close

Enter

Log in using OpenID

(PDF, 4.72MB)

embedDownload
Η ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ:
τα κύματα
Η ομάδα μας
Αντωνίου Άντυ
Γεράκη Μαριάτζη
Δεληκωστοπούλου Γεωργία
Κεκάτου Ασημίνα
Κουμαριώτης Παναγιώτης
Κουνάδης Κωνσταντίνος
Πυλαρινού Ελένη
Χατζή Ανθή
Χιόνη Στέλλα
Αυγουστίνου Ξένια
Γκούβα Διονυσία
Καππάτου Λυδία
Κοκκόση Αφροδίτη
Κουνάδη Γερασιμούλα
Λιβιεράτου Ελπινίκη
Πολλάτου Μαρίνα
Χέιζ Έρρικα
Κύμα=
διαταραχή η οποία
διαδίδεται (=μεταφέρεται) σε υλικό μέσο
(και όχι μόνον).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
δεν μεταφέρεται η ύλη
μεταφέρεται ενέργεια και ορμή από το ένα σημείο (=μόριο)
του μέσου στο άλλο.
πείραμα επίδειξης γραμμικού μέσου
Κύματα
• μηχανικά
(ταλαντώσεις
υλικού μέσου)
• ηλεκτρομαγνητικά
(μεταβολή της έντασης
ηλεκτρικού &
μαγνητικού πεδίου,
δεν απαιτείται υλικό
μέσο)
• γραμμικά
• επιφανειακά
• χώρου
• εγκάρσια
• διαμήκη
Τα χαρακτηριστικά μεγέθη ενός κύματος:
συχνότητα
f
περίοδος
Τ
μήκος κύματος
λ
(χαρακτηριστικό της πηγής)
ταχύτητα διάδοσης υ (χαρακτηριστικό του μέσου)
ταχύτητα ταλάντωσης
θεμελιώδης εξίσωση της κυματικής: υ = λ / T
υ = λ·f
(στα Η/Μ κύματα: c = λ·f )
τα κυματικά φαινόμενα που μελετήσαμε:
• σεισμικά κύματα (1η ομάδα)
μηχανικά
(ταλαντώσεις υλικού μέσου)
• μικροκύματα κινητής τηλεφωνίας (2η ομάδα)
• ακτινοβολία των ουρανίων σωμάτων (3η ομάδα)
ηλεκτρομαγνητικά
(μεταβολή της έντασης ηλεκτρικού & μαγνητικού πεδίου, διαδίδονται
και στο κενό)
Σεισμικά κύματα
• Η ενέργεια που παράγεται κατά την εκδήλωση ενός
σεισμού διαδίδεται με τα σεισμικά κύματα
και μετριέται σε βαθμούς της κλίμακας Richter.
• Οι δυο βασικές κατηγορίες κυμάτων είναι:
- τα κύματα χώρου.
- τα επιφανειακά κύματα
• Κύματα χώρου :
 Ξεκινούν από την εστία του σεισμού
 διακινούμενα μέσω του εσωτερικού της Γης
 μπορούν να φθάσουν σε όλα τα σημεία της Γης.
 Δύο είδη: i) επιμήκη και
ii) εγκάρσια κύματα.
 Επιμήκη ή διαμήκη κύματα (P-Waves):
- Διαπερνούν στερεά και υγρά σώματα.
- Διαδίδονται με μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με τα
εγκάρσια (αναγράφονται πρώτα στα ειδικά όργανα μέτρησης).
- Διατρέχουν ολόκληρη τη Γη.
 Εγκάρσια κύματα (S-Waves):
- Διαπερνούν μόνον στερεά σώματα.
- Διαδίδονται 2 φορές πιο αργά σε σχέση με τα επιμήκη
(αναγράφονται δεύτερα στα ειδικά όργανα μέτρησης).
- Κατά την διάδοση τους, τα πετρώματα ταλαντώνονται κάθετα στη
διεύθυνση διάδοσης του κύματος και έτσι προκαλούν αλλαγή του
σχήματος του πετρώματος, άρα προκαλούν μεγαλύτερες
καταστροφές.
• Επιφανειακά κύματα :
 Εκτείνονται μόνο μέσω της στερεού φλοιού της Γης.
 Είναι χαμηλότερης συχνότητας απ’ τα κύματα χώρου.
 Φτάνουν σε μας μετά από τα κύματα χώρου.
 Είναι σχεδόν εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνα για τη ζημιά και
την καταστροφή που επιφέρει μια σεισμική δόνηση.
 Κύματα Love (L –Waves):
- Κινεί το έδαφος οριζόντια (μετακινήσεις πλευρικές της
επιφάνειας του εδάφους).
- Τα κύματα Love είναι εξαιρετικά καταστρεπτικά
προκαλούν τις καταρρεύσεις κτιρίων.
 Κύματα Rayleigh (R- Waves):
- Είναι τα πιο αργά και ταυτόχρονα τα πιο περίπλοκα κύματα.
- Μετακινούν το έδαφος,
όπως ένα θαλάσσιο κύμα τα επιφανειακά νερά, προκαλώντας
κινήσεις πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά στην κατεύθυνση του
κύματος.
Ένα τέτοιο κύμα προκαλεί το χαρακτηριστικό «τίναγμα» κατά
τη διάρκεια ενός σεισμού και μπορεί να είναι ισχυρότερο από
κάθε άλλο κύμα.
Ένα φλέγον ζήτημα:
Κατασκευή κτιρίων
που δεν θα καταστρέφονται
από τις μετατοπίσεις
που προκαλούν τα σεισμικά κύματα.
Η συμπεριφορά ενός κτιρίου σε σεισμό εξαρτάται από:
• τα χαρακτηριστικά της σεισμικής δόνησης
(πλάτος, συχνότητα, επιτάχυνση, διάρκεια ταλάντωσης)
• το έδαφος θεμελίωσης
• τα αρχιτεκτονικά και
• τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κατασκευής.
Ένα απόλυτα αντισεισμικό κτίριο θα ήταν οικονομικά ασύμφορο,
γι’ αυτό οι μηχανικοί μελετούν τον τρόπο
με τον οποίο θα έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα
για επερχόμενο καταστροφικό σεισμό,
εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
Έδαφος θεμελίωσης
οι μηχανικοί εξετάζουν το έδαφος
και ανάλογα με αυτό επιλέγονται υλικά & τεχνικές.
Βράχος
(+) Δεν παρουσιάζει παραμορφώσεις στη θεμελίωση
(-) Μεταφέρει σχεδόν όλη την επιτάχυνση στο κτίριο
Χώμα
(+) Κάνει απόσβεση της επιτάχυνσης
(-) ‘Εχει έντονες παραμορφώσεις
Σαθρά Εδάφη – Παρουσία άμμου
(-) Ρευστοποίηση
Υλικά κατασκευής
Μπετό
παρουσιάζει αντοχές στην θλίψη και όχι στο “άνοιγμα”
Σίδερο
παρουσιάζει αντοχές στο “άνοιγμα” και όχι στην θλίψη
*Ο συνδυασμός μπετό και σίδερο ονομάζεται
οπλισμένο σκυρόδεμα
Ξύλο
Μέταλλο
 Η θεμελίωση του κτιρίου καταλήγει πάντα σε μπετό
ανεξάρτητα της κατασκευής.
 Ο φέρον οργανισμός (σκελετός του κτιρίου)
πρέπει να μπορεί να μεταφέρει
τα φορτία που προκύπτουν από την χρήση των χώρων
(π.χ. τα φορτία των επίπλων, των ανθρώπων κ.ά)
σε κατάσταση ηρεμίας και σεισμού.
Η πορεία των φορτίων στην κατασκευή γίνεται ως εξής:
Πλάκα
Δοκάρια
Κολώνες
Θεμελίωση
Έδαφος
Το πόσο εύκαμπτο ή άκαμπτο κατασκευάζεται ένα κτίριο
συνδυάζεται με την ποιότητα του εδάφους
ώστε να μην συντονίζεται, όταν συμβεί σεισμός.
