close

Enter

Log in using OpenID

YICER: YILDIZ International Conference on Educational Research

embedDownload
PROGRAM
for
YICER
YILDIZ International Conference
on
Educational Research and Social Studies
September 01-03, 2014
Organizing Committee
HONORARY PRESIDENT
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Rector
Yıldız Technical University
Turkey
CONFERENCE CHAIR
Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN
Dean
Yıldız Technical University
Faculty of Education
Turkey
CO-CHAIRS
Assist. Prof. Dr. Hasan AYDIN
Yıldız Technical University
Faculty of Education
Department of
Curriculum and Instruction
Sponsors
Assist. Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Yıldız Technical University
Faculty of Education
Department of
Curriculum and Instruction
PROGRAM
1st DAY – SEPTEMBER 01, 2014 MONDAY
CONFERENCE BUILDING MAIN HALL
09.0010.00
10.0011.00
MAIN
HALL
11.0011.45
11.4512.15
12.1513.00
MAIN
HALL
13.0014.30
REGISTIRATION
OPENING CEREMONY
OPENING SPEECH (by)




Asst. Prof. Dr. Hasan AYDIN, On behalf of Organizing Committee
Prof. Dr. A. Göksel AĞARGÜN, Head of Conference, Dean of YTU Faculty of Education
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK, President of Yıldız Technical University
Prof. Dr. Nabi AVCI, Minister of National Education
KEYNOTE SPEAKERS
Prof. Dr. Christian J. Faltis, University of California, Davis, CA
Pedagogical Language Knowledge, Teacher Education, and Advocacy for
Language Diversity
COFFEE BREAK
Prof. Dr. Mustafa BALOĞLU, Hacettepe University
Gifted Education in Turkey: Past, Present and Future
LUNCH BREAK
PARALLEL SESSIONS– 1
SEPTEMBER 01, 2014 MONDAY Hour: 14:30-16:10
Location: Yıldız SEM Building Room A-5
Session Chair: Aysun GÜROL
September 01, 2014 -Monday
Okul Öncesi Eğitimde Bir Yöntem Olarak Dramanın Kullanımına İlişkin
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Görüşleri
Cemal AKÜZÜM, İsmet KAYA, Kasım KARATAŞ
Okuma Yazma Öğretiminde Drama
Fındık ÇALIŞKAN
14:30-16:10
Oyun, Eğitsel Oyun Ve Eğitim
Bekir YILDIRIM, E. Feridun ÇALIŞKAN, Murat AKTAŞ
Türk Cumhuriyetlerindeki Geleneksel Oyunların Eğitsel Oyuna Dönüştürülmesi
Seval ORAK
Ortaöğretimde Drama Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
Emregül ERŞAN, Aysun GÜROL
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-6
Session Chair: Şahin ORUÇ
September 01, 2014 -Monday
6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları
Hamza AKENGİN, Tuğba KAFADAR
Sosyal Bilgiler Dersinde Eleştirel Okuma Yaklaşımının Eleştirel Düşünme
Becerisine Etkisi
14:30-16:10
Ahmet Utku ÖZENSOY
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Balkanlar ve Balkan Ülkeleri Algısı
Genç Osman İLHAN, Mustafa SAĞDIÇ, Şahin ORUÇ
6. Sınıf Öğrencilerinin Demokratik Tutumlarının İncelenmesi
Selami KARDAŞ
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-7
Session Chair: Tuncay SEVİNDİK
September 01, 2014 -Monday
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Nurcan GÖKÇAKAN
Öğretmen Adaylarının Sosyal Görünüş Kaygılarının Farklı Değişkenler Açısından
İncelenmesi
Kayhan BOZGÜN, Murat BAŞGÜL, Murat GÖKDERE
14:30-16:10
Öğretmenlerin Yaşam Doyumu ve Algılanan Stres Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere
Göre İncelenmesi
Volkan UNUTMAZ
Genç Yetişkinlerde İyimserliğin Mutluluk ve Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinin
İncelenmesi
Aynur GÜLCAN, Pervin NEDİM BAL
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-1
Session Chair: Semiha ERİŞEN
September 01, 2014 -Monday
CBS ve Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Arazi Kullanımı Uygunluk
Analizinin Yapılması: Kara Menderes Havzası (Çanakkale) Örneği
Cengiz AKBULAK
2008-2013 Döneminde Türk Bankacılık Sektörünün Etkinliğinin Vza, Malmquıst Tfp
Endeksi Ve Multımoora Yöntemi İle İncelenmesi
14:30-16:10
Meryem BEKAR
Crossover Tasarımların Parametrik Ve Parametrik Olmayan Testler İle Uygulaması
Hilal SARI, Esra YİĞİT GÖKPINAR
Globalleşen Dünyada Dijital Alışveriş Uygulamalarının Müşteri Memnuniyeti
Üzerine Etki Araştırması
Hilal Tuğçe BAYAR, Günseli BOŞGELMEZ, Betül ŞİMŞEK
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-2
Session Chair: Mehmet ŞAHİN
September 01, 2014 -Monday
Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli
Değişkenler Açısından İncelenmesi
Seyfettin ARSLAN, Fatih ERDOLU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İlköğretim Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları ile
Mücadelerinde Belirledikleri Stratejiler
14:30-16:10
Nilgün TATAR
Bilgi Teknolojilerinin Kullanımının Sınıf Yönetimine Olumsuz Etkileri
İ. Bakır ARABACI, Aysel NAMLI, Ceyda AKILLI
Ortaokul Bilişim Teknolojileri ve Yazılım (BTY) Dersi Öğretim Programının
Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
Ümit Çimen ÇOŞĞUN, Mehmet KARAKUŞ, İzzet LAL
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-3
Session Chair: Mehmet GÜROL
September 01, 2014 -Monday
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet
kullanımlarının etik açıdan değerlendirilmesi
Emine Zehra TURAN, Gökçe Becit İŞÇİTÜRK
Ortaöğretim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı Bir Sorun mu?
