close

Enter

Log in using OpenID

TS EN ISO 14001:2005

embedDownload
01 MAYIS 2002 -17 NİSAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA BAKANLIĞIMIZDAN TAVSİYE ALAN BİTKİ KORUMA
ÜRÜNLERİ LİSTESİ
İLAÇ ADI
AKTİF MADDE ADI
FİRMA
ADI
TAVSİYE KONUSU VE DOZU
GESAPRİM 50 WG
900g/l Atrazine
SYNGENTA
150g/da dozda yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde çıkış sonrası olarak mısırda A.stromarium,
A.retroflexus, S.nigrum, P. oleraccu ve E.crus –galli ‘ye karşı tavsiye
AVAUNT
TRİCHOFLOW WP
CANDİT WG
CASCADE 50 DC
150g/l İndoxacorb
DUPONT
Domateste tarlada sorun olan Yeşil kurt [Heliothis armigera(Hb)]’a karşı 40ml/da dozda tavsiye
Trigoderma harzianum
ENERJİ
Domateste fide kök çürüklüğüne karşı 10g/m2 dozunda tavsiye
%50 Kresoxim-methyl
BASF
Bağ küllenmesine karşı 20ml/100l suya tavsiye
50g/l Flufenoxuron
BASF
Biberde sorun olan Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) ‘na karşı 150ml/da dozunda tavsiye
BORDEAUX CAFFARO
CANDİT WG
BRESTAN 500 SC
Kalsiyum Hidroksit ve Bakır Sülfat
TANCAN
Kayısıda yaprak delenine karşı 1250-625g/l dozunda tavsiyesi
%5 Kresoxim - Methyl
BASF
Turunçgillerde Alternaria yanıklık hastalığına karşı 25 g/hl dozunda tavsiyesi
500g/l Fentin hydroxide
AVENTİS
Şekerpancarında Yaprak leke hastalığına karşı 50ml/da dozda tavsiyesi
PLİCTRAN 20 FL
210g/l Cyhexatin
CREXAGRİ
Pamukta zararlı olan kırmızı örümcek için ruhsatı istenilen 250ml/da dozunda tavsiyesi,
ACTARA 240 SC
240g/l Thimethoxam
SYNGENTA
Serada Biberde sorun olan Beyaz Sinek (Bemisia tabaci Gen)’e karşı 100ml/da dozunda damla sulam
yöntemi ile tavsiyesi,
KARET ZEON
50g/l Lambda Cyhalothrin
SYNGENTA
Zeytin Karakoşnili (saissetia oleae oliv)’nin larva dönemlerine karşı kaplama ilaçlamada 30ml/100lt su
dozunda tavsiyesi
MANİCA BORDEAUX
MİXTORE
%74 Bordo Bulamacı
LANCES LİNK
Bağda ölü kol hastalığına karşı kış ilaçlaması olarak 3500gr 100 lt suya , yaz ilacı olarak 500gr 100lt suya
tavsiyesi
CHAMP FORMULA 2
FLOWABLE
555g/l Bakırhidroksit
LANCES LİNK
Bağda ölü kol hastalığına karşı 100lt suya 100ml tavsiyesi
TENN-COP 5 E
MAXİM XL 035 FS
583g/l Bakırtuzları
LANCES LİNK
Bağda ölü gol hastalığına karşı 200ml 100lt suya tavsiyesi
25g/l Fludiocanil + 10g/l Mtalaxyl
SYNGENTA
Havlı pamuk tohumlarında fide kök çürüklüğü hastalığına karşı 500ml/100kg havlı tohum dozunda
tavsiyesi
PLENUM 50 WG
CHALENGE 600
%50 Pymetrozine
SYNGENTA
Turunçgillerde pamuk yaprak bitine karşı 15g/da dozunda tavsiyesi
600g/l Aclonifen
BAYER
TENN-COP 5 E
CHAMP FORMULA 2
KARATE ZEON
580g/l Bakır Tuzları
L.LİNK
Mercimekte çıkış sonrası olarak Sinapis Arvensis’e 125ml/da, Polygonum convolvulos ve Myagrom
perfoliatum’a 150ml/da oranında kullanılması uygundur.
Turunçgillerde Alternaria yanıklık hastalığına karşı 300ml/100lt suya tavsiyesi uygundur.
555g/l Bakırhidroksit
L.LİNK
Turunçgillerde Alternaria yanıklık hastalığına karşı 200ml/100lt suya tavsiyesi
50g/l Lambda-cyhalothrin
SYNGENTA
40ml/100lt su dozunda patateste bozkurtlara (Agrotis spp.) karşı yeşil akşam uygulaması şeklinde
tavsiyesiuygun
CHALENGE 600
600g/l Aclonifen
BAYER
Ayçiçeğinde 125ml/da dozda Chenopodium alkum ve Zinapis arvensis’e karşı çıkış sonrası tavsiyesi
NOMOLT SÜPER
150g/l teflubenzuron
BASF
Antep fıstığında yaprak pysilası (A.pistacea ) ‘na karşı 100ml/100lt su dozunda tavsiye
RUGBY 100 ME
100g/l Cadusafos
SYNGENTA
2 lt/da + solarizasyon uygulaması şeklinde serada, domateste Kök-ur nematodlarına ( Meloidogyne spp.)
karşı tavsiye
CUPROFİX 30 DİSPERSS
MAVRİK 2 F
%46,16 B.B (%12 Met.Bakıra Eşdeğer +%30 CEREXAGRİ
Mancozeb
240g/l Tav-fluvalinate
FLOGAZ
Turunçgilde Alternaria Kahverengi leke hastalığına karşı 400gr/100lt su tavsiye
KARATE ZEON
LAZER
NURELLE D 5/500 EC
ACTARA 240 SC
50g/l Lambda Cyhalothrin
SYNGENTA
Hububatta Zabrus spp’ne karşı yüzey ilaçlaması şeklinde 50ml/da dozda tavsiye
480g/l Spinosad
DOW AGRO
Pamuk yaprak kurduna karşı 25ml/da dozda tavsiyesi
500g/l Chlorpyriphos + 50g/l Cypermethrin
DOW AGRO
Mısır koçan kurduna karşı 100ml/da dozda (15 gün ara ile 2-3 ilaçlama) tavsiye
240g/l Thiamethoxom
SYNGENTA
Serada domateste Beyaz sinek’e (Bemicia tabaci Genn.) karşı damlama sulama yöntemi ile 100ml/da
dozunda
TELDOR SC 500
CALYPSO SC 480
FOLBAN 50 FLOWABLE
%50 Fenhexamid
BAYER
Çilekte kurşuni küf ; 100cc/100lt su dozunda tavsiye
480g/l Thiacloprid
BAYER
Kiraz sineği ne karşı 20ml/100lt su dozunda tavsiye
500g/l Folpet
FLOGAZ
Bağlarda kurşuni küfe karşı 200ml/100lt.su dozunda tavsiye
BELLKUTE 40 WP
İminoctadine
SUMİTOMO
Karpuzda erken yaprak yanıklığına karşı (Alternaria cucumerine ) 75g/100lt. su dozunda tavsiye
TRİMANOC DG
CUPROFİX 30 DİSPERSS
BLUE BORDO DİSPERSS
%75 Mancozeb
CEREXAGRİ
Bağda ölü kola karşı yaz ilacı olarak 150gr/100 lt.su dozunda tavsiye
%46,16 (Teknik bordo b.+%30 Mancozeb )
CEREXAGRİ
Bağda ölü kola karşı yaz ilacı olarak 300gr/100 lt.su dozunda tavsiye
%77 Teknik bordo bulamacı (% 20 Metalik CEREXAGRİ
bakıra eşdeğer )
150 g/l Teflubenzuron
BASF
Bağda ölü kola karşı kış ilacı olarak 3000gr/100 lt.su dozunda tavsiye
Methomyl
DUPONT
Kirazda kiraz sineğine karşı 300 ml/100 lt.su dozunda tavsiye
500g/l Chlorothalonil
SYNGENTA
Kayısıda yaprak delene karşı 200 ml/100 lt su dozunda tavsiye
480g/l Thiacloprid
BAYER
Şeftalide Şeftali Doğu Meyve Güvesi (c.molesta )’ya karşı 20 ml/ 100 lt. Su dozunda tavsiye
50g/l Lambda cyhalothrin
SYNGENTA
Mısırda Bozkurta karşı 50ml/da dozda tavsiye
%30 İndoxacarb
DU PONT
Bağda salkım güvesine karşı 12,5g/100 lt su dozunda tavsiye
AKTARA 240 SC
LASER
240g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Şeftalide şeftali yaprak biti 10 ml/100 lt su dozda tavsiye
480g/l Spinosad
DOW AGRO
Pamukta yeşil kurt’a karşı 12,5ml/da dozda , Pamukta çizgili yaprak kurduna 25ml/da dozda tavsiye
CRUİSER 350FS
FOLPAN 80 WDG
LASER
ARMURE 300 EC
MOSPİLAN 20 SP
RİMON 10 EC
ACTARA 25 WG
RALON SUPER
350g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Buğdayda ekin kambur böceğine( zabrus spp) karşı 150ml / 100 kg tohum dozda tavsiye
%80 Folpet
FLOGAZ
Domates mildiyösü için 125g/da dozda tavsiyesi
480g/l Spinosad
DOW AGRO
Antep fıstığında yaprak psillasına karşı 10 ml ilaç + 125 ml yazlık yağ / 100 lt.su dozunda tavsiye
150g/l Propiconazole + 150g/l Defenocanozel
SYNGENTA
Turunçgilde Alternaria’ya karşı 50 ml / 100 lt.su dozunda tavsiyesi
%20 Acetamiprid
SUMİTOMO
Antepfıstığında yaprak psillası ‘na karşı 20 g /100 lt. su dozunda tavsiye
100g/l Nuvaluron
FLOGAZ
Soyada yaprak kurduna karşı 30ml/da dozda tavsiye
250g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Antep fıstığı yaprak psyllası’na karşı 10gr / 100 lt.su dozunda tavsiye
Fenoxaprop-p-ethyl
BAYER
(Buğdayda y.ot) Alopecurus myosuroides ve Avena sterilis’e erken dönemde 60 ml/da geç dönemde 80
ml/da dozda tavsiyesi
NOMOLT SUPER
PİLAR
BRAVO
CALYPSO SC 480
KARATE ZEON
STEWARD
Tarlada üretimi yapılan domateslerde zararlı şeftali yaprak biti (Myzus persicae sulzer )’ne karşı 20ml/da
dozda tavsiyesi
Mısırda çizgili pamuk yaprak kurduna karşı 40 ml / da dozda tavsiye
Neem Azal TS
10g/l Azadicarchtin
V.İ.T.
Fındıkta fındık koşnilleri 300ml/100lt.su larva , Zeytinde Zeytin sineği 500ml/100lt.su Ergin ,larva
dozunda tavsiye
METHOFAN 186 EC
180g/l Endosülfan + 60g/l Methomyl
FLOGAZ
Domateste şeftali yaprak bitine karşı 250ml/da
PİLAR
200g/l Methomyl
DUPONT
Kirazda Kiraz sineği ne karşı 300ml/100 lt su
PİLAR
200g/l Methomyl
DUPONT
Biberde Yeşil şeftali yaprak bitine karşı 250ml/da
ARMURE 300 EC
SELECT SÜPER
150g/l Propiconazole + 150g/l Difeconazole
SYNGENTA
Antepfıstığında karazenk’e karşı 50ml/100lt. su dozunda tavsiye
116,2g/l Clethodim
NM AGRO
Şeker pancarında çıkış sonrası darıcan türlerine 60ml/da , yabani yulafa 70ml/da , kaynaş ve su ağrığına
80ml/da tavsiyesi, Domateste; Darıcana 60ml/da, kanyaşa80ml/da dozda çıkış sonrası tavsiye
BETASAR SC
MAXİM XL 035 FS
ACTARA 240 SC
25 g/l Betactfluthrin
BAYER
Tütün depolarında (tatlı kurt ) boş depo 100ml/100 m2 ( doz düzeltmesi yapıldı)
25g/l Flodixynil + 10g/l Metalxyl -M
SYNGENTA
Biberde fide kök çürüklüğüne karşı 25ml/100lt.su dozunda tavsiye
240g/l thiamethoxam
SYNGENTA
Armutta armut pisillidine karşı 25ml/100lt.su dozundatavsiye
BETASAR SC
NEEMAZAL T/S
VİTAVAX 200 WP
ARMURE 300 EC
QUADRİS
TOPAS 100 EC
MOSPLAN 20 SP
ACTARA 25 WG
NEMM AZAL T/S
METHOFAN 186 EC
PİLAR
NEEM AZAL T/S
MOSPLAN 20 SP
APOLLO
CALYPSO SC 480
25g/l Betacyflutrin
BAYER
Tütün güvesine karşıboş ambar ilaçlamasında kullanılmak 100ml/100 m2 dozunda tavsiye
10g/lt.Azadirachtin A
V.İ.T.
Kirazda kiraz sineğine karşı 500ml/100lt.dozunda tavsiye
%37,5 Carboxin + %37,5 Thiram
HEKTAŞ
Mercimekte kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı 300g/100kg tohum dozunda tavsiye
150g/l Propiconazole + 150g/l Difeconazole
SYNGENTA
Buğdayda külleme hastalığına karşı 50ml/da dozda tavsiye
250g/l Azoxystrobin
SYNGENTA
Karpuzda erken yaprak yanıklığına karşı 75ml/da dozunda tavsiye
100g/l Penconazole
SYNGENTA
Domateste (sera) küllemeye karşı 50ml/100lt. su dozunda tavsiye
%20 Aetamiprid
SUMİTOMO
Seralarda yetiştirilen domateslerde beyaz sineğe karşı 30g/100lt.su dozunda tavsiye
%25 Thiamethoam
SYNGENTA
Antep fıstığında yaprak pisillasına karşı 10g/100l.su
10 g/l Azadirachtin
VİT
Fındıkta fındık koşnilleri 300ml/100 lt.su Zeytinde zeytin sineği 500ml/100lt.su
180 g/l Endosülfan + 60 g/l Methomyl
FLOGAZ
Domateste şeftali yaprak biti 250 ml/da
200 g/l Methomyl
DUPONT
Kirazda kiraz sineğine karşı 300 ml/100 lt su
10g/l Azadiractin A
V.İ.T
Kirazda kiraz sineğine karşı 500 ml/100 lt.su
%20 Acetaniprid
SUMITOMO
Domateste (sera) beyaz sinek 30 g/100 lt.su
500g/l clofentezine
FLOGAZ
Şeftalide iki noktalı kırmızı örümcek 40ml/100lt.su
480g/l Thiacloprid
BAYER
PERMGUARD 25 EC
VANTEX 60 CS
250 g/l Permethrin
DOĞUŞ
Şeftalide şeftali yaprak biti 20ml/100 lt.su , antepfıstığında antepfıstığı yaprak pisilidi 25ml/100lt.su ,
fındıkta fındık kurdu 25ml/da, domateste sütleğen yaprak biti 20 ml/100 lt.su
Tütün depolarında tatlı kurt ve tütün güvesi boş depo ilaçlaması olarak 48ml/100m2
60g/l Gamma Cyalothrin
DAW
Elmada Elma iç kurdu 10ml/100 lt.su
AGROCİENCES
T-22 PLANTER BOX
NEEMAZAL T/S
%1,15 Trichoderma harzianum rifai irk
HASEL
Domateste kurşuni küf 60gr / 100 lt. su
10g/l Azadirachtin A
V.İ.T.
Çilekte (serada) kırmızı örümcek 300ml/100 lt Su
EFHUN
480g/l Ethephon
AGROBEST
İkinci ürün ve geç ekim pamuk tarımında 300ml/da kozaların %25-30’u açtığında koza açtırıcı olarak
VYDATE L
240g/l Oxamyl
DUPONT
CALYPSO SC 480
CALYPSO SC 480
480g/l Thiacloprid
BAYER
Seralarda biber yetiştiriciliğinde sorun olan kök-ur nematodlarına karşı damlama sulama yöntemiyle
3000ml/da dozda tavsiye
Armut Pisillidi 25ml/100lt. su
480g/l Thiacloprid
BAYER
Elmada elma yeşil yaprak biti 20ml/100lt. su
SUMİGOLD 20 EC
GAUCHO FS 600
OVİPRON 2000
BETASAR SC
PROCLAİM 05 SG
SUMIGOLD 20 EC
ACTARA 25 WG
NEEM ACAL T/S
PİLAR
PİLAR
POLVERE CAFFARO
MELODY DUO WP 66,8
MASTERCOP
AGRİCARDE
AGRİCARDE
BETASAR SC
LİNTUR 70 WG
MUSTANG
200g/l Esfenvalerate
SUMITOMO
Fındıkta Fındık kurdu 20ml/da
600g/l imidacloprid
BAYER
Patates Patates böceği 12,5ml/100lt.su
Rafine eilmiş petrol yağı
CEREXAGRİ
Armutta armut pisillidi 1,5lt./100 lt.su
25g/l Betacyflutrin
BAYER
Dolu depolarda tatlı kurt ve tütün güvesi 100ml/100 m2
Emamectin Benzoate
SYNGENTA
Domateste (Sera) Yeşilkurt 30g/100lt.su
200g/l Esfenvalerate
SUMITOMO
Antepfıstığında yaprak pisillası 20ml/100lt.su
%25 Thiamethoxam
SYNGENTA
Armutta Armut pisillidi 25g/100lt.su
10g/l Azadiractin
VİT.
Elmada Elma Yeşilyaprak Biti 300ml/100lt.su
200g/l Methomyl
DUPONT
Domateste şeftali yaprak biti 250ml/100lt.su
200g/l Methomyl
DUPONT
Hıyarda çiçek tripsi 100ml/400lt.su
%16 Metalik Bakır
TANCAN
Zeytin lekeli leke hast 800g/100lt.su
%5,5 İprovalicarb + %61,3 PROPİNEB
BAYER
Hıyarda mildiyö 225g/100lt.su
68,82g/l Metalik bakıra eşdeğer
AGRİKEM
Domateste geç yanıklık 150ml/100lt.su
450g/l Chlorothalonil + 100g/l carbendazim
AGRİKEM
Domateste geç yanıklık (mildiyö) 200ml/100lt.su
450g/l Chlorothalonil + 100g/l carbendazim
AGRİKEM
Bağda kurşuni küf 200ml/100lt.su
25g/l Betacyflutrin
BAYER
Dolu depolarda tatlı kurt ve tütün güvesi 100ml/100 m2
%4,1 Triasulfuron + %65,9 Dicamba
SYNGENTA
Arpada yabancı otlara karşı 12,5g/da
Florasulam + Ethylhexyl
DOW AGRO
NEEMAZAL T/S
MOSPLAN 20 SP
FLİNT WG 50
MERPAN 80 WDG
RAXİL ULTRA FS 120
SEKATOR
10g/l Azadirachtin A
V.İT.
