close

Enter

Log in using OpenID

BASA RI Ll VERGI MUKELLEFLERI

embedDownload
YAYlN NO: 1992-21
iSTANBUL
CARETODASI
BASA
RI
Ll
VERGI
·-MUKELLEFLERI
1991
RENK AJANS
516 29. 84
Ö NS ö Z
Devlet bütçesinin finansmanında öneali bir kaynak olan
vergi gelirleri kalkınmakta olan ülkemiz açısından da büyük önem
taşımaktadır.
Vergi gelirlerinin yükselmesi için ise; ekonomik faaliyetlerin genişlemesi,piyasadaki işlea hacminin büyüaesi,dış ticaretin
ve dolayısıyla kazançların artaası gerekmektedir.
Bu gelişmelerin sağlanaasında büyük paya sahip olan özel
sektörün vergilerini düzenli olarak ödemesi kuşkusuz ülke kalkın­
aasına destek teşkil etaektedir.Bununla birlikte etkin ve adil
vergilendiraeyi ve vergi kayıplarını en aza indirıeyi hedefleyen
bir vergi politikasının izlenmesinde devlete görev düşmektedir.
Ülkemizin ekonomik koşullarını yakından izleyerek sorunbelirleyip çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunaayı
prensip edinen Odaaız vergi konusundaki çalışmalarını hassasiyetle
ları
sürdür~ektedir.
Düzenli vergi beyanını birerdea kabul ederek,1977 yılından
bu yana her yıl yüksek düzeyde Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi
ödeyen üyelerimizi ödüllendirmekteyiz.
Bu
yılki
çalışmamızın gerçekleştiriliesine sağladıkları
duyurumui üzerine ba~vuruda bulunan üyeleriaize
kitap halinde hasılaasında eaeği geçen F.Arzu Aydın'a
katkıdan dolayı
ve
çalışmanın
teşekkürlerimi
sunarıa.
Genel Sekreter
Prof.Dr.ismail özaslan
İÇİNDEKİLER
Sahife No
ÖN SÖZ
I-1991 YILI GELİRLERİ üZERİNDEN EN ÇOK
VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER
GELİR
A-S.000.000.000.-99.999.999.999.999._TL.Arasında
Vergi Ödeyenler
(ALTIN PLARET) ............................................. , ..
B-2.500.000.000-4.999.999.999._TL.Arasında Vergi Ödeyenler
(ALTIN MADALYA) ................................................ 2
C-l.500.000.000-2.499.999.999._TL.Arasında Vergı Ödeyenler
(GÜMÜŞ MAIJALYAl ................................................ 3
D-500.000.000-1.499.999.999._TL.Arasında Vergi Ödeyenler
(BRONZ MADALYA) ................................................ 4
E·250.000.000-499.999.999._TL.Arasında Vergi Ödeyenler
(TARDİRNAHE) ................................................... 8
II-1991 YILI GELİRLERİ ÜZERİNDEN EN ÇOK KURUMLAR
VERGİSİ ÖDEYEN MÜKELLEFLER
A-10.000.000.000._99.999.999.999.999._TL Arasında Vergi Ödeyenler
(ALTIN PLAKETl ................................................ l7
B-S.OOO.OOO.OQQ .. 9.999.999.999._TL Arasında Vergi Ödeyenler
.
(ALTIN Hf!.DALYA) ............................................... 23
C-2.500.000.000-4.999.999.999._TL Arasında Vergi Ödeyenler
(GÜMÜŞ MADl!.LYA) ............................................... 29
D-1.500.000.000-2.499.999.999._TL Arasında Vergi Ödeyenler
(BRONZ MADALYA) ............. ,,::,,, .. ····· .. ··· .. ·.· .......... 36
E-500.000.000-1.499.999.999._TL Arasında Vergi Ödeyenler
(TAKDİRNAME) .................................................. 45
III-ALFABETiK
FİHRİST ............................................ 77
GELiR VERGiSi
-MU KELLEFLERI
5,000,000,000- 9,999,999,999,999 TL.ARASINDA
•••••
ALTIN PLAKET
1
GELİR
•••••
VERGİSİ
öDEYENLER
2,500,000,000 -
4,999,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
FİRMA ADI ...... :
ADRESi, ......•. :
TELEFO!l •••..... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
MATİLT MANUKYAN
ZüRAFA SOK.N0.22
2493392
272126
OTEL,LOKANTA VE EeLENCE
4,006,216,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES i. ........ :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AYDIN DDllAN
İNöNü CAD.N0.76-78 KAT.+
2529030
175444
BANKALAR,BANKERLER VE SİGORTACILAR
3,403,651,600 .-TL.
KARAKöY
YERLERİ
GüHüSSUYU
FiRMA ADI ...... : MüNİP ÇOKER
ADRESi ••••••... : İNCİRLİ CAD.N0.46/3
TELEFON .•...•.. : 5931483
SİCİL NO ....... : 187398
FAALİYET KONUSU: ODUN,KöKüR VE HADEN KöMüRü
VERGİ MİKTARI .. :
3,130,110,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
BAKIRKöY
ALİ LEVENT DiLMAÇ
RECEPPASA CAD.EDES APT.D.6
2502345
109,11
ODUN,KöKüR VE MADEN KöMüRü
2,567,408,300 .-TL.
TAKSİM
2
öDEYENLER
1,500,000,000-
2,499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
GüMüS MADALYA
•••••
FiRMA ADI.~ ... : KAZIH DEMİRCİOÖLU
ADRESi .....•... : iNKİLAP CAD.N0.8
TRLEFON ........ : 5878281
SİCİL NO ....... : 92353
FAALİYET KONUSU: İNSAAT
VERGİ MİKTARI .. :
2,007,635,700 .-TL.
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi ......... :
TELEFON ....•... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI ...... : SAFFET ULUSOY
ADRESi .....•... : OSMANİYE MAH.ÇIRPICI MEVKİİ
FABRiKALAR YOLU
TELEFON .•..••.• : 5559080
SİCİL NO ....... : ,227482
FAALİYET KONUSU: KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
VERGİ MİKTARI .. :
1,838,140,000 .-TL.
AHMET ONUR
BüYüKDERE CAD.NO.l3+
2754980
156410
FIRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFO!~ •....... :
SiCIL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MEHMET ONUR
BüYüKDERE CAD. N0.134
2754980
156111
öDEYENLER
AKSARAY
YILMAZ ULUSOY
OSMANiYE MAH.ÇIRPICI MEVKİİ
FABRiKALAR YOLU
5559080
227482
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
1,851,987,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
HERTER
MERTER
ZiNCiRLİKUYU
İNSAAT MüTEAHHiTLi~i
1,602,492,100 .-TL.
ZiNCiRLİKUYU
İNSAAT MüTEAHHİTLİÖİ
1,591,177,700 .-TL.
3
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
FİRMA ADI .....• : DEMİR KARAHANCI
ADRESi ......... : CUMHURİYET CAD.NO.Z0314-5-6
TELEFON ........ : 2301550
SİCİL NO .•...•. : 76620
FAALİYET KONUSU: MADEN,TOPRAK İŞLERi VE İHRACATÇILARI
VERGİ MİKTARI .. :
1,309,844,600 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ...•.... :
SfCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI .....• :
ADRESi .....••.. :
TELEFON .....•.• :
Sf CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
HARBİYE
FEYYAZ BERKER
ULUS MAR.TEKFEN SiTESi A.BLOK
ETİLER
2659355
97152
iNSAATÇILAR-fNSAAT MüTEAHHiTLERi
1,212,515,300 .-TL.
SEKSETTiN SiRER
KAZIM ORBAY CAD.ND.75
SiSLi
2484174
P033Z
TRiKOTAJ ,
1,145,001,300 .-TL.
FiRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFO!I ........ :
SİCİL ND .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ALİ
NiHAT GöKYİ~İT
TEKFEN SiTESi ULUS MAH.A.BLOK
2659355
97154
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
1,126,701,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ..•.•.•• :
SİCİL ND ....... :
FAALİYET KONUSU:
NECMİ
ET İ LER
VERGİ MİKTARI..:
ÇAKICI
MAHMUTBEY KöYü RARAPPASA
DE~İRMENİ N0.209
5504780
136389
TAS-MICIR DCAti iSLETMECİLitf VE RAZIR BETON üRETİMİ
1,124,488,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MEHMET ÇAKICI
MAHMUTBEY KöYü RARAPPASA
DEtiRMENİ NO.Z09
5504780
136389
TAS-MICIR OCAti iSLETMECİLiti VE RAZIR BETON üRETİMİ
1,124,395,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi •........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ••...•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NECATi AKÇAtLILAR
ULUS KAR TEKFEN SiTESi A.BLOK
2659355
97153
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
1,086,023,100 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ....•. f •• :
TELEFON •.•.•••. :
SİCİL ND ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
CAViT ÇiÇEK
KALTEPE,GüKüSSUYU CAD.LİTRDS
5672028
f8373
NONWOVEN MENSUCAT
1,039,817,600 .-TL.
BAKIRKöY
BAKIRKöY
ETiLER
ZEYTİNBURNU
SDK.HO.ZZ
4
öDEYENLER
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
FİRMA ADI ...... : NURHAN ALTU~LU
ADRESi .....•... : BA~DAT CAD.SİNEMA 63 YANI
N0.97
TELEFON ........ : 2730096
SİCİL NO ....... : 135830
FAALİYET KONUSU: YA~LI TOHUMLAR VE BAHÇE KüLTüRLERİ
VERGİ MİKTARI .. :
1,032,507,500 .-TL.
KüÇüKYALI
FİRMA ADI ...... : SELAMHATTİN BEYAZIT
ADRESi ......... : BüYüKDERE CAD.N0.64 T.M.T HAN K.3
TELEFON ........ : 2742828
SİCİL NO ....... : 68834
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
1,014,709,800 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GAYRETTEPE
SALAMON HABİB
TüNEL CAD.NO.Z6
2450380
54818
DEMİR HIRDAVAT
1,008,258,300 .-TL.
KARAKöY
FİRMA ADI ...... : KEROPE ÇiLiNGİR
ADRES İ. ........ : HALASKARGAZİ CAD.N0.219/1
TELEFON ........ : 2+11446
SİCİL NO ....... : 103261
FAALİYET KONUSU: İNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
VERGİ MİKTARI .. :
967,398,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESI ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
PANGALTI
FAHRİ DİLHAÇ
RECEPPASA CAD.EDES APT.N0.12/6
2509385
106354
MADEN,TOPRAK İ$LERİ VE İHRACATÇILARI
961,521,600 .-TL.
TAKSİM
TüLAY ULUSOY
KAH.ÇIRPICI MEVKİİ
FABRiKALAR YOLU
5559080
227482
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
951,162,600 .-TL.
OSMANİYE
FİRMA ADI ...... : MEHMET öZBAKIR
ADRES İ ......... : KERESTECİLER Sİ TES İ KASIM SOK. NO. SB
TELEFON ........ : 5564018
SİCİL NO ....... : 95461
FAALİYET KONUSU: REKLAMCILIK-İTHALAT-İHRACAT
VERGİ MİKTARI .. :
873,202,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ...... :.:
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
ERHAN
MERTER
MERTER
DEDEO~LU
BASVEKİL
CAD.N0.40
5854717
183161
AKARYAKIT TİCARETİ-NAKLİYESİ, LOKANTA VE BüFE iSL.
869,973,+00 .-TL.
5
SEHREI!İNİ
öDEYENLER
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
FiRMA ADI ....•• : SELAHATTİN DEMİRCİ
ADRESi ......... : MAYA SOK.MAYA HAN N0.10
TELEFON .....••. : 2754810
SİCİL NO .....•. : 95869
FAALİYET KONUSU: KA~IT
VERGİ MİKTARI .. :
852,537,400 .-TL.
VERGİSİ
KAT.1-3
GAYRETTEPE
PALAS APT.KAT.5 N.11
TAKSİM
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
MEHMET SABRİ HAKTAN
SIRASELViLER CAD.N0.25 TAMER
FİRMA ADI .•..•• :
ADRESi ......... :
TELEFON ....••.• :
SİCİL NO .•.•... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI.;:
SüLEYMAN SIRRI TURHAN
İNöNü CAD.N0.31/1·
2492510
124130
KARA NAL ,NAK·.KOHİSYONCUSU,SI!YAHAT ,TURİZM ACENTASI
747,227,500 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ...•..•.• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AYDIN öZCAN
TAHTAKALE PACACI SK.ÇARSILI
KISMET HAN N0.204
5264372
119767
SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ İÇKİ
743,162,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON .•....•• :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HAYRi BüYüKBAYRAK
CAD.NO.!O+
5377633
11503+
üSTü DERi ALT! POLİüRETAN AYAKKABI
726,8!+,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ....•... :
TELEFON ..•..•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
HAZIM BüYüKBAYRAK
CEBECİ CAD.N0.104
5377633
115034
üSTü DERi ALTI POLİüRETAN AYAKKABI
726,884,500 .-TL.
2451242
177180
MADDE VE KİMYEVİ BOYA
826,705,900 .-TL.
KİMYEVİ
TAKSİM
SULTANHAMAM
KüÇüKKöY
CEBECİ
İMALİ
KüÇüKKöY
İMALİ
FİRMA ADI ...... : KAMİL ERKMENER
ADRES İ .......•. : KERESTECİLER SİTESİ 966 ADA 3 PARSEL ALAYBEY iSHANI
TELEFON ........ : 5756258
Si CiL NO ....... : 154320
FAALİYET KONUSU: KONFEKSiYON iMALAT VE İHRACAT!
705,936,900 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI ...••. : SEFİK ERCAN
ADRESi.~ .....•. : BO~AZKESEN CAD.N0.98
TELEFON ......•• : 2440857
SİCİL NO ....... : 126496
FAALİYET KONUSU: ELEKTRiKLi EV ALETLERİ DAHİLİ TiCARETi
VERGİ MİKTARI .. :
591,903,700 .-TL.
MERTER
TOPHANE
6
öDEYENLER
500,000,000'FiRMA ADI ...... :
ADRESi •••...... :
TELEFON •....•.. :
SiCİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
BESALET BARIM
RIHTIM CAD. VELi ALEMDAR HAN
2434727
39670
GüMRüK KOMiSYONCULARI
574,865,400 .-TL.
1,499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
K.3 N0.31Z
FiRMA ADI ••.... : NEJAT GİRGİN
ADRESi ••••••••• : SEHİT NUHTAR CAD.YUVAM APT.
N0.65 0.5
TELEFON ........ : 2505538
SiCiL NO •...... : 102850
FAALiYET KONUSU: TIBBİ ALETLER,GöZLüK VE DiSÇİLİK MALZEKESi
VERGi MİKTARI .. :
564,271,400 .-TL.
FİRMA ADI .••••• :
ADRESi ......... :
TELEFON: ...•... :
SiCİL NO .•..... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TUNCAY AZAPHAN
KERESTECİLER SiTESi ESKi
. LONDRA ASFALT!
5757575
176209
PETROL ARAMA RAFiNERİ VE SATIS
540,705,400 .-TL.
FİRMA ADI ...•.• : İZZET BAYSAL
ADRESi ......... : TERSANE CAD.İZSAL HAN ASMA KAT NO.++
TELEFON ..•••... : 2554555
SİCİL NO ....... : 30362
FAALİYET KONUSU: SIHHİ TESİSAT MALZEMESi TiCARETi
VERGi MİKTARI .• :
512,809,400 .-TL.
ADI ...••. :
ADRESi ......... :
TELEFON .......• :
SiCiL NO .••.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
FİRMA
VERGİSİ
GALATA
TAKSİM
HERTER
KARAKöY
OKTAY DURAN
NURUOSMANiYE CAD.TüRBEDAR CAD. TüRBEDAR SK.NO.B
5416180
163165
KiTAP,KATBAA,KARTON KUTU
501,740,000 .-TL.
7
CA~ALO~LU
öDEYENLER
250,000,000 FİRMA ADI ....•. :
ADRESi .•....... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... ı
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
VERGİSİ
İHSAN ZİNİ
KARAKöY
NECATiBEY CAD.N0.112
2445767
98787
BiLUMUM KARA VE DENİZ MOTORLAR!
487,340,900 .-TL.
ZiYA KARAHAN
ABDi İPEKÇi CAD.ZİYA KARAHAN
2477261
273626
ODUN,KöMüR VE MADEN KöMüRü
473,132,000 .-TL.
SiSLİ
APT.N0.2/6
FİRMA
ADI ...... : İBRAHiM ÇA~LAYAN
ADRESi ......... : FERİDİYE CAD.N0.+3
TELEFON ........ : 2500263
SİCİL NO ..•.... : 72276
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOMOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
VERGİ MİKTARI .. :
467,559,200 .-TL.
TAKSİM
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON .......• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BURHAN EREN
TAHTAKALE PACACI SK.ÇARSILI
XISMET HAN N0.204
5264372
119767
SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ İÇKİ
461,217,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MAHMUT SENER
TAHTAKALE PACACI SK.ÇARSILI
KISHET HAN N0.204
5264372
119767
SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ İÇKİ
453,867,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... ı
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... ı
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. ı
öZEN TAN
KüÇüKLANGA CAD.N0.72111Z
5300338 .
160503
HER TüRLü İNS. KALZ. SATISI, TATBiKAT VE TAAHHüT iSL.
447,829,600 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AHMET
FiRMA ADI ..•... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ ı
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ABDURRAHJM ALBAYRAK
KARTALTEPE,ESKİ LONDRA ASFALTI VOLKAN SOK.NO.Z
5649180
214626
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
435,277,900 .-TL.
SULTANHAMAM
SULTANHAMAM
AKSARAY
BESİM
KESİHPASA
AKSARAY
CAD.N0.3
5739386
239708
ET LOKANTASI
444,844,100 .-TL.
8
BAYRAMPASA
öDEYENLER
zso,ooo,ooo -
499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
CEMAL A~ACIKO~LU
AHMET KUTSİ TECER CAD.N0.58/3
5543952
267313
KONFEKSiYON YAN üRüNLERİ ALIM-SATIMI
435,255,400 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ABDüLKADiR MUMCU
BA~DAT CAD.N0.383
0000000
249276
OTEL,LOKANTA VE E~LENCE
430,798,100 .-TL.
MERTER
SUADİYE
YERLERİ
FİRMA ADI ...••. : İBRAHiM ARiF BEYLİKÇİ
ADRES İ ......... : BARBOROS BULVARI İBA BLOK
TELEFON ........ : 2756348
SİCİL NO ....... : 1!6170
FAALİYET KONUSU: TİCARET KOHİSYONCULARI
VERGİ MİKTARI .. :
421,449,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
V·ERGİ MİKTARI .. :
HASAN FETİHİ
TAHTAKALE CAD.MENEKSE HAN
5209766
77605
iTHALAT, KOMiSYON, DARİLİ
419,165,800 . -TL.
ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
MEHMET DAİ
SIRASELViLER CAD.NO.I72/174
2435797
190916
ULUSLARARASI NAKLiYAT
417,483,300 .-TL.
FİRMA
NO.IZ D.8
BESİKTAS
NO.S5 KAT.3 ODA N0.28
TAHTAKALE
TİCARET
FİRMA ADI ...... : HüSEYiN YILMAZ
ADRESi ......•.. : DANTELACI SK.ASILSOY iSHANI
TELEFON ........ : 5715071
SİCİL !ffi ....... : 164068
FAALİYET KONUSU: NALBURİYE
VERGİ MİKTARI .. :
406,242,600 .-TL.
BASAK AP'!'.D.2
TAKSİM
N0.8/19
BAKIRKöY
FİRMA ADI ...... : OSMAN ESEN
ADRESi. ........ : ÇİÇEKPAZARI,GöNüL SOK.N0.4/5
TELEFON ........ : 5229502
SİCİL NO ....... : 184152
FAALİYET·KONUSU: ZüCCACiYE
VERGİ MİKTARI .. :
401,488,600 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
YILMAZ SAÇMACI
KöYİÇİ CAD.LESGER SOK.OKCU
2684317
87481
BiLliMUM MüTEAHHiTLER
386,453,200 .-TL.
EMİNöNü
HAN N0.9/10
9
BESİKTAS
öDEYENLER
250,000,000 -
499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NURi GüVEN
2.Ci VAKIF RAN KAT.Z N0.31
5268250
23734
HER TüRLü GiYiM VE İHTiYAÇ HAD. ALIM SATIKI
386,086,800 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SEYiT BURHAN TüR~MEN
SK.N0.49 K.!
5275046
137974
HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
374,030,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
VEDAT ÇöMELEK
HAMDiEEY GEÇiDi SK.NO.l2
5278479
92677
TOPTAN KADiFE ALIM-SATIMI
355,059,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MECiT EAHÇIVAN
K. 5/5
MİMAR KEMALETTiN CAD.N0.41
5133558
95106
GIDA MADDELERİ TOPTAN TiCARETi
354,802,600 .-TL.
SULTANHAMAM
HAHHUTPASA
EEZCİLER
ADI ...... : ALİ İHSAN KALENDER
ADRES İ ......... : HüDAVENDİGAR CAD.DERVİSLER
TELEFON ........ : 5266096
SİCİL NO ....... : 192437
FAALiYET KONUSU: BEYAZ ESYA TİCARETİ
354,027,800 .-TL.
VERGi MİKTARI .. :
VERGİSİ
SULTANHAMAM
SİRKECi
FİRMA
SOK.DİRİKOÇLAR İSHANI
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ALİ iLERiGELEN
AHMET VEFİK PASA CAD.N0.34
5863244
58557
HAVALANDIRHA, ISITMA, KLiMA SİSTEMLERİ iMALAif
351,752,400 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MEHMET İNCE
RIHTIM CAD. SARAP iSKELESi SOK. SüHA FAZ LI HAN N0.1B
3450327
619ZS
AKARYAKIT SATIS VE SERViS İSTASYONU
350,935,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ATlF AKS EL
BAHARiYE CAD.NO.Z9
3360682
88211
SiNEMA iSLETMECİLİÖİ
348,472,900 .-TL.
FİRMA
KAT.5
SİRKECİ
ŞEHREMİNİ
K.
3/10
KARAKö_Y
KADIKöY
1o
öDEYENLER
250,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
HAZAN REVNA ULUSOY
MAH.ÇIRPICI MEVKİİ
FABRiKALAR YOLU
5559080
227482
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
348,215,100 .-TL.
OSMANİYE
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MUSTAFA VANLI
YENİKAFI NAMIK KEMAL CAD.
N0.8Z KAT.1
5300668
91662
AKARYAKIT SATISI VE NAKLİYESİ, LOKANTA VE OTO
342,824,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MERVA ULUSOY
OSMANİYE MAH.ÇIRPICI MEVKİİ
FABRiKALAR YOLU
5559080
ZZH8Z
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
342,626,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TEVFiK GüNER
SEN SOK .N0.18/Z
3582666
180956
MERTER
FATİH
LAS.İSL.
EMRA ULUSOY
MAH.ÇIRPICI MEVKİİ
FABRiKALAR YOLU
5559080
227482
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
342,626,100 .-TL.
OSMANİYE
VERGİSİ
MERTER
MERTER
GöZTEPE
DEMİR
331,400,100 .-TL.
F.CENGİZ
DASOKUTAN
HIZIR REİS SK.N0.6/5
3526333
206716
OTOMOTiV YAN SANAYİ üRüNLERİ
330,876,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
"FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HAKAN MEHMET HANİF
TAHTAKALE CAD.N0.53-55
5117453
Z68934
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON .•....•. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYEr KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MEHMET
KART AL
KAT. Z/32
TAHTAKALE
TURİZM-İTHALAT-İHRACAT-DARİLİ TİCARET
3Z6,701,ZOO .-TL.
TATARİ
FİNCANCILAR CAD.NO.lO
EMİNöNü
SZZ1040
138077
MENSUCAT
324,9Z1,000 .-TL.
11
öDEYENLER
250,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi .•..••.•. :
TELEFON ........ :
SİCİL Jlrı •.••••• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
499,999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
ENVER NURi AYTAÇ
FENERYOLU,BAeDAT CAD.BöLüKBASI APT.N0.174
3375305
138067
KADIKöY
İNSAAT MüTEAHHİTLİ~İ
322,487,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... : AHMET SERDAR HANİF
KAT.2/32
ADRESi •........ : TAHTAKALE CAD.N0.53-55
TELEFON ........ : 5117453
SİCİL NO ....... : 268934
FAALİYET KONUSU: TURİZM-İTHALAT-İHRACAT-DAHiLi TİCARET
320,217,200 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MiKTARI .. :
ERDiNÇ
HOCAHANIM CAD.ÇİFTESARAYLAR
5760857
175754
MENSUCAT
316,823,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
RECEP CAN
FİRMA
VERGİSİ
TAHTAKALE
BAHATTİN
ASİREFENDi CAD.KATIRCIO~LU
iSHANI ZEMiN KAT N0.5
HAN N0.107-110
YESiLDiREK
SULTANHAMAM
5278741
137664
TOPTAN KUMAŞ TiCARETi
315,186,000 .-TL.
FİRMA ADI ••.••. : HüSEYiN AKKAYA
ADRESi ......... : FİSEKHANE CAD.N0.28/B
TELEFON ........ : 5710983
SİCİL NO ....... : 113335
FAALİYET KONUSU: NEBATİ YA~ NAKLiYESi
VERGİ MİKTARI .. :
299,361,200 .-TL.
BAKIRKöY
ADI ...... : İSMET NUROL öKMEN
ADRESi •.•.•..•. : KALAMIS AHMET KİTHAT EFENDi
CAD.N0.17/2-B
TELEFON ......•. : 3362440
SİCİL NO ...•... : 209730
FAALİYET KONUSUL SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ İÇKİ
VERGİ MİKTARI .. :
289,095,200 .-TL.
FİRMA
FİRMA ADI ...... : YUSUF KENAN öZTİRYAKİ
ADRESi ...•..... r FUATPASA CAD.N0.2
TELEFON .•...... : 5229812
SİCİL NO .•... :.: 104184
FAALİYET KONUSU: MADENi ESYA
VERGi MİKTARI .. :
287,148,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KADIKöY
BEYAZ IT
KAZARDS UNAN
MARPUÇÇULAR,SAKAÇESME SK.GöZEN ÇARSISI N0.12/6
5221822
.
86099
TUHAFiYE
287,078,200 .-TL.
12
EMİNöNü
öDEYE.LER
25J,OOO,OOO FiRMA ADI. ..... :
ADRES İ •.••.•... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
499.999,999·TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDiRNAME
*****
AHMET TUNA YAZICI
YENİCAMi VAKIF iSHANI KAT.4
N0.18
5227+03
15417 s
TOPTAN İPLİK VE KUMAŞ ALIM SATIMI
282,647,800 .-TL.
BAHÇEKAFI
FİRMA ADI .....• : ARAKAST GöKAN
ADRESi ......... : DEMİRCİLER SiTESi 7.CAD.N0.19
TELEFON ........ : 5581589
SİCİL .NO ........ : 52457
FAALİYET KONUSU: SANAYİ VE PROFiL BORU TiCARETi
VERGİ MİKTARI .. :
280,979,400 :-TL.
ZEYTİNBURNU
FiRMA ADI ...... : HASAN DERYA .TASDELENLER
ADRES İ ......... : HALASKARGAZİ CAD.NO. 315/3
TELEFON ........ : 2460093
SİCİL NO ....... : 203753
FAALİYET lONUSUı HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
VERGİ MİKTARI .. :
280,545,300 .-TL.
SiSLi
FİRMA ADI ...... : ALİ YILDIRAN
ADRESi ......... : NAMIK KEHAL CAD.N0.42
TELEtON ........ : 5295Ş79
~jCİL NO, ...... : 1369Ş7
FAALİYET KONUSU: KERESTE VE İHRACATÇlLARI
VERGİ MİKTARI .. :
279,945,000 .-TL.
FİRMA
ADI ...•.. :
ADRESi •........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NUSRET KlZlLASLAN
MECLiSi HEBUSAN CAD.DENİZ
2431496
93604
KAÖIT
2~6,354,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öMER BEYHATUN
BALKAPAN HAN N0.9
5205343 ·
74363
KAÖIT
275,372,000 .-TL.
FİRMA ADI •.•••• :
ADRESi. ..•..... :
TELEFON .....••• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BEDRİ KONUSUR
TAHTAKALE CAD. +7/A
5228530
61880.
KIRTASiYE TİCARETİ, OTELCİLİI
274,724,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES-i ..• ~.. -•.•.-:
TELEFON •.•..... :
SİCil..-HÔ ....... :
FAAÜYET IONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
METiN SüTUNA
DERSHANE SOK.N0.14 AYSEL APT.
2417935
226467
VERGİSİ
AKSARAY
APT .NO.llS
KABATAS
TAHTAKALE
EMİNöNü
KAT.2
HARBİYE
İN$AAT9ILAR-İN$AAT MüTEAHHiTLERİ
27+,517,000 .-TL.
13
öDEYENLER
zso;ooo,ooo -
499;999,999 TL.ARASINDA GELİR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FiRMA ADI ...... : SAFFET BOZKURT
ADRESi ......... : ÇELEBİ HAMAM SK .NO. 9
TELEFON ........ : 2430018
SİCİL NO ....... : 73769
FAALİYET KONUSU: İTHALAT-MüMESSİLLİK
VERGİ MİKTARI .. :
272,398,400 .-TL.
FINDIKLI
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
EKREM AKYİ~İT
EBUZZİYA CAD.N0.22
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VAHAK HANGIR
YANIKKAPI PLASTİK HAN N0.5/6
2555277
140640
BiLUMUH MüTEAHHiTLER
270,724,200 .-TL.
FiRMA ADI ....•. :
ADRES İ. ....... ,:
TELEFON ...•.... :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARI .. :
HiLDE KAPMAN
YANIKKAPI PLASTİK HAN N0.5/6
2555277
140640
BiLUMUM MüTEAHHiTLER
268,160,100 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON ....•... :
Si CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NiZAHi ONDALIKOÖLU
EYüP SULTAN (ÇAMLIKlCAD.
2206900
169430
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ......•. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MiKTARI .. :
YASiN MOLLAOÖLU
KAYISDA~I CAD.N0.29/1
338987+
145288
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERi
265,393,500 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AHMET KEMAL MUTLU
HALASKARGAZİ CAD.N0.34/A
2482255
129375
DERi KONFEKSiYON VE AYAKKABI SATISI
263,616,400 .-TL.
5833813
256889
HER NEVi iÇ VE DIS GiYiM KONF.
272,357,500 .-TL.
VERGİSİ
BAKIRKöY
ALIM-SATIH-İHALATI
KARAKöY
KARAKöY
SADAHAT
CAHİİ
KARSISI N0.85
KA~ITHANE
ARDiYECİLİK
265,581,700 .-TL.
KADlKöY
HARBİYE
FiRMA ADI ...... : OSMAN NURi öNüGöREN
ADRESi ......... : FEVZİPASA CAD.N0.35
TELEFON .....•.. : 5231825
SİCİL NO ....... : 169275
FAALiYET KONUSU: HALI,XİLİM VE İHRACATÇitARI
VERGİ MİKTARI .. :
261,416,200 .-TL.
FATİH
14
öDEYENLER
250,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
HüSEYiN KARALI
HACIKüÇüK CAMii SOK.25/27
5229906
74098
HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
261,401,600 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NURETTiN DENEÇ
HAC! KüÇüK CAMii SOK.ZS/27
5229906
74098
HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
261,401,600 .-TL.