Nurcan ŞENER, Zerrin ÇETİNDAĞ, Nevin ŞİŞMAN, Kamer GÜR
14:30-16:10
Lise Öğrencilerinin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumları İle Algıladıkları Sosyal Destek
Düzeyleri Arasındaki İlişki
Mustafa OTRAR, Rahime ATALAY
Paydaşlar Açısından Fatih Projesi Üzerine Bir Durum Çalışması; İstanbul Profesör
Doktor Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Örneği
Mecit CÜCÜ, Mehmet GÜROL
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-4
Session Chair: Vefa TAŞDELEN
September 01, 2014 -Monday
Rol Modellerimiz ve Çıtır Çıtır Felsefe
Saadet TABAKÇI, Murat TABAKÇI, Kutlay SU
Sözlü Gelenek ve Eğitim: Dede Korkut Hikayeleri Örneği
Vefa TAŞDELEN
14:30-16:10
“Hayy Bin Yakzan” Ve Eğitim Felsefesi
Derya ERYİĞİT, Seyfi KENAN
Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumunda Barınan Kız Öğrencilerin Yaşam Anlam
Düzeyleri İle Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki (İstanbul Örneği)
Mustafa OTRAR, Simel PARLAK
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-5
Session Chair: Etem YEŞİLYURT
September 01, 2014 -Monday
Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Sistemi ve Yurtdışı Öğretmen Yetiştirme Örnekleri
Aylin YAVAŞ BOZKURT, Mehmet GÜROL
Türkiye İle Dünyadaki Farklı Ülkelerde Öğretmenlik Mesleğinin Çalışma Koşulları,
İstihdam Ve Öğretmen Profilleri Açısından Karşılaştırılması
14:30-16:10
Murat AKTAŞ, Bekir YILDIRIM
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Yordayıcısı Olarak Öğretmen Yetkinlik
Ve Öğretmenlik Özyeterlik İnancı
Etem YEŞİLYURT
7. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinde Gözlemledikleri Öğretme
Boyutundaki İstenmeyen Davranışların İncelenmesi
16:10-16:40
Hidayet TOK, Hilal GENGEÇ
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-6
Session Chair: Abdurrahman KILIÇ
September 01, 2014 -Monday
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kalıp Sözlerin Etkinliklerle Öğretimi
Fatih YILMAZ, Yasemin ERTÜRK ŞENDEN
İngilizce Dersi Üzerine Yapılmış Yüksek Lisans Tezlerinin İncelenmesi
Burcu ÖKMEN, Abdurrahman KILIÇ
14:30-16:10
Ikidilli Eğitim- Kırım Tatar dilinde eğitimin geliştirme yolu olarak
Lüdmila REDKİNA, Enise ABİBULLAYEVA
Haberin Küreselleşmesi: Irak Krizi Haberlerine Yönelik Bir Analiz
Sibel Fügan VAROL
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-7
Session Chair: Çetin ERDOĞAN
September 01, 2014 -Monday
Azerbaycan Cumhuriyetinde Coğrafya Ders Müfredatının ve Ders Kitaplarının
Geliştirilme Yöntemleri
Oqtay ALHASOV
Ortaokul İngilizce Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre
Değerlendirilmesi
14:30-16:10
Burhan AKPINAR, Ayşenur KULOĞLU, Veli BATDI
5. Sınıf Matematik Dersi 2013/Güncellenen Öğretim Programının 2005/Öğretim
Programı ile Karşılaştırmalı Analizi
Nida TEMİZ
Hayat Boyu Öğrenme Programlarına Adaptasyon Ve Başvuru Aşamaları
Arzu SARMUSAK
16:10-16:40
Break
September 01, 2014 -Monday
Location: Yıldız SEM Building Room A-1
Session Chair: Charles Allen Scarboro
Map of Intolerance and Prejudice in Istanbul
İsmail Hakkı YİĞİT, Charles Allen SCARBORO
Assessing Programs to Increase Tolerance: The Social Distance Scale and the
Acceptance of Others
Charles Allen SCARBORO
14:30-16:10
African Street Vendors in Istanbul: Interaction, Adaptation, and Survival
Imran LALİ
Black African Stigmatization in the Turkish Public Sphere: Attitudes in Esenyurt
Municipality, Istanbul
Usman ALIYU UBA
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-2
Session Chair: Silvia ROGOSIC
September 01, 2014 -Monday
Democracy and Youth Citizenship in Senegal: Shifting Horizons of Gender
Hegemonies?