Mısırda yabancı ot ( xanthium stramorium , amaranthus refrofleus , chenopodium album, c.volvoria,
salonoum nijrum, centauron devressa , abotilan the aphrastri, anistrolohia clematilo salsolakaliye 70ml/da,
Acroptilan repens, convolvulos arvensis 80ml/da)
Şeftalide doğu meyve güvesi 300ml/100lt.su
%20 Asetamiprid
SUMITOMO
Karpuzda şeftali yaprak biti 25g/da
%50 trifloxystrobin
BAYER
Çeltikte çeltik yanıklığı 20g/da
%80 Captan
FLOGAZ
Elmada karaleke 100gr/100lt.su
120g/l tebuconazole
BAYER
Buğdayda sürme 25ml/100kg tohum
NEEM AZAL T/S
AKİTO 5 EC
STEWARD ®
100g/l amidosulfuron + 25g/l ıodosulfuron BAYER
methyl + 250g/l mefenapyr diethyl
10g/l Azadiractin
VİT
Buğdayda dil kanatan,Boynuz yoğurt otu, yabani hardal, gönül hardalı, tarla köpek papatyası 10ml/da
şahtera gelincik ve kokar ota karşı 12,5 ml/da
Tütünde şeftali yaprak biti 30ml/da
50g/l Beta cypermethrin
CEREXAGRİ
Elmada elma iç kurdu 50ml/ 100 lt.su
%30 İndocarb
Biberde pamuk yaprak kurdu 17 g/100lt.su
Bağda salkım güvesi 25g/100lt.su
İncirde ekşilik böcekleri 16 Besi Tuzağı/ha (1 besi tuzğı=50ml ilaç + 500ml su)
STEWARD ®
PROCLAİM 05 SG
SUCCESS 0,24 CB
%30 indocarb
DUPONT
TÜRKİYE
“
%5 Emamectin benzoate
0,24g/l Spinozad
SYNGENTA
DOW
PRODIGY 240 SC
180 g/l Methoxyfenozide
DOW
AGROSCİENCES Domates (Sera ) Pamuk yaprak kurdu 50ml/da
RESİGEN EC
180g/l Resmethrin + 540g/l Piperonly Butaxide
BAYER
Tütün depolarında tütün güvesi 06-08/09/2005 tarihli komisyon kararı 30ml/1000m3 tavsiyesi çıkarıldı
RESİGEN EC
MATCH 050 EC
180g/l Resmethrin + 540g/l Piperonly Butaxide
50g/l lufenuron
4 g/l İmidacloprid +
704g/l Mineral yağ
BAYER
SYNGENTA
Tütün depolarında tatlı kurt 04-06/07/2006 tarihli komisyon kararı 200ml/1000m3 tavsiye
Hıyar (Sera) pamuk yaprak kurdu 30ml/100lt.su
BAYER
Elmada sanjose kabuklu biti 2500ml./100lt.su
CONFİDOR OİL SC 004
Domateste pamuk yaprak kurdu 17g/100lt.su
ENVİDOR SC 240
240g/l Spirodiclofen
BAYER
Kirazda iki noktalı örümcek 25ml/100lt.su
ENVİDOR SC 240
ENVİDOR SC 240
240g/l Spirodiclofen
BAYER
elmada akdiken akarı 25ml/100lt.su
240g/l Spirodiclofen
BAYER
OBERON SC 240
VANTEX 60 CS
DANTOTSU 50 WG
ADMIRAL 10 EC
DEVİL 50 WP
SİGNUM ® WG
SWİTCH ® 62,5 WG
DEVİL 50 WP
FOLPAN 80 WDG
CALYPSO OD 240
PROCLAİM 05 SG
LARVİN DF 80
240g/l Spirodiclofen
BAYER
Bağda iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
çilekte iki noktalı kırmızı örümcek ve pamuk kırmızı örümcek 50ml/100lt.su, Domateste beyaz sinek
50ml/100lt.su
60g/l gamma cyalothrin
DOWAGRO
buğdayda süne 7,5ml/da
%50 Clothianidin
DOWAGRO
Domateste şeftali yaprak biti 9g/da
100g/l Pyriproxyfen
SUMITOMO
Biber (sera) beyaz sinek 50ml/100lt.su, Şeftalide dut kabuklu biti 50ml/100lt.su
%50 Cymoxanil
PLARQUİM
Bağda bağ mildiyösü 60g/100 l.su
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyraclostrobin
BASF
Domates serada külleme 60g/100 lt.su, Biber serada kurşuni küf 150g/100 lt.su
%37,5 Cyprodinli + %25 Fludioxonil
SYNGENTA
kirazda monilya 40g/100lt.su
%50 Cymoxanil
TARSAN
Bağ mildiyösü 60g/100lt.su
%80 Folpet
FLOGAZ
Bağ mildiyösü 125g/100lt.su , Şeftali yaprak kıvırcığı 200g/100lt.su.
240g/l Thiacloprid
BAYER
Elmada elma iç kurdu 40ml/100lt.su
%5 Emamektin benzoate
SYNGENTA
Hıyar (sera) pamuk yaprak kurduna 30g/100lt.su
%80 Thiodicarb
BAYER
TOUCHDOWN PRENİUM
ARRAT
360 g/l Glyplosate asit
SYNGENTA
Bağda salkım güvesi 60g/100 lt.su
Zeytinde yabancı ot 400,500,600,800 ml./da dozda, Bağda yabancı ot 500,600,800ml/da dozda elmada
yabancı ot 500,600,800 ml/da dozda
%25 Tritosulfuron + %50 Dicamba
SUCCESS 0,24 CB
ACTARA 240 SC
TERRACLOR SÜPER EC
CALYPSO OD 240
0,24g/l Spinosad
BASF
Mısırda yabancı ot 25g/da dozda
DOW
AGROSCİENCES Turunçgilde akdeniz meyve sineği 1 lt ilaç / 10 lt su
240g/l Thiamethoxan
SYNGENTA
Elmada Elma yeşil yaprak biti 15ml./100lt.su
66g/l Etrizdrazde + pendaclorebenzone
HEKTAŞ
Domates sera (damlama sulama ile ) 900ml/da toprağa,
240g/l Thiacloprid
BAYER
Antepfıstığı yaprak pisillidi 50ml/100lt.su , antepfıstığı fidan dipkurdu 50ml/100lt.su
%13,3 Mancozeb + %30 met.bakıra eşdeğer
bakıroksiklorür ve bakır sülfat + %4 cymoxanil
SYNGENTA
Bağda mildiyö 300g/100lt.su dozda
%76 Ziram
CEREXAGRİ
Kayısıda yaprak delen 250g/100lt.su
100g/l Penconazole
SYNGENTA
Serada patlıcanda külleme 50ml/100lt. Su veya dekara
100g/l Penconazole
250g/l Spiroxamire +167g/l tebuconazole +43
g/l Triadimenol
SYNGENTA
Serada hıyarda külleme 50ml/100lt su veya dekara
BAYER
Buğdayda septoryaya 80ml/da
%50 Trifloxystrobin
BAYER
Karpuz erken yanıklığı 20ml/da, Kayısı yaprak delen 12,5g/100 lt.su
210g/l İmidacloprid +90g/l Beta cyfluthrin
BAYER
125g/l Beta Cyfluthrin
BAYER
Ttün tütün tripsi 20ml/da ,Tütün şeftali yaprak biti 15ml/da
Zeytin Zeytin kara koşnili 10ml/100lt.su, Zeytin zeytin sineği 6ml/100lt su.,zeytin zeytin güvesi
5ml/100lt.su
500g/l Fipronil
BASF
Ayçiçeği telkurtları 500ml/100 kg.tohum
100g/l Pyripyroxyfen
BAYER
Domateste (sera) beyaz sinek 50ml/100lt.su
4g/l imidacloprid + 704g/l Mineral yağ
BAYER
Zeytin zeytin kara koşnili 1,5lt./100lt.su larva-ergin
100g/l Tetraconazole
TANCAN
Tütünde tütün külleme 40ml/100lt.su
%37,4 Bordo Bulamacı
FLOGAZ
Elmada karaleke hastalığına 1000ml/100lt.su
%1,34 Bacillus subtilis
BOYUT
Sera biber kurşuni küf 1400ml/100lt.su
%37,5 Procymidone + %12,5 diethofencarb
SUMİTOMO
Sera biber kurşuni küf 60gr/100lt.su
TRİMİLTOX MAX
ZİRAM 76 DF
TOPAS 100EC
TOPAS 100EC
PROSPER COMBİ EC 460
FLİNT WG 50
HUNTER OD 300
BULDOCK SC 125
COSMOS 500 FS
ADMİRAL 10 EC
CONFİDOROİL SC 004
DOMARK 10 EC
BORDOFLOW
SERENADE SC
SUMİBLEND 50 WP
ACTİNOVATE SP
SHAVİT F 71,5 WP
SPOTLESS 5 EC
KOCİDE 2000
% 0,0371 Streptanyces lydicus WYEC 108 içerir MTS AGRO
Serada Domateste kurşuni küf 90gr/100lt.su
%70 folpet + %1,5 triadimenol
FLOGAZ
Elma küllemesi 200g/100lt.su
50g/l Diniconazole
SUMİTOMO
Sera Domateste külleme 30ml/100lt.su
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Patates mildiyösü 200g/da
NEORAM WG
SİGNUM WG
ELECTİS 75 WG
CHAMP DP
CHAMP FORMULAZ
FLOWABLE
%37,5 Metalik Bakıra eşdeğer bakıroksiklorür
TANCAN
kayısı yaprakdelen ve zeytin halkalı leke 400g/100 lt.su.
%26,7 Boscalid +%6,7 pyraclostrobin
%8,3 Zoxamide + %66,7 Mancozeb
BASF
Sera biberde külleme 150gr/100lt.su , sera domateste külleme 60gr/100lt.su
DOW
AGROSCİENCES Bağda ölükol 180gr/100lt.su
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakırhidroksit
LANCESLİNK
Domateste mildiyö 150gr/da
361,1 gr Metalik Bakıra eşdeğer bakıroksit
51,4g/l Metalik bakıra eşdeğer yağ verosin
asitlerin bakır tuzları
LANCESLİNK
Domateste mildiyö 200ml/da
LANCESLİNK
Domateste midiyö 200ml/da
%50 Metalik Bakıra eşdeğer Bakırhidroksit
%74 Bordo Bulamacı(%20 metalik bakıra
eşdeğer)
LANCESLİNK
Domateste midiyö 250gr/da
LANCESLİNK
domateste mildiyö 400gr/da
360g/l Hymexazol
SUMİTOMO
Sera biberlerinde toprak kökenli hastalıklara karşı 500ml/da. Damlama sulama
%20 Tolcylophos methyl + %30Thiram
SUMİTOMO
Patates siyah siğil (gövde kanseri) 40gr/100kg. Tohum
%80 Captan
FLOGAZ
Kaysıda yaprakdelen 200gr/100lt.su
200g/l Metaminostrobin
SUMİTOMO
Bağ mildiyösü 75ml/100lt.su
200g/l Metaminostrobin
SUMİTOMO
Sera hıyar mildiyösü 60ml/100lt.su
25g/l Fludioxonil
SYNGENTA
biberde ve domateste kök çürüklüğü 250ml/100lt.su
%5,5 İprovalicarb + %61,3 propineb
SYNGENTA
Bağ ölükol 225gr/100lt.su
%37,5 cyprodinil + %25 fludioxonil
SYNGENTA
çilek kurşuni küf 60gr/100 lt.su
%37,5 cyprodinil + %25 fludioxonil
SYNGENTA
sera hıyarlarında kurşuni küf 60gr/100lt.su
120g/l tebuconazole
BAYER
Buğday rastık, Arpa kapalı rastık, Arpa açık rastık,Arpa yaprak çizgi hastalığına karşı 25ml/100kg. Tohum
60g/l tebuconazole
BAYER
Arpa kapalı rastık, arpa açık rastık arpa yaprak çizgi hastalığına 50ml/100kg.tohum
450g/l Carbendazim
AGRİKEM
kayısı yaprakdelen(çil) 200ml/100 lt.su.
% 1,34 Basillus subtilis OST 713 ırkı
BOYUT
Bağda kurşuni küf 1500ml/100lt.su
%80 Folpet
FLOGAZ
Çilek kurşuni küf 125gr/100 lt.su
%3,4 cyflufenamid
480g/l Spinosad
SUMİTOMO
Serada hıyarda külleme 15gr/100lt.su
DOW
AGROSCİENCES çilekte çiçek tripsi 20ml/da
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Kabakgillerde mildiyö 400ml/100lt.su
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Marul (sera) mildiyö 400ml/100lt.su
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Hıyar (sera) mildiyö 400ml/100lt.su
350g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Ayçiçeğinde tel kurtları 1000ml/100kg tohum
250g/l Triadimenol
FLOGAZ
Domateste Külleme 40ml/100 lt.su
%53,8 Bakır hidroksit
DUPONT
Şeftali yaprak kıvırcıklığı 300g/100lt.su
100g/l Penconazole
245 g Mycbutanil
HEKTAŞ
Tütün külleme 35 ml/da
DOW
AGROSCİENCES Biber (sera) külleme 30ml/100lt. Su
%20 Acetamiprid
SUMITOMO
TENN-COP 5 E
CHAMPİON
WP
MANİCA BORDEAUX
MİXTURE
TACHİGAREN 30 L
RİZOLEX-T 50 WP
MERPAN 80 WDG
RİNGO L
RİNGO L
MAXİM XL 035 FS
MELODY DUO WP 66,8
SWİTCH 62,5 WG
SWİTCH 62,5 WG
RAXİL ULTRA FS 120
RAXİL FS 060
AGRİCARDE
SERENADE SC
FOLPAN 80 WDG
SANGA WG
LAZER
AGRIFOS®
AGRIFOS®
AGRIFOS®
CRUİSER 350 FS
SHAVİT 25 EC
KOCİDE ® 2000
PENVİRAL 100 EC
SUPER SYSTHANE 24 E
MOSPLAN 20 SP
Elmada yeşil yaprakbiti 20g/100lt.su
KOCİDE® OPTİ
TACHİGAREN 30 L
HUNTER OD 300
BAYOMCA
%46,1 Bakır hidrtoksit
DUPONT
Bağda mildiyö 150g/100lt.su
360g/l Hymexazol
SUMITOMO
Muzda fusarium 750 ml/da
210g/l İmidacloprid + 90g/l Betacyfluthrin
BAYER
Fasulyede Bakla yaprakbiti 15 ml/100lt.su
250g/l Triadimenol
AGROBEST
Hıyar (sera) külleme 20g/100lt.su
PRONTO 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
AGROFARM
Buğdayda külleme 50ml/da
PRONTO 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
AGROFARM
Antep fıstığı karazenk 50ml/100lt su
HARBOR 300 EC
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
SAFA TARIM
Buğdayda külleme 50ml/da
HARBOR 300 EC
HYPNOSE 05 SC
LASER
BELLKUTE 40 EP
RİZOLEX T-50WP
CABRİO TR
CABRİO TR
LANTOX 20 SL
LANTEN 20 SL
SWİTCH 62,5 WG
GOLDPLAN 20 SP
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
SAFA TARIM
Antep fıstığı karazenk 50ml/100lt su
%5 Ebamectin Benzoate
480g/l Spinosad
SAFA
Domates (sera) yeşilkurt 30g/100 lt.su
DOW TARIM
AGROSCİENCES Bağda bağ tripslerine karşı 20ml/100lt.su
%40 İminoctadine
SUMITOMO
Biberde (sera) kurşuni küf 75 g/100lt.su
%20 Tolcylophos methyl + %30 Tahiram
SUMITOMO
Yerfıstığında kök boğazı çürüklüğü 200g/100kg.tohum
%55 Metiram +%5 Pyraclostrobin
BASF
Domates (sera) mildiyö 200g/100lt.su
%55 Metiram +%5 Pyraclostrobin
BASF
Karpuz örtü altı erken yaprak yanıklığı 200g/da
200g/l Methomyl
AGROFARM
Biberde yeşil şeftali yaprakbiti 250ml/da
200g/l Methomyl
SAFA TARIM
Biberde yeşil şeftali yaprakbiti 250ml/da
%37,5 Cyprodinil + %25 Fludioxonil
SYNGENTA
Patlıcanda (sera) kurşuni küf 60g/100 lt.su
%20 Acetamiprid
Bacillus thuringiensis berliner var.kurstaki
(32000 IU/mg)
AGROBEST
Domates (sera) beyaz sinek 30g/da
AGRİKEM
Domates yeşilkurt 100g/100lt.su
10g/l Azadiractin
VİT
Hıyarda (sera) kırmızı örümcek 500ml/100lt.su
500g/l Cyhexatin
AGRİKEM
Patlıcanda iki noktalı kırmızı örümcek 50ml/100lt.su
110g/l Etoxazole
SUMİTOMO
Biberde (sera) 2 noktalı kırmızı örümcek 35ml/100lt.su
18g/l Abamectin
SYNGENTA
Çilekte iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
18g/l Abamectin
SYNGENTA
Patlıcan (sera) iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
240 g/l Spirodiclofen
BAYER
şeftalide iki noktalı kırmızı örümcek 25ml/100lt.su
500g/l Metham Sodium
DOĞAL
Domateste Solgunluk, kökboğazı çürüklüğü hastalığına 100lt/da
240g/l Spiromesifen
BAYER
Karanfilde (sera) iki noktalı kırmızı örümcek 50ml/100lt.su
240g/l Spiromesifen
BAYER
Hıyar (sera) pamuk kırmızı örümcek 50ml/100lt.su
25g/l Fludioxonil + 10 Metalaxly -m
SYNGENTA
Muzda fusarium solgunluğu 1000ml/da
0,24g/l Spinosad
DOW AGROSCİENCES
Zeytinde zeytin sineği 1lt.10lt.su (kısmi dal ilaçlaması)
%50 Clothianidin
SUMITOMO
Tütünde şeftali yaprak biti 10g/da
100g/l Penconazole
SYNGENTA
Çilekte külleme 50ml/100lt.su
%80 Captan
FLOGAZ
Domateste erken yaprak yanıklığı 185g/100lt.su
4g/l imidacloprid + 704g/l mineral yağ
SAFA TARIM
Şeftalide dut kabuklu biti 2,5lt./100lt.su
480g/l spinosad
DOW AGROSCİENCES
Şeftalide şeftali güvesi 30ml/100lt.su
50g/l diniconazole
SUMITOMO
biber (sera) külleme 30ml/100lt.su
800g/l mineral yağ
FLOGAZ
hıyarda (sera)kırmızı örümcek 800ml/100lt.su
DELFİN WG
NEMAZAL T/S
CİTRAN 500 SC
ZOOM 10 SC
AGRİMEC EC
AGRİMEC EC
ENVİDOR SC 240
SNIPER FLUID
OBERON SC 240
OBERON SC 241
MAXIM XL 035 FS
SUCCES 0,24 CB
DANTOTSU 50 WG
TOPAS 100 EC
MERPAN 80 WDG
COMPRADOR OİL 004
LASER
SPOTLESS 5 EC
FOS 800
OVİPRON 2000
FOXTROT SUPER
MAXİM ® XL035 FS
QUADRİS
BUMPER 25 EC
ALTACOR 35 WG
K-OBİOL EC 25
EQUATİON ® PRO
PRODIGY 240 SC
AGRIFOS®
AGRIFOS®
SUMİBLEND 50 WP
HEKCAP 50-T
MAKPER P 490 EC
HEKTANİL ® 500 SC
DELTHARİN 2,5 EC
ARRİVO 25 EC
CHAMP DP
CUPROFLOW CAFFARO
RİNGO L
CANDAX 3500 DF
VANTEX 60 CS
LASER
ORİUS 25 EC
MERPAN 80 WDG
MOVENTO SC 240
KOCİDE ® OPTİ
SİGNUM ® WG
SİGNUM ® WG
EFORİA 247 SC
COLLİS ® SC
RİNGO L
DİMİLİN ODC 45
NEEM-AZAL T/S
SANGA WG
MAKPER P 490 EC
RİMON SUPRA 10 SC
ALTACOR 35 WG
800g/l mineral yağ
CEREXAGRİ
Şeftalide dut kabuklu biti 3lt./100lt.su
69g/l Fenoxaprop-p-ethyl
DOĞAL
Arpada yabancı ot yabani yulaf için 80ml/da, kuş otu için 100ml/da
25g/l Fludioxil + 10g/l Metalaxyl -m
SYNGENTA
Tütün fide kök çürüklüğü 250ml/da
250g/l Azoxystrobin
SYNGENTA
Çeltikte çeltik yanıklığı 100ml/da
250g/l Propiconazole
FLOGAZ
Buğdayda külleme 50ml/da
%35 Chlorantraniliprole
DUPONT
Domates ve Biberde Yeşilkurt sera 12g/100lt.su
25g/l Deltamethrin +250g/l Piperonyl Butoxide
BAYER
Depolanmış tahıl ve mamülleri (Buğday biti,Ekin Kambur biti, Testereli böcek,kırma ve un bitleri) mahsül
üzerine direk spreyleme 10ml ilaç +1lt.su / ton mahsül (etki süresi 6 ay), 20ml ilaç + 1 lt.su / ton mahsül
(Etki Süresi 12 ay)
%22,5 Famoxadone + %30 Cymoxanil
DUPONT
Karpuzda Erken yaprak yanıklığı 40g/da (tarla)
240g/l Methoxy-fenozide
DOWAGROSİENCES
Biberde yeşilkurt (sera) 60ml/da
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Turuçgilde kahverengi çürüklük vr gövfe zamklanması 1000ml/100 lt.su
400g Fosforos asidi
AGRİCHEM
Patateste mildiyö 400ml/100lt.su
%37,5 Procymidone + %12,5 Diefenocarb
SUMİTOMO
Çilekte kurşuni küf 60g/100lt.su
500g/l Captan
HEKTAŞ
Kayısıda yaprakdelen 300ml/100lt.su
90g/l Propiconazole + 400g/l Prochloraz
FLOGAZ
Buğdayda septerya yaprak lekesi 125ml/da
500g/Chlorothalonil
HEKTAŞ
Kayısıda yaprakdelen 200ml/100lt.su
250g/l Deltamethrin
HEKTAŞ
Kirazda kiraz sineği 25ml/100lt.su
250g/l Cypermethrin
HEKTAŞ
%53,3 Bakırhidroksit
LANCES LİNK
Kirazda kiraz sineği 30ml/100lt.su
Kayısıda yaprak delen 400g/100lt su-dormant dönem, 200g/100lt.su normal dönem
375,5g/l Bakıroksiklorid
TANCAN
kayısıda yaprak delen 675ml/100lt.su
200g Metominostrobin
SUMİTOMO
Bağda külleme ve ölükol 75ml/100lt.su.
