close

Вход

Log in using OpenID

CAC Trbovlje 2014 NA KIPAH - kinološko društvo trbovlje

embedDownload
Kinološko društvo Trbovlje, p.p. 8, SI -1420 Trbovlje, Slovenija
22. državna razstava psov vseh pasem
22st National dog show
22. Esposizione nazionale canina
CAC Trbovlje 2014
31.08.2014
NA KIPAH
Trbovlje
Zadnji rok prijave – Entry deadline – Chiusura d'iscrizione
13.08.2014
Program – Program – Programma
31.08.2014
700 – 930: Dovod psov – Entry – Ingresso dei Cani
1000 – 1500: Ocenjevanje psov – Judging – Giudizio dei cani
1300: Junior handling/Senior handling
00
15 – 1730: Izbor najlepšega psa razstave – Best in show
Naslovi – Titles – Titoli
CAC – SLO
Rezervni CAC – SLO
Prvak razreda mladih – Junior winner – Miglior Giovane
Prvak veteranov – Veteran winner – Miglior Veterano
Prvak pasme – BOB – Miglore di Razza
PRIJAVE
Prosimo, da prijavnico izpolnite čitljivo in v celoti. Obvezno ji je priložiti : fotokopijo rodovnika, fotokopijo FCI potrdila o opravljenem izpitu za delo, če psa prijavljate
v razred 6, fotokopijo državnega ali mednarodnega prvaštva, če psa prijavljate v razred 7 in fotokopijo potrdila o plačani prijavnini za psa. Organizator lahko psa
prerazporedi v pravilni razred. Pred razstavo prejme razstavljalec potrditev prijave.
POMEMBNA OPOZORILA
Razstavljajo se lahko le psi z rodovnikom, ki ga priznava FCI. Razstavljalci morajo imeti na razstavi s seboj originalni rodovnik psa.
Razstave se ne smejo udeležiti bolni psi. Med razstavo morajo biti vsi psi na vrvici, ostri psi pa morajo nositi nagobčnik. Lastnik psa je odgovoren za škodo, ki jo
povzroči njegov pes . Razstavljalec mora priti pravočasno v svoj ocenjevalni krog, po vrstnem redu, ki je določen v katalogu. S p rijavo na razstavo razstavljalci
priznavajo pravila Kinološke zveze Slovenije o prireditvah. Organizator si pridržuje pravico zamenjave sodnikov. Obveza plačila prijavnine obstoji ne glede na to, ali je
bil pes dejansko pripeljan na razstavo ali ne. Pritožbe razstavljalcev se obravnavajo samo v času razstave ob plačilu kavcije, ki znaša 30€.
VETERINARSKA DOLOČILA
Razstavljalci morajo imeti za pse potni list za hišne živali, v katerem je potrdilo o cepljenju proti steklini, ki ni starejše od enega leta, od p rvega cepljenja pa mora preteči
najmanj en mesec.
PLAČILO
Prijavnino nakažite na TRR KD Trbovlje številka: SI 56 02330-0253250995 ali s poštno nakaznico, poslano na naslov društva.
ENTRY
The entry form must be filled in correctly and legible.A photocopy of the pedigree , receipt of payment , a photocopy of cham pion certificate for champion class and a
photocopy of working certificate for working class must be enclosed.The exhibitors will receive the confirmation of registration.
IMPORTANT NOTICE
Only the dogs with the FCI recognised pedigree may be shown. The original pedigree is to be available at the show. Sick dogs can not take part at the show. All dogs
should be kept on leash at all time and muzzled if aggressive . The exebitor is liable for any damages caused by his / her dog at the show. The exhibitors is liable for the
presentation of his / her dog by the catalogue numbers in the ring in due time. With signing the registration form, exhibitors accept to conform to the Slovenian Kennel
Club Bylaws on Exhibiting . The organiser reserves the right to substitute the judges. The registration fee is to be settled regardless whether the registered dog is shown
or not. Exhibitors complaints will be dealt with at show only.
