close

Enter

Log in using OpenID

1 İnci Bölge - Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

embedDownload
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Adana
Adana
ACM
ADANA
1
Adana
Adana
41130
HASAN GÜNGÖR
Hâkim
6.ACM Üye
Adana
Adana
40831
NİLAY BAHÇECİ
YILDIZBAKAN
Hâkim
19.AC 1/2
Adana
Adana
41092
RAMAZAN ARTUN
Hâkim
19.AC 1/2
Adana
Adana
Adana
Adana
26120
AHMET YÜCEL
ULUTÜRK
Hâkim
1.Tüketici 1/2
kaldırılarak
1.Tüketici
+Genel
Adana
Adana
40138
İBRAHİM ÖNEKER
Hâkim
1.Tüketici 1/2
kaldırılarak
5.Tüketici
+Genel
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
kaldırılarak
KARAR
23.AC
Genel
+Genel
Adana 19 uncu Asliye Ceza Mahkemesine 15 Ekim 2014 tarihinden itibaren 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında açılan davaların öncelikle tevzi
edilmesine, ayrıca mahkeme puanına göre genel tevziden iş verilmeye devam edilmesine, genel tevziden gelen dava ve işler dışında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele
Kanunu kapsamında gelen dava ve işlerin 1 ve 18 ve 19 uncu Asliye Ceza Mahkemeleri arasında hâkim/mahkeme sayısına göre tevzi edilmesine,
1) Adana 5 inci Tüketici Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine, Hâkim 40138 İbrahim ÖNEKER'in uhdesinde bulunan (1 inci Tüketici 1/2
müstemir yetkisine istinaden) dava ve işlerin 5 inci Tüketici Mahkemesine devrine, bu dava ve işlere Hâkim 40138 İbrahim ÖNEKER'in 5 inci Tüketici Mahkemesi Hâkimi
sıfatıyla bakmasına,
2) Adana 6 ncı Tüketici Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine, Hâkim 42039 Kerim DUMAN'ın uhdesinde bulunan (3 üncü Tüketici 1/2
müstemir yetkisine istinaden) dava ve işlerin 6 ncı Tüketici Mahkemesine devrine, bu dava ve işlere Hâkim 42039 Kerim DUMAN'ın 6 ncı Tüketici Mahkemesi Hâkimi
sıfatıyla bakmasına,
3) 15 Ekim 2014 tarihi itibarıyla diğer Tüketici Mahkemelerinin derdest dosyalarının ortalamasının 2/3'ünün komisyon başkanlığınca hesaplanması suretiyle belirlenecek
dosya sayısı kadar yeni gelecek işin 5 inci ve 6 ncı Tüketici Mahkemelerine verilmesine (değişik işler bu sayıya dahil değildir), bundan sonra gelen işlerin
hâkim/mahkeme sayısına göre eşit olarak tevziine,
Adana
Adana
Adana
Adana
101355
ZEYNEP KURTULUŞ
YETİM
Hâkim
3.Tüketici 1/2
kaldırılarak
3.Tüketici
+Genel
Adana
Adana
42039
KERİM DUMAN
Hâkim
3.Tüketici 1/2
kaldırılarak
6.Tüketici
+Genel
Adana
Adana
174441
ÇİĞDEM HATUN
KORGAN
Hâkim
6.ACM Üye
+Genel
Adana
Adana
150943
MÜJDE İLHAN SEVİMLİ
Hâkim
1.İcra
+Genel
Ankara
Ankara
ACM
ANKARA
1
Ankara
Ankara
33188
NURİYE YASEMİN
CEYLAN
Hâkim
6.Tic.Mah.Üye
+Genel
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
32167
BUKET DEMİREL
Hâkim
9.ACM Üye
kaldırılarak
5.İş 1/2
+Genel
Ankara
Ankara
30661
ÜNAL İZGİ
Hâkim
12.ACM Üye
kaldırılarak
7.Tüketici
+Genel
6.ACM Üye
kaldırılarak
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 33188 Nuriye Yasemin CEYLAN'a tevziine,
Sayfa 1 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Ankara
Ankara
25935
Ankara
Ankara
29200
Adı Soyadı
MEHMET ADIGÜZEL
CELAL DİLLİ
Unvanı
Hâkim
Hâkim
Mevcut Yetkisi
11.Aile 1/2
kaldırılarak
kaldırılarak
KARAR
Genel
Genel
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
3.Tic.Mah.Üye
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
Ankara
Ankara
29994
HALİS EFE
Hâkim
4.Tic.Mah.Üye
Ankara
Ankara
35888
ALİ SAYDAM
Hâkim
5.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
11.Aile 1/2
Ankara
Ankara
33869
GÜLSÜM MISIR
Hâkim
5.İş 1/2
kaldırılarak
Genel
Ankara
Ankara
35317
MEHMET SALİH
YILDIRIM
Hâkim
8.Tüketici
kaldırılarak
7.Tic.Mah.Üye
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
34464
HALİT SELÇUK ÖZBEN
Hâkim
Ankara
Ankara
30911
AYHAN BİLTEKİN
Hâkim
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
33945
HİCRET YEŞİLÖZ
Hâkim
3.Çocuk Mhk.
