close

Enter

Log in using OpenID

2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

embedDownload
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:
« Σύγχρονες τάσεις στη διδακτική των
Βιολογικών μαθημάτων και νέες τεχνολογίες»
ΜΑΘΗΜΑ: Γενική Διδακτική
ΔΙΔΑΣΚΩΝ : ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
2η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
“Βιολογία από την διπλή έλικα”
Στις 23-24 Μαΐου του 2003, στα πλαίσια της “Δια Βίου Εκπαίδευσης” Βιολόγων
Εκπαιδευτικών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας (EMBO)
διοργάνωσε το δεύτερο Διεθνές Εργαστήριο Εκπαιδευτικών, με τίτλο:
“biology since the double helix”.
Group photo of all participants
Μια έκφανση του έργου των Βιολόγων Επιστημόνων Ερευνητών και
Εκπαιδευτικών, που εστιάζουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στην
πρακτική της Μοριακής Βιολογίας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι η
παρουσία τους και οι ανακοινώσεις τους στη παραπάνω διημερίδα που
οργάνωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας (EMBO) στα
πλαίσια της ενιαίας πολιτικής για την εκπαίδευση σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας , στη
Χαϊδελβέργη της Γερμανίας.
Η ημερίδα είχε μεγάλη επιτυχία, πάνω από εκατό συμμετέχοντες επισκέφθηκαν
το εργαστήριο της Χαϊδελβέργης. Συνολικά συμμετείχαν 123 εκπαιδευτικοί της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολεία 20 διαφορετικών χωρών, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ, και απορρίφθηκαν 60 επιπλέον αιτήσεις
συμμετοχής λόγω υπερκάλυψης θέσεων.
Κοινός στόχος όλων; Πρώτα από όλα το ενδιαφέρον τους για την Μοριακή
Βιολογία. Επιπλέον αποβλέπουν στην ενδυνάμωση και μεταφορά
της επιστημονικής γνώσης στην σχολική αίθουσα, ώστε το σχολείο να γίνει
μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης παγκόσμιας κοινότητας εκπαιδευτικών, σε ενιαία
σύμπραξη με αυτή των επιστημόνων ως κοινωνός των επαγγελματικών και
οικονομικών εξελίξεων.
Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί σαφές στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ότι τόσο
η Εκπαίδευση όσο και η επιστημονική έρευνα στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις
διεθνείς ανταλλαγές. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το γεγονός που το πρόγραμμα
στηρίζεται και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
εισαγωγικές επιστημονικές διαλέξεις που αφορούσαν ποικίλα
θέματα της σύγχρονης βιολογίας, όπως αυτά της γενετικής
τροποποίησης, των οιστρογόνων και για το κεντρικό νευρικό
σύστημα καθώς επίσης αναλύθηκαν όλα τα σύγχρονα
ζητήματα της Μοριακής Βιολογίας χωρίς να παραληφθεί η
αναφορά στην «εκπαιδευτική πράξη» από το Dean Madden
και John Schollar και στις ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις
της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας από τον Donald Bruce.
Molymod’s molecular models
Επίσης δόθηκε η δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς να
παρακολουθήσουν μια σειρά
εργαστηριακών ασκήσεων που θα
μπορούσαν να ενσωματωθούν άμεσα
στο διδακτικό υλικό και να
επισκεφθούν την έκθεση του
συνεδρίου από όπου μπορούσαν να
προμηθευτούν τον απαραίτητο
εργαστηριακό εξοπλισμό για την
μεταφορά και την μετάφραση της
επιστημονικής γνώσης από την
επιστημονική κοινότητα στην τάξη
μέσω της πειραματικής διαδικασίας.
Enjoying the exhibition area
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Η Ημερίδα ξεκίνησε με εισαγωγικές επιστημονικές διαλέξεις που αφορούσαν
ποικίλα θέματα της σύγχρονης βιολο-γίας, από κορυφαίους επιστήμονες, όπως:
Erwin Neher, Nobel laureate in Physiology or Medicine 1991
Από τον Erwin Neher που
αναφέρθηκε:
1. στην συναπτική πλαστικότητα
και στα χαρακτηριστικά των
ιοντικών καναλιών Ca ++.
2. Στις κύριες προσεγγίσεις μέσω
των οποίων οι νευροεπιστήμες
μελετούν το νευρικό σύστημα topdown, and bottom-up και την
συσχέτισή τους με την Επιστήμη
υπολογιστών και τη χρήση
νευρωνικών δικτύων.

Stefanie Denger, Research Scientist, EMBL , Heidelberg
Η Stefanie Denger επεσήμανε τον
προστατευτικό ρόλο των οιστρογόνων στη
γυναικεία αναπαραγωγική φυσιολογία, αλλά
και στην υγεία των οστών στην ανδρική
αναπαραγωγική ανάπτυξη και φυσιολογία, στο
μεταβολισμό των λιπιδίων και στη
φυσιολογική λειτουργία του καρδιαγγειακού
και του νευρικού συστήματος.
Επίσης αναφέρθηκε στην συσχέτιση των
οιστρογόνων με τον καρκίνο καθώς και άλλες
εκφυλιστικές ασθένειες.
Ενώ ο Axel Brennicke μελετά την δημιουργία
γενετικά τροποποιημένων φυτών που επιτυγχάνεται
με τη βοήθεια ενός αζωτοβακτηρίου, του
Agrobacterium tumefaciens, που ζει στο έδαφος και
μολύνει τα δικοτυλήδονα φυτά.
Axel Brennicke, Molecular Botany, University of
Ulm,Germany
Το βακτήριο αυτό προκαλεί το σχηματισμό ογκιδίων
στην περιοχή μόλυνσης που έρχεται σε επαφή με το
έδαφος.
Αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο πλασμίδιο που
ονομάζεται
Ti
(Τumor
inducer=επαγωγέας
καρκίνου) και φέρει αλληλουχία γνωστή σαν Τ DNA,
που έχει την ικανότητα να μετατίθεται από το
πλασμίδιο στο γονιδίωμα του φυτού μετασχηματίζοντας τα φυτικά κύτταρα και επάγοντας
ταυτόχρονα ουσίες χρήσιμες για το βακτήριο, που
ονομάζονται οπίνες.
Αν λοιπόν το πλασμίδιο αυτό ανασυνδυαστεί με την
προσθήκη οποιουδήποτε γονιδίου, θα μπορεί το
ανασυνδυασμένο πλέον βακτήριο να χρησιμοποιηθεί
για να τροποποιήσει φυτικά κύτταρα σε
κυτταροκαλλιέργεια.
Τα γονίδια που προκαλούν όγκους στα φυτικά κύτταρα απενεργοποιούνται έτσι
ώστε το ενσωματωμένο στο φυτικό DNA πλασμίδιο να μην προκαλεί όγκους. Τα
τροποποιημένα φυτικά κύτταρα τελικά δίνουν ένα νέο οργανισμό, που περιέχει και
εκφράζει το ξένο γονίδιο.
Τέτοια γονίδια μεταφέρουν ιδιότητες όπως την παραγωγή τοξίνης που σκοτώνει τα
έντομα, την αντοχή στα ζιζανιοκτόνα, στα αντιβιοτικά, στους ιούς, στα βακτήρια,
στους μύκητες και στον παγετό, καθώς και την καθυστέρηση ωρίμανσης και την
παραγωγή φαρμακευτικών πρωτεϊνών.
Axel Brennicke, Molecular Botany, University of
Ulm,Germany
Στη συνέχεια δόθηκε η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να
παρακολουθήσουν μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων που θα μπορούσαν να
ενσωματωθούν άμεσα στο διδακτικό υλικό και να επισκεφθούν την έκθεση
του συνεδρίου από όπου μπορούσαν να προμηθευτούν τον απαραίτητο
εργαστηριακό εξοπλισμό για την μεταφορά και την μετάφραση της
επιστημονικής γνώσης από την επιστημονική κοινότητα στην τάξη μέσω της
πειραματικής διαδικασίας.
Ως προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν σημαντική η συνεισφορά των
Βιοεπιστημόνων με την παροχή έγκυρων πληροφοριών και σχολίων αλλά και
με την ευαισθητοποίησης τους ως προς την επιλογή (σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς) κατάλληλων πειραμάτων για την ανάπτυξη καινοτόμων
εκπαιδευτικών πόρων μέσα στην σχολική αίθουσα.
Μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις παρουσιάζονται ακολούθως.
Επιλέχθηκαν όσες μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στην εκπαιδευτική
πράξη, τόσο λόγω του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος αλλά και της
αμεσότητας και κυρίως της ευκολίας εφαρμογής και κατανόησης από την
εκπαιδευτική κοινότητα η οποία όπως αποδείχθηκε τελικά έχει όλη την καλή
διάθεση όχι όμως και τις υποδομές να τις υποστηρίξει.
Εύκολες εργαστηριακές ασκήσεις
Δεν απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί
1. Ο ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη βιολογία, παρουσιάζεται από την
Caroline Griffin, University of Edinburgh, Ηνωμένο Βασίλειο.
Στόχος αυτού του δίωρου εργαστηρίου είναι να κατανοήσουμε την με ποιο τρόπο οι
υπολογιστές έχουν βοηθήσει σημαντικά την έρευνα στη σύγχρονη βιολογία, τα
τελευταία χρόνια. Γίνεται μια σύντομη αναφορά στην αναγκαιότητα εξερεύνησης και
ανάλυσης των πληροφοριών που περιέχονται στα γονίδιά μας και ακολουθούν
ασκήσεις για να εισαγάγει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων.
Για παράδειγμα αναλύεται μια ακολουθία DNA που κωδικοποιεί ομόλογες πρωτεϊνες
σε διαφορετικά είδη, π.χ. σε αρουραίους, ποντίκια, τα ψάρια και πτηνά και
ερμηνεύονται στατιστικά οι διαφορετικοί τύποι δεδομένων (DNA,RNA, πρωτεϊνική
αλληλουχία και δομή).
2. Χρώση κυτταρικών δομών με τη τεχνική ανοσοφθορισμού παρουσιάστηκε από
την Barbara Ritter, XLAB, Göttingen, Γερμανία
Με την εκτέλεση αυτής της εργαστηριακής άσκησης παρουσιάστηκαν οι τρόποι με
τους οποίους γίνεται η παρατήρηση των κυτταρικών οργανιδίων και δομών με την
χρήση τεχνικών χρώσης, που αποσκοπούν στην παρατήρηση των οργανιδίων του
κυτταρου με μικροσκόπιο φθορισμού. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές ανάλογα με το
προς παρατήρηση οργανίδιο και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρώση
ανοσοφθορισμού που διακρίνεται σε άμεση και έμμεση.
3. Απομόνωση DNA από ντομάτες παρουσίασε η Christian Unger,
η ομάδα του έργου Gläsernes Εργασίας, Βερολίνο, Γερμανία
Σκοπός του πειράματος: Αυτό το πείραμα δείχνει την τεχνική της
απομόνωσης του DNA από φυτικούς ιστούς και είναι σημαντικό να
κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι ότι το Δε(σ)οξυριβονουκλεϊκό οξύ
(DNA) αποτελεί ένα φυσικό συστατικό της καθημερινής μας διατροφής.
Κάθε μέρα καταναλώνουμε περίπου 1-2 g γενετικού υλικού, που
προέρχεται από πλήρη γονιδιώματα των λαχανικών, φρούτων και
δημητριακών.
4.Μοριακή βιολογία: «Η πρώτη μου μητέρα" παρουσιάζεται από
Matthias Schmidt, XLAB Göttingen, Γερμανία
Isolation of DNA from a
peach
Ο κοινός πρόγονος των Ευρωπαίων και ο αποικισμός της Ευρώπης
αποτελεί ένα από τα κύρια ερωτήματα της σύγχρονης πληθυσμιακής
γενετικής.
