close

Enter

Log in using OpenID

Teknik Güç 233. sayı (746 KB)

embedDownload
1
sayı 233 / 1 mart 2014
• İMO 44. Dönem Şube Yöne m
Mart 2014
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2’de
Kurulu Üyeleri . . . .1
• İnşaat Mühendisliği Eği mi
Vizyon Raporu yayınlanıyor . . . . . . . . . 4’te
TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR
• TMMOB 42. Dönem 4. Danışma
Kurulu Toplan sı gerçekleş rildi . . 4’te
• 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı
Mücadele Günü’nde kitlesel
basın açıklamaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4’te
• Van Kent Sempozyumu yapıldı . . . . 4’te
Genel Kurul sürecine giren Odamız, 8-9 ve 15-16 Şubat 2014 tarihlerinde yapılan
Şube Genel Kurullarını tamamladı. Şube Genel Kurulları, Odamızın katılımcı ve demokratik geleneğine uygun olarak gerçekleştirildi. Bazı şubelerde bir, bazılarında ise
birden fazla listenin yarıştığı seçimler, demokrasi şölenine tanıklık etti; farklı görüşler
özgürce dile getirildi, yetkili kurulları belirleme yarışı eşit ve adil bir biçimde yaşandı.
Genel Kurullarda TMMOB ve bağlı Odalara yönelik saldırılar ile Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlar değerlendirildi. Genel Kurul
konuşmalarında ağırlıkla, İMO’nun mesleki ve teknik alanda yürüttüğü çalışmaların
yanı sıra toplumsal meselelere yönelik hassasiyetlerini koruyacağı ve kamu yarını
gözetmeye devam edeceğini vurgulandı.
İMO Yönetim Kurulu Başkanı Taner Yüzgeç, Sekreter Üye Levent Darı, Sayman
Üye Nevzat Ersan ve İMO Genel Sekreteri Ayşegül Bildirici Suna Ankara Şube Genel
Kurulu’na; İMO II. Başkanı Şükrü Erdem Adana Şube Genel Kurulu’na, Yönetim
Kurulu Üyeleri Galip Kılınç İzmir Şube, Tansel Önal Diyarbakır Şube, Cihat Mazmanoğlu ise Hatay Şube Genel Kurulu’na katıldı.
Taner Yüzgeç, Genel Kurul Divan Başkanlıklarına bir mesaj gönderdi. Yüzgeç mesajında genel kurul katılımcılarına teşekkür etti ve başarı diledi.
Taner Yüzgeç’in mesajı:
“Genel Kuruluna katılan tüm meslektaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyor, bizleri
yalnız bırakmayan dostlarımıza en içten duygularımı iletiyor, İnşaat Mühendisleri
Odası Yönetim Kurulu adına başarı dileklerimi sunuyorum.
İnanıyorum ki Şube Genel Kurulunuz; Odamızın, mesleğimizin içinde bulunduğu
sorunların çözümünü sağlayacak ve yeni mesleki kazanımlar elde etmenin ilk adımı
yerine geçecek kararlara tanık olacak, sergilenecek kararlı duruş, gerçekleştirilecek
öğretici ve geliştirici tartışmalar ufkumuzu açacaktır.
Meslek örgütümüzün ve meslek alanımızın zorlu günler öncesinde bulunduğu nasıl
aşikârsa, bu zorluğu örgütsel dayanışma ruhunu hayata geçirerek atlatacağımız da
o kadar gerçektir. Şube genel kurullarımızda bu gerçekliğin ete kemiğe bürüneceğine
inanıyoruz.
Genel Kurulunuzda, anti demokratik yasa ve yönetmeliklerle kuşatılan, üye ilişkisi
koparılmak istenen, ekonomik gücü zayıflatılan Odamızın önünü açacak değerlendirme ve önerilerin üretileceğini biliyoruz. Odamızı geleceğe taşıyacak kadroların belirleneceği seçimlerin ise, Odamız ve mesleğimizin itibarına yakışır bir şekilde cereyan
edeceğinden kuşku duymuyoruz.