+Genel
Ankara
Ankara
34126
MEHMET ÖZDEMİR
Hâkim
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
+Genel
+Genel
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 35317 Mehmet Salih YILDIRIM'a tevziine,
9.Tüketici
kaldırılarak
Genel
10.Tic.Mah.Üye
+Genel
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 30911 Ayhan BİLTEKİN'e tevziine,
Sayfa 2 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
34495
AHMET EKİNCİ
Hâkim
9.Tüketici
+Genel
Ankara
Ankara
35163
AYŞE İSMAİLOĞLU
Hâkim
12.Tic.Mah.Üye
+Genel
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
35164
MESUT SEYFİ YENER
Hâkim
12.ACM Üye
+Genel
Ankara
Ankara
35247
FATMA EKİNCİ
Hâkim
5.Tic.Mah.Üye
+Genel
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
35991
NEŞE KARA
Hâkim
8.Tüketici
+Genel
Ankara
Ankara
38066
MEHMET TUNÇ
Hâkim
2.Tic.Mah.üye
+Genel
Ankara
Ankara
Ankara Batı
Ankara Batı
ACM
ANKARA BATI
Ankara Batı
Ankara Batı
39742
FAHREDDİN HASDEMİR Hâkim
2.ACM Üye
kaldırılarak
3.AC 1/2
+Genel
Ankara Batı
Ankara Batı
36019
SERDAR ŞENER
Hâkim
3.ACM Üye
kaldırılarak
1.Tüketici 1/3
+Genel
Ankara Batı
Ankara Batı
38253
GÜLSAY TURAN
Hâkim
8.AC 1/2
Ankara Batı
Ankara Batı
Ankara Batı
Ankara Batı
29284
FATİH ERGİN
Hâkim
2.AH
Ankara Batı
Ankara Batı
35943
ÜMRAN KAPTAN
Hâkim
1.Tüketici 1/3
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 34126 Mehmet ÖZDEMİR'e tevziine,
34223
DURSUN KARAMAN
Hâkim
11.Tic.Mah.Üye
+Genel
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 34223 Dursun KARAMAN'a tevziine,
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 35163 Ayşe İSMAİLOĞLU'na tevziine,
Daha önce Hâkim Ali SAYDAM tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 35247 Fatma EKİNCİ tarafından bakılmasına,
Ankara Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 38066 Mehmet TUNÇ'a tevziine,
1
İlaveten 8.AC 1/2
Ankara Batı 8 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 31/12/2014 tarihine kadar tevziye kapatılmasına,
Sayfa 3 / 19
İlaveten YÜ
kaldırılarak
1.AH
+Genel
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Ankara Batı
Ankara Batı
35171
GÜNEŞ DENİZ ÖZTUNÇ
Hâkim
2.Tüketici 1/3
kaldırılarak
2.Tüketici 1/2
+Genel
Ankara Batı
Ankara Batı
39523
MESUT ORTA
Hâkim
2.Tüketici 1/3
kaldırılarak
2.Tüketici 1/2
+Genel
Ankara Batı
Ankara Batı
39494
AHMET KIRTEPE
Hâkim
2.Aile
+Genel
Ankara Batı
Ankara Batı
40317
MİTHAT DOKUR
Hâkim
2.ACM Üye
+Genel
Antalya
Antalya
ACM
ANTALYA
1
Antalya
Antalya
39983
BEKİR SOYTÜRK
Hâkim
5.ACM Üye
kaldırılarak
27.AC
+Genel
Antalya
Antalya
37367
NAZMİYE COŞKUN
Hâkim
6.ACM Üye
kaldırılarak
3.Tic.Mah.Üye
+Genel
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Antalya
Aydın
Aydın
ACM
AYDIN
1
Aydın
Aydın
24700
DURAL BİLİR
Hâkim
Bakırköy
Bakırköy
ACM
BAKIRKÖY
1
Bakırköy
Bakırköy
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
Antalya Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 37367 Nazmiye COŞKUN'a tevziine,
38772
ADNAN ÖZDEMİR
Hâkim
27.AC
kaldırılarak
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
Antalya Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 38772 Adnan ÖZDEMİR'e tevziine,
37246
MUSTAFA AKIN
Hâkim
1.Aile 1/2
1.Tic.Mah.Üye
Sayfa 4 / 19
İlaveten 1.Aile 1/2
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
Bakırköy
Bakırköy
38534
GÜLER AKIN
Hâkim
2.Tic.Mah.Üye
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
başkan olarak atanmaya ve
yetkisinin değiştirilmesine ilişkin
yeniden inceleme talebinin iş ve
kadro durumu dikkate alınarak
reddine
Bakırköy
Bakırköy
37344
SUZAN ECE
ERTÜRKMEN
Hâkim
7.Tic.Mah.Üye
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
Bakırköy
Bakırköy
37254
AYŞE TAŞKIN
Hâkim
9.İş
Bakırköy
Bakırköy
Bakırköy
Bakırköy
39960
İSHAK KILAVUZ
Hâkim
4.SH 1/2
Bakırköy
Bakırköy
36573
FATMA İSTANBULLU
Hâkim
6.SH
Bakırköy
Bakırköy
174464
ESMA ALBAYRAK
Bakırköy
Bakırköy
174526
SİBEL KAYMAKCI
TEKELİ
Bakırköy
Büyükçekmece
Bakırköy
Büyükçekmece
41930
DR.NEVZAT AKBİLEK
Hâkim
12.AC
kaldırılarak
Genel
Bakırköy
Büyükçekmece
42529
ABDULLAH ÖZTÜRK
Hâkim
14.AC
kaldırılarak
14.AC 1/2
+Genel
Bakırköy
Büyükçekmece
41864
ALPASLAN UZ
Hâkim
3.SH
kaldırılarak
12.AC
+Genel
Bakırköy
Büyükçekmece
174653
BUKET ÇÖMLEKOĞLU
AKSÜNGER
Hâkim
14.AC 1/2
+Genel
Bakırköy
Büyükçekmece
Bakırköy
Büyükçekmece
Bakırköy
Küçükçekmece
kaldırılarak
4.Tic.Mah.Üye
+Genel