FİRMA
ADI ...... : GüNERi ARTUNKAL
ADRESi ......... : ELMADAC CUMHURİYET CAD.
TELEFON .....•.. : 2460130
SİCİL NO ••••••• : 68774
FAALİYET KONUSU: İNSAAT-TAAHHüT
VERGİ MİKTARI .. :
261,000,800 .-TL.
499,999,999 TL.ARASINDA
••*••
TAKDİRNAME
GELİR
VERGİSİ
•••••
SULTANHAMAM
SULTANHAMAM
FİRMA
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
N0.87/4
MERMET HALUK üNDECER
AMBARLAR CAD.N0.6/4 BLOK
5471220
183371
KARA NAK.,NAK.KDMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
256,740,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... : RDBER GALİMİDİ
ADRESi ......... : SEHİT MUHTAR CAD.N0.38 NUR APT KAT.!
TELEFON ........ : 2505945
SİCİL NO ••••••• : 141541
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOMOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
VERGİ MİKTARI .. :
251,301,5üC .-TL.
FİRMA ADI ...... : TEKEL YILMAZ
ADRESi., ....... : OSHANACA !IJ.JL,I,EUU SOK.N0.9/2
TELEFON .... ,, .. • "336lb90
SİtÜ NO ....... : !28H7
FAALİYET KONUSU: İNSAATÇILAR- İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
VERGİ MİKTARI..:
250,568,700 .-TL.
TAKSIM
TDPKAP I
TAKSİM
KADIKöY
15
öDEYENLER
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
j
KURUMLAR VERGISI
MU KELLEFLERI
~-
10,000,000,000 - 9,999,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN PLAKET
•••••
FİRMA ADI ...... : AKSA AKRİLİK KiMYA SANAYİ
ANONiM ŞİRKETİ
SOK.AK HAN N0.15/17
ADRESi ......... : GüMüSSUYU,MİRALAY SEFİKBEY
TELEFON ........ : 2514500
SİCİL NO ....... : 100775
FAALİYET KONUSU: SANAYİ MAMULLERİ İHRACATÇitARI
VERGİ MİKTARI..:
H1,196,5H,ZOO .-TL.
TAKSİM
ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ARÇELiK ANONiM
AYDINLI KöYü
3954515
54957
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ...•.... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NETAS NORTHERN ELECTRİC
ALEMDA~ CAD.
3351100
94955
TELEFON VE SANTRAL TECH.VE
101,565,522,100 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
THE SHELL COMPANY OF TURKEY LTD.
MERKEZi LONDRA
BüYüKDERE CAD.N0.32
2753410
4545
PETROL VE MüŞTEKATI MADDELER TiCARETi
101,265,640,500 .-TL.
FİRMA ADI ....•• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL ND ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AKBANK T.A.S.
MECLiSI MEBUSAN CAD.N0.65-69
2526504
90418
BANKACILIK
97,145,227,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
ARDEM PiSiRiCi VE ISITICI CiHAZLAR SANAYİİ ANONiM ŞİRKETİ
KARAA~AÇ CAD.N0.6/3
2207631
146624
HER NEVi PİSİRİCİ VE IS ITICI CİH. iM., iTH., iHR., SAT.
71,299,239,100 .-TL.
FİRMA
N.V.TURKSE SHELL İSTANBUL SUBESi
BüYüKDERE CAD.N0.32
.
2753410
234700
PETROL ARAMA
60.724,959,100 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
ŞİRKETİ
ELEKTRİKLİ-ELEKTRİKSİZ
ÇAYIROVA
EV
ALETLERİ üRETİMİ
VE SATISI
118,183,420,500 .-TL.
TELEKOMüNiKASYON ANONiM
ŞİRKETİ
üMRANiYE
İL. ENERJİ TESİSLERİ
iM.
TüRKİYE ŞUBESi
MECİDİYEKöY
FINDIKLI
SüTLüCE
MERKEZi LA HAYE
MECİDİYEKöY
FİRMA ADI ...... : TELETAŞ TELEKOMüNiKASYON ENDüSTRi
TİCARET ANONiM
ADRESi. ...•.... : İNKİLAP MAH.ALEMDAR CAD.
BİLA NO.
TELEFON .......• : 3283500
Sİ CiL NO ....... : 197113
FAALİYET KONUSU: ELEKTRONiK HABERLEŞME CİHAZLARI üRETİMİ
VERGİ MİKTARI .. :
55,893,992,300 .-TL.
17
ŞİRKETİ
üMRANiYE
öDEYENLER
10,000,000,000 - 9,999,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN PLAKET
•••••
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ATILIH DAYANIKLI TüKETİM HALLARI
PAZARLAMA ANONiM
KARAAeAç CAD.NO.Z/6
2207975
143102
ELEKTRİKLİ-ELEKTRİKSİZ EV CİHAZLARI TOPTAN SATISI
55,286,584,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCiLNO ....•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
OTOSAN OTOMOBİL SANAYİİ
ANKARA ASFALT! UZUNÇAYIR
3394440
KAMYON, KAMYONET, MİNİBüS,
54,373,418,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ .•......• :
TELEFON .......• :
Sİ CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TüRK DEMİR DöKüM FABRİKALARI
MORBASAN SO K. KOZA iS MERKEZ İ
2753666
53851
MADENi ESYA
53,374,611,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ...•...• :
Sİ CiL NO .•.... ,:
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TURCAS PETROLCüLüK ANONiM SİRKETİ
CAD.NO.IOO
2590000
248141
PETROL ARAMA RAFİNERİ VE SATIS
48,865,967,700 .-TL.
SİRKETİ
SüTLüCE
ANONİH SİRKETİ
HAYDARPASA
MEVKİ
73232
OTOMOBİL
VE Y.PARÇA
üRETİMİ
ANONiM SİRKETİ
C BLOK KAT.10-11
BALMUMCU
ORTAKöY
MUALLİH NACİ
FİRMA ADI ...... : BEKOTEKNİK SANAYİ ANONiM SİRKETİ
ADRES İ. ........ : KARAA~AÇ CAD.NO.Z/4
TELEFON ........ : 6832910
SİCİL NO ....... : 93237
FAALİYET KONUSU: HER NEVİ RENKLi TV, VIDEO, AUDIO HAM. VE YAZAR KASA üR.
46,912,163,200 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... : BP.PETROLLERİ ANONiM SİRKETİ
ADRESi. ........ : CUMHURİYET CAD.EGE HAN K.B
TELEFON .•.•••.. : 2324400
SİCİL NO ....... : 65601
FAALİYET KONUSU: AKARYAKIT DEPOLAMA, SATIS, İTHAL VE iHRAÇ
VERGİ MİKTARI .. :
41,864,665,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... : IBM(İNTERNATIONAL BUSiNESS
ADRES İ ......... : BüYüKDERE CAD. 80613
TELEFON ........ : Z800900
SİCİL NO ....... : ·82821
FAALİYET KONUSU: İTHALAT, İHRACAT VE ALIM, SATIM
VERGİ MİKTARI .. :
41,164,949,500 .-TL.
FİRMA ADI.~
BEKO
ADRESİ ..
İSTİKLAL
..• ::
,,;,,,.:
TELEFON ••.•.... :
SİCİL NO ..•.••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
VERGİSİ
TİCARET
ANONiM
CAD.3+9
MACHİNES}TüRK
SimüCE
TAKSİM
LiMiTED
ŞİRKETİ
LEVENT
SİRKETİ
BEYOeLU
2524900
62430
ELEKTRiK ALETLERİ
39,.15,300,700 .-TL.
18
öDEYENLER
10,000,000,000 - 9,999,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN PLAKET
•••••
FiRMA ADI ...... : ERCiYAS BiRACILIK VE MALT SANAYi
ANONiM
ADRESi ......... : ESKi LONDRA ASFALT! HAZNEDAR MEVKİİ
TELEFON ........ : 5846060
SİCİL NO ••••••• : 91324
FAALİYET KONUSU: BiRA, MALT, PLASTİK MAMUL iMALAT!
VERGİ MİKTARI .. :
37 ,3+9,163,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BAHÇELiEVLER
ANONiM
FİRMA ADI .....• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ANONiM SiRKETi
TİCARET
FİRMA ADI ...... : AYGAZ ANONiM SiRKETİ
ADRESi ......... : BüYüKDERE CAD.NO.H5 KAT.5,6,7
TELEFON ........ : 2664400
SİCİL NO ....... : 80651
FAALİYET KONUSU: LPG DOLUM, VASITA VE CiHAZ SATISI,
VERGİ MİKTARI .. :
27,191,583,600 .-TL;
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ......•. :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA
COATS
(TüRKİYEJ İPLİK SANAYİİ
DAVUTPAŞA
KART AL
SİRKETi
TEKFEN İNSAAT VETESiSAT
TEKFEN SiTESi
2576100
100776
FAALİYET ~ONUSU: iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
VERGi MİKTARI .. :
30,967,269,935 .-TL.
KORDSAKORD BEZİ SANAYİ VE
AK iSHANI 1.BLOK K.6-7
2745922
123648
DOKUHACILAR
27,310,424,600 .-TL.
öDEYENLER
SiRKETİ
ANADOLU OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
ANKARA ASFALT! üZERİ
SOtANLIKöY KARSISI
3895862
173921
KAMYON, KAMYONET VE MİDİBüS iMALAT! VE İTHALAT!
35,053,422,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
VERGİSİ
ETiLER
ZiNCiRLİKUYU
ZiNCiRLİKUYU
KİHYEVİ
MADDE SATISI
AN ON İK SiRKETi
CAD.NO.Z6/1
TOPKAP I
5674770
Z4H6
DiKiS, NAKIS VE SANAYi İPLiti, FERMUAR iMAL VE SATISI
2Z,8Z9,865,700 .-TL.
ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ 11İKTARI .. :
YET YAPI ENDüSTRi VE TİCARET
BüYüKDERE CAD.DEFNE APT.N.56/6
ZHBZOO
229416
İNSAAT MüTEAHHiTLiti
21,936,626,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
üLKER GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
DAVUTPASA CAD.NO.ZO
5676800
41603
SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ iÇKi
Z0,442,665,000 .-TL.
LiMiTED
ŞİRKETİ
MECİDİYEKöY
19
TOP KAP!
10,000,000,000 - 9,999,999,999,999 Tl.ARASINDA KURUNLAR
•••••
ALTIN PLAKET
•••••
FİRMA ADI ..•... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ....•. :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GOODYEAR LASTiKLERİ TüRK ANONiM
BüYüKDERE CAD.NO.+l
2762380
80093
TEKERLEK LASTitİ
20,023,055,600 .-TL.
LEVf;R iS
TEMiZLİK MADDELERİ SANAYİ
MERKERLER YATIRIM VE PAZARLAMA
BARBAROS BULVAR I N0.103
27+5550
131+79
LEVENT
VE TiCARET ANONiM
KOZMETİK
ANONiM
BESİKTAS
SATISI
SiRKETİ
KAHYON,OTOMOBİL,LASTİK
18,241,160,700 .-TL.
AKTAS ELEKTRiK TİCARET ANONiM
SİRKETİ
ANKARA ASFALT! YAN YOL
N0.139/A
3842960
178953
İSTANBUL AN~DOLU YAKASI ELEKTRiK DA~ITIKI
18,137,771,+00 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ATLAS GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE
DAVUTPASI CAD.N0.20
5676800
236878
PAZARLAMA
17,977,060,800 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NASOTO PAZARLAMA ANONiM SİRKETİ
ÇAYIRBASI SOK.STANDART BELDE TİC. VE
2778950
203324
FİRMA
VERGİ MİKTARI..:
OTOKAR OTOBüS KAROSERİ SANAYİİ
ESKİ LONDRA ASFALT! N0.20
5551540
83467
MADENi ESYA
16,544,922,500 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TüTüNCüLER BANKASI A.S.
YILDIZPOSTA CAD.N0.17
2758400
259779
BANKALAR,BANKERLER VE SiGORTAClLAR
15,050,965,200 .-TL.
FİRMA
SiRKETİ
BESin AS
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
öDEYENLER
SiRKETi
DİKİLiTAS,YILDIZ POSTA C. YENER SOK.ANADOLU SİG.BİNASI KAT.+
2754545
147335
DETERJAN VE SABUN iMALAT VE SATISI,
19,531,218,400 .-TL.
VERGİSİ
KOZYATMI
TİCARET
ANONiM
SİRKETİ
TOPKAPI
SAN.A.S.BİNASI
İSTİNYE
,
KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
17,253,599,700 .-TL.
ANONiM
SİRKETİ
BAHÇELİEYLER
TüRKİYE
ESENTEPE
20
10,000,000,000 - 9,999,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN PLAKET
•••••
FİRMA ADI ...... : İNTERBANK ANONiM ŞİRKETİ
ADRES İ •.••..... : BüYüKDERE CAD.N0.108/C
TELEFON ........ : 2742000
SİCİL NO.; ..... :
31
FAALİYET KONUSU: BANKACILIK
VERGi MİKTARI .. :
14,744,148,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... : ÇELİK MOTOR TİCARET ANONiM
ADRES İ ......... : ANKARA ASFALT! üZERİ
TELEFON ........ : 3893732
SİCİL NO ....... : 75697
FAALİYET KONUSU: İTHALAT - DARİLİ TİCARET
VERGİ MİKTARI .. :
14,227,123,400 .-TL.
ESENTEPE
SiRKETİ
SOtANLIKöY KARSISI
OPAR OTOMOTiV PARÇALARI
ANKARA ASFALT! KURFAL MEVKİİ
3770990
121213
TOPTAN OTO YEDEK PARÇA TiCARETi
13,360,744,100 .-TL.
ANONiM
FİRMA ADI. ..... : İSTANBUL GIDA DIS TİCARET
ADRESi ......... : DAVUTPASA CAD.N0.20-2Z KAT.3
TELEFON ........ : 5676800
SİCİL NO ....... : 230665
FAALİYET KONUSU: BİSKüVİ, ÇİKOLATA, SEKER, SAKIZ
VERGİ MİKTARI .. :
13,033,236,400 .-TL.
ANONiM
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Sİ CİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
KART AL
ŞİRKETİ
PENDİK
ŞİRKETİ
TOPKAP I
İHRACAT-İTHALAT!
FİRMA ADI ...... : HüRRiYET GAZETECiLİK VE MATBAACILIK ANONiM SiRKETi
ADRESi ......... : BABIALİ CAD.N0.15-17
TELEFON ........ : 512oooo
SİCİL NO ....... : 780H
FAALİYET KONUSU: GAZETECiLİK VE MATBAACILIK
VERGİ MİKTARI .. :
12,269,650,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
üSTüN GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
DAVUTPASA CAD.N0.18
5676800
278588
SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKPLLü VE ALKOLSüZ İÇKİ
12,129,547,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SARK EKSPRES VAPUR ACENTESİ
AKARSU CAD.N0.38
2513454
92710
ULUSLARARASI VAPUR ACENTELİti,
11,821,977,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
Si CH NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ
ANONiM SiRKETi
MECLiSi MEBUSAN CAD.İNEBOLU
SOK.NO.l EKEMEN HAN KAT.3
2517300
90859
BOYA, VERNİK VE P.V.A. İMALİ
11,280,092,500 .-TL.
ANONiM
CMALMLU
TOPKAPI
ŞİRKETİ
Cİ HANG İR
DENİZ
VE KARA
2 1
NAKLİYATI
KABATAS
öDEYENLER
10,000,000,000 - 9,999,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR VERGiSi öDEYENLER
•••••
ALTIN PLAKET
•••••
FiRMA ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VESTEL ELEKTRONiK SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
CAD.NO.ZO
2597232
193621
TV-MüZiK SETİ-VİDEO-BUZDOLABI-ÇAM.MAK-FIRIN üRETiMi
11,061,847,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL 1!0 ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
DöKTAS DöKüNCüLüK TİCARET VE SANAYİ
BARBAROS BULVARI MüRBASAN SOK. KOZA
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AK-AL TEKSTiL SANAYi ANONiM SiRKETi
GüMüSSUYU,MiRALAY SEFİKBEY
SOK.AK HAN N0.15-17
2511563
FİRMA
BESİKTAS
ÇIRA~AN
ANDNİM SiRKETi
İSKERKEZi C BLOK
KAT.7
BESiKTAS
Z753HZ
123652
HADENi ESYA
10,737,342,900 .-TL.
TAKSiM
127284
AKRiLiK İPLİK iMALİ-BOYAMA VE iÇ-DI& TiCARETi
10,727,185,200 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KARTONSAN KARTON SANAYİ VE
MAYA SOK.MAYA ~AN N0.10
2754810
95869
KAÖIT
10,713,502,700 .-TL.
TİCARET
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
RUSENSAD OTOMOTiV SANAYİ VE
BüYüKDERE CAD. FARGO İS HANI
2747550
28180
ANONiM
KAT.1-3
ŞİRKETİ
GAYRETTEPE
TİCARET ANONİH SiRKETİ
ZiNCiRLİKUYU
N0.147
KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
10,234,581,800 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TAKOSAN OTOMOBİL GöSTERGELERİ
SANAYİ VE
DAVUTPASA KISLA CAD.NO.Z
5541525
149946
KAMYON,OTOMOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
10,106,582,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TüRK
BANKASI ANONİH
CAD.NO.Z84/288
EKONOMİ
İSTİKLAL
TİCARET
ANONiM
SiRKETİ
GüNGöREN
SİRKETİ
BEYO~LU
2512121
189356
BANKACILIK
10,077,427,000 .-TL.
22
5,000,000,000 -
9,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ......•. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BURLA MAKİNA TiCARETi VE YATIRIM
ANONiM ŞİRKETİ
VOYVODA CAD.61/63
2564950
130688
HER TüRLü MAKİNA İTHALAT!, TOPTAN VE PER. SAT.
9,844,372,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .•.•.... :
SiCİL NO ..•.•.. :
FAALİYET KON US U:
VERGi MİKTARI .. :
MİGROS
FİRMA ADI •..... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ••..... :
FAALİYET KONUSU:
. VERGİ MİKTARI .. :
TüRK TİCARET ANONiM
KALTEPE,iBRAHiMAÖA CAD.
5670825
53358
YAS VE KURU MEYVE VE SEBZE
9,+40,980,100 .-TL.
KARAKöY
BAYRAMPASI
İHRACATÇILARI
AL BARAKATüRK öZEL FİNANS KURUMU ANONiM SİRKETİ
BüYüKDERE CAD.N0.78 AKABE
TİCARET MERKEZi
Z749900
Z06671
FAİZSiZ BANKACILIK VE FiNANSMAN
9,391,780,400 .-TL.
TüRK DOSTON BANK ANONiM
YILDIZ POSTA CAD.N0.17
Z745ZZZ
FİRMA ADI ..••.. :
ADRESi ..•...... :
TELEFON .......• :
SİCİL NO ....... ı
FAALiYET KONUSU:
SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET ANONiM
OKÇUHUSA CAD.N0.1 SARKUlSAN
İS MERKEZi NO.Z4
Z5Z6000
114801
ELEKTROLİT BAKIR TEL iMALAT! VE TiCARETi
8,609,193,100 .-TL.
MECİDİYEKöY
SiRKETİ
ESENTEPE
Z6968Z
BANKACILIK
8,643,197,600 .-TL.
ŞİRKETİ
BEYO~LU
FİRMA ADI ...... : PROFİLO DA~ITIM ANONIM ŞİRKETİ
ADRESi ......... : Z.TASOCA~I CAD.NO.Z6/28
TELEFON •....... : 2744700
SİCİL NO •...... : 254663
FAALİYET KONUSU: DAYANIKLI TüKETİM HALLARI PAZARLAMASI
VERGİ MİKTARI .. :
8,564,656,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... ı
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öDEYENLER
SİRKETİ
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ..•...... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .••.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİ MİKTARI..:
VERGİSİ
ECZACIBASI İNSAAT VE TiCARET
ANONiM
BüYüKDERE CAD.ALİ KAYA SOK.
N0.6
2686910
18Z18Z
HER TüRLü İNSAAT VE TAAHHüT iSLERİ
8,375,562,000 .-TL.
MECİDİYEKöY
SiRKETİ
FİRMA ADI ...... : MİLPA TİCARİ VE SINAİ üRüNLER
PAZARLAMA
ADRESi ...•..•.• : BüYüKDERE CAD.TANLI HAN NO.Z KAT.l
TELEFON ........ : 2330600
SİCİL NO •.•..•• : 169758
FAALİYET KONUSU: TİCARİ VE SINAİ üRüNLER PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI .. :
8,310,792,500 .-TL.
23
LEVENT
SANAYİ
VE
TİCARET
SISLİ
ANDNİN SİRKETİ
5,000,000,000 -
9,999,999,999 TL.ARASINDA ı~P.UMLAR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
FİRMA ADI ...••. : ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSiYON FABRiKALAR! ANONiM
ADRESi ........• : YENİBOSNA KöYü KöYALTI MEVKİİ
TELEFON ........ : 5523200
SİCİL NO ....... : 45451
FAALİYET KONUSU: KOMBİNE YüNLü MENSUCAT VE KONFEKSiYON iMALAT!
VERGİ MİKTARI .. :
8,272,894,200 .-TL.
FİRMA
ADI •..... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EHS ECZACIBASI RASTANE üRüNLERİ
CENDERE CAD.NO.!O KAT.!
2762705
259531
ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ MüSTAHZAR
8,091,308,100 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ..... ,, .. :
TELEFON •...•... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
İDAS İSTANBUL DöSEME SANAYİİ
ANONiM ŞİRKETİ
LONDRA ASFALT! NEVLEViHANE
YOLU NO.~
5670570
89875
YAYLI, SüNGER YATAK, OTO VE MOBiLYA DöSEKESİ
8,085,373,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .....•... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MOBiLGAZ MOBiL PETROL GAZLARI
ANONiM SİRKETİ
CUMHURİYET CAD.N0.20/3
2313422
83366
LPG DEPOLAMA, DOLUK VE TEVZİATI, KOKUSUZ LPG üR.-DAe.
7,960,389,800 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
ORAN TEKSTiL İPLİK SANAYİ VE
TİCARET ANONiM
DüKEN SOK.ORMA HAN N0.9
2514730
138363
KAMGARN-STRAYGARN İPLİK İMALİ VE SATISI
7,910,433,500 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi .....•... :
TELEFON .•... , .. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ABDi İBRAHiM İLAÇ SANAYİ VE
KORE SEHİTLERİ CAD.N0.19
2722001
130296
BESERi İLAÇ iMAL VE SATISI
7,808,239,900 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
REPROSET MATBAA MAKİNA VE
ALEMDAR MOLLAFENARİ SOK.N0.28
51Z2Z92
101736
İTHALAT VE DARİLİ TİCARET
7,730,229,000 .-TL.
MALZEMELERİ TİCARET
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARL.:
RAFFİNADERİJ
TüRKiYE SUBESi
FİRMA
TİCARET
SHELL MERSİN H. V.
BüYüKDERE CAD.N0.3Z
2753410
71827
PETROL ARAMA RAFİNERİ VE SATIS
7,683,127,500 .-TL.
SANAYİ
İMALATI
ANONiM
ANONiM
VE
VERGİSİ
öDEYENLER
SİRKETİ
BAKiijKöY
SİRKETİ
İTR.
TOPKAPI
HARBİYE
SİRKETİ
TAKSİM
SİRKETİ
ZiNCiRLiKUYU
VE
SANAYİ
EHİNöiW
MECİDİYEKöY
24
ANONiM
ŞİRKETİ
5,000,000,000 -
9,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
FİRMA ADI ...•.. : MİLLİ REASüRANS TüRK ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi ......... : ASİREFENDi CAD.TüRKİYE HAN
K.3
TELEFON .••.••.. : 5119000
SİCİL NO .....•. : 157+4
FAALİYET KONUSU: BANKALAR,BANKERLER VE SİGORTACILAR
VERGİ MİKTARI .. :
7,427,110,600 .-TL.
SİRKECi
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MARMARA OTO AlWNiM SiRKETi
BAÖDAT CAD.N0.430
3560991
122366
NAKİL VASITALARI, ZIRAİ VASITALAR, YEDEK PAR. AL. SAT.
7,314,799,200 .-TL.
FİRMA ADI •..... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON •....... :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TELEKOMüNiKASYON ANONiM
SİRKETİ
BüYüKDERE CAD.N0.49 HüRMET
KEÇELİ İSHANI KAT.+
2744787
227347
ELEKTRiK TESiSATI MALZEMESi
7,308,236,400 .-TL.
ADI .....• :
ADRESi ........ ,:
TELEFON ........ :
SiCiL NO .•...•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
P.E.G.PROFİLO
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TüTüN LiMiTED SİRKETİ
FINDIKLI HAN NO.SS K.!
ZS290ZZ
112785
YAPRAK TüTüN iMALAT VE İHRACAT!
7,221,672,900 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•••.• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
KUVEYT TüRK EVKAF FİNANS KURUMU
BüYüKDERE CAD.N0.97/2
2752435
250489
FİRMA
FİRMA
VERGİSİ
SUADİYE
ERİCSSON
ELEKTRiKLi GEREÇLER
CEMALSAHiR SOK.N0.26/28
2743300
128825
ELEKTRiKLi EV GEREÇLERİ üRETİMİ
7,301,756,200 .-TL.
SANAYİİ
ANONiM
MECİDİYEKöY
SİRKETİ
MECİDİYEKöY
FINDIKLI
ANONiM
SİRKETİ
MECİDİYEKöY
BANKACILIK-TİCARET
7,120,788,900 .-TL.
ADI ...... : EİP ECZACIBASI İLAÇ PAZARLAMA
ANONİM SiRKETİ
ADRESi ......... : BüYüKDERE CAD.N0.185
TELEFON ........ : 2702000
SİCİL NO ..•...• : 259586
FAALİYET KONUSU: İLAÇ, SERUM, HASTANE üRüNLERi, VETERiNER İLAÇLARI TİC.
VERGİ MİKTARI .. :
6,997,047,200 .-TL.
FİRMA
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......•... :
TELEFON .•.....• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
STOK
SINAİ MüLKİYET HİZMETLERİ
MESRUTİYET
LEVENT
ANONİM SİRKETİ
CAD. TARHAN RAN 99/7
TEPEBAŞ
2443901
23120
BERAT VE TESCiL HİZMETLERİ
6,783,567,400 .-TL.
25
I
öDEYENLER
9,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
5,000,000,000 FİRMA ADI •.•••• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL 110 ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ ANONiM
ATATüRK HAVA LİMANI
5735900
231818
HAVAALANLARI YER HiZMETi
6,448,841,500 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
KiMYA TEKNIK SAliAYİ VE TİCARET
ANONiM
KI SLA CAD.NO. 104
5780772
89087
SüLFONiK ASiT VE TOZ DETERJAN İMALİ
6,252,+01,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi. ........ :
TELEFON •.•..••• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARl .. :
ŞiRKETi
YESiLKöY
ŞİRKETİ
RAMİ
KUTMAN TiCARET LiMiTED ŞİRKETİ
SAMi YEN SK."KORU APT.
110. 3/lZ
2751550
46993
MADENi EŞYA
6,046,413,100 .-TL.
GAYRETTEPE
ALİ
FİRMA ADI •..••. :
ADRESi ..•...... :
TELEFON ...•.•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ORMO Yüll İPLİK SANAYİ VE TiCARET
DüMEN SOK.ORMA HAN N0.9
2514730
138359
EL öRGü İPLİ~İ İMALİ VE SATISI
5,950,477,900 .-TL.
ANONiM
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SiCiL 110 ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiiTARI •. :
TATKO OTOMOBİL LASTiK VE
BüYüKDERE CAD.II0.1Z7
2743350
32383
TiCARET TüRK
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TEKEL SiGARA SANAYİİ iŞLETMELERİ
MüESSESESi
BA~DAT CAD.TEKEL NALTEPE
KAMPüSü
3710886
198899
YAPRAK TüTüN VE İHRACATÇlLARI
5,587,363,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .......•• :
TELEFON ........ :
SİCİL 110 .••.•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EVASEV
FİRMA
BOTEL
ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ..••• , •. :
SİCİL 110 .•..•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARl .• :
MAKİllE
VERGİSİ
ŞİRKETİ
TAKSİM
AliDilİ MSİRKETi
GAYRETTEPE
lAMYOII,OTOMOBİL,LASTİK
5,702,322,900 .-TL.
ALETLERİ SAliAYİ
KURTKöY,FİLİZ SOK.BİLA
LiMiTED
110.
CEViZLİ
ŞİRKETİ
PENDİK
3781184
84749
LPG TüP İMALATI
5,493,307,500 .-TL.
BOBİli
CEMALSAHİR
TELi KABLO SAliAYİ VE
SOK.II0.26/ZS
TİCARET
ANONiM
SİRKETİ
MECİDİYEKöY
2732828
126787
ELEKTRIK TESİSATI MALZEMESi
5,467,100,000 .-TL.
26
öDEYENLER
s. ooo. 000 .o oo -
9,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
FiRMA ADI ...... :
ADRESi. •.••..•• :
TELEFON .•...... :
Si CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
PROFİLO TELRA ELEKT~ONİK
CEMAL SAHİR SOK.N0.26/Z8
2666164
FiRMA ADI ...••• :
ADRESi •.•.••.•. :
TELEFON ........ :
SiCiL NO •.•..•• :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FAiSAL FiNANS KURUMU·ANONİM ŞiRKETi
KEMERALTI CAD.TOPHANE İSHAHI KAT.7 ODA N0.703
2516520
205923
BAHKALAR,BANKERLER VE SiGORTAClLAR
5,++2,548,500 .-TL.
FİRMA ADI ...••• :
ADRESi .•.•••••. :
TELEFON •••••..• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET IONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
OMSAN ULUSLARARASI NAKLiYAT SANAYİ VE
AYTAR SOI.N0.3 KAT.+
2795775
152793
ULUSLARARASI KARAYOLU TASIMACILI~I
5,430,813,100 .-TL.
FİRMA ADI •••••. :
ADRESi .•..•.•.. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİITARI •• :
SODiTAS SOLVENT DİSTRİBüTöRLü~ü
ANONiM
MECLiSi MEBUSAN CAD.TüTüN RAN KAT.1
2510920
129289
FİRMA ADI •.•.•• :
ADRESi ••••••••• :
TELEFON ......•• :
SİCİL NO ••••••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EFES PAZARLAMA VE DA~ITIM
TURUHÇLU SOK.N0.25
58+6060
222604
TİCARET VE PAZARLAMA
5,304,660,600 .-TL.
FiRMA ADI ...••. :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
SİCİL HO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
FiRMA ADI .....• :
ADRESi .•..••••. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TiCARET ANONiM
SANAYİ
VERGİSİ
öDEYENLER
SiRKETİ
MECİDİYEKöY
118113
ELEKTRiK ALETLERi
5,449,845,000 .-TL.
TİCARET
TOPHANE
ANONiM
SİRKETİ
!.LEVENT
ŞİRKETİ
KABATAS
iTHALAT-İHRACAT
5,324,676,400 .·TL.
SiMKO
TİCARET
VE SANAYİ
MEBUSAH CAD.H0.125
TİCARET
MECLİSİ
2510900
7105+
iMALAT, TAAHHüT, MüHENDİSLİK VE
5,264,996,000 .-TL.
BORUSAN OTO SERViS VE TİCARET
MECLiSi MEBUSAN CAD.N0.103
252+405
Z00437
BMW OTO VE YEDEK PARÇA iTHALİ
5,194,156,300 .-TL.
