close

Enter

Log in using OpenID

1 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55320000-9 - θεαγενειο αντικαρκινικο νοσοκομειο

embedDownload
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
η
4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Οικονομικό Τμήμα/Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: Αθανασιάδης Θεόδωρος
ΤΗΛ. : 2310-898395
FAX. : 2310-845514
E-mail: [email protected]
URL : www.theagenio.gov.gr
Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη
Τ.Κ. : 18183 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
08.07.2013
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 22/2013
Δημόσιος τακτικός ανοιχτός διαγωνισμός για την Ανάδειξη Αναδόχου Έργου Σίτισης των ασθενών
και του εφημερεύοντος Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου και των ασθενών του Ξενώνα
Πυλαίας .
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
Ανοιχτός
Η Χαμηλότερη τιμή
23-08-2013 και ώρα 10.00π.μ.
Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο διοίκησης)
960.000,00ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
55320000-9
Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ. 8863/27.06.2013
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ469ΗΔΧ-ΘΕ3 Καταχωρήθηκε με
α/α
1503 στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
του Νοσοκομείου.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 Ν.2198/94)
Μερίδες, Είδη τροφίμων, Ώρες εργασίας
Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα Γ΄
Όπως αναλυτικά ορίζονται στο Παράρτημα Γ΄
Ετήσια
Όπως στο άρθρο 12ο του Παραρτήματος Α΄
Όπως στο άρθρο 12ο του Παραρτήματος Α΄
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και
τρίτων νόμιμες κρατήσεις
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198/94
1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 28-06-2013
ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΓΙΑ 03-08-2013
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 03-08-2013
ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΟΠΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΤΥΠΟ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1.1 Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ Α΄19/1-2-1995).1.2 Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ “ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της
Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α΄64/16-3-2007).
1.3 Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Φ.Ε.Κ. Α΄150/10-72007).
1.4 Του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄81/4-4-2005), όπως τροποποιημένος ισχύει.
1.5 Του Ν.3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄134/18-6-2007).
1.6 Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των Πε.Σ.Υ.
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄256/2-11-2001).
1.7 Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄247/27-11-1995).
1.9 Του Π.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(Φ.Ε.Κ. Α΄204/19-7-1974).
1.10 Του Ν.2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄43/22-3-1994), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).
1.11 Του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄68/20-3-2007).
1.12 Της υπ. αριθμ. 18130/11-7-2007 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός
ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών),
ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των
νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β’ 1226/17-7-2007).
1.13 Του Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων »
(Φ.Ε.Κ. 173/30-09-2010).
1.14 Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-62000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
(Φ.Ε.Κ. Α’ 138/5-6-2003).
1.15 Το Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30/14-022005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005)
1.16
Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
2
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ Α’ 66 /11-4-1996), όπως ισχύει μετά και
την τροποποίησή του με το άρθρο 8 Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005.
1.17 Την υπ’αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673 /23-8-2007).
1.18 Την υπ’αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590
/16-11-2005)
1.19. Το Ν. 3918/11, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 14 § 7 του Ν. 4052/2012 σχετικά με την
προσφερόμενη τιμή που πρέπει να είναι ίση ή κατώτερη του ισχύοντος παρατηρητηρίου κατά
την κατάθεση της προσφοράς .
2. Τις κάτωθι αποφάσεις:
2.1
2.2
Τις υπ. αριθμ. 20η/08-11-2012 (θέμα 26ο) και 8η/23-05-2013 (θέμα 27ο )αποφάσεις του Δ.Σ.
του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» για διενέργεια του διαγωνισμού.
Την με αριθμ. 29η/19-03-2013 (Θέμα 1ο) Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας σχετικά
με την τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκομείων της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.
2.3. Την υπ΄αριθμ. 413/30-05-2013 απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης
σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 308/22-04-2013 απόφασής του και τον ορισμό του
Νοσοκομείου ως φορέα διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού για «Υπηρεσίες παροχής γευμάτων
(55320000-9) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 960.000,00 € του Νοσοκομείου και του Ξενώνα
Πυλαίας σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012».
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου έργου σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος
ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου και των ασθενών του Ξενώνα Πυλαίας .
.
1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 960.000,00ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα
διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
3. Η δαπάνη του διαγωνισμού θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου.
4. Ενόψει της συνολικής προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από
προθεσμία πενήντα (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία αποστολής περίληψης της
διακήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23-08-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00π.μ., και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Κτίριο Διοίκησης).
6. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται το αργότερο έως την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του
διαγωνισμού, δηλ. μέχρι την 22-08-2013, ημέρα Πέμπτη.
7. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ΄οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά
την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να
αποσφραγιστούν.
8. Η αποσφράγιση των Τεχνικών Προσφορών θα γίνει στις 23-08-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα
10.00π.μ. από την αρμόδια επιτροπή.
9. Η αποσφράγιση των Οικονομικών προσφορών θα γίνει στο αρμόδιο Γραφείο του Νοσοκομείου από
αρμόδια επιτροπή μετά την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών από το Δ.Σ.
του Νοσοκομείου. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την ακριβή ημερομηνία ανοίγματος των
οικονομικών προσφορών.
3
10. Κατά την διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποι
τους, εφόσον έχουν υποβάλει με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.
11. Πληρωμή: Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 13ο του
παραρτήματος Α, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον
αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
12. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου:
α) ΄Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
γ) Συνεταιρισμοί.
δ) Κοινοπραξίες.
Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει
τούτο εάν κατακυρωθεί σ΄αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου,
η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
13. Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα
παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
1.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
2.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
3.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
4.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
5.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
6.
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
14. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ.β’ του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου –
Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους αναδόχους ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ΄αυτούς μέσα σε έξι (6)
εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντως η προθεσμία αυτή
μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες.
15. Σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 1 εδ. γ’ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους
ενδιαφερόμενους αναδόχους συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης
κατά το άρθρο 15 παρ.2 περ. α’ του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες
προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους
ενδιαφερόμενους αναδόχους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο
εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο ανάδοχος να έχει το
δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης .
Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν
από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει την
δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου.
16. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση:
1. Στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (για το Συμπλήρωμα της
Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) , την 28-06-2013.
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, την 04-072013.
3. Στις εφημερίδες:
Α) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ:
1. ΚΕΡΔΟΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
4
Β) ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΕΣ Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
1. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
την 03-08-2013.
17. Περίληψη της διακήρυξης :
Θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Νοσοκομείου www.theagenio.gov.gr και
18. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο .
19. Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται από το Νοσοκομείο (Οικονομικό Τμήμα / Γραφείο
Προμηθειών) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 12.00 έως 14.00 στην αναφερόμενη πιο
πάνω διεύθυνση.
Η Διοικητής
Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή
5
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθμ. (22/2013)
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1ο
Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής
1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του έργου .
Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, κατά την διαδικασία των
άρθρων 11 και 12 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τους όρους της
παρούσας διακήρυξης, τα στοιχεία που αναφέρονται στην συνέχεια. Εντός του κυρίου φακέλου
τοποθετείται επίσης, προαιρετικά, συνοδευτική επιστολή του προσφέροντος, με αντικείμενο την
υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό και συνοπτική παρουσίαση αυτής.
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι Έλληνες πολίτες:
α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο
άρθ. 14ο του παρόντος παραρτήματος (αρθρο 6, παρ. 1 περ. α’ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ.
118/2007).
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με
θεώρηση γνήσιου υπογραφής (Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής
υποχρεωτικά να συμπίπτει με την ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς. Τα προηγούμενα ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά αποστέλλεται με ταχυδρομική
υπηρεσία και ως ημερομηνία υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης
επιστολής-προσφοράς στην ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί
από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ.
118/2007), στην οποία:
i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν.
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,
- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην
περίπτωση (1) του εδαφίου α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα
αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, απ΄αυτά που ορίζονται στη
διακήρυξη , ή γ) για κάποιο από τα αδικήματα υπεξαίρεσης, της απάτης , της εκβίασης , της πλαστογραφίας,
της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην
παρ. 1.2 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. Α.1. α’ ,
- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6
του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλ. σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του
εδαφ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλ. ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) ,
- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο (προσδιορίζοντας το σαφώς), σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην περ. (4) του εδαφ. α’ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδαφ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
και
6
- η επιχείρηση τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ.γ’ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλ. υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και επίσης ότι δεν
τελεί υπο διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.
iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών
της παρ. 2 του άρθρου 6του Π.Δ. 118/2007, σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του
ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (αρθρο 6 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Δ. 118/2007).
γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (αρθ.6 παρ. 1
περ. γ’ του Π.Δ. 118/2007).
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με
την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθ. 8α παρ.1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή
/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ.
118/2007).
ε) Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο ανάδοχος (άρθρο 18
παρ.1 του Π.Δ. 118/2007).
στ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή αναστολή εργασιών (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
ζ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τελευταίου εξαμήνου από το
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία εκκαθάρισης, αναγκαστικής
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
η) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, η οποία
διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ.
60/2007).
θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και
ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται
με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν
παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
ι) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι:
i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στην λειτουργία της επιχείρησης τους, εκτός από
αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω, υπο στοιχ. 1.στ’ και 1.ζ΄,
ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης,
iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρηση τους υπήρξε συνεπής ως προς την
εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου
τομέα,
iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή
ως προς το περιεχόμενο τους , καθώς και
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας
έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
2. Οι αλλοδαποί:
α) Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%, επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο
άρθ. 14ο του παρόντος παραρτήματος (αρθρο 6, παρ. 1 περ. α’ και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ.
118/2007).
β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής
(Σημείωση: η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής υποχρεωτικά να συμπίπτει με την
ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης και με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς. Τα προηγούμενα
ισχύουν και στη περίπτωση όπου η προσφορά αποστέλλεται με ταχυδρομική υπηρεσία και ως ημερομηνία
7
υποβολής της προσφοράς θεωρείται η ημερομηνία καταθέσεως της συστημένης επιστολής-προσφοράς στην
ταχυδρομική υπηρεσία με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση να έχει παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή
μέχρι την προηγούμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού (αρ. 11 παρ. 4 Π.Δ. 118/2007),
η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπο στοιχ. Α.1.β’ (αρθρο 6, παρ. 1
περ. β’ του Π.Δ. 118/2007).
γ) Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους
(αρθ.6 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Δ. 118/2007).
δ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα θα έχει
το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπο στοιχ. Α.1.δ’ (αρθρο 8α, παρ.3 του Π.Δ. 118/2007).
ε) Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο ανάδοχος (άρθρο 18
παρ.1 του Π.Δ. 118/2007).
στ) Πιστοποιητικά ή ισοδύναμα έγγραφα αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
καταγωγής ή προέλευσης τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει
ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.στ’ και Α.1.ζ’ (αρθρο 43
παρ.2 του Π.Δ. 60/2007).
ζ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από την
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης τους, έκδοσης του
τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούν την προϋπόθεση που αναφέρεται πιο
πάνω, υπό στοιχ. Α.1.η’ (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).
η) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει
το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.θ’ (αρθρο 43, παρ.2 του Π.Δ. 60/2007).
θ) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, η οποία θα έχει
το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. Α.1.ι’ .
3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων Α.1 και Α.2 αντίστοιχα, εκτός από το
πιστοποιητικό περί εκκαθάρισης και διαδικασία εκκαθάρισης. Διευκρινίζεται ότι: i) το
προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τους διαχειριστές,
στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
στις περιπτώσεις Α.Ε και ii) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται
αντιστοίχως από αυτούς.
β) Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού
εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) Αντίγραφο του καταστατικού, όπως τροποποιημένο ισχύει, νόμιμα δημοσιευμένου (μαζί με τα
αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. [τ. Α.Ε. και Ε.Π.Ε.], προκειμένου για Ε.Π.Ε.), καθώς και, επιπρόσθετα, επί
Ανωνύμων Εταιρειών, ανακοίνωση καταχώρησης στο οικείο Μ.Α.Ε. του καταστατικού της
Εταιρείας (το οποίο πρέπει να προσκομίζεται κωδικοποιημένο) και της συγκρότησης του
Διοικητικού της Συμβουλίου, μαζί με τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), στα οποία έχουν
γίνει οι σχετικές δημοσιεύσεις και
ii) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού,
γ) Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:
i) Αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των
εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση τη νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα
του, η τήρηση των προβλεπομένων κανόνων δημοσιότητας ως προς ότι αφορά την ίδρυση και
τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε ή άλλα) που
διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.) , αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του
συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως
προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και
ii) Βεβαίωση αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, απο την οποία να
προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα
διοίκησης αυτού.
8
4. Οι Συνεταιρισμοί:
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α1, Α.2.
και Α.3. Διευκρινίζεται ότι α) το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο
έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και β) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω
υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ΄αυτόν.
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε ανάδοχο που συμμετέχει στην
ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.
β) Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες,
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ’ αυτών επί του συνόλου της
προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι του Νοσοκομείου και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον
αναπληρώνει.
6. Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται
πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου
επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο
πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
7. Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερομένων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Β. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετείται η τεχνική προσφορά, τα δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ.
118/2007 που ζητούνται από τη διακήρυξη, οι δηλώσεις του άρθρου 18 παρ. 2 ή 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά
περίπτωση, και όσα άλλα έγγραφα και στοιχεία αναφέρονται στις οικείες θέσεις των άρθρων του 3ου και 5ου
του παρόντος παραρτήματος, καθώς και των παραρτημάτων Β ΄,Γ’ και Δ’.
Γ. Χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Εντός του φακέλου αυτού τοποθετούνται τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς, σύμφωνα με όσα
αναφέρονται στην οικεία θέση των άρθρων 3ου και 6ου του παρόντος παραρτήματος.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τον Ν. 2672/1998, οφείλει να
υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ. 6 του Π.Δ.
118/2007:
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ. 2 ‘η 3 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση.
Αναλυτικότερα:
1. Οι Έλληνες πολίτες:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα:
i) Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. :
ια) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29-1-1998, σελ.1).
9
ιβ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Πράξης του Συμβουλίου της 26ης
Μαϊου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31-12-1998, σελ. 2).
ιγ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27-11-1995, σελ. 48).
ιδ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας
91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
(EE L 166 Της 28-6-1991, σελ.77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28-12-2001, σελ.76 ), η οποία
ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 173/1995) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005
(Φ.Ε.Κ. Α΄305/2005).
ii) Παράβαση των άρθρων α) 30 παρ.1,2,3,4,7,13,14,15,18 και β) 35 παρ.1 του Αγορανομικού
Κώδικα.
ίii) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2
εδ. α΄περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α’
περ. 2 του Π.Δ. 118/2007).
γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι
κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές
υποχρεώσεις τους (άρθρο 6, παρ. 2 εδ.α’ περ. 1 του Π.Δ. 118/2007).
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων
β’ και γ’ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την
οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος θα αφορά όλους τους
απασχολούμενος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του (συμπεριλαμβανομένου του
εργοδότη) και όχι μόνον τους εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για τη διαπίστωση του
οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε απασχολούμενος στην
επιχείρηση του συμμετέχοντος, προσκομίζονται i) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και ii) υπεύθυνη δήλωση του
αναδόχου, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση του. Η
δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι
εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης
(άρθρο 6 παρ.2 εδ.α’ περ. 4 του Π.Δ. 118/2007).
2. Οι αλλοδαποί:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής
της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως
άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό
στοιχ. Α.1.α’ (αρθρο 6 παρ.2 εδ.β’ περ.1 του Π.Δ. 118/2007).
β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της
περ. (2) του εδαφ. α΄της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή υπό άλλη ανάλογη
κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδαφ. α’ της
παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ.2 εδ.β’ περ.2 του Π.Δ. 118/2007).
Για την διαπίστωση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι με
10
οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούνται στην επιχείρηση του συμμετέχοντος αλλοδαπού,
προσκομίζονται α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα,
θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή
διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα της η
επιχείρηση του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτήν. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται μαζί με τα λοιπά
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές
οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν
εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης (άρθρο 6 παρ.2 εδ.β’ περ.3 του
Π.Δ. 118/2007).
3. Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:
α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς
αντίστοιχα (άρθρο 6 παρ.2 εδ.γ’ περ.1 του Π.Δ. 118/2007).
Διευκρινίζεται ότι, για την διαπίστωση των οργανισμών κοινής ασφάλισης στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι οι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απασχολούμενοι στο συμμετέχoν στο διαγωνισμό
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των διοικούντων αυτό, προσκομίζονται, εκτός από τα
αναφερόμενα πιο πάνω στοιχεία (καταστατικό, στοιχεία για τα όργανα διοίκησης κ.λ.π.), τα εξής:
i) Από τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της
επιχείρησης κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και β) υπεύθυνη δήλωση της παρ.4
του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, νόμιμα θεωρημένη
για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους
είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι σ’ αυτό.
ii) Από τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) κατάσταση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης
κατά ειδικότητα, θεωρημένη από αρμόδια αρχή της χώρας όπου έχει την έδρα του το νομικό
πρόσωπο και β) υπεύθυνη δήλωση του εκπροσωπούντος το νομικό πρόσωπο, ενώπιον
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας όπου
αυτό
έχει την έδρα του, με την οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι
ασφαλισμένοι .
Οι ανωτέρω δηλώσεις υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου.
β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή
εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 ή άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα ) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) (άρθρο 6 παρ.2 εδ. γ’ περ.2 του Π.Δ. 118/2007).
γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις
των εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή άλλο
ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να
προκύπτει ότι τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για
κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως
αυτά εξειδικεύονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ.Α.1.α’ (άρθρο 6 παρ.2 εδ. γ’ περ.3 του
Π.Δ. 118/2007).
δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας
έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, από το
αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρίας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιριών
περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης,
εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσα στον διαγωνισμό
επιχείρησης (άρθρο 6 παρ.2 εδ. γ’ περ.4 του Π.Δ. 118/2007).
11
4. Οι Συνεταιρισμοί:
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του
Διοικητικού τους Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο
από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, όπως
αυτά εξειδικέυονται ανωτέρω στην παρούσα παράγραφο, υπό στοιχ. Α.1.α’ (άρθρο 6 παρ.2 εδ. δ’
περ.1 του Π.Δ. 118/2007).
β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/2007, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β’ της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ΄της παρ.2 του ιδίου άρθρου (άρθρο 6 παρ. 2εδ.δ’
περ.2 του Π.Δ. 118/2007).
γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (άρθρο 6 παρ. 2 εδ.δ’ περ.3
του Π.Δ. 118/2007).
5. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε αναδόχου που συμμετέχει στην
ένωση ή την κοινοπραξία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ.ε’ του Π.Δ. 118/2007).
6. Τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχ. Α.1.δ’ και Α.2.γ’, επαγγελματικά μητρώα και οι
αντίστοιχες δηλώσεις και πιστοποιητικά για τις χώρες της Ε.Ε., είναι αυτά που ορίζονται στο
Παράρτημα ΙΧ Β’ του Π.Δ. 60/2007. Σε περίπτωση που έχουν επέλθει τροποποιήσεις σε εθνικό
επίπεδο, ως επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα λαμβάνονται υπόψη εκείνα που έχουν
αντικαταστήσει τα αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.
7. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα
παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες
περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση,
δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι εγκατεστημένος ο ανάδοχος. Στην
κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα
συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές
καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.
8. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον
αποκλεισμό του αναδόχου από το διαγωνισμό και την επιβολή κυρώσεων του άρθρου
20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
Β. Τα κατωτέρω δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 8α παρ.1 του Π.Δ. 118/2007:
1. Για την απόδειξη της φερεγγυότητας και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κατάστασης
του προσφέροντος:
α. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή
πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων.
β. Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων ετών,
στην περίπτωση που η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική
δραστηριότητα σχετικά με το υπό ανάθεση έργο, για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την
12
έκδοση κατά νόμο τριών (3) ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή
άλλα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. Όσοι από το νόμο δεν
έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμού, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωσή τους να
δηλώνουν τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα
φορολογικών δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ).
γ. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης στον τομέα δραστηριότητας
που αφορά ειδικότερα το υπό ανάθεση έργο, κατά τις τρείς (3) προηγούμενες του έτους του
διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις ή άλλως, για όσο χρόνο λειτουργίας έχει συμπληρωθεί από την
σύστασή της η επιχείρηση.
2. Για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας και αξιοπιστίας του προσφέροντος:
Δεν απαιτείται η υποβολή άλλων στοιχείων, πέραν αυτών που ορίζεται ότι πρέπει να υποβληθούν
με την τεχνική προσφορά.
3. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον
αποκλεισμό του αναδόχου από το διαγωνισμό και την επιβολή κυρώσεων του άρθρου
20 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 2ο
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών- κοινοπραξιών
2.1 Η ένωση προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία,
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους
της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας.
2.2 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις
ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτελέσεως της σύμβασης.
2.3 Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της
ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί ,αντιστοίχως στις υποχρεώσεις της ένωσης
ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών , τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν
να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια
τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας μπορούν να
προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ) του Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Άρθρο 3ο
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών- Κατάρτιση και περιεχόμενο προσφορών
3.1 Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν
εμπροθέσμως την προσφορά τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ότι άλλο απαιτείται από
την παρούσα διακήρυξη. Η κατάρτιση και υποβολή των προσφορών γίνεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ.118/2007).
3.2 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Νοσοκομείο με οποιοδήποτε τρόπο και
παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται
στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη της καθοριζόμενης από τη διακήρυξη προθεσμίας υποβολής των
13
προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την
καθοριζόμενη από την διακήρυξη ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.
3.3 Οι προσφορές θα υποβάλλονται συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα, σε δυο (2) αντίγραφα,
και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:
3.3.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
3.3.2 Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
3.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης
3.3.4 Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
3.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα.
3.4 Οι προσφορές υπογράφονται από τον προσφέροντα ή τον τυχόν ορισθέντα αντιπρόσωπό του. Σε
περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, η προσφορά υπογράφεται από κάθε μέλος της ή,
διαφορετικά, από τον τυχόν ορισθέντα εκπρόσωπό τους.
3.5 Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:
3.5.1. Τα ζητούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης
συμμετοχής στο διαγωνισμό.
3.5.2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Ειδικότερα, στο φάκελο αυτό τοποθετούνται:
α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την οποία θα
δηλώνεται ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (ειδικευμένο
προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π.) για την εκτέλεση της σύμβασης. Για την επιβεβαίωση
των ανωτέρω στοιχείων προσκομίζονται:
i ) Κατάσταση του απασχολούμενου προσωπικού κατά ειδικότητα, θεωρημένη από
αρμόδια αρχή.
ii) Κατάλληλα στοιχεία, από τα οποία αποδεικνύεται η εκπαίδευση του υφιστάμενου
ειδικευμένου προσωπικού που θα ασχοληθεί με την παρασκευή των γευμάτων.
iii) Έγγραφο του προσφέροντος, στο οποίο γίνεται περιγραφή της οργάνωσης, του
τεχνικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων που διαθέτει για την εκτέλεση της
σύμβασης, των μέτρων που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας.
β. Έγγραφη δήλωση του αναδόχου, η οποία περιέχει:
Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς, καθώς και για το χρόνο παράδοσης του
υπό προμήθεια υλικού.
γ. Όσον αφορά τα προσφερόμενα είδη:
Υπεύθυνη δήλωση για την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το
προϊόν, καθώς και για την αποδοχή, έναντι του προμηθευτή, από τον τυχόν τρίτο
κατασκευαστή του υλικού, της υποχρέωσης για εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με
όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος.
δ. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας κατά τα ισχύοντα διεθνή ή / και ευρωπαϊκά ή /και
εθνικά πρότυπα (ISO, EN, EΛΟΤ κ.λ.π.) τόσο του κατασκευαστή των υλικών όσο και
του προμηθευτή, εφόσον πρόκειται για διαφορετικές επιχειρήσεις.
ε. Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη
συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της διακήρυξης
σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος,
όπως αυτά ορίζονται στα παραρτήματα Δ’ (Τεχνικές Προδιαγραφές), Β΄(Ειδικοί Όροι)
και Γ΄(Στοιχεία Φερεγγυότητας Συμμετεχόντων ) της διακήρυξης, καθώς και σε κάθε
άλλο συναφή όρο αυτής.
στ. Άλλα υπάρχοντα στοιχεία που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την
καλή εκτέλεση της σύμβασης.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να
υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε μέλος της.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση
να εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων
14
(συμπεριλαμβανομένου λέξεων όπως «δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της
προσφοράς.
3.5.3. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,
στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, τα οικονομικά στοιχεία της
προσφοράς. Πιο συγκεκριμένα:
α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την
παρούσα διακήρυξη.
β. Οι τιμές πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των επιβαρύνσεων (προβλεπόμενοι
φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, κόστος εκτελωνισμού, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές
δαπάνες) εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναφέρεται χωριστά. Η συνολική τιμή χωρίς
Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
γ. Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα αναγράφεται
στην οικεία θέση της οικονομικής προσφοράς η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ». Εάν έχει
παραληφθεί η αναγραφή τιμής, ακόμα και αν δεν υπάρχει η ένδειξη «ΔΩΡΕΑΝ»,
θεωρείται αμαχητώς ότι τα αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες έχουν προσφερθεί
δωρεάν.
3.6 Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
3.7 Οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, καθώς και ο σφραγισμένος
φάκελος των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 3 και 8α του Π.Δ. 118/2007 που
υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση,
πρέπει να φέρουν και αυτοί εξωτερικώς τις ίδιες ενδείξεις με τον κυρίως φάκελο της
προσφοράς.
3.8 Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του
μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται
ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
3.9 Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες , διορθώσεις ή
άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση ή
προσθήκη, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται όταν
υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής του
διαγωνισμού.
3.10 Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπροθέσμως την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α’ του
Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή εφόσον έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση,
θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με
την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω
όρους.
3.11 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι
παρέχουν διευκρινήσεις μόνον όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του
διαδικασία, είτε κατόπι εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
3.12 Αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της διακήρυξης έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό των
προσφορών. Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αποτελούν στο σύνολο τους απαράβατους όρους
και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση προς αυτές συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς (άρθρα 3 παρ.7 και
20 παρ.4 του Π.Δ. 118/2007).
3.13 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές σε κανένα στάδιο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3.14 Εναλλακτικές προσφορές για τα προς προμήθεια είδη δεν γίνονται δεκτές.
Σε περίπτωση που υποβληθούν, δεν λαμβάνονται υπόψη.
3.15 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα,
η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, ο
15
προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε
αντίθετη περίπτωση, δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόμενοι. Το
Νοσοκομείο δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν
χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα
και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.
3.16
Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Οι
προσφέροντες εφόσον δεν είναι οι ίδιοι κατασκευαστές, οφείλουν να γνωρίζουν εάν η προαναφερθείσα
ρήτρα τηρείται από την κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.
Άρθρο 4ο
Χρόνος ισχύος προσφορών
4.1 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να
παρατείνουν την ισχύ των προσφορών τους. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ
των προσφορών τους , σύμφωνα με την παρ. 4.3. του παρόντος άρθρου και αποδέχθηκαν την παράταση,
οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον
αυτό χρονικό διάστημα.
4.2
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Νοσοκομείο,
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το Νοσοκομείο κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον
τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου , παράταση της προσφοράς τους ,είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους.
4.4 Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί
η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή
ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρμοδίων οργάνων Διοίκησης του
Νοσοκομείου, που αφορούν τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται να
μεριμνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Άρθρο 5ο
Προσφερόμενα είδη – Στοιχεία για την επιχείρηση κατασκευής τους
5.1 Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στην προσφορά τους δήλωση για τη
χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 του Π.Δ. 118/2007). Η δήλωση
αυτή υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά συμμετοχής (άρθρο 5α του Π.Δ. 118/2007). Προσφορά στην
οποία δεν υπάρχει η πιο πάνω δήλωση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.2 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του,
την επιχειρηματικά μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο
εγκατάστασης της. Προσφορά χωρίς την ανωτέρω δήλωση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
5.3 Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε
με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και
επιβάλλονται εις βάρος του προσφέροντος οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του Π.Δ.
118/2007. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται
για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των
16
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία
διενέργειας του διαγωνισμού.
5.4 Έπειτα από την υποβολή της προσφοράς, τόσο πριν όσο και μετά τη σύναψη της σύμβασης,
απαγορεύεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας, στην οποία δηλώθηκε ότι θα κατασκευαστεί το
προϊόν και με βάση στην οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ΄ εξαίρεση, πριν από την σύναψη της σύμβασης,
μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνον σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή διακοπής της λειτουργίας του
δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο, ενώ μετά τη σύναψη της σύμβασης ή αλλαγή αυτή
μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις,
απαιτείται απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη της Επιτροπής του
διαγωνισμού. Η υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης των παραγράφων 5.1 και 5.2 του παρόντος άρθρου
απαιτείται και στην περίπτωση αυτή. Κατασκευή του υλικού σε εργοστάσιο άλλο από εκείνο που δηλώθηκε
χωρίς προηγούμενη έγκριση του Νοσοκομείου , συνεπάγεται αντιστοίχως τον αποκλεισμό του αναδόχου ή
την κήρυξη αυτού έκπτωτου από τη σύμβαση, με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.5 Κατά τα λοιπά, ως προς τα ανωτέρω εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 6ο
Προσφερόμενη τιμή
6.1 . Οι τιμές θα δοθούν:
1. Ανά ασθενή , ανά γεύμα και ανά ημέρα για έτοιμο φαγητό σε λεκάνες gastronom (250 ασθενείς
περίπου).
2. Ανά άτομο, ανά γεύμα και ανά ημέρα για έτοιμο φαγητό σε λεκάνες gastronom για το ιατρικό
προσωπικό του νοσοκομείου (15 άτομα περίπου).
3. Ξεχωριστές για το κάθε είδος τροφίμων (σάντουιτς και φρούτο) που θα διατίθεται καθημερινά στο
νυχτερινό ιατρικό προσωπικό (25 περίπου άτομα νυχτερινό).
4. Ανά ώρα εργασίας για το προσωπικό που θα διατεθεί από τον εργολάβο (όποτε του ζητηθεί) για την
διανομή και μεριδοποίηση (άτομα 4-6 για 18.600 ώρες το χρόνο).
Η χαμηλότερη τιμή θα προκύψει από το σύνολο του αθροίσματος του παρακάτω πίνακα:
Αναλυτικότερα ο τύπος για τον υπολογισμό της χαμηλότερης τιμής θα είναι:
ΕΙΔΟΣ Πρωινό ασθενών/Νοσοκ. Ποσότητα 200 Γεύμα ασθενών/Νοσοκ. 200 Δείπνο ασθενών/Νοσοκ. 200 Πρωινό ασθενών/Ξεν. 50 Γεύμα ασθενών/Ξεν. 50 Δείπνο ασθενών/Ξεν. 50 Γεύμα ιατρών 18 Δείπνο ιατρών 12 Σάντουϊτς νυχτ. 35 Τιμή/μον Ημέρες Κόστος Τιμή Συνολικό προσφοράς
ποσό
365
Τιμή Συνολικό προσφοράς
365
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
365
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
208
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
208
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
208
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
365
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
365
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
365
ποσό
17
Φρούτο νυχτ. Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
35 Ώρες/Νοσοκ. 16800 Ώρες/Ξεν. Σύνολο 1800 365
1
1
Συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
Για τα εορταστικά γεύματα, οι τιμές θα είναι αυτές των τιμών ανά ασθενή και ανά ημέρα
6.2 Η τιμή πρέπει να δίνεται σε ευρώ(€), για παράδοση των γευμάτων στο Νοσοκομείο, και να
αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τυχόν δασμοί και
φόροι (εκτός του Φ.Π.Α.). Κάθε άλλου είδους δαπάνη (έξοδα μεταφοράς, έξοδα τοποθέτησης, κόστος
ασφάλισης, χρηματοοικονομικά έξοδα κ.λ.π.) βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει να έχει συνυπολογισθεί
στην προσφορά.
6.3 Προσφορές με τις οποίες δεν δίνεται η τιμή σε ευρώ ή καθορίζεται μ’ αυτές σχέση του ευρώ προς
ξένο νόμισμα, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.4 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ’ αυτήν με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος.
6.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
6.6 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:
- Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.
- Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) στο οποίο υπάγεται το είδος. Σε περίπτωση που αναφέρεται
εσφαλμένο ποσοστό Φ.Π.Α., αυτό διορθώνεται από την Υπηρεσία. Η τιμή με κρατήσεις, και χωρίς
Φ.Π.Α., θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών.
6.7 Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά σύνολο ειδών, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά ενιαία για τη
μονάδα κάθε είδους.
6.8 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους, όπως αυτή
προκύπτει από την οικονομική προσφορά, και όχι χωριστά στις τιμές των διαφόρων μερών, από τα οποία
ενδεχομένως αποτελείται το προσφερόμενο είδος.
6.9 Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι και την τελευταία οριστική
τμηματική παραλαβή των ειδών της προμήθειας. Αποκλείεται η αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς ή
οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αντιτίμου για τα είδη που θα προμηθεύσει στο
Νοσοκομείο, βάσει των τιμών της προσφοράς του.
6.10 Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε υλικά ή υπηρεσίες που αναφέρονται στην
προσφορά, θεωρείται αμαχητώς ότι αυτά προσφέρονται δωρεάν.
6.11 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την
τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαμηλές για το αντικείμενο
της προμήθειας), οι δε ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν κάθε
σχετικό έλεγχο του Νοσοκομείου.
6.12 Η προσφορά απορρίπτεται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης
κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή
dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες
οφείλουν να είναι γνωστές των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της
κατασκευάστριας εταιρίας.
6.13 Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί αντιπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν
αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου
(GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης τελωνειακής ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να
δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής
τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του ή της τιμής απόκτησης αυτού για εμπορία (τιμή
dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.
Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα
προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α.,
την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, το Ισραήλ και την Τουρκία, καθώς και κάθε άλλο κράτος που
18
αποδέχεται και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται
με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.
Άρθρο 7ο
Διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών – Ανακοίνωση τιμών
7.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από το αρμόδιο συλλογικό όργανο διενέργειας του
διαγωνισμού και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτού (Επιτροπή Διαγωνισμού).
7.2 Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία
και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.
7.3 Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:
7.3.1. Αποσφραγίζονται οι κυρίως φάκελοι καθώς και οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών,
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και οι
τεχνικές προσφορές κατά φύλλο,
7.3.2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται σ΄ένα νέο φάκελο, ο οποίος
επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται στην
Υπηρεσία.
7.3.3
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει
στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλλει προσφορές σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της.
7.4 Η αποσφράγιση των Οικονομικών Προσφορών θα γίνει στο αρμόδιο γραφείο του Νοσοκομείου από
αρμόδια Επιτροπή μετά την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης τεχνικών προσφορών από το Δ.Σ.
του Νοσοκομείου. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν για την ακριβή ημερομηνία ανοίγματος των
οικονομικών προσφορών.
7.5 Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν
ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης ένδικων μέσων κατ΄αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο.
7.6
Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών
λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που
προσφέρθηκαν.
7.7 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση, η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των
δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ. 2 και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, σε ημερομηνία και ώρα που θα
γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες, των οποίων έγινε τεχνικά αποδεκτή η προσφορά, με σχετική
ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (fax), τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες προ της
ημερομηνίας αποσφράγισης του φακέλου. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να
παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών των άρθρων 6 παρ.2
και 8α παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007, λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Τα
δικαιολογητικά αυτά που προσκομίζονται από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ο οποίος
παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών.
7.8
Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους
συμμετέχοντες που υπέβαλλαν παραδεκτές και τεχνικώς αποδεκτές προσφορές.
Άρθρο 8ο
Αξιολόγηση προσφορών- κατακύρωση διαγωνισμού
8.1 Κριτήριο κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού είναι η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για το
σύνολο του έργου. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του
Π.Δ. 60/2007, σε συνδυασμό και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.
8.2 Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η χαμηλότερη τιμή.
19
8.3 Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον ανάδοχο με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των συμμετεχόντων των
οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της
διακήρυξης.
8.4 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της Επιτροπής του διαγωνισμού.
8.5 Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Διευκρινίζεται ότι το Νοσοκομείο δεν απορρίπτει προσφορά συμμετέχοντα που πληροί ένα εθνικό
πρότυπο, το οποίο αποτελεί μεταφορά ευρωπαϊκού προτύπου, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση, μια κοινή
τεχνική προδιαγραφή, ένα διεθνές πρότυπο ή ένα τεχνικό πλαίσιο αναφοράς που έχει εκπονηθεί από
ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης, εφόσον τα εν λόγω πρότυπα ή προδιαγραφές καλύπτουν τις
επιδόσεις ή τις λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί με τη διακήρυξη. Σε αυτήν την περίπτωση
όμως, ο συμμετέχων υποχρεούται να αποδεικνύει στην προσφορά του, κατά τρόπον ικανοποιητικό για το
Νοσοκομείο και με κάθε ενδεδειγμένο μέσο, ότι το προσφερόμενο είδος, για το οποίο δηλώνει ότι πληροί
το ανώτερο πρότυπο, ανταποκρίνεται πράγματι (ή υπερκαλύπτει) τις επιδόσεις ή λειτουργικές απαιτήσεις
που ορίζει η διακήρυξη. Τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή έκθεση δοκιμών από αναγνωρισμένο
οργανισμό μπορεί να συνιστά ενδεδειγμένο μέσο (άρθρο 53 παρ. 5 Π.Δ. 60/2007).
8.6 Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, έως το πέρας της τεχνικής
αξιολόγησης των προσφορών, μετά από εισήγηση της Επιτροπής του Διαγωνισμού, να προσκομίσουν
εντός εύλογης προθεσμίας ικανό αριθμό δειγμάτων (εφόσον δεν είχε ζητηθεί η υποβολή δειγμάτων με
την προσφορά) ή και να προβούν σε επίδειξη των προσφερομένων ειδών στους χώρους του
Νοσοκομείου, ή εάν τούτο δεν είναι δυνατό, στις δικές τους εγκαταστάσεις.
8.7 Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ή
(εφόσον ορίζεται στη διακήρυξη) στο άρθρο 8α του ιδίου Π.Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη
χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και
δικαιολογητικά τα οποία απατούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ΄εξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα
από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.
8.8 Στις ανωτέρω περιπτώσεις, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της
παρ. 1 του άρθρ. 6 και της παραγ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007, ή ο υπόχρεος προς τούτο
συμμετέχων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από
την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και γ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ως άνω Π.Δ/τος, καταπίπτει
υπέρ του Νοσοκομείου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Νοσοκομείου
η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν
πληρούνται τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών
προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 9ο
Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού- Ανακοίνωση κατακύρωσης
9.1 Η επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγηση της μπορεί να προτείνει:
9.1.1 Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα. Η κατακύρωση δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά ποσοστό α) για μεγαλύτερη
ποσότητα, το 15% της προϋπολογισθείσας αξίας των προς προμήθεια ειδών και β) για
μικρότερη ποσότητα, το 50% της προϋπολογισθείσας αξίας. Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον ανάδοχο.
9.1.2.Την κατανομή της προς προμήθειας ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό,
μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. Εφόσον το υλικό δεν
είναι διαιρετό και υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο
20
μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που
είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.
9.1.3 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο
21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ. 118/2007.
