close

Enter

Log in using OpenID

BELLİ OLDU - Ambalaj Sanayicileri Derneği

embedDownload
ASD Genel Kurulu
Gerçekleştirildi
Ambalaj Sektörü
İftarda Buluştu
Ambalaj sektörü
CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU
www.ambalaj.org.tr
PACKAGING WORLD
YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 FİYATI: 25TL
Year:28 Issue:156 Jul-Aug-Sep
Ambalajın Ay Yıldızları
Belli Oldu
STAND
NO: 715B
İçindekiler
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN
Gıda ile Temas Ede
Hijyen
Esasla
/ Contents
Jul-Aug-Sep
48 Dosya
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2014 Sonuçları
Açıklandı Türkiye’nin En İyi Ambalajları Belli Oldu
06
14
16
34
38
ASD Hakkında
Başkanın Yazısı
ASD Haberler
ASD Üyelerİnden Haberler
Haberler
44 Ürün Postası
PACKAGING WORLD
Petkim Petrokimya Holding
A.Ş. Genel Müdürü Sadettin
Korkut: “En önemli gücümüz
nitelikli insan kaynağımız”
66 Röportaj / Aydın Okay
“ESD Etiket Sektörü’nün Bilirkişisi
konumuna geldi”
72 Tasarım
İletişim Devriminden Ambalaj Devrimine
76 Yönetİm / Rüştü Bozkurt
46 ASD Üyelerİnİ Tanıyalım
004
62MAKALE
TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
İş Yaşamında Bilgelik ve Dil Üstüne...
en Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin
PACKAGING WORLD
arı ve İyi Uygulama Kılavuzu
Ambalaj Sanayicileri Derneği Adına
İmtiyaz Sahibi /Owner:
Sadettin Korkut
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü /
Editör in Chief :
Aslıhan Arıkan
Yayına Hazırlayanlar/
Prepared for publication by:
Cihan DAğ
Emre Erdoğan
Melike Süzgün
Reklam Sorumlusu:
Emre Erdoğan
Yayın Danışma Kurulu:
Sadettin KorkutAsd-Yönetim Kurulu Başkanı
Zeki Saribekİr
Asd-Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Serdar Başarir
Asd-Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal Ayla
ASd-Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Levİ
Asd-Yönetim Kurulu Üyesi
Oktay Duran
Asd-Yönetim Kurulu Üyesi
Aydın Okay
Esd-Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Özadam
Asd-Yönetim Kurulu Üyesi
Kazım Gamgam
Asd-Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Tacİr
Asd-Yönetim Kurulu Üyesi
Cem BÜYÜKCINGIL
AMD-Yönetim Kurulu Başkanı
Osman ACUN
SEPA Yönetim Kurulu Başkanı
Sadi Beceren
Masd-Yönetim Kurulu Başkanı
Velit Günay
Asdf-Danışma Kurulu Üyesi
Hakan Özhuy
ASD-Yönetim Kurulu Üyesi
Tasarım/Design:
Haylaz Kedi Reklam Ajansı
Cihannüma Mah. Barbaros
Bulvarı Akdoğan Sok.
No: 25 D :1 Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 258 58 28
www.haylazkedi.com.tr
Şan Ofset
Adres: Hamidiye Mah. Anadolu Cad.
No: 50 Kağıthane/İstanbul
Tel: 0212 289 24 24
Sertifika No: 12049
Basıldığı yer:
Yayınlayan ve yönetim yeri:
70Mevzuat
Hijyen Eğitimleri
Planlaması Yaptınız Mı?
Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
AB-0010-YS
Ambalaj Sanayicileri
Derneği İktisadi İşletmesi
Koşuyolu Katip Salih Sok.
No: 13 Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 545 49 48
Faks: 0216 545 49 47
[email protected]
www.ambalaj.org.tr
Ebat/Dimension :
80 YÖNETİM / Acar Baltaş
Grup Kararları
82 Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı
ISBN: 978-605-62568-3-7
84 FUAR TAKVİMİ
Şubat 2014
86 KÜLTÜR SANAT
88 AMBALAJ KÜTÜPHANESİ
20,5x29 cm
Kağıt/Paper:
İç sayfalar : 60 gr/m2 lwc
Kapak : 135 gr /m2 parlak +parlak dispersiyon lak
Yayın türü: Yerel Süreli
TEMMUZ - AğUSTOS - EYLÜL (3 Aylık)
Basıldığı tarih:
EYLÜL 2014
Bu dergideki yazıların içeriğinin sorumluluğu yazarına aittir.
Dergide yayınlanan reklamların içeriği ile teknik ve ticari
öz niteliklerine ilişkin bilgilerin doğruluk ve gerçerliğinin
sorumluluğu reklam veren kuruluşa aittir. Üç aylık, gayri siyasi,
ulusal, Türkçe/ kısmen İngilizce sektörel yayındır
ISSN: 1300-722X
TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
005
ASD Hakkında / About ASD
ASD Hakkında
About Us
1992-2014 22 Yıldır Türkiye Ambalaj Sanayinin
Hizmetinde...
Türkiye’deki önemli ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir
araya getiren ASD, 1992 yılında 39 ambalaj üreticisi tarafından
kuruldu. Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin amacı kısaca;
Türkiye ambalaj sanayinin
• Gelişmesine katkıda bulunmak,
•Sektöre kimlik kazandırmak,
• Ulusal ve uluslararası platformlarda sektörün temsil
edilmesini sağlamak,
• Üyeleri arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı
sağlamak, güçlendirmek ve daimi kılmak
olarak tarif edilmektedir.
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin Eylül 2014 itibariyle
205 firmadan 214 üyesi bulunmaktadır. Bu üyeler üretilen
ambalajın ana malzemesine göre gruplandırıldığında;
• Kağıt: Torba, poşet, kraft kağıdında torba, sargılık kağıtlar,
zarf, vb.
• Karton: Kutu ve baskı
• Oluklu mukavva: Kutu
• Cam: Şişe, kavanoz ve diğer benzeri cam eşyalar
• Metal: Konserve kutusu, aerosol kutuları, varil, kapak,
alüminyum kutu, levha ve folyo,
• Fleksibıl ambalajlar: OPP, BOPP ve Cast PP filmler, PVC,
PE ve BOPET film, bunların kağıt ve alüminyum folyo ile
laminasyonları, metalize filmler, bunların üzerinde baskı,
bantlar, vb.
• Aseptik dolum yapılan karton kutular
• Etiketler: Tüm etiket ürün grupları
• Sert plastik ambalajlar: plastik şişe, kapak, IBC, varil, bidon,
kap, damacana, levha, kutu, vb.
• Dokuma (örme) torba ve çuvallar, “big bag”ler
• Ahşap kutu, sandık ve paletler
• Yardımcı malzemeler: mürekkep,
lak ve hammaddeler; rulo göbekleri,
çemberler, yastıklama ürünleri
• Ambalaj makineleri
şeklinde alt grupları kapsamaktadır. Bu özelliği nedeniyle
ASD - Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin ambalaj sektörünün
Türkiye’de mevcut her dalında faaliyet gösteren üyeleri
mevcuttur.
ASD sektör içinde etkin çalışmalar yapmaktadır. Satır
başları ile ifade edilecek olursa bunlar:
006
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
1992 - 2014; Serving the Turkish Packaging Industry
for 22 years...
ASD – Packaging Manufacturers Association in
Turkey which brings together important packaging
manufacturers in Turkey was established in 1992 with
the purposes of:
• Fostering the growth of packaging industry;
• Giving an identity to the sector,
• Representing the sector in national and international
arenas;
• Establishing scientific, technical, and social
cooperation and solidarity among members.
214 members of ASD – Packaging Manufacturers
Association in Turkey from 205 companies as of
September 2014 can be grouped according to the
main packaging material as follows;
• Paper: Bag, carrier bag, bag in kraft paper, wrapping
paper etc.
• Cardboard: Box and printed box
• Corrugated cardboard: Box
• Glass: Bottle, jar and similar glassware
• Metal: Can, aerosol can, barrel, closure, aluminium
can, sheet and foil
• Flexible packaging: OPP, BOPP and Cast PP films,
PVC, PE and BOPET films, their laminations with
paper and aluminium foil, metallized films, their
printed forms, adhesive tapes, etc.
• Multilayered cardboard boxes for aseptic filling
• Labels: All label product groups
• Rigid plastic packaging: plastic bottle, closure,
IBC, barrel, drum, vessel, demijohn, sheet,
plastic box, etc.
• Woven (Rachel) bags and sacks, “big bag”s
• Wooden box, case and pallets
• Auxiliary materials: ink, lacquer and raw materials; roll
cores, hoop, cushioning products
• Packaging machines
Thus, ASD – Packaging Manufacturers
Association in Turkey has members that
are active in every branch of the packaging sector in
Turkey.
ASD has been performing effective tasks in the
sector. We can group them under the following titles:
01-2495
ISSN 13
14/3 25
20
SAYI:73
TL
ETİM,
İKET ÜR
J VE ET
BASKI
LERİ
TEKNİK
LI/META
IT ESAS
BIL/KAĞ
FLEKSİ
İŞLEM,
LA
İK AMBA
L/PLAST
LARI
OSCAR U
LAJIN
BULD
AMBA
ER�N�
SAH�PL
ORLD
GW
AGIN
PACK
R�N
NC�LE OR
ÖĞRE
�Y
TÜRK
AM ED
SI DEV
BAŞARI
OLMAK
Z�TOLU
DEPO OLMAMAK
YA DA
rg.tr
balaj.o
www.am
AN 2014
IS-HAZ�R
Jun
N-MAY Apr - May 5 N�SA
5
SAYI:15 :28 Issue:15
YIL:28
Year
FİYATI:
25TL
SKIYI
A
B
L
A
T
İ
J
Jİ Dİ
TEKNOLO eliştiriyor
Hzla G
urulu
enel K
ASD G kleştirildi
Gerçe
rü
j Sektö
Ambala Buluştu
İftarda
J
AMBALA
CK 2014UARINA
A
P
R
E
T
F
IN
OJİLERİ
TEKNOL
Ambalaj Dünyası ve Pack ConvertIng
Üç ayda bir Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan
dergi yoğun mesleki içerikli olup ambalaj üreten
ve ambalaj kullanan firmaların üst düzey ve
ilgili teknik ve diğer bölümlerinin yetkilileri ile
ambalajla ilişkili kamu kurum ve kuruluşları, eğitim
ve akademik çalışma yapan kişi ve kuruluşlardan
oluşan yaklaşık 4.500 kişiye dağıtılmaktadır. Çeviriler
yanında yurtiçinden ve yurtdışından edinilen
özgün yazıların bulunduğu dergi, belirli bir adres
listesine gönderilmesinin yanında yurt içinde ve
yurtdışındaki konumuz ile ilgili fuar ve benzeri
ortamlarda da dağıtılmaktadır. Fuarların yoğun
olduğu sayıların yayınlandığı dönemlerde baskı
ve dağıtım miktarı 7.000 adede kadar çıkmaktadır.
Ambalaj Dünyası Dergisi’nde sektörel haberler
yanında, teknik konular, çevre konuları, mevzuat,
tasarım ve pek çok diğer konu işlenmektedir. ASD
üyeleri ile seçilmiş listelere ücretsiz gönderilmekte
olan dergiye dileyenler ücreti karşılığında abone
de olabilmektedirler. Üç ayda bir 1000 adet
dağıtılan PackConverting Dergisi ise ağırlıklı olarak
ambalaj üreticileri ve makinacılarına yönelik olarak
çıkartılmaktadır.
Türkiye Ambalaj Sanayi Kataloğu:
CD biçiminde yayınlanan bu veri bankası irili
ufaklı yaklaşık 3000 ambalaj üreticisinin internet
bilgileri de dahil tüm iletişim bilgileri ile ürünlerini
kapsamaktadır. CD’de anahtar kelimelerle ürün ve
üretici araması yapılabilmektedir. Katalog bilgileri
Türkiye’nin tüm yörelerindeki Sanayi ve Ticaret
Odaları’ndan alınan üye listelerindeki ambalajla
uğraşanlar, Türkiye’de ambalaj ve ambalajla
ilgili fuarların katılımcıları, ambalaj sektöründe
faaliyet gösteren derneklerin üyeleri, web sitemiz
ya da başka bir ilişki nedeni ile bize kendisini
bildirenlerden oluşmaktadır. Bu listeler 5-6 aylık
periyotlarda revize edilmektedir. Mail order
yöntemiyle sipariş ederek edinmenin mümkün
olduğu bu katalog özellikle yurtdışındaki dış ticaret
temsilciliklerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir.
ileyen
laj Etk14 1
Ambaer
g 20ler
tinlim
nvEği
Pack Co
I
DAMGAS
PackagIng World and PackconvertIng
This magazine that is published quarterly in Turkish
and in English has an intensely professional content and is
distributed to about 4.500 people including top executives
and technical and administrative representatives of companies
that produce and use packaging, public organisations related
to packaging, people and organisations that carry out training
and academic work. The magazine which includes both
translations and original articles from domestic and foreign
sources is delivered to certain addresses and distributed in
related domestic and foreign exhibitions and similar places.
The number of printed and delivered magazines can rise up
to 7.000 at times when there are a high number of exhibitions.
Ambalaj Dünyası – The Packaging World includes sector
news as well as technical subjects, environmental subjects,
legislation, design and many other subjects from domestic
and foreign sources. Anyone can subscribe for a price for the
bulletin which is sent to ASD members and selected lists free
of charge. Pack Converting Magazine has been published and
distributed quaterly about 1000 number for packaging and
packaging machine producers.
TurkIsh PackagIng Industry Catalogue
This data bank which is issued in CD format contains all
contact information, including internet information, and
products of about 3.000 large, medium and small-sized
packaging producers. In the CD, where it is possible to search
for product and producer using key words, there is also the
chance of viewing members’ websites even when off-line, that
is, not connected to internet. Catalogue information includes
the packaging companies in the member lists obtained from
the Chambers of Commerce and Industry from all over Turkey,
participants of packaging exhibitions and packaging-related
exhibitions in Turkey, members of associations working in
the packaging sector, those who send us information about
themselves through our website or because of any other
relation, or those that we have found out coincidentally.
These lists are being revised at intervals of 5 – 6 months either
through telephone calls or using the notices of change that
have been received during the year. This catalogue which can
be obtained by mail order is sent free of charge to the foreign
trade representatives abroad.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
007
ASD Hakkında / About ASD
008
Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu:
Son sekiz yıldır, yılda bir kez çeşitli kaynaklardan
edindiğimiz Türkiye’deki Ambalaj Sektörü hakkında
bilgileri bir raporda yayınlamaktayız. Türkçe ve
İngilizce olarak hazırlanmakta olan bu raporda;
Türkiye’deki ambalaj sektöründe üretilen ürünler
hakkında nitelik ve nicelik bilgileri, bazı istatistikler
ve belli başlı üreticilerin isimleri yer almaktadır.
TurkIsh PackagIng Industry Report
For the last eight years, we have been publishing an
annual report that includes information about the Turkish
packaging sector obtained from various sources. This report,
which is prepared both in Turkish and in English, includes
quantity and quality information about the products that
have been produced in the Turkish packaging sector, some
statistics, and names of certain producers.
Genel bilgilendirme:
Bilgi isteyen üyelerimiz için yurt içi ve yurt dışı
kaynak taramaları yapılarak edinilen bilgiler ve
araştırma sonuçları araştırmayı isteyen üyemize
aktarılmaktadır. Ayrıca üyelerimizin dışında
Derneğimiz’e telefon, elektronik posta ya da başka
bir yolla ulaşanlardan gelen bilgi talepleri mümkün
olan en kısa zamanda işlenerek yanıtlanmaktadır.
Çalışmalarda üyelerimizden gelen talepler öncelikle
işlenmekle birlikte, üye olmayan kişi ve kuruluşlardan
gelen talepler de cevaplandırılmaktadır. Üyelerimizi
ilgilendireceğini düşündüğümüz bireysel çalışmaları
daha sonra üyelerimizle de paylaşmaktayız.
Bu hizmetlerden herhangi bir ücret talep
edilmemektedir.
General InformatIon servIce
For the members who ask for information, domestic and foreign
sources are being scanned and the information and research results
obtained from these sources are first sent to the member who had
asked for it and then to the other members through the bulletin.
