close

Enter

Log in using OpenID

21 & 22 οκτωβριου 2011 sofitel athens airport το πρωτο συνεδριο

embedDownload
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
& ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
21 & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011
SOFITEL ATHENS AIRPORT
ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΕ
CUSTOMER SERVICE, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΕΣΟ ΟΡΟ
ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ EVENT
Τα αποτελέσματα της ανώνυμης ψηφοφορίας σχολιάζουν:
Αθανάσιος Βλάσσης, Group Logistics Director Ομίλου COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Γιώργος Καψής, Διευθυντής Logistics OK ANYTIME MARKET
Ρήγας Κουτρουμάνος, Central Logistics Manager ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
Άρης Κωνσταντάτος, Logistics & Customer Service Manager BARILLA HELLAS Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη
Γιώργος Παρασκευάδης, Supply Chain Director (Consumer Division) JOHNSON & JOHNSON HELLAS,
Demand Management – Cluster Lead JOHNSON & JOHNSON EAME
Γιώργος Σπανός, Sales SA & Logistics Manager ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πώς ερμηνεύουν και κρίνουν τους δείκτες απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνεργαζόμενες
με αυτήν Διευθύνσεις; Στη συζήτηση συμμετέχουν:
Χρίστος Θεοδωρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής CHIPITA
Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ELBISCO
Χριστίνα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ.
2η μέρα: Μείωση κόστους και αύξηση της παραγωγικότητας. Μιλούν:
Σταμάτης Ανδριανόπουλος, executive consultant PLANNING
Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Γενικός Διευθυντής PLANNING
Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Business Unit Manager PLANNING
Έλενα Καλλονά, Managing Director JUNGHEINRICH HELLAS
Μαρία Γούσιου, Product Manager JUNGHEINRICH HELLAS
Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Business Development Special Solution Consultant MANTIS
Αθανασία Κλουτσινιώτη, Consulting Team Leader & Product Manager τομέα Διαχείρισης Αποθεμάτων MANTIS
Britta Balden, Διευθύνουσα Σύμβουλος Retail@Link
Σπύρος Ζαφειρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος KTISISSOL GROUP
Διοργάνωση:
Χρυσοί Χορηγοί:
Χορηγοί
Έντυπης Επικοινωνίας:
SUPPLY CHAIN
INSTITUTE LTD
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Επιστημονική Υποστήριξη:
Χορηγοί
Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας:
Achieving
Excellence
Together
Η 2η μέρα επιδοτείται από το ΛΑΕΚ 0,45%. Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 17 Οκτωβρίου
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ
BALANCED
SCORECARD:
Επιλέγοντας σωστά μέσα
από τον “ωκεανό” των
μετρήσεων
SUPPLY CHAIN
BENCHMARKING:
Η δύναμη της συγκριτικής
αξιολόγησης
MANAGEMENT BY
OBJECTIVES (MBO):
Παραμένοντας σε τροχιά
επιτυχίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ
Μια επιχείρηση μπορεί να “μετρήσει” το ο,τιδήποτε. Το
θέμα είναι τι θα μετρηθεί, για ποιο λόγο θα μετρηθεί, πώς
θα μετρηθεί και πώς θα αξιοποιηθεί το αποτέλεσμα της
μέτρησης συνδεόμενο με τους στρατηγικούς στόχους της
επιχείρησης (στην προκειμένη περίπτωση της Διεύθυνσης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας). Αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος του
Balanced Scorecard, μιας σύγχρονης μεθοδολογίας
μέτρησης της απόδοσης που:
§ Αναγνωρίζει & αποσαφηνίζει τους κρίσιμους
τομείς για τη λειτουργία της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας
§ Καθορίζει μεγέθη & ποσοτικούς στόχους
§ Επιλέγει & συνθέτει το κατάλληλο & χρήσιμο
πλέγμα Δεικτών (KPIs)
§ Συλλέγει τα αναγκαία στοιχεία
§ Αποτυπώνει με ακρίβεια τα Strengths &
Weaknesses της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
§ Στρέφει προς τη σωστή κατεύθυνση τη στρατηγική
για βελτίωση των αποτελεσμάτων
è
Το Benchmarking (συγκριτική αξιολόγηση) αποτελεί μια
νέα μέθοδο management που βρίσκει ευρεία εφαρμογή
στη διεθνή αγορά, ενώ έχει κάνει την εμφάνισή της και στην
Ελλάδα. Με τη χρήση του benchmarking, το οποίο
βασίζεται στην εφαρμογή συγκεκριμένων KPIs, κάθε
επιχείρηση μπορεί να διαγνώσει εάν το επίπεδο
λειτουργιών, κόστους και απόδοσής της είναι υψηλό,
μεσαίο ή χαμηλό συγκριτικά με τον μέσο όρο της αγοράς.
Παράλληλα, διαπιστώνει τη διαφορά που τη χωρίζει από τις
εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις (Best-In-Class) και
τους λόγους που ώθησαν αυτές τις εταιρείες στην κορυφή.
Με αυτό τον τρόπο, η εταιρεία αυτόματα ενεργοποιείται
προκειμένου να στοχεύσει σωστά και να προχωρήσει στις
απαραίτητες ενέργειες (self-motivated).
Το benchmarking επιτρέπει την ακριβή μέτρηση και
αξιολόγηση της εταιρείας σε μια σειρά από βασικές
λειτουργίες μεταξύ αυτών και στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Μπορεί να πραγματοποιηθεί στα παρακάτω επίπεδα:
§ Ανταγωνιστικό benchmarking: σύγκριση με
εταιρείες του ιδίου κλάδου
§ Εσωτερικό benchmarking: σύγκριση της
απόδοσης ιδίων διευθύνσεων της εταιρείας σε
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές
§ Benchmarking σε επίπεδο διαδικασιών: σύγκριση
με παρόμοιες διαδικασίες επιχειρήσεων
διαφορετικών κλάδων
§ Γενικευμένο benchmarking: διερεύνηση εάν η
εταιρεία έχει εκσυγχρονιστεί σε σχέση με την
αγορά στον τομέα ή τους τομείς που την
ενδιαφέρουν
è
Το Management by Objectives αποτελεί το 3ο και
τελευταίο στάδιο στο οποίο χρησιμοποιούνται οι ποσοτικοί
δείκτες (και ο βαθμός σημασίας τους) για να αξιολογηθεί
κυρίως η υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει η εταιρία
σε προηγούμενα στάδια και κατά πόσο χρειάζεται να
καθοριστούν νέοι στόχοι. Αποτελεί ένα αντικειμενικό,
δίκαιο και αξιόπιστο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης.
Το MBO διαφέρει από τα υπόλοιπα συστήματα γιατί
βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και στοιχεία και δεν
επιτρέπει τη χρήση υποκειμενικών μετρήσεων.
Παράλληλα προβλέπει τη συμμετοχή εργαζομένων κάθε
βαθμίδας στην ιεραρχία.
è
è
è
è
è
è
Σαφής αναγνώριση των δυνατών & αδύναμων
σημείων στη λειτουργία της Εφοδιαστικής
Αλυσίδας από πλευρά κόστους και
παραγωγικότητας
Σωστές και ακριβείς μετρήσεις και εκτιμήσεις
Ασφαλείς και συμφέρουσες διοικητικές
αποφάσεις βάση των εξαγόμενων
συμπερασμάτων από τη χρήση των δεικτών
Τυποποίηση του ελέγχου κόστους και
παραγωγικότητας
Δυνατότητα σταθερής παρακολούθησης μέσα
από τη διαρκή εφαρμογή των δεικτών ανά
τακτά χρονικά διαστήματα
Μεγαλύτερη επιτυχία στα προγράμματα cost
fitness
κ.α.