%54 Bakırhidroksit %35 metalik bakıra eşdeğer CANSA
Domateste erken yaprak yanıklığı 200g/100lt.su.
60g/l Gammacyhalothrin
DOWAGRO
Bağ salkım güvesi 15ml/100lt.su
480g/l Spinosad
DOWAGRO
Fındıkta fındık kurdu 15ml/da
250g/l Tebuconazole
FLOGAZ
Domateste yaprak küfü 50ml/100lt.su
%80 Captan
FLOGAZ
Domateste mildiyö 185 g/100lt.su
240g/l Spirotetramat
BAYER
Narenciyede sarı kabuklu bit 30ml/100lt.su
%30 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
DUPONT
Elmada karaleke 175g/100lt.su
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyroclostrobin
BASF
Kiraz monilya 75g/100lt.su
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyroclostrobin
141g/l Thiametoxam + 106g/l Lambda
cyhalothrin
BASF
Çilekte kurşuni küf 150g/100lt.su
SYNGENTA
Mısırda mısır kurdu 40ml/da
100g/l Kresoxim methyl + 200g/l Boscalid
BASF
Domateste - sera külleme 50ml/100lt.su
200g Metominostrobin
SUMİTOMO
Patates mildiyösü 75ml/da
450g/l Diflubenzuron
ENTOSAV
Sedir yaprak kelebeği 110ml/ha
10g/l Azadirachtin
VİT
Pamukta yeşilkurt 300ml/da
%3,4 Cyflufenamid + %15 Triflumizole
SUMİTOMO
Biber ve domates (sera) külleme 25g/l 100lt.su,
90g/l Propiconazole + 400g/l Prochloraz
FLOGAZ
Çeltik yanıklığına 150ml/da
100g/l Novaluron
FLOGAZ
Domateste yeşilkurt 60ml/da
%35 Chlorantraniliprole
DUPONT
Domate ve Biber (Sera) Pamuk yaprak kurdu 12g/100lt.su
PRİMETREX
ALVERDE
EFORİA 247 SC
PROCLAİM 05 SG
480g/l Ethephon
SAFA
Pamukta koza açtırıcı 300ml/da
240g/l Metaflumizone
BASF
Biber (tarla-sera) pamuk yaprak kurdu 100ml/da
141g/l Thiamethoxam + 106g/l Lambda cyhalothrin
SYNGENTA
Pamukta yaprak pireleri 20ml/da
%5 Emamectin benzoate
SYNGENTA
Patlıcanda yaprak kurdu 30g/100lt.su
PREVİCUR ENERGY SL 840
530g/l Propamocarb + 310g/l Fosethyl
BAYER
Hıyarda (sera) çökerten 4ml/m2
DELFİN WG
NORDOX 75 WG
VİTAVAX 200 FF
CONFİDOR SL 200
BAYFİDAN EW 050
BAYFİDAN EW 051
32.000ıu/mg Bacillus thuringiensis
AGRİKEM
Elmada elma iç kurdu 100g/100lt.su
%75 Metalik Bakıra Eşdeğer Bakıroksit
DOĞAL
Kiraz,Kayısı yaprakdelen 200g/100lt.su
205,9g/l Carboxin + 205,9g/l Thiram
HEKTAŞ
Mısır tohum ve kökçürüklüğü 250ml/100kg.tohum
200g/l İmidacloprid
BAYER
Gülde (sera) yaprakbiti 30ml/100lt.su
50g/l Triadimenol
BAYER
Domates (Sera) Külleme 100ml/100lt.su
50g/l Triadimenol
BAYER
Gülde (sera) külleme 100ml/100lt.su
65,82g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakırsülfat
penta hidrat
AGRİKEM
Zeytinde halkalı leke 125g/100lt.su, Elmada karaleke 125ml/100lt.su, Armut karaleke 125ml/100lt.su )
KOCİDE OPTİ
KOCİDE OPTİ
JACKPOT ®
%30 Metalik Bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Zeytin Halkalı leke 175g/100lt.su
%30 Metalik Bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Kayısıda yaprakdelen 1.ilaçlama 350g/100lt.su, 2.İlaçlama 175g/100lt.su, 3.İlaçlama 175g/100lt.su
400g/l Buprofezin
NEMATEC
Pamukta beyazsinek 100ml/da
MOVENTO SC 100
100g/l Spirotetramat
BAYER
Narenciye (Sarı kabuklubit, Kırmızıkabuklubit, Pamuk yaprakbiti, Turunçgil yeşil yaprakbiti,)
75ml/100lt.su, Elma (Elma yeşil yaprakbiti) 50ml/100lt.su, Şeftali (Şeftali yaprakbiti) 75ml/100lt.su,
Marul (Şeftali yaprak biti,pamuk yaprakbiti,marul yaprakbiti) 75ml/da)
ACTARA 240 SC
240g/l Thiametoxam
SYNGENTA
Hıyar (sera) beyaz sinek 100ml/da-damlama sulama
EFORİA 247 SC
141g/l Thiamethoxam + 106g/l Lhiamethoxam
SYNGENTA
Mısırda mısır koçan kurdu 40ml/da
VANTEX 60CS
60g/l Gamma cyhalothrin
DOW
Fındık fındık kurdu 30ml/da
AGROSCİENCES
CORAGEN 20 SC
MİLBEKKNOCK EC
CHORUS ® 50 WG
DETALYON
WOLİAMTARGO 063 SC
MOVENTO SC 100
BORDOFLOW
SHAVİT F 71.5 WP
SHAVİT F 71.5 WP
ACROBAT ® PLUS
BİOBAC WP
SPODHEL SG
FORGARD 5 SG
ENVOKE 75 WG
PERUN 75 WG
200g/l Chlorontraniliprole
DUPONT
Mısırda mısır koçan kurdu 15ml/da, mısır kurdu 15ml/da
9,3g/l Milbemectin
SUMITOMO
Serada Domateste iki noktalı kırmızı örümceklere karşı 100ml/100 lt.su
%50 Cyprodinil
SYNGENTA
Armutta Karaleke 40g/100lt.su
%5 Emamectin Benzoate
AGREGA
Serada Biberde pamuk yaprak kurduna karşı 30g/100lt.su
45g/l Chlorantroniliprole + 18g/l Abamectin
SYNGENTA
Bağda salkım güvesi
100g/l Spirotetramat
BAYER
%10 Metalik Bakıra eşdeğer bordo bulamacı
FLOGAZ
%70 Folpet + %1,5 Triadimenol
FLOGAZ
Şeftali Dut kabuklubiti 75ml/100lt.su
Kayısıda yaprakdelen 1.ilaçlama 1000ml/100lt.su dorment dönemi, 2.İlaçlama 600ml/100lt.su ilkbahar
uygulaması
Bağda ölükol 200g/100lt.su yaz ilaçlaması
%70 Folpet + %1,5 Triadimenol
FLOGAZ
Şeftali yaprak kıvıraklığı 200g/100lt.su
%9 Dimethomorph +%60 Mancozeb
BASF
Hıyarda (sera) mildiyö 200g/100lt.su
Bacillus subtilis 11336
ATLANTİC
Bağda kurşuni küf 125g/100lt.su
%5 Abamectin Benzoate
FNC
Pamukta pamuk yaprak kurdu 35g/da
%5 Emamectin Benzoate
GÜNER
Biber (tarla) Pamuk yaprak kurdu 30g/100lt.su
%75 w/w Trifloxysulfuron sodium
%7,5 Pyroxulam +%7,5 Cloquintocetmexyl(safaner)
FORMULA SUPER 5 EC
50g/l Quizalofop-p-ethyl
SYNGENTA
Pmukta yabancı ot (topalak sirken) 2g/da
DOW
Buğday Adı y.otu 100g/da + 100ml/da Dasoil
AGROSCİENCES
Kanola yabancı otlar ; karaçim 200ml/da, Kendigelen buğday-Köpekdişi aysığı-yapışkan otu-tilki kuyruğuHEKTAŞ
çayır püskülü-yabani yulaf-yabani kuş yemi 100ml/da,
MASTERCOP
PHAETON 100
100g/l Clopyralid
HEKTAŞ
Kanolada y.ot.(Köygöçüren, yabani krizantem, yabani fiğ, karahindiba, çoban değneği, hakiki papatya,
kanarya otu, deve tabanı, ballıbaba, tarla köpek papatyası, çoban çantası, yavşan otu, gelincik,serçe dili)
100ml/da -çıkış sonrası y.otların erken gelişme döneminde 2-6 yaprak
TORPEDO EC
POİNTER SC 125
18g/l Abamectin
HEKTAŞ
Armutta Armut pisillidi 75ml/100lt.su (PHI: -)
125g/l Beta cyfluthrin
AGROFARM
Zeytinde Zeytin güvesi 5ml/100lt.su (PHI:-), Zeytinde Zeytin sineği 6ml/100lt.su (PHI: -)
EFORİA 247 SC
106g/l Lambda Cyhalothrin
SYNGENTA
Fındıkta fındık filiz güvesi 15ml/da (PHI: 7 gün), Mısırda Mısır yaprak bitleri 30ml/da (PHI: 14 gün)
SURRENDER 5 SG
%5 Emamectin benzoate
AGROBEST
Biber (örtüaltı) Pamuk yaprak kurdu 30g/da (PHI: 7 gün ), Hıyar (Örtüaltı) pamuk yaprak kurdu
30g/100lt.su (PHI: 7gün)
WOLIAM TARGO 063 SC
45g/l Chlorantraniliprole + 18g/l Abamectin
SYNGENTA
Domates (tarla) yeşilkurt 90ml/da (PHI: 3 Gün)
DYNASTY CST 125 FS
75g/l Azoxystrobin + 37,5g/l Metalaxyl M +
12,5g/l Fludioxonil
SYNGENTA
Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğü 250g/l00kg.tohum (PHI: - )
MAXİM XL 035 FS
SYSTİNİL
FUSILADE FORTE
KOCİDE ® 2000
CONFİDOR SC 350
DOPTERİL
OPERAMAX
CALYPSO OD 240
GOLDMİRAL 5 EC
ACTARA 240 SC
SUMERON WS 70
KEEPER ® 250 EC
UPGRADE ® 50 WP
DOMARK 10 EC
SHAMEL 25 EC
CYMTHANE 24 E
BAYMENOL 25 EC
BAYOMCA
RAUNDUP STAR
CONİL 5 EC
25g/l Fludioxonil + 10g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
Yerfıstığı kökboğazı çürüklüğü 400g/l00kg.tohum (PHI: - )
245g/l Mycobütanil
AGROFARM
Biber (sera) külleme 30ml/100lt. (PHI:3 gün)
150g/l Fluazifop-p-buthyl
SYNGENTA
Kanolada kendi gelen buğday 50ml/da, italyan çimi 100ml/da (PHI: 20 gün)
%35 Metalik bakıra eşdeğer bakırhidroksit
DUPONT
Turunçgilde uçkurutan 200g/100lt.su (PHI:14)
350g/l İmidacloprid
BAYER
Tütünde tütün tripsi (cansuyu uygulaması) 50ml/da
%7,16 Beauveria bassiane ATCC 74040 Irkı
BOYUT
Domates (öztüaltı) beyaz sinek 125ml/100lt.su (PHI: - )
62,5g/l Epoxiconazole + 85g/l Pyraclostrobin
BASF
Buğday kahverengi pas 200ml/da (PHI: 42 gün)
240g/l Thiacloprid
BAYER
Narda nar yaprak biti 40ml/100lt.su (PHI:7 ün)
50g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
Turunçgilde kırmızı kabuklubit 100ml/100lt.su (PHI:28)
240g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Tütünde tel kurtları 50ml/da sulama suyuna
%20 Pencycuron + %50 Captan
AG-SUN
Patateste siyah siğil 50g/100kg.tohum (PHI:-)
250g/l Tebuconazole
NEMATEC
Yerfıstığı yaprak karaleke 50ml/da (PHI:21 gün)
%50 Cymoxanil
NEMATEC
Patateste siyah siğil 50g/da (PHI:3 gün)
100g/l Tetraconazole
TANCAN
Çilekte kullleme 50ml/100lt.su (PHI: 3 Gün), Domateste külleme 50ml/100lt.su (PHI:3 gün)
250g/l Triadimenol
SAFA TARIM
Domateste külleme 40ml/100lt.su (PHI:3 gün), Hıyar -sera külleme 20ml/100lt.su (PHI:7 gün)
245g/l Mycobütanil
SAFA TARIM
Biber(sera) külleme 30ml/100lt.su (PHI:3 gün)
250g/l Triadimenol
AGROFARM
Domateste külleme 40ml/100lt.su (PHI:3 gün), Hıyar -sera külleme 20ml/100lt.su (PHI:7 gün)
250g/l Triadimenol
AGROBEST
Domateste (sera) külleme 40ml/100lt.su (PHI:3 gün)
441g/l Glyphosate Potasyum tuzu
MONSANTO
Kültür Bitkisi yetişmeyen alanlarda yabancıot 1000ml/da
50g/l Diniconazole
SAFA TARIM
Domates(sera) külleme 30ml/100lt.su , Biber (sera) külleme 30ml/100lt. Su (PHI: 3 gün)
MİLBEKNOCK
9,3g/l Milbectin
SUMİTOMO
Domates(sera), çilek (sera) iki noktalı kırmızı örümcek 100ml/100lt.su, (PHI:1 gün), Elma kırmızı
örümcek 100ml/100lt.su (PHI: 14 gün)
PROTEUS OD 170
RAUNDUP TURBO
SİGNUM WG
PİTBULL SC 125
SUCCESS 0,24 CB
PROCLAIM 05 G
HEKVİDOR OİL
HOMERUN OD 300
150g/l Thiacloprid + 20g/l Deltamethrin
BAYER
Şeftalide şeftali yaprak biti 30ml/100lt.su
Glyphosate IPA
MONSANTO
Buğdayda çıkış sonrası dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı 250-500g/l
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyraclostrobin
BASF
Şeftalide 75g/100 lt.su PHI:7
125g/l Beta cyfluthrin
%5 Emamectin Benzoate
SAFA TARIM A.Ş.Zeytinde zeytin karakoşniline 10ml/100lt.su PHI:DOW
Kirazda kiraz sineği 1,2lt./100lt.su PHI:3
AGROSCİENCES
SYNGENTA
Kesme karanfilde pamuk yaprak kurdu ve yeşilkurt 30g/100lt.su PHI:-
4g/l İmidacloprid + 704g/l Mineral yağ
HEKTAŞ
210g/l imidacloprid + 90g/l Beta cyfluthrin
SAFA TARIM A.Ş.Pamukta pamuk yaprak piresi ve pamuk yaprak biti 15ml/da PHI:14 gün
0,24g/l Spinosad
Zeytinde zeytin karakoşniline 1,5lt./100lt.su PHI:90 gün
ADMİRAL 10 EC
SURRENDER 5 SG
TİRADE SUPER 25 EC
TİRADE SUPER 25 EC
VOLİAM TARGO 063 SC
CALLEON SC
CHAMP FORMULA 2
FLOWABLE
TOUCHDOWN ® PRENIUM
100g/l Pyriproxyfen
SUMİTOMO
%5 Emamectin Benzoate
AGROBEST GRUPPamukta yeşilkurt 30g/da PHI:-
250g/l Triadimenol
HEKTAŞ
Domates - sera külleme 40g/100lt.su PHI:3 gün
250g/l Triadimenol
HEKTAŞ
Patlıcan - sera külleme 40g/100lt.su PHI:3 gün
45g/l Chlorantraniliprole + 18g/l Abamectin
SYNGENTA
Domates - sera yeşilkurt 90ml/100lt.su PHI:3 gün, Elmada elma iç kurdu 60ml/100lt.su PHI:14 gün
357,5g/l Bakır Oksiklorid
HEKTAŞ
Zeytinde halkalı leke 400ml/100lt.su PHI:14 gün
361,1g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakıroksit
LANCESLİNK
Elmada karaleke 250ml/100lt.su PHI:14 gün
360g/l Glyphosate Asit
SYNGENTA
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlarda Domuz pıtrağı,sirken,kırmızı köklü tilki kuyruğu için 500g/l,
Semizotu, kanyaş için 600g/l , tarla sarmaşığı, köpek dişi ayrığı 800gr/l
TOUCHDOWN ® PRENIUM
360g/l Glyphosate Asit
SYNGENTA
Fındıkta yabancıot düğün çiçeği, uzun tavşan bıyığı 400g/l, ısırganotu, labada, sinirotu, eğrelti otu, kızılot
500g/l, kök göçüren, diken 600g/l, böğürtlen 700g/l, köpekdişi ayrığı 800g/l
AGREE 50 WG
%50 (1x10 10 cfu/g) Bacillus thuringiensis var
aizawai GC-91 ırkı delta endotoksin
GENNOVA
Domateste yeşilkurt 120g/da PHI:-
RİTREAP %5 EW
MAVRİK 2 F
HEKPLAN 20 SP
HEKVİDOR 350 SC
COLLİS ® SC
SİGNUM ® WG
MACCANİ ®
PALİSADE ® 250 EC
IDRORAME SC
IDRORAME SC
CORAGEN 20 SC
51,3g/l Cyflufenamid
SUMİTOMO
Bağda külleme 20ml/100lt.su PHI:21
