close

Enter

Log in using OpenID

02/03/2015 - Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων

embedDownload
Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο
Ακινα, 10-03-2015
Αρ. Πρωτ.: 26889
ΓΕΝΙΚΗ Δ/Ν΢Η ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
& ΕΠΟΠΣΕΙΑ΢ ΣΗ΢ ΑΓΟΡΑ΢
Δ/Ν΢Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ΢ & ΕΝΗΜΕΡΩ΢Η΢ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2015
1. Τιμζσ Παρατθρθτθρίου Υγρών Καυςίμων
Οι λιανικζσ τιμζσ των υγρών καυςίμων (αμόλυβδθ 95 οκτ., ςοφπερ αμόλυβδθ 100 οκτ., ςοφπερ
LRP, πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο κζρμανςθσ κατ’ οίκον και υγραζριο κίνθςθσ) αναρτώνται
αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του Παρατθρθτθρίου Σιμών Τγρών Καυςίμων του Τπουργείου
Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ www.fuelprices.gr, όπου παρουςιάηονται κακθμερινά οι
ελάχιςτεσ, μζςεσ και μζγιςτεσ τιμζσ ςε όλουσ τουσ Νομοφσ τθσ χώρασ.
Μζςεσ τιμζσ λιανικισ πώλθςθσ καυςίμων για όλθ τθν Ελλάδα
Παραςκευή, 06 Μαρτίου2015
Προϊόν
Αμόλυβδθ 95 οκτ.
Αμόλυβδθ 100 οκτ.
Super
Diesel Κίνθςθσ
Diesel Θζρμανςθσ Κατ΄οίκον
Τγραζριο κίνθςθσ (Autogas)
Μζςθ Τιμι
1,498
1,680
1,631
1,211
0,958
0,797
* Η μζςθ τιμι πανελλαδικά υπολογίηεται από τον ςτακμιςμζνο μζςο
όρο με βάςθ τουσ όγκουσ πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό.
** Δεν καταγράφεται κατανάλωςθ ςτο πετρζλαιο κζρμανςθσ για τθ
χρονικι περίοδο 30/4 ζωσ 15/10 κάκε ζτουσ.
΢τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι μζςεσ τιμζσ λιανικισ των υγρών καυςίμων ανά Νομό.
1
Μζςεσ τιμζσ λιανικισ πώλθςθσ καυςίμων ανά νομό
Παραςκευή, 06 Μαρτίου2015
ΝΟΜΟΣ
Αμόλυβδθ
95 οκτ.
Αμόλυβδθ
100 οκτ.
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΙΣΩΛΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΓΟΛΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΣΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΧΑΪΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΒΟΙΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΔΡΑΜΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΕΒΡΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΒΟΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΗΛΕΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΜΑΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢ΠΡΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΒΑΛΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΡΔΙΣ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΡΚΤΡΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΙΛΚΙ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΖΑΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΡΙΝΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΚΩΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΡΙ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑ΢ΙΘΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕ΢ΒΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕΤΚΑΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΞΑΝΘΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΕΛΛΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΙΕΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΡΕΒΕΖΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΕΘΤΜΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΟΔΟΠΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΢ΑΜΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΢ΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΛΩΡΙΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΩΚΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΧΙΟΤ
1,486
1,517
1,492
1,520
1,499
1,491
1,500