Bu bir bayrak yarışıysa, bu bir hizmet yarışıysa, görev dönemi sona eren arkadaşlara
teşekkür etmek, Oda tarihine sahip çıkmak anlamı taşımakta, yeni görev alacaklara
başarı dilemek ise, umutlu yanımızı ifade etmektedir.
Görev süresi biten meslektaşlarımız; sizlere Odamız ve mesleğimiz adına teşekkür
ediyorum. İnanıyorum ki Odamızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacaksınız.
Yetkili kurullara seçilecek arkadaşlar, sizler zaten bir parçası olduğunuz İMO ailesinde yeni bir sorumluluk üstlendiniz; sizlere başarılar diliyorum, yükünüz ağır olacak
biliyorum ama asla yalnız kalmayacağınızı bilmenizi istiyorum.
Selam ve sevgilerimle…”
2
1 Mart 2014
İMO 44. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Adana Şube
Başkan
: Nazım Biçer
Sekreter Üye : Suphi Civelek
Sayman Üye : Duygu Argunşah
Üye
: Volkan Engin
Üye
: Hıdır Çak
Üye
: Abdullah Ayaydın
Üye
: Ahmet Berdan Dinçyürek
Yönetim Kurulu Yedek: Halide Erkişi,
Tuna Sağol, Kamil Sürenkök, Ersoy Aybirdi, Nur Banu Işık, Rasim Can Mavruk,
Fuat Özbilen
Balıkesir Şube
Başkan
: Gülümser Hızal
Sekreter Üye : Ayhan Arık
Sayman Üye : Gökmen Zeytun
Üye
: Nazım Ergelen
Üye
: Burak Sezginsoy
Üye
: Nadim Köse
Üye
: Alper Gündoğan
Yönetim Kurulu Yedek: Selin Lekesiz,
İsmail Baha Torun, Ertuğrul Demir, Tarık
Boran, Akın Ünal, Gizem Alankaya, İhsan
Gündüz
Diyarbakır Şube
Başkan
: Turan Kapan
Sekreter Üye : Ferhat Demir
Sayman Üye : Recep Karahan
Üye
: Sinan Tarı
Üye
: Sultan Erdemli
Üye
: Mehmet Emin Polat
Üye
: Nihat Noyan
Yönetim Kurulu Yedek: İdris Bedirhanoğlu, Mehmet Zeybek, Mehmet Şah Bulut,
Baran Kantaci, Yusuf Yeşil, Murat Demir,
İbrahim Altun
Hatay Şube
Başkan
: Selim Harbiyeli
Sekreter Üye : Cemil Tileylioğlu
Sayman Üye : Metin Şerbetçioğlu
Üye
: M.Hüseyin Kimyonoğlu
Üye
: Durmuş Görür
Üye
: İnal Büyükaşık
Üye
: Oktay Çakır
Yönetim Kurulu Yedek: Süleyman Serdal
Kaya, Alper Akar, Samim Onur Özdemir,
Vecih Nazik, Ali Onur Çinçinoğlu, Özhan
Göçer, Cemil Çil
Ankara Şube
Başkan
: Selim Tulumtaş
Sekreter Üye : Özer Akkuş
Sayman Üye : Lezgin Aras
Üye
: Suat Ünal
Üye
: Mahir Kaygusuz
Üye
: Özgür Topçu
Üye
: Hıdır Kamur
Yönetim Kurulu Yedek: Aysel Duru,
Özlem Kaya, Fırat Özer, Fatma Gizem
Çaldağı, Mehmet Alper Kaya, Emrah Alp,
Ozan Serhat Aktürk
Bursa Şube
Başkan
: Basri Akyıldız
Sekreter Üye : Fatih Canbazoğlu
Sayman Üye : Özgür Yaşar Özbey
Üye
: Haluk Emre Akgün
Üye
: Oktay Kaysı
Üye
: Nurten Topaloğlu
Üye
: Gökçen Eryılmaz
Yönetim Kurulu Yedek: İsa Serintürk,
Alper Aydın, Esra Yakar, Fatih Söylemez,
Umut Akdeniz, Yavuz Bahadır Aksoy,
Mustafa Burak İmrekoğlu
Erzurum Şube
Başkan
: İlhan Tohumcu
Sekreter Üye : Arif Emre Sağsöz
Sayman Üye : Serhat Kılıç
Üye
: Mesut Güven
Üye
: Melih Ermancık
Üye
: Abdulkadir Orhan
Üye
: Ömer Faruk Özkaya
Yönetim Kurulu Yedek: Ali Serkan Savaş,
Taha Marancigil, Murat Caf, Koray Erce,
İsmail Yanık, Muhammet Emin Barulay,
Erhan Mola
İstanbul Şube
Başkan
: Cemal Gökçe
Sekreter Üye : Murat Serdar Kırçıl
Sayman Üye : Nusret Suna
Üye
: İsmail Uzunoğlu
Üye
: Cüneyt Eskimumcu
Üye
: Sadık Duman
Üye
: Baykal Hancıoğlu
Yönetim Kurulu Yedek: Caner Zafer, Şadi
Karaaslan, Betül Baysal, Evren Korkmazer,
Özgün Gündoğdu, İlkay Teltik, Cihan
Taşdemir
Antalya Şube
Başkan
: Cem Oğuz
Sekreter Üye : Haluk Selçuk
Sayman Üye : Mustafa Balcı
Üye
: Rıza Arslanbay
Üye
: Umut Turan
Üye
: Mustafa Murat Ayhan
Üye
: Ahmet Evci
Yönetim Kurulu Yedek: Ahmet Ayman
Yaren, Gözde Şanlılar, Osman Sütçü,
Güney Uyaroğlu, Çağlar Aytar, Volkan
Kılıçarslan, Berk Erkaya
Çanakkale Şube
Başkan
: Meral Saraç Çavga
Sekreter Üye : Metin Yıldız
Sayman Üye : Birce Bilici
Üye
: Erhan Yelkenci
Üye
: Nazmiye Necla Demirutku
Üye
: Soykut Özer
Üye
: İsmail Çalışkan
Yönetim Kurulu Yedek: Fatih Akçay, İsmail Acar, Alaattin Dizer, Rıdvan Koyuncu,
Hakan Hasekioğlu, Evren Çavuşgil, Kasım
Mustafa Öztürk
Eskişehir Şube
Başkan
: Bülent Erkul
Sekreter Üye : Berrin Çiftçi
Sayman Üye : Hasan Selim Şengel
Üye
: Cumali Niğdelioğlu
Üye
: Deniz Kılıç
Üye
: Hüseyin Orkun Kılıç
Üye
: Anıl Asil
Yönetim Kurulu Yedek: Musa Çoban,
Önder Öztürk, İbrahim Levent İliter,
İlkay Kara, Oytun Gökten, Feride Betül
Hacımusalar, Ömer Gürsel
İzmir Şube
Başkan
: Ayhan Emekli
Sekreter Üye : Jale Alel
Sayman Üye : Erhan Arslan
Üye
: Hüseyin Kuzu
Üye
: Evren Uytun
Üye
: Fırat Ümmetoğlu
Üye
: Ali Çağatay Yamanlar
Yönetim Kurulu Yedek: Aydın Noğay,
Hüseyin Attila Zağpus, Serap Ünal, Sedef
Ark, Baner Sandalci, Onur Açık, Ceren
Narin
Aydın Şube
Başkan
: Mutlu Bilgin
Sekreter Üye : Hasan Gürkan Yenipazarlı
Sayman Üye : Melih Kurtuluş
Üye
: Bülent Öz
Üye
: Murat Serçin
Üye
: Murat Biçer
Üye
: Veli Devrim Yerli
Yönetim Kurulu Yedek: Serhat Oymak,
Mustafa Baklacı, Oral Atlan, Zafer Gökçe,
Yusuf Cantürk, Niyazi Çalış, Murat
Gazioğlu
Denizli Şube
Başkan
: Şevket Murat Şenel
Sekreter Üye : Hayri Ün
Sayman Üye : Baybars Saraçoğlu
Üye
: Naile Peker
Üye
: Recep Uzunca
Üye
: Orhan Devecioğlu
Üye
: Bülent Şahan
Yönetim Kurulu Yedek: Nurhayat Aydın,
Niyazi Türlü, Hüseyin Çolakoğlu, Ali
Kalkan, Barlas Çini, Murat Özturan, Eray
Kara
Gaziantep Şube
Başkan
: Melih Meriç
Sekreter Üye : Gökhan Çeliktürk