ANONiM
SiRKETİ
HERTER
ANONiM
ŞİRKETİ
FINDIKLI
SATIŞ
ANONiM
ŞİRKETİ
SALIPAZARI
FİRMA ADI ..•... : YENİ KARAMüRSEL GiYiN VE İHTiYAÇ
MADDELERİ
ADRESi .......... : HALASKARGAZİ CAD.N0.368
TELEFON ........ : 2+8+ 120
SİCİL NO ....... : 138851
FAALİYET IONUSU: HER TüRLü GiYiM VE İHT. HAD. ALIM-SATIMI
VERGİ MİKTARI •• :
5,135,75+,800 .-TL.
27
TİCARET
VE SANAYi
SİSLİ
ANONiM SiRKETi
5,000,000,000 -
9,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
ALTIN MADALYA
•••••
VERGİSİ
FİRMA ADI ..•••• :
ADRESI .••.•.... :
TELEFON ........ :
SICİL NO .•..... ı
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
BRİSA BRİDGESTONE SABANCI LASTiK
SANAYİ VE TİCARET ANONiM SİRKETİ
BüYüKDERE CAD.ZINCiRLIIUYU
KAVSAÖI SARAY AP.
LEVENT
Z74Z810
126429
TEKERLEK LASTIÖİ IMAL VE SATISI
5,1ZZ,OS2,000 ,-JL.
FİRMA ADI •..... :
ADRESI ......... :
TELEFON .......• :
SİCİL NO ..•..•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
KELEBEK MOBiLYA VE KONTRPLAK
HAMAM SOK.NO.ZO
2S17Z6Z
21271
AHSAP MOBiLYA üRETİMİ
5,090,973,500 .-TL.
SANAYİ
ANONIM
ŞİRKETİ
FINDIKLI
ÇELEBİ
28
öDEYENLER
2,500.000,000 -
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUKLAR
GüMüS MADALYA
*••••
VERGİSİ
*****
FİRMA ADI •••.•. :
ADRESi •.••..... :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO ...•... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KOÇTAS TİCARET ANONiM SiRKETİ
KOCAYOL SO~.N0.58
3610316
56541
İNSAAT MALZ. İTHALAT-İHRACAT-PERAKENDE- TOPTAN
+,951,836,300 .-TL.
ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SiEMENS NİXDORF BİLGİSAYAR
SİSTEMLERİ ANDNİN
BüYüKDERE CAD.NORAMİN İS
MERKEZi KAT.Z C80670l
2769002
214020
HER NEVi MAKiNE,RULMAN VE BİLGİSAYAR
+,773,375,400 .-TL.
FİRMA ADI •••... :
ADRESi ...•..... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KİL-TEN MüTEAHHiTLİK HAFRİYAT
FİRMA
FİRMA ADI •••.•. :
ADRESi ...•..... :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
PROF.MAZHAR öKTEL SOX.öKTEN
2575614
217863
ODUN,KöMüR VE MADEN KöMüRü
4,459,310,500 .-TL.
KöMüR iSLETMESİ
YILDIZ POSTA CAD.VEFA BAYIRI
2754832
249519
MADENCiLiK
4,309,159,300 .-TL.
VE
TİCARET
APT.N0.13/1
DENİZ
BOSTANCI
TİC.
SİSLİ
LİMİTED SİRKETİ
SOX.YILDIZ
SİT.A.BLOK
HERCEDES-BENZ TüRK ANONiM ŞİRKETİ
BURSALI ÇEŞME SOK.ASKERİ FIRIN YOLU NO.Z
5670409
94468
KAMYON,OTOMOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
4,164,733,000 .-TL.
ADI. ..... : SİLVAN SANAYİ ANONiM SiRKETİ
ADRESi ......... : MALTEPE,CEVİZLİ TUGAY YOLU
TELEFON ........ : 3991555
SİCİL NO ....... : a2s 98
FAALİYET KONUSU: ÇELİK DöKüM
4,064,161,300 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
AYAZAeA
LİMİTED SİRKETİ
FİRMA ADI ...... : ÇİFTÇİLER TİCARET VE SANAYİ TüRK
ANONiM SİRXETİ
ADRESi ......... : BARBAROS BULVARI ZiNCiRLiKUYU MEYDAN! N0.62
TELEFON ......•• : 2750755
SİCİL NO ....... : 40441
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
VERGİ MİKTARI .. :
4,269,720,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ••....... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ŞİRKETİ
76112
BESİKTAS
DAVUTPAŞA
FİRMA
FİRMA ADI-...... :
ADRESi ••....••. :
TELEFON ......•. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
N0.75
AKKARDANSA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
üÇYOL MEVKİİ NORAHİN iSMERKEZİ KAT.1
2762405
113466
KARDAN KİLLERİ VE PAR. İMALİ, iTHALi, TOP.VE PER.TİC.
4,003,186,500 .-TL.
29
KART AL
MASLAK
öDEYENLER
2,500,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi .....•.•. :
TELEFON ........ :
SICIL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
GüMüŞ MADALYA
•••••
UYARLAR DEMİR ÇELİK SANAYI VE
TİCARET ANOIHM
TERSANE CAD.ABDüLSELAH ÇIKMAZI UYARLAR İSHANI N0.6
2553160
159540
VERGİSİ
ŞİRKETİ
KARAKöY
DEMİR
3,958,928,400 .-TL.
FİRMA ADI ...... : T.G.i.TURİSTİK GAZİNO İŞLETMECİLİK ANONİM
ADRESi ......... : CUMHURİYET CAD.üFTADE SOK.N0.1 ERN HAN K.6
TELEFON •....... : 2341376
SİCİL NO ....... : 279143
FAALİYET KONUSU: TURiSTiK İŞLETMECİLİK
VERGİ MİKTARI .. :
3,957,280,400 .-TL.
ŞİRKETİ
ELMADA~
FİRMA ADI •..... : GüNEŞ SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi .......•. : MECLİSİ MEBUSAN CAD.SET üSTü N0.5
TELEFON ........ : 2523900
SİCİL NO ....... : 66019
FAALİYET KONUSU: BANKALAR,BANKERLER VE SiGORTACILAR
VERGİ MİKTARI .• :
3,932,044,700 .-TL.
FINDIKLI
FİRMA ADI ...... :
ADRES i. ....... , :
TELEFON ...•.... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
ANONiM ŞİRKETİ
ALTINTEL HELAMiN SANAYİİ
BARBAROS BULVARI MORBASAN SOK. KOZA iSMERKEZİ B BLOK KAT.S
27+47+0
FİRMA ADI ..•... :
ADRESi .•....... :
TELEFON ..•..•.. :
Si CiL NO ..•.••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
KOPAS KOZMATiK PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM
KöYYOLU TAHİRA~A ÇESMESİ SOK. BİLA NO.
2765680
128613
KOZMETİK iMALAT! VE TOPTAN SATISI
3,867,653,700 .-TL.
BESİKTAS
ızsızı
KAUÇUK VE PLASTİK
3,903,451,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... : SOLVENTAŞ TEKNiK DEPOLAMA
ADRESi ......... : MECLİSİ MEBUSAN CAD.N0.147/İ
TELEFON •....... : 2510920
SİCİL NO ....... : 9'873
FAALİYET KONUSU: İTHALAT, iHRACAT, TEKNİK DEPOLAMA
VERGİ MİKTARI •. :
3,629,343,900 .-TL.
ANONiM
ŞİRKETİ
AYAZA~A
ŞİRKETİ
KABATAS
SiGORTA ANONiM ŞİRKETİ
MEBUSAN CAD.N0.319
KAT.6/7
2519804
98645
BANKALAR,BANKERLER VE SİGORTACILAR
3,610,580,400 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ..•...... :
TELEFON ....••.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
OYAK
FİRMA ADI ... ; .. :
ADRESi ..•.••... :
TELEFON .•..•••. :
SİCİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BİZİMGAZ TiCARET VE SANAYİ
ANONiM
BüYüKDERE CAD.KU~U İSHANI
N0.99 KAT.2
2757694
95941
PETROL ARAMA RAFİNERİ VE SATIŞ
3,525,459,500 .-TL.
SALIPAZARI
MECLİSİ
ŞİRKETİ
30
GAYRETTEPE
öDEYENLER
2,500,000,000 -
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
GüMüŞ MADALYA
•••••
FiRMA ADI ...... :
ADRESi •.......• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ALKİN ALKALİ KiMYA ANONiM ŞİRKETİ
CUMHURiYET CAD.CUMHURİYET APT. N0.37 KAT.S
2352791
274053
MADENCiLiK
3,509,330,900 .-TL.
FİRMA ADI •..... :
ADRESi .•...•..• :
TELEFON .•...•.. :
SiCIL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ECZACIBASI YAPI GEREÇLERi SANAYİ
VE TiCARET ANONiM
BüYüKDERE CAD.N0.193
2792500
153098
MADEN,TOPRAK iŞLERi VE İHRACATÇILARI
3,472,182,300 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON •.•..•.. :
SİCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AKÇELİK
MADENCiLiK TİCARET VE
AlPINAR KöYü,KEMERBURGAZ
5344850
200719
LiNYiT KöMüRLERİ üRETİMİ
3,451,252,000 .-TL.
SANAYİ
TAKSİK
ANONiM
ŞİRKETİ
EYüP
ŞİRKETİ
FİRMA ADI ...... :
ADRESI •......•. :
TELEFON .•...... :
SiCIL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
SİRKETİ
SANAYİ
KAHYON,OTOMOBİL,OTOBüS
VE
TİCARET
ANONiM
AYDINLIKölü
ERENKöY
YEDEK PARÇALARI
3,367,759,200 .-TL.
ANONİH SiRKETi
FİRMA ADI ...... : İ.E.ULAGAY İLAÇ SANAYİİ TüRK
ADRESi ......... : DAVUTPAŞA CAD.N0.24
TELEFON •.....•. : 5444610
Si CiL NO ....... : H536
FAALİYET KONUSU: ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ KüSTAHZAR iMALAT! VE iTH.
3,311,957,100 .-TL.
VERGi MİKTARI .. :
FİRMA ADI .•..•. :
ADRESi •........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
LEVENT
ŞİRKETİ
FİRMA ADI •.•... : DESTEK EV CIHAZLARI SANAYİ VE
TiCARET ANONiM
ADRESI ..•...... : ÇAYIROVA
TELEFON .....•.. : 3954515
SİCİL NO ••••••• : 175385
FAALİYET KONUSU: ÇAMASIR MAKİNASI PARÇALARININ ALIMI, SATIMI İMALİ
VERGİ MİKTARI .. :
3,430,346,200 .-TL.
EVSAN MOTORLU ARAÇLAR
BAÖDAT CAD.N0.333/1
3591223
45408
VERGİSİ
CiHAN ELEKTRONiK SANAYİ
YILDIZ,BARBAROS BULYARI N0.109
2750990
43319
ELEKTRiK ALETLERİ
3,306,231,000 .-TL.
ANONiM
TOPKAP I
SİRKETİ
BES İ KTAS
FİRMA Ani ...... :
ADRESi .••..••.. :
TELEFON ...... ,.:
SİCİL NO ....... :
LUCAS CAV SERViS TİCARET
ANONiM SİRKETi
ELHADAÖ CAD.N0.54-56
!80230 SiSLİl
2302970
110168
FAALİYET KONUSU: KAKYON,OTOMOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
3,294,364,900 .-TL.
VERGİ MİKTARI •. :
31
ELMADA~
öDEY&NLER
2,500,000,000 -
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUKLAR
•••••
GüMüŞ MADALYA
•••••
ANONiM
FİRMA ADI. ..... : HİSAR İPLİK TİCARET VE SANAYİİ
ADRESi ....•.... : CUMHURİYET CAD.ORTAKLAR SOK.
TELEFON ........ : 2473917
SİCİL NO ....... : 53531
FAALiYET KONUSU: HER ÇEŞİT İPLİK VE öRGü KUMAŞ iMALAT!
3,202,313,800 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
ŞİRKETİ
BOMONTİ
TİCARET
FİRMA ADI ...... : LİPET LİKİT PETROL GAZI VE YAKIT
ADRESi .•....... : SELAMİÇESME,BA~DAT CAD.N0.187 B BLOK D.2-3
TELEFON ........ : 3696608
SİCİL HO ....... : 149070
FAALİYET KONUSU: LPG TİCARETİ, CİHAZ VE VASITA ALIM SATIMI
3,168,317,900 .-TL.
VERGİ MİKTARI .• :
ANONİM ŞİRKETİ
KADIKöY
EVAL EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM
CENDERE YOLU N0.53
2+78530
97284
ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ üRETİMİ
3,135,538,300 .-TL.
ŞİRKETİ
FİRMA ADI .....• : DiNARSU iMALAT VE TİCARET TüRK
ANONiM
ADRESi ......... : OTAKÇILAR,FETHİ ÇELEBİ CAD.
45/1
TELEFON ....•... : 5326+20
SİCİL NO ....... : 49375
FAALİYET KONUSU: İPLİK, HALI, BATTANiYE İMALLİ
VERGİ MİKTARI .. :
3,130,482,600 .-TL~
ŞİRKETİ
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .•..•.... :
TELEFON ........ :
Sİ CİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
VERGİSİ
KA~
ITHANE
EDİRNEKAP I
ANONİM ŞİRKETİ
FİRMA ADI. ..... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SURTEL KABLO SANAYİİ
BANKALAR OKÇUMUSA CAD.N0.80
2547300
85386
HER NEVi ENERJİ KABLOSU İMALATI
3,109,+78,400 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTAR! .. :
ULUSOY OTOMOTiV SANAYi VE TİCARET ANONiM ŞiRKETi
ÇIRPICI MEVKii,FABRiKALAR YOLU YOL SOK.
5471673
152960
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
3,107,353,+00 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ...•.•... :
TELEFON ...... ~.:
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SUSA SIVI MADDELER SANAYİ VE
BüYüKDERE CAD.üÇYOL MEVKİİ
276+050
183602
SU SiSELEME VE PAZARLAMASI
3,060,870,100 .-TL.
KARAKöY
TOP KAP!
PAZARLAMA ANONiM SİRKETİ
NORAMiN iŞMER.K.1 N0.106-107 MASLAK
FİRMA ADJ ...... : REPİT GIDA MADDELERİ TİCARET VE
SANAYİ ANONiM SiRKETİ
ADRESi .•....... : FRUKO TAMEK FABRİKASI YENİ
LONDRA ASFALTI üSTü
TELEFON ........ : 5534520
SİCİL NO ••..••. : 125260
FAALİYET KONUSU: SANAYİ MAMULLERİ İHRACATÇILARI
VERGİ MİKTARI .. :
3,050,786,500 .-TL.
32
MERTER
öDEYENLER
2,500,000,000 -
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
GüMüS MADALYA
•••••
FiRMA AD-I ...... :
ADRESi ..••..... :
TELEFON ••.••.•. :
SİCİL NO ....... :
FAALIYET KOlWSU:
VERGİ MİKTARI .• :
GüNAL öLÇü ALETLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
VATAN MAH.ESENLER YOLU CAD.
AKBAL İSHANI K.1 N0.3
5761483
149395
SMUK VE SICAK SU SAYACI iMALAT!
3,047,610,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ •.•.•.... :
TELEFON •.....•• :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SENTAVUK TARIMSAL YATIRIMLAR
ANONIM ŞİRKETİ
TüTüNCü MEHMET EFENDI CAD.
TEPE APT.N0.118 D.6
3554643
164306
ETLiK CiVCİV üRETİMİ VE PAZARLAMASI
3,033,925,900 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi •••.•...• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ••.•.•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MlKTARI .. :
KAR EL ELEKTRONiK SANAYi VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
KORE SEHİTLERİ CAD.YZB.KAYA
ALDDeAN SOK.N0.16_
2883100
265912
ELEKTRONiK CİHAZ üRETİM, SATIS VE SATIS SONRASI HİZH.
3,024,787,400 .-TL.
FİRMA ADI .•.•.. :
ADRESi ....•••.. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MlKTARI .. :
DOLUCA ŞARAPÇILIK PAZARLAMA VE
TİCARET ANONIM
HALKALI YOLU NO.+
5416140
210983
SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ İÇKİ
3,008,827,000 .-TL.
FİRMA ADI •.•..• :
ADRESI ......... :
TELEFON ......•• :
SİCİL NO •••.••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HE-PAR NAKLiYAT VE TiCARET LiMiTED ŞİRKETİ
EMEKLi SUBAY EVLERi 41-42-+3 BLOK A.1
2751101
143258
KARA NAK.,NAK.KOMİSYOHCUSU,SEYAHAT,TURiZM ACENTASI
2,926,008,200 .-TL.
FiRMA ADI .•.... :
ADRESI ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO .•...•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SANAYİ VE
TİCARET
HALKALI YOLU
5921950
115346
MOTOR SUPAP VE AKSESUARI İMALATI VE SATISI
2,846,385,900 .-TL.
ADI ...... : MA~NESiT ANONiM SiRKETİ
ADRESI .......•• : GüMüŞSUYU CAD.GüMüSSUYU PALAS N0.26/9
TELEFON ........ : 2450638
SiCİL NO ....... : 84372
FAALİYET KONUSU: MADENCiLiK VE iHRACAT
VERGİ MlKTARI .. :
2,816,92+,100 .-TL.
VERGİSİ
BAYRAMPASA
GöZTEPı<:
ZiNCiRLİKUYU
SiRKETİ
SEFAKöY
ESENTEPE
AHOHİK ŞİRKETİ
SEFAKöY
FİRMA
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi .••...••. :
TELEFON ........ :
SİCİL HO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TOPKAFI
ANONiM SİRKETİ
CAD.OTOMARSAH YANI
TAKSiM
SİSE SANAYİ
DAVUTPAŞA
5679300
109319
CAMDAN MAMUL HER NEVi SiSE VE
2,802,075,000 .-TL.
SINAİ
TOPKAP I
KAP
33
öDEYENLER
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
GüMüŞ MADALYA
•••••
2,500,000,000 FiRMA ADI ..•... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiC iL NO •.•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
T.G.İ.TURİSTİK iSLETMECİLİK
ANONiM
CUMHURiYET CAD.HAVA PALAS AP. N0.155/1
VERGİSİ
ŞİRKETİ
ELMADA~
2325200
204946
TURiSTiK
iSLETMECİLİK
2,752,224,300 .-TL.
FİRMA ADI .•..•• : CEM OFSET MATBAACILIK SANAYİİ
ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi ......... : NURUOSMANİYE CAD.TüRBEDAR CAD. TüRBEDAR SK.N0.8
TELEFON ..••••.. : 5416180
SİCİL NO ....... : 163165
FAALİYET KONUSU: KİTAP,MATBAA,KARTON KUTU
VERGİ MİKTARI .. :
2,722,411,800 .-TL.
FİRMA ADI •.•... :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
Sİ CiL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ .....•... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
KALEPORSELEN ELEKTROTEKNİK
HALKALI CAD.N0.170
5989580
SANAYİ
ANONiM
SiRKETİ
SEFAKöY
104025
ELEKTRiK MALZEMELERİ VE
2,715,032,500 .-TL.
HAZNEDAR ATES TU~LA
TüNEL CAD.NO.BO
CİHAZLARI üRETİMİ
SANAYİİ
ANONiM
VE
SATIŞI
SiRKETİ
KARAKöY
5153392
VERGİ MİKTARI.,:
94841 .
MADEN,TOPRAK İSLERİ VE İHRACATÇILARI
2,696,578,500 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON •....... :
Sİ CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GöRKEH GİYİM SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SİRKETİ
ALTUNiZADE,FAHRETTiN KERiM
GöKAY CD.N.15 YARDIM
3436347
149392
HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
2,620,923,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ...••... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
İZSAL DöKüM SANAYİ ANONiM SİRKETİ
ARAPCAMi HEDiYE SK.GAYRET HAN NO.IO
5670548
FİRMA
HER.
üSKüDAR
GALATA
62+85
BORU EKLEME PARÇALARI iMALAT VE SATISI
2,610,642,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... : DO~PA TIBBİ MALZEME TİCARET
ADRESi ••.•..... : YILDIZ POSTA CAD.N0.43/1
TELEFON ......•. : 2580054
Sİ CiL NO .•..... : 267042
FAALİYET KONUSU: TIBBİ MALZEME TİCARETİ
VERGİ MİKTARI .. :
2,586,797,300 .-TL.
FiRMA ADI .•.... :
ADRESi ...••••.• :
TELEFON ••.•••.• :
SİCİL NO .....•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
İS
VESTEL DAYANIKLI TüKETİM MALLAR!
ÇIRA~AN CAD.N0.20/4
ANONİM SiRKETİ
BESiKTAS
PAZARLAMA ANONiM
SİRKETİ
BESiKTAS
2591232
272756
ELEKTRONiK CiHAZLARIN İÇ VE DIS TiCARETi
2,581,060,000 .-TL.
34
öDEYENLER
2,500,000,000 FİRMA ADI .....• :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ••..••.. :
SİCİL NO ••..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
MANAJANS-THOMPSON REKLAM
BüYüKDERE CAD.N0.191
2792900
94739
REKLAM AJANSI
2,548,473,300 .-TL.
4,999,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
GüMüŞ MADALYA
•••••
İŞLERi
ANONiM
öDEYENLER
ŞiRKETi
LEVENT
FİRMA ADI ...... : DİLER DEMİR ÇELİK ENDüSTRi VE
TİCARET ANONiM
ADRESi ...••.•.. : TERSANE CAD.N0.46/48
TELEFON ••...••. : 2536630
SİCİL NO ..•.••• : 174043
FAALİYET !ONUSU: İZABE-SICAK DEMİR ÇEKME HADDECİLİM, LiMAN İSL.
VERGİ MİKTARI .• :
2,536,487,000 .-TL.
FİRMA
VERGİSİ
ADI ...... :
ADRESi •.•...... :
TELEFON .••..... :
SİCİL NO .•...•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KARAL NAKLiYAT VE TİCARET LiMiTED SİRKETİ
ABİDİ-İ HüRRiYET CAD.GöKFİLİZ iSKANI
275+910
119526
KARA NAI.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
2,523,454,900 .-TL.
FİRMA
ADI .....• :
ADRESi .•.••.•.• :
TELEFON •.••..•. :
SİCİL NO .••.•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
BALİN
FİRMA ADI ..•... :
ADRESi ..••.•••• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .....•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TABAS PETROLCüLüK ANONiM SİRKETİ
BüYüKDERE CAD.N0.151 B.BLOK
KAT.6 D.30
2750036
171118
PETROL VE PETROL üRüNLERİ TİCARETİ
2,506,769,600 .-TL.
SiRKETİ
KARAKöY
MECİDİYEKöY
SEKERLEME VE GIDA MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONiM SİRKETİ
PASMAKÇI ÇAYIRI CAD.N0.54
EYüP
5763422
100367
SElERLi MAMUL,KONSERVE,ALIOLLü VE ALKOLSüZ iÇKi
2,511,511,900 .-TL.
35
ZiNCiRLİKUYU
t.5oo ,ooo ,o oo FİRMA ADI.,,, .. :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
ELEKTROPAK ELEKTRiK SANAYİ
ANONiM
HALKALI YOLU N0.156
5790828
123665
ELEKTRiKLi EV ALETLERİ üRETİMİ VE TiCARETi
2,419,654,800 .-TL.
SEFAKöY
ADI ....•. : DöKüMAY ANONiM SiRKETi
ADRESi ..•...... : ESKİ LONDRA-ASFALT! N0.24
TELEFON ........ : 5750608
SİCİL NO ....... : 66022
FAALİYET KONUSU: SIHHİ TESİSAT ALET VE MALZEMESi
VERGİ MİKTARI •. :
2,394,005,800 .-TL.
GüRSOY OTO TiCARET LiMiTED
EMEKLi SUBAY EVLERi
2751101
143259
ADI ...... :
ADRES İ .•....... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BASIN
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .••...... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
OTOKAR P~ZARLAMA ANDNİN SiRKETİ
AYTAR CAD. UFUK APT.N0.16/3-4
2700047
157456
FİRMA
SiRKETİ
NO.+l-42-43 BLOK A.l
ESENTEPE
2,358,345,800 .-TL.
KURUMU
CAilALOilLU
5163303
81553
RESMi iLANLARA ARACILIK
2,356,602,100 .-TL.
LEVENT
KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
2,346,396,800 .-TL.
FİRMA ADI ...... : SAKA KORKMAZ PAZARLAMA
ADRESi ......... : MİMAR KEMALLETİN CAD. N0.3
TELEFON., ..... ,: 5138753
SİCİL NO ....... : 228577
FAALİYET KONUSU: BiLUMUM İPLİK
2,333,598,100 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI ..•... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BAHÇELiEVLER
KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
İLAN
EKTAM MAKiNE
ANONiM SiRKETİ
KONYALI İS HANI KAT.!
SANAYİİ
NADİDE SOK.MAVİ
VE TİCARET
ANONiM
PALAS iS HANI NO.! KAT.5
5073891
149220
MESRUBAT VE KONSERVECİLİilE
2,276,114,000 .-TL.
öDEYENLER
SiRKETİ
FİRMA
FİRMA ADI •..... :
ADRESi .•••...•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •.•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
YöNELİK
MAK.VE
SİRKECİ
SiRKETİ
MERTER
YED.İK.
FİRMA
ADI .••... : İLGİ İPLİK TiCARET ANONiM SiRKETİ
ADRESi ......... : ALACAHAMAM CAD.N0.50
TELEFON ........ : 5221944
SİCİL NO ....... : 183697
FAALİYET KONUSU: İPLİK ALIM, SATIH VE PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI .. :
2,275,512,700 .-TL.
SULTANHAMAM
36
1.500,000,000 -
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
FİRMA ADI .•.••. : SiNFO FOTO~RAFÇILIK VE SiNEHACILIK ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi •••...... : MİMAR KEMALETTiN CAD.ERSOY
iSHANI N0.+/16 KAT.l/4
TELEFON ...•.... : 5139761
SİCİL NO ....... : 112316
FAALİYET KONUSU: FOTO~RAF, SiNEMA, MATBAA FiLMLERİ VE MAK. TİC.
VERGİ MİKTARI •. :
2,271,412,900 .-TL.
FİRMA ADI .....• : NAKO İPLİK PAZARLAMA VE
ADRESi •.••••••. : DAVUTPAŞA CAD.N0.131
TELEFON ........ : 567874+
SİCİL NO .•.•.•. : 223262
FAALİYET KONUSU: BİLUMUM İPLİK
VERGİ MİKTARI •. :
2,271,132,400 .-TL.
TİCARET
ANONiM
VERGİSİ
öDEYENLER
SİRKECİ
SİRKETi
TOPKAP I
FİRMA ADI .•.•.. :
ADRESi ..•....•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ÇUHADARO~LU ALüMİNYUM SANAYİ VE
TİCARET
HüRRiYET HAH.CEMİL BENGü CAD. N0.41
2242020
15765+
MADENi ESYA
2,256,369,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi •.....•.• :
TELEFON .•....•. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
TOKEL PASLANHAZ ÇELİK SANAYİ VE
TiCARETi ANONiM SiRKETİ
FUATPASA CAD.NO.BO/A
BEYAZlT
5263258
193405
HER TüP.Lü HALİTALI VE Y.KARBONLU PASLANHAZ ÇELİK TİC.
2,253,489,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
CHAROEN POKPHAND ENTEGRE GIDA
SANAYİ ANONiM SiRKETi
BüYüKDERE CAD.NİLüFER HAN
N0.103/4
2748536
FİRMA ADI .•.•.. :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARl .. :
ABDi İBRAHİK İLAÇ PAZARLAMA
KORE SERİILERi CAD.N0.19
2722001
271212
BESERi İLAÇ ALIM SATIMI
2,232,936,500 .-TL.
ANONiM
FİRMA ADI .•.•.. :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ...••.•. :
SiCiL NO ....•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ROCHE KİMYASAL üRüNLER VE
BüYüKDERE CAD.N0.181
2700000
206217
SENTEZ HAMMADDE iMALAT!
2,220,334,200 .-TL.
CİHAZLAR LiMİTED
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .••.•..•. :
TELEFON ........ :
SiCIL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YENİKöY MADEN İSLETMECİLİ~İ VE
SENOL SOK.N0.+6
2475544
224908
ODUN,KöMüR VE MADEN KöMüRü
2,202,820,800 .-TL.
ANONiM
SiRXETİ
$İSLi
GAYRETTEPE
229222
HAYVAN YEHİ VE HER TüRLü GIDA üR., iTH.,
2,233,900,100 .-TL.
TEKNİK
İHR.
VE SAT.
SİRKETi
ZİNCİRLiKUYU
SiRKETi
LEVENT
TİCARET
LiMiTED
SİRKETİ
GAYRETTEPE
37
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
1,5oo.ooo,ooo -
FİRMA ADI .•.... : BIÇAKÇILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ
VE TİCARET ANONiM
ADRESi ......... : KERESTECİLER SiTESi FATİH CAD. PELİT SOK.N0.11
TELEFON ..••.... : 5560841
SİCİL NO ....... : 148554
FAALiYET KONUSU: TIBBİ CiHAZ, MALZEME iMALAT!, İTHALAT!, SATISI
VERGİ MİKTARI .. :
2,174,344,600 .-TL.
SiRKETİ
FİRMA
SİRKETİ
ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON •....... :
SiCiL NO •.•.•.• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ODAK ELEKTRONiK CİHAZLAR
BüYüKDERE CAD.NORAMİN İS
2769570
190731
ELEKTRiK ALETLERİ
2,157,+5+,200 .-TL.
İTHALAT
FİRMA
VE PAZARLAMA LİHİTED
MERKEZi KAT.3 N0.69/72
ADI ...... : HERSİL OTOMOTiV MAMULLERİ TiCARET VE
ADRESi .......•. : BALMUMCU BARBAROS BULVARI
N0.1Z7
TELEFON ........ : 2745550
SİCİL NO .••.... : 196213
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOMOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
VERGİ MİKTARI .. :
2,144,941,500 .-TL.
öDEYENLER
MERTER
HASLAK
SANAYİ ANONİM SİRKETİ
BESiKTAS
FİRMA ADI ...... :
ADRESi •..•.•... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
PAKSAN PAKETLENMİS KİREÇ SANAYİ
ANONiM
BüYüKDERE CAD.N0.66
2742828
107730
HADEN,TOPRAK İSLERİ VE İHRACATÇILARI
2,105,528,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
SİCİL NQ ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MERT TEKNİK FABRiKA MALZEMELERİ
TERSANE CAD.N0.43
2437236
!06206
HADENi ESYA
2,092,388,900 .-TL.
SiRKETİ
I!E:CİDİYEKöY
TİCARET
VE
SANAYİ
ANONiM
SiRKETİ
KARAKöY
FiRMA ADI ...... : DOLUCA BA~CILIK VE SARAPCILIK
ANONiM
ADRESi ........• : HALKALI YOLU
TELEFON ........ : 5799322
SİCİL NÖ ..•.... : 63336
FAALİYET KONUSU: SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ
VERGİ MİKTARI .. :·
2,085,447,000 .-TL.
SİRKETİ
SEFAKöY
İÇKİ
TİCARET
ANONiM
SİRKETİ
FiRMA ADI ...... :
ADRESİ ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MiKJARI .. :
SADRi SENER İNSAAT SANAYİ VE
KüÇüKÇAMLICA CAD.RAUFPASA
3255850
262090
FİRMA
ENDAS ENDüSTRİYEL EKİPHAN VE
OTOMOTiV SANAYİ VE
LAHARTiN CAD.N0.21
2536200
127592
RULMA!I, FREN AKSAM!, ZİNCİR İTHALATI VE DARİLİ TİC.
