close

Enter

Log in using OpenID

Emas Fiyat Listesi

embedDownload
fiyat listesi
2015
www.emasas.com.tr | 444 4 969
Elektroteknikte zengin çeşitle
zirveyi
hedefliyoruz
46 yıllık birikimle, pek çok sektöre
18 ayrı ürün grubunda çözümler sunan EMAS,
yeniliklerin öncüsü, dünya markalarının
güçlü rakibi olarak, yoluna devam ediyor.
www.emasas.com.tr | 444 4 969
2
İçindekiler
KUMANDA BUTONLARI VE SİNYAL LAMBALARI
4
KUMANDA KUTULARI
16
PEDALLAR
20
SINIR ŞALTERLER
22
SENSÖRLER
29
ASAL SİVİÇLER
31
PAKO ŞALTERLER VE PAKO KUTULARI
34
ENDÜSTRİYEL TİP FİŞ VE PRİZLER
42
IŞIKLI İKAZLAR
47
MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ
51
SEVİYE KONTROL FLATÖRLERİ
53
KONTAKTÖRLER
55
ENDÜSTRİYEL TİP RÖLELER VE SOKETLER
58
ELEKTRONİK RÖLELER
60
GÜVENLİK GRUBU ÜRÜNLERİ
64
VİNÇ GRUBU ÜRÜNLER
67
ASANSÖR GRUBU ÜRÜNLER
69
3
CM100HY
CP100HK
H100DM
MB200E-E
Kumanda
Butonları ve
Sinyal
Lambaları
4
Kumanda Butonları
B Serisi Butonlar, 22 mm, IP 50
Düz Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
B100DY
Kontak Düzeni
B100D*
B101D*
B102D*
B200D*
B202D*
Renk*
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
6,90
10,60
10,60
6,90
10,60
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
11,70
11,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
7,20
10,90
10,90
7,20
10,90
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Kalıcı Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
B100F*
B200F*
B100FY
Çıkık Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
B200HK
Renk*
1 NA
1 NK
Kontak Düzeni
B100H*
B101H*
B102H*
B200H*
B202H*
Renk*
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Çiftli, Yaylı
Ürün Kodu
B102K20KY
B102K20KY
B102K21KY
B102K20HB
B102K21HB
Tip
Kontak Düzeni
Renk*
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
8
8
8
8
14,30
14,30
14,30
14,30
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
8
8
14,30
14,30
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
8
8
18,00
18,00
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
Çıkık Kafalı
Çıkık Kafalı
Büyük Çiftli, Düz Kafalı
Ürün Kodu
B102B20HB
B102B20KY
Tip
Kontak Düzeni
Düz Kafalı
Düz Kafalı
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
Renk*
B102B20KY
Üçüz Buton Bir Çıkık Kafalı Stop
Ürün Kodu
B121B30YY
B121B30BB
B121B30YY
Kontak Düzeni
1 NA + 1 NK + 1 NA
1 NA + 1 NK + 1 NA
Renk*
Seçici
Ürün Kodu
B100S20
Tip
Çıkık Kafalı Stop
Çıkık Kafalı Stop
B100S20
B100S21
B101S30
B101S31
B101S32
B100R20
B100R21
B100T20
B100T21
Tip
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
Dönüfllü
Dönüfllü
Kontak Düzeni
Pozisyon
AÇI
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
2 NA
1 NA
1 NA
1 NA
1 NA
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
o-›
o-›
o-›
o-›
60˚
60˚
60˚
60˚
60˚
45˚
45˚
90˚
90˚
Renk*
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8,30
8,30
12,00
12,00
12,00
8,30
8,30
8,30
8,30
Not1: LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “12-30VAC/DC” geriliminde 5: Beyaz, 6: K›rm›z›, 7: Mavi, 8: Sar›, 9: Yeflil koyunuz.
Örnek B160SL20
Not2: LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “100-250VAC/DC” geriliminde B: Beyaz, K: K›rm›z›, M: Mavi, S: Sar›, Y: Yeflil
koyunuz.
Örnek B1BODB
Not3: Neon Lamba veya Ba9S LED kullanmak için ortadaki “O” yerine “3” rakam›n› kullan›n›z, ampul eklemeyi unutmay›n›z.
5
Kumanda Butonları
Seçici, Işıklı
Ürün Kodu
B100SL20Y
B100SL20*
B100SL21*
B101SL30*
B101SL31*
B101SL32*
Tip
Kontak Düzeni
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
2 NA
Pozisyon
Renk*
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
Kutu Adedi
10
10
10
10
10
Birim Fiyatı (TL)
8,60
8,60
12,30
12,30
12,30
Not1: LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “12-30VAC/DC” geriliminde 5: Beyaz, 6: K›rm›z›, 7: Mavi, 8: Sar›, 9: Yeflil koyunuz.
Örnek B160SL20
Not2: LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “100-250VAC/DC” geriliminde B: Beyaz, K: K›rm›z›, M: Mavi, S: Sar›, Y: Yeflil
koyunuz.
Örnek B1BODB
Not3: Neon Lamba veya Ba9S LED kullanmak için ortadaki “O” yerine “3” rakam›n› kullan›n›z, ampul eklemeyi unutmay›n›z.
Mandallı Buton ve Mantar Kafa
Ürün Kodu
B200MK
B100C
B100C
B200C
B102C
B100M*
B200M*
B102M*
Tip
Kontak Düzeni
Mandal Buton
Mandal Buton
Mandal Buton
Mantar Kafa, Yayl›
Mantar Kafa, Yayl›
Mantar Kafa, Yayl›
1 NA
1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA
1 NK
1 NA + 1 NK
Pozisyon
Renk*
Kutu Adedi
10
10
10
10
10
10
Birim Fiyatı (TL)
8,60
8,60
12,30
7,20
7,20
10,90
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir.
Anahtarlı
Ürün Kodu
B100AC20
B100AA20
B100AA21
B101AA30
B101AA31
B101AA32
B102AA20
B100AC20
B102AC20
B102AC30
Tip
Kontak Düzeni
Pozisyon
Kal›c›l›
Dönüfllü
Kal›c›l›
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
Kal›c›l›
Anahtarlı, Ç›kar
Anahtarlı, Ç›kar
Anahtarlı, Ç›kar
1 NA
1 NA
1 NA + 1 NK
2 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NA
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
o-›
o-›
o-›
››-o-›
Tip
Kontak Düzeni
Çap (mm)
Silindirik
Silindirik
1 NK
1 NA + 1 NK
1 NK
1 NK
1 NA + 1 NK
1 NK
1 NA + 1 NK
Renk*
Kutu Adedi
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Birim Fiyatı (TL)
22,00
22,00
25,70
25,70
25,70
25,70
22,00
25,70
25,70
B Serisi Acil Stop
Ürün Kodu
B200E30
B200E-E
B200E30
B102E30
B200E
B200E-E
B102E
B200E60
B102E60
Etiketli
Potansiyometre
BPR01K
Kutu Adedi
10
10
10
10
10
5
5
Birim Fiyatı (TL)
11,50
15,20
11,50
11,50
15,20
11,50
15,20
(1,[email protected]°C IP65)
Ürün Kodu
Özellik
BPRO1K
BPR05K
BPR10K
Renk*
30
30
40
40
40
60
60
Renk*
1 kΩ (Seramik, Telli)
5 kΩ (Seramik, Telli)
10 kΩ (Seramik, Telli)
Kutu Adedi
10
10
10
Birim Fiyatı (TL)
33,00
33,00
33,00
B Serisi Yedekleri
Ürün Kodu
B3
6
B1
B1
B2
B3
Tip
Özellik
Kontak Blok
Kontak Blok
Kontak Blok
1 NA
1 NK
Ifl›k Kontak Blok
Pozisyon
Renk*
Kutu Adedi
20
20
20
Birim Fiyatı (TL)
3,70
3,70
3,40
Kumanda Butonları
B Serisi Kontak Bloklu Sinyal Lambaları
Ürün Kodu
B080XS
B030X*
B050XB
B060XK
B070XM
B080XS
B090XY
B0B0XB
B0K0XK
B0M0XM
B0S0XS
B0Y0XY
Buton Serisi
Ifl›k
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
B tipi buton
Ba9S Duylu
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
Nominal Gerilim
Renk*
Kutu Adedi
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
Birim Fiyatı (TL)
6,25
10,25
9,35
9,85
10,25
10,25
14,65
13,15
13,65
14,65
14,65
Not: B030X* Fiyatı lamba hariç Fiyatıd›r. Lamba Fiyatı Sayfa 7’de Ba9s duylu LED’lerden seçilmelidir.
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir.
B Serisi Yedekleri
Ürün Kodu
BDH
BDAA20
BDS20
BDK20KY
BDSL20Y
BDE60
BDC
BK
BDMH
BEBK20
BEB
LED220K
LED24S
B-PROT
Tip
Özellik
BD*
Buton
Düz
Buton
Ç›k›k Kafal›
BH*
Buton
Mantar
BDM*
Buton
Seçici
BDS20
Buton
Seçici
BDS21
Buton
Seçici
BDS30
Buton
Anahtarlı, Kal›c›
BDAC20
Buton
Anahtarlı, Kal›c›l›
BDAA20
Buton
Anahtarlı,Kal›c›l›
BDAC30
Buton
Anahtarlı, Kal›c›l›
BDAA30
Buton
Ifl›kl› Seçici
BDSL20*
Buton
Ifl›kl› Seçici
BDSL30*
Buton
Çiftli
BDB20KY
Buton
Çiftli Stoplu
BDB30YY
Buton
Çiftli
BDK20KY
Buton
Çiftli, Ç›k›k Kafal›
BDK21KY
Buton
Çiftli
BDK20HB
Buton
Çiftli, Ç›k›k Kafal›
BDK21HB
Buton
Mandall›
BDC
Buton
Acil Stop Mantar, 40 mm
BDE
Buton
Acil Stop Mantar, 40 mm, Etiketli
BDE-E
Buton
Acil Stop Silindirik, 30 mm
BDE30
Buton
Acil Stop Mantar, 60 mm
BDE60
Kör Tapa
TIPASOM
Sinyal Kafa Grubu
Kombine
BX*
LED'li Sinyal Blok
12-30V AC/DC
B5
LED'li Sinyal Blok
12-30V AC/DC
B6
LED'li Sinyal Blok
12-30V AC/DC
B7
LED'li Sinyal Blok
12-30V AC/DC
B8
LED'li Sinyal Blok
12-30V AC/DC
B9
LED'li Sinyal Blok
100-230V AC
BB
LED'li Sinyal Blok
100-230V AC
BK
LED'li Sinyal Blok
100-230V AC
BM
LED'li Sinyal Blok
100-230V AC
BS
LED'li Sinyal Blok
100-230V AC
BY
LED'li Sinyal Blok
11OV AC/DC
BB-4
LED'li Sinyal Blok
11OV AC/DC
BK-4
LED'li Sinyal Blok
110V AC/DC
BM-4
LED'li Sinyal Blok
11OV AC/DC
BS-4
LED'li Sinyal Blok
110V AC/DC
BY-4
Adaptör
BA
Etanj Bafll›k
Tekli Butonlar ‹çin
BEB
Etanj Bafll›k
‹kiz Butonlar ‹çin
BEBK20
Etanj Bafll›k
Ç›k›k Kafal› ‹kiz Butonlar ‹çin
BEBK21
Ba9S Duylu LED
24 VDC /AC
LED24*
Ba9S Duylu LED
220V AC
LED220*
B-Buton Orta Kontak Blok Aktivator
B-Seçici Orta Kontak Blok Aktivator
Pozisyon
o-›
o-›
››-o-›
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
o-›
››-o-›
Renk
Kutu Adedi Birim Fiyatı (TL)
20
20
20
20
20
20
1
1
1
1
20
20
8
8
8
8
8
8
20
10
10
20
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
100
20
20
20
50
50
50
50
2,60
2,90
2,60
4,00
4,00
4,00
17,70
17,70
17,70
17,70
4,30
4,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
6,30
4,30
7,20
7,20
7,20
7,20
1,60
2,25
7,40
6,50
7,00
7,40
7,40
11,80
10,30
10,80
11,80
11,80
11,80
10,30
10,80
11,80
11,80
0,60
2,70
3,50
3,50
1,80
2,50
0,70
0,70
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir.
7
Kumanda Butonları
CP Serisi Plastik Gövdeli Butonlar, 22 mm, IP 65
Düz Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
CP200DK
CP100DY
CP305DY
CP102K20KY
Tip
CP100D*
CP101D*
CP102D*
CP200D*
CP202D*
CP303D*
CP305D*
CP102K20KY
CP102K20HB
CP102K21KY
CP102K21HB
CP200MK
Kontak Düzeni
Çiftli
Çiftli
Çiftli Ç›k›k Kafa
Çiftli Ç›k›k Kafa
Mantar
Renk
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
2 NA + 2 NA
2 NA + 2 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NK
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
5
5
8
8
8
8
10
8,20
11,40
11,40
8,20
11,40
21,20
21,20
14,10
14,10
14,10
14,10
10,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
8,50
11,70
11,70
8,50
11,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
5
5
9,40
9,40
12,60
12,60
12,60
22,40
22,40
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11,90
11,90
12,00
22,00
11,90
12,50
11,90
14,00
11,90
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
22,50
25,70
25,70
25,70
25,70
22,50
25,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
1
1
1
1
18,20
18,20
27,60
27,60
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11,00
10,10
10,60
11,00
11,00
14,90
14,00
14,50
14,90
14,90
Çıkık Kafalı, Yaylı
YENİ
Ürün Kodu
CP100HK
Kontak Düzeni
CP100H*
CP101H*
CP102H*
CP200H*
CP202H*
Renk*
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Seçici
Ürün Kodu
CP100S20
CP100S20
CP100S21
CP101S30
CP101S31
CP101S32
CP303S30
CP305S30
Tip
Kontak Düzeni
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
2 NA
2 NA + 2 NA
2 NA + 2 NK
Pozisyon
Renk
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
Şoklu Tip Acil Stop
Ürün Kodu
CP200EA30
CP200EP
Tip
Kontak Düzeni
Çap (mm)
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
30
30
30
30
30
30
40
40
30
Pozisyon
CP200E30
Çevirmeli
CP200E31
Çevirmeli
CP200ES30
Sinyalli
CP200EA30
Anahtarlı
CP200ECN30
Çekmeli
CP200ECS30 Sinyalli, Çekmeli
CP200E
Çevirmeli
CP200EP
Pencereli, Çekmeli
CP200EK30
Kısa Çevirmeli
Renk
Anahtarlı
CP100AC20
Ürün Kodu
Tip
Kontak Düzeni
CP100AA20
CP101AA21
CP101AA31
CP101AA32
CP102AA30
CP100AC20
CP102AC30
Kalıcılı
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
Kalıcılı
Kal›c›l›
Kal›c›l›
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NA
1 NA + 1 NK
Renk
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
o-›
››-o-›
Joystick
Ürün Kodu
CP707DJ40
CP101DJ20
CP101DJ21
CP707DJ40
CP707DJ41
Tip
Pozisyon
Kalıcılı
Dönüfllü
Kalıcılı
Dönüfllü
Renk
2 Yönlü
2 Yönlü
4 Yönlü
4 Yönlü
CP Serisi Kontak Bloklu Sinyal Lambaları
Ürün Kodu
CP060XK
8
CP050XB
CP060XK
CP070XM
CP080XS
CP090XY
CP0B0XB
CP0K0XK
CP0M0XM
CP0S0XS
CP0Y0XY
Buton Serisi
Işık
Nominal Gerilim
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
CP tipi buton
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
Renk
Kumanda Butonları
CM Serisi Metal Gövdeli Butonlar, 22 mm, IP 65
Düz Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
CM100DY
CM102K20KY
CM200DK
CM200E
Tip
CM100D*
CM101D*
CM102D*
CM200D*
CM202D*
CM305D*
CM102K20KY
CM102K20HB
CM102K21KY
CM102K21HB
CM200E
CM200M*
Kontak Düzeni
Renk
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
2 NA + 2 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NK
1 NK
Ç›k›k Kafa
Ç›k›k Kafa
Acil Stop
Mantar
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
5
8
8
8
8
10
10
10,20
13,40
13,40
10,20
13,40
23,20
18,20
18,20
18,20
18,20
14,50
14,10
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10,50
13,70
13,70
10,50
13,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
12,90
12,90
16,10
16,10
16,10
26,10
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir. Örnek CM100DY.
YENİ
CM100HY
Çıkık Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
CM100H*
CM101H*
CM102H*
CM200H*
CM202H*
Renk*
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Seçici
Ürün Kodu
CM100S20
CM100S20
CM100S21
CM101S30
CM101S31
CM101S32
CM303S30
Tip
Kontak Düzeni
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
2 NA
2 NA + 2 NA
Pozisyon
Renk
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
Not: LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “12-30VAC/DC” geriliminde 5: Beyaz, 6: K›rm›z›, 7: Mavi, 8: Sar›, 9: Yeflil koyunuz.
Örnek CM160S20.
LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “100-250VAC/DC” geriliminde B: Beyaz, K: K›rm›z›, M: Mavi, S: Sar›, Y: Yeflil koyunuz.
Örnek CM1BODB.
Anahtarlı
CM100AC20
Ürün Kodu
Tip
Kontak Düzeni
CM100AA20
CM100AA21
CM101AA31
CM101AA32
CM102AA20
CM102AA30
CM100AC20
CM102AC20
CM102AC30
Kalıcılı
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
Kalıcılı
Kalıcılı
Kal›c›l›
Kal›c›l›
Kal›c›l›
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
Pozisyon
Renk
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
o-›
››-o-›
o-›
o-›
››-o-›
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
27,50
27,50
30,70
30,70
30,70
30,70
27,50
30,70
30,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
1
1
1
1
25,50
25,50
34,50
34,50
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,40
11,50
12,00
12,40
12,40
16,30
15,40
15,90
16,30
16,30
Joystick
Ürün Kodu
CM707DJ40
CM101DJ20
CM101DJ21
CM707DJ40
CM707DJ41
Tip
Pozisyon
Kalıcılı
Dönüfllü
Kalıcılı
Dönüfllü
Renk
2 Yönlü
2 Yönlü
4 Yönlü
4 Yönlü
C Serisi Kontak Bloklu Sinyal Lambaları
Ürün Kodu
CM090XY
CM050XB
CM060XK
CM070XM
CM080XS
CM090XY
CM0B0XB
CM0K0XK
CM0M0XM
CM0S0XS
CM0Y0XY
Buton Serisi
Işık
Nominal Gerilim
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
CM tipi buton
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
12 - 30V AC/DC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
Renk
9
Kumanda Butonları
CP/CM Serisi Yedekleri
C3BK
C3CK
C4BK
C4CK
CPDY
CPDS20
Ürün Kodu
Tip
Özellik
C1
C2
C1AU
C2AU
C12
C3BK
C4BK
C3CK
C4CK
CPD*
CPH*
CPDS20
CPDS30
CPX*
CPDE30
CPDEA30
CPDECN30
CPDES30
CMD*
CMH*
CMDS20
CMDS30
CMX*
Kontak Blok
Kontak Blok
Altın Kaplamalı Kontak Blok
Altın Kaplamalı Kontak Blok
Joystik Kontak Blok
Kontak Blok B Buton Kutuluk
Kontak Blok C Buton Kutuluk
Buton - Plastik
Buton - Plastik
Seçici - Plastik
Seçici - Plastik
Sinyal Kafas› - Plastik
Acil Stop Kafas› Plastik
Acil Stop Kafas› Plastik
Acil Stop Kafas› Plastik
Acil Stop Kafas› Plastik
Dü€me - Metal
Buton-Plastik
Seçici - Metal
Seçici - Metal
Sinyal Kafas› - Metal
1 NA
1 NK
1 NA
1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA
1 NK
1 NA
1 NK
Düz IP65
Çıkık Kafalı
Seçici IP65
Seçici IP65
Renk
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
3,20
3,20
4,80
4,80
6,00
3,40
3,40
3,40
3,40
3,50
4,30
4,70
4,70
2,10
7,20
17,30
7,20
7,30
5,50
7,20
8,20
8,20
3,50
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
20
7,40
6,50
7,00
7,40
7,40
11,30
10,40
10,90
11,30
11,30
11,30
10,40
10,90
11,30
11,30
1,50
1,70
2,10
IP65 - Çevirmeli
IP65 - Anahtarlı
IP65 - Çekmeli
IP65 - Sinyalli
Düz IP65
Çıkık Kafalı
Seçici IP65
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir. Örnek CMXY.
Butonluk / Kutuluk
Ürün Kodu
CBB
CPXK
C12
CA
CB5
CB6
CB7
CB8
CB9
CBB
CBK
CBM
CBS
CBY
CBB-4
CBK-4
CBM-4
CBS-4
CBY-4
CA
CEA
CMB
/ CK5
/ CK6
/ CK7
/ CK8
/ CK9
/ CKB
/ CKK
/ CKM
/ CKS
/ CKY
/ CKB-4
/ CKK-4
/ CKM-4
/ CKS-4
/ CKY-4
Tip
Özellik
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
LED'li Sinyal Blok
Adaptör
Ek Adaptör
CM Montaj Bilezi€i
Renk
12-30V AC/DC
12-30V AC/DC
12-30V AC/DC
12-30V AC/DC
12-30V AC/DC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
100-230V AC
110V AC/DC
110V AC/DC
110V AC/DC
110V AC/DC
110V AC/DC
Özel Tampon Baskılı Butonlar (Işıksız Mat Yüzeyli)
Birim
Fiyatı TL
ÜRÜN KODU
BASKI
B102K20KY-10 B101K20YY-12 B101K20YY-OK B102K20HB-10
CP102K20KY-10 CP101K20YY-12 CP101K20YY-OK CP102K20HB-1O
CM102K20KY-10 CM101K20YY-12 CM101K20YY-OK CM102K20HB-10
I-O
I-II
Oklu
I-O
B101K20HH-OK
CP101K20HH-OK
CM101K20HH-OK
Oklu
B101K20BB-12 B101K20SH-12 B101K20SS-12
CP101K20BB-12 CP101K20SH-12 CP101K20SS-12
CM101K20BB-12 CM101K20SH-12 CM101K20SS-12
I-II
I-O
I-II
15,40
14,70
18,80
Birim
Fiyatı TL
ÜRÜN KODU
BASKI
B100DY-OD
CP100DY-0D
CM100DY-0D
MB100DY-0D
Dikey Oklu
B100DY-OY
CP100DY-OY
CM100DY-OY
MB100DY-OY
Yatay Oklu
B100DH-0D
CP100DH-0D
CM100DH-OD
MB100DH-0D
Dikey Oklu
B100DH-OY
CP100DH-OY
CM100DH-OY
MB100DH-OY
Yatay Oklu
B100DB-0D
CP100DB-0D
CM100DB-OD
MB100DB-OD
Dikey Oklu
B100DB-OY
CP100DB-OY
CM100DB-OY
MB100DB-OY
Yatay Oklu
B100DB-Z
CP100DB-Z
CM100DB-Z
MB100DB-Z
Zil
B100DB-L
CP100DB-L
CM100DB-L
MB100DB-L
Lamba
7,50
8,80
10,80
6,00
Birim
Fiyatı TL
ÜRÜN KODU
BASKI
10
B100DY-1
CP100DY-1
CM100DY-1
MB100DY-1
I
B100DY-2
CP100DY-2
CM100DY-2
MB100DY-2
II
Not: Minimum Siparifl miktar› 50 Adettir.