Sayman Üye : Mehmet Akif Devamlı
Üye
: Burkay Güçyetmez
Üye
: Baha Günhan Güngördü
Üye
: Mehmet Bulut
Üye
: Ahmet Dinçoğlu
Yönetim Kurulu Yedek: Melih Eyinacar,
Ömer Cem Örnek, Tamer Durakoğlugil,
Coşkun Kökten, Bünyamin Güzelbey,
Mahmut Metehan Kılıç, M. Yaşar Tölek
Kocaeli Şube
Başkan
: Tolga Ok
Sekreter Üye : Fatih Yazıcı
Sayman Üye : Kahraman Bulut
Üye
: Murat Balaban
Üye
: Utkan Mutman
Üye
: Murat Aytun Yüksel
Üye
: Baturhan Üretürk
Yönetim Kurulu Yedek: Bekir Yüksel,
Erdinç Keskin, Tolga Cankaya, Nurhan
Mülayim, Ayşen Kaya, Tuncay Arıcan,
Mert Tüfekçioğlu
1 Mart 2014
3
İMO 44. Dönem Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Konya Şube
Başkan
: Rifat Yüzbaşıgil
Sekreter Üye : Fatih Mehmet Bozabalı
Sayman Üye : Ahmet Serçe
Üye
: Hasan Özgür Yetiştirici
Üye
: Mehmet Aytekin
Üye
: İbrahim Hakkı Erkan
Üye
: Nazım İreş
Yönetim Kurulu Yedek: Musa Ufak, Seda
Tuza, Abdülmenas Akdoğan, Sait Şenoğlu, Bilal Ersöz, Yavuz Selim Çetinkaya,
Muhammet Mevlüt Akmaz
Muğla Şube
Başkan
: Alifer Atasever
Sekreter Üye : Azmi Cihangir Aygın
Sayman Üye : Melek Gözde Hoşafcı
Üye
: Mehmet Bal
Üye
: Zehra Nilgün Şahin
Üye
: Barış Yaşık
Üye
: Mehmet Rifat Kahyaoğlu
Yönetim Kurulu Yedek: Ahmet Kılbey,
Cem Şimşek, Pelin Çalışkan Bostan, Pelin
Altın, Gökay Çakmak, Şenol Altuntaş,
Ferman Kırkan
Tekirdağ Şube
Başkan
: Osman Taşseten
Sekreter Üye : Mehmet Sukut
Sayman Üye : Hakan Okuş
Üye
: İsmail Akın
Üye
: Hasan Düvenci
Üye
: Murat Emre Kervancılar
Üye
: Adem Bakır
Yönetim Kurulu Yedek: Hilmi Özüpek,
Murat Saka, İlker Börekçi, İsmail Ayan,
Mustafa Tanrıverdi, Halil Balkanlı, Hasan
Hüseyin Hüyük
Manisa Şube
Başkan
: Cemil Kora
Sekreter Üye : Turgay Alan
Sayman Üye : Muammer İşbilen
Üye
: Fethi Nazım Obus
Üye
: Uğur Güllü
Üye
: Dilek Yeltin
Üye
: Gökhan Dürgen
Yönetim Kurulu Yedek: Mustafa Karahalil, Ünsel Gökçe, Onur Bilgin, Eda Erol,
Funda Kaçar, Umut Ensoylu,
Duygu Kaçar
Sakarya Şube
Başkan
: Hüsnü Gürpınar
Sekreter Üye : Semih Uçar
Sayman Üye : Emre Yılmaz
Üye
: Adil Altundal
Üye
: Osman Aslan
Üye
: Burcu Başar Akgün
Üye
: Orhan Selamet
Yönetim Kurulu Yedek: Bilgehan Karaman, Levent Nalçık, Emre Çileli, Kadir
Saygıner, Cihat Çukur, Hakan Artul,
Samet Savaş
Trabzon Şube
Başkan
: Mustafa Yaylalı
Sekreter Üye : Muzaffer Aydın
Sayman Üye : Mustafa Tiryaki
Üye
: Şenol Adanur
Üye
: Arslan Dilaver
Üye
: Yavuz Usta
Üye
: Zehra Gül Turhan
Yönetim Kurulu Yedek: Osman Burak
Türkoğlu, Tuğçe Anılan, Semih Nehar
Nalbantoğlu, Abdulhamit Özdaş, Tuğrul
Sadıklar, Cemil Özcan, Sultan Varlık Çelik
Mersin Şube
Başkan
: Halil Deveden