1,524
1,487
1,588
1,535
1,497
1,568
1,488
1,497
1,474
1,563
1,515
1,476
1,487
1,495
1,486
1,519
1,548
1,569
1,504
1,502
1,508
1,595
1,494
1,487
1,595
1,526
1,515
1,499
1,509
1,477
1,484
1,486
1,496
1,560
1,490
1,586
1,482
1,494
1,497
1,500
1,543
1,500
1,545
1,584
1,663
1,723
1,670
1,714
1,667
1,693
1,718
1,761
1,677
1,776
1,716
1,677
1,813
1,611
1,688
1,661
1,716
1,735
1,652
1,789
1,698
1,658
1,788
1,735
1,716
1,764
1,678
1,707
1,823
1,653
1,649
1,765
1,764
1,698
1,706
1,698
1,679
1,617
1,658
1,663
1,773
1,689
1,762
1,658
1,655
1,707
1,700
1,694
1,728
1,733
1,803
Super
1,601
1,643
1,563
1,662
1,643
1,677
1,580
0,000
1,723
1,698
1,617
1,702
1,709
1,615
0,000
0,000
0,000
1,644
1,691
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,569
1,690
1,560
1,499
0,000
1,599
1,540
1,397
1,689
1,644
0,000
0,000
0,000
0,000
1,799
1,670
1,829
0,000
1,648
1,880
1,715
0,000
0,000
1,882
Diesel
Κίνθςθσ
1,195
1,224
1,199
1,221
1,217
1,205
1,220
1,230
1,200
1,253
1,236
1,210
1,266
1,202
1,204
1,193
1,261
1,228
1,186
1,222
1,208
1,201
1,227
1,259
1,268
1,208
1,221
1,216
1,304
1,200
1,194
1,274
1,248
1,222
1,211
1,211
1,194
1,192
1,192
1,211
1,265
1,202
1,271
1,185
1,209
1,204
1,223
1,252
1,217
1,253
1,281
Diesel
Θζρμανςθσ
Κατ΄οίκον
0,952
0,977
0,949
0,961
0,973
0,963
0,951
0,981
0,943
0,992
0,958
0,957
0,000
0,975
0,953
0,949
0,961
0,950
0,947
0,952
0,948
0,944
0,979
1,024
0,978
0,950
0,954
0,950
1,034
0,961
0,959
0,999
1,055
0,983
0,967
0,993
0,946
0,935
0,935
0,969
1,021
0,948
0,000
0,943
0,943
0,975
0,980
1,030
0,952
0,976
0,959
Υγραζριο
κίνθςθσ
(Autogas)
0,782
0,814
0,786
0,815
0,753
0,796
0,780
0,797
0,823
0,851
0,828
0,790
0,815
0,844
0,778
0,763
0,955
0,797
0,800
0,760
0,829
0,752
0,792
0,879
0,895
0,777
0,798
0,772
0,820
0,785
0,777
0,909
0,900
0,777
0,795
0,832
0,862
0,758
0,802
0,745
0,920
0,783
0,000
0,799
0,742
0,821
0,803
0,000
0,786
0,981
0,000
2
2. Απλι Αμόλυβδθ Βενηίνθ 95 οκτανίων
2. α.
Διαμόρφωση τιμής
Η τιμι διυλιςτθρίου τθσ απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων για τθν Πζμπτθ 05/03/2015
διαμορφώκθκε ςτα 0,4597 € ανά λίτρο. ΢ε ςχζςθ με τθν τιμι διυλιςτθρίου τθσ προθγοφμενθσ
εβδομάδασ (26/02/2015) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,0264 € ανά λίτρο (2,6 λεπτά).
Οι φόροι, τα τζλθ και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ αντιςτοιχοφν ςε 0,9615 € ανά λίτρο.
Η μζςθ τιμι λιανικισ τθσ απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων για τθν Παραςκευι 06/03/2015
διαμορφώκθκε ςτα 1,498 € ανά λίτρο. ΢ε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ
(27/02/2015) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,025 € ανά λίτρο (2,5 λεπτά).
Σο εκτιμώμενο περικώριο των πρατθριοφχων και των εταιρειών εμπορίασ υπολογίηεται κατά
μζςο όρο ςτα 0,0768 € ανά λίτρο (7,7 λεπτά).
Η τελικι τιμι λιανικισ διαμορφώνεται από τθν τιμι διυλιςτθρίου κατά 30,7%, από τουσ φόρουσ
(ςτακεροφσ και μεταβλθτοφσ) κατά 64,2%, και από τα εκτιμώμενα περικώρια των εταιρειών
εμπορίασ, των μεταφορζων υγρών καυςίμων και των πρατθρίων κατά 5,1% (βλ. παρακάτω
πίνακα).
3
Η εξζλιξθ των διεκνών τιμών Platts (HCIF/MED), των τιμών διυλιςτθρίου και των τιμών λιανικισ
τθσ απλισ αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτ., κακώσ και των αντίςτοιχων ενδεικτικών περικωρίων
εμπορίασ για το διάςτθμα των τελευταίων 12 μθνών παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα:
2. β.
Χονδρική Τιμή Πώλησης
Ο μζςοσ όροσ τθσ χονδρικισ τιμισ πώλθςθσ τθσ απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων από τισ
εταιρείεσ εμπορίασ πετρελαιοειδών για τθν Παραςκευι 06/03/2015 ιταν 1,460 € ανά λίτρο.