Barbara CROSSOUARD, Mairead DUNNE
Future Teachers’ Perceptions, Experiences and Attitudes with Regard to Gender
Issues in Education
14:30-16:10
Silvia ROGOSIC
Ethnic Stereotypes and Emotional Value Aspect of Self-Image Among Macedonian
and Albanian Students
Sofia GEORGİEVSKA, Ivan TTAJKOV
16:10-16:40
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-3
Session Chair: SMİRNOVA A. U.
September 01, 2014 -Monday
The Correlation Of Personality Formation Factors
SMİRNOVA A. U.
Women Rights in Islamic Countries: Male Dominance in Egypt, Somalia and
Morocco
14:30-16:10
Cengiz KOÇ
The Comparison of Family Functıons and Occupational Performance Levels of
Teachers
Latife KABAKLI ÇİMEN
Structural Quality Indicators of Early Childhood Education Centers
16:10-16:40
Belkıs TEKMEN
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-4
Session Chair: Semiha ERİŞEN
September 01, 2014 -Monday
Epistemological Beliefs Of Preservice Teachers: A Mixed Method Study
Sevgi KOÇ, Hasan Basri MEMDUHOĞLU
Analysis of Student Teachers’ Self- Efficacy Beliefs In Terms of Various Variables
14:30-16:10
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Şehnaz Nigar ÇELİK
Prospective Teachers’ Teaching-Specific Hopes: A Valid and Reliable Framework?
Altay EREN, Amanda YEŞİLBURSA
Teacher Candidates’ (Pedagogical Formation Students’) Communication Skills
Süleyman GÖKSOY
16:10-16:40
Break
PARALLEL SESSIONS – 2
SEPTEMBER 01, 2014 MONDAY Hour: 16:40-18:20
Location: Yıldız SEM Building Room A-5
Session Chair: H. Elif DAĞLIOĞLU
September 01, 2014 -Monday
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğitimde Teknolojik Araç Gereç Kullanımı ve
Teknolojinin Programda Yer Alan Etkinliklere Entegre Edilmesine İlişkin Görüşleri
Ayşegül AKINCI, Şengül AKINCI
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullanımı Üzerine Nitel Bir
Araştırma
Mehmet Hayri SARI, Sadegül AKBABA ALTUN
16:40-18:20
Okul Öncesi Dönem 5-6 Yaş Çocuklarının Televizyon İzleme Alışkanlıklarına
Yönelik Anne Görüşleri
Banu ÖZKAN, Özgür YILMAZ
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmen Adaylarının Matematik Eğitimi Dersine Karşı
Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
H. Elif DAĞLIOĞLU, Hatice DAĞLI, N. Merve KILIÇ
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-6
Session Chair: Ilhan VARANK
September 01, 2014 -Monday
Meksike ve Çin’deki Eğitim Sistemlerinin Karşılaştırılması
Gülşah MÜJDECİ
“Globe” Çevre Eğitimi Projesinin Dünyada Ve Türkiye’de Uygulamalarının
Karşılaştırılması
16:40-18:20
Murat AKTAŞ, Bekir YILDIRIM
Barış Eğitimi Temalı Bir Program Önerisi: Pilot Uygulama Örneği
Sevgi ÖZDEN, Semra DEMİR
Öğrenme Öğretme Süreci Açısından Medya Okuryazarlığı Dersi Örneği
Seval HALLAÇ, Mazhar BAL,
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-7
Session Chair: Ali Fuat ARICI,
September 01, 2014 -Monday
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ile Problem Çözme Becerileri
Arasındaki İlişkinin İncelemesi
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Elif KELEŞ
Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Üyelerinin Demokratik ve Demokratik Olmayan
Tutum ve Davranışları
16:40-18:20
Osman SAMANCI, Gökhan YILDIRIM
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Motivasyon Durumlarının Bazı Değişkenler