240g/l Tau-fluvalinate
FLOGAZ
Domates-sera şeftali yaprakbiti 20ml/da PHI:3 gün
20g/l Acetamiprid
HEKTAŞ
Patlıcan-sera Tütün beyaz sineği, sera beyaz sineği 30g/100lt.su PHI:1 gün
350g/l İmidacloprid
HEKTAŞ
Bağda bağ tripsleri 50ml/100lt.su Üzüm PHI:56 gün, yaprak PHI:10 gün
100g/l Kresoxim methyl + 200g/l Boscalid
BASF
Kvunda külleme 50ml/da PHI:3 gün
%26,7 Boscalid +%6,7 Pyraclostrobin
BASF
Patlıcan - sera külleme 150g/100lt.su PHI:3 gün
%4 Pyraclostrobin + %12 Dithianon
BASF
Armutta karaleke 100g/100lt.su PHI:21 gün
Trinexapac ethyl
SYNGENTA
Çeltikte yatmaya karşı 40ml/da
193g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakırsülfat
AMC-TR
Elmada karaleke 500ml/100lt.su PHI:21 gün
193g/l Metalik bakıra eşdeğer Bakırsülfat
AMC-TR
Elmada karaleke 500ml/100lt.su PHI:21 gün
200g/l Chlorantraniprole
DUPONT
Elmada elma iç kurdu 12,5ml/100lt.su PHI:14 gün
EFORİA 247 SC
141g/l Thiametoxam + 106g/l Lambda
cyhalothrin
141g/l Thiametoxam + 106g/l Lambda
cyhalothrin
SYNGENTA
Antepfıstığında antepfıstığı psillidi 15ml/100lt.su PHI:56 gün
SYNGENTA
Narda nar yaprak biti 40ml/100lt.su PHI:14 gün
%35 Chlorantraniliprole
DUPONT
Hıyar (tarla-sera) pamuk yaprak kurdu 12g/da tarla, 12g/100lt.su sera PHI:1 gün
600g/l Fosforoz asit
HEKTAŞ
Domates -tarla mildiyö 300ml/100lt.su PHI:-
250g/l Bupirimate
FLOGAZ
Çilekte külleme 100ml/da PHI:3 gün
50g/l Diniconazole
AGRFARM
Domates sera külleme 30ml/100lt.su PHI:3 gün
250g/l Triadimenol
FLOGAZ
Biber sera külleme 40ml/100lt.su PHI:3 gün
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Narda kahverengi leke hastalığı 50g/100lt.su PHI:-
%50 Clothianidin
SUMİTOMO
Marulda pamukyaprakbiti 14g/da PHI:7 gün
500g/l Pyridalyl
SUMİTOMO
Marulda pamukyaprak kurdu 30ml/da PHI:14 gün
500g/l Pyridalyl
SUMİTOMO
Biber sera yeşilkurt 40ml/100lt.su PHI:3 gün
45g/l Chlorantraniliprole + 18g/l Abamectin
SYNGENTA
Domates-sera domates güvesi 80ml/100lt.su PHI:3 gün
%50 Clothianidin
SUMİTOMO
Tütünde tütün tripsi 14g/da PHI:14 gün
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Elmada külleme 40g/100 lt.su PHI:14 gün
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Armut karaleke 30g/100 lt.su PHI:7 gün
EFORİA 247 SC
ALTACOR 35 WG
PROGUARD 600
NİMROD
DİZOL 5 EC
SHAVİT 25 EC
BELLİS ®
DANTOTSU 50 WG
SUMIPLEO 50 EC
SUMIPLEO 50 EC
WOLİAM TARGO 063 SC
DANTOTSU 50 WG
BELLİS ®
BELLİS ®
Zeytinde zeytin karakoşnili 50ml/100lt.su PHI:14 gün
BELLİS ®
TROOPER 72 WP
TRADE SÜPER 25 EC
EXPERT TEAM
REVUS 250 SC
TAGİANT 30 L
LASER
BİOBAC WP
ENERCOL KOMBİ
RAPTOR ULTRA
SOJAL VİTANOL
BAYTORE 40 SL
PERAS ®
BELLİS ®
VERTİSOL
AGROGAREN 30 L
VOLİAM TARGO 063 SC
ALPOST FS 500
JACKPOT
REMEDİER TANCAN
SPİNTOR 240 SC
VİADUCT ®
SYNBETON PUO
ORİUS 25 EC
PERUN 75 WG
DELFİN WG
BESTNATE 50 EC
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin
BASF
Ayva Monilya 50g/100lt.su PHI:14 gün
%64 Mancozeb + %Metalaxyl
HEKTAŞ
Domateste mildiyö 250ml/100lt.su PHI:10 gün
250g/l Triadimenol
HEKTAŞ
Sera-biber külleme 40ml/100lt.su PHI:3 gün
%39,75 Bakıroksiklorür + %4,2 Cymoxanil
HEKTAŞ
Karpuzda erken yaprak yanıklığı 200g/100lt.su PHI:28 gün
250g/l Mondipropamid
SYNGENTA
Domateste (sera) mildiyö 80ml/100lt.su PHI:3 Gün
360g/l Hymexazol
SAFA TARIM A.Ş.Muz(Sera) fusarium solgunluğu 750ml/da PHI:-
480g/l Spinosad
DOWAGROSCİENCES
Domates (sera) domates güvesi 25ml/100lt.su PHI:3gün
Bacillus subtilis 1336
ATLANTİK
Kirazda çiçek monilyası 100g/100lt.su PHI:-
%70 Propineb +%6 Cymoxanil
HEKTAŞ
Karpuzda erken yaprak yanıklığı 200g/100lt.su PHI:28 gün
40g/l İmazamox
BASF
Yoncada 125ml/da
Lactobacillus acidaphilus l.paracasei
SOJAL
Üzümde 75ml/da, Hıyar,Armut 60ml/da
40g/l İmazamox
AGROBEST
Ayçiçeği geniş yapraklı yab.ot.100-120-130ml/da, Canavar otu 130ml/da
260g/l Hidrojen peroksit + 90g/l asetik asit
TİMSEL
Domates (sera) Kurşuni küf ve mildiyö 500g/100lt.su PHI:- , Hıyar (sera) mildiyö 300g/100lt.su
%25,2 Boscalid +%12,8 Pyraclostrobin
BASF
Antepfıstığı kara zenk 50g/100lt.su PHI:-
200g/l Reynoutria spp
BOYUT
Domates (sera) Kurşuni küf 125g/100lt.su
360g/l Hymexazol
AGROFARM
Muz (sera) fusaryum solgunluğu 750ml/da PHI:-
45g/l Chlorantroniliprole +184g/l Abamectin
SYNGENTA
Bağda iki noktalı kırmızı örümcek 70ml/100lt.su PHI:3 gün, Elma kırmızı örümcek 75ml/100lt.su PHI:14 gün
500g/l Fipronil
AGSUN
Buğday zabrus 50ml/100kg tohum PHI:-
400g/l Buprofezin
NEMATEC
Domateste (sera) beyaz sinek 100ml/100lt.su PHI:7 gün
500g/l İmazalil
AGROBEST
İNPUT ® EC 460
160g/l Prothioconazole + 300g/l Spiroxamine
BAYER
NİMİKS 4.5
COLLİS ® SC
GOLDAMİRAL 5 EC
ADMİRAL 10 EC
NATİVO ® WG 75
HELİOCUIVRE ® SC
ALVERDE
CORAGEN ® 20 SC
GOLDAMİRAL 5 EC
SUPERA SL
SUBTILEX TM FOLIAR
40g/l Azadirachtin
AGRİKEM
100g/l Kresoxim-methyl +200g/l Boscalid
BASF
Buğdayda külleme. Buğdayda septoria. Buğday ve Arpada fide yanıklığı. Kök ve kök boğazı çürüklüğü
için 100ml/da PHI:35 gün
Hıyar(örtü altı) Yaprak galeri sineği 200ml/100lt.su .Beyaz sinek ve yaprak bitleri 150ml/100lt.su PHI: 3
gün
Biber-sera laveil külleme 50ml/100lt.su PHI: 3 gün
50g/l Pyripoxyfen
AGROBEST
Şeftalide dut kabuklu biti 100ml/100lt.su PHI:14 gün
100g/l Pyripoxyfen
SUMİTOMO
Zeytinde Zeytin Kabuklu biti 50ml/100lt.su PHI:14 gün
%25 Trifloxystrobin + %50 Tebuconazole
BAYER
Çeltikte çeltik yanıklığı 20g/da PHI:35 gün
400g/l Metalik Bakıra eşdeğer Bakırhidroksit
BOYUT
Bağda Mildiyö 200ml/100lt.su PHI:7 gün
240g/l Metaflumizone
BASF
Domates -sera-tarla Domates güvesi 100ml/da PHI:3 gün
200g/l Chlorantraniliprole
DUPONT
Bağda salkım güvesi 15ml/100lt.su PHI:3gün (sofralık). 28 gün(şaraplık). 7 gün (asma yaprağı)
50g/l Pyripoxyfen
AGROBEST
Zeytinde Zeytin Kabuklu biti. Zeytin karakoşnili 100ml/100lt.su PHI:14 gün
350 g/l Met. Bak. Eşdeğer Bakırhidroksit
GENNOVA
Kayısı yaprak delen 1500g/l00lt su. Dormant dönem 2250g/100lt.su Normal dönem PHI: 7
%0,17 Bacillus Subtilis MB 1600
BİOGLOBAL
Bağda kurşuni küf 50g/ l00 l su
PHI:-
108cfu/g Trichoderma aspelleum ırkIcc 012, trichoderma
TANCAN
gamsii ırkICC
Domates
080 (sera) toprak kökenli patojenler 250g/da PHI:240g/l Spinosad
DOWAGROSCİENCES
Biber (sera) çiçek tripsi 40ml/da PHI:3 gün
%5 Emamactin benzoate
HEKTAŞ
Domates (tarla) yeşilkurt 30g/100lt.su PHI:7
129g/l Phenmedipham + 34g/l Desmedipham
METROPOL
Ispanakta s.arvensis,stellaria media,papaver ihoeas,capsella bursa-pasteris 300ml/da
250g/l Tebuconazole
FLOGAZ
Biber-sera külleme 50ml/100lt.su PHI: 3 gün
%75 Pyroxsulam +%7.5 Cloquintocet mexyl
DOW AGROSCİENCES
Buğday 20-25g/l
Bacillus thuringiensis subsp.kurstaki serotype 3a.3b.strain
AGRİKEM
SA-11 32000
Turunçgilde
IU/mg harnup güvesi 100g/100lt.su PHI:Patlıcan - sera kurşuni küf 30ml/100lt.su PHI:3 gün
RAPTOR ULTRA
40g/l Imazamox
BASF
IMI Toleranslı Clearfield Ayçiçeği çeşidi 125 ml/da canavar otu, domuz pıtrağı, sirken, horoz ibiği, köpek
üzümü, darıcan, çoban değneği, k.köklü tilki kuyruğu
SUMİTOP WP
%70 Thiophonate Methyl
SUMİTOMO
Turunçgil meyve enfeksiyonları (turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövdede zamklanması)
60 g/100 l su PHI: 3 gün
HELİOSOUFRE SC
RİTREAP %5 EW
DOPTERİL
RAPAX
NEEMAZAL T/S
DUEETT ULTRA®
HERODİON 50 WP
ENERCOL COMBİ
VİVANDO
TELDOR SC 500
LASTPOİNT
BORDOFLOW
GOLDAMİRAL 5 EC
EFORIA 247 SC
AGROLEX T 50 WP
ENSTAR SC 500
SMARTFRESH
SUPERA SC
ROTANETT
ENERCOL COMBİ
FORMULA SÜPER S EC
DELEGATE 250 WG
GOLDPLAN 20 SP
GOLDPLAN 20 SP
GOLDAMİRAL 5 EC
PROTEUS OD 170
SURRENDER 5 SG
BESTNATE 50 EC
OPERA® MAX
CASARO 50 SC
700 g/l kükürt
BOYUT
Bağ külleme 350 ml/100 lt. su PHI:7 gün
51,3 g/l Cyfluferemid
SUMİTOMO
Bağ yaprağı 20ml/100 lt. su PHI:14 gün
Beauveria bassiona
BOYUT
Kirazda kiraz sineği 125 ml/100 lt. su
Bacillus thuringiensis
BOYUT
Bağda salkım güvesi 200 ml/100 lt. su + 1 kg şeker
10 g Azadiractin A
VİT
Domates güvesi 300 ml /100 lt. su PHI:3 gün
187 g/l Epoksiconazole+310 g/l Thioponate Methyl
BASF
Yer fıstıgı (corcospora yaprak lekesi) 50 ml/da PHI:35 gün
%50 iprodione
HEKTAŞ
Patlıcan sera kurşuni küf 75 g/100 lt. su PHI: 7 gün
%70 Propinep + %6 Cymoxenil
BASF
Soğan mildiyö 200g/100lt.su PHI:7 gün
500g/l Metrafenone
BASF
Hıyar sera külleme 20ml/100 lt.su
500g/l Fenhexamid
BAYER
Biber sera kurşuni küf 100ml/100lt su PHI:1 gün
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
HEKTAŞ
Yer fıstıgı (corcospora yaprak lekesi) 30 ml/100lt su PHI:-
%10 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
FLOGAZ
Şeftali yaprak kıvırcıklığı 100ml/100lt su PHI:14 gün
50g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
Pamuk beyaz sinek 100ml/da PHI:28 gün
141g/l Thiamethoxam + 106 g/l Lamda Cyhalothrin
SYNGENTA
Zeytinde zeytin kabuk biti 15ml/100lt.su PHI:21 gün
%20 Tolclofos methyl + %30 Metiram
AGROFARM
Patates siyah siğil 40g/100kg tohum PHI:90 gün
500g/l Fenhexamid
AGROFARM
Hıyar - sera kurşuni küf 100ml/100lt su PHI:3 gün
%3.3 Mehylcyclopropene
ROHM AND HAASAyva 0.084g/m3. Erik 0.042 g/m3. Kivi 0.042g/m3. Trabzon hurması 0.042g/m3
350 g/l Met. Bak. Eşdeğer Bakırhidroksit
GENNOVA
Turunçgilde kahverengi leke hastalığı PHI:7 gün
125g/l Carbendazim
AGROBEST
Buğdayda kahverengi pas 100ml/da PHI:45 gün. Buğdayda septorya yaprak lekesi 100ml/da PHI:45 gün
%70 Propinep + %6 Cymoxanil
HEKTAŞ
Marul mildiyö 200g/100lt.su PHI:14 gün
50g/l Cymoxanil
HEKTAŞ
Nohut yabancı ot 75ml/da
%25 Spinetoram
DOW AGROSCİENCES
Armut ve elmada elma iç kurdu 40g/100lt.su PHI:7 gün
%20 Acetamiprid
AGROBEST
Biber-örtüaltı Tütün beyaz sineği. Sera beyaz sineği 30ml/100lt.su PHI:3 gün
%20 Acetamiprid
AGROBEST
Hıyar -örtüaltı Tütün beyaz sineği. Sera beyaz sineği 30ml/100lt.su PHI:3 gün
50 g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
Biber -örtüaltı Tütün beyaz sineği. Sera beyaz sineği 100ml/100lt.su PHI:1 gün
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Elmada Elma Yeşil Yaprak Biti 25 ml/100 l su PHI:14 gün
% 5 Emamectin Benzoate
AGROBEST
Bağda Salkım Güvesi 25 g/100 l su Üzüm PHI:14 gün Asma Yaprağı PHI:10 gün
500 g/l Imazalil
AGROBEST
Biber (Sera) Kurşuni Küf 30 ml/ 100 l su PHI:3 gün
62,5 g/l Epoxicanazolet 85 g/l Pyroclostrobin
BASF
Arpa Yaprak Pası 150 ml/da PHI:42 gün
500 g/l Chlorothalonil
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/da PHI:3 gün
SİGNUM® WG
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
Hıyar Sera Beyaz Çürüklük 150 g/100 l su PHI:3 gün Karpuz Erken Yaprak Yarıklığı 100 g/da PHI:3 gün
FULLPAS 100 EC
100 g/l Pencanozole
AGROBEST
Domates (Tarla) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün Biber (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Hıyar (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün Tütün (Külleme) 35 ml /100 l su PHI:14 gün
ACTARA 240 SC
MOVENTO SC 100
240 g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Tütünde Tütün Tripsi 20 ml/da PHI:5 gün
100 g/l Spirotetramat
BAYER
Domates (sera) biber (sera) 100 ml /100 l su PHI:3 gün
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/100l su PHI:3 gün
CASARO 50 SC
500 g/l Chlorothalonil (ithal)
AGROBEST
KOR-PREX DODİNE 65 WP
% 65 Dodine
KORUMA KLOR Kayısı yaprakdelen 100 g/ 100 l su PHI:56 gün
DUAL S GOLD 915 EC
SUNCONİL - EXTRA
CARBENİL
GOLDAMİRAL 5 EC
PROTEUS OD 170
915 g/l S-metolachlor
SYNGENTA
Domates (tarla) y.ot 150 ml /da h.ibiği, semizotu, darıcan, z.tarağı, topalak
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
AGROFARM
Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
SAFA TARIM A.Ş.Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
50 g/l Pyripraxyfun
AGROBEST
Hıyar (örtüaltı) tütün beyazsineği, sera beyazsineği 100 ml / 100 l su PHI:1 gün
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Fındıkta fındık yeşil kokarcası 30 ml / da
DİPEL DF
Bacillus Thuringiensis subsp.kurstaki ABTS 351 ırkı
BASF
Dometes (sera) domates güvesi 100 g / 100 l su bağ salkım güvesi 75 g / 100 l su + 1000 g şeker
nar harnup güvesi 100 g / 100 l su
COLUS SC
SERENADE SC
TELDOR SC 500
PROTEUS OD 170
SURRENDER 5 SG
BESTNATE 50 EC
OPERA® MAX
CASARO 50 SC
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoximmethyl
BASF
Şeftali külleme 30 ml/100 l su PHI:7 gün Çeltik yanıklık 100 ml/100 da PHI:42 gün
%1,34 Basillus Subtilis QST 713 ırkı
BASF
Patateste kök boğazı rekrozu ve siyah siğil 300 ml/100 kg tohum
500 g/l Fenhexamid
BAYER
Patlıcan (sera) Kurşini küf 100 ml /100 l su PHI:1 gün
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Elmada Elma Yeşil Yaprak Biti 25 ml/100 l su PHI:14 gün
% 5 Emamectin Benzoate
AGROBEST
Bağda Salkım Güvesi 25 g/100 l su Üzüm PHI:14 gün Asma Yaprağı PHI:10 gün
500 g/l Imazalil
AGROBEST
Biber (Sera) Kurşuni Küf 30 ml/ 100 l su PHI:3 gün
62,5 g/l Epoxicanazolet 85 g/l Pyroclostrobin
BASF
Arpa Yaprak Pası 150 ml/da PHI:42 gün
500 g/l Chlorothalonil
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/da PHI:3 gün
SİGNUM® WG
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
FULLPAS 100 EC
100 g/l Pencanozole
AGROBEST
ACTARA 240 SC
MOVENTO SC 100
CASARO 50 SC
240 g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
Tütünde Tütün Tripsi 20 ml/da PHI:5 gün
100 g/l Spirotetramat
BAYER
Domates (sera) biber (sera) 100 ml /100 l su PHI:3 gün
500 g/l Chlorothalonil (ithal)
AGROBEST
Domates (Sera) Mildiyö175 ml/100l su PHI:3 gün
KOR-PREX DODİNE 65 WP
% 65 Dodine
KORUMA KLOR Kayısı yaprakdelen 100 g/ 100 l su PHI:56 gün
DUAL S GOLD 915 EC
SUNCONİL - EXTRA
CARBENİL
GOLDAMİRAL 5 EC
PROTEUS OD 170
915 g/l S-metolachlor
SYNGENTA
Domates (tarla) y.ot 150 ml /da h.ibiği, semizotu, darıcan, z.tarağı, topalak
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
AGROFARM
Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
450 g/l Chlorothalonil + 100 g/l Carbendazim
SAFA TARIM A.Ş.Kayısı yaprakdelen 200 ml / 100 l su PHI:56 gün
50 g/l Pyripraxyfun
AGROBEST
Hıyar (örtüaltı) tütün beyazsineği, sera beyazsineği 100 ml / 100 l su PHI:1 gün
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
Fındıkta fındık yeşil kokarcası 30 ml / da
Hıyar Sera Beyaz Çürüklük 150 g/100 l su PHI:3 gün
Karpuz Erken Yaprak Yarıklığı 100 g/da PHI:3 gün
Domates (Tarla) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Biber (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Hıyar (Sera) Külleme 50 ml/100 l su PHI:7 gün
Tütün (Külleme) 35 ml /100 l su PHI:14 gün
DİPEL DF
Bacillus Thuringiensis subsp.kurstaki ABTS 351 ırkı
BASF
Dometes (sera) domates güvesi 100 g / 100 l su
bağ salkım güvesi 75 g / 100 l su + 1000 g şeker
nar harnup güvesi 100 g / 100 l su
COLUS SC
SERENADE SC
TELDOR SC 500
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoximmethyl
BASF
Şeftali külleme 30 ml/100 l su PHI:7 gün Çeltik yanıklık 100 ml/100 da PHI:42 gün
%1,34 Basillus Subtilis QST 713 ırkı
BASF
Patateste kök boğazı rekrozu ve siyah siğil 300 ml/100 kg tohum
500 g/l Fenhexamid
BAYER
Patlıcan (sera) Kurşini küf 100 ml /100 l su PHI:1 gün
HACHI-HACHI
150 g/l Telfunpyrad
INNOCHEM
RİMON SUPRA 10 SC
100 g/l Novaluron
FLOGAZ
Biber (Sera) Beyaz sinek 150 ml/100 l.su
Hıyar (sera) Beyaz sinek 150 ml/100 l.su PHI:3 gün (iki üründede)
Elma elma iç kurdu 60 ml/100 l.su 21 gün armut armut psillisi 75 ml/100 l.su 14 gün
ALVERDE
VENCOZEP M-45
DİKOTAN M-22
DİKOTAN M-45
MADİSON SC 263
BORDOFLOW
SİGNUM WG
SPINTOR 240 SC
COLLİS SC®
CABRİO TR
MOVENTO SC 100
240 g/l Metaflumizone
BASF
Patateste patates böceği 25 ml/da 7 gün
% 80 Mancozeb
VEFA TARIM
Şekerpancarı cercospora yaprak lekesi 250 g/100 l.su PHI:28 gün
% 80 Maneb
KORUMA KLOR Şekerpancarı cercospora yaprak lekesi 250 g/100 l.su PHI:28 gün
% 80 Mancozeb
KORUMA KLOR Şekerpancarı cercospora yaprak lekesi 250 g/100 l.su PHI:28 gün
175 g/l Prothioconazole + 88 g/l Trifloxystrobin BAYER
buğday kahverengi pas100 ml/da PHI:35 gün
% 10 Metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
FLOGAZ
Dometeste mildiyö 600 ml/da PHI:14 gün
%26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
Patateste erken yaprak yanıklığı 100 g/da PHI:3 gün
240 g/l Spinosad
DOW
Domateste domates güvesi 50 ml/100 l.sı PHI:3 gün
100 g/l Kresroxim methyl + 200 g/l boscalid
BASF
Kabak külleme 50 ml/ 100 l.su PHI:3 gün
% 55 Metiram +% 5 Prasclostrobin
BASF
Domates (sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI: 7 günden 3 güne düştü
100 g/l Spirotetramat
BAYER
Bağda unlubit 100 ml/100l.su PHI:14 gün
DICARZOL 50 WP
500 g/l Formetanate
AMC-TR
Tütün thrips 100 g/l PHI:56 gün, çilek çilek ttripsi 100 g/l 100 l.su PHI:7 gün, patlıcan (sera) batı çiçek
thripsi 100 g/100 l.su 7 gün
MOSPILAN 20 SP
PYRİMİCRO 25 CS
ALTACOR 35 WG
RAPAX®
AGREC 50WG
PATAMİL 72 WP
RITREAP %5 EW
SUPERA SC
JOCKEY 05 SG
VOLİAM TARGO 063 SC
HYPNOSE 05 SG
EVAKUR
MİLİS 30 SC
SURRENDER 5 SG
ORVEGO
ORVEGO
ORVEGO
ORVEGO
PREVİEW'N
DANTATSU 50 WG
STEWARD WG
% 20 Acetamıprid
SUMİTOMA
Kiraz siyah yaprak biti 25 g/100 l.su (ergin-nimf) PHI:7 gün
250 g/l Chlorpyrifos ethyl
FLOGAZ
Zeytin zeytin güvesi PHI:90 gün
% 35 Chlorantnaliprote
DUPONT
Domateste(sera) domates güvesi 10 g/100 l.su PHI:1 gün
Bacillus Thuringiensis subsp.kurstaki EG 2348 ırkıBOYUT
Domateste domates güvesi 150 ml/100 l.su
% 50 Bacillus thuringiensis var aizawai GC-91 ırkıGENNOVA
delta endotoksin 11x10
Domateste
10 domates güvesi
% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxsyl
AGROBEST
Domates(sera) mildiyö 250 g/ 100 l.su PHI: 7
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMİTOMO
Kavun (tarla-sera) külleme Kavun-sera 20 ml/da PHI:1, kavun-tarla 20 ml/da PHI:1
350 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
GENNOVA
Domates sera mildiyö 150 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 5 Emamectin Benzoate
AGROFARM
Patlıcan sera 30 g/100 l.su PHI:7
45 g/l Chlorantraniliprole + 18 g/l Abamectin
SYNGENTA
Domates (tarla) 80 ml/da PHI:3 gün
% 5 Emamectin Benzoate
SAFA
Patlıcan serada pamuk yapak kurdu 30 g/100 l.su PHI:7 gün
722 g/l Propamocarb-HCL
AGROBEST
Domates sera mildiyö 250 ml/100 l.su PHI:3 gün
300 g/l Pyrimethanil
SAFA TARIM A.Ş.Biber sera kurşuni küf 125 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 5 Emamectin benzoate
AGROBEST
Zeytinde (zeytin fidan tırtılı) 30 g/100 l.su
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
Patates mildiyö 80 ml/da 1 gün
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
soğan mildiyö 80 ml/da 7 gün
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
marul mildiyö 80 ml/da 1 gün
Ametoctradin 300 g/l + Dimethomorph 225 g/l
BASF
hıyar mildiyö (sera) 80 ml/100 l.su 1 gün
722 g/l Propamocarb-HCL
AGROFARM
domates-sera toprak kökenli patojenler 750 ml/da 3 gün
% 50 Clothianidin
SUMİTOMO
narda nar yaprak biti 8 g/100 l.su (nimf-ergin) 3 gün
% 30 Indoxacarb
DUPONT
hıyarda pamuk yaprak kurdu 17 g/100 l.su (larva) 3 gün
SAMTURE 70 WG
Dicamba 65,9 % Triasulfuron 4,1 %
BİO TARIM
MAMBA TURBO
INPUL 75 WG
HIACE 420 SL
CORASİL E-P
ASPİRE 60 SL
480 g/l Glyphosate
mısırda çıkış sonrası y.otlara 15 g/da (y.otlar: semizotu,k.k.tilki kuyruğu, gri lekeli amarant, sirken, bozot,
imam pamuğu, domuz pıtrağı, y.hardal, köygöçüren)
DOW AGROSCİENCES
bağda y.otlar 225 ve 450 ml/da (tek ve 2 yıllık 225 çalı ve çok yıllık 450 ml/da)
% 75 Halosulfuron-methyl
SUMİTOMO
çimde çıkış sonrası y.ot topalak, domuz pıtrağı, çatal otu 6 g/da
MCPA 340 g/l dicamba 80 g/l
NEMATEC
mısırda çıkış sonrası y.otlara 125 ml/da
Dichlorprop-p 25 g/l
LANCES-LINK
mandarin meyve kalitesini yükseltir.100 ml/100 l.su
60 g/l metconazole
BASF
100 ml/da kanolada gelişim düzenleyici
PROPACUR'N
CASNOX H 2F
DİZOL 5 EC
AGROCOP HYD 2F
GOLDBEN 20 SP
TAGİANT 30 L
AGRO GAREN 30 L
SHOOT
SANİRON 45SC
NATİVO WG 75
OPERA MAX
ALVERDE
CASARO 50 SC
GOLDAMİRAL 5 EC
PROTEUS OD 170
CORASİL E-P
ROTANETT(imal ithal)
ELANDOR(ithal)
EFEDOR SC 350
EFEDOR SC 350
FARMSON SÜPER EW
SARBAN 4E
MOSETAM 20 SP
DİMİLİN 80 WG
AGROBAN 4E
JOCKEY 05 SE
CONRASD SC
CALDOR SC 500
POWERCOP
SHAMEL F 71,5 WP
ENSTAR SC 500
HEADLİNE SC
722 g/l Propamocarb-HCL
SAFA
domates-sera toprak kökenli patojenler 750 ml/da PHI:3 gün
361,1 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
SAFA
elma karaleke 250 ml/100l.su PHI:14 gün
50 g/l Diniconazole
AGROFARM
biber (sera) külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
361,1 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
AGROFARM
elma karaleke 250 ml/100l.su PHI:14 gün
%20 acetamiprid
BİYONTİS
tütünde şeftali yaprak biti 10 g/da PHI:10 gün
360 g/l hymexazol
SAFA T.A.Ş.
biber sera toprak kökenli pat. 500 ml/da damlama sulama ile PHI:3 gün
360 g/l hymexazol
AGROFARM
biber sera toprak kökenli pat. 500 ml/da damlama sulama ile PHI:3 gün
480 g/l mesotrione
AGROFARM
mısır(topalak, domuz pıtrağı) 30 ml/da
450 g/l linuron
SAFA T.A.Ş.
nohut (yabani hardal, horoz ibiği, kaz ayağı, semiz otu)
% 25 trifloxystrobin + % 50 tebuconazole
BAYER
soğan -sarımsak pas 30 g/da PHI:21 gün nohut antraknoz 25 g/da PHI:14
62,5 g/l Epoxicanazole +
85 g/l pyraclostrobinBASF
mısırda yaprak yanıklığı 200 ml/da PHI:14
240 g/l metaflumizone
BASF
hıyar (sera) pamuk yaprak kurdu 100 ml/100 l.su(larva) PHI:3 gün
500 g/l Chlorothalonil
AGROBEST
bağ mildiyö üzüm 3 gün bağ yaprağı 7 gün
50 g/l Pyriproxyfen
AGROBEST
gül'de koşnil PHI:7 gün
150 g/l Thiacloprid + 20 g/l Deltamethrin
BAYER
zeytinde zeytin sineği, zeytin güvesi 14 gün, kavunda kavun sineği 3 gün
25 g/l Dichlorprop-p
LANCES LINKA.Ş.portakalda hasat öncesi meyve dökümünü engeller 100 ml/100 l.su 90 gün
125 g/l Epoxicanozole + 125 g/l Carbendazim
AGROBEST
mısır yaprak yanıklığı 100ml/da 56 gün
350 g/l İmidacloprid
BİYONTİS
tütünde şeftali yaprak biti 12 ml/da PHI:14 gün
350 g/l İmidacloprid
AGROBEST
bağda bağ thripsleri 14 gün üzüm 10 gün bağ
350 g/l İmidacloprid
AGROBEST
bağda bağ thripsleri 10 gün asma
50 g/l quizalofop-p-ethyl
SAFA TAR.LTD. kanolada y.ot yabani yulaf , tilki kuyruğu , kuş yemi çıkış sonrası 100 ml/da
480 g/l Chlorpyrifos
SAFA
narda ağaç sarı kurdu 100 ml/100 l.su PHI:14 gün
%20 acetamiprid
SAFA
patlıcan (sera) beyaz sinek PHI:1 gün
% 80 Diflubenzuron
BAYTAR BAYDAR
antep fıstığı pisillidi 25 g/100 l.su
480 g/l Chlorpyrifos ethyl
AGROFARM
narda ağaç sarı kurdu 200 ml/100 l.su
% 5 Emamectin benzoate
AGROFARM
pamukta yeşil kurt 40 g/da
250 g/l Azosystrobin
SAFA TAR.A.Ş.
çeltikte çeltik yanıklığı 100 ml/da 28 gün
500 g/l Fenhexamid
SAFA TAR.A.Ş.
biber sera kurşuni küf 100 ml/100 l.su 7 gün
65,82 g/l met.bak.eş.bakır sülfat pentahidrat
SAFA TAR.A.Ş.
elma kara leke 125 ml/100 l.su
% 70 folpet + %1,5 Triadimenol
SAFA TAR.A.Ş.
şeftali yaprak kıvırcıklığı 200 g/100 l.su 7 gün
500 g/l Fenhexamid
AGROFARM
biber sera kurşuni küf 100 ml/100 l.su 7 gün
250 g/l Azosystrobin
AGROFARM
çeltikte çeltik yanıklığı 100 ml/da 28 gün
PREVİCUR ENERGY SL 840
530 g/l Propamocarb + 310 g/l fosetyl
BAYER
hıyar (sera) mildiyö 200 ml /100 l.su 3 gün
SUPERA SC
VOLİAM TARGO 063 SC
EFEDOR SC 350
ORVEGO
350 g/l met.bak.eş.bakır hidroksit
GENNOVA
elma karalekesi 250 ml/100 l.su PHI:14 gün
45 g/l Chlorantraniliprole 18 g/l abamectin
SYNGENTA
elma yaprak büken PHI:14 gün
350 g/l İmidacloprid
AGROBEST
biberde (sera) beyazsinek PHI: 7 gün
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorph
BASF
ıspanak mildiyö 1 gün
LUNA EXPERİENCES SC 400 200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole
BAYER
kabak(sera) külleme 30 ml/100 l.su PHI: 3, armut memelipası 35 ml/100 l.su PHI:14, armut karaleke 35 ml/ 100 l.su PHI:14
ROTUNDİS
AGROBEST
çeltikte çeltik yanıklığı 100 ml/da PHI:28 gün
250 g/l Azoxytrobin
TEPPEKİ
TEPPEKİ
BAYMENOL 25 EC
BAYMENOL 25 EC
LİNOROKS
SANİRON 45 SC
BASALİN
BENTAGRAN
MERLİN FLEX SC 480
MAXIM XL 035 FS
MAXIM XL 035 FS
MASTERCOP
MASTERCOP
MASTERCOP
SERENADE SC
SERENADE SC
SERENADE SC
SERENADE SC
REMEDİER
AVAUNT 150EC
SPINTOR 240 SC
RIDONET M2 72WG
ACTION MZ
ACTION MZ
LASTCALL
DELEGATE 250 WG
NEEMAZAL T/S
SANGA WG
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
RİTREAP %5EW
EMİNENT 125 ME
VALİS M WG
DOMARK 10 EC
DOMARK 10 EC
FANTICM WG
FANTICM WG
HELİCOPTER-27
% 50 Flonicamid
SUMITOMO
hıyar (sera) yaprakbiti PHI:1 gün
% 50 Flonicamid
SUMITOMO
narda nar yaprakbiti PHI:7gün
250 g/l Triadimenol
AGROFARM
patlıcan sera külleme 40 ml/100l.su PHI: 3
250 g/l Triadimenol
AGROFARM
domates sera külleme 40 ml /100 l.su PHI:3
450 g/l Linuron
AGROFARM
nohutta y.ot 200 ml/da
450 g/l Linuron
SAFA TAR. A.Ş.
nohutta y.ot 200 ml/da
480 g/l Bentazon
SAFA TAR. A.Ş.
fasülyede y.ot 200-250 ml/da 56 gün
480 g/l Bentazon
AGROFARM
fasülyede y.ot 200-250 ml/da 56 gün
240 g/l Isoxaflutole + 240 g/l Cyprsulfamide
BAYER
nohutta y.ot 25 ml/da
25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
biber domates fide kök çürüklüğü dozlarını 100 l.tre sudan m2'ye 10 ml/m2 4 litre su ile
25 g/l Fludioxonil + 10 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
tütün fide kök çürüklüğü dozunu 100 litre sudan m2 yaptı 7,5 ml /m2 3 litre su ile
65,82g/l Metalik Bakıra eşdeğer (Bakır sülfat penta hidrat ) AGRİKEM
kayısı yaprak delen 125 ml/100 l.su PHI:-
65,82g/l Metalik Bakıra eşdeğer (Bakır sülfat penta hidrat ) AGRİKEM
Kiraz monilya 125 ml/100 l.su PHI:-
65,82g/l Metalik Bakıra eşdeğer (Bakır sülfat penta hidrat ) AGRİKEM
Nar kahverengileke 125 ml/100 l.su PHI:-
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
BASF
Hıyar sera kurşuni küf 1000 ml/100 l.su
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
BASF
Patlıcan sera kurşuni küf 1000 ml/100 l.su
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
BASF
Armut ateş yanıklığı 1000 ml/100 l.su
%1,34 Bacillus Subtilis QST 713 Irkı
BASF
domates sera toprak kök.pat PHI:- 2 litre/10 liter su (daldırma) + 2 litre /da(damlama sulama)
TANCAN
108 cfu/g Trichoderma aspellerum ırk ICC 012 Trichoderma gamsi
ırk ICC 080
biber sera fid. Kök. Çür. 250 g/da PHI:-
150 g/l İndocarb
DUPONT
bağ salkım güvesi 25 ml/100 l.su sofralık üzüm ve yaprağında PHI:3 gün şaraplık üzüm PHI:10 gün, elma iç kurdu 35 ml/100 l.su
PHI: 7 gün
240 g/l Spinosad
DOW AGRİSCİENCEShıyar (sera) ve çilek çiçekthripsi 40 ml/da
% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxy
SAFA TAR. A.Ş.
domates sera mildiyö 250 g/100 l.su PHI:7 gün
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
SAFA TAR. A.Ş.
karpuz mildiyö 200 g/ da PHI: 3 gün
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
SAFA TAR. A.Ş.
hıyar sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:3 gün
480 g/l Spinosad
AGROFARM
20 ml/100 l.su PHI:14 gün
%25 Spinetoram
DOW AGRİSCİENCESbağda salkım güvesi 20 g/100l.su PHI:7 gün, bağ thripsleri 30 g/100 l.su PHI:7 gün
10 g/l Azadirachtin
VİT
narda nar yaprak biti 300 ml/100 l.su PHI:3 gün
%3,4 Cyflufenamid + %15 Triflunizole
SUMITOMO
patlıcan sera külleme 25 g/100 l.su PHI:1 gün
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMITOMO
çilek külleme 25 ml/da PHI:10 gün
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMITOMO
kabaksera külleme 20 ml/100 l.su PHI: 1 gün
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMITOMO
biber sera külleme 25 ml/100 l.su PHI:1gün
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMITOMO
domates sera külleme 25 ml/100 l.su PHI:1gün
51,3 g/l Cyflufenamid
SUMITOMO
şeftali külleme 25 ml/100 l.su PHI:7 gün
125 g/l Tetraconazole
TANCAN
elma karaleke 20 ml/100 l.su PHI:21 gün
%6 valipheral + % 60 mancozeb
TANCAN
bağ mildiyö 200 g/100 l.su PHI:28 gün
100 g/l Tetraconazole
TANCAN
hıyar sera külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
100 g/l Tetraconazole
TANCAN
şeftali külleme 40 ml/100 l.su PHI: 14 gün
% 65 mancozeb + % 4 benalaxylm
TANCAN
bağ mildiyö 250 g/l 100 l.su PHI: 7 gün (üzüm ve asma yaprağı)
% 65 mancozeb + % 4 benalaxylm
TANCAN
domates sera mildiyö 250 g/da PHI: 21 gün
%5,5 metalik bakıra eş.bakır sülfat pentahidrat
SAFA
hıyar sera mildiyö 500 ml/100 l.su 3 gün
KİNTO DUO
KİNTO DUO
MOVENTO SC 100
SCOOTER 050 EC
FİESTA
FİESTA
FİESTA
CASARO 50 SC
ZAMİR 400 EW
SUMİRİZ-T 60 WP
SUMİRİZ-T 60 WP
SUMİRİZ-T 60 WP
DANTOTSU 50 WG
CRUİSER 350 FS
PERTRAK MZ
BİOBAC WP
BAYMENOL F 71,5 WP
MAKPER P 490 EC
TOPZİM 100EC
POLKA 400 EW
FİLİNTA WG 50
FİLİNTA WG 50
FLOTROBİN WG 50
FLOTROBİN WG 50
DECOPAR 500 SC
BOROOPRO SC
PROGUARD 600
PROGUARD 600
PROGUARD 600
PROGUARD 600
HARBOR 300 EC
HARBOR 300 EC
PRONTO 300 EC
PRONTO 300 EC
MAREŞAL 30 SC
AGROSTOP MZ
AGROSTOP MZ
DRİFÇE 600
AGİL EXTRA 100 EC
BAROX
20 g/l triticonazole + 60 g/l prochloraz
BASF
buğday rastık 150 ml/100 kg tohum PHI yok
20 g/l triticonazole + 60 g/l prochloraz
BASF
buğday tahıl fide yanıklığı, kök, kök boğzı çür. PHI: yok
100 g/l Spirotetramat
BAYER
domates (tarla) yaprak biti 75 ml/da 3 gün
50 g/l Lufenuron
NEMATEC
domates(sera) domates güvesi 50 ml/100 l.su PHI:7gün
480 g/l Spinosad
SAFA
domates(sera) domates güvesi 25 ml/100 l.su 3 gün
480 g/l Spinosad
SAFA
fındık kurdu 15ml/da 14 gün
480 g/l Spinosad
SAFA
bağ thripsi 20 ml/100 l.su 14 gün
500 g/l Cholorothalonil
AGROBEST
hıyar sera mildiyö 250 ml /100 l.su 3 gün
267g/l Prochloraz + 133g/l Tebuconazole
FLOGAZ
buğday kök ve kök boğazı çürüklüğü 42 gün
%30 Tolclofos methyl + %30 thiram
SUMITOMO
hıyar sera toprak kökenli patojenler 400 g/da 1 gün
%30 Tolclofos methyl + %30 thiram
SUMITOMO
biber sera fide kök çürüklüğü 400g/da 3 gün
%30 Tolclofos methyl + %30 thiram
SUMITOMO
patlıcan sera fide kök çürüklüğü 40 g/da 3 gün
%50 Clothianidin
SUMITOMO
karpuzada pamuk yaprak biti 12 g/da 1 gün
350 g/l Thiamethoxam
SYNGENTA
mısırda tel kurdu 500 ml/da 56 gün
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
AGROBEST
hıyar mildiyö sera 200 g/100 l.su PHI:3 gün
basillus Sublitis Y1136
ATLANTİK
çilek sera kurşuni küf 125 g/100 l.su PHI:-
% 70 Folpet + %1,5 triadimenol
AGROFARM
şeftali yaprak kıvırcıklığı 200 g/100 l.su PHI:7 gün
90 g/l Propiconazole + 400 g/l Prochloraz
FLOGAZ
buğday kök ve kök boğazı çürüklüğü125 ml/da PHI:35 gün
100 g/l penconazole
BİYONTİS
tütün külleme 35 ml/100 l.su PHI:14 gün
269 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole
SAFA TAR. A.Ş.
150 ml/da PHI:42 gün
%50 Trifloxystrobin
AGROFARM
domates sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
%50 Trifloxystrobin
AGROFARM
biber sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
%50 Trifloxystrobin
SAFA
domates sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
%50 Trifloxystrobin
SAFA
biber sera külleme 15 g/100 l.su PHI:3 gün
500 g/l Iprodine
PLATİN
bağ kurşuni küf 100 ml/100 l.su PHI:7 gün üzüm asma yaprağı
% 10 metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı
AGROFARM
bağ mildiyö 1.ialçalam 400 ml/100 l.su PHI:21 gün 2.ilaçlama 500 ml/100 l.su 3.ilaçlama 600 ml/100 l.su PHI:21 gün, elma
karaleke 1000 ml/100 l.su PHI:14
600 g/l fosforoz asit
HEKTAŞ
tütün mildiyö 300 ml/100 l.su PHI:-
600 g/l fosforoz asit
HEKTAŞ
marul mildiyö 275 ml/100 l.su PHI:-
600 g/l fosforoz asit
HEKTAŞ
hıyar (sera) 275 ml/100 l.su PHI:-
600 g/l fosforoz asit
HEKTAŞ
patates mildiyö 300 ml/da PHI:-
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
SAFA TAR. A.Ş.
Nar kahverengileke 50 ml/100 l.su PHI:7 gün
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
SAFA TAR. A.Ş.
yerfıstığı yaprak lekesi 30 ml/100 l.su
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
AGROFARM
Nar kahverengileke 50 ml/100 l.su PHI:7 gün
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
AGROFARM
yerfıstığı yaprak lekesi 30 ml/100 l.su
300 g/l Pyrimethanil
AGROFARM
biber sera kurşuni küf 125 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 9 Dimethomorph + % 60 Mancozeb
AGROFARM
hıyar sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:3 gün
% 9 Dimethomorph + % 60 Mancozeb
AGROFARM
karpuz erken yap. Yan. 200 g/da PHI:3 gün
600 g/l fosforoz asidi
KORUMA KLOR
Domates(tarla) mildiyö PHI:- 300 ml/100 l.su Domates(sera) mildiyö PHI:- 300 ml/100 l.su bağ mildiyö PHI:- 300 ml/100 l.su
100 g/l propaquizafop
FLOGAZ
patatesde çıkış sonrası kanyaş, darıcan, yapışkan ota 50 ml/da
BASF
fasülyede çıkış sonrası (yapışkan ot, köpek üzümü, hakiki sahtere, sirken, pıtrak, y.hardal, semizotu) 150 ml/da
22,4 g/l imazamox
480 g/l bentazon
CALLOTRİN
WINDCALL 25 EC
VELONTA
ALVERDE
HELIOCUIVRE SC
RAPAX
DUETT SUPER
RANMAN
TEPPEKİ
RETENGO
MISSILLE 400 EW
QUADRİS S MAXX
QUADRİS S MAXX
QUADRİS S MAXX
SHAMEL 25 EC
SHAMEL 25 EC
RESULT P 490 EC
PYRİMİCRO 25 CS
CORAGEN 20 SC
AGROLETT T 60 WP
PLATFORM 10 EC
FIREWALL
RAMOX ULTRA
SHOOT
RONDİZON 25 EC
BONAFLAN WG
PROMİSE FS 600
SARBAN NEON CAPSÜL CS
CALYPSO OD 240
DİNİT 5EC
DİNİT 5EC
MİCLOTHANE 24E
VİTROXİBE 40 WG
EXPERT TEAM
ADMİRAL 10 EC
RİDOLİN MZ 72 WP
CAİRA
TAKUMI
COLLİS SC
480 g/l mesotrione
SAFA
mısırda domuz pıtrağı 30 ml/da
250 g/l Oxadiazon
KORUMA
çeltikte çıkış sonrası darıcan, benekli darıcan, kaşıkotu,kız otu, yabani darıya 400 ml/da
% 10 Prohexadione-calcium
BASF
armutda süergün gelişimi kontrolü 125 ml/100 l.su 56 gün
240 g/l Metaflumizone
BASF
pamuk yeşilkurt 100 ml/da 21 gün
400 g/l metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
BOYUT
Zeytin halkalı leke 150 ml/100l.su PHI:-
Bacillus Thuringiensis kurstaki EG 2348 ırkı
BOYUT
Turunçgilde harnup güvesi 125 ml/100 l.su
84 g/l Epoxiconazole+250 g/l Fenpropimorph
BASF
buğday külleme 100ml/da, buğday septorya yaprak lekesi 125 ml/da, buğday kahverengi pas 100 ml/da
400 g/l Cyazofamid
SUMİTOMO
25ml ranman + 18,75 ml yayıcı yapıştırıcı (organo-silikon) / 100 l.su 3 gün
% 50 Flonicamid
SUMİTOMO
turunçgilde siyah yap. biti, turunçgilde şeftali yap.biti 8 g/100 l.su (ergin/nimf) 56 gün
200 g/l Pyraclostrobin
BASF
mısırda yaprak yanıklığı 100 ml/da PHI:49 gün
267 g/l Prochloraz + 133 g/l Tebuconazole
AGROFARM
buğday kahverengi pas 150 ml/da PHI:42 gün
200 g/l Azoxytrobin+125 g/l difenoconazole
SYNGENTA
bağ mildiyö 80 ml/100l.su PHI:21 gün
200 g/l Azoxytrobin+125 g/l difenoconazole
SYNGENTA
bağ ölükol 80 ml/100 l.su PHI:21 gün
200 g/l Azoxytrobin+125 g/l difenoconazole
SYNGENTA
bağ külleme 80 ml/100 l.su PHI:21 gün
250 g/l Triadimenol
SAFA TARIM
domates (sera) külleme 40 ml/100 l.su PHI:3 gün
250 g/l Triadimenol
SAFA TARIM
patlıcan (sera) külleme 40 ml/100 l.su PHI: 3 gün
400 g/l Prochloraz+90 g/l Propiconazole
SAFA TARIM
çeltik çeltik yanıklığı 150 ml/da PHI:21 gün
250 g/l Pyrifos-ethyl
FLOGAZ
1-elmada elma gövde kurdu 200ml/100l.su PHI:35 gün 2-zeytinde zeytin karkoşnili 175 ml/100l.su PHI:90 gün 3-şeftalide şeftali
güvesi 175 ml/100 l.su PHI:35 gün 4-Şeftalide dut kabuklubiti 175ml/100 l.su PHI:35 gün
200g/l Chlorantraniliprole
DUPONT
Şeftalide doğu meyve güvesi 17,5 ml/100 l.su PHI:14 gün
AGROFARM
domates(sera) toprak kökenli patojenler PHI:3
100 g/l Pyriproxyfen
SAFA A.Ş.
hıyar (sera) beyaz sinek PHI:1
360 g/l Glyphosate IPA + 30 g/l Oxyfluorfen
SAFA TAR. A.Ş.
kültür bitkisi yetiştirilemeyen alanlarda k.dizi ayrığı kanyaş k.k. Tilki kuyruğu semizotu 300 ml/da
40 g/l Imazamox
SAFA TAR. A.Ş.
ım. Toleranslı ayçiçeği clearfield çeşitlerinde 125 ml/da
480 g/l Mesotrione
SAFA TAR. A.Ş.
mısırda topalak ve domuz pıtrağına 30 ml/da
250 g/l Oxadiazon
SAFA TAR. A.Ş.
soğanda, y.hardal, y.fiğ, kokarot, adi kanarya otu, ısırgana karşı 100 ml/da
% 60 Benfluralin
DOW AGRİSCİENCESfasülye ve soya fasülyesinde y.otlara 250 g/da
600 g/l Imidacloprid
KORUMA
ekin kambur böceği 235/100 kg. tohum PHI:-
300 g/l Chlorpyrifos ethyl
SAFA
elma'da elma içkurdu 28 gün
240 g/l Thiacloprid
BAYER
armut elma içkurdu 40 ml/100 l.su PHI:14 ayvada elma içkurdu 40 ml/100 l.su PHI:14
50 g/l Diniconazole
KORUMA KLOR
domateste sera külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
50 g/l Diniconazole
KORUMA KLOR
biber sera külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
245 g/l Myclobütanil
KORUMA KLOR
biber sera külleme 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 40 metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
ÖZKAN
kayısı yaprak delen 1.ilaçlama 300 g/100 l.su 2.ilaçlama 150 g/100 l.su 3.ilaçlama 150 g/100 l.su PHI:14 gün
% 4,2 Cymoxanil +
HEKTAŞ
patateste mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
SUMİTOMO
hıyar (sera) beyaz sinek 50 ml/100 l.su larva 1 gün
AGROFARM
domates sera mildiyö 250 g/100 l.su PHI:7 gün
250 g/l Azoxystrobin
HEKTAŞ
Çilek tarla antraknoz 75ml/da PHI:1 gün
% 20 Flubendiamide
GENNOVA
pamuk yeşilkurt 30 g/da PHI:21 gün
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim methyl
BASF
karpuz külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 30 Tolclofos-methyl
% 30 thiram
% 39,75 bakıroksiklorür
100 g/l Pyriproxyfen
% 64 Mancozeb +
% 8 Metalaxyl
COLLİS SC
PHOMİPAN 480 SC
KOBUZ 100 EC
SİGNUM WG
KORİTUS
KORİTUS
MİRADOR FORTE 160EC
MİRADOR FORTE 160EC
MİRADOR FORTE 160EC
APROFEZIN
GOLDAMİRAL 5 EC
REBOUND
BİOİNSECTİCİDE WP
GRAND D
RETENGO PLUS
BORDOPOWER SC
ADVİCE 250 SC
PENNPHOS 480 CS
CANMETRİN 25 EC
POWERCOP
DECAN 2,5 EC
EFORIA 247 SC
DAXAR 10 EC
DİNAMO SC
CUPRE PRO 42 WP
DİKOTAN M-22
MAXIM XC 035 FS
TACHIGAREN 30L
SANGA WG
BELLİS
EVAKUR
CUPROCOL
CUPROCOL
SUPERA SC
SURRENDER 5 SG
ACTION MZ
INFINITO SC 687,5
LUNA EXPERİENCE SC 400
CALDOR SC 500
MOVENTO SC 100
200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim methyl
BASF
hıyar sera külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
480 g/l Spinosad
KORUMA
domates'de domates güvesi 25 ml/100 l.su 3 gün
100 g/l Penconazole
SAFA TARIM
Çilekte külleme 50 ml/100 l.su 7 gün
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
çimde toprak kökenli hastalıklar150 g/da PHI:-
% 50 Cyprodinil
AGROBEST
şeftali çiçek monilyası 30 g/100 l.su PHI:7 gün
% 50 Cyprodinil
AGROBEST
armut karalekesi 40 g/100 l.su PHI:28 gün
100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin
FLOGAZ
buğday kahverengi pas 125 ml/da PHI:56
100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin
FLOGAZ
buğday septorya yaprak lekesi 125 ml/da PHI:56
100 g/l Tebuconazole + 60 g/l Azoxystrobin
FLOGAZ
buğdayda külleme 150 ml/da PHI:56
400 g/l Buprofezin
AGREGA
domates(sera) beyaz sinek 100 ml/100 l.su PHI:7 gün
50 g/l Pyripproxyfen
AGROBEST
kayısıda san-jose kabuklu biti kayısı dut kabuklu biti 100 ml/100 l.su PHI:14 gün
bacillus thuringensis var.kurstaki
HEKTAŞ
domateste domates güvesi 200 g/100 l.su
50 g/l Cypermethrin 500 g/l chlorpyriphosethy
SAFA
domateste tarla danaburnı 150 ml ilaç +10 kg kepek + 500 g şeker PHI:7 gün elma iç kurdu 40 ml/ 100 l.su PHI:7 gün
50 g/l Epoxiconazole + 133 g/l Pyraclostrobin
BASF
şekerpancarı carcospora yaprak leke 100 ml/da PHI:28 gün
% 10 metalik bakıra eşdeğer bordo bul.
SAFA TARIM A.Ş.
şeftali yaprak kıvırcıklığı 1000 ml/100 l.su PHI:14 gün
250 g/l Azoxystrobin
NEMATEC
buğday septorya yaprak lekesi 75 ml/da PHI:56
480 g/l Chlorpyriphos ethy
CEREXAGRİ
zeytin, zeytin güvesi 125 ml/100 l.su PHI:14 gün
250 g/l Cypermethrin
CANSA
kirazda kiraz sineği 30 ml/100 l.su 7 gün
65,82 g/l Met.bakıra eşdeğer bakır sülfat penta hidrat
SAFA TARIM
armut karaleke 125 ml/100 l. PHI:gerek yok
25 g/l Deltamethrin
CANSA
kirazda kiraz sineği 25 ml/100 l.su 3 gün
141 g/l Thiamethoxam +zeytin
106 g/l
zeytin
Lambda
fidancyhalothrin
tırtılı 15 ml/100 l.su zeytin zeytin sineği 15 ml/100 l.su PHI:21 gün
100 g/l Tetraconazole
SAFA
Domateste külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
193 g/l Met.bak.eşdeğer bazik bakır sülfat
SAFA
Elma karaleke 500 ml/100 l.su PHI:21 gün
% 12 Met.bak.eş.bordo bul. + % 30 Mancozeb
SAFA
Elma karaleke 1000 ml/100 l.su PHI:21 gün
% 80 Maneb
KORUMA KLOR
kavun tarla-sera mildiyö 170 g/100 l.su PHI:28 gün
25 g/l Fludioxanil + 10 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
Biber sera kök çürüklüğü 500 ml/dekar dan su ile PHI:1 gün
360 g/l Hymexazol
SUMITOMO
çim toprak kökenli pat. 400 ml/dekar PHI:yok
% 3,4 Cyflufenamid + % 15 Trfilumizole
SUMITOMO
karpuz külleme 25 g/dekar PHI:1 gün
% 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin
BASF
nohut antraknoz 50 g/dekar PHI:10 gün
722 g/l Propamocarb-HCL
AGROBEST
hıyar sera mildiyö 250 ml/100 l.su PHI:7 gün
700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür
SYNGENTA
kayısı yaprak delen 200 ml/100 l.su PHI:90 gün
700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakıroksiklorür
SYNGENTA
zeytin halkalı leke 150 ml/100 l.su PHI:14 gün
350 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakrhidroksit
GENNOVA
şeftali yaprak kıvırcıklığı 300 ml/100 l.su PHI:7 gün
% 5 Emamectin-benzoate
AGROBEST
harnup güvesi 30 g/100 l.su PHI:14 gün
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
SAFA
karpuzda erken yaprak yanıklığı 200 g/dekar PHI:3 gün
625 g/l Propamocarb HCL + 62,5 g/l Fluopicolide
BAYER
marul mildiyö 200 ml/dekar 7 gün
200 g/l Fluopyram + 200 g/l Tebuconazole
BAYER
ayva monilya 35 ml /100 l.su 14 gün
500 g/l Fenhexamid
SAFA
patlıcan sera kurşuni küf 100 ml/100 l.su PHI:1 gün
100 g/l Spirotetramat
BAYER
patlıcan (sera) beyaz sinek 100 ml/100 l.su PHI:3 gün
COLLİS SC
COLLİS SC
HYPNOSE 05 SC
BYPASS 240 SC
BELLİS
MACCANİ
ENSTAR SC 500
ENSTAR SC 500
SİGNUM WG
SİGNUM WG
SİGNUM WG
PREVİCUR ENERGY SL 540
ROVONE 50 WP
PLENUM 50 WG
VEMANEB M-22
AGROBAN FORTE D
AIVERDE
AIVERDE
BETACHEM COMPASS
AGİL EXTRA 100 EC
RACER 25 EC
THEORY
DICARZOL 50 SP
ANTRACOL COMBİ WP76
AROMA 45
SHAVİT 25 EC
SHAVİT 25 EC
SHAVİT 25 EC
TEPPEKİ
ORİUS 25 EW
ORİUS 25 EW
KORUNEB % 70 WP
FLOTROBİN WG 50
TRİMAZİNE 75 WP
PYRİMİCRO 25 CS
REVUS 250 SC
COPERHİD 50 WP
KORZADE 50 WP
KORDYMET M2 76 WP
200 g/l Boscalid + 200 g/l kresoxim-methyl
BASF
Patlıcan(sera) külleme 50 ml/100 l.su 3 gün
200 g/l Boscalid + 200 g/l kresoxim-methyl
BASF
bağ yaprağı PHI'sının belirlenmesi uygun bulundu PHI 14
% 5 Emamectin-benzoate
SAFA A.Ş.
hıyar (sera) pamuk yaprak kurdu 30 g/100 l.su PHI: 7 gün
240 g/l Methoxy fenozide
SAFA A.Ş.
biber (sera) yeşil kurt 60 ml/da PHI: 1 gün
% 25,2 Boscalid + % 12,8 Pyraclostrobin
BASF
mandarin kahverengi leke 40 g/100 l.su PHI:7 gün
% 4 Pyroclostrobin + % 12 Dithionon
BAYER
şefatli yaprak kıvırcıklığı 150 g/100 l.su PHI 21 gün
500 g/l Fenhexamid
AGROFARM
patlıcan kurşuni küf 100 ml/100 l.su PHI:1 gün
500 g/l Fenhexamid
AGROFARM
biber sera kurşuni küf PHI'sı 1 e düşürüldü
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyroclostrobin
BASF
domates (tarla) külleme 100 g/da 3 gün
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyroclostrobin
BASF
havuç külleme 150 g/da 1 gün
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyroclostrobin
BASF
soğan pas 150 g/da 1 gün
530 g/l Propamocarb + 310 g/l Fosetyl
BAYER
domates sera-tarla mildiyö (sera) 200 ml/100 l.su PHI:3 (tarla) 200 ml/dekar PHI:3
% 50 İprodine
SAFA
patlıcan sera kurşuni küf 75 g/100 l.su PHI: 7 gün
% 50 Pymetrozine
SYNGENTA
domates (sera) 100 g/da PHI:5 gün
% 80 Maneb
VEFA
kavun (tarla-sera) mildiyö 170 g/100 l.su PHI:28
50 g/l Cypermethrin + 500 g/l chlorpyrifos
AGROFARM
domateste danaburnu + elmada elma içkurdu 150 ml ilaç+10 kg kepek+500 g şeker 40 ml/100 l.su 7 gün
Metaflumizone 240 g/l
BASF
patlıcan (sera) pamuk yaprak kurdu 100 ml/100 l.su PHI:3 gün
Metaflumizone 240 g/l
BASF
marul pamuk yaprak kurdu 100 ml/da PHI: 3 gün
129 g/l Phenmedipham 34 g/l Desmedipham
SAFA TAR. A.Ş.
ıspanakta y.ot 150 ml/da ısırgan, eşek marulu y.hardal, kanarya otu
10 g/l Propaquizafop
FLOGAZ
ayçiçeğinde y.ot 50 ml/da darıcani kanyaş yapışkan ot
250 g/l Flurochloridone
FLOGAZ
nohutta y.ot 250 ml/da y.marul, y.hardal sirken, yatık sirken
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil
HEKTAŞ
bağda kurşuni küf üzüm 125 ml/100 l.su PHI: 3 gün
500 g/kg Formetanate
AMC
bağda bağ tripsleri 100 g/100 l.su PHI:90 gün
% 70 Propineb + % 6 cymoxanil
BAYER
patates mildiyö 200 g/dekar PHI:7 gün
45 g/l Tepraloxydim
BASF
domates (kanyaş, 150 ml/da darıcan, yapışkan otu 100 ml/da)
250 g/l Triadimenol
FLOGAZ
şeftali külleme 40 ml/100 l.su 7 gün
250 g/l Triadimenol
FLOGAZ
patlıcan (sera) külleme 40 ml/100 l.su 3 gün
250 g/l Triadimenol
FLOGAZ
çilek tarla külleme 40 ml/100 l.su 3 gün
% 50 Flonicamid
SUMİAGRO
pamuk pamuk yaprak biti 20 g/da 21
250 g/l Tebuconazole
FLOGAZ
patlıcan sera erken yaprak yanıklığı 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
250 g/l Tebuconazole
FLOGAZ
hıyar sera külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 70 Propineb
KORUMA KLOR
kavun tarla/sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
% 50 Trifloxystrobin
SAFA
Elma alternaria meyve çürüklüğü 20 g/100 l.su PHI:14 gün
% 75 Cyromazine
SAFA
domates (sera) yap. Gal. Sineği 20 g/da PHI:14
250 g/l Chlorpyrifos ethyl
FLOGAZ
Şeftalide doğu meyve güvesi 175 ml/100 l.su
250 g/l Mandipropamid
SYNGENTA
ıspanak mildiyö 70 ml/da PHI:1 gün
% 50 Metalik bakıra eşdeğer bakır hidroksit
KORUMA KLOR
narda kahverengi leke hastalığı 300 g/100 l.su PHI:28 gün
% 50 Cymoxanil
KORUMA KLOR
kavun (tarla-sera) mildiyö 50 g/100 l.su PHI:21 gün
% 60 Mancozeb + % 9 Dimethomorph
KORUMA KLOR
kavun (tarla-sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
KORUMA FALTAN 50 WP
KORCONİL M.75
KORUNEB COMBİ WP 76
NATIVO WG 75
IDRORAME S
MOVENTO SC 100
ORVEGO
ORVEGO
SUMİTOP WP
REMEDİER
MELODY DUO WP 66,8
KİNTO DUO
KİNTO DUO
KİNTO DUO
AZİMUT 320 SC
MAGELLAN 50EC
SMART FRESH
SELECT SÜPER
ARTİSTE 240 SC
FASTAC 100 EC
VEFTNOR SC 350
BAROX
MASTERCOP
SPLORAZ 450 EC
SPLORAZ 450 EC
SPLORAZ 450 EC
FABAN
RİDOZEB MZ 72 WP
TOPZATE 50 WG
SAFA BORDEAUX MİX JET
20 WG
BORDOVİP 72 WP
RETENGO
SİGNUM WG
NİMİX 4,5
NİMİX 4,5
NİMİX 4,5
NİMİX 4,5
TOCATA TR
REGALİA
CEBİR
% 50 Folpet
KORUMA KLOR
kavun (tarla-sera) mildiyö 350 g/100 l.su PHI:7 gün
% 75 Chlorothalonil
KORUMA KLOR
kavun (tarla-sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI:7 gün
% 70 Propineb + % 6 Cymoxanil
KORUMA KLOR
kavun (sera) mildiyö 200 g/100 l.su PHI:14 gün
%25 Trifloxystrobin +%50 Tebuconazole
BAYER
ş.pancarı yaprak leke hastalığı 25 g/da PHI:yok
193 g/l Metalik Bakıra eşdeğer Basic Bakırsülfat
AMC-TR
kayısı yaprak delen 500 ml/100 l.su PHI:-
100 g/l Spirotetramat
BAYER
pamuk pamuk yaprak biti 100 ml/da PHI:-
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorp
BASF
bağ mildiyö 100 ml/100 l.su 10 gün
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorp
BASF
kavun mildiyö 80 ml/da 1 gün
% 70 Thiophanate-Methyl
SUMİ AGRO
biber (sera) kök çürüklüğü 500 g/da PHI:3 gün
TANCAN
10 cfu/g Tricoderma aspellerum ırk ıcc 012 trichoderma gamsii
ırk ıcc 080
çilekte kök çürüklüğü 300 g/da PHI:-
% 61,3 Propineb + % 5,5 Iprovalicarb
BAYER
tütünde mildiyö 100 g/100 l.su PHI:7 gün
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
BASF
arpa tahıl fide yanıklığı kök ve kök boğazı çürüklüğü 200 ml/100 kg tohum
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
BASF
arpa çizgi hastalığı 150 ml/100 kg tohum
20 g/l Triticonazole + 60 g/l Prochloraz
BASF
arpa yarı açık ve kapalı rastık has. 150 ml/100 kg tohum PHI yok
200 g/l Tebuconazole + 120 g/l Azoxystrobin
FLOGAZ
hıyar sera külleme 100 ml/100 l.su PHI:3 gün
500 g/l İmazalil
SAFA TARIM
patlıcan (sera) kurşuni küf 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
1-methylcycloropene %3,3
ROHM AND HAAS
meyve eti sertliği meyve kalitesi muhafazası 0,042 g/m3
116,2 g/l Clethodim
CANSA KİM.