Σαφέστερη αντίληψη της θέσης της
επιχείρησης στον “επιχειρηματικό χάρτη” και
κατά συνέπεια, ευστοχότερες επιλογές και
αποτελεσματικότερες δράσεις
è Δυνατότητα σύγκρισης με το μέσο όρο των
ανταγωνιστικών εταιρειών και εξαγωγής
πολύτιμων συμπερασμάτων
è Δυνατότητα σύγκρισης των λειτουργιών της
εταιρείας με τις αντίστοιχες που εκτελούνται
από εταιρείες διαφορετικών οικονομικών
κλάδων
è Επιτάχυνση της αναδιοργάνωσης με τη χρήση
ήδη δοκιμασμένων και πετυχημένων
Πρακτικών
κ.α
è
è
è
è
Συμβολή στη διατήρηση των προσπαθειών
μείωσης κόστους και αύξησης της
παραγωγικότητας σε βάθος χρόνου
Αντικειμενική τεκμηρίωση της πορείας
υλοποίησης των στόχων
Ενσωμάτωση των στελεχών και εργαζομένων
στη νέα στρατηγική
Ενεργός συμμετοχή των στελεχών και
εργαζομένων
Συνεχής βελτίωση
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οι σημερινές συνθήκες απαιτούν συγκεκριμένη καταγραφή κάθε κόστους «γραμμή προς γραμμή», σύγκριση του κόστους με τον
μέσον όρο αντίστοιχου κόστους άλλων ελληνικών εταιρειών και τρόπους άμεσης εξάλειψης ή μείωσής του. Με αυτό το σκεπτικό, το
συνέδριο αποτελείται από 4 άξονες:
§
§
§
§
Διαμόρφωση των Δεικτών Κόστους (KPIs) & Παραγωγικότητας με τη χρήση του Balanced Scorecard
Benchmarking σε Live Voting
Τρόποι μείωσης του κόστους & αύξησης της παραγωγικότητας
Αξιολόγηση μέτρησης της απόδοσης με τη χρήση του Management by Objectives (MBO)
ΔΕΙΚΤΕΣ - KPIs
BALANCED SCORECARD
BENCHMARKING
ΣΕ LIVE VOTING
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
& ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
Με
αναδιοργάνωση
διασικασιών
Με τη χρήση
συστημάτων &
τεχνολογιών
Με
outsourcing
Με αποφάσεις σε
Logistics Real Estate
Με χρήση
Green Logistics
Management by objectives (MBO)
ΔΕΙΚΤΕΣ - KPIs
1ο μέρος: Διαμόρφωση των Δεικτών (KPIs): Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα διαθέσιμοι δείκτες κόστους και
απόδοσης για την Εφοδιαστική Αλυσίδα. Ταυτόχρονα όμως, οι Διευθυντές Logistics καλούνται να γνωρίζουν με λεπτομέρεια κάθε
δαπάνη καθώς και το βαθμό απόδοσης κάθε δραστηριότητας. Ένα πλέγμα δεικτών που διαμορφώνονται από το Supply Chain Institute
και την Planning, θα παρουσιαστούν και θα δοθούν στους σύνεδρους, προκειμένου να έχουν αναλυτικό έλεγχο των δαπανών και της
παραγωγικότητας.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
& ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ SUPPLY CHAIN KPIs
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
UTILISATION
Κόστος ανά
παλετοθέση
Αποθήκευση παλετών ανά
τ.μ.
% κατειλημμένων
κυβικών μέτρων
Picking παραγγελιογραμμών
ORDER PICKING Κόστος ανά
παραγγελιογραμμή ή ή κιβωτίων ανά
ανά συλλογή κιβωτίου ανθρωποώρα
% χρήσης
ανθρώπινου
δυναμικού και
εξοπλισμού
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΚΥΚΛΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ
Ακρίβεια
location
κωδικών
Ρυθμός
αναπλήρωσης
θέσης
Ακρίβεια
picking
Order picking
cycle time (ανά
παραγγελία)
ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
Κόστος ανά παλέτα ή
τεμάχιο
Παραγγελίες ή
παραγγελιογραμμές ανά
ανθρωποώρα
% παραληφθέντων
παραγγελιών με
σωστό
documentation
% Damage Free
παραγγελιών
Dock – to –
Stock cycle
time
ΔΙΑΝΟΜΗ
Κόστος διανομής ανά
παλέτα ή κιβώτιο
Αριθμός παραδόσεων από
το φορτηγό ανά ημέρα
Capacity φορτηγού Ακρίβεια
παραδόσεων (%
& % χρήσης
αποδεδειγμένα
ωφέλιμου όγκου
παραληφθέντων
Δελτίων
Παραγγελίας)
On time
παραδόσεις
CUSTOMER
SERVICE
Χαμένες πωλήσεις %
stock outs
Backorders ως % των
συνολικών παραγγελιών ή
παραγγελιογραμμών
Order Fill Rate ή
Line Fill Rate
Perfect Order
Order Cycle
Time
BENCHMARKING ΣΕ LIVE VOTING
2ο μέρος: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι σύνεδροι θα συγκρίνουν επί τόπου τι πληρώνουν και πόσο παραγωγικοί είναι σε σχέση με
το μέσο όρο των εταιρειών που θα συμμετέχουν στο event, με βάση τους δείκτες που θα παρουσιαστούν. Θα πραγματοποιηθεί
ζωντανή έρευνα στην αίθουσα και θα αναδειχθούν τα αποτελέσματα από τους ίδιους τους σύνεδρους. (Επισημαίνεται ότι η ψηφοφορία
είναι ανώνυμη και κανείς δεν γνωρίζει τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα από κάθε σύνεδρο: ούτε οι σύνεδροι, ούτε ο
διοργανωτής, ούτε η εταιρεία παροχής του λογισμικού που υποστηρίζει τη διαδικασία live voting. Στην οθόνη θα προβληθούν τα
ποσοστά που λαμβάνει κάθε ερώτηση). Παράλληλα η PLANNING συγκεντρώνει τον μέσον όρο των καλύτερων επιδόσεων που έχουν
καταγραφεί από τα έργα της τα τελευταία χρόνια και παρέχει τη δυνατότητα στους σύνεδρους να διαπιστώσουν σε ποια επίπεδα
κυμαίνεται η δική τους βαθμολογία συγκριτικά με τα best practices.
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
3ο μέρος: Θα ακολουθήσει η παρουσίαση των μεθόδων μείωσης τους κόστους που τις περισσότερες φορές συνδέονται και με αύξηση
της παραγωγικότητας: 3α. Αναδιοργάνωση Διαδικασιών Αποθήκευσης & Διανομής, 3β. Συστήματα και τεχνολογίες, 3γ. Logistics
Outsourcing, 3δ. Αποφάσεις Logistics Real Estate, 3ε. Green Logistics.
3α. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ
?
?
?
?
?
Πώς βελτιστοποιώ τις διαδικασίες παραλαβής;
Πώς οργανώνω τις θέσεις Picking & την Picking Area;
Πώς υλοποιώ τα κύματα εκτέλεσης παραγγελιών;
Πώς εφαρμόζω τα δρομολόγια διανομής & τα συνδέω με τη δρομολόγησης των πωλητών;
Πώς αξιοποιώ καλύτερα τον στόλο μου;
κ.α.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
3β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
?