Sekreter Üye : Hüseyin Saç
Sayman Üye : Burak Antmen
Üye
: Mehmet Fadıl Çakıcı
Üye
: Ali Karaağaç
Üye
: Hüseyin Erkan
Üye
: Erdal Özcan
Yönetim Kurulu Yedek: İlker Sarıgül,
Fatih Aytek, Emrah Kalak, Bekir Gökçay,
Özgür Lağap, Ferhat Ozan Şen, Mehmet
Bostancı
Samsun Şube
Başkan
: Cevat Öncü
Sekreter Üye : Hüseyin Talak
Sayman Üye : Zeki Bayrak
Üye
: Emine Melda Erol
Üye
: Erman Şimşek
Üye
: Selim Camadan
Üye
: Arda Karabulut
Yönetim Kurulu Yedek: Dilek Öztürk,
Yılmaz Tüfek, Müfit Güney, Arda Göksel,
Serdar Bektaş, Şemsettin Berk Eyüboğlu,
Sinan Şentürk
Uşak Şube
Başkan
: Osman Çalıkuş
Sekreter Üye : Ali Osman Doruk
Sayman Üye : Gülsüm Özdemir
Üye
: Servet Kuş
Üye
: Tayfun Uyumaz
Üye
: Himmet Duygu
Üye
: Erdem Ertaklak
Yönetim Kurulu Yedek: Abdullah Yıldırım, Bayram Görenekli, Emre Erdem, Göksel Gökalp, Özgür Türker, Taner Şentürk,
Yusuf Akça
Van Şube
Başkan
: Kamuran Turgut
Sekreter Üye : Ahmet Ertürk
Sayman Üye : Ersin Bulut
Üye
: Semra Cezlan
Üye
: Özcan Günay
Üye
: Sedat Saçar
Üye
: Mahmut Erdem
Yönetim Kurulu Yedek: Özhan Peker,
Muhlis Harhar, Muhammed Acar, Temel
Simeklioğlu, Emrah Gençayoğlu, Harun
Sönmez, Erkan Acarsoy
4
1 Mart 2014
İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu yayınlanıyor
İMO İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu’nun inşaat
mühendisliği eğitiminin sorunlarını tespit etmek ve
çözüm önerileri ortaya koymak üzere hazırladığı “İnşaat
Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu” uzun ve titiz bir
çalışmanın sonunda tamamlandı.
ye Mühendislik Haberleri dergisinin Mart ayında çıkacak
olan 480. Sayısında yer alacak, raporun tamamı ise kitapçık halinde yayınlanacak.
Rapor, İMO 43. Çalışma Dönemi’nde kurulan Mühendisliği Eğitim Kurulu (İMEK) tarafından hazırlandı.
Kurulda yer alan Prof. Dr. Güney Özcebe, Yrd. Doç.
Dr. Halit Cenan Mertol, Mustafa Çobanoğlu, Prof. Dr.
Yıldırım Ertutar, Prof. Dr. Metin Hüsem, ve Prof. Dr.
Eşref Ünlüoğlu, vizyon raporu öncesi inşaat mühendisliği eğitiminin mevcut durumunu tespit etmek üzere
bir araştırma gerçekleştirdi. Dört bölümden oluşan
araştırmada, “Bölüm Anketi”, “Mezun Anketi”, “Öğrenci
Anketi” ve “Sektör Anketi” düzenlendi.
Beş bölümden oluşan raporun birinci bölümünde “Türkiye’deki İnşaat Mühendisliği’nin ve Eğitimi’nin Durumu”
ele alınıyor. Bu başlık altında “Altyapı Sorunları, EğitimÖğretim Sorunları, Akademik Sorunlar, İMO ile İlişkiler,
İnşaat Mühendisliği’ndeki Gelişmeler ve Eğilimler, Geleceğin Dünyası Nasıl Olacak?, Geleceğin İnşaat Mühendisi Nasıl Olmalı?” gibi konular değerlendiriliyor.