2,019,104,600 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
Ç!KMAZI N0.42
üSKüDAR
İNSAAT
2,059,801,300 .-TL.
38
TİCARET
TAKSİM
ANONiM
SiRKETİ
1,500,000,000-
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
BRONZ MADALYA
*****
VERGİSİ
öDEYENLER
**•••
FİRMA ADI ••.... :
ADRESi ••••••... :
TELEFON ..•.•.•• :
SİCİL NO ..•.... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KiMYATAS KiMYA TiCARETi VE YATIRIM ANONiM
MECLiSi MEBUSAN CAD.TüRüN HAN (.1
2510920
141060
SiRKETİ
FINDIK LI
İTHALAT-İHRACAT
1,997,709,900 .-TL.
FiRMA ADI •.••.• : Pİ MüHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHüT VE
ADRESi .••••.... : HAMAM SOK.N0.92
TELEFON ......•. : ·3389787
SİCİL NO ••••••• : 179610
FAALİYET KONUSU: İNSAATÇILAR-İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
VERGİ MİKTARI •• :
1,982,896,500 .-TL.
TİCARET.
F±NMA ADI ..••.• : MAKİNTAS MAKİNA İNSAAT VE TİCARET
ADRESi ...••...• : BA~DAT CAD.N0.281 KAT.Z D.4
TELEFON ........ : 3571345
SİCİL NO ....... : 191431
FAALiYET KONUSU: BiLUMUM MüTEAHHiTLER
VERGİ MİKTARI .. :
1,977,866,100 .-TL.
ANONiM
ŞİRKETİ
ANONiM
ERENKöY
ŞİRKETİ
GöZTEPE
FİRMA ADI •.•••• : ]ATATEKNİK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
TICARET VE SANAYi ANONiM ŞiRKETi
ADRESi .•••••... : DAVUTPASA CAD.N0.20 KAT.3
TOPKAPI
TELEFON .......• : 5676800
SİCİL NO ....... : 254463
FAALİYET KONUSU: BİLGİSAYAR İTHALAT, ALIM-SATIM, TAMİR, BAKIM VE SER.
VERGi MİKTARI •. :
1,966,314,300 .-TL.
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .•...•. :
FAALIYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BiLTAM MüMESSiLLİK DIS TİCARET VE SANAYİ ANONiM
BüYüKDERE CAD.ALTINOVA APT.
N0.5f KAT.4
2746894
194334
HER NEVI MAKİNE,RULMAN VE BİLGİSAYAR
1,965,650,000 .-TL.
SiRKETİ
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi ......•.. :
TELEFON •.•...•. :
SICİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
AKATEK TEKSTiL SANAYi VE TİCARET
LiMiTED
ANKARA ASFALT! KURT.KİREHİT
CİVARI N0.22
3751900
230216
KONFEKSiYON IMALAT VE İHRACAT
1,942,844,000 .-TL.
FİRMA
ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ••...•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TEKOFAKS ELEKTRONiK SANAYİ
YILDIZ POSTA CAD.AKIN SiTESi
2747515
181727
ELEKTRiK ALETLERİ
1,896,580,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES i •.. ·...... :
TELEFON •....... :
Si CiL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
SEN PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED SiRKETİ
BESKARDESLER SOK.N0.7
5821939
183070
KiiRK-SiiET lUZU DERİSİNDEN GİYİH ESIASI iMALAri
1,875,333,500 .-TL.
SİRKETi
MüMESSİLLİK
TUZLA
VE
N0.83-8S-86
39
MECİDİYEKöY
TİCARET
ANONiM
GAYRETTEPE
ZEYTİNBURNU
SİRKETİ
1,500,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
PARS MCCANN ERiCKSON REKLAMCILIK
BüYüKDERE CAD.ECZA SOK.N0.6
2796585
140759
REKLAMClLIK
1,862,252,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... : MODİSSA MODA DERi GiYiM SANAYİ
ADRESi ......... : ABİDEİ HüRRiYET CAD.GöKFİLİZ
TELEFON ........ : 2753611
SiCiL NO ....... : 251715
FAALİYET KONUSU: MüMESSİLLİK
VERGi MİKTARI .. :
1,853,606,400 .-TL.
ANONiM
GüLTEPE
ANONiM SiRKETİ
KAT. 7 D.17
İSHANI
YAKIN DO~U DENİZ ACENTELİ~İ
ANONiM SiRKETİ
RIHTIH CAD.VELİ ALEMDAR RAN
K.7 N0.716-717-71B
2515507
109309
KARA NAK.,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
1,852,880,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
ÇINAY KiMYA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SİRKETİ
MiLLET CAD. KARAGüL iS MERKEZi KAT.5 N0.256
5256504
42200
İTHALAT-DAHiLi TiCARET
1,835,584,000 .-TL.
ANONiM
MECİDİYEKöY
KARAKöY
FINDIKZADE
SiRKETİ
4.LEVE!IT
ANONiM SİRKETİ
SAKARYA SOK.N0.5 KAT.Z/3-4-5
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ......•. :
TELEFON ........ :
Si Ci( NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ
AKDENiZ CAD.ALBAY CEMİL
5256504
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .....•... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
KIRMAK OTO TİCARET ANONiM SiRKETi
HüRRiYET CAD.GöKFiLİZ iSHANI
2724910
148307
OTO BAYiLlet
1,752,128,800 .-TL.
FİRMA
OTOMOTiV LASTiKLERİ TEVZİ
ANONiM
BüYüKDERE CAD.NO.l45/6
2754040
83260
TOPTAN İÇ VE DIS LASTiK ALIM SATIMI
1,750,769,600 .-TL.
ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öDEYENLER
SiRKETİ
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... : ORİP TEKSTiL PAZARLAMA
ADRESi ......... : BAYHAN CAD.SANAYİ SiTESi N0.4
TELEFON ........ : 2680182
Si CiL NO ....... : 198903
FAALiYET KONUSU: TRİKO İPLiei ALIM SATIMI
1,8Z1,151,100 .-TL.
VERGİ MiKTARI .. :
VERGİSİ
FATİH
36298
İLAÇ üRF:TİMİ
1,763,272,000 .-TL.
MECİDİYEKöY
ABiDE-İ
SİRKETİ
40
ZiNCiRLiKUYU
ı.soo.oouoo
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .••...... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
-
2,+99,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
GüBRE FABRiKALAR! TüRK
MüSELLES SK.N0.10
2742882
47535
KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
1,726,745,000 .-TL.
ANONiM
ORTAKLI~I
ESENTEPE
FİRMA ADI. ..... ı BüROSAN BüRO SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi ......... ı SO~ANLIKöY BERBER MEVKiiNDE
TELEFON ........ : 3778300
SİCİL NO ....... : 96409
FAALİYET KONUSU: KIRTASİYE, TIBBİ YAPISTIRICI BANT, FOTOKOPi iM. VE SAT.
VERGİ MİKTARI .. :
1,720,073,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ..•..•.. :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARI .. :
3895980
33593
HER TüRLü AKüMüLATöR VE MALZ.
1,7!3,768,000 .-TL.
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ........• :
TELEFON .•...•.. :
SİCİL NO .....•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ATAMAN UMUMi NAKLiYAT VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
HALASKARGAZİ CAD.NO.ZZ+-3
2401043
185876
KARA NAK. ,NAK.KOMİSYONCUSU,SEYAHAT,TURİZM ACENTASI
1,691,795,200 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ..•..••.. :
TELEFON ........ :
SiC İL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MERT AKlSKAN GüCü SANAYİ VE TİCARET ANONiM
TERSANE CAD.N0.+3
335119+
154239
HER NEVi MAKİNE,RULMAN VE BİLGİSAYAR
1,684,389,800 .-TL.
FİRMA
VERGİSİ
MALZEMELERİ SANAYİ
ANONiM ŞİRKETİ
PENDİK CAD.MESELİ AYAZMA MEVKi NO.!!
KARrAL
MUTLU AKü VE
KART AL
İMALİ
SiSLİ
ŞİRKETİ
KARAKöY
FİRMA ADI ...... : GüNAYİNSAAT LiMiTED SiRKETİ
ADRESi .•....... : BAOLARBASI TOPHANELiDOLU CAD. N0.28
TELEFON ........ : 3439990
SİCİL NO ....... : 102689
FAALİYET KONUSU: İNSAAT, TAAHHüT, TURİZM, İTHALAT
VERGİ MİKTARI .. :
1,683,940,700 .-TL.
üSKüDAR
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi ..•...... :
TELEFON •....... :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
TüTüN TüTüN MAMULLERİ TUZ VE ALKOL
ATATüRK BULYARI NO.Z7
5233060
198940
YAPRAK TüTüN VE İHRACATÇILARI
1,669,722,000 .-TL.
İSLETMELERİ
FİRMA ADI ...... :
AORESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YASAT İNSAAT TURİZM TARIM
KORUKENT SiTESi E.BLOK
2664926
126840
VE
SANAYİİ
TİCARET
GENEL MüDüRLüeü !TEKEL)
UNKAPANI
ANONiM
SİRKETİ
ORTAKöY
İNSAATÇ!LAR· İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
1,663,952,900 .-TL.
41
öDEYENLER
ı. 500 '000' 000
FİRMA ADI ...••. :
ADRESi .•••....• :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO •....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
-
SİLKAR OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
LAMARTiN CAD.N0.21
2536200
116465
RULMAN, FREN AKSAM!, ZiNCiR İTHALAT! VE DAHiLi TİC.
1,653,045,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... : DENET CİVATA SANAYİİ ANDNİN
ADRESi •••..••.• : TOPÇULAR,KIŞLA CAD.N0.94
TELEFON •......• : 5676748
SİCİL NO •••..•. : 55142
FAALİYET KONUSU: DEMİR HIRDAVAT
VERGİ MİKTARI .. :
1,614,961,600 .-TL.
RAM i
ADI .....• : KARADENİZ öRME SANAYİİ VE DIS
ADRESi ....•.... : KERESTECİLER SİTESi,MEŞE SOK. N0.8
TELEFON ••...... : 5067575
SiCiL NO •.....• : 274484
FAALİYET KONUSU: öRME
VERGİ MİITARI .. :
1,607,946,900 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TAKSİM
ŞiRlETİ
FİRMA
FİRMA
TİCARET
ANONiM
SİRKETi·
MERTER
KOR-TAS İNSAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
üSKüDAR CAD.STFA KOZYATA~I
KONUTLAR! 8.BLDK K.17 D.69
3628551
243892
1,590,176,900 .-TL.
ADI ...... : ALTIN KABLO SANAYİİ ANONiM
ADRES İ ...•..•.. : ZiYAPAŞA CAD.SİMŞiR SOK.
TELEFON ....•... : 2450662
SİCİL NO .... ~ .. : 133088
FAALİYET KONUSU: KABLO üRETİMİ
1,587,721,900 .-TL.
VERGİ MiKTARI .. :
FİRMA
VERGİ MİKTARI..:
FİRMA
ADI ...... :
ADRESI ....•.... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MlKTARI .. :
KOZYATAili
İNŞAATÇILAR-İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
FİRMA ADI ...... : BATI SİGORTA ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi .......•. : İNöNü CAD.ERSAN HAN N0.90 K.1
TELEFON •....... : 2510280
SiCİL NO ....... : 82862
FAALİYET KONUSU: SİGDRTACILIK
1,588,923,400 .-TL.
VERGİ MİKTARI..:
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİSİ
GüMüŞSUYU
ŞİRKETİ
KARAKöY
N0.22-24
ADLI MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE
SANAYİ ANONiM
CUMHURİYET CAD.ADLI HAN
279/281
2410276
126845
OTOMOTiV PARÇA iTHAL VE SATIŞI-MüMESSİLLİK
1,578,716,200 .-TL.
ELMOR TESİSAT MALZEMESi
KEMERALTI CAD.N0.71/2
2517006
88120
TİCARET
SIHHİ TESİSAT ARKATüRLERİ
ANONİM·SİRKETİ
PAZARLAMA
1,575,500,000 .-TL.
42
SİRKETİ
HARBiYE
KARAKöY
öDEYENLER
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ öDEYENLER
••••• BRONZ MADALYA
•••••
1,500,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi ••....... :
TELEFON ... , •... :
SİCİL NO ...•... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
REİS HAKiNA TİCARET VE SANAYİ
ANONiM
TERSANE CAD.N0.63
2493605
183880
HER NEVi KAKİNE,RULHAN VE BİLGİSAYAR
1,573,126,300 .-TL.
ŞİRKETİ
FİRMA ADI •••... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
YOLBULANLAR NAKLiYAT VE TİCARET
ANONiM
KOZYATAei,SARIKANARYA SOK.
N0.26
3629120
197357
DEMİR İH., ALIM-SATIM, iHRACAT-İTHALAT
1,563,694,100 .-TL.
SiRKETİ
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ••..•••. :
SİCİL NO ....... :
.FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
BENTO LASTiK VE PLASTİK TİCARET
ANONiM SiRKETİ
HOCAPASA KURADiYE CAD.N0.21
USTA İSH.K.5 N0.9-U/ K.6/11
5283596
87158
KAUÇUK VE PLASTİK
1,553,948,900 .-TL.
FİRMA ADI •..... :
ADRESi ...••...• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ETHEH ARUTAN HiKMET ARUTAN
BAHARiYE CAD.N0.37/8
3378695
184490
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ..•.•••.• :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EKOSAN ENDüSTRi üRüNLERi
BANKALAR CAD.VEFAİ HAN
2529774
148069
ELEKTRiK ALETLERİ
1,542,330,000 .-TL.
İNSAAT
TAAHHüT
KARAKöY
KADIKöY
TİCARET
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .•....•• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SANAYİ
ANONiM
KADIKöY
İNSAATÇitAR-İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
1,546,595,000 .-TL.
SANAYİ
VE TİCARET ANONiM SiRKETi
N0.58-62
FİRMA ADI ...... : KARACA öRME SANAYİ VE TiCARET
ANONiM SİRKETİ
ADRESi •.•.....• : DAVUTPASA,KISLA CAD.YILANLI
AYAZMA SOK.N0.1
TELEFON ........ : 5012180
· SİCİL NO •...... : .127744
FAALİYET KONUSU: TRİKOTAJ iMALAT!
VERGİ MİKTARI .. :
1,535,288,500 .-TL.
FİRMA
VE
SİRKECİ
ABFAR İLAÇ SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
BüYüKDERE CAD.NO.Z05
2792820
133491
ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ MüSTAHZAR İMALATI VE iTH.
1,524,900,000 .-TL.
KARAKöY
TOPKAP I
LEVENT
FİRMA ADI .••... : MAKTAS MAKİNA VE ELEKTRiK TİCARET
ANONiM SiRKETİ
ADRESi •••.•.•.. : CEMİL TOPUZLU CAD.T.İS BANK. DALYAN SiTESi E BLOK K.l D.1 KADIKöY
TELEFON ........ : 35801H
Si CiL NO .....•.. : 191+29
FAALİYET KONUSU: İNSAAT VE TAAHHüT iSLERi
VERGİ MİKTARI .. :
1,524,343,400 .-TL.
43
SiRKETİ
1,500,000,000FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •.•...• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
2,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• BRONZ MADALYA
•••••
WYETH LABORATUVARLARI ANONIM
NEVLEViHANE KAP! YOLU N0.5
5674725
80057
TIBBİ KüSTAHZARAT, ÇOCUK HAMASI
1,523,479,900 .-TL.
VERGİSİ
öDEYENLER
ŞİRKETİ
MERKEZEFENDi
İMALİ
44
500,000,000 FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KOI!USU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
1,499,939,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDiRNAME
•••••
HAMSURGER RESTORAN iSLETMELERİ
RUMELi CAD.ZAFER SOK.N0.68
2319322
225496
OTEL ,LOKANTA VE E/lLENCE YERLERİ
1,475,235,200 .-TL.
SER GiYiM
SANAYİ
VE
ALTUNİZADE,FAHRETTİN
TİCARET
ANONiM
SiRKETİ
Ni SANTASI
ANONiM ŞİRKETİ
GöKAY CD.N.1S YILDIRIM iSMER. üSKüDAR
KERiM
3436380
193110
HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
1,467,443,700 .-TL.
TRİKO MISIRLI SANAYİ VE
BiRAHANE SOK.N0.22/3
2313413
197993
öRME
1,457,303,600 .-TL.
TİCARET
İPSAN TEKSTiL SANAYİ ANONiM
i.M.Ç.5.BLOK N0.5520
5284886
96565
BiLUMUM İPLİK
1,443,524,100 .-TL.
ANONiM
SiRKETİ
BOMONTİ
FİRMA ADI. ..... : CEVAHİRLER İNSAAT TAAHHüT VE
ADRESi ......... : HASTANE YANI CEVAHİRLER AP.D.S
TELEFON ........ : 2217395
SİCİL NO ....... : 186192
FAALİYET KONUSU: İNSAAT-TAAHHüT VE İTHALAT-İHRACAT
VERGİ MİKTARI .. :
1,456,285,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
TiCARET
LİMİTED ŞİRKETİ
OK HEYDAN I
SiRKETİ
UN KAPANI
FİRMA ADI. ..... : ENKA İNSAAT VE SANAYİ
ANONİH ŞİRKETİ
ADRES İ ......... : BALMUMCU,BESTEKAR SEVKİBEY
SOK.ENKA BİNASI
TELEFON ........ : 2742540
SİCİL NO ••••••• : 68194
FAALİYET KONUSU: iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERi
1,438,454,400 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AK DöSEM HALICILIK
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO: ...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FAKO iLAÇLAR! ANONiM SiRKETİ
BüYüKDERE CAD.205
Z79ZBZO
71912
ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ MüSTAHZAR
1,411,510,000 .-TL.
TEKKECİLER LİTROS
SANAYİ VE
SOK.NO.f/1
TiCARET ANONiM
BESİKTAS
SİRKETİ
TOPKAP I
5H7688
133492
HALI, BATTANiYE VE SAİR MAL SATISI
1,414,873,500 .-TL.
LEVENT
İHALATI
45
VE iTH.
öDEYENLER
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI •..... :
ADRESi ...•....• :
TELEFON ....•... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
DORMEKS KUMAS SANAYİ VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
EBEKIZI SOK.SOSKO MODA İS
MERKEZi C.BLOK N0.16/43
2318080
137803
YüNLü KUMAŞ AHiLLERİ
1,410,794,400 .-TL.
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi •.......• :
TELEFON .•..•... :
SİCİL NO .....•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
HER-OTO İTHALAT İHRACAT VE OTOMOTiV
BARBAROS BULVARI N0.127/B
2745550
164041
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi .......•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .••.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
VİPEKS TEKSTiL üRüNLERİ SANAYİ VE
PAZARLAMA ANONiM
IERESTECiLER SİTESİ FATİH CAD. SELVi SOK.N0.7
5551157
183296
TEKSTiL üRüNLERİ iMALAT! VE İHRACAT!
1,378,921,500 .-TL.
BALMUMCU
KAMYON,OTOMOBİL,LASTiK
1,403,723,000 .-TL.
MOBiL
OİL
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi .•....... :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EMAS
ADI. ..... :
......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .• :
KARTAt KiMYA SANAYİ VE TİCARET
LiMiTED ŞİRKETİ
DEREBOYU CAD.ZA~RA İS MERKEZi A BLOK N0.30Z
2764192
210840
BİLUMUM KiMYEVİ MAD.,H.MAD. VE BESİN MAD. ALIM SATIMI
1,344,469,100 .-TL.
FİRMA ADI ..•.•. :
ADRES İ ...•....• :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ... ~ ... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ALCE ELEKTRiK
CUMHURİYET
SİRKETİ
MERTER
ŞİRKETİ
FİRMA ADI .....• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ADRESİ
OSMANBEY
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
FİRMA ADI.: .... : URANSAN DIŞ TİCARET TAAHHüT VE
YATIRIM ANONiM
ADRESi ..•.•..•. : ALTUNİZADE TOPHANELİO~LU
CAD.N0.56
TELEFON ........ : 3431000
SİCİL NO ..•.... : 181970
FAALİYET KONUSU: İNSAAT TAAHHüT VE YATIRIM
VERGİ MİKtARI .• ~
1,362,017,600 .-TL.
FİRMA
VERGİSİ
TüRK AliONİM ŞİRKETİ
CAD.PEGASUS EVİ
üSKüDAR
HARBİYE
2413422
46244 _
PETROL MüŞTEKATI TİCARETİ
1,359,+64,900 .-TL.
MAKİNA SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
ŞEYHLİKöYü,SANAYİ BöLGESİ
N0.1ı
FENDir
3520485
145024
HADENi ESYA
1,354,240,000 .-TL.
VE TİCARET
CAD.N0.2
SANAYİ
SEYHLİKöYü,SANAYİ
3782323
98773
öLÇü TRAFOLARI,
İZALATöR
ANONiM
MAS LAK
SİRKETİ
PENDİK
VE iZOLE MAMUL iMALAT!
1, 344, l.W,jj.OO -~·TL.
46
öDEYENLER
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...•.. : İPAS İPLİK SANAYİ VE İHRACAT
ANONiM
ADRESi ..•.••... : TüRKOCA~I CAD.İSTANBUL İSKANI N0.19/B 1.4
TELEFON ........ : 5919412
SİCİL NO ..••... : 109958
FAALİYET KONUSU: BiLUHUM İPLİK
VERGi MiKTARL.:
1,334,054,000 .-TL.
ŞiRKETi
FİRMA ADI ..•••. :
ADRESi .•.•..•.. :
TELEFON .......• :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
GERÇELiK SANAYİ VE TİCARET
SANCAKTEPE FERAH CAD.N0.8
5543737
-97622
OTOMOTiV YAN SANAYİİ
1,325,047,900 .-TL.
ŞİRKETİ
FİRMA
OTUZBiR KiMYA
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .......• :
SİCİL NO .•.•... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SANAYİİ
iEPEBA~;ÇIRPICI
TüRK LiMiTED
CAD.N0.5
ANONiM
VERGİSİ
CA~ALMLU
GüNGöREN
ŞiRKETi
TOP KAP!
5760530
61439
KiMYEVi MADDE VE KiHYEVİ BOYA
1,322,743,100 .-TL.
GEMİCİLER BOYA-KİMYEVİ
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .•....... :
TELEFON •....... :
iiCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
CöMERTTüRK SOK.N0.9
5226602
157733
iTHALAT VE iHRACAT
1,278,086,900 .-TL.
MADDELER
FİRMA ADI .....• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
PiNKAR KiMYA SANAYİİ VE TiCARET
SAVAŞ SK N0.179
2470039
24410
iTRiYAT
1,274,200,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ..•••..•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.•.. :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
PELTEKS TEKSTiL SANAYİ VE TiCARET ANONiM
OTAKÇILAR PASMAKÇI ÇAYIRI CAD. N0.9
5766181
140951
DOKUHACILAR
1,265,149,300 .-TL.
ŞİRKETİ
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ....•... :
SİCİL NO •••.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ IliKTARI .. :
öZEN ALüMİNYUM SANAYİ VE TiCARET
CiCOZ YOLU N0.45/3
5767670
129567
ALüMİNYUM iMALAT!
1,260,379,700 .-TL.
ŞİRKETİ
SANAYİ
VE TiCARET ANONiM
ŞİRKETİ
TAHTAKALE
ANONiM
ŞiRKETi
KURTULUS
ANONiM
EYüP
TOPÇULAR
FİRMA ADI •..... : .REKLAM MORAN OGiLVY AND MATHER
ANONiM ŞiRKETi
ADRESi ......... : CiHANGiR DEFTERDAR YOKUSU
EY HAN N0.46
TELEFON .•...... : 2525341
SİCİL NO ....... : 57423
FAALİYET KONUSU: FLİM,REKLAM,TİYATRO,SiNEMA,YERLİ FLİM VE iHR.
VERGi MİKTARI .. :
1,260,094,700 .-TL.
47
BEYO~LU
öDEYENLER
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
500,000,000 -
FiRMA ADI ...... : BİRLİK PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi ......... : DAVUTPAŞA CAD.NO.ZO
TELEFON ........ : 5676800
SİCİL NO ....... : 156709
FAALİYET KONUSU: BUtDAY VE ÇAVDAR UNU VE YAN üRüNLERİ iM. VE SATISI
VERGİ MİKTARI .• :
1,257,614,800 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
İNTERHAK İNSAAT TARIM VE SANAYİ
MAKİNALARI iMALAT VE
PEKER SOK.AKYILDIZ İSHANI
N0.26/13-!4-5
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öDEYENLER
TOPKAPI
TİCARET
ANONİM SiRKETİ
LEVENT
2649581
178966
HER NEVi MAKİNE,RULMAN VE
1,256,432,000 .-TL.
BİLGİSAYAR
FİRMA ADI ...... : MüNİR SAHİN İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET ANONiM SİRKETİ
ADRESi ......... : SANAYİ CAD.NO.ZZ
TELEFON ........ : 3535151
SİCİL NO ....... : 70382
FAALİYET KONUSU: ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ MüSTAHZAR İMALATI VE İTH.
VERGİ MİKTARI .. :
1,252,986,900 .-TL.
FİRMA
VERGİSİ
ERMA TEKSTiL SANAYİİ ANONiM
SELYİLİ SOK.N0.13 KAT.! D.2
2809996
KART AL
SiRKETİ
4.LEVEIH
254454
MENSUCAT
1,249,603,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... : NASSETTİ TIBBİ CİHAZLAR SARAYİ VE
TİCARET LiMiTED SİRIETİ
ADRESi ......... : VALİIO!iACI CAD. YAPI VE KREDi BANKASI VAKFI TESİSLERİ 15/4 NiSANTASI
TELEFON ........ : 2412322
SİCİL NO ....... : 203679
FAALİYET KONUSU: TIBBİ ALETLER,GöZLüK VE DiSÇİLİK MALZEMESi
VERGİ MİKTARI .. :
1,246,376,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AGF GARANTi SİGORTA ANONiM
ORTAKLAR CAD.BAHÇELER SOK.
SİRKETİ
MECİDİYEKöY
N0.13
2746704
254548
SiGORTAClLlK
1,246,002,400 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL IW ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YENİ
BASARAN ULUSLARARASI NAKLiYAT GüMRüKLEKE TİCARET ANDilİM SiRKETİ
KORE SEHiTLERİ CD.N0.2B ATlLlM İŞMERKEZİ BODRUM KAT.NO.Z-3 ZiNCiRLiKUYU
2880340
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .•...... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
DASA DA~ITIH VE SATIS
ANONiM SİRKETİ
BütüKDERE CAD.SAFFET LüTFi
TOZAN İSHANI N0.!93 KAT.!
2792500
109352
SIHHİ TESİSAT ALET VE MALZEMESi
1,237,413,200 .-TL.
244912
ULUSLARARASI KARA, HAVA,
1,237,799,900 .-TL.
DENİZ
TASIMACILICI VE GüM.
48
LEVENT
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...... : İN-TEKS GİYİM SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED
ADRESi ......... : FİNCANCILAR 9IKMAZI,AK HAN
NO.S/105
TELEFON ........ : 5220508
SİCİL NO ....... : 233589
FAALİYET KONUSU: MENSUCAT
VERGİ MİKTARI .. :
1,232,976,400 .-TL.
FiRMA ADI. ..... : KOHİLİ YM SABUN GLİSERiN SAllAYİ İ
ADRESi ......... : SETüSTü HAKTAN HAN N0.45 KAT.Z
TELEFON ........ : 2518820
SiCiL NO ....... : 96705
FAALİYET KONUSU: NEBATİ YA~LAR VE SABUN
VERGi MİKTARI .. :
1,230,187,000 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
LEBİB YALKIN YAYlMLAR! VE BASlM
ECZA SOK.N0.6 SAFTER HAN KAT.1
2796750
181515
KiTAP,MATBAA,KARTON KUTU
1,224,941,600 .-TL.
FiRMA ADI ....•. :
ADRESi ......... :
TliLEFON ........ :
SİCİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSUt
VERGİ MİKTARI .. :
MORAN OGILVY AND MATHER
CiHANGiR DEFTERDAR YOKUSU EY
25 25341
167385
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCiLNO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öZER METAL SANAYİİ ANONiM SiRKETİ
ALMAN iLAÇ FAB.ARKASI BİLA NO.
5650203
VERGİSİ
öDEYENLER
SİRKETİ
SULTANHAMAM
VE TiCARET ANONiM SiRKET İ
KABATAS
iSLERİ
ANONiM
SiRKETİ
GüLTEPE
REKLAMClLIK ANONiM
HAN N0.+6
FLiM,REKLAM,TiYATRO,SiNEMA,YERLİ FLİH
VE
SiRKETİ
BEYOeLU
İHR.
1,221,620,200 .-TL.
TOP KAP!
905 56
VE BAKIR ALASIMLARI
1,220,201,700 .-TL.
PİRİN9
İMALATI
FİRMA
ADI ...... : İNCEKARALAR LABORATUAR CİHAZLARI
PAZARLAMA LİHİTED SİRKETİ
ADRESi ......... : KISIKLI,ALEKDA~ CAD.
KAVAKBAYIRI YOKUSU JOK.NO.Z8 üSKüDAR
TELEFON ........ : 3163316
SİCİL NO ....... : 167245
FAALİYET KONUSU: TIP VE LABORATUAR CİHAZLARI iTH. VE PAZ.
VERGİ MiKTARl .. :
1.213,708,600 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AYGİL
GüMRüKLEKE VE NAKLiYAT
LiMiTED ŞİRKETİ
KORE SEHiTLERİ CAD.FİLİZ APT. NO.I6 K.! D.4-Ş-6
2752982
191638
GüMRüK KOHİSYONCULU~U VE NAKLiYE
1,174,226,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .•...... :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
BAMBİNO SA~LIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM
ZAFER SK.N0.5
2482361
157637
ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ MüSTAHZAR iMALAT! VE İTH.
1,153,410,100 .-TL.
49
ZiNCiRLİKUYU
ŞİRKETİ
ÇACLAYAN
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUKLAR VERGiSi öDEYENLER
•••••
TAKDİRNAME
•••••
500,000,000 -
ANONİII
SiRIKTi
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .•....... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KOIIUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
TOROS GüBRE VE- KiMYA ENDüSTRiSi
TOROS BİNASI
2796209
FiRMA ADI .•...• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ......• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ADIM İNSAAT SANAYİ VE TİCARET
LiMiTED ŞiRKETi
ATATüRK BUL VAR! EMLAK BANKASI BLOKLAR! A-BLOK NO. 1+8130
5138268
155996
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERi
1,143,206,300 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRES İ .•....... :
TELEFON .......• :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
BEST TEKSTiL'SANAYİ ANONiM ŞiRKETi
üÇYOL MEVKİİ BüYüKDERE CAD.
N0.57/1
2761580
180838
TEKSTiL KONFEKSiYON iMALAT, İHRACAT VE DAHiLi
1,135,258,600 .-TL.
AKATLAR
127254
KiHYEVİ
MADDE VE XiMYEVi BOYA
1,144,795,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... : ALİ RIZA YILMAZ İNSAAT VE
ADRESi ......... : KIZTASI CAD.N0.23 KAT.!
TELEFON ••••.... : 5259430
SİCİL NO ....... : 167899
FAALİYET KONUSU: İNSAAT-TAAHHüT VE TiCARET
VERGi MİKTARI .. :
1,124,827,900 .-TL.
TİCARET
TİC.