Αναλυτικά, οι μζςεσ κατώτατεσ και ανώτατεσ τιμζσ χονδρικισ, κακώσ και θ μζςθ τιμι ανά νομό
παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα:
Μζςεσ Τιμζσ Χονδρικισ Πώλθςθσ Απλισ Αμόλυβδθσ Βενηίνθσ ανά Νομό
Παραςκευι 06 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
MΕΣΗ ΤΙΜΗ
ME ΦΠΑ
ΝΟΜΟ΢ ΑΙΣΩΛΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΓΟΛΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΣΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΧΑΪΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΒΟΙΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΔΡΑΜΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΕΒΡΟΤ
1,434
1,439
1,424
1,441
1,408
1,415
1,423
1,446
1,453
1,405
1,442
1,499
1,481
1,511
1,480
1,504
1,471
1,478
1,463
1,481
1,528
1,488
1,466
1,460
1,467
1,461
1,456
1,443
1,451
1,454
1,467
1,466
1,465
4
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
MΕΣΗ ΤΙΜΗ
ME ΦΠΑ
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΒΟΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΗΛΕΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΜΑΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢ΠΡΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΒΑΛΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΡΔΙΣ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΡΚΤΡΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΙΛΚΙ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΖΑΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΡΙΝΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΚΩΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΡΙ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑ΢ΙΘΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕ΢ΒΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕΤΚΑΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΞΑΝΘΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΕΛΛΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΙΕΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΡΕΒΕΖΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΕΘΤΜΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΟΔΟΠΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΢ΑΜΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΢ΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΛΩΡΙΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΩΚΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΧΙΟΤ
1,447
1,474
1,454
1,441
1,431
1,465
1,441
1,414
1,420
1,430
1,427
1,438
1,451
1,444
1,439
1,434
1,421
1,435
1,439
1,422
1,477
1,427
1,453
1,425
1,440
1,430
1,426
1,431
1,442
1,476
1,430
1,442
1,431
1,430
1,424
1,435
1,452
1,429
1,471
1,429
1,513
1,499
1,491
1,526
1,475
1,564
1,485
1,470
1,488
1,484
1,486
1,484
1,513
1,537
1,480
1,463
1,472
1,527
1,505
1,482
1,536
1,507
1,483
1,501
1,521
1,471
1,478
1,470
1,489
1,514
1,487
1,513
1,464
1,486
1,478
1,468
1,471
1,479
1,552
1,478
1,480
1,487
1,472
1,484
1,453
1,514
1,463
1,442
1,454
1,457
1,456
1,461
1,482
1,491
1,459
1,449
1,447
1,481
1,472
1,452
1,507
1,467
1,468
1,463
1,480
1,451
1,452
1,450
1,465
1,495
1,459
1,477
1,447
1,458
1,451
1,452
1,462
1,454
1,511
1,454
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο.
1,422
1,497
1,460
ΝΟΜΟΣ
* Μζςοι όροι ελάχιςτων και μζγιςτων τιμών χονδρικισ όπωσ υποβάλλονται από τισ εταιρείεσ
εμπορίασ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών βάςει τθσ ΚΤΑ 978/24-10-2011.
** Η ςτάκμιςθ γίνεται βάςει των όγκων πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό.
2. γ.
Συγκριτικά στοιχεία με Ε.Ε.