?
?
?
?
Ποιες οι αποσβέσεις και οι εξοικονομήσεις από τη χρήση συστημάτων και τεχνολογιών στην Αποθήκευση & τη Διανομή;
Ποιες τεχνολογικές επεμβάσεις στο Κέντρο Διανομής, μου εξοικονομεί αξιόλογα ποσά;
Πώς θα πετύχω να μειώσω το απόθεμα μου στην αποθήκη με τη χρήση της τεχνολογίας;
Ποιες οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στα ανυψωτικά, το WMS, το Voice Picking, τα RF, τα Lighting Systems, το RFID;
Ποια τα cost savings στην τηλεματική και τη δρομολόγηση;
κ.α.
3γ. LOGISTICS OUTSOURCING
?
?
?
?
Πώς το Balanced Scorecard χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση υπηρεσιών 3rd Party Logistics;
Πώς στοχοποιούνται οι 3PLs από τους πελάτες τους και ποιοι δείκτες εντάσσονται στα συμβόλαια;
Πόσο αυτονόητη είναι η συμφωνία στον ορισμό και τον τρόπο υπολογισμού των KPIs μεταξύ 3PLs και χρηστών;
Ποιο είναι το Best Value for Money σύμφωνα με τις υπηρεσίες που προσφέρονται;
κ.α.
3δ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ LOGISTICS REAL ESTATE
?
?
?
?
?
Καταργώ την αποθήκη μου;
Μετακομίζω;
Ενοικιάζω χώρο σε κτίριο τρίτου;
Ποιες οι επιλογές μέσα στην κρίση;
Πόσο πάει το τ.μ. σήμερα σε Ασπρόπυργο, Οινόφυτα, Σίνδο, Καλοχώρι
κ.ά
3ε. GREEN LOGISTICS
?
?
?
Τι προσφέρει το BMS για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας;
Ποιες οι εξελίξεις στον φυσικό φωτισμό νέας γενιάς;
Πώς μπορώ να αξιοποιήσω φωτοβολταϊκά συστήματα;
MANAGEMENT BY OBJECTIVES
4ο μέρος: Η εφαρμογή του MBO στην Εφοδιαστική Αλυσίδα.
Στη διάρκεια του τελευταίου μέρους της 1ης ημέρας θα παρουσιαστεί αναλυτικά η μεθοδολογία όπου μεταξύ άλλων θα γίνει αναφορά
στη χρησιμότητα, τη διεθνή εμπειρία, τις προϋποθέσεις σωστής εφαρμογής, τα βήματα υλοποίησης και τα αποτελέσματα της μεθόδου.
Στη συνέχεια, θα δοθούν παραδείγματα υπολογισμού & ανάλυσης δεδομένων όπως και ορθής ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Τη 2η
ημέρα του event (Σάββατο 22 Οκτωβρίου) προβλέπεται Επιστημονικό Παίγνιο με τη χρήση Η/Υ όπου οι συμμετέχοντες θα
διαγωνιστούν βάσει business case scenario, στην ορθή αξιολόγηση της απόδοσης και της ανάλυσης των αποτελεσμάτων.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Logistics Managers
Διευθυντές Αποθήκης
Υπεύθυνους Customer Service
Υπεύθυνους Μεταφορών
IT Managers
Υπεύθυνους μηχανογραφικού συστήματος & WMS
Υπεύθυνους Διανομών
Υπεύθυνους παραλαβών, φορτώσεων, παραδόσεων
Συντονιστές Picking
Υπεύθυνους γραφείων κίνησης
κ.ά.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ – ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
08.30 – 09.00: προσέλευση – εγγραφές
09.00 – 09.45: Εισαγωγική ομιλία: Ο,τι δεν μετριέται, δεν αντιμετωπίζεται.
Η εφαρμογή της τριλογίας «Balanced Scorecard – Benchmarking – Management by Objectives» στην Αποθήκευση
και τη Διανομή ως σύγχρονων εργαλείων διοίκησης για τη μείωση κόστους και αύξηση παραγωγικότητας
Στ. Ανδριανόπουλος, executive consultant PLANNING A.E.
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ (KPIs) & BENCHMARKING ΜΕ LIVE VOTING
09.45 – 11.15:
Α' ΜΕΡΟΣ: ΓΙΑ ΤΟ CUSTOMER SERVICE
► Περιγραφή – ανάλυση δεικτών:
Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Γενικός Διευθυντής PLANNING
Βασίλης Παπακώστας, Associate Manager PLANNING
Ευάγγελος Κουτρουμπίνας, Consultant PLANNING
► Διεξαγωγή ζωντανής ψηφοφορίας από τους σύνεδρους
► Σχολιασμός αποτελεσμάτων:
Άρης Κωνσταντάτος, Logistics & Customer Service Manager
BARILLA HELLAS Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη
Γιώργος Σπανός, Sales SA & Logistics Manager
ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
11.15 – 11.30: διάλειμμα
11.30 – 13.00: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ
► Περιγραφή – ανάλυση δεικτών:
Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Business Unit Manager PLANNING
Παναγιώτης Γκαντήραγας, Consultant PLANNING
► Διεξαγωγή ζωντανής ψηφοφορίας από τους σύνεδρους
Αθανάσιος Βλάσσης, Group Logistics Director
► Σχολιασμός αποτελεσμάτων:
Ομίλου COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Γιώργος Καψής, Διευθυντής Logistics OK ANYTIME MARKET
13.00 -14.00: γεύμα
Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
14.00 – 15.30:
Γ' ΜΕΡΟΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
► Περιγραφή – ανάλυση δεικτών:
Νίκος Γκότζιας, Consultant PLANNING
Δημήτρης Ανδριανόπουλος, Consultant PLANNING
► Διεξαγωγή ζωντανής ψηφοφορίας από τους σύνεδρους
Ρήγας Κουτρουμάνος, Central Logistics Manager ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
► Σχολιασμός αποτελεσμάτων:
Γιώργος Παρασκευάδης, Supply Chain Director
(Consumer Division) JOHNSON & JOHNSON HELLAS,
Demand Management – Cluster Lead JOHNSON & JOHNSON EAME
MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
15.30 – 16.00: Παραμένοντας σε τροχιά επιτυχίας Σταμάτης Ανδριανόπουλος, PLANNING
16.00 – 16.15: διάλειμμα
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
16.15 – 17.15:
Πώς ερμηνεύουν και κρίνουν τους δείκτες απόδοσης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας συνεργαζόμενες
με αυτήν Διευθύνσεις;
Χρίστος Θεοδωρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής CHIPITA
Στη συζήτηση συμμετέχουν:
Χριστίνα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Ι. & Σ.
Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων ELBISCO
Συντονιστής: Αθανάσιος Κ. Μαύρος, PLANNING
17.15 – 17.30: Συζήτηση – κλείσιμο 1ης μέρας
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (με επιδότηση από το ΛΑΕΚ κατά 6h)
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
08.30 – 09.00: προσέλευση – εγγραφές
09.00 – 10.30: ΜΒΟ GAME και ανάδειξη νικητών: Σταμάτης Ανδριανόπουλος, PLANNING
10.30 – 10.45: διάλειμμα
10.45 – 12.15:
Αναδιοργάνωση διαδικασιών αποθήκευσης & διανομής - Νέα συστήματα και τεχνολογίες με γρήγορο pay back
(Γιώργος Παναγιωτόπουλος, PLANNING)
.