VETERINARY REGULATIONS
Exhibitors must present the pet passport with a certificate for vaccination against rabies proving that not more than a year passed since the vaccination against rabies,
and not less than one month from the first vaccination.
PAYMENT
IBAN: SI 56 02330-0253250995 Bank: NLB Zasavje SWIFT/BIC: LJBASI2X
ISCRIZIONE
Si prega di compilare la domanda d'iscrizione in modo leggibile e corretto. Allegare la copia del pedigree, la copia dell' attestato della prove di lavoro per la classe 6, la
copia del campionato nazionale o internazionale per la classe 7 e la copia della ricevuta del pagamento dell' iscrizione. L' organizzatore si riserva il diritto di sistemare
il cane nella classe che gli spetta. Prima dell' Esposizione l' espositore ricevera la conferma scritta dell' iscrizione.
AVVISI IMPORTANTI
Possono concorrere I cani forniti di pedigree riconosciuto dall' FCI. All' Esposizione , gli espositori de vono essere provvisti del pedigree origine. Non si possono
esporrere cani ammalati. Durante l' Esposizione I cani vanno tenuti al guinzaglio e quelli mordaci devono essere provvisti di museruolo. Gli espositori sono I soli
responsabili di eventuali danni provocati dai loro cani . L' espositore deve presentarsi sul ring di valutazione in tempo utile secondo l' ordine definito dal catalogo.
Sottoscrivendo la domanda d' iscrizione gli espositori accettano per intero il regolamento della Kinoloska zveza Sloveni je riferito alle manifestazioni cinofile. L'
organizzatore si riserva il diritto di cambiare I giudici.
La tassa d' iscrizione va versato in ogni caso indipendentemente dal fatto che il cane partecipi o meno all' Esposizione. Eventuali reclami vengono risolti soltanto
durante L'Esposizione.
PRESCRIZIONI VETERINARIE
Gli espositori devono presentare l' attestato di vaccinazione antirabbia dei cani iscritti (passaporto per animali da compagnia). Dall' ultima vaccinazione deve essere
passato almeno un mese ma non piu' di un anno.
PAGAMENTO
IBAN: SI 56 02330-0253250995 Bank: NLB Zasavje SWIFT/BIC: LJBASI2X
Informacije:
Telefon: 040 523 739 (ga. Tatjana Urek)
e-mail: [email protected]
Information:
Phone: +386 40 523 739 (Mrs. Tatjana Urek)
e-mail: [email protected]
Zadnji rok prijav /Entry deadline / Chiusura d'iscrizione 13.8.2014
Nočitve / Hotels
HOTEL AQUA ROMA, Toplice 2, Rimske toplice
Tel: +386 3 35 36 850
www.aquaroma.si
HOTEL TROJANE, Trojane 27, Trojane
Tel.: +386 1 72 33 610
E-mail: [email protected]
Prijavnica – Entry form – Domanda d'iscrizione
CAC Trbovlje 201 4 – 31.8.2014
Pasma – Breed – Razza ________________________________________________________________ _____________________
Barva– Colour – Colore ________________________________________________________________ _____________________
□Pes– Dog – Mascio
□Psica –Female – Femmina
Vrsta dlake– Type of hair – Tipo di pelo
□kratka – short – corto
□dolga– long – lungo
□žimasta– rough – duro
□toy kodri– Toy Poodle – Barbone Toy
□srednji– medium – medio
□pritlikavi– dwarf – nano
□veliki– large – grande
Velikost– Size – Grandezza
□kunčji jazbečar – Rabbit Dachshund – Bassottokaninchen
□mali– small – piccolo
Razred – Entries for – Classe
1
Mladiči– Baby – Cuccioli (4 – 6 m)
2
Najmlajši– Puppy – Giovanisimi (6 – 9 m)
3
Mladi– Junior – Giovani (9 – 18 m)
4
Vmesni– Intermediate – Intermediato (15 – 24 m)
5
Zreli– Open – Libera
6
Delovni– Working – Lavoro * (FCI certifikat)
7
Prvaki– Champion – Campioni * (FCI certifikat)
8
Veterani (nad 8 let)– Veteran (over 8 years) – Veterani (sopra 8 anni)
9
Izven konkurence– Out of competition – Fuori concorso
Ime psa
Name of dog – Nome del cane
Št. rodovne knjige
Pedigree No. – Libro d'origine
Poležen
Date of birth – Nato
Naslovi, delovni izpiti
Title, Workincertificate
Oče
Father – Padre
Mati
Mother – Madre
Vzreditelj
Breeder – Allevatore
Lastnik
Owner – Proprietario
Ulica
Street – Via
Pošta številka, kraj, država
Cod.post., Localita, Stato
Telefon
Tel.no. – Tel.
