close

Enter

Log in using OpenID

Anka Javora: URBACT III - Ministarstvo graditeljstva i prostornog

embedDownload
Program međuregionalne suradnje
URBACT III
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Zagreb, 31. ožujka 2015.
ŠTO JE URBACT?

Program teritorijalne suradnje Europske unije

usmjeren na razvoj inovativnih, održivih i uključivih gradova

omogućava razmjenu iskustava i dobrih praksi među gradovima
PROGRAMSKA RAZDOBLJA
URBACT I
2002. - 2006.
URBACT II
2007. - 2013.
URBACT III
2014. - 2020.
FINANCIRANJE
Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
74,3 mil. €
doprinos svake države sudionice
doprinos JLS koja sudjeluje u programu
22,0 mil. €
UKUPNO
96,3 mil. €
TIJELA PROGRAMA
 URBACT III MA – Upravljačko tijelo
Commissariat général à l’égalité
des territoires (CGET), Francuska
 URBACT III JS – Zajedničko tajništvo
 URBACT III CA – Tijelo za ovjeravanje
 URBACT III AA – Tijelo za reviziju
 URBACT III MC – Odbor za praćenje
Nacionalno tijelo - MGIPU
 Nacionalna kontaktna točka: MGIPU
 Tijelo nadležno za kontrolu: ARR
 Skupina revizora: ARPA
TKO SU KORISNICI?
„Gradovi”
 veliki gradovi, gradovi, općine
 upravne razine: mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi
 metropolitanske vlasti i organizirane aglomeracije
1. FAZA
Ostali dionici koji nisu gradovi moći će se priključiti mrežama:
 ustanove i trgovačka društva osnovane od jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave i koje su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu
JLP(R)S te su odgovorni za urbana pitanja
 nacionalna i regionalna tijela vlasti
 sveučilišta i istraživački centri
2. FAZA




max 3 partnera u mreži nisu gradovi
Projekt 6+24 mjeseca
min. 3 različite države zastupljene
Proračun 600.000-750.000€
gradovi koji
razvijaju i provode
strategije održivog
urbanog razvoja
MREŽE ZA PRIJENOS
MREŽE ZA PROVEDBU
MREŽE ZA
PLANIRANJE
gradovi koji
izrađuju i provode
integrirane
strategije
održivog urbanog
razvoja
gradovi koji su
proveli strategije
održivog urbanog
razvoja i prenose
svoja znanja na
ostale gradove iz
mreže
TEMATSKI CILJEVI URBACT III
 jačanje institucionalnog kapaciteta i učinkovite javne uprave
 70%
sredstava Programa namijenjenih za razmjenu i učenje ima fokus
na 5 tematskih ciljeva
Pametan rast
Jačanje
istraživanja,
tehnološkog
razvoja i
inovacije
Održiv rast
Potpora prelasku na
ekonomiju s niskom
razinom emisije
ugljika
Očuvanje i zaštita
okoliša i
promicanje
učinkovitosti
resursa
Uključiv rast
Promicanje
socijalnog
uključivanja i borba
protiv siromaštva
Promicanje
zapošljavanja i
podrška mobilnosti
radne snage
URBACT II: Projekti s temom ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Mreže za planiranje
2015
• 03/2015: 1. poziv za
Mreže za planiranje
• 03/2015-06/2015:
podnositelji
pripremaju ponude
• 16.06.2015: rok za
prijave, 1. faza
• 07/2015-08/2015:
provjera
prihvatljivosti &
ocjena projektnih
prijedloga
• 09/2015: odobrenje
projekta
• 09/2015- 03/2016:
6-mjeseci 1. faza
2016
2017
• 03/ 2016: rok za
• aktivnosti mreže
prijave , 2. fazu
• 03/2016-05/2016:
provjera
prihvatljivosti &
ocjena
• 06/2016: odobrenje
financiranja 2. faze
• aktivnosti mreže
2018
• 06/2018
aktivnosti mreže
Mreže za planiranje
03/2015 1. poziv
Mreže za provedbu & Mreže za prijenos
kraj 2015 1. poziv
KAKO PRONAĆI PARTNERA?
 uz pomoć baze projektnih prijedloga na web stranici Programa
www.urbact.eu
 podrška Nacionalne kontakt točke
 sudjelovanje na transnacionalnim URBACT događanjima
www.cityfestival.urbact.eu
Registracije do
15.04.2015.
HVALA NA PAŽNJI!
[email protected]
www.mgipu.hr
www.strukturnifondovi.hr
www.urbact.eu
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content