1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ.pdf

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ»
ΠΕΜΠΤΗ, 02-10-2014, ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΚ (ΚΙΜΜΕΡΙΑ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
09.30
09.50
10.10
10.30
10.50
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
12.50
13.10
13.30
Αδαμίδου Αλεξία, (ΕΜΔ: Α. Δημούδη)
«Διερεύνηση του κτιρίου σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης
στην Ελλάδα»
Καραλή Δήμητρα, (ΕΜΔ: Σ. Ραψομανίκης)
«Heterogeneous reaction kinetics of the organic fraction of natural and
anthropogenic aerosol»
Ευαγγέλου Αλέξανδρος, (ΕΜΔ: Δ. Κομίλης)
«Βελτιστοποίηση και ανάπτυξη τεχνικών εκτίμησης σταθερότητας
οργανικών υποστρωμάτων»
Μουμτζάκης Αναστάσιος, (ΕΜΔ: Π. Κοσμόπουλος)
«Ενεργειακά Πλεονασματικά Κτίρια»
Στεφανόπουλος Κυριάκος, (ΕΜΔ: Α. Γκεμιτζή)
Interaction between groundwater and groundwater dependent ecosystems
Γεωργιάδου Δανάη, (ΕΜΔ: Σ. Ζώρας)
«Διερεύνηση θερμικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων και υλικών»
Μήνογλου Μηνάς, (ΕΜΔ: Δ. Κομίλης)
«Ανάλυση κύκλου ζωής σε στερεά απόβλητα - χρήση ενός καινοτόμου
προγράμματος»
Τρεπεκλή Αικατερίνη, (ΕΜΔ: Σ. Ραψομανίκης)
«Energy and GHG Fluxes in Urban and Rural Environment»
Διάλλειμα 20΄
Ζωϊδου Μαρία, (ΕΜΔ: Γ. Συλαίος)
«Υδροδυναμικές και βιογεωχημικές διεργασίες και υπηρεσίες των
παράκτιων υγροτοπικών οικοσυστημάτων - Εφαρμογή στις
λιμνοθάλασσες του Εθνικού Πάρκου Νέστου - Βιστωνίδας-Ισμαρίδας»
Σταθόπουλος Σταύρος, (ΕΜΔ: Κ. Κουρτίδης)
«Επίδραση μεγάλων αστικών συσσωματωμάτων της ΝΑ Ασίας στα
αιωρούμενα σωματιδια και τα νέφη»
Γαλαζούλιας Ευάγγελος (ΕΜΔ: Χ. Πεταλάς)
«Βιώσιμη Διαχείριση Παράκτιων Υδροφόρων Συστημάτων»
Πολύζου Χριστιάνα, (ΕΜΔ: Σ. Ραψομανίκης)
«Εκπομπές και ροές Υδραργύρου, οργανικών και οργανο-αλογονωμένων
ενώσεων από παράκτια ύδατα και η επίδρασή τους στη σύσταση της
ατμόσφαιρας»
13.50
14.10
14.30
14.50
15.10
15.30
15.50
16.10
16.30
Ζαρογιάννη Αικατερίνη – Μαρία, (ΕΜΔ: Γ. Λούπα)
«Contribution of fragrances from personal care and household cleaning
products to the indoor air quality»
Παπαευαγγέλου Βασιλική, (ΕΜΔ: Γ. Γκίκας)
«Πειραματική μελέτη απομάκρυνσης ειδικών ρύπων σε πιλοτικές
μονάδες τεχνιτών υγροβιοτόπων»
Μπεζιργιαννίδης Αθανάσιος, (ΕΜΔ: Π. Μελίδης)
«Ανάπτυξη τεχνολογίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων με
μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα»
Διάλλειμα 20΄
Μαρμάνης Δημήτριος, (ΕΜΔ: Κ. Ουζούνης)
«Ηλεκτροχημική επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων χωρίς τη χρήση
ιοντοεναλλακτικών μεμβρανών με χωρητικό απιονισμό,
ηλεκτροδιαπίδυση και ηλεκτροκροκίδωση»
Τζελέπης Βασίλειος, (ΕΜΔ: Κ. Μουτσόπουλος)
«Μελέτη Ροών σε Ρωγμές»
Ρέμμας Νικόλαος, (ΕΜΔ: Σ. Ντούγιας)
«Διερεύνηση του μικροβιακού πληθυσμού και της βιοαποδομησιμότητας
διασταλαγμάτων»
Σουλτάνη Δέσποινα, (ΕΜΔ: Σ. Ντούγιας)
«Διερεύνηση των μεταβολών των μικροβιακών κοινοτήτων κατά τη
βιολογική αποδόμηση αγροτοβιομηχανικών υγρών αποβλήτων»
Αθανασούλια Ευαγγελία, (ΕΜΔ: Π. Μελίδης)
«Ανάπτυξη μεθόδου για συνεπεξεργασία αγροτοβιομηχανικών Υγρών
Αποβλήτων με περίσσεια ιλύ βιολογικής Μ.Ε.Υ.Α. και αξιοποίηση των
παραπροϊοντων»
Ο χρόνος παρουσίασης καθορίζεται σε 15΄ με δυνατότητα ακολούθως ερωτήσεων
/συζήτησης 5΄.
ΕΜΔ: Επιβλέπων μέλος ΔΕΠ