close

Enter

Log in using OpenID

De mon chien comme preuve irréfutable de l`inexistence d`un dieu

embedDownload
MORNARČKOVO RAZISKOVANJE SKOZI ČAS
ESPLORAZIONE DEL PICCOLO MARINAIO
ATTRAVERSO IL TEMPO
MORNARČKU NA POT
Naš kraj je s svojo bogato kulturno in naravno dediščino, otrokova prva učilnica za raziskovanje skozi čas. Okolje, v
katerem otrok živi je del njega in hkrati je on del okolja.
V Vrtcu Mornarček Piran si že vrsto let prizadevamo, kako otrokom približati oddaljeno preteklost našega kraja, ki se
je vtisnila v vsakdanji utrip mesta. Hkrati želimo ozavestiti pomen ohranjanja dediščine za bodoče rodove.
Unesco ASPnet projekt Naš kraj - njegova kulturna in naravna dediščina izvajamo po metodi projektnega dela in načelu
aktivnega učenja. Vsako leto nas pri načrtovanju podprojekta vodijo zamisli otrok ter strokovnih delavcev in drugih
zaposlenih. Vsi zaposleni v vrtcu s svojo neutrudno inovativno naravnanostjo ustvarjajo optimalne pogoje za razvoj
otroške ustvarjalnosti na vseh področjih.
Z izvajanjem projekta spodbujamo vpetost vrtca v okolje in tako prispevamo k prepoznavnosti vrtca. Pri uresničevanju
zamisli ter posameznih elementov aktivno sodeluje veliko število zunanjih sodelavcev, posameznikov in ustanov. Pri
raziskovanju dediščine našega kraja imajo pomembno vlogo tudi starši, ki se vsa leta vključujejo v dejavnosti projekta.
V publikaciji, ki jo delavci vrtca namenjamo 40. obletnici Vrtca Mornarček Piran objavljamo zbirnik projektov, v katerih
so mornarčki v obdobju zadnjih deset let, igrivo raziskovali preteklost.
Delavci Vrtca Mornarček Piran
2
PIRAN V ČASU BENEŠKE REPUBLIKE
2004/05
V tistih časih so ljudje v mestu govorili italijansko, v obrobju pa slovensko. Ljudje iz zaledja so prinašala v mesto
pridelke, v zameno pa so na trgu v Piranu kupovali obutev oblačila in ostale potrebščine, ki jih v zaledju ni bilo.
Še pred nekaj več kot sto leto je bila sol v Piranu zelo dragocena. Mesto Piran je v času Beneške republike zaradi
trgovanja s soljo dobro živelo. V času pridobivanja soli so se nekatere družine iz Pirana preselile v soline.
V času Beneške republike so se oblačila, navade in običaji ljudi precej razlikovala od današnjih. Ob posebnih
priložnostih so si nadeli maske.
Tako kot takrat tudi danes v staro mestno jedro vodijo različne poti. Pretežni del mesta pa obdaja morje. Nad mestom
je še danes viden del mogočnega obzidja. Središče današnjega mesta je Tartinijev trg, kjer je bil nekoč pristanišče –
mandrač.
Nekoč je meščane pred nevarnostjo varovalo mestno obzidje, nad delovanjem mesta pa so bdeli mestni svetniki, ki so še
danes prikazani na znani Tintorettovi oljni sliki v občinski palači. Pomemben pečat mestu daje beneški lev s krili, ki z
odprto knjigo simbolizira mir in napredek v tistem času.
Stara piranska legenda Morsko čudo pripoveduje, da so bili takrat za Pirančane hudi časi, saj je v mestu večkrat
razsajala kuga. Kljub temu pa legenda pripoveduje znano ljubezensko zgodbo o mladem paru, kateremu še danes v
spomin stoji prelepa hiša Benečanka z napisom ”Lasa pur dir”. Pirančani so bili v tistih časih dobro obveščeni. Za to je
skrbel mestni klicar, ki je na mestnem trgu oznanjal pomembne dogodke.
3
PIRANO AI TEMPI DELLA REPUBLICA DI VENEZIA
2004/05
In quel periodo a Pirano si parlava l'italiano mentre in periferia lo sloveno. Gli abitanti dell'entroterra venivano a Pirano
per vendere i prodotti agricoli e in cambio acquistavano scarpe, vestiti e altre cose che in periferia non si potevano
trovare.
Fino ad un centinaio di anni fa a Pirano il sale era molto prezioso. Ai tempi della Repubblica di Venezia, la città di Pirano
si arricchì grazie al commercio di sale e si affermò come centro potente e ricco. Si viveva bene e alcune famiglie
piranesi lascirono la città e si trasferirono nelle saline.
Ai tempi della Repubblica di Venezia anche il modo di vestirsi, le abitudini e le usanze erano diverse da quelle di oggi.
In occasioni speciali si misero perfino le maschere.
Ancora oggi, come una volta, si arriva nel centro storico prendendo numerose strade. La maggior parte della città è
circondata dal mare e dalle antiche mura cittadine. Dove una volta si trovava il porto – il mandracchio, oggi si trova la
piazza Tartini, il centro della città.