FATİH
ERLER MAKİNA VE MüMESSİLLİK TiCARET ANONiM
BüYüKDERE CAD.KUÖU iSHANI
N0.99 KAT.7
2758487
188514
HER NEVi MAXiNE,RULMAN VE BİLGİSAYAR
1,119,924,900 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ...•...•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .••.... ı
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ORTA DQÖU OTOMOTiV
SİRKETİ
MECİDİYEKöY
ANONiM
SiRKETİ
FiRMA ADI ..... _.: ÇEBİTAS DEMİR ÇELİK ENDüSTRiSi
ANONiM
ADRESi ..•..•.•. : RIHTIM CAD.ÇELİK iŞHANI KAT.5 N0.60
TELEFON .......• : 3454716
SiCiL NO .•....• : 183636
FAALİYET KONUSU: DEMİR
VERGİ MİKTARI •. :
1,113,360,100 .-TL.
SİRKETİ
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ....•.... :
TELEFON ....•..• :
SICİL NO .•.•... :
FAALİYET lONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TİCARET
MASLAK
ANONiM SiRKETi
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi .....•... :
TELEFON .•••.••. :
SiCİL NO ......• :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HüDAVENDİGAR CAD.KELKİT
AKSARAY
iSHANI N0.3
SIRKECi
5209000
154249
OTO ACENTALiei
1,114,660,900 .-TL.
öRMAS öRME MENSUCAT SANAYİİ VE
TİCARET ANONiM SiRKETi
ASİREFENDi CAD.ELKATİP HAN
N0.49
5286070
116280
öRME KUKAS VE TOPTAN KUMAS TiCARETi
1,101,295,800 .-TL.
50
KADIKöY
SiRKECİ
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDiRNAME
•••••
FiRMA ADI •...•• : MERKEZ SiGORTA ANONiM SiRKETi
ADRESi •...••..• : TESVİKİYE CAD.N0.107/2
TELEFON ...•..•. : 2582480
SİCİL NO .•..... : Z5284Z
FAALİYET KONUSU: BANKALAR,BANKERLER VE SiGORTACILAR
VERGİ MİKTARI •• :
1,101,148,100 .-TL.
VERGİSİ
TESVİKİYE
ADI •....• :
ADRESi .•••...•. :
TELEFON ••..••.. :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
üSTüNOAC LASTiK İTHALAT VE
CAD.NO.+S
2547960
197107
LASTiK iTHALAT VE TiCARETi
1,100,558,800 .-TL.
FİRMA ADI ...•.• :
ADRESi .••...... :
TELEFON .•...... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
MARMARA İNSAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
MAHMUTBEY KöYü HACIBOSTAN
MAH.N0.209
5504755
185219
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
1,098,986,400 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON •.•...•. :
SİCİL NO •...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ELEKTROHAK BüRO MAKiNELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETi
BüYüKDERE CAD.ALTINOVA APT.
NO.S+ KAT.8
MECİDİYEKöY
2727370
127691
ELEKTRiK ALETLERİ
1,091,163,400 .-TL.
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi .......•• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•.... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TAHA TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET
HüRRiYET MAH.ALTIN SOK.
5513270
Z441Z+
iMALAT-iHRACAT
1,056,870,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .••..•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ÇUMRA IA~IT SANAYİİ ANONiM SiRKETİ
AMBARLIDERE MEVKİİ TRT YOLU
ISIKLAR
2650162
148060
KACIT
1,042,165,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
TARTEKS GiYiM SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
CAD.N.Z+ ROBYAR HAN KAT.2 N0.20Z/3
5228590
159307
TOPTAN HANiFATURA TiCARETi
1,041,023,400 .-TL.
FİRMA
TİCARET
ANONiM SiRKETi
TAKSİM
TAKSİM
KOCASİNAN
ANONiM SiRKETi
iS HANI NO.Z3
SARIÇİÇEK
BİNASI
TİCARET
ANONiM
YENİBOSNA
ORTAKöY
SULTANHAMAM
ASİREFENDi
FİRMA ADI. ..... : H. FUNDA AND İNSAAT TAAHHüT VE
ADRESi ....••... : KORESEHiTLERİ CAD.N0.34/7
TELEFON ........ : 2754828
SİCİL NO ....... : 25066Z
FAALiYET KONUSU: İNSAAT VE TAAHHüT iSLERİ
VERGİ MİKTARI •. :
1,033,675,700 .-TL.
öDEYENLER
SiRKETİ
ZiNCiRLİKUYU
51
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
TAKDiRNAME
*****
VERGİSİ
ÔDEYENLER
*****
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GüVENÇ
2748576·
179915
ELEKTRIK TESİSATI MALZEMESi
1,026,635,500 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi. .....•.. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MiKTARL..:
YAPTAS YAPI TASIYICI SiSTEMLERi
TAAHHüT VE TiCARET ANONIM ŞiRKETi
SEKSETTiN GüNALTAY CAD.
GüRSOYLU SOK.N0.35/A
ERENKöY
368+195
142658
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERi
1,022,962,000 .-TL.
ELEKTROMEKANİK SANAYİ
ÇİÇEKLİSAHAR SOK.N0.2
VE
TiCARET ANONIM
ŞiRKETi
GAYRETTEPE
FiRMA ADI ...... : HALK YASAM SiGORTA ANONiM SiRKETi
ADRESi. ........ : KOREŞEHiTLERi CAD.N0.4Z
TELEFON ........ : 2753650
SiCiL NO ....... : Z7Z25Z
FAALiYET KONUSU: BANKALAR,B~NKERLER VE SiGORTAClLAR
VERGİ MİKTARI .. :
1,021,104,800 .-TL.
ZiNCiRLİKUYU
FiRMA ADI ...... :
ADRESi .•....... :
TELEFON ........ :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
ELİF PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE
TiCARET ANONiM ŞiRKETi
ATATüRK BULVARI üNLü iS
MERKEZi A BLOK KAT.3
5321639
115112
NAYLON POSET iMALAT! VE SATISI
1,020,554,400 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
SAF KiMYA SANAYİ VE TiCARET
HASIRCILAR CAD.N0.36 KAT.Z
5226189
188328
KiMYEVİ MADDE iTHALAT-DAHiLi
1,017,351,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KONBAS AMBALAJ SANAYİ
DAVUTPASA CAD.N0.95/1
5676784
45675
MADENi ESYA
1,013,701,700 .-TL.
ANONiM
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
YEDiYIL TEKSTiL SANAYi VE TİCARET
YESiLBAt,MERKEZ MAH.3.SOK.15/4
5687222
267458
HAZIR GiYiM iMALATI-iHRACAri
1,011,436,400 .-TL.
LiMiTED
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ...•.... :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARl .. :
LiBYA İNSAAT VE TİCARET
KONSORSiYUMU ANONiM
DARüLACEZE CAD.S.S.K.HASTANESİ YANI tEYAHİRLER APT.
2217395
143044
İNSAAT-TAAHHüT VE iHRACAT-iTHALAT
1,010,208,500 .-TL.
LiMiTED
UNKAPANI
SiRIETİ
EMİNöNü
TİCARET
SiRKETİ
TOPKAPI
ŞiRKETi
BMCILAR
52
ŞİRKETİ
OKMEYDANI
500,000,000 FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR VERGiSi öDEYENLER
•••••
TAKDiRNAME
•••••
KiMTAS KiMYA TiCARET ANONiM ŞiRKETi
CAD.DOSTLUK YURDU
SOI.AZİH HAN NO.Z KAT.3
5163102
ZZ0969
KiMYEVi MADDE iTHALİ VE DAHiLi TICARET
1,008,129,700 .-TL.
PİYIRLOTi
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YAPI PROJE MERKEZi TİCARET VE
SANAYi ANONiM
SILAHATTİN PINAR CAD.HECİDİYE DERESİ SOK.NO.f
2753012
176969
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
1,005,468,700 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GELAL ÇORAP SANAYi VE TiCARET
ANONiM
BEZCiL ER ÇiFTESARAYLAR SOK.
N0.16
5670540
230493
öRME
990,914,800 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ULTAS TEKSTiL VE KONFEKSiYON SANAYi VE TİCARET LiMiTED
BESYOL TELSiZLER MAH.KARADENİZ SOK.N0.8
5792751
248858
KONFEKSiYON iMAlATI VE İHRACAT!
977,566,000 .-TL.
FİRMA
FiRMA ADI ....•. : ÇETEISTEKSTiL SANAYİ TiCARET
ADRESi ......... : BESTElSiZ MAH.114.SOK.NO.Z
TELEFON ........ : 5473884
SİCİL
ÇEHBERLİTAS
ŞiRKETi
MECİDİYEKöY
ŞİRKETİ
MAHMUTPAŞA
ŞİRKETİ
KüÇüKÇEKMECE
LiMiTED SiRKETi
ZEYTİNBURNU
NO ....... : 272675
FAALİYET
KONUSU: TEKSTiL İMALATI
.. :
974,045,400 .-TL.
VERGİ MİKTARI
FİRMA ADI ••.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ....••.. :
SiCiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TOPY.iM-TOPIAPI İLAÇ PREMiKS SANAYİİ VE TiCARET ANONiM SiRKETi
DAVUTPASA CAD.N0.14
TOPKAFI
2520700
132707
VETERiNER İLAÇLARI VE PREMİKS iMALİ
973,613,200 .-TL.
FiRMA ADI ....•. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI..:
PAK TAVUK GIDA SANAYii VE TiCARETi ANONiM
YAKACIK SAMANDIRA KöYü
0004868
58380
GüNLüK ETLiK CiVCiV üRETiMi
97J..,+.a9,600 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BiLLUR PAZARLAMA VE DA~ITIM
LiMiTED SiRKETi
+.LEVENT KARSISI EMNiYET CAD. EMEK APT.N0.26
2687320
182418
BAKIALiYE
973,525,300 .-TL.
53
SiRKETİ
KART AL
ÇELİKTEPE
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ..•.... :.:
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ACAR PAZARLAMA VE SANAYİ
MARPUÇÇULAR N0.45/1
5116100
142674
ELEKTRiK ALETLERİ
971,428,300 .-TL.
ANDiliM SiRKETi
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .....•..• :
TELEFON .....•.• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YAPI MERKEZi ARASIIRMA PROJE
HACI RESiTPASA SOK.N0.5
3t19000
154307
PREFABRİKASYON
FİRMA ADI ...... :
ADRESi. .•...... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TELEMECANİGUE
FİRMA
SiRKETİ
ÇAMLICA
YAPI
ELEKTRiK CİHAZLAR
SANAYİ ANONiM
SEYiT NİZAM MAH.AMBARLAR CAD. N0.6/A BLOK
5+71350
241328
ELEKTRiK KONTROL VE SANAYİ OTOHASYONU
948,893,000 .-TL.
SANAYİ
ANONiM
SiRKETİ
TOPKAFI MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET ANONiM
GüMüSSUYU CAD.FAZLIPASA Sük. NO.J
567066 9
202519
SİRKETİ
SiRKETİ
ZEYTİNBURNU
SULTANHAMAM
TOPKAP I
MAKİNA İMALATI
941,245,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... : PELİT PASTACILIK VE GIDA SANAYİ
ANONiM SiRKETİ
ADRESi ......... : BAÖDAT CAD.N0.285/A
TELEFON ........ : 3582024
SİCİL NO ....... : 172660
FAALİYET KONUSU: SEKERLİ MAMUL,KONSERVE,ALKOLLü VE ALKOLSüZ iÇKi
VERGİ MiKTARl .. :
939,413,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ANONiM
967,755,400 .-TL.
ADI ...... : BRODERİ NARİN İSLEMELİ KUKAS
ADRESi ...••...• : HAMDİBEY GEÇiDi N0.41/43
TELEFON ........ : 5570900
SiCİL NO •.•.... : 98893
FAALİYET KONUSU: DOKUMA, BOYA, APRE
VERGİ MİKTARI .. :
941,431,600 .-TL.
ADI .•.•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EMİNöNü
MüSAVİRLİK-MüHENDİSLİK-PROJE-PREFABRİK
FİRMA
FİRMA
VERGİSİ
ALFA KİMYA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM
BARARLI BAHÇE SK.öZCEYLAN APT. N0.6
SİRKETİ
GöZTEPE
İNCiRLİ
5725842
196685
TEKSTiL BOYA VE KİHYEVİ HAD. iTH. VE PAZ.
939,132,200 .-TL.
ADI ...... : ESANS TİCARET VE SANAYİ
ADRESi ......... : KUTUCULAR,KADIO~LU SOK.8/10
TELEFON ........ : 5273470
SİCİL NO ..•.... : 109982
FAALİYET KONUSU: KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
VERGİ MİKTARI .• :
933,608,900 .-TL.
ANONiM
SİRKETİ
EMİNöNü
54
öDEYENLER
500,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDiRNAME
•••••
FERTAS DEMİR VE HADDE MAMULLERİ
İTHALAT
OKÇUMUSA CAD.MİDİLLİ SOK.A.1 HAN N0.4/6
2430713
55539
İHRACAT TİCARET
VERGİSİ
VE SANAYİ
KARAKöY
öDEYENLER
TüRK ANONiM
SiRKETİ
DEMİR
922,765,200 .-TL.
FİRMA
ADI ...... : İNTEMA İNSAAT VETESiSAT
ADRESi .......•. : BüYüKDERE CAD.N0.193
TELEFON ........ : 2687794
SiCİL NO ....... : 156854
FAALİYET KONUSU: İNSAAT VE TESİSAT MALZ. TİC. VE
922,418,200 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
MALZEMELERİ
İSTİRAK
YATIRIM VE PAZARLAMA
LEVENT
YATIRIMtARI
ANDNİN ŞİRKETİ
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ATANSAY İÇ VE DIS TİCARET
AYDEDE CAD.N0.9/3
2534453
247696
HER NEVi MAKHIE,RULMAN VE
920,058,900 .-TL.
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
PRESSAN MADENi EŞYA SANAYİ VE
AYRANCI SiTESi AYRANCI CAD.
N0.3
5441006 ·
189990
MADENi EŞYA
919,791,100 .-TL.
FİRMA ADI .••.•• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HEDEF İNSAAT YATIRIM VE TİCARET
ANONiM
BüYüKDERE CAD.NO.SB/5 OSMAN
APT.KAT.l
2802072
222977
RESMi iHALELER VE MüTEAHHiTLİK
917,643,9CO .-TL.
TAKSİM
BİLGİSAYAR
TİCARET
ANONiM
ŞİRKETİ
ESENLER
ŞİRKETİ
MECİDİYEKöY
FiRMA ADI. ..... : YAPKİM YAPI KiMYA SANAYİ
ADRESi ......... : DAVUTPAŞA CAD.N0.145 KAT.i
TELEFON ........ : 5679500
Si CiL NO ....... : Z35568
FAALİYET KONUSU: KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
VERGİ MİKTARI .. :
914,129,100 .-TL.
ANONiM
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KOVAN GIDA VE İHTiYAÇ MADDELERİ
HATBOYU CAD.LALE SOK.N0.4/C
3903650
159213
BAKKALiYE
910,797,000 .-TL.
TiCARET LiMiTED
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .•...... :
SİCİL NO •...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YENİ KARAMüRSEL GiYiM VE İHTiYAÇ
MADDELERİ PAZARLAMA ANONiM ŞiRKETi
BüYüKDERE CAD.ESKİ MASLAK YOLU N0.17
SiSLi
2792916
160460
HER TüRLü GiYiM VE İHTiYAÇ MAD. TOP. ALIM SATIMI
909,055,400 .-TL.
ŞİRKETİ
TOPKAPI
ŞİRKETİ
PENDİK
55
ANONiM
ŞİRKETİ
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
500,000,000 FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ....•..•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI..:
öDEYENLER
AN-PA ANADOLU PAZARLAMA VE DA~ITIM TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
ANKARA ASFALT! SO~ANLIKöY HAN KARSISI LOMBARDİNİ FABRİKASI KARTAL
3539180
155341
KAMYON,OTOHOBİL,LASTİK
908,590,ZOO .-TL.
FİRMA ADI ...... : LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIKI
ADRESi ......... : BüYüKDERE CAD.N0.157/24
TELEFON ........ : Z757141
SİCİL NO ...•.•. : Z0989Z
FAALİYET KONUSU: TİCARİ BİLGİSAYAR PAKET PROGRAMLARI YAZHAK
VERGİ MİKTARI .. :
893,400,500 .-TL.
SANAYİ
YOUNG AND RUHİCAK REKLAMEVi
SüLEYMAN NAZiF SOK.NO.ZO
2413560
180478
REKLAM HİZMETLERİ
888,431,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ ...••. , .. :
TELEFON ....•... :
SİCİL NO ....... :
FAAlİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
ANONiM
DOÖUGAZ TİCARET VE SANAYİ
N0.99 KAT.Z
BüYüKDERE CAD.KU~U İŞHANI
2757694
135898
PETROL ARAMA RAFİNERİ VE SATIŞ
877,637,100 .-TL.
VE
ŞİRKETİ
HARBİYE
FİRMA
ADI ...... : VEPA VELAR GüZELLİK üRüNLERİ SANAYİ VE
ADRESi .....•... : SANAYİ MAH.UÇAR SOK.N0.3
TELEFON ........ : Z793925
SiCiL NO ....... : Z3093Z
FAALİYET KONUSU: KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
VERGİ MİKTARI .. :
876,050,100 .-TL.
ŞİRKETİ
TİCARET
MECİDİYEKöY
ANONiM
ŞİRKETİ
4.LEVENT
ANONiM ŞİRKETİ
KALEM SOK.N0.3
TOZMETAL TİCARET VE SANAYİ
GAZETECiLER SiTESi KESKİN
2731136
120475
TİCARET
ESENTEPE
HADENİ EŞYA
870,169,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •••••.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
VAKKO İÇ VE DIŞ PAZARLAMA
ANONiM ŞİRKETİ
LONDRA ASFALT! ÇIRPICI HEVKİİ BİLA NO
5751220
162669
GİYİH EŞYALAR! VE GİY. AKSESUARLARI TOP. DA~.
869,901,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ...•....• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGI MİKTARI .. :
HONA TEKSTiL
VE
TİCARET ANONİH ŞİRKETİ
CAD. AKSU SOK.966 ADA S PARSEL
BAKIRKöY
üRüNLERİ SANAYİ
KERESTECİLER SİTESİ FATİH
5542252
199139
KONFEKSiYON üRüNLERİ iMALAT VE
867,703,400 .-TL.
İHRACAT!
56
ANONiM
ZiNCiRLİKUYU
REKLAHCILIK ANONiM
FİRMA ADI ...••. :
ADRESi .•....... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ••.... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ...••.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
HERTER
ŞİRKETİ
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
••••• , TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...... : ALEVLİ ZüCCACİYE TiCARET
ANONiM
ADRESi ••....... : HOCA ALAETTiN MAH.SABUNCU HAN CAD.N0.6Z
TELEFON ........ : 5224070
SİCİL NO ....... : 62829
FAALİYET KONUSU: ZüCCACİYE
VERGİ MİKTARI .. :
866,741,300 .-TL.
ŞİRKETİ
TEK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
AllONİM
YAKACIK YOLU FABRiKALAR DURA~I BİLA NO.
3539560
101239
PVC, PE, PP LEVHA VE FiLM iMALİ
863,858,800 .-TL.
SiRKETİ
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI. ..... : İNAN SİGORTA TüRK ANONiM SİRKETİ
ADRESi •........ : ABİDEİ HüRRiYET CAD.GEÇİT SOK. N0.11
TELEFON ••.....• : Z314733
SİCİL NO ....... : 40613
FAALİYET KONUSU: BANKALAR,BANKERLER VE SiGORTAClLAR
858,997,600 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ..•... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Sİ CİL NO ..•.... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
öDEYENLER
EMİNöNü
KART AL
İNAN SİGORTA
iSHANI
SiSLi
SİGORTA ANONiM SİRKETİ
HALASKARGAZİ CAD.N0.15
BASAK
HARBİYE
2316000
8Z+86
SiGORTAClLlK
85Z,6Zl,ZOO .-TL.
FİRMA ADI ...... : YALÇINKAYA İNSAAT TEKSTiL
KONFEKSiYON
ADRESi ...•..... : ASİREFENDi CAD.ELKATİP HAN
N0.41 KAT.2
TELEFON ••...... : 5281601
SiCiL NO ...•... : 192546
FAALİYET KONUSU: İNSAAT VE TOPTAN KUKAS SATISI
VERGi MİKTARI .. :
850,223,500 .-TL.
SANAYİ
VE
TİCARET
EMİNöNü
FİRMA ADI ••..•. :
ADRESi .••...•.. :
TELEFON •.••••.. :
SİCİL NO ....•.. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HAK-YOL İNSAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
ÇAÖLAYAN YOLU ÇlKISI GöKFiLiZ iSHANI KAT.S D.13
2742855
141792
FİRMA ADI ••..•. :
ADRESi ...••.•.. :
TELEFON ..•.•••• :
Sİ CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TOPÇULAR HIRDAVAT PAZARLAMA VE
TAHTAKALE CAD.N0.35/Z
5225733
75552
İTHALAT VE TOPTAN PAZARLAMA
847,265,600 .-TL.
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi .•.•..... :
TELEFON ••...... :
SİCİL NO ...•.•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
NOVA REKLAHCILIK DEKORASYON
KURTKöY,SANAYİ CAD.NO.Z6
3781789
193700
AÇIKHAVA REKLAMCILI~I
847,189,800 .-TL.
MECİDİYEKöY
İNSAATÇILAR-İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
848,019,200 .-TL.
SANAYİ
YATIRIM
ANONiM'SiRKETİ
TAHTAKALE
VE
TİCARET
ANONiM
SİRKETİ
PENDİK
57
ANONiM
SİRKETİ
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
500,000,000 -
*****
FiRMA ADI .....• : OKSİ KEDiKAL SERViS VE TİCARET
ADRESi •........ : ASMADALI SOK.N0.2
TELEFON ........ : 3254148
SİCİL NO ....... : 251836
FAALİYET KONUSU: TIBBİ CİHAZ VE MALZ. iTH. VE PAZ.
VERGİ MİKTARI .. :
845,722,800 .-TL.
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi .•....... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ......• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
!TT SHERATON iNTERNATiONAL mc
SHERATON OTELi
•
2312121
129240
OTEL,LOKANTA VE E~LENCE YERLERİ
842,659,000 .-TL.
FİRMA ADI .•.•.• :
ADRESi ......... :
TELEFON •..•••.. :
SİCİL NO ..•.••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
ULKO DEMİR TİCARET ANONiM SiRKETİ
BORUSAN BiNASI N0.523/533
3242404
152030
ÇELİK BORU VE PROFiL TiCARETi
837,629,100 .-TL.
TAKDİRNAME
LiMiTED
SiRXETİ
KOŞUYOLU
TüRKİYE
SUBESi HERKEZ BO STON
TAKSİM
SALIPAZARI
FiRMA ADI .•.••• : YOLBULAN DIS TİCARET LiMiTED
SiRKETİ
ADRESi ......•.• : KOZYATA~I HEVKİİ İÇERENKöY
ANKARA ASFALT! BİLA NO
TELEFON ....••.. : 3629120
SİCİL NO ....... : 130845
FAALİYET KONUSU: DEMİR iMALAT!, ALIH-SATIMI, İHRACAT VE İTHALAT
VERGİ MİKTARI .. :
834,913,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ .......•• :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKT~RI .. :
ANONİK
ERTAS METAL SANAYİ VE TİCARET
N0.1/85-125
KISLA CAD.TiKVESLİ SOK.
5770617
151551
MADENi ESYA
834,524,400 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi. ........ :
TELEFON •.....•. :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KARTEK MADENi ESYA SANAYİ VE
TESRiFATÇI SOK.N0.19-32
2560428
81Z65
HADENi ESYA
831,370,400 .·TL.
FİRMA
KAYAÇ DIS TİCARET ANONiM
BACDAT CAD.NO.Z92/3
3683609
205903
MADEN üRETİM VE İHRACAT!
827,936,600 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi .......•• :
TELEFON •......• :
SİCİL NO .•••..• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TİCARET
KADIKöY
SiRKETİ
TOPÇULAR
LiMiTED
ŞİRKETİ
YENİŞEHİR
ŞİRKETİ
FİRMA ADI .•.•.. : TİTAŞ TOPRAK İNSAAT VE TAAHHüT
ADRESi. ........ : BALKUMCU,ARZU SOK.N0.5 D.4-5
TELEFON •..••... : 2742342
SİCİL NO ....... : 130170
FAALİYET KONUSU: iNŞAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
VERGİ MİKTARI .• :
823,470,200 .-TL.
VERGİSİ
*****
CAllDEBOSTAN
ANONiM
ŞİRKETİ
BEŞiKTAS
58
öDEYENLER
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...... :
ADRESI •...•.... :
TELEFON •••.•.•• :
SİCİL NO ....••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HALAY KAUÇUK TİCARET
AYNALI LOKANTA SOK.N0.28/2
25162+0
126295
A~AÇ TOMRUK VE ÇELİK İTHALAT! VE
816,632,900 .-TL.
FİRMA ADI •.•••• :
ADRESI .....••.. :
TELEFON .......• :
SİCİL NO .••..•• :
FAALİYET IONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
ESEM ELEKTRiK SAYAÇLARI VE ELEKTRiK
İNöNü CAD.N0.156
5792991
92416
ELEKTRiK ALETLERİ
813,569,000 .-TL.
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi •...•.... :
TELEFON ...•..•. :
SİCİL NO ......• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
SARMASIK
FİRMA
ANONiM
VERGİSİ
ŞİRKETİ
KARAKöY
TiCARETi
DAHİLİ
MALZEMELERİ
TiCARET VE
SANAYİ
MAKİNA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SIRKETİ
İBRAHIM KARAO~LANO~LU CAD.İMAM ÇESME YOLU N0.3
2764150
195042
EKMEI FIRINLARI VE HAMUR iSLEME MAl. üR. VE
813,165,700 .-TL.
SİRKETİ
+.LEVENT
TİC.
ERDiNÇ TEKSTIL SANAYİ VE TİCAREf
ANONiM SIRKETİ
HOCA·HANIM CAD. ÇiFTESARAYLAR
iSKANI ZElliN KAT N0.5
5760857
175754
TEKSTIL
810,063,800 .-TL.
FIRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGI MlKTARI •. :
MAKİNA
TAKili ENDüSTRiSI
ANONIM SIRKETİ
NECATiBEY CAD.VEKİLHARÇ SOK. NO.ZZ CANSIZOeLU iSHANI KAT.+ KARAKöY
2516515
66550
METAL VE AHSAP iSL. MAHSUS DELİCİ VE KESİCİ TAKIM İM.S.
809,699,400 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .......•• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GENERAL MATBAA ELEKTRONIK TIP
SANAYİ VE TİCARET ANONiM SİRKETİ
İNCİLİ ÇAVUS SOK.NO.t
CAÖALOÖLU
5118903
138667
IIATBAA VE HASTANE FiLMLERİ İTHALAT! ALIM-SATIMI
808,250,900 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ..•...•.. :
TELEFON ........ :
SİCiL NO .•..... :
FAALİYET lONUSU:
VERGi MİKTARI .• :
OF ÇAYSAN TARIM üRüNLERİ ENTEGRE
TESiSLERİ SANAYi VE
TOPTAN GIDA SiTESi D.BLOK
N0.70
5816204
238471
SElERLi MAIIUL,KONSERVE,ALlOLLü VE ALKOLSüZ iÇKi
.
803,038,700 .-TL.
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ......... :
TELEFON •..•.... :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
VEPA AYAKKABI VE AKSESUAR
SAiR NiGAR SOK.N0.58/8
2341703
237051
KUNDURA iMALCiLERi
799,749,300 .-TL.
SANAYİ
ANONiM
SEFAKöY
ADI .....• :
ADRESI ......... :
TELEFON ••.•.... :
SICIL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA
öDEYENLER
VE
TİCARET
ANONiM
YESILDIREK
TİCARET
RAMİ
SiRKETİ
OSMANBEY
59
ANONiM SiRKETi
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI. ..... : ROTRİNG ÇİZİM GEREÇLERİ TİCARET
ADRESi •..•••... : KURADiYE CAD.SAF HAN K.3
TELEFON ........ : 5205270
Si CiL NO ....... : 195309
FAALİYET KONUSU: İTHALAT-İHRACAT-DAHİLİ TİCARET
797,566,700 .-TL.
VERGİ IIİKTARI •• :
VE
FİRMA
ANONiM
SANAYİ
ANONiM
SİRKETİ
SEDEF İNSAAT TİCARET VE TURİZM
KZILELMA CAD.N0.77
5259430
219084
İNSAAT, TAAHHüT VE TİCARET
795,989,900 .-TL.
FİRMA
SARNUR TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
MERKEZ MAH.KöYALTI MEVIİİ
SAHNUR HAN N0.1
5528652
113044
BAYAN İÇ ÇAMASIRI iMALAT!
792,482,600 .-TL.
FİRMA ADI .•..•. :
ADRESi ......... :
TELEFON •..•.... :
·siCİL NO .•••.•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
FINDIKZADE
CORAL ELEKTRONiK TiCARET VE SANAYİ ANONiM
KEMERALTI CAD.OLCAY HAN N0.16 KAT.8
Z453Z63
Z00254
ELEKTRiK TESİSATI MALZEMESi
789,998,200 .-TL.
FİRMA ADI .....• : öZMEN GIDA SANAYİ VE TİCARET
ADRESi •.....•.• : İNöNü CAD.AKARPALAS APT.
TELEFON ..•••••. : 2515347
SİCİL NO •••...• : 251116
FAALİYET KONUSU: NEBATİ YAeLAR VE SABUN
VERGİ MİKTARI .. :
788,757,300 .-TL.
ŞİRKETİ
SiRKECİ
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON .....••. :
SİCİL NO .••..•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ADI ••..•. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
ANONiM
YENİBOSNA
SİRKETİ
KARAKöY
SiRKETİ
TAKSİM
N0.2ZI6
FiRMA ADI .•.... :
ADRESi .......•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NETSER XOMİNİKASYON SANAYİ VE
TİCARET ANONiM
SiVRiTAS SOK.FİDAN APT.N0.1Z/1 KAT.2 D.7
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
ANADOLU OTOMOTiV TİCARET VE SANAYİ ANONiM
iNCİRLİ CAD.N0.49
5717187
196924
HER TüRLü OTO ALIMI VE SATIMI
783,892,400 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi •......•• :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ÇAtSA
SiRKETİ
MECİDİYEKöY
2753924
270097
ELEKTRiK ALETLERİ
784,016,000 .-TL.
SANAYİ
ASİREFENDi
TEKSTiL KONFEKSiYON
CAD.NO.S6
TİCARET
SİRKETİ
BAKIRKöY
ANONiM
SİRKETİ
EMİNöNfi
5281601
15H15
TOPTAN KUMAS SATISI
782,459,700 .-TL.
60
öDEYENLER
500,000,000FİRMA ADI ...... :
ADRESi .....•... :
TELEFON •......• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
MISIRLI TEKSTiL SANAYİ VE TiCARET ANONiM ŞİRKETİ
İSKETPASA MAH.ATESALANI CAD.
N0.3Z
5675772
19+5+5
ÇORAP, İÇ ÇAMASIRI VE IONF. üRüNLERİ iMALATI-İHRACATI
782,041,900 .-TL.
FİRMA ADI •..... : VEPA iTHiYAT VE KOZMETİK PAZARLAMA ANONiM SİRKETİ
ADRESi ...•..••• : SANAYİ MAH.SULTAN SELİM CAD. UÇAR SOK.NO.J
TELEFON ........ : 2788265
SİCİL NO .•..... : 87031
FAALİYET KONUSU: KİMYEVİ MADDE VE KİHYEVİ BOYA
VERGİ MİKTARI .• :
779,733,200 .-TL.