Besides our members, information requests of people who contact
our association by telephone, electronic mail or other means are
processed as soon as possible. These requests which are generally
made for the producer of a certain product are answered using
the lists from the Packaging Industry catalogue. Besides producer
enquiries, questions about technical and market information about
packaging as well as about the applicable legislation are answered
quickly using the existing sources and our experiences. Our efforts are
primarily focused on requests from our members, but inquiries from
other people and organisations are answered as well. Individual work
that we think may be interesting for our members are consequently
shared by our members. These services are free of charge.
Staj/Stajyer Yerleştirme
Organizasyonu:
Mezuniyetleri sonrası doğrudan ambalaj
sektörümüzde ya da sektörümüze destek veren
kuruluşlarda yer alması kuvvetli olasılık olan
üniversite öğrencilerinin üyelerimize ait işyerlerinde
staj yaparak teorik bilgilerini uygulama deneyimleri
ile pekiştirmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Staj
yapmak isteyen öğrencilerle eğitim aldıkları kurumun
ilgili birimi ile stajyer kabul edebilecek üyelerimizin
arasında bir köprü kurarak etkin bir yerleştirmeye
aracılık yapıyoruz.
traInee placement organIzatIon
University members who, after graduation, shall probably
be employed in our sector or in organisations that serve
our sector, are helped to receive training in our member
organisations in order to reinforce their theoretical
information with practical experience. We are trying to
build a bridge between the students who wish to receive
training, the related unit in their school and the members
who can employ trainees in order to achieve an effective
employment.
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması:
Ambalaj Sanayicileri Derneğimiz tarafından
organize edilen Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasının
The Crescent and Stars for PackagIng CompetItIon:
The scope of the Crescent and Stars for Packaging
Competition is the packaging made in Turkey, However,
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
konusu, Türkiye’de üretilmiş ambalajlardır. Türk ambalaj
üreticisi firmaların yurtdışındaki işletmelerinde üretilmiş
ve ulusal ya da küresel piyasalara sürülmüş ambalajları
da bu kapsamda sayılırlar.
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamız için gerçekleşen
en önemli gelişmelerden bir tanesi, Türk Standatları
Enstitüsü (TSE) ile işbirliği protokolüne imza atarak
TSE’nin Altın Ambalaj Yarışması ile Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması’nın birleşmesi olmuştur.
Yarışmanın amaçları; Türkiye’de üretilen ambalajlı
ürünlerin uluslararası piyasalarda kurumsal kimliğini
oluşturmak ve kuvvetlendirmek, marka sahiplerine,
ambalaj üreticilerine ve ambalajlı ürünlere yurt içi ve
yurtdışı piyasalarda rekabet gücü kazandıracak özgün
tasarım ve uygulamaları özendirmek, katılımcıların
özgün tasarımlı ambalajlı ürünlerine uluslararası
piyasalarda farklı konumlar kazandırmak; küresel
piyasalarda edilgen konumdan yönlendirici konumlara
geçmelerinde özendirici olmaktır.
Yarışmaya ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve
tasarımcılar ister ayrı ayrı isterlerse birlikte aşağıdaki
kategorilerde katılım yapabilirler.
Yarışma Kategorileri
• İçecekler
• Elektronik ve Elektrikli Eşya
• Gıda
• Ambalaj Malzemeleri
• Ev- Otomotiv- Ofis Araç
ve Gereçleri ile İhtiyaç
Malzemeleri
• Diğer Gıda Dışı Ürün
Ambalajları
• Endüstriyel ve Taşıma
Ambalajları
• Sağlık ve Güzellik Ürünleri
• Satış Noktası Sergileme
Sunum ve Muhafaza
Ürünleri
• Tıp ve Eczacılık Ürünleri
• Fleksibıl Ambalajlar
• Grafik Tasarımı
Ayrıntılı bilgi ve yarışma sonuçları için
www.ambalajyarismasi.com adresinden bilgi alabilirsiniz.
Uluslararası Ambalaj Fuarı:
Ambalaj Sanayicileri Derneği -Reed TÜYAP
işbirliğinde her yıl gerçekleştirilen Avrasya Ambalaj
İstanbul- Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı önem
verilen etkinliklerimizden birisidir. 2013 yılında 12-15
Eylül’de 19.su gerçekleştirilen fuar ilk yapıldığı yıldan bu
yana yaklaşık 30 kat büyüme kat etmiştir. Fuara katılan
firma sayısının artması beraberinde sergileme alanının
da genişlemesine neden olurken; Fuar’ın niteliklerinin
de olumlu yönde gelişmeler gösterdiği gözlenmektedir.
Avrupa genelinde büyüklük sıralamasında dördüncü
sırayı, Avrupa’da her yıl düzenlenen fuarlar arasında ise
en ön sırayı alan fuar Türkiye Ambalaj Endüstrisi’nin en
güncel ve kapsamlı durumunu yansıtan ana platformdur.
Sektörümüzün sergilendiği Fuarımızın eriştiği bu
büyüklük boyutlarının yanında küresel piyasalarda
tanınmışlığının da aynı ölçülerde sürdürülebilir biçimde
geliştirilmesi konularında çalışmalarımız devam
etmektedir.
Fuara katılan Ambalaj Sanayicileri Derneği üyelerine
özel indirimli fiyat uygulanmaktadır.
Ambalaj E-learnIng Programı:
Ambalaj ihtisas eğitimi açığının kapanmasında
yardımcı olmak amacı ile İngiltere Ambalaj Enstitüsü
(IoP UK) ile işbirliği içinde bir eğitim programımız
mevcuttur. Halen İngilizce olarak verilen internet
tabanlı bu programın 120 saatlik diploma ve 60
the packaging produced in production facilities of Turkish
Packaging Manufacturers in other countries than Turkey,
and which are introduced to the national and global
markets will be accepted within this scope.
One of the majör developments for Crescent and Stars
for Packaging Competition last year is our cooperation
protocol with Turkish Standards Institution. By the means
of this protocol, The Golden Packaging Competition of
TSE and Crescent and Stars for Packaging Competition of
ASD are combined.
With this competion it is aimed to create and
strengthen the corporate identity of packaged goods
produced in Turkey in international markets; to encourage
the brand owners and packaging manufacturers and their
packaged goods for practices and orijinal design which will
provide them with competitive power in global markets;
and additionaly encourage them step from follower
position to leading positions.
Packaging Manufacturers, Brand owners and Designers
can attend the competition separately or jointly in
following categories:
CompetItIon CategorIes
• Beverages
• Electronic and Electrical
Applianes
• Food
• Packaging Materials
• Home-AutomotiveOffice Appliances and
Commodities
• Packaging’s of Other Non
Food Products
• Industrial and Transport
Packaging
• Health and Beauty
Product
• Point of Sales Presentation
and Protection Articles
• Pharmaceutical and
Medical Products
• Flexible Packaging
• Graphical Design
Please visit www.ambalajyarismasi.com for more
information and competion results
InternatIonal PackagIng FaIr
Eurasia Packaging Istanbul-International Packaging
Exhibition that is held every year by the Turkish
Packaging Manufacturers Association in cooperation
with Reed TÜYAP is one of our important activities.
The exhibition that shall be held for the 19th time in
2013 has grown about 30 times since the first year.
While increasing number of companies attending the
exhibition has led to the enlargement of the exhibition
area; there are improvements in the exhibition
qualities. The exhibition that is the fourth in size in
Europe and the top among the exhibitions that are
held every year in Europe, is the main platform that
reflects the most current and comprehensive situation
of the Turkish Packaging Industry. We have been
working to improve in a sustainable manner the size
that the sector exhibition has reached as well as the
reputation that the exhibition has gained in global
markets. Special discounts are applicable for ASD –
members who participate in the exhibition.
PackagIng e-learnIng program
We have a training program in cooperation with
Institute of Packaging (IoP - UK) in order to fill the gap
in specialised packaging training. This internet-based
program which is provided in English has a 120-hour
module for a diploma and a 60-hour module for a
certificate. According to an agreement, it is possible for
Turkish students to attend this program which is provided
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
009
ASD Hakkında / About ASD
saatlik sertifika modülleri vardır. İngiltere’deki web
sitesinden yayınlanan programa yapılan anlaşma
uyarınca ASD aracılığı ile kaydolan Türk öğrencilere
çok özel; İngiltere’dekinin yaklaşık yüzde 60’ı
oranında bir fiyat uygulanmaktadır.
Bu yaşam boyu eğitim türündeki eğitim
programını tamamlayabilen e-öğrenciler ambalaj
üreten ya da kullanan endüstrilerde daha yukarı
seviyelerdeki ya da dağıtım zincirlerinin içindeki bir
şirketin ambalajla ilgili sorumluluk üstlenebilecekleri
bir pozisyonun teknik yönlerine hazırlanmaktadırlar.
Eğitimin başarı ile tamamlanması, dileyenler için
Loughborough ve Brunel Üniversitelerinde Ambalaj
Teknolojisi dalında Msc derecesi programlarına
katılabilme olanağı sağlamaktadır. İnternetin
sanal ortamında sürdürülecek eğitimin diploma
sınavı akredite uzmanlar gözetiminde Türkiye’de
yapılacaktır. Programın Türkçe sürümü için
çalışmalar sürdürülmektedir. 600 sayfaya yaklaşan
eğitim kitabının genel çevirisi tamamlanmış olup
halen web sitesinin çevirisine devam edilmektedir.
Üniversite-Sanayi İşbirlikleri:
Türkiye’de ambalaj dalında eğitim veren,
akademik çalışmalar yapan üniversitelerle işbirliği
geliştirilmektedir. Türkiye’de bu sahada yapılan
çalışmalar hakkında yaptığımız araştırmalarda
41 üniversitenin 12 farklı bölümünde 103 adet
ders verildiğini belirledik. Üniversitelerin ambalaj
konusunda gereksinebilecekleri bilgileri zaman
zaman konferanslar, paneller, çalıştaylar ve işletme
gezileri ile kendileri ile paylaşıyoruz.
ASD AMBALAJ AKADEMiSi
Öncelikle üyelerimizin mesleki bilgi ve
yeterliliklerini arttırmak ve geliştirmek amacı ile
çeşitli konularda seminerler düzenlemekteyiz.
Bu seminerleri genel Ambalaj Binamızda mevcut
salonumuz da ya da katılımcı sayısına bağlı olarak
dış mekânlarda düzenlemekteyiz.
Derneğimiz bünyesinde gelen taleplere göre;
Temel Plastik Malzemeler Eğitimi, Cam Ambalaj
Eğitimi, Karton Ambalaj Eğitimi, Fleksibıl Ambalaj
Eğitimi, Baskı Teknikleri Temel Eğitimi, Flekso
Baskı Teknikleri Eğitimi, Ambalaj ve Gıda Güvenliği
Eğitimi, Ambalaj Atıkları ve Çevre Mevzuatı,
Ambalaj Tasarımı ve Fikri Mülkiyet Hakları, Ambalaj
ve AB Mevzuatı Eğitimi, Ambalaj Sektöründe İyi
Üretim Uygulamaları, Hijyen Eğitimleri.
Ambalaj Literatürü Kütüphanesi:
Ambalaj ile ilgili konularda kaynak
oluşturmak amacıyla bir ihtisas kütüphanesi
oluşturmaktayız. Yaklaşık 3 yıldır süren
bu çalışmamız sonucunda mesleki ve
ekonomik içerikli yaklaşık 900 kitap, 1000’i aşkın firma
katalog/broşürü, 400’e yakın tanıtım CD’si, 200’e yakın
makale ve 2000’e yakın dergi birikmiştir. Bunların
üstüne her ay, 100’e yakın sürekli ve sürekli olmayan
yayın eklenmektedir. Daha kolay yararlanabilmesi
amacıyla kataloglama ve tasnif çalışmamızı yeniliyoruz.
Ambalaj Literatürü kütüphanemiz ambalaj dalında
araştırma veya mesleki çalışma yapacak herkese mesai
saatlerimiz dahilinde ücretsiz olarak açıktır. Hedefimiz
bu birikimi sanal ortama taşıyarak haftanın 7 günü 24
saat yararlanılabilir hale getirmektir.
010
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
from the UK-based website for prices that are about 60%
of those applicable in the UK when registration is made
through ASD. E-students who complete this training
program in the form of lifelong training are getting prepared
for the technical aspects of higher positions in industries
that produce or use packaging or any position where they
can take packaging related responsibility in a company
included in the distribution chain. Successful completion
of training means the opportunity to attend M.S. degree
programs in the Department of Packaging Technology in
Loughborough and Brunel Universities. Diploma exam of
the training that will take place over the internet shall be
performed by accredited experts in Turkey. Turkish version
of the program is in progress. General translation of the 600page training book is complete and currently the website
is being translated. The program which is expected to be
completed until the end of 2012 will accept participants in
Turkish language in the first half of 2013.
UnIversIty – Industry cooperatIon
Cooperation is being established with universities in
Turkey that give training and carry out academic work in
packaging area. In the researches that we made about the
work done in Turkey in this field, we found that there are 103
different courses given in 12 departments of 41 universities.
We share information that universities may need about the
subject of packaging. Time to time, we try to contribute
with conferences, panels, workshops and operation tours.
We plan to expand this work, which in the past period was
carried out mostly at local level, to an increasingly wider
geography.
ASD PACKAGING ACADEMY
We are organising seminars on several subjects in
order to increase and develop the vocational knowledge
and competencies of our members. We are holding
these seminars in our hall in the general Packaging
Industry building or in other venues depending on the
number of participants. Some of these seminars are as
follows:
Some of these trainings and seminars are as follow;
Basic Plastic Materials Trainings, Glass Packaging Trainings,
Carton Packaging Trainings, Flexible Packaging Trainings,
Printing Techniques Basic Trainings, Flexo Printing
Tecniques Trainings, Packaging and Food Safety Trainings,
Packaging Waste and Enviroment Legislation, Packaging
Design and Intellectual Property Rights, Packaging and EU
Legislation Training, GMP Manufacturing Trainings, Hygiene
of Packaging Trainings.
PackagIng LIterature LIbrary
We are building a specialised library to have sources
about packaging-related matters. As a result of our work
that lasted about 3 years, we gathered 900 books with
professional and economic content, more than 1.000
company catalogues/brochures, about 400 promotional
CD’s, 200 articles and 2000 magazines. These are
enhanced every month by about 100 regular and nonregular publications. In order to make the sources more
easily accessible, we are renewing our catalogue and
classification. Our Packaging Literature library is open
free of charge within working hours to everyone who
wants to carry out research or professional study about
packaging. Our aim is to transfer this collection to cyber
environment to make it accessible 7/24.
Kamu ile İlişkiler:
Sanayimizin, AB mevzuatına paralel uygulamaya giren
uyum çalışmaları içinde olabildiğince kısa sürede ve etkin
olarak bilgilendirilebilmesi için Bakanlıklarca düzenlenen
programlarda yer alıyoruz. Bu programlardan edinilen
bilgileri üyelerimizle paylaşıyoruz. Keza üyelerimizden
gelen yasal süreçler ve uygulamalar ile le ilgili talepleri
ilgili merciler nezdinde çözümlemeye çalışıyoruz.
Uluslararası İlişkiler:
Gerek sektörümüzün kurumsal kimliğinin oluşturularak
geliştirilmesi çalışmalarımız kapsamında, gerekse küresel
ölçeklerdeki gelişen konularda edilgen değil etkin
olabilmek amacıyla, Derneğimize ve misyonumuza
uygun uluslararası kuruluşlara üye oluyoruz.
l WPO - World Packaging Organization
(Dünya Ambalaj Örgütü)
l IAPRI - International Association of Packaging
Research Institutes (Uluslararası Ambalaj Araştırmaları
Enstitüleri Birliği)
l APF - Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj
Federasyonu)
l Ambalaj Dünyası dergimizin Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Aslıhan Arıkan; IPPO (International Packaging
Press Organization), Uluslararası Ambalaj Basını
Organizasyonu üyesidir.
l SPE – Society of Plastic Engineers, (Plastik
Mühendisleri Birliğinin) Plastik
sanayinde mesleki eğitim ve araştırmalar konusunda
faaliyet gösteren çalışma alanı, ambalaj sanayimizin
de önemli bir payını kapsamakta olduğundan
Amerika kökenli bu meslek kuruluşunun Türkiye’de
örgütlenmesine yardımcı olmaktayız.