Una volta le mura cittadine proteggevano i cittadini da innumerevoli attacchi e sulla città vegliavano i consiglieri
communali, rappresentati sul famoso dipinto di Tintoretto conservato nel Palazzo comunale. Un'impronta importante
della città rappresenta il leone veneziano alato con il libro aperto che simboleggia la pace e la prosperità di quel
periodo.,
Una vecchia leggenda piranese »Il miracolo del mare« narra che quelli erano tempi difficili per i piranesi perché c'era
l'epidemia di peste. La leggenda narra una famosa storia d'amore di una giovane coppia. Un commerciante veneziano
fece incidere sulla lastra in pietra della celebre casa veneziana l'iscrizione »Lassa pur dir«. I piranesi erano sempre
ben informati di tutto perché un araldo informava cittadini dei fatti più importanti nella piazza cittadina.
4
Le zakaj ima
ta lev knjigo
in krila?
5
6
MORNARČKI O BARČICAH
KAJ JE PRISTANIŠČE?
Pristanišče je zato, da
lahko
grejo
ljudje
na
2005/06
ZAKAJ IMAJO NA
LADJI ZVONEC?
Da pokličejo kapitana na
ladjo.
kosilo.
Pristanišče je za barke
Imeli so ga takrat, ko še ni
parkirat.
bilo telefonov.
Pristanišče
ladje.
je
hiša
za
UGANKE
Po morju vozi in nima koles, kaj je
to?
Hitro pelje in ima jadra in če je
veter jo poganja.
Pelje ljudi na otok in jih pripelje
Če pozvoniš trikrat, pomeni
da spustiš sidro, nato
ponovno trikrat pozvoniš,
pomeni, da si razumel.
tudi nazaj.
Vleče ladjo, ki je pripeljala avte v
luko.
Da opozori druge ladje
Vsakodnevne igre na igrišču vrtca, ki se razprostira na griču nad starim mestnim jedrom, nemalokrat zmotijo zvoki
Damalo
se druge
ladje umaknejo
ladij iz pristanišča. Za nekaj časa se
mornarčki
ustavijo ob ograji, opazujejo dogajanje na morju, se o tem
pogovarjajo s prijatelji in odraslimi. Pomahajo ladji v pozdrav in že odhitijo dalje.
Pogovori o barkah in barčicah pa nimajo konca. Od daleč izgledajo barke zelo majhne. Ko pa v roke vzamemo
daljnoglede, je vse drugače. Sprva se nekateri pritožujejo, da se nič ne vidi. Seveda saj ugotovimo, da so daljnogledi
narobe obrnjeni. Ko vsi ugotovimo kako stvar deluje pa se začne…
7
I MARINARETTI E LE BARCHETTE 2005/06
Sul parco giochi del giardino d'infanzia che si trova sulla collina sopra il centro storico, spesso i giochi di ogni giorno
vengono disturbati dai suoni delle navi in porto. Per un attimo i piccoli marinai si fermano davanti al recinto, osservano
che cosa sta succedendo sul mare, parlano con gli amici e con gli adulti. Salutano la nave e subito vanno via.
Le conversazioni sulle barche non finiscono mai. Da lontano le barche sembrano piccole, ma quando prendiamo in mano i
binocoli tutto cambia. Alcuni si lamentano che non vedono nulla. Naturalmente, poiché notiamo che i binocoli sono
capovolti. Ma quando tutti notiamo come funzionano le cose inizia….
CHE COS'È IL PORTO?
Il porto serve perché la
gente possa salire sulla nave.
Il porto serve per
parcheggiare le barche.
Il porto è la casa per le navi.
PERCHÉ SULLA NAVE C'È
IL CAMPANELLO?
Viaggia sul mare e non ha le
Per chiamare il capitano che
il pranzo è servito.
Lo
avevano
quando
INDOVINELLI
ruote, che cos'è?
Viaggia velocemente, ha le
non
vele e se tira il vento la
esisteva ancora il telefono.
spinge.
Se suoni tre volte significa
Porta la gente sull'isola e la
che cali l'ancora e se suoni
riporta indietro.
ancora tre volte significa
che hai capito.
Tira la nave che ha portato le
automobili
porto.
8
in
Nekoč bom tudi
jaz
potoval
daljne dežele.
9
v
10
PIRANSKI TRGI NEKOČ IN DANES
2006/07
Piranski trgi nam razkrivajo dogodke iz preteklosti in sedanjosti. Z razvojem mesta so v Piranu nastajali novi trgi.
Otroci so raziskali nastanek, arhitekturo ter družabno dogajanje osmih glavnih trgov (Tartinijev, Zelenjavni, Židovski,
Turšičev, Vodnikov, Gradnikov, Trg bratstva, Trg 1. Maja).
Vsak trg nam ponuja svojo zgodbo, svoje posebnosti in svoje lepote. V poletnih večerih, ko so odrasli utrujeni posedali
na trgu, so otroci z radovednostjo ”vlekli na ušesa”, dokler jih niso napodili domov ali pa so jih kar iz oken poklicale
mame in none. Radi so prisluhnili tudi pripovedovanju morskih dogodivščin, ki so jih pripovedovali starejši pomorščaki, ki
so videli svet…Take ”štorje”, ki jih ni bilo nikoli dovolj za otroška ušesa, so bile izziv za izmišljanje novih iger in norčij.
Zgodbe iz starih časov, so kasneje tudi sami pripovedovali svojim otrokom in vnukom.
Igre na trgih so bile nekoč podobne današnjim; trden most, barvice, pečen kruh… Večinoma so se razlikovale le v
besedilu, ki je bilo bolj vezano na dogodke, ki so bili aktualni v tistem času. Nonoti so se v otroških letih igrali s
kamenčki, brcali žogo, ki so jo naredili kar sami. Najraje pa so se podili po trgu z doma narejenim konjičkom iz lesa, ki
je bil zelo hiter.
CAVALIN, CAVALON
Cavalin cavalon mi te dago el bombon, mi te dago tanta biada, po' te mando zo in strada. La mia mama fa 'l panin, te daro un
tochetin, cavalon cavalinchin vadi fora sto bambin.
PLES NA STAREM TRGU (izmišljena)
Na starem trgu pri kamnitem vodnjaku, zbrali Pirančani so se na plesu. Plesale bi rade tudi deklice mlade. Ura odbila je polnoč in
deklice so imele moč. Lepa Giovana iz Pirana, plesala bi polko rada...
11
LE PIAZZE DI PIRANO OGGI E NEL PASSATO
2006/07
Le piazze di Pirano ci fanno scoprire le storie di ieri e oggi. Con lo sviluppo della città si formarono sempre nuove
piazze. I bambini esplorarono la storia, l'archittetura e la vita sociale delle otto piazze principali (Piazza Giuseppe
Tartini, Piazza delle erbe, Piazza degli Ebrei, Piazza Ivan Turšič, Piazza Valentin Vodnik, Piazza Alojz Gradnik, Piazza 1
maggio).
Ogni piazza ci offre la sua storia, le sue caratteristiche e la sua bellezza. Durante le serate d'estate, mentre gli adulti
stavano seduti stanchi in piazza, i bambini incuriositi origliavano, finché non furono cacciati a casa oppure chiamati
dalle finestre dalle mamme e dalle nonne. Ai bambini piaceva ascoltare le avventure dal mare raccontate dai marinai
anziani che avevano visto tutto il mondo. Tali “storie” che non erano mai a sufficienza per le orecchie dei bambini,
rappresentavano una sfida per l’invenzione di nuovi giochi e scherzi. E proprio queste storie furono raccontate poi da
loro ai propri nipoti.
Una volta i giochi nelle piazze erano simili a quelli di oggi: ponte saldo, colori, pane cotto…. La maggior parte si
differenziava solo nel testo che era legato più agli avvenimenti attuali di quel tempo. I nonni quando erano piccoli
giocavano con sassolini e a calcio con il pallone che avevano fatto da soli. Il loro gioco preferito era correre
velocemente per la piazza dietro al cavllino di legno fatto in casa.
CAVALIN, CAVALON
Cavalin cavalon mi te dago el bombon, mi te dago tanta biada, po' te mando zo in strada. La mia mama fa 'l panin, te daro un
tochetin, cavalon cavalinchin vadi fora sto bambin.
IL BALLO IN PIAZZA VECCHIA (storia inventata)
Nella piazza vecchia accanto alla fontana di pietra si riunirono i piranesi per ballare. Anche le ragazze volevano ballare. Quando
suonò la mezzanotte le ragazze prendevano il potere. La belle Givanna di Pirano voleva ballare la polka...
12
V Piranu po trgu
se podim,
Tartinija lovim…
13
14
PIRANSKE ULICE NAM ŠEPETAJO
2007/08
Vsaka ulica v mestu ima svojo zgodbo, ki se vije iz preteklosti v sedanjost. Mesto je prepleteno z vijugastimi ulicami z
nenadnimi razširitvami, zunanjimi stopnišči, oboki in visečimi hišami. Povezujejo naše domove z drugimi hišami, trgi,
trgovinami, parki in morjem.
Zakaj so potrebne ulice in kaj se na njih dogaja? Po ulicah se sprehajamo in srečujemo prijatelje. Imajo svojo obleko,
ime in pohištvo. Ulice so stare, dolge, ozke, kratke, široke, temne, svetle, skrivnostne... Hiše so stisnjene med ozkimi
kamnitimi uličicami, ki se terasasto vzpenjajo proti cerkvi sv. Jurija. Taka arhtektura prepreči premočno segrevanje
mesta poleti, pozimi pa mesto varujejo pred burjo. V starih časih so pirančani imenovali le mestne četrti, ki so se
največkrat imenovale po mestnih vratih. Kasneje so zaradi lažjega prepoznavanje poimenovali najprej glavne ulice.
Ko hodimo po ulicah, nam vsaka šepeta skrivnosti in doživetja ljudi, ki živijo v mestu ter tistih, ki naše mesto samo
obiščejo.Tako je nam je tudi ulični škrat prišepnil svoje mestne dogodivščine...
Izmišljene zgodbe
Ulični škrat Ribitač
Ulični škrta je spal sto let. Nekega dne ko se je zbudil, je šel na sprehod med ulice. Potem je šel v knjižnico in našel stare knjige.
Ko greš po stopnicah med vrati, zaviješ na levo. V Grajski ulici ima svoje stanovanje. On je tam včasih imel svoj grad. Bil je potres
in grad je padel. Ubogi škrat je ostal zunaj.
Ulični škrat in mavrična hiša
Nekega dne je šel ulični škrat na vrt. Hodil je po Trubarjevi ulici. Ko je šel čez Poljska vrata je videl, da so vse hiše stare. Odločil
se je, da je treba hiše popraviti. Poklical je hišnike, da so popravljali hiše. Škrat si je zaželel mavrično hišo.
15
LE VIE DI PIRANO CI SUSSURRANO
2007/08
Ogni via della città ha la sua storia che si snoda dal passato al presente. La città è intrecciata dalle vie serpeggianti con
improvvisi allargamenti, scale esterne, volti e case sui portici. Collegano le nostre case ad altre case, piazze, negozi,
parchi e il mare.