Bakırköy Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi
suretiyle elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 37254 Ayşe TAŞKIN'a tevziine,
Mülhakat BÜYÜKÇEKMECE
İlaveten 4.SH 1/2
kaldırılarak
9.İş
+Genel
Hâkim
6.SH
+Genel
Hâkim
3.ACM Üye
+Genel
1
Büyükçekmece 14 üncü Asliye Ceza Mahkemesine 31/03/2015 tarihine kadar hâkim sayısına göre değil mahkeme sayısına göre tevzi yapılmasına,
174663
SİBEL DEMİR
Mülhakat KÜÇÜKÇEKMECE
Hâkim
3.SH
1
Sayfa 5 / 19
+Genel
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Bakırköy
Küçükçekmece
42712
MURAT GÖNÜLDURU
Hâkim
14.AC
kaldırılarak
14.AC 1/2
+Genel
Bakırköy
Küçükçekmece
27634
MUHLİS SARIKAYA
Hâkim
16.AC
kaldırılarak
16.AC 1/2
+Genel
Bakırköy
Küçükçekmece
92531
SERKAN BAŞ
Hâkim
19.AC
Bakırköy
Küçükçekmece
174452
BUKET DÖKÜLEN ÇEVİK Hâkim
14.AC 1/2
+Genel
Bakırköy
Küçükçekmece
174529
ZEYNEP ARZU
KAYNARSOY
16.AC 1/2
+Genel
Bakırköy
Küçükçekmece
Bolu
Bolu
ACM
BOLU
1
Bolu
Bolu
40161
SEVDA CEBECİ
Hâkim
1.AH+ 1.İcra 1/2+AÜ
kaldırılarak
1.AH+AÜ
+Genel
Bolu
Bolu
34899
NURAY SÜMBÜL
GÜMÜŞ
Hâkim
2.AH+1.İcra 1/2
kaldırılarak
2.AH
+Genel
Bolu
Bolu
151308
SEVDA GÜVEN
Hâkim
İcra
+Genel
Bursa
Bursa
ACM
BURSA
1
Bursa
Bursa
35339
ALİ CIRIK
Hâkim
4.ACM Üye
6.AH 1/2
+Genel
Bursa
Bursa
34204
MUSTAFA KARAKEÇİLİ
Hâkim
7.AC 1/2
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
38156
EMİNE ÖZDEMİR
BAYRAM
Hâkim
7.AC 1/2
Bursa
Bursa
34509
İRFAN KARACİN
Hâkim
14.AC 1/2
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
34125
MEHMET ERKAN PINAR Hâkim
6.AH
kaldırılarak
6.AH 1/2
+Genel
Bursa
Bursa
41410
MUHİTTİN PARLAK
Hâkim
Kad
kaldırılarak
Kad 1/2
+Genel
Bursa
Bursa
153463
ŞULE ALBAYRAK
ÖZDEMİR
Hâkim
6.ACM Üye
+Genel
Bursa
Bursa
174494
SAİDE DİLAN ERDOĞAN
Hâkim
YAYLA
Kad 1/2
+Genel
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
Hâkim
Küçükçekmece 14 ve 16 ncı Asliye Ceza Mahkemelerine 31/03/2015 tarihine kadar hâkim sayısına göre değil mahkeme sayısına göre tevzi yapılmasına,
kaldırılarak
İlaveten 7.AC 1/2
Bursa 7 nci Asliye Ceza Mahkemesinin 31/03/2015 tarihine kadar tevziye kapatılmasına,
kaldırılarak
2.ACM Üye
+Genel
İlaveten 14.AC 1/2
Bursa 14 üncü Asliye Ceza Mahkemesinin 31/03/2015 tarihine kadar tevziye kapatılmasına,
Sayfa 6 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Denizli
Denizli
ACM
DENİZLİ
Denizli
Denizli
41959
MEHMET ZAFER ÖZCAN Hâkim
1.ACM Üye
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
Denizli
Denizli
38570
SİBEL VAROL
Hâkim
4.ACM Üye
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
Denizli
Denizli
33491
ŞEVKİ ULUÇAM
Hâkim
9.AC 1/2
Denizli
Denizli
37363
SEVGİ AĞCA
Hâkim
9.AC 1/2
Denizli
Denizli
36049
ÜNZÜLE ACAR
Hâkim
2.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
ACM
DİYARBAKIR
1
Diyarbakır
Diyarbakır
42613
ADEM KAHRİMAN
Hâkim
3.ACM Bşk.
Diyarbakır
Diyarbakır
150976
AYŞE ÖZASLAN
Hâkim
3.ACM Üye
kaldırılarak
İnfaz
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
150022
DİLEK SARI
Hâkim
6.ACM Üye
kaldırılarak
3.AC 1/2
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
40147
NECDET VURAL
Hâkim
3.AC
kaldırılarak
3.AC 1/2
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
137503
NAGEHAN DANIŞ
Hâkim
4.AC+İnfaz 1/2
kaldırılarak
4.AC
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
150922
NURAY ARSLAN
ALDEMİR
Hâkim
5.AC+İnfaz 1/2
kaldırılarak
5.AC
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
42609
YÜCEL DAĞDELEN
Hâkim
7.AC+YÜ
kaldırılarak
3.SCH+YÜ
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
151328
İBRAHİM İLASLAN
Hâkim
8.AC
Diyarbakır
Diyarbakır
41094
HÜSEYİN ÇELEBİ
Hâkim
10.AC 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
153035
SÜMEYYE KATİPOĞLU
Hâkim
10.AC 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
33522
CEMİL KURU
Hâkim
1.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
35228
GÜL MELEK SUBAŞI
Hâkim
1.AH 1/2
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
1
İlaveten 9.AC 1/2
kaldırılarak
3.AH
+Genel
İlaveten 2.AH 1/2
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
Diyarbakır 3 üncü Sulh Ceza Hâkimliğinin 15 Ekim 2014 tarihinde faaliyete geçirilmesine,
Sayfa 7 / 19
kaldırılarak
8.AC 1/2
+Genel
İlaveten 10.AC 1/2
kaldırılarak
2.SH
+Genel
İlaveten 1.AH 1/2
kaldırılarak
1.Tüketici 1/2
+Genel
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
Diyarbakır
40766
İLHAN ACAR
Hâkim