ASD- WEB Sitesi:
2001 yılından bu yana faaliyette olan web sitemizin
adresi www.ambalaj.org.tr dir. İsteyen üyelere e-posta
adresi ve web tanıtımı imkânı sunulmaktadır. Web
adresimiz günlük ortalama 1.000’e yakın ziyaret
almaktadır. Bu ziyaretçi sayısı sektör için önem arzeden
dönemlerde 3.000’e yaklaşmaktadır.
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması:
ASD ve Reed TÜYAP işbirliğinde Ambalaj Tasarımı
Ulusal Öğrenci Yarışması yapılmaktadır. Her sene
tekrarlanarak para ödülü verilen bu ulusal yarışma
ile tasarım eğitimi alan Türk öğrencilerin ambalaj
tasarımı alanında proje geliştirmelerinin teşvik edilmesi,
tasarımcılar ve tasarımcı adayları arasında ambalaj
sektörüne ilginin arttırılması, endüstri ile tasarımcılar
arasında bir arayüzün temelinin oluşturulması, üniversitesanayi işbirliği, tam zamanlı istihdam, hatta donanım
bağışları, araştırma fonu sağlanması ve deneyim
paylaşımı ile sonuçlanacak programların geliştirilmesine
duyarlılıklarının arttırılması amaçlanmaktadır.
GOVERNMENT RelatIons:
We are getting involved in programs organised by
Ministries in order to have our industry be informed quickly
and effectively as part of the harmonisation work that is
carried out parallel with the EU legislation. We are sharing
with our members the information that we obtain from
these programs. We are also trying to answer our members’
requests about legal processes and practices with the help of
related authorities
InternatIonal RelatIons:
We are getting membership for international organisations
that are suitable for our association and mission in order to
be active both in the framework of our efforts to establish
and develop an institutional identity for our sector and in the
matters at the global scale. Being an active member of
l WPO - World Packaging Organization
l IAPRI - International Association of Packaging Research
Institutes
l APF - Asian Packaging Federation
l The Editor in Chief of our Packaging World magazine have
become members of IPPO – International Packaging Press
Organization.
l Since the field of activity of the SPE – Society of Plastic
Engineers involving the vocational education and
researches in plastic industry includes a major part of our
packaging industry, we are helping this American-based
professional organisation to establish itself in Turkey.
ASD - WEB sIte:
www.ambalaj.org.tr is the name of our website which has
been active since 2001. This website allows the promotion
of members at international level. Members may have an
e-mail address and web promotion opportunity upon request.
There about nearly 1.000 visitors to our website everyday. This
number becomes 3.000 at times when there are exhibitions or
packaging regulations or similar occasions.
PackagIng DesIgn NatIonal Student CompetItIon:
ASD works in cooperation with Reed TÜYAP to organise
Packaging Design National Student Competition. This national
competition which is repeated every year to give monetary
awards aims to encourage Turkish students who get design
education to develop packaging design projects, to increase
the interest for packaging sector among designers and designer
candidates, to lay the foundation of an interface between
industry and designers, to increase the sensitivity for the
development of programs that will result in university-industry
cooperation, full-time employment, hardware donations, supply
of research funds and experience exchange. And the ultimate
objective is to develop a packaging industry that will
contribute to the locally produced merchandises
find a place in domestic and foreign markets;
and to gain competitive power through the
added value achieved by original and correct
packaging applications.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
011
ASD Hakkında / About ASD
Ambalaj Bulteni
PACKAGING BULLETIN
Yönetim Kurulu / Board of DIrectors
Dernekte Konumu / Position in the association
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of Board
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. / Deputy Chairman of Board
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
WorldStar Student
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen
Worldstar Student Ambalaj Tasarım Yarışması, dünyanın
önde gelen öğrenci yarışmalarından biridir. Ambalaj
Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen Ulusal
öğrenci yarışmasına katılan ve yeterlilik sertifikası alan eserlerin
katılabildiği yarışma ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime
geçmenizi rica ederiz. [email protected] Tüm ambalajları
kapsayan bir yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışmamız, WPO tarafından düzenlenen WorldStar Student
yarışmasına ülkemizden katılabilen tek yarışmadır.
Yönetim Kurulu:
ASD Yönetim Kurulu kendi imalat dallarının önde
gelen kuruluşlarında profesyonel ya da işveren yönetici
konumundaki kişilerden oluşmaktadır. ASD nin geniş kapsamlı
çalışma alanının doğal bir sonucu olarak da Yönetim Kurulu
üyeleri, ASD’deki görevleri yanında ambalaj sanayinin
farklı meslek gruplarını oluşturan derneklerde de yönetici
konumundadırlar. Böylece homojen bir işbirliği ve genel
konularda konsensüs sağlanabilmektedir.
Derneğimize üyelik için temel koşullar:
Üyelik için ana koşul, üye adayının Dernekler Kanunu’nda
aranan şartların yanı sıra, ambalajla ilgili imalatta bulunan
ya da ambalaj sektöründeki üretimlerin gerçekleşmesine
katkıda bulunan kuruluşların sahibi ya da o kuruluşu kanunen
temsile yetkili bir yönetici kişi olmasıdır. Bir kuruluştan
en fazla iki yönetici derneğimize üye olabilir. Dilenirse
Derneğimiz’e tüzel kişilik olarak da üye olunabilir. Hatta
tüzel kişi üyelikleri tavsiye etmekteyiz. Üyeler yayınlarımızı
ve yukarıda belirtilen diğer hizmetleri ücretsiz alırlar. Eğitim
Programlarına öncelikli olarak katılırlar, ilan, fuar ve diğer
konularda önemli oranlardaki indirimlerden yararlanırlar.
Türkiye Ambalaj Sanayi Kataloğunda web sayfaları ilk iki
sürümde ücretsiz yayınlanır.
012
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Adı Soyadı / Name Surname
Sadettin Korkut
Zeki Sarıbekir
Serdar Başarır
Zeki Levi
Oktay Duran
Aydın Okay
Cemal Ayla
Murat Özadam
Kazım Gamgam
Mustafa Tacir
Hakan Özhuy
WorldStar Student
The 2012 projects which won the first three places at the
WorldStar Student, an international student packaging design
competition organized by the World Packaging Organization
(WPO) every year, were all designed by Turkish students. All
winner students are encouraged to participate in “WorldStar
Student” competition organized by World Packaging
Organization(WPO).The participation fee for such conpetition shall
be paid by the organiser.Detailed information can be obtained
from [email protected]
Board Members:
ASD Board consists of members who are professionals or
employer managers in the leading companies of its manufacturing
branches. As a natural result of the wide activity area of ASD,
Board Members, besides performing their duties in ASD, occupy
managing positions in associations that are related to different
professional groups of packaging industry. Therefore it is possible
to achieve a homogeneous cooperation and consensus in general
matters.
PrerequIsItes for AssocIatIon MembershIp:
The main prerequisite for membership is that the applicant must
meet the requirements listed in the law of associations and must
be the owner or the legal representative in managing position
of a company that has packaging related operations. Maximum
two managers from a company can be accepted for association
membership. It is also possible to become a member of the
association in the form of juristic personality. Juristic personality
memberships are even encouraged. Members can obtain our
publications and the above mentioned services either free of
charge or for a very low price. They have priorities in attending the
training programs and pay discounted prices for announcements,
exhibitions and other events. They can have their web pages
published free of charge in the first two editions of the Turkish
Packaging Industry Catalogue.
ASD’ye Üye Olmak için 10 Sebep
Avrasya Ambalaj
İstanbul Fuarı’na
indirimli katılım
Ambalaj Dünyası ve
Pack Converting
dergilerine ücretsiz
abonelik, reklamlarda
indirim ve firma
haberlerinin yayınlanması
Duyuru (Ambalaj Bültenie-bülten) hizmetinden
faydalanmak
Bilgilendirme
çalışmaları
Türkiye Ambalaj
Sanayi Katalogundan
yararlanmak ve bu
katalogda yer almak
Ambalaj Literatürü
Kütüphanesi
hizmetleri
Yayınlarımızdan
ücretsiz olarak
yararlanmak
ASD Ambalaj
Akademisi’nden
yararlanmak
ASD Üyelerine Özel Web
Sayfalarına erişim hakkı
Organizasyonlara
ücretsiz katılım
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ASD’nin üyelerine sağladığı önemli bir imkan, Reed TÜYAP’la yaptığı işbirliği
neticesinde, her yıl düzenlenen “Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı”na
katılımda ASD üyelerine önemli oranda indirim uygulanmasıdır.
Üç ayda bir yoğun mesleki ve teknik içerikli olarak yayınladığımız Ambalaj Dünyası ve
Pack Converting dergilerinde üyelerimizle ilgili bilgi ve haberleri de yayınlamaktayız.
Dergiye reklam vermek isteyen Dernek üyeleri indirimli reklam tarifelerinden
yararlanmaktadır. Dergide ayrıca Üye firmaların tanıtım yazıları da yayınlanmaktadır.
Üyelerimiz, gerek ambalaj sektörü gerekse ilgili olabilecek diğer tüm sektörleri
ilgilendiren teknik, yasal, kamu veya özel sektöre yönelik çeşitli konularda
duyuru, takip ve benzeri bilgilendirme hizmetinden faydalanmaktadır.
Yurtdışı ve yurt içi etkinliklerde açılan stantlarda üyelerimize ve üyelerimiz hakkında
bilgi isteyenlere bilgilendirme yapılmaktadır. Araştırılması istenen konularda araştırma
yapılarak öncelikli olarak Üyelerimiz bilgilendirilir. Ambalaj sektörümüze ilişkin
Ambalaj Atıklarının Yönetimi, Gıda Güvenliği ve Hijyen ile ilişkili yasal mevzuat, AB ve
diğer ülkelerdeki ambalaj ilgili tüm yasal mevzuat ile ilgili gelen sorular için gereken
araştırma ve incelemeler yapılarak en kısa zamanda bilgilendirme yapılmaktadır.
Her yıl güncellenen veri bankasında ayrıcalıklı yer verilerek üye
firmaların bilgileri Türkçe ve ingilizce olarak yayınlanmaktadır. Katalog
üyelere ücretsiz olarak gönderilmektedir.
Ambalaj ile ilgili konularda kaynak oluşturmak amacıyla Derneğimiz tarafından
oluşturulan ihtisas kütüphanemizden Üyelerimiz copyright kurallarına uymak
koşulu ile ücretsiz olarak yararlanabilmektedirler.
Ambalaj sektörümüz ile ilgili kitap ve benzer yayınlar üyelerimize ücretsiz olarak gönderilmektedir. Sektörde teknik
kitaplar ve benzeri literatürü çeviriler yapılıp, özgün yazım veya diğer yöntemlerle üretilerek; Üyelerimize ücretsiz veya
özel fiyatla gönderilmektedir. Bu yayınlar şunlardır: l Hijyen Esasları ve İyi Üretim Uygulamaları Kılavuzu l Ambalaj
Standartlarını Kullanma Kılavuzu l Gıda Ambalajlama Teknolojisi Kitabı l Ambalaj ve Çevre Hakkında Bilmemiz
Gerekenler Kitapçığı l Sert Plastik Ambalajlar Kitabı l Fleksibıl Ambalajlar Kitabı l Ambalaj Makineleri İçin Teknik
Dokümantasyon Rehberi l VI. Uluslararası Ambalaj Kongresi Kitabı l Ambalaj Teknolojisinin Temel Prensipleri Kitabı
Üyelerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerini arttırmak ve geliştirmek amacı ile çeşitli
konularda eğitimler ve seminerler düzenlemekteyiz. Yaz ayları dışında, Dernek
merkezimizde, geniş katılımlı seminerlerde ise dışarıda, her ay ortalama 2 seminer/eğitim
verilmektedir. Sektörde teknik, yönetim, pazarlama veya diğer amaçlarla gereksinilen
konulardaki bu eğitimler; konularında uzman olan eğitimciler veya danışmanlar tarafından
Üye firmalara ücretsiz veya çok özel fiyatlarla organize edilmektedir.
Büyük bir ilgi ile ziyaret edilen ve tamamı Türkçe ve İngilizce içerikli www.ambalaj.org.tr
adresli web sitemizde yer alan ve şifre ile girilen Üyelerimize özel sayfalar şunlardır:
l 3 Aylık Dış Ticaret Raporları l Sektörel Analizler (ISO, TIM) l Türkiye Ambalaj Sanayi Raporu
l Patent, Faydalı Model & Endüstriyel Tasarım Tescilleri l T.C. Resmi Gazete Duyuruları
Derneğimiz üyeleri büyük bir özenle organize ettiğimiz etkinliklerimiz Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışması Ödül Törenleri, ASD İftar Yemekleri, Özel Davetler ve
Toplantılara ücretsiz katılabilmektedirler. Hizmetlerimizle ilgili görüşleriniz ve
ASD Üyeliğine başvuru koşulları için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.
[email protected]
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
013
Başkanın Yazısı
Sadettin Korkut
Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamız Küreselleşiyor,
Dünya Ambalaj Ay Yıldızlarını Seçiyor
Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
Başta Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamız ve Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarımız olmak üzere, Derneğimizin
etkinlikleri Ambalaj Sektörümüzün katma değerli
ürünlerle sürdürülebilir gelişmesine katkı yapmaya
devam ediyor.
Bu yıl beşincisini gerçekleştirdiğimiz Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışmamızda Altın, Gümüş, Bronz ve
Yetkinlik ödülü almaya hak kazanan 98 ambalajın
dereceleri, 5 Eylül 2014 tarihinde, yaklaşık 500
davetlinin ağırlandığı Conrad Hotel İstanbul’da
gerçekleştirilen ve büyük beğeni toplayan bir Ödül
Töreninde ilan edildi. Ödül gecesine sponsorluk
desteğinde bulunan Sarten Ambalaj, Anadolu
Cam, Özge Plastik, Özler Plastik, Marketing Türkiye,
TEB KOBİ TV, Ambalaj Dünyası, Pack Converting
ve Ambalaj Bülteni’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Yarışmamıza katılan ve sektörümüzün gelişmesine
katkıda bulunan marka sahiplerini, tasarımcıları ve
ambalaj üreticilerimizi bir kez daha tebrik ediyoruz.
Köklü kurumumuz TSE’nin yöneticileri de ödül
gecemizde bizleri yalnız bırakmayarak yarışmamıza
olan desteklerini bir kez daha ifade göstermişlerdir.
Yarışmada TSE işbirliğinde, Altın Ödül alanlar
arasından 3 adet Altın Ambalaj ödülü de seçilmiştir.
Ambalaj sektörümüzün birlik ve beraberlik içerisinde
daha da üstün başarılar elde edeceğine olan
inancımız kuvvetlenmiştir.
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nda ödül alan 98
ürün sahibi dilerlerse üyesi bulunduğumuz Dünya
Ambalaj Örgütü (WPO) yarışması WorldStar’a ve
Asya Ambalaj Federasyonu (APF) yarışması AsiaStar’a
katılmak üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Dünya
014
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
genelinde WPO ve APF üyesi ülkelerin tamamı
tarafından desteklenen ve ASD olarak jürisinde yer
alarak oy kullanacağımız bu uluslararası yarışmalara
başvuru yapılmasını önemle tavsiye ediyoruz. Türkiye
Ambalaj Sektörümüzün geldiği noktayı tüm dünyaya
göstermemiz gerektiğine inanıyor ve yarışmaya
katılım konusunda ödül kazanan marka sahipleri,
tasarımcılar ve ambalaj üreticilerimizin desteklerini
bekliyoruz.
Ulusal bir marka haline gelen Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışmamızı önümüzdeki yıldan itibaren küresel bir
marka yapmak üzere çalışmalara başladığımızın
müjdesini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yarışmamız,
2015 yılında, yurt dışından ürünlerin de katılımıyla
uluslararası kapsamda organize edilmeye
başlanacak ve Dünya Ambalaj Ay Yıldızları seçilecek.
Vizyonumuz, önümüzdeki beş yıl içerisinde, seçkin,
ulusal bir marka haline gelen yarışmamızı ilk olarak
Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika
ve Türk-i Cumhuriyetleri kapsayacak şekilde önce
bölgesel, daha sonra ise uluslararası bir yarışma
haline getirebilmek için var gücümüzle çalışmaktır.
Ambalaj Sektörümüzün yurtiçi ve yurtdışı
pazarlarda gelişmesine önemli katkısı olduğunu
düşündüğümüz ASD ve Reed Tüyap işbirliği ve
AMD, ESD, KASAD, MASD, OMÜD ve SEPA sektör
derneklerimizin destekleri ile düzenlediğimiz diğer
etkinliğimiz, Avrasya Ambalaj İstanbul 2014 Fuarımız,
bu yıl 20. Yaşını kutlayarak, 18 – 21 Eylül tarihleri
arasında, yaklaşık 85 ülkeden 5.000’in üzerinde
yurtdışından alıcı ve 50.000’in üzerinde ziyaretçi
ile gerçekleştirilecektir. İstikrarlı büyümesini 20 yıl
boyunca devam ettiren fuarımızın ulaşmış olduğu
nokta gurur vericidir. Avrasya Ambalaj İstanbul
Fuarına ara vermeden 20 yıldır katılmış olan
firmalarımızı tebrik ediyoruz.
Fuar kapsamında, ASD ve Reed Tüyap
işbirliğinde düzenlediğimiz 10. Ambalaj Tasarımı
Ulusal Öğrenci Yarışması 2014’ün Ödül Töreni
de organize edilecektir. Kazanan öğrencilerimizi
şimdiden kutluyorum. İlk üç dereceyi alan
öğrencilerimiz ayrıca “ASD & TÜYAP Öğrenim
Bursu” ile öğrenim hayatları boyunca yılda 12
ay burs da kazandılar. Bu yıl ödül ve sertifika
almaya hak kazanan 17 öğrenci projesinin
sahipleri dilerlerse WPO tarafından düzenlenecek
uluslararası öğrenci yarışması WorldStar Student
ile APF tarafından organize edilecek AsiaStar’a
katılabilecektir. Uluslararası yarışmaya katılmayı
düşünen öğrenci kardeşlerimizin, bu yıl da önceki
yıllarda olduğu gibi üstün başarılara ulaşmalarını
yürekten diliyorum.
Avrupa’nın her yıl düzenlenen en büyük Ambalaj
Fuarı olan fuarımız, ülkemizin Avrasya’nın ambalaj
merkezi olacağının da göstergesidir. Ortak aklın ve
sektörel birlikteliğin sonucunu başarıyla alıyoruz.
Katılımcılarına ve ziyaretçilerine başarılı bir fuar
geçirmelerini dilerken; fuarımıza olan ilgiyi artırmaya
çalışan ekiplerimize de katkılarından dolayı teşekkür
etmek istiyorum.
Değerli Üyelerimiz ve Meslektaşlarımız,
2012 yılında 14 milyar dolar büyüklüğe ulaşan
sektörümüzün 2013 yılı hacmini 16,2 milyar dolar
olarak hesaplamaktayız. 2013 yılı ihracatı 3,6 milyar
dolar Türkiye Ambalaj Sektörümüzün 2014 ilk 6
aylık ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre
miktar bazında yüzde 3, değer bazında yüzde
10 artış göstererek yaklaşık 1,96 milyar dolara
ulaşmıştır. Sektörümüz, Türkiye’de katma değerli
ihracat yapan, dış ticaret açığı vermeyen ve ülkemiz
ekonomisine pozitif katkı sağlayan sektörlerden
birisidir.
İSO İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan
Türkiye’nin Birinci 500 + İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu (İSO 1000 Firma) arasında 2013 yılında 30’u
ASD üyesi olmak üzere 53 ambalaj firması yer aldı.
Ambalaj Sektörünün yıllık değişimine
bakıldığında; İSO 1000’de yer alan firmaların
sayısının 54’ten 53’e düştüğünü, bu 53 firmanın
gerçekleştirdiği üretimden satışların yaklaşık yüzde
8,04 arttığı; dönem karının yüzde 5,35, ihracatın
yüzde 9,8 ve çalışan sayısının yüzde 10,72 azaldığı
görülmektedir.
Ambalaj sektöründeki firmaların 2013 İSO
Birinci 500 + İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
firmalarının üretimden satışlarının yüzde 3,5; Dönem
Karlarının yüzde 2,1; İhracatlarının yüzde 2,6 ve
Çalışan Sayılarının ise yüzde 2,4’ünü oluşturduğu
anlaşılmaktadır.
Ekonomide ve iş dünyasında sürdürülebilir
büyüme ancak iyi yetişmiş, teknik bilgi ve
beceriye sahip ve kendini hayat boyu geliştirmeye
hazır nitelikli insan kaynağı ile gerçekleşebilir.
Sektörümüzün eğitim ihtiyaçlarını tek bir çatı altında
toplamayı amaçlayan ASD Ambalaj Akademisi’nde
Fleksibıl Ambalajlar, Baskı Teknikleri, Gıdalarda Raf
Ömrü ve Hijyen Esasları & İyi Üretim Uygulamaları
konularında teknik eğitimler verilmeye başlandı.
Sektörümüzün deneyimli profesyonellerinin
verdikleri bu eğitimlere katılımlarınızı bekliyoruz.
Türkiye’deki ilk sektör müzelerinden birisi
olacak olan Ambalaj Müzesi Projemizin ilk bölümü
olan Ambalaj Sanal Müzesine katkılar devam
ederken; bir süredir hayata geçirmeye çalıştığımız
bu projemize ambalaj kullanan tüm sektörlerden
ürün desteğinde bulunmalarını beklediğimizi de
hatırlatmak istiyoruz.
Derneğimiz tüzüğü uyarınca üç yılda bir yapılması
gereken 11. Olağan Genel Kurulumuzu 19 Temmuz
2014 Cumartesi günü gerçekleştirdik. Yönetim ve
Denetleme Kurullarında seçim yapılarak, 2014 - 2017
döneminde görev üstlenen üyelerimiz belli oldu.
Bir önceki dönem Yönetim Kurulu aynen görevine
devam ederken, sektör değiştirdiği için ayrılan bir
arkadaşımızın yerine yine aynı sektörü temsilen bir
arkadaşımız aramıza katılarak, Ambalaj Sanayinin
farklı meslek gruplarını temsil edebilme şartına
da özellikle dikkat edildi. Yönetim Kurulumuzdaki
çok değerli arkadaşlarımla birlikte bizleri yeniden
bu göreve layık bulan Değerli Üyelerimize
teşekkürlerimizi sunar; Ambalaj Sektörümüzü daha
da yükseltecek çalışmaları gerçekleştirmeye devam
edeceğimizi belirtmek isterim.
Hepinize başarılı bir fuar diliyorum.
Yaklaşan Kurban Bayramınızı ve Cumhuriyet
Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, ailelerinizle
birlikte sağlık ve mutluluklar dilerim.
Selam ve Saygılarımla,
Sadettin Korkut
Yönetim Kurulu Başkanı
Ambalaj Sanayicileri Derneği
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
015
ASD Haberler
Sadettin Korkut
Re-elected ASD
Chairman
Packaging Manufacturers Association
(ASD) held its 11th Ordinary General
Assembly and Sadettin Korkut was
re-elected the Chairman of ASD by
unanimous vote. Korkut will serve as
the chairman for another 3 years.
Sadettin Korkut, Yeniden
ASD Başkanı Seçildi
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 11. Olağan Genel Kurulu
tamamlandı. Genel Kurul’da Sadettin Korkut, oybirliği ile
yeniden ASD Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Korkut, 3 yıl
daha başkanlık görevini yürütecek.
1
Oybirliği ile seçilen Yönetim Kurulu:
992 yılında 39
Elected with unanimous vote, the Board of Directors consisted of the following members:
üye ile kurulan
Sadettin Korkut- Yönetim Kurulu Başkanı
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
ve halen 215
SARTEN AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.
Zeki Sarıbekir-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
kurumsal
ve bireysel üyesi
KONBAŞ AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Serdar Başarır-Sayman Üye
bulunan ASD’nin
Aydın Okay
CAN HASSAS KÂĞIT SAN. VE TİC. A.Ş.
11. Olağan Genel
Cemal Ayla
AYMAKSAN AYLA MAKİNE A.Ş.
Kurulu 19 Temmuz
Hakan Özhuy
JOKEY PLASTİK İSTANBUL SAN. VE TİC. A.Ş.
Cumartesi günü
Kazım Gamgam
POŞETSAN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
gerçekleştirildi. Türkiye
Murat Özadam
ÖZLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ambalaj sanayinin
Mustafa Tacir
SÜMER PLASTİK VE KAĞIT SAN. A.Ş
gelişmesine katkıda
bulunmayı, sektöre
Oktay Duran
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
kimlik kazandırmayı,
Zeki Levi
DEREN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.
ulusal ve uluslararası
küresel rekabetteki payımızı her geçen yıl
platformlarda sektörün
artırıyoruz.” Türkiye’nin 2023 hedeflerinin
temsil edilmesini hedefleyen ASD’nin
gerçekleştirilmesinde Türkiye Ambalaj
Yönetim Kurulu Başkanlığına Petkim
Sanayinin kilit sektörlerden biri olduğunu
Genel Müdürü Sadettin Korkut oybirliği ile
vurgulayan ASD Başkanı Korkut “2013
yeniden seçildi. Genel Kurulda söz alan ASD
yılında 3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştiren
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut,
sektörümüz, dış ticaret açığı vermeyerek
dünyada ambalaj sektörünün yaklaşık 670
ülke ekonomisine pozitif katkı sağlamayı
milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştığını
sürdürüyor. Sektör olarak 2023 yılına dek
belirtti ve “16 milyar dolar büyüklüğe
pazar büyüklüğümüzü 16 milyar dolardan
ulaşan sektörümüzün yaklaşık 250 milyar
30 milyar dolara; kişi başı tüketimi 190
dolarlık bir pazarı etkilediği tahmin ediliyor.
dolardan 300 dolara; ihracatımızı ise 3,6
Sektörümüzün dünya ambalaj pazarındaki
milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarmak
payı küçük görünmekle birlikte büyük bir
için kararlılıkla çalışıyoruz. ASD olarak bu
potansiyeli de beraberinde taşıyor.” diye
hedeflere ulaşılmasına katkı sağlamaya ve
konuştu.
liderlik yapmaya devam edeceğiz.”
Türkiye’de ambalaj sektörünün dünya
Genel Kurul’da aynı zamanda ASD’nin
ortalamasının üstünde bir büyüme elde
yeni
Yönetim Kurulu seçildi. ASD’nin geniş
ettiğine dikkat çeken Korkut, sözlerine şöyle
kapsamlı çalışma alanının doğal bir sonucu
devam etti: “Artan refah ve şehirleşmeyle
olarak Yönetim Kurulu üyelerinin, ASD’deki
birlikte Türkiye’de son 10 yılda ambalaj
görevleri yanında ambalaj sanayinin farklı
tüketimi 2 kat arttı. 2012 verilerine göre
meslek gruplarını oluşturan derneklerde
Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketimi
yönetici konumunda olmasına önem verildi.
190 dolar seviyelerine ulaştı. Ambalaj
Böylece homojen bir işbirliği ve genel
sektörü olarak Avrasya Ambalaj Merkezi
konularda tüm sektörü kapsayan konsensüs
olma vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu
sağlanabilmesi hedeflendi.
nedenle katma değerli üretim yaparak
016
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
ASD, which was established in 1992
by 39 members and which has 215
individual and corporate members
today, held its 11th Ordinary General
Assembly on 19 July 2014. Mr. Sadettin
Korkut, the General Manager of Petkim,
was elected the Chairman of ASD, whose
primary objective is to contribute to
the development of Turkish packaging
industry, to give it an institutional
identity, and to represent the industry on
national and international platforms.
ASD Chairman Sadettin Korkut took
the floor at the General Assembly and
said that the packaging industry had
reached a market size of $670 billion in
the world. He added: “The market size
of our industry reached $16 billion in
Turkey, which we believe affects a $250
billion market. Our share in the world
market may seem small, but it has great
potential.” Mr. Korkut also said that the
packaging industry achieved a growth
higher than the world average, adding:
“As welfare and urbanization increased,
the package consumption doubled in
Turkey in the last decade. According to
2012 data, the packaging consumption
reached $190 per person. Our industry
aims to become the Eurasia Packaging
Center in the future. Therefore, we
manufacture products with added value
and increase our share in the global
competition every year.”
ASD Chairman Korkut also stated
that Turkish Packaging Industry would
be one of the key industries that would
help Turkey to achieve its 2023 goals:
“Our sector, which achieved $3.6 billion
export in 2013, did not cause any foreign
deficit, and contributing to the economy
of our country. We are working very
hard to increase the size of our industry
from $16 billion to $30 billion, individual
consumption from $190 to $300, and
our export from $3.6 billion to $10 billion
by 2023. As ASD, we will continue to
contribute to the achievement of these
goals and to lead the way.”
The Board of Directors was also
elected at the General Assembly. For
the election, it was made a priority to
choose a Board from members who
also occupied managerial positions at
associations that comprised different
professions in the packaging industry.
The objective here was to achieve a
homogenous cooperation among the
members and to create a consensus
concerning general subjects that
encompassed the entire industry.
ASD Haberler
Ambalaj sektörü katma değere odaklandı
CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut, Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan cari açığı düşürmenin
yolunun katma-değerli üretimi merkezine alan, inovasyon temelli bir ekonomi anlayışından geçtiğine dikkat çekti ve
ambalaj sektörünün dış ticaret açığı vermeyerek ülke ekonomisine katkı pozitif katkı sağladığını belirtti. Küresel ambalaj
endüstrisinin 2016 yılında 820 milyar dolarlık bir ciroya ulaşacağı tahmin edildiğini belirten ASD Başkanı Korkut’a göre
ambalaj sektöründe dengeler değişiyor. Ambalaj tüketiminde Yükselen Ekonomiler Sektörü Sırtlayacak.
A
mbalaj Sanayicileri Derneği
(ASD) 10 Eylül 2014 tarihinde
düzenlediği basın toplantısıyla
sektörün 2013 performansını,
2014 hedef ve projelerini masaya yatırdı.
Toplantıda konuşan ASD Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut, Türkiye’nin en
önemli sorunlarından biri olan cari açığı
düşürmenin yolunun katma-değerli
üretimi merkezine alan, inovasyon temelli
bir ekonomi anlayışından geçtiğine dikkat
çekti ve ambalaj sektörünün dış ticaret
açığı vermeyerek ülke ekonomisine katkı
pozitif katkı sağladığını belirtti.
Günümüzde ambalajın yaşamımızın
her alanında yer alan vazgeçilmez bir ürün
haline geldiğini vurgulayan Korkut şöyle
konuştu: “Hevesli satıcıların, acımasız
alıcıların olduğu ve yoğun rekabetlerin
yaşandığı pazarlarda ürünlerin giysisi
olan ambalaj markalara ve ürünlere
değer katıyor. Vaatleri olan markalar
daha çevreci, daha akıllı ve daha inovatif
ambalaj tasarımlarıyla rekabette bir
adım öne geçiyor. Ambalaj, ürünleri
tüketicilere ulaştırmanın en önemli
aracı, küresel iş yapma sürecinin de en
önemli unsurlarından biri haline geldi.
Günümüzün rekabet koşullarından
ambalajsız ihracat yapmak artık mümkün
değil. Ambalajlı ürünler hijyen ve sağlık
018
PACKAGING WORLD
açısından insanlara verilen önemin bir
kanıtı ve göstergesi konumunda. Ambalaj
her türlü ürünü izlenebilir kılıyor. Kayıt
dışını ortadan kaldırıyor, ülke ekonomisine
katkı sağlıyor.”
Ambalaj Sektörü Dış Ticaret
Fazlası Veriyor
Ambalaj sektörünün 2013 yılında 16,2
milyar dolar büyüklüğe ulaştığını
ifade eden Korkut’a göre bu
hacim aslında 220-280 milyar dolar
civarındaki bir ekonomiyi mümkün
kılıyor. “2014 yılında sektörün 18-19
milyar dolar pazar büyüklüğüne
ulaşmasını bekliyoruz” diye konuşan
ASD Başkanı Sadettin
Korkut, sektörün
gerçekleştirdiği
ihracatla da ülke
ekonomisine katkı
sağladığının altını
çizdi ve ekledi:
“Ülkemizin
en önemli
sorunlarından biri
olan cari açığı
düşürmenin yolu
katma değeri
yüksek üretimden
geçiyor. Ambalaj
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
sektörü, Türkiye’de katma değerli ihracat
yapan ve dış ticaret açığı vermeyen
sektörlerden biri konumunda… 2013
yılında 183 ülkeye ürün satan sektörümüz
3,6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye ambalaj sektörü 2014 yılının ilk
altı ayında ise 1,96 milyar dolar ihracat
yaparak istikrarlı büyümesini sürdürdü.
Bölgesel olarak bakıldığında
AB pazarı, Ortadoğu ve
Kuzey Afrika, Kafkaslar ve
Balkanlar gibi çevre bölgeler
güçlü olduğumuz pazarlar.
Almanya, Irak, İngiltere,
Fransa, İran, Hollanda, İtalya,
İsrail, Azerbaycan ve Rusya
Federasyonu ihracatta ilk
10 sırayı alan ülkeler
oldu. Ambalaj
türüne göre
genel toplamlara
bakıldığında plastik
ambalajların yüzde
69’luk payla ilk
sırada yer aldığı,
ikinci sırada ise
yüzde 20 ile
kâğıt/karton
ambalajların yer
aldığı görülüyor.
Türkiye ambalaj
ASD Haberler
yaklaşık yüzde 3 civarında olacağı
öngörülüyor. Gelişmekte olan ülkeler
arasında hızlı şehirleşme, yapı ve inşaat
sektörlerine yapılan yatırımlar, orta sınıfın
çok hızlı büyümesi gibi faktörlerin etkisiyle
Çin, Hindistan, Brezilya ve Rusya’dan
oluşan BRIC ülkelerinin yanı sıra Meksika,
Endonezya, Nijerya ve Türkiye’den oluşan
MINT ülkelerinin öne çıktığını görüyoruz.
Uluslararası araştırma şirketi Pira
International’ın 2010 yılı verilerine göre
137 milyar dolar ile dünyada ambalajın
en çok tüketildiği ülke Amerika Birleşik
Devletleri’dir. Bu ülkeyi 80 milyar dolar
ile Çin takip ederken; Çin’in 2017 yılında
ABD’ye yetişeceği tahmin ediliyor.
sektörü olarak 2014 yılında 4 milyar
dolar ihracat hedefliyoruz. 2015 ve 2016
yıllarında da sektörümüzün aynı dinamik
ve büyüme odaklı pozisyonu korumasını
bekliyoruz.
2014’ün ilk 6 ayında sektörümüz
1,82 milyar dolarlık ithalat
gerçekleştirdi. Ambalaj ithalatı bir
önceki yılın aynı dönemine göre
miktar olarak yüzde 9; değer olarak
ise yüzde 10 arttı. Ambalaj türüne
göre genel toplamlara baktığımızda
plastik ambalaj ithalatı oranının değer
olarak yüzde 52; kâğıt/karton ambalaj
ithalatı oranının değer olarak yüzde 38
olduğu görülüyor. Ancak bunların çok
büyük kısmını hammadde ya da yarı
mamul ithalatı oluşturdu. 2014 yılının
ilk altı ayında değer bazında Almanya,
Çin ve ABD, İtalya, Güney Kore,
Fransa, İngiltere Rusya Federasyonu,
Finlandiya ve Belçika’nın en çok
ambalaj ithalatı yapılan ülkeler
olduğunu görüyoruz.”
Türkiye’de katma değerli ürünlerin
üretim ve ihracatının artırılması
gerektiğini ve aynı zamanda üretim
odaklı rekabet gücünün geliştirilmesi
gerektiğinin altını çizen Korkut şöyle
konuştu: “Ambalaj sektörü olarak
katma değeri yüksek ürünlerle Türkiye
ekonomisine katkı sağlamaya devam
ediyoruz. Biz ambalaj sektörü olarak
ihracatta birim fiyat ortalamasında 2012
verilerine göre 2,48 ; 2013 verilerine
göre ise 2,67 doları hesap edebiliyoruz.
2014 yılının ilk 6 ay verilerine göre
ise ihracat birim fiyatının 2,8 doları
geçtiğini görüyoruz. Bu da ambalaj
sanayicileri olarak katma değerli üretim
gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor.
Bu sayede sektörümüz dış ticaret açığı
vermiyor, ülke ekonomisine pozitif
katkı sağlamaya devam ediyor.”
020
PACKAGING WORLD
Ambalaj Sektörünün
Yükselişinin Şifreleri
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde
de orta sınıfın hızla güçlendiğine,
dolayısıyla tüketim alışkanlıkları ve
ihtiyaçların hızla değiştiğine işaret eden
Sadettin Korkut, ambalaj sektörünün 2011
yılından bu yana her yıl ortalama yüzde
15 büyüdüğüne dikkat çekti. Perakende
zincirlerinin yaygınlaşmasının Türkiye
Ambalaj Sektörü’nün gelişmesine büyük
katkı sağladığını belirten Korkut sözlerine
şöyle devam etti: “Başta İstanbul, Ankara
ve İzmir gibi büyük şehirlere ek olarak
ambalajlı ürün talep eden büyük market
ve perakende zincirlerinin Anadolu’da
da yaygınlaşması, Türkiye Ambalaj
Sektörü’nün gelişmesine büyük katkı
sağlıyor. Sadece 2002-2012 yılları arasında
ülkemizde ambalaj tüketimi iki kat artarak
kişi başına 190 dolar seviyesine geldi.
2013 yılında ise bu rakam 210 dolar
seviyesine ulaştı. Ülkemizde kişi başı yıllık
ambalaj tüketimi dünya ortalaması olan
110 doların üzerinde olsa da; kişi başı
ambalaj tüketimi 350-400 dolar olan Kuzey
Amerika/Kanada, 250-300 dolar olan
Batı Avrupa ve 550 dolar olan Japonya
ile kıyaslandığında ambalaj sektörü hâlâ
büyük bir potansiyel barındırıyor.”
Yükselen Ekonomiler
Sektörü Sırtlayacak
Türkiye’de ambalaj sektörünün dünya
ortalamasının üstünde bir büyüme elde
ettiğine dikkat çeken ASD Başkanı Korkut,
dünya ambalaj sanayisindeki gelişmelere
de değindi ve şu bilgileri verdi: “2010
yılında 671 milyar dolar olan küresel
ambalaj endüstrisinin 2016 yılında 820
milyar dolarlık bir ciroya ulaşacağı tahmin
ediliyor. Özellikle gelişmekte olan ülke
ekonomilerinin de katkısıyla, ambalaj
sektöründe yıllık ortalama büyümenin
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Ambalaj Ay Yıldızları
Küreselleşiyor
ASD olarak sektörümüzün uluslararası
pazarlarda daha rekabetçi bir konuma
gelebilmesi ana hedeflerinden biri
olduğunu söyleyen ASD Başkanı Korkut,
“Bu kapsamda düzenlediğimiz ve bir
başarı öyküsü haline gelen ve her sene
artan katılımıyla, Türkiye genelinde bir
marka haline gelen Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışmamızın sonuçları belli oldu.
Yarışma’ya başvuru yapan 192 ambalaj
9 farklı kategoride değerlendirildi ve
98 ambalaj Yetkinlik Ödülüne layık
görüldü. 11 Altın, 13 Gümüş, 25 Bronz
ve 49 Yetkinlik Ödülü kazanan firmaların
yetkililerine takdim edildi. Ambalaj Ay
Yıldızları Yarışması’nda verilen Altın
Ödüller arasında TSE işbirliği ile Altın
Ambalaj Ödülleri de verildi. Seçici Kurul
uygun gördüğü yarışma kategorilerinde
verdiği Altın Ödüller içinden ayrıca 3
adet “Altın Ambalaj Ödülü’nü” seçti. Bu
yıl beşincisini düzenlediğimiz Yarışmada
Yetkinlik Ödülü almaya hak kazanan
ambalajlar bu yıldan itibaren WorldStar’ın
yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu (APF)
yarışması AsiaStar’a da katılabilecek.
Dünya genelinde WPO ve APF üyesi
ülkelerin tamamı tarafından desteklenen
ve ASD olarak jürisinde yer alarak oy
kullanacağımız bu uluslararası yarışmalara
başvuru yapılmasını önemle tavsiye
ediyoruz.” dedi.
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasının
önümüzdeki yıldan itibaren yurt dışından
ürünlerin de katılacağı müjdesi veren
Sadettin Korkut, yarışmanın önce Doğu
Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika
ve Türk-i Cumhuriyetleri kapsayacak
şekilde önce bölgesel daha sonra ise
uluslararası yarışma haline getirmeyi
hedeflediklerini belirtti ve ekledi:
“Ulusal bir marka haline gelen Ambalaj
El değmeden!
Duran Makina,
karton çanta üretiminde çığır açan
katlama ve yapıştırma makinası
OCBM 145’i sunar.
www.duranmakina.com
Duran Makina,
karton çanta üretiminde çığır açan
katlama ve yapıştırma makinası
OCBM 145’i sunar.
DURAN MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
Akçaburgaz Mh. 127. Sk. No: 6 34522 Esenyurt - İstanbul
www.duranmakina.com
Tel: 0212 886 30 31 Faks: 0212 886 30 32 E-Posta:
[email protected]
ASD Haberler
Ay Yıldızları Yarışmamıza önümüzdeki
yıldan itibaren yurt dışından ürünler de
katılabilecek. Yani Ambalaj Ay Yıldızları
uluslararası olacak ve Dünya Ambalaj Ay
Yıldızları seçilecek.”
Avrasya’nın En Büyük İhtisas
Fuarı İçin Geri Sayım Başladı
ASD ve REED TÜYAP işbirliği ile bu yıl
20’incisi düzenlenen “Avrasya Ambalaj
2014 İstanbul Fuarı” 18-21 Eylül 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sadettin Korkut, Avrasya Ambalaj Fuarı’nın,
sektörleri için başlı başına bir başarı
hikâyesi olduğunu belirterek fuarın, 20
yıl önce ilk yapıldığı günden bu yana
yaklaşık 30 kat büyüdüğünü belirtti. Korkut,
”Bu haliyle fuarımız, sadece Avrupa’nın
değil Avrasya’nın en büyük ihtisas fuarı
haline geliyor. Geçtiğimiz sene 50 bine
yakın ziyaretçiyi ağırlayan fuara bu yıl, 40
ülkeden 1000’in üzerinde firma ve 55 binin
üzerinde ziyaretçinin katılımı bekliyoruz.
ASD ve REED TÜYAP işbirliğinde bu yıl
10’uncusunu düzenlediğimiz Ambalaj
Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nın
Ödül Töreni de fuar esnasında yapılacak.
Ambalaj tasarımı alanında ilerlemek isteyen
genç yeteneklerin sektöre kazandırılmasına
fırsat veren yarışma kapsamında 17 proje
başarılı bulunarak ilk üç derece, mansiyon
ve sertifika ödüllerini paylaşıyor. İlk üç
dereceyi paylaşan şampiyon finalistler,
sırasıyla 4 bin TL, 2 bin 500 TL, 1.500 TL ile
ödüllendiriliyor. İlk üç dereceyi paylaşan
tasarımcılar ayrıca “ASD & TÜYAP Öğrenim
Bursu” ile öğrenim hayatları boyunca yılda
12 ay burs kazanıyor. Yarışmadan başarı
elde eden öğrencilerimizi her yıl “World
Star & AsiaStar Student Yarışmalarına
gönderiyoruz ve dünya çapında büyük
başarılar elde ediyoruz.”
‘Gıda Ambalajında Güvenliği
ve Hijyeni Es Geçmeyin’
Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak
16 milyar dolarlık bir sektörü temsil
ettiklerini belirten Korkut, bu bilinçle
22 yıllık birikimlerini sektörün gelişmesi
amacıyla yürüttükleri çeşitli projeleri
ise şöyle anlattı: “ASD olarak ‘Gıda
Ambalajında Güvenliği ve Hijyeni Es
Geçmeyin’ mottosundan yola çıktık ve
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
desteğiyle “Hijyen Kılavuzu” hazırladık.
Kılavuz, ambalaj malzemesinin
hammadde kabulünden sevkiyatına
kadar olan tüm süreçlerde gıda
güvenliği ve hijyen esaslarının dikkate
alınmasını Ve bu sürece dâhil olan tüm
tedarikçilere yol göstermeyi hedefliyor. Bu kılavuzumuz ile önemli bir ihtiyacı
karşılamış olduk.”
Ambalaj Sektörü 22 Yıllık
Birikimini Akademi’ye Taşıdı
Peki, ambalaj sektörü nitelikli işgücü
konusunda hangi noktada? Ekonomide
ve iş dünyasında sürdürülebilir bir
büyüme ancak iyi yetişmiş, teknik bilgi
ve beceriye sahip ve kendini yaşam boyu
geliştirmeye hazır nitelikli insan kaynağı
ile gerçekleşebilir, düşüncesinden yola
çıkan ASD, 22 yıllık birikimini Akademi’ye
taşıdı. “Sektörümüzün artık bir Ambalaj
Akademisi var.” diye konuşan ASD
Başkanı Korkut sözlerine şöyle devam
etti: “Sektörümüzün eğitim ihtiyaçlarının
tek bir çatı altında toplanması amacıyla
Ambalaj Akademisi’nde birçok şirketin
ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler
verilmeye başlandı. Sektörden gelen
deneyimli profesyonellerin liderliğinde
ASD Ambalaj Akademisi’ndeki
eğitimlere 2014 sonuna kadar yüzlerce
katılım bekliyoruz.”
Ambalaj Müzesi Kuruluyor
ASD aynı zamanda sosyal sorumluluk
projeleriyle dikkat çekiyor. Bu projelerin
başında, Ambalaj Müzesi geliyor. ASD,
2013 yılında dünyada az sayıdaki ve
Türkiye’deki ilk sektör müzelerinden
birini kurmak için yola çıktı. Proje
kapsamında Ambalaj Sanal Müzesi
ve Ambalaj Fiziki Müzesi kurulmasının
yanı sıra çevreye dost ambalaj üretimi
ve tüketimi konularında workshop
çalışmaları, tasarım konferansları ve
çeşitli yarışmalar düzenlenmesi ve
bir Ambalaj Kütüphanesi kurulması
planlanıyor.
PACKAGING INDUSTRY FOCUSED ON ADDED VALUE,
HELPED REDUCE THE FOREIGN TRADE DEFICIT
ASD Chairman Sadettin Korkut stated that in order to reduce foreign trade deficit, which is one of greatest problems of Turkey, an economy philosophy
focusing on value added production and based on innovation had to be adopted. He also said that by not causing any foreign trade deficit, the
packaging industry made significant contribution to the economy of our country. According to Mr. Korkut, it is estimated that the global packaging
industry would achieve $820 billion turnover in 2016, and the balances in the packaging industry are shifting. He also believes that Rising Economies will
shoulder the industry with regards to packaging consumption.
Packaging Manufacturers Association
(ASD) organized a press conference today in
which the performance of the industry 2013,
and its targets and projects for 2014 were
discussed. ASD Chairman Sadettin Korkut
made a speech at the conference and said that
in order to reduce foreign trade deficit, which
is one of the greatest problems of Turkey, an
economy philosophy focusing on value added
production and based on innovation had to be
adopted. He also said that by not causing any
foreign trade deficit, the packaging industry
made significant contribution to the economy
of our country.
Emphasizing that packaging has become
an indispensable part of every aspect of our
lives, Mr. Korkut said: “In markets which are
dominated by ambitious sellers, ruthless
buyers, and fierce competition, packaging,
which can be considered the clothing of the
022
PACKAGING WORLD
products, add value to them. The brands
which promise something have an edge
over their competitors with their more
environment-friendly, more innovative and
smarter packaging designs. Packaging has
become the most important means of bringing
products to the consumers, and one of the key
elements doing business globally. In today’s
competitive conditions, it is impossible to
export a product without packaging. Packaged
goods are considered the proof and indication
of importance attached to people with respect
to hygiene and health. Packaging enables
the tracking all kinds of goods. It eliminates
informal economy, and contributes to the
economy of our country.”
Packaging Industry Has Foreign Trade Surplus
Mr. Korkut stated that the packaging
industry reached a volume of $16.2 billion in
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
2013, and added that this volume enabled
the existence of a $220-280 billion dollar
economy. “We expect the industry to reach a
market size of $18-19 billion in 2014” said Mr.
Korkut, adding that the sector contributed to
the economy of the country with its export
operations: “One of the most important
ways of reducing foreign trade deficit, which
is considered among Turkey’s greatest
problems, is to adopt a production style that
with added value. Packaging industry is one of
the sectors which exports products with added
value, and which does not cause foreign trade
deficit. In 2013, our sector exported $3.6 billion
worth of products to 183 countries. In the
first 6 months of 2014, the packaging sector’s
export reached $1.96 billion, maintaining its
steady growth from the last year. When we
examine our region, we see that we have
strong presence in EU, Middle East and North
Ürünleriniz
kalitesiyle koruma
altında...
ASD Haberler
Africa, Caucasus and the Balkans. Germany, Iraq,
Britain, France, Iran, Netherlands, Italy, Israel,
Azerbaijan and Russian Federation were the top
10 countries we exported to. An analysis of the
types of packages reveals that plastic packaging
has a 69% share, which is followed by paper/
cardboard packaging with a 20% share. As the
packaging industry, we target $4 billion export
in 2014. We expect our industry to preserve its
dynamic and growth-oriented position in 2015
and 2016.
In the first 6 months of 2014, our sector
imported $1.82 billion worth of products. The
packaging import increased by 9 % in volume
and by 10% in value compared to the previous
year. When we analyze the value of imported
packages based on their types, we see that
52% consisted of plastic packaging and 38%
consisted of paper/cardboard packaging.
However, most of these consisted of raw
materials or semi-products. In the first 6 months
of 2014, the countries from which we imported
packaging materials most were Germany, China,
USA, Italy, South Korea, France, Britain, Russian
Federation, Finland and Belgium”
Korkut stated that value added production
had to be increased in Turkey and that
production oriented competitive power had to
be developed. He added: “As the packaging
industry, we continue to contribute to the
Turkish economy with products that have high
added value. As the packaging industry, we are
able to calculate that our average price per unit
was $2.48 in 2012 and $2.67 in 2013 for exported
products. According to the first 6 months’
data of 2014, the unit price exceeded $2.8 for
exported products. This indicates that we as the
packaging industry produced goods with added
value. In this way, we did not cause any foreign
trade deficit, contributed to the economy of our
country.”
The Codes of the Rise of the
Packaging Industry
Emphasizing that the middle class grew
rapidly both in Turkey and in the world, and
that habits of consumption and needs changed
swiftly, Mr. Korkut stated that the packaging
industry grew by 15% annually in average
since 2011. He said that the popularization
of retail chains contributed immensely to the
development of Turkish Packaging Industry, and
added: “The popularization of gross markets
and retail chains which demand packaged
goods in Anatolia in addition to great cities
such as İstanbul, Ankara and İzmir, assisted the
growth of Turkish Packaging Industry. Between
2002 and 2012, consumption of packaging
doubled in Turkey, reaching $190 per person. In
2013, this figure reached to $210. Although this
is higher than the world average, which is only
$110, one can say that it still has great potential
when it is compared to North America/Canada
(350/400 $/person), Western Europe (250/300 $/
person) and Japan (500 $/person).”
Rising Economies Will Shoulder
the Packaging Industry
ASD drew attention to the fact that the
packaging industry in Turkey achieved a
performance higher than the world average,
and addressed the developments in the
global packaging industry: “The size of global
packaging industry was $610 billion in 2010, and
it is estimated that it will reach $820 billion in
2016. With the contribution of the developing
024
PACKAGING WORLD
countries’ economies, it is foreseen that the
packaging industry will grow by about 3%
annually. Factors such as rapid urbanization,
investments in building construction sector,
rapid growth of the middle class in developing
countries helped BRIC (i.e. China, India, Brazil
and Russia) and MINT (i.e. Mexico, Indonesia,
Nigeria and Turkey) to shine through. According
to the 2010 data of Pira, an international
research company, USA consumes the greatest
amount of packaging, which was $130 billion.
It is followed by China ($80 billion), which is
foreseen to catch up with the USA in 2017.
Crescent and Stars for Packaging Go
Global
ASD Chairman Sadettin Korkut stated
that reaching a competitive position in
international markets is one of the main goals
of the association and added: “In this context,
we are organizing the Crescent and Stars for
Packaging every year, which has become a
success story in itself with its growing number
of participants every year. The results of the
competition have been announced a short
while ago. 192 applicants were evaluated in 9
different categories, and 98 packages received
the Competence Award. 11 Gold, 13 Silver, 25
Bronze and 49 Competence Awards were given
to the representatives of the companies. Golden
Packaging Awards were given to 3 winners
who were elected by a Selection Committee
among the winners of the Gold Awards with the
cooperation of TSE. The packages who won
the Competence Awards in this competition,
which has been organized for the fifth time this
year, will also be able to participate in WorldStar
and in AsiaStar, which is organized by Asian
Packaging Federation. We highly recommend
that the winners of the Crescent and Stars
for Packaging apply to these international
competitions which are supported by all
member countries of WPO and APF, and whose
juries we are member of.”
Mr. Korkut stated that starting from next
year, Crescent and Stars for Packaging will
accept entries from other countries and added
that they are aiming to expand the scope of
the competition, first by becoming a regional
competition and accepting applications from
Eastern European Countries, Balkans, Northern
Africa and Turkic Republics, and then becoming
a completely international competition. He
said: “Crescent and Stars for Packaging have
become a national brand, and products from
other countries will be accepted starting from
next year. In other words, Crescent and Stars
for Packaging will become an international
competition, and Global Crescent and Stars for
Packaging will be selected.”
Countdown for Eurasia’s
Greatest Special Fair Started
The 20th edition of the Eurasia Packaging
Fair Istanbul which is organized by ASD and
REED TÜYAP will be held between 18-21
September. Sadettin Korkut stated that Eurasia
Packaging Fair was a success story in itself for
the packaging industry, adding that the fair has
grown 30 times since it was first organized 20
years ago. He said: “In its current state, our fair
has become the greatest special fair not only
in Europe but in Eurasia as well. Approximately
50 thousand visitors attended the fair last year.
This year, we are expecting more than 1000
companies from 40 countries, and more than
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
55 thousand visitors. The awards ceremony
of the “Packaging Design National Student
Competition” which we will organize for the
10th time with the collaboration of ASD and
REED TÜYAP will be held during the fair. At this
competition, an organization which allows the
young talents wishing to advance in packaging
design to introduce themselves to the industry,
17 projects will receive the first three awards,
honorable mentions, and the certificate awards.
The winners of top three places will win TL 4,000,
TL 2,500 and TL 1,500 respectively. They will
also be granted “ASD & TÜYAP Educational
Scholarship” which they will receive for 12
months a year during their educational life.
We send our students who were successful
at the competition to “WorldStar & AsiaStar
Competition” every year and achieve great
success on international level.”
“Do Not Pass Over Safety
and Hygiene in Food Packaging”
Mr. Korkut stated that as the Packaging
Manufacturers Association, they represented
a $16-billion industry, and he provided details
as to some projects aimed at improving the
industry through their 22-years of experience:
“As ASD, we started out with the “Do Not Pass
Over Safety and Hygiene in Food Packaging”
motto, and created a “Hygiene Guide” with the
collaboration of Ministry of Food, Agriculture
and Livestock. The guide aims to inform the
manufacturers about food safety and hygiene
principles starting from the receipt of the raw
material to the delivery of the finished products
and guide all suppliers who participate in the
process. With this guide, we answered a very
important need.”
Packaging Industry Transferred its
22-Year Experience to the Academy.
“What is the state of the packaging
industry with regards to qualified workforce? A
sustainable growth in economy and in business
world can be achieved only through welleducated workforce equipped with technical
knowledge and skills who are ready to improve
themselves throughout their lives. A firm
believer of this philosophy, ASD transferred
its 22-year experience to the Academy.” ASD
Chairman Mr. Korkut said: “Our sector has a
Packaging Academy now. In order to bring
the educational needs of our sector under one
roof, we started to provide technical trainings
that will meet the needs of many companies
at the Packaging Academy. We are expecting
to receive hundreds of applications for the
seminars which will be given by seasoned
professionals from the sector and which will be
held at the ASD Packaging Academy by the end
of 2014.”
Packaging Museum Will Be Established
ASD carries out social responsibility projects
as well. Packaging Museum is one of these
projects. In 2013, ASD embarked on a project
to establish a museum, an enterprise which is
very rare in the world, and which will be one of
the first industrial museums in Turkey. Within the
scope of this project, Virtual Packaging Museum
and Physical Packaging Museum will also be
established; environment-friendly packaging
production and consumption workshops, design
conference and various competitions will be
organized. A Packaging Library will also be
established as a part of this project.
ASD Haberler
16 Milyar Dolarlık
Ambalaj Sektörü
İftarda Buluştu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Geleneksel İftar Daveti, 9 Temmuz 2014 tarihinde yoğun bir
katılımla Point Hotel Barbaros Otel’de gerçekleştirildi. Gecede konuşan ASD Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut, sektörün 2023 vizyonunu ortaya koydu.
A
mbalaj Sanayicileri
Derneği’nin her yıl
geleneksel olarak
düzenlediği ve
Türkiye ambalaj sanayini
buluşturan iftar yemeği pazar
büyüklüğü 16 milyar dolar
büyüklüğe ulaşan sektör
temsilcilerini ve stratejik
paydaşlarını bir araya
getirdi. ASD Yönetim Kurulu
Başkanı Sadettin Korkut’un
açılış konuşması yaptığı davette yeni
katılan üyelere plaketleri de verildi.
İftar davetinde Yazar Ahmet Ümit,
“Kültürün İlk Beşiği Olarak Anadolu”
başlıklı bir konuşma yaptı.
026
PACKAGING WORLD
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut,
yeni ASD üyelerine hoş geldin plaketlerini verdi.
Gecede konuşan Ambalaj
Sanayicileri Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Korkut, orta sınıftaki
büyümenin ambalajlı ürüne talebi
artırdığını ve yaşamımızın kaçınılmaz
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
bir parçası haline getirdiğini
belirtti ve ekledi: “Hevesli
satıcıların, acımasız alıcıların
olduğu ve yoğun rekabetlerin
yaşandığı pazarlarda ürünlerin
giysisi olan ambalaj markalara,
ürünlere değer katıyor. Ürünü
saran, saklayan, satan ambalaj
ve ambalajlı ürünler küresel
iş yapma sürecinin en önemli
unsurlarından birisi haline geldi.
Ülkemizde son 10 yılda ambalaj
tüketimi 2 kat artarak kişi başına
190 Dolar seviyesine geldi. Dünya
ortalaması olan 110 doların üzerinde
olsa da hala büyük bir potansiyel
barındırıyor.”
ASD Haberler
İftar davetinde Yazar Ahmet Ümit, “Kültürün
İlk Beşiği Olarak Anadolu” başlıklı bir konuşma yaptı.
Dış Ticaret Açığı
Vermeyen Sektör: Ambalaj
2013 yılında 16 milyar dolarlık bir büyüklüğe
ulaşması beklendiğini söyleyen ASD Başkanı
Korkut, “Türkiye’de katma değerli ürünlerin
üretimini ve ihracatını artırmamız lazım ve
ülkemizin rekabet gücünü geliştirmeliyiz” diye
konuştu.
Korkut sözlerine şöyle devam etti: 2013’te
ambalaj sektörünün ihracatı ise 3,6 milyar
dolara ulaştı. 2012 yılında ülkemizin ihracat
birim fiyat ortalaması 1,58 dolar idi. Biz
ambalaj sektörü olarak ihracatta birim fiyat
ortalamasında 2012 verilerine göre 2,48 doları
hesap edebiliyoruz.
Bu da ambalaj sanayicileri olarak Türkiye
ortalamasına göre daha katma değerli üretim
gerçekleştirdiğimizi ortaya koyuyor. Bu sayede
sektörümüz dış ticaret açığı vermiyor, ülke
ekonomimize büyük katkı sağlıyor.”
Ambalajda 2023 Hedefleri
Ambalaj sektörünün Cumhuriyetin 100.
Kuruluş yıl dönümü olan 2023 hedeflerinin net
olduğunu vurgulayan ASD Başkanı Sadettin
Korkut bu hedefleri şöyle sıraladı: “Ambalaj
sektörü olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun
100. yılı olan 2023 yılına ilişkin
hedeflerimiz net. Sektörümüzün pazar
büyüklüğünü 16 milyar dolardan 30 milyar
dolara; kişi başı tüketimi 190 dolardan 300
dolara; ihracatımızı ise 3,6 milyar dolardan
10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz Bu
hedeflere ulaşabilmek için sektör olarak
kararlılıkla çalışıyoruz.”
Anadolu Coğrafyasına
Farklı Bir Bakış
ASD Geleneksel İftar Gecesi’nde polisiye
roman deyince ilk akla gelen isimlerinden biri
olan yazar Ahmet Ümit, “Kültürün İlk Beşiği
Olarak Anadolu” başlıklı bir konuşma yaptı.
Ümit konuşmasında, Anadolu’nun uygarlığın
beşiği olduğuna ve sayısız medeniyetin
ev sahipliği yaptığına dikkat çekti ve bu
coğrafyanın kadim kültürel zenginliklerinden
beslenilmesi gerektiğine işaret etti.
028
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
16-Billion-Worth
Packaging Industry
Came Together
at Iftar Dinner
The Traditional Iftar Dinner of Packaging Manufacturers Association
(ASD) was held at the Point Hotel Barbaros on 9 July 2014 with a
marvelous turnout. ASD Chairman Sadettin Korkut made a speech
at the event in which he revealed the industry’s 2023 vision.
The Traditional Iftar Dinner
of Packaging Manufacturers
Association (ASD) brought
together the representatives
and strategic stakeholders of
the Turkish packaging industry
whose market size has reached
16 billion. ASD Chairman Sadettin
Korkut gave a speech during the
event, and the new members were
presented plaques. Author Ahmet
Ümit also gave a speech which
was entitled “Anatolia: The First
Cradle Culture” at the occasion.
Chairman Sadettin Korkut stated
that the growth observed in the
middle class increased the demand
for packaged goods, making
them an indispensable part of
our lives. He said: “In the markets
which are dominated by ambitious
sellers, ruthless buyers, and fierce
competition, the packaging, which
can be considered the clothing
of the products, add value to
them. The package which wraps,
preserves and sells the product,
and packaged products have
become one of the most important
elements of doing business on a
global level. In the last decade, the
amount of packaging consumed in
Turkey increased twofold, reaching
$190 per person. Even though it is
above the world average, which is $
110, it still has great potential.
Packaging: The
industry which does not cause
foreign trade deficit
ASD Chairman Korkut said
that they expected the volume of
the packaging industry to reach
$ 16 billion in 2013, adding: “We
need to increase the production
and export of value added
products in Turkey. We have to
increase our country’s competitive
power.” Korkut also said: “Our
packaging export reached $ 3.6
billion in 2013. In 2012, Turkey’s
the average export unit price was
$1.58. We calculate that the unit
price average of the packaging
industry was $2.48 according to
the 2012 data. This indicates that
we were able to perform value
added production compared to
the average production in Turkey.
As a result, our industry does not
cause any foreign trade deficit,
and contributes to our economy in
a positive way.”
2023 Packaging Targets
ASD Chairman Korkut
emphasized that the targets of
the packaging industry for 2023,
the centennial anniversary of the
Republic of Turkey, were welldefined. He said: “Our targets for
2023, the 100th anniversary of our
Republic are very clear. We are
aiming to increase the size of our
industry from $16 billion to $30
billion, individual consumption
from $190 to $300, and our export
from $3.6 billion to $10 billion. We
are working hard to achieve these
goals.
