1. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΤΔΕ.pdf

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2013 – 2015
Πρακτικό
Εκλογής Προέδρου
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Σήμερα Τρίτη 18 Ιουνίου 2013 συνήλθε στην αίθουσα Συνεδριάσεων
της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης στη Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολης υπό την Προεδρία της
Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Μαρίνας Κουγιουρούκη, η οποία ορίσθηκε
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής στην με αρ. 11/28.05.2013 Γενική
Συνέλευση του Τμήματος, το Εκλεκτορικό Σώμα προκειμένου να προβεί
στην ανάδειξη Προέδρου Τμήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10, παρ.2 του ν.4009/2011 όπως αντικαταστάθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 και 2 του ν.4076/2012, τις διατάξεις του
άρθρου 10, παρ. 6 εδ. Α’ του ν.4009/2011 και τις διατάξεις του άρθρου
4, παρ.4 του ν.4076/2012.
Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μαρίνα Κουγιουρούκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, ως Πρόεδρος
2. Αγγελική Ευθυμίου, Επίκουρη Καθηγήτρια
3. Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ελένη Ταρατόρη, Καθηγήτρια
2. Συμεών Παπαδόπουλος, Λέκτορας
3. Αθανάσιος Μόγιας, Λέκτορας
Η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ανακοίνωσε την
υποψηφιότητα, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του
Τμήματος.
Υποψήφιος για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος είναι:
1. ο Καθηγητής κ. Θωμάς Βουγιουκλής του Νικολάου.
Στη συνέχεια η Εφορευτική Επιτροπή προέβη στον έλεγχο της
ονομαστικής κατάστασης των εκλεκτόρων, στον έλεγχο του ειδικου
χώρου της ψηφοφορίας, στον έλεγχο της κάλπης η οποία βρέθηξε κενή
και στη σφράγιση αυτής, στον έλεγχο των ψηφοδελτίων, των λευκών
ψηφοδελτίων και των φακέλων καθώς και στο απαραίτητο λοιπό
εκλογικό υλικό και τέλος στην εξασφάλιση της μυστικότητας της
ψηφοφορίας.
Η διεξαγωγή της ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου άρχισε στις
12:00 και περατώθηκε στις 14:00.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η Εφορετική Επιτροπή προέβη στο
άνοιγμα της κάλπης.
Τα ψηφοδέλτια στην κάλπη ελεγχθέντα και καταμετρηθέντα βρέθηκαν
ότι ήταν έγκυρα και ο συνολικός αριθμός των φακέλων ίσος με τον
αριθμό των εκλεκτόρων που ψήφισαν.
Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της διαλογής και καταμέτρησης των
ψηφοδελτίων για το αξίωμα του Προέδρου ήταν ως εξής:
Για την εκλογή Προέδρου, μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος:
Αριθμός εκλεκτόρων: 24
Αριθμός εκλεκτόρων που ψήφισαν: 22
Αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: 22
Αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: 8
Αριθμός ψήφων που έλαβε ο Καθηγητής κ. Θωμάς Βουγιουκλής: 14
Ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα, στο αξίωμα του Προέδρου του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών
Αγωγής του Δ.Π.Θ. για τη διετία 2013 – 2015 εκλέγεται ο Καθηγητής
κ. Θωμάς Βουγιουκλής
Η Εφορευτική Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Μαρίνα Κουγιουρούκη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Τα Μέλη:
1. Αγγελική Ευθυμίου, Επίκουρος Καθηγήτρια
2. Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας