close

Enter

Log in using OpenID

PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN - OCAB-OCBS

embedDownload
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A -PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Herzieningen
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Erkende
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
Producent:
THY-MARCINELLE SA (onveranderde gegevens) ArcelorMittal RODANGE SA (afgeschafte gegevens) CELSA MANUFACTURING Limited (onveranderde gegevens) CELSA S.L.(onveranderde gegevens) CELSA Huta Ostrowiec Sp. z.o.o.(onveranderde gegevens) EKINCILER Demir Ve Celik Sanayi A.S (onveranderde gegevens) SAM MONTEREAU SAS (onveranderde gegevens) HOLLANDWIRE BV (onveranderde gegevens) LIEPAJAS Metalurgs JSC. (opgehfde gegevens) ITON SEINE SAS (onveranderde gegevens) ALPA SAS (onveranderde gegevens) EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH (onveranderde gegevens) BESTA GmbH (onveranderde gegevens) A. Van Meirvenne & Zonen bvba (onveranderde gegevens) VALSABBIA PRAHA sro (onveranderde gegevens) Noord Nederlandse Draad Industrie – NNDI bv (onveranderde gegevens) LECH-STAHLWERKE GmbH – LSW (onveranderde gegevens) DUBAERE NV (onveranderde gegevens) ZND DRAAD BV (onveranderde gegevens) NERVACERO SA (onveranderde gegevens) MEGASA SIDERURGICA S.A. (onveranderde gegevens) BSW Badische Stahlwerke GmbH Hattersheim (onveranderde gegevens) BSW Badische Stahlwerke Kehl GmbH (onveranderde gegevens) BSW Badische Stahlwerke Mülheim GmbH (onveranderde gegevens) HESSISCHE BEWEHRUNGSSTAHL - HBS (onveranderde gegevens) DWH DrahtwerK Horath GmbH (onveranderde gegevens) INTERSIG nv (onveranderde gegevens) BAUSTAHLGEWEBE GmbH (opgehfde gegevens) ESF ELBE-STAHLWERKE FERALPI GmbH (onveranderde gegevens) VAN MERKSTEIJN STEEL BV (onveranderde gegevens) TEUTO Baustahlmatten GmbH & Co Kg (onveranderde gegevens) SAM NEUVES-MAISONS (onveranderde gegevens) Pagina 1 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
De verkoop van BENOR betonstaal (staal met verbeterde hechting van de types BE 400 S, BE 500 S, BE 500 TS
en DE 500 BS) 1 gebeurt exclusief door de firma's (producenten of verdelers) die de machtiging tot gebruik van
het BENOR-merk bekomen hebben.
Om drager te zijn van het BENOR-merk moet betonstaal:
1 - voorzien zijn van de in dit document beschreven merktekens;
2 - vergezeld gaan van een borderel met het volgende logo:
NBN A 24-301 2
(X) Plaats voorbehouden voor het inschrijvingsnummer van de leverancier.
Het gebruik van dit logo moet in overeenstemming zijn met de regels die werden uitgegeven door BENOR vzw.
Dit leveringsborderel mag opgesteld worden zowel door de producent als door een verdeler toegelaten tot het
gebruik van het BENOR-merk; deze staan in dit document.
Al de BENOR-producten hebben hechtingsribben. Voor bepaalde gebruikers worden de ribben versterkt op één
of meerdere zijden om het soort staal en de fabriek van herkomst te kunnen herkennen; het merken kan
eveneens gebeuren door het weglaten van de ribben of met punten of strepen.
De merktekens die de huidige BENOR-producten aanduiden, komen voor op de lijst van de Gebruikers van het
merk.
Het merk van overeenkomstigheid BENOR bewijst de conformiteit van het betonstaal zelf met de normen maar
waarborgt niet de kwaliteit van de verwerking van dit staal.
Indien slechts één veld voorgesteld wordt in de bijgaande lijst merktekens betekent dit dat de helling en de
tussenafstand van de ribben identiek zijn op alle velden van de staaf, met uitsluiting van de merktekens die het
soort staal en de fabriek van herkomst identificeren.
De helling van de ribben op de tekeningen is die welke gewoonlijk gebruikt wordt.
In bepaalde gevallen mag ze omgekeerd worden zonder dat dit afbreuk doet aan de waarde van het merk.
De normen en PTV’s die in aanmerking werden genomen zijn:

NBN A 24-301 5de uitgave, december 1986

NBN A 24-302 5de uitgave, december 1986

NBN A 24-303 2de uitgave, december 1986 (addendum 1 van 1990 inbegrepen)

PTV 302 – Her. (x)
(*)

PTV 303 – Her. (x)
(*)

PTV 307 – Her.(x)
(*)
(*) Elke PTV heeft zijn basisnummer, gevolgd door een herzieningsindex die bij elke wijziging van het document
wordt aangepast in stijgende volgorde. Het is altijd de laatst herziene versie van de PTV die van toepassing is.
1
Wat de draden betreft is de staalsoort DE 500 AS vanaf 1 januari 1998 niet meer door het BENOR-merk gedekt.
De Raad van Bestuur heeft beslist dat de benaming BE 500 TS, voorzien door de norm A24-301 voor door
torderen vervormde staalproducten, ook geldt voor warmgewalst staal dat vervolgens koudvervormd wordt
zonder noemenswaardige vermindering van de dwarsdoorsnede.
2
Ingeval de gecertificeerde producten niet zijn opgenomen in de basisnorm wordt de referentie naar NBN A24301 vervolledigd met het nummer van de PTV ad hoc. Bijvoorbeeld in het geval van wapeningen met
schroefdraad: NBN A24-301 + PTV 307.
Pagina 2 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: THY-MARCINELLE
Immatriculatie nummer :
SA (onveranderde gegevens)
02
Rue de l'Acier
BP 1002 Charleroi I
BE – 6000 CHARLEROI
Phone
071/27 01 11
Fax
071/30 24 12
e-mail [email protected]
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
BOBIJNEN
Diameter 8 mm – 16 mm
THYGRIP 500 TS
0 2 1 5 op 2 ribrijen
Verkoopsorganisme:
THY-MARCINELLE
Rue de l'Acier
BP 1002 Charleroi I
BE – 6000 CHARLEROI
Phone
071/27 01 11
Fax
071/30 24 12
e-mail [email protected]
Pagina 3 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
ArcelorMittal RODANGE SA
(afgeschafte
gegevens)
Immatriculatie nummer :
03
Rue Emile Mark
LU – 4503 DIFFERDANGE
LUXEMBURG
Phone
Fax
00.352/50 19 1
00.352/50 19 2587
WAPENINGEN B500S ø 50
STAVEN
Diameter 50 mm
GEWI WAPENINGEN 500 S
STAVEN of “AMTB500”
Diameter 12 mm – 50 mm
Verkoopsorganisme:
ARCELOR COMMERCIAL REBAR SA
B.P. 24
LU – 4801 RODANGE
LUXEMBURG
Phone
Fax
00.352/50 19 1
00.352/50 19 2403
Pagina 4 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
CELSA MANUFACTURING Limited
(onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
06
Building 58 –East Moors Road - CARDIFF
UK – CF24 5NN
Phone
00.44/2920351800
Fax
00.44/2920351855
e-mail [email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 10 mm – 40 mm
5–1-2
Verkoopsorganisme:
Building 58 –East Moors Road - CARDIFF
UK – CF24 5NN
Phone
00.44/2920351800
Fax
00.44/2920351855
e-mail [email protected]
Pagina 5 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: CELSA
Immatriculatie nummer :
S.L.(onveranderde gegevens)
07
Poligono Industrial San Vicente s/n
E – 08755 CASTELLBISBAL
Barcelona
SPANJE
Phone
Fax
00.34/93 773 04 00
00.34/93 773 05 52
e-mail [email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 8 mm – 32 mm
GEWALST BE 500 S
BOBIJNEN
Diameter 8 mm – 16 mm
Verkoopsorganisme:
Poligono Industrial San Vicente s/n
E – 08755 CASTELLBISBAL
Barcelona
SPANJE
Phone
00.34/93 773 05 00
Fax
00.34/93 773 05 02
e-mail [email protected]
Pagina 6 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende
Producent:
CELSA
Huta
Ostrowiec
Sp.
z.o.o.(onveranderde gegevens)
Immatriculatie Nummer :
08
Ul. Samsonowicza 2
PL - 27-400 OSTROWIEC SW.
POLEN
Phone
Fax
00.48/41 249 30 00
00.48/41 249 22 22
Phone
Fax
00.48/41 249 29 78
00.48/41 247 42 00
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 10 mm – 32 mm
GEWALST BE 500 S
BOBIJNEN
Diameter 10 mm – 16 mm
Verkoopsorganisme:
CELSA Huta Ostrowiec
Ul Samsonowicza 2
PL - 27-400 OSTROWIEC Sw.
POLEN
Pagina 7 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
EKINCILER Demir Ve Celik Sanayi
A.S (onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer :
09
Organize sanayi bolgesi PK 240
TR - 31200 ISKENDERUN
TURKIJE
Phone
Fax
00.90.326.656.22.00
00.90.326.656.2222/23
GEWALST BE 500 S
STAVEN
0/9/1/9/
Diameter 8 mm – 32 mm
Verkoopsorganisme:
EKINCILER DEMIR
Organize sanayi bolgesi PK 240
TR - 31200 ISKENDERUN
TURKIJE
Phone
Fax
e-mail
00.90.326.656.22.00
00.90.326.656.2222/23
[email protected]
Pagina 8 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: SAM
Immatriculatie nummer:
MONTEREAU SAS (onveranderde gegevens)
11
Rue de la Grande Haie 36
F – 77130 MONTEREAU
FRANKRIJK
Phone
Fax
e-mail
00.33/(0)1/64704500
00.33/(0)1/64704502
[email protected]
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
BOBIJNEN
Diameter 8 mm – 16 mm
NERSAM 500 S
Verkoopsorganisme:
RIVA ACIER SA
Immeuble ALPA
ZI de Limay Porcheville
F – 78440 GARGENVILLE
FRANKRIJK
Phone
00.33/(0)130982000
Fax
00.33/(0)130982021
e-mail : [email protected]
Pagina 9 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: HOLLANDWIRE
Immatriculatie nummer:
BV (onveranderde gegevens)
13
Einsteinweg 10
NL – 7741 KP COEVORDEN
NEDERLAND
Phone
Fax
e-mail
00.31 524 – 59 34 53
00.31 524 – 524 300
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 6 mm – 12 mm
Verkoopsorganisme:
HOLLANDWIRE BV
Einsteinweg 10
NL – 7741 KP COEVORDEN
PAYS-BAS
Phone
Fax
e-mail
00.31 524 - 593 453
00.31 524 – 524 300
[email protected]
Pagina 10 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: LIEPAJAS
Immatriculatie Nummer :
Metalurgs JSC. (opgehfde gegevens)
14
93, Brivibas str.
LV.- 3401 LIEPAJA.
LATVIJA
Phone
Fax
e-mail
00.371 6 3455038
00.371 6 3455040
[email protected]
Phone
Fax
e-mail
00.371 6 3455000
00.371 6 3455001
[email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 8 mm – 40 mm
Verkoopsorganisme:
93, Brivibas str.
LV.- 3401 LIEPAJA.
LATVIJA
Pagina 11 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: ITON
Immatriculatie nummer:
SEINE SAS (onveranderde gegevens)
15
Quai de Seine
FR – 78270 BONNIERES / SEINE
FRANKRIJK
Phone
Fax
00.33/(0)130982080
00.33/(0)130989157
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 8 mm – 16 mm
CRELOI 500 S
Verkoopsorganisme:
RIVA ACIER SA
Immeuble ALPA
ZI de Limay Porcheville
FR – 78440 GARGENVILLE
FRANKRIJK
Phone
00.33/(0)130982000
Fax
00.33/(0)130982021
e-mail : [email protected]
Pagina 12 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: ALPA
Immatriculatie nummer:
SAS (onveranderde gegevens)
16
Z.I. de Limay-Porcheville BP 39
FR – 78440 GARGENVILLE
FRANKRIJK
Phone
00.33/130982000
Fax
00.33/134775114
e-mail: [email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 14 mm – 40 mm
CRELOI 500 S
Verkoopsorganisme:
RIVA ACIER
Immeuble ALPA
Z.I. de Limay-Porcheville
FR - 78440 GARGENVILLE
FRANKRIJK
Phone
00.33/130982000
Fax
00.33/130982021
e-mail: [email protected]
Pagina 13 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
EDF Elbe-Drahtwerke Feralpi GmbH
(onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
18
Gröbaer Strasse 1
DE - 01591 RIESA
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
+49 3525 749164
+49 3525 749169
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
New rolling marks
Diameter 6 mm – 12 mm
1-2-6
Verkoopsorganisme:
STAHLHANDEL FERALPI GmbH
Gröbaer Strasse 3
DE - 01591 RIESA
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
+49 3525 749220
+49 3525 749119
[email protected]
Pagina 14 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: BESTA
Immatriculatie nummer:
GmbH (onveranderde gegevens)
19
Zur Rauhen Horst 7
DE - 32312 LÜBBECKE
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
00.49/5741 271 0
00.49/5741 271 1 18
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 6 mm – 16 mm
Verkoopsorganisme:
BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH
Postfach 13 / 31
DE - 69403 Eberbach
DUITSLAND
Tel
Fax
+49 (0) 62 71 82 0
+49 (0) 62 71 82 208
Pagina 15 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
A. Van Meirvenne & Zonen bvba
(onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
20
Doornpark 25
BE – 9120 BEVEREN
Phone
Fax
e-mail
03/775 96 80
03/775 05 12
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 5 mm – 16 mm
Verkoopsorganisme:
A. VAN MEIRVENNE & ZONEN BVBA
Doornpark 25
BE – 9120 BEVEREN
Phone
Fax
e-mail
03/775 96 80
03/775 05 12
[email protected]
Pagina 16 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: VALSABBIA
Immatriculatie nummer:
PRAHA sro (onveranderde gegevens)
23
U Dýhárny 946
CZ.- 278 01 Kralupy nad Vltavou
TSJECHIE
Phone
Fax
+420 315 721 631-3
+420 315 727 743
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 6 mm – 12 mm
Verkoopsorganisme:
VALSABBIA DEUTSCHLAND GmbH
Robert Boschstrasse 8
DE – 86551 AICHACH
DUISTLAND
Tel
Fax
+49 8251/87470
+49 8251/874714
Pagina 17 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
Noord Nederlandse Draad Industrie –
NNDI bv (onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
24
Holwerderweg 33
NL - 9101 PA DOKKUM
NEDERLAND
Phone
Fax
Email:
+31 519 228010
+31 519 294437
[email protected]
Noord Nederlandse DraadIndustrie - NNDI
Holwerderweg 33
Phone
NL - 9101 PA DOKKUM
Fax
NEDERLAND
Email:
+31 519 228010
+31 519 294437
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 5 mm – 14 mm
Verkoopsorganisme:
Pagina 18 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
LECH-STAHLWERKE GmbH – LSW
(onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
25
Industriestrasse 1.
DE - 86405 MEITINGEN.
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
+49(0)82 71/82-0
+49(0)82 71/82-377
[email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 8 mm – 32 mm
Verkoopsorganisme:
LECH-STAHLVERTRIEB GmbH (LSB)
Industriestrasse 1.
Phone
+49(0)82 71/82-300
DE - 86405 MEITINGEN.
Fax
+49(0)82 71/82-456
DUITSLAND
e-mail
[email protected]
Pagina 19 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: DUBAERE
Immatriculatie nummer:
NV (onveranderde gegevens)
26
Tieltstraat 176
8760 MEULEBEKE
Phone
Fax
e-mail
051/ 480 410
051/48 63 93
[email protected]
Phone
Fax
e-mail
051/ 480 410
051/48 63 93
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 5 mm – 12 mm
Verkoopsorganisme:
DUBAERE NV
Tieltstraat 176
8760 MEULEBEKE
Pagina 20 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: ZND
Immatriculatie nummer:
DRAAD BV (onveranderde gegevens)
29
J.F. Kennedylaan 22
NL – 5555 XD VALKENSWAARD
NEDERLAND
Phone
Fax
e-mail
00.31/402073530
00.31/402044209
[email protected]
Phone
Fax
e-mail
00.31/402073530
00.31/402044209
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 5 mm – 16 mm
Verkoopsorganisme:
ZND DRAAD BV
J.F. Kennedylaan 22
NL – 5555 XD VALKENSWAARD
NEDERLAND
Pagina 21 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: NERVACERO
Immatriculatie nummer:
SA (onveranderde gegevens)
30
B° Ballonti, s/n
E – 48510 VALLE DE TRAPAGA
(VIZCAYA)
SPANJE
Phone
Fax
e-mail
00.34/944 93 90 00
00.34/944 93 72 65
[email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 8 mm – 32mm
Voorlopige toestand
GEWALST BE 500 S
Definitieve toestand
BOBIJNEN
Diameter 8 mm – 16 mm
Verkoopsorganisme:
NERVACERO SA
B° Ballonti, s/n
E – 48510 VALLE DE TRAPAGA
(VIZCAYA)
SPANJE
Phone
00.34/944 93 90 00
Fax
00.34/944 93 72 65
e-mail [email protected]
Pagina 22 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: MEGASA SIDERURGICA S.A. (onveranderde gegevens)
Numéro d'immatriculation:
35
Ctra Castilla, 802-820
ES – 15570 NARON
SPANJE
Phone
Fax
e-mail
00.34/981 399 000
00.34/981 399 004
[email protected]
Phone
Fax
e-mail
00.34/981 399 000
00.34/944 399 004
[email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 8 mm – 32 mm
Verkoopsorganisme:
MEGASA SIDERURGICA S.A.
Ctra Castilla, 802-820
ES – 15570 NARON
SPANJE
Pagina 23 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
BSW Badische Stahlwerke GmbH
Hattersheim (onveranderde gegevens)
Graudenzer Str. 45, DE - 77694 KEHL/RHEIN - DUITSLAND
Immatriculatie nummer:
37
Produktiezetel:
Rheinstrasse 31-39
DE – 65795 HATTERSHEIM
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
00.49/6190 918817
00.49/6190 918840
[email protected]
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
Diameter 6 mm - 16 mm
BOBIJNEN EN STAVEN
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
Diameter 6 mm - 20 mm
BOBIJNEN EN STAVEN
Verkoopsorganisme:
BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH
Postfach 13 / 31
DE - 69403 Eberbach
DUITSLAND
Tel
Fax
+49 (0) 62 71 82 0
+49 (0) 62 71 82 208
Pagina 24 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende
Producent:
BSW Badische Stahlwerke Kehl
GmbH (onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
38
Graudenzerstraße 45
DE – 77694 KEHL/RHEIN
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
00.49/7851830
00.49/785183496
[email protected]
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter
10
mm
–
40
mm
TEMPCORE 500
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
Diameter 6mm – 16mm
BIRI of BAWARI 500
SPOELEN
Nr van de spoelen:
04…/05…/06…/07…/20…
DRAADSTAVEN
Nr van de vrachten: 18…
Verkoopsorganisme:
BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH
Postfach 13 / 31
DE - 69403 Eberbach
DUITSLAND
Tel
Fax
+49 (0) 62 71 82 0
+49 (0) 62 71 82 208
Pagina 25 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende
Producent:
BSW Badische Stahlwerke Mülheim
GmbH (onveranderde gegevens)
Graudenzer Str. 45, DE - 77694 KEHL/RHEIN - DUITSLAND
Immatriculatie nummer:
39
Productiezetel:
Lippestrasse
17-21
(Am Nordhafen) c/o BStG
DE – 45478 MÜLHEIM/RUHR
DUISTLAND
Phone
Fax
e-mail
00.49/2087404413
00.49/208590539
[email protected]
GEWALST GEREKT BE 500 TS
SPOELEN (BIRI 500)
Diameter 6 mm - 16 mm
Nr. van de spoelen : 01… /12… /24…
GEWALST GEREKT BE 500 TS
STAVEN
0121
///////////////////////
///////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Diameter 8 mm - 10 mm
Nr. van de vrachten: 41…/51…
GEWALST GEREKT BE 500 TS
SPOELEN
Diameter 6 mm - 20 mm
Nr. van de spoelen : 01…/12…/24…/34…
GEWALST GEREKT BE 500 TS
STAVEN
Diameter 12 mm - 20 mm
0121
//////////////////////
//////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Nr. van de vrachten: 35…
Verkoopsorganisme:
BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH
Postfach 13 / 31
DE - 69403 Eberbach - DUITSLAND
Tel
Fax
+49 (0) 62 71 82 0
+49 (0) 62 71 82 208
Pagina 26 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
HESSISCHE BEWEHRUNGSSTAHL -
HBS (onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
41
Rheinstrasse 31/39
DE – 65795 HATTERSHEIM
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
00.49/6190918819
00.49/6271821424
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 6mm – 16mm
Verkoopsorganisme:
BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH
Postfach 13 / 31
DE - 69403 Eberbach
DUITSLAND
Tel
Fax
+49 (0) 62 71 82 0
+49 (0) 62 71 82 208
Pagina 27 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende
producent:
DWH DrahtwerK Horath GmbH
(onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
42
Rass Strasse
DE – 54497 HORATH
DUITSLAND
Phone
Fax
00.49/6504.139.0
00.49/6504.13928
Voor hun productiezetel gelegen
Am Moselkai 6
D.- 54293 TRIER (Duitsland)
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
Tot 30 november 2012
Diameter 5mm – 16mm
NIEUWE MARKERING
Verkoopsorganisme:
SOTRALENTZ Construction
Rue de Bettwiller 3
FR- 67320 DRULINGEN
FRANKRIJK
Phone
Fax
e-mail
00.33/3 88 01 64 00
00.33/3 88 01 64 01
[email protected]
Pagina 28 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: INTERSIG
Immatriculatie nummer:
nv (onveranderde gegevens)
44
Geerstraat 125 – IT HOOGVELD
BE - 9200 DENDERMONDE
Phone
Fax
e-mail
052/20 30 50
052/20 30 20
[email protected]
Phone
Fax
e-mail
052/20 30 50
052/20 30 20
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 5mm – 16mm
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 8mm – 16mm
Verkoopsorganisme:
INTERSIG NV
Geerstraat 125 – IT HOOGVELD
BE – 9200 DENDERMONDE
Pagina 29 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
BAUSTAHLGEWEBE GmbH
(opgehfde
gegevens)
Immatriculatie nummer:
45
Lippestrasse 17-21
DE – 45478 MÜLHEIM
DUISTLAND
Phone
Fax
e-mail
00.49/208/7404414
00.49/208/590939
[email protected]
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 6mm – 16mm
Verkoopsorganisme:
BAUSTAHLGEWEBE Services GmbH
Friedrichstrasse 16
Tel
+49 (0) 6271/9254-55
Fax +49 (0) 6271 9254-68
Email : [email protected]
DE - 69412 Eberbach
DUITSLAND
Pagina 30 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
ESF ELBE-STAHLWERKE FERALPI
GmbH (onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
46
Gröbaer Strasse 3
DE - 01591 RIESA
DUITSLAND
Phone
Fax
00 49 35 25 749-0
00 49 35 25 749-109
GEWALST BE 500 S
STAVEN
Diameter 10mm – 40mm
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
BOBIJNEN
Diameter 8mm – 16mm
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
STAVEN
Diameter 8mm – 12mm
Verkoopsorganisme:
STAHLHANDEL FERALPI GmbH
Gröbaer Strasse 3
DE- 01591 RIESA
DUITSLAND
Phone
Fax
e-mail
+49 3525 749220
+49 3525 749119
[email protected]
Pagina 31 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent: VAN
MERKSTEIJN STEEL BV (onveranderde
gegevens)
Immatriculatie nummer:
47
Bedrijvenpark Twente 237
NL – 7602 KJ ALMELO
NEDERLAND
Phone
Fax
00.31/546588200
00.31/546588900
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 5mm – 16mm
PRODUCTIEPLAATS: ALMELO
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
BOBIJNEN en STAVEN
Diameter 6mm – 16mm
PRODUCTIEPLAATS: ALMELO
Verkoopsorganisme:
VAN MERKSTEIJN Bouwstaal BV
Bedrijvenpark Twente 237
NL – 7602 KJ ALMELO
NEDERLAND
Phone
Fax
00.31/546588231
00.31/546588910
Pagina 32 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende Producent:
TEUTO Baustahlmatten GmbH & Co
Kg (onveranderde gegevens)
Immatriculatie nummer:
49
Gewerbegebiet 20
DE - 49152 BAD ESSEN
DUITSLAND
Phone
Fax
00.49/547294400
00.49/5472944050
GETROKKEN DE 500 BS
BOBIJNEN
Diameter 5mm – 12mm
GETROKKEN DE 500 BS
STAVEN
Diameter 5mm – 12mm
Verkoopsorganisme:
Pagina 33 van 34
LIJST van de GEBRUIKERS van het BENOR MERK
Uitgave februari 2015
De huidige lijst vervangt de vroegere uitgaven
A - PRODUCENTEN VAN BETONSTAAL, GEWALST EN GETROKKEN
Erkende
Producent:
SAM NEUVES-MAISONS
(onveranderde
gegevens)
Immatriculatie nummer:
52
Rue Victor de Lespinats, 1 – BP1
FR – 54230 NEUVES-MAISONS
FRANKRIJK
Phone
Fax
e-mail
00.33/383502900
00.33/383502801
[email protected]
Phone
Fax
00.33/164704500
00.33/164704644
GEWALST GEREKT
BE 500 TS
BOBIJNEN
Diameter 8mm – 16mm
Verkoopsorganisme:
SAM MONTEREAU
Service Commercial
Rue de la Grande Haie 36
FR - 77130 MONTEREAU
FRANKRIJK
Pagina 34 van 34
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
2 119 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content