Perché abbiamo bisogno delle vie e che cosa vi ci succede? Per le strade camminiamo e incontriamo gli amici. Hanno il
proprio abito, nome e arredo. Le vie sono vecchie, lunghe, strette, corte, larghe, buie, chiare, misteriose... le case sono
schiacciate tra le strette viuzze di pietra situate in terazzi verso la chiesa di S. Giorgio. Un’ archittetura che evita il
riscaldamento eccessivo della città
in estate mentre in inverno protegge dai colpi di bora. Una volta i piranesi
chiamavano i quartieri della città che il più delle volte prendevano il nome secondo le porte cittadine. Più tardi per
riconoscere più facilmente diedero i nomi prima alle vie principali.
Quando camminiamo per le vie, ogni via sussura segreti e esperieze delle persone che vivono in città e di quelli che solo
la visitano. Anche a noi un folletto delle vie sussurò le sue avventure della città.
Invenzione della storia
Il folletto delle vie Ribitač
Il folletto dormiva cento anni. Un giorno quando si svegliato è andato a fare una passeggiata tra le vie. Poi è andato in biblioteca
dove ha trovato libri vecchi. Quando Sali le scale tra la porta giri a sinistra in Via del Castello, trovi il suo appartamento. Una volta
aveva lì il suo castello. C’era il terremoto ed il castello è crollatto. Povero folletto è rimasto fuori.
Il folletto e la casa dell’ arcobaleno
Un giorno il folletto è andato nel giardino. Camminava per la Via Trubar. Quando è passato per la Porta Campo ha visto che tutte le
case sono vecchie. Ha deciso che le case dovevano essere riparate ed ha chiamato i bidelli che riparavano le case. Il folletto
desiderava la casa dell’ arcobaleno.
16
17
18
OD PIRANA DO SEČOVELJ
2008/09
Edinstven in bogat del sveta ob morju, omogoča širjenje učnega dogajanja in aktivnega učenja pri spoznavanju
domačega kraja. V takšnih pogojih otrok razvija sposobnosti sprejemanja odgovornosti za svoja dejanja v neposrednem
okolju. Vsak obisk ob morju je bil za otroke raziskovalno doživetje, katerega vtise so izrazili na različnih področjih.
KAKO NASTANE SOL?
ZAKAJ JE NAŠE MORJE ONESNAŽENO?
Najprej dajo mrzlo vodo, tam kjer je led razbijejo
led… To dajo v vrečko in dajo v trgovine in postane
sol.
Ker so metali gume v vodo. Sem jih videla. Tam pred
hotelom Piran.
V solinah je eno morje. in potem vzamejo morje,
počakajo da voda izhlapi in postane sol in dajo
vrečke v trgovine."
Nafto sem videla v morju. Je bila čisto črna.
Vzamejo morje in potem imajo mašino, kjer je ful
toplote notri in nastane sol.
V Kranjski gori se je ledena gora stopila. Tam se je
potopila in šla v naše morje.
Vzamejo vodo, dajo v ene take kletke, ko jo posuši,
vzamejo ven sol.
Sem videla morsko zvezdo, ki ležala mrtva na vodi.
Zato, ker so vse ribe ležale na vodi. Bile so mrtve.
Mogoče so tudi ptice kakale v vodo.
Da iz morja poberejo sol in počakajo do jeseni.
Dajo ven in dajo v vrečke.
Kanalizacija gre v morje, pa čistila gredo v vodo.
Ribe ne smejo probati praška.
Najprej vzamejo vodo, slano in pol dajo v vrečke in
pol nastane sol.
Morska trava ne umaže morja, ker je čista.
Sonce močno sije in greje vodo, slano vodo. Potem
ko te vode ni več, ko izhlapi nastane sol."
19
DA PIRANO A SICCIOLE
2008/09
L'unicità e la ricchezza del mondo marino, permettono l' ampliamento dell' attività didattica e la conoscenza attiva dell'
ambiente che ci circonda. Grazie a ciò, il bambino zviluppa delle responsabilità verso l' ambiente. Le uscite didattiche alla
scoperta del mare sono state per i bambini un l' esperienza conoscitiva e le loro impressioni sono state rielaborate in diversi
campi.
COME SI FORMA IL SALE?
Prima prendono
PERCHÉ IL NOSTRO MARE È INQUINATO?
l'acqua fredda, dove c'è il
Perché buttavano le gomme d'automobile in mare.
ghiaccio lo rompono. Ciò mettono nei sacchetti
Li ho visti davanti all'albergo Piran.
danno nei negozi e diventa sale.
Ho visto il petrolio nel mare. Era tutto nero.
Nelle saline c'è un mare poi lo prendono e
aspettano affinché l'acqua e vapori e diventa
Perché tutti i pesci galleggiavano sull' acqua.
sale e danno i sacchetti nei negozi.
Erano morti.
Prendono il mare e possiedono una macchina dove
A Kranjska gora l'iceberg si è sciolt o. Lì è
è molto caldo e dentro diventa sale.
affondato e andato nel nostro mare.
Prendono l'acqua danno in qualcosa come gabbie,
Ho visto stella di mare sull'acqua, era morta.
quando si asciuga prendono fuori il sale.
Forse anche gli uccelli facevano la cacca in mare.
Da un mare prendono l'acqua salata e aspettano
La canalizzazione va nel mare e i detersivi vanno
fino all'autunno. Mettono fuori nei sacchetti.
in aqua. I pesci non devono provare i detersivi.
