close

Enter

Log in using OpenID

Yrd. Doç. Dr. Halil TOSUN - Celal Bayar Üniversitesi

embedDownload
Yrd. Doç. Dr. Halil TOSUN
ÖĞRENİM DURUMU
Derece
Üniversite
Bölüm / Program
Yıllar
Lisans
Y. Lisans
Ege Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
1987-1992
1994-1997
Doktora
Ege Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
1998-2003
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres
Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Muradiye, Manisa
Telefon
Faks
0 236 201 2258, 02363571313
02363572811
e-posta
[email protected], [email protected]
ÇALIŞTIĞI KURUMLAR
Kurum Adı
Celal Bayar Üniversitesi
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Yıllar
1994-1997
Ege Üniversitesi
Araştırma Görevlisi
1997-2003
Celal Bayar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Arş. Gör. Dr.
Öğr. Gör. Dr.
2003-2004
2004-2010
Celal Bayar Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr.
2010-
YÖNETİM GÖREVLERİ VE KURUL ÜYELİKLERİ
Kurum Adı
Görev
Celal Bayar Üniversitesi
Saruhanlı Myo
Bölüm Başkan Yrd.
Müdür
TEZLER
Y. Lisans
Doktora
İlgi Alanları
Yabancı Dil
Yıllar
2008-2014
2011-
Kanatlı karkaslarındaki bakteri florasına soğutma suyunun etkileri
Bazı patojen bakterilerin aside tolerans kazanmasının tanımlanması ve gıda sanayindeki
önemi
Gıda Mikrobiyolojisi, Gıda Güvenliği, Mikrobiyolojik risk değerlendirme, gıda hijyeni
İngilizce
ÖZGÜN YAYINLARI
SCI Expanded Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tosun, H. Tamer, A. Ü. 2000. Soğutma işleminin kanatlı karkasının mikrobiyal kalitesine etkisi ile laktik
1
asitle yüzey dekontaminasyonu üzerine araştırmalar. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 517-521.
Tosun, H. Gönül, Ş. A. 2003. Aside adapte edilen Salmonella typhimurium'un bazı asidik gıdalardaki
2
canlılığı. Turk J Vet Anim Sci. 27: 1403-1407.
Tosun, H. Seçkin, A. K. Gönül, Ş. A. 2007. Acid Adaptation Effect on Survival of Escherchia coli O157:
3
H7 in Fermented Milk Products. Turk J Vet Anim Sci. 31(1): 61-66.
Seçkin K., Ergönül, B., Ergönül, G. P., Tosun, H. 2009. Effects of prebiotics on quality attributes of
4
dried yoghurt (kurut). Food Science and Technology Research 15 (6): 605-612.
Tosun, H., Ergönül. B., Obuz, E. 2010. Effect of various chemical decontamination treatments on
5
natural microflora and sensory attributes of chicken liver. Archiv für Lebensmittelhygiene 61: 18-21.
B Ergönül, H Tosun, E Obuz, A Kundakçı. 2012. Several quality attributes of beef and turkey meat
6
doner kebabs produced by traditional or continuous process. Journal of Food Science and
Technology. 49 (4): 515-518.
Tosun H, Ayyıldız T. 2013. Occurrence of Aflatoxin M1 in organic dairy products. Quality Assurance
7
and Safety of Crops and Foods. 5 (3): 215-219.
Tosun H, Arslan R. 2013. Determination Of Aflatoxin B1 Levels In Organic Spices And Herbs. The
8
Scientific World Journal. http://dx.doi.org/10.1155/2013/874093.
Tosun H, Yıldız H, Obuz E, Seçkin A. K. 2014. Ochratoxin A in grape pekmez (grape molasses)
9
consumed in Turkey. Food Additives and Contaminants: Part B: Surveillance. 7(1): 37-39
Tosun H, Kaya S. B. Occurence of total aflatoxin, ochratoxin A and Fumonisin in some organic foods.
10
Journal of Pure and Applied Microbiology. 7(4): 2925-2932.
Özçam M, Obuz E, Tosun H. Aflatoxin M1 in Tarhana cips. Food Additives and Contaminants: Part B:
11
Surveillance. DOI: 10.1080/19393210.2013.874373.
Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tosun, H., Gönül, Ş. A. 2003. Acid adaptation protects Salmonella typhimuriun from environmental
1
stress. Turk. J. Biol. 27: 31-36.
Seçkin, A. K., Tosun, H. 2004. Chemical composition, microbiological quality and sensorial proporties
2
of white pickle cheeses. Pakistan J. Nutrition. 3 (3): 171-173.
Tosun H, Gönül Ş. A.
3
2005. The Effect of Acid Adaptation Conditions on Heat Resistance of
Escherichia coli O157: H7. Polish Journal of Microbiology. 54(4): 295- 299.
Tosun H, Gönül Ş. A. 2005. The effect of acid adaptation conditions on acid tolerance response of E.
4
coli 0157: H7. Turk J Biol. 29:197-202.
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kayardı S., Tosun, H., Çenet, O. 1999. Sıcak su uygulamasıyla sığır karkaslarında mikrobiyal yükün
1
2
3
4
azaltılması. Y. Y. Ü. Vet. Fak. Derg. 10: (1-2), 50-56.
Tosun, H. 1999. Bazı kimyasal bileşiklerle kanatlı karkasının mikrobiyal dekontaminasyonu. Gıda 24
(6): 427-430.
Tosun, H., Gönül, Ş. A. 2002. Bakterilerde çevresel streslere adaptasyon. Gıda Teknolojisi 49-54.
Tosun H., Gönül, Ş. A. 2003. E. coli O157:H7’nin aside tolerans kazanması ve asidik gıdalarda önemi.
Orlab on-line Mikrobiyoloji Dergisi. 1 (10): 10-17.
Tosun, H., Gönül, Ş. A. 2004. Bazı patojen bakterilerin aside tolerans kazanması ve gıda sanayindeki
5
6
önemi. Dünya Gıda 78-83.
Kayardı S., Tosun, H. 2004. Karkaslarda mikrobiyal dekontaminasyon. Akademik Gıda 12-16.
Tosun, H. Gönül Ş. A. 2005. Aside adapte edilen Salmonella typhimurium’un bazı meyve sularındaki
7
canlılığı. Gıda 30 (5):297-302.
Tosun, H. 2005. Minimum işlem görmüş sebze ve meyvelerde mikrobiyal güvenlik. Akademik Gıda 17
8
(3): 8-12.
Tosun, H. Gönül Ş. A. 2006 Survival Of Acid Adapted Escherichia coli O157:H7 In Some Acidic Foods.
9
Gıda 31 (5): 267-273.
Tosun, H., Demirel, N. N., Çoban, H. 2006. Üzüm ve üzüm ürünlerinde okratoksin A sorunu. C. B. Ü.
10
Fen Bilimleri Dergisi. 141- 145.
Tosun, H., Demirel, N. N. 2006. Lactobacillus acidophilus ve Bifidobacter’lerin özellikleri ve süt
11
sanayinde kullanımı. Akademik Gıda 21(4):13-16.
Tosun, H. 2007. Taze sebze ve meyvelerde mikrobiyal dekontaminasyon. Hasad Gıda 23 (266): 32-35.
12
Tosun, H. Seçkin, A. K. 2008. Probiyotik mikroorganizmaların genel özellikleri. Hasad Gıda 23 : 34-41.
13
Tosun, H. 2009. Antimikrobiyal gıda ambalajları ve uygulamaları. Hasad Gıda 24: 38-43.
14
15
Tosun H, Seçkin A. K. 2009. Gıda güvenliği uygulamaları” risk değerlendirme”. Hasad Gıda 25 (294):
34-37.
Tosun H, Seçkin A. K. 2010. Gıda güvenliği uygulamaları “risk yönetimi”. Hasad Gıda 25 (296): 21-24.
16
Seçkin A. K., Tosun H., Özgören E. 2010. Süt teknolojisinde yüksek basınç uygulama olanakları. Hasad
17
Gıda 25 (298): 36-41.
Tosun H., Çoban H. 2010. Manisa yöresinde üretilen Sultani çekirdeksiz kuru üzümlerde okratoksin A
18
ve fungal bulaşmanın araştırılması. Hasad Gıda 25 (298): 42-45.