9.2 Εάν στο διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή τελικά γίνει αποδεκτή μία μόνο
προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε
της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, ο διαγωνισμός ματαιώνεται και επαναλαμβάνεται
υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισμό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω
περιστάσεις, ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με διαπραγμάτευση της τιμής.
9.3 Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου και θα
ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1
του Π.Δ. 118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται κατωτέρω, στην παράγραφο 9.4, με την
ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
9.4 Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο ανάδοχος
μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε (15) δέκα πέντε ημέρες από
την ημερομηνία της κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά
την παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης.
9.5 Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η σύναψη της
σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσμίας για την
άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω της
ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Ομοίως, η προθεσμία υπογραφής
της σύμβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης,
κατόπιν άσκησης αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής
απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 έως
6 του πιο πάνω άρθρου.
Άρθρο 10o
Κατάρτιση της σύμβασης
10.1 Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούμενο
άρθρο, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης)
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη (παράρτημα ΣΤ΄). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της
σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό
και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σ’ αυτόν. Δεν
χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην διακήρυξη του
διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
10.2 Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή
παραδρομών.
10.3 Η σύμβαση που υπογράφεται περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας, οπωσδήποτε όμως
αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 24 παρ. 2 του Π.Δ. 118/2007.
10.4 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο,
μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
10.5 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
10.5.1. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε οριστικά το υπό ανάθεση έργο.
10.5.2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
21
10.5.3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
Άρθρο 11o
Χρόνος ισχύος της σύμβασης
11.1 Η σύμβαση με τον Ανάδοχο , θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζοντας από την
ημερομηνία υπογραφής της .
Άρθρο 12o
Παράδοση – Παραλαβή
12.1. Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών
α) Από την προηγούμενη της παράδοσης ημέρα και μέχρι τις 12:00μ.μ., το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου παραδίδει στον επιτόπου εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει με fax ή e-mail, πίνακα,
στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι μερίδες για το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό γεύμα και το
απογευματινό ανά κλινική. Την ημέρα της παράδοσης και μέχρι τις 10:00π.μ., το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου κοινοποιεί στον εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει με fax ή e-mail, πίνακα, στον οποίο
θα αναγράφονται αναλυτικά οι μερίδες για το δείπνο και το προ του ύπνου γεύμα (όπου απαιτείται).
β) Το Νοσοκομείο, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα μέχρι την 10:00π.μ. της ημέρας εκτέλεσης της
μεσημεριανής παραγγελίας, να τροποποιεί αυτή (με έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχου μέσω fax ή email)
αυξομειώνοντας τις μερίδες μέχρι 10%.
γ) Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού στο Νοσοκομείο και στον Ξενώνα θα γίνεται στις 7:30π.μ.
καθημερινά. Η παράδοση του γεύματος και του απογευματινού θα γίνεται στις 12:00μ.μ. καθημερινά και η
παράδοση του δείπνου και του προ του ύπνου γεύματος (όπου απαιτείται) θα γίνεται στις 5:30μ.μ.
καθημερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και του Ξενώνα.
δ) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μερίδων σε ποσοστό 20% από την
ημερήσια παραγγελία.
ε) Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή
άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα.
12.2. Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
α) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγματοποιείται από επιτροπή παραλαβής,
ξεχωριστή για το Νοσοκομείο και για τον Ξενώνα. Η παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη ημερήσιου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με την υποχρεωτική
παρουσία του ανάδοχου ή νόμιμου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει μαζί με την κάθε επιτροπή
παραλαβής, το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται εάν η παράδοση των φαγητών έγινε σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης (σύμβασης).
β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκομείο ή στον Ξενώνα,
ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε
περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός μίας ώρας το
αργότερο, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο,
οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελεύθερου εμπορίου αγοράς,
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος του μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης, η οποία υπόκειται στο άρθρο
περί κυρώσεων, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την επιτροπή και η οποία (απόκλιση) δεν
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, λόγω της φύσης της, κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο της επιτροπής
παραλαβής, το προσωπικό του τμήματος το οποίο θα τη διαπιστώσει, ενημερώνει το Τμήμα Διατροφής του
22
Νοσοκομείου και συντάσσεται αναφορά. Η αναφορά αυτή καταγράφει την απόκλιση, υπογράφεται από το
«εμπλεκόμενο» προσωπικό του τμήματος, από τον ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, ο οποίος έχει
προηγουμένως κληθεί να λάβει γνώση, καθώς και από την επιτροπή παραλαβής η οποία επανακαλείται για
να λάβει γνώση του συμβάντος. Στη συνέχεια, η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία και εκτιμάται
αναλόγως.
δ) Καθημερινά θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο 2 (δύο) μερίδες-δείγματα φαγητού επιπλέον
(μεσημεριανό γεύμα-δείπνο) για μακροσκοπικό ή οργανοληπτικό έλεγχο από τις επιτροπές παραλαβής
Νοσοκομείου και Ξενώνα μετά από τυχαία δειγματοληψία. Οι ποσότητες των δειγμάτων θα επιβαρύνουν
οικονομικά τον ανάδοχο.
12.3 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να μετατίθεται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, εφόσον έχει υποβληθεί σχετικό
αίτημα από τον Ανάδοχο. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν
ανωτέρα βία ή άλλοι σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση
των συμβατικών ειδών. Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
12.4 Προσφορά στην οποία αναγράφεται χρόνος παράδοσης που υπερβαίνει αυτόν που καθορίζεται
πιο πάνω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Άρθρο 13o
Πληρωμή
13.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως
αυτά θα προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
13.2. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε, μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.
13.3. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
13.4. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της
υποβολής του τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
13.4.1.Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία
που προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα
νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το
Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας
κ.λ.π.).
13.4.2.Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία
εκάστης τμηματικής οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του
αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ανάδοχος εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο
αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως άνω προθεσμία
υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
13.5. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών
στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα,
εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του αναδόχου, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου
που εφαρμόζεται για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
13.6. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την
αποστολή του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων,
καθώς και γ) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης,
23
δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
(μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
13.7 Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2%
υπέρ των οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α. , σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ. 36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011, επί του τμήματος των ειδών.
13.8 Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το
άρθρο 24 του Ν. 2198/1994 φόρος εισοδήματος.
13.9 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το
Νοσοκομείο.
13.10 Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.
Άρθρο 14o
Εγγυήσεις
14.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό. Τα
αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συvoδεύovται από
επίσημη μετάφραση, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων
προμηθευτών ή κοινοπραξιών , οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).
14.2 Εγγύηση Συμμετοχής
14.2.1. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του
συμμετέχοντος, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.
14.2.2. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει επί ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση
παράτασης της ισχύος της προσφοράς. Εγγύηση με μικρότερο χρόνο ισχύος δεν γίνεται
δεκτή και έχει ως συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.
14.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται: α) στους συμμετέχοντες, σε περίπτωση
απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει
εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση
από αυτά και β) στον μειοδότη, μετά την υπογραφή της σύμβασης και την υποβολή απ’
αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.
14.3 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
14.3.1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o ανάδοχος είναι υπoχρεωμέvoς
vα καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει
ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής αξίας των
ειδών που κατακυρώθηκαν σ’ αυτόν, χωρίς Φ.Π.Α.
14.3.2. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τέσσερις (4)
τουλάχιστον μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών.
14.3.3. Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή των προϊόντων, την εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων και
την κατάθεση της εγγύησης καλής λειτουργίας.
14.4 Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής τους, το
οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
14.5 Κατά τα λοιπά, ως προς ό,τι αφορά τις εγγυήσεις, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο
25 του Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.). Επισημαίνεται ότι:
14.5.1.Οι εγγυήσεις συμμετοχής πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα στοιχεία των
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα γίνονται
δεκτές, με συνέπεια την απόρριψη της προσφοράς του διαγωνιζομένου.
24
14.5.2.Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να περιέχουν οπωσδήποτε τα
στοιχεία των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 25 του Κ.Π.Δ., διότι διαφορετικά δεν θα
θεωρούνται προσήκουσες.
14.6 Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα
του παραρτήματος Ε΄. Διαφορετική διατύπωση της εγγυητικής επιστολής, λόγω χρήσης
τυποποιημένων εντύπων από τα πιστωτικά ιδρύματα, δεν καθιστά την εγγύηση απαράδεκτη,
εφόσον αυτή έχει το υποχρεωτικό περιεχόμενο που καθορίζεται από το νόμο και την
παρούσα διακήρυξη.
14.7 Σε περίπτωση μετάθεσης ή παράτασης του χρόνου φόρτωσης – παράδοσης των
προϊόντων, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος της
εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο κατά τα
ανωτέρω παρατεινόμενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1)
τουλάχιστο μήνα από την ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων.
Άρθρο 15o
Κυρώσεις σε βάρος του αναδόχου
15.1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται, μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε, vα υπογράψει τηv
σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο
όvoμά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου,
ύστερα από γvωμoδότηση του αρμόδιου oργάvoυ.
15.2. Με τηv ίδια διαδικασία o ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει απ’ αυτή, εφόσov δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά
υλικά, μέσα στov συμβατικό χρόvo ή τov χρόvo παράτασης που του δόθηκε μετά από αίτησή του.
15.3. Ο ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση,
εφόσον:
15.3.1. Η σύμβαση δεv υπογράφηκε ή τo υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή
αvτικαταστάθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.
15.3.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
15.4. Με τηv απόφαση κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί vα του παρασχεθεί η
δυνατότητα παράδοσης τoυ υλικού μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ
διαγωvισμoύ πoυ γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεμία παράδοση ή αντικατάσταση
απoρριφθέvτoς υλικού γίνεται δεκτή.
15.5 Στov ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση, την ανάθεση ή τη σύμβαση,
επιβάλλονται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ
oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov εvδιαφερόμεvo πρός παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή
διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
15.6 Σε περίπτωση κατά την οποία τα υλικά φορτωθούν – παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη
λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεση αυτού, και πάντως μέχρι τη
λήξη του χρόνου της παράτασης που ενδεχομένως χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του αναδόχου,
εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων, τα πρόστιμα του άρθρου 32 του Κ.Π.Δ.
(Π.Δ. 118/2007), κατά τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο αυτό.
15.7 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη
εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 16o
Διοικητικές προσφυγές
16.1 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής αναδόχου σε αυτόν και της διενέργειάς
του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας
(ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης,
25
επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών,
τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, δυνάμει των
άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007.
16.2 Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού όργαvo του
Νοσοκομείου, ως εξής:
16.2.1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη
δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών. Για τov καθορισμό της προθεσμίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ημερομηνίες
της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών) και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες
πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.
16.2.2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Νοσοκομείου που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη
διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του
ιδίου του διαγωνισμού και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο
ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή
διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται μετά από
γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής αναδόχου στο διαγωνισμό κοινοποιείται
υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής
της.
16.2.3. Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό
διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος συμμετέχων έλαβε γνώση
της σχετικής πράξης ή παράλειψης του Νοσοκομείου. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου
στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το
αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.
16.2.4. Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη
νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.Δ. 118/2007,
μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος
συμμετέχων έλαβε γνώση της ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω
δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την
υποβολή της στον μειοδότη κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο
γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του
το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την λήξη της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας.
16.3 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους προαναφερόμενους, δεν
γίνονται δεκτές.
16.4 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 16.1 και
16.2, προσκομίζεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με ποσοστό 0,10 επί τοις εκατό
(0,10%) επί της προϋπολογιζόμενης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να
είναι μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο
αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον ειδικό αριθμό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (‘‘παράβολα από
κάθε αιτία’’). Το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών μπορεί να
αναπροσαρμόζονται μετά από έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Ανάπτυξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 202/2005).
16.5 Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της
Υπηρεσίας. Οι εvιστάμεvoι λαμβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση
του σώματός της σε αυτούς, από το Νοσοκομείο, με φρovτίδα τους.
16.6 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των
άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας
και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε
26
γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της πρoσφυγής αποφασίζει τo Δ.Σ. του
νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμόδιoυ συλλoγικoύ oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv
επιδέχεται πρoσβoλή με άλλη oιασδήπoτε φύσεως διoικητική πρoσφυγή.
16.7 Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόμενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα οριζόμενα στο
άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007.
16.8 Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού έως και το στάδιο της
έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3886/2010.
Άρθρο 17o
Ανωτέρα βία
17.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.
17.2 Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
17.3 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:
Α. Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου
του προμηθευτή.
Β. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
Γ. Πλημμύρα.
Δ. Σεισμός.
Ε. Πόλεμος.
Στ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
Ζ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
17.4 Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει προς το Νοσοκομείο με έγγραφό του και
να επικαλεσθεί τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από
τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. το Νοσοκομείο αποφασίζει μετά
από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
17.5 Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την το Νοσοκομείο της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας.
Άρθρο 18o
Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού
18.1. Οι προσφορές, τα υποβαλλόμενα μ’ αυτές δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα πoυ
απαιτoύvται για τη διενέργεια τoυ διαγωvισμoύ και τηv συμμετοχή σ’ αυτόν, συντάσσονται στην
Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα,
εφόσον δεν είναι δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική.
18.2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο ανάδοχος στο Νοσοκομείο
κατά την διάρκεια της σύμβασης.
18.3. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην
Ελληνική γλώσσα.
27
Άρθρο 19o
Διαδικασία επίλυσης διαφορών
19.1 Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της,
εφόσον απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν,
ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο
ο ανάδοχος πρέπει να απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου
με αιτιολογημένη απόφασή του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό
παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει
απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν
αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά
προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.
19.2 Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν
και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
Άρθρo 20ό
Λοιπές διατάξεις
20.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
20.2 Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
28
(Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 22/2013)
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β΄
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το Νοσοκομείο έχει δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να
βεβαιωθεί για τη δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη.
2. Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει έγγραφη δήλωση ότι εγγυάται καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης την προσφερόμενη ποιότητα των υλικών, την καταλληλότητά τους για τη χρήση για την
οποία προορίζονται και γενικά την ανταπόκριση τους στις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης, καθώς
και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει εξειδικευμένο υπάλληλο, ο οποίος θα επιδείξει στο
προσωπικό του Νοσοκομείου, εφόσον απαιτείται, τον τρόπο λειτουργίας και χειρισμού των ειδών,
καθώς και τα προστατευτικά μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού, των ασθενών και των
εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου.
3. Ο προμηθευτής πρέπει επίσης να εγγυάται εγγράφως ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης θα
διαθέτει επαρκή ποσότητα υλικών, ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Τμημάτων,
Μονάδων ή Εργαστηρίων του Νοσοκομείου, για τα οποία προορίζονται τα υπό προμήθεια είδη.
4. Μαζί με την τεχνική προσφορά πρέπει να κατατεθεί δήλωση του συμμετέχοντος ότι μπορεί να λάβει
όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει
σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων
προσώπων, καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού.
5. Η αξία των δειγμάτων στις περιπτώσεις ελέγχου της ποιότητας και γενικά της καταλληλότητας των
ειδών, καθώς και το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων σε περίπτωση χημικής εξέτασης του είδους,
βαρύνει τον προμηθευτή.
6. Η ανάδοχος επιχείρηση θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει πιστοποιητικό HACCP από τον
ελληνικό οργανισμό τυποποίησης ΕΛΟΤ ή από άλλο φορέα πιστοποίησης διαπιστευμένου από το
Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416. Επίσης, η ανάδοχος
επιχείρηση πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει πιστοποιητικά της σειράς ISO 22000.
7. ΑΠΟΡΡΙΨΗ – ΕΚΠΤΩΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ
7.1 Απόρριψη ειδών
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής ομόφωνα απορρίψει τα προσκομιζόμενα είδη της σύμβασης ή μέρους
αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία αξίωση,
παραιτούμενου του δικαιώματος της διαιτησίας. Σε περίπτωση όμως διαφωνίας των μελών της επιτροπής θα
αποφαίνεται τελεσίδικα για τον προμηθευτή ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
7.2 Έκπτωση αναδόχου
Ο ανάδοχος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’αυτήν
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, εφόσον δεν παραδώσει ή αντικαταστήσει τα
συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο και επιβάλλονται οι κυρώσεις του Π.Δ. 118/2007.
7.3 Λόγοι Απόρριψης Ειδών Σίτισης – Έκπτωσης Αναδόχου
7.3.1. Ποιότητα, Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων
1.Α Χημικές επιμολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία χημικών ουσιών που είναι τοξικές για τον
άνθρωπο, των οποίων η παρουσία απαγορεύεται τελείως ή περιορίζεται κάτω από καθορισμένα όρια
(εντομοκτόνα, πρόσθετα, χημικά καθαριστικά, διοξίνες, φυτοφάρμακα κ.α)
29
1.Β1 Μικροβιολογικές επιμολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών και
είναι ορατές μακροσκοπικά (γεύση, οσμή, χρώμα).
1.Β2 Μικροβιακές επιμολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία παθογόνων μικροοργανισμών και είναι
μη ορατές μακροσκοπικά.
1.Γ Φυσικές επιμολύνσεις από ξένα σώματα, ως προς το τρόφιμο:
 Υλικά συσκευασίας (μέταλλο, γυαλί, ξύλο, πλαστικό κ.α)
 Προσωπικό (τρίχες, νύχια κ.α)
 Εργαλεία καθαρισμού/υλικά συντήρησης/φτερά/περιττώματα ζώων κ.α.
1.Δ Κακός χειρισμός των φαγητών κατά την παρασκευή, συσκευασία και διακίνηση:
 Άβραστο φαγητό/ Καμένο φαγητό
 Διακίνηση και παράδοση του ζεστού φαγητού σε θερμοκρασία μικρότερη από 65ºC (επικίνδυνη ζώνη
ανάπτυξης μικροοργανισμών).
 Διακίνηση και παράδοση του κρύου φαγητού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 2ºC.
 Μη ικανοποιητική εμφάνιση και συσκευασία του φαγητού.
 Διάρκεια ζωής μη αναμενόμενη στα συσκευασμένα είδη.
1.Ε Αποκλίσεις από τους όρους της σύμβασης που αναφέρονται στην παράγραφο «Ποιοτικές και
ποσοτικές προδιαγραφές»
7.3.2. Ποσότητα ή χωρίς προέγκριση αλλαγή είδους
Αφορά αποκλίσεις στον αριθμό των μερίδων και στην ποσότητα κάθε μερίδας όπως προβλέπεται από τη
παραγγελία του Νοσοκομείου και τους όρους της σύμβασης αντίστοιχα. Επίσης αφορά αλλαγή κάποιου είδους
από την εταιρεία τροφοδοσίας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και την προέγκριση του Νοσοκομείου.
7.3.3. Χρόνος παράδοσης των γευμάτων
Αφορά τους χρόνους παράδοσης των γευμάτων όπως προβλέπονται από τη διακήρυξη στην παράγραφο
«Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών».
7.4 Κυρώσεις - Πρόστιμα
7.4.1.Για τις παραβάσεις στις κατηγορίες 1.Α Χημικές επιμολύνσεις…. και 1.Β2 Μικροβιολογικές
επιμολύνσεις….. θα υπάρχει πιστοποίηση από αρμόδιο κρατικό φορέα.
Για παραβάσεις της κατηγορίας 7.3.1 θα επιβάλλεται πρόστιμο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
για πρώτη φορά μέχρι του ποσού των 10.000€, για δεύτερη φορά μέχρι του ποσού των 20.000€, για τρίτη φορά
μέχρι του ποσού των 30.000€. Γα περισσότερες από τρεις φορές, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα
επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.Δ. 118/2007.