Prima prendono l'acqua salata e poi mettono nei
L'alga marina non sporca il mare, perché è pulita.
sacchetti e poi diventa sale.
Il sole splende forte e riscalda l'acqua salata.
Quando quest' acqua non c'è più, quando evapora
si forma il sale.
20
Aha sedaj pa vem
kako nastane sol.
21
ISTRSKA KUŽINA
2009/10
Z izvedbo projekta smo skupaj z otroki, starši in starimi starši raziskali in spoznali istrsko kulinariko – zdravo
mediteransko prehrano, kot del naše kulturne in naravne dediščine. Spoznali smo ostale običaje povezane s
prehranjevanjem v slovenski Istri ter primerjali kuhanje nekoč in danes. Hkrati smo spoznavali tudi prehransko kulturo
drugih narodnosti, saj le-ta sodi v naš vrtčevski vsakdan.
Pomembno vlogo pri izvajanju projekta so imeli starši in stari starši, ki so na ta način prispevali k medgeneracijskemu
pretoku informacij ter se aktivno vključevali v raziskovanje prehranskih običajev.
Otroci so med projektom svoja doživetja in spoznanja izražali v različnih izraznih jezikih ter z različnimi dejavnostmi
razvijali vsa čutila.
Hroštole none Malja
Nona Malja je cvrla hroštule tako:
najprej pripravi moko, jajce in vodo,
z rokami jo premeša, da nastane
testo. Potem še enkrat premeša.
Martina pomaga dodajati moko.
Nastane krogla testa, kot en krof.
Martina in nona narežeta testo, ga
zavihata
in
ocvreta.
Hroštule
posujeta s sladkorjem. Vsi skupaj
smo jih jedli.
Bobičeva mineštra none Uči
Nona Uči kuha mineštro. Pripravi jo
tako: Zaseko prepraži na olivnem olju.
Pol kilograma rjavega fižola skuha, ga
odcedi in doda novo vodo in ga še
enkrat kuha z lovorovim listom. Doda
še žlico rdeče paprike, 1 paradižnik. Ko
je fižol kuhan na tri četrt doda: na
kocke narezan parmezan, en večji
krompir in 3 ali 4 kuhane koruze. Kuha
na zelo majhnem ognju. Doda eno pest
ječmenčka, pa še baziliko in poper.
Kuha, dokler krompir ne postane
mehak.
22
Fritaja
Šparuge in blušče smo z mamo in
tatijem nabrali v Istri. Iskali smo
pri vsaki šparižini. Šparižina pika,
vseeno sem jih nabral eno pest.
Doma jih je mama nadrobila in
skuhala v vodi. Potem jih je pocvrla
z jajci in nastala je zelo dobra
fritaja.
LA CUCINA ISTRIANA
2009/10
Con la realizzazione del progetto abbiamo conosciuto insieme ai bambini, ai genitori e ai nonni la cucina istriana – la sana
dieta mediterranea come parte del nostro patrimonio culturale e naturale. Abbiamo conosciuto altre tradizioni
collegate con la cucina nell'Istria slovena e abbiamo comparato il modo di cucinare di ieri e di oggi. Allo stesso tempo
abbiamo fatto conoscenza con la cultura d'alimentazione di altre nazionalità perché fa parte della nostra quotidianità.
Un ruolo importante nella realizzazione del progetto avevano i genitori e i nonni che hanno contribuito al flusso di
informazioni tra le generazioni e sono stati coinvolti attivamente nella ricerca di pratiche nutrizionali.
Durante il progetto i bambini hanno espresso le loro esperienze e le loro conoscenze in una varietà di linguaggi
espressivi, sviluppando con diverse attività tutti i sensi.
Le crostole della nonna Malja
Minestra di bobici di nonna Uči
Frittata
Prima prepariama la farina, un uovo,
Fate rosolare il lardo macinato con l'
In
l'acqua e mescoliamo con le mani
olio d'oliva. Cuocete mezzo chilo di
asparagi selvatici. Li cerchiamo
per fare la pasta. Poi rimescoliamo
faggioli marrone, scolate, aggiungete
ad
ancora una volta formando una palla
acqua nuova e cuocete ancora una volta
accanto al quale ci sono dei
di pasta come una bomba. Poi
con una foglia d' alloro. Poi lo unite al
germogli. A casa li sminuzziamo,
tagliamo la pasta, la pieghiamo e
lardo e aggiungete un cucchiaio di
cuociamo
friggiamo.
paprica rossa e un pomodoro. Quando i
friggiamo con le uova e così è
faggioli
fatta una buonissima frittata.
Le
crostole
cosparse con lo zucchero.
sono
sono
cotti
a
tre
quarti,
aggiungete: parmigiano tagliato in dadi,
una patata più grande e tre o quatro
granturchi cotti. Cuocete a fuoco molto
leggero aggiungete. Un po' di orzo, del
basilico e pepe. Cuocete finchè le patate
diventino tenere.
23
Istra
ogni
raccogliamo
vecchio
nell'
gli
asparago
acqua.
Poi
li
Hmm, kako diši
po
kruhu…
24
pečenem
25
SKRIVNOSTI MORJA
2010/11
Okoljske vzgoja se v sodobnem svetu uporablja kot strategija za ohranitev okolja, hkrati pa je pomemben dejavnik pri
dviganju okoljske zavesti. Poteka interdisciplinarno in obsega vse ravni človekovega delovanja. Zasnovana je na aktivnih
učnih pristopih, na reševanju preprostih problemov ter poteka v naravnem okolju. Okoljske zavesti ne moremo razvijati
z učenjem, temveč z doživljanjem in spoznavanjem vsega, kar nas obdaja. To predstavlja neločljivo prepletenost med
čustvenimi, spoznavnimi, zaznavnimi in akcijskimi cilji.