Tosun H., Kaya S. B. 2010. Organik Gıdalarda Gıda Güvenliği. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi. 5
19
(2): 48-58.
Seçkin, A., Tosun, H., Aritürk, R. 2010. Ultrason tekniğinin süt teknolojisinde kullanılması. Hasad Gıda
20
26 (306): 44-48.
Seçkin, A., Tosun, H., Aritürk, R. 2010. Biyokorumanın Süt Endüstrisinde Kullanım Olanakları. Gıda
21
Teknolojileri Elektronik Dergisi. 5 (3): 36-48.
Tosun H., Kıran A. 2011. Gıda Kaynaklı Protozoalar. Hasad Gıda. 27, 318: 16-21.
22
Yılmaz B, Tosun H. 2012. Sütte bulunan doğal antimikrobiyal sistemler ve bunların gıda sanayinde
23
kullanımı. C. B. Ü. Fen Bilimleri Dergisi. 8:1, 11- 20.
Üçuk E. F., Tosun H. 2012. Şalgam suyu üretimi ve fonksiyonel özellikleri. C. B. Ü. Fen Bilimleri Dergisi.
24
8:1, 17-26.
Ayyıldız T, Tosun H. 2012. Organik süt sığırcılığı. C. B. Ü. Fen Bilimleri Dergisi. 8:1, 47-60.
25
Uslu D, Tosun H. 2013. Glutamik asit üretimi ve genel kullanım alanları. Gıda Teknolojileri Elektronik
26
Dergisi. 8:2; 18-28.
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
Arslan R., Kıran A., Tosun H., 2014. Antimicrobial Activity of Olea Europaea and Vitis sp. Leaf Exrtacts
Against E.coli O157:H7 and Salmonella typhimurium ATCC 14028 Animal Food Pathogens, 5th.
1
International Symposium on Sustainable Development, May 15 - 18, 2014., Sarajevo. Bosnia
Herzegovina.
Tosun H, Seçkin K. 2012. The Effects Of Organic Agriculture On Ecosystem And Safety Of Organic
2
Foods. 3rd. International Symposium on Sustainable Development, May 31 - June 01 2012, Sarajevo.
Bosnia Herzegovina.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
Kundakçı, A., Tosun, H., Obuz E., Ergönül, B. 2007. Geleneksel ve sürekli sistemle üretilen hindi ve
1
dana eti dönerlerinin kimyasal, duyusal ve mikrobiyolojik kalitelerinin belirlenmesi. 5. Gıda
Mühendisliği Kongresi. Ankara 261-263.
Tosun, H., Seçkin, A. K. 2009. Gıda güvenliğinde risk analizi uygulamaları. Pamukkale Süt ve Süt
2
Ürünleri Sempozyumu. Denizli Bildiri No: P092.
Seçkin A. K., Tosun, H. 2009. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı. 3. Ulusal Veteriner Gıda
3
Hijyeni Kongresi. Bursa 439-444.
Seçkin A. K., Ergönül, B., Tosun, H. 2009. Ege Bölgesi yöresel peynir çeşitleri. II. Geleneksel Gıdalar
4
5
Sempozyumu. Van 158-161.
Üçok E. F., Tosun, H. 2011. Gıda Alerjileri. 7. Gıda Mühendisliği Kongresi. Ankara sf 160.
Demir N., Tosun, H., Üçok E. F. 2011.Taze sebze ve meyvelerde mikrobiyal güvenlik. 7. Gıda
6
Mühendisliği Kongresi. Ankara sf 280.
Üçok E. F., Tosun, H. 2012. Gıda endüstrisinde nisin kullanımı. 3. Gıda Güvenliği Kongresi. P.91, sf,
7
104, Harbiye Askeri müze ve Kültür Sitesi. İstanbul.