Açısından İncelenmesi
Ali Fuat ARICI, Musa Tarık TEKİN
100 Temel Eserlerde Yer Alan Değerlerle Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim
Programındaki Değerlerin Uyumu
Osman AKTAN
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-1
Session Chair: Erkan
September 01, 2014 -Monday
TABANCALI
Etik Eğitimi: Eğitim Fakültelerinde Bir İnceleme
Kemal KÖKSAL
Öğretmen Görüşlerine Göre Öğretmen Davranışlarının Değerler Eğitimi Açısından
İncelenmesi
Abdurrahman KILIÇ, Şeyma ŞAHİN, Özlem ALBAYRAKOĞLU, Zeynep
ARSEVEN
16:40-18:20
Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrencilerinin “Değer” Kavramına Bakış Açısı
Elif ALTUNDERE, Ümmühan
YEŞİL DAĞLI
Aday Öğretmenlerinin Çokkültürlü Eğitim Farkındalığının, Bilgisinin ve
Yeterliliğinin Belirlenmesi: Yıldız Teknik Üniversitesi Örneklemi
18:20-19:00
Yeliz KAYA
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-2
Session Chair: Bülent ALCI
September 01, 2014 -Monday
Üniversite Fen Bilimleri Birinci Sınıf Öğrencilerinin Evrim Teorisini Kabul
Düzeyleri
Gül KOZALAK, Ali ATEŞ
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının İyi Bir Eğitim Ortamı İçin Yedi İlkenin
“Zamanında Geri Dönüt Verilmesi” İlkesinin Uygulanması Hakkındaki Görüşleri
Seda OKUMUŞ, Oylum ÇAVDAR, Bilge ÖZTÜRK, Yusuf KARADENİZ, Kemal
DOYMUŞ, Yasemin KOÇ
16:40-18:20
Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitimin Sınıf İçi
Uygulamalarına Yansımaları
Nilgün TATAR, Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU, Bülent AYDOĞDU, Serkan
BULDUR
Fen ve Teknoloji Dersinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanılmasının Öğrenci
Başarısına Etkisi
Nilgün MİSİR, Mehmet YEREKAPAN
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-3
Session Chair: BanuTOY
September 01, 2014 -Monday
Yöneticilerin İletişim Araçlarını Kullanabilmelerindeki Etkililiklerinin Öğretmen
Merceğinden Değerlendirilmesi
Mukadder BOYDAK ÖZAN, Fulya ÖZER, Zübeyde YARAŞ
Her Birey Bir Liderdir: Bir İnsan Hakkı Olarak Liderlik
Mustafa FİDAN, Murat ÖZDEMİR
16:40-18:20
Türkiye ve Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin Eğitim Sisteminin Yönetim Yapılarının
Karşılaştırılması
Murat POLAT, Murat AKTAŞ, Bekir YILDIRIM
Türk Eğitim Sisteminde Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesi ve Atanması ve Yer
Değiştirmesi Hakkında Okul Yönetici Görüşleri
Perihan TUNÇ, Emine ERFINDIK
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-4
Session Chair: İlhan VARANK
September 01, 2014 -Monday
Türkiye'de Suriyeli Sığınmacılar Ve Göçün Görünmeyen Yüzü : Kadın
Ebru EREN
Devlet-PKK Çatışmasında Yakınlarını Yitirmiş Kişilerin Algı ve Beklentileri
İstanbul-DiyarbakırTrabzon Örneği
16:40-18:20
Gülşah SAVAŞ
Yüksek Eğitim Ortamlarında Eşitlik Hakkında Genel Bir Bakış
Rahme UYGARER, Şerife ÖZBİLER, Gülen UYGARER
Evrensel Vatandaşlığın Sosyal İyi Olma Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Hakan SARIÇAM, Emel YİĞİTTÜRK EKİYOR, Hülya ÇAKIR
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-5
Session Chair: Yavuz ERİŞEN
September 01, 2014 -Monday
Üniversite öğrencilerinin öğrenci kulüplerine yönelik görüşleri
Menekşe ESKİCİ, Rabia AKTAŞ
Öğrencilerin Cinsiyetleri, Dershaneye Gitme Durumları ve Gelir Düzeyleri, Teog
Sınav Puanlarına Göre Farklılaştırmakta Mıdır?