Otroci so raziskovali morje in morsko obalo z vsemi čutili in spoznavali pomen ohranjanja čistega okolja za vsa živa
bitja, njihovo odvisnost in ogroženost. Tako ga bodo bolje razumeli ter želeli ohranjati, razvijali kritično mišljenje in
pozitivne vrednote do okolja.
POTOVANJE Z DELFINOM
V PIRANSKEM MANDRAČU SO IZGINILE BARKE
Peljal me je na severni tečaj. Tam se videla
pingvine in belega medveda. Ker me je zeblo, me
je delfin zavil v plašč.
Nekega dne so izginile barke v piranskem mandraču. Ali
je prišla pošast, ki ima ogenj? Ali jih je pojedel kit? Ali
so prišli v Piran strašni gusarji?
Sredi piranskega zaliva se je naredil velik vrtinec, morski
vrtinec. Postajal je vedno večji. Ponoči je morski vrtinec
vse ladje povlekel k sebi in jih posrkal. Ladje je vrtelo v
vrtincu. Pod vrtincem je živel morski zmaj, ki je dal glavo
v vrtinec in barke pohrustal.
Delfini pa so hitro plavali k piranskim barkam na pomoč.
Tudi morski psi so jim prišli pomagati. Morski zmaj pa je
bil močan. Delfine in morske pse je zavil s svojim repom.
Na pomoč so prišle še orke in kit glavač. Rešili so delfine,
morske pse in piranske barke. Zmaju so orke pregriznile
rep. In spet je bilo v Piranu vse lepo.
Peljal me je v London. Tam sem videl kralja,
kraljico in grad.
Nabiral sem velike školjke in srečal pingvine."
Pokazal mi je svojega mladička in me peljal nazaj
domov.
Globoko pod vodo sem videla morskega psa,
školjko z zakladom, raka in hobotnico.
Peljal me je na Tajsko. Tam sem videla babico,
dedka in svoje igrače.
26
I SEGRETI DEL MARE
2010/11
L'educazione ambientale nel mondo moderno è utilizzata come strategia per la conservazione dell'ambiente e
rappresenta un fattore importante per la sensibilizzazione ambientale. Si sviluppa in un modo interdisciplinare e copre
tutti i livelli di attività umana. Si basa su approcci di apprendimento attivo per risolvere problemi semplici, e si svolge in
un ambiente naturale. La conoscenza ambientale non può svilupparsi attraverso l'apprendimento, ma attraverso
l'esperienza e la conoscenza di tutto ciò che ci circonda. Questo significa l'intreccio tra gli obiettivi emotivi, cognitivi,
sensoriali e di azione.
I bambini hanno esplorato il mare e la riva del mare con tutti i sensi e hanno imparato a conoscere l'importanza di
mantenere l'ambiente pulito per tutti gli esseri viventi, la loro dipendenza e la loro vulnerabilità. Così lo capiaranno
meglio, svilupperanno il pensiero critico e i valori positivi nei confronti dell'ambiente.
NEL PORTO DI PIRANO SPARIRONO TUTTE LE
BARCHE
Un giorno nel porto di Pirano sparirono tutte le
barche. Forse avvenne un mostro con il fuoco? Forse
arrivarono i terribili pirati?
In mezzo alla baia di Pirano si fece un grande vortice,
un vortice di mare. Diventò sempre più grande. Di
notte attirò tutte le navi e le inghiottì. Le navi
girarono e girarono nel vortice. Sotto il vortice visse
un drago di mare che mise la testa nel vortice e
mangiò tutte le navi. I delfini andarono velocemente
ad aiutare le barche di Pirano e dopo anche gli
squalli. Ma il drago era molto forte e con la sua coda
avvolse tuti i delfini e gli squalli. Vennero in aiuto
ancora le orche e il capodoglio. Salvarono i delfini, gli
squalli, le barche piranesi e morsero la coda al drago.
E di nuovo a Pirano era tutto bello.
IL VIAGGIO CON IL DELFINO
Mi ha portato al Polo Nord. Lì ho visto i delfini e l'orso
bianco. Perché avevo freddo il delfino mi ha avvolto nel
cappotto.
Mi ha portato a Londra. A Londra ho visto il re, la
regina e il castello.
Ho raccolto le conchiglie e ho incontrato i pinguini.
Mi ha mostrato il suo cucciolo e mi ha riportato a casa.
Profondo sotto il mare ho visto uno squallo, una
conchiglia con il tesoro e un polpo.
Mi ha portato in Thailandia. Lì ho visto la nonna, il
nonno e i miei giocatoli.
27
Pssst, polžek mi
je zaupal, kje
lahko vidimo
delfine
28
29
KAJ NAM ODKRIVAJO OBMORSKE PEŠPOTI?
2011/12
MORNARČKOV OTROŠKI VODNIK PO OBMORSKIH POTEH
RAZISKOVANJE OBALNE PEŠPOTI
Naše raziskovanje smo začeli na Obalni pešpoti. Pot je dolga zato vam priporočamo, da ne pozabite na okrepčilno
malico, pokrivalo in kremo za sončenje. Ob jasnem vremenu boste tja čez morje videli tudi zasnežene vrhove gora.