7.4.2.Για παραβάσεις της κατηγορίας 7.3.2 θα επιβάλλεται πρόστιμο μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου για πρώτη φορά μέχρι του ποσού των 5.000€, για δεύτερη φορά μέχρι του ποσού των 8.000€ και
για τρίτη φορά μέχρι του ποσού των 10.000€. Για περισσότερες από τρεις φορές, θα επιβάλλεται πρόστιμο με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
7.4.3.Για παραβάσεις της κατηγορίας 7.3.3 θα επιβάλλεται πρόστιμο κατ’ εκτίμηση της υπηρεσίας και του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, κατόπιν σχετικής απόφασης αυτού.
8. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό υποχρεούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι
αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης.
9. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη
συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.
30
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 22/2013
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ΄
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής έγγραφα (στο φάκελο των
δικαιολογητικών), ως απαραίτητη προϋπόθεση με ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί η
φερεγγυότητα τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα
κατάσταση τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους:
1. Πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής συνεργασίας σε τουλάχιστον τρία (3) έργα εντός των τελευταίων τριών
(3) ετών σχετικών με σίτιση άνω των επτακοσίων μερίδων ημερησίως που θα προκύπτει από
αντίστοιχες συμβάσεις.
2. Πρωτότυπες βεβαιώσεις καλής συνεργασίας σε τουλάχιστον δύο (2) έργα παροχής υπηρεσιών
προσωπικού σε Νοσοκομειακά ιδρύματα εντός των τελευταίων τριών (3) ετών που θα προκύπτει από
αντίστοιχες συμβάσεις.
3. Καταστάσεις προσωπικού θεωρημένες από αρμόδια αρχή, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ειδικότητες
σχετικές με το αντικείμενο του έργου (μάγειροι-τραπεζοκόμοι).
4. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο να είναι εκπαιδευμένο σε αρχές ασφάλειας και υγιεινής
των τροφίμων (να προσκομισθούν καρτέλες εκπαίδευσης).
5. Πιστοποιητικό ISO 22000 (HACCP) σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (παραγωγή γευμάτων και
διάθεση για κατανάλωση), πιστοποιητικό ISO 9001:2008 σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες
(διάθεση γευμάτων & παροχή υπηρεσιών σχετικού προσωπικού) και πιστοποιητικό ISO 18000 (υγιεινή
και ασφάλεια εργαζομένου).
6. Άδεια λειτουργίας εργαστηρίου τροφίμων για παραγωγή μαγειρεμένου φαγητού (αρμόδιος φορέας
Δνση Κτηνιατρικής).
7. Ύπαρξη εναλλακτικών μονάδων παραγωγής εντός της πόλης, σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της
κύριας μονάδας, με πιστοποιητικά ποιότητα (ISO) & άδειες λειτουργίας των μονάδων.
8. Ύπαρξη κατάλληλων οχημάτων μεταφοράς τροφίμων & αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας
(βεβαιώσεις από Κτηνιατρική Υπηρεσία όπου προβλέπεται).
9. Λίστα κυριότερων προμηθευτών & πιστοποιήσεις (ΙSO 22000 HACCP) επί ποινή απόρριψης για κρέας,
κοτόπουλα, γαλακτοκομικά, τυροκομικά.
31
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης υπ’ αριθμ. 22/2013
Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Δ΄
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ-ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
1.Γενικά
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς Τροφίμων, ειδικά αυτούς που
συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ με βάση την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για την Υγιεινή Τροφίμων και την ΚΥΑ
487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000. Επίσης οφείλει να τηρεί όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου ή των εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, που τον αφορούν. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες
τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής, όσο
και στους χώρους του Νοσοκομείου, και ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων
και σαλμονελώσεων. Για το λόγο αυτό συγκροτείται επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, η οποία κατά τη
διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο ελέγχει, μετά από σχετική εντολή, αν η παρασκευή των φαγητών
γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα από απροειδοποίητη επίσκεψη σε αυτούς
τους χώρους, και εισηγείται στο διοικούν όργανο. Επίσης θα έχει την υποχρέωση να δέχεται την παρουσία ενός
μάγειρα του Νοσοκομείου μας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις διαδικασίες παρασκευής του φαγητού στο
εργοστάσιο παραγωγής, όταν και όσες φορές κρίνεται σκόπιμο.
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει έγγραφα με αποτελέσματα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Δημόσια
Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων. Επίσης οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο για τα αποτελέσματα
ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση στον ίδιο των
αποτελεσμάτων αυτών.
2.Μεριδοποίηση – Μεταφορά φαγητού
α) Τα δεκατιανά, τα απογευματινά και τα προ του ύπνου γεύματα (όπου απαιτούνται) θα παραδίδονται σε
ατομική συσκευασία στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου ή στην κουζίνα του Ξενώνα από
υπαλλήλους της εταιρείας.
β) Το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο θα παραδίδονται :
- υπομεριδοποιημένα σε λεκάνες gastronorm, ανάλογης χωρητικότητας με τη δύναμη του τμήματος και
του είδους του φαγητού, στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου ή στην κουζίνα του Ξενώνα
Πυλαίας από υπαλλήλους της εταιρείας. Το γάλα θα παραδίδεται σε ισοθερμικά δοχεία-κανάτες στις
κουζίνες των ορόφων/ξενώνα, ενώ το τσάι και το χαμομήλι σε ατομική συσκευασία.
- σε λεκάνες gastronorm στο χώρο σερβιρίσματος του Νοσοκομείου, για τη σίτιση του σιτιζόμενου
προσωπικού (εφημερεύοντες ιατροί), από υπαλλήλους της εταιρείας.
Κάθε μερίδα γεύματος και δείπνου (ασθενών-σιτιζόμενου προσωπικού) θα συνοδεύεται από πλαστικό διαφανές
ποτήρι μίας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. Η προμήθεια αυτών των ποτηριών θα βαρύνει τον ανάδοχο.
γ) Η διακίνηση του έτοιμου φαγητού από την μονάδα παραγωγής (catering) προς το Νοσοκομείο ή τον Ξενώνα
θα πρέπει να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του αναδόχου και μέσα σε ισοθερμικά
δοχεία (thermobox) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε θερμοκρασία άνω των 65ºC όταν
πρόκειται για τρόφιμο που θα καταναλωθεί «ζεστό» και σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των 2ºC όταν
πρόκειται για τρόφιμο που θα καταναλωθεί «κρύο». Οι λεκάνες τύπου gastronorm που θα περιέχουν τα τρόφιμα
θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν καπάκι. ‘Όσον αφορά στη συσκευασία του φαγητού θα πρέπει τόσο η
ατομική συσκευασία όσο και οι λεκάνες του υπομεριδοποιημένου φαγητού, αλλά και τα ισοθερμικά δοχεία να
είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήμα καταλληλότητας.
δ) Για τη σίτιση των ασθενών του Ξενώνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει την κουζίνα του Ξενώνα με:
ψυγείο, πάγκους, πλυντήριο πιάτων, θερμοθάλαμο, είδη εστίασης (μαχαιροπήρουνα, πιάτα, κούπες, κανάτες,
μπλέντερ κλπ.). Η ποσότητα αυτών των ειδών πρέπει να καλύπτει αριθμητικά τις ανάγκες σίτισης των ασθενών
του Ξενώνα και να φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τρόφιμα. Ο εξοπλισμός θα παρέχεται προς
χρήση από τον ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο.
ε) Η μεριδοποίηση των γευμάτων στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου θα γίνεται από το προσωπικό
του Νοσοκομείου. Συμπληρωματικά, ο ανάδοχος θα απασχολεί, όποτε του ζητηθεί, 4 (τέσσερα) έως 6 (έξι)
32
εξειδικευμένα άτομα καθημερινά για τη μεριδοποίηση και τη διανομή (2 έως 6 ανά βάρδια, για 4 έως 7 ώρες σε
κάθε βάρδια, μέχρι 16.800 ώρες/έτος), εφόσον του ζητηθεί 24-48 ώρες νωρίτερα. Η μεριδοποίηση και η
διανομή των γευμάτων στον ξενώνα θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου για 6 έως 8 ώρες
ημερησίως (Δευτέρα έως Παρασκευή, μέχρι 1.800 ώρες/έτος).
3.Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών
α) Από την προηγούμενη της παράδοσης ημέρα και μέχρι τις 12:00μ.μ., το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου παραδίδει στον επιτόπου εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει με fax ή e-mail, πίνακα,
στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι μερίδες για το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό γεύμα και το
απογευματινό ανά κλινική. Την ημέρα της παράδοσης και μέχρι τις 10:00π.μ., το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου κοινοποιεί στον εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει με fax ή e-mail, πίνακα, στον οποίο
θα αναγράφονται αναλυτικά οι μερίδες για το δείπνο και το προ του ύπνου γεύμα (όπου απαιτείται).
β) Το Νοσοκομείο, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα μέχρι την 10:00π.μ. της ημέρας εκτέλεσης της
μεσημεριανής παραγγελίας, να τροποποιεί αυτή (με έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχου μέσω fax ή email)
αυξομειώνοντας τις μερίδες μέχρι 10%.
γ) Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού στο Νοσοκομείο και στον Ξενώνα θα γίνεται στις 7:30π.μ.
καθημερινά. Η παράδοση του γεύματος και του απογευματινού θα γίνεται στις 12:00μ.μ. καθημερινά και η
παράδοση του δείπνου και του προ του ύπνου γεύματος (όπου απαιτείται) θα γίνεται στις 5:30μ.μ.
καθημερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και του Ξενώνα.
δ) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μερίδων σε ποσοστό 20% από την
ημερήσια παραγγελία.
ε) Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή
άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα.
4.Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
α) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγματοποιείται από επιτροπή παραλαβής,
ξεχωριστή για το Νοσοκομείο και για τον Ξενώνα. Η παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη ημερήσιου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με την υποχρεωτική
παρουσία του ανάδοχου ή νόμιμου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει μαζί με την κάθε επιτροπή
παραλαβής, το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται εάν η παράδοση των φαγητών έγινε σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης (σύμβασης).
β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκομείο ή στον Ξενώνα,
ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε
περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός μίας ώρας το
αργότερο, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο,
οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελεύθερου εμπορίου αγοράς,
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος του μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης, η οποία υπόκειται στο άρθρο
περί κυρώσεων, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την επιτροπή και η οποία (απόκλιση) δεν
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, λόγω της φύσης της, κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο της επιτροπής
παραλαβής, το προσωπικό του τμήματος το οποίο θα τη διαπιστώσει, ενημερώνει το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου και συντάσσεται αναφορά. Η αναφορά αυτή καταγράφει την απόκλιση, υπογράφεται από το
«εμπλεκόμενο» προσωπικό του τμήματος, από τον ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, ο οποίος έχει
προηγουμένως κληθεί να λάβει γνώση, καθώς και από την επιτροπή παραλαβής η οποία επανακαλείται για
να λάβει γνώση του συμβάντος. Στη συνέχεια, η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία και εκτιμάται
αναλόγως.
δ) Καθημερινά θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο 2 (δύο) μερίδες-δείγματα φαγητού επιπλέον
(μεσημεριανό γεύμα-δείπνο) για μακροσκοπικό ή οργανοληπτικό έλεγχο από τις επιτροπές παραλαβής
Νοσοκομείου και Ξενώνα μετά από τυχαία δειγματοληψία. Οι ποσότητες των δειγμάτων θα επιβαρύνουν
οικονομικά τον ανάδοχο.
33
5. Κανονισμοί εργασίας προσωπικού αναδόχου
α) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής:
1ον Να φέρει
ον
κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (κάλυμμα κεφαλής – ρόμπα – ποδιά - γάντια) και 2 Να φέρει απαραιτήτως
ατομικό βιβλιάριο υγείας.
β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει
τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα.
γ) Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους των κουζινών ατόμων ασχέτων με τη σίτιση ,
συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών των υπαλλήλων του αναδόχου.
δ) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν μπορούν να συνδιαλέγονται με τους ασθενείς ή τους συνοδούς τους για
την ασθένεια τους ή τη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ είναι απαγορευμένη η προμήθεια φαγητών, ποτών,
τσιγάρων, φαρμάκων κλπ. σε ασθενείς και συνοδούς.
ε) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Τμήματος
Διατροφής του Νοσοκομείου.
6. Καθαριότητα – Πλύσιμο σκευών
α) Η αποκομιδή των δίσκων από τους θαλάμους των ασθενών και το πλύσιμο των σκευών (σερβίτσιαμαχαιροπήρουνα) και των δίσκων θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου σε κάθε κουζίνα ορόφου
ή το αντίστοιχο προσωπικό του αναδόχου σε όποια κλινική απασχολείται. Η αποκομιδή των δίσκων και το
πλύσιμο των σκευών στον Ξενώνα θα γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό του αναδόχου. Ο
καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου των κουζινών των ορόφων, καθώς και του εστιατορίου, θα
γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή του αναδόχου όπου αυτό απασχολείται. Η δαπάνη για την
καταπολέμηση παρασίτων και ζωυφίων στις κουζίνες (Νοσοκομείου και ξενώνα) και το εστιατόριο βαρύνει
εξολοκλήρου το Νοσοκομείο. Τα κάθε φύσης απορρίμματα απομακρύνονται από τους χώρους
μεριδοποίησης και το εστιατόριο με ευθύνη του προσωπικού του Νοσοκομείου.
β) Τα ισοθερμικά δοχεία (thermobox) και τα άπλυτα σκεύη (λεκάνες κλπ.) θα παραδίδονται στον ανάδοχο
μετά από κάθε χρήση τους και θα πρέπει να αντικαθίστανται με καθαρά και απολυμασμένα σε κάθε
επόμενη παράδοση. Το πλύσιμο τους θα πρέπει να γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφοδοσίας
καθημερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών
ελέγχων για το καθαρισμό και την απολύμανση των σκευών και να καταθέτει στο Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου πιστοποιητικό απολύμανσης των εγκαταστάσεων της και των ισοθερμικών δοχείων
μεταφοράς φαγητού, στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύμανσης (φάρμακα)
και η ορισθείσα επόμενη ημερομηνία απολύμανσης.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
7. Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές
Η εταιρεία τροφοδοσίας καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας και
κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τους χώρους παραγωγής,
επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών. Η διαπίστευση του
φορέα πιστοποίησης θα προέρχεται είτε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είτε από τον
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
Τα φαγητά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με υλικά Α΄ ποιότητας χωρίς πολλά καρυκεύματα και
ζωικά λίπη.
Κάθε λεκάνη gastronorm και κάθε ατομική συσκευασία θα φέρει ετικέτα με το είδος του γεύματος (γεύμαδείπνο), το μενού, τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Τα ισοθερμικά
δοχεία (thermobox) θα φέρουν σήμανση με την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση και τον αριθμό
αδείας της.
Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται με ελαιόλαδο extra παρθένο.
Το λάδι στις σαλάτες να είναι extra παρθένο ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις βραστές
σαλάτες της ελεύθερης/τακτικής δίαιτας να είναι 20γρ./μερίδα. Οι βραστές σαλάτες να συνοδεύονται πάντα
με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού.
Η ποσότητα του ελαιόλαδου για τις νωπές σαλάτες να είναι 15γρ./μερίδα ή άλλη που μπορεί να καθορίσει
το Νοσοκομείο.
Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να μην τσιγαρίζονται.
Απαγορεύεται η χρήση του αλεύρου για την παρασκευή των φαγητών (σαν πρόσθετο στις σάλτσες ή για
συμπύκνωση της σούπας).
34
9. Τα φαγητά, τα οποία δε θα πρέπει να περιέχουν αλάτι, θα δίνονται ως αριθμός «άναλων». Για τα είδη αυτά
θα υπάρχει ειδική σήμανση στη συσκευασία.
10. Τα φαγητά τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν λιπαρά, θα δίνονται ως αριθμός «άλιπων». Για τα είδη
αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση στη συσκευασία.
11. Το ζελέ δε θα περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή γλυκαντική ύλη.
12. Η άγλυκη κομπόστα και η άγλυκη κρέμα των διαιτών των παθολογικών ασθενών δε θα περιέχουν
γλυκαντικές ύλες.
13. Οι άγλυκες κομπόστες να είναι μήλο ή ροδάκινο ή αχλάδι, τεμαχισμένα και να είναι καλοβρασμένες (όχι
όξινες).
14. Το γάλα που θα χρησιμοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων τροφίμων των ασθενών (κρέμες,
ρυζόγαλο, πουρέ) να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ.
15. Το μοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της μπριζόλας) να είναι άνευ οστών, νωπό Α΄ ποιότητας.
16. Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α΄ ποιότητας.
17. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας μπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος.
18. Τα ερίφια γάλακτος να είναι νωπά Α΄ ποιότητας.
19. Τα φαγητά να είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα.
20. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες να έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή
ανάλογο στερεό περιεχόμενο. Οι σούπες να συνοδεύονται πάντα με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού.
21. Τα πρωινά ροφήματα τσαγιού και χαμομηλιού να συνοδεύονται με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού.
22. Το τριμμένο τυρί που συνοδεύει τα ζυμαρικά πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατομική συσκευασία στα
τμήματα.
23. Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/ επιδόρπια να έχουν την
κατάλληλη σήμανση (ετικέτα,συστατικά,ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.).
24. Τα κρύα σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση
(συστατικά,ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.).
25. Το υπομεριδοποιημένο σε λεκάνες gastronorm φαγητό να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνει το
περαιτέρω σερβίρισμα στο πιάτο.
26. Οι σαλάτες και τα φρούτα θα παραδίδονται κρύα.
27. Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη.
28. Συνθέσεις προγραμμάτων διαιτών - εορτών
- Κατάλογος ειδών φαγητού - Μεριδολόγιο (παράρτημα Ι)
- Ιδιαίτερο μενού εορτών (παράρτημα ΙΙ)
- Ενδεικτικά προγράμματα διαιτών (παράρτημα ΙΙΙ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά μερίδα, είναι σε μαγειρεμένη ή έτοιμη, κατά περίπτωση, μορφή.
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ – ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ
Γάλα αγελάδος χύμα
Γάλα αγελάδος συσκ. 1/4lit
Γάλα αγελάδος συσκ. 1/2lit
Γιαούρτι αγελάδος 3,5%λιπαρά(συσκ.200gr)
Γιαούρτι αγελάδος 0%λιπαρά (συσκ.200gr)
ΨΩΜΙΑ
Ψωμί λευκό (ατομ.συσκ.)
Ψωμί λευκό διαβήτου (ατομ.συσκ.)
Ψωμί ολικής αλέσεως (ατομ.συσκ.)
Ψωμί ολικής αλέσεως διαβήτου (ατομ.συσκ.)
Φρυγανιές σίτου (ατομ.συσκ./δύο τεμάχια)
ΓΡΑΜ/ΜΕΡΙΔΑ
200
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
1 τεμ.
80 - 90
30
80
30
1τεμ.
35
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ
Μαρμελάδα φρούτου (ατομ.συσκ.)
Μέλι (ατομ.συσκ.)
Τυράκι τηγμένο (ατομ.συσκ.)
Τυρί φέτα
Κασέρι γκούντα
Βούτυρο-μαργαρίνη (ατομ.συσκ.)