Araştırmadan elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulan rapor, 18-19 Ocak 2014 tarihinde Antalya’da düzenlenen II. Bölüm Başkanları Toplantısı’nda değerlendirildi
ve eksiklikleri giderilerek son hali oluşturuldu.
Bu aşamalar sonucu hazırlanan raporun özet hali Türki-
120 sayfa olan geniş kapsamlı raporda inşaat mühendisliği eğitimi tüm yönleriyle değerlendiriliyor.
“Ne Öğretilmeli?” bölümünde ise “Vizyon, Eğitim Amaçları ve Eğitim Çıktıları; Eğitim Planı; Eğitim Genişliği ve
Standartları; Lisans Eğitim Planı; Dış Destekler; Sürekli
Gözden Geçirme, İnovasyon, Kalite Denetimi; Mezun
Niteliği; İnşaat Mühendisliği Öğrenim Programı için
Asgari Program Çıktıları; Bloom’un Sınıflandırması
ve Çıktıların Değişik Seviyelerde Öğretilme Düzeyi;
Öğretilmesi Gereken Diğer Konu, Davranış ve Tutumlar”
başlıklı konular tartışmaya açılıyor.
Üçüncü bölümde “Nasıl Öğretilmeli?” başlığı altında
öğrenci özellikleri ve öğretme biçimleri değerlendiriliyor. Bu başlık altında “Öğrenci Özellikleri - Y-Kuşağı,
Lisans Eğitimi, Müfredat Paralelinde veya Müfredat Dışı
Eğitim, Aktif Öğrenme-Öğretme Yöntemleri ve Uygulamaları, Altyapı Gereksinimleri, Erasmus ve Benzeri
Programlar, Öğretim Dili, Akademik Danışmanlık, Dış
Danışmanlık (Mentorluk) ve Abilik-Ablalık (Tutorluk)
Sistemi ” irdeleniyor.
“Kimler Öğretmeli?” başlıklı dördüncü bölümde, üniversite kadrolarının özellikleri mercek altına alınıyor. Bu
bölümün alt başlıkları şöyle: “Öğretim Üye ve Görevlilerinin Özellikleri, Araştırma Görevlilerinin Özellikleri,
Teknikerin ve Teknisyenlerin Özellikleri”
Raporun son bölümünü ise “Beklentiler ve Sonuç” başlığı
oluşturuyor. Bu bölümde raporun genel bir değerlendirmesi yapılarak bazı görüş ve önerilere yer veriliyor. Bu
bölümde yer alan görüş ve öneriler ağırlıkla II. Bölüm
Başkanları Toplantısı’nda ele alınan önerilerden oluşuyor.
Manisa Şube Sabuncubeli Tünellerine
Teknik Gezi düzenledi
Manisa Şubemiz, Manisa-İzmir Karayolu Sabuncubeli Tüneli’ne 7 Şubat 2014 Cuma
günü teknik gezi düzenledi. Manisa Şube Yönetim Kurulu ile çok sayıda üyenin katıldığı gezide, Karayolları İzmir Bölge Müdürlüğü Denetim Sorumlusu Oğulcan Aksu
çalışmalar hakkında üyelere bilgi verdi.
Gezi de ayrıca tünelin yapımını üstlenen müşavir firmada görevli olan ve aynı zamanda İMO Denetleme Kurulu Üyesi olan Ergin Tatar, üyelere tünel inşaatının yapımının başlangıcından bugüne kadar geçen sürede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler
aktardı.
TMMOB 42. Dönem 4. Danışma
Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
TMMOB 42. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısı 22 Şubat 2014 tarihinde
gerçekleştirildi. İlk kez TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde
düzenlenen Danışma Kurulunda söz alanlar, meslek alanlarında yaşanan son
gelişmeler ile Türkiye’nin siyasi, toplumsal ve ekonomik gündemine dair değerlendirmelerde bulundular.
