˜
AÚÛ¿ÎÂÈÔ M¤Á·ÚÔ
¶ÂÛÌ·˙fiÁÏÔ˘ 5 & ™Ù·‰›Ô˘, 105 64 Aı‹Ó·
TËÏ.: 210-3244538 Î·È 210-3253989
E.¶.E.
Aı‹Ó·
ÈÔ M¤Á·ÚÔ
AÚÛ¿ÎÂ
, 105 64
5 & ™Ù·‰›Ô˘210-325 3989
fiÁÏÔ˘
4538 ηÈ
¶ÂÛÌ·˙
TËÏ.: 210-324
π™
π∞
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞ π∫∏ ∂∆∞πƒ∂
∞π¢∂À∆
ºπ§∂∫¶
˜ 1836)
∏ ∂¡ ∞£∏¡∞π™
ºπ§∂∫¶∞π¢∂À∆π∫∏ ∂∆∞πƒ∂π∞
(¤ÙÔ˜ ȉڇÛˆ˜ 1836)
‹: M. PøMANO™
ία
αιρε
νω
Ετ υ
ργά κή
Διο
τι βλίο
ιδευ ύ Βι
πα
εκ οά το
Φιλ Στ
:
ση
˜ ÙÔ‡ BÈ
Ù‹˜
¶·Ú·ÁˆÁ
άς
Στο
¶·Ú·ÁˆÁ‹: M. PøMANO™ E.¶.E. 210.99.46.244
ρο
θ ε ιο
ε ύ στήμ υ
Ε λ νεπι
λίο
Πα τού Βιβ
∏¡
∞π¢ ∞π™
∂À∆
π∫∏
‡ÛÂ
Ì·˙
TËÏ fiÁÏ AÚÛ ¿ÎÂ
.: 210 Ô˘
ÈÔ
5
-32 & ™Ù· M¤ Á·Ú
445
38 ‰›Ô ˘, Ô
ηÈ
105
210
64
-32
Aı‹
539
Ó·
89
OK
I™THMI
O
.gr
ΕΠ
ȉÚ
¶ÂÛ
¶ANE§E¶EY£EPO
Ù‹˜ ™ÙÔ¿
νο
15
Ô˜
2008
244
ς
λο
ιστι ύκ
ωπ Α΄ κ
θρ
Αν
E§EY£EPO
ιστή
Επ
πO™
9.46.
τή
κές
∏
∂¡
ºπ§ ∞£
∂∫¶
(¤Ù
O™
. 210.9
το
ςΣ
E§EY£EPO
5Ô˜ K
YK§
™ – I
OYN
NO™
ε
θ
λεύ
μες
MA´O
: M.
PøMA
ιο
ήμ
στ
πι υ
νε ιβλίο
Πα ύ Β
ρο άς το
IANOYAƒπO™ –
MAPTπO™ 200
8
2007
¢∂∫∂ªµƒπO™
O∫∆øµƒπO™ –
ÁˆÁ‹
ΠΑ
ΚΠΑΙ ΟΝΙΑ
ΦΙΛΕ 170 ΧΡ
4Ô˜ KYK§O™
3Ô˜ KYK§O™
ΙΑΣ
ΙΔΕ
¶·Ú·
ΙΑ
ΑΙΡΕ
Η ΕΤ
ΙΚ
ΔΕΥΤ
Ε
Αθή
αρο 64 89
Μέγ 105 539
ιο δίου, -32
άκε
& 210
Αρσ5 & Στα
38
ου 445
όγλ -32
μαζ 210
Πεσ Tηλ:
Μά
Κ
ΚΥ
3
βριος 201
ς _ ∆εκέµ
22ος ΚΥΚΛ
ΟΣ
Ιανουάριο
ΕΚ
ς _ Απρίλ
ιος
ός Ιούνι
_
(έν
2014
Σ
ΛΟ 013
2
Μά
ος
ιος
23
ιος
ος
_
Ιο
ΚΥ
ύν
ΚΛ
ιος
αρξ
ΠΑ
Ι∆Ε
η λει
του
ΥΤ
ργί
8 ΧΡ
ΟΝ
ΙΚΗΣ ΙΑ
ΠΡ
ΟΣ
ας
Ιαν
ουά
ριο
σµ
Τηλ αζόγλ Αρσά
.: 210 ου
5 κει
-32 & Στ ο Μέ
445 αδ γα
38 ίου ρο
κα , 105
ι 210
-32 64 Αθ
539 ήνα
89
ΦΟ
ΡΑ
ς 200
Σ
7)
ΟΣ
20
14
ELPA
N 23_1
6 FINA
L 4.ind
d
ςΣ
τοάς
1
τ ο ύ Βι β
25/3/
2014
11:26
:18
πμ
υ
ο
ί
λ
www.stoabibliou.gr
Μέγας Χορηγός
Υποστηρικτής
ELPAN 23_16 FINAL 4.indd 20
25/3/2014 11:36:44 πμ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
3 360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content