Οι λιανικζσ τιμζσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ με φόρουσ και προ φόρων ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. για τισ
02/03/2015 (τελευταία επίςθμα ςτοιχεία) παρουςιάηονται ςυγκριτικά κατά φκίνουςα ςειρά ςτα
παρακάτω διαγράμματα:
5
Euro-super 95 (weekly prices with taxes) - 02/03/2015
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Netherlands
Italy
United Kingdom
Denmark
Greece
Finland
Sweden
Portugal
Euro Area 18
Germany
EUR 28
Belgium
France
Malta
Ireland
Slovenia
Spain
Croatia
Slovakia
Cyprus
Romania
Austria
Hungary
Luxembourg
Lithuania
Czech Republic
Estonia
Poland
Bulgaria
Latvia
0
Πθγι: European Commission
Euro-super 95 (weekly prices without taxes) - 02/03/2015
700
600
500
400
300
200
100
Malta
Denmark
Spain
Bulgaria
Italy
Cyprus
Portugal
Sweden
Luxembourg
Belgium
Finland
Euro Area 18
Hungary
Romania
Greece
Netherlands
Germany
Croatia
EUR 28
Austria
France
Lithuania
Estonia
Poland
Slovenia
Ireland
Latvia
Czech Republic
United Kingdom
Slovakia
0
Πθγι: European Commission
Αναλυτικά ςτοιχεία για τισ τιμζσ καυςίμων και τουσ φόρουσ ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. παρουςιάηονται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ:
*Οι ςυγκρίςεισ των τιμών μεταξφ των διαφόρων χωρών κα πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι
εξαιτίασ των διαφορών ςτθν ποιότθτα των προϊόντων, ςτισ πρακτικζσ μάρκετινγκ, ςτισ δομζσ τθσ αγοράσ
και ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που επικρατοφν ςε κάκε χώρα.
6
3. Πετρζλαιο Κίνθςθσ (Biodiesel)
3. α.
Διαμόρφωση τιμής
Η τιμι διυλιςτθρίου του πετρελαίου κίνθςθσ για τθν Πζμπτθ 05/03/2015 διαμορφώκθκε ςτα
0,5368 € ανά λίτρο. ΢ε ςχζςθ με τθν τιμι διυλιςτθρίου τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ
(26/02/2015) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,0049 € ανά λίτρο (0,5 λεπτά).
Οι φόροι, τα τζλθ και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ αντιςτοιχοφν ςε 0,5674 € ανά λίτρο.
Η μζςθ τιμι λιανικισ του πετρελαίου κίνθςθσ για τθν Παραςκευι 06/03/2015 διαμορφώκθκε ςτα
1,211 € ανά λίτρο. ΢ε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ (27/02/2015) ςθμειώκθκε
αφξθςθ κατά 0,012 € ανά λίτρο (1,2 λεπτά).
Σο εκτιμώμενο περικώριο των πρατθριοφχων και των εταιρειών εμπορίασ υπολογίηεται κατά
μζςο όρο ςτα 0,1068 € ανά λίτρο (10,7 λεπτά).
Η τελικι τιμι λιανικισ διαμορφώνεται από τθν τιμι διυλιςτθρίου κατά 44,3%, από τουσ φόρουσ
(ςτακεροφσ και μεταβλθτοφσ) κατά 46,9%, και από τα εκτιμώμενα περικώρια των εταιρειών
εμπορίασ, των μεταφορζων υγρών καυςίμων και των πρατθρίων κατά 8,8% (βλ. παρακάτω
πίνακα).
7
Η εξζλιξθ των διεκνών τιμών Platts (HCIF/MED), των τιμών διυλιςτθρίου και των τιμών λιανικισ
για το πετρζλαιο κίνθςθσ, κακώσ και των αντίςτοιχων ενδεικτικών περικωρίων εμπορίασ για το
διάςτθμα των τελευταίων 12 μθνών παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα:
3. β.
Χονδρική Τιμή Πώλησης
Ο μζςοσ όροσ τθσ χονδρικισ τιμισ πώλθςθσ του πετρελαίου κίνθςθσ από τισ εταιρείεσ εμπορίασ
πετρελαιοειδών για τθν Παραςκευι 06/03/2015 ιταν 1,142 € ανά λίτρο.