Toplantı, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın TMMOB’nin
42. Dönem çalışmalarını değerlendirdiği konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla
Mehmet Torun (MADENMO), Kaya Güvenç (TMMOB 36, 37. Dönem Başkanı),
Ali Ekber Çakar (MMO), Baran Bozoğlu (ÇMO), Ertuğrul Candaş (HKMO),
Osman Kolay (Gemi MO), Petek Ataman (GIDAMO), Taner Yüzgeç (İMO),
Hüseyin Atıcı (MMO), Süleyman Solmaz (İstanbul İKK), Zeki Arslan (MMO),
Selim Harbiyeli (İMO), Gölay Şakiroğulları (BMO), İmam Çelik (FMO), Gurbet
Örçen (MMO), Murat Aslan (ZMO), Fikri Düşünceli (Bursa İKK), Güniz Gacaner (MMO), Ali Uğurlu (KMO), Volkan Bilgin (HKMO), Neşet Aykanat (Eskişehir İKK), Erdem Pak (MMO), Kamber Korkmaz (MMO) söz aldı.
3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele
Günü’nde kitlesel basın açıklamaları
İş cinayetlerine dikkat çekmek için ilki geçen yıl gerçekleştirilen “TMMOB 3 Mart
İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü”nde İKK`larin bulunduğu kentlerde kitlesel
basın açıklamaları düzenlenecek.
Adana - 3 Mart, saat: 12.00 - Atatürk Parkı
Ankara - 2 Mart, saat: 13.00 - TMMOB Önünden Madenci Anıtı önüne
Artvin - 3 Mart, saat:12.30 - Makina Mühendisleri Odası önü
Balıkesir - 3 Mart, saat: 12.30 - Uğur Mumcu
Meydanı
Bolu - 3 Mart, saat: 14.00 - Makina Mühendisleri
Odası Temsilciliği
Bursa - 3 Mart, saat: 12.30 - BAOB Binası önü
Özgürlük ve Demokrasi Meydanı
Diyarbakır - 3 Mart, saat: 11.00 - Mimarlar
Odası
Edirne - 3 Mart, saat: 12.30 - Merkez PTT önü
Kocaeli - 3 Mart, saat: 18.30 - Mimarlar Odası Tarihi Bina
Mardin - 3 Mart, saat: 16.00 - İnşaat Mühendisleri Odası
Mersin - 3 Mart, saat: saat: 11.30 - Mimarlar Odası
Milas - 3 Mart, saat: 14.00 - İnşaat Mühendisleri Odası
Muğla - 3 Mart, saat: 12.30 - Yatağan Termik Santrali Direniş Çadırı önü
Şanlıurfa - 3 Mart, saat: 12.30 - İnşaat Mühendisleri Odası
Tekirdağ - 3 Mart, saat: 12.30 - Tuğlalı Park
Zonguldak - 3 Mart, saat: 12.30 - Maden Şehitleri Anıtı
Van Kent Sempozyumu yapıldı
İlki 2009 yılında gerçekleştirilen TMMOB Van Kent Sempozyumu’nun ikincisi
“Kimliğini arayan kent” temasıyla 21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Van Ticaret ve
Sanayi Odası’nda düzenlendi.
TMMOB İnşaat Mühendisleri
Odası Adına Sahibi
Taner YÜZGEÇ
Yazı İşleri Müdürü
Zeki ERGİNBAY
Zeki ERGİNBAY
(1976-1977)
Levent DARI
TMMOB İKK Sekreteri Şemsettin Bakır ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı’nın açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda iki gün boyunca
kent yönetimi, kentsel planlama, doğal afetlere hazırlık, özerk, demokratik kent
yönetimi, barınma hakkı gibi konularda düzenlenen 8 oturumda kentin sorunları ve
çözüm önerileri ele alındı.
Yöne m Yeri: TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
Neca bey Cad. No: 57 06440 Kızılay / Ankara
Tel: 0.312.294 30 00 Faks: 0.312.294 30 88 E-Posta: [email protected] Web: www.imo.org.tr
1 Mart 2014, Sayı: 233, ayda bir yayınlanır, yerel süreli yayın. ISSN: 1307-2412
Elektronik ortamda hazırlanıp üyelerine ücretsiz gönderilmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
45
File Size
747 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content