POTEPALI SMO SE PO POTEH, KI POVEZUJEJO TRI ZALIVE
V Fieso lahko pridete po več pešpoteh. Iz Pirana vas pot vodi ob klifu, ki se spušča ob morju. Iz živahnega Portoroža
vas čaka vzpon do Belega križa. Nato se spustite po hribu navzdol skozi gozdiček, ki vas bo očaral s sredozemskim
rastlinjem. Vaša ušesa se bodo odpočila ob poslušanju ptičjega petja. Na cilju pa boste lahko v vseh letnih časih
opazovali življenje v okolici jezer in morja.
PO ŠENTJANAH GOR IN DOL…
Iz vrha Šentjan boste z daljnogledom občudovali soline, Marino, Portorož in Bernardin. Če boste pot prehodili spomladi,
si lahko za svoje zdravje naberete obilo zelišč in dišavnic. Jeseni pa poleg oljčnih dreves obrodijo kaki, fige, nešplje…
PREHODILI SMO ZAHTEVNO STRUNJANSKO PEŠPOT
Pot poteka po robu enega najvišjih klifov Jadrana na zaščitenem področju. Priporočamo vam, da se primerno obujete,
saj je pot zahtevna. Previdnost je dobrodošla. Spočijete si lahko v prekrasnem Mesečevem zalivu.
30
COSA RIVELANO I SENTIERI BALNEARI?
2011/12
IL MARINARETTO CI GUIDA PER I SENTIERI BALNEARI
ESPLORANDO IL SENTIERO COSTIERO
La nostra ricerca è incominciata sull' sentiero Costiero. Il sentiero è lungo, per questo vi raccomandiamo di non
dimenticare la merenda, il beretto e la crema per il sole. Se il tempo è bello, si puo vedere anche le montagne con la
neve.
VAGANDO ATTRAVERSO I SENTIERI CHE COLLEGANO TRE BAIE
Per arrivare a Fiesso si possono prendere diversi sentieri. Il sentiero Piranese vi porta vicino alla scogliera. Vi
rilasserete dalla vivacità di Portorose, prendendo il sentiero che vi porterà a Croce biancha. Attraversando il
boschetto, ammirando la vegetazione mediterranea e ascoltando il canto degli uccelli, arriverete a Fiesso. Potrete
ammirare la diversità della natura durante le stagioni.
SU E GIÙ PER LE SENTIANE
Vale la pena visitare il sentiero che porta a Šentjane. Con il binocolo si puo ammirare le saline, la Marina, Portorose e
Bernardino. In primavera potete raccogliere le erbe aromatiche che fanno bene alla vostra salute. In autunno maturano
le olive, i cachi, i fichi, le nespole…
CAMMINANDO PER IL SENTIERO DIFFICILE DI STRUNJAN
Il sentiero vi portera sopra una delle più alte scogliere dell' Adriatico. Vi consigliamo scarpe adatte, perché il sentiero
è difficile e senza parapetto. Potete prendervi una pausa nella meravigliosa baia – Punta de caval.
31
Počakajte
me
tudi jaz grem z
vami.
32
33
KAMEN NA KAMEN
2012/13
Kamen je naravna prvina, ki v svoji trdnosti in mogočnosti venomer spremlja istrskega človeka skozi prostor in čas. V
preteklosti in sedanjosti ga uporablja za umetniška dela, arhitekturo in predmete, ki jih potrebuje za vsakdanje
življenje. Kamen skozi umetniška dela kiparjev in kamnosekov oživi in bogato izraža navade in običaje ljudi, ki živijo v
tesnem stiku z njim.
Kot kamen na kamen so se nizale ideje in zamisli za igro ter raziskovanje kamna, njegovih lastnosti in izraznih
zmožnosti.
VODNJAK JE…
Vodnjak je tam, kjer se shranjuje vodo.
Če imaš vodnjak na vrtu, lahko z vodo
zalivaš na vrtu.
Včasih niso imeli pip in tekoče vode,
zato so imeli vodnjake.
PIRANSKE ULICE
Ulice so tlakovane iz kamnov in so temne.
Ulice so ozke in sestavljen kot iz kock.
Hiše so iz kamnov in imajo velik most.
Po ulicah je veliko majhnih stopnic.
KAJ JE FORMA VIVA?
MOJ KAMEN JE…
Mislim,da je to en igralni vrt z veliko
kipov.
Je siv, nima okusa, je okrogel, z
Tam so kipi kar odzuni na travi.
Je gladek, siv kot rep morskega
Je lahko tudi igrišče, kjer so gor kamni.
njim bi se igrala.
psa, ima okus po soli.
Je majhen kot kljun od race, je
Tam je polno velikih kamnov, ki se jim
reče kipi.
sivo srebrn.
Po enem kipu, ki je bil kot tobogan sem
lahko šel dol čez luknjo in vmes je bila
še špranja.
kot konjiček.
Okrogli kamni so kot klopi.
luknjic in črtic, je različnih barv.
Kipi so zelo večji kot na sliki. Izdelali
so jih kiparji iz Slovenije in drugih
krajev.
Je malček debel, nima vonja, ko
34
Je siv, na njem so črtice, je oblike
Je oblike trikotnika, še malo slan, v
njem so manjši kamenčki. Ima polno
dobim ribice, ga bom dala v akvarij.