Nazife SÜER, Sertel ALTUN
16:40-18:20
Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik
Görüşleri
Yavuz ERİŞEN, Feyzi KAYSI, Emrah AYDEMİR
8.Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersi Kazanımları İle
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınav (Teog) Sorularının Solo Taksonomisine
Göre Analizi
Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-6
Session Chair: Engin ASLANARGUN
September 01, 2014 -Monday
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stili Tercihlerine İlişkin Bir İnceleme
Nilüfer ŞEKER SIR, Nadir ÇELİKÖZ
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilerinin Belirlenmesi ve Öğrenme Stileri
Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Etem YEŞİLYURT
16:40-18:20
Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları İle Eğitime Yönelik İnançlarının Bazı
Değişkenlere Göre İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği)
Emrah KOÇAK, Eylem YALÇIN İNCİK
Öğretmen Öğrenci İletişiminin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi
Hilal ERKOL, Engin ASLANARGUN
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-7
Session Chair: Hasan AYDIN
September 01, 2014 -Monday
İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Yansıtıcı Düşünme Düzeylerinin
İncelenmesi
Fatma ERDOĞAN, Sare ŞENGÜL
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Duygusal Zeka
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
Meryem ÖZDEMİR, Mücahit DİLEKMEN
16:40-18:20
Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Fen Eğitimi Uygulamaları ve Uygulamalarında
Yaşadıkları Problemlere İlişkin Bir İnceleme
Hatice DAĞLI, Hacer Elif DAĞLIOĞLU, N.Merve KILIÇ
Türkiye’deki Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Anadil Temelli
Çokdilli Eğitime İlişkin Görüşleri
Fatma DOĞAN, Hasan AYDIN
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-1
Session Chair: Amina BABOU
September 01, 2014 -Monday
Analysis of University Students’ Language Learning Strategies In Terms of Being
Bilingual and Various Variables
Şehnaz Nigar ÇELİK, Ahmet YAYLA, İshak KOZİKOĞLU
16:40-18:20
The Relationship Between Affective Strategies in Language Learning and Student’s
Hopelessness Level
Mustafa Onur CESUR, Çağla ÇELİMLİ
Contradictions among Students of being Males and Females in Learning English as a
Foreign Language
Amina BABOU
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-2
Session Chair: Lena DAMOVSKA
September 01, 2014 -Monday
Bilingual Education Model in Basque Country: Informing the Establishment of a
Kurdish Bilingual Education System in Turkey
Burhan ÖZFİDAN, Frans DOPPEN
16:40-18:20
Successful Practices for Enforcing Intercultural Dialogue
Zoran VELKOVSKİ, Elena RIZOVA
The necessity and roles of virtual tools in teacher training
Otilia CLIPA, Doina SCHIPOR,
18:20-19:00
Gabriel CRAMARIUC
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-3
Session Chair: Ümmühan YEŞİL DAĞLI
September 01, 2014 -Monday
Computer Game Addiction in Children: Perspectives of Parents
Ömer ÖZER, Gamze YAVUZ KONOKMAN, Tuğba YANPAR YELKEN
16:40-18:20
Social Media Use Trends of Computer Technologies Department Students
Mehmet BALCI, Şakir TAŞDEMİR, Adem GÖLCÜK
Preschoolers’ Difficulties in Number Identification
Ümmühan YEŞİL DAĞLI, Erdoğan HALAT
18:20-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-4
September 01, 2014 -Monday
Session Chair: Aleksandra KAROVSKA RISTOVSKA
16:40-18:20
The Comparison of the Teacher Training Models of Turkey and High Achiever
Countries in 2012 PISA Exam
Kübra SAY, Pınar GÜLSOY
Comparative study of the self-evaluation process at Higher Education Institutions:
Turkey and Romania
Manuela STOICA
Preschool inclusive education systems in some EU countries, Macedonia and Turkey
18:20-19:00
Aleksandra KAROVSKA RISTOVSKA, Goran AJDINSKI,
Nergis RAMO AKGÜN
Break
Location: Yıldız Çatı Restaurant
Monday
19:00-20:30
September 01, 2014 -
OPENING COCKTAIL
SECOND DAY –SEPTEMBER 02, TUESDAY
September 02, 2014 –Tuesday
Location: Conference Building Main Hall
CONFERENCE
10:00-10:45
MAIN HALL
KEYNOTE SPEAKER
Prof. Dr. Stephen LAFER, University of Nevada, USA
Culture, Language, the Growth of Individuals and the Possibility for
Democratic Societies
PARALLEL SESSIONS – 3
SEPTEMBER 02, 2014 TUESDAY Hour: 11:00- 12:40
Location: Yıldız SEM Building Room A-5
September 02, 2014 –Tuesday
Session Chair: Ali Murat SÜNBÜL
İlkokul Öğrencilerinin Okur Algıları ve Okumaya Verdikleri Değer
Metin BOZKURT, Hülya KARTAL
İlkokula Hazır Olmak İçin Sadece Takvim Yaşı Yeterli Mi?