2.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
153291
ENGİN KATİPOĞLU
Hâkim
2.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
39741
ZAFER ÖZER
Hâkim
3.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
41889
İSMAİL GÖZÜKARA
Hâkim
3.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
42374
ADEM YEŞİLKAYA
Hâkim
4.AH 1/2+AÜ
Diyarbakır
Diyarbakır
97895
AYŞE GÜL İNCİ
Hâkim
4.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
40833
DENİZ CABBAROĞLU
Hâkim
6.AH 1/2
Diyarbakır
Diyarbakır
40192
MUHİTTİN AKMAN
Hâkim
6.AH 1/2
kaldırılarak
7.AC
Diyarbakır
Diyarbakır
41386
AYSUN UÇAR
Hâkim
3.İş
kaldırılarak
Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
165826
AHMET DOĞAN
Hâkim
2.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174447
PERİHAN AKSOY
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174421
BÜŞRA İLHAN
Hâkim
2.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174563
SALİH ZEKİ BİLGİN
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174465
VOLKAN DUR
Hâkim
3.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174438
GAMZE KAFKAS
Hâkim
3.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174717
BETÜL SÖNMEZ
Hâkim
7.ACM Üye
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174630
MEHMET FATİH ÇAVUŞ
Hâkim
2.Tüketici 1/2
+Genel
Diyarbakır
Diyarbakır
174592
NURETTİN BURAN
Hâkim
8.AC 1/2
+Genel
Edirne
Edirne
ACM
EDİRNE
1
Edirne
Edirne
174715
İLHAN SOYLU
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
Diyarbakır 1 ve 2 nci Tüketici Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihinde faaliyete geçirilmesine,
Sayfa 8 / 19
İlaveten 2.AH 1/2
kaldırılarak
1.Tüketici 1/2
+Genel
İlaveten 3.AH 1/2
kaldırılarak
2.Tüketici 1/2
+Genel
İlaveten 4.AH 1/2
kaldırılarak
3.İş
+Genel
İlaveten 6.AH 1/2
+Genel
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Elazığ
Elazığ
ACM
Elazığ
Elazığ
Elazığ
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
ELAZIĞ
1
174475
CEM ALTUNSOY
Hâkim
5.AC
+Genel
Elazığ
174566
TUBAHAN BİLİCİ
Hâkim
2.SH
+Genel
Erzurum
Erzurum
ACM
ERZURUM
1
Erzurum
Erzurum
139685
FARUK DEMİR
Hâkim
1.ACM Üye
kaldırılarak
5.AC
+Genel
Erzurum
Erzurum
150043
ADALET TANRIÖVER
Hâkim
Aile 1/2
kaldırılarak
1.Aile
+Genel
Erzurum
Erzurum
97990
FAHRİ YÜKSEL
Hâkim
1.SH
kaldırılarak
2.Aile
+Genel
Erzurum
Erzurum
Erzurum
Erzurum
132533
ÖZLEM AKYÜREK
Hâkim
1.SH
+Genel
Erzurum
Erzurum
174498
YASİN ARSLAN
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Erzurum
Erzurum
174716
ÖZGÜR YALÇIN
Hâkim
2.SH
+Genel
Eskişehir
Eskişehir
ACM
ESKİŞEHİR
1
Eskişehir
Eskişehir
40785
YASEMİN ÖZTÜRK
ÇALIŞAL
Hâkim
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
Eskişehir
Eskişehir
Gaziantep
Gaziantep
ACM
Gaziantep
Gaziantep
Gaziantep
Erzurum 2 nci Aile Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine, daha önce Hâkim 42628 Cengiz DEĞİRMENCİ'nin uhdesinde bulunan (Aile
Mahkemesi 1/2 müstemir yetkisine istinaden) dava ve işlerin 2 nci Aile Mahkemesine devrine, bu dava ve işlere Hâkim 97990 Fahri YÜKSEL'in 2 inci Aile Mahkemesi
Hâkimi sıfatıyla bakmasına,
Genel
kaldırılarak
Eskişehir 1 inci Ticaret Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemede görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi
suretiyle elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 40785 Yasemin ÖZTÜRK ÇALIŞAL'a tevziine,
GAZİANTEP
1
139564
AHMET ÖZKOÇ
Hâkim
6.ACM Üye
kaldırılarak
3.ACM Üye
+Genel
Gaziantep
28096
MEHMET KESKİN
Hâkim
5.AH
kaldırılarak
5.AH 1/2
+Genel
Gaziantep
Gaziantep
38140
ÖZLEM GÜRİDE ARI
Hâkim
1.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
Yeniden inceleme talebinin kabulü
ile 5.AH 1/2
+Genel
Gaziantep
Gaziantep
42462
DAVUT BÜLBÜL
Hâkim
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
Gaziantep
Gaziantep
Daha önce Hâkim Özlem GÜRİDE ARI tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 42462 Davut BÜLBÜL tarafından bakılmasına,
Sayfa 9 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Gaziantep
Gaziantep
174611
Gebze
Gebze
ACM
Gebze
Gebze
165870
Gebze
Gebze
Gebze
Gebze
40005
SERDAR MURAT
YÜKSEL
Hâkim
SCH
Gebze
Gebze
34174
KAMİL ASLI
Hâkim
1.AH
Gebze
Gebze
40781
ZÜRİYET AKGÜL
Hâkim
Genel
kaldırılarak
1.ACM Üye
+Genel
Hatay
Hatay
ACM
HATAY
1
Hatay
Hatay
140333
MUHAMMET EMİN
SÖYLEMEZ
Hâkim
1.ACM Üye
kaldırılarak
1.AC 1/2
+Genel
Hatay
Hatay
42085
İSMAİL BÜLBÜL
Hâkim
2.ACM Üye
kaldırılarak
7.AC 1/2
+Genel
Hatay
Hatay
40806
SALİH DOĞAN
Hâkim
7.AC 1/2+YÜ
kaldırılarak
1.SCH+YÜ
Hatay
Hatay
174430
BURHAN AKBİBER
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Hatay
Hatay
174433
NEDİME
Hâkim
İSKENDEROĞLU GÜLLÜ
2.ACM Üye
+Genel
Hatay
Hatay
174654
MUSTAFA ÖZDEMİR
Hâkim
7.AC 1/2
+Genel
Isparta
Isparta
ACM
ISPARTA
1
Isparta
Isparta
40951
ARZU SOFU KARAKAYA Hâkim
İş 1/2
+Genel
Isparta
Isparta
107557
SELİN KAN
Hâkim
İş 1/2
+Genel
İstanbul
İstanbul
ACM
İSTANBUL
1
İstanbul
İstanbul
39670
YUSUF DOĞAN
Hâkim
6.AC
+Genel
ELİF GÜLLÜ
Hâkim
GEBZE
1
GÜLHAN ERTÜRK
Hâkim
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
6.ACM Üye
1.ACM Üye
kaldırılarak
Genel
+Genel
2.SCH
Gebze 2 inci Sulh Ceza Hâkimliğinin 15 Ekim 2014 tarihinde faaliyete geçirilmesine,
İş
4.ACM Üye
Sayfa 10 / 19
kaldırılarak
1.SCH
İş ve kadro durumu dikkate alınırak
yeniden inceleme talebinin reddine
kaldırılarak
kaldırılarak
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
İstanbul
İstanbul
40054
MUSTAFA BAŞER
Hâkim
19.ACM Üye
kaldırılarak
32.AC
+Genel
İstanbul
İstanbul
165752
AKİF AKBULUT
Hâkim
1.Çoc.ACM Üye
kaldırılarak
Yeniden inceleme talebinin kabulü
ile 8.ACM Üye
+Genel
İstanbul
İstanbul
35826
NAZIM DURMAZ
Hâkim
32.AC
kaldırılarak
18.ACM Bşk.
+Genel
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
İstanbul
İstanbul
38743
YILDIZ ÇAKIR
Hâkim
1.Tic.Mah.Üye
İlgilinin mevcut yetkisinde bir
değişiklik yapılmadığından yeniden
inceleme talebi hakkında karar
verilmesine yer olmadığına
İstanbul
İstanbul
36074
ÇİĞDEM KARAARSLAN
Hâkim
4.Tic.Mah.Üye
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
İstanbul
İstanbul
42016
OKAN ALBAYRAK
Hâkim
6.Tic.Mah.Üye
İstanbul
İstanbul
kaldırılarak
16.Tic.Mah.Üye
Genel
+Genel
Daha önce Hâkim Mahmut DEVECİOĞLU tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 42016 Okan ALBAYRAK tarafından bakılmasına,
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
İstanbul
İstanbul
28318
EMİNE ULAŞ
Hâkim
10.Tic.Mah.Üye
İstanbul
İstanbul
37590
AYŞE ÇİÇEK ERBAY
Hâkim
16.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
3.AH 1/2
+Genel
İstanbul
İstanbul
33544
MAHMUT DEVECİOĞLU
Hâkim
16.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
Yeniden inceleme talebinin kabulü
ile 8.Tic.Mah.Üye
+Genel
İstanbul
İstanbul
Daha önce Hâkim Tülay DAĞ (30126) tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 33544 Mahmut DEVECİOĞLU tarafından bakılmasına,
Sayfa 11 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
İstanbul
İstanbul
35294
GÖKSAL KAYAPINAR
Hâkim
18.Tic.Mah.Üye
İstanbul
İstanbul
39480
ESMA AKSOY
Hâkim
18.Tic.Mah.Üye
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
35985
AYŞE BURCU GÖKTAŞ
Hâkim
15.İcra
+Genel
İstanbul
İstanbul
38058
ALİ ASLAN
Hâkim
11.Tic.Mah.Üye
+Genel
İstanbul
İstanbul
38146
CEYLAN ÇİNAR
Hâkim
16.Tic.Mah.Üye
+Genel
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
165970
AYDIN UYAN
Hâkim
19.ACM Üye
+Genel
İstanbul
İstanbul
174424
MERYEM İNAM
Hâkim
1.Çoc.ACM Üye
+Genel
İstanbul
Gaziosmanpaşa
İstanbul
Gaziosmanpaşa
41954
KEVSER DURSUN
ARSLAN
İstanbul
Gaziosmanpaşa
37416
ÖMER FARUK ÖZDEMİR Hâkim
İstanbul
Gaziosmanpaşa
İstanbul
Gaziosmanpaşa
41922
SELİN ÇELİK
Hâkim
İstanbul
Gaziosmanpaşa
174623
AYFER OLĞUN
İstanbul
Gaziosmanpaşa
174642
İstanbul
Gaziosmanpaşa
153273
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
ACM
kaldırılarak
Yeniden inceleme talebi
değerlendirilerek 6.Tic.Mah.Üye
+Genel
Daha önce Hâkim Okan ALBAYRAK tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 39480 Esma AKSOY tarafından bakılmasına,
Daha önce Hâkim Ayşe ÇİÇEK ERBAY tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 38146 Ceylan ÇİNAR tarafından bakılmasına,
Mülhakat GAZİOSMANPAŞA
1
Hâkim
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
6.AC
9.AC 1/2
Gaziosmanpaşa 8 ve 9 uncu Asliye Ceza Mahkemesinin 31/06/2015 tarihine kadar tevziye kapatılmasına,
11.AC 1/2
kaldırılarak
1.SH
+Genel
Hâkim
9.AC 1/2
+Genel
ÖZGÜN ÖNER
Hâkim
11.AC 1/2
+Genel
ESMA KILIÇ
Hâkim
2.SH
+Genel
İSTANBUL ANADOLU
1
Sayfa 12 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
38484
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
30766
Adı Soyadı
NİHAT ZİNCİRLİ
NEVZAT BOZTAŞ
Unvanı
Hâkim
Hâkim
Mevcut Yetkisi
9.ACM Üye
kaldırılarak
kaldırılarak
KARAR
4.Çocuk Mhk.
3.Tic.Mah.Üye
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
30883
ERDOĞAN GÜNEY
Hâkim
3.Tic.Mah.Üye
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
35278
NURAY YILMAZ
Hâkim
4.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
Yeniden inceleme talebinin kabulü
ile 16.İcra
Genel
+Genel
+Genel
Ticaret mahkemesi başkanlıklarında
boş kadronun bulunmaması dikkate
alınarak boşalacabilecek mahkeme
başkanlıklarında veya yeni kurulacak
ticaret mahkemesi başkanlığında
değerlendirilmek üzere bu aşamada
yeniden inceleme talebinin reddine
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
32163
HABİBE ESER
Hâkim
4.Tic.Mah.Üye
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
36956
DEMET BAŞAK
KORKMAZ
Hâkim
5.Tic.Mah.Üye
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
151471
CELAL ÇALIŞKAN
Hâkim
4.ACM Üye
+Genel
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
165960
BEKİR KINIK
Hâkim
4.ACM Üye
+Genel
kaldırılarak
4.Tic.Mah.Üye
+Genel
Hâkim 36956 Demet Başak KORKMAZ'ın 8 Ekim 2014 tarihi itibariyle uhdesinde bulunan (5 inci Ticaret Mahkemesi Üyesi müstemir yetkisine istinaden) dava ve işlerin 4
üncü Ticaret Mahkemesine devrine, bu dava ve işlere Hâkim 36956 Demet Başak KORKMAZ'ın 4 üncü Ticaret Mahkemesi Üyesi sıfatıyla bakmasına,
42588
KERİM KIRIM
Hâkim
5.Tic.Mah.Üye
+Genel
Hâkim 35278 Nuray YILMAZ'ın 8 Ekim 2014 tarihi itibariyle uhdesinde bulunan (4 üncü Ticaret Mahkemesi Üyesi müstemir yetkisine istinaden) dava ve işlerin 5 inci
Ticaret Mahkemesine devrine, bu dava ve işlere Hâkim 42588 Kerim KIRIM'ın 5 inci Ticaret Mahkemesi Üyesi sıfatıyla bakmasına,
Sayfa 13 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
174459
SERAP AKTÜRK
ÇALIŞKAN
Hâkim
3.ACM Üye
+Genel
İstanbul Anadolu
İstanbul Anadolu
174557
ASLIHAN BEYDİLLİ KINIK Hâkim
9.ACM Üye
+Genel
İzmir
İzmir
ACM
İZMİR
1
İzmir
İzmir
37036
MESURE BİLEK
KAHRAMAN
Hâkim
6.ACM Üye
İzmir
İzmir
33471
ORHAN BALBAL
Hâkim
7.ACM Üye
kaldırılarak
33.AC
İzmir
İzmir
31698
VAHİT YEŞİL
Hâkim
33.AC
kaldırılarak
Genel
İzmir
İzmir
33347
ERGÜN TEPE
Hâkim
2.AH 1/2
İzmir
İzmir
23069
SAMİ UÇAR
Hâkim
9.AH
İzmir
İzmir
31436
SEMAHAT YEŞİL
Hâkim
2.Aile
İzmir
İzmir
İzmir
İzmir
32158
ZÜMRÜT ESKİCİNDİL
GÖKER
Hâkim
İzmir
İzmir
32478
HÜSEYİN YILDIRIM
Hâkim
İzmir
İzmir
İzmir
Menderes
İzmir
Menderes
36877
HÜLYA NURCAN ÜNSAL Hâkim
3.AC
kaldırılarak
3.AC 1/2
+Genel
İzmir
Menderes
39850
ÜMMÜ LEYLA DEMİR
Hâkim
Genel
kaldırılarak
3.AC 1/2
+Genel
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
ACM
KAHRAMANMARAŞ
1
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
40850
MUSTAFA ÜMİT
ÇOKRAK
Hâkim
İş 1/2
kaldırılarak
1.İş
+Genel
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
38765
SUNEL ÖNER TÜRKÖZ
Hâkim
İş 1/2
kaldırılarak
2.İş
+Genel
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
174436
Karşıyaka
Karşıyaka
Karşıyaka
Karşıyaka
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
+Genel
İlaveten 2.AH 1/2
kaldırılarak
9.AH 1/2
+Genel
9.AH 1/2
+Genel
3.Tic.Mah.Üye
+Genel
İzmir 2 nci Aile Mahkemesinin 31/12/2014 tarihine kadar tevziye kapatılmasına,
3.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
Daha önce Hâkim Zümrüt ESKİCİNDİL GÖKER tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 32478 Hüseyin YILDIRIM tarafından bakılmasına,
Mülhakat MENDERES
1
Kahramanmaraş 2 nci İş Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine, Hâkim 38765 Sunel ÖNER TÜRKÖZ'ün uhdesinde bulunan (İş 1/2 müstemir
yetkisine istinaden) dava ve işlerin 2 nci İş Mahkemesine devrine, bu dava ve işlere Hâkim 38765 Sunel ÖNER TÜRKÖZ'ün 2.İş Mahkemesi Hâkimi sıfatıyla bakmasına,
YUSUF KAÇAR
Hâkim
ACM
KARŞIYAKA
1
30126
TÜLAY DAĞ
Hâkim
Sayfa 14 / 19
Kad
+Genel
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Karşıyaka
Karşıyaka
Kayseri
Kayseri
ACM
KAYSERİ
1
Kayseri
Kayseri
34987
FATMA TÜLAY PAÇCI
Hâkim
Kayseri
Kayseri
24057
CEMAL TAYYAR SEVÜK Hâkim
Kırıkkale
Kırıkkale
ACM
KIRIKKALE
1
Kırıkkale
Kırıkkale
35087
MUSTAFA DURAN
Hâkim
1.AH 1/2
İlaveten İcra 1/2
Kırıkkale
Kırıkkale
37562
SELMA BAYDAR
Hâkim
1.AH 1/2
İlaveten İcra 1/2
Kocaeli
Kocaeli
ACM
KOCAELİ
1
Kocaeli
Kocaeli
165930
ERHAN KARAHAN
Hâkim
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
Kocaeli
35980
SEVGİ KANYILMAZ
Hâkim
Kocaeli
Kocaeli
174574
İDRİS FİDAN
Hâkim
Konya
Konya
ACM
KONYA
1
Konya
Konya
38482
HASAN MAZIBAŞ
Hâkim
14.AC
Konya
Konya
34260
RAĞIP GÜCEZ
Hâkim
2.SCH
Konya
Konya
39479
BEYHAN GÖK BERBER
Hâkim
2.SCH
Konya
Konya
98106
MUHLİSE YILMAZ
Hâkim
1.Tic.Mah.Üye
Konya
Konya
Manisa
Manisa
ACM
MANİSA
1
Manisa
Manisa
94049
SEMA ÇOĞAN
Hâkim
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
Karşıyaka 1 inci Ticaret Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemede görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi
suretiyle elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 30126 Tülay DAĞ'a tevziine,
6.AH
3.ACM Üye
kaldırılarak
kaldırılarak
6.AH 1/2
+Genel
6.AH 1/2
+Genel
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
Kocaeli 1 inci Ticaret Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemede görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi
suretiyle elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 165930 Erhan KARAHAN'a tevziine,
1.Tic.Mah.Üye
kaldırılarak
Genel
3.ACM Üye
+Genel
kaldırılarak
14.AC 1/2
+Genel
kaldırılarak
Yeniden inceleme talebinin kabulü
ile 14.AC 1/2
+Genel
+Genel
Daha önce Hâkim Mehmet ÖZDEMİR tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 98106 Muhlise YILMAZ tarafından bakılmasına,
5.AC 1/2+İnfaz 1/2
Sayfa 15 / 19
kaldırılarak
İnfaz
+Genel
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Manisa
Manisa
39777
OKTAY TABUR
Hâkim
Manisa
Manisa
174503
BURCU ERGÜLER
DEMİRSOY
Hâkim
Mersin
Mersin
ACM
MERSİN
1
Mersin
Mersin
38652
FİLİZ DÜZENLİ
Hâkim
1.ACM Üye
Mersin
Mersin
39918
BÜLENT COŞKUN
Hâkim
Mersin
Mersin
38645
NİYAZİ AKDOĞAN
Hâkim
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
41883
AHMET GÖZTAŞ
Hâkim
21.AC 1/2
Mersin
Mersin
42176
AYHAN YILDIRIM
Hâkim
21.AC 1/2
kaldırılarak
5.AC
+Genel
Mersin
Mersin
36989
SEVİM AKGEDİK
Hâkim
5.İcra
kaldırılarak
1.AH
+Genel
Mersin
Mersin
Mersin
Mersin
174674
ZAFER TURAN
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Mersin
Mersin
174705
ELMAS SARIKAYA
Hâkim
2.ACM Üye
+Genel
Mersin
Mersin
174432
DEMET AKDAĞ
Hâkim
2.ACM Üye
+Genel
Mersin
Mersin
174543
NECATİ BARK
Hâkim
3.ACM Üye
+Genel
Mersin
Mersin
174542
MURAT KOCACIK
Hâkim
4.ACM Üye
+Genel
Ordu
Ordu
ACM
ORDU
1
Ordu
Ordu
119220
ARİF ATANIAN
Hâkim
Ordu
Ordu
Mevcut Yetkisi
5.AC 1/2+İnfaz 1/2
kaldırılarak
kaldırılarak
KARAR
Genel
5.AC
+Genel
2.ACM Üye
+Genel
kaldırılarak
8.AC
+Genel
2.ACM Üye
kaldırılarak
4.AC
+Genel
3.ACM Üye
kaldırılarak
2.Tic.Mah.Üye
+Genel
Mersin Ticaret Mahkemelerinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemelerde görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 38645 Niyazi DOĞAN'a tevziine,
37331
HATİCE ÖZEN
Hâkim
4.ACM Üye
kaldırılarak
1.Tic.Mah.Üye
+Genel
Daha önce Hâkim Ali ASLAN tarafından bakılmakta olan dava ve işlere Hâkim 37331 Hatice ÖZEN tarafından bakılmasına,
İlaveten 21.AC 1/2
Mersin 5 inci İcra Mahkemesinin faaliyetinin dondurulmasına, 5 inci İcra Mahkemesinde görülmekte olan dava, iş ve arşiv dosyalarının 2 nci İcra Mahkemesine devrine, 2
nci İcra Mahkemesine 5 inci İcra Mahkemesinden devren gelen iş kadar tevziden iş verilmemesine,
ACM Üye
kaldırılarak
Ordu 2 nci Sulh Ceza Hâkimliğinin 15 Ekim 2014 tarihinde faaliyete geçirilmesine,
Sayfa 16 / 19
2.SCH
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Ordu
Ordu
174723
Sakarya
Sakarya
Sakarya
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
BETÜL YALIN
Hâkim
ACM
SAKARYA
1
Sakarya
30635
ENVER MERCAN
Hâkim
1.ACM Üye
Sakarya
Sakarya
39595
EDİP UTKU ÖZKAN
Hâkim
2.AC 1/2
Sakarya
Sakarya
28298
HASAN HÜSEYİN ÖZESE Hâkim
2.AC 1/2
kaldırılarak
3.AC
+Genel
Sakarya
Sakarya
33245
ŞÜKRÜ ONAT TEKİNALP Hâkim
3.AC
kaldırılarak
1.ACM Bşk.+KB
+Genel
Sakarya
Sakarya
132522
YETİŞ KALAY
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Sakarya
Sakarya
174765
ÜMMÜHAN TOP YÜKSEL Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
Samsun
Samsun
ACM
Samsun
Samsun
Samsun
SAMSUN
1
140843
NİHAT MURAT KAYAN
Hâkim
2.İcra
Samsun