Αναλυτικά, οι μζςεσ κατώτατεσ και ανώτατεσ τιμζσ χονδρικισ, κακώσ και θ μζςθ τιμι ανά νομό
παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα:
Μζςεσ Τιμζσ Χονδρικισ Πώλθςθσ Πετρελαίου Κίνθςθσ ανά Νομό
Παραςκευι 06 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
MΕΣΗ ΤΙΜΗ
ME ΦΠΑ
ΝΟΜΟ΢ ΑΙΣΩΛΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΓΟΛΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΣΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΧΑΪΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΒΟΙΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΔΡΑΜΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΕΒΡΟΤ
1,112
1,117
1,106
1,119
1,086
1,096
1,102
1,125
1,122
1,100
1,060
1,167
1,169
1,176
1,157
1,190
1,160
1,181
1,144
1,158
1,200
1,169
1,140
1,143
1,141
1,138
1,138
1,128
1,142
1,134
1,140
1,150
1,115
8
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
MΕΣΗ ΤΙΜΗ
ME ΦΠΑ
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΒΟΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΗΛΕΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΜΑΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢ΠΡΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΒΑΛΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΡΔΙΣ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΡΚΤΡΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΙΛΚΙ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΖΑΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΡΙΝΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΚΩΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΡΙ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑ΢ΙΘΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕ΢ΒΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕΤΚΑΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΞΑΝΘΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΕΛΛΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΙΕΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΡΕΒΕΖΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΕΘΤΜΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΟΔΟΠΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΢ΑΜΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΢ΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΛΩΡΙΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΩΚΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΧΙΟΤ
1,120
1,157
1,130
1,115
1,108
1,137
1,114
1,093
1,099
1,099
1,104
1,130
1,139
1,129
1,103
1,113
1,098
1,125
1,108
1,100
1,153
1,116
1,133
1,101
1,114
1,105
1,106
1,106
1,116
1,157
1,106
1,129
1,107
1,107
1,107
1,122
1,131
1,107
1,157
1,116
1,187
1,169
1,167
1,202
1,155
1,222
1,164
1,190
1,187
1,169
1,175
1,178
1,196
1,241
1,164
1,157
1,164
1,200
1,181
1,165
1,194
1,192
1,167
1,187
1,189
1,155
1,156
1,146
1,158
1,194
1,170
1,177
1,133
1,164
1,157
1,151
1,163
1,165
1,219
1,165
1,154
1,163
1,149
1,158
1,132
1,179
1,139
1,141
1,143
1,134
1,140
1,154
1,168
1,185
1,133
1,135
1,131
1,163
1,144
1,132
1,174
1,154
1,150
1,144
1,152
1,130
1,131
1,126
1,137
1,176
1,138
1,153
1,120
1,135
1,132
1,137
1,147
1,136
1,188
1,140
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο.
1,104
1,180
1,142
ΝΟΜΟΣ
* Μζςοι όροι ελάχιςτων και μζγιςτων τιμών χονδρικισ όπωσ υποβάλλονται από τισ εταιρείεσ
εμπορίασ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών βάςει τθσ ΚΤΑ 978/24-10-2011.
** Η ςτάκμιςθ γίνεται βάςει των όγκων πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό.
3. γ.
Συγκριτικά στοιχεία με Ε.Ε.
Οι λιανικζσ τιμζσ πετρελαίου κίνθςθσ με φόρουσ και προ φόρων ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. για τισ
02/03/2015 (τελευταία επίςθμα ςτοιχεία) παρουςιάηονται ςυγκριτικά κατά φκίνουςα ςειρά ςτα
παρακάτω διαγράμματα:
9
Automotive gas oil (weekly prices with taxes) - 02/03/2015
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
United Kingdom
Italy
Sweden
Denmark
Finland
Netherlands
Malta
EUR 28
Ireland
Cyprus
Romania
Euro Area 18
Germany
Hungary
Belgium
Portugal
Slovenia
France
Greece
Austria
Croatia
Spain
Estonia
Bulgaria
Czech Republic
Slovakia
Poland
Lithuania
Luxembourg
Latvia
0
Πθγι: European Commission
Automotive gas oil (weekly prices without taxes) - 02/03/2015
700
600
500
400
300
200
100
Denmark
Malta
Greece
Bulgaria
Sweden
Finland
Cyprus
Spain
Hungary
Portugal
Belgium
Luxembourg
Romania
Italy
Netherlands
Austria
Estonia
Euro Area 18
EUR 28
Lithuania
Croatia
Germany
Poland
Czech Republic
United Kingdom
Slovakia
Ireland
Latvia
France
Slovenia
0
Πθγι: European Commission
Αναλυτικά ςτοιχεία για τισ τιμζσ καυςίμων και τουσ φόρουσ ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. παρουςιάηονται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
*Οι ςυγκρίςεισ των τιμών μεταξφ των διαφόρων χωρών κα πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι
εξαιτίασ των διαφορών ςτθν ποιότθτα των προϊόντων, ςτισ πρακτικζσ μάρκετινγκ, ςτισ δομζσ τθσ αγοράσ
και ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που επικρατοφν ςε κάκε χώρα.