Mehmet SOYUÇOK, Hülya KARTAL
11:00-12:40
İlköğretime Geçiş Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Duygu YALMAN, Oya RAMAZAN
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İçin Türkkonut Anaokulu Örneği: “Babam Okulda
Projesi”
Arife ÇAT, Şerife ÖZCAN, Yücel BOZKURT
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-6
Session Chair: Ahmet BAŞAL
September 02, 2014 –Tuesday
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Öğretmenlerinin Güdüsel Desteklerine İlişkin
Algıları İle Güdülenme Stratejileri Arasındaki İlişkiler
Cengiz ERDİK, Neşe ÖZKAL
Orta Öğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Akademik
Motivasyonlarında Diyalogun Yeri
Nevin ILGIN, Nalan AKKUZU
11:00-12:40
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Sorumluluk ve Akademik Erteleme Arasındaki
İlişkide Akademik Güdülenmenin Aracı Rolü
Sinem Evin AKBAY, Bülent GÜNDÜZ
Okul Tükenmişliği İle Akademik Güdülenme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:
Yapısal Eşitlik Modeli
İsmail SEÇER
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-7
11:00-12:40
Session Chair: Ercan YILMAZ
September 02, 2014 –Tuesday
Understanding by Design Modelinin Hizmet İçi Eğitimde Kullanılması
Selçuk DOĞAN, Bülent ALCI
Matematik Öğretmen Adaylarının Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini Kullanarak
Kendilerine Uygulanan Eğitim Programının Kalitesini Değerlendirmeleri
Yavuz ERİŞEN, Vildan KATMER BAYRAKLI
Probleme Dayalı Öğrenme Yönteminin Matematik Derslerindeki Başarı Üzerindeki
Etkisi ve Yöntem Hakkında Öğrenci Görüşleri
Sahibe KADIOĞLU, Gülay DEMİR, Sertel ALTUN
Fen lisesi ve Anadolu Lisesi Öğretmen ve Öğrencilerin Yapılandırmacı Yaklaşıma
İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Dolgun ASLAN, Hasan AYDIN
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-1
Session Chair: Nadir ÇELİKÖZ
September 02, 2014 –Tuesday
Öğrencilerin Sınıf İçi Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi
Başarısına Etkisi
Ertuğ CAN, Orhan BAKSİ
Sınıf Öğretmenlerinin Performans Görevlerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
11:00-12:40
Fatih AYDOĞDU, Mücahit DİLEKMEN
Kişiler Arası Problem Çözme ve Savunma Mekanizmaları
Ahmet BEDEL
Çokkültürlülük ve Kültürler arası Eğitim Bağlamında Sığınmacıların Eğitimi
12:40-14:10
Hüseyin ŞİMŞEK, Tuğba YİĞİT
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-2
Session Chair: Hidayet TOK
11:00-12:40
September 02, 2014 –Tuesday
Lise Öğrencilerinin Maddenin Parçacıklı Yapısı ile İlgili Kavram Yanılgılarının
Belirlenmesi
Ayşegül ERGÜN, Mustafa SARIKAYA
Lisede Okuyan Öğrencilerin Trigonometri Konusunda Karşılaştıkları Zorluklar Ve
Olası Sonuçları
Nihan ER, Cengiz ERDİK, Ali ŞENDUR
Görme Engelli Öğrencilerin Fen Bilimleri Dersinde Karşılaştıkları Güçlüklerin
Araştırılması: Trabzon Örneği
Nilgün MİSİR, Mehmet YEREKAPAN
Otizmli Çocuklarda Matematik Öğretiminde Karşılaşılan Güçlükler
Hidayet TOK, Savaş BERK
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-3
Session Chair: Volkan ÇİÇEK
September 02, 2014 –Tuesday
Türk Eğitiminde İktidar-Eğitim İlişkileri Ve İnsan Yetiştirme Politikalarının Michel
Foucault’un Panoptikon Metaforuna Göre İncelenmesi (1795-1946)
Hatice Tezer ASAN, Nurhayat ÇELEBİ
Darü’lfünûn’dan Üniversiteye Geçişte Yürütülen Tasfiye Politikasına Eleştirel Bir
Bakış
Fatma Hürrem YILDIZ
Türkiye’de Cumhuriyetten Günümüze Özel Okulların Gelişimi Ve Etkileri
11:00-12:40
Bekir YILDIRIM, Murat AKTAŞ, Murat POLAT
Üniversitelerin Misyon ve Vizyonlarında Girişimcilik ve Yenilikçilik Üzerine Bir
Değerlendirme
Volkan ÇİÇEK, Fatih TOREMEN
Program Değerlendirmede Yararlanma Odakli Değerlendirme
Rafet GÜNAY, Fadime Koç DAMGACI, Mehmet GÜROL,
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-4
Session Chair: Hasan Basri GÜNDÜZ
September 02, 2014 –Tuesday
Performans Değerlendirmeye Karışan Puanlayıcı Etkileri: Kuramsal Bir Analiz
Mustafa İLHAN, Bayram ÇETİN
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Metinlerin Doğa Sevgisi, Temizlik Ve
Sağlıklı Olma Tutumlarına Etkisi
Metin BOZKURT, Selma GÜLEÇ
11:00-12:40
Tükenmişlik ve Mesleki Öz Yeterlik Algısı Arasındaki İlişki: Akademik Personel
Üzerine Bir İnceleme
Olcay KİREMİTCİ, Hayal BOYACIOĞLU, A. Meliha CANPOLAT, Elif KOZAN
Düşünsel (Manevi) İyi Olma Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması ve
Psikometrik Özellikleri
Hakan SARIÇAM
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-5