Με τη συμμετοχή των:
Έλενα Καλλονά – Μαρία Γούσιου, Managing Director & Product Manager JUNGHEINRICH HELLAS:
«Μείωση λειτουργικού κόστους των κέντρων διανομής κατά 20% με τη χρήση του BestInvest»
Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Business Development Special Solution Consultant MANTIS:
«Έξυπνα Πληροφοριακά Συστήματα Logistics & Υψηλές Αποδόσεις»
Αθανασία Κλουτσινιώτη, Consulting Team Leader & Product Manager τομέα Διαχείρισης Αποθεμάτων MANTIS:
«Επίδραση των αποθεμάτων στους οικονομικούς δείκτες και τις οικονομικές αναφορές»
Σπύρος Ζαφειρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος KTISISSOL GROUP:
«Καινοτόμες μεθοδολογίες για μείωση κόστους στους αποθηκευτικούς και βιομηχανικούς χώρους»
12.15 – 12.45: διάλειμμα
12.45 – 14.15:
Η χρήση των KPIs ως εργαλείο υποστήριξης διοικητικών αποφάσεων για τη συγκράτηση του κόστους, την αύξηση
της παραγωγικότητας και τη χρήση του Logistics Outsourcing (Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Planning)
Με τη συμμετοχή της Britta Balden, Διευθύνουσα Σύμβουλος Retail@Link
«Ηλεκτρονική Τιμολόγηση: Πόσα κερδίζει η ελληνική επιχείρηση από την αποϋλοποίηση των παραστατικών της;»
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
OΙ ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ LIVE VOTING
Αθανάσιος Βλάσσης, Group Logistics Director Ομίλου COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ
Ο κ. Αθανάσιος Βλάσσης είναι Group Logistics Director των εταιρειών Cosmote και Γερμανός από το Μάρτιο 2008. Μεταξύ άλλων:
συντονίζει τις λειτουργίες logistics για την εξυπηρέτηση άνω των 500 καταστημάτων και άνω των 2.500 εταιρικών πελατών στην
Ελλάδα, επιβλέπει τις αντίστοιχες δραστηριότητες για την αγορά της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, είναι υπεύθυνος για την
συσκευασία των προϊόντων καρτοκινητής της COSMOTE καθώς και για την οργάνωση των Logistics δραστηριοτήτων που αφορούν
τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό της εταιρείας, προσφέρει 3PL υπηρεσίες στα Duty Free Shops και στην Hellas Sat μέσω του κέντρου
διανομής Αυλώνας, εισήγαγε και παρακολουθεί κοινούς δείκτες logistics benchmarking για τις δραστηριότητες του ομίλου σε όλες
τις χώρες, ήταν project leader του νέου κέντρου διανομής της εταιρείας στη Βουλγαρία, έχει εγκαθιδρύσει Disaster Recovery Sites
στην Ελλάδα και τη Ρουμανία, έχει εντάξει προδιαγραφές SOX στα Logistics της εταιρείας κ.ά. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Supply Chain Director
της CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Logistics Operations Director of Distributions Centers στην Ελλάδα, Project Manager και Network Logistics
Manager της ίδιας εταιρείας και Warehouse Manager στη Ν. Μαρινόπουλος Α.Ε. Είναι Χημικός Μηχανικός απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών και
κάτοχος Diploma in Business Administration από το ALBA Business School.
Γιώργος Καψής, Διευθυντής Logistics OK ANYTIME MARKET
O Γιώργος Καψής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης,
είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος ειδίκευσης στην επιστήμη των Αποφάσεων του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής &
Διοίκησης και μιλά Αγγλικά & Γερμανικά. Η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1998 από τη ΜΕΤΑΞΑ Distilleries, ως
Υπεύθυνος Προγραμματισμού Παραγωγής & Υλικών. Στη συνέχεια μεταπήδησε στον ΟΜΙΛΟ ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπου εργάστηκε διαδοχικά,
στις Δ/νσεις Προμηθειών και Logistics, ως Υπεύθυνος Προμηθειών & Προγραμματισμού Αγορών καταναλωτικών μπαταριών, ως
Supply Chain & Materials Planning Manager και ως Logistics Projects & Export Manager. Το 2006 μετά την απόσχιση του
βιομηχανικού κλάδου από τον ΓΕΡΜΑΝΟ, συστάθηκε η ανεξάρτητη εταιρεία SUNLIGHT ΑΕΒΕ, στην οποία για 3 χρόνια κατείχε τον
τίτλο του Διευθυντή Logistics. Το 2009 μετακινήθηκε στον Όμιλο CRETA FARMS, οπού για 2 χρόνια κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εφοδιαστικής
Αλυσίδας, ενώ πλέον από τον Ιανουάριο του 2011 κατέχει τη θέση του Δ/ντη Logistics στην αλυσίδα ΟΚ ANYTIME MARKET.
Ρήγας Κουτρουμάνος, Central Logistics Manager ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ
Ο Ρήγας Κουτρουμάνος γεννήθηκε στη Δήμητρα Αρκαδίας το 1953. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός όπου και αποφοίτησε με
πτυχίο Λίαν Καλώς. Ως Μηχανολόγος Μηχανικός εργάσθηκε στη Μελετητική Εταιρεία ΤΑΛΩΣ ΑΕ και στην Κατασκευαστική Εταιρεία
ΕΛΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Από το 1983 μέχρι το 1995 εργάσθηκε στην Εταιρεία MOBIL OIL HELLAS AE σε διάφορες Διευθυντικές θέσεις
σχετικές με τα Operations, όπως Διευθυντής Εγκατάστασης Καυσίμων Ασπροπύργου, Διευθυντής Εργοστασίου Λιπαντικών
Δραπετσώνας, Διευθυντής Επαρχιακών Εγκαταστάσεων Καυσίμων και Μεταφορών. Το 1993 εργάσθηκε για έξι μήνες στο Λονδίνο
στην οργάνωση της MOBIL EUROPE στα Logistics και αργότερα για δύο μήνες στη Ρώμη στην οργάνωση της MOBIL OIL TRADING.
To 1995 μετακινήθηκε στην ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ όπου εργάσθηκε σε διάφορες Διευθυντικές Θέσεις. Από το 2009 κατέχει τη
θέση του Central Logistics Manager της ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ.
Άρης Κωνσταντάτος, Logistics & Customer Service Manager BARILLA HELLAS Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη
Ο κ. Άρης Κωνσταντάτος διαθέτει ευρεία εμπειρία στον χώρο των Logistics και του Customer Service. Πριν την ανάληψη των
καθηκόντων του στη Misko – Barilla από το 2005, εργάσθηκε στην ΕΛΓΕΚΑ ως Warehouse & Distribution Manager και Acting Logistics
Manager, όντας παράλληλα Project Manager για την εφαρμογή του WMS module του SAP και του HACCP όπως και Maintenance
Manager & Head of Billing Dpt. Tη διετία 2001 – 2003 εργάσθηκε στην BSH (Bosch – Siemens – Pitsos) ως Stock Control & Distribution
Manager. Tο χρονικό διάστημα 1996 – 2001 διετέλεσε στη UNILEVER HELLAS στις θέσεις: Powders' Production Division Manager (Skip
– Omo – Radion), project manager in implementation – installation of Quality Module of SAP (ERP operating system), Development Quality & Marketing Service Manager in Industrial Detergents, Development - Quality & Marketing Service Assistant Manager.