10
4. Πετρζλαιο Θζρμανςθσ (Κατ΄οίκον)
4. α.
Διαμόρφωση τιμής
Η τιμι διυλιςτθρίου του πετρελαίου κζρμανςθσ για τθν Πζμπτθ 05/03/2015 διαμορφώκθκε ςτα
0,4623 € ανά λίτρο. ΢ε ςχζςθ με τθν τιμι διυλιςτθρίου τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ
(26/02/2015) ςθμειώκθκε μείωςθ κατά 0,0087 € ανά λίτρο (0,9 λεπτά).
Οι φόροι, τα τζλθ και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ αντιςτοιχοφν ςε 0,4184 € ανά λίτρο.
Η μζςθ τιμι λιανικισ του πετρελαίου κζρμανςθσ (κατ’ οίκον) για τθν Παραςκευι 06/03/2015
διαμορφώκθκε ςτα 0,958 € ανά λίτρο. ΢ε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ
(27/02/2015) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,006 € ανά λίτρο (0,6 λεπτά).
Σο εκτιμώμενο περικώριο των πρατθριοφχων και των εταιρειών εμπορίασ υπολογίηεται κατά
μζςο όρο ςτα 0,0773 € ανά λίτρο (7,8 λεπτά).
Η τελικι τιμι λιανικισ διαμορφώνεται από τθν τιμι διυλιςτθρίου κατά 48,3%, από τουσ φόρουσ
(ςτακεροφσ και μεταβλθτοφσ) κατά 43,7%, και από τα εκτιμώμενα περικώρια των εταιρειών
εμπορίασ, των μεταφορζων υγρών καυςίμων και των πρατθρίων κατά 8,1% (βλ. παρακάτω
πίνακα).
11
Η εξζλιξθ των διεκνών τιμών Platts (HCIF/MED), των τιμών διυλιςτθρίου και των τιμών λιανικισ
για το πετρζλαιο κζρμανςθσ (κατ’ οίκον), κακώσ και των αντίςτοιχων ενδεικτικών περικωρίων
εμπορίασ για το διάςτθμα των τελευταίων 12 μθνών παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα:
4. β.
Χονδρική Τιμή Πώλησης
Ο μζςοσ όροσ τθσ χονδρικισ τιμισ πώλθςθσ του πετρελαίου κζρμανςθσ (κατ’ οίκον) από τισ
εταιρείεσ εμπορίασ πετρελαιοειδών για τθν Παραςκευι 05/03/2015 ιταν 0,907 € ανά λίτρο.
Αναλυτικά, οι μζςεσ κατώτατεσ και ανώτατεσ τιμζσ χονδρικισ, κακώσ και θ μζςθ τιμι ανά νομό
παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα:
Μζςεσ Τιμζσ Χονδρικισ Πώλθςθσ Πετρελαίου Θζρμανςθσ (κατ’ οίκον) ανά Νομό
Παραςκευι 06 Μαρτίου 2015
ΝΟΜΟΣ
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
MΕΣΗ ΤΙΜΗ
ME ΦΠΑ
ΝΟΜΟ΢ ΑΙΣΩΛΙΑ΢ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΓΟΛΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΚΑΔΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΡΣΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΣΣΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΑΧΑΪΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΒΟΙΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΔΡΑΜΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΔΩΔΕΚΑΝΗ΢ΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΕΒΡΟΤ
0,890
0,891
0,888
0,897
0,869
0,878
0,886
0,901
0,899
0,884
0,896
0,934
0,928
0,922
0,940
0,935
0,922
0,921
0,912
0,919
0,980
0,921
0,912
0,910
0,905
0,918
0,902
0,900
0,904
0,906
0,909
0,932
0,908
12
ΜΕΣΗ ΚΑΤΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
ΜΕΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ
ΜΕ ΦΠΑ
MΕΣΗ ΤΙΜΗ
ME ΦΠΑ
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΒΟΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΖΑΚΤΝΘΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΗΛΕΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΜΑΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢ΠΡΩΣΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΘΕ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΒΑΛΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑΡΔΙΣ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΑ΢ΣΟΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΡΚΤΡΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΙΛΚΙ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΖΑΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΟΡΙΝΘΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΚΤΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΚΩΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑΡΙ΢Η΢
