ΕΚΛΟΓΕΣ-060512-ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ_ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ.pdf

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 6Ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
Α/Α
ΔΗΜΟΣ/
ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ
209
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
'ΚΟΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
δεξιό κτίριο 1η αίθουσα δεξιά
59035, ΚΟΠΑΝΟΙ
Από : ΑΓΓΕΛΤΣΗ ΜΑΡΙΑ
Εως:ΔΟΥΜΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
210
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΚΟΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
δεξιό κτίριο 3η αίθουσα δεξιά
59035, ΚΟΠΑΝΟΣ
Αττό: ΔΟΥΜΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως: ΛΟΓΓΟΥ ΘΩΜΑΗ
211
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΚΟΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
αριστερό κτίριο 1η αίθουσα δεξιά
59035, ΚΟΠΑΝΟΣ
Από : ΜΑΓΕΙΡΑ ΣΟΦΙΑ
Εως :ΠΡΟΥΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
212
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΚΟΠΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΠΑΝΟΥ
αριστερό κτίριο 1η αίθουσα
αριστερά
59035, ΚΟΠΑΝΟΣ
Από : ΡΑΓΚΟΖΙΝΑ
ΙΟΥΛΙΑ
Εως: ΨΗΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
213
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
214
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
215
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
216
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
αίθουσα Α'τάξης
59200, ΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
αίθουσα Β' τάξης
59200, ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Από: ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως: ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Από: ΚΑΤΑΚΑΛΟΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΠΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
αίθουσα Γ τάξης
59200, ΕΠΙΣΚΟΠΗ
Από : ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Εως: ΨΑΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1η αίθουσα δεξιά
ΛΕΥΚΑΔΙΑ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Εως: ΚΩΤΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
α) Από: ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως: ΧΡΥΣΙΔΟΥ
ΒΑΡΒΑΡΑ
β) Εκλογείς του αρ.27 της
5516 Στρατιωτικής
Μονάδας
Από : ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως: ΜΥΛΩΝΑ
ΦΩΤΕΙΝΗ
217
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2η αίθουσα δεξιά
ΛΕΥΚΑΔΙΑ
218
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
δυτική αίθουσα
ΜΑΡΙΝΑ
219
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ανατολική αίθουσα
ΜΑΡΙΝΑ
Από : ΝΙΚΟΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως: ΨΑΘΑ ΕΛΕΝΗ
220
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΜΑΡΙΝΑΣ
ΠΟΛΛΩΝ
ΝΕΡΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ ΜΑΡΙΝΑΣ
Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
Εως: ΦΩΤΙΑΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
221
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
1η αίθουσα αριστερά
59035, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
Από:ΑΒΡΑΑΜ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Εως: ΛΥΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
222
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ
1η αίθουσα δεξιά
59035, ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
Από : ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΑΡΓΥΡΩ
Εως: ΧΩΡΟΠΑΝΙΤΟΥ
ΕΛΕΝΗ
223
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1 η αίθουσα δεξιά
ΧΑΡΙΕΣΣΑ
224
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΝΘΕΜΙΩΝ
ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
3η αίθουσα αριστερά
ΧΑΡΙΕΣΣΑ
225
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
είσοδος δεξιά αίθουσα δεξιά
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Εως : ΙΩΑΝΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
226
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
είσοδος δεξιά αίθουσα αριστερά
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
Από: ΚΑΒΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
Εως: ΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
227
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
είσοδος μεσαία αίθουσα δεξιά
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
Από : ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως: ΠΡΟΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Από : ΑΒΔΑΡΜΑΝΗ
ΑΣΗΜΙΝΑ
Εως: ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
Από: ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΑΔΑΜ
Εως: ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
228
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
229
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
είσοδος μεσαία αίθουσα αριστερά
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
Από : ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
ισόγειο αίθουσα γυμναστηρίου
59034, ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
230
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
1ος όροφος 2η αίθουσα δεξιά
59034, ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
Από : ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Εως: ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ
ΣΥΜΕΛΑ
231
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
Από : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Εως: ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ
ΣΟΦΙΑ
232
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΠΑΛΑΙΟ
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ
59034, Π. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ
Από : ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑ
Εως: ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
233
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝ
ΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
1η αίθουσα δεξιά
59034, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως: ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
234
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟ
ΛΗΣ
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝ
ΟΣ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
2η αίθουσα δεξιά
59034, ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ
Από : ΜΟΥΤΣΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως: ΧΡΙΣΤΟΦΑ ΦΑΝΗ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑ
ισόγειο αίθουσα αριστερά
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 0,
59200, ΝΑΟΥΣΑ
α) Από: ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως: ΒΑΣΣΑΛΟΥ ΑΝΝΑ
β) Εκλογείς του αρ. 27 της
Α.Π.Σ. Πυρ/κη ακαδ. Σχ.