PROJELERİ
Tarih
Kuruluş
1
1996-1997 TÜBİTAK
2
1998-2000
BAP
3
2006-2008
BAP
4
2009-2011
BAP
5
2010-2011
BAP
6
2010-2011
BAP
Konu
Görev
Soğutma işleminin kanatlı karkasının mikrobiyolojik kalitesine
etkisi ile laktik asitle yüzey dekontaminasyonu üzerine
Araştırmacı
araştırmalar. TBAG- 1514 no’lu proje
Bazı patojen bakterilerin aside adapte olarak direnç kazanması ve
bunun gıda sanayindeki önemi: Ege Üniversitesi Araştırma Fonu
Araştırmacı
98 –MÜH- 039 no’lu proje
Bazı patojen bakterilerin aside adapte olarak direnç kazanması ve
bunun gıda sanayindeki önemi: Ege Üniversitesi Araştırma Fonu
Araştırmacı
98 –MÜH- 039 no’lu proje
Bazı organik tarım ürünlerinde aflatoksin, okratoksin ve
Yürütücü
fumonisin varlığının araştırılması
Organik süt ve süt ürünlerinde aflatoksin m1 varlığının
araştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar
Yürütücü
Projeleri Komisyonu FBE- 2010-020 nolu proje
Türkiye’de üretilen bazı organik baharat ve bitkisel çayların
Aflatoksin B1 düzeyleri ve mikrobiyolojik kalitesinin araştırılması.
Yürütücü
Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projeleri Komisyonu
FBE- 2010-068 nolu proje.
7
2013-2014
BAP
8
Zafer
2010-2012 Kalkınma
Ajansı
Peynirlerde real- time PCR yöntemi ile orijin tespiti ve miktar
tayini
Celal Bayar Üniversitesi Gıda Güvenliği laboratuarlarının
geliştirilmesi. Zafer Kalkınma Ajansı, Bölgesel Potansiyelin
Harekete Geçirilmesi Mali Destek Programı. 2010PTC01-4y6z3
nolu proje
Yürütücü
Yürütücü
DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞI TEZLER
Yüksek Lisans
1
Organik süt ve süt ürünlerinde aflatoksin M1 varlığının araştırılması. Tevfik Ayyıldız. 2012
Bazı organik tarım ürünlerinde aflatoksin, okratoksin ve fumonisin varlığının araştırılması. S. Betül
Kaya. 2012
2
3
4
5
Fermente sucuk üretiminde şalgam suyu kullanımının bazı patojenlerin canlılığı üzerine etkisi. Nesibe
Demir. 2013
Türkiye’de üretilen bazı organik baharat ve bitkisel çayların Aflatoksin B1 düzeyleri ve mikrobiyolojik
kalitesinin araştırılması. Recep Arslan. 2013
Şalgam suyunun Escherichia coli 0157:H7, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium
patojenleri üzerinde antimikrobiyal etkisinin araştırılması. Elif Fatma Üçok. 2012
Doktora
Bazı çevresel streslere adapte edilen probiyotik mikroorganizmaların salamura beyaz peynir
1
üretiminde kullanım olanakları. Elif Fatma Üçok. 20142
3
4
5
SON İKİ YILDA VERDİĞİ DERSLER
Akademik Yıl
Dönem
Güz
2011-2012
İlkbahar
Yaz
2012-2013
Güz
Dersin Adı
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Güvenliği
Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme ve
Yönetimi
Uygulamalı Mikrobiyoloji
Genel Mikrobiyoloji
Fermantasyon Mikrobiyolojisi
Süt ve Süt Ürünleri Mikrobiyolojisi
Genel Mikrobiyoloji
Mikrobiyolojik Risk Değerlendirme ve
Yönetimi
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
3
2
3
0
2
0
3
2
3
3
2
3
0
2
0
0
2
0
Öğrenci
Sayısı
103
3
29
5
111
7
2
33
44
İlkbahar
Yaz
Gıda Güvenliği
Probiyotik mikroorganizmalar ve gıda
sanayinde kullanım alanları
Gıda Mikrobiyolojisi
Süt ve Süt Ürünleri Mikrobiyolojisi
Genel Mikrobiyoloji
Genel Mikrobiyoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Özgeçmiş son güncelleme tarihi
2014
3
3
0
0
3
2
3
3
2
2
3
2
0
2
2
2
80
2
118
18
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
43
File Size
413 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content