B100DB-1
CP100DB-1
CM100DB-1
MB100DB-1
I
B100DB-2
CP100DB-2
CM100DB-2
MB100DB-2
II
B200DK-0
CP200DK-0
CM200DK-0
MB200DK-0
O
B200DH-0
CP200DH-0
CM200DH-0
MB200DH-0
O
B20ODS-Z
CP20ODS-Z
CM200DS-Z
MB200DS-Z
Zil
B200DS-L
CP200DS-L
CM200DS-L
MB200DS-L
Lamba
7,50
8,80
10,80
6,00
Kumanda Butonları
B ve C Serisi Butonlar için Aksesuarlar
Ürün Kodu
B-ROZET18
B-ROZET08
B-MUHAFAZA
BET60P
BET08-2010K2
B-PUL
BET08-2010K
Tip
B-ROZET08
B-ROZET18
B-Ç‹FTL‹ROZET18
BET08
BET18
BET18 YAZILI
BET08-START
BET08-STOP
BET08-01
BET08-01OK
BET08-201
BET08-201OK
BET08-201OK2
BET60P
BET90P
BET60A
BET90A
B-MUHAFAZA
C-MUHAFAZA
B-PUL
TIPASOM
BEB
BEBK20
BEBK21
B-PROT
BET08
Özellik
Rozet
Rozet
Çiftli Rozet
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket
Etiket, Plastik
Etiket, Plastik
Etiket, Alüminyum
Etiket, Alüminyum
Emniyet Koruma
Emniyet Koruma
Pul
Kör Tapa
Etanj Bafll›k
Etanj Bafll›k
Etanj Bafll›k
B Buton Koruma
BET18
Pozisyon
8 mm.
18 mm.
18 mm.
8 mm. Bofl
18 mm. Bofl
18 mm. Bofl
8 mm. Start
8 mm. Stop
8 mm.
8 mm.
8 mm.
8 mm.
8 mm.
60 mm. Acil Stop
90 mm. Acil Stop
60 mm. Acil Stop
90 mm. Acil Stop
Darbe Muhafaza
Darbe Muhafaza
Buton S›k›flt›rma
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
Tekli Butonlar ‹çin
‹kiz Butonlar ‹çin
Ç›k›k Kafal› ‹kiz Butonlar ‹çin
BET08-START
BET08-STOP
BET08-01
Kutu Adedi
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
10
2
2
20
20
100
20
20
20
20
50
BET08-010K
Birim Fiyatı (TL)
0,50
0,50
0,55
0,30
0,30
0,50
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
0,48
5,30
8,70
3,10
5,00
1,30
1,25
0,55
1,60
2,70
3,50
3,50
0,55
BET08-201
D Serisi Butonlar, 16 mm
Dikdörtgen, Yaylı
Ürün Kodu
D100DDY
D100DD*
D101DD*
D102DD*
D200DD*
D202DD*
Kontak Düzeni
Renk*
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
7,40
10,55
10,55
7,40
10,55
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
7,40
10,55
10,55
7,40
10,55
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
7,40
10,55
10,55
7,40
10,55
Kare, Yaylı
Ürün Kodu
D200KDK
D100KD*
D101KD*
D102KD*
D200KD*
D202KD*
Kontak Düzeni
Renk*
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Yuvarlak, Yaylı
Ürün Kodu
D200YDK
D100YD*
D101YD*
D102YD*
D200YD*
D202YD*
Kontak Düzeni
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Renk*
Not1: LED’li seçenekler için ortadaki “O” rakam› yerine “24V AC/DC” geriliminde 5: Beyaz, 6: K›rm›z›, 7: Mavi, 8: Sar›, 9: Yeflil koyunuz.
Örnek D190DDY
11
Kumanda Butonları
Yuvarlak, Seçici
Ürün Kodu
D101YS30
D100YS20
D100YS21
D101YS30
D101YS31
D101YS32
Tip
Kontak Düzeni
Dönüfllü
Tek Dönüfllü
Çift Dönüfllü
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
2 NA
Pozisyon
Renk
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
››-o-›
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
8,10
8,10
11,25
11,25
11,25
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
7,90
11,05
7,90
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10,10
13,25
10,10
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
3,15
3,15
5,10
5,10
5,10
5,10
5,10
1,00
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
7,40
Mantar Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
D100YM30*
D102YM30*
D200YM30*
1 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
Renk*
Şoklu Tip Acil Stop
Ürün Kodu
D100YE30K
D102YE30K
D200YE30K
Kontak Düzeni
Renk*
1 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
D200YE30
D Serisi Yedekleri
Ürün Kodu
D9
D2
D1
D2
D5**
D6**
D7**
D8**
D9**
DA
Kontak Düzeni
Renk*
1 NA
1 NK
Buton Adaptörü
* (**) 24V AC/DC LED özellikli.
D Serisi 16 mm Adaptörlü Sinyal Lambaları
Ürün Kodu
D060DXK
D080KXS
12
D050DXB
D060DXK
D070DXM
D080DXS
D090DXY
D050KXB
D060KXK
D070KXM
D080KXS
D090KXY
D050YXB
D060YXK
D070YXM
D080YXS
D090YXY
Buton Serisi
Işık
Nominal Gerilim
D tipi dikdörtgen sinyal
D tipi dikdörtgen sinyal
D tipi dikdörtgen sinyal
D tipi dikdörtgen sinyal
D tipi dikdörtgen sinyal
D tipi kare sinyal
D tipi kare sinyal
D tipi kare sinyal
D tipi kare sinyal
D tipi kare sinyal
D tipi yuvarlak sinyal
D tipi yuvarlak sinyal
D tipi yuvarlak sinyal
D tipi yuvarlak sinyal
D tipi yuvarlak sinyal
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
Renk
Kumanda Butonları
H Serisi Butonlar, 30 mm, IP 50
Düz Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
H100DY
H200DK
Kontak Düzeni
H100D*
H101D*
H102D*
H200D*
H202D*
Renk*
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
8,00
11,70
11,70
8,00
11,70
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7,80
7,80
9,90
7,80
7,80
9,90
10,50
8,40
8,40
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
11,90
14,00
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
11,80
11,80
13,50
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
30,50
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
9,80
9,80
11,90
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
14,90
17,00
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
100
100
100
100
100
4,30
4,30
6,40
6,40
3,50
KB Serisi Butonlar, 22 mm, IP 40
Düz Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
KB34DY
KB14RS-O
KB12D*
KB34D*
KB14D*
KB12R*
KB34R*
KB14R*
KB14R*-0
KB34R*-0
KB12R*-0
Tip
Kontak Düzeni
Etanjl›
Etanjl›
Etanjl›
Etanjl›, Oklu
Etanjl›, Oklu
Etanjl›, Oklu
1 NK
1 NA
1 NK + 1 NA
1 NK
1 NA
1 NK + 1 NA
1 NK + 1 NA
1 NA
1 NK
Renk
Seçici
Ürün Kodu
KB34S2
Kontak Düzeni
KB34S2
KB14S2
Renk
1 NA
1 NA + 1 NK
Mandallı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
KB12C
KB34C
KB14C
Renk
1 NK
1 NA
1 NA + 1 NK
KB12C
Anahtarlı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
KB14A2
Renk
1 NA + 1 NK
KB14A2
Mantar Kafalı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
KB12MK
KB34M*
KB14M*
Renk
1 NK
1 NA
1 NA + 1 NK
KB12MK
Acil Stop
Ürün Kodu
KB12E
KB14E
Kontak Düzeni
Renk
1 NK
1 NA + 1 NK
KB12E
KB Serisi Buton Yedekleri
Ürün Kodu
KB12
KB12
KB34B
KB14B
KB14K
D*
Tip
Kontak Düzeni
Kontak Blok
Kontak Blok
Kontak Blok, Çift Devre, Butonluk
Kontak Blok, Çift Devre, Kutuluk
Buton
1 NK
1 NA
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
Renk
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir.
13
Kumanda Butonları
MB Serisi Monoblok Butonlar, 22 mm, IP 40
Düz Kafalı, Yaylı
Ürün Kodu
MB102DM
MB100DY
Kontak Düzeni
MB100D*
MB102D*
MB200D*
MB101D*
MB202D*
Renk
1 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NA
2 NK
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
5,40
7,50
5,40
7,50
7,50
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
6,90
6,90
9,00
9,00
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
6,50
6,50
8,60
8,60
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
9,40
9,40
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
7,80
9,90
9,90
7,80
9,90
Kalıcılı Kafalı
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
MB100F*
MB200F*
MB101F*
MB102F*
Renk
1 NA
1 NK
2 NA
1 NA + 1 NK
Seçici
Ürün Kodu
MB100S20
YENİ
MB100S20
MB100S21
MB101S30
MB101S32
Tip
Kontak Düzeni
Pozisyon
1 NA
1 NA
2 NA
2 NA
o-›
o-›
››-o-›
››-o-›
Dönüfllü
Çift Dönüfllü
Renk
Acil Stop
Ürün Kodu
MB200E
MB200E-E
Kontak Düzeni
Çap
1 NK
1 NK
40
40
Renk
MB200E-E
Mantar
Ürün Kodu
MB200E
MB200MK
Kontak Düzeni
MB100M*
MB101M*
MB102M*
MB200M*
MB202M*
Renk
1 NA
2 NA
1 NA + 1 NK
1 NK
2 NK
Monoblok Sinyal Lambaları (LED’li)
Ürün Kodu
MBSD024Y
MBSP220Y
MBSD024*
MBSD220*
MBSP024*
MBSP220*
Özellik
Nominal Gerilim
Düz Cam
Düz Cam
Petekli Cam
Petekli Cam
24V AC/DC
220V AC
24V AC/DC
220V AC
Renk
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
5,00
5,00
5,00
5,00
MB Serisi Ø 22 mm Monoblok Buzzer Sinyal Tipleri (LED’li), 90 db (10 cm Uzaklıkta)
Ürün Kodu
MBZS024S
MBZX220S
MBZS024S
MBZS220S
MBZX024S
MBZX220S
Özellik
Nominal Gerilim
Özellik
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Ifl›kl›
Ifl›kl›
24V AC/DC
220V AC
24V AC/DC
220V AC
Sabit
Sabit
Sabit
Sabit
10
10
10
10
10,60
10,60
8,50
8,50
Not: IP65 istendi€inde sonuna “E” harfi eklenmektedir.
Ses 5 desibel düflmektedir.
Fiyat Fark› 2,65 TL’dir
14
Sinyal Lambaları
Sinyal Lambaları
S100LK
S102S
S140K
S224B
Ürün Kodu
Çap (mm)
S100*
S100L*
S100L1*
S100L2*
S100*5SP0
S102*
S105*
S140*
S140*1
S140*2
S145*
S220*
S220*6
S222*
S222L*
S224*
S224*7
10
10
10
10
10
10
10
14
14
14
14
22
22
22
22
22
22
Işık
Özellik
Gerilim
Renk
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
100
100
100
100
100
50
50
50
50
50
50
20
20
20
20
20
20
1,30
3,60
3,69
3,69
1,80
2,35
2,20
1,75
2,10
2,15
1,50
4,00
4,00
2,70
7,35
3,45
2,80
Ampul
230V
LED
Silikon Kablolu
230V
LED
Silikon Kablolu 12V AC/DC
LED
Silikon Kablolu 24V AC/DC
Ampul
Silikon Kablolu
230V
Ampul
Terminalli
230V
Ampul
T›rnakl› Somunsuz
230V
Ampul
Termocam
230V
Ampul
12V DC
Ampul
24V DC
Ampul
T›rnakl›
230V
Ampul
Konik Cam
230V
Duylu Ampulsüz
Konik Cam
Ampul
Korumal›
230V
LED
Korumalı
230V
Ampul
Terminal + Vida
230V
Ba9S Duylu Ampulsüz Terminal + Vida
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir.
Not: S145O ve S220O sinyal lambalar› fleffaf renktedir.
S140Y2
S222LS
Yedekler
Ürün Kodu
PDA
NA201Y
PDA
NA201Y
NA201
NA101
Işık
Özellik
Plastik Duylu Ampul
Neon Ampul
Süngülü, Yeflil Ifl›kl›
Neon Ampul
Süngülü
Neon Ampul
Vidal›
Gerilim
220V
220V
220V
220V
Renk
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
100
100
100
100
1,00
1,48
1,10
1,26
15
M1C200E40
P1C400E-72
Kumanda
Kutuları
16
Kumanda Kutuları
P Serisi (Uygun Butonlarla IP65)
P1C300M-72H
P1C400DK
P1C400E-72
P1C300DY
P3EC1A2B-E30
P1EC400E40-K
Ürün Kodu
Buton Sayısı
P1C300M-72H
P1C400M-72
P1C400E-72
P1C300DY
P1C400DK
P1C304DK
P1C304MK
P1EC400E40
P1EC400E40-K
P2AB
P2AB-E30
P2CC
P2CC-M
P3EC2A1B-E30
P43A1B
P43A1B-E30
P44C
P1BOfi
P2BOfi
P3BOfi
P4BOfi
P6BOfi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
1
2
3
4
6
Özellik
Kutu Rengi
72 mm Mantar Buton (Siyah Buton) (Start) Siyah-Gri
72mm. Mantar (K›rm›z› Buton)(Stop)
Siyah-Gri
72mm. Acil Stop
Siyah-Gri
Yeflil
Siyah-Gri
K›rm›z›
Siyah-Gri
K›rm›z› (Start-Stop)
Siyah-Gri
Mantar K›rm›z› (Start-Stop)
Siyah-Gri
Acil Stop
Sar›-Siyah
Acil Stop, Etiketli
Sar›-Siyah
Yeflil-K›rm›z› (Start-Stop)
Siyah-Gri
Silindirik Kafal› (Start-Acil Stop)
Siyah-Gri
Yeflil-K›rm›z› (Start-Stop/Start-Stop)
Siyah-Gri
Yeflil-Mantar-K›rm›z› (Start-Stop/Start-Stop) Siyah-Gri
Acil Stop
Sar›-Gri
3 Start / 1 Stop
Siyah-Gri
3 Start / 1 Acil Stop (Sil. Kafal›)
Siyah-Gri
4 Start-Stop
Siyah-Gri
Bofl Kutu
Siyah-Gri
Bofl Kutu
Siyah-Gri
Bofl Kutu
Siyah-Gri
Bofl Kutu
Siyah-Gri
Bofl Kutu
Siyah-Gri
Kutu Adedi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Birim Fiyatı (TL)
20,00
20,00
22,90
15,10
15,10
18,00
18,30
17,50
22,90
22,50
26,80
29,00
29,30
35,60
38,00
41,10
54,00
8,60
10,20
11,70
12,50
15,00
P2AB
M Serisi (Metal) (Uygun Butonlarla IP65)
Ürün Kodu
M1C200E40
M1CBOfi
Buton Sayısı
Özellik
Kutu Rengi
Kutu Adedi
1
1
Acil Stop
Bofl Kutu
Sar›-Gri
Sarı-Gri
1
1
M1C200E40
PY Serisi (Uygun Butonlarla IP65)
PY1BOfi
PY1BOfi
PY2BOfi
PY3BOfi
PY4BOfi
PY6BOfi
PY2AB
PY43A1B
Ürün Kodu
Buton Sayısı
Özellik
Kutu Rengi
Kutu Adedi
1
2
3
4
6
2
4
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Start- Stop (Monoblok)
3 Start- Stop (Monoblok)
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
1
1
1
1
1
1
1
Birim Fiyatı (TL)
41,60
31,00
Birim Fiyatı (TL)
6,10
7,20
7,65
8,50
10,00
21,00
40,00
Not: P, PY ve M kodlu kutular›m›zdan verece€iniz özel siparifller için seçim tablosunu kullanabilirsiniz.
Seçim tablosundan oluflturdu€unuz özel kodlu ürünlerde siparifliniz 50 adetin alt›nda ise demonte olarak teslim edilir.
PK Serisi (Uygun Butonlarla IP65)
Ürün Kodu
PK1SE
PK3
PK2
PK31S
PK1K
PK1M*
PK1SE
PK2
PK3
PK31S
PK4
PK5
PK6
PK1BOfi
PK2BOfi
PK3BOfi
PK4BOfi
PK5BOfi
PK6BOfi
Buton Sayısı
1
1
1
2
3
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Özellik
Mantar Butonlu
Acil Stop Butonlu
1 Sinyalli (S220*6)
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Bofl Kutu
Kutu Rengi
Kutu Adedi
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Sar›-Siyah
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
Siyah-Gri
1
1
1
1
1
1
1
6
6
24
18
18
12
6
6
Birim Fiyatı (TL)
20,15
20,15
27,25
31,90
46,80
40,90
55,10
70,10
78,40
10,25
12,10
15,50
15,50
19,00
19,00
Not: PK tipi kutularda sadece KB serisi butonlar kullan›lmaktad›r.
17
Kumanda Kutuları
Kumanda Kutu Seçim Tablosu
Seri 1. Delik
2. Delik
3. Delik
4. Delik
PY3 56B 07C 58L Seri
Series
5. Delik
-
YAN SAYFADAKİ P KUTU KOD KOMBİNASYONU TABLOSUNDAN RAKAM VE
6. Delik
Etiket
-
A
Etiket
Label
P1C
Tek Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
P1EC
Tek Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Sarı-Siyah
A
BET08
PY1
Tek Gözlü Plastik Yüksek
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
B
BET18
M1C
Tek Gözlü Alüminyum Yüksek
Kumanda Kutusu Sarı-Gri
İki Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
İki Gözlü Plastik Yüksek
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
C
BET08-Start
P2
PY2
Etiketsiz
HARFLERİNİ KULLANARAK ÖZEL KUTU SİPARİŞ KODUNUZU YARATABİLİRSİNİZ.
D
E
BET08-01
F
BET08-01 OK
P3EC
Üç Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
Üç Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Sarı-Siyah
G
BET08-201
PY3
Üç Gözlü Plastik Yüksek
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
H
BET08-201 OK
I
BET08-201 OK 2
P6
Dört Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
Dört Gözlü Plastik Yüksek
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
Altı Gözlü Plastik
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
PY6
Altı Gözlü Plastik Yüksek
Kumanda Kutusu Siyah-Gri
P3
P4
PY4
K
L
M
Örnek:
PY3-56B07C58L-A Kodu PY3 tipi kutu 1. delikte 56. satır B sutununa denk gelen
buton kodumuz 2. Delikte 07. satır C sütununa denk gelen buton kodu ve 3.
Delikte 58. Satır L sütunundaki kodu sonunda da A tipi Etiketi ifade
etmektedir.
Not: P, PY ve M kodlu kutular›m›zdan verece€iniz özel siparifller için seçim tablosunu kullanabilirsiniz.
Seçim tablosundan oluflturdu€unuz özel kodlu ürünlerde siparifliniz 50 adetin alt›nda ise demonte olarak teslim edilir.
18
BET08-Stop
BET60P Tek Gözlü Yada Bir Gözü
Kalıptan Kapalı Kutu için
BET60A
Özel Etiket
Kumanda Kutuları
P Kutu Kod Kombinasyonu Tablosu
B BUTON SERİSİ
A
B
C BUTON SERİSİ
C
D
E
F
G
MB BUTON SERİSİ
H
I
J
K
L
01
B100DB
B100S20
B100E
B030XB
CM100DB
CM100S20
CM100E
CM050XB
MB100DB
MB100S20
MB100E
MBSD024B
02
B100DB-1
B100S21
B100E30
B030XK
CM100DB-OO
CM100S21
CM200E
CM060XK
MB100DB-OD
MB100S21
MB102E
MBSD024K
03
B100DB-2
B100S30
B100MH
B030XM
CM100DB-OY
CM101S30
CM200EG
CM070XM
MB100DH
MB101S30
MB102MK
MBSD024M
04
B100DB-L
B100SL20B
B100MK
B030XS
CM100DH
CM101S31
CM200MK
CM080XS
MB100DK
MB101S31
MB200E
MBSD024S
05
B100DB-OD
B100SL20H
B100MS
B030XY
CM100DH-OO
CM101S32
CM200MY
CM090XY
MB100DM
MB101S32
MB200MK
MBSD024Y
06
B100DB-OY
B100SL20K
B100MS-Z
B050XB
CM100DK
CM102S30
CP100E
CM0B0XB
MB100DS
MB102S20
MB200E-E
MBSD220B
07
B100DB-Z
B100SL20M
B100MY
B050XY
CM100DM
CM303S30
CP100M72H
CM0K0XK
MB100DY
MBSD220K
08
B100DH
B100SL20S
B102E
B060XK
CM100DS
CP100S20
CP100MK
CM0M0XM
MB100FY
MBSD220M
09
B100DH-OD
B100SL20Y
B102E30
B070XM
CM100DY
CP100S21
CP100MY
CM0S0XS
MB100MY
MBSD220S
10
B100DH-OY
B100SL21B
B102E60
B080XS
CM101DH
CP100S30
CP101ES30
CM0Y0XY
MB101DH
MBSD220Y
11
B100DK
B100SL21K
B102MH
B090XY
CM101DK
CP100S31
CP200E
CM101DJ20
MB101DK
MBSP024B
12
B100DM
B100SL21Y
B102MK
B0B0XB
CM101DM
CP100S32
CP200E30
CM101DJ21
MB101DM
MBSP024K
13
B100DS
B100SL30K
B102MY
B0K0XK
CM101DS
CP101S20
CP200EA30
CP050XB
MB101DY
MBSP024M
14
B100DS-Z
B101S20
B200E
B0M0XM
CM101DY
CP101S21
CP200ECN
CP060XK
MB102DB
MBSP024S
15
B100DY
B101S21
B200E30
B0S0XS
CM101K20YY-OK CP101S30
CP200ECN30
CP070XM
MB102DB-OD
MBSP024Y
16
B100DY-1
B101S30
B200E60
B0Y0XY
CM102DB
CP101S31
CP200ECS30
CP080XS
MB102DH
MBSP220B
17
B100DY-2
B101S31
B200E-E
B100AA20
CM102DK
CP101S32
CP200EP
CP090XY
MB102DK
MBSP220K
18
B100DY-OD
B101S32
B200MH
B100AA21
CM102DM
CP102S30
CP200ES30
CP0B0XB
MB102DM
MBSP220M
19
B100DY-OY
B101SL20B
B200MK
B100AC20
CM102DS
CP303S30
CP200MK
CP0K0XK
MB102DS
MBSP220S
20
B100HB
B101SL20H
B200MS
B100AC30
CM102DY
CP304S20
CP200MY
CP0M0XM
MB102DY
MBSP220Y
21
B100HH
B101SL20K
B200MY
B100C
CM102K20HB
CP305S30
CP202E
CP0S0XS
MB200DB
MBZS024S
22
B100HK
B101SL20M
B202E-E
B100FB
CM102K20HB-10 CP100HB
CP220E
CP0Y0XY
MB200DH
MBZS220S
23
B100HM
B101SL20S
B100FH
CM102K20HH
CP100HH
CP101DJ20
MB200DK
MBZX024S
24
B100HS
B101SL20Y
B100FK
CM102K20KY
CP100HK
CP101DJ21
MB200DM
MBZX220S
25
B100HY
B101SL30B
B100FM
CM102K21HB
CP100HM
CM101A31
MB200DS
26
B101DB-OD
B101SL30K
B100FS
CM102K21KY
CP100HS
CM100A20
MB200DY
27
B101DH
B101SL30M
B100FY
CM200DH-O
CP100HY
CM100A21
MB200FK
28
B101DM
B101SL30S
B101AA30
CM200DK
CP101HY
CM100A30
MB202DK
29
B101DY
B101SL30Y
B101AA32
CM200DY
CP102HB
CM101A20
30
B101DY-OD
B101SL31K
B101AC30
CM202DK
CP102HH
CM101A21
31
B101HY
B101SL31Y
B101K20BB-12
CM305DY
CP102HK
CM101A30
32
B102DB
B101SL32B
B101K20HB
CP100DB
CP102HM
CP200AC20
33
B102DB-OD
B101SL32K
B101K20HH
CP100DB-OD
CP102HS
CP102AA20
34
B102DH
B101SL32S
B101K20HH-OK
CP100DB-OY
CP102HY
CP102AA30
35
B102DK
B101SL32Y
B101K20SS-12
CP100DH
CP200HK
CP102AC30
36
B102DM
B101T20
B101K20YY-12
CP100DH-OD
CP200HY
CP101AA20
37
B102DS
B101T20-1
B101K20YY-OK
CP100DH-OY
CP202HK
CP101AA30
38
B102DY
B102S20
B102AA20
CP100DK
CP230HK
CP101AC20
39
B102HB
B102S30
B102AA30
CP100DM
CP101AC30
40
B102HH
B102S32
B102AC20
CP100DS
CP100AA20
41
B102HK
B102SL20K
B102AC30
CP100DY
CP100AC20
42
B102HM
B102SL20Y
B102C
CP101DK
CP100AC30
43
B102HS
B102SL32Y
B102K20HB
CP101DY
CM102A20
44
B102HY
B102T20
B102K20KY
CP101K20HB
CM102A21
45
B130DB
B111S20
B102K20KY-10
CP102DB
CM102A30
46
B130DH
B121R30
B102K20SH
CP102DH
CM102A31
47
B130DK
B121R30-1
B102K20SH-10
CP102DK
CM100HB
48
B130DM
B130SL20B
B102K20SYH-10
CP102DM
CM100HH
49
B130DS
B130SL20K
B102K21HB
CP102DS
CM100HK
50
B130DY
B130SL20M
B102K21KY
CP102DY
CM100HM
51
B130HY
B130SL20S
B132K20HB
CP102K20HB
CM100HS
52
B131DY
B130SL20Y
B132K20KY
CP102K20HS
CM100HY
53
B132DK
B130SL21B
B132K21HB
CP102K20KY
CM101HY
54
B132DS
B130SL21K
B132K21KY
CP102K21HB
CM102HB
55
B132DY
B130SL21Y
B151K20HH-OK
CP102K21KY
CM102HH
56
B170DM
B131SL20K
B191K20HB-S
CP200DB
CM102HK
57
B180DS
B131SL20S
B192K21HB
CP200DK
CM102HM
58
B190DY
B131SL20Y
B200C
CP200DM
CM102HS
59
B200DH
B131SL30B
CP200DS
CM102HY
60
B200DH-O
B131SL30K
CP200DY
CM200HK
61
B200DK
B131SL30M
CP202DK
CM200HY
62
B200DK-O
B131SL30S
CP303DY
CM202HK
63
B200DM
B131SL30Y
CP305DY
CM230HK
64
B200DS-L
B131SL31B
65
B200DS-Z
B131SL31K
66
B200DY
B131SL31Y
67
B200FK
B131SL32B
68
B200HK
B131SL32K
69
B200HY
B131SL32Y
70
B202DK
B132SL30B
71
B202HK
B132SL30K
72
B230DK
B132SL30M
73
B230DY
B132SL30S
74
B230HK
B132SL30Y
75
B232DK
B132SL32K
76
B232DY
B132SL32Y
77
B160SL20K
78
B161SL30K
79
B180SL20S
80
B190SL20Y
81
B191SL30Y
82
B191SL32Y
83
B1K1SL30K
84
B1S1SL30S
85
B1Y1SL30Y
86
B1Y1SL32Y
19
PDKS11GX42
Pedallar
20
Pedallar
Plastik Seri
Ürün Kodu
PDM1
PDM1-1
PD1
PD2
PD1
Tip
Kontak Düzeni
Mini
Mini, Kablolu (1m.)