ΝΟΜΟ΢ ΛΑ΢ΙΘΙΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕ΢ΒΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΛΕΤΚΑΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΜΕ΢΢ΗΝΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΞΑΝΘΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΕΛΛΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΙΕΡΙΑ΢
ΝΟΜΟ΢ ΠΡΕΒΕΖΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΕΘΤΜΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΡΟΔΟΠΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΢ΑΜΟΤ
ΝΟΜΟ΢ ΢ΕΡΡΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΣΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΦΘΙΩΣΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΛΩΡΙΝΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΦΩΚΙΔΟ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ΢
ΝΟΜΟ΢ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΟΜΟ΢ ΧΙΟΤ
0,897
0,922
0,916
0,891
0,884
0,922
0,895
0,874
0,883
0,893
0,885
0,885
0,923
0,903
0,891
0,891
0,882
0,913
0,885
0,887
0,935
0,899
0,924
0,875
0,897
0,892
0,884
0,888
0,904
0,930
0,886
0,921
0,884
0,888
0,890
0,898
0,912
0,888
0,931
0,906
0,943
0,929
0,946
0,934
0,913
0,957
0,933
0,909
0,936
0,923
0,920
0,918
0,963
0,966
0,913
0,919
0,921
0,961
0,923
0,924
0,961
0,959
0,943
0,947
0,937
0,923
0,918
0,911
0,933
0,946
0,934
0,954
0,911
0,917
0,923
0,914
0,921
0,923
0,962
0,926
0,920
0,926
0,931
0,912
0,898
0,939
0,914
0,891
0,909
0,908
0,902
0,902
0,943
0,934
0,902
0,905
0,901
0,937
0,904
0,905
0,948
0,929
0,933
0,911
0,917
0,908
0,901
0,899
0,918
0,938
0,910
0,937
0,897
0,903
0,906
0,906
0,917
0,906
0,947
0,916
ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ Μ.Ο.
0,886
0,929
0,907
ΝΟΜΟΣ
* Μζςοι όροι ελάχιςτων και μζγιςτων τιμών χονδρικισ όπωσ υποβάλλονται από τισ εταιρείεσ
εμπορίασ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών βάςει τθσ ΚΤΑ 978/24-10-2011.
** Η ςτάκμιςθ γίνεται βάςει των όγκων πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό.
4. γ.
Συγκριτικά στοιχεία με Ε.Ε.
Οι λιανικζσ τιμζσ πετρελαίου κζρμανςθσ με φόρουσ και προ φόρων ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. για τισ
02/03/2015 (τελευταία επίςθμα ςτοιχεία) παρουςιάηονται ςυγκριτικά κατά φκίνουςα ςειρά ςτα
παρακάτω διαγράμματα:
13
Heating gas oil (weekly prices with taxes) - 02/03/2015
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Denmark
Italy
Hungary
Sweden
Portugal
Malta
Netherlands
Romania
Greece
Finland
Slovenia
Cyprus
Estonia
Austria
France
Poland
EUR 28
Euro Area 18
Ireland
Spain
Latvia
Czech Republic
Croatia
United Kingdom
Bulgaria
Germany
Lithuania
Belgium
Luxembourg
Slovakia
0
Πθγι: European Commission
Heating gas oil (weekly prices without taxes) - 02/03/2015
800
700
600
500
400
300
200
100
Denmark
Malta
Italy
Hungary
Finland
Cyprus
Estonia
Poland
France
Portugal
Bulgaria
Greece
Austria
Lithuania
EUR 28
Euro Area 18
Latvia
Luxembourg
Ireland
Sweden
Croatia
Belgium
Spain
Germany
United Kingdom
Czech Republic
Slovenia
Romania
Netherlands
Slovakia
0
Πθγι: European Commission
Αναλυτικά ςτοιχεία για τισ τιμζσ καυςίμων και τουσ φόρουσ ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. παρουςιάηονται ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
*Οι ςυγκρίςεισ των τιμών μεταξφ των διαφόρων χωρών κα πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι
εξαιτίασ των διαφορών ςτθν ποιότθτα των προϊόντων, ςτισ πρακτικζσ μάρκετινγκ, ςτισ δομζσ τθσ αγοράσ
και ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που επικρατοφν ςε κάκε χώρα.
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
1 449 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content