close

Вход

Log in using OpenID

AQUA-BODY

embedDownload
AQUA-BODY
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
Η HB BODY με αφοσίωση και συνέπεια εδώ και 30 χρόνια προσφέρει στην αγορά σταθερή και αξιόπιστη ποιότητα.
Το νέο υδατοδιαλυτό σύστημα βαφής AQUA-BODY είναι πραγματικότητα, προσφέροντας μία ολοκληρωμένη λύση
στην αγορά. Βασισμένο σε τεχνολογία 3ης γενιάς αποτελεί ένα άριστης ποιότητας προϊόν με μεγάλη απόδοση και
παραγωγικότητα. Είναι συμβατό με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί V.O.C. και κύρια χαρακτηριστικά του είναι η
εύκολη εφαρμογή και χρήση, η οικονομία, η υψηλή καλυπτικότητα και το ταχύ στέγνωμα. Η σειρά περιλαμβάνει 52
βασικά χρώματα: μεταλλικά, αμέταλλα, πέρλες και Xirallic® πέρλες δίνοντας άριστη τελική εμφάνιση. Παραδίδεται
με ειδικά σχεδιασμένο θερμαινόμενο ερμάριο, χειροποίητα βαμμένο χρωματολόγιο σε ειδικό ντουλάπι που
ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και λογισμικό με συνταγές αποχρώσεων όλων των κατασκευαστών
αυτοκινήτων.
AQUA-BODY
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
HB BODY Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία Χρωμάτων Αυτοκινήτου
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, Θεσσαλονίκη
τ. +30 2310 790000, f. +30 2310 790015
e-mail: [email protected]
www.hbbody.com
Βγήκε....... για να ταράξει τα νερά!!!
V.O.C.
compliant
AQUA-BODY
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
Υψηλής ποιότητας υδατοδιαλυτό χρώμα επαναβαφής αυτοκινήτων διπλής
επίστρωσης ενός συστατικού ακρυλικής βάσης. Αραίωση 10-15% με ειδικό
αραιωτικό AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT. Για το καθαρισμό της προς βαφή
επιφάνειας και του εξοπλισμού βαφής διατίθεται το ειδικό καθαριστικό διάλυμα
AQUA-BODY 772 DEGREASER. Περιλαμβάνει 52 βασικά χρώματα μεταλλικά,
αμέταλλα, πέρλες και Xirallic® πέρλες. Παραδίδεται με ειδικά σχεδιασμένο
θερμαινόμενο ερμάριο, χειροποίητο χρωματολόγιο σε ειδικό ντουλάπι και
λογισμικό με συνταγές αποχρώσεων όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων.
V.O.C.
compliant
AQUA-BODY
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση. Οι παραπάνω πληροφορίες δίνονται με βάση τις γνώσεις μας και βασίζονται
στις εργαστηριακές δοκιμές και την εμπειρία μας κατά την εφαρμογή. Εφόσον τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σε
συνθήκες πέρα από τον έλεγχο μας δεν μπορούμε να εγγυηθούμε παρά μόνο την ποιότητα του προϊόντος. Η
εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα παραπάνω δεδομένα χωρίς προειδοποίηση. Με την επιφύλαξη
κάθε νομίμου δικαιώματος. Διαβάστε προσεκτικά το αντίστοιχο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
AQUA-BODY 772
DEGREASER
• Συμμορφούμενο με
τη νομοθεσία της Ε.Ε.
περί ΠΟΕ (VOC).
Ειδικό καθαριστικό διάλυμα νερού για το καθαρισμό επιφανειών προς βαφή με
υδατοδιαλυτό χρώμα, όπως και του εξοπλισμού βαφής. Είναι απαραίτητο να
ξεπλένεται το πιστόλι με AQUA-BODY 772 DEGREASER ακριβώς πριν γεμίσετε με
χρώμα. Περιέχει υψηλής καθαρότητας απιονισμένο νερό και ειδικά πρόσθετα για
τέλειο καθαρισμό.
• Υψηλής ποιότητας
υδατοδιαλυτό χρώμα
διπλής επίστρωσης
για παντός τύπου
οχήματα.
• Διατίθεται σε όλες
τις αποχρώσεις.
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Αραίωση 10-15% με ειδικό
διάλυμα AQUA-BODY 773
SPRAYING SOLVENT.
Αναδεύστε καλά και περάστε
από φίλτρο 125μm.
Ιξώδες εφαρμογής: 22-26 s
/ 23°C.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
• Επιφάνειες
ασταρωμένες με
προϊόντα της ΗΒ
BODY.
• Σε εργοστασιακά
βαμμένες επιφάνειες.
Αεροστεγνούμενο - 15-20 min
/ 23°C.
• Άριστες αντοχές
σε χημικά και
σε μηχανικές
καταπονήσεις.
AQUA-BODY 773
SPRAYING SOLVENT
Ειδικό αραιωτικό διάλυμα για χρώματα νερού διπλής επίστρωσης. Περιέχει
υψηλής καθαρότητας απιονισμένο νερό και ειδικά πρόσθετα για τέλειο στρώσιμο
του χρώματος. Προσθέστε 10-15% AQUA-BODY 773 SPRAYING SOLVENT ώστε
να ρυθμίσετε το ιξώδες εφαρμογής του χρώματος AQUA-BODY στο επιθυμητό
επίπεδο.
Σκληρυντής ειδικά σχεδιασμένος για το σύστημα χρωμάτων νερού AQUA-BODY.
Προσδίδει άριστες αντοχές σε χημικά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο χρώμα
νερού. Προσθέστε 5% στο έτοιμο προς χρήση και αραιωμένο χρώμα AQUA-BODY.
Εφαρμόζεται σε εσωτερικές μεταλλικές επιφάνειες, όπου δεν εφαρμόζεται βερνίκι
π.χ. κάτω από το καπό. Αποθηκεύεται αποκλειστικά σε μεταλλικά δοχεία.
AQUA-BODY 776
BLEND-IN THINNER
Ρητίνη σβησίματος για χρήση με το υδατοδιαλυτό χρώμα AQUA-BODY, σε εργασίες
επαναβαφής όπου είναι απαραίτητο να γίνει σβήσιμο. Κατάλληλη για όλες τις
αποχρώσεις, είτε πρόκειται για μεταλλικές ή και αμέταλλες, του συστήματος μίξης
AQUA-BODY.
Σκουπίστε με χαρτί και
φυσήξτε την επιφάνεια
με το πιστόλι, ώστε να
είναι απόλυτα καθαρή και
στεγνή. Χρησιμοποιείτε
πάντοτε τα απαραίτητα
προστατευτικά μέσα και
φροντίστε να υπάρχει
επαρκής εξαερισμός.
• Ανθεκτικό στο
χρόνο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
1.5 χέρι και τελική άχνα → Εφαρμόστε ένα μισογεμάτο χέρι, αφήστε
να στεγνώσει και εφαρμόστε ένα γεμάτο χέρι. Στα μεταλλικά χρώματα
εφαρμόστε και μια επιπλέον άχνα. Στα άμεταλλα μόνο εάν είναι απαραίτητο
για καλύτερη κάλυψη.
AQUA-BODY 774
HARDENER
Καθαρίστε την επιφάνεια
και το πιστόλι με το ειδικό
καθαριστικό διάλυμα
AQUA-BODY 772
DEGREASER.
Αραιώστε 10-15%
με το ειδικό διάλυμα
AQUA-BODY 773
SPRAYING SOLVENT.
Αφήστε το χρώμα να
στεγνώσει έως ότου
ματάρει.
Ιξώδες εφαρμογής:
22-26 s Cup 4/23ºC DIN [email protected]ºC.
Φυσικό στέγνωμα
20min/23 ºC.
Πιστόλι HVLP 1.2-1.3
mm. 1.7-2.2 bar
πίεση.
1.5 χέρια = 15-20 μm
Χρησιμοποιείτε
πάντοτε τα
απαραίτητα
προστατευτικά μέσα.
Ακολουθείτε πάντοτε
τις οδηγίες στο παρόν
τεχνικό φυλλάδιο.
Σημείο Ανάφλεξης:
Δεν προσδιορίζεται.
Ειδικό βάρος:
1.0-1.2 g/cm3.
Στερεά
(χωρίς αραίωση):
18-34% κ.β.
VOC (2004/42/EC)
Το παρόν προϊόν
βάσει των
συστατικών και των
φυσικών ιδιοτήτων
του ανήκει στα
χρώματα επαναβαφής
αυτοκινήτων. Η
μέγιστη επιτρεπτή
τιμή ΠΟΕ για τη
κατηγορία του
συγκεκριμένου
προϊόντος είναι 420
g/L. Η περιεκτικότητα
σε ΠΟΕ του έτοιμου
προς χρήση
προϊόντος είναι 400
g/L.
2004/42/IIB(d)
(420)400.
Θεωρητική απόδοση:
10-15 m2/lt για τελικό πάχος
επίστρωσης 15μm.
Καθαρισμός εξοπλισμού:
Καθαρίστε μετά τη χρήση με
AQUA-BODY 772 DEGREASER.
Παρατηρήσεις:
• Φροντίστε ώστε η θερμοκρασία
εντός του φούρνου βαφής να
ανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα.
• Αραιώστε μόνο με ειδικό
διάλυμα AQUA-BODY 773
SPRAYING SOLVENT.
• Ελέγξτε ότι μετά τη
προπαρασκευή και τον
καθαρισμό δεν υπάρχουν σκόνες
και λίπη στην προς εφαρμογή
επιφάνεια.
• Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί
και σε χώρες που δεν ισχύει η
νομοθεσία της Ε.Ε. περί ΠΟΕ
(VOC).
• Θερμοκρασία αποθήκευσης
από +5ºC έως +35ºC. Διάρκεια
ζωής 12 μήνες αφού ανοιχτεί
το μπουκάλι, 18 μήνες από την
ημερομηνία παραγωγής.
• Βέλτιστη θερμοκρασία
εφαρμογής 25ºC.
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
4 914 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа