ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ∆ΑΜΙΑΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΟΥΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΥ∆ΑΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΕΡΖΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΙΣΑΡΙ∆Η
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
∆ΗΜΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΕΥΚΙΛΗ
ΜΑΡΙΑΝΙΚΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΟ∆ΩΡΕΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΙΛΑΤΕΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΣΑΚΑΤΙΚΑΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΦΤΟΥΛΗ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΤΖΗ∆ΟΥΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΖΩΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΒΟΥΛΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΒΟΥΡΑΚΗ
ΕΥΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΟΝ∆ΡΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΙΓΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ)
ΣΟΥΛΙΩΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΡΑΒΑΚΟΣ
ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΜΑΝΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΙΣΣΑΡΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΒ∆ΕΛΑΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΛΑΤΖΑ
ΗΡΩ-ΡΑΦΑΗΛΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΛΜΠΑΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΟΥΡΓΙ∆ΗΣ
ΝΙΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΙΟΒΑΝΗ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΣΤΡΑΤΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΡΛΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΚΙΚΑ
ΣΟΦΙΑ
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΕΛΜΠΑΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΟΓΡΗ
ΝΙΚΗΤΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΡΥΠΑΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΕΠΑΣΤΑ
ΛΗ∆Α
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΡΗΤΙΚΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ
ΧΑΡΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ
∆ΑΝΑΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΕΦΑΤΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΟΛΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΣΦΥΡΙ∆ΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΥ
∆ΑΝΑΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΙΑΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΟΥΤΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
∆ΟΥΛΤΣΙΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΛΑΣΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΒΑΛΑΧΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΛΑΧΕΑΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΖΩΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΡΑΤΖΟΣ
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΑΛΙΒΕΡΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΤΣΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΤΣΑΡΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΝΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΡΟΝΤΙ∆ΑΚΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΟΛΕΓΟΣ
ΧΑΡΗΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑ∆ΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΟΜΑΡΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-∆ΗΜΗΤΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΒΒΑ∆Α
ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΑΜΠΑΡΑ
ΜΑΡΙΑ-ΦΛΩΡΑ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΤΑΝΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ
ΠΑΠΑ∆ΙΑ
ΕΡΑΣΜΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΑΝΤΟΥΚΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΚΑΝ∆ΑΛΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ - ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
∆Ε∆Ε
ΜΑΙΡΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΕΛΗΜΗΤΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΒΑΣΙΛΙΚΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΑΜΨΑΚΗΣ - ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣΜΥΡΩΝ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΒΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΩΡΑΙΤΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΤΕΦΑΤΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΑΜΠΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΑΜΟΥΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΑΟΥΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΕΒΕΖΟΓΛΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΕΛΛΑ
ΑΝΝΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΥΜΙΑΝΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΤΑΛΑΜΠΕΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΛΩΝΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΧΥ∆ΕΡΙΩΤΟΥ
ΙΟΥΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΨΑΡΡΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΑΒΒΑΘΑ
ΝΕΦΕΛΗ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΖΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
∆ΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΤΣΑΦΑ∆ΟΥ
ΕΛΠΙ∆Α
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΦΟΥΡΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΛΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΓΓΛΟΥΠΑ
ΕΛΙΝΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
Α∆ΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΝΤΟΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΞΕΝΑΚΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΜΕΡΑΚΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΕΤΑΞΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΝΙΝΑ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΖΑΒΕΛΗ
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΛΑΖΑΡΗΣ
ΚΟΣΜΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ-ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ
∆ΑΝΑΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΓΙΑ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΣΑΡΑΜΕΤΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΥΡΛΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ
ΦΩΤΗΣ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
ΧΑΛΚΟ∆ΑΙΜΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΓΙΑΙΛΟΓΛΟΥ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΩΓΑ
∆ΑΦΝΗ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΚΑΡΕΛΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΡΟΥΖΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΑΝΙΑΤΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΡΚΕΤΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΜΠΙΣΑΛΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΛΑΘΡΑ
ΙΩΑΝΝΑ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΑΘΟΥΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
(ΧΑΝΙΑ)
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΟΙΤΣΑΝΟΠΕΤΡΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΥ
ΑΝΝΑ
ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
ΦΑΝΙ∆ΗΣ
∆ΙΟΝΥΣΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΟΥΚΟΣ
ΧΑΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΜΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΝΤΖΕΛΕΠΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΝΤΟΚΟΣ
ΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΝΤΥΠΑ
ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΕΝΤΖΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
(ΧΑΝΙΑ)
(ΧΑΝΙΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΒΛΑΧΟΥ
ΗΛΙΑΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΑΛΑΓΚΙΑ
ΑΓΑΠΗ-ΕΙΡΗΝΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΣ
ΜΠΑΜΠΗΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΑΤΟΥΛΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΕΚΗ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΙΤΑΡΑ
ΜΙΧΑΕΛΑ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΦΑΝΤΟΜΑ
ΑΝΝΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΙΟΡΕΤΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΕΛΛΗ
ΕΛΕΝΗ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΖΕΛΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΖΗΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΖΙΑΚΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΚΟΥΤΡΟΥΤΣΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΙΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΟΥΤΣΕΡΙΝΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΥΛΩΝΑ
ΑΜΑΛΙΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΙΤΤΑΡΟΚΟΙΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΠΛΕΓΑ-ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ)
ΠΟΙΜΕΝΙ∆Η
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΣΤΑΝΩΤΑ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ)
ΤΙΛΣΙΖΟΓΛΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ
ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ
ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΑΝ∆ΑΛΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΚΟΤΤΑΡΙ∆Η
ΕΛΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΟΥΜΕΝΤΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (ΡΟ∆ΟΣ)
ΚΑΛΠΑΞΙ∆ΟΥ
ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΠΠΑΤΟΥ
ΚΛΕΙΩ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΟΥΛΑΣ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
(ΧΑΝΙΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
∆ΕΛΗΚΑΡΗ
ΗΛΙΑΝΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΒΑΡΥΤΙΜΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆Η
ΒΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΑΖΗ
ΜΑΡΙΑ - ΖΩΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
ΓΑΝΤΣΙ∆ΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ)
ΓΑΤΣΟΥΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΤΡΟ∆ΑΥΛΗ-ΚΑΚΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΡΑΝΤΖΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΜΠΕΛΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ∆ΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΜΠΕΝΑΡ∆ΗΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΕΤΡΟΥ
ΝΕΣΤΩΡ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΙΤΣΑ
ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΙΤΣΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΤΕΝΤΕ
ΙΟΛΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ)
ΦΡΕΙΖΕΡ
ΙΣΙ∆ΩΡΑ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΓΚΟΥΖΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
ΓΚΟΥΜΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ - ΜΑΞΙΜΟΣ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΕΣΕΞΙ∆ΟΥ
ΧΑΡΙΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΑΡΙ∆ΑΚΗ
ΛΥ∆ΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η
ΣΟΥΖΑΝΝΑ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΟΥΖΑΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΕΓΚΟΥ
Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΕΣΤΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ)
ΒΟΝΟΡΤΑ
ΕΛΛΗ
∆ΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΓΕΡΟΓΙΑΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ
ΓΙΩΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΦΡΑΓΚΙΑ∆ΑΚΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΝΤΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΠΟΥΡΚΟΥΤΣΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΟΛΙΝΕΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
(ΧΑΝΙΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΣΑΡΑΝΤΗΣ-ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
∆ΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ
ΗΛΙΑΝΑ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΑΒΑΣΤΑΓΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗ-ΜΙΣΕΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΚΡΑΝΙ∆ΙΩΤΗ
ΧΛΟΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΡΙΚΑΚΗΣ
ΘΟ∆ΩΡΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)
ΜΠΑΚΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ)
ΣΟΥΡΙ∆ΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
∆ΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΡΑΣΚΛΗ
ΗΡΩ
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΖΑΦΕΙΡΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΛΛΑΣ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΟΥΣΤΙΜΠΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΕΤΡΑΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΚΙΡΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΑΛΑΒΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΖΕΠΗΣ
ΟΡΦΕΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΑΥΡΙΚΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΜΠΡΑΙΤ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)
ΠΟΣΤΑΡ
ΡΟΥΣΛΑΝ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΕΛΛΗ
ΕΥΘΥΜΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΑΡΑΒΑΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ)
ΜΙΤΟΥΑΛΙ
ΣΑΡΡΑ
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ
ΝΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΑΡΡΗ
∆ΑΝΑΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ)
ΚΑΡΑ∆ΗΜΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΟΥΡΕΤΑΣ
ΝΙΚΟΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΛΑΣΚΑΡΙ∆ΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΣΜΗΝΗ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΟΥΦΑΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΙΑΛΑΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΟΤΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
Φ
Φ
(
)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΕ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Επώνυμο
Όνομα
Σχολή
Εισαγωγής
ΚΑΡΑΚΟΥΝΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ
ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ
ΜΑΡΙΑ-ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΤΡΙΚΑΛΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΤΕ)
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΤΣΑΝΤΙΚΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
ΦΕΝΤΟΥΝ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΧΟΠ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ )
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΗΣ
ΚΙΜΩΝΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)
ΑΜΙΤΣΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ
ΤΕ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕ)
ΚΑΙΜΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΛΑΜΟΥΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)
ΚΟΥΜΑΝ∆ΡΑΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΟΥΡΤΖΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΑΜΠΑΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΠΕΡΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
(ΑΘΗΝΑ)
Φ
Φ
(
)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΤΕ)
ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΛΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΝΑΤΑΛΙΑ
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ)
ΜΠΑΚΕΛΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΑΤΡΑ)
ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΥ
ΜΑΡΙΝΑ
ΡΑ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ∆ΑΚΗ
ΒΑΣΩ
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ )
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΒΑΡΕΛΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
∆ΕΛΗΚΑΡΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 3.
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ)
ΚΑΤΖΙΑΡΑΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΚΑΤΣΙΩΤΗ
ΑΘΗΝΑ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ)
ΤΡΙΤΑΚΗ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛΙ∆Η
ΑΝΝΑ (ΑΝΙΤΑ)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Επώνυμο
Όνομα
Σχολή
Εισαγωγής
ΒΙΛΛΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΛΕΝΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
ΜΑΡΟΥ∆ΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΜΕΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΜΕΛΗ
ΕΛΠΙ∆Α
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
∆ΑΦΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
ΗΛΙΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 2. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ )
ΠΙΣΣΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΕΙΡΗΝΑΚΗ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ
ΣΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Φ
Φ
(
)
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 1. ∆ΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕ, 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΕ)
ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΤΕ 2. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Η/Υ
ΤΕ 3. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΕ)
ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ-ΟΥΡΑΝΙΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΛΙΑΜΠΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΜΙΦΛΙΖΙ∆ΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΝΤΑΛΛΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Επώνυμο
Όνομα
Σχολή
Εισαγωγής
ΠΑΝΟΥ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ. 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ)
ΣΑΜΑΚΛΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΑΘΗΝΑ)
ΣΑΡΑΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
ΧΑΡΙΤΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
ΑΝ∆ΡΙΩΣΑΤΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ
ΚΟΥΣΕΤΖΗ
ΝΤΙΜΑ
ΜΑΝΘΙΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΑ
ΜΠΙΜΠΛΗ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:1. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 3. ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΕ (ΚΟΖΑΝΗ) - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΕ
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΑΡΑ
∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΠΑΤΡΙΝΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)
ΓΚΟΥΜΑ
ΑΝΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΖΟΥΒΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - Υ∆ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
Ο∆ΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΒΙΑΖΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)
ΕΦΡΑΙΜΙ∆ΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΣΑΓΩΝΑΣ - ΣΤΥΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΧΑΛΚΙ∆Α)
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2013
Σχολή
Εισαγωγής
Επώνυμο
Όνομα
ΣΤΡΩΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
(
)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: 1.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 2.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕ)
ΤΕΡΠΟ
ΚΩΣΤΑΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕ
ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΓΟΥΠΙΑΝ
ΧΑΙΚ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΧΑΝΙΑ)
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
(ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΟΦΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ)
∆ΙΩΧΝΟΥ
ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ - ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΚΑΝΑΚΗ-ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆ΟΥ
∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
∆ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
ΜΕΡΙΧΩΒΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