Midi
Midi
1 CO
1 CO
1 NA
2 NA
Renk
Kutu Adedi
10
10
1
1
Birim Fiyatı (TL)
14,60
21,70
19,50
26,60
PDM1-1
Alüminyum Seri
Ürün Kodu
PDA1
PDA2
Tip
Kontak Düzeni
Midi
Midi
1 NA
2 NA
Renk
Kutu Adedi
1
1
Birim Fiyatı (TL)
37,60
47,70
PDA2
Ayak Korumalı Seri
Tek Pedal
Ürün Kodu
PPKS11BX10
PDKS11GX42
PDKS11BX10
PDNS11BX10
PDNS11BX10
PPKS11BX10
PDKS11BX10*
PDKS11BX30*
PDKS11GX10*
PDKS11GX20*
PDKS11UX20*
PDKS11VX20*
PDKA11BX10*
PDKA11GX10*
PDKA11GX20*
PDKS11GX42*
Malzeme
Plastik
Plastik
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Aksesuar
Takılabilir
√
√
√
Kontak Düzeni
1 NA + 1 NK
1 NA +1 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
2x(1 NA + 1 NK)
2x(1 NA + 1 NK)
(1 NA+ 1 NK) + 2x(1 NA + 1 NK)
2x(1 NA + 1 NK) + (1 NA + 1 NK)
1 NA + 1 NK
2x(1 NA + 1 NK)
2x(1 NA +1 NK)
2x(2 NK)
Hız
Koruma
Kapaklı
Kutu
Adedi
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Birim Fiyatı
(TL)
Çift
Çift
Çift
Hız
Koruma
Kapaklı
Kutu
Adedi
Birim Fiyatı
(TL)
Çift
√
√
√
√
√
Çift
Çift
43,40
60,80
86,80
86,80
96,60
102,00
104,00
104,00
86,80
96,60
106,00
113,00
* PDKS’lerde y›ld›z yerine T gelince turuncu, G gelince gri olur.
Not: BX30 kal›c›l› tiptir.
Çift Pedal
Ürün Kodu
PDKA22GG10
PDKA22BB10
PDKA22BG10
PDKA22BG20
PDKA22GG10
PDKA22GG20
Malzeme
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Alüminyum
Aksesuar
Takılabilir
√
√
√
√
√
Kontak Düzeni
(1NA+1NK) + (1NA+1NK)
(1NA+1NK) + 2x (1 NA+1NK)
(1NA+1NK) + 2x (1NA+1NK)
2x (1NA+1NK) + 2x (1NA+1NK)
2x (1NA+1NK) + 2x (1NA+1NK)
Çift
1
1
1
1
1
222,00
232,00
244,00
242,00
264,00
Aksesuar
Ürün Kodu
PDABE
PDABT
Tip
Emniyetli
Kutu Adedi
Tafl›ma Kolu
Tafl›ma Kolu
√
1
1
Birim Fiyatı (TL)
41,20
23,90
PDABE
PDKA22BB10
PDKA11GX10
21
L52K13MİP211
L51K13MİP211
L53K13MİP211
Sınır
Şalterler
22
Sınır Şalterler
L1 Serisi, Alüminyum Gövde, Ani Hareketli, IP 65 (MİP11,MİM11 HARİÇ)
Ürün Kodu
L1K13MEM12
L1K13M‹M11
L1K13MEL22
L1K13PUM21
L1K13M‹P11*
L1K13M‹M11*
L1K13M‹P21*
L1K13M‹M21*
L1K13M‹P31*
L1K13M‹M31*
L1K13MEP12*
L1K13MEM12*
L1K13MEL22*
L1K13PUM21*
L1K13MUM33*
L1K13SOM10
L1K13SOM11
L1K13ROP10*
L1K13SOP10
L1K13SOP11
L1K13SOP12
Uç Eleman Tipi
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Pim
Do€rusal Makara
Spiral Tel
Spiral Kol
Rijit Çubuk
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Alüminyum
Alüminyum
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Lastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Birim Fiyatı
(TL)
51,90
52,50
59,70
60,50
52,30
52,90
54,60
55,30
59,40
49,80
52,30
53,30
53,30
53,30
53,30
53,30
53,30
L2 Serisi, Alüminyum Gövde, Plastik Kapak, Ani Hareketli, IP 65
Ürün Kodu
L2K13M‹M31
L2K13MEP123
L2K13SOP11
L2K13SOM10
Uç Eleman Tipi
L2K13M‹P21*
Aç›sal Makara Tek Yön
L2K13M‹M21*
Aç›sal Makara Tek Yön
L2K13M‹P31*
Aç›sal Makara Tek Yön
L2K13M‹M31*
Aç›sal Makara Tek Yön
L2K13MEP12*
Aç›sal Makara Çift Yön
L2K13MEP123* Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
L2K13MEP124* Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
L2K13MEL22*
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
L2K13MEM12*
Aç›sal Makara Çift Yön
L2K13MEM123*
Aç›sal Makara Çift Yön
L2K13MEM124*
Aç›sal Makara Çift Yön
L2K13PUM21*
Pim
L2K13MUM33*
Do€rusal Makara
L2K13SOM10
Spiral Tel
L2K13SOM11
Spiral Kol
L2K13ROP10*
Rijit Çubuk
L2K13SOP10
Spiral Kol
L2K13SOP11
Spiral Kol
L2K13SOP12
Spiral Kol
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman Malzemesi
Alüminyum
Alüminyum
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Lastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Birim Fiyatı
(TL)
48,70
49,50
41,30
41,90
43,60
43,60
43,60
48,40
44,30
44,30
44,30
38,80
41,30
42,30
42,30
42,30
42,30
42,30
42,30
L3 Serisi, Prizmatik Plastik Gövde, Ani Hareketli, IP 65
L3K13M‹M41
L3K13MEP124
L3K13MUM33
L3K13REF121
L3K13M‹P31
L3K13MEM12
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L3K13M‹P31*
L3K13M‹P41*
L3K13M‹M31*
L3K13M‹M41*
L3K13MEP12*
L3K13MEP123*
L3K13MEP124*
L3K13MEM12*
L3K13MEM123*
L3K13MEM124*
L3K13MEL22*
L3K13PUM21*
L3K13MUM33*
L3K13SOM10
L3K13SOM11
L3K13ROP10*
L3K13SOP10
L3K13SOP11
L3K13SOP12
L3K13REM121*
L3K13REF121
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir
Pim
Do€rusal Makara
Spiral Tel
Spiral Kol
Rijit Çubuk
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Metal Kol
Fiber Kol
* Pozitif açma özellikli
Not: Degiflik kontak blok alternatifleri için sayfa
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman Malzemesi
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plast!k
Plast›k
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Lastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Metal
Fiber
Birim Fiyatı
(TL)
23,30
23,30
23,90
23,90
25,60
25,60
25,60
26,30
26,30
26,30
30,40
20,80
23,30
24,30
24,30
24,30
24,30
24,30
24,30
26,30
27,00
28’deki yedek kontak blok tablosuna bak›n›z.
23
Sınır Şalterler
L4 Serisi, Alüminyum Gövde, Çift Kontak Blok, Ani Hareketli, IP 65
Ürün Kodu
L4K16M‹M31
L4K16MEP12
Uç Eleman Tipi
L4K16M‹M11
L4K16M‹P11
L4K16M‹P21
L4K16M‹M21
L4K16M‹P31
L4K16M‹M31
L4K16MEP12
L4K16MEM12
L4K16PUM21
L4K16MUM33
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Pim
Do€rusal Makara
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Birim Fiyatı
(TL)
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Alüminyum
Alüminyum
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Plastik
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Metal
Metal
119,50
118,90
126,70
127,50
119,30
119,90
121,60
122,30
116,80
119,30
L5 Serisi, Prizmatik Plastik Gövde, Ani Hareketli, IP 65
L5K13M‹P311
L5K13M‹P411
L5K13MEP123
L5K13MEP124
L5K13MUM331
L5K13MUM332R
L5K13M‹P211
L5K13MEL121
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L5K13M‹P211*
L5K13M‹P311*
L5K13M‹P411*
L5K13M‹P411R*
L5K13M‹M211*
L5K13M‹M311*
L5K13M‹M411*
L5K13MEP121*
L5K13MEP122*
L5K13MEP123*
L5K13MEP124*
L5K13MEM121*
L5K13MEM122*
L5K13MEM123*
L5K13MEL121*
L5K13MEL122*
L5K13MEL123*
L5K13MEL123A*
L5K13MEM124*
L5K13PUM211*
L5K13PUM211R*
L5K13PUP211
L5K13MUM331*
L5K13MUM331R*
L5K13SOM101
L5K13SOM102
L5K13SOP101
L5K13SOP102
L5K13SOP103
L5K13ROP101*
L5K13CPDE
Aç›sal Makara Tek Yön (22mm)
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön, Resetli
Aç›sal Makara Tek Yön (22mm)
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Cift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Pim
Pim, Resetli
Pim
Do€rusal Makara
Do€rusal Makara, Resetli
Spiral Tel
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Rijit Çubuk
Acil Stop
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Uç Eleman Malzemesi
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Lastik
Lastik
Metal
Metal
Metal
Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik
Plastik
Birim Fiyatı
(TL)
19,00
18,30
18,30
20,50
19,70
18,80
18,80
20,60
21,20
21,90
21,90
21,20
21,90
22,60
24,80
26,30
26,30
28,40
23,60
16,90
19,00
16,90
18,30
20,50
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
19,00
24,20
L5 Serisi, Plastik Gövde, Yavaş Hareketli
L5K23LEM411
L5K23BEM621
L5K23CPDE
L5K23LUM323
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman
Malzemesi
L5K23LEM411*
L5K23LEM412*
L5K23LEM511*
L5K23LEM621*
L5K23LEM622*
L5K23BEM621*
L5K23LUM321*
L5K23LUM322*
L5K23LUM323
L5K23MUM332R*
L5K23CPDE
L5K23LUM324
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Döner Uç
Kıvrık Anahtar
Düz Anahtar
Toleranslı Anahtar
Do€rusal Makara, Resetli
Acil Stop
Toleranslı Anahtar
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Metal
* Pozitif açma özellikli
Not: Degiflik kontak blok alternatifleri için sayfa
24
28’deki yedek kontak blok tablosuna bak›n›z.
Birim Fiyatı (TL)
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
21,30
25,00
25,00
27,00
19,40
23,10
30,80
Sınır Şalterler
YENİ
L51K13MİP211
L51K13M‹M311
L51K13M‹M411
L51K13MEM121
L51K13MEM122
L51K13SOM101
L51K13SOM102
L51 Serisi, Metal Gövde, Ani Hareketli, IP 65
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L51K13MİP211
L51K13M‹P311*
L51K13M‹M311*
L51K13M‹M411*
L51K13MEP121*
L51K13MEP122*
L51K13MEP123*
L51K13MEP124*
L51K13MEP125*
L51K13MEM121*
L51K13MEM122*
L51K13MEM123*
L51K13MEL121*
L51K13MEL122*
L51K13MEL123*
L51K13MEL123A*
L51K13MEM124*
L51K13MEM125*
L51K13PUM211*
L51K13MUM331*
L51K13SOM101
L51K13SOM102
L51K13SOP101
L51K13SOP102
L51K13SOP103
L51K13ROP101*
L51K13REF121
L51K13REM121*
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanablir.
Aç›sal Makara Çift Yön
Pim
Do€rusal Makara
Spiral Tel
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Rijit Çubuk
Rijit Cubuk
Rijit Cubuk
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik-Metal
Metal
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Lastik
Lastik
Plastik-Metal
Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik
Fiber
Metal
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman Malzemesi
Birim Fiyatı
(TL)
33,30
31,20
31,90
31,90
36,30
37,00
37,70
37,70
37,70
37,00
37,70
38,40
40,10
40,80
40,80
42,90
38,40
38,40
29,80
32,50
30,20
30,20
30,20
30,20
30,20
30,20
35,00
34,30
L51 Serisi, Metal Gövde, Yavaş Hareketli
L51K23LUM321
L52K23HUM112
YENİ
L52K13MİP211
L52K13M‹M311
L52K13M‹M411
L52K13MEP123
L52K13MEP124
L52K13MUM331 L52K13PUM211
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L51K23LUM321*
L51K23LUM322*
L51K23HUM111
L51K23HUM112
Kıvrık Anahtar
Düz Anahtar
Metal Halka
Metal Halka, Resetli
L52K13REM121
Metal
Metal
Metal
Metal
33,30
33,30
31,50
43,50
L52 Serisi, Metal Gövde, Ani Hareketli, IP 65
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L52K13MİP211
L52K13M‹P311*
L52K13M‹P411*
L52K13M‹M311*
L52K13M‹M411*
L52K13MEP121*
L52K13MEP122*
L52K13MEP123*
L52K13MEP124*
L52K13MEP125*
L52K13MEM121*
L52K13MEM122*
L52K13MEM123*
L52K13MEL121*
L52K13MEL122*
L52K13MEL123*
L52K13MEL123A*
L52K13MEM124*
L52K13PUM211*
L52K13MUM331*
L52K13SOM101
L52K13SOM102
L52K13SOM103
L52K13SOP101
L52K13SOP102
L52K13SOP103
L52K13ROP101*
L52K13REF121
L52K13REM121*
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Pim
Do€rusal Makara
Spiral Tel
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Rijit Çubuk
Rijit Çubuk
Rijit Cubuk
* Pozitif açma özellikli
L52K13REF121
Metal
Metal
Metal
Metal
Birim Fiyatı
(TL)
Not: Degiflik kontak blok alternatifleri için sayfa
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik-Metal
Metal
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Lastik
Lastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik
Fiber
Metal
Birim Fiyatı
(TL)
40,30
38,20
38,20
38,90
38,90
43,30
44,00
44,70
44,70
44,70
44,00
44,70
45,40
47,10
47,80
47,80
49,90
45,40
36,80
39,50
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
37,20
42,00
41,30
28’deki yedek kontak blok tablosuna bak›n›z.
25
Sınır Şalterler
L52 Serisi, Metal Gövde, Yavaş Hareketli
L52K23HUM111
L52K23HUM112
YENİ
L53K13MİP211
L53K13M‹M311
L53K13MEP125
L53K13MEL123
L53K13MEL123A
L53K13PUM211
L53K13MUM331
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L52K23LUM321*
L52K23LUM322*
L52K23HUM111
L52K23HUM112
Kıvrık Anahtar
Düz Anahtar
Metal Halka
Metal Halka, Resetli
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Metal
Metal
Metal
Metal
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Metal
Metal
L53 Serisi, Metal Gövde, Çift Girişli Ağır Şart, Ani Hareketli, IP 65
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L53K13MİP211
L53K13M‹P311*
L53K13M‹P411*
L53K13M‹M311*
L53K13MEP121*
L53K13MEP122*
L53K13MEP123*
L53K13MEP124*
L53K13MEP125*
L53K13MEM121*
L53K13MEM122*
L53K13MEM123*
L53K13MEL121*
L53K13MEL122*
L53K13MEL123*
L53K13MEL123A*
L53K13MEM124*
L53K13MEM125*
L53K13PUM211*
L53K13MUM331*
L53K13SOM101
L53K13SOM102
L53K13SOM103
L53K13SOP101
L53K13SOP102
L53K13SOP103
L53K13ROP101*
L53K13REF121
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Tek Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön, Ayarlanabilir.
Aç›sal Makara Çift Yön
Pim
Do€rusal Makara
Spiral Tel
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Spiral Kol
Rijit Çubuk
Rijit Çubuk
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Uç Eleman Malzemesi
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Lastik
Lastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik-Metal
Plastik
Fiber
Ürün Kodu
L53K23LUM321
L53K23LUM322
L53K23HUM111
L53K23HUM112
Birim Fiyatı
(TL)
34,40
32,20
32,20
32,80
37,30
38,00
38,70
38,70
38,70
38,00
38,70
39,40
42,10
42,80
42,80
44,90
39,40
39,40
30,90
33,60
31,10
31,10
31,10
31,10
31,10
31,10
31,10
36,00
28’deki yedek kontak blok tablosuna bak›n›z.