Γιώργος Παρασκευάδης, Supply Chain Director (Consumer Division) JOHNSON & JOHNSON HELLAS,
Demand Management – Cluster Lead JOHNSON & JOHNSON EAME
Ο κ. Γ. Παρασκευάδης έχει την ευθύνη για τα in-bound και out-bound Logistics της Johnson & Johnson Hellas όπως και την ευθύνη
του ομάδων Demand Planning για την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στην Johnson & Johnson Hellas έχει
διατελέσει στο παρελθόν ως Business Unit Manager – Medical Devices & diagnostics, Strategic Affair Director της ιδίας Διεύθυνσης,
National Key Accounts Associate Director (Consumer) και στην ίδια Διεύθυνση προγενέστερα ως Trade Marketing & Sales Processes
Manager / As. Director, Marketing Manager και Group Product Manager. Εργάζεται στην εταιρεία από το 1993. Κατέχει MBA από το
Tulane University της Νέας Ορλεάνης (ΗΠΑ) λαμβάνοντας υποτροφία από το Fullbright Foundation και το Tulane University και πρώτο
πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Γιώργος Σπανός, Sales SA & Logistics Manager ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο κ. Γιώργος Σπανός ασκεί από το 2006 μέχρι σήμερα, Διοίκηση των Logistics, του Customer Service και των Sales κάτω από ένα
ενιαίο Σχήμα στη Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων (μεταξύ άλλων ανάπτυξη Μικρής Αγοράς – Αναπροσαρμογή Δικτύου
Πωλήσεων Ειδικών Συνεργατών βάση Παραμέτρων Supply – Βελτιστοποίηση (Time-Cost-Service) της ροής προϊόντων μέχρι το τελικό
σημείο δίνοντας επιπλέον προστιθέμενη αξία). Από το 2006-2009, υπήρξε Logistics & Customer Service Manager της ίδιας εταιρείας,
συνδέοντας το Supply με το Demand και δημιουργώντας τμήμα Customer Service και Sales Support. Προγενέστερα είχε εργαστεί στη
Μινέρβα Ελαιουργικών Επιχειρήσεων ως Logistics Manager, Project Manager, Planning Manager και Assistant Planning & Purchasing
Manager. Είχε επίσης εργαστεί ως μηχανικός έργων στην ΕΡΓΑΣ και ως μηχανικός έργων και υπεύθυνος αγορών στη Metaltherm. Είναι
Πτυχιούχος της ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ Αθηνών τμήμα Πολιτικών Μηχανικών το 1992, με εμπειρία σε τομείς όπως της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Παραγωγής,
Customer Service και ΕΙS (Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα). Έγγαμος, με δυο τέκνα και μόνιμη διαμονή στη Χαλκίδα.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Η ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Χρίστος Θεοδωρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής CHIPITA
Πριν την ανάληψη της Εμπορικής Διεύθυνσης του Κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών της CHIPITA, ο κ. Χρίστος Θεοδωρόπουλος υπήρξε επί 8
χρόνια, Διευθυντής Πωλήσεων της ίδιας εταιρείας. Από το 1997 έως το 2000 διετέλεσε Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας διανομών ΤΟΞΟΤΕΣ
Α.Ε., ενώ επί μια 10ετία είχε αντίστοιχη θέση στην ΕΛΓΕΚΑ. Για 7 χρόνια εργάσθηκε στη ΒΙΟΦΑΡΜ Α.Ε. ως ως Area Manager αρχικά και τον
τελευταίο 1,5 χρόνο ως Διευθυντής Πωλήσεων. Την τριετία 1977 – 1980 είχε εργαστεί ως πωλητής στην εταιρεία PROCTER & GAMBLE. Έχει
σπουδάσει Αρχές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων στο ΕΛΚΕΠΑ ενώ έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων.
Σταύρος Μποζίκας, Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού ELBISCO
Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Ανθρωπιστικές Επιστήμες στη Σορβόννη. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στο χώρο διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού, έχει υπηρετήσει τα τελευταία τριάντα χρόνια σε σημαντικές διευθυντικές θέσεις, στο χώρο του HR, σε
μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες και ομίλους, όπως τα Prisunic Μαρινόπουλος, η Mercedes Benz Hellas S.A., η Εγνατία
Τράπεζα, η TVX Hellas S.A., η Alumil S.A. κ.α. Μιλάει γαλλικά και αγγλικά.
Χριστίνα Παπανδρέου, Γενική Οικονομική Διευθύντρια ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
Η κυρία Χριστίνα Παπανδρέου είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών(πρώην ΑΣΟΕΕ).
Από τον Σεπτέμβριο του 2008 κατέχει την θέση της Γενικής Οικονομικής Διευθύντριας της εταιρείας ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. . Η κυρία
Παπανδρέου διαθέτει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία στον Οικονομικό τομέα με παράλληλη δραστηριότητα στο χώρο του Supply
Chain από ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. ΄Εχει διατελέσει European Financial Supply Chain
Manager της Unilever Ευρώπης, Financial και Logistic Director της Unilever Hellas, National Logistic Director του ομίλου Unilever
στην Ελλάδα καθώς και Οικονομικός Διευθυντής της Νίκας ΑΒΕΕ. Είναι μέλος της Διοικούσας επιτροπής του ΕΙΟΔ της ΕΕΔΕ καθώς
και μέλος της Φορολογικής επιτροπής του Ελληνοαμερικάνικου Εμπορικού Επιμελητηρίου.
ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΤΗΣ 2ης ΜΕΡΑΣ
(ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ)
Σταμάτης Ανδριανόπουλος, executive consultant PLANNING
Ο κ. Σταμάτιος Ανδριανόπουλος είναι ιδρυτής και Executive Consultant της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων PLANNING Α.Ε. και
επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Είναι Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, με ειδικότητα Μηχανικού Παραγωγής. Διαθέτει υπερ20ετή εμπειρία στους τομείς Στρατηγικού
Σχεδιασμού, Μεθοδολογίας Διοίκησης Έργων, Εφαρμογής Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,
Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR), Οργάνωσης Παραγωγής, Logistics κ.λ.π.. Έχει εκπονήσει, τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό, περισσότερα από 180 έργα Logistics και γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο. Δεν είναι τυχαίο ότι από πολλούς
αποκαλείται ο «γκουρού» των Logistics στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, έχει υλοποιήσει πληθώρα έργων Ανασχεδιασμού
Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR), Οργάνωσης Παραγωγής κ.λ.π., τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως τα Logistics των Ολυμπιακών
Αγώνων του 2004, Αναδιοργάνωσης πολλών μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών (όπως ΕΛΑΪΣ, ALUMIL, ΠΛΑΙΣΙΟ, NOTOS COM κλπ), Σχεδιασμού
διαμετακομιστικών κέντρων εταιρειών όπως LEVER, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, KRAFT, IKEA (α' Πανευρωπαϊκό βραβείο 2009), κ.α. Έχει συνεργασθεί με μεγάλες
Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως η VIVARTIA, FRIGOGLASS, ELBISCO, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ «ΑΘΗΝΑ
2004», ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, η BEIERSDORF HELLAS S.A., η WARNER LAMBERT A.E., η
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Π. ΑΕΒΕ, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε., η ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΤΕ, η Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., κ.α. Τα σεμινάριά του έχουν
παρακολουθήσει περισσότερα από 18.000 στελέχη Ελληνικών επιχειρήσεων.
Αθανάσιος Κ. Μαύρος, Γενικός Διευθυντής PLANNING
Οικονομολόγος και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Μηχανικού Βιομηχανίας (M.Sc. in Industrial Engineering, Polytechnic University,
N.Y. USA). Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα εξυπηρέτησης σημείων λιανικής (Sales & Logistics) έχοντας συμμετάσχει σε
αντίστοιχα Route-To-Market projects σε εταιρείες όπως: Chipita, Vivartia – Μπάρμπα Στάθης, Kraft Foods Hellas, Π.Γ. ΝΙΚΑΣ, Tasty
Foods, Pepsico, Mars, UMC Bulgaria – Vivartia Group, Coca Cola, Papaellinas Cyprus, Sarantis, IPH Cyprus, Starfoods Romania κ.λ.π.
Διαθέτει 23ετή εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ως υπεύθυνος σημαντικών έργων τόσο του ιδιωτικού τομέα όσο και του
Δημόσιου, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ν.Α. Ευρώπης (Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία, Σκόπια, Πολωνία, Λιθουανία,
Ουκρανία, Τουρκία). Έχει εκπονήσει πλήθος έργων σε ιδιωτικές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς
σε θέματα Supply Chain & Logistics, Cost Fitness (StS), Efficiencies, Increasing Productivities, Change Management. Εδικός σύμβουλος σε θέματα
ανάπτυξης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού (ITD) και Certified Trainer από τον Βρετανικό Οργανισμό Εμπορικής και Βιομηχανικής
Εκπαίδευσης BACIE. Μέλος ΕΔΕ /ΙΔΙΠ, ΙΠΕ (Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος).
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Business Unit Manager PLANNING
Είναι απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης με ειδικότητα Μηχανικός Παραγωγήςκαι Διοίκησης. Από το 1994 είναι σύμβουλος
επιχειρήσεων και στέλεχος της εταιρείας PLANNING. Σήμερα είναι υπεύθυνος του τομέα BPR της PLANNING. Είναι εξειδικευμένος σε
θέματα Αξιολόγησης Επιχειρήσεων & Ανασχεδιασμού Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPR), Implementation Ολοκληρωμένων
Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), Logistics & Supply Chain Management, Sales & Customer
Service Management, Οργάνωσης Συστημάτων Παραγωγής, Κοστολόγησης & Benchmarking Διαδικασιών. Έχει
εκτελέσει συναφή έργα σε μερικές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές και Πολυεθνικές επιχειρήσεις (ΦΑΜΑΡ, ΜΠΙΣΚΟΤΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , BINGO, ELBISCO, ΕΛΑΪΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΝΙΚΑΣ , INFO-QUEST, ΕΛΓΕΚΑ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ , ALOUMIL,
LAVIPHARM, ΟΠΑΠ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ , KRAFT, McCain, FROIGOGLASS, COCA-COLA 3E, ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣΗ κ.λ.π.).
Είναι εισηγητής και πραγματοποιήσει πλήθος σεμιναρίων κατάρτισης (ενδοεπιχειρησιακά και μη) σε στελέχη Ελληνικών και Κυπριακών επιχειρήσεων
σε θέματα Αναδιοργάνωσης, Σχεδισμού & Βελτιστοποίησης συστημάτων Logistics, Δικτύων Διανομής, Customer Service, Διαχείρισης Αποθεμάτων.
Έλενα Καλλονά, Managing Director JUNGHEINIRCH HELLAS
Η κ. Έλενα Καλλονά είναι από το 2002 Managing Director της εταιρείας Jungheinrich Hellas ΕΠΕ, θυγατρικής του Ομίλου Jungheinrich ενός
από τους τέσσερις μεγαλύτερους προμηθευτές, περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, και συστημάτων αποθήκευσης υψηλής
τεχνολογίας, στον κόσμο. Στον χώρο των logistics από τον Ιούνιο 1992, έχοντας εργασθεί σαν Customer Service Manager στην εταιρεία Δ.
Καλλονάς & Υιός ΕΠΕ, έναν από τους παλαιότερους αντιπροσώπους περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, που από το 1957 ασχολείτο
με περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα, συστήματα αποθήκευσης, βιομηχανικές πόρτες, σταθμούς φορτοεκφόρτωσης, φραγές και πολλά άλλα
προϊόντα μέχρι το 2002 οπότε και συγχωνεύθηκε με την Jungheinrich Hellas ΕΠΕ. Με πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση του πελάτη και
την προσαρμογή στην νέα απαιτητική καθημερινότητα, προσφέρουμε ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις που μειώνουν το Συνολικό
Λειτουργικό Κόστος στο ελάχιστο. Ανταποκρινόμαστε πάντα άμεσα στις ανάγκες της αγοράς, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες.
Μαρία Γούσιου, Product Manager JUNGHEINRICH HELLAS
Η Μαρία Γούσιου είναι Product Manager της εταιρείας JUNGHEINRICH HELLAS ΕΠΕ. Εργάσθηκε από το 1999 έως το 2000 σαν βοηθός
διεύθυνσης και το 2000, μεταπήδησε στο Τμήμα Πωλήσεων. Έκτοτε έχει ασχοληθεί με το Order Processing όλων των προϊόντων που
εμπορεύεται η εταιρεία καθώς και με το marketing. Τον τελευταίο χρόνο σαν Product Manager πλέον της εταιρείας, προσπαθεί να
βρίσκει πάντα την καλύτερη δυνατή λύση στο κάθε «πρόβλημα» του πελάτη και ασχολείται παράλληλα με την εκπαίδευση και προώθηση
όλων των προϊόντων και των καινοτομιών της εταιρείας. Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος τεχνικής σχολής
Προγραμματισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά.
Αργύρης Παπαντωνόπουλος, Business Development Special Solution Consultant MANTIS
Ο κ. Αργύρης Παπαντωνόπουλος είναι Business Development Special Solution Consultant της εταιρίας Mantis A.E.E, που ειδικεύεται
στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης και οργάνωσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχει σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήματα
καθώς επίσης και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Logistics Management. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πάνω από 10 μεγάλα έργα
πληροφοριακών συστημάτων Logistics, σε μεγάλες Ελληνικές εταιρίες. Στην 12 ετή σταδιοδρομία του έχει κατά καιρούς έχει εργαστεί σε
μεγάλες εταιρίες όπως: LAS Patra A.E του ομίλου Lavipharm, στον Όμιλο Χατζηιωάννου, στην Optimum A.E., κατέχοντας υπεύθυνες
θέσεις, όπως IT & Logistics Supervisor, IT Project Manager, Logistics & Supply Chain Senior Consultant. Έχει ανακοινώσει δημοσιεύσεις
και άρθρα του σε περιοδικά του χώρου, συμμετέχει σε συνέδρια και είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Logistics. Σήμερα είναι 36 ετών.