Ανθότυρο
Ζαμπόν
ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα νωπή εποχής
Καρότο βραστό
Κολοκυθάκια βραστά
Κουνουπίδι βραστό
Μπρόκολο βραστό
Παντζάρια βραστά
Χόρτα βραστά (ραδίκια,αντίδια)
Λάχανο βραστό – Λαχανίδες βραστές
Πιπεριές Φλωρίνης
Ταραμοσαλάτα
ΟΣΠΡΙΑ
Φασόλια γίγαντες πλακί
Ρεβίθια σούπα
Φακές σούπα
Φασόλια σούπα
ΣΟΥΠΕΣ
Μαγειρίτσα αυγολέμονο
Φιδές / Γλασέ / Αστράκι
Χορτόσουπα
ΑΥΓΑ
Αυγό βραστό
Αυγό κόκκινο
Ομελέτα φούρνου με πατάτες τηγανητές
ΡΥΖΙΑ
Ρύζι πιλάφι
Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά (ριζότο)
Ρύζι λαπάς
ΠΑΤΑΤΕΣ
Γιαχνί
Πατάτες φούρνου
Πατάτες πουρές
Πατάτες τηγανητές
ΖΥΜΑΡΙΚΑ(σπαγγέτι,μακ.Νο3,μακ.κοφτό,
κριθαράκι,αχιβαδάκι,φιογκάκι,ταλιατέλες,τορτελίνια)
Ζυμαρικά άσπρα
Ζυμαρικά με σάλτσα τομάτας κλπ.
Καρμπονάρα
Πίτσα ατομική
ΓΕΜΙΣΤΑ
Πιπεριές γεμιστές με ρύζι ή κιμά
Ντομάτες γεμιστές με ρύζι ή κιμά
Κολοκύθια γεμιστά (κιμά-ρύζι) αυγολέμονο
Λαχανοντολμάδες (κιμά-ρύζι) αυγολέμονο
20
20
17,5
60
60
10
60
60
200
200
200
200
200
200
200
200
180
100
400
400
400
400
400
300
400(100πατ.,καρ.,σελ.,ρύζι)
1τεμ. (άνω των 63gr) L
1τεμ. (άνω των 63gr) L
200γρ(2αυγά-100πατάτες)
250
250(200ρύζι-50αν.)
200
300
300
300
300
300
350
350
350
400
400
400
400
36
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ-ΩΓΚΡΑΤΕΝ
Παστίτσιο (με μακαρόνια Νο3)
Ωγκρατέν (με μακαρόνια Νο3)
ΜΟΥΣΑΚΑΣ
Με Μελιτζάνες – Πατάτες - Κιμά
Μελιτζάνες παπουτσάκια
ΛΑΔΕΡΑ
Αρακάς λαδερός
Ανάμικτα λαχανικά λαδερά
Μπάμιες ψιλές λαδερές
Πατάτες – κολοκυθάκια μπριάμ
Σπανακόρυζο λεμονάτο (άσπρο)
Πρασόρυζο λεμονάτο (άσπρο)
Φασολάκια λαδερά
Κολοκυθάκια φούρνου (λεμονάτα-με σάλτσα ντομ.)
Αγκινάρες αλά πολίτα
ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κατσίκι με πατάτες φούρνου
ΜΟΣΧΑΡΙ (α/ο)
Μοσχάρι βραστό
Νουά μόσχου ψητό*
Λεμονάτο ή Κοκκινιστό ή Ριγανάτο ή Τας κεμπάπ*
Μοσχάρι με κολοκυθάκια
Μοσχάρι με λάχανο
Μοσχάρι με σπανάκι
Μοσχάρι με πράσο
Μοσχάρι με μελιτζάνες
Μοσχάρι με χορτόσουπα
ΧΟΙΡΙΝΟ (α/ο)
Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο
Χοιρινό λεμονάτο*
Χοιρινή μπριζόλα φούρνου (μ/ο)*
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Κεφτέδες τηγανητοί*
Κεφτέδες φούρνου*
Μπιφτέκια φούρνου (2 τεμάχια)*
Ρολό κιμά*
Σουτζουκάκια με σάλτσα ντομάτας*
Σουτζουκάκια φούρνου (χωρίς σάλτσα)*
Ζυμαρικό με κιμά (σπαγγέτι)
Σπετζοφάϊ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (σε τεμάχια μπούτι-στήθος)
Γαλοπούλα με πατάτες φούρνου
Κοτόπουλο βραστό
Κοτόπουλο ψητό*
Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεμονάτο*
Κοτόπουλο σούπα (φιδέ ή γλασέ)
Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας
ΨΑΡΙΑ
Βακαλάος φούρνου λεμονάτος(φέτα αδέρματη ή φιλέτο)*
Βακαλάος τηγανητός (φιλέτο)*
Βακαλάος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)*
400 (100κιμάς)
400 (100τυρί)
400 (100κιμάς)
400 (100κιμάς)
350
350
350
400 (200πατ.-200κολ.)
350
350
350
300
300
250αρνί – 250πατ.
200 μοσχάρι
200 μοσχάρι
200 μοσχάρι
180μοσχ.-200κολοκυθ.
180μοσχ.-200λάχ.
180μοσχ.-200σπαν.
180μοσχ.-200πράσο
180μοσχ.-300μελιτζ.
100μοσχ.-300σούπα
200χοιρ.-250σελ.
200χοιρ.
300χοιρ.(μ/ο)
300 (μικτό βάρος)
150
150
150
150
200
150
300 (200ζυμ.-120κιμά)
350
250κοτ.-250πατ.
320-350κοτ. (με κόκκαλο)
320-350κοτ. (με κόκκαλο)
320-350κοτ. (με κόκκαλο)
150κοτ.-300σούπα
200
220
220
220
37
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Γαλέος φούρνου λεμονάτος (φέτα αδέρματη ή φιλέτο)*
Γαλέος τηγανητός (φιλέτο)*
Γαλέος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)*
Γλώσσα τηγανητή (φιλέτο)*
Πέρκα φούρνου λεμονάτη (φιλέτο)*
Τσιπούρες,πέστροφες,κολιοί φούρνου (φρέσκα)*
Ψαρόσουπα (βακαλάος φιλέτο) με ρύζι,πατάτες,καρότο,σέλινο
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Χταπόδι με ζυμαρικά
Σουπιές γιαχνί με πατάτες ή ρύζι ή ζυμαρικά
Μυδοπίλαφο
Θαλασσινά διάφορα με ρύζι
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Γλυκό συσκ. με σοκολάτα (καριόκες,μον αμούρ κ.α.)
Τάρτα με φρούτο και σαντιγί
Προφιτερόλ
Εκλαίρ
Ρεβανί
Σιροπιαστά (μπακλαβάς,καταίφι κ.α.)
Βασιλόπιτα ατομική
Τσουρέκι ατομικό
Κουραμπιέδες
Μελομακάρονα
ΚΡΕΜΕΣ-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Κρέμα γλυκιά
Κρέμα άγλυκη
Ρυζόγαλο γλυκό
Ζελέ
Ζελέ με κομματάκια φρούτων
Κομπόστα γλυκιά (κονσέρβα) (ροδάκινο,βερίκοκο)
Κομπόστα άγλυκη
Χαλβάς σιμιγδαλένιος
Κέικ απλό (βανίλια)
Κρουασάν μαρμελάδας (ατομ.συσκευασία)
ΔΙΑΦΟΡΑ
Ελιές (μαμούθ ή καλαμών)
Πίκλες - τουρσί
Χαλβάς από σουσάμι
Κρύο σάντουιτς (γκούντα-ζαμπόν ή γαλοπούλα)
Κρύο σάντουιτς (νηστίσιμο)
Χυμός
φρούτων
νέκταρ
ή
φ.χ.
(πορτοκάλι,ροδάκινο,μήλο,βερίκοκο,κοκτεϊλ) (ατομ.συσκ. 1/4lit)
Κεφαλοτύρι τριμμένο
Ζάχαρη ατομική συσκευασία
250
250
250
250
220
250
220βακ.-300σούπα
200χταπ.-250ζυμ.
180σουπ.
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
Με το κιλό
Με το κιλό
160
160
160
160
160
160
130
150
100
1τεμ.
80
100
60
1τεμ.
1τεμ.
1τεμ.
15
10
Τα είδη με (*) συνοδεύονται με τις εξής γαρνιτούρες: πατάτες φούρνου (250gr), πατάτες τηγανητές (250gr),
πουρές πατάτας (200gr), ρύζι πιλάφι ή ριζότο (200gr), ζυμαρικά (250gr).
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί το πρόγραμμα σίτισης ασθενών και προσωπικού όπως ακριβώς ορίζεται σε
εβδομαδιαία συχνότητα από το Τμήμα Διατροφής.
38
Παρατηρήσεις:
Στον ασθενή (Νοσοκομείου-Ξενώνα) προσφέρονται καθημερινά:
 Πρωινό
 Μεσημεριανό γεύμα
 Δείπνο
 Ενδιάμεσα γεύματα (σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες των ασθενών)
Στους εφημερεύοντες ιατρούς προσφέρονται καθημερινά:
 Μεσημεριανό γεύμα
 Δείπνο
Το μενού ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω είδη γευμάτων και συμπληρωμάτων:
1. Κύριο πιάτο μεσημεριανού γεύματος και δείπνου
 Γεύμα με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
 Γεύμα με φρέσκο κοτόπουλο (στήθος ή μπούτι)
 Γεύμα με κρέας (μοσχάρι ή χοιρινό) που θα προέρχεται από το στήθος, το μπούτι ή τα πλευρά
του ζώου.
 Γεύμα με ψάρι φέτα ή φιλέτο ή ολόκληρο (φρέσκο ή κατεψυγμένο).
 Γεύμα με λαδερά ή ζυμαρικά ή σούπα ή όσπρια.
1.1 Συμπλήρωμα μεσημεριανού γεύματος και δείπνου:
 Το κυρίως φαγητό θα συνοδεύεται με ποικιλίες γαρνιτούρας επιλογής του
Τμήματος Διατροφής.
 Σαλάτα (νωπή ή βραστή) ή/και τυρί φέτα ή/και κρέμα ή γιαούρτι ή ζελέ ή
ρυζόγαλο.
 Φρούτο εποχής ή κομπόστα φρούτου
 Σούπα (για τους ασθενείς) με εντολή γιατρού ή διαιτολόγου
 Ψωμί ή φρυγανιές
2
Πρωινό:
 Γάλα ή τσάι ή χαμομήλι
 Ψωμί ή φρυγανιές
 Ζάχαρη – βούτυρο – μέλι ή μαρμελάδα ή τυράκι τηγμένο ή αυγό βραστό ή τυρί φέτα ή
ανθότυρο
 Κέικ ή Κρουασάν
 Φρούτο ή κομπόστα (γλυκιά ή άγλυκη) ή κρέμα (γλυκιά-άγλυκη)
3
Συμπληρωματικά τρόφιμα (ενδιάμεσα γεύματα):
Α) Κρέμα γλυκιά ή άγλυκη
Β) Ζελέ
Γ) Γιαούρτι πλήρες ή άλιπο
Δ) Γάλα ¼ lit
Ε) Φρούτο ή κομπόστα
Ένα από αυτά σε
κάθε ασθενή (όπου
απαιτείται, σύμφωνα
με τη δίαιτα του)
39
Επιπλέον, θα προσφέρονται στις κλινικές καθημερινά, για την κάλυψη των έκτακτων εισαγωγών, τα κάτωθι
είδη:
3ος ‘Όροφος
Είδος
Π
Μ
4ος
Όροφος
5ος
Όροφος
6ος Όροφος
Β Π Μ Β Π Μ Β Π
Τσάι
5
6
7
5
Χαμομήλι
10
3
5
3
Γάλα ¼
2
2
3
2
Κρεατόζουμο
1
1
2
2
3
Φρυγανιά
2
2
Αυγά βρ.
5
Γιαούρτι
2
Γιαούρτι
+φρυγανιά
(Κυριακή,
Δευτέρα,
Τετάρτη,
Πέμπτη)
Κρέμα
2
1
Κρέμα άγλυκη
Σούπα (αστρφιδ-γλ)
Ζελέ
5
3
Γάλα ½
Τυρί φέτα
7ος
8ος Όροφος
Όροφος+
Ξενώνας
Μ Β Π
Μ Β Π Μ Β
2
1
Σύνολο
3
31
3
24
4
11
3
8
2
5
1
8
5
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
21
3
1
8
4
4
6
6
6
6
6
6
1
1
2
2
1
1
5
1
5
12
4
4
3
3
8
10
3
60
10
3
Τα παραπάνω είδη δεν θα χρεώνονται ως ξεχωριστές μερίδες και θα περιλαμβάνονται στην τιμή ανά ασθενή
που θα προσφέρουν οι συμμετέχοντες.
Στο ιατρικό προσωπικό που εφημερεύει θα δίνονται καθημερινά τα κάτωθι είδη:
ΕΙΔΗ
Σάντουϊτς
Φρούτο εποχής
Νυχτερινό
προσωπικό
35
35
Κατ’εξαίρεση σε περιόδους νηστείας θα προσφέρονται νηστίσιμα σάντουιτς.
40
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει στη διάθεση των εφημερευόντων ιατρών δυνατότητα επιλογής δύο (2) κυρίως
πιάτων, τα οποία πρέπει να είναι εύγευστα και ευπαρουσίαστα. Το είδος αυτών των κυρίως πιάτων και οι
ποσότητες τους θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο από την προηγούμενη της εκτέλεσης της παραγγελίας
ημέρα, από το Τμήμα Διατροφής. Στους εφημερεύοντες ιατρούς θα προσφέρεται ως επιδόρπιο δύο (2)
φορές το μήνα γλυκό και ως συμπλήρωμα με το γεύμα 2 (δύο) φορές την εβδομάδα χυμός.
Σε περίπτωση διακοπής νερού ή ακαταλληλότητας αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε
σιτιζόμενο (ασθενείς-εφημερεύοντες ιατρούς) ένα μπουκάλι 11/2 λίτρου ημερησίως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (εφημερευόντων ιατρών και ασθενών (Νοσοκομείου και ξενώνα) , πλην
των ειδικών διαιτών)
25/12 (80 μερίδες)
Πρωινό: Μελομακάρονο
Γεύμα: Γαλοπούλα με πατάτες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μπιφτέκι-Κριθαράκι-Γιαούρτι-Κομπόστα
26/12 (80 μερίδες)
Πρωινό: Μελομακάρονο
Γεύμα: Μοσχάρι ριγανάτο-Ριζότο-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Παστίτσιο-Σαλάτα-Κομπόστα
31/12 (65 μερίδες)
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Βασιλόπιτα ατομική-Γιαούρτι-Φρούτο
1/1 (65 μερίδες)
Πρωινό: Βασιλόπιτα ατομική
Γεύμα: Νουά μόσχου ψητό-Ριζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μακαρόνια με κιμά-Σαλάτα-Φρούτο
6/1 (100 μερίδες)
Γεύμα: Μοσχάρι κοκκινιστό-Ρύζι πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μακαρόνια ωγκρατέν-Σαλάτα-Φρούτο
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (140 μερίδες)
Γεύμα: Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό-Ταραμοσαλάτα-Φρούτο-Λαγάνα
Δείπνο: Σπανακόρυζο-Γιαούρτι-Φρούτο
25/3 (180 μερίδες)
Γεύμα: Βακαλάος λεμονάτος φούρνου-πατ.φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μπιφτέκι σχάρας-ζυμαρικά με σ.ντομάτας-Τυρί τριμμένο-Κομπόστα
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (80 μερίδες)
Γεύμα: Μπάμιες λαδερές-Τυρί φέτα-Φρούτο
Δείπνο: Μαγειρίτσα-Τυρί-Γιαούρτι-Φρούτο-Τσουρέκι ατομικό-Αυγό κόκκινο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (80 μερίδες)
Πρωινό: Τσουρέκι ατομικό-Αυγό κόκκινο
Γεύμα: Νουά μόσχου ψητό-Ρυζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (80 μερίδες)
Πρωινό: Τσουρέκι ατομικό-Αυγό κόκκινο
Γεύμα: Ριγανάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό-Αυγό κόκκινο
41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
Δευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωμί
Μεσημεριανό: Παστίτσιο-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Κρέας ψητό-Πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Τρίτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγμένο-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Σούπα φιδέ (με ½ μερίδα κοτόπουλο)-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Μπάμιες-Τυρί-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μακαρόνια κοφτά με σάλτσα και κασέρι τριμμένο-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Πέμπτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Φασολάκια-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μακαρόνια με κιμά-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ψάρι λεμονάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Γιουβαρλάκια-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο λεμονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Δευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωμί
Μεσημεριανό: Παστίτσιο-Κρέμα-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί ή Φακές-Ταραμοσαλάτα-Ελιές-Φρούτο
Δείπνο: Κοκκινιστό-Πουρές-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Τρίτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγμένο-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μπριζόλα-Πατάτες φούρνου-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
42
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Μπάμιες-Τυρί-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί-Χυμός ή Φασόλια πλακί-Ταραμάς-Ελιές
Δείπνο: Σπετζοφάϊ-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Πέμπτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Λαχανοντολμάδες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Φασολάκια ή Ρεβύθια-Ταραμοσαλάτα-Ελιές-Πίκλες-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μακαρόνια με κιμά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ψάρι πλακί-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί-Χυμός
Δείπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί ή Πίτσα-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο λεμονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί-Γλυκό
Δείπνο: Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωμί
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΙΤΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ
Δευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού(120gr περίπου)
Μεσημεριανό: Μπιφτέκι-1/2 μερίδα μακαρόνια ψιλά-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κρέας ψητό-1/2 μερίδα πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ.1/4lit
Τρίτη
Πρωινό: Γάλα-Τυράκι τηγμένο-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού (120gr περίπου)
Μεσημεριανό: Ριγανάτο-1/2 μερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κοτόπουλο βραστό-Σούπα φιδέ-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοκκινιστό-Μπάμιες-Τυρί-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κοτόπουλο σχάρας-1/2 μερίδα μακαρόνια κοφτά με σάλτσα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβ.
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Πέμπτη
Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
43
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό-1/2 μερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοκκινιστό-Φασολάκια-Τυρί-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κιμάς-1/2 μερίδα μακαρόνια-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Ψάρι λεμονάτο-1/2 μερίδα πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο διαβ.
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέμα άγλυκη-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο λεμονάτο-1/2 μερίδα μακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ.1/4lit
ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγμένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Κρέμα-Κομπόστα
Δείπνο: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κομπόστα
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ.1/4lit (όπου απαιτείται)
ΔΙΑΙΤΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΧΟΣ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ίδια με τη τακτική – ελεύθερη δίαιτα εκτός του δείπνου, το οποίο συμπληρωματικά περιλαμβάνει, καθημερινά, και
μερίδα από τις ομάδες : Μοσχάρι ή κιμάς μοσχαρίσιος ή πουλερικά (Παράρτημα Ι).
ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ+ΚΡΕΑΣ
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγμένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο ψητό ή σχάρας ή Ψάρι λεμονάτο-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή
Ζυμαρικά-Κρέμα ή Ρυζόγαλο ή Ζελέ-Κομπόστα-Ψωμί
Δείπνο: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο σχάρας-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή Ζυμαρικό-Γιαούρτι-ΚομπόσταΨωμί
ΔΙΑΙΤΑ ΥΔΡΙΚΗ
Πρωινό: Γάλα-Τσάι-Βούτυρο-Μαρμελάδα ή Μέλι-Φρυγανιές
Μεσημεριανό: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέμα-Κομπόστα-Φρυγανιές
Δείπνο: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέμα-Κομπόστα-Φρυγανιές
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
44
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΙΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
Τακτική – Ελεύθερη
Λευκωματούχος
Διαβητική
Ελαφρά
Ελαφρά+κρέας
Άλιπη - ΄Αναλη
Υδρική
Σιτιζόμενο ιατρικό προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
(Νοσοκομείου-Ξενώνα)
120
35
30
25
20
10
10
15
265
Η Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών
1.Ματθαίου Αναστασία
2.Παπαδημητρίου Κυριακή
3.Κωνσταντούλα Αγγελική
45
Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 22/2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών που πρέπει να υποβληθούν από τους
συμμετέχοντες.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ ………………………………………………….
Ημερομηνία έκδοσης ………………
Προς το Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη 2 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγγύησή μας υπ’ αριθ. ……………………….
για ποσό ΕΥΡΩ …………………
Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι των
ενστάσεων διζήσεως και διαιρέσεως, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………. για την Εταιρία
………………………………………………………….. οδός ………………………….. αριθμός …. (ή σε
περίπτωση Ένωσης προμηθευτών, για την Εταιρία 1) …………………………... και 2) …………………………….
ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας
τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό σας της
…………….. ή τυχόν επανάληψή του, για την Ανάδειξη Αναδόχου Έργου Σίτισης των ασθενών και του
εφημερεύοντος Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου και των ασθενών του Ξενώνα Πυλαίας σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 22/2013 διακήρυξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της, καθ’ όλο το χρόνο της εκ της προσφοράς δεσμεύσεώς της και μέχρι την υπογραφή της
σύμβασης και κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων της, στην περίπτωση κατακύρωσης της
προμήθειας σε αυτήν.
Το παραπάνω ποσό βρίσκεται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί, ολικά ή μερικά, χωρίς οποιαδήποτε εκ
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαιτήσεως σας μέσα
σε τρεις (3) μέρες μετά από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την …………………………………
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
46
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΚΔΟΤΗΣ …………………………………………….
Ημερομηνία έκδοσης …………………
Προς το Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλ. Συμεωνίδη 2 540 07 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………………………….
για ποσό ΕΥΡΩ ……………………………
Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρία (ή η Ένωση Εταιριών ………………………………………….) οδός
…………………….. αριθ. ……………. ως ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας, ως αγοραστές, σύμβαση,
που θα καλύπτει το Έργο Σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος Ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου
και των ασθενών του Ξενώνα Πυλαίας συνολικής αξίας …………………………… (εκτελούμενη δυνάμει της
υπ’ αριθ. 22/2013 διακήρυξης του Α.Ν.Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ») και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση
αυτή η εταιρία (ή η Ένωση) υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της
συμβατικής αξίας του έργου δηλαδή για ΕΥΡΩ ……………………....
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα …………………………….. παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ της
εταιρίας (ή σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιριών 1) …………….…… …………………….. και 2)
………………………………..……… ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών), και εγγυάται προς εσάς με
την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως,
να καταβάλλει μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της
εταιρίας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση και
δήλωσή σας ότι η εταιρία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που
θα ορίζετε στη δήλωση σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτόσημου.
Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………….
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την
ημερομηνία λήξης της.
Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα
Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί για την Τράπεζα μας.
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)
47
Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης υπ’ αριθ. 22/2013
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Νο 22-2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Α.Ν.Θ.« ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
Αλεξ. Συμεωνίδη 2
18183 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο :2310898395
Πληροφορίες :Αθανασιάδης Θ.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΠΥΛΑΙΑΣ
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την --------------, μεταξύ των συμβαλλομένων:
αφενός του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘‘ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ’’», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (Α.Φ.Μ. 999432337, Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄
Θεσσαλονίκης), όπως εκπροσωπείται νόμιμα κατά την υπογραφή της παρούσας από τη Διοικητή
Δρ Ευαγγελία Κουρτέλη - Ξουρή, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Το Νοσοκομείο»
και
αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία, ………………………………….
και το διακριτικό τίτλο
………………………. με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχο»)
που εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκπροσωπείται νόμιμα για την
πρώτη υπογραφή της παρούσας από τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός
……………, με ΑΔΤ …………….., η οποία
θα αποκαλείται στο εξής
χάριν συντομίας
«Ανάδοχος»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Α. Την 23-08-2013 διενεργήθηκε δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου Έργου Σίτισης των ασθενών και του εφημερεύοντος ιατρικού
προσωπικού του Νοσοκομείου και των ασθενών του Ξενώνα Πυλαίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 22/08-07-2013
διακήρυξη αυτού. Το αποτέλεσμα του ανωτέρω διαγωνισμού κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, η οποία λήφθηκε κατά την υπ’ αριθ. -------------- συνεδρίασή του
(θέμα ), κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
Διαγωνισμού.
Απόφαση Διοικητή με αριθμ. πρωτ. 8863/27.06.2013 ΑΔΑ: ΒΕΖΖ469ΗΔΧ-ΘΕ3 Καταχωρήθηκε με α/α 1503
στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής του Νοσοκομείου.
Β. Μετά τα παραπάνω, το Νοσοκομείο, όπως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναθέτει, και ο Ανάδοχος, όπως
αντιστοίχως εν προκειμένω εκπροσωπείται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το εν λόγω έργο,
σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους και συμφωνίες:
48
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου έργου σίτισης των ασθενών και του
εφημερεύοντος ιατρικού προσωπικού του Νοσοκομείου και των ασθενών του Ξενώνα Πυλαίας.
1.2. Το υπό εκτέλεση έργο θα βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς
όρους της υπ. 22/2013 διακήρυξης του διαγωνισμού και την από -----------2013 τεχνική και οικονομική
προσφορά του Αναδόχου, που θεωρούνται στο σύνολό τους αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.
ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ :
2. 1.Γενικά
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί όλη την ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς Τροφίμων, ειδικά αυτούς που
συντάσσονται από τον ΕΦΕΤ με βάση την Οδηγία 93/43 ΕΟΚ για την Υγιεινή Τροφίμων και την ΚΥΑ
487/ΦΕΚ 1219 Β/04-10-2000. Επίσης οφείλει να τηρεί όλες τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νοσοκομείου ή των εξουσιοδοτημένων από αυτό οργάνων, που τον αφορούν. Ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί όλες
τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, τόσο στο εργοστάσιο παραγωγής, όσο
και στους χώρους του Νοσοκομείου, και ειδικότερα όσον αφορά στην πρόληψη των τροφικών δηλητηριάσεων
και σαλμονελώσεων. Για το λόγο αυτό συγκροτείται επιτροπή από ειδικούς επιστήμονες, η οποία κατά τη
διάρκεια της σύμβασης με τον ανάδοχο ελέγχει, μετά από σχετική εντολή, αν η παρασκευή των φαγητών
γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες ορθής Υγιεινής πρακτικής, ύστερα από απροειδοποίητη επίσκεψη σε αυτούς
τους χώρους, και εισηγείται στο διοικούν όργανο. Επίσης θα έχει την υποχρέωση να δέχεται την παρουσία ενός
μάγειρα του Νοσοκομείου μας, ο οποίος θα παρακολουθεί τις διαδικασίες παρασκευής του φαγητού στο
εργοστάσιο παραγωγής, όταν και όσες φορές κρίνεται σκόπιμο.
Ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει έγγραφα με αποτελέσματα ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Δημόσια
Υπηρεσία, των τελευταίων 2 (δύο) χρόνων. Επίσης οφείλει να ενημερώνει το Νοσοκομείο για τα αποτελέσματα
ελέγχων από τον ΕΦΕΤ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία, που εκτελούνται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, εντός τριών (3) ημερών το αργότερο από την κοινοποίηση στον ίδιο των
αποτελεσμάτων αυτών.
2.2.Μεριδοποίηση – Μεταφορά φαγητού
α) Τα δεκατιανά, τα απογευματινά και τα προ του ύπνου γεύματα (όπου απαιτούνται) θα παραδίδονται σε
ατομική συσκευασία στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου ή στην κουζίνα του Ξενώνα από
υπαλλήλους της εταιρείας.
β) Το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο θα παραδίδονται :
- υπομεριδοποιημένα σε λεκάνες gastronorm, ανάλογης χωρητικότητας με τη δύναμη του τμήματος και
του είδους του φαγητού, στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου ή στην κουζίνα του Ξενώνα
Πυλαίας από υπαλλήλους της εταιρείας. Το γάλα θα παραδίδεται σε ισοθερμικά δοχεία-κανάτες στις
κουζίνες των ορόφων/ξενώνα, ενώ το τσάι και το χαμομήλι σε ατομική συσκευασία.
- σε λεκάνες gastronorm στο χώρο σερβιρίσματος του Νοσοκομείου, για τη σίτιση του σιτιζόμενου
προσωπικού (εφημερεύοντες ιατροί), από υπαλλήλους της εταιρείας.
Κάθε μερίδα γεύματος και δείπνου (ασθενών-σιτιζόμενου προσωπικού) θα συνοδεύεται από πλαστικό διαφανές
ποτήρι μίας χρήσεως σε ατομική συσκευασία. Η προμήθεια αυτών των ποτηριών θα βαρύνει τον ανάδοχο.
γ) Η διακίνηση του έτοιμου φαγητού από την μονάδα παραγωγής (catering) προς το Νοσοκομείο ή τον Ξενώνα
θα πρέπει να γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του αναδόχου και μέσα σε ισοθερμικά
δοχεία (thermobox) έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση του φαγητού σε θερμοκρασία άνω των 65ºC όταν
πρόκειται για τρόφιμο που θα καταναλωθεί «ζεστό» και σε θερμοκρασία ίση ή μικρότερη των 2ºC όταν
πρόκειται για τρόφιμο που θα καταναλωθεί «κρύο». Οι λεκάνες τύπου gastronorm που θα περιέχουν τα τρόφιμα
θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν καπάκι. ‘Όσον αφορά στη συσκευασία του φαγητού θα πρέπει τόσο η
ατομική συσκευασία όσο και οι λεκάνες του υπομεριδοποιημένου φαγητού, αλλά και τα ισοθερμικά δοχεία να
είναι κατάλληλα για τρόφιμα και να φέρουν το σχετικό ειδικό σήμα καταλληλότητας.
49
δ) Για τη σίτιση των ασθενών του Ξενώνα, ο ανάδοχος υποχρεούται να εξοπλίσει την κουζίνα του Ξενώνα με:
ψυγείο, πάγκους, πλυντήριο πιάτων, θερμοθάλαμο, είδη εστίασης (μαχαιροπήρουνα, πιάτα, κούπες, κανάτες,
μπλέντερ κλπ.). Η ποσότητα αυτών των ειδών πρέπει να καλύπτει αριθμητικά τις ανάγκες σίτισης των ασθενών
του Ξενώνα και να φέρουν πιστοποιητικά καταλληλότητας για τρόφιμα. Ο εξοπλισμός θα παρέχεται προς
χρήση από τον ανάδοχο για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση του Νοσοκομείου με τον ανάδοχο.
ε) Η μεριδοποίηση των γευμάτων στις κουζίνες των τμημάτων του Νοσοκομείου θα γίνεται από το προσωπικό
του Νοσοκομείου. Συμπληρωματικά, ο ανάδοχος θα απασχολεί, όποτε του ζητηθεί, 4 (τέσσερα) έως 6 (έξι)
εξειδικευμένα άτομα καθημερινά για τη μεριδοποίηση και τη διανομή (2 έως 6 ανά βάρδια, για 4 έως 7 ώρες σε
κάθε βάρδια, μέχρι 16.800 ώρες/έτος), εφόσον του ζητηθεί 24-48 ώρες νωρίτερα. Η μεριδοποίηση και η
διανομή των γευμάτων στον ξενώνα θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό του αναδόχου για 6 έως 8 ώρες
ημερησίως (Δευτέρα έως Παρασκευή, μέχρι 1.800 ώρες/έτος).
2.3.Τρόπος και χρόνος παραγγελίας και παράδοσης φαγητών
α) Από την προηγούμενη της παράδοσης ημέρα και μέχρι τις 12:00μ.μ., το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου παραδίδει στον επιτόπου εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει με fax ή e-mail, πίνακα,
στον οποίο αναγράφονται αναλυτικά οι μερίδες για το πρωινό, το δεκατιανό, το μεσημεριανό γεύμα και το
απογευματινό ανά κλινική. Την ημέρα της παράδοσης και μέχρι τις 10:00π.μ., το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου κοινοποιεί στον εκπρόσωπο του ανάδοχου ή αποστέλλει με fax ή e-mail, πίνακα, στον οποίο
θα αναγράφονται αναλυτικά οι μερίδες για το δείπνο και το προ του ύπνου γεύμα (όπου απαιτείται).
β) Το Νοσοκομείο, επίσης, διατηρεί το δικαίωμα μέχρι την 10:00π.μ. της ημέρας εκτέλεσης της
μεσημεριανής παραγγελίας, να τροποποιεί αυτή (με έγγραφη ειδοποίηση του ανάδοχου μέσω fax ή email)
αυξομειώνοντας τις μερίδες μέχρι 10%.
γ) Η παράδοση του πρωινού και του δεκατιανού στο Νοσοκομείο και στον Ξενώνα θα γίνεται στις 7:30π.μ.
καθημερινά. Η παράδοση του γεύματος και του απογευματινού θα γίνεται στις 12:00μ.μ. καθημερινά και η
παράδοση του δείπνου και του προ του ύπνου γεύματος (όπου απαιτείται) θα γίνεται στις 5:30μ.μ.
καθημερινά. Οι ώρες παράδοσης του φαγητού θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά για λόγους υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου και του Ξενώνα.
δ) Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει τον αριθμό των μερίδων σε ποσοστό 20% από την
ημερήσια παραγγελία.
ε) Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή
άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα.
2.4.Ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
α) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγματοποιείται από επιτροπή παραλαβής,
ξεχωριστή για το Νοσοκομείο και για τον Ξενώνα. Η παραλαβή των φαγητών θα ολοκληρώνεται με τη
σύνταξη ημερήσιου πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με την υποχρεωτική
παρουσία του ανάδοχου ή νόμιμου εκπροσώπου του, που προσυπογράφει μαζί με την κάθε επιτροπή
παραλαβής, το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται εάν η παράδοση των φαγητών έγινε σύμφωνα με τους
όρους της διακήρυξης (σύμβασης).
β) Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά στο Νοσοκομείο ή στον Ξενώνα,
ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε
περίπτωση απόρριψης των ειδών και μη αντικατάστασης τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός μίας ώρας το
αργότερο, τότε το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει αυτό ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο,
οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελεύθερου εμπορίου αγοράς,
καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος του μετά από σχετική απόφαση της Διοίκησης.
γ) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης, η οποία υπόκειται στο άρθρο
περί κυρώσεων, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την επιτροπή και η οποία (απόκλιση) δεν
είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, λόγω της φύσης της, κατά το δειγματοληπτικό έλεγχο της επιτροπής
παραλαβής, το προσωπικό του τμήματος το οποίο θα τη διαπιστώσει, ενημερώνει το Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου και συντάσσεται αναφορά. Η αναφορά αυτή καταγράφει την απόκλιση, υπογράφεται από το
«εμπλεκόμενο» προσωπικό του τμήματος, από τον ανάδοχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, ο οποίος έχει
προηγουμένως κληθεί να λάβει γνώση, καθώς και από την επιτροπή παραλαβής η οποία επανακαλείται για
50
να λάβει γνώση του συμβάντος. Στη συνέχεια, η αναφορά αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία και εκτιμάται
αναλόγως.
δ) Καθημερινά θα αποστέλλονται από τον ανάδοχο 2 (δύο) μερίδες-δείγματα φαγητού επιπλέον
(μεσημεριανό γεύμα-δείπνο) για μακροσκοπικό ή οργανοληπτικό έλεγχο από τις επιτροπές παραλαβής
Νοσοκομείου και Ξενώνα μετά από τυχαία δειγματοληψία. Οι ποσότητες των δειγμάτων θα επιβαρύνουν
οικονομικά τον ανάδοχο.
2.5. Κανονισμοί εργασίας προσωπικού αναδόχου
α) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής:
1ον Να φέρει
ον
κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (κάλυμμα κεφαλής – ρόμπα – ποδιά - γάντια) και 2 Να φέρει απαραιτήτως
ατομικό βιβλιάριο υγείας.
β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να απασχολεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει
τουλάχιστον να καταλαβαίνει την Ελληνική γλώσσα.
γ) Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους των κουζινών ατόμων ασχέτων με τη σίτιση ,
συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών των υπαλλήλων του αναδόχου.
δ) Οι υπάλληλοι του αναδόχου δεν μπορούν να συνδιαλέγονται με τους ασθενείς ή τους συνοδούς τους για
την ασθένεια τους ή τη θεραπευτική τους αγωγή, ενώ είναι απαγορευμένη η προμήθεια φαγητών, ποτών,
τσιγάρων, φαρμάκων κλπ. σε ασθενείς και συνοδούς.
ε) Το προσωπικό που απασχολεί ο ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Τμήματος
Διατροφής του Νοσοκομείου.
2.6. Καθαριότητα – Πλύσιμο σκευών
α) Η αποκομιδή των δίσκων από τους θαλάμους των ασθενών και το πλύσιμο των σκευών (σερβίτσιαμαχαιροπήρουνα) και των δίσκων θα γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου σε κάθε κουζίνα ορόφου
ή το αντίστοιχο προσωπικό του αναδόχου σε όποια κλινική απασχολείται. Η αποκομιδή των δίσκων και το
πλύσιμο των σκευών στον Ξενώνα θα γίνεται αποκλειστικά από το προσωπικό του αναδόχου. Ο
καθαρισμός και η απολύμανση του χώρου των κουζινών των ορόφων, καθώς και του εστιατορίου, θα
γίνεται από το προσωπικό του Νοσοκομείου ή του αναδόχου όπου αυτό απασχολείται. Η δαπάνη για την
καταπολέμηση παρασίτων και ζωυφίων στις κουζίνες (Νοσοκομείου και ξενώνα) και το εστιατόριο βαρύνει
εξολοκλήρου το Νοσοκομείο. Τα κάθε φύσης απορρίμματα απομακρύνονται από τους χώρους
μεριδοποίησης και το εστιατόριο με ευθύνη του προσωπικού του Νοσοκομείου.
β) Τα ισοθερμικά δοχεία (thermobox) και τα άπλυτα σκεύη (λεκάνες κλπ.) θα παραδίδονται στον ανάδοχο
μετά από κάθε χρήση τους και θα πρέπει να αντικαθίστανται με καθαρά και απολυμασμένα σε κάθε
επόμενη παράδοση. Το πλύσιμο τους θα πρέπει να γίνεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας τροφοδοσίας
καθημερινά, ώστε να εξασφαλίζεται η υγιεινή τους. Η εταιρεία θα πρέπει να κρατάει αρχείο τακτικών
ελέγχων για το καθαρισμό και την απολύμανση των σκευών και να καταθέτει στο Τμήμα Διατροφής του
Νοσοκομείου πιστοποιητικό απολύμανσης των εγκαταστάσεων της και των ισοθερμικών δοχείων
μεταφοράς φαγητού, στο οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία εκτέλεσης, ο τρόπος απολύμανσης (φάρμακα)
και η ορισθείσα επόμενη ημερομηνία απολύμανσης.
2.7. Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές
29. Η εταιρεία τροφοδοσίας καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί, θα πρέπει να
διαθέτουν πιστοποίηση ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης επικινδυνότητας και
κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης για τους χώρους παραγωγής,
επεξεργασίας, συσκευασίας, αποθήκευσης και διακίνησης των χορηγούμενων ειδών. Η διαπίστευση του
φορέα πιστοποίησης θα προέρχεται είτε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) είτε από τον
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ).
30. Τα φαγητά θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα με υλικά Α΄ ποιότητας χωρίς πολλά καρυκεύματα και
ζωικά λίπη.
31. Κάθε λεκάνη gastronorm και κάθε ατομική συσκευασία θα φέρει ετικέτα με το είδος του γεύματος (γεύμαδείπνο), το μενού, τον κωδικό της παρτίδας και την ημερομηνία παραγωγής και λήξης. Τα ισοθερμικά
δοχεία (thermobox) θα φέρουν σήμανση με την επωνυμία της εταιρείας, τη διεύθυνση και τον αριθμό
αδείας της.
32. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται με ελαιόλαδο extra παρθένο.
51
33. Το λάδι στις σαλάτες να είναι extra παρθένο ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για τις βραστές
σαλάτες της ελεύθερης/τακτικής δίαιτας να είναι 20γρ./μερίδα. Οι βραστές σαλάτες να συνοδεύονται πάντα
με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού.
34. Η ποσότητα του ελαιόλαδου για τις νωπές σαλάτες να είναι 15γρ./μερίδα ή άλλη που μπορεί να καθορίσει
το Νοσοκομείο.