L53 Serisi, Metal Gövde, Çift Girişli Ağır Şart, Yavaş Hareketli, IP 65
L53K13SOP103
40,30
40,30
38,50
50,50
* Pozitif açma özellikli
Not: Degiflik kontak blok alternatifleri için sayfa
L53K13SOM102
Birim Fiyatı
(TL)
Uç Eleman Tipi
Anahtar
Anahtar
Metal Halka
Metal Halka, Resetli
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Metal
Metal
Metal
Metal
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Metal
Metal
Birim Fiyatı
(TL)
34,00
34,00
32,50
44,50
L61 Serisi, Metal Gövde, Kablolu, Ani Hareketli, IP 67 (2 mt kablolu)
L61K13MUM331 L66K13MEP121
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L61K13MUM331*
L61K13PUM211*
L61K13MEM121*
L61K13MEP121*
Do€rusal Makara
Pim
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Metal
Metal
Metal
Metal
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Metal
Plastik
L66 Serisi, Plastik Gövde, Kablolu, Ani Hareketli, IP 67 (2 mt kablolu)
Ürün Kodu
Uç Eleman Tipi
L66K13MUM331*
L66K13PUM211*
L66K13MEM121*
L66K13MEP121*
Do€rusal Makara
Pim
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
* Pozitif açma özellikli
26
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Uç Eleman Malzemesi
Metal
Metal
Metal
Plastik
Birim Fiyatı
(TL)
49,20
46,60
55,10
54,60
Birim Fiyatı
(TL)
47,50
44,60
52,00
51,50
Sınır Şalterler
Sınır Şalter Grubu Yedekleri
Yedekler - Duyar Blok
Ürün Kodu
LD11M‹P11
LD22M‹P21
LD23M‹P41
LD23MEM12
LD23SOP10
LD23ROP10
LD33M‹P311
LD23MUM331
LA33LUM323
LA33LUM324
Kullanıldığı
Gövde Tipi
Uç Eleman Tipi
LD11M‹P11
L1,L4
Aç›sal Makara Tek Yön
LD11M‹M11
L1,L4
Aç›sal Makara Tek Yön
LD22M‹P21
L1,L2,L4
Aç›sal Makara Tek Yön
LD22M‹M21
L1,L2,L4
Aç›sal Makara Tek Yön
LD23M‹P31
L1,L2,L3,L4 Aç›sal Makara Tek Yön
LD23M‹M31
L1,L2,L3,L4 Aç›sal Makara Tek Yön
LD23M‹P41
L3
Aç›sal Makara Tek Yön
LD23M‹M41
L3
Aç›sal Makara Tek Yön
LD23MEP12
L1,L2,L3,L4 Aç›sal Makara Çift Yön
LD23MEM12
L1,L2,L3,L4 Aç›sal Makara Çift Yön
LD23PUM21
L1,L2,L3,L4
Pim
LD23MUM33
L1,L2,L3,L4
Makaral› Pim
LD23SOM10
L1,L2,L3
Spiral Tel
LD23SOM11
L1,L2,L3
Spiral Kol
LD23SOP10
L1,L2,L3
Spiral Kol
LD23SOP11
L1,L2,L3
Spiral Kol
LD23SOP12
L1,L2,L3
Spiral Kol
LD23ROP10
L1,L2,L3
Rijit Çubuk
LD23MEL22
L1,L2,L3
Aç›sal Makara Çift Yön
LD23MEP123
L2,L3
Aç›sal Makara Çift Yön
LD23MEM123
L2,L3
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MIM311
L5
Aç›sal Makara Tek Yön
LD33MIP311
L5
Aç›sal Makara Tek Yön
LD33MIP411
L5
Aç›sal Makara Tek Yön
LD33MEP121
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEP122
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEP123
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEM122
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEL121
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEL122
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEL123
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MEL124
L5
Aç›sal Makara Çift Yön
LD33MUP331
L5
Makaral› Pim
LD33MUM331
L5
Makaral› Pim
LD33CPDE
L5
Acil Stop
LD33CPA
L5
Buton Adaptörü
LA33LUM323 L5,L51,L52,L53 Toleranslı Emn. Anahtar›
LA33LUM324 L5,L51,L52,L53 Toleranslı Emn. Anahtar›
Uç Eleman
Malzemesi
Özellikler
Kutu
Adedi
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Lastik
Plastik
Metal
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Lastik
Lastik
Lastik
Lastik
Plastik
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Sac Konstrüksiyon
Sac Konstrüksiyon
Metal Konstrüksiyon
Metal Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon Aç›l›
Plastik Konstrüksiyon Aç›l›
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon Aç›l›
Plastik Konstrüksiyon Aç›l›
Plastik Konstrüksiyon Aç›l›
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon - Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon
Plastik Konstrüksiyon
-
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Birim
Fiyatı
(TL)
8,90
9,50
16,70
17,50
9,30
9,90
9,30
9,90
11,60
12,30
6,80
9,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
10,30
16,40
11,60
12,30
5,90
5,40
5,40
7,60
8,20
8,90
8,90
11,80
13,30
13,30
11,80
5,40
5,40
11,20
4,00
5,20
9,00
27
Sınır Şalterler
Yedekler - Duyar Blok
LD33SOM102
LD23SOP102
LD51MEP121
LD51M‹P311
LD51MUM331
LD51MEM124
Ürün Kodu
Kullanıldığı
Gövde Tipi
Uç Eleman Tipi
Uç Eleman
Malzemesi
LD33SOM101
LD33SOP101
LD33SOM102
LD33SOP102
LD33LUM321
LD33LUM322
LA33LUM323
LD33LEM622
LD33BEM621
LD33REF121
LD51M‹M311
LD51M‹P211
LD51MİP311
LD51MEP121
LD51MEM121
LD51MEP123
LD51MEM123
LD51MEM124
LD51MEL121
LD51MEL122
LD51MUM331
LD51SOP101
LD51SOP102
LD51SOM102
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L5
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
L51, L52, L53
Spiral Tel
Spiral Tel
Spiral Kol
Spiral Kol
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Döner Uç
Rijit Çubuk
Aç›sal Makara TekYön
Aç›sal Makara TekYön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Makaral› Pim
Spiral Tel
Spiral Kol
Spiral Kol
Metal
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Metal
Metal
Mentefle
Fiber
Metal
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Plastik
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Metal
Plastik
Plastik
Metal
Özellikler
Kutu
Adedi
Birim
Fiyatı(TL)
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Plastik Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Met. Konstrüksiyon-Döner Uç
Plastik Konstrüksiyon-Döner Kol
Metal Konstrüksiyon
Metal Konstrüksiyon
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Uzun Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Uzun Döner Kol
Metal Konstrüksiyon - Uzun Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon-Döner Kol
Plastik Konstrüksiyon-Döner Kol
Metal Konstrüksiyon
Metal Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Metal Konstrüksiyon - Çok Yönlü
Metal Konstrüksiyon - Çok Yönlü
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
6,10
6,10
6,10
6,10
13,00
13,00
5,20
5,90
9,30
9,60
8,90
10,30
8,20
13,30
14,00
14,70
15,40
15,40
17,10
17,80
9,50
7,20
7,20
7,20
Yedekler - Kontak Blok
Ürün Kodu
LD51MEM123
LD51MEP123
Hareket Tipi
Kontak Düzeni
Pim Tipi
Kullanıldığı Gövde Tipi
Ani
Yavaş
Yavaş
Yavaş
Yavaş
Yavaş
Ani
Yavaş
Ani
Yavaş
Ani
1 NK + 1 NA
1 NK + 1 NA
2 NK + 1 NA
1 NK + 2 NA
1 NK + 1 NA
1 NK + 1 NA Bindirmeli
1 NK + 1 NA
1 NK + 1 NA
1 NK + 1 NA
1 NK + 1 NA
1NK + 1 NK
K›sa
K›sa
K›sa
K›sa
Kısa
K›sa
K›sa
K›sa
Uzun
Uzun
Kısa
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
L4, L1, L2
L4, L1, L2
L4, L1
L4, L1
L1, L2, L3, L5, L51, L52, L53
LK20K13*
LK20K23*
LK20K25*
LK20K27*
LK20K28
LK20K29*
LK10K13
LK10K23
LK11K13
LK11K23
LK20K12
Kutu
Adedi
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Birim
Fiyatı (TL)
11,00
10,00
16,30
16,30
14,70
11,00
14,70
14,70
14,70
14,70
11,30
Yedekler - Gövde
Ürün Kodu
LK20K13
LK20K25
L1K13
L2K13
L3K13
L5K13
L51K13
L52K13
L53K13
* Pozitif açma özellikli
L5K13
28
L52K13
Gövde Tipi
Kutu Adedi
Alüminyum
Alüminyum
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
1
1
1
1
1
1
1
Birim Fiyatı (TL)
43,00
32,00
14,00
13,00
23,00
30,00
25,00
Kapasitif Yaklafl›m Anahtarlar›
Endüktif Yaklafl›m Anahtarlar›
YENİ
Fotoelektrik Yaklafl›m Anahtarlar›
Sensörler
S Serisi Sensörler
•
Hızlı anahtarlama kapasitesi
•
Kolay montaj
•
Ağır endüstriyel şartlarda çalışabilme
•
Kısa devre ve aşırı yük koruması
•
Ters polarite koruması
Sensörler
YENİ
YENİ
SE30DCFKP1
YENİ
SE18DCNKP1
YENİ
SK30DCNKP1
YENİ
Endüktif Yaklaşım Anahtarları
Ürün Kodu
SE30DCNKP0
SE30DCNKP1
SE30DCNKN0
SE30DCNKN1
SE30DCFKP0
SE30DCFKP1
SE30DCFKN0
SE30DCFKN1
SE18DCNKP0
SE18DCNKP1
SE18DCNKN0
SE18DCNKN1
SE18DCFKP0
SE18DCFKP1
SE18DCFKN0
SE18DCFKN1
SE12DCNKP0
SE12DCNKP1
SE12DCNKN0
SE12DCNKN1
SE12DCFKP0
SE12DCFKP1
SE12DCFKN0
SE12DCFKN1
YENİ
Gövde
Şekli
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M30
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M18
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
Algılama
Mesafesi
Gerilim
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
4 mm
4 mm
4 mm
4 mm
2 mm
2 mm
2 mm
2 mm
Bağlantı
Çıkış
Birim Fiyatı (TL)
200 Hz
200 Hz
200 Hz
200 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
800 Hz
800 Hz
800 Hz
800 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
400 Hz
800 Hz
800 Hz
800 Hz
800 Hz
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
51,00
51,00
51,00
51,00
52,50
52,50
52,50
52,50
44,00
44,00
44,00
44,00
45,00
45,00
45,00
45,00
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
26,50
Montaj Tipi
Bağlantı
Çıkış
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Kablolu
Kablolu
Kablolu
Kablolu
PNP-NK
PNP-NA
NPN-NK
NPN-NA
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Düz
Düz
Düz
Düz
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Düz
Düz
Düz
Düz
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Ç›k›k
Düz
Düz
Düz
Düz
Kapasitif Yaklaşım Anahtarları
Ürün Kodu
Gövde Şekli
Gerilim
SK30DCNKP0
SK30DCNKP1
SK30DCNKN0
SK30DCNKN1
M30
M30
M30
M30
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
10-30 V DC
YENİ
Montaj Anahtarlama
Tipi
Frekansı
Algılama
Mesafesi
3-15 mm
3-15 mm
3-15 mm
3-15 mm
Birim Fiyatı (TL)
77,00
77,00
77,00
77,00
Fotoelektrik Yaklaşım Anahtarları
Ürün Kodu
SF18DCDKP2
SF18DCDKN2
Gövde
Şekli
M18
M18
Gerilim
10-30 V DC
10-30 V DC
Algılama
Mesafesi
400 mm
400 mm
Montaj Tipi
Cisimden Yans›mal›
Cisimden Yans›mal›
Tepki
Süresi
2 ms
2 ms
Bağlantı
Çıkış
Kablolu PNP-1NK+1NA
Kablolu NPN-1NK+1N
Birim Fiyatı
(TL)
73,50
73,50
SF18DCDKP2
Sensör Test Cihazı
Ürün Kodu
Sensör Tester
Sensör Tester
30
Birim Fiyatı
(TL)
100,00
MA222
A12
A11
MN4KİM2
MN4MUM3
MN4PUP1
Asal
Siviçler
31
Asal Siviçler
MN1 Serisi Mini Siviç
Ürün Kodu
MN1K‹M1
MN1M‹M2
MN1MUM3
MN1PUM9
Kontak Yapısı
Duyar Blok Tipi
Duyar Blok Malzemesi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
Kol
Kol
Kol
Kollu Makara
Kollu Makara
Kollu Makara
Pimli Makara
Pimli Makara
Pim
Pim
Pim
Pim
Pim
Koruma Kapa€›
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
14,00
14,00
14,80
15,10
15,90
15,90
25,20
25,20
15,00
17,40
15,50
20,30
34,10
3,20
Duyar Blok Tipi
Duyar Blok Malzemesi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
8,70
8,70
10,40
10,30
10,30
11,00
10,40
11,50
11,00
22,50
22,50
10,40
13,20
11,20
16,40
Duyar Blok Tipi
Duyar Blok Malzemesi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Kol
Kol
Kollu Makara
Kollu Makara
Pimli Makara
Pim
Pim
Pim
Pim
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Kontak Yapısı
Duyar Blok Tipi
Duyar Blok Malzemesi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
1 NK+1 NA
Kol
Kol
Kol
Kollu Makara
Kollu Makara
Kollu Makara
Pimli Makara
Pimli Makara
Pim
Pim
Pim
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
Metal
Metal
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10,40
10,40
10,90
10,90
11,60
11,10
21,00
21,00
8,70
11,70
16,10
Kontak Yapısı
Duyar Blok Tipi
Duyar Blok Malzemesi
Kutu Adedi
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 NK
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
Pim
Pim
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kol
Kollu Makara
Kollu Makara
Kollu Makara
Kollu Makara
Kollu Makara
Plastik
Yumuflak Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Meta1
Plastik
Plastik
50
50
50
50
50
50
50
40
40
40
50
40
40
Birim Fiyatı (TL)
MN1K‹M1
MN1K‹M2
MN1K‹M3
MN1M‹M1
MN1M‹M1Y
MN1M‹M2
MN1MUM3
MN1MUM8
MN1PUM1
MN1PUM3
MN1PUM7
MN1PUM9
MN1PUM9U
MN1YKAP
MN2 Serisi Mini Siviç
Ürün Kodu
MN2T‹P11
MN2K‹M2
MN2M‹M1Y
MN2PUM9
Kontak Yapısı
MN2T‹P11
1 Start NA
Tutamak
MN2T‹P11Y*
1 Start NA
Tutamak
MN2T‹P12
1 CO
Tutamak
MN2K‹M1
1 CO
Kol
MN2K‹M2
1 CO
Kol
MN2K‹M3
1 CO
Kol
MN2M‹M1
1 CO
Kollu Makara
MN2M‹M1Y
1 CO
Kollu Makara
MN2M‹M2
1 CO
Kollu Makara
MN2MUM3
1 CO
Pimli Makara
MN2MUM8
1 CO
Pimli Makara
MN2PUM1
1 CO
Pim
MN2PUM3
1 CO
Pim
MN2PUM7
1 CO
Pim
MN2PUM9
1 CO
Pim
* Yayı sertleştirilmiş ve basma düğmesi yeşil.
MN3 Serisi Mini Siviç (Metal)
Ürün Kodu
MN3K‹M1
YENİ
MN4KİM2
MN3PUM9
YENİ
MN4MUM3
YENİ
MN4PUP1
MK1PUP1
MK1K‹M5
32
MK1K‹M1
MK1M‹P3
MK1K‹M31A
MN3K‹M1
MN3K‹M2
MN3M‹M1
MN3M‹M2
MN3MUM3
MN3PUM1
MN3PUM3
MN3PUM7
MN3PUM9
YENİ
Kontak Yapısı
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
1 CO
-
MN4 Serisi Mini Siviç
Ürün Kodu
MN4KİM1
MN4KİM2
MN4KİM3
MN4MİM1
MN4MİM1Y
MN4MİM2
MN4MUM3
MN4MUM8
MN4PUP1
MN4PUM7
MN4PUM9
Mikro Siviç
Ürün Kodu
MK1PUP1
MK1PUP1Y
MK1K‹M1
MK1K‹M2
MK1K‹M3
MK1K‹M31A
MK1K‹M4
MK1K‹M5
MK1M‹M1
MK1M‹M2
MK1M‹P1
MK1M‹P2
MK1M‹P3
4,50
4,50
5,00
5,00
5,00
5,30
5,10
5,10
5,40
5,40
5,40
5,40
5,80
Asal Siviçler
Buton Siviç
Ürün Kodu
BS1022
BS1012
BS1010-E
BS1012-E
BS101O
BS101O-E
BS1011
BS1011-E
BS1012
BS1012-E
BS1020
BS1021
BS1022
Duyar Blok
Tipi
Kontak Yapısı
1 NA, Ani Hareketli
1 NA, Ani Hareketli
1 NK, Ani Hareketli
1 NK, Ani Hareketli
Çift Devre, Ani Hareketli
Çift Devre, Ani Hareketli
1 NA, Yavaş Hareketli
1 NK, Yavaş Hareketli
Çift Devre, Yavaş Hareketli
Duyar Blok Malzemesi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Plastik
Plastik Etanj Bafll›kl›
Plastik
Plastik Etanj Bafll›kl›
Plastik
Plastik Etanj Bafll›kl›
Plastik
Plastik
Plastik
20
16
20
16
20
16
20
20
20
4,10
4,90
4,10
4,90
5,30
6,10
4,10
4,10
5,30
Pim
Pim
Pim
Pim
Pim
Pim
Pim
Pim
Pim
Mandallı Siviç
MA111
MA121
MA111K
MAK
Ürün Kodu
Kontak Yapısı
Duyar Blok Tipi
MA111
MA111-L
MA111T
MA112
MA113
MA121
MA122
MA123
MAK (MA1 KAPAK)
MA222
MA212
1 NA, 1 NK
1 NA, 1 NK
1 NA, 1 NK
2 NA
2 NA, 1 NK
2 NA, 2 NK
4 NA
4 NA, 2 NK
4 NA
2 NA
2 Vidal›
2 Lehimli Terminalli
2 Terminalli
3 Vidal›
3 Vidal›
4 Vidal›
6 Vidal›
6 Vidal›
6 Vidal›
3 Vidal›
Duyar Blok Malzemesi Kutu Adedi
On-Off
On-Off
On-Off
On-On
On-Off-On
On-Off
On-On
On-Off
On-On
On-On
10
10
10
10
8
6
6
6
10
6
10
Birim Fiyatı (TL)
9,20
8,40
8,50
10,20
10,20
14,30
15,90
15,90
8,00
16,00
10,20
*MA*** sonuna “K” gelince kapak fiyatı eklenerek kapaklı teslim edilir.
Orta Gerilim Hücre Sivici
Ürün Kodu
K25001T
K25011V
K25001T
K25001V
K25011T
K25011V
Z70
Z71
Asansör Sivici
Kontak Yapısı
Terminal Sayısı ve Tipi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
2 NK, 1 NA
2 NK, 1 NA
1 NK, 2 NA
1 NK, 2 NA
6 Terminalli
6 Vidal›
6 Terminalli
6 Vidal›
10
10
10
10
14,00
13,50
14,00
13,50
Ürün Kodu
Z70
Z71
Z72
Z73
Z74
Z72
Kutu Adedi
Fifl
Priz Tek Girifl
Priz Çift Girifl
Fifl
Priz-Tek Girifl
16
16
16
16
16
Birim Fiyatı (TL)
5,10
7,20
7,20
3,00
4,70
Z73
Z74
Işıklı Siviç
Ürün Kodu
YENİ
A11
Tip
A12
A11*
A11H
A12*
A12H
A14*
A14H
EK2
Özellik
Kontak Yapısı
ışıklı
ışıksız
ışıklı
ışıksız
ışıklı
ışıksız
1NA
1NA
1NA+1NA
1NA+1NA
4NA
4NA
Ürün Kodu
Etiket
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Tip
Etanj Kılıf, Geniş
Renk
Kutu Adedi
50
50
50
50
50
50
Birim Fiyatı (TL)
1,80
1,50
2,70
2,35
2,35
2,25
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
100
0,90
* (*) yerine istenen rengin harfi eklenir.
A14K
EK2
33
PSA020AK131AQ
PSA020AK131K
PSR2
PSA050KD334S
PSA063AK441E
Pako
Şalterler
34
Pako Şalterler
“0-1” Aç-Kapa Pako Şalterler - 60°
Ürün Kodu
PSA020AK131S
PSA020AK231S
PSA020AK331S
PSA020AK431S
PSA020AK831S
Faz Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
PSA010AK131S
PSA016AK131S
PSA020AK131S
PSA025AK131S
PSA032AK131S
PSA040AK131S
PSA050AK131S
PSA063AK131S
PSA080AK131S
PSA115AK131S
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSA010AK231S
PSA016AK231S
PSA020AK231S
PSA025AK231S
PSA032AK231S
PSA040AK231S
PSA050AK231S
PSA063AK231S
PSA080AK231S
PSA115AK231S
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSA010AK331S
PSA016AK331S
PSA020AK331S
PSA025AK331S
PSA032AK331S
PSA040AK331S
PSA050AK331S
PSA063AK331S
PSA080AK331S
PSA115AK331S
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
PSA010AK431S
PSA016AK431S
PSA020AK431S
PSA025AK431S
PSA032AK431S
PSA040AK431S
PSA050AK431S
PSA063AK431S
PSA080AK431S
PSA115AK431S
PSA010AK831S
PSA016AK831S
PSA020AK831S
PSA025AK831S
PSA032AK831S
PSA040AK831S
PSA050AK831S
PSA063AK831S
PSA080AK831S
PSA115AK831S
Uygun Kutu
Kodu
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
√
√
√
√
10,90
11,30
12,70
14,50
20,10
21,60
25,00
26,00
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
√
√
√
√
12,40
13,20
15,10
18,40
24,50
27,50
30,90
32,90
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
√
√
√
√
15,50
16,90
20,10
25,30
33,20
37,60
44,00
47,00
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
√
√
√
√
17,10
18,80
22,50
29,30
37,60
43,50
49,90
53,90
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
√
√
√
√
17,10
18,80
22,50
29,30
37,60
43,50
49,90
53,90
İstendiği takdirde sarı kırmızı kafa ile tedarik edilir. Bu durumda son harf “S” yerine “E” olmalıdır. Fiyat farkı uygulanmamaktadır.
İstendiği takdirde, 10-25A bir büyük boy çerçeve ile montaj yapılabilir (64x64), bu durumda sondaki “S” yerine “B” konması
gerekmektedir. Fiyata 2,65 TL ilave edilmelidir.
•• Anahtarlı sütunda işaretli olan modeller çabuk montajlı Anahtarlı Kafa için uygundur. Anahtarlı Kafa fiyat farkı 6,5 TL’dir.
••• K tutamaktan kilit takılabilen modellerde fiyat farkı 1TL’dir
35
Pako Şalterler
Emniyet Tipi Aç-Kapa Pako Şalterler - 90°
Ürün Kodu
PSA020AK141E
PSA020AK241E
PSA020AK341E
PSA020AK441E
PSA020AK941E
Faz Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
Uygun Kutu
Kodu
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
PSA010AK141E
PSA016AK141E
PSA020AK141E
PSA025AK141E
PSA032AK141E
PSA040AK141E
PSA050AK141E
PSA063AK141E
PSA080AK141E
PSA115AK141E
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
PSA010AK241E
PSA016AK241E
PSA020AK241E
PSA025AK241E
PSA032AK241E
PSA040AK241E
PSA050AK241E
PSA063AK241E
PSA080AK241E
PSA115AK241E
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
2 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
12,40
13,20
15,10
18,40
24,50
27,50
30,90
32,90
PSA010AK341E
PSA016AK341E
PSA020AK341E
PSA025AK341E
PSA032AK341E
PSA040AK341E
PSA050AK341E
PSA063AK341E
PSA080AK341E
PSA115AK341E
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
15,50
16,90
20,10
25,30
33,20
37,60
44,00
47,00
PSA010AK441E
PSA016AK441E
PSA020AK441E
PSA025AK441E
PSA032AK441E
PSA040AK441E
PSA050AK441E
PSA063AK441E
PSA080AK441E
PSA115AK441E
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
4 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
17,10
18,80
22,50
29,30
37,60
43,50
49,90
54,00
PSA010AK941E
PSA016AK941E
PSA020AK941E
PSA025AK941E
PSA032AK941E
PSA040AK941E
PSA050AK941E
PSA063AK941E
PSA080AK941E
PSA115AK941E
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
3 Faz + Nötr
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
17,10
18,80
22,50
29,30
37,60
43,50
49,90
54,00
•İstendiği takdirde, 10-25A bir büyük boy çerçeve ile montaj yapılabilir (64x64), bu durumda sondaki “E” yerine “F” konması
gerekmektedir. Fiyata 2,65 TL ilave edilmelidir.
•• Anahtarlı sütunda işaretli olan modeller çabuk montajlı Anahtarlı Kafa için uygundur. Anahtarlı Kafa fiyat farki 6,50 TL’dir.
36
Birim
Fiyatı (TL)
10,90
11,30
12,70
14,50
20,10
21,60
25,00
26,00
Pako Şalterler
“1-2” Kutup Değiştiriciler - 60°
Ürün Kodu
PSA020KD133S
PSA020KD333S
Kutup Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
Uygun Kutu
Kodu
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
PSA010KD133S
PSA016KD133S
PSA020KD133S
PSA025KD133S
PSA032KD133S
PSA040KD133S
PSA050KD133S
PSA063KD133S
PSA080KD133S
PSA115KD133S
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
13,20
14,00
15,80
19,20
25,60
28,40
32,80
34,80
PSA010KD233S
PSA016KD233S
PSA020KD233S
PSA025KD233S
PSA032KD233S
PSA040KD233S
PSA050KD233S
PSA063KD233S
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
10
16
20
25
32
40
50
63
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
-
18,80
20,30
24,00
30,80
39,80
45,60
53,70
57,70
PSA010KD333S
PSA016KD333S
PSA020KD333S
PSA025KD333S
PSA032KD333S
PSA040KD333S
PSA050KD333S
PSA063KD333S
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
10
16
20
25
32
40
50
63
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
-
24,50
26,90
32,40
42,70
54,40
63,00
75,00
81,00
“1-0-2” Kutup Değiştiriciler - 60°
Ürün Kodu
PSA020KD134S
PSA020KD234S
PSA020KD334S
Kutup Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
PSA010KD134S
PSA016KD134S
PSA020KD134S
PSA025KD134S
PSA032KD134S
PSA040KD134S
PSA050KD134S
PSA063KD134S
PSA080KD134S
PSA115KD134S
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSA010KD234S
PSA016KD234S
PSA020KD234S
PSA025KD234S
PSA032KD234S
PSA040KD234S
PSA050KD234S
PSA063KD234S
PSA080KD234S
PSA115KD234S
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
2 Kutup
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSA010KD334S
PSA016KD334S
PSA020KD334S
PSA025KD334S
PSA032KD334S
PSA040KD334S
PSA050KD334S
PSA063KD334S
PSA080KD334S
PSA115KD334S
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
Uygun Kutu
Kodu
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
√
√
√
√
13,20
14,00
15,80
19,20
25,60
28,40
32,80
34,80
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
√
√
√
√
18,80
20,30
24,00
30,80
39,80
45,60
53,70
59,00
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
√
√
√
√
24,50
26,90
32,40
42,70
54,40
63,00
75,00
79,00
• İstendiği takdirde sarı kırmızı kafa ile tedarik edilir. Bu durumda son harf “S” yerine “E” olmalıdır. Fiyat farkı uygulanmamaktadır.
istendiği takdirde, 10-25A bir büyük boy çerçeve ile montaj yapılabilir (64x64), bu durumda sondaki “S” yerine “B” konması
gerekmektedir. Fiyata 2,65 TL ilave edilmelidir.