kanolada y.ot kısır yabani yulafi delice yumuşak başaklı kuş yemi 70 ml/da kendi gelen buğday 80 ml/da
240 g/l Thiamethoxam
SAFA
hıyar (sera) beyaz sinek 100 ml/da 3 gün
100 g/l Alphacypermethrin
BASF
zeytin karakoşnili 14 gün
350 g/l İmidacloprid
VEFA
bağ thripsi 10 gün -üzüm, 56 gün-bağ yaprağı
22,4 g/l Imazomox 480 g/l Bentazone
BASF
soya da yabancı ot 150 ml/da 90 gün
65,82 metalik bakıra eşdeğer bakırsülfat pentahidrat
AGRİKEM
hıyarda mildiyö 100 ml/100 l.su PHI yok
450 g/l Prochloraz
KORUMA KLOR
buğday septorya yaprak leke 100 ml/dekar PHI:35 gün
450 g/l Prochloraz
KORUMA KLOR
arpada septorya yaprak leke 100 ml/dekar PHI:35 gün
450 g/l Prochloraz
KORUMA KLOR
çeltikte yanıklık 100 ml/dekar PHI:35 gün
250 g/l Pyrimethanil + 250 g/l Dithianon
BASF
elma karaleke 75 ml/100 l.su PHI:1 den 56 güne yükseldi armut karaleke 75 ml/100 l.su PHI:1 den 56 güne yükseldi
% 64 Mancozeb + % 8 Metalaxyl
KORUMA KLOR
kavun (tarla-sera) mildiyö 250 g/da PHI:28 gün
%50 Cymoxanil
SAFA TARIM
bağ mildiyö 60 g/100 l.su PHI:7 gün
8
Kalsiyum hidroksit ve Bakır II sülfat -%20 Metalik Bakıra eşdeğer
SAFAbordo
TARIM
bulamacı
mandalina kahverengi leke hastalığı 500 g/100 l.su 14 gün
% 12 metalik bakıra eşdeğer bordo bulamacı + % 30 mancozeb
AGROFARM
elma karaleke 1000 g/100 l.su 14 gün
200 g/l pyraclostrobin
BASF
buğday septorya yaprak leke 125 ml/da 56 gün
% 26,7 Boscalid + % 6,7 Pyraclostrobin
BASF
karanfil sera çökerten 150 g/100 l.su
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
domates (örtü altı) yaprak bitleri 150 ml/100 l.su PHI:3 gün
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
domates (örtü altı) yaprak galeri sineği 200 ml/100 l.su PHI:3 gün
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
domates(örtü altı) beyaz sinek 150 ml/100 l.su PHI:3 gün
40 g/l Azadirachtin
AGRİKEM
kiraz kiraz sineği 125 ml/100 l.su PHI:3 gün
150 g/l Prochloraz + 42 g/l Epoxiconazole
BASF
arpa fide yanıklığı kök ve kök boğazı çürüklüğü 200ml/da PHI:56 gün
224,6 g/l Reynoutria spp.ekstraktı
SYNGENTA
domates sera külleme 200 ml/100 l.su PHI gerek yok
12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl
HEKTAŞ
biber sera toprak kökenli patojenler 500 ml/da PHI:10 gün
CEBİR
THEORY
THEORY
TAKUMİ
AMİSTARTRİO 255EC
PRİMİCRO 25 CS
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
APRİN XL 350 ES
LAMARDOR NEW FS170
AGİL EXTRA 100 EC
FİREWALL
CURCOZ 50 WP
SUPERNOSAD 240 SC
NİMBECİDİNE
KUNG-FU
KUNG-FU
KUNG-FU
KUNG-FU
FLORBAC®WG
CLOPYR 100
DURİVO 300 SC
OPERA MAX
KORCONİL 500 SC
DELEGATE 250 WG
RİMON SUPRA 10SC
DİKOTAN M-45
CUPRENAX FLOW
DEXEDRINE
RANMAN
AVAUNT 150 EC
AVAUNT 150 EC
STEWARD ®
KORFEZİN 400 SC
DALTON 5 SG
ALTACOR 35 WG
12,5 g/l Fludioxonil + 5 g/l Metalaxyl
HEKTAŞ
hıyar sera toprak kökenli patojenler 500 ml/da PHI:10 gün
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil
HEKTAŞ
biber sera kurşuni küf 150 ml/100 l.su PHI: 7gün
150 g/l Cyprodinil + 100 g/l Fludioxonil
HEKTAŞ
hıyar sera beyaz çürüklük 150 ml/100 l.su PHI: 1 gün
250 g/l Flubendiamide
GENNOVA
domates(sera) domates güvesi 15 g/100 l.su PHI: 1 gün
125 g/l Propiconazole + 100 g/l Azoxystrobin + 30 g/l
Cyproconazole
SYNGENTA
mısır yaprak yanıklığı 100 ml/da PHI:14 gün
250 g/l Chlorpyrifos-ethyl
FLOGAZ
mısır mısır kurdu 200 ml/da PHI:56 gün
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
havuç sera tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg. tohum
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
baş soğan (sera) tohum fide kök çür. 50 ml/100 kg tohum PHI yok
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
marul(sera) tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg tohum PHI yok
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
lahana(sera) tohum fide kök çür. 50 ml/100 kg tohum PHI yok
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
karpuz(sera) tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg tohum PHI yok
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
karnabahar(sera) tohum fide kök çür. 50 ml/100 kg tohum PHI yok
350 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
hıyar(sera) tohum fide kök çür. 100 ml/100 kg tohum PHI yok
150 g/l Prothioconazole + 20 g/l Tebuconazole
BAYER
buğday kök ve kök boğazı çür. Tohum 50 ml/100 kg tohum PHI yok
100 g/l Propaquizafop
FLOGAZ
kanola (y.ot) 50 ml/da 56 gün
360 g/l Glyphosate + 30 g/l Oxyfluorfene
SAFA A.Ş.
turunçgiller(y.ot) 150 ml/da 300 ml/da
% 45 Mancozeb + % 5 Cymoxanil
KORUMA KLOR
kavun(tarla-sera) mildiyö 10 gün 300 g/100 l.su
240 g/l Spinosad
KORUMA KLOR
kirazda kiraz sineği 12,5 ml/100 l.su 3 gün
Azadirachtin 0,3 g/l
AGROBEST
zeytin güvesi (zeytinde) 3 gün 500 ml/100 l.su
50 g/l Lambda-Cyholothrin
KORUMA KLOR
buğday yaprak pireleri 30 ml/da
50 g/l Lambda-Cyholothrin
KORUMA KLOR
elma iç kurdu (armutta) 3 gün 20 ml/100 l.su
50 g/l Lambda-Cyholothrin
KORUMA KLOR
elma iç kurdu (ayvada) 3 gün 20 ml/100 l.su
50 g/l Lambda-Cyholothrin
KORUMA KLOR
mısırda mısır yaprak biti 14 gün 75 ml/da
Bacillus thuingiensis
AMC-TARIM
domates güvesi(sera domates) 150 g/100 l.su
100 g/l Clopyralid
SAFA A.Ş.
yabancı ot (köygöçüren) 50 ml/da
200 g/l Thiamethoxam + 100 g/l Chlorantraniliprole
SYNGENTA
domates(sera) beyaz sinek 80 ml/da 7 gün
62,5 g/l Epoxiconazole +
BASF
şekerpancarı cercospora yaprak yanıklığı 150 ml/da PHI:-
500g/l Chlorothalonil
KORUMA KLOR
kavun tarla-sera mildiyö 250 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 25 Spinetoram
DOW AGRO.
şeftali nektarin çiçek thripsi 30 g/l 100 l.su PHI: 7 gün
100 g/l Novaluron
FLOGAZ
domates(sera) domates güvesi PHI:3 gün 90 ml/100 l.su
% 80 Mancozeb
KORUMA KLOR
kavun tarla-sera mildiyö 200 g/100 l.su 28 gün
357,5 g/l Bakıroksiklorür
AGROFARM
zeytin halkalı leke 400 ml/100 l.su 14 gün
25 g/l Deltamethrin
AGRI SCIENCES
Domates (sera) yeşilkurt 50 ml/da 3 gün MRL 0,3 mg/kg
400 g/l Cyzafamid
SUMI AGRO
soğan mildiyo 20 ml/ranman + 15 ml yayıcı yapıştırıcı organo silikon / da 7 gün
150 g/l Indoxacarb
DUPONT
domates (sera) yeşilkurt 40 ml/100 l.su 3 gün
150 g/l Indoxacarb
DUPONT
biberde pamuk yaprak kurdu 35 ml/100 l.su 3 gün
% 30 Indoxacarb
DUPONT
domates (sera) güvesi 12,5 g/100 l.su larva 3 gün
400 g/l Buprofezin
KORUMA KLOR
narda beyaz sinek 35 ml/100 l.su yumurta larva 56 gün
% 5 Emamectin Benzoate
ERTAR
pamukta yeşil kurt 40 g/da larva 7 gün
% 35 Chlorantraniliprole
DUPONT
patlıcan (sera) pamuk yaprak kurdu 12 g/100 l.su 1 gün
85 g/l Pyraclostrobin
ALTACOR 35 WG
STEWARD
STEWARD
PANTERA EC 40
SEQUESTRENE 138 FE 100
SG
VORTEX
CLOPYR 100
HAMMER EXTRA 75 DF
HAMMER 10 WP
NİMBECİDİNE EC
GOLDAMİRAL 5EC
ROVER 50WP
KORUNEB % 70 WP
KİXON SC
FLOBORDO WG
AGROMARK 10 EC
REGALİA
REGALİA
IPPON 500 SC
MAXİM XL 035FS
DYNASTY CST 125 FS
ORVEGO
PLENUM 50 WG
MACAL 50 EC
NORDOX 75 WG
DİKOTAN M-45
VENCOZEP M-45
VERUNEB COMBİ WP76
STOMP EXTRA
ENERVİN
GALİL 300 SC
PRİM EXTRA OPTİ 500 SC
DURRİVO 300 SC
DUETT SUPER
SUHULET 10 EC
HUESCA ULTRA
CLOPYR 100
BUCKSTAR 25 EC
% 35 Chlorantraniliprole
DUPONT
patlıcan (tarla )(yeşilkurt) 12 g/da 1 gün
% 30 Indoxacarb
DUPONT
patlıcan (sera) oamuk yaprak kurdu 17 g/100 l.su 3 gün
% 30 Indoxacarb
DUPONT
patlıcan (tarla) yeşilkurt 20 g/da 3 gün
40 g/l Quizalofop-p-ethyl
AMC-TR
domateste y.ot
% 60 metalik demir
SYNGENTA
sera hıyarda demir eksikliği
% 50,1 orthosulfamuron
AMC-TR
çeltikte y.ot
100 g/l Clopyralid
SAFA TAR. A.Ş.
soğanda y.ot
% 75 chlorsulfuron
DOĞAL
buğdayda y.ot
% 10 Chlorsulfuron
DOĞAL
buğdayda y.ot
0,3 g/l Azadirachtin
AGROBEST GRUP
biber(sera) çiçek thripsi 500 ml/100 l.su 3 gün
50 g/l pyriproxyfen
AGROBEST GRUP
antep fıstığında antep fıstığı pisillidi 100 ml/100 l.su 14 gün
% 50 Iprodine
AGRO FARM
patlıcan sera kurşuni küf 75 g/100 l.su PHI:7 gün
% 70 Propineb
KORUMA KLOR
gül sera külleme 200 g/100 l.su 35 gün
193 g/l Met.bak.eşdeğer bakırsülfat
AGROFARM
elma karaleke 500 ml/100 l.su PHI:21 gün
% 20 met.bak.eş.B.B.
AGROFARM
mandalina kahverengi leke 500 g/100 l.su PHI:14 gün
100 g/l Tetraconazole
AGROFARM
domates külleme 50 ml/100 l.su PHI:3 gün
224 g/l Reynoutria spp.
SYNGENTA
patlıcan külleme sera 200 ml/100 l.su PHI:-
224 g/l Reynoutria spp.
SYNGENTA
biber külleme sera 200 ml/100 l.su PHI:-
500 g/l Iprodine
FARMATEK
domates sera kurşuni küf 75 ml 100 l.su PHI:7 gün
25 g/l Fludioxanil + 10 g/l Metalaxyl-M
SYNGENTA
domates sera toprak kökenli pat. 500 ml/dekar damlama sulama ile PHI:10 gün
75 g/l Azoxystrobin + 37,5 g/l Metalaxyl M + 12,5 g/l
Fludioxonil
SYNGENTA
domates sera toprak kökenli pat. 250 ml/dekar damlama sulama ile PHI:10 gün
300 g/l Ametoctradin + 225 g/l Dimethomorp
BASF
biber sera toprak kökenli patojenler PHI:1 gün
% 50 Pymetrozine
SYNGENTA
biber sera beyaz sinek PHI:1 gün
500 g/l İmazalil
AGROFARM
patlıcan sera kurşuni küf 30 ml/100 l.su PHI:3 gün
% 75 Metalik bakıra eşdeğer bakıroksit
DOĞAL
şeftali yaprak kuraklığı 125 ml/100 l.su PHI:21 gün
% 80 Mancozeb
KORUMA KLOR
kavunda tarla sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:14 gün
% 80 Mancozeb
VEFA TARIM
kavun tarla sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:21 gün
% 70 Propineb + % 6 Cymoxanil
VEFA TARIM
kavun tarla sera mildiyö 200 g/100 l.su PHI:14 gün
450 g/l Pendimethalin
BASF
ayçiçeğinde yabancı otlar 300 ml/da
% 12 Ametoctradin + % 14 Metiram
BASF
bağ ölükol 250 g/100 l.su PHI:35 gün
250 g/l İmidacloprid + 50 g/l Bifenthrin
FLOGAZ
tütün tütün tripsi şeftali yaprak biti 25 ml/da 14 gün
312,5 g/l Metolachlor-s 187,5 g/l terbuthylazine
SYNGENTA
Ayçiçeğinde y.ot sirken, kır.kok. Til. Kuyruğu darıcan karapazı 400 ml/da çıkış öncesi
200 g/l Thiamethoxam 100 g/l chlorantraniliprole
SYNGENTA
domates (sera) pamuk yaprak kurdu 7 gün 80 ml/da
84 g/l Epoxiconazole + 250 g/l Fenpropimorph
BASF
buğday sarı pas 35 gün 100 ml/da
10 g7l Azadiractin
KORUMA KLOR
domates (sera) domates güvesi 500 ml/100 l.su PHI:3 gün biber (sera) şeftali yaprak biti 500 ml/100 l.su
40 g/l İmazamox
ERTAR KİMYA
ayçiçeğinde domuz pıtrağı horoz ibiği 125 ml/da
100 g/l Clopyralid
SAFA TAR. A.Ş.
kanolada y.ot (köygöçüren, y.fiğ, karahindibaş, kanarya otu, ballıbaba, tar.köp.pap, çoban çantası yavşan otu çoban değneği,
hakiki papatya 100 ml/da)
250 g/l Oxadiazon
PLATİN KİMYA
çeltikte darıcana
BELLİS
BELLİS
BELLİS
BELLİS
AMPLİGO
INFINITO SC 687,5
DİVAX 300 EC
M-PEDE
WOLİAM TARGO 063 SC
MOVENTO SC 100
COPİTO
DEPO İMPOTEK EC
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclosrobin
BASF
armut memeli pas 40 g/100 l.su
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclosrobin
BASF
şeftali çiçek monilya 40 g/100 l.su
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclosrobin
BASF
kiraz/vişne çiçek monilya 40 g/100 l.su
%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclosrobin
BASF
kiraz/vişne meyve monilya 40 g/100 l.su
100 g/l Chlorantraniliprole + 50 g/l Lambda cyhalothrin
SYNGENTA
pamukta yeşil kurt 30 ml/da (larva) PHI:14
625 g/l Propamocarb -HCL + 62,5 g/l Fluopicolide
BAYER
patates mildiyö 7 gün 200 ml/da kavun mildiyö 4 gün 200 ml/da
150g/l Propiconazole + 150g/l Difenoconazole
ERTAR
mısır yaprak yanıklığı 56 gün 50 ml/da
500 g/l (%49) yağ asitlerinin potasyum tuzları
TANCAN
domates beyaz sinek 2000 ml/100 l.su
45g/l Chlorantraniliprole +18g/l Abamectin
SYNGENTA
hıyar (sera) pamuk yaprak kurdu 80 ml/100 l.su PHI:3 gün
100g/l Spirotetramat
BAYER
karpuz yaprak biti 75 ml/da PHI:3 gün
75 g Indoxacarb + 18 g Abamectin
HEKTAŞ
domates (sera) domates güvesi 45 ml/da PHI:3 gün
50 g/l Deltamethrin
FARMATEK
buğday (buğday biti testereli böcek ekin kamber biti kırma ve un biti ) 10 ml/ton 1 litre suya PHI:35 gün
AN BİTKİ KORUMA
DÖNEMİ
01 Mayıs - 31 Ağustos 2002
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
1 Mayıs - 31 Ağustos 2002
2 Eylül-30 Kasım 2002
2 Eylül-30 Kasım 2002
2 Eylül-30 Kasım 2002
2 Eylül-30 Kasım 2002
2 Eylül-30 Kasım 2002
2 Eylül-30 Kasım 2002
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
1 Aralık 2002 -31 Ocak 2003
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
1 Şubat 2003 -31 Mart 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Nisan 2003- 30 Haziran 2003
1 Ekim 2003- 30 Kasım 2003
1 Ekim 2003- 30 Kasım 2003
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
1 Aralık 2003- 31 Ocak 2004
01 Şubat 2004-15 Nisan 2004
01 Şubat 2004-15 Nisan 2004
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
1 Şubat 2004-15 Nisan 2004
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
15 Nisan 2004-15 Haziran 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
15 HAZİRAN 2004 - 01 AĞUSTOS 2004
2004 EYLÜL
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
15 ARALIK 2004-28 ŞUBAT 2005
01 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
01 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
1 MART 2005 – 15 MAYIS 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
15 MAYIS 2005 - 01 EYLÜL 2005
01 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
01 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
01 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
2005 EYLÜL
01 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
01 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 EYLÜL 2005-01 ARALIK 2005
1 ARALIK 2005- 01 ŞUBAT 2006
01 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
01 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
1 ŞUBAT 2006 - 01 HAZİRAN 2006
01 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
01 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
2 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
3 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
4 HAZİRAN 2006- 15 EYLÜL 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Eylül 2006-15 Aralık 2006
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
15 Aralık 2006-01 Mart 2007
01 Mart 2007-15 Temmuz 2007
01 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
1 Mart 2007-15 Temmuz 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Temmuz 2007-15 Ekim 2007
15 Ekim 2007-15 Aralık 2007
16 Ekim 2007-15 Aralık 2007
17 Ekim 2007-15 Aralık 2007
18 Ekim 2007-15 Aralık 2007
15 ARALIK 2007-15 ŞUBAT 2007
15 ARALIK 2007-15 ŞUBAT 2007
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Şubat 2008-15 Mayıs 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Mayıs 2008-15 Temmuz 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Temmuz 2008-15 Ekim 2008
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ekim 2008-15 Ocak 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
15 Ocak 2009-10 Haziran 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
10 Haziran 2009-15 Ekim 2009
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
15 Ekim 2009-26 Ocak 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
26 Ocak 2010- 06 Nisan 2010
06 Nisan 2010-29 Haziran 2010
06 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
6 Nisan 2010-29 Haziran 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
29 Haziran 2010-01 Ekim 2010
01 Ekim 2010-29 Aralık 2010
01 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
1 Ekim 2010-29 Aralık 2010
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
29 Aralık 2010- 18 Mart 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
18 Mart 2011-21 Eylül 2011
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Eylül 2011-20 Şubat 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
21 Şubat 2012-11 Mayıs 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
15 MAYIS 2012 - 24 AĞUSTOS 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
24 AĞUSTOS 2012-21 KASIM 2012
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
21 KASIM 2012-16 OCAK 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
16 OCAK 2013-15 MART 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 HAZİRAN 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
15 MART 2013-04 EYLÜL 2013
04 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
04 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
4 EYLÜL 2013-03 ARALIK 2013
03 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
03 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
3 ARALIK 2013-30 OCAK 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
30 OCAK 2014-17 NİSAN 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
306
File Size
696 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content