35. Οι σάλτσες των φαγητών των ασθενών να μην τσιγαρίζονται.
36. Απαγορεύεται η χρήση του αλεύρου για την παρασκευή των φαγητών (σαν πρόσθετο στις σάλτσες ή για
συμπύκνωση της σούπας).
37. Τα φαγητά, τα οποία δε θα πρέπει να περιέχουν αλάτι, θα δίνονται ως αριθμός «άναλων». Για τα είδη αυτά
θα υπάρχει ειδική σήμανση στη συσκευασία.
38. Τα φαγητά τα οποία δεν θα πρέπει να περιέχουν λιπαρά, θα δίνονται ως αριθμός «άλιπων». Για τα είδη
αυτά θα πρέπει να υπάρχει ειδική σήμανση στη συσκευασία.
39. Το ζελέ δε θα περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή γλυκαντική ύλη.
40. Η άγλυκη κομπόστα και η άγλυκη κρέμα των διαιτών των παθολογικών ασθενών δε θα περιέχουν
γλυκαντικές ύλες.
41. Οι άγλυκες κομπόστες να είναι μήλο ή ροδάκινο ή αχλάδι, τεμαχισμένα και να είναι καλοβρασμένες (όχι
όξινες).
42. Το γάλα που θα χρησιμοποιείται στην παρασκευή των διαφόρων τροφίμων των ασθενών (κρέμες,
ρυζόγαλο, πουρέ) να είναι φρέσκο και όχι εβαπορέ.
43. Το μοσχάρι και το χοιρινό (εκτός της μπριζόλας) να είναι άνευ οστών, νωπό Α΄ ποιότητας.
44. Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο (φέτα ή φιλέτο ανάλογα το είδος) ή φρέσκο, Α΄ ποιότητας.
45. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας μπούτι ή στήθος ή φιλέτο στήθος.
46. Τα ερίφια γάλακτος να είναι νωπά Α΄ ποιότητας.
47. Τα φαγητά να είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα.
48. Φαγητά όπως λαδερά και σούπες να έχουν την σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή ζυμαρικό ή
ανάλογο στερεό περιεχόμενο. Οι σούπες να συνοδεύονται πάντα με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού.
49. Τα πρωινά ροφήματα τσαγιού και χαμομηλιού να συνοδεύονται με ¼ κομμάτι φρέσκου λεμονιού.
50. Το τριμμένο τυρί που συνοδεύει τα ζυμαρικά πρέπει να σερβίρεται ξεχωριστά σε ατομική συσκευασία στα
τμήματα.
51. Όσα είδη είναι συσκευασμένα/ τυποποιημένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής/ επιδόρπια να έχουν την
κατάλληλη σήμανση (ετικέτα,συστατικά,ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.).
52. Τα κρύα σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση
(συστατικά,ημερομηνία παραγωγής/ λήξης κλπ.).
53. Το υπομεριδοποιημένο σε λεκάνες gastronorm φαγητό να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να διευκολύνει το
περαιτέρω σερβίρισμα στο πιάτο.
54. Οι σαλάτες και τα φρούτα θα παραδίδονται κρύα.
55. Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη.
56. Συνθέσεις προγραμμάτων διαιτών - εορτών
- Κατάλογος ειδών φαγητού - Μεριδολόγιο (παράρτημα Ι)
- Ιδιαίτερο μενού εορτών (παράρτημα ΙΙ)
- Ενδεικτικά προγράμματα διαιτών (παράρτημα ΙΙΙ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Το βάρος των κάτωθι φαγητών, ανά μερίδα, είναι σε μαγειρεμένη ή έτοιμη, κατά περίπτωση, μορφή.
Α/Α
1
2
3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ – ΜΕΡΙΔΟΛΟΓΙΟ
ΕΙΔΟΣ ΦΑΓΗΤΟΥ
ΓΑΛΑ-ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ
Γάλα αγελάδος χύμα
Γάλα αγελάδος συσκ. 1/4lit
Γάλα αγελάδος συσκ. 1/2lit
ΓΡΑΜ/ΜΕΡΙΔΑ
200
1 τεμ.
1 τεμ.
52
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Γιαούρτι αγελάδος 3,5%λιπαρά(συσκ.200gr)
Γιαούρτι αγελάδος 0%λιπαρά (συσκ.200gr)
ΨΩΜΙΑ
Ψωμί λευκό (ατομ.συσκ.)
Ψωμί λευκό διαβήτου (ατομ.συσκ.)
Ψωμί ολικής αλέσεως (ατομ.συσκ.)
Ψωμί ολικής αλέσεως διαβήτου (ατομ.συσκ.)
Φρυγανιές σίτου (ατομ.συσκ./δύο τεμάχια)
ΕΙΔΗ ΠΡΩΙΝΟΥ
Μαρμελάδα φρούτου (ατομ.συσκ.)
Μέλι (ατομ.συσκ.)
Τυράκι τηγμένο (ατομ.συσκ.)
Τυρί φέτα
Κασέρι γκούντα
Βούτυρο-μαργαρίνη (ατομ.συσκ.)
Ανθότυρο
Ζαμπόν
ΣΑΛΑΤΕΣ
Σαλάτα νωπή εποχής
Καρότο βραστό
Κολοκυθάκια βραστά
Κουνουπίδι βραστό
Μπρόκολο βραστό
Παντζάρια βραστά
Χόρτα βραστά (ραδίκια,αντίδια)
Λάχανο βραστό – Λαχανίδες βραστές
Πιπεριές Φλωρίνης
Ταραμοσαλάτα
ΟΣΠΡΙΑ
Φασόλια γίγαντες πλακί
Ρεβίθια σούπα
Φακές σούπα
Φασόλια σούπα
ΣΟΥΠΕΣ
Μαγειρίτσα αυγολέμονο
Φιδές / Γλασέ / Αστράκι
Χορτόσουπα
ΑΥΓΑ
Αυγό βραστό
Αυγό κόκκινο
Ομελέτα φούρνου με πατάτες τηγανητές
ΡΥΖΙΑ
Ρύζι πιλάφι
Ρύζι με ανάμικτα λαχανικά (ριζότο)
Ρύζι λαπάς
ΠΑΤΑΤΕΣ
Γιαχνί
Πατάτες φούρνου
Πατάτες πουρές
Πατάτες τηγανητές
ΖΥΜΑΡΙΚΑ(σπαγγέτι,μακ.Νο3,μακ.κοφτό,
κριθαράκι,αχιβαδάκι,φιογκάκι,ταλιατέλες,τορτελίνια)
Ζυμαρικά άσπρα
1 τεμ.
1 τεμ.
80 - 90
30
80
30
1τεμ.
20
20
17,5
60
60
10
60
60
200
200
200
200
200
200
200
200
180
100
400
400
400
400
400
300
400(100πατ.,καρ.,σελ.,ρύζι)
1τεμ. (άνω των 63gr) L
1τεμ. (άνω των 63gr) L
200γρ(2αυγά-100πατάτες)
250
250(200ρύζι-50αν.)
200
300
300
300
300
300
53
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Ζυμαρικά με σάλτσα τομάτας κλπ.
Καρμπονάρα
Πίτσα ατομική
ΓΕΜΙΣΤΑ
Πιπεριές γεμιστές με ρύζι ή κιμά
Ντομάτες γεμιστές με ρύζι ή κιμά
Κολοκύθια γεμιστά (κιμά-ρύζι) αυγολέμονο
Λαχανοντολμάδες (κιμά-ρύζι) αυγολέμονο
ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ-ΩΓΚΡΑΤΕΝ
Παστίτσιο (με μακαρόνια Νο3)
Ωγκρατέν (με μακαρόνια Νο3)
ΜΟΥΣΑΚΑΣ
Με Μελιτζάνες – Πατάτες - Κιμά
Μελιτζάνες παπουτσάκια
ΛΑΔΕΡΑ
Αρακάς λαδερός
Ανάμικτα λαχανικά λαδερά
Μπάμιες ψιλές λαδερές
Πατάτες – κολοκυθάκια μπριάμ
Σπανακόρυζο λεμονάτο (άσπρο)
Πρασόρυζο λεμονάτο (άσπρο)
Φασολάκια λαδερά
Κολοκυθάκια φούρνου (λεμονάτα-με σάλτσα ντομ.)
Αγκινάρες αλά πολίτα
ΕΡΙΦΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Κατσίκι με πατάτες φούρνου
ΜΟΣΧΑΡΙ (α/ο)
Μοσχάρι βραστό
Νουά μόσχου ψητό*
Λεμονάτο ή Κοκκινιστό ή Ριγανάτο ή Τας κεμπάπ*
Μοσχάρι με κολοκυθάκια
Μοσχάρι με λάχανο
Μοσχάρι με σπανάκι
Μοσχάρι με πράσο
Μοσχάρι με μελιτζάνες
Μοσχάρι με χορτόσουπα
ΧΟΙΡΙΝΟ (α/ο)
Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο
Χοιρινό λεμονάτο*
Χοιρινή μπριζόλα φούρνου (μ/ο)*
ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙΣΙΟΣ ΝΩΠΟΣ
Γιουβαρλάκια αυγολέμονο
Κεφτέδες τηγανητοί*
Κεφτέδες φούρνου*
Μπιφτέκια φούρνου (2 τεμάχια)*
Ρολό κιμά*
Σουτζουκάκια με σάλτσα ντομάτας*
Σουτζουκάκια φούρνου (χωρίς σάλτσα)*
Ζυμαρικό με κιμά (σπαγγέτι)
Σπετζοφάϊ
ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ (σε τεμάχια μπούτι-στήθος)
Γαλοπούλα με πατάτες φούρνου
Κοτόπουλο βραστό
350
350
350
400
400
400
400
400 (100κιμάς)
400 (100τυρί)
400 (100κιμάς)
400 (100κιμάς)
350
350
350
400 (200πατ.-200κολ.)
350
350
350
300
300
250αρνί – 250πατ.
200 μοσχάρι
200 μοσχάρι
200 μοσχάρι
180μοσχ.-200κολοκυθ.
180μοσχ.-200λάχ.
180μοσχ.-200σπαν.
180μοσχ.-200πράσο
180μοσχ.-300μελιτζ.
100μοσχ.-300σούπα
200χοιρ.-250σελ.
200χοιρ.
300χοιρ.(μ/ο)
300 (μικτό βάρος)
150
150
150
150
200
150
300 (200ζυμ.-120κιμά)
350
250κοτ.-250πατ.
320-350κοτ. (με κόκκαλο)
54
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
Κοτόπουλο ψητό*
Κοτόπουλο κοκκινιστό ή λεμονάτο*
Κοτόπουλο σούπα (φιδέ ή γλασέ)
Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας
ΨΑΡΙΑ
Βακαλάος φούρνου λεμονάτος(φέτα αδέρματη ή φιλέτο)*
Βακαλάος τηγανητός (φιλέτο)*
Βακαλάος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)*
Γαλέος φούρνου λεμονάτος (φέτα αδέρματη ή φιλέτο)*
Γαλέος τηγανητός (φιλέτο)*
Γαλέος φούρνου πλακί (φέτα ή φιλέτο)*
Γλώσσα τηγανητή (φιλέτο)*
Πέρκα φούρνου λεμονάτη (φιλέτο)*
Τσιπούρες,πέστροφες,κολιοί φούρνου (φρέσκα)*
Ψαρόσουπα (βακαλάος φιλέτο) με ρύζι,πατάτες,καρότο,σέλινο
ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ
Χταπόδι με ζυμαρικά
Σουπιές γιαχνί με πατάτες ή ρύζι ή ζυμαρικά
Μυδοπίλαφο
Θαλασσινά διάφορα με ρύζι
ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Γλυκό συσκ. με σοκολάτα (καριόκες,μον αμούρ κ.α.)
Τάρτα με φρούτο και σαντιγί
Προφιτερόλ
Εκλαίρ
Ρεβανί
Σιροπιαστά (μπακλαβάς,καταίφι κ.α.)
Βασιλόπιτα ατομική
Τσουρέκι ατομικό
Κουραμπιέδες
Μελομακάρονα
ΚΡΕΜΕΣ-ΕΠΙΔΟΡΠΙΑ
Κρέμα γλυκιά
Κρέμα άγλυκη
Ρυζόγαλο γλυκό
Ζελέ
Ζελέ με κομματάκια φρούτων
Κομπόστα γλυκιά (κονσέρβα) (ροδάκινο,βερίκοκο)
Κομπόστα άγλυκη
Χαλβάς σιμιγδαλένιος
Κέικ απλό (βανίλια)
Κρουασάν μαρμελάδας (ατομ.συσκευασία)
ΔΙΑΦΟΡΑ
Ελιές (μαμούθ ή καλαμών)
Πίκλες - τουρσί
Χαλβάς από σουσάμι
Κρύο σάντουιτς (γκούντα-ζαμπόν ή γαλοπούλα)
Κρύο σάντουιτς (νηστίσιμο)
Χυμός
φρούτων
νέκταρ
ή
φ.χ.
(πορτοκάλι,ροδάκινο,μήλο,βερίκοκο,κοκτεϊλ) (ατομ.συσκ. 1/4lit)
Κεφαλοτύρι τριμμένο
Ζάχαρη ατομική συσκευασία
320-350κοτ. (με κόκκαλο)
320-350κοτ. (με κόκκαλο)
150κοτ.-300σούπα
200
220
220
220
250
250
250
250
220
250
220βακ.-300σούπα
200χταπ.-250ζυμ.
180σουπ.
300
300
100
100
100
100
100
100
100
100
Με το κιλό
Με το κιλό
160
160
160
160
160
160
130
150
100
1τεμ.
80
100
60
1τεμ.
1τεμ.
1τεμ.
15
10
55
Τα είδη με (*) συνοδεύονται με τις εξής γαρνιτούρες: πατάτες φούρνου (250gr), πατάτες τηγανητές (250gr),
πουρές πατάτας (200gr), ρύζι πιλάφι ή ριζότο (200gr), ζυμαρικά (250gr).
Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί το πρόγραμμα σίτισης ασθενών και προσωπικού όπως ακριβώς ορίζεται σε
εβδομαδιαία συχνότητα από το Τμήμα Διατροφής.
Παρατηρήσεις:
Στον ασθενή (Νοσοκομείου-Ξενώνα) προσφέρονται καθημερινά:
 Πρωινό
 Μεσημεριανό γεύμα
 Δείπνο
 Ενδιάμεσα γεύματα (σύμφωνα με τις διατροφικές ανάγκες των ασθενών)
Στους εφημερεύοντες ιατρούς προσφέρονται καθημερινά:
 Μεσημεριανό γεύμα
 Δείπνο
Το μενού ενδεικτικά πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα πιο κάτω είδη γευμάτων και συμπληρωμάτων:
2. Κύριο πιάτο μεσημεριανού γεύματος και δείπνου
 Γεύμα με φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά
 Γεύμα με φρέσκο κοτόπουλο (στήθος ή μπούτι)
 Γεύμα με κρέας (μοσχάρι ή χοιρινό) που θα προέρχεται από το στήθος, το μπούτι ή τα πλευρά
του ζώου.
 Γεύμα με ψάρι φέτα ή φιλέτο ή ολόκληρο (φρέσκο ή κατεψυγμένο).
 Γεύμα με λαδερά ή ζυμαρικά ή σούπα ή όσπρια.
3.1 Συμπλήρωμα μεσημεριανού γεύματος και δείπνου:
 Το κυρίως φαγητό θα συνοδεύεται με ποικιλίες γαρνιτούρας επιλογής του
Τμήματος Διατροφής.
 Σαλάτα (νωπή ή βραστή) ή/και τυρί φέτα ή/και κρέμα ή γιαούρτι ή ζελέ ή
ρυζόγαλο.
 Φρούτο εποχής ή κομπόστα φρούτου
 Σούπα (για τους ασθενείς) με εντολή γιατρού ή διαιτολόγου
 Ψωμί ή φρυγανιές
4
Πρωινό:
 Γάλα ή τσάι ή χαμομήλι
 Ψωμί ή φρυγανιές
 Ζάχαρη – βούτυρο – μέλι ή μαρμελάδα ή τυράκι τηγμένο ή αυγό βραστό ή τυρί φέτα ή
ανθότυρο
 Κέικ ή Κρουασάν
 Φρούτο ή κομπόστα (γλυκιά ή άγλυκη) ή κρέμα (γλυκιά-άγλυκη)
5
Συμπληρωματικά τρόφιμα (ενδιάμεσα γεύματα):
Α) Κρέμα γλυκιά ή άγλυκη
Β)Ζελέ
Γ)Γιαούρτι πλήρες ή άλιπο
Δ)Γάλα ¼ lit
Ε)Φρούτο ή κομπόστα
Ένα από αυτά σε
κάθε ασθενή (όπου
απαιτείται, σύμφωνα
με τη δίαιτα του)
56
Επιπλέον, θα προσφέρονται στις κλινικές καθημερινά, για την κάλυψη των έκτακτων εισαγωγών, τα κάτωθι
είδη:
3ος ‘Όροφος
Είδος
Π
Μ
4ος
Όροφος
5ος
Όροφος
6ος Όροφος
Β Π Μ Β Π Μ Β Π
Τσάι
5
6
7
5
Χαμομήλι
10
3
5
3
Γάλα ¼
2
2
3
2
Κρεατόζουμο
1
1
2
1
2
Κρέμα άγλυκη
2
3
Φρυγανιά
2
2
Αυγά βρ.
5
Γιαούρτι
2
Σούπα (αστρφιδ-γλ)
Ζελέ
5
3
Γάλα ½
Τυρί φέτα
7ος
8ος Όροφος
Όροφος+
Ξενώνας
Μ Β Π
Μ Β Π Μ Β
2
1
3
31
3
24
4
11
3
8
2
5
1
8
5
2
3
3
3
1
1
1
1
1
1
21
3
1
8
4
4
6
6
6
6
6
6
1
1
2
2
1
1
5
1
5
12
4
4
3
3
3
60
8
10
Γιαούρτι
+φρυγανιά
(Κυριακή,
Δευτέρα,
Τετάρτη,
Πέμπτη)
Κρέμα
Σύνολο
10
3
Τα παραπάνω είδη δεν θα χρεώνονται ως ξεχωριστές μερίδες και θα περιλαμβάνονται στην τιμή ανά ασθενή
που θα προσφέρουν οι συμμετέχοντες.
Στο ιατρικό προσωπικό που εφημερεύει θα δίνονται καθημερινά τα κάτωθι είδη:
ΕΙΔΗ
Σάντουϊτς
Φρούτο εποχής
Νυχτερινό
προσωπικό
35
35
Κατ’εξαίρεση σε περιόδους νηστείας θα προσφέρονται νηστίσιμα σάντουιτς.
57
Ο ανάδοχος πρέπει να έχει στη διάθεση των εφημερευόντων ιατρών δυνατότητα επιλογής δύο (2) κυρίως
πιάτων, τα οποία πρέπει να είναι εύγευστα και ευπαρουσίαστα. Το είδος αυτών των κυρίως πιάτων και οι
ποσότητες τους θα κοινοποιούνται στον ανάδοχο από την προηγούμενη της εκτέλεσης της παραγγελίας
ημέρα, από το Τμήμα Διατροφής. Στους εφημερεύοντες ιατρούς θα προσφέρεται ως επιδόρπιο δύο (2)
φορές το μήνα γλυκό και ως συμπλήρωμα με το γεύμα 2 (δύο) φορές την εβδομάδα χυμός.