A Different Perspective
on Anatolia
Ahmet Ümit, the leading
Turkish author in the thriller
genre, gave a speech at the
Traditional ASD Iftar Dinner
entitled “Anatolia: The First Cradle
Culture”. In his speech, Mr. Ümit
said that Anatolia was literally
the cradle of civilization, and that
multitudes of civilizations were
born here. He also said that we
needed to nourish ourselves with
the ancient cultural heritage of this
geography.
Ambalajınız tehlikeli madde taşımacılığına uygun mu?
40 yıldır müşterilerine ambalaj çözümleri sunan Mondi Tire Kutsan,
tehlikeli madde taşımacılığında kanunen zorunlu UN Tip onaylı
oluklu mukavva ambalaj üretimi ve uluslararası kabul görmüş
bir kuruluş olan CSI tarafından onaylanmış UN laboratuvarı
hizmeti ile de çözüm ortağınız.
UN tip onaylı ambalajlar kullanarak yurt içinde ve yurt dışında;
• İnsan sağlığını ve diğer canlıları gözeterek,
• Güvenli bir şekilde,
• Çevreye zarar vermeden,
• Yasal cezai yaptırımlara maruz kalmadan,
Tehlikeli madde kapsamındaki ürünlerinizin taşınmasını ve nihai kullanıcılara sorunsuz ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
IN TOUCH EVERY DAY
www.mondigroup.com.tr
guvenlitasima5_revizef8.indd 1
5.3.2014 14:43:28
ASD Haberler
10. Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci 2014 Yarışması’nda
Dereceye Giren Finalistler Açıklandı
ASD ve Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl onuncusu düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci
Yarışması 2014’te dereceye giren öğrenciler açıklandı. Yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere
para ödülü yanında öğrenim hayatları boyunca burs verilecek.
A
SD Ambalaj
Sanayicileri
Derneği ve Avrasya
Ambalaj İstanbul
Fuarı organizatörü
Reed TÜYAP işbirliği ile bu
yıl onuncusu düzenlenen
Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci Yarışması 2014’te
dereceye giren öğrenciler
Seçici Kurul tarafından oybirliği ile 17 proje başarılı bulundu. ilk üçe giren projelerle mansiyon ve sertifika ödülü
açıklandı. Ambalaj tasarımı
almaya hak kazanan finalistler 18 Eylül 2014 tarihinde 20. Avrasya Ambalaj Fuarı açılış töreninde duyurulacak.
alanında ilerlemek isteyen
genç yeteneklerin sektöre
Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2014’te Dereceye Giren Öğrenciler*
kazandırılmasına fırsat veren
Kategori
Proje Adı
Kazanan Adı Soyadı Okul/Bölüm
yarışma kapsamında 17 proje
Yenilikçi Ambalaj
Akıl ı Kutu (Smart Box)
Çağıl Aygen
Yaşar Üniversitesi / Grafik Tasarım
BiKahve
Derman Ünal
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
başarılı bulunarak ilk üç derece, Yenilikçi Ambalaj
Yenilikçi Ambalaj
Çeşidim Meyve Suları
Melike Tetik
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
mansiyon ve sertifika ödüllerini
Yenilikçi Ambalaj
Dardanel Ton Balık Yağ Süzücü
Çağhan Ağca
Başkent Üniversitesi / Grafik Tasarım
paylaştılar.
Yenilikçi Ambalaj
Dürümcü
Ayşegül Çetinkaya
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı
Ülkemizde tasarım eğitimi
Yenilikçi Ambalaj
Honeycomb
Ayşegül Çetinkaya
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı
Grafik Tasarım
Karakalem Çizim Kalemi Ambalajı
Doğukan Karapınar
Marmara Üniversitesi / Grafik Tasarım
alan öğrencilerimizin ambalaj
Temizlik Ürünleri
Leaf Plastik Deterjan Ambalajı
Ulaş Tigin
Anadolu Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım
tasarımı alanına yönelmelerini
Yenilikçi Ambalaj
Lipton Portatif Çay Bardağı
Çağhan Ağca
Başkent Üniversitesi / Grafik Tasarım
sağlamayı ve uluslararası
Grafik Tasarım
Lokum Kedi Maması Ambalajı
Özge Erdoğan
Yaşar Üniversitesi / Grafik Tasarım
rekabet gücü yüksek bir sektör
Tıbbı Ürün Ambalajı
Magnetin Hap-İlaç Ambalajı
İbrahim Özen
Anadolu Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım
oluşmasına katkı sağlamayı
Yenilikçi Ambalaj
Nimet Pirinç Ambalajında Kullanılabilirlik
Büşra Erdin
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
Yenilikçi Ambalaj
Özgür Piramit
Fatma Özgür
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
hedefleyen yarışmaya,
Temizlik Ürünleri
Purelite Sparkling Ocean Çamasır Deterjanı Ambalajı Denizhan Arda
Anadolu Üniversitesi / Endüstriyel Tasarım
Türkiye genelinden 10 farklı
Yenilikçi Ambalaj
PushEat
Mina Yancı-Merve Aynur İstanbul Bilgi Üniversitesi / Endüstri Ürünleri Tasarımı -İstanbul Teknik Üniversitesi / Mimarlık
üniversitenin Endüstri Ürünleri
Yeni bir İçecek Deneyimi Süt Ambalajı
Önder Gürbüz
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
Tasarımı/Endüstri Tasarım ve
Yenilikçi Ambalaj
Taşınabilir Elbise Askısı
Güler Söğütlü
Dumlupınar Üniversitesi / Grafik Tasarım
Grafik Tasarım bölümlerinden
*Yarışmada ilk üç sırada yer alan projelerin yanı sıra mansiyon ve sertifika almaya hak kazanan projeler alfabetik sırayla yer verilmiştir.
92 proje başvurdu. Yarışmada
sıra tüketim biçimlerinde farklılık ve
sırasıyla 4.000 TL, 2.500 TL, 1.500 TL ile
ilk üç sırayı paylaşan proje
kolaylık yaratan, ambalaj tasarımına
ödüllendirildi. İlk üç dereceyi paylaşan
Seçici Kurul tarafından oybirliği ile
farklı bir bakış sunan projeler öne çıktı. tasarımcılar ayrıca “ASD & TÜYAP
belirlenirken, 9 proje mansiyon, 5
Öğrenim Bursu” ile öğrenim hayatları
proje ise sertifika almaya hak kazandı.
Şampiyon Tasarımcılara
boyunca yılda 12 ay burs kazandı.
Projeye katılan projelerde, 3+1S
Hem Ödül Hem de Burs
Mansiyon ödülü almaya hak kazanan
olarak adlandırılan ve ambalajın
10. Ambalaj Tasarımı Ulusal
9 proje 500 TL ile ödüllendirilirken 5
temel işlevi olan “Sarma, Saklama,
Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi
projeye ise sertifika verildi.
Satma ve Sürdürülebilirlik’ (çevre
paylaşan şampiyon finalistlere,
Yarışmada dereceye giren,
etkisi gözetilmiş) işlevlerinin yanı
030
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
ASD Haberler
mansiyon ve sertifikaya layık bulunanlar
da dahil olmak üzere toplam 17
projenin sahipleri dilerlerse WPO Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği
Ambalaj Tasarımı Uluslararası Öğrenci
Yarışması olan WorldStar Student
Competition 2014 ve APF- Asya
Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği
AsiaStar yarışmalarına katılabilecek ve
bu yarışma da dünya derecesi almaya
hak kazanmak için yarışmaya devam
edebilecekler.
10. Ambalaj Tasarımı Ulusal
Öğrenci 2014 Yarışması dereceye
giren 17 proje sahibi, bu yıl Brezilya
Ambalaj Derneği ABRE tarafından
organize edilecek olan WorldStar
Student Competition yarışmasına
başvurabilecek. Ödül Töreni Mayıs
2015’te İtalya’da gerçekleştirilecek
yarışma için proje sahipleri online
başvurularını 7 Kasım 2014 tarihine
kadar (www.worldpackaging.org)
adresinden başvurabilir. Kasım ayında
sonuçları açıklanacak yarışmada
dereceye giren ilk üç projenin sahipleri
İtalya’da da düzenlenecek törende
ödüllerini kendileri alacak ve masrafları
organizatörler tarafından karşılanacak.
The 10th Turkish Packaging
Design Student Competition
has been concluded
Results of the Turkish Packaging
Design Student Competition 2014,
the tenth of which was held this year
in cooperation with Reed TUYAP,
organizer of Eurasia Packaging Istanbul
Fair and ASD-Turkish Packaging
Manufacturers Association, have been
announced.
92 projects applied to the
competition, whose first announcement
was made in February, until July 3, 2014
which was the final delivery date. Those
who have ranked in the 10th Turkish
Packaging Design Student Competition
2014 have been announced.
Selection committee members have
decided in unanimity and determined
the first place, second place and third
place projects as well as nine honorable
mention projects.
This year, first time top three
winners as determined by panel of
judges will be awarded “ASD & TÜYAP
Scholorship”.
1st prize winner has been rewarded
with 4.000 TL,
2nd prize winner has been rewarded
with 2.500 TL,
3rd prize winner has been rewarded
with 1.500 TL,
9 honorable mentions have been
rewarded with 500 TL / honorable
mention
5 projects that qualified to attend
the international student competition
organized by WPO-World Packaging
Organization and APF-Asian Packaging
Federation, have been given
certificates.
As declared in Competition terms,
the award ceremony will be held at
18 September 2014 during the 20th
International Packaging Industry Fair
- Eurasia Packaging 2014 Istanbul.
The order of projects ranking in the
competition will be announced during
the award ceremony. The list of projects
that have earned 1st, 2nd, 3rd place,
honorable mention and certificates are
below based on project name.
İSO 1000’de Ambalaj Sektörü’nden 53 Firma Yer Aldı
İSO İstanbul Sanayi Odası
tarafından açıklanan İSO 1000 (Birinci
500+İkinci 500) Büyük Sanayi Kuruluşu
içerisinde 2013 yılında 30’u ASD
üyesi olmak üzere 53 ambalaj sektörü
firması yer aldı. Ambalaj Sektörünün
yıllık değişimine bakıldığında; İSO
1000’de yer alan firmaların sayısının
54’ten 53’e düştüğünü, bu 53
firmanın gerçekleştirdiği üretimden
satışların yaklaşık % 8,04 arttığı;
dönem karının %5,35, ihracatın
% 9,8 ve çalışan sayısının % 10,72
azaldığı görülmektedir. Ambalaj
sektöründeki firmaların 2013 İSO
Birinci 500 + İkinci 500 Büyük Sanayi
Kuruluşu firmalarının üretimden
satışlarının % 3,5; Dönem Karlarının
% 2,1; İhracatlarının % 2,6 ve Çalışan
Sayılarının ise % 2,4’ünü oluşturduğu
anlaşılmaktadır.
Detaylı rapora ASD ve web sitesi
üyelerimiz internet sayfamızdan şifreli
ile giriş yapıp ulaşabilir.
53 Packaging Companies Included in ISO 1000.
The ISO 1000 (First 500 + Second 500), a list
which is announced by İSO (İstanbul Chamber
of Industry) annually, contained 53 Companies
from the Packaging Industry in 2013, 30 of which
were ASD members. When we examine the
annual change in the Packaging Industry, we
see that the number of packaging companies in
032
PACKAGING WORLD
the list dropped from 54 to 53, but that the sales
of these 53 companies from their production
increased by 8.04%. We also see that the period
income decreased by 5.35%, export by 9.8%
and the number of employees by 10.72%. The
packaging companies comprise 3.5% of sales
from production, 2.1% of Period Incomes,
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
2.6% of Exports, and 2.4% of the number of
employees of the 2013 İSO First 500 + Second
500 companies.
ASD and the website members can access
the detailed report with their passwords on our
website.
SUDE AJANS • 2014
© 0212 612 09 48
Biz bizim
yaptıklarımızla
övünürüz,
En İyilerin Tercihi Olmak
Başarının Göstergesidir...
YENİLİKÇİ
ESTETİK
PERFORMANSLI
GÜÇLÜ
OTOMATİK PAKETLEME AMBALAJ MAK. SAN. VE TİC. A. Ş.
Anadolu Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 72 PK 34275
Arnavutköy / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 597 69 90 (4 hat) / Faks: +90 212 597 22 44
E-Mail: [email protected]
www.betapak.com
ASD Üyelerinden Haberler
Petkim, Plastik İşleme
Fabrikası’nı Açtı
Petkim Plastik
İşleme Ambalaj
Fabrikası,
üretime başladı.
Fabrikanın
açılış törenine
Azerbaycan
Ekonomi
ve Sanayi
Bakanı Şahin
Mustafayev,
Azerbaycan
Devlet Petrol
Şirketi (SOCAR)
Başkanı Rövnag
Abdullayev,
Başkan
Yardımcıları
David
Mammadov, Süleyman
Gasimov, SOCAR Türkiye Başkanı
Kenan Yavuz, Petkim Yönetim Kurulu
Başkanı Vagif Aliyev ile fabrikanın
yönetici ve çalışanları katıldı. Yeni tesis
beş ayda tamamlandı.
Açılışı yapılan Plastik İşleme
Ambalaj Fabrikası, Petkim bünyesinde
tüm katı ürün fabrikalarının ambalaj
malzemesi ihtiyaçlarını ve aynı
zamanda Masterbatch’lerini üretiyor.
İhracata
yönelik
üretimin
yanısıra yurtiçi
müşterilerinin
Masterbatch
ve Kompound
ihtiyaçlarına
da karşılıyor.
Törenin ev
sahipliğini
yapan Petkim
Genel
Müdürü
Sadettin
Korkut,
“Özelleştirme
sonrası
Petkim’e
500 milyon doların üzerinde
yatırım yapıldı. 2018 yılına
kadar da her yıl ortalama 100 milyon
dolar yatırım yapmaya devam
edeceğiz.” dedi.
Orhan Çakıl’dan
Yeni Ürünler
Naksan Plastik İftar
Yemeğinde Bir Araya Geldi
Naksan Plastik ailesi geleneksel
iftar yemeğinde biraraya geldi.
Sunder Kültür Lokali’nde
düzenlenen iftar yemeğine
Naksan Holding Onursal Başkanı
Şıh Mehmet Nakıboğlu, Naksan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı
034
PACKAGING WORLD
Cahit Nakıboğlu, Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Osman
Nakıboğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri
Hilmi Nakıboğlu, Taner Nakıboğlu,
Bahaeddin Nakıboğlu, İbrahim
Nakıboğlu, Emre Nakıboğlu ve
çok sayıda davetli katıldı.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Orhan Çakıl, Metal Ambalaj Sektörü İçin Dayanıklı
Lak ve Emaye Topları İle UV Teneke Baskı
Merdaneleri Üretimine Başladı. Metal Ambalaj
Sektöründe Lak ve Emaye uygulamalarında
kullanılan kauçuk merdanelerin (Lak Topları) aşırı
baskı ve metal kesmelerinden ötürü çok çabuk
yıpranma ve deforme sorununa çare bulmak
amacıyla Orhal Çakıl, yeni bir kauçuk geliştirdi.
Metal Ambalaj Sektörünün diğer sorunlarından
birisi olan UV mürekkeplerin merdanelerde
meydana getirdiği çap büyümesi (Şişme) ve
parçalanma problemlerini de yeni ürettiği kauçuk
ile ortadan kaldırmayı
hedefliyor. Orhan Çakıl San.
Tic. Ltd. Şti.’den yapılan
açıklamaya göre, firmanın
geliştirdiği yeni UV
mürekkep merdanelerinin
kullanım sürelerinin
normale göre 6 ila 8
kat daha fazla olduğu
belirtiliyor.
OTOMATİK PAKETLEME AMBALAJ MAK. SAN. VE TİC. A. Ş.
Price is Forgettable, Quality Lasts Forever
Fiyat Unutulur
Kalite Asla Unutulmaz
Professional packaging solutions.
Profesyonel ambalaj çözümleri.
HAMIDIYE SPRING WATER
30.000 pcs / hour
capacity cup filling line.