•• Anahtarlı sütunda işaretli olan modeller çabuk montajlı Anahtarlı Kafa için uygundur. Anahtarlı Kafa fiyat farki 6,50 TL’dir.
37
Pako Şalterler
Ürün Kodu
PSA020KD434S
PSA010KD434S
PSA016KD434S
PSA020KD434S
PSA025KD434S
PSA032KD434S
PSA040KD434S
PSA050KD434S
PSA063KD434S
PSA080KD434S
PSA115KD434S
Kutup Sayısı
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
4 Kutup
Anma Termik
Akımı (A)
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
Uygun Kutu
Kodu
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
30,10
33,20
40,60
54,40
68,60
80,20
95,90
99,00
√
√
√
√
Kademeli Şalterler - 1 Faz
Ürün Kodu
PSA020KS132S
PSA020KS133S
PSA020KS134S
PSA020KS135S
PSA020KS126S
38
Kademe
Anma Termik
Akımı (A)
PSA010KS132S
PSA016KS132S
PSA020KS132S
PSA025KS132S
PSA032KS132S
PSA040KS132S
PSA050KS132S
PSA063KS132S
PSA080KS132S
PSA115KS132S
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSA010KS133S
PSA016KS133S
PSA020KS133S
PSA025KS133S
PSA032KS133S
PSA040KS133S
PSA050KS133S
PSA063KS133S
PSA080KS133S
PSA115KS133S
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
0-3
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSA010KS134S
PSA016KS134S
PSA020KS134S
PSA025KS134S
PSA032KS134S
PSA040KS134S
PSA050KS134S
PSA063KS134S
PSA080KS134S
PSA115KS134S
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
0-4
PSA010KS135S
PSA016KS135S
PSA020KS135S
PSA025KS135S
PSA032KS135S
PSA040KS135S
PSA050KS135S
PSA063KS135S
PSA080KS135S
PSA115KS135S
PSA010KS126S
PSA016KS126S
PSA020KS126S
Uygun Kutu
Kodu
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
√
√
√
√
13,20
14,00
15,80
19,20
25,60
28,40
32,80
34,80
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
√
√
√
√
17,40
18,80
21,90
27,10
35,80
40,40
48,10
50,00
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
√
√
√
√
21,90
23,80
28,20
35,40
46,40
52,50
63,80
68,40
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
√
√
√
√
24,30
26,40
31,40
40,00
52,00
59,30
71,60
77,20
0-6
0-6
0-6
10
16
20
PSK12
PSK12
PSK12
28,40
31,10
37,40
• İstendiği takdirde sarı kırmızı kafa ile tedarik edilir. Bu durumda son harf “S” yerine “E” olmalıdır. Fiyat farkı uygulanmamaktadır.
istendiği takdirde, 10-25A bir büyük boy çerçeve ile montaj yapılabilir (64x64), bu durumda sondaki “S” yerine “B” konması
gerekmektedir. Fiyata 2,65 TL ilave edilmelidir.
•• Anahtarlı sütunda işaretli olan modeller çabuk montajlı Anahtarlı Kafa için uygundur. Anahtarlı Kafa fiyat farkı 6,50 TL’dir.
Pako Şalterler
Ürün Kodu
PSA020KS127S
PSA010KS127S
PSA016KS127S
PSA020KS127S
PSA025KS127S
PSA032KS127S
PSA040KS127S
PSA050KS127S
PSA063KS127S
PSA080KS127S
PSA115KS127S
Kademe
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7
0-7
Anma Termik
Akımı (A)
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
Uygun Kutu
Kodu
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Uygun
Kutu
Kodu
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
Birim
Fiyatı (TL)
30,80
33,70
40,60
52,70
67,80
78,00
94,70
102,60
Kademeli Toplamalı Şalterler - 60°
Ürün Kodu
PSA020KT132S
PSA010KT132S
PSA016KT132S
PSA020KT132S
PSA025KT132S
PSA010KT332S
PSA016KT332S
Kutup Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
Kademe
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
1 Kutup
3 Kutup
3 Kutup
10
16
20
25
10
16
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
0-1-2
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK12
PSK12
Birim
Fiyatı (TL)
13,20
14,00
15,80
19,20
24,50
26,90
√
√
√
√
√
√
Yıldız Üçgen Kumanda Şalterler - 60˚
PSA020MS335S
Ürün Kodu
Faz Sayısı
PSA010MS335S
PSA016MS335S
PSA020MS335S
PSA025MS335S
PSA032MS335S
PSA040MS335S
PSA050MS335S
PSA063MS335S
PSA080MS335S
PSA115MS335S
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
Anma Termik
Akımı (A)
Uygun Kutu
Kodu
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
33,50
36,70
44,10
57,70
73,80
85,40
102,80
112,00
√
√
√
√
Motor Kumanda Şalterleri - 60˚
PSA020MS134S
PSA020MS331S
Ürün Kodu
Faz Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
PSA010MS134S
PSA016MS134S
PSA020MS134S
PSA025MS134S
PSA032MS134S
PSA040MS134S
PSA050MS134S
PSA063MS134S
PSA080MS134S
PSA115MS134S
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
1 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
Ürün Kodu
Faz Sayısı
Anma Termik
Akımı (A)
PSA010MS331S
PSA016MS331S
PSA020MS331S
PSA025MS331S
PSA032MS331S
PSA040MS331S
PSA050MS331S
PSA063MS331S
PSA080MS331S
PSA115MS331S
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
Kademe
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
Kademe
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
Uygun
Kutu
Kodu
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Uygun
Kutu
Kodu
PSK11
PSK11
PSK11
PSK11
PSK21
PSK21
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
20,80
22,50
26,10
33,00
43,50
49,50
58,10
62,70
√
√
√
√
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
√
√
√
√
Birim
Fiyatı (TL)
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
17,80
19,30
23,00
25,30
33,20
37,60
44,00
47,00
• İstendiği takdirde sari kırmızı kafa ile tedarik edilir. Bu durumda son harf “S” yerine “E” olmalidir. Fiyat farkı uygulanmamaktadır.
istendiği takdirde, 10-25A bir büyük boy çerçeve ile montaj yapılabilir (64x64), bu durumda sondaki “S” yerine “B” konması
gerekmektedir. Fiyata 2,65 TL ilave edilmelidir.
•• Anahtarlı sütunda işaretli olan modeller çabuk montajlı Anahtarlı Kafa için uygundur. Anahtarlı Kafa fiyat farkı 6,50 TL’dir.
39
Pako Şalterler
PSA020MS334S
Ürün Kodu
Faz Sayısı
PSA010MS334S
PSA016MS334S
PSA020MS334S
PSA025MS334S
PSA032MS334S
PSA040MS334S
PSA050MS334S
PSA063MS334S
PSA080MS334S
PSA115MS334S
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
Anma Termik
Akımı (A)
10
16
20
25
32
40
50
63
80
115
Kademe
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
Uygun
Anahtarlı Kafa
Kutu Kodu Uyarlanabilir
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
24,30
26,40
31,40
40,00
52,00
59,30
69,00
75,00
√
√
√
√
3 Faz Motor Kumanda Çift Devir Şalterler ( 0-1-2 )
PSA016CD332S
Ürün Kodu
Faz Sayısı
PSA010CD332S
PSA016CD332S
PSA020CD332S
PSA025CD332S
PSA032CD332S
PSA040CD332S
PSA050CD332S
PSA063CD332S
PSA080CD332S
PSA115CD332S
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
Anma Termik
Akımı (A)
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
115 A
Uygun Kutu
Kodu
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
33,50
36,70
44,10
57,70
70,00
85,90
102,80
112,00
√
√
√
√
3 Faz Motor Kumanda Çift Devir Şalterler ( 1-0-2 )
PSA016CD334S
Ürün Kodu
Faz Sayısı
PSA010CD334S
PSA016CD334S
PSA020CD334S
PSA025CD334S
PSA032CD334S
PSA040CD334S
PSA050CD334S
PSA063CD334S
PSA080CD334S
PSA115CD334S
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
3 Faz
Anma Termik
Akımı (A)
10 A
16 A
20 A
25 A
32 A
40 A
50 A
63 A
80 A
115 A
Uygun Kutu
Kodu
PSK12
PSK12
PSK12
PSK12
PSK22
PSK22
-
Anahtarlı Kafa
Uyarlanabilir
√
√
√
√
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
33,50
36,70
44,10
57,70
70,00
85,90
102,80
112,00
• İstendiği takdirde sarı kirmizi kafa ile tedarik edilir. Bu durumda son harf “S” yerine “E” olmalıdır. Fiyat farkı uygulanmamaktadır.
istendiği takdirde, 10-25A bir büyük boy çerçeve ile montaj yapılabilir (64x64), bu durumda sondaki “S” yerine “B” konması
gerekmektedir. Fiyata 2,65 TL ilave edilmelidir.
•• Anahtarlı sütunda işaretli olan modeller çabuk montajlı Anahtarlı Kafa için uygundur. Anahtarlı Kafa fiyat farki 6,50 TL’dir.
40
Pako Şalterler
Ölçü Komütatörler - 45°
Ürün Kodu
PSA0200K421S
PSA020OK422S
PSA020OK426S
Tip
Anma Termik
Akımı (A)
Pozisyon
10
Voltmetre
Uygun
Anahtarlı Kafa
Kutu Kodu Uyarlanabilir
PSK11
Kontak Şeması
Birim
Fiyatı (TL)
PSA0100K421S
4
19,00
PSA0160K421S
4
16
Voltmetre
PSK11
20,60
PSA0200K421S
4
20
Voltmetre
PSK11
24,30
PSA0100K422S
4
10
Faz-Faz Voltmetre
PSK11
20,10
PSA0160K422S
4
16
Faz-Faz Voltmetre
PSK11
21,60
PSA0200K422S
4
20
Faz-Faz Voltmetre
PSK11
25,30
PSA0100K426S
4
10
Ampermetre
PSK12
28,80
PSA0160K426S
4
16
Ampermetre
PSK12
31,10
PSA0200K426S
4
20
Ampermetre
PSK12
36,70
PSA0200K723S
7
20
Voltmetre
PSK12
37,20
PSA020OK723S
Aksesuarlar
Ürün Kodu
PSR1
PSR2
PSR1
Tip
Özellik
Malzeme
Raya Montaj Aparatı
Raya Montaj Aparatı
10 - 40 A arası
50 - 63 A arası
Plastik
Plastik
Birim Fiyatı (TL)
2.80
3.10
PSR2
PAKO Kutuları
Ürün Kodu
PSK11
PSK21
PSK12
PSK22
PSK11
PSK12
PSK21
PSK22
PSK11E
PSK12E
PSK21E
PSK22E
Malzeme
Özellik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
IP54
IP54
IP54
IP54
IP65
IP65
IP65
IP65
Birim Fiyatı (TL)
7,85
9,00
9,00
10,50
10,30
11,45
12,00
13,50
PSA020AK131AQ
PSA020AK131K
41
EBM806PD14
EBM24FU14
EBM32PM48
EBM32PU34
EBM812PM44
EBMKE
EBMKD
Endüstriyel Tip
Fiş ve Prizler
42
Endüstriyel Tip Fiş ve Prizler
Plastik Seri
5 Kontaklı, 10 A (PG 11)
Ürün Kodu
EBP05FU30P
EBP05PU36P
EBP05PU30P
EBP05PE41P
EBM05CF00
EBM05CP00
EBP05GU30*
EBP05GM41*
EBP05GE41*
EBP05FU30*
EBP05PU30*
EBP05PM41*
EBP05FE41*
EBP05PE41*
EBP05PU31*
EBP05PU41*
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
E€ik Makine Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Makine Prizi
Makine E€ik Fifl
Makine E€ik Priz
Uzatma Priz Mandallı
Uzatma Prizi
Giriş
Üstten
Alttan
Alttan
Üstten
Üstten
Alttan
Alttan
Alttan
Üstten
Alttan
Kilitleme
√
√
√
√
√
√
√
Birim Fiyatı (TL)
5,60
5,90
2,10
2,40
2,65
7,70
8,00
8,30
8,25
8,55
8,60
8,00
Ürün kodunun sonuna “P” eklendi€inde pano rengi, “H” eklendi€inde siyah termoplastik malzemeden verilir.
Metal mandall› modellerde son rakam “1” yerine “6” olmal›d›r.
Metal Seri
5 Kontaklı, 10 A (PG 11)
Ürün Kodu
EBM05FU30
EBM05PU36
EBM05PU30
EBM05PE41
EBM05CF00
EBM05CP00
EBM05GU30
EBM05GU36
EBM05GM46
EBM05GE46
EBM05FU30
EBM05PU30
EBM05PU36
EBM05PM46
EBM05FE46
EBM05PE46
EBM05FU10
EBM05PU10
EBM05PE51
EBM05PE56
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz,
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
E€ik Bofl Gövde
Uzatma Fi§i
Uzatma Pr›zi
Uzatma Prizi
Makine Prizi
Makine E€ik Fifl
Makine E€ik Priz
Uzatma Fişi
Uzatma Prizi
Makine E€ik Priz
Makine E€ik Priz
Giriş
Ustten
Üstten
Alttan
Alttan
Üstten
Üstten
Üstten
Alttan
Alttan
Alttan
Yandan
Yandan
Alttan + Yandan
Alttan + Yandan
Kilitleme
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Birim Fiyatı (TL)
5,60
5,90
4,00
4,90
4,70
5,30
9,60
9,90
10,80
10,60
10,90
11,20
10,10
10,10
11,50
11,50
Plastik mandall› modellerde son rakam “6” yerine “1” olmal›d›r.
6 Kontaklı, 16 A (PG 16)
Ürün Kodu
EBM06FU30
EBM06PU32
EBM06FM42
EBM06PU30
EBM06CF00
EBM06CP00
EBM06GU10
EBM06GU30
EBM06GU32
EBM06GM42
EBM06FU10
EBM06FU30
EBM06PU1O
EBM06PU30
EBM06PU32
EBM06FM42
EBM06PM42
EBM06PM46
EBM06FD12
EBM06PD12
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Makine Prizi
Duvar Fifli
Duvar Prizi
Giriş
Yandan
Yandan
Üstten
Alttan
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Üstten
Alttan
Alttan
Alttan
Yandan
Yandan
Kilitleme
√
√
√
√
√
√
√
√
Birim Fiyatı (TL)
10,20
10,20
8,20
8,20
15,70
9,90
17,00
17,00
17,00
17,00
25,90
19,60
19,60
19,60
33,70
33,70
*Metal Mandall› modellerde son rakam “2” yerine “6” olmal›d›r.
43
Endüstriyel Tip Fiş ve Prizler
10 Kontaklı, 16 A (PG 16)
Ürün Kodu
EBM10PU10
EBM10PU30
EBM10FD24
EBM10PM44
EBM10PM47
EBM10PD27
EBM10CF00
EBM10CP00
EBM10GU10
EBM10GU30
EBM10GU34*
EBM10GM44*
EBM10GD14*
EBM1OGD24*
EBM1OFU10
EBM10FU30
EBM10PU10
EBM10PU30
EBM10PU34*
EBM10FM44*
EBM10PM44*
EBM10FD14*
EBM10FD24*
EBM10PD14*
EBM1OPD24*
EBM10PD47
EBM10TABAN
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
Duvar Bofl Gövde
Duvar Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Duvar Fifli
Duvar Fifli
Duvar Prizi
Duvar Prizi
Duvar Prizi
Taban
Opsiyon
**
**
**
**
Giriş
Yandan
Yandan
Üstten
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Ustten
Alttan
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
‹ki Yandan
İki Yandan
Yok
Kilitleme
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Birim Fiyatı (TL)
12,50
12,50
9,20
9,20
17,60
11,60
25,70
26,20
21,50
21,50
21,50
21,50
30,10
24,10
24,10
38,20
38,70
38,20
38,70
38,20
*Metal Mandall› modellerde son rakam “4” yerine “7” olmalıd›r. **İsteğe bağlı PG21 delik için, ürün kodu sonuna PG21 ibaresi eklenmelidir.
16 Kontaklı, 16 A (PG 21)
Ürün Kodu
EBM16CP00
EBM16CF00
EBM16FU10
EBM16FM44
EBM16PD14
EBM16FD24
EBM16CF00
EBM16CP00
EBM16GU10
EBM16GU30
EBM16GU34*
EBM16GM44*
EBM16GD14*
EBM16GD24*
EBM16FU1O
EBM16FU30
EBM16PU10
EBM16PU30
EBM16PU34*
EBM16FM44*
EBM16PM44*
EBM16FD14*
EBM16FD24*
EBM16PD14*
EBM16PD24*
EBM16PD47
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
Duvar Bofl Gövde
Duvar Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Duvar Fifli
Duvar Fifli
Duvar Prizi
Duvar Prizi
Duvar Prizi
Giriş
Kilitleme
Yandan
Üstten
Üstten
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Üstten
Alttan
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
‹ki Yandan
Alttan
√
√
√
√
√
√
√
√
Giriş
Kilitleme
√
√
√
√
Birim Fiyatı (TL)
14,80
14,80
10,20
10,20
19,40
13,40
28,60
29,10
25,00
25,00
25,00
25,00
34,20
28,20
28,20
43,40
43,90
43,40
43,90
43,40
*Metal Mandall› modellerde son rakam “4” yerine “7” olmalıd›r.
24 Kontaklı, 16 A (PG 21)
Ürün Kodu
44
EBM24CP00
EBM24CF00
EBM24FU10
EBM24PU10
EBM24FD24
EBM24PM44
EBM24CF00
EBM24CP00
EBM24GU10
EBM24GU30
EBM24GU34*
EBM24GM44*
EBM24GD14*
EBM24GD24*
EBM24FU10
EBM24FU30
EBM24PU10
EBM24PU30
EBM24PU34*
EBM24FM44*
EBM24PM44*
EBM24PM47
EBM24FD14*
EBM24FD24*
EBM24PD14*
EBM24PD24*
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
Duvar Bofl Gövde
Duvar Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Makine Prizi
Duvar Fifli
Duvar Fifli
Duvar Prizi
Duvar Prizi
*Metal Mandall› modellerde son rakam “4” yerine “7” olmalıd›r.
Yandan
Üstten
Üstten
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Üstten
Alttan
Alttan
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
‹ki Yandan
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Birim Fiyatı (TL)
20,50
20,50
10,50
10,50
22,90
13,40
31,60
32,10
30,80
30,80
30,80
30,80
43,40
33,60
34,00
34,00
52,10
52,60
52,10
52,60
Endüstriyel Tip Fiş ve Prizler
32 Kontaklı, 16 A (PG 21)
Ürün Kodu
EBM32FU10
EBM32PM44
EBM32PU10
EBM32FM44
EBM16CF00
EBM16CP00
EBM32CF00
EBM32CP00
EBM32GU10
EBM32GU30
EBM32GM44*
EBM32FU10
EBM32FU30
EBM32PU10
EBM32PU30
EBM32FM44*
EBM32PM44*
EBM32PM48
EBM32TABAN
EBM32PU14
EBM32PU34
Tip
Çekirdek Fifl (1-16)
Çekirdek Priz (1-16)
Çekirdek Fifl (17-32)
Çekirdek Priz (17-32)
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Makine Prizi
Taban
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Opsiyon
Giriş
**
**
Kilitleme
Yandan
Üstten
Alttan
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Alttan
Alttan
Alttan
**
**
**
**
√
√
√
√
Yandan
Üstten
√
Birim Fiyatı (TL)
14,80
14,80
15,00
15,00
13,80
13,80
18,70
43,40
43,40
43,40
43,00
48,30
48,30
48,30
30,00
56,00
56,00
*Metal Mandall› modellerde son rakam “4” yerine “8” olmalıd›r. **İsteğe bağlı PG29 delik için, ürün kodu sonuna PG21 ibaresi eklenmelidir.
48 Kontaklı, 16 A (PG 29)
Ürün Kodu
EBM48PU10
EBM48FU10
EBM48FU30
EBM48PM44
EBM24CF00
EBM24CP00
EBM48CF00
EBM48CP00
EBM48GU10
EBM48GU30
EBM48GM44*
EBM48FU10
EBM48FU30
EBM48PU10
EBM48PU30
EBM48FM44*
EBM48PM44*
EBM48PM48
EBM48TABAN
EBM48PU14
EBM48PU34
Tip
Çekirdek Fifl (1-24)
Çekirdek Priz (1-24)
Çekirdek Fifl (25-48)
Çekirdek Priz (25-48)
Uzatma Bofl Gövde
Uzatma Bofl Gövde
Makine Bofl Gövde
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Makine Prizi
Taban
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Giriş
Kilitleme
Yandan
Üstten
Alttan
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Alttan
Alttan
Alttan
√
√
√
Yandan
Üstten
√
√
Giriş
Kilitleme
Birim Fiyatı (TL)
20,50
20,50
20,50
20,50
14,30
14,30
18,70
55,30
55,30
55,30
55,30
59,70
59,70
59,70
40,00
66,50
66,50
*Metal Mandallı modellerde son rakam “4” yerine “8” olmalıd›r.
6 Kontaklı, 35 A (PG 21)
Ürün Kodu
EBM606CP00
EBM606FU10
EBM606CF00
EBM606PD14
EBM606CF00
EBM606CP00
EBM606FU10
EBM606FU30
EBM606PU10
EBM606PU30
EBM606PU34*
EBM606FM44*
EBM606PM44*
EBM606FD14*
EBM606FD24*
EBM606PD14*
EBM606PD24*
Tip
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Duvar Fifli
Duvar Fifli
Duvar Prizi
Duvar Prizi
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Üstten
Alttan
Alttan
Yandan
‹ki Yandan
Yandan
‹ki Yandan
√
√
√
√
√
√
√
Giriş
Kilitleme
Birim Fiyatı (TL)
18,40
18,40
28,60
28,60
28,60
28,60
37,80
31,80
31,80
47,00
47,50
47,00
47,50
*Metal Mandallı modellerde son rakam “4” yerine “7” olmalıd›r.
12 Kontaklı, 35 A (PG 21)
Ürün Kodu
EBM612PU10
EBM612PM44
EBM606CF00
EBM606CP00
EBM612CF00
EBM612CP00
EBM612FU10
EBM612FU30
EBM612PU10
EBM612PU30
EBM612FM44*
EBM612PM44*
Tip
Çekirdek Fifl (1-6)
Çekirdek Priz (1-6)
Çekirdek Fifl (7-12)
Çekirdek Priz (7-12)
Uzatma Fifli
Uzatma Fifli
Uzatma Prizi
Uzatma Prizi
Makine Fifli
Makine Prizi
Yandan
Üstten
Yandan
Üstten
Alttan
Alttan
√
√
Birim Fiyatı (TL)
18,40
18,40
18,40
18,40
50,60
50,60
50,60
50,60
55,50
55,50
*Metal Mandall› modellerde son rakam “4” yerine “8” olmalıd›r.
45
Endüstriyel Tip Fiş ve Prizler
6 Kontaklı (4 x 80A + 2 x 16A) (PG 21)
Ürün Kodu
EBM806CF00
EBM806CP00
EBM806CF00
EBM806CP00
EBM806FU30
EBM806FM44
EBM806PM44
EBM806PU30
EBM806PD14
Tip
Giriş
Çekirdek Fifl
Çekirdek Priz
Uzatma Fifli
Makina Fifli 4 Mandal Makaral› Kilitleme
Makina Prizi Girifl 4 Mandal Makaral› Kilitleme
Uzatma Prizi
Duvar Prizi
Kilitleme
Üst
Alttan
Alttan
Üstten
Yandan
Birim Fiyatı (TL)
23,90
23,90
34,10
37,30
37,30
34,10
52,50
√
√
√
*Metal Mandall› modellerde son rakam 4 yerine 7 olmalıd›r.
EBM806FU10
EBM806PD14
12 Kontaklı, 2 x (4 x 80A + 2 x 16A) (PG 21)
Ürün Kodu
EBM812FU30
EBM812PM44
EBM806CF00
EBM806CP00
EBM812CF00
EBM812CP00
EBM812FU30
EBM812FM44
EBM812PM44
EBM812PU30
Tip
Giriş
Çekirdek Fifl (1-6)
Çekirdek Priz (1-6)
Çekirdek Fifl (7-12)
Çekirdek Priz (7-12)
Uzatma Fifli
Makina Fifli 4 Mandal Makaral› Kilitleme
Makina Prizi Girifl 4 Mandal Makaral› Kilitleme
Uzatma Prizi
Kilitleme
Üst
Alttan
Alttan
Üstten
Birim Fiyatı (TL)
23,90
23,90
23,90
23,90
61,60
66,50
66,50
61,60
√
√
*Metal Mandall› modellerde son rakam 4 yerine 7 olmalıd›r.
Aksesuarlar
Ürün Kodu
EBMKE
Özellik
EBMKD
EBMKE
EBMKD
Birim Fiyatı (TL)
Markalama Dişi
Markalama Erkek
3,00
1,70
Pano Tipi Priz
Ürün Kodu
EPREU1M
EPRUS1H
EPREU1M
EPRUS1H
EPREU2G
EPREU2GL
Özellik
Renk
Kutu Adeti
Pano Prizi, Avrupa Schuko Tip 1
Amerikan, Tip1
Ray Tipi
Ray Tipi, Ledli
Birim Fiyatı (TL)
30
30
10
10
3,65
4,20
7,30
10,00
Kauçuk Serisi Fiş Priz
Ürün Kodu
EKS116F
EKS116P
EKS116PG1
EKS116PG3
EKS325F
EKS325P
EKS325PGP30
EKS325PG21
EKS325PG12
EKS116PG3
46
EKS325F
EKS116F
Tip
Özellik
Birim Fiyatı (TL)
Düz Fiş
Uzatma Priz
Grup Priz Tekli
Grup Priz Üçlü
Düz Fiş
Uzatma Priz
Grup Priz Üçlü
Grup Priz Üçlü
Grup Priz Üçlü
1 x 16
1 x 16
1 x 16
1 x 16
1 x 25
1 x 25
1 x 25
2 x (3x25) + 1 (1x16)
1 x (3x25) + 2 (1x16)
4,00
5,60
7,00
14,80
5,80
9,00
26,80
25,30
23,80
EPREU2G
EPREU2GL
EKS116PG1
Işıklı
İkazlar
47
Işıklı İkazlar
IK Serisi
Iflıklı Kolonlar, komple yada modüler olarak satın alınabilir. Tak çevir sistemli aparat gerektirmeyen tam modüler sistemdir.
Ø 50 mm
KOMPLE IŞIKLI KOLON Çap 50 mm (100 mm aluminyum ayak, gövde ve lambaları ile birlikte)
LED
Birim Fiyat (TL)
IK51 L * X M 03
IK52 L * X M 03
IK53 L * X M 03
IK54 L * X M 03
IK55 L * X M 03
LED Flaşörlü
42,10
65,00
87,90
110,80
133,70
IK51 F * X M 03
IK52 F * X M 03
IK53 F * X M 03
IK54 F * X M 03
IK55 F * X M 03
Birim Fiyat (TL)
47,70
76,20
104,70
133,20
161,70
Tek Katlı Buzzer
IKM 5Z * M 03
Birim Fiyat (TL)
49,20
Ø 70 mm
KOMPLE IŞIKLI KOLON Çap 70 mm (100 mm plastik ayak, gövde ve lambaları ile birlikte)
LED
Birim Fiyat (TL)
IK71 L * X M 01
IK72 L * X M 01
IK73 L * X M 01
IK74 L * X M 01
IK75 L * X M 01
LED Flaşörlü
46,60
71,60
96,60
121,60
146,60
IK71 F * X M 01
IK72 F * X M 01
IK73 F * X M 01
IK74 F * X M 01
IK75 F * X M 01
Birim Fiyat (TL)
52,20
82,80
113,40
144,00
174,60
Tek Katlı Buzzer
IKM 7Z * M 01
Birim Fiyat (TL)
54,10
*Bu alana “024” yazıldı€ında 24V AC/DC, “220” yazıldı€ında 220VAC gerilimde çalıflan LED’li lamba ile verilecektir. ***Son 3 hanedeki Ba€lantı tipini göstermektedir.
Detay için Ba€lantı modülleri kısmına bakınız. X yerine Z kondu€unda Buzzer eklenir. ‹lgili ölçüdeki Buzzer modül Fiyatı eklenecektir.
IP65 için ürün kodunun sonuna E eklenmelidir. Fiyat kat başına 1 TL’ dir
MODÜLLER
Her Iflıklı Kolon afla€ıdaki birimlerden oluflur,
1- Gövde ve Kapak
1. Kapak ve ana gövde
2. Sinyal modülü (5 renk, kırmızı, sarı, yeflil, mavi, beyaz)
3. Buzzer modülü
4. LED, Flaflörlü LED
5. Ba€lantı Elemanı
IKM 5 G Çap 50 mm
Birim Fiyat (TL)
15,00
1- Gövde ve Kapak
IKM 7 G Çap 70 mm
Birim Fiyat (TL)
17,60
1
3
* En fazla 5 modul üst üste monte edilebilir.
2
2- Sinyal Modülleri
Birim Fiyat (TL)
Isıya dayanıklı polikarbonat malzeme
IKM 5 50 mm
11,50
2- Sinyal Modülleri
Birim Fiyat (TL)
Isıya dayanıklı polikarbonat malzeme
IKM 7 70 mm
13,60
1
4
4
3- Buzzer Modülleri
IKM 5Z 024
50 mm / 90 dB
IKM 5Z 220
50 mm / 90 dB
IKAD02
IKAD01
IKAM01
IKAM02
IKAM03
Birim Fiyat (TL)
30,00
30,00
3- Buzzer Modülleri
IKM 7Z 024
70 mm / 90 dB
IKM 7Z 220
70 mm / 90 dB
Birim Fiyat (TL)
32,00
32,00
IKAM04
5
LAMBALAR
220 VAC
24 VDC
4
LED’li
IKM L 024
IKM L 024
IKM L 024
IKM L 024
IKM L 024
IKM L 220
IKM L 220
IKM L 220
IKM L 220
IKM L 220
Birim Fiyat (TL)
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
LED Flaşörlü
IKM F 024
IKM F 024
IKM F 024
IKM F 024
IKM F 024
IKM F 220
IKM F 220
IKM F 220
IKM F 220
IKM F 220
Not: Her Sinyal Modülü için bir lamba ilave edilecek.
48
Birim Fiyat (TL)
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
5- Bağlantı
IKA M 01
IKA M 02
IKA M 03
IKA M 04
IKA D 01
IKA D 02
IKA B 10
Birim Fiyat (TL)
100 mm plastik ayak
(Çap70'de Standard, Çap50’ye uygulanamıyor)
20 mm aluminyum ayak
100 mm aluminyum ayak (Çap50’de Standard)
500 mm aluminyum ayak
Duvar baglantısı, 100 mm aluminyum
Ayarlanabilir duvar dirse€i
10 cm boru
4,00
3,50
4,20
9,00
12,00
4,00
4,00
3,20
Işıklı İkazlar
YENİ
IF Serisi (Çok Fonksiyonlu Işıklı İkaz) Ø 22 mm Somunlu Bağlantı
IF Serisi
YENİ
• Tek gövde çok renk
• Ø22 mm somun ba€lant›l›
• Ayn› gövdede LED, Flaflör LED seçene€i
• 90 dB Buzzer
YENİ
YENİ
49
Işıklı İkazlar
F -X C h a n ge
F -X C h a n ge
!
PD
.d o
m
w
.c
o
c u -tr a c k
C
lic
m
.c
o
.d o
w
w
w
w
w
C
lic
k
k
to
to
bu
y
bu
y
N
O
N
O
W
W
!
PD
c u -tr a c k
IF5P
MOR - BUZZER
PURPLE - BUZZER
+24V DC
BEYAZ / WHITE
+24V DC
KIRMIZI / RED
+24V DC
MAVø / BLUE
+24V DC
SARI / YELLOW
+24V DC
YEùøL / GREEN
+24V DC
6øYAH / BLACK
Ürün Kodu
IKAM06
IFAB01
IF5M024ZM05
IF5M220ZM05
IF5M024XM05
IF5M220XM05
IF5*024X05
IF5*024Z05
IF5P024XM05
IF5P024ZM05
IFAB01
Işık
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
-24V DC
Özellik
Nominal Gerilim
Buzzerl›
Buzzerl›
Tek Renk
Tek Renk Buzzerl›
PLC uyumlu + Buzzerlı
PLC uyumlu
Ayaklı Adaptasyon Parçası
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73,00
73,00
58,00
58,00
55,00
70,00
55,00
70,00
6,70
24V AC/DC
220V AC
24V AC/DC
220V AC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
24V AC/DC
Not: Ayak istendiği takdirde sf. 48’deki metal ayaklardan seçilmelidir. IFAB01 parçası ile kullanılmalıdır.
* Tek Renk
R: Kırmızı, G: Yeşil, Y: Sarı, B: Mavi, W: Beyaz
50
Motor Koruma
Şalterleri
51
Motor Koruma Şalterleri
Termik Manyetik Korumalı
Ürün Kodu
MKS1TM-0.40
MKS1TM-0.16
MKS1TM-0.25
MKS1TM-0.40
MKS1TM-0.63
MKS1TM-1
MKS1TM-1.6
MKS1TM-2.5
MKS1TM-4
MKS1TM-6.3
MKS1TM-10
MKS1TM-16
MKS1TM-20
MKS1TM-25
Akım Ayar
Aralığı (A)
0.10 - 0.16
0.16 - 0.25
0.25 - 0.40
0.40 - 0.63
0.63 -1.00
1.00 - 1.60
1.60 - 2.50
2.50 - 4.00
4.00 - 6.30
6.30 - 10.0
10.0 -16.0
16.0 - 20.0
20.0 - 25.0
Back up Koruması-On Sigorta (A)
Anahtarlama Kapasitesi (kA)
230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V
Kutu
Adedi
8O
8O
8O
8O
8O
8O
8O
25
35
50
50
63
63
63
20
25
35
35
35
50
50
100
100
100
100
100
6
6
6
6
6
6
6
6
100
100
100
100
100
6
6
6
6
6
6
6
6
100
100
100
100
100
3
3
3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
100
100
100
100
100
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Birim Fiyatı
(TL)
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
57,20
Aksesuarlar
Ürün Kodu
MKS1-KES
MKS1-YKD00
MKS1-K
MKS1-KE
MKS1-KES
MKS1-YKD00
MKS1-YKD01
MKS1-YKD11
MKS1-DGR-5
MKS1-DGR-6
MKS1-AR-5
MKS1-AR-6
Tip
Özellik
Kutu Adedi
MKS Kutusu
MKS Kutusu
MKS Kutusu
Yard›mc› Kontak
Yard›mc› Kontak
Yard›mc› Kontak
Düflük Gerilim Bobini
Düflük Gerilim Bobini
Açma Bobini
Açma Bobini
Bofl
Acil Stop Butonlu
Acil Stop Butonlu - Sinyalli
2 NK
1 NA + 1 NK
2 NA
220V
400V
220V
400V
1
1
1
4
4
4
1
1
1
1
Birim Fiyatı (TL)
17,50
20,40
23,00
9,50
9,50
9,50
23,80
23,80
23,80
23,80
MKS1-DGR-5
Termik Korumalı
TSP-Kutulu Tip
Ürün Kodu
TSP-0.32
Akım Ayar Aralığı (A)
Montaj Tipi
Buton Kılıfı
Kutu Adedi
O.l8 - 0.32
0.30 - 0.55
0.40 - 0.70
0.60 - 1.00
0.90 - 1.60
1.50 - 2.50
2.40 - 3.50
3.20 - 5.50
5.00 - 8.50
8.OO - 13.00
11.00 - 16.00
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Ustü
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Üstü
S›va Üstü
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Akım Ayar Aralığı (A)
Montaj Tipi
Buton Kılıfı
Kutu Adedi
O.18 - 0.32
0.30 - 0.55
0.40 - 0.70
0.60 - 1.00
0.90 - 1.60
1.50 - 2.50
2.40 - 3.50
3.20 - 5.50
5.00 - 8.50
8.OO - 13.00
11.00 - 16.00
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
S›va Alt›
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
Etanj
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TSP-0.32
TSP-0.55
TSP-0.70
TSP-1.OO
TSP-1.6O
TSP-2.50
TSP-3.50
TSP-5.50
TSP-8.50
TSP-13.0
TSP-16.0
Birim Fiyatı (TL)
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
TSG-Ankastre Tip
Ürün Kodu
TSG-0.32
52
TSG-0.32
TSG-0.55
TSG-0.70
TSG-1.00
TSG-1.60
TSG-2.50
TSG-3.50
TSG-5.50
TSG-8.50
TSG-13.0
TSG-16.0
Birim Fiyatı (TL)
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
99,00
Seviye Kontrol
Flatörleri
53
Seviye Kontrol Flatörleri
Kobra Kafalı
Ürün Kodu
SKF
SKF-0.5
SKF
SKF-3
SKF-5
SKF-1O
SKF-15
SKF-20
SKF-35
Faz Sayısı
Kablo Uzunluğu (m)
Birim Fiyatı (TL)
1
1
1
1
1
1
1
1
0,50
1,75
3
5
10
15
20
35
28,00
31,50
35,00
41,00
56,00
79,00
102,00
167,00
Faz Sayısı
Kablo Uzunluğu (m)
Birim Fiyatı (TL)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,75
3
5
10
15
20
30
27,00
32,00
33,00
39,00
54,00
72,00
97,00
127,00
Ampul Kafalı
Ürün Kodu
SKF1A
SKF1A-1*
SKF1A*
SKF1A-3*
SKF1A-5*
SKF1A-10*
SKF1A-15*
SKF1A-20*
SKF1A-30*
* Kodun sonuna “N” harfi gelirse Neoprene kablo ile tedarik edilir. (Fiyat Sorunuz.)
Siviç Hareketli
Ürün Kodu
SK5P
SK5B
SK5P
54
Hareketli
Bakır Şamandıra
√
√
Birim Fiyatı (TL)
42,00
88,00
Kontaktörler
55
Kontaktörler
HN Serisi Kontaktörler
Ürün Kodu
HN0601NU
HN0901NU
HN1301NU
HN40NU
HN65NU
Anma Akımı
(A) 380V AC3
HN0601N*
HN0610N*
HN0901N*
HN0910N*
HN1301N*
HN1310N*
HN1701N*
HN1710N*
HN2501N*
HN2510N*
HN33N*
HN40N*
HN46N*
HN55N*
HN65N*
6
6
9
9
13
13
17
17
25
25
33
40
46
55
65
Anlık Termik
Yardımcı
Akımı (A)
Kontaklar
Ith
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
45
45
60
65
80
1 NK
1 NA
1 NK
1 NA
1 NK
1 NA
1 NK
1 NA
1 NK
1 NA
Güç (kW)
220-240V
380-415V
660V
Kutu
Adedi
1,5
1,5
2,2
2,2
3,2
3,2
4
4
6
6
7,5
11
15
17
18,5
3
3
4
4
6
6
7,5
7,5
11
11
15
22
22
30
35
4
4
4,5
4,5
6,5
6,5
8,5
8,5
12,5
12,5
18,5
30
25
33
45
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Birim Fiyatı
(TL)
27,50
27,50
31,50
31,50
35,00
35,00
43,00
43,00
51,00
51,00
59,00
63,00
156,00
161,00
164,00
Aksesuarlar
Ürün Kodu
HNMK1
HNYU22
HNYYB11
HNMK1
HNYU04
HNYU40
HNYU13
HNYU31
HNYU22
HNYU20
HNYU02
HNYU11
HNYYB11
Özellik
9-13 A için Kilitlerne Aparat›
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
9-65 A için Üst Yard›mc› Kontak
17-65 A için Yan Yard›mc› Kontak
Ürün Kodu
4 NK
4 NA
1 NA + 3 NK
3 NA + 1 NK
2 NA + 2 NK
2 NA
2 NK
1 NA + 1 NK
1 NA + 1 NK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Özellik
Kutu Adedi
HN09-HN13
HN17-HN40
1
1
*Gerilim Seçimi için afla€›daki kodlar› kullan›n›z
Kod
56
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
4,00
18,80
18,80
18,80
18,80
18,80
11,50
11,50
11,50
8,00
Kontaktör Bobini
IH13*
IH25*
IH13U
Kontak Düzeni
B
C
O
F
G
U
W
X
Z
Gerilim
440V / 50 HZ
366V / 50 HZ
110-115V / 50-60 HZ
24V / 50-60 HZ
48V / 50HZ
220-230V / 50-60 HZ
380-400V / 50-60 HZ
220-240V / 50 HZ
480-500V / 50 HZ
Birim Fiyatı (TL)
11,00
12,50
Kontaktörler
Termik Röle
Ürün Kodu
JA25A
Akım Ayar Aralığı (A)
Kutu Adedi
0.15 - 0.25
0.22 - 0.33
0.30 - 0.45
0.42 - 0.63
0.60 - 0.90
0.85 - 1.27
1.20 - 1.75
1.70 - 2.60
2.50 - 3.70
3.60 - 5.40
5.30 - 7.50
7.30 - 10.2
10.0 -15.0
13.5 - 20.0
18.0 - 26.0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
JA25A
JA25B
JA25C
JA25D
JA25E
JA25F
JA25G
JA25H
JA25I
JA25L
JA25M
JA25N
JA250
JA25P
JA25Q
Birim Fiyatı (TL)
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
36,00
38,00
38,00
38,00
Kontaktörlü ve Termik Röleli Direkt Yol Vericiler
HJ12 - HJ22 Kutulu
Ürün Kodu
HJ12X09UB
HJ12X09UA
HJ12X09UB*
HJ12X09UC*
HJ12X09UD*
HJ12X09UE*
HJ12X09UF*
HJ12X09UG*
HJ12X09UH*
HJ12X09UI*
HJ12X09UL*
HJ12X09UM*
HJ12X13UN
HJ22X17UO*
HJ22X25UP*
HJ22X25UQ*
Tip
Akım Ayar
Aralığı (A)
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
Start ve reset butonlu kutu
0.15 - 0.25
0.22 - 0.33
0.30 - 0.45
0.42 - 0.63
0.60 - 0.90
0.85 - 1.27
1.20 - 1.75
1.70 - 2.60
2.50 - 3.70
3.60 - 5.40
5.30 - 7.50
7.30 -10.2
10.0 - 15.0
13.5 - 20.0
18.0 - 26.0
Kontaktör
Güç (kW)
Anma Akımı (A)
380 - 415V
380V
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
13
17
25
25
0,06
0,09
0,12
0,15
0,24
0,37
0,55
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
Kutu
Ebadı
Birim Fiyatı
(TL)
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
2. Boy
4. Boy
4. Boy
4. Boy
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
114,00
115,00
141,00
141,00
141,00
Kutu
Ebadı
Birim Fiyatı
(TL)
1. Boy
1. Boy
1. Boy
1. Boy
1. Boy
112,00
112,00
112,00
112,00
112,00
115,00
130,00
138,00
138,00
*Kodun sonuna S konuldu€unda S1OOK sinyal lambas› kutuya montajlan›r (S1OOK Fiyatı eklenmelidir.)
HJ11 - HJ 21 Kutulu
Ürün Kodu
HJ11A09UG
HJ11A09UG
HJ11A09UH
HJ11A09UI
HJ11A09UL
HJ11A09UM
HJ11A13UN
HJ21A17UO
HJ21A25UP
HJ21A25UQ
Tip
Akım Ayar
Aralığı (A)
›fl›kl› aç-kapa
Anahtarlı,
reset butonlu
ve 10 mm
kablolu sinyal
lambal› kutu
1.20 - 1.75
1.70 - 2.60
2.50 - 3.70
3.60 - 5.40
5.30 - 7.50
7.30 -10.2
10.0 - 15.0
13.5 - 20.0
18.0 - 26.0
Kontaktör
Güç (kW)
Anma Akımı (A)
380 - 415V
380V
9
9
9
9
9
13
17
25
25
0.55
1.1O
1.50
2.20
3.00
4.00
5,50
7,50
11.00
3. Boy
3. Boy
3. Boy
Boş Kutu
Ürün Kodu
HJ11
HJ12
HJ21
HJ22
Tip
Kutu Adedi
1. Boy
2. Boy
3. Boy
4. Boy
1
1
1
1
Birim Fiyatı (TL)
28,00
30,00
30,00
33,00
57
Endüstriyel Tip
Röleler ve
Soketler
58
Endüstriyel Tip Röleler ve Soketler
Endüstriyel Röleler
Ürün Kodu
RE1P08DC024
RE1P08AC012
RE1P08AC024
RE1P08AC048
RE1P08AC11O
RE1P08AC220
RE1P08DC012
RE1P08DC024
RE1P08DC048
RE1P08DC11O
RE1P11AC012
RE1P11AC024
RE1P11ACD48
RE1P11AC110
RE1P11AC220
RE1P11DC012
RE1P11DC024
RE1P11DC048
RE1P11DC11O
Pin Sayısı
Bobin Gerilimi
Kontak Sayısı
Kutu Adedi
8 pinli
8 pinli
8 pinli
8 pinli
8 pinli
8 pinli
8 pinli
8 pinli
8 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
11 pinli
12V AC
24V AC
48V AC
11OV AC
230V AC
12V DC
24V DC
48V DC
110V DC
12V AC
24V AC
48V AC
110V AC
230V AC
12V DC
24V DC
48V DC
110V DC
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
2 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
3 De€iflken Kontak
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Birim Fiyatı (TL)
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
21,40
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
Röle Soketleri
Ürün Kodu
RS1P08*1
RS1P11*1
RS1PO8G1
Pin Sayısı
8 pinli
11 pinli
Renk*
Kutu Adedi
10
10
Birim Fiyatı (TL)
5,80
7,00
*Renk Seçene€i; M: Mavi, H: Siyah, G: Gri
59
Emas A.Ş. patentiyle
Dijital ve Analog
modelleriyle
Zamansız elektrik kesintileri
sonrasında ve ani voltaj değişiklikleri
nedeniyle elektrikli cihazlarınızın
arızalanmasına son verecek,
ECKR ile;
•
Elektrik kesintileri sonrasında
yaşanan voltaj değişikliklerine karşı
evinizdeki tüm cihazlar korunur.
•
Elektrik enerjisinden güvenli şekilde
faydalanılır,
•
İşyerlerinizde; Makinalarınızın kontrol
pano ve ekipmanları, PLC panoları,
bilgisayarlar, monitörler, TV ekranları
ve diğer tüm elektrikli cihazlar,
elektrik dalgalanmalarından, voltaj
yükselme ve alçalmalarının vereceği
zararlardan korunur.