FİRMA ADI •..... : KENT ELEKTRONiK SANAYİ VE
ADRESi ...•....• : İ.M.Ç.6.NCI BLOK N0.6302
TELEFON ••••...• : 12603+1
SİCİL NO ....... : 199380
FAALİYET KONUSU: ELEITRİK ALETLERİ
VERGi MİKTARI .. :
774,292,100 .-TL.
TİCARET
ANONiM
VERGİSİ
BAYR:.MPASA
4. LEVENT
SİRKETİ
UNKAPANI
FİRMA ADI ...•.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Sİ CiL NO .•..... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ALKASANAYİ İNSAAT
VE TİCARET
ANONiM SİRKETİ
KOZYATMI DE~İRMElnDLU SOK.
NO. 7 C-1 BLOK KAT.3
3628487
110956
TAAHHüT, OTOKORKULUK iM. VE MONT., .SICAK DALDIRMA CAL.
774,273,400 .-TL.
FİRMA ADI .....• :
ADRESi .••••.••. :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....•.• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
MAYER WONİSCH öLÇü VE KUMANDA
YUKARI DUDULLU SANAYİ BöLGESi iMES
3644399
235199
FIRIN VE SOFBEN OTOMATİK ÇAKMAKLARI
773,910,000 .-TL.
FiRMA ADI ••••.. :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..••... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
MOTOR TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
BüYüKDERE CAD.NO. 97
2757280
32435
OTOSAN HAM. FORD ARABA PER. SAT. VE Y.PAR. TOP.SAT.
763,879,000 .-IL.
KADIKöY
ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET
SANAYİ SiTESi ARKASI
üMRANiYE
İMALİ
MECİDİYEKöY
FİRMA ADI ..•... : STOCKHAUSEN KiMYA TİCARET
ANONiM SiRKETİ
ADRESi ......... : PİYALEPASA BULVARI,KASTEL
iS MERKEZi D.BLOK NO.l24 K.6 KASIMFASA
TELEFON ........ : 2355700
SİCİL NO ....... : 274604
FAALİYET KONUSU: KİMYEVİ MADDE VE KİMYEVİ BOYA
VERGİ MiKTAR! .. :
757,620,800 .-TL.
FİRMA ADI ...... : KİBAR DI$ TİCARET ANONiM SiRKETİ
ADRESi ......... : EMEKYEMEZ MAH.TERSANE CAD.
N0.66
TELEFON ........ : 256+970
SİCİL NO ....... : 217981
FAALİYET KONUSU: İHRACAT-İTHALAT
VERGİ MİKTARI .. :
756,759,000 .-TL.
öDEYENLER
KİBAR
61
HAN
KARAKöY
LiMiTED
SİRKETİ
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FİRMA ADI ...... : TEKNİKA TİCARET ANONiM SiRKETİ
ADRESi .......•. : VOYVODA CAD.N0.61/63
TELEFON ........ : 2564950
SİCİL NO •...... : 24363
FAALİYET KONUSU: İTHALAT VE MüMESSİLLİK
VERGİ MİKTARI.~:
751,046,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
LİMİTED ŞİRKETİ
HİZMETLERİ
AKSARAY
İNSAAT-TAAHHüT
737,230,600 .-TL.
PüRSAN-PİGMENT üRüNLERİ SANAYİİ
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi ........• :
TELEFON ... ·..... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
NARLIKAPI CAD.N0.68
5854602
176728
TEKSTiL BOYASI İTHALAT VE
736,043,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GüRFEN TEKSTIL üRüNLERİ PAZARLAMA VE DIS
KORE SEHİTLERİ CAD.NO.l YONCA APT.D.15
2664648
239049
TEKSTiL SANAYİ MALZ. İTHALAT!
732,118,600 .-TL.
TİCARET
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi •....•... :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
FAHİR
ANONiM
SIRKETİ
İSTASYONU
YANI
VE
TİCARET
ANONiM
SiRKETİ
FATİH
DAHİLİ TİC. MüMESSİLLİK
BABAN AKARYAKIT VE TİCARET
HAYDARPASA NAlARA YOLU CAD.
BP
3390787
185719
PETROL ARAMA RAFİNERİ VE SATIS
731,581,700 .-TL.
ANONiM
SİRKETİ
ESENTEPE
TİCARET
FİRMA ADI ...... : SOYDEMİR İNSAAT İHRACAT İTHALAT
ADRES İ ....... ,,: MALTEPE,ALTAYÇESME BEGONYA SOX N0.22/2
TELEFON ...••... : 3529233
Si CiL NO ....... : 183366
FAALİYET KONUSU: İNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
731,146,300 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
KADIKöY
VE·SANAYİ ANONİM SiRKETİ
KARTAL
ANONiM SİRKETİ
ADI ...... : SİSTEM YAPI İNSAAT VE TİCARET
ÇIKMAZI N0.4 K.4-5 D.9-10-1Z BESiKTAS
ADRESi ........• : BARBAROS BULVARI,KELESO~LU
TELEFON .......• : Z673Z99
SİCİL NO .•..... : 145828
FAALİYET KONUSU: iNSAATÇILAR-İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
VERGİ MİKTARI •. :
730,060,900 .-TL.
FİRMA
FİRMA ADI ...... :
ADRESi •....•... :
TELEFON .......• :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
İSTANBUL GALENOS ECZA DEPOSU
BüYüKDERE ASFALT! MASLAK ZAÖRA
2769370
208638
ECZA DEPOCULUÖU
726,620,100 .-TL.
öDEYENLER
GALATA
AS-ÇA İNSAAT TAAHHüT TEKNİK
MüSAVİRLİK
ATATüRK BULVARI lf0.146 B BLOK KAT.5/20
5115365
229891
VERGİ MİKTARI..:
VERGİ MİKTARI..:
VERGİSİ
. TİCARET VE SANAYİ ANONiM SiRKETi
ARKASI C BLOK
MASLAK
SAN.SİT.USO
62
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
VERGİSİ
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON •....... :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
öZTEX GiYiM SANAYİ TiCARET
AYAZMA YOLU ANADOLU ÇEXKE
2212660
185044
DIS GiYSi İMALAT-İHRACAT
725,523,000 .-TL.
FİRMA ADI ...••• :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
NEL DIS TiCARET LiMiTED ŞİRKETİ
KERESTECİLER SiTESi SEDİR SOK. N0.1
5757552
212597
TEKSTiL iMALAT VE İHRACAT
718;522,700 .-TL.
FİRMA ADI ..••.. :
ADRESi .•.......• :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
EGE-BANT ZIMPARA PAZARLAMA
ANONiM ŞİRKETİ
KtiREKÇİLER CAD.N0.18/1
2441945
275574
HER TüRLü ZIMPARA TAS!, BANT ZIMPARA VE MAK. PAZ.
718,248,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AROMSA BESİN AROMA VE KATKI
KALASKARGAZi CAD.KİPM!N APT.
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON ........ :
SiCIL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
AZTAS İNSAAT TAAHHüT TİCARET VE
SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
ACIBADEM,SARAYARDI CAD.FATİH SOK.SOKULLU SİT.LALK APT.4/Z4 KADlKöY
3379294
205534
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCIL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
LİNFA MADENCiLiK ANONİK SİRKETİ
RECEPPASA CAO.EDES APT.NO.IZ/6
2509385
137934
MADEN,TOPRAK iSLERi VE İHRACATCILARI
715,620,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİLMAT MATBAA FiLM TİCARET
ANONiM
ALEMDAR KAH.ÇATALÇESHE SOK.
N0.10
5225932
256707
FUJi MATBAA FiLMLERİ HüKESSİLLiei
710,508,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ..•..•• :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SAMiR DIS TİCARET VE TEKSTiL SANAYİ LiMiTED SiRKETİ
METE CAD.METE PALAS N0.26 D.7
2455444
200517
TEKSTiL üRETİK VE iHRACAT!, KİMYEVİ HAD. iTH. VE DAH.T.
708,675,400 .-TL.
ANONiM SİRKETi
YANI
FABRİKASI
öDEYENLER
BESİKTAS
MERTER
MADDELERİ SANAYİ
KARAKöY
VE
N0.399-+01 D.A-5
TİCARET
LiMiTED
SİRKETİ
SiSLi
2322105
199599
KİMYEVİ
MADDE VE KiMYEVİ BOYA
718,178,500 .-TL.
İNSAAT-TAAHHüT
716,042,100 .-TL.
TAKSİM
SiRKETİ
EMiNöNü
TAKSİM
63
_i
500,000,000 FİRMA
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON •.•.•... :
SiCiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BAKA İNSAAT ENDüSTRi TiCARET
SOOANLIK YALNIZ SELVi CAD.
3535696
181109
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
OPAS OTOMOTiV
5542571
128310
OTO DİSTRİBüTöR PLATİNİ
699,722,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .••..•••• :
TELEFON ... : .... :
SİCİL NO ....••. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
KANOKS GüMRüKLEKE İTHALAT İHRACAT SANAYİİ VE
RIHTIM CAD.6.VAKIF HAN KAT.! N0.103-10+
2444191
220442
GüMRüK KOMİSYONCULARI
695,042,300 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON •.•..... :
SiCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
DELTA DENiZCiLİK VE TİCARET
ANONiM
RIHTIM CAD.VELİ ALEMDAR HAN
K~T.9
2519215
125159
GEMİ ACENTELİCİ, İTHALAT VE KARA NAKLİYATI
683,100,000 .-TL.
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARI .. :
BEYTEKS KONFEKSiYON iMALAT İHRACAT VE
KERESTECİLER SiTESi PELİT SOK. N0.24
5546236
213143
KONFEKSiYON iMALAT VE İHRACAT
681,555,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YAKUT SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONiM SİRKETİ
EBEKIZI SOK. MODA iS MERKEZi B.BLOK N0.13
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi .....•... :
TELEFON ......•• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA AD~ ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KOI!USU:
VERGİ MİKTARI .. :
PAZARLAMA ANONiM
öZGüR SOK.N0.6
VERGİSİ
SiRKETİ
KARTAL
iNSAATÇILAR-İNSAAT MüTEAHHiTLERİ
707,985,200 .-TL.
KERESTECİLER
PLATİNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM
SiTESi KASIM SOK. N0.14
SİRKETİ
MERTER
İMALİ
TİCARET
ANONiM
SiRKETİ
KARAKöY
SiRKETİ
KARAKöY
TİCARET
ANONiM
SiRKETİ
MERTER
SiSLi
2302712
219805
SİGORTA ARACILI~I
680,800,000 .-TL.
öZGüR METAL SANAYİ VE TİCARET
KASADAR SOK.LODOS APT.NO.Z/10
ANONiM
ŞİRKETİ
BOSTANCI
36Z1ZB3
268218
DEMİR
679,836,600 .-TL.
TELEViZYON HOBİLYA SANAYİ
FiRUZKöY YOLU
5919485
1ZZ349
MEFRUSAT ,MOBiLYA VE AHSAP ESYA
675,9?4,900 .-TL.
ANONİM SİRKETİ
AVCILAR
64
öDEYENLER
500,000,000 FİRMA ADI ...•.. :
ADRESI ......... :
TELEFON ..•..... :
SİCİL NO •....•. :
FAALIYET KONUSU:
VERGİ Mİ-KTARI..:
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
MOTAN METAL KiMYA SANAYİİ VE
TiCARET ANONIM
RAHVANCI SO!.N0.16 BAKKALOeLU İS HANI 34420
5222300
136282
KIMYEVİ MADDELER İTHALAT VE DARİLİ TiCARET
669,575,700 .-TL.
FIRMA ADI ...... :
ADRESi ..• ! ••••• :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
KARBOGAZ KARBONDIOKSiT VE KURUBUZ SANAYİİ ANONiM
ALİ NiHAT TARLAN CAD.N0.80
KAT.l
3615050
192195
KARBONDiOKSiT VE KURUBUZ üRETİM VE SATISI
663,773,100 .-TL.
FIRMA ADI ...... :
ADRESI ......... :
TELEFON •••..••. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
CIHAN DAYANIXLI TüKETİM HALLARI
PAZARLAMA ANONiM
BARBAROS BULYARI N0.137
2750990
188500
DAYANIXLI TüKETİM HALLARI PAZARLAMASI
661,191,000 .-TL.
FİRMA ADI ....•• :
ADRESi ......... :
TELEFON •.•.•.•. :
SİCİL NO ....... :
FAALIYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KİPAS ELEKTROMEKANİK SANAYİ
ANONiM SiRKETİ
ANKARA ASFALT! YAN YOL
3770997
152711
KAMION,OTOMOBiL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
658,282,900 .-TL.
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ...•..••. :
TELEFON ...•.•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ERLER
ADI ...... :
ADRESI ......•.. :
TELEFON ....•... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TİCARET ANONiM
SOK.NO.Z6-28
EMİNöNü
2743300
143937
ELEKTRIK ALETLERİ
664,473,200 .-TL.
FİRMA
PRO-EKS DIS
ŞIRKETi
MüSAVIRLİK DIS TICARET
AlTUNİZADE,TOPHANELİOeLU CAD.
3433474
251495
DIS TiC.GüMRüKLEME, NAKLiYE
655,573,900 .-TL.
TANTUR TURİZM SEYAHAT
YAZARLAR SOK.N0.17
H7B048
14993+
öDEYENLER
ŞlRKETİ
FİRMA ADI ..•... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALIYET. KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
CEMALSAHİR
VERGİSİ
MECİDİYEKöY
SiRKETİ
BOSTANCI
ŞİRKETİ
NAKLiYE VE GüHRüKLEME
N0.70 KAT.2
BESIKTAS
YAKACIK
ANONIM
üSKüDAR
(Bl
LİMİTED SİRKETİ
ESEliTEPE
TURİZM-SEYAHAT
653,835,700 .-TL.
FİRMA ADI ...... : PETEK OTOMOTIV SANAYi VE TİCARET
ANONİK
ADRESi ......... :. ORHANiYE CAD.N0.28-30
TELEFON ........ : 5283592
SİCİL NO •...... :
95295
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOHOBİL,OTOBüS YEDEK PARÇALARI
VERGi MİKTARI .. :
650,693,500 .-TL.
65
SİRKETİ
SİRKECİ
ŞiRKETi
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
500,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BEYKO KONFEKSiYON iMALAT İHRACAT
VE
KALE SANAYİ SiTESi KALE SOK. NO. lS
58+5+54
219720
KONFEKSiYON İMALATI
650,372,400 .-TL.
TİCARET
ANONiM
ORSAN DENiZCiLİK VE TİCARET
KEMANKES MAH.DENİZCİLER SOK.
2450090
192148
VAPUR ACENTELİ~İ
648,68+,500 .-TL.
öDEYENLER
SİRKETİ
GüNGöREN
FİRMA ADI ...... : ELİDA KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SİRKETİ
ADRESi ......... : GüMüSSUYU CAD.CEBEALiBEY SOK. N0.24
TELEFON ........ : 5752255
SİCİL NO ....... : 1+8971
FAALİYET KONUSU: KOZMETİK İMALİ, İTHALİ, İHRACI, ALIM VE SATIMI
VERGİ MİKTARI .. :
650,311,700 .-TL.
FİRMA ADI .....• :
ADRESi .•... , ... :
TELEFON .... ·.... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •. :
VERGİSİ
TOPKAFI
SiRKETİ
LiMiTED
R iSHANI X.S-6
KARAKöY
FİRMA ADI ...... : S.S.İSTANBUL BATI YAKASI KUMCULARI üRETİM VE PAZARLAMA KOOP.
ADRESi .•.....•. : iSTANBUL CAD.CEVİZLİK MEKTEBİ ARKASI SOX.N0.71/A KAT.5
BAKIRKöY
TELEFON ......•. : 5429891
SİCİL NO ....••• : 162077
FAALiYET KONUSU: NALBURİYE
VERGİ MİKTARI •. :
647,409,600 .-TL.
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi .......•. :
TELEFON •....... ~
SiCiL NO .....•• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA
KLOP.A GRES VE YAil SANAYİ
CEVİZLİ TUGAY YOLU BALIKLIDERE
ANONiM
SİRKETİ
KART AL
MEVKİİ
3520902
162118
PETROL ARAMA RAFİNERİ VE SATIS
646,225,300 .-TL.
ADI ....•. : STANDART BELDE TİCARET VE
ADRESi ...••..•. : HALASKARGAZİ CAD.NO.Z66
TELEFON ........ : 2321500
SİCİL NO ....... : 86819
FAALİYET KONUSU: KAMYON,OTOMOBİL,LASTİK
VERGİ MİKTARI .. :
645,235,300 .-TL.
SANAYİ
ANONiM
ŞİRKETİ
SiSLi
FİRMA
ADI ...... :
ADRESi ........• :
TELEFON ......•. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MtKTARI .. :
ONUR OTOMOTiV TİCARET
'ANONiM SİRKETİ
BüYüKDERE CAD.N0.134
2754980
1+0904
BENZiN İST. iSL., OTOMOBİL VE Y.PARÇA SAT VE SER.
6H,H8,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO •..•... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KOZ ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ
DARüLECEZA CAD.TüRKAN SOK.NO.l
2213235
16601+
ECZA DEPOSU
642,875,100 .-TL.
ANONİM.SİRKETİ
66
ZiNCiRLİKUYU
OKMEYDANI
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDiRNAME
•••••
ADI ...... :
ADRESi •......•. :
TELEFON ...•.... :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKT ARI..:
DELTA ARSLANER PETROL üRüNLERİ
KISLA CAD.N0.85
5780229
267434
AKARYAKIT VE SERViS İSTASYONU
638,286,800 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .• :
İLMEN METAL FORM SANAYi VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
MALTEPE MARASAL FEVZi ÇAKMAK CAD.N0.44/17
3525276
152874
OTOMOTiV YAN SANAYİİ
635,054,600 .-TL.
FiRMA ADI ....... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MiKTARl •• :
HELVA
5751763
201834
SEKERLi MAMULLER iMALAT!
634,010,100 ,-TL.
FiRMA ADI .•..•. :
ADRESi .•....••. :
TELEFON ........ :
SiCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
GüREL iLAÇ TİCARET ANONiM SiRKETİ
MiLLET CAD.KARAGüL iSKERKEZi N0.256 KAT.S
5256504
184521
iTHALAT-DAHiLi TİCARET
632,546,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ...•.•... :
TELEFON •......• :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
BAYCAN
5093500
148350
CiKLET İHALATI
631,166,200 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi .•......• :
TELEFON ....•... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
HAN KONFEKSiYON İPLiKÇİLİK
KUMASÇILIK VE
SiTESi KASIM SOK. NO.S/3
5759167
126227
HER TüRLü DI$ GiYSi iMALAT!
631,056,500 .-TL.
FiRMA ADI ....•. :
ADRESi .......•. :
TELEFON .......• :
SiCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MlKTARI .. :
GAYE DAHISMANLIK VE DIS TİCARET
LiMiTED SİRKETİ
ZEYTİNLiK MAH.PANCAR SOK.
NO.S/1
5718214
223961
GüMRüK KOMiSYONCULU~U VE DAHISMANLIK HİZMETLERi
626,896,500 .-TL.
FİRMA
SANAYİ
KERESTECİLER
CİKLET
SANAYİ
SiRKETİ
ANONiM
KART AL
SiRKETİ
MERTER
AKSARAY
SiRKETİ
AVCILAR
HARAMİDERE,ISILAR
İHRACAT
SANAYİ
ANONiM
VE
İTHALAT
MERTER
KERESTECİLER
FiRMA ADI. ..... : KüÇüKÇALIK TEKSTiL TİCARET VE
ADRESI .......•• : HACOPULO HAN N0.2
TELEFON ........ : 5284733
SİCİL NO ••••••• : 133242
FAALİYET KONUSU: TEKSTiL üRüNLERİ TOPTAN TİC.
625,886,400 .-TL.
VERGİ MlKTARI .• :
öDEYENlER
RAM i
VE TİCARET
LiMiTED
SiTESi KASIM SOK. N0.75
VE GIDA SANAYİ
CAD.N0.1
VE TiCARET LiMiTED
VERGİSİ
BAKIRKöY
SiRKETİ
SULTANHAMAM
67
LiMiTED
SİRKETi
500,000,000 FİRMA ADI. ..... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ......• :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SALiH EGELi
KüREKÇİLER
ENDüSTRİYEL
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
YATIRIMLAR
VE
SANAYİ
TİCARET ANONİH SİRKETİ
CAD.NO.ZO
2495360
262031
HER TüRLü END. YAT. MALLAR!
620,949,300 .·TL.·.
VERGİSİ
KARAKöY
VE SATISI
İM., İT., İHR.
FİRMA ADI ..•.•. : VENüS TEKSTiL SANAYİ İÇ VE DIS
TİCARET
ADRESi ......... : NİSANCABOSTANI SOK.SAMLILAR
APT.N0.64i5
TELEFON ........ : 5157921
SİCİL NO .....•. : 255814
FAALİYET KONUSU: İHRACAT
VERGİ MİKTARI .. :
620,406,500 .-TL.
SANAYİ
LİMİTED SİRKETİ
FİRMA ADI •..... :
ADRESi ......... :
TELEFON .....•.. :
SiCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EKSTiL FANTAZt KUMAS TİCARET VE
TAYYARECİ FEHMİ SOK.N0.1Z/14
2461060
187042
TDPTAN KUMAS ALIM SATIMI
619,928,500 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi •..•..... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI •• :
öZTAN MAKİNA AKSAHI SANAYİ VE
TİCARET ANONiM
TERSANE CAD.N0.81
2515930
191778
HER NEVi MAKİNE,RULMAN VE BİLGİSAYAR
615,658,600 .-TL.
FİRMA ADI .••... :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FATİH TRİKO
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......•.. :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KOREM DIS TİCARET ANONiM SİRKETİ
PROF.MAZHAR öKTEL SOK.KAZAZ
iSHANI N0.3/5
2478570
252019
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi. ........ :
TELEFON .....•.. :
Si CiL NO •...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KüÇüKÇALIK MEFRUSAT TİCARET VE
ASİREFENDi CAD.N0.6Z
5283432
214395
MEFRUSAT üRüNLERİ TOPTAN TİC.
608,386,800 .-TL.
ANONiM
LALELi
SİRKETİ
OSMANBEY
SİRKETİ
GiYiM SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA ANONiM
HACIMA!{SUR SOK.N0.89
2750020
195432
HAZIR ELBİSE VE HAZIR KüRK
612,936,800 .-TL.
KARAKöY
SiRKETİ
OSMANBEY
SİSLİ
SANAYİ MAMULLERİ İHRACATÇitARI
609,334,600 .-TL.
FiRMA ADI ...... : üNİTEKS TEKSTiL VE TİCARET
ADRESi ......•.. : SİRAHANE SOK.NO.Z8
TELEFON ........ : HIH05
Si CiL NO ....... : 133841
FAALİYET KONUSU: PAHUKLU DIS GİYSİ İHALAT VE
VERGİ MİKTARI .. :
608,028,000 .-TL.
SANAYİ ANONİH SİRKETİ
SULTANHAMAM
ANONiM
SiRKETİ
SiSLi
İHRACI
68
öDEYENLER
500,000,000 FİRMA ADI ....•• :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
2792581
202926
iNSAAT·TAAHHüT
601,835,700 .-TL.
FİRMA ADI .....• :
ADRESI ....••..• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VEPA GiYiM SANAYİ VE TİCARET
SULTAN SELİM CAD.N0.3
2+65155
130774
HAZIR ELBiSE VE HAZIR KüRK
500,455,100 .-TL.
ERKO
İNSAAT TİCARET
SELYİLİ
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDiRNAME
•••••
öDEYENLER
LiMiTED SiRKETi
SOI.N0.9/4
+.LEVENT
ANONiM
ŞİRKETİ
+.LEVENT
FİRMA ADI ...... : BELKOZMETİK SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
ADRESi ..••..... : YüZBASI KAYA ALDO~AN SOK.7/3
TELEFON ........ : 2723990
SİCİL NO ....... : 257012
FAALİYET K.ONUSU: KOZMETİK İTHALAT! VE TOPTAN PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI .. :
599,267,900 .-TL.
TİCARET
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ........• :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SAMEKS KONFEKSiYON SANAYİ VE
5.YOL ESKi HALKALI CAD.NO.S6
5987487
2209+1
KONFEKSiYON üRüNLERİ iMALAT VE
599,181,300 .-TL.
FİRMA ADI ....•. :
ADRESi ......... :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
POLAT İNSAAT SANAYii VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
BüYüKDERE CAD.POLAT İSHANI
N0.87/Z
2743+34
143730
İNSAAT YAPIMI VE TAAHHüT İSLERİ
597,739,500 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ....••..• :
TELEFON ....•..• :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ELSO KiMYA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
FINDIKÇI REMZİ SOK.ATABEK HAN KAT.2 N0.212/213
5126800
165553
ESANS VE UÇAN YA~LAR iTHALİ VE İMALİ
593,400,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
KONYALI LOKANTACILIK
LiMiTED SiRKETi
KEMALETTiN CAD.VAKIFLAR HAN ZEMiN KAT N0.233
5139610
210745
TURiSTiK LOKANTACILIK
590,957,100 .-TL.
VERGİ MİKTARI..:
VERGİSİ
ANONiM
ZiNCiRLİKUYU
SiRKETİ
SEFAKöY
~R.
MİMAR
FİRMA
ADI ...... : ATILIMKiMYA SANAYİ VE TİCARET
ADRESi ......... : DEMİRTAS MAH.ODUNKAPI YOKUSU
TELEFON ........ : 5110H4
SİCİL NO ....... : 181994
FAALiYET KONUSU: KİMYEVi MADDE VE KİMYEVİ BOYA
VERGİ MİKTARI .. :
589,600,900 .-TL.
YENİ
ANONiM SiRKETİ
KOZLUCA HAN KAT.5 N0.525
69
MECİDİYEKöY
BAHÇEKAFI
EHiNöllü
EMİNöNü
500,000,000 FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI,.:
BORSEN BORU
DEKİRCİLER
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
ŞİRKETİ
ZEYTİNBURNU
194751
MADENi ESYA
588,185,200 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FERKO TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET
FiRUZKöY YOLU N0.46
5912800
211425
TEKSTIL iMALAT VE İHRACAT
579,891,500 .-TL.
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi. .......• ı
TELEFON .. , ..•.. :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi KİKTARI •. :
iKBAL MüHENDİSLİK ANONiM
YESIL ÇiKEN SOK.N0.3
2798550
ADI ...... :
ADRESi .......•• :
TELEFON .....•.. :
SİCİL NO .....•. :
FAALİYET KONUSU:
VERGI MlKTARI .. :
MUSTAFA SARI ISI-YAKIT PETROL
VATAN CAD.N0.1
2476102
199177
AKARYAKIT ALIM SATIKI
575,960,200 .-TL.
TİCARET ANDilİM
SOK.AZİK HAN KAT.4
LiMiTED
SiRKET İ
ÇEMBERLİTAS
ŞİRKETİ
AVCILAR
SiRKETİ
LEVENT
232454
iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERİ
577,949,500 .-TL.
üRüNLERi
SANAYİ
VE
TİCARET
ÇA~LAYAN
FİRMA
ADI ...... : DİLER DIS TİCARET ANONiM SİRKETİ
ADRESi ...•..•.. : TERSANE CAD.DİLER HAN NO.f6/48 KAT.4
TELEFON ........ : 2536630
SiCiL NO ..•..•• : 194616
FAALİYET KONUSU: İTHALAT-İHRACAT
VERGİ MİKTARI .. :
574,898,000 .-TL.
FİRMA ADI ...... : ÇELİKYAPI SANAYİ LİKİTED
ADRES İ ......... : CEVIZLİ TUGAY YOLU N0.75
TELEFON ........ : 3991555
SiC İL NO ....... : 82377
FAALİYET KONU SU: ALIM-SATIM
573,030,700 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI .•.... :
ADRESi ...•..... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO .•..... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öDEYENLER
5BZOOZ4
FİRMA ADI ...... : NURSAN POLİMER KiMYA SANAYİ VE
ADRESi ......•.. : PİYERLOTİ CAD.DOSTLUK YURDU
TELEFON ........ : 5163102
SİCİL NO ....... : 148955
FAALİYET KONUSU: STABİLİZAN iMALAT!
VERGİ MİKTARI .. :
586,550,500 .-TL.
FİRMA
LiMiTED
SANAYİ VE TiCARET
SiTESi Z.CAD.N0.47
VERGİSİ
KARAKöY
SİRKETİ
KART AL
REKOR KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET
ANDNİN SİRKETİ
DOLAYOBA SANAYİ BöLGESİ
3543075
140740
SIRT KAUÇUtU TAMİR MALZ. VE YENiLENHiS LASTiK TİC.
572,242,600 .-TL.
70
PElmiK
ANONiM
SİRKETİ
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FiRMA ADI ...... : AKTİH TİCARET İNSAAT LİHİTED
SiRKETİ
ADRESi ......... : BüYüKDERE CAD.ARAHAN NO.+O
KAT.7
TELEFON ........ : 2730223
SİCİL NO •••.••• : 155920
FAALiYET KONUSU: iNSAATÇILAR-iNSAAT MüTEAHHiTLERi
VERGİ MİKTARI .. :
571,307,700 .-TL.
MECİDİYEKöY
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
TEKFEN GIDA VE TüKETİM MADDELERİ
PAZARLAMA ANONiM
TEKFEN AMPUL FAB.
2641370
167761
MUH. GIDA VE TüK. HAD. SATIS VE PAZ.
566,147,900 .-TL.
FiRMA ADI .....• :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGi MiKTARI .. :
NEJAT SABUNCU MAKiNE TİCARET VE
SANAYi ANONiM SiRKETi
NiSBETiYE CAD.AKAYGEN SOK.
N0.2
2577900
143610
BiLUMUM MüTEAHHiTLER
564,317,100 .-TL.
FİRMA ADI. ..... :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
BEYTİ TURiSTiK İŞLETMELER VE GIDA
ORMAN SOK.N0.33
5739373
194107
OTEL,LOKANTA VE E~LENCE YERLERi
563,565,900 .-TL.
SANAYi ANONiM
ŞİRKETİ
+.LEVENT
KüÇüKBEBEK
ŞiRKETi
FLORYA
FiRMA ADI ...... : NiL TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET
Atı(JNİM
ADRESi ......... : RIZAPASA YOKUSD VASIF ÇINAR
CAD.N0.55
TELEFON ........ : 5134920
SiCİL NO ••••••• : 126634
FAALiYET KONUSU: MENSUCAT
VERGİ MİKTARI .. :
562,324,900 .-TL.
SiRKETİ
SULTANHAMAM
ANONiM ŞiRKETi
N0.37 FAZiLET İSHANI K.3
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
FAZiLET
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGi MİKTARI .. :
DODANLI TEKSTiL iHRACAT İTHALAT
SANAYİ VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi
HOBYAR HAH.ASiREFENDi CAD.
KüÇüK TİCARET HAN 32/2
EMiNöNü
5221448
180848
MENSUCAT
560,475,500 .-TL.
FİRMA
NEŞRiYAT
DİVANYOLU,İNCİLİ
VE TiCARET
ÇAVUS SOK.
VERGİSİ
SULTANAHMET
5225546
104620
NESRiYAT
561,499,700 .-TL.
FiRMA ADI ...... : SİSTEM MüHENDİSLİK İNSAAT SANAYİ
ADRESi ......... : BAftDAT CAD.N0.4 KAT.Z D.10
TELEFON ........ : 3360387
SİCİL NO ....... : 177582
FAALİYET KONUSU: İNŞAAlÇILAR-İNŞAAT MüTEAHHiTLERi
VERGİ MİKTARI .. :
548,895,700 .-TL.
VE TiCARET ANONiM
ŞiRKETi
liZILTDPRAK
71
öDEYENLER
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
•••••
FiRMA ADI ...... : HERlİM KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA ANONiM
ADRESi ......... : Z.TASOCAfti CAD.ZİVER HAN NO.ZO KAT.3
TELEFON ........ : 5823539
SiCiL NO ....... : 177084
FAALİYET KONUSU: KiHYEVİ MADDE VE KiMYEVi BOYA
VERGİ MİKTARI .. :
545,201,800 .-TL.
MECİDİYEKöY
iSLETMECİLiti
ÇAPA
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
YASAN YASSI METAL SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETİ
iÇERENKöY CAD.GüLBAHAR SOK.
PERDEMSAÇ iS MKZ.N0.106/109
2556595
199450
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
ENKO KONUT HİZ~ETLERİ SANAYİ VE
BACDAT CAD.CEMAL BEY APT.KAT.4
3584116
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
~İCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BOSTANCI
DEMİR
542,877,100 .-TL.
TiCARET LiMiTED
SIRIETİ
KADilBI
237079
SiHHİ TESİSAT
ALET VE MALZEMESi
539,162,400 .-TL.
KUZUOÖLU FETROL üRüNLERİ TiCARET
SiLAHTARAtA CAD.N0.187
5648356
234538
PETROL üRüNLERİ TiCARETi
538,419,000 .-TL.
SiRKETİ
LiMiTED
EYüP
FİRMA ADI ...... : LİFLİ RULO VE LEVHA SANAYİİ
A!iONİM ŞİRKETİ
ADRESi ......... : MİTHATPASA CAD.YENİ DEViR SOK. N0.3
TELEFON ........ : 5166952
SİCİL NO ....... : 1Z0471
FAALİYET KONUSU: KUNDURA LEVAZIIli İTHALATÇI ,iMALATÇI VE SATlClLARI
VERGİ MİKTARI .. :
537,679,700 .-TL.
ADI ...... : ERDOCMILAR ALüMİNYUM SANAYİ VE
TİCARET ANONiM SiRIETi
ADRESi ......... : KERESTECİLER SiTESi NAZIM SOK. N0.11
TELEFON ........ : 5757481
SİCİL NO ....... : 236102
FAALİYET KONUSU: ALvHİNYUM FROFİL İMALATI
VERGİ MİKTARI .. :
537,1i2,300 .-TL.
BEYAZIT
FİRMA
ADI. ..... : İZDAS OACITIM VE PAZARLAMA
ADRESi ......... : TERSANE CAD.DEMİRTAS HAN
TELEFON ........ : 2538700
Si CiL NO ....... : 207367
FAALİYET KONUSU: DEMİR
532,075,600 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA
ANONiM
N0.4B KAT.8
öDEYENLER
ŞİRKETİ
iSTASYONLARI
FİRMA ADI ...... : İTİMAT PETROL DAftiTIM VE SERViS
ADRESi ......... : BASVEIİL CAD.NO.t0/1
TELEFON ........ : 5854716
SİCİL NO ....... : 208687
FAALİYET KONUSU: PETROL ARAMA RAFiNERİ VE SATIS
544,596,100 .-TL.
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİSİ
MERTER
ŞİRKETİ
72
KARAKöY
ANONiM
SİRKETİ
500,000,000 FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR VERGiSi öDEYENLER
*****
TAKDİRNAME
•••••
MOTORASiN OTOMOTiV TİCARET VE
MiLLET CAD.N0.1Z1
5850053
18Z143
BİLUMUM KARA VE DENİZ MOTORLAR!
529,671,700 .-TL.
SANAYİ
ANONiM
SiRKETİ
ÇAPA
FİRMA ADI. ••••• : PiNTAS KiMYA SANAYi VE TİCARET
ADRES İ ......... : SAVAS SOK.N0.179
TELEFON .....•.. : 2501818
SİCİL NO ....... : 247661
FAALİYET KONUSU: KOZMETİK
VERGİ MİKTARI .. :
524,400,000 .-TL.
ANONiM SiRKETi
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EKODAN EKONOMİK DAKISMANLIK VE
TARLABASI CAD.N0.80
2417054
197981
TiCARET KOMiSYONCULARI
Si1.397,300 .-TL.
TiCARET ANONiM SiRKETi
FiRMA ADI ...... :
ADRES İ ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO; ...... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
EHRE GRAFSON PLAK KASET FiLM ViDEO İSLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET
KERESTECİLER SiTESi FATİH CAD. ARDIÇ SOK.ERSAN HAN N0.18/1-B MERTER
528&858
Z066ZO
MüZiK KASET, COMPACT-DISC YAPIM, üRETİM VE TOPTAN PAZ.
519,068,200 .-TL.
ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
TARKO İTRİYAT SANAYİ VE İTHALAT
OKTAY SO K. NO. Z/1 AKSOY APT.
2487912
35110
KADIN TUALET MALZ. İTHALAT!
518,825,600 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGi MİKTARI •. :
TEKNOTEKS EMPRİME SANAYİ TİCARET
LiMiTED ŞİRKETİ
CiHANGiR KAH.DOLUM TESİSLERİ YOLU TEKNOTEKS CAD.
5919908
211031
EKPRİME BASKI
517,660,300 • -TL.
ADI ...... :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SERViS
BüYüKDERE CAD.KAYNAK APT.
2743400
252569
ELEKTRiK ALETLERİ
517,480,500 .-TL.
FİRMA
DEMİR ÇELİK SANAYİ VE
TİCARET 4NONİH SİRKETİ
YOLCUZADE İSKENDER CAD.TALASÇI SOK.ö2TANIK HAN N0.7 KAT.!
2556782
183511
MADENi ESYA
516,458,000 .-TL.
FİRMA
FİRMA
BİLGİTAS TEKNİK
KURTUL US
BEYO~LU
LiMiTED
SİRKETİ
SiSLi
LiMiTED
N0.157 ·
AVCILAR
SİRKETİ
MECİDİYEKöY
ADI •••••• : öZMETAL
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
73
KARAKöY
LİHİTED SİRKETİ
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.ARASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDiRNAME
•••••
FiRMA ADI ...... : EGELİ ZIMPARA PAZARLAMA
ADRESi ......... : HIRDAVATÇILAR ÇARSISI N0.3Z/33
TELEFON ........ : 2491444
SİCİL NO ....... : 234983
FAALİYET KONUSU: DEMİR HIRDAVAT
VERGİ MİKTARI..:
51+,135,300 .-TL.
KARAKöY
NA-TA İNSAAT VE TİCARET LiMiTED
SiRKETİ
OKÇUMUSA CAD.NO.I5 D.5
DEMET AP.
5774437
185631
FİRMA ADI ...... :
ADRESi. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
BAB DERİ SANAYİ VE DIS TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
HALKALI CAD.ÇARSILI SOK.N0.60
5796698
230+80
HAZIR GİYİH DERİ üRüNLERİ iMALAT VE İHRACAT!
511,472,100 .-TL.
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON •....... :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
SERVİS OTOMOTiV TİCARET
ANONİH
BARBAROS BULVARI N0.62
27+6834
67821
KARA NAKİL VASITALARI VE YEDEK PARÇALARI
510,065,900 .-TL.
FiRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
TEKNOSAN BüRO MAKiNE VE LEVAZIMI
VOYVODA CAD.50/52
2+91766
36186
İTHALAT VE MüMESSİLLİK
508,94+,300 .-TL.
KARAKöY
İNSAAT-TAAHHüT
513,115,300 .-TL.
TİCARET
SEFAKöY
SiRKETİ
ZiNCiRLİKUYU
VE
SANAYİ
ANONiM
ŞİRKETİ
GALATA
İHRACAT DAHiLi TİCARET
FİRMA ADI ...... : TETAS TEKSTiL İMALATI İTHALAT
ADRES İ ......... : KERESTECİLER SiTESi FATİH CAD. SiMSiR SOK.ll0.8
TELEFON ........ : 5545210
Si CiL NO ....... : 188762
FAALİYET KONUSU: İTHALAT VE DARİLİ TİCARET
VERGİ MiKTARI .. :
507,340,900 . -TL.
ANONİI! ŞİRKETİ
llERTER
FiRMA ADI ...... : EMPAZ ENDüSTRi MALZEMELERİ
PAZARLAMA ANONiM SİRKETİ
LİTROS YOLU SiTE 1.SOK.N0.30 TOPKAPI
ADRES İ ......... : MALTEPE,MERKEZEFENDİ MAH.
TELEFON ........ : 5761319
Si CiL NO ....... : 226617
FAALİYET KONUSU: ELEKTROTEKNİK VE OTOMOTiV MALZ. SAT., DM., iTH. VE İH.
507 ,134,+00 . -TL.
VERGİ MİKTARI .. :
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
öDEYENLER
ANONİH ŞİRKETİ
FİRMA ADI ...... :
ADRESi ......... :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALiYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VERGİ MİKTARI..:
VERGİSİ
ART METAL SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SİRKETİ
KöYALTI MEVKİİ,DO~U SANAYİ
SiTESi YOLU
5511364
255783
BAKIR VE PRİNÇTEN MAMUL HEDiYELİK ESYA İM.-İHR.
505,487,300 . -TL.
74
YENİBOSNA
500,000,000 -
1,499,999,999 TL.AHASINDA KURUMLAR
•••••
TAKDİRNAME
'''''
iRMA ADI ...... :
:
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
VETA$ VETERiNER VE TARIM İLAÇLARI ANONiM ŞİRKETİ
SİLAHSöR CAD.N0.77
2412097
1Z37Z5
ECZANE,ECZA DEPOSU,TIBBİ HüSTAHZAR İMALATI VE iTH.
505,375,700 .-TL.
.
FİRMA ADI ...... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
SİCİL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
KOSİFLER SERVİS YEDEK PARÇA SANAYİ VE
MAViEVLER,KAPTAN SOK.NO.l7
3666880
237505
BMW YEDEK PARÇA TAMiR VE BAKIM YETKİLİ
504,660,900 .-TL.
FİRMA ADI. ..... :
ADRES İ. ........ :
TELEFON ........ :
Si CiL NO ....... :
FAALİYET KONUSU:
VERGİ MİKTARI .. :
MADEN VE PLASTİK SANAYİ
GüZEL HAN KAT.Z N0.7-8-!2-!3
5124070
85823
DOLMAKALEM, TüKENMEZ KALEM VE REFİL
501,729,900 .-TL.
rlDRESİ .........
SCRİKSS
TİCARET
ANONiM
VERGİSİ
BOMONTİ
ŞİRKETİ
KüÇüKYALI
SERVİSİ
ANONİM ŞİRKETİ
SİRKECİ
İMALATI
FiRMA ADI ...... : ÇAYIROVA CAM SANAYİİ ANONİK ŞİRKETİ
ADRESi ......... : BARBAROS BULYARI N0.!25
TELEFON ........ : 0015070
SİCİL NO ••••••• : 205755
FAALİYET KONUSU: DüZCAH, BUZLU, RENKLi BUZLU, TELLİCAK
VERGİ MİKTARI .. :
500,739,000 .-TL.
75
BEŞİKTAS
öDEYENLER
AL F AE E T I
llllti LLLLANIH
UNYANI
37 _ ABDi İBRAHiM iLAÇ PAZARLAMA
ANONiM SiRKETi
2i _ ABDi iHRAHiM iLAÇ SANAYİ VE TiCARETANONiM ŞiRKETi
8 _ ABDURRAHiM ALBA!RAI
9 _ ABDüLKADiR MUMCU
43 _ ABFAR İLAÇ SANAYİ VE TiCARET
ANONiM SiRIETi
54 _ ACAR PAZARLAMA VE SANAYi
ANONiM SiRKETİ
50 _ ADlM İNSAAT SANAYİ VE TiCARET
LiMiTED SiRKETi
4Z _ ADLI MOTORLU ARAÇLAR TİCARET VE
SANAYİ ANONiM SiRIETİ
48 _ AGF GARANTi SiGORTA ANONiM SiRKETi
B AHMET BE8İM
14 _ AHMET KEMAL KUTLU
3 AHMET ONUR
IZ _ AHMET SERDAR HAUİF
13 _AHMET !UNA YAZlCI
45 _AK DöSEM HALICILII SANAYİ VE
TİCARET ANDNİH SiR~ETi
ZZ _ AK-AL TElSTiL SANAYi ANONiM SiRIETi
39 _ AKATEK TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET
LiMiTED SiRKETİ
17 _AKBANK T.A.Ş.
31 _ AKÇELiK MADENCiLiK TİCARET VE
SANAYİ AN9NiM SİRfETi
AllOl/İK ŞiRKETi
29 _ AIKARDANSA SANAYİ VE TiCARET
17 _ AKSA AKRiLiK KiMYA SANAYİ
ANONiM SiRKETi
20 _ AKTAŞ ELEKTRiK TiCARET ANONiM
SiRKETi
71 _ AKTİM Ti:ARE! İNSAAT LiMiTED
SiRKETi
23 _ AL BARAKA TüRK dZEL FiHAHS KURUMU .~Nl'NİK ŞiRKETi
ANONiM ŞiRKETi
46 _ ALCE ELEKTRiK SANAYi VE TİCARET
57 _ ALEVLi ZüCCACiYE TıCARET
ANO!liK ŞiRKETi
54 _ ALFA KiMYA SANAYİ VE TiCARET
ANONiM SiRKETi
10 _ ALi İHSAN KALENDER
lO _ALİ iLERiGELEN
2 _ ALİ LEVENT DiLMAÇ
4 _ ALİ NiHAT GöKYitiT
SO _ALİ RlZA YILMAZ iNŞAAT VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi
13 ALİ YILBIRAN
61 _ ALKA SANAYi iH5AAT VE TiCARET
ANONiM SiRKETi
31 _ ALKİM ALKALİ IİHYA ANDNIH SiRKETi
42 _ALTIN KABLO SANAYii ANONiM SiRlETİ
30 _ ALTINTEL HELAHiN SANAYii
ANONIM SiRKETi
Z4 _ ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSIYDNFABRiKALARI ANONiM ~~G~ETI
56 _AN-PA ANADOLU PAZARLAMA VE OACITIM TiCARET ANONIH SİRfETi
19 _ANADOLU OTOHOTiV SARAYİ VE TİCAPET ANONIM SiRKETİ
60 _ANADOLU OTOMOTiV TİCARET VE SANAYİ ANONIM ŞIRKETI
13 _ ARAKAST GblAN
17 _ ARÇELiK ANONIM SIRIETi
17 _ ARDEH PiSİR!Ci VE !SIT!CI CİHAZLAR ~ANAYii ANONiM SİR~ETi
63 _ AROMSA BESIN AROMA VE KATKI
MADDElEEi SANAYi VE TiCARET
74 _ ART HETH SAHAYi VE TICARET
ANQNİK SIRı:El"!
62 _ AS-ÇA İNSAAT TAAHHüT TEKNIK
M05AVİRLil Hi:XET~ERi
41 _ ATAMAN UMUMi NAKLiYAT VE TiCA!ET
ANONiM SiRKETİ
55 _ ATANSAY İ~ VE DI5 TiCARET
ANDHiM SiRIETi
10 _ ATIF AKSEL
!8 _ ATlLIK DAYARlKLI T~IETiM HALLARI PAZARLAMA ANOHi~ SiEKETi
69 _ ATlLlM liHYA SANAYi VE TiCAFET
AN<:ıNiM SiRKETi
ZO _ ATLAS GIDA PAZARLAMA SANAYİ VE
TİCARET ANDHiM SiRKEYİ
Z _ AYDI!l DOCAN
6 _ AYDIN öZCAN
19 _ AYGAZ ANONiM SiREETi
LiMiTED SiP.KETi
49 _ AYGİL GüHRüiLEME VE NAKLiYAT
SANAYi ANONiM SiRKETi
63 _ AZTAS İNSAAT TAAHHüT TiCARET VE
ANONiM SiRKETi
74 _ BAB DERi SANAYİ VE DIS TİCARET
77
LlMiTEr
~IRKETİ
LİMİT~D
SiRKSTi
4 L F AB E T
İ
K F
İ
HR İ S T
ill.ii.E. FjRI!AIIltl U!IVANI
IZ BAHATTİN ERDiNÇ
6+ =BAKA İNSAAT ENDüSTRi TİCARET
PAZARLAMA ANONiM SiRKETi
35 _ BALİN SEKERLEHE VE GIDA MADDELERİ TiCARET VE SANAYİ ANONiM SiEKETİ
49 _ BAHBİNO SA~LIK GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM SİRKETi
36 _ BASIN iLAN KURUMU
57 _BASAK SİGORTA AMONili SiRKETi
tz _ BATI SiGORTA ANONiM ŞiRKETi
67 _ BAYCAN CİKLET VE GIDA SANAYİ
ANONiM ŞİRKETİ
13 _ BEDRİ KONUSUR
lB _ BEKO TiCARET ANONİH ŞiRKEti
18 _ BEKOTEKNiK SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
69 BELKOZilETir SANATİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
43 BENTO LASTiK VE PLASTiK TiCARET
ANONiM ŞİRKETİ
7 _ BESALET BARili
50 _ BEST TElSTiL SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
66 _ BEYKO KONFEKSiYON iMALAT iHRACAT VE TİCARET ANONiM SiR!ETİ
64 _ BEYTEKS KONFEKSiYON iMALAT İHRACAT VE TİCARET ANONiM SiRIEIİ
71 _ BEYTİ TURiSTiK iStETHELER VE GIDA SANAYİ ANONiM SiRKETi
38 _ BIÇAlÇILAR TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM SiRIETI
73 _ BİLGİTAS TEKNİK SERViS
LİHİTED SiRKETİ
53 BiLLUR PAZARLAMA VE DA~ITIM
LiMiTED SiRKETİ
39 _ BiLTAK HüHESSiLLİK DIS TiCARET VE SANAYi ANONiM SiRKETİ
48 _BiRLiK PAZARLAMA SANAYi VE TiCARET ANONiM ŞİRKETİ
30 BiZiMGAZ TİCARET VE SANAYi
ANONIM SİRIETİ
70 BORSEN BORU SANAYİ VE TiCARET
LiMiTED ŞİRKETİ
21 BORUSAN OTO SERViS VE TİCARET
ANONiM SiR~ETi
26 _ BOTH BOBili TELi KABLO SANAYİ VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi
18 _ BP.PETROLLERi ANONiM SiRKETi
ZB _ BRiSA BRiDGESTONE SAHANCI LASTiK
SANAYİ VE TiCARET ANONiM SiRKETİ
54 _ BlODERi NARİN İSLEHELİ KUMAS SANAYİANONiM SiRKETİ
8 BURH.~N EREN
23 _ BURLA MAKİNA TiCARETi VE YATIRIM ANONiM SiRKETİ
41 _ BüROSAN BüRO SANAYİ ANONiM SiRKETİ
4 _ CAViT ÇİÇEK
34 CEM OFSET HATBAACILIK SANAYİİ
ANONİH SiRKETİ
9 _ CEMAL A~ACIKOÖLU
47 _ GERÇELİK SANAYİ VE TiCARET
ANONiM SİRKETİ
45 _ CEVAHİRLER İNSAAT TAAHHüT VE
TiCARET LiMiTED SiRIETi
37 CHAROEN POKPHAND ENTEGRE GIDA
SANAYİ ANONIM SİRKETİ
65 CiHAN DAYANIILI TüKETİM HALLARI
PAZARLAMA ANONiM ŞiRKETi
31 CiHAN ELEKTRONiK SANAYİ
ANONiM SiRIETi
!~ _ COATS ITüRKiYEJ İPLİK SANAYİİ
ANONiM SiRKETİ
60 _ CORAL ELEKTRONiK TİCARET VE SANAYi ANONiM SİRKETİ
60 _ ÇA~SA SANAYi TEKSTiL KONFEKSiYON TiCARET ANONiM SiRKETİ
75 _ ÇAYIROVA CAM SANAYİİ ANONiM SİRKETİ
50 _ ÇEBITAS DEMİR ÇELİK ENDüSTRiSi
ANONiM SiRKETi
Zl _ ÇELİK MOTOR TİCARET ANONiM SİRKETİ
70 _ ÇELiKYAPI SANAYİ LiMiTED ŞİRKETİ
53 _ ÇETEKS TEKSTiL SANAYİ TİCARET
LiMiTED SİRKETİ
40 _ ÇINAY KIMYA SANAYİ YE TiCARET
ANONiM ŞiRKETi
29 _ ÇlFTÇİLER TiCARET VE SANAYİ TüRK ANONiM SiRKETİ
37 _ ÇUHADARO~LU ALüMİHYUII SANAYİ VE
TiCARET ANONiM SiRIETi
51 _ÇUMRA KAerr SANAYii ANONiM SİRKETİ
48 _ DASA DA~ITIM VE SATIS
ANONiM SiRKETi
39 DATATEKNİK BiLGİSAYAR SİSTEMLERİ TİCARET VE SANAYi ANONIM 5İRJETİ
67 _ DELTA ARSLANER PETROL üRüNLERİ
SANAYi VE TiCARET LİHİTED SiRKETİ
64 _ DELTA DENiZCiLiK VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
4 _ DEMiR KARAMANCI
+Z _ DENET CİVATA SANAYii ANONİK SiRKETi
78
ALFAEEl i '
t !\
fiR!!ANIH UNVA!fi
LiMiTED SiRKETi
KöHüR iSLETKESİ
TİCARET ANONiM SiRKETi
31 _ DESTEK EV CiHAZLARI SANAYİ VE
TiCARET ANONiM SiRKETi
35 _ DİLER DEMiR ÇELiK ENDüSTRi VE
70 _ DİLER DIS TİCARET ANONiM SİRRETİ
32 _ DiNARSU iMALAT VE TiCARET TüRK
ANONiM ŞiRKETi
71 _ DODANLI TEKSTiL iHRACAT iTHALAT
SANAYİ VE TİCARET AUONİM SiRIETİ
3+ _ DOOPA TIBBİ MALZEME TİCARET
ANONiM SiRKETİ
56 _ DO~UGAZ TiCARET VE SANAYİ
ANONiM SiRXETi
38 ~ DOLUCA BAÖCILIK VE SARAPCILIK
ANONiM SiRKETi
33 _ DOLUCA SARAPÇILII PAZARLAMA VE
TİCARET ANONiM SiRKETi
46 _ DORHEKS KUHAS SANAYİ VE TiCARET
ANONiM SiRKETi
ZZ _ DöKTAS DöKüMCüLüK TİCARET VE SANAYiANONiM ŞiRKETi
36 DöKüMAY ANONiM ŞiRKETi
23 ECZACIBASI İNSAAT VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
31 _ ECZACIBASI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ ~E TiCARET ANONiM SiRKETI
27 EFES PAZARLAMA VE DAÖITIM TİCARET ANONiM SiRKETİ
ANONiM SiRKF;Ti
63
EGE-BANT ZIMPARA PAZARLAMA
ANONiM SiRKETi
7+ EGELi ZIHPARA PAZARLAMA
24 _ EHS ECZACIBASI H.~STA!IE üRüNLERİ
SAll.Hi ANOllil! SiRKETi
25 _ EiF ECZACIBASI iLAÇ PAZARLAMA
ANONiM SiRKETi
73 _ EKODAN EIDNDMİK DAHISMANLIK VE
TiCARET ANONiM SiR!ETi
43 _ EKOSAN ENDüSTRi üRüNLERi SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETi
14 _ EKREM AKYıöiT
SANAYİ ANONiM StRIETİ
68 _EKSTiL tANIAZi IUMAS TiCARET VE
AllOllİM ŞiRKETi
36 _ EKTAM MAKiNE SANAYİİ VE TiCARET
51 _ ELEITROMAK BüRO HAKiNELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONiM SİRKETi
ANONiM ŞiRKETi
36 _ ELEKTROPAK ELEKTRiK SANAYİ
ANONiM SiRKETİ
66 _ ELİDA KDZHETiK SANAYİ VE TiCARET
TiCARET ANONiM ŞiRKETi
52 _ ELiF PLASTİK AMBALAJ SANAYi VE
+Z _ ELKOR T!SiSAT MALZEMESi TİCARET · ANONiM SiRKETİ
69 _ ELSO KiMYA SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
+6 _ EHAS HAKillA SANAYİ ANONiM SİR~ETİ
PAZARLAMA ANONiM SiRKETi
7+ EHPAZ ENDüSTRi MALZEMELERi
ll
EHRA ULUSOY
73 _ EMRE GRAFSON PlAK KASET FiLM ViDEO İSLETMELERİ SANAYİ VE TiCARET
38 _ ENDAS ENDüSTRIYEL EKiPHAN VE
OTOMOTiV SANAYi VE TiCARET
+S _ ENKA İNSAAT VE SANAYİ
ANONiM ŞİRKETİ
7Z ENKO KONUT HİZKETLERİ SANAYİ VE
TiCARET LiMiTED ŞiRKETi
IZ _ ENVER NURi AYTAÇ
ANONiM SİRKETi
19 _ ERCiYAS BiRAClLli VE MALT SANAYİ
ANONiM SiRKETi
59 _ ERDiNÇ TEKSTiL SARAYİ VE TİCARET
TiCARET ANONiM SiRKETi
72 ERDOÖANLAR ALüMiNYUM SANAYİ VE
S ERHAN DEDEOaLU
25 _ EHİCSSON TELEKOMtiNIKASYON ANONiM
SiRKEIİ
69 _ ERKO İNSAAT TiCARET LiMiTED SiRKETİ
SO _ERLER MAliNA VE MtiME~SiLLİK TİCARETANONiM SiRKETi"
65 _ ERLER HüSAVİRLİK D!S TiCARET
NAKLiYE VE GüKRüiLEME
48 _ ERMA TElSTiL SAHAiii ANONiM SiRKETİ
58 _ ERTAS METAL SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
54 _ ESANS TiCARET VE SANAYi
ANONiM SiRIETi
59 _ ESEH ELEKTRiK SAYAÇLARI VE ELEKTRİY.I!AlZEKELERİ TiCARET Vf ~.~li~Yi
43 ETHEM ARDTAN HiKMET ARDTAN İNSAAT TAAHHüT TiCARET VE SANAYi
32 EVAL EV ALETLERi SARAYİ VE TİCARET ANDNİK SİRKETİ
,
16 _ EVAS EV ALETLERi SANAYİ LiMiTED
SiRKETi
31 _ EVSAN MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE
TİCARET ANONiM SiRKETİ
ll _ F.CENGiZ EAŞOlUTAN
6Z _ FAHiR BABAN AKARYAKIT VE TİCARET ANONiM SİRIETİ
5 _ FAHRi DiLMAÇ
Z7 FAİSAL FİNANS KURUMU ANONiM SiRKETİ
ı
8 T
llJLİil
29
~ DENİZ
=
=
79
LiMiTED SiRKETi
AliOlJ i H Ş iRKET i
AlJ~Nil! SiF.YETı
ANONiM
ŞiHETi
illill FiRMANill UNVANI
t5 _ FAKO iLAÇLARI ANONiM SİRKETİ
ıs _FATİH TRiKO GiYiM SANAYi TİCARET YEPAZARLAMA ANONiM SİRIETİ
71
FAZiLET NESRiYAT VE TiCARET
ANONiM SiRIETİ
70 _ FERKO TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET
LiMiTED SiRKETİ
SS _ FERTAS DEMiR VE HADDE MAMULLERİ
İTHALAT İHRACAT TiCARET VE SANAYİ
4 FEYYAZ BERKER
63 _ FiLMAT MATBAA FiLM TİCARET
ANONiM SiRKETİ
67 _ GAYE DANISKANLlK VE DIS TİCARET
LiMiTED SiRKETİ
53 _ CELAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET
ANONİH SİRKETİ
t7 _GEMiCiLER BOYA-IİKYEVİ MADDELER
SANAYİ VE TiCARET ANONiM SiRI§Ti
S9 _ GENERAl MATBAA ElEKTRONiK TIP
SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRIEii
20 GOODYEAR LASTiKLERİ TüRK ANONiM
SiRIETi
34 _ G6RIEM GiYiM SANAYİ VE TiCARET
ANONİH SiRKETİ
41 _ GüBRE FABRiKALAR! TüRK
ANONiM ORTAKLiöi
33 _GüNAL ölÇ0 ALETlERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONiM SiRKETİ
41 _ GüNAY iRSAAT LiMiTED SiRKETİ
ıs _ GüNEYi ARTURKAL
JO _ GüNES SiGORTA ANONiM SiRKETİ
67 _ GüREL iLA\ TİCARET ANONİK SiRKETi
62 _ GüRFEN TEKSTiL 0RtiNLERİ PAZARLAMA VE DIS TİCARET ANDNiN SiRIEfi
36 _ GüRSOY OTO TİCARET LiMiTED SiRKETİ
52 _ GüVENÇ ELEKTROMEIANiK SANAYi VE
TiCARET ANONiM ŞiRKETi
51 _ H.FUNDA AND İNSAAT TAAHHüT VE
TiCARET ANCNİH SiRKETi
ll HAKAN ME~MET HANiF
5Z _ HALK YASAK SİGORTA ANONiH SiRKETİ
45 _ HAMBORGER RESTORAN iSLETHELERİ
ANONiM SiRIEii
67 _ HAN KONFEKSiYON iPLiKÇİLiK
KUMASÇILIK VE iHRACAT VE iTHALAT
13 _ HASAN DERYA TASDELENLER
9 _ HASAN FETİHi
26 _ HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ ANONiM SiRKETİ
6 HAYRi BDYüKBAYRAI
ll
HAZAN REVNA ULUSOY
6 HAZIM BüYüKBAYRAK
ANONiM SiRKETİ
34 _ HAZNEDAE ATES TUÖLA SANAYİİ
ANONiM SiRKETi
55 _ HEDEF İNSAAT YATIRIH VE TİCARET
LiMiTED ŞiRKETi
67
HELVA SANAYİ VE TiCARET
72 _ HERKiM KiKIEVi MADDELER PAZARLAMA ANONiM SİRKETi
14 HiLDE KAPMAN
3Z _ HiSAR iPLiK TİCARET VE SANAYİİ
ANONiM SiRitTi
21 _ HüRRiYET GAZETECiLll VE MATBAACILIKAIIOIIİM SiRlEri
ız _ HüSEYiN AKKAYA
15 HüSEYiN KARALI
9 HüSEYiN YILMAZ
18 IBHiiNTERNATIONAL EUSilfESS
MACHİiiESJTiJRK LiMiTED SiRKni
SB _ ITT SHERATO!l iNTERNATiONAL INC
TüRKİYE SUBESi MERKEZ BOSTCN
31 _ i.E.ULAGAY iLAÇ SANAYİİ TüRK
ANONiM SiRKETİ
9 _ lERAHiM ARiF BEYLiKÇi
B _ İBRAHiM ÇAftLAYAN
24 _ iDAS iSTANBUL DöSEME SANAYİİ
ANONiM SiRIETİ
8 _ İHSAN ZiNİ
70 _ iKEAL MüHENDiSLiK ANONiM SiRKETi
36 _ iLGi İPLİK TiCARET ANONiM SiRKETi
67 İLHEN METAL FORM SANAYi VE TiCARET AJIJNIM ŞiRKETi
49 =iN-TEKS GiYiM SANAYİ VE TİCARET
LiMiTED SiRKETi
57 _ İNAN SiGORTA TüRK ANONiM SiRKETİ
49 _ İNCEKARALAR LABORATUAR CiHAZLARI PAZARLAMA LiMiTED SiRrETİ
55 _ iNTEKA İNSAAT VE TESiSAT
MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA
Zl _ İNTERBANK ANONiM SİRKETİ
48 _ İNTKRMAK İNSAAT TARIM VE SANAYİ
MAKİNALARI iMALAT VE TiCARET
80
TüRK ANONiM
SiRIETİ
LiMITED SiRKETi
ANONiM SiRKETi
ANONiM SiRIETi
AL F AB E T i K F
SAHrFE
İ
HR İ S T
F i R M A_!LLtl.__jj N V A N I
47
45
IZ
EZ
21
72
72
34
___ iFAŞ iPL!Y SANAYi ~E iHRACAT
ANONiM 5i&IETi
___ iFSAN TEKSTiL SANAYİ ANONiM SiRKETi
___ İSMET NURQL 61MEN
___ iSTANE~l GA~ENQS EC:A DEPOSU
TİCARET VE SANAYi AUCN~M ŞiRKETi
___ iSTANBUL GirA ~IS TiCARET
All0NiM ŞiRKETi
___ lTİfiAT FETRDL DA~ITIM H SERViS
İSTA~YCNLAFI iEIEJH;~İllti
___ İZDA5 DA~ITIM VE PAZARLAMA
ANONiM SiRKETi
___ iZ5Al DtlüM SANAYİ ANONiM SiRKETi
7 iZZET BHHL
34 ___ !ALEF~RSE!EM E~EFTRC!EKRiK SANAli AHONİM SİP.KETi
6 KAMil ERKMENER
64 ___ KAROKS G~MRüfLE~E iTHALAT iHRACAT
43 ___ IARACA j&ME S§NAft VE TiCARET
ANONiM SiRrETI
4~ ___ IARADEH:: cRME !INAYİİ VE DI$
TİCARET ANONiM 5IElETi
35 ___ !ARAL NAKLiTAT VE TiCARET LiMiTED SiHETi
65 IARB0GA! K~REONr~0[5İT VE KHRUEU! SANAYİİ ANOHiK SiR'ETi
33 ___ IAREL ELEfTRDPil SANAYİ VE TiCARET AH~NİM 5iEEETi
4f ___ KARTA[ KiMYA S~~AYi VE TİCARET
LiMiTED SiRKETi
58 ___ KART!! H!DEH! [5fA SArAri VE
TiCARET LiMiTED ilR~ETi
ZZ ___ IAFT0H'A! IAP'0N 5ANAii VE !iCARET ANONiM SiRKETi
58 ___ IAYAÇ Cl! TiCARET ANONiM ŞiRKETi
! ___ !AZlN DENiFCiDgıu
ZB ___ KELEBEK HOBıtYA vg rONTRFLAK S~NAYiAHCNiH SiRKETi
61 ___ KENT .ELEITEONil SARAYİ VE TiCARET ANONiM SiPEETi
5 KER0PE ÇiLiNGiR
40 ___ KIRMAK DTO TiCAEET ANONiM SiiiETi
61 ___ IİBAR DIS TiCARET ANONİH SiRKETi
53 ___
Ki~IAS Ki~?A TİCARET
ANONiM SiRKETi
ZE ___ liMYA TEIN!r 5ANA~i uE TİCARET
AN~Ni~ SiPKETi
39 ___ EiXYATAS li~Y~ Tl~ARETi VE YATIRIM ANONiM SiRlEri
f! ___ liPAS ELE~TROMEE!Nil SANAYİ
ANONiM !iRrETi
&S KLORA GRE5 VE TA~ SANAYİ
AllCt/iM SIP.KETi
zo ___ KOÇTAS TiCh~!T A~ONiM EiRKETi
49 ~OMiLi TA~ S~BUH GLiSERiN SANAYİİ ~·E TiCARET .~HG:HM
AI!OlliM 5İP.YETİ
!Z ___ KONPAS AMBALAJ SANAYİ
69 ___ IOUYALI LOIAMTACILII
LiMiTED SiRY.ETi
30 ___ KOPAS KOZMATiK FAZARLAHA VE SANAli AN0NiH SiRt:ETi
42 ___ KOR-TAS İNSAAT SANAYİ VE TICARET ANONiM SiRKETi
19 ___ [ORPtA KORD eE:i SANAlİ VE TİCARET ANONiM ŞiRKETi
EB ___ KORE" rış TİCAR!! ANONiM 5iRIETİ
75 JOSiFLER SERYlE YEDEK PAPÇA SANAYi ~~ TiCARET AN"~iM SiRV~T:
55 ___ EOVAN GIDA VE iHTiYAÇ MADDELERİ
TiCARET LiMiTED SiRKETi
66 ___ 102 ECZA DEPOSU T~CAPET VE !AHAii
26 ___ KUT~AU TifAREI t:MiTEO ŞiRKETi
25 ___ IUVEYT T0R~ EVKAF FiNANS KURUMU
AN0NİH SıRIETi
72 KUZUDOLU PETROL ~PüNLERi TiCARET LiMiTED S!R!ETi
EB ___ rüÇüKÇ~LIK MEFFU5AT TiCARET VE
!ANAYi ANONiM SiRkFT~
57 _ K0Ç0rÇALfK TEK~TII. TİCARET VE
SANAYİ Afi0!fi~ ş~~K~Ti
49 ___ LEBİP !ALJIH !;Ii"lARI VE BASlM
iSLERi ANONiM 5±RKET!