PIETRA SU PIETRA
2012/13
La pietra è elemento naturale che con la sua resistenza e imponenza da sempre accompagna l'istriano nello spazio e
tempo. La pietra nel passato ma anchè ai giorni nostri, è stata utilizzata nell'arte, architettura e transformata in
oggetti di uso quotidiano. La pietra attraverso l'arte degli scultori e degli scalpellini, prende vita ed esprime la cultura
e la tradizione dellagente che vive a stretto contatto con essa.
Attraverso il progetto Pietra su pietra sono nate idee e giochi tematici. È stata scoperta la pietra con le sue
caratteristiche, particolarità e le diverse possibilità d'espressione.
IL POZZO È…
COS'È LA FORMA VIVA
LA MIA PIETRA È…
Il pozzo è il posto in cui si racoglie l'acqua.
Penso sia un parcogiochi con delle
sculture.
Grigia, senza gusto, rotonda e
con essà ci gioco.
Li ci sono delle sculture all'aperto.
È lisca, grigia come la coda dello
squalo è ha un gusto salato.
Se hai il pozzo in giardino puoi annaffiare le
piante.
Nel passato no esistevano i rubinetti e
l'acqua corregente, perciò hanno inventato il
pozzo.
LE VIE DI PIRANO
Le vie sono lastricate con la pietra e sono
buie.
Le vie sono strette e composte da cubetti.
Le case sono in pietra e hanno un grande
arco.
È anche un parcogiochi dove ci sono
delle pietre.
Li ci sono delle grandi pietre
chiamate sculture.
Una scultura era come uno scivolo e
sono sceso attraverso un buco e
c'era anche una fessura.
Le pietre rotonde sono come delle
pance.
Le vie hanno tanti, piccoli scalini.
35
È piccola come il becco
dell'anatra e ha un colore grigio
argentato.
È grigia con delle righe ed ha una
forma di cavallo.
Ha una forma triangolare, salata
e con incastonate tante piccole
pietre. È piena di buchi e rige. È
di diversi colori.
Kamen na
kamen – samo
ne po prstih…
36
37
38
39
MORNARČEK
(besedilo Mojka Mehora Lavrič, glasba in aranžma Aleš Lavrič)
SONCE JE RUMENO, MODRO JE NEBO,
MI PA VSI VESELO, V VRTEC HODIMO.
RISATI ŽE ZNAMO IN POJEMO LEPO,
ROKE SI PODAJMO, SAJ SKUPAJ RADI SMO.
MORNARČEK, MORNARČEK,
POJEMO VSI,
SAJ S TABO, MORNARČEK,
SVET SE LEPŠI ZDI.
MORNARČEK, MORNARČEK,
MI JADRAMO S TEBOJ,
PIRANSKI MORNARČEK,
TO JE VRTEC MOJ!
KMALU BOMO ZRASLI IN V SVET ODŠLI,
VETER BOMO UJELI IN Z NJIM ODJADRALI.
A MORNARČEK SPREMLJAL, NAS BO VSEPOVSOD
IN ZATO BO VEDNO SONČNA NAŠA POT.
MORNARČEK, MORNARČEK, …
ZA VSAKO IGRO STA POTREBNA DVA
V VRTCU PRAV VSAK PRIJATELJA IMA.
MORNARČEK, MORNARČEK, …
…TO JE VRTEC MOJ!
40
41
ZUNANJI SODELAVCI V PROJEKTIH:
Nives Marvin, kustosinja, Obalne galerije Piran
Duška Žitko, kustosinja, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
Karmen Kodarin, bibliotekar, Mestna knjižnica Piran
Slobodan Simič – Sime, fotograf, zbiralec starih fotografij
Danijel Pokleka, profesor biologije, Krajinski park Sečoveljske soline
Fulvia Zudič, akademska slikarka
Alberto Pucer, zgodovinar, Piranski arhiv
Valter Pikel, arhitekt, Društvo za trajnostni razvoj Istre
Ubald Trnkoczy, fotograf
Nadja Terčon, kustosinja, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran
Davide Filipas, ladijski modelar
Folklorno društvo Val Piran
Društvo Čikule čakule
Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran
Aljoša Golubič, kipar, Društvo ljubiteljev naravne in kulturne dediščine "Anbot" Piran
Miha Pečar, kipar, KUD Korenine
Marija Kramar, knjižničarka, Mestna knjižnica Piran
42
Nada Leban, knjižničarka, Mestna knjižničarka Piran
Emilija Pavlič, avtorica knjige za otroke Kuhajmo zdravo
Gani Llalloshi, akademski slikar
Rok Sorta, profesor, Srednja pomorska šola Portorož
Tomi Susman, vodja privezov, Marina Portorož
Miha Uršič, strojnik ladje Burja
Aleš Tomažič, policist, Postaja Pomorske policije Koper
Ivan Dobrinčič, administrativni delavec, Splošna plovba Portorož
Jože Krejčič, ladijski strojnik, Ladjedelnica Izola
Miranda Juriševič, hotel Marko
Hotel Palace Kempinski
Društvo za raziskovanje delfinov Morigenos
Okolje Piran
Morska Biološka postaja
43
IZDAJO PUBLIKACIJE IN IZVEDBO PRIREDITVE OB 40. LETNICI VRTCA MORNARČEK PIRAN SO OMOGOČILI:
Tekst in oblikovanje: Lavra Bregar, Renata Novak
Fotografija: Lavra Bregar
Tisk: tiskarna Pigraf
Založil: Vrtec Mornarček Piran
Leto: 2013
44
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
7 093 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content