Session Chair: Hakan KARATAŞ
September 02, 2014 –Tuesday
Müfredat Dışı Aktivitelerin Ekonomik ve Sosyal Olarak Dezavantajlı Olan Okullara
Giden Öğrencilerin Gelişimi Üzerine Etkisi
Bülent ALCI, Hakan KARATAŞ, Aydın BALYER
Performans Görevinin Akran Gruplar ve Öğretmen Doğrultusunda
çok-Yüzeyli Rasch Analizi
11:00-12:40
Ahmet Volkan YÜZÜAK, Betül YÜZÜAK, Fitnat KAPTAN
Öğrencilere Bilgisayar Programlama Öğreterek Disiplinler Arası Etkileşim
Hakan ATAŞ
Çoklu Cihazlı ve Çoklu Algılayıcılı Yaşam Günlüğü ile Öğrenme
Deneyimlerinin Yakalanması için bie Çerçeve Önerisi
Mehmet Emin MUTLU
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room B-6
Session Chair: İbrahim KOCABAŞ
September 02, 2014 –Tuesday
Yükseköğretimde Öğrenci ve Öğretim Üyesi Hareketliliğinde Yaşanan Sorunlar
İ. Bakır ARABACI, Ceyda AKILLI, Aysel NAMLI
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Düzeylerinin Belirlenmesi
Ceyda ÇAVUŞOĞLU, Belkıs KARABIYIK, Mehmet GÜROL
11:00-12:40
Çocuk Felsefesi ve Küçük Prens’in Çocuk Felsefesi Açısından İncelenmesi
Seyfi KENAN, Çiğdem DEMİR ÇELEBİ
Okul Öncesi Dönem Sorgulama Tabanlı Bilim Etkinlikleriyle
Oluşturulan Bilim Günlüklerinin Etkilerinin İncelenmesi
Erhan ALABAY, Ecenur BALTACI, Sevilay ŞAVŞET, Sevgi KIYAKER, İclal
Makbule TOPRAKKAYA, Gülistan DÖRTYAMA, Dilek BOZKURT
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-1
Session Chair: Petrova Tatyana NIKOLAEVNA
September 02, 2014 –Tuesday
Advising Themes Defined by Turkish Faculty Members for Their
Senior Students Who Seek Graduate Education in the United States
Erkan ACAR
11:00-12:40
Formation of Civil İdentity of Future Managers
Igor Vladimirivich KOZHANOV,
Formation Of A Cultural-Historical And Moral Education Bases -The Challenge Of
Cultural-Educational Policy
Petrova Tatyana NIKOLAEVNA
Functioning of the Chuvash Language Word Formative Units in Discourse
ANDREEVA E. A.
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-2
Session Chair: Aneta BARAKOSKA
September 02, 2014 –Tuesday
Analysis of Adults’ Misbehaviors within the Context of Character Education and
Citizenship Education in Turkey
Figen EREŞ
Intercultural Education in the Courses of Geography and Civil Education in the
Curricula of Greek School (Elementary - High School)
11:00-12:40
Vasiliki MITROPOULOU, Maria RANTZOU, Maria ANAGNOSTOPOULOU
The Discipline Ethics And Religion Possibility Of Understanding One Another
Aneta BARAKOSKA, Borce KOSTOV
Value Orientatıon of Students from Teaching Faculties
Violeta ARNAUDOVA, Natasha ANGELOSKA GALEVSKA, Avzi MUSTAFA
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-3
Session Chair: Ahmet SABAN
September 02, 2014 –Tuesday
Education Process for Accounting Profession and Place of Vocational School of
Higher Education in this Process
Aysel GÜNEY
11:00-12:40
Bologna Process and Teacher Education in the Republic of Macedonia:
Implementation Challenges of Degree Reform
Suzana MIOVSKA SPASEVA
Education from the Perspective of the Turkish Proverbs
Ahmet SABAN
Postmodern School and its Perspective in Society
Dimopoulos IOANNIS, Maria Eleni DIMOPOULOU, Vairamidou SYRMO
12:40-14:10
Lunch Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-4
Session Chair: Zrinka VUKOJEVIC
September 02, 2014 –Tuesday
Implementing Drama In Croatian`s Primary Curriculum
Zrinka VUKOJEVIC
11:00-12:40
Anatolian Myths in the Garden Of Music
Seval ORAK, Meliha ALP
Usage of the İnternet in Education in Didactics of Science in the First Educational
Cycle
12:40-14:10
Jasimna Delceva- Dizdarevik, Natasa Nikolovska
Lunch Break
PARALLEL SESSIONS – 4
SEPTEMBER 02, 2014 TUESDAY Hour: 14:10-15:50
Location: Yıldız SEM Building Room A-1
Session Chair: MariJa TOFOVIC KAMILOVA
September 02, 2014 –Tuesday
Quality Standards in Efl Teaching in Turkey: An Attempt to Internationally Minded
Efl Teacher
Orhan İYİTOĞLU, Yavuz ERİŞEN
The Perceptions Of English Teachers To Sıop® Model and its Impact On Limited
English Proficiency
14:10-15:50
Özge KAYA
Electoral status of the Albanian language in primary education
MariJa TOFOVIC KAMILOVA, Elizabeta TOMEVSKA ILIEVKSA, Merita
SEJDINI
To have or not to have TPRS for Preschoolers
Şadiye DEMİR, Feryal ÇUBUKÇU
15:50-16:20
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-2
Session Chair: Natalia MOROVA
September 02, 2014 –Tuesday
Russia: New Approaches to Social-Pedagogical Rehabilitation of Children with
Limited Possibilities of Health
Natalia MOROVA