ECKR1A
ECKR1D
60
•
Elektrik kesintileri sonrasında yaşanan
voltaj değişikliklerine karşı koruma
•
Yüksek enerji piklerine karşı koruma
•
Düşük (<150V) ve Yüksek (>260V)
gerilimseviyelerine karşı koruma
•
Ayarlanabilir açılış gecikmesi (10-99 sn)
•
2 koruma modu
•
Çıkış ve koruma modu takip ledleri
•
3 dijit display (ECKR1D)
•
35 mm’lik raya montaj edilebilir
Elektronik
Röleler
Elektronik Röleler
YENİ
ECKR Elektrikli Cihaz Koruma Rölesi
Elektrik kesintileri sonrasında yaşanan voltaj değişikliklerine karşı koruma
ECKR Teknik Özellikler
Teknik Bilgiler
Mekanik Ömür
Elektronik Ömür
Çalışma Sıcaklığı
Koruma Sınıfı
Çalışma Gerilimi
Nominal Kontak Akımı
Minimum, Maksimum Gerilim
Maksimum Kontak Gücü
Çalışma Frekansı
Çalışma Gücü
Maksimum Peak Akım
Maksimum Peak Gerilim
Ağırlık
Cevaplama Süresi
Clamping Gerilim
Clamping Akım
Koruma Kapasitesi
Standart
500.000
10.000
-5/+40 °C
IP 20
150-260V AC
40 A
150-260V AC
10.500 VA
50 Hz
2W
4500 A
6000 V
ECKR1D 147±5 gr.
ECKR1A 140±5 gr.
8 - 20 µs
775 V
Ip 50 Amp.
125 J (joules)
TS EN 60255
ECKR UYGULAMA Şeması
YENİ
Ürün Kodu
ECKR1A
ECKR1D
ECKR1A
Özellik
Nominal Gerilim
Kutu Adedi
Analog
Dijital (Gerilim göstergeli)
220V AC
220V AC
1
1
Birim Fiyatı (TL)
52,00
67,00
EKCR1D
61
Elektronik Röleler
Analog Zaman Röleleri
Tek Röleli
RZ1A1A12S-25
Ürün Kodu
Fonksiyon
Zaman Aralığı
Çalışma Gerilimi
Kontak Sayısı
RZ1A1A03*-1
RZ1A1A03*-25
RZ1A1A06*-1
RZ1A1A06*-25
RZ1A1A12*-1
RZ1A1A12*-25
RZ1A1A30*-1
RZ1A1A30*-25
RZ1A1A60S-1
RZ1A1A60S-25
RZ1A1B03*-1
RZ1A1B03*-25
RZ1A1B06*-1
RZ1A1B06*-25
RZ1A1B12*-1
RZ1A1B12*-25
RZ1A1B30*-1
RZ1A1B30*-25
RZ1A1B60S-1
RZ1A1B60S-25
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
Çekmede Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
B›rakmada Gecikme
0.3 - 3 sn/dk
0.3 - 3 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
1.2 - 12 sn/dk
1.2 -12 sn/dk
3 - 30 sn/dk
3 - 30 sn/dk
6 - 60 sn/dk
6 - 60 sn/dk
0.3 - 3 sn/dk
0.3 - 3 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
1.2 -12 sn/dk
1.2 - 12 sn/dk
3 - 30 sn/dk
3 - 30 sn/dk
6 - 60 sn/dk
6 - 60 sn/dk
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC - 220V AC
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 Degiflken Kontak
1 Degiflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
Kutu
Adedi
Birim
Fiyatı
(TL)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
45,00
Birim
Fiyatı
(TL)
Çift Röleli
RZ1A2C06S-2
Ürün Kodu
Fonksiyon
Zaman
Aralığı
Çalışma
Gerilimi
Kontak Sayısı
Kutu
Adedi
RZ1A2C03*-1
RZ1A2C03*-2
RZ1A2C03*-5
RZ1A2C06*-1
RZ1A2C06*-2
RZ1A2C06*-5
RZ1A2C12*-1
RZ1A2C12*-2
RZ1A2C12*-5
RZ1A2C30*-1
RZ1A2C30*-2
RZ1A2C30*-5
RZ1A2C60S-1
RZ1A2C60S-2
RZ1A2C60S-5
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
Çekmede ve B›rakmada Gecikme
0.3 - 3 sn/dk
0.3 - 3 sn/dk
0.3 - 3 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
0.6 - 6 sn/dk
1.2 -12 sn/dk
1.2 -12 sn/dk
1.2 -12 sn/dk
3 - 30 sn/dk
3 - 30 sn/dk
3 - 30 sn/dk
6 - 60 sn/dk
6 - 60 sn/dk
6 - 60 sn/dk
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1 De€iflken Kontak + 1 Normalde Aç›k Kontak
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* Zaman Modu: S: saniye (sn); M: dakika(dk)
Not 1: 48x48 çerçeve talepedildi€i takdirde ücretsiz olarak tedarik edilir.
Not 2: Tüm elektronik röleler RS1P08 Soketle birlikte kullan›lmaktad›r.
62
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
53,50
Elektronik Röleler
Dijital Zaman Röleleri
RZ1D1B-1
Fonksiyon*
Ürün Kodu
Çalışma
Gerilimi
Kontak Sayısı
Zaman
Aralığı
A
B
RZ1D1S-1
RZ1D1S-2
RZ1D1S-4
RZ1D1S-5
RZ1D1B-1
RZ1D1B-2
RZ1D1B-5
RZ1D1R-1
RZ1D1R-2
RZ1D1R-5
12V AC/DC
24V AC/DC
110V AC
220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
12V AC/DC
24V AC/DC
220V AC
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
0.1-99.59sn.
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
F1 F2 S1 S2 S3 S4
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
I
√
√
√
P
R
Kutu
Adedi
√
√
√
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Birim
Fiyatı
(TL)
130,00
130,00
130,00
130,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
135,00
Dijital Sayıcılar
Ürün Kodu
RZ1D1C-5
RZ1D1C-2
RZ1D1C-5
Çalışma Gerilimi
Kontak Sayısı
24V AC/DC
220V AC
1 De€iflken Kontak
1 De€iflken Kontak
Sayma Girişi
Reset Girişi
12-30V DC Pals 12-30V DC Pals
12-30V DC Pals 12-30V DC Pals
Kutu
Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Kutu
Adedi
Birim Fiyatı (TL)
1
1
135,00
135,00
Dijital Panelmetreler
Ürün Kodu
RDA1A
RDA1A
RDV1A
RDH1A
Tip
Çalışma Gerilimi
Ampermetre
Voltmetre
Frekansmetre
220/230V AC
220/230V AC
220/230V AC
Kontak Sayısı
Ölçme Girişi
1 De€iflken Kontak
0-5 A
1 De€iflken Kontak
0-600V AC
1 De€iflken Kontak 100-250V AC / 30-70 Hz
1
1
1
125,00
130,00
103,00
Motor Koruma Rölesi
Ürün Kodu Çalışma Gerilimi
RAM1S
RAM1S
3x380V AC
Kontak Sayısı
Faz Sırası Koruması
Faz Kaybı Koruması
1 De€iflken Kontak
√
√
Kutu
Adedi
1
Birim Fiyatı (TL)
70,00
*Fonksiyonlar
A: Çekmede Gecikme
B: B›rakmada Gecikme
F1: Flaflör, Çekmede Gecikme
F2: Flaflör, B›rakmada Gecikme
S1: Startl› B›rakmada Gecikme
S2: Startl› Çekmede Gecikme
S3: Start Kesilmesi ile B›rakmada.
S4: Startl› Çekmede Gecikme (2)
I: Bekleme (Inhibit)
P: Ön Panelden Start
R: Reserv
63
L51K23LUM324
Güvenlik
Grubu Ürünleri
64
Güvenlik Grubu Ürünleri
Acil Stop Butonu
CP/CM Serisi Şoklu Tip Acil Stop
Ürün Kodu
CP200EP
CP200EA30
CP200E30
CP200E31
CP200ES30
CP200EA30
CP200ECN30
CP200ECS30
CP200E
CP200EP
CM200E
Tip
Kontak Düzeni
Çap (mm)
Sinyalli
Anahtarlı
Çekmeli
Sinyalli, Çekmeli
Çevirmeli
Pencereli
Mantar
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
1 NK
30
30
30
30
30
30
40
40
40
Tip
Kontak Düzeni
Çap (mm)
Silindirik
Silindirik
1 NK
1 NA + 1 NK
1 NK
1 NK
1 NA + 1 NK
1 NK
1 NA + 1 NK
30
30
40
40
40
60
60
Renk
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11,90
11,90
12,00
22,00
11,90
12,50
11,90
14,00
14,50
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
10
10
10
5
5
11,50
15,20
11,50
11,50
15,20
11,50
15,20
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
10
10
14,90
17,00
B Serisi Acil Stop
Ürün Kodu
B200E30
B200E-E
B200E30
B102E30
B200E
B200E-E
B102E
B200E60
B102E60
Etiketli
Renk
KB Serisi Acil Stop
Ürün Kodu
Kontak Düzeni
KB12E
KB14E
Renk
1 NK
1 NA + 1 NK
KB12E
Acil Stop Kumanda Kutusu
PK Serisi
Ürün Kodu
Buton Sayısı
Özellik
Kutu Rengi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Tekli
Acil Stop Butonlu
Sar›-Siyah
1
27,25
Buton Sayısı
Özellik
Kutu Rengi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Tekli
Tekli
Tekli
Acil Stop
Acil Stop, Etiketli
72mm. Acil Stop
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Gri-Siyah
1
1
1
17,50
22,90
22,90
Buton Sayısı
Özellik
Kutu Rengi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Tekli
Acil Stop
Sar›-Gri
1
41,60
PK1SE
PK1SE
P Serisi
Ürün Kodu
P1EC400E40
P1EC400E40-K
P1C400E-72
P1EC400E40-K
P1C400E-72
M Serisi (Metal)
Ürün Kodu
M1C200E40
M1C200E40
65
Güvenlik Grubu Ürünleri
Sınır Şalter
L5 Serisi, Plastik Gövde Yavaş Hareketli
Ürün Kodu
L5K23LEM411
L5K23BEM621
YENİ
L5K23LUM324
L5K23LUM323
L5K23LEM411*
L5K23LEM412*
L5K23LEM511*
L5K23LEM621*
L5K23LEM622*
L5K23BEM621*
L5K23LUM321*
L5K23LUM322*
L5K23LUM323
L5K23LUM324
L5K23CPDE
Uç Eleman Tipi
Duyar Blok
Konstüksiyonu
Uç Eleman
Malzeme
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Mentefle
Döner Uç
Kıvrık Anahtar
Düz Anahtar
Anahtar
Anahtar
Acil Stop
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Plastik
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17,70
17,70
17,70
17,70
17,70
21,30
25,00
25,00
27,00
30,80
23,10
L51 Serisi, Metal Gövde, Yavaş Hareketli
Ürün Kodu
L51K23LUM321
L51K23HUM112
L51K23LUM321*
L51K23LUM322*
L51K23HUM111
L51K23HUM112
Uç Eleman Tipi
Duyar Blok
Konstüksiyonu
Uç Eleman
Malzeme
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Kıvrık Anahtar
Düz Anahtar
Metal Halka
Metal Halka, Resetli
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
1
1
1
1
33,30
33,30
31,50
43,50
L52 Serisi, Metal Gövde, Yavaş Hareketli
Ürün Kodu
L52K23HUM111
L52K23HUM112
L52K23LUM321*
L52K23LUM322*
L52K23HUM111
L52K23HUM112
Uç Eleman Tipi
Duyar Blok
Konstüksiyonu
Uç Eleman
Malzeme
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
Kıvrık Anahtar
Düz Anahtar
Metal Halka
Metal Halka, Resetli
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
Metal
1
1
1
1
40,30
40,30
38,50
50,50
* Pozitif açma özellikli
Çift El Kontrol Paneli
Ürün Kodu
CEKP
CEKP5
CEKPA
CEKPB
CEKPAB
CEKPB
Ürün Kodu
CEKA
CEKPAB
66
Açıklama
3 Delikli
5 Delikli
3 Delikli
1 adet CP200E (orta), 2 adet CM200MY (2 yan)
1 adet CP200E (orta), 2 adet CM200MY (2 yan)
Ayak
Birim Fiyatı (TL)
√
345,00
385,00
545,00
385,00
585,00
√
Aksesuar
Birim Fiyatı (TL)
Çift El Kontrol Paneli ‹çin Ayak
200,00
VT2050
Vinç Grubu
Ürünler
67
Vinç Grubu Ürünler
Vinç Kumanda Kutuları
PVK Serisi IP 65
Ürün Kodu
PVK2E
PVK4E
Buton Sayısı
Kutu Rengi
Kutu Adedi
2
3
4
5
6
7
8
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
1
1
1
1
1
1
1
PVK2E
PVK3E
PVK4E
PVK5E
PVK6E
PVK7E
PVK8E
Birim Fiyatı (TL)
43,00
59,10
68,00
83,10
92,00
128,80
137,70
PV Serisi IP 65
Ürün Kodu
PV3E30B4
PV7E30B444
PV3T1X2
PV3T1X4
PV3E30B2
PV3E30B4
PV5T1X44
PV4X22
PV4X44
PV5T1X22
PV5T1X44
PV5E30B22
PV5E30B42
PV9E30B4444
PV5E30B44
PV7T1X222
PV7T1X444
PV7E30B222
PV7E30B444
PV9T1X2222
PV9T1X4444
PV9E30B222AA20 PV9E30B2222
PV9E30B222AA20
PV9E30B4444
Buton Sayısı
Hız
Kutu Rengi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
2
2
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
7
9
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift-Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Tek H›zl›
Çift H›zl›
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-S›yah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
47,00
56,00
59,00
68,00
76,00
94,00
76,00
94,00
88,00
97,00
106,00
105,00
132,00
118,00
145,00
130,00
171,00
147,00
145,00
183,00
PV Serisi Yedekleri
Ürün Kodu
PVÇHBD - PVÇHSD - PVTHBD - PVTHSD
PVB1
PVB2
PVÇHBD
PVÇHSD
PVTHBD
PVTHSD
Tip
H›z
Start Kontak Blok
Stop Kontak Blok
Buton
Buton
Buton
Buton
Çift H›zl›
Çift H›zl›
Çift H›zl›
Çift H›zl›
Tek H›zl›
Tek H›zl›
Renk
Kutu Adedi
20
20
20
20
20
20
Birim Fiyatı (TL)
4,00
4,00
4,30
4,30
3,80
3,80
Çapraz Sınır Şalter, Metal Gövde, IP 65
Ürün Kodu
CSM02
YENİ
YENİ
CSM02
CSM04
VT4300
Kutu Adedi
1
1
Siviç Sayısı
Kutu Adedi
2
3
4
1
1
1
Birim Fiyatı (TL)
90,00
90,00
Tur Sivici, IP67
Ürün Kodu
VT2***
VT3***
VT4***
VT2050
Özellik
1 ileri, 1 geri kademe
2 ileri, 2 geri kademe
Birim Fiyatı (TL)
69,00
89,00
99,00
Not: Tur oranlar› 1/50, 1/75, 1/100, 1/150, 1/200, 1/300’dür.
Tur oran› için *** y›ld›z yerine, tur oran› 3 hane olarak ifade edilmektedir.
Örnek: VT2050
2 siviç Sayısın›, 050 tur oran›n› belli eder.
Tur Sivici Aksesuarları
Ürün Kodu
VTKAPLİN
68
Birim Fiyatı (TL)
10.00
PA1E40K
PA2E40P1
Asansör
Grubu
Ürünler
69
Asansör Grubu Ürünler
Asansör Revizyon Kutuları
PARK4SB
PY4ASB
PA3E40K2P1
Ürün Kodu
Buton
Sayısı
Özellik
Kutu Rengi
Kutu Adedi
Birim Fiyatı (TL)
PY4ASM1
PY4ASM2
PY4ASB
PA3E40K20P1
PA9E40P2
PARKBOS
PARK4SB
PARK4B
PA1E40K
PA2E40P1
PA4-01
PA5-01
PA6-01
PA8-01
4
4
4
3
9
0
4
3
1
1
4
5
6
8
2 oklu buton, 1 acil stop, 1 seçici, 4 kontak (monoblok)
2 oklu buton, 1 acil stop, 1 seçici, 7 kontak (monoblok)
2 oklu buton, 1 acil stop, 1 seçici, 8 kontak (B tipi)
Emniyet-‹kiz-Priz
4 Start-Priz-Acil Stop-Seçici
2 oklu buton, 1 acil stop, 1 seçici (B tipi)
2 oklu buton, 1 acil stop, (B tipi)
1 acil stop, plastik 60mm Etiketli
1 acil stop, Priz
1 acil stop, 1 düz yuvarlak, 1 çiftli düz, 1 Pako
2 oklu buton, 1 acil stop, 1 Pako, 1 Sinyal, 1 Priz
1 acil stop, 1 çiftli düz, 2 seçeci, 1 Pako, 1 düz yuvarlak
1 oklu buton, 1 düz yuvarlak, 1 Pako, 1 çiftli düz, 2 seçici,1 acil stop
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Gri
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
Sar›-Siyah
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
35,00
40,00
55,00
45,00
102,35
19,00
50,00
42,00
23,10
25,00
88,50
94,85
117,50
137,10
Not: Kutular IP65’dir ancak üzerine tak›lan en düsük IP’li butonun IP’si kabul edilir.
YENİ
YENİ
PA1E40K
PA6-01
70
PA2E40P1
PA8-01
PA4-01
PA9E40P2
PA5-01
Asansör Grubu Ürünler
Asansör Sivici
Ürün Kodu
Z70
Z71
Z73
Z74
Z70
Z71
Z72
Z73
Z74
Tip
Kutu Adedi
Fifl
Priz-Tek Girifl
Priz-Çift Girifl
Fifl
Priz-Tek Girifl
16
16
16
16
16
Birim Fiyatı (TL)
5,10
7,20
7,20
3,00
4,70
Sınır Şalterler Grubu
Ürün Kodu
L5K23MUM332R
L5K13MEL123A
L5K13MEL123*
L5K13MEL123A*
L5K23MUM331R*
L5K23MUM332R*
L51K13MEL123*
L51K13MEL123A*
L51K23MUM331R*
L51K23MUM332R*
Uç Eleman Tipi
Duyar Blok
Konstrüksiyonu
Uç Eleman
Malzemesi
Aç›sal Makara Cift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Do€rusal Makara, Resetli
Do€rusal Makara, Resetli
Aç›sal Makara Çift Yön
Aç›sal Makara Çift Yön
Do€rusal Makara, Resetli
Do€rusal Makara, Resetli
Plastik
Plastik
Plastik
Plastik
Metal
Metal
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Metal
Metal
Lastik
Lastik
Metal
Metal
Birim Fiyatı (TL)
26,30
28,40
19,40
19,40
40,80
40,60
40,60
* Pozitif açma özellikli
71
Kumanda Butonları
B
Serisi Kumanda Butonlar› Seçim Tablosu
Seri
Kontak Blok Kombinasyonu
B
1 K 2
Kontak Blok Tipi
B
Buton Tipi
B Serisi Ø 22 mm
Kumanda Butonu
Kontak Blok Tipi
1
Start - Butonluk
0
Bofl
2
Stop - Butonluk
1
Start - Butonluk
2
Stop - Butonluk
Ifl›k Blo€u Tipi
O
Bofl
B
100-230 V AC/DC Beyaz Ledli
K
100-230 V AC/DC K›rm›z› Ledli
M
100-230 V AC/DC Mavi Ledli
S
100-230 V AC/DC Sar› Ledli
Y
100-230 V AC/DC Yeflil Ledli
5
12-30 V AC/DC Beyaz Ledli
6
12-30 V AC/DC K›rm›z› Ledli
7
12-30 V AC/DC Mavi Ledli
8
12-30 V AC/DC Sar› Ledli
9
12-30 V AC/DC Yeflil Ledli
Q
Özel Gerilim Beyaz Ledli
X
Özel Gerilim K›rm›z› Ledli
V
Özel Gerilim Mavi Ledli
W
Özel Gerilim Sar› Ledli
Z
Özel Gerilim Yeflil Ledli
3*
Ifl›kl› Blok - Ba9S Neon Ampule Uygun Duylu
* Sadece B Serisi Kumanda Butonlar› ‹çin
D
Yayl› Tip Butonlar
D
F
H
M
Düz, Yuvarlak
K
K›rm›z›
M
Mavi
Anahtarlı Tip Butonlar
S
Sar›
AA20
AA21
AA30
AA31
AA32
AC20
AC30
Anahtarlı, 2 Pozisyonlu, kal›c›l› (0-I)
Y
Yeflil
Anahtarlı, 2 Pozisyonlu, dönüfllü (0-I)
H
Siyah Mat
Çıkık, Yuvarlak
Mantar Ø 40 mm
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, kal›c›l› (II-0-I)
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, tek dönüfllü (II-0-I)
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, çift dönüfllü (II-0-I)
Anahtarlı, 2 Pozisyonlu, kal›c›l› (II-0-I)
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, kal›c›l› (II-0-I)
Anahtar›n ç›kar›labildi€i pozisyon
Seçici Tip Butonlar
S20
S21
S30
S31
S32
SL20
SL21
SL30
SL31
SL32
T20
T21
R20
R21
Seçici, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l› (0-I), 60˚
Seçici, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü (0-I), 60˚
Seçici, 3 Pozisyonlu, Kal›c›l› (II-0-I), 60˚
Seçici, 3 Pozisyonlu, Tek Dönüfllü (II-0-I), 60˚
Seçici, 3 Pozisyonlu, Çift Dönüfllü (II-0-I), 60˚
Seçici, 2 Pozisyonlu, Ifl›kl› Kal›c›l› (0-I)
Seçici, 2 Pozisyonlu, Ifl›kl› Dönüfllü (0-I)
Seçici, 3 Pozisyonlu, Ifl›kl› Kal›c›l› (II-0-I)
Seçici, 3 Pozisyonlu, Ifl›kl› Tek Dönüfllü (II-0-I)
Seçici, 3 Pozisyonlu, Ifl›kl› Çift Dönüfllü (II-0-I)
Seçici, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l› (0-I), 90˚
Seçici, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü (0-I), 90˚
Seçici, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l› (0-I), 45˚
Seçici, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü (0-I), 45˚
Acil Stop, Silindirik Kafal› Ø 30 mm
Acil Stop Ø 40 mm
Acil Stop Ø 40 mm Etiketli
Acil Stop Ø60 mm
Çiftli Butonlar
72
Buton Rengi
Beyaz
E30
E
E-E
E60
B1K2DK
Örnek olarak B serisi, start-stop,
100-230 V AC/DC k›rm›z› ledli, k›rm›z› renkli, düz,
yuvarlak yayl› buton seçilmifltir.