Το μάθημα «Η πρώτη μου μητέρα» παρέχει τα βασικά στοιχεία του
αντικειμένου της Μοριακής Βιολογίας και την δυνατότητα στους
μαθητές να εκτελέσουν αυθεντικά πειράματα γενετικής, ικανά να
παρέχουν μια αρκετά καλή εικόνα για το έργο και τις τεχνικές
μοριακής ανάλυσης και ταυτοποίησης γενετικού υλικού με σύγχρονες
βιοτεχνολογικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται σε ένα σύγχρονο
εργαστήριο μοριακής βιολογίας.
DNA fingerprinting
Στην έκθεση οι εκπαιδευτικοί είχαν την δυνατότητα να εφοδιαστούν με έτοιμα
εργαστηριακά κιτ όπως “DNA κιτ λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων” και “κιτ
γονιδίων” από τον Dominic Delaney, Bio-Rad Laboratories Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο.
 Το “κιτ γονιδίων” έχει σχεδιαστεί για όλες σχεδόν τις βαθμίδες εκπαίδευσης και
δεν απαιτεί ειδικό εξοπλισμό. Επίσης για την μέση εκπαίδευση αποτελεί μια
ιδανική εισαγωγή στον συναρπαστικό κόσμο της επιστήμης του DNA.
Με αυτή την απλή εργαστηριακή δραστηριότητα, οι μαθητές αποκτούν πρακτικές
γνώσεις και τεχνικές για την απομόνωση DNA από πολλούς διαφορετικούς
οργανισμούς που χρησιμοποιείται για μια ποικιλία εφαρμογών, σε πραγματικές
συνθήκες.
Προτείνονται στα ακόλουθα αναλυτικά προγράμματα:
• Γενική Βιολογία,• Γενετική, •Βιοτεχνολογία
Στόχος να εισάγει τους Φοιτητές
• Στη δομή του DNA και τη λειτουργία του
• Σε γενικές εργαστηριακές τεχνικές
Στη δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
μαθήματα που
πραγματεύονται θέματα όπως η δομή του DNA και η λειτουργία του, τις
κυτταρικές δομές, τη δομή και λειτουργία των ενζύμων και τον προσδιορισμό της
ενεργότητάς τους, μπορούν να εισαχθούν ή να ενισχυθούν με τη βοήθεια αυτής της
εργαστηριακής άσκησης.
“Genes in a bottle” kit
DNA fingerprinting kit
Δύσκολες εργαστηριακές ασκήσεις
Παρατηρείται το φαινόμενο αδυναμίας εκτελέσεως εργαστηριακών ασκήσεων λόγω
έλλειψης κατάλληλων υλικοτεχνικών υποδομών.
Απομόνωση πλασμιδιακού DNA από ένα φυτό και Εφαρμογή της μεθόδου PCR
, Charles Hill, Wymondham College, Norwich, Ηνωμένο Βασίλειο.
Αν και αυτό δεν είναι ένα εύκολο πείραμα μπορεί να εκτελεστεί στο σχολείο, με βοήθεια
από επιστήμονες ή άλλους έμπειρους δασκάλους. Σκοπός του πειράματος είναι να
εισάγει τους μαθητές στις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη της Βιοτεχνολογίας και
σαφέστατα πρόκειται για μια εργαστηριακή άσκηση που εξάπτει την φαντασία των
μαθητών.

Η μικροβιακή κυψελών καυσίμου - Ηλεκτρική ενέργεια από τα κύτταρα ζύμης,
Dean Madden και ο John Schollar, Πανεπιστήμιο του Reading, Ηνωμένο Βασίλειο
Αυτό το άρθρο περιγράφει ένα εργαστήριο για την επίδειξη της αλυσίδας μεταφοράς
ηλεκτρονίων. Η πρακτική αυτή άσκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση
της μικροβιακής αναπνοής, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή των
διαδικασιών της ζύμωσης. Επίσης προσφέρεται για μια διεπιστημονική διασύνδεση
της βιοτεχνολογίας και της φυσικής, αποδεικνύοντας τη χρήση μικροοργανισμών για
την παραγωγή ενέργειας. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί ανάλογα και στην
παραγωγή βιοαιθανόλης, ως παράδειγμα εναλλακτικού τρόπου παραγωγής ενέργειας.

Ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις της σύγχρονης
Βιοτεχνολογίας από τον Donald Bruce.
Τέλος αναλύθηκαν όλα τα σύγχρονα
ζητήματα της Μοριακής Βιολογίας και έγινε
αναφορά στις ηθικές και κοινωνικές
επιπτώσεις της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας
από τον Donald Bruce.
Donald Bruce, Society, Religion and Technology
Project, Church of Scotland, UK
Η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη και η συμμετοχή των πολιτών στη
διαχείριση των αβέβαιων τεχνολογικών κινδύνων είναι επιβεβλημένη.
Οι συζητήσεις σχετικά με τη μεταφορά και μετάφραση της σύγχρονης
βιολογίας από την επιστημονική κοινότητα στη διδασκαλία στην τάξη,
υπόσχεται πολλά αλλά ταυτόχρονα διακυβεύει πολλά.
Οι καινοτόμες εξελίξεις στην εποχή της σύγχρονης Βιοτεχνολογίας και της
Γενετικής Μηχανικής μας έχει δώσει την δυνατότητα και τη γνώση να
επεμβαίνουμε απευθείας στο γενετικό υλικό (DNA) των διαφόρων οργανισμών
και να μεταβάλλουμε ριζικά τα χαρακτηριστικά τους για να δημιουργήσουμε
νέα και ανθεκτικά είδη, σε μια ανταγωνιστική και συνεχώς διευρυνόμενη
αγορά, δημιουργώντας μια εντελώς νέα πραγματικότητα για τις σημερινές
απροετοίμαστες, τουλάχιστον θεσμικά, κοινωνίες.
Ηθική Δεοντολογία και Εκπαιδευτική πράξη
Οι Γενετικές Τροποποιήσεις Οργανισμών συνιστούν μία σοβαρή
επέμβαση στη ζωή, τη φύση, το περιβάλλον και η απελευθέρωσή τους
ενέχει κινδύνους, πραγματικούς και δυνητικούς για τη Δημόσια Υγεία, για
το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα, για την εξέλιξη και τη φυσιολογία
των οργανισμών, για την οικονομία, το διεθνές εμπόριο και την πολιτική.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική ανάγκη ο μαθητής ως αυριανός
πολίτης να είναι ενημερωμένος.
Ο ρόλος της εκπαίδευσης προβάλει ως ιδιαίτερα κρίσιμος και
καθοριστικός στη διαμόρφωση ενός πολίτη ενημερωμένου, υπεύθυνου,
συμμετοχικού, κριτικού, ικανού να κρίνει και πρόθυμου να συμμετέχει στις
αποφάσεις που αφορούν τον ίδιο, την υγεία του και το περιβάλλον του.
Τα παραπάνω και πολλά άλλα θέματα της δημόσιας διαμάχης που προσελκύουν
και πολλές φορές προκαλούν τον απλό πολίτη, μπορούν να εξερευνηθούν
αποτελεσματικά από καλά ενημερωμένους εκπαιδευτικούς στο “σκηνικό” της
τάξης. Πλέον, οι εκπαιδευτικοί έχουν στην διάθεσή τους αρκετά εκπαιδευτικά
εργαλεία που βασίζονται σε σενάρια ικανά να πραγματεύονται πραγματικές
επιλογές όπως αυτές που αναφέρθηκαν.
Ο Dean Madden και ο John Schollar (Εθνικό
Κέντρο Βιοτεχνολογίας & Παιδείας, Ηνωμένο
Βασίλειο) παρουσίασαν μερικά από αυτά και
συζήτησαν νέους τρόπους και μέσα διδασκαλίας για σημαντικές έννοιες της σύγχρονης
Βιολογίας. Εκτός από τον υπολογιστή, που
αποτελεί ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την
επεξήγηση περίπλοκων εννοιών, παρουσίασαν
και ένα παιχνίδι ρόλων με τίτλο "Nature's
Dice« (Τα ζάρια της φύσης), με το οποίο οι
συμμετέχοντες υποβάλλονταν στην δοκιμασία
να αποφασίσουν για τα αποτελέσματα που θα
προέκυπταν αν υποβάλλονταν σε γενετικό
έλεγχο. Ακολούθησε δημόσιος διάλογος όπου
εκφράσθηκαν στάσεις και συζητήθηκαν οι
πιθανότητες και θέματα που ανακύπτουν από
την αναγγελία διαφορετικών σεναρίων
κληρονομικότητας.
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί επίσης
να χρησιμοποιηθεί για να προβλεφθεί
η εισαγωγή μερικών ηθικών
ζητημάτων που προκύπτουν από τη
γενετική εξέταση και για να τονίσει τη
σημασία της γενετικής
συμβουλευτικής.
Τα αποτελέσματα της ημερίδας: Εκπαιδευτικοί, απαιτήσεις,
καθώς και τα υφιστάμενα προβλήματα στη διδασκαλία.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι, ότι το πείραμα της διοργάνωσης του
εργαστηρίου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Τα εργαστήρια είναι άκρως δημοφιλή, και οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι ο συνδυασμός
πολιτισμού, γλώσσας και επιστήμης παρέχει μία τονωτική βάση για την εργασία τους ως
εκπαιδευτικοί. Κυρίως απόλαυσαν την ευκαιρία να πειραματιστούν και να γνωριστούν
με εκπαιδευτικούς και επιστήμονες από όλη την Ευρώπη, με ενδεχομένως διαφορετικό
από αυτούς υπόβαθρο.
Αρκεί, όμως αυτό;
Οι περιορισμοί των σχολικών εγκαταστάσεων, του εργαστηριακού εξοπλισμού και του
χρονοδιαγράμματος διδασκαλίας πρέπει να αναγνωριστούν ως καθοριστικοί παράγοντες
της εκπαιδευτικής ανομοιογένειας που παρατηρείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσης χωρίς να παραβλέπουμε τις πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις μιας τέτοιας
διακύμανσης.
Τα σχολεία που χρηματοδοτούνται για την επάνδρωση ενός πλήρως εξοπλισμένου
εργαστηρίου μοριακής βιολογίας αποτελούν την εξαίρεση στο κανόνα.
Η Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες
Η "ΠΟΛΙΤΙΚΗ" Διάσταση
Το πρόβλημα επομένως είναι η βελτιστοποίησης της Εκπαίδευσης στις
πρακτικές της Μοριακής βιολογίας, σε όλες τις βαθμίδες και εκφάνσεις
της, γενικότερα, αλλά και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά συστήματα,
ειδικότερα.
Το ζητούμενο εδώ είναι να αντιληφθούμε ότι το πρόβλημα αυτό έχει τόσο
"επιστημονική" όσο και "πολιτική" διάσταση.
 Η επιστημονική διάσταση αντιμετωπίζεται και συζητείται στις επιστημονικές
συναντήσεις, όπως αυτή που προλογίζεται εδώ.
 Η πολιτική διάσταση συνίσταται (ή πρέπει να συνίσταται...) στην επιλογή,
σύνθεση και εφαρμογή των όποιων επιστημονικών, εκπαιδευτικών,
μεθοδολογικών προσεγγίσεων και πρακτικών που προτείνονται σε αυτές.
Αν αποστολή των επιστημόνων ερευνητών / εκπαιδευτικών είναι η
επιστημονική
έρευνα του προβλήματος της βελτιστοποίησης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, υποχρέωση της πολιτείας είναι να ενημερώνεται
για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, να επιλέγει και να συνθέτει τις
βέλτιστες προτάσεις και να τις εφαρμόζει.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content