Πυρ/στών
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑ
ισόγειο αίθουσα δεξιά
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 0,
59200, ΝΑΟΥΣΑ
α) Από; ΒΑΤΑΝΤΖΗ
ΑΘΗΝΑ
Εως:ΓΚΕΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
β)Εκλογείς του αρ. 27 του
Τμήματος Δοκίμων
Αστυφυλάκων Νάουσας
αττό Αδάμος έως
Κουρουτζίδης
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑ
ισόγειο αίθουσα πίσω αριστερά
ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 0,
59200, ΝΑΟΥΣΑ
α)Από : ΓΚΕΡΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ
Εως: ΕΛΙΑΣΧΡΗΣΤΟΣ
β) Εκλογείς του αρ. 27 του
Τμήματος Δοκίμων
Αστυφυλάκων Νάουσας
από Κρομύδας έως
Χρυσίδης
235
236
237
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Από : ΡΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Εως: ΨΑΘΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΒΡΑΑΜ
Εως : ΜΩΥΣΙΔΟΥ
ΘΕΟΠΙΣΤΗ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
α) Από : ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Εως: ΚΑΖΙΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
β) Εκλογείς του αρ. 27 της
5501 Στρατιωτικης
238
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
239
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο αίθουσα 5η αριστερά δεξιός
διάδρομος
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΚΑΡΚΑΤΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
240
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
10 ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο αίθουσα 3η αριστερά
διάδρομος Γυμναστηρίου
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από ; ΚΑΡΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Εως:ΚΟΛΥΠΕΤΡΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
241
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο αίθουσα 1η αριστερά
πυλωτής ανατολικά
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΚΟΜΙΝΗ ΣΥΜΕΛΑ
Εως:ΚΥΡΑΝΟΥ
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
242
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΠΗ (ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ)
ισόγειο 1η αίθουσα αριστερά
είσοδος από Επισκοπείο
Ναουσα
Από : ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
Εως : ΛΙΛΙΟΜΤΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο 1 η αίθουσα αριστερά
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 7, 59200,
ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΛΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
Εως: ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ
ΝΙΚΗ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο 2η αίθουσα αριστερά
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 7, 59200,
ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΜΑΥΡΟΔΟΥΛΑΚΗ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ
Εως: ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
245
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο 3η αίθουσα αριστερά
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 7, 59200,
ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΜΟΥΣΚΕΤΟΥ
ΑΓΟΡΙΤΣΑ
Εως: ΜΠΙΝΤΕΡΛΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ
246
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
10 ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 2η αριστερά
αριστερός διάδρομος
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΜΠΙΣΙΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Εως : ΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΗ
247
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 1 η δεξιά δεξιός
διάδρομος
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΝΙΟΠΑ ΡΟΖΑ
Εως : ΠΕΧΤΕΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
243
244
ισόγειο αίθουσα 1η δεξιά δεξιός
διάδρομος
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Μονάδας , του Αστ.
Τμήματος Νάουσας, του
Τμήματος Ασφάλειας
Νάουσας ,του Τμήματος
Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης
248
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 2η δεξιά δεξιός
διάδρομος
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΠΗΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
Εως: ΣΙΩΠΙΔΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
249
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 2η αριστερά δεξιός
διάδρομος
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΣΚΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ
Εως: ΤΣΙΚΙΤΙΚΟΥ ΦΑΝΗ
250
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ος όροφος Α'τάξη
ΚΟΚΚΙΝΟΥ 17, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΤΣΙΛΗ ΑΘΗΝΑ
Εως: ΨΩΜΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
251
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο 1η αίθουσα αριστερά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από: ΑΒΡΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
Εως : ΒΑΡΣΑΜΑ ΒΑΙΑ
252
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο 1η αίθουσα δεξιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από: ΒΑΣΙΛΑ ΜΑΡΙΑ
Εως: ΓΚΕΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
253
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
2η αίθουσα δεξιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από: ΓΚΙΛΙΝΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως: ΔΟΥΤΣΗ ΘΩΜΑΙΣ
254
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 2η αριστερά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΔΡΑΓΟΥΜΑΝΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Εως: ΚΑΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
255
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΉΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 3η δεξιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από: ΚΑ ΚΑΒΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως: ΚΥΡΤΖΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
256
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο αίθουσα 3η αριστερά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΚΩΝΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Εως: ΜΠΑΧΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
257
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΚΕΙΟ
ΧΑΤΖΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 19, 59200,
ΝΑΟΥΣΑ
Από : Μ Π ΠΑΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΠΑΖΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΚΕΙΟ
ισόγειο 1η αίθουσα αριστερά
ΧΑΤΖΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 19, 59200,
ΝΑΟΥΣΑ
Από: ΠΑΛΑΙΑ ΜΑΡΙΑ
Εως : ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ
ΣΙ Μ ΕΛΑ
258
3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΚΕΙΟ
ισόγειο 2η αίθουσα δεξιά
ΧΑΤΖΗ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 19, 59200,
ΝΑΟΥΣΑ
Από:ΠΑΣΑΛΑΡΗ
ΕΙΡΗΝΗ
Εως: ΡΕΤΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
259
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
260
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο αίθουσα 1η δεξιά πυλωτής
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από:ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Εως . ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
261
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ
ισόγειο αίθουσα 1η αριστερά
πυλωτής
59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από . ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως: ΤΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
262
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο 1 η αίθουσα δεξιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από: ΤΑΟΥΛΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως: ΤΡΑΨΩΚΗ ΜΑΡΙΑ
263
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο 2η αίθουσα δεξιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από :ΤΡΕΜΠΕΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
Εως: ΤΣΙΜΠΡΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
264
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ισόγειο 3η αίθουσα δεξιά
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΤΣΙΝΙΠΙΖΟΓΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως: ΦΡΑΣΑΡΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
265
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΝΑΟΥΣΑΣ
1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
γυμναστήριο
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3, 59200, ΝΑΟΥΣΑ
Από : ΦΤΕΡΓΙΩΤΗ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εως: ΨΩΜΙΑΔΟΥΑΝΝΑ
266
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1η αίθουσα αριστερά
ΑΡΚΟΧΩΡΙ
267
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΚΟΧΩΡΙ
268
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩ
ΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1η αίθουσα δεξιά
59200, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
Από : ΑΔΑΜΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Εως: ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
269
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩ
ΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1η αίθουσα αριστερά
59200, ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
Από : ΛΙΑΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Εως:ΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
270
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ανατολική πλευρά
59200, ΡΟΔΟΧΩΡΙ
Από: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως: ΚΩΣΤΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
271
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ
ισόγειο 2η αίθουσα δεξιά
59200, ΡΟΔΟΧΩΡΙ
Από : ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Εως: ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
ΣΜΑΡΟΥΛΑ
272
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
1 η αίθουσα
59035, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
Από : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Εως: Λ1ΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ
Από.ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εως:ΚΡΕΞΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Από : ΛΑΦΑΡΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Εως: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
273
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ
2η αίθουσα
59035, ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
Από : ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Εως: ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