K
B
Kal›c›
Acil Stop Butonlar›
Örnek:
Renk
K20
K21
K22
B20
B30
C
X
Çiftli, Düz Kafal›
Çiftli, 1 Ç›k›k Kafal›
Çiftli, 2 Ç›k›k Kafal› Yayl›
Büyük Çiftli Düz Kafal›
Üçüz Buton Bir Ç›k›k Kafal› Stop
Mandallı Buton
Sinyal
Kumanda Butonları
C
Serisi Kumanda Butonlar› Seçim Tablosu
Seri
Kontak Blok Kombinasyonu
Buton Tipi
CM 1 K 2
CP
CM
D
Yayl› Tip Butonlar
CP Plastik Serisi Ø 22 mm
Kumanda Butonu
CM Metal Serisi Ø 22 mm
Kumanda Butonu
D
Düz, Yuvarlak
M
Mantar Ø 40 mm
H
Çıkık, Yuvarlak
Anahtarlı Tip Butonlar
Ifl›k Blo€u Tipi
0
Bofl
1
Start - Butonluk
2
Stop - Butonluk
3
Yanyana Start - Start
4
Yanyana Start - Stop
5
Yanyana Stop - Stop
6
Start - Start Düfley
7
Start - Stop Düfley
8
Stop - Stop Düfley
9
Start - Stop Tek Kontakta
O
Bofl
B
100-230 V AC/DC Beyaz Ledli
K
100-230 V AC/DC K›rm›z› Ledli
M
100-230 V AC/DC Mavi Ledli
S
100-230 V AC/DC Sar› Ledli
Y
100-230 V AC/DC Yeflil Ledli
5
12-30 V AC/DC Beyaz Ledli
6
12-30 V AC/DC K›rm›z› Ledli
7
12-30 V AC/DC Mavi Ledli
8
12-30 V AC/DC Sar› Ledli
9
12-30 V AC/DC Yeflil Ledli
Q
Özel Gerilim Beyaz Ledli
X
Özel Gerilim K›rm›z› Ledli
V
Özel Gerilim Mavi Ledli
W
Özel Gerilim Sar› Ledli
Z
Özel Gerilim Yeflil Ledli
AA20
AA21
AA30
AA31
AA32
AC20
AC30
Anahtarlı, 2 Pozisyonlu, kal›c›l› (0-I)
Anahtarlı, 2 Pozisyonlu, dönüfllü (0-I)
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, kal›c›l› (II-0-I)
Renk
K
Buton Rengi
B
Beyaz
K
K›rm›z›
M
Mavi
S
Sar›
Y
Yeflil
H
Siyah Mat
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, tek dönüfllü (II-0-I)
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, çift dönüfllü (II-0-I)
Anahtarlı, 2 Pozisyonlu, kal›c›l› (II-0-I)
Anahtarlı, 3 Pozisyonlu, kal›c›l› (II-0-I)
Anahtar›n ç›kar›labildi€i pozisyon
Seçici Tip Butonlar
S20
S21
S30
S31
S32
Seçici, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l› (0-I), 60˚
Seçici, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü (0-I), 60˚
Seçici, 3 Pozisyonlu, Kal›c›l› (II-0-I), 60˚
Seçici, 3 Pozisyonlu, Tek Dönüfllü (II-0-I), 60˚
Seçici, 3 Pozisyonlu, Çift Dönüfllü (II-0-I), 60˚
Joyistik Tip Butonlar
DJ20
DJ21
DJ30
DJ31
Joyistik, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l›
Joyistik, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü
Joyistik, 4 Pozisyonlu, Kal›c›l›
Joyistik, 4 Pozisyonlu, Dönüfllü
fioklu Tip Acil Stop Butonlar› (Sadece CP Plastik Serisi ‹çin)
E30
Acil Stop Ø 30 mm, Çevirmeli Şoklu*
EK30
Acil Stop Ø 30 mm, Kısa, Çevirmeli Şoklu*
EA30
Acil Stop Ø 30 mm, Anahtarlı, Çevirmeli Şoklu*
ES30
Acil Stop Ø 30 mm, Sinyalli, Çevirmeli Şoklu*
ECN30
Acil Stop Ø 30 mm, Çekmeli Şoklu*
ECS30
Acil Stop Ø 30 mm, Sinyalli, Çekmeli Şoklu*
E
EP
Acil Stop Ø 40 mm, Çevirmeli Şoklu
Acil Stop Ø 40 mm, Pencereli
* Ani Kilitlemeli
Örnek:
CM1K2DK
Örnek olarak CM metal serisi, startstop, 100-230 V AC/DC k›rm›z› ledli, k›rm›z› renkli,
düz, yuvarlak yayl› buton seçilmifltir.
Çiftli Butonlar
K20
K21
X
Çiftli, Düz Kafal›
Çiftli, 1 Ç›k›k Kafal›
Sinyal
73
Kumanda Butonları
D
Serisi Kumanda Butonlar› Seçim Tablosu
Seri
Kontak Blok Kombinasyonu
D
D Serisi Ø 16 mm
Kumanda Butonu
Kontak Blok Tipi
Buton Şekli
0
Bofl
0
Bofl
D
Dikdörtgen
1
Start - Butonluk
1
Start - Butonluk
K
Kare
2
Stop - Butonluk
2
Stop - Butonluk
Ifl›k Blo€u Tipi
5
24 V AC/DC Beyaz Ledli
6
24 V AC/DC K›rm›z› Ledli
7
24 V AC/DC Mavi Ledli
8
24 V AC/DC Sar› Ledli
9
24 V AC/DC Yeflil Ledli
Y
Yuvarlak
D
Yayl› Tip Butonlar
D
Düz
S20
S21
S30
S31
S32
74
B
Beyaz
M
Mavi
Seçici, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü (0-I)
S
Sar›
Seçici, 3 Pozisyonlu, Kal›c›l› (II-0-I)
Y
Yeflil
Seçici, 3 Pozisyonlu, Tek Dönüfllü (II-0-I)
H
Siyah Mat
Seçici, 3 Pozisyonlu, Çift Dönüfllü (II-0-I)
Acil Stop Ø 30 mm
Mantar Ø 30 mm
Çiftli Butonlar
D192DDY
Örnek olarak D serisi, start-stop,
24 V AC/DC yeflil ledli, yeflil renkli, düz,
dikdörtgen yayl› buton seçilmifltir.
Buton Rengi
K›rm›z›
Mantar Butonlar
X
K
K
fioklu Tip Acil Stop Butonlar›
E30
Renk
Seçici, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l› (0-I)
Seçici Tip Butonlar
M30
Örnek:
Buton Tipi
1 6 2 D
Kontak Blok Tipi
D
Buton Şekli
Sinyal
Kumanda Butonları
MB
Serisi Kumanda Butonlar› Seçim Tablosu
Seri
Kontak Kombinasyonu
Buton Tipi
MB 1 0 2
MB
MB Serisi Ø 22 mm
Kumanda Butonu
Kontak Tipi
1
Start
2
Stop
Kontak Tipi
1
Start
2
Stop
D
Yayl› Tip Butonlar
D
Düz, Yuvarlak
F
Kal›c›l›, Yuvarlak
K
Buton Rengi
B
Beyaz
K
K›rm›z›
M
Mavi
Seçici, 2 Pozisyonlu, Kal›c›l› (0-I)
S
Sar›
Seçici, 2 Pozisyonlu, Dönüfllü (0-I)
Y
Yeflil
Seçici, 3 Pozisyonlu, Kal›c›l› (II-0-I)
H
Siyah Mat
Seçici Tip Butonlar
S20
S21
S30
S31
S32
Renk
Seçici, 3 Pozisyonlu, Tek Dönüfllü (II-0-I)
Seçici, 3 Pozisyonlu, Çift Dönüfllü (II-0-I)
Monoblok Mantar Butonları
M
Ø 40 mm Monoblok Mantar Buton
Acil Stop Butonları
E
E-E
Örnek:
Acil Stop Ø 40 mm
Acil Stop Ø 40 mm, Etiketli
MB102DY
Örnek olarak, MB serisi,
start-stop, düz yaylı tip yeflil buton
75
Sınır Şalterleri
S›n›r fialterleri Seçim Tablosu
Seri
Gövde
Duyar Blok
L1 K1
3
Kontak Hareketi
Uç Eleman› Tipi
K1
Ani Hareketli Efl Zamanl›
K2
Yavaş Hareketli Efl Zamanl›
K3
Yavaş Hareketli S›ral›
Tip No
Kutu Tipi
M
Makara
P
Pim
S
Spiral
F
Fleksibl Çubuk
Reset
Uç Eleman› Malzemesi
L1
Klasik Alüminyum Gövde ve Kapak
R
Rijit Çubuk
P
Plastik
L2
T›rnakl› Alüminyum Gövde ve Plastik Kapak
L
Mentefle
M
Metal
L3
Prizmatik Plastik Gövde ve Kapak
H
Çekmeli
L
Lastik
L4
Klasik Alüminyum Çiftli Gövde ve Kapak
B
Döner Uç
B
Bakalit
L5
Prizmatik Plastik Gövde ve Kapak
F
Fiber
L51
Prizmatik Metal Gövde ve Kapak
L52
Metal Gövde ve Kapak
L53
Metal Gövde ve Kapak
L61
Yekpare Metal Gövdeli Kablolu Seri
L66
Yekpare Plastik Gövdeli Kablolu Yandan Ç›k›fll›
Duyar Blok Hareketi
Kontak Tipi
Örnek:
76
M İ P 11 R
L1K13M‹P11 verilmifltir.
1
Start-Start (NA+NA)
2
Stop-Stop (NK+NK)
3
Stop-Start (NK+NA)
4
Start-Stop (NA+NK)
5
Çift Stop-Start (2NK+NA)
6
Çift Stop-Çift Start 2(NK+NA)
7
Çift Start-Stop (2NA+NK)
8
Çift Start-Çift Stop 2(NA+NK)
İ
Açısal Hareket 1 Yön
E
Açısal Hareket 2 Yön
O
Açısal Hareket Çok Yön
U
Do€rusal Hareket
* Sadece L5 Serilerinde
pozitif açma özelli€i olanlar
için geçerlidir.
Sensörler
S
Serisi Yaklafl›m Anahtarlar› Seçim Tablosu
Seri
Model
S
S
E
Gerilim
Model
E
Endüktif
K
Kapasitif
F
Fotoelektrik
Montaj Tipi 30 DC F
Bağlantı
Kablo Boyu
Çıkış
K 2 PO
Endüktif Yaklaşım Anahtarları
Gövde Ölçüsü
S Serisi
Yaklafl›m Anahtarlar›
Örnek:
Gövde Şekli
Kablo Boyu
Montaj Tipi
12
M12
F
Düz
2
2 metre
P1
PNP Normalde Aç›k
18
M18
N
Ç›k›k
3
3 metre
P0
PNP Normalde Kapal›
30
M30
N1 NPN Normalde Aç›k
Fotoelektrik Yaklaşım
Anahtarları
Gerilim
DC 10-30 VDC
R
Reflektörlü
D
Cisimden Yans›mal›
N0 NPN Normalde Kapal›
Ba€lant›
K
Kablolu
Fotoelektrik Yaklaşım
Anahtarları
P2
PNP NA+NK
N2 NPN NA+NK
SE30DCFKP0
Örnek olarak S serisi, endüktif,
gövde flekli M30, 10-30 V DC, düz, kablolu,
PNP normalde aç›k sensör.
77
PSA Pako Şalterler Seçim Tablosu
PANO TABANINA MONTAJ
PANO KAPAGINA MONTAJ
PSA10
PSA16
PSA20
PSA25
PSA32
PSA40
78
A
B
C
D
P
48
48
48
48
64
64
30,5
30,5
30,5
30,5
38
38
42,5
42,5
42,5
42,5
55
55
27
27
27
27
55
55
10
10
10
12
13
15
1
2
L
4
3
33,2 43,2 53,2 63,2
33,2 43,2 53,2 63,2
33,2 43,2 53,2 63,2
35,2 47,2 59,2 71,2
39,2 52,2 65,2 78,2
41,2 56,2 71,2 86,2
PSA10
PSA16
PSA20
PSA25
PSA32
PSA40
PSA10
PSA16
PSA20
PSA25
PSA32
PSA40
5
6
7
8
73,2
73,2
73,2
83,2
91,2
101,2
83,2
83,2
83,2
95,2
104,2
116,2
93,2
93,2
93,2
107,2
111,2
131,2
103,2
103,2
103,2
119,2
130,2
146,2
a
b
c
d
36
36
36
36
48
48
30
30
30
30
30
30
9,5
9,5
9,5
9,5
10
10
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3
50
50
a
f
k
52
52
52
52
65
65
4,3
4,3
4,3
4,3
5,5
5,5
6
6
6
6
7
7
PSA Pako Şalterler Seçim Tablosu
Pako fialterlerin Seçim Tablosu
Grup Seri
Amper
Tip
Kutup
Aç›
Etiket
PS A 010 AK 1 3
PS PS Grubu
A
A Serisi
Amper
Tip
Opsiyon
1 S
Kutup
Etiket
Opsiyon
10
AK
Aç Kapa
1
1
S
Standart
16
KD
Kutup De€ifltirici
2
2
E
Emniyet Sar› K›rm›z› K
20
KS
Kademeli fialter
3
3
B
64x64 Normal
25
KT
Kademeli Toplamal›
4
4
F
64x64 Emniyet
5
AQ
6
K
32
MS
40
CD
50
OK
63
Z
Aç›
Motor fialteri
Çift Devir Motor Şalteri
Ölçü Komutatörü
Özel Pako
80
1
30’ Aç›
2
45’ Aç›
3
60’ Aç›
4
90’ Aç›
5
90’ Aç› (Yayl› Buton)
Anahtarlı H›zl› Montaj
Tutamaktan
Kilit Takılabilen
7
115
Etiket
1. Tip
1
2. Tip*
0-1
2
3. Tip**
5
0-1-2
** Motor kumandas› için
4. Tip***
1
Faz - Nötr
2
Faz - Faz
2
0 - 1 -2
3
0-3
3
1-2
4
0-4
3
Faz - Nötr ve Faz - Faz
4
1-0-2
5
0-5
6
Ampermetre
6
0-6
7
0-7
*** Ölçü komütatörleri için
* Kademeli fialterler için Örnek:
PSA032AK131B
PSA Serisi, 32A, 1 kutuplu, 60˚
dönüfllü, 0-1 açma-kapama Pako flalteri seçilmifltir.
79
PSA Şalterler Özel Sipariş Formu
ÖZEL SİPARİŞ FORMU
İşletme Gerilimi
V
Şalter Tipi
PS
İşletme Akımı
A
Kullanma Kategorisi
Montaj Formu
Diyagram No.
Özel Versiyon
Devre Pozisyonu Düzenleme Tablosu
Bağlantı Diyagramı
Bağlantı Diyagramı
Not:
Firma Adı
Adres
Telefon
8080
Faks
Bilgi
Endüstriyel Tip Fişler ve Prizler
Endüstriyel Tip Fifller ve Prizlerin Seçim Tablosu
Seri
Gövde Malzemesi
EB
EB
M
EB Serisi Endüstriyel Tip
Fifller ve Prizler
Örnek:
Kontak Sayısı
Gövde Malzemesi
Tipi
Girişi
10 FM
Kontak Sayısı
Tipi
4
Girifl
Kilitleme
4
Kilitleme
M
Metal
5
5 Kontaklı (10 Amper)
FU
Fifl Uzatma
0
Yok
0
Yok
P
Plastik
6
6 Kontaklı (16 Amper)
FM
Fifl Makina
1
Yandan Giriflli
1
Bir Mandallı
10
10 Kontaklı (16 Amper)
FD
Fifl Duvar
2
‹ki Yandan Giriflli
2
‹ki Mandall› Makaralı
16
16 Kontaklı (16 Amper)
PU
Priz Uzatma
3
Üstten Giriflli
4
Dört Mandall›, Makaral›
24
24 Kontaklı (16 Amper)
PM
Priz Makina
4
Alttan Giriflli
6
Metal Açmalı (Tek Kol)
32
32 Kontaklı (16 Amper)
PD
Priz Duvar
5
Alttan ve Yandan
Giriflli
7
Metal Mandallı
48
48 Kontaklı (16 Amper)
PE
Priz E€ik
8
Metal Açmalı (Çift Kol)
606
6 Kontaklı (35 Amper)
CF
Çekirdek Fifl
612
12 Kontaklı (35 Amper)
CP
Çekirdek Priz
806
4x80 Amper, 2x16 Amper
GU
Gövde Bofl Uzatma
812
8x80 Amper, 4x16 Amper
GM
Gövde Bofl Makina
GD
Gövde Bofl Duvar
GE
Gövde Bofl E€ik
EBM10FM44
EB serisi, 10 Kontaklı, alttan
giriflli, 4 mandal makaral›, kilitlemeli, makina fifli
seçilmifltir.
81
İSTANBUL
İZMİR
KAYSERİ
BEST ELEKTR‹K LTD. fiT‹.
EMA ELEKTRİK MALZEMELERİ TİC. A.Ş.
TAMGÜÇ ELEKTRİK İNŞ. T‹C. LTD. fiT‹.
Okçumusa Cad. Savc›bey Ç›kmaz› No: 6 Karaköy
Tel: 0212 252 58 41
Faks: 0212 252 58 72
web: www.bestelektrik.com.tr
1203 / 5 Sokak Yener ‹fl Merkezi No:2 / J Yeniflehir
Tel: 0232 458 55 55
Faks: 0232 433 31 96
web: www.emaelektrik.com
Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 12
Tel: 0352 336 35 32 - 0352 336 20 22
Faks: 0352 336 20 23
web: www.tamgucelektrik.com
ERŞEN ELEKTR‹K LTD. fiT‹.
EREL ELEKTR‹K
Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:2 No:9 / 0032 Okmeydan›
Tel: 0212 222 13 11 - 0212 222 33 74
Faks: 0212 210 04 70
web: www.ersenelektrik.com.tr
1263 Sokak No: 14 Yeniflehir
Tel: 0232 459 99 13
Faks: 0232 469 93 93
web: www.erelelektrik.com.tr
GAZİANTEP
MİRA ELEKTRİK PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
Şerifali Mh. Çetin Cd. No:21/B Ümraniye
Tel: 0216 365 43 40
Faks: 0216 365 43 60
web: www.miraelektrik.com.tr
SANLITOP A.Ş.
‹kitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulv. No:50 C ‹kitelli
Tel: 0212 549 37 93 (‹kitelli)
Faks: 0212 549 25 81 (‹kitelli)
Tel: 0212 293 95 35 (Karaköy)
Faks: 0212 293 30 07 (Karaköy)
web: www.sanlitop.com
AYHANLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK OTOMASYON
TEDARİK İNŞAAT TİCARET LTD. ŞTİ.
Güzelyalı Mah. Selehaddin Eyyubi C. No:27 Pendik
Tel:0216 494 01 17
Faks: 0216 494 01 18
web: www.ayhanlarelektrik.com
BURSA
KRC ELEKTROMARKET
Nilüfer Tic. Merkezi 66. Sk. No:23-25 Nilüfer
Tel: 0224 443 45 00
Faks: 0224 443 45 88
web: www.krc.web.tr
PROKS OTOMASYON SAN. LTD. ŞTİ.
Alaaddinbey Mh. Nilüfer Ticaret Merkezi
Elektrikçiler Sitesi 70. Sk. No:69 / 16120 Nilüfer
Tel: 0224 443 1 666 Fax: 0224 443 16 08
web:www.proksan.com
ADAPAZARI
ELPİM ELEKTRİK TİC. ve SAN. A.Ş.
Erenler Mah. 201 Sk. No: 10 Erenler
Tel: 0264 276 00 83
Faks: 0264 275 19 00
web: www.elpim.com.tr
ESKİŞEHİR
ANKARA
ALGAN TİCARET KOLL. fiT‹.
Sanayi Cad. No: 29 / 8 Ulus
Tel: 0312 311 88 63 - 0312 311 81 55
Faks: 0312 310 53 15
web: www.algankollektif.com.tr
ANKASİM ELEKTRİK SAN. LTD. fiT‹.
100. Y›l Bulvar› Kosova ‹fl Merkezi No: 137 / C Ostim
Tel: 0312 354 63 64
Faks: 0312 354 35 90
web: www.ankasim.com.tr
AYDINLAR ELEKTRİK LTD. fiT‹.
100. Y›l Bulvar› No:110 Ostim
Tel: 0312 354 14 77 - 0312 354 01 89
Faks: 0312 385 41 89
web: www.aydinlar.com.tr
BÜYÜK ARAS ELEKTRİK LTD. fiT‹.
Sanayi Cad. No:31 / G Ulus
Tel: 0312 324 00 51 - 0312 309 01 72
Faks: 0312 311 61 61
web: www.araselektrik.com.tr
KIRAÇ ELEKTRİK LTD. fiT‹.
Organize Sanayi Böl. fiehitler Bulvar› No. 21
Tel: 0222 236 15 00
Faks: 0222 236 15 01
web: www.kiracelektrik.com.tr
KONYA
KONYA ENERJİ ELEKTRİK MALZ. T‹C. ve SAN. LTD. fiT‹.
Fevzi Çakmak Mah. Büsan Özel Org. San. Bölg.
Kosgeb Cad. No:66 Karatay
Tel: 0332 345 09 00
Faks: 0332 345 09 09
web: www.konyaenerj.com.tr
KONEN ELEKTRİK İNŞ. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
1. Org. San. Bölg. ‹stikamet Cad. No: 28
Tel: 0332 251 82 34
Faks: 0332 251 82 37
web: www.konen.com.tr
AFYON
FENİŞ ELEKTRİK
Yenice Mah. Maraflal Fevzi Çakmak Bulvar› 1246.Sok
Toptanc›lar Sitesi No:15
Tel: 0272 223 46 60
Faks: 0272 223 43 50
web: www.feniselektrik.com.tr
AN-EL ELEKTRİK TEKNİK SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹.
Mücahitler Mah. Sani Konukoğlu Blv. 25 Nolu Cad. No.4
Şehitkamil
Tel: 0342 220 54 60
Faks: 0342 230 40 89
web: www.anelelektroteknik.com
KAHRAMANMARAŞ
ZABUN ELEKTROMARKET
Bahçelievler Mah. Hoca A.Yesevi Bul. No: 33
Tel: 0344 231 25 25
Faks: 0344 231 28 18
web: www.zabunelektrik.com
ADANA
REGÜLE ELEKTROMARKET LTD. ŞTİ.
K›z›lay Cad. K›z›lay ‹flhan› No:6 Kat:2
Tel: 0322 359 53 75 (pbx)
Faks: 0322 359 53 74
web: www.regule.com.tr
MALATYA
DOĞAN ATEŞ ELEKTRİK LTD. ŞTİ.
Niyazi M›sri Cad. Niyazi Sk. No: 18
Tel: 0422 323 51 13 - 0422 323 51 18
Faks: 0422 321 96 74
web: www.doganateselektrik.com
SAMSUN
GALİP MÜHENDİSLİK ELEK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Necipbey Cad. No: 31
Tel: 0362 435 27 13
Faks: 0362 431 50 05
web: www.galip.com.tr
TRABZON
KARADENİZ ELEKTROMARKET LTD. ŞTİ.
De€irmendere Mah. Devlet Yolu Cad. No: 73
Tel: 0462 325 77 05 - 0462 325 10 15
Faks: 0462 325 91 81
web: www.karadenizelektromarket.com.tr
MERSİN
ER ELEKTR‹K SAN.T‹C.LTD.fiT‹.
Mustafa Kemal Mah. H. Okan Merzeci Bulvar›
No:396 A.K. P.K:33090
Tel: 0324 226 36 37
Faks: 0324 226 36 36
web: www.erelektrik.com.tr
EMOSAN ANKARA ELEK.MAK.OTO.TIB. CHZ.T‹C.LTD.fiT‹
DENİZLİ
KOCAELİ
‹vedik Org. San. Bölg.1354 (Eski 21)Cadde No:93
Yenimahalle
Tel: 0312 354 66 07
Faks: 0312 354 48 99
web: www.emosan.com.tr
IŞIK ELEKTRİK MÜHENDİSLİK SAN. T‹C. LTD. fiT‹.
MARMARA NOKTA ELEKROSHOP
Ahi Sinan Cad. Yeni Kaleiçi Çar. No: 4 / 44
Tel: 0258 242 09 66
Faks: 0258 265 40 19
web: www.isik.info
Marmara Nokta Elektroshop
Sanayi Mah. Çarşıyapı A Blok No:5
Tel: 262 335 60 05
web. www.noktaelektrikmarket.com
82
Emas Elektroteknik Makina San. ve Tic. A.Ş.
Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı
No: 50 34490 Başakşehir - İstanbul / Türkiye
T: +9 0212 549 2252 (pbx) F: +9 0212 549 2580
444 4 969 • www.emasas.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
78
File Size
6 726 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content