35343
İSMAİL ŞENGÜL
Hâkim
3.İş
Samsun
Samsun
42466
TUĞBA ZÜLBİYE SUCU
Hâkim
4.İş
Samsun
Samsun
Samsun
Samsun
174728
Sivas
Sivas
ACM
Sivas
Sivas
Sivas
kaldırılarak
ACM Üye
+Genel
İş 1/2
+Genel
İlaveten 2.AC 1/2
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 02/07/2013 tarihli ve 1322 sayılı kararının “ Samsun 4'üncü İş Mahkemesinin münhasıran sosyal güvenlik
hukukundan kaynaklanan dava ve işlere bakmakla görevlendirilmesine" kısmının kaldırılarak, Samsun 4 üncü İş Mahkemesinin genel tevziye açılmasına, mahkemenin
elinde bulunan derdest dosyalar, Yargıtay incelemesine gönderilen dosyalar ve arşiv dosyalarına 4 üncü İş Mahkemesinde bakılmaya devam edilmesine,
FATİH YAPRAKCIER
Hâkim
SİVAS
1
174609
MUSTAFA NAR
Sivas
174711
Şanlıurfa
Şanlıurfa
ACM
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
Şanlıurfa
1.ACM Üye
+Genel
Hâkim
2.SH
+Genel
MUSTAFA SOPACI
Hâkim
1.ACM Üye
+Genel
ŞANLIURFA
1
137330
ELİF ŞİRİN
Hâkim
2.ACM Üye
kaldırılarak
1.İcra
+Genel
153570
SÜMEYRA ÇAM
Hâkim
1.İcra
kaldırılarak
Genel
Sayfa 17 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Şanlıurfa
Şanlıurfa
137341
BAHAR MADAZLI SARI
Hâkim
Şanlıurfa
Şanlıurfa
165795
YÜKSEL ÇİMEN
Hâkim
2.ACM Üye
+Genel
Şanlıurfa
Şanlıurfa
174588
KAYA GENEZ
Hâkim
Kad 1/2
+Genel
Trabzon
Trabzon
ACM
TRABZON
1
Trabzon
Trabzon
40049
MUHAMMER TÜZÜVCÜ
Hâkim
Tic.Mah.Üye
+Genel
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Trabzon
165531
Uşak
Uşak
ACM
Uşak
Uşak
Uşak
Mevcut Yetkisi
Kad 1/2
2.ACM Üye
kaldırılarak
kaldırılarak
kaldırılarak
KARAR
Genel
Genel
Trabzon Ticaret Mahkemesinin 15 Ekim 2014 tarihi itibariyle toplam derdest dosya sayısının bu mahkemede görev yapan başkan ve üye sayısına bölünmesi suretiyle
elde edilecek derdest dosya ortalamasının 2/3 ü kadar yeni gelecek dosyanın öncelikle Hâkim 40049 Muhammer TÜZÜVCÜ'ye tevziine,
YUSUF AYDEMİR
Hâkim
UŞAK
1
153121
FATİH MEHMET
ÇAMKESEN
Hâkim
1.ACM Üye
Uşak
92562
DR. BAHATTİN ARAS
Hâkim
2.ACM Üye+İnfaz
Yalova
Yalova
ACM
YALOVA
1
Yalova
Yalova
34664
ALİ GEDİK
Hâkim
Zonguldak
Zonguldak
ACM
ZONGULDAK
1
Zonguldak
Zonguldak
174741
FETHİ ŞENGİL
Hâkim
kaldırılarak
SH 1/2
2.ACM Üye
+Genel
2.AC
+Genel
İş ve kadro durumu dikkate alınarak
yeniden inceleme talebinin reddine
İlaveten SH 1/2
2.ACM Üye
+Genel
1-) İş ve kadro durumu dikkate alınarak, müstemir yetkiye ilişkin diğer taleplerin reddine,
2-) İlaveten verilen müstemir yetkilerde, ilgili hâkimin önceki karar gereğince "+Genel" yetkisinin devam ettiğinden buna göre işlem yapılmasına,
3-) Daha önce 1/2 veya 1/3 uygulaması ile iki veya üç hâkim tarafından yürütülen mahkemelerden, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesi tarafından faaliyete
geçirilen yeni mahkemelere, bu hâkimlerden birisinin yetkilendirilmesi sonucu; derdest, karar verilip kesinleşmemiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
verilmiş ancak yasal süresi henüz dolmamış, durma kararı verilmiş, temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilmiş dosyalar ile infaz bekleyen dosyaların “uhdesinde
bulunan dosya” kapsamında değerlendirilmesine ve 1/2 veya 1/3 uygulaması sırasında hâkimler arasındaki dosya paylaşım kriterleri doğrultusunda ilgili mahkemesine
devredilmesine, bunun dışında kalan arşiv niteliğindeki dosyaların ise diğer mahkemeye devredilmeksizin bulundukları mahkeme arşivinde muhafaza edilmesine,
Sayfa 18 / 19
Bazı yer 1 inci bölge adlî yargı hâkimlerinin müstemir yetkilerinin belirlenmesi ve yeniden inceleme taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin 02/10/2014 tarih ve 2258 sayılı kararın ekidir.
ACM
Görev Yeri
Sicil No
Adı Soyadı
Unvanı
Mevcut Yetkisi
kaldırılarak
KARAR
Genel
4-) Boş bırakılan mahkemelere, bu yıl içerisinde yapılacak olan Kur'a Kararnamesi ile hâkim ataması yapılmasının ardından yapılacak olan müstemir yetki düzenlemesinde
yetki verileceğinden bu mahkemelerdeki hizmetlerin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca görevlendirilecek hâkimler tarafından yürütülmesine,
Sayfa 19 / 19
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
434 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content