close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Valiliği Misafirhane konulu yazısı

embedDownload
55İ?* b5
T.C.
ANKARA VALiLİĞi
Yatırınr İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
Sayı
|7l112a14
: 29780093-000-36179
Konu : Misafirhane.
Valiliğimiz bünyesindeki misafirhane
03.1 |.2014 tarihinde hizmete açılmıştır.
Misafirhane iletişim ve ücret bilgileri aşağıda belirtilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Yılf Misafirhane Ücretleri
Bakanlığımız Personeli :20TL
2- Kamu Personeli
:30 TL
3- Kamu Personeli Olmayan :40 TL
2014
1-
iletişim
Adres
Bilgileri
:
:
Telefon
Varlık Mah. Tanzimat Cad. No:67
Yenimahalle/ANKARA
:0312 341 00 01
Nihat
NALBANT
Vali a.
Vali Yardımclsl
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı
DAGITIM:
81 İl Valiliğine
*Bu belge elektroırik iınzalıdır. İmzalı
suretinin aslını görmek için htqıs://rı,w,ıı,.e-icisleri.gov.trlEvrakDogrulanra
girerek ( wWBwxW* 9 FGc qJ- Z a3 Z f z -BH IXKQ-QZ ocAU z B ) kodunu yazınız.
Varlık Malı. Taıvinıat Cad, No:67 Yenınahalle /Ankara Al,nntılı bilgi
Telefon: (312)306 67 67 Faks: (312)306 67 18
e-posta: [email protected]]eri.qov.tr Eleklronik Ağ: httos:/,fuırv.icisleri.gor,.tr
ıçiı inibıı:M Sıılı FIDAN
adresine
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content