:o ___ LEVER iS TEN!:!!! HA~CELERİ SANAYi VE TiCARET AH0NiM 5i?i~Il
52 ___ LiBY~ !~5~~! VE Ti~ARET
IONSORSiYUMU ANONiM SiRVEli
7Z LiFLi RULC VE ~E7HA SANAYii
ANONiM ŞiRKETi
&3 ___ LiNFA MADEU"illl AH"NİK SiRKETi
5S LiNr BiLGiSAYAE SiSTEML[Rİ YAZILIKIVE DCUANIM! SANATİ VE Ti:A§EI
32
LİPET tİKİI PETROL GA:t VE YAKIT
TİCAFET ANONiM 5iRKETİ
31 ___ LUCAS CAV SERV!S TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
JJ ___ KA~UE!iT ANONiM SiRIETİ
B MAHMUT SENEF.
81
A L F AB E T i
F i HF. i
illill FiEHNIN UNVANI
57 _ MAl-YOL İNSAAT SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRIEii
59 _ MAKİNA TAKIM ENDü~TRİSİ
ANONİH SİRKETİ
39 _ HAliNTAS MAKİNA İNSAAT VE TiCARET ANONiM SİRIETİ
43 _ HAKTAS MAKiNA VE ELEKTRiK TİCARET ANONiM SiRKETi
59 _ HALAY KAUÇUK TİCARET
ANONiM SiP.KETİ
35 _ MANAJANS-THOHPSON REKLAM İSLERİ
ANONiM SiP.KETİ
51 _ MARMARA İNSAAT SANAYi VE TiCARET ANONiM ŞİRKETİ
25 _ HARMARA OTO ANONiM SİRKETİ
.21 _ M.mHALL BOYA VE VERNiK SANAYİ
ANONiM SİP.KETİ
Z _ MATİLI KANUKYAN
61 _ KAYER WONiSCH öLÇü VE KUMANDA
ALETLERİ SANAYİ YE TiCARET
33 _HE-PAR NAKLiYAT VE TiCARET liMiTED SiRlETİ
10 _ MECİT BAHÇIVAN
4 _ MEHMET ÇAY.ICI
9 _ MEHMET DAİ
15 _MEHMET HALUK üNDE~ER
10 _ MEHMET iNCE
3 _ MEHMET ONUR
S _MEHMET cZPAKIR
6 _ MEHMET SABRi HAlTAN
ll _MEHMET TATARİ
46 _ HER-OTO iTHALAT iHRACAT VE OTOMOTiVTiCARET LiMiTED SiRKETi
38 _ KERBiL OTOMOTiV MAMULLERİ TİCARET VE SANAYİ ANONiM SiRKETi
29 _ MERCEDES-BENZ TüRK ANONiM SiRKETİ
51 _MERKEZ SiGORTA ANONiM SiRKETi
20 _ MERKERLER YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONiM SİRKETİ
fl _ MERT AKISKAH GüCü SANAYİ VE TiCARETANONiM SiRIETi
38 _ MERT TE~NİK FABRIKA MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ ANONiM SiRKETİ
ll _ MERVA ULUSOY
13 _ METIN SüTUNA
61 _ MIS!RLI TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
23 _ MiGROS TüRK TiCARET ANONiM SiRlETi
29 _MiL-TEN MüTEAHHiTLİK RAFRİYAT VE TİCARET liMiTED SiRr.ETİ
ZS _ MiLLi REASüRAN5 TüRK ANONiM SiRKETİ
Z3 MiLPA TİCARİ VE SINAİ üRüNLER
PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET
46 _ MOBiL OiL TüRK ANONiM SiRKETİ
24 _ MOBiLGAZ MOBiL PETROL GAZLARI
ANONiM SiRY.ETİ
•o _ MODiSSA MODA DERi GiYiM SANAYİ
ANONiM SiRKETİ
56 _ MQHA THSTİL üRüNLERİ SAliAYİ VE
TİCARET ANONiM SiRmi
49 _ MORAN OGILVY AND MATHER
REKLAMClLIK ANDilİM ŞİRKETİ
65 _ MOTAN METAL riMYA SANAYİİ VE
TİCARET ANONiM SiEKETİ
73 _ MOTOR ASİN OTOMOTiV TiCARET VE
SANAYİ ANONiM SiRKETi
'61 _ MOTOR TİCAFET ANONiM SiRKETİ
70 _ MUSTAFA SARI ISI-YAKIT PETROL
üRüNLERİ SANAYİ VE TiCARET
ll _MUSTAFA VANLI
tl _ KUTLU AKü VE MALZEMELERİ SANAYİ
ANONiM SİRKETİ
Z _ ~•.'iİP ÇOKER
48 _ KüNİR SAHiH
VE TiCARETANONiM ŞİRKETİ
MERKEZi LA HAYE
7f _ NA-TA iNSAAT VE TiCARET liMiTED
SiRKETİ
37 _ NAIO iPLiK PAZARLA~A VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
20 _ HASOTO PAZ~RLAMA ANONiM SiRKETİ
48 _ NASSETTi TIBEi CiHAZLAR SANAYİ VE TİCARET LiMiTED ŞiRK~Ti
t _ NECATi AfÇACLILAR
4 _ llE CKİ ÇAl ICI
7 _ NEJAT GİRGİN
_ NEJAT SAPUNCU MAKiNE TiCARET VE
SANAYİ ANONiM SiRKETi
_ NEL DIS TıCARET LiKiTED SiRKETi
_ NETAS NORTHERN ELECIRİC
TfLEKOMtiNİlASYON ANOHi" SiRKETi
iLA\
SANAYİİ
17 _ N.V.TURKSE SHELL iSTANBUL SUBESi
82
LiMiTED SiRKETr
ANCNiH SiFIETi
ANONiM
ŞİRKETı
ALFABETiK
ill.ill
FiRHAHI!i
FİHRiST
UliYANI
60 _ NETSER KOKiNiKASYON SANAYi VE
TİCARET ANONiM SiRIETi
71 _NiL TEKSTiL SANAYi VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
.14 _ NiZAHi ONDALIKO~LU
57 _NOVA REKLAHCILIK DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
15 _ NURETTiN DENE9
S _ NURHAN ALTU~LU
10 _ NURi GüVEN
70 _ NURSAN POLiMER KiMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİH SiRKETi
13 _ RUSRET KIZILISLAN
38 _ ODAK ELEKTRONiK CİHAZLAR İTHALAT YEPAZARLAMA LiMiTED SİRKETi
59 _ OF ÇAYSAN TARIM üRüNLERi ENTEGRE TESiSLERİ SANAYİ VE TiCARET
S8 _ OKSi MEDiKAL SERViS VE TİCARET
LiMiTED SiRKETi
7 _OKTAY DURAN
27 _ OHSAN ULUSLARARASI NAKLiYAT SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKETi
66 _ ONUR OTOMOTiV TiCARET
ANONiM SiRKETi
21 _OPAR OTOMOTiV PARÇALARI
ANONiM SiRKETi
64 _ OPAS OTOMOTiV PLATİNLERİ SANAYİ Vi TiCARET ANONiM SiRKETi
24 _ ORAN TElSTiL iPLiK SANAYİ VE
TİCARET ANONiM SiRKETİ
40 _ ORiP TEKSTiL PAZARLAMA
ANONiM ŞiRKETi
26 _ ORMO YüN İPLİK SANAYİ VE TiCARET ANONiM SİRKETİ
66 _ ORSAN DENiZCiLll Vi TİCARET
LiMiTED ŞİRKETİ
SO _ ORTA noeu OTOMOTiV TİCARET
ANONiM SiRlETi
9 _ OSMAN ESEN
14 _ OSMAN NURi öNüGöREN
ZO _ OTOKAR OTOBüS KAROSERİ SANAYii
ANONiM SiRKETi
36 _ OTOKAR PAZARLAMA ANONiM SiRIKTi
+O _OTOMOTiV LASTiKLERi TEVZİ
AUONİM ŞiRKETi
18 _OTOSAN OTOMOBİL SANAYİİ
ANONiM SiR~ETi
47 _ OTUZBİR KiMYA SAUAYii TüRX LiMiTED ŞİRKETİ
30 _ OYAK SİGORTA ANONiM SiRIETİ
13 _ öMER BEYHATUN
50 _ öRHAS öRME MENSUCAT SANAYİİ VE
TİCARET ANDNİH ŞİRKETİ
47 _öZEN ALüMiNYUM SANAYİ Vi TiCARET ANONiM SiRKETi
B _ öZEN TAN
49 _öZER HETAL SANAYii ANONiM SiRkETi
6+ _ öZGüR METAL SANAYİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
60 _ öZMEN GIDA SANAYi VE TİCARET
ANONiM ŞiRKETi
73 _ öZMETAL DEMiR ÇELil SANAYi VE
TiCARET ANONiM SiRKETİ
68 _ öZTAN MAKiNA AKSAHI SANAYİ VE
TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
63 _ öZTEr. GiYiM SANAYi TİCARET
ANONiM SiRIETi
25 _ P.E.G.PROFİLO ELEKTRilLi GEREÇLER SANAYİİ ANONiM ŞİRKETİ
53 _ PAl TAVUK GIDA SANAYİİ VE TiCARETi ANONiM ŞİRKETİ
38 _ PAKSAN PAKETLENKiS KiREÇ SANAYİ
ANONiM SiRKETİ
+O _ PARS MCCANN ERiCKSON RElLAMCILII ANONiM SiRIETi
S4 _ PELiT PASTICILIK VE GIDA SANAYİ
ANONiM ŞiRKETi
47 _ PELTElS TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET ANONİH SİRKETİ
6S _ PETEK OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKET!
39 _ Pİ MüHENDiSLir İNSAAT TAAHHüT VE
TİCARET ANONiM ŞiRKETi
47 _ PiNKAR KiMYA SAHAYİİ VE TİCARET
ANDHiM SiRKETi
73 _ PiNTAS KiMYA SANAYİ VE TİCARET
ANONİH SiRKETİ
69 _ POLAT İNSAAT SANAYİİ VE TİCARET
ANONiM SiRKETi
SS _ PRESSAN MADENi ESYA SANAYi VE
TiCARET ANONiM SiRKETİ
65 _ PRO-EKS DIS TiCARET ANONiM SiRIKTi
ZJ _ PROFİLO DA~ITIM ANONiM SiRlETİ
27 _ PROFiLO TELRA ELEKTRONiK SANAYİ
TiCARET ANOUİM ŞİRKETİ
6Z _ PüRSAN-PiGHENT üRüNLERİ SANAYİİ VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
24 _ RAFFİNADERiJ SHELL MERSİN N.V.
TüRliYE SUBESi
IZ _ RECEP CAN
43 _ REİS MAliNA TİCARET VE SANAYİ
ANONiM SiRKETi
83
AtiOlliH SiRKETi
ill.ill Li...LJL AN I ll U N VA N I
t7 _REKLAM MORAN OGİLVY AND KATHER
ANONiM SiRIETi
70 _ REKOR KAUÇUK SANAYİ VE TİCARET
ANONİH SİRKETİ
3Z _ REPiT GIDA MADDELERİ TİCARET VE
SANAYİ ANONiM ŞİRKETİ
Z4 _ REPROSET MATBAA MAKİNA VE
MALZEMELERİ TiCARET VE SANAYİ
15 _ ROBER GALİKİDİ
37 _ ROCHE KİKYASAL üRüNLER VE TEKNİK CiHAZLAR LiMiTED SiRY.ETİ
60 _ ROJRiNG ÇiZiH GEREÇLERİ TiCARET
VE SANAYi AHONİX SiRIETİ
2Z _ RUSEliSAD OTOMOTiV SANAYİ VE
TİCARET ANONiM SİRKETİ
66 _ S.S.İSTANBUL BATI YAKASI KUHCULARI üRETİM VE PAZARLAMA KOOP.
38 _ SADRi SENER İNSAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONIM SiRKETİ
52 _ SAF KiMYA SANAYİ VE TİCARET
LiMiTED SiRKETİ
14 _ SAFFET BOZKURT
3 _ SAFFET ULUSOY
36 _ SAKA KORKMAZ PAZARLAMA
ANONiM SiRKETİ
S _ SALAMON HABiB
68 _ SALiH EGELi ENDüSTRİYEL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A~~UİM SiRKETİ
69 _ SANEKS KONFEKSiYON SANAYİ VE
TiCARET ANONiM SiRIETİ
63 _ SAMIR DIS TiCARET VE TEKSTiL SANAYİLiMiTED SiRKETİ
40 _ SANTA FARMA İLAÇ SANAYii
ANONiM SiRKETİ
Z3 _ SARKUYSAN ELEKTROLİTİl BAKlR SANAYİVETiCARET AN~NİH StEKETi
59 _ SARMASIK MAKiNA SANAYİ VE TiCARET ANONiM SiRKETİ
75 _ SCRiKSS MADEN VE PLASTi[ SANAYİ
ANONiM SiRKETi
60 _ SEDEF İNSAAT TiCARET VE TURİZM
ANONiM SIRKETİ
E _ SELAHATTİN DEMİRCİ
5 SELAMHATTİN BEYAZlT
ANONİH SiRKETi
45 _ SER GİYİH SANAYİ VE TİCARET
ANONİK SiRKETİ
74 SERViS OTOMOTiV TİCARET
10 _ SEYiT BURHAN TüRKHEN
Z9 _ SiEMENS NİXDORF BİLGİSAYAR
SiSTEKLERİ ANONiM SiRKETİ
42 _ SiLKAR OTOMOTiV SANAYİ VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
29 _ SİLVAN SANAYİ ANONiM SİRKETİ
27 _ SiMKO TİCARET VE SANAYİ
ANONiM SİRKETi
37 _ SiNFD FOTOCRAFÇILIK VK SİNEKAClLIK ANONiM SİRKETİ
71 _SiSTEM MüHENDiSLİK İNSAAT SANAYİ VE TİCARET ANONiM SIRKETİ
&2 _ SiSTEK YAPI İNSAAT VE TİCARET
ANONİH SiRKETi
27 _ SODiTAS SOLVENT DİSTRİBüTöRLüCü
ANONiM SiRKETİ
30 _ SOLYENTAS TEKNİK DEPOLAMA
ANONİH SiRKETİ
62 _ SOYDEMİR iNŞAAT IHRACAT İTHALAT
TiCARET VE SANAli ANONiM SiRlEri
66 _ STANDART BELDE TiCARET VE SANAYİ ANONİH SiRKETİ
61 _ STOCKHAUSEN KiMYA TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
25 _ STOK SINAİ MüLKİYET HİZMETLERİ
ANONİH ŞİRKETİ
33 _ SUPSAN HOTCR SUPAPtARI SANAYİ VE TİCARET ANONiM 5İRIETi
3Z _ SURTEL KABLO SANAYİİ
ANONiM SİRKETİ
32 _ SUSA SIVI MADDELER SANAYİ VE
PAZARLAMA ANONiM SiRIETİ
6 _ SüLEYMAN SIRRI TURHAN
60 _ SAHNUR TElSTiL SANAYİ VE TiCARET ANONiM SiRlEri
21 _ SARK EKSPRES VAPUR ACENTESİ
ANONiM ŞİRKETİ
6 _
SEFİK
ERCAN
SEKSETTiN SİRER
_SEN PAZARLA~A SANAYİ VE TİCARET
_ SENTAVUK TARIMSAL YATIRIMLAR
_ T.G.i.TURİSTJK GAZiNO İSLETKECİLİK
_ T.G.i.TURiSTiK iSLETMECİLİK
_ TAEAS PETROLCüLü! ANONiM SiRKETİ
_ TAHA TEKSTiL SANAYİ VE TiCARET
_ TAKOSAN OTOMOBİL GöSTERGELERİ
_ TANTUR TURiZM SEYAHAT
_ TARKO İTRİYAT SANAYİ VE İTHALAT
_ TARTEKS GiYiM SANAYİ VE TİCARET
f _
39
33
30
34
35
51
Z2
65
73
51
LiMiTED SiRKETi
ANONiM SiRKETİ
ANONiM SiRKETİ
ANONiM ŞiRKETi
ANONiM SiRKETi
VE TİCARET
LiMiTED SiRKETİ
LiMiTED SiRKETİ
SANAYİ
AIIONİM SiRKETİ
84
ANONİH ŞİRKETİ
ANONıM SiRKETi
AL F AE E '
'1\
ill.iil FİRMANIN UNVANI
TiCARET TüRK ANDNİN SiRIETi
26 _ TATKO OTOMOBİL LASTiK VE MAKiNE
57 _ TEK PLASTİK SANAYİ VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETİ
26 _TEKEL SiGARA SANAYİİ iŞLETHELERİ MüESSESESi
71 _ TEKFEN GIDA VE TüKETİM MADDELERİ
PAZARLAMA ANONiM SiRKETİ
19 _ TEKFEN İNSAAT VE TESİSAT
ANONiM ŞiRKETi
62 _ TEKNİKA TiCARET ANONiM ŞİRKETİ
H _ TEKNOSA!I BüRO MAKillE VE LEVAZIMI
TİCARET VE SANAYİ ANONiM SiRKETi
73 _ TEKNOTEKS EMPRİME SANAYİ TİCARET
LiMiTED ŞİRKETİ
39 _ TEKOFAKS ELEKTRONiK SANAYi
MüMESSİLLiK VE TiCAF.ET
ANONiM SIRKETi
54 _ TELEHECANİGUE ELEKTRiK CİHAZLAR
SANAYi ANONiM SiRKETi
17 _ TELETA$ TELEKOMüNiKASYON ENDüSTRi TiCARET ANONiM ŞiRKETi
64 _ TELEViZYON HOBİLYA SANAYİ
ANONiM SiRr.ETi
15 _ TEMEL YILHAZ
74 _ TETAS TEKSTil İMALATI İTHALAT
iHRACAT DAHiLi TiCARET
Ali•}!'iM SiRKETi
ll
TEVFiK GüNER
17 _THE SHElL COMPANY OF TURKEY LTD.
MERKEZi LONPRA T~RIİYE SUBESi
58 _ TITAS TOPRAK İNSAAT VE TAAHHüT
ANONiH ŞiRKETi
37 _ TOKEL PASLAPHAZ ÇELİK SANAYİ VE
TiCARETi ANONiM !iEIETi
57 _ TOPÇULAR HIROAVAT PAZARLAMA VE
YATIRIM ANONiM SiRIETi
54 _ TOPIAPI HAliNA SANAYİİ VE TiCARET ANONiM SİRKETi
33 _ TOPKAPI ŞiŞE SANAYi ANONiM ŞiRKETi
53 _ TOPIİK-TOPKAPI ILAÇ PREHİKS SANAYiiYE TİCARET ANONiM ŞİRKETİ
50 _ TOROS GtiERE VE KiHYA ENDüSTRiSi
ANONIM ŞiRKETi
56 _ TOZMETAL TİCARET VE SANAYİ
ANONiM ŞİRKETİ
45 _ TRiKO HISIRLI SANAYİ VE TICARET
ANONiM SiRKETI
7 _ TUNCAY AZAPHAN
18 _ TURCAS PETROLCüLüK ANONiM ŞiRKETI
5 _ TtiLAY ULUSOY
23 _ TüRK EOSTON BANK ANONiM ŞiRKETi
18 _ TüRK DEMİR DölüH FABRiKALARI
ANONİH SiRKETi
22 _ TüRK EKONOMİ BANKASI ANONiM ŞiRKETi
20 _TüRKİYE TüTüNGüLER BANKASI A.$.
25 _ TüTüN LiMiTED SiRKETi
41 _ TtiTON TüT0N MAMULLERi TUZ VE ALKOL iSLETHELERi GENEL HüDüRLüCü 1 TEKELI
SB _ ULKO DEMIR TiCARET ANONiM SiRKETi
53 _ ULTAS TEKSTIL VE KONFEKSiYON SANAYiYE TİCARET LiMiTED SIRKETİ
32 _ ULUSOY OTOMOTiV SANAYİ VE TICARET ANONiM SiRKETi
46 _ URANSAN 015 TİCARET TAAHHüT VE
YATIRIM ANONiM SiRIETi
30 _ UYARLAR DEMiR ÇELiK SANAYi VE
TİCARET ANONiM SiRIETi
19 _üLKER GIDA SANAYi VE TİCARET
ANONiM ŞiRKETi
68 _ üNiTEKS TEKSTiL VE TiCARET
ANONiH ŞiRKETi
Z1 _ üSTüN GIDA SANAYi VE TİCARET
ANONiM ŞİRKETI
51 _ üSTDNDAC LASTIK iTHALAT VE TiCARET ANONiM SiRKETi
1+ _ VAHAK HANGIR
56 _ VAKKO IÇ VE DI$ PAZARLAMA
ANONiM SiRKETİ
10 _ VEDAT ÇöKELIK
68 _ VENüS•TEKSTiL SANAYİ iÇ VE DI$
TİCARET LiMiTED SiRKETi
59 _ VEPA AYAKKABI VE AKSESUAR SANAYi VE TiCARET ANONiM SIREETI
69 _ VEPA GiYiM SANAYI VE TiCARET
ANONiM SiRKETi
Gl _ VEFA ITHiYAT VE KOZHETiK PAZARlAMA ANONIM ŞiRKETI
56 _VEFA VELAR G0ZELLil uRüNLERİ SANAYiYE TiCARET AN0NiM 2tRr!Tİ
34 _ VESTEL DAYANI!Ll T01ETiM MALLAR! PAZARlAMA ANONiM SiRKETI
i2 _ VESTEL ELEKTRONiK SANAYİ VE TİCARETANONiM SiRKETi
75 _ VETAS VETERiNER VE TARIM iLAÇLARI ANONiM ŞiRKETi
46 _ ViPEKS TEKSTiL üRüNLERi SANAYİ YE PAZARLAMA ANONiM SiRKETİ
tt _ WYETH LABORATUVARLARI ANONiM
SiRKETi
40 _ YAKIN DOCU PENIZ ACENTELiti
ANONİH SiRKETi
64 _ YAKUT SiGORTA ARAClLII HİZMETLERi ANONiM SiRKETi
57 _ YALÇINKAYA İNSAAT TEKSTIL
KONFEKSiYON SANAYİ YE TiCA&ET
~~~NıM 5iRIETi
85
A L f AP E T 1 t
HE i o I
illill. FiRMANIN UNVANI
54 _YAPI MERKEZi ARASTIRMA PROJE
PREFAERİKASYON ANONiM SiRIETi
53 YAPI PROJE MERKEZi TİCARET VE
SANAYİ ANONiM SİRKiJi
55 _ YAPKİM YAPI KiMYA SANAYİ
ANONiM SİRKETİ
52 _ YAPTAS YAPI TASIYICI SİSTEMLERİ
TAAHHüT VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
72 _ YASAN YASSI METAL SANAYİ VE TiCARETANONiM SiRXETİ
14 _YASiN MOL!AO~LU
41 _ YASAT İNSAAT TURİZM TARIM SANAYİİ _VE TİCARET ANONiM SiRKETİ
52 _ YEDiYIL TEKSTiL SANAYİ VE TİCARET LiMiTED SiRKETi
48 _ YENİ BASARAN ULUSLARARASI NA~LiYAT GüMRüKLEKE TİCARET ANONiM SiRKETi
55 _ YENi KARAMüRSEL ~iYİM VE iHTiYAÇ MADDELERi PAZARLAMA ANONiM SiRKETi
27 _ YENİ KARAMüRSEL GiYiM VE İHTiYAÇ HADDELERi TiCARET VE SANAYi
ANONiM SiRKETi
37 _ YENiKöY MAVEM iSLETMKCİLiOi VE
TİCARET LiMiTED SiRIETi
19 _ YET YAPI ENDüSTRi VE TİCARET
LİHİTED SİRKETİ
9 _ YILHAZ SAÇHACI
3 YILMAZ ULUSOY
58 _ YOLBULAN DIS TiCARET LiMiTED
SiRKETi
43 _ YOLBULADLAR NAKLiYAT VE TİCARET
ANONiM SiRKETİ
56
YOUNG MiO RUHiCAM REKLAMEVi
REKLAMClLIK ANONiM SiRKETi
lZ _ YUSUF KENAN öZTİRYAKİ
8 _ ZiYA
KAR.~HAN
86
Türkiye 'nin en son enerji
kaynağı doğalgaz ...
doğanın korunmasına öncelikle önem verir.
sağlıklı
Isıtma sistepılerinin en önde ismi Demirdöküm,
Demirdöküm,
doğalgaz teknolojisini insanlığa yararlı
için uzmanlığını kullanmaya hazır ve hizmetinizdedir.
bi r hizmet biçim i ne
bir çevre ve gelecek nesiller
dönüştürürken ,
~ Demirdöküni Doğalgaz
~ Koç
Doğalisitma
Teknolojisi
Porselen in Mücevheri
Orijinal Ingiliz
(Kemikli Porselen)
Sevdiklerinize, dostlarımza
ya da kendinize yemek,
Model:
Royal Doulıon
SANDON
tz Royaf Doulton·
•
Aynsley
ROYAI.AI.BERT
t ·R~{.M.,..,/~'
$MINTON"
pasta, çay, kahve
takımlanndan
ister tek parça, ister takım
olarak bir güzellik armağan edin.
TÜRKİYE DIST1Rtn0TöR0
VATAN İLERi
TEKNOLOJi ÜRÜNLERİ
DIŞ TİCARET A.Ş.
Çeşit
ve desen zenginliğini, uygun
fiyatı, olağanüstü
kaliteyi,
sağlamlık
garantisini orijinal İngiliz
H( J-ı;-\1_
\\01~ E'->11:1~
BONE CHINA'da
Spobe
yaşayın, yaşatın.
Cumhuriyet Cad. No:81
Elmadağ Taksim, İSTANBUL
Tel: 246 83 ı 8
Telex: 24484 VAT TR
TELEFAX: 255 16 52
Diğ u scuq ~rlu i:
BONE CiliNA Vasif ÇQIIU Bulv. /9/D
Alsancak !İZMiR
JUMBO M/ıGAl.AU,R 1iSTiıNBUL·ANK/ıRiı
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
40
File Size
3 137 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content