• όταν μια κατασκευή συντονίζεται, καταρρέει.
• τα ψηλά κτίρια συντονίζονται στις μικρές συχνότητες
ταλάντωσης που έχουν μεγάλο μήκος κύματος.
• τα πιο εύκαμπτα κτίρια συντονίζονται πιο δύσκολα
αλλά παθαίνουν ζημιές σε μικρούς σεισμούς.
Συντονισμός: Όταν το κτίριο αναγκάζεται να ταλαντωθεί από
την σεισμική δόνηση με συχνότητα ίση με την ιδιοσυχνότητα
του.
Υποστυλώματα
Η τοποθέτηση τους από οπλισμένο σκυρόδεμα
γίνεται και στις δυο διευθύνσεις
για να “απορροφά” το κτίριο την κίνηση αντίστοιχα.
Κανονικό/Συμμετρικό κτίριο
Εξαρτάται από τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά (κέντρο Βάρους)
και τα υποστυλώματα (κέντρο Στροφής).
Όσο πιο κοντά βρίσκονται
το κέντρο βάρους και το κέντρο στροφής
τόσο πιο δύσκαμπτο γίνεται το κτίριο.
Η ταύτιση των δυο συνεπάγεται με μη κίνδυνο στροφής του
κτιρίου.
Λάθη κατασκευών
Πυλωτές: ¨μαλακός όροφος¨, δεν απορροφάται
η ενέργεια λόγω απουσίας των τοίχων
Τσέρκι: Λανθασμένη τοποθέτηση. Το
υποστύλωμα δεν αντέχει τις μεγάλες ροπές,
με αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση του.
Για να μην υπάρξει κατάρρευση
ΠΡΕΠΕΙ να μην σπάσουν οι κολώνες.
Για τον λόγο αυτό οι μηχανικοί
κάνουν πιο ευαίσθητα τα άλλα στοιχεία
(πχ δοκάρια) ώστε να σπάσουν αυτά πρώτα
και να μην μεταφέρουν τα φορτία στις κολώνες.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΩΝ
Πολλά φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί πριν την εκδήλωση
μιας σεισμικής δόνησης. Μερικά από αυτά είναι:
αλλαγή στην συμπεριφορά των ζώων (γάτες, σκύλοι,
φίδια, ελέφαντες, … που αντιλαμβάνονται τις
μικροδονήσεις του εδάφους ή/και ακούν τους υποήχους
που προκαλεί η κίνηση των πετρωμάτων).
αλλαγές στα υπόγεια νερά
ηλεκτρικά ρεύματα στο έδαφος
Η μέθοδος ΒΑΝ
Τα αρχικά των ονομάτων τριών Ελλήνων φυσικών:
Βαρώτσος Π., Αλεξόπουλος Κ., Νομικός Κ.
• Η πρόγνωση στηρίζεται στην ανίχνευση πρόδρομων
σεισμικών ηλεκτρικών σημάτων που δημιουργούνται στο
έδαφος .
• Η παραγωγή τους οφείλεται στο πιεζοηλεκτρικό
φαινόμενο.
• Η επεξεργασία των ηλεκτρικών σημάτων που μετρούνται
σε διάφορους σταθμούς μας οδηγεί σε συμπεράσματα
για επικείμενο σεισμό.
Η παραγωγή σεισμικών ηλεκτρικών σημάτων έχει μελετηθεί
πειραματικά σε εργαστηριακές συνθήκες.
Διάφορα πετρώματα υποβλήθηκαν σε ελεγχόμενη καταπόνηση
σε πρέσα σύνθλιψης.
Καταγράφηκαν οι ηλεκτρομαγνητικές και ακουστικές εκπομπές
του πετρώματος μέχρι τη στιγμή της θραύσης.
Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα αποτελέσματα της
παρατήρησης στο πεδίο (δηλαδή σε σεισμικά φαινόμενα).
Διαπιστώνεται ότι όταν το πέτρωμα δώσει
ηλεκτρικό σήμα πιεζόμενο,
αν παραμείνει στην ίδια πίεση θα οδηγηθεί
οπωσδήποτε σε θραύση.
αν η πίεση ελαττωθεί, η θραύση είτε θα
καθυστερήσει είτε δε θα γίνει.
αν αυξηθεί η πίεση, τότε η θραύση θα συμβεί
ενωρίτερα από τον αναμενόμενο χρόνο, ο οποίος
εξαρτάται και από την φύση του υλικού.
αν το πέτρωμα δεν έχει καταπονηθεί σε βαθμό
που να δώσει ηλεκτρικό σήμα, τότε δεν θα συμβεί
θραύση ακόμα και αν η πίεση παραμείνει για μακρό
διάστημα.
Η μέθοδος ΒΑΝ αντιμετωπίσθηκε από την αρχή επικριτικά
από τους Έλληνες και ξένους σεισμολόγους.
Η αξιοπιστία, η ακρίβεια και η χρησιμότητα της μεθόδου ΒΑΝ
έγιναν αντικείμενο έντονων επιστημονικών συζητήσεων
από τα μέλη της διεθνούς σεισμολογικής κοινότητας στα
μέσα της δεκαετίας 1990.
Η μέθοδος ελέγχεται και βελτιώνεται συνεχώς αλλά ακόμη
δεν έχει κερδίσει την αδιαμφισβήτητη αποδοχή.
Σεισμοί στην Κεφαλονιά
1953
2014
από τις εικόνες μπορούμε να
συμπεράνουμε για το
μέγεθος του σεισμού και για
το είδος των κινήσεων,
άρα για και τον τύπο των
σεισμικών κυμάτων.
Σεισμοί στα Ιόνια νησιά
968
1592
1658
1729
1783
1873
1962
1456
1593
1667
1736
1791
1900
1976
1469
1612
1696
1743
1804
1909
1983
1508
1622
1704
1752
1811
1912
1988
1513
1627
1707
1746
1820
1914
1521
1632
1710
1752
1822
1915
1554
1637
1714
1759
1833
1948
1580
1642
1716
1766
1866
1953
1591
1650
1723
1767
1867
1958
Η σειρά ατελείωτη, άλλοι σεισμοί ισχυρότεροι άλλοι ασθενέστεροι
…, ένα είναι βέβαιο ότι η σεισμική δραστηριότητα θα συνεχιστεί γι’
αυτό ας μην ξεχνάμε τα μέτρα πρόληψης.
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ:
λειτουργία και κίνδυνοι.
H. Hertz (1857-1894)
απέδειξε πειραματικά
τη θεωρία του Maxwell
σχετικά με την ύπαρξη των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
(έχουμε φθάσει στο 1887)
φως, δεν είναι μόνον το ορατό φως
Graham Bell
1876
Guglielmo Markoni
1895, 1900, 1901, 1902,
…, 1935
κινητή τηλεφωνία
Στην Ελλάδα,
όπως και σε άλλες 218 χώρες του κόσμου,
η κινητή τηλεφωνία βασίζεται στα συστήματα:
GSM (Global System for Mobile Communications),
DCS 1.800 (Digital Cellural System), και
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System)
που λειτουργούν στις περιοχές συχνοτήτων
900, 1.800 και 2.100 MHz
ΑΣΚΗΣΗ:
1) Ποιο το λ των παραπάνω Η/Μ κυμάτων
2) Πόση η ενέργεια των παραπάνω Η/Μ κυμάτων σε σχέση
με το ορατό φως.
Κάθε φορά που κάνουμε μια κλήση …
Η γεωγραφική περιοχή που
καλύπτει μια εταιρεία κινητής
τηλεφωνίας
μικρότερες
διαιρείται
περιοχές
σε
(τις
κυψέλες).
Οι κεραίες εγκαθίστανται ή στις
ταράτσες κτιρίων (στις πόλεις)
ή σε άλλα υψηλά σημεία.
Η εμβέλεια της κεραίας →
το μέγεθος της κυψέλης →
το πόσες οι κυψέλες υπάρχουν
καθορίζεται από: τη γεωγραφία της περιοχής,
το εύρος των συχνοτήτων,
το πόσες κλήσεις γίνονται και
το πόσοι χρήστες υπάρχουν σε μία περιοχή.
Στις αραιοκατοικημένες περιοχές τοποθετούνται
λίγες κεραίες με εμβέλεια χιλιομέτρων και μεγάλη ισχύ.
Στις πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές τοποθετούνται
πολλές κεραίες με εμβέλειά εκατοντάδων μέτρων και μικρή ισχύ.
όσο περισσότεροι είναι οι σταθμοί βάσης, τόσο:
→ μικρότερη η ισχύς εκπομπής τους,
→ μικρότερη η ισχύς εκπομπής από τα κινητά
τηλέφωνα.
λιγότεροι σταθμοί βάσης σημαίνει:
•
αδύναμο σήμα και
• μεγαλύτερη εκπομπή ακτινοβολίας από τα κινητά που
προσπαθούν να «εντοπίσουν» τον κοντινότερο σταθμό
βάσης.
Οι κεραίες των σταθμών βάσης
εκπέμπουν το 90% των ραδιοκυμάτων οριζόντια,
για να μη διαχέεται άσκοπα η Η/Μ ακτινοβολία.
Η απόσταση ασφαλείας από μια κεραία,
είναι ~7 m μπροστά στην κεραία
και ~ 2 m κάτω από αυτή.
Σχόλιο:
Προφανώς σημασία δεν έχει μόνο η απόσταση
από μία κεραία, αλλά και η ένταση στην οποία
αυτή εκπέμπει.
Είναι ασφαλής η χρήση κινητού τηλεφώνου από
παιδιά ;
Σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα επιστημονικά
δεδομένα, δεν υπάρχει επιστημονική
τεκμηρίωση ότι η ακτινοβολία που εκπέμπεται
από τα κινητά τηλέφωνα είναι επιβλαβής για
τους ενήλικες ή τα παιδιά. Παρόλα αυτά οι
γονείς μπορούν να αποφασίσουν για το αν θα
αποθαρρύνουν ή όχι τη χρήση του κινητού
τηλεφώνου από τα παιδιά τους.
Μια άλλη απάντηση …
από τον καθηγητή Βιολογίας κ. Μαργαρίτη
και όχι μόνο.
Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας από τη μια πλευρά,
κάποιοι επιστήμονες από την άλλη,
είναι ασφαλής η χρήση κινητού τηλεφώνου και πιο ειδικά
από παιδιά;
Χωριστήκαμε σε ομάδες, κάθε ένας ανέλαβε να μελετήσει
τα επιχειρήματα μιας πλευράς και να τα υπερασπιστεί.
Εκθέσαμε προβληματισμούς,
ακούσαμε απαντήσεις
συζητήσαμε
μείναμε με απορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση των
κινητών τηλεφώνων.
πειράματα
1Ο ΠΕΙΡΑΜΑ
ΚΛΩΒΟΣ FARADAY
Τοποθετήσαμε τρία κινητά (cosmote, vodafon,wind)
σε μια σκεπασμένη κατσαρόλα από ανοξείδωτο ατσάλι.
Καλούμε τα τηλέφωνα.
Αποκρίνεται μόνο το κινητό της cosmote . Τα άλλα σιγούν.
Το ίδιο συμβαίνει όταν τυλίξουμε τα κινητά με αλουμινόχαρτο.
Εξήγηση
Η μεταλλική κατσαρόλα λειτουργεί ως κλωβός Faraday που θωρακίζειαπορροφά την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
όταν βρισκόμαστε μέσα σε αυτοκίνητο ή σε πλοίο, που είναι
“κλειστά” μεταλλικά «κουτιά», η ακτινοβολία που δέχεται ή
προσπαθεί να στείλει το κινητό εμποδίζεται από το μεταλλικό
περίβλημα. Τότε, προκειμένου η κλήση να είναι επιτυχής, το
κινητό εκπέμπει περισσότερη ακτινοβολία.
Γι’ αυτο το λόγο, θα ήταν καλό να αποφεύγουμε να παίρνουμε
τηλέφωνα όταν βρισκόμαστε σε κλειστούς χώρους.
2Ο ΠΕΙΡΑΜΑ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ
Στο πείραμα αυτό γεμίσαμε ένα δοχείο με νερό
στη συνεχεία τοποθετήσαμε ένα από τα κινητά στο νερό,
αφού το τυλίξαμε μέσα σε 3-4 πλαστικές σακούλες,
ώστε να μην περάσει νερό.
Καλούμε το τηλέφωνο ().
Στην αρχή το κινητό είχε πλήρες σήμα.
Όταν το βάλαμε στο νερό το σήμα “έπεσε” απο τις 4 στις
3 γραμμές!
Συμπεραίνουμε ότι όπως ακριβώς το νερό απορροφά
την Η/Μ ακτινοβολία, έτσι ακριβώς και το σώμα μας,
που αποτελείται από νερό, απορροφά την Η/Μ
ακτινοβολία που εκπέμπει το κινητό μας.
Σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
μπορείτε να μειώσετε την έκθεσή σας σε ραδιοσυχνότητες από τη χρήση
κινητού τηλεφώνου με τους παρακάτω τρόπους:
• χρήση «hands-free»,
• να έχετε το κινητό τηλέφωνο μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας
κατά τη διάρκεια μιας κλήσης,
• να περιορίσετε το πλήθος και τη διάρκεια των τηλεφωνικών
κλήσεων.
• Επίσης, η έκθεση μειώνεται όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε
περιοχές με καλό σήμα, επειδή στην περίπτωση αυτή το τηλέφωνο
εκπέμπει με μειωμένη ισχύ.
• προσέχουμε να αγοράζουμε κινητά με μικρό SAR
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Η Αστρονομία, αποτελείται από τις λέξεις «άστρον» +
«νέμω», είναι η επιστήμη που ερευνά και εξετάζει όλα τα
ουράνια σώματα καθώς και τις σχέσεις, κινήσεις και
δυναμική αυτών. Αναφέρεται στην παρατήρηση και την
ερμηνεία των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στον
ουράνιο χώρο πέρα από την Γη και την ατμόσφαιρά της.
Η Γη μας: 6.000.000.000.000.000.000.000 τόνοι ύλης!!!
(6∙1021 ton)
Μήκος: 13,2m
Διάμετρος: 4,2m
Ύψος περιφοράς: 569 km
Περίοδος:
97 min
Ταχύτητα:
8 km/s
Κλίση ως προς ισημερινό:
28,50
Μάζα:11.110kgr
Ο Ήλιος μας: 2∙1027 ton ύλης
Πλούτων
Δίας
Κρόνος
Ουρανός Ποσειδών
Ερμής Αφροδίτη Γη Άρης
Mercuri Venus Earth Mars
Pluto
(He-O2) CO2 N2-O2 (CO2)
(CH4)
B
B
Jupiter
H2
Saturnus
H2
Uranus
Neptune
H2, CH4
H2,CH4
B
π. νέφη
ερυθρά κηλίς
ανάδρο-
ραδιοπηγή
κλίση άξονα
ανάδρομη
ιδιοπ/φή
Τα …παιδιά
μη ιδιοπ.
περστρ. 90 0
της γειτονιάς μας: 3∙1024 ton ύλης
Νεφέλωμα της κλειδαρότρυπας (Keyhole nebula) - NGC 3372.
Θέση: αστερισμός Τροπίδας - νεφέλωμα της Τροπίδος (Carina nebula) – νότιο ημισφαίριο.
r = 7000 ly.
D = 200 ly.
Περιέχει ήλιους έκαστος, μάζας ίσης με 10-100ΜΗ.
Γαλαξίας της Ανδρομέδας Μ31
θέση: αστερισμός Ανδρομέδας
απόσταση: 2.000.000 ly
διαστάσεις: 200.000 ly
το μόνο εξωγαλαξιακό σώμα ορατό με
γυμνό οφθαλμό
Διάγραμμα Hertzsprung - Russel
ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
▪Εισαγωγή:
Από την αρχαιότητα ο νυχτερινός ουρανός γοήτευε τους λαούς της γης σε
όλες τις εποχές. Γι’ αυτό και οι αρχαίοι λαοί άρχισαν να αναζητούν στον
ουρανό σχήματα και μορφές ενώνοντας με νοητές γραμμές τα
λαμπρότερα αστέρια.
Στην Ελλάδα δε μπορούμε να διακρίνουμε όλους τους αστερισμούς,
αλλά τους περισσότερους από αυτούς. Οι σημαντικότεροι από αυτούς
είναι: η Μεγάλη και Μικρή Άρκτος και ο Ωρίωνας.
Μεγάλη Άρκτος
▪ Αποτελείται συνολικά από 138 άστρα.
▪ Ο γνωστότερος αστερισμός, ως προς το τμήμα του με το
χαρακτηριστικό σχήμα της «κατσαρόλας» ή το λεγόμενο
«άροτρο».
▪ Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε έκταση αστερισμός, και
συνορεύει με οκτώ άλλους.
Μικρά Άρκτος
▪ Τα επτά φωτεινότερα άστρα της Μικράς Άρκτου
δίνουν την εντύπωση ότι σχηματίζουν μια κουτάλα.
▪ Αποτελείται από 54 άστρα.
▪ Το άστρο που βρίσκεται στην άκρη και ενώνεται με
την Μεγάλη Άρκτο, ονομάζεται Πολικός Αστέρας.
Ωρίωνας
• Βρίσκεται στον ουράνιο ισημερινό, γεγονός που τον καθιστά
ορατό και αναγνωρίσιμο από όλα τα γεωγραφικά μήκη και
πλάτη και νότια του αστερισμού του Ταύρου και των
Διδύμων.
• Είναι ορατός από το φθινόπωρο νωρίς το πρωί μέχρι την
άνοιξη.
• Αποτελείται από οχτώ αστέρια.
Σκοτεινή ύλη – Σκοτεινή ενέργεια
Σκοτεινή είναι η ύλη που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει στους
γαλαξίες του Σύμπαντος, παρότι δεν την βλέπουμε στις
αστρονομικές παρατηρήσεις μας, προκειμένου να ερμηνεύσουμε την σχετική κίνηση των γαλαξιών καθώς και την μεταξύ
τους αλληλεπίδραση. Υπολογίζεται ότι η σκοτεινή ύλη
αποτελεί το 90% της συνολικής μάζας του Σύμπαντος.
Σκοτεινή ενέργεια είναι μια δύσκολη έννοια της αστροφυσικής.
Είναι η αιτία της επιτάχυνσης της διαστολής του σύμπαντος.
Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρουμε και πολλά για τη σκοτεινή
ενέργεια.
Η εξερεύνηση του ουράνιου θόλου ανέκαθεν υπήρξε πηγή
έμπνευσης και απαρχή επιστημονικών ανακαλύψεων.
Η ΦΥΣΙΚΗ
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΣΑΣ!!!
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ
• Φυσικής Β΄ Λυκείου, Ν. Αλεξάκη κ.ά., κεφ. Κύματα, σσ. 236-271, ΟΕΔΒ,
2010.
• «Σεισμοί φοβερότατοι» άρθρο της κ.Ευρώπης Μοσχονά –Μαραγκάκη.
• Μαθαίνοντας για τους σεισμούς, Π. Βασάλα,εκδ. Τυπωθήτω, 2005.
• Βασικά αποτελέσματα της σεισμολογικής έρευνας στην Ελλάδα, Εργ.
Γεωφυσικής ΑΠΘ, εκδ. Ζήτη, 1998.
• Σεισμός, η γνώση είναι προστασία, ΟΑΣΠ, 2007.
• Wikipedia
• Δικτυακοί τόποι εταιρειών κινητής τηλεφωνίας cosmote, vodafone, wind.
• Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής, Κ. Γαβρίλη κ.ά., ΟΕΔΒ, 2004.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
4 833 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content