e-mail:
Kraj in datum
Location and Date – Data
Podpis
Signature – Firma
Prijavnico poslati na naslov / Send entry form to / Mandare domande s’iscrizione al segeunte indirizzo
KD Trbovlje, p.p. 8, SI-1420 Trbovlje, Slovenija; e-mail: [email protected]
Obvestilo o varstvu osebnih podatkov
Razstavljalec soglaša, da organizator obdeluje in uporablja zbrane osebne podatke za namene razstave in da te podatke ter slikovni
material o razstavi javno objavi.
Personal data protection notice
The exhibitor agrees that the show organizer processes and uses the collected personal data for the dog shows purposes and allows
publishing of these data as well as the show photo material.
Seznam sodnikov – Judges list – Giuria
CAC Trbovlje
31.8.2014
FCI I
Laurent Pichard (CH): ovčarski in pastirski psi/sheepdogs and cattle dogs
FCI II
Rado Lukanc (SLO): rottweiler/rottweiler
Angela Ban (CRO): pinči in šnavcerji/pinschers and schnauzer
Olga Šinko Kupriyanova (SLO): angleški buldog, nemška doga, doberman, shar pei, švicarski planšarski psi/bulldog, deutsche
dogge, dobermann, shar pei, swiss mountain dogs
Jaroslav Matijas (SK): ostale pasme/rest of group
FCI III
Angela Ban (CRO): terierji/terriers
FCI 4
Olga Šinko Kupriyanova (SLO): jazbečarji/dachshunds
FCI 5
Jaroslav Matijas ( SK): špici in primitivne pasme/spitz and primitive types
FCI 6
Žlebnik Slavko (SLO): goniči in krvosledci/scenthounds and related breeds
FCI 7
Jaroslav Matijas (SK): ptičarji/pointing dogs
FCI 8
Tomašič Mateja (SLO): zlati prinašalec, gladkodlaki prinašalec, labradorec/golden retriever, flatcoated retriever, labrador retriever
Laurent Pichard (CH): ostale pasme/rest of group
FCI 9
Laurent Pichard (CH): bišoni, kavalir king Charles španjel, kodri, tibetanske pasme/ bichons, cavalier king Charles spaniel, caniche,
tibetan breeds
Olga Šinko Kupriyanova (SLO): ostale pasme/rest of group
FCI 10
Nina Neswadba (A): hrti/sighthounds
Junior handling/senior handling
Tina Sterguljc- Krušič
Pridržujemo si pravico do spremembe sodnikov! The organizer reserves the right to substitute the judges! Ci riserviamo la destra a cambiamento del giudice!
Plačilo - Payment – Entro il
Prvi pes –1st dog – 1. cane
Naslednji pes – 2nd and every next dog – 2. cane
Mladiči, najmlajši, veterani –– baby, puppy, veteran
Pari, vzrejna skupina – brace, breeding group – coppia, gruppo
Junior Handling, Senior Handling
Kraški ovčar
DO/UNTIL
13.07.2014
30,-€
28,20,-€
15,-€
15,-€
brezplačno / 0 €
PO/AFTER
13.07.2014
35,-€
33,-€
25,-€
15,-€
15,-€
brezplačno / 0 €
Zadnji rok prijav /Entry deadline / Chiusura d'iscrizione 13.8.2014
Author
Document
Category
Без категории
Views
0
File Size
1 639 Кб
Tags
1/--pages
Пожаловаться на содержимое документа