Σε περίπτωση διακοπής νερού ή ακαταλληλότητας αυτού, ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε
σιτιζόμενο (ασθενείς-εφημερεύοντες ιατρούς) ένα μπουκάλι 11/2 λίτρου ημερησίως.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑ (εφημερευόντων ιατρών και ασθενών (Νοσοκομείου και ξενώνα) , πλην
των ειδικών διαιτών)
25/12 (80 μερίδες)
Πρωινό: Μελομακάρονο
Γεύμα: Γαλοπούλα με πατάτες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μπιφτέκι-Κριθαράκι-Γιαούρτι-Κομπόστα
26/12 (80 μερίδες)
Πρωινό: Μελομακάρονο
Γεύμα: Μοσχάρι ριγανάτο-Ριζότο-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Παστίτσιο-Σαλάτα-Κομπόστα
31/12 (65 μερίδες)
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Βασιλόπιτα ατομική-Γιαούρτι-Φρούτο
1/1 (65 μερίδες)
Πρωινό: Βασιλόπιτα ατομική
Γεύμα: Νουά μόσχου ψητό-Ριζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μακαρόνια με κιμά-Σαλάτα-Φρούτο
6/1 (100 μερίδες)
Γεύμα: Μοσχάρι κοκκινιστό-Ρύζι πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μακαρόνια ωγκρατέν-Σαλάτα-Φρούτο
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ (140 μερίδες)
Γεύμα: Χταπόδι με μακαρονάκι κοφτό-Ταραμοσαλάτα-Φρούτο-Λαγάνα
Δείπνο: Σπανακόρυζο-Γιαούρτι-Φρούτο
25/3 (180 μερίδες)
Γεύμα: Βακαλάος λεμονάτος φούρνου-πατ.φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Μπιφτέκι σχάρας-ζυμαρικά με σ.ντομάτας-Τυρί τριμμένο-Κομπόστα
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (80 μερίδες)
Γεύμα: Μπάμιες λαδερές-Τυρί φέτα-Φρούτο
Δείπνο: Μαγειρίτσα-Τυρί-Γιαούρτι-Φρούτο-Τσουρέκι ατομικό-Αυγό κόκκινο
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (80 μερίδες)
Πρωινό: Τσουρέκι ατομικό-Αυγό κόκκινο
Γεύμα: Νουά μόσχου ψητό-Ρυζότο-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (80 μερίδες)
Πρωινό: Τσουρέκι ατομικό-Αυγό κόκκινο
Γεύμα: Ριγανάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Γλυκό-Αυγό κόκκινο
58
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
Δευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωμί
Μεσημεριανό: Παστίτσιο-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Κρέας ψητό-Πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Τρίτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγμένο-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Σούπα φιδέ (με ½ μερίδα κοτόπουλο)-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Μπάμιες-Τυρί-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μακαρόνια κοφτά με σάλτσα και κασέρι τριμμένο-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Πέμπτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Φασολάκια-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μακαρόνια με κιμά-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ψάρι λεμονάτο-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Γιουβαρλάκια-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο λεμονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Χορτόσουπα με κρέας-Γιαούρτι-Φρούτο-Ψωμί
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Δευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μέλι-Ψωμί
Μεσημεριανό: Παστίτσιο-Κρέμα-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί ή Φακές-Ταραμοσαλάτα-Ελιές-Φρούτο
Δείπνο: Κοκκινιστό-Πουρές-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Τρίτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυράκι τηγμένο-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ριγανάτο-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μπριζόλα-Πατάτες φούρνου-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
59
Μεσημεριανό: Μπάμιες-Τυρί-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί-Χυμός ή Φασόλια πλακί-Ταραμάς-Ελιές
Δείπνο: Σπετζοφάϊ-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Πέμπτη
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Τυρί φέτα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό-Πιλάφι-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Λαχανοντολμάδες-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Φασολάκια ή Ρεβύθια-Ταραμοσαλάτα-Ελιές-Πίκλες-Φρούτο-Ψωμί
Δείπνο: Μακαρόνια με κιμά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Αυγό-Ψωμί-Κρουασάν
Μεσημεριανό: Ψάρι πλακί-Πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί-Χυμός
Δείπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέμα-Φρούτο-Ψωμί ή Πίτσα-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα-Ψωμί-Κέικ
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο λεμονάτο-Μακαρόνια κοφτά-Τυρί-Σαλάτα-Φρούτο-Ψωμί-Γλυκό
Δείπνο: Χοιρινό με σέλινο αυγολέμονο-Τυρί-Ρυζόγαλο-Φρούτο-Ψωμί
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΙΤΑΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΥ
Δευτέρα
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού(120gr περίπου)
Μεσημεριανό: Μπιφτέκι-1/2 μερίδα μακαρόνια ψιλά-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κρέας ψητό-1/2 μερίδα πουρές-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ.1/4lit
Τρίτη
Πρωινό: Γάλα-Τυράκι τηγμένο-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού (120gr περίπου)
Μεσημεριανό: Ριγανάτο-1/2 μερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κοτόπουλο βραστό-Σούπα φιδέ-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Τετάρτη
Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοκκινιστό-Μπάμιες-Τυρί-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κοτόπουλο σχάρας-1/2 μερίδα μακαρόνια κοφτά με σάλτσα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβ.
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Πέμπτη
Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο ψητό-1/2 μερίδα πιλάφι-Σαλάτα-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
60
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Παρασκευή
Πρωινό: Γάλα-Ανθότυρο-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοκκινιστό-Φασολάκια-Τυρί-Φρούτο διαβητικού
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κιμάς-1/2 μερίδα μακαρόνια-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Σάββατο
Πρωινό: Γάλα-Αυγό-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Ψάρι λεμονάτο-1/2 μερίδα πατάτες φούρνου-Σαλάτα-Φρούτο διαβ.
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Γιουβαρλάκια-Τυρί-Κρέμα άγλυκη-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
Κυριακή
Πρωινό: Γάλα-Τυρί φέτα-Φρυγανιές
Δεκατιανό: Φρούτο εποχής διαβητικού
Μεσημεριανό: Κοτόπουλο λεμονάτο-1/2 μερίδα μακαρόνια κοφτά-Σαλάτα-Φρούτο
Απογευματινό: Κομπόστα άγλυκη
Δείπνο: Κρέας βραστό-Χορτόσουπα-Γιαούρτι-Φρούτο διαβητικού
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ.1/4lit
ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγμένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Κρέμα-Κομπόστα
Δείπνο: Κρέας ή κοτόπουλο βραστό-Σούπα (φιδέ-γλασέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κομπόστα
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ.1/4lit (όπου απαιτείται)
ΔΙΑΙΤΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΥΧΟΣ – ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΩΝ
Ίδια με τη τακτική – ελεύθερη δίαιτα εκτός του δείπνου, το οποίο συμπληρωματικά περιλαμβάνει, καθημερινά, και
μερίδα από τις ομάδες : Μοσχάρι ή κιμάς μοσχαρίσιος ή πουλερικά (Παράρτημα Ι).
ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΑΦΡΑ+ΚΡΕΑΣ
Πρωινό: Γάλα-Βούτυρο-Μαρμελάδα ή Μέλι ή Τυράκι τηγμένο ή Αυγό ή Τυρί φέτα-Ψωμί
Μεσημεριανό: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο ψητό ή σχάρας ή Ψάρι λεμονάτο-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή
Ζυμαρικά-Κρέμα ή Ρυζόγαλο ή Ζελέ-Κομπόστα-Ψωμί
Δείπνο: Μπιφτέκι ή Νουά ψητό ή Κοτόπουλο σχάρας-Πατάτες ή Πουρές ή Πιλάφι ή Ζυμαρικό-Γιαούρτι-ΚομπόσταΨωμί
ΔΙΑΙΤΑ ΥΔΡΙΚΗ
Πρωινό: Γάλα-Τσάι-Βούτυρο-Μαρμελάδα ή Μέλι-Φρυγανιές
Μεσημεριανό: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέμα-Κομπόστα-Φρυγανιές
Δείπνο: Σούπα (γλασέ-φιδέ-αστράκι)-Γιαούρτι-Κρέμα-Κομπόστα-Φρυγανιές
Προ του ύπνου: Γάλα ατομ.συσκ. 1/4lit
61
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΙΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΙΤΑΣ
Τακτική – Ελεύθερη
Λευκωματούχος
Διαβητική
Ελαφρά
Ελαφρά+κρέας
Άλιπη - ΄Αναλη
Υδρική
Σιτιζόμενο ιατρικό προσωπικό
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
(Νοσοκομείου-Ξενώνα)
120
35
30
25
20
10
10
15
265
ΑΡΘΡΟ 3
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3.1. Ο Ανάδοχος δεv κηρύσσεται έκπτωτος από τηv κατακύρωση ή την ανάθεση ή από τηv σύμβαση,
εφόσον:
3.1.1. Το υλικό δεv φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αvτικαταστάθηκε με ευθύνη τoυ Νοσοκομείου.
3.1.2. Συvτρέχoυv λόγοι αvωτέρας βίας.
3.2.
Στov Ανάδοχο πoυ κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλovται με απόφαση τoυ Δ.Σ. του
Νοσοκομείου, ύστερα από γvωμoδότηση τoυ αρμoδίoυ oργάvoυ, τo oπoίo υποχρεωτικά καλεί τov
εvδιαφερόμεvo πρoς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, oι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 34 παρ. 5 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007).
3.3. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής ομόφωνα απορρίψει τα προσκομιζόμενα είδη της σύμβασης ή
μέρους αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση αντικατάστασή τους, με δικές του δαπάνες και χωρίς καμία
αξίωση, παραιτούμενου του δικαιώματος της διαιτησίας. Σε περίπτωση όμως διαφωνίας των μελών της
επιτροπής θα αποφαίνεται τελεσίδικα για τον ανάδοχο ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
3.4. Σε περίπτωση παράδοσης υλικού το οποίο, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ.
118/2007, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύμβασης, χωρίς όμως να επηρεάζεται η
καταλληλότητά του, είναι δυνατή η παραλαβή του, με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, έπειτα από απόφαση
του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του Νοσοκομείου, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.
118/2007).
3.5. Για παραβάσεις της κατηγορίας 1.( Ποιότητα , Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων )θα επιβάλλεται
πρόστιμο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πρώτη φορά μέχρι του ποσού των 10.000€, για
δεύτερη φορά μέχρι του ποσού των 20.000€, για τρίτη φορά μέχρι του ποσού των 30.000€. Γα περισσότερες
από τρεις φορές, ο ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ/τος 394/96.
Για την απόδειξη των παραβάσεων στις κατηγορίες 1.Α ( Χημικές επιμολύνσεις που οφείλονται στην
παρουσία χημικών ουσιών που είναι τοξικές για τον άνθρωπο, των οποίων η παρουσία απαγορεύεται τελείως ή
περιορίζεται κάτω από καθορισμένα όρια (εντομοκτόνα, πρόσθετα, χημικά καθαριστικά, διοξίνες,
φυτοφάρμακα κ. α)) και 1.Β2 ( Μικροβιακές επιμολύνσεις που οφείλονται στην παρουσία παθογόνων
μικροοργανισμών και είναι μη ορατές μακροσκοπικά.) θα πρέπει να υπάρχει πιστοποίηση από αρμόδιο
κρατικό φορέα.
3.6.Για παραβάσεις της κατηγορίας 2.(Ποσότητα ή χωρίς προέγκριση αλλαγή είδους ) θα επιβάλλεται
πρόστιμο μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για πρώτη φορά μέχρι του ποσού των 5.000 €, για
δεύτερη φορά μέχρι του ποσού των 8.000 € και για τρίτη φορά μέχρι του ποσού των 10.000 €. Για περισσότερες
από τρεις φορές, θα επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
62
3.7.Για παραβάσεις της κατηγορίας 3. (Χρόνος παράδοσης γευμάτων )θα επιβάλλεται πρόστιμο κατ’
εκτίμηση της υπηρεσίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, κατόπιν σχετικής απόφασης
αυτού.
3.8. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o χορηγητής ευθύνεται
και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος του Νοσοκομείου από την μη εκτέλεση ή την κακή
εκτέλεση της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 4
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
4. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας
σύμβασης, κατέθεσε την υπ’ αριθ. ------------------------------- εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ………..,
ποσού 00.000,00 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συvoλικής συμβατικής
αξίας του έργου (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), με χρόνο ισχύος Αορίστου.
Η ανωτέρω εγγύηση θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων
και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των συμβαλλομένων .
ΑΡΘΡΟ 5
ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
5.1 Διάρκεια της Συμβάσεως
Η σύμβαση αυτή θα διαρκέσει δώδεκα (12) μήνες.
Θα αρχίζει από 0-00-2013 και θα λήγει την 00-00-2014
5.2 Αμοιβή Αναδόχου - Κρατήσεις
5.3 Ανάλυση Αμοιβής :
Η αμοιβή του αναδόχου ορίζεται συνολικά το 12μηνο μετά του Φ.Π.Α., που βαρύνει αποκλειστικά τον
εργοδότη, στο ποσό των ------------------------------------ (000000000000 € ) , συμπεριλαμβανομένων όλων
των νομίμων κρατήσεων και εξόδων.
ΕΙΔΟΣ Πρωινό ασθενών/Νοσοκ. Ποσότητα 200 Γεύμα ασθενών/Νοσοκ. 200 Δείπνο ασθενών/Νοσοκ. 200 Πρωινό ασθενών/Ξεν. 50 Γεύμα ασθενών/Ξεν. 50 Δείπνο ασθενών/Ξεν. Γεύμα ιατρών 50 18 Τιμή/μον Ημέρες Κόστος Τιμή Συνολικό προσφοράς
365
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
ποσό
365
Τιμή Συνολικό προσφοράς
ποσό
365
Τιμή Συνολικό προσφοράς
ποσό
208
Τιμή Συνολικό προσφοράς
208
ποσό
Τιμή Συνολικό προσφοράς
208
ποσό
Τιμή 365 Συνολικό 63
Δείπνο ιατρών 12 Σάντουϊτς νυχτ. 35 Φρούτο νυχτ. 35 Ώρες/Νοσοκ. 16800 Ώρες/Ξεν. Γενικό Σύνολο 1800 προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
Τιμή προσφοράς
365
365
365
1
1
ποσό
Συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
Συνολικό ποσό
5.4 Για τα εορταστικά γεύματα, οι τιμές θα είναι αυτές των τιμών ανά ασθενή και ανά ημέρα
5.5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
από το Νοσοκομείο, με βάση τη συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά
προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά.
5.6. Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε,
μετά τηv οριστική παραλαβή των ειδών (άρθρο 35 παρ. 1α Κ.Π.Δ.) και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών
κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου .
5.7. H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών
ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5.8. Χρόνος εξόφλησης: Εντός εξήντα (60) ημερών, υπολογιζόμενων από την επομένη της υποβολής του
τιμολογίου πώλησης από τον ανάδοχο.
5.9.1 Η εξόφληση γίνεται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και τα λοιπά στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/2007) και την ισχύουσα νομοθεσία για την
εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π.).
5.9.2. Η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει πριν από την ημερομηνία εκάστης τμηματικής
οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, και την έκδοση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου. Εάν ο ανάδοχος
εκδώσει τιμολόγιο πώλησης – δελτίο αποστολής ως συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο των προϊόντων, η ως
άνω προθεσμία υπολογίζεται από την επομένη της σύνταξης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής.
5.10. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, το Νοσοκομείο
καθίσταται υπερήμερο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές
συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138/5-6-2003) και το οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται έντοκα, εφόσον υποβληθεί
σχετική αίτηση του αναδόχου, με επιτόκιο που ισούται με το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζεται για τις
κύριες πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (επιτόκιο αναφοράς) προσαυξημένο
κατά δύο (2,00) ποσοστιαίες μονάδες (περιθώριο).
5.11. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή του
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη
θεώρηση αυτού, β) κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων, καθώς και γ) στις λοιπές
περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.Δ. 118/2007. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος
καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).
5.12. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά Νόμους και
σχετικές Εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και κράτηση 2% υπέρ των
οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υ.Υ.Κ.Α. , σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./ οικ.
36932/17-3-2009 Κ.Υ.Α.. και κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το Ν. 4013/2011,επί του τιμήματος των ειδών.
64
5.13. Κατά την πληρωμή του τιμήματος των ειδών παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.
2198/1994 φόρος εισοδήματος.
5.14. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.
5.15. Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 6
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
6.1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για την μη εκτέλεση του έργου, εφόσον συντρέχουν λόγοι
ανωτέρας βίας. Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν
μπορεί να αποτραπεί έστω και με τη λήψη μέτρων άκρας επιμέλειας και σύνεσης, ένεκα του οποίου καθίσταται
ανέφικτο στον Ανάδοχο να προβεί ο ίδιος ή μέσω τρίτων στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
6.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε διάστημα είκοσι (20) ημερών από τότε που έλαβε χώρα το γεγονός που
συνιστά ανωτέρα βία να το αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στο Νοσοκομείο τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προσκομίσει τέτοια στοιχεία στερείται του
δικαιώματος να επικαλεστεί τη συνδρομή λόγου ανωτέρας βίας για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
6.3. Το Νοσοκομείο οφείλει να απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση του
γεγονότος ανωτέρας βίας από τον Ανάδοχο. Αν το Νοσοκομείο δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού
διαστήματος, και υπό την προϋπόθεση ότι το γεγονός ανωτέρας βίας αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία
που έχουν προσκομιστεί, θεωρείται ότι αποδέχεται τη συνδρομή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο
Ανάδοχος..
6.4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ανάδοχου
και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους
ανωτέρας βίας.
ΑΡΘΡΟ 7
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
7.1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 1905/1990, ο ανάδοχος δεν μπορεί να ενεχυριάσει ή να
εκχωρήσει σε τρίτους απαιτήσεις του κατά του Νοσοκομείου, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
7.2. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Έχουν πλήρη συμβατική ισχύ και αποτελούν
αναπόσπαστα τμήματα της σύμβασης, στο μέτρο που δεν αντίκεινται στους όρους αυτής, α) η διακήρυξη του
διενεργηθέντος διαγωνισμού, β) η τεχνική και οικονομική προσφορά του Ανάδοχου και γ) οι διευκρινιστικές
του επιστολές και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού οίκου.
7.3. Η παραλαβή των υλικών θα διενεργείται από Επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, συντασσομένου προς
τούτο σχετικού πρωτοκόλλου. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής.
65
ΑΡΘΡΟ 8
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
8.1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον
απορρέει απ’ αυτήν) μεταξύ του Νοσοκομείου και του αναδόχου και αφορά (ενδεικτικά) την εκτέλεση των
όρων της σύμβασης, την ερμηνεία αυτής, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών
υποχρεώσεων των μερών ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, επιλύεται κατ’ αρχήν, ανεξαρτήτως του
χρόνου γενέσεώς της, από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, προς το οποίο ο ανάδοχος πρέπει να
απευθύνει σχετική αίτηση. Το Δ.Σ. αποφασίζει οριστικά εντός εύλογου χρόνου με αιτιολογημένη απόφασή
του, η οποία γνωστοποιείται εγγράφως στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2672/1998. Εάν το Δ.Σ. του Νοσοκομείου δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε
δύο (2) μήνες από την ημέρα υποβολής της ή αν ο ανάδοχος δεν αποδεχθεί την απόφαση του Δ.Σ., τότε
οποιοδήποτε από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει τη διαφορά προς επίλυση ενώπιον των αρμοδίων
Δικαστηρίων.
8.2. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από τη σύμβαση προμήθειας ή θα σχετίζεται μ’ αυτήν και
δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ’ ύλην αρμόδια
δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
8.3. Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι όροι της υπ’ αριθ. 04/2012
διακήρυξης του διενεργηθέντος διαγωνισμού, καθώς και οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως
ισχύουν κάθε φορά (Ν. 2286/1995, Π.Δ. 60/2007, Π.Δ. 118/2007, άρθρα 79 - 85 Ν. 2362/1995 κ.λ.π.). Η
εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που
απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας
νομοθεσίας.
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ουσιώδεις. Τροποποίηση αυτών μπορεί να γίνει μόνον
εγγράφως, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και μετά από προηγούμενη σχετική απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Σε επιβεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια αντίγραφα, τα οποία, αφού
διαβάστηκαν, υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, εκ των οποίων το Νοσοκομείο έλαβε δύο αντίγραφα,
ενώ το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΟΙ
66
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
672 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content