Contradictions among Students of being Males and Females in
Learning English as a Foreign Language
14:10-15:50
Amina BABOU
The Relationship between Children’s Social Competence and Phonological
Awareness
Ece ÖZTÜRK
The Relationship between Social Vulnerability, Forgiveness and Social Safeness
Hakan SARIÇAM
15:50-16:20
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-3
Session Chair: Maria Anagnostopoulou
September 02, 2014 –Tuesday
Issues of Time Management in Turkish Secondary Schools in the Perception of
Principals and Vice-Principals
Turgut USLU, Nesip DEMİRBİLEK, Ahmet KAYKI
School Administration in the Changing Educational Sector 21st Century
14:10-15:50
Aydın BALYER, Hakan KARATAŞ, Bülent ALCI
Index of Creativity and Personality Types of People with very Superior Intelligence
Sasho KOCHANKOVSKI, Violeta ARNAUDOVA
Self Determined Motivation and Procrastination among Students
15:50-16:20
Ana GJORGJEVIKJ, Violeta ARNAUDOVA
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-4
Session Chair: Nancy HALL
September 02, 2014 –Tuesday
Parents’ Guidance on Children’s Toy Choices: The Construction of Gender Identity
Büşra ULUDAĞ
Parental Involvement at the High School Level: Parents' Perspectives
Nancy HALL, Robert J. QUİNN
14:10-15:50
The Study Of The Effects Of Sub-Social Characteristics, Mother’s Education Level,
The Number Of Siblings and Gender On Children’s Perception Of Understanding
Social And Moral Rules
Banu USLU, Aysel ÇAĞDAŞ
Evaluation of Parent Education Programs with Logic Model
Esra ERGÜL, Hasan ÇAKIR
15:50-16:20
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-5
Session Chair: Charles Allen Scarboro
Survival tactics of Waste Paper Pickers in Istanbul
İsmail Hakkı YİĞİT
14:10-15:50
Social Distance Attitudes Of University Students
Zahide TEPELİ TEMİZ
15:50-16:20
Break
September 02, 2014 –Tuesday
PARALLEL SESSIONS – 5
SEPTEMBER 02, 2014 TUESDAY Hours: 16:20-18:00
Location: Yıldız SEM Building Room A-1
Session Chair: Otilia CLIPA
September 02, 2014 –Tuesday
A Content Analysis of Problem Based Learning
Fitnat KAPTAN, Ceylan ŞEN
Learning Problems of Teacher’s Working with Handicaped and non Handicaped
Students
16:20-18:00
Alper ŞAHİN
The Quality Assurance in Turkish Higher Education
Gamze SART
The Quality of University Teacher Educational Process: Student’s Perceptions
Otilia CLIPA
18:00-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-2
September 02, 2014 –Tuesday
Session Chair: Sertel ALTUN
Classification of Turkish Secondary School Mathematics Textbooks Questions
According to TIMSS’ Cognitive Levels
Necdet GÜNER
Historical Development of Quadratic Equations and Implications for Algebra in High
Schools
16:20-18:00
Pınar GÜNER, Tuğba UYGUN
Peer Problem Solving As An Instructıonal Strategy to Enhance Mathematical
Discourse in 6th Grade Mathematics
Defne KAYA, Sertel ALTUN
Analysis of the expiring programme period and expectations of beneficiaries,
consumers of projects in the field of education in the programming period 2014 2020 year
Julia DONCHEVA
18:00-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-3
Session Chair: Ioannis BALOUKTSIS
September 02, 2014 –Tuesday
A science concept on electricity supported by the Scratch Programming Language
Ioannis BALOUKTSIS, Gerasimos KEKKERIS
Development of Intercultural Competences at University Level
Lena DAMOVSKA, Alma TASEVSKA
16:20-18:00
Recent Trends in Science Education Research in Turkey: A Study Of Content
Analysis
Tuğba ECEVİT, Yasemin BÜYÜKŞAHİN, Sevgi KINGIR
Science Teachers' Views About Scıence And Technology Currıculum And Also With
The Revision Of 2013 New Science Curriculum (4th, 5th, 6th, 7th, 8th Classes)
Sevgi KOÇ, Ahmet YAYLA
18:00-19:00
Break
Location: Yıldız SEM Building Room A-4
September 02, 2014 –Tuesday
POSTER CHAİR: Yaprak KALEMOĞLU VAROL
Gerze’nin (Sinop) Ekoturizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Uğur DÖNMEZ, Cengiz AKBULAK
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımları
POSTER
PRESENTATIONS
16:20-18:00
Mustafa KAYIHAN ERBAŞ, Hüseyin ÜNLÜ, Yaprak KALEMOĞLU VAROL
Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik
Özyeterlik Algıları
Yaprak KALEMOĞLU VAROL, Hüseyin ÜNLÜ, Mustafa KAYIHAN ERBAŞ
18:00-19:00
Break
Location: Bosphorus Tour
19:00 – 22:00
September 02, 2014 –Tuesday
CLOSING REMARKS & DINNER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
70
File Size
672 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content