Αθανασία Κλουτσινιώτη, Consulting Team Leader & Product Manager τομέα Διαχείρισης των Αποθεμάτων MANTIS
Η κα Αθανασία Κλουτσινιώτη είναι διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης με μεταπτυχιακές σπουδές στα Logistics –
Εφοδιασμός και Διακίνηση Προϊόντων.Τα τελευταία 10 χρόνια, εργάζεται στην Mantis Πληροφορική ΑΕΕ, και τώρα κατέχει την θέση του
Consulting Team Leader και Product Manager στο τομέα της Διαχείρισης των Αποθεμάτων. Μέσα από τα 16 χρόνια εμπειρίας της στο
χώρο έχει εργαστεί με πελάτες σε διάφορους βιομηχανικούς χώρους, βοηθώντας τους να εφαρμόσουν λύσεις στην διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω πληροφοριακών συστημάτων. Έχει εκπονήσει πλήθη μελετών και εφαρμογών σε θέματα Logistics
(Πρόβλεψη ζήτησης, σχεδιασμό και αναπλήρωση αποθεμάτων) για εταιρείες τόσο στην Ελληνική Αγορά όσο και σε εταιρείες του
Εξωτερικού. Μερικές από αυτές τις εταιρείες είναι ο Όμιλος Σαρακάκη, Όμιλος Βασιλάκη, ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ ΑΕ, ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, Intercars κλπ. Έχει
γράψει πολλά άρθρα σε ηγετικά περιοδικά του χώρου και συμμετέχει σε συνέδρια και εκθέσεις.
Britta Balden, Διευθύνουσα Σύμβουλος Retail@Link (Managing -Director in Retail@Link)
Η κα Britta Balden είναι ιδρυτής και διευθύνουσα σύμβουλος της Retail@Link. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Γερμανία όπου
ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία. Πριν την ίδρυση της Retail@Link το 2003, είχε εργαστεί σε εταιρείες όπως η PWC, η KPMG,
η Daimler-Benz-Industrie AEG, η Hochtief και η ΩΝΙΑ-ΝΕΤ σε καθήκοντα οικονομικού ελέγχου, διαχείρισης και οικονομικής διεύθυνσης,
καθώς και δημιουργίας και εξέλιξης εταιρικών στρατηγικών. Η κα Balden, έχει επιδείξει ιδιαίτερο ταλέντο στη διαχείριση projects
τεχνολογικής καινοτομίας, με «μότο» της την αδιάκοπη εξέλιξη. Στόχος της είναι μια υγιής εταιρεία που προσφέρει αξιόπιστες και ακριβείς
λύσεις αξίας στους πελάτες της, όραμα το οποίο μεταλαμπαδεύει καθημερινά στην ομάδα της Retail@Link, δημιουργώντας έφορο έδαφος
για διαρκή αναβάθμιση και πρόοδο. Πιστεύει ότι η τεχνολογία και περισσότερο η συνεργασία δια μέσου αυτής, είναι ο δρόμος για την
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς και τη διατήρηση της αειφορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Σπύρος Ζαφειρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος KTISISSOL GROUP
Ο κ. Σπύρος Ζαφειρόπουλος διευθύνει τον όμιλο KTISISSOL ο οποίος δραστηριοποιείται στα τεχνικά έργα από το 1995 στην Ελλάδα, την
Κύπρο, τη Ρουμανία και την Αλβανία. Στα 16 χρόνια δραστηριοποίησής του στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, ο όμιλος έχει καταφέρει
να εφαρμόζει καινοτόμες μεθοδολογίες για τη μείωση του κόστους σε βιομηχανικά έργα και κέντρα διανομής ενδυναμώνοντας την
πελατειακή του βάση. Ο κ. Ζαφειρόπουλος έχει αποφοιτήσει ως Αρχιτέκτων Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ PLANNING & TOY SUPPLY CHAIN INSTITUTE
Στελέχη των δύο εταιρειών εργάσθηκαν για τη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση και παρουσίαση πληροφοριών και στοιχείων για το Supply Chain
Benchmarking.
ΕΛΕΝΗ ΠΕΓΙΟΥ
Η κα Πέγιου είναι απόφοιτος του τμήματος Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιά (νυν Βιομηχανική Διοίκηση &
Τεχνολογία). Εργάζεται στην PLANNING από το 1999 και κατέχει τη θέση του Senior Consultant σε θέματα Logistics. Συγκεκριμένα, έχει εκπονήσει
σειρά έργων που άπτονται σε θέματα Σχεδιασμού Αποθηκευτικών Κέντρων, Οργάνωσης και Αναδιοργάνωσης Λειτουργίας, Μηχανογραφικής και
Διοικητικής οργάνωσης. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε έργα κοστολόγησης και ανασχεδιασμού της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και αναδιοργάνωση
κυκλωμάτων διανομής. Ενδεικτικά αναφέρονται εταιρείες για τις οποίες έχει εκπονήσει μελέτες: CANA, FAMAR, Coca Cola 3Ε, PHARMASERVE LILLY,
ELBISCO, ΕΛΤΑ, CHICCO, AMVIS, ΠΛΑΙΣΙΟ Computers, INFOQUEST, ΜΕΒΓΑΛ, TOI MOI, YALCO, TELEMARKETING κ.ά. Έχει, επίσης, συμμετάσχει σε
σημαντικά έργα που αφορούν σε ανθρώπινο δυναμικό και εκπαίδευση, όπως αυτό της ΟΕΟΑ Αθήνα 2004 για την κινητοποίηση και την εκπαίδευση του
προσωπικού της ΓΔ Μεταφορών.
ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
Ο κ. Νίκος Βούλγαρης είναι στέλεχος της PLANNING από τον Ιανουάριο του 2008 και κατέχει τη θέση του Logistics Consultant. Είναι διπλωματούχος
Μηχανολόγος Μηχανικός από το University of Sussex του Ηνωμένου Βασιλείου. Επίσης κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στα συστήματα Αυτοματισμού στην
κατεύθυνση «Κατασκευή και Παραγωγή» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ειδικεύεται σε έργα logistics όπως χωροταξικό και λειτουργικό
σχεδιασμό και επανασχεδιασμό κέντρων διανομής καθώς και σε μελέτες Στρατηγικού Σχεδιασμού και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων. Ο κ. Βούλγαρης
έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ενδεικτικές εταιρείες είναι η Pharmaserve Lilly, AstraZeneca, Estee Lauder,
Sarkk, Oktabit, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, SATO ΑΕ, ΠΛΑΙΣΙΟ computers, ΣΙΔΜΑ ΑΕ, Zouras Farm, Μούχαλης, ELBISCO, ΒΙ.ΠΑ.ΘΕ, COSMOTE
Romania, Vivechrom, Intersport κ.ά.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ο Βασίλης Παπακώστας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη
Θεσσαλονίκη καθώς επίσης είναι κάτοχος ALBA MBA. Κατά τη διάρκεια των στρατιωτικών του υποχρεώσεων εργάστηκε στην εταιρία McDonald's
Hellas, ως «Family & Kids Marketing Co-ordinator». Από τον Ιούνιου του 2007 εργάζεται στην Planning Α.Ε. Συνεργάζεται πάνω σε έργα σχετικά με τη
Στρατηγική και τη Λειτουργική Ανάπτυξη της Αλυσίδας Πωλήσεων (route-to-Market methodology),Λειτουργικής Ανάπτυξης, Customer Service
Performance και βελτίωσης του κόστους απόδοσης,Business Development, Investment Planning and Inventory Management.
ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ
Η κα Μαριλένα Αργυρού είναι Επικοινωνιολόγος (Αριστούχος Παντείου Πανεπιστημίου) και διαθέτει εμπειρία 15 και πλέον χρόνων στον χώρο της
επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας εργαζόμενη σε τηλεοπτικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από το 2001 εξειδικεύεται στην Εφοδιαστική
Αλυσίδα αρχικά ως αρχισυντάκτρια & διευθύντρια σύνταξης κλαδικών περιοδικών ενώ από το 2007 είναι συνιδρύτρια και Managing Director του Supply
Chain Institute, το οποίο μέχρι σήμερα έχει διοργανώσει 17 συνέδρια σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, με 200 εισηγητές και 2.300 σύνεδρους
από 500 επιχειρήσεις ενώ παράλληλα, πραγματοποιεί εξειδικευμένα διεπιχειρησιακά και ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια για τα Logistics και το Supply Chain
Management.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ο κος Ανδριανόπουλος είναι αριστούχος απόφοιτος της σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και εργάζεται στην
Planning ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Έχει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάλυσης αγορών, οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκπόνησης
επιχειρησιακών σχεδίων. Σύμβουλος και εκτέλεση έργων για δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως το Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και οι Coca Cola 3Ε, Elbisco, Lavipharm, Panfrost, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, Unilever κ.α. Σύμβουλος σε Ομάδες
Εργασίας για την εκτέλεση έργων, σε διάφορους τομείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με κύριες αρμοδιότητες την άρτια και έγκαιρη υλοποίηση
των διαφόρων φάσεων – παραδοτέων των έργων και στην ανάπτυξη προσφορών για εταιρίες του ιδιωτικού τομέα και συγγραφή τεχνικών προτάσεων σε
διαγωνισμούς του Δημοσίου Τομέα κατόπιν πρόσκλησης.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΤΖΙΑΣ
Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Εγκεκριμένος από το ΥΜΕ Σύμβουλος ADR και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο Οχημάτων
του ΕΜΠ, συμμετέχοντας επί 13 και πλέον έτη στο έργο του. Επί 5 έτη συμμετείχε και υλοποίησε την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη που παρείχε
μέχρι το 2007 το Εργαστήριο Οχημάτων στο Υπουργείο Μεταφορών. Με εμπειρία στο θεσμικό πλαίσιο οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και
εξειδικευμένες γνώσεις για τις συνδυασμένες μεταφορές, τις πράσινες τεχνολογίες, θέματα καθαρών οχημάτων, ασφάλειας και ενεργειακής
αποδοτικότητας και αειφόρου ανάπτυξης. Συνεργάτης επί μία διετία και πλέον με την Planning Α.Ε. Εισηγητής σε σχετικά Σεμινάρια Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και σε Ημερίδες μέσω του Εργαστηρίου Οχημάτων και μέσω Ιδιωτικών Φορέων όπως, μεταξύ των άλλων, το Supply Chain
Institute, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης κ.ά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ
Ο Παναγιώτης Γκαντήραγας είναι απόφοιτος της σχολής μηχανολόγων μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Επίσης, είναι κάτοχος M.Sc. στον
τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Warwick (Αγγλία) με τίτλο Engineering Business Management.Σήμερα εργάζεται στην εταιρία
Planning S.A. πάνω σε έργα χωροταξικής, λειτουργικής, μηχανογραφικής και διοικητικής οργάνωσης κέντρων αποθήκευσης και διανομής που
λαμβάνουν χώρα κυρίως στην Κύπρο. Επίσης συμμετέχει σε έργα SCA Logistics Management, project monitoring καθώς και σε έργα σχετικά με αύξηση
παραγωγικότητας (productivity improvement). Έχει συμμετάσχει σε σημαντικά έργα στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Ρουμανία σε εταιρίες όπως: Όμιλος
Παπαέλληνα, CTC Agrosy , CTC-Ari Airport, Ιάκωβος Φωτιάδης / IPH, Rologis Trading, Voici la Mode (Marks&Spencer) Όμιλος Σαρακάκη & Cosmote –
Germanos Romania.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ
O Ευάγγελος Κουτρουμπίνας εργάζεται στην PLANNING Α.Ε. ως σύμβουλος. Απόφοιτος του Πολυτεχνείου Κρήτης με MSc in Engineering with Business
Management. Μιλάει Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά.
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ BALANCED SCORECARD,
ΤΟ BENCHMARKING & ΤΟ MANAGEMENT BY OBJECTIVES (MBO)
ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ
21 & 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, SOFITEL ATHENS AIRPORT
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πληροφορίες Εταιρείας / Οργανισμού
Επωνυμία Εταιρείας / Οργανισμού:
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας:
Τηλ.:
Fax:
Ε-mail:
website:
Πόλη:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ:
Πλήρης Επωνυμία Εταιρείας/ Οργανισμού:
Δραστηριότητα:
Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Τηλ.:
Fax:
Στοιχεία συμμετεχόντων:
1ος συμμετέχοντας:
Ονοματεπώνυμο:
θέση:
E-mail:
2ος συμμετέχοντας:
Ονοματεπώνυμο:
θέση:
E-mail:
3ος συμμετέχοντας:
Ονοματεπώνυμο:
θέση:
E-mail:
επιπλέον συμμετέχοντες:
Ονοματεπώνυμο:
θέση:
E-mail:
Ονοματεπώνυμο:
θέση:
E-mail:
Κόστος συμμετοχής μόνο για τη 1η ημέρα (συνέδριο):
1 συμμετοχή: 300 € + ΦΠΑ
2 συμμετοχές: 275 € + ΦΠΑ έκαστη
3 συμμετοχές και άνω: 250 € + ΦΠΑ έκαστη
Κόστος συμμετοχής και τις 2 ημέρες:
1 συμμετοχή: 470 € + ΦΠΑ
2 συμμετοχές: 440 € + ΦΠΑ έκαστη
3 συμμετοχές και άνω: 400 € + ΦΠΑ έκαστη
Η 2Η ΜΕΡΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΤΟΥ ΟΑΕΔ (6h). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ:
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Η συμμετέχουσα επιχείρηση / οργανισμός καταβάλλει με τη δήλωση συμμετοχής, το σύνολο του
κόστους συμμετοχής. Η καταβολή γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον λογαριασμό του δικαιούχου SUPPLY CHAIN INSTITUTE ΕΠΕ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. 5014-035505-261
ΙΒΑΝ: GR 39 0172 0140 0050 1403 5505 261
Παρακαλούμε αποστείλατε την απόδειξη πληρωμής στο fax 210 6183999 ή σκαναρισμένη μέσω e-mail στο info@scisce.eu. Η απόδειξη πληρωμής
χρειάζεται να αναφέρει την επωνυμία της εταιρείας και την αιτιολογία «Συνέδριο Benchmarking».
Χρονική προθεσμία υποβολής δήλωσης: Για την καλύτερη προετοιμασία του event, παρακαλούμε να αποστείλετε τη δήλωση συμμετοχής μέχρι την
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011, καθώς τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση ακύρωσης μετά τις 17
Οκτωβρίου, η διοργάνωση τιμολογεί το 50% του συνολικού κόστους συμμετοχής ενώ σε περίπτωση μη ειδοποίησης για ακύρωση, η διοργάνωση
τιμολογεί κανονικά τη συμμετοχή.
Υπογραφή:
Ονομα υπογράφοντος:
Ημερομηνία:
Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής: SUPPLY CHAIN INSTITUTE LTD, www.scisce.eu, info@scisce.eu, τηλ. 210 6180104, fax: 210 6183999
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
316 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content