Hamidiye Kaynak Suları Firması 30.000 Adet / Saat Kapasiteli Bardak Dolum Hattı
YENİLİKÇİ
ESTETİK
PERFORMANSLI
GÜÇLÜ
Anadolu Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 72 PK 34275
Arnavutköy / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: +90 212 597 69 90 (4 hat) / Faks: +90 212 597 22 44
E-Mail: [email protected]
www.betapak.com
ASD Üyelerinden Haberler
Anadolu Cam
Afiş Tasarım Yarışması
Ödülleri Sahiplerini Buldu
“Cam Ambalaj,
Sağlıklı Ambalaj”
konusu ile bu yıl
ikincisi düzenlenen
Anadolu Cam Afiş
Tasarım Yarışması,
18 Nisan 2014
tarihinde sonuçlandı.
Türkiye genelinde 29
üniversitenin Güzel
Sanatlar Fakülteleri’nin
öğrencilerinin
başvuruda bulunduğu
yarışmada, İstanbul
Kemerburgaz
Üniversitesi’nden
Ayşe Kaptan
birinci ve Anadolu
Üniversitesi’nden
Cihat Yıldız ikinci
oldu. Atatürk
Üniversitesi’nden
Sema Gürsoy
ise üçüncü oldu.
Dereceye girenlerin
ödülleri 18 Nisan
Cuma günü Rahmi
M. Koç Müzesi’nde
düzenlenen ödül töreni
ile sahiplerine teslim
edildi.
Sema Gürsoy
2. Afiş Tasarım Yarışması
2014 Üçüncüsü
Ayşe Kaptan
2. Afiş Tasarım Yarışması 2014 Birincisi
Cihat Yıldız
2. Afiş Tasarım Yarışması 2014 İkincisi
Fitpak Üretime Başladı
2012 yılında Yonca Gıda iştiraki ile
kurulan Fitpak Ambalaj ve Kimya San. Tic.
A.Ş., Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde
faaliyet geçti. 10.000 m2 alan üzerinde
kurulu olan tesiste; yüksek bariyer
özellikli, PA, EVOH bazlı 9 kat filmler;
et ve süt ürünleri, konsantre meyve
suları, şarap, ve hazır yemek gibi bariyer
özellikli baskılı veya baskısız ambalaj
ihtiyacı olan ürünler, MAP ve vakum torba
gibi uygulamalar için komple ambalaj
çözümleri sunuluyor. www.fitpak.com.tr
adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.
036
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Haberler
Metal Ambalaj
Tanıtım Çalışmaları Fark Yaratıyor
Avrupalı rijit metal ambalaj üreticilerinin üst düzey örgütlenmesi Empac, 8-14
Mayıs tarihlerinde Interpack Fuarı’na katılarak bir dizi seminer gerçekleştirdi.
A
vrupalı rijit metal ambalaj
üreticilerinin üst düzey
örgütlenmesi olan Empac –
European Metal Packaging,
8 – 14 Mayıs 2014 tarihleri arasından
Duesseldorf’ta organize edilen
Interpack fuarına ilk defa katılarak,
Metal Ambalaj Sergileme alanında
“Metal Packaging Forum” – Metal
Ambalaj Oturumları adı altında bir dizi
seminer gerçekleştirdi.
Sanayicilerin de ikinci bir buluşma
noktası olan ve 11. holde yer alan
Metal Ambalaja özel sergileme
alanında, Sürdürülebilirlik, İnovasyon,
Güvenilirlik ve Kullanım Kolaylığı
ana konu başlıkları altında, metal
ambalajların genel özellikleri hakkında
ziyaretçi ve katılımcılar bilgilendirildi.
Gerek sergileme alanındaki
profesyonellik, gerekse ilgi çekici
konularla zenginleştirilmiş oturumlar
metal ambalaj üreticilerinin ürünlerine
yönelik tanıtım çalışmalarında fark
yaratarak kullanıcıların dikkatini
çekmeyi hedeflediklerini gösteriyordu.
Etkinlikler her ne kadar Avrupa
merkezli bir organizasyon tarafından
organize edilmiş olsa da, küresel
038
PACKAGING WORLD
metal ambalaj sanayindeki ilgili konu
başlıklarındaki gelişmeler de özetlendi.
Yeni Delhi merkezli Hindustan Tin
Works Ltd şirketinin Başkan Yardımcısı
Sn. Atit Bhatia’nın, Hindistan’da metal
ambalaj geri dönüşüm bilinci üzerine
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
odaklanılarak 2012
yılında gerçekleştirilen
ve bir dizi etkinliği
içeren “Canvironment
Week” hakkında
gerçekleştirdiği detaylı
sunum dikkat çekiciydi.
Belçika merkezli
Empac’ın 26 ülkeden
üyesi bulunuyor.
Üyelerinin yüzde 80’i
küçük ve orta ölçekli
işletme statüsünde.
Toplam 4,6 milyon ton/
yıl civarında bir hacmi
temsil eden Empac üyeleri
her yıl gıda, sağlık ve
kozmetik, temizlik ürünleri
ve endüstriyel ürünler
olmak üzere toplam
85 milyar adet çelik ve
sert alüminyum ambalaj
üretiyorlar. Ülkemizden
ise üyelerimizden Sarten
Ambalaj’ın Empac’a üyeliği bulunuyor.
Sarten CEO’su ve ASD Başkan
Yardımcısı Sn. Zeki Sarıbekir aynı
zamanda Empac Yönetim Kurulu Üyesi
olarak da görev yapıyor.
Haberler
AMD Üyeleri Geleneksel
İftar Yemeğinde Bir
Araya Geldi
Ambalaj Makinecileri
Derneği (AMD)
Üyeleri, 3 Temmuz
2014 Perşembe akşamı
Point Otel Barbaros’da
gerçekleşen iftar
yemeğinde bir araya
geldi. Gecede AMD
Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Büyükcıngıl’ın
konuşmasının ardından
derneğe yeni katılan
üyelere plaketleri
verildi. Gecede son
olarak Ortak Satın Alma
Organizasyonu (OSO),
çalışmalarını anlatan bir
sunum gerçekleştirdi.
Mutlu Balıklar Projesi, Denizi
Temizlemeye Devam Ediyor
Deniz üstündeki
atıkların temizlenmesi
amacıyla PAGEV-PAGÇEV
ve Beşiktaş Belediyesi
geçtiğimiz ağustos ayında
“Mutlu Balıklar” projesini
başlattı. Bilindiği üzere
mutlu balıklar projesi
kapsamında geçtiğimiz
yılda deniz temizleme
projeleri yapılmıştı.
Projeye İBB ve T.C. Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı da
destek veriyor. Av yasağı
ile birlikte uygulamaya
geçirilen proje kapsamında,
balıkçıların özel bir ağ ile
deniz yüzeyini metal, cam,
plastik gibi çeşitli atıklardan
temizlemesi ve toplanan
bu atıkların geri dönüşüm
ile tekrar ekonomiye
kazandırılması hedefleniyor.
Proje kapsamında av yasağı
sırasında yapılacak bu
çalışmalar ile balıkçılara ek
bir gelir kapısı açılması ve
geri dönüşümü mümkün
olmayan atıklar için ise
çimento fabrikalarında yakıt
olarak kullanılarak enerji tasarrufuna
katkı yapılması amaçlanıyor.
PAGEV’in de üyesi olduğu Avrupa
Plastik İşleyicileri Birliği (European
040
PACKAGING WORLD
Plastics Converters - EuPC) tarafından
Avrupa’da başlatılan Waste Free
Oceans “atıksız denizler” hareketinin
devamı niteliğini taşıyan “Mutlu
Balıklar” projesi uluslararası bir
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
boyuta da sahip.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar
Avrupa’dan ABD’ye, UzakdoğuHindistan’dan Ortadoğu-Afrika’ya
kadar yayılmış durumda. “Mutlu
Balıklar” projesinin start aldığı
törende sırasıyla; PAGEV Yönetim
Kurulu Başkanı, WFO Türkiye,
Ortadoğu ve Afrika Başkanı Yavuz
Eroğlu, WFO Eş Başkanı Bernard
Merkx, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel
Müdür Yardımcısı Sebahattin
Dökmeci ile Beşiktaş Belediye Başkanı
Av. Murat Hazinedar’ın projeye
yönelik konuşmaları da yer aldı.
Haberler
Çevko Yeşil Nokta Ödülleri
Sahiplerini Buldu
Coca Cola İçecek’ten
Eczacıbaşı’na, P&G’den Evyap’a, Frito
Lay’dan Pınar’a, Türkiye ve dünyanın
önde gelen şirketlerinin yarıştığı
“ÇEVKO Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri”
ile çevreci haber anlayışını yansıtan
haberlere öncelik veren yayınlara
verilen “Geleneksel 3. Yeşil Nokta
Basın Ödülleri”, 18 Haziran akşamı,
The Marmara Otel’de düzenlenen
törenle sahiplerini buldu. Verilen
bazı ödül kategorileri aşağıda yer
alıyor. Tüm listeye www.cevko.org.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
Büyük Ölçekli İşletme Kategorisi
• Coca Cola İçecek A.Ş
• Unilever San ve Tic. Türk A.Ş
• Anadolu Efes Biracılık ve Malt
San. Aş
Orta Ölçekli İşletme Kategorisi
• Eczacıbaşı Girişim Pazarlama
Tüketim Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Küçük Ölçekli İşletme Kategorisi
• Kurtsan İlaçları A.Ş
EFSA, BPA Alım
Düzeyini Düşürdü
Damacana
Sulara Takip
Sağlık Bakanlığı,
içme sularında kullanılan
damacanaları; üretim
tarihinden son kullanım süresi
doluncaya kadar geçen süre
içinde hijyen ve su kalitesi
açısından kontrol edebilmek
amacıyla elektronik takip
başlatıyor. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Başkanlığı Çevre Sağlığı Daire
Başkanı Hüseyin İlter, yaptığı
açıklamada içme suyunda
hijyen ve güvenilirliğin
sağlanması için gerekli
düzenlenin yapıldığını ve son
aşamaya gelindiğini belirtti.
042
PACKAGING WORLD
Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi (EFSA), ABD’de
gerçekleştirilmekte olan
araştırma sonuçlanıncaya
kadar bisfenol A’nın (BPA)
tolere edilebilir günlük
alım miktarını geçici olarak
düşürdü. ABD Ulusal
Toksikoloji Programı (NTP),
BPA’nın insan sağlığı
üzerine etkilerine ilişkin
belirsizlikleri hedef alan
araştırmalar yürütüyor
ancak bu yönde yürütülen
araştırmaların sonuçlarının
ne zaman açıklanacağı
henüz netleşmedi. Mevcut
araştırmaların sonuçlarını
göz önünde bulunduran
EFSA uzmanları ise maruz
kalınan BPA oranının tolere
edilebilir orandan 3-5 kat
daha az olduğu görüşünde
birleşiyor.
Ambalajsız Tavuk
Satışı Yasaklanıyor
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının
görüşe açtığı Et ve Et
Ürünleri Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair
Tebliğ Taslağına göre,
perakende işletmelerde
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
dökme çiğ kanatlı et
satışına izin verilmeyecek.
Bu ürünler sadece hazır
ambalajlı olarak satışa
sunulabilecek. Bakanlık,
söz konusu taslağı internet
sitesinde görüşe açtı.
Görüşlerin alınmasının
ardından Et ve Et Ürünleri
İhtisas Komisyonunda
değerlendirilecek taslağa,
Ulusal Gıda Kodeks
Komisyonunda son hali
verilecek.
Ürün Postası
Arbella’dan Sağlığına
Dikkat Edenler İçin
Arbella Plus Makarnası; tam buğday, glütensiz mısır ve
kurutulmuş, öğütülmüş domates ve ıspanak katkılı üç renkli
makarnalarıyla tüketicilerin dikkatine sunuluyor. 400 gramlık
paketlerde satışa çıkan ürünün renkli tariflerine internet
sitesinden de ulaşabilirsiniz. Yeşil ve mavi renk ağırlıklı
tasarımlar dikkat çekiyor.
Ülker Golf’ten
4 Farklı Ürün
Ülker Golf yeni ürünü Royal Mini Kuplar Serisi ile
dört farklı dondurma lezzetini, tek kişilik porsiyonlar
halinde tüketicinin beğenisine sundu. Vişne soslu
vanilya, ahududu soslu cheesecake, çikolata
soslu çikolata ve karamel soslu vanilya’dan oluşan
dondurmalar renkli ambalajları ile dikkat çekiyor.
Pınar’dan
Keyif Serisi
Pınar, yeni “keyif” serisi peynirlerini tüketicilerin
beğenisine sunuldu. Yeni seride; Hellim, Örgü, Tel,
Cheddar ve Dil peynirler yer alıyor. Keyif serisi, 200
(Örgü, Tel, Cheddar ve Dil) ve 250 gramlık (Hellim)
ambalajlarda satışa sunuluyor. Seride, Cheddar
Peyniri’nin ambalajında aç kapa fonksiyonu bulunuyor.
Bahçıvan’dan
Yeni Ürün
Bahçıvan Bembeyaz “Süzme Peynir”, gıda
perakende noktalarında tam yağlı ve light
olmak üzere iki farklı çeşitte bulunuyor. Ürün,
250 gr, 450 gr, 500 gr ve 1 kg ambalajlarında
raflardaki yerini aldı. Ambalajda mavi ve yeşil
renkler öne çıkıyor.
044
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
ASD Üyelerini Tanıyalım
İletişim Bilgileri:
Adres: Erensoy Gıda Ve Ambalaj Makinaları San. Ve Tic. Ltd.
Şti. Cemil Topuzlu Caddesi, TİBAŞ C-4, Feneryolu 34726,
İstanbul, Türkiye
Tel: 0216 302 99 93
www.erensoy.com
Contact Information:
Adress: Erensoy Gıda Ve Ambalaj Makinaları San. ve Tic.
Ltd. Şti. Cemil Topuzlu Caddesi, TİBAŞ C-4, Feneryolu 34726,
Istanbul, Turkey
Phone: +90216 302 99 93
www.erensoy.com
İletişim Bilgileri:
Adres: İsmail Tiryaki Cd. No:14 MOSB 4. Kısım
45030 Manisa Turkey
Tel: 0236 214 07 17
www.fitpak.com.tr
Contact Information:
Adress: İsmail Tiryaki Cd. No:14 MOSB 4. Kısım
45030 Manisa Turkey
Phone: +90 236 214 07 17
www.fitpak.com.tr
İletişim Bilgileri:
Adres: Merter Tekstil Merkezi Fatih Caddesi Alaybey
Sokak No: 17 (34169) Merter / İstanbul / Türkiye
Tel: 0212 554 44 00
www.gencteks.com
Contact Information:
Adress: Merter Tekstil Merkezi Fatih Caddesi Alaybey
Sokak No: 17 (34169) Merter / İstanbul / Turkey
Phone: +90 212 554 44 00
www.gencteks.com
İletişim Bilgileri:
Adres: Güneşli Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:3-1
Bağcılar - İstanbul 34212 Türkiye
Tel: 0212 656 16 82
www.vetasplastik.com
Contact Information:
Adress: Güneşli Evren Mah. Cami Yolu Cad. No:3-1
Bağcılar - İstanbul 34212 Turkey
İstanbul /Turkey
Phone: +90 212 656 16 82
www.vetasplastik.com
046
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Erensoy 1926’dan beri acenta ve 1964 yılından bu yana da endüstriyel ekipmanlar tedarikçisi olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Nissei ASB (Japonya) firması ile, direk PET, PP, PC veya başka hammaddeden Enjekiyon Gerdirmeli şişirme
yöntemiyle şişe, kavanoz ve damacana üreten Türk, Bulgar ve Romen müşterilerine, İstanbul ofisinden proje, satış ve
teknik destek hizmeti vermektedir. And & Or (İspanya) firması, şişirme makinalarının arkasındaki boş şişe dizme, torbalama,
paletleme makineleri, sızdırmazlık, ağırlık kontrol cihazları ve (dolum hatlarında 25.000 şişe/saat kapasiteye kadar) otomatik
taşıma kulbu takma makinelerini üretmektedir. Erensoy, firmanın Balkanlar ve Karadeniz bölgesindeki temsilcisidir.
Erensoy is agent since 1926 and in 1964 industrial investment equipment became their main product line, Erensoy provides
project, sales and technical support service from its Istanbul office to Turkish, Bulgarian and Romanian customers which
are producing bottles, jars and 5 gallon container by using PET, PP, PC materials with single-step Injection Stretch Blow
Molding technology of Nissei ASB (Japan) with global machine references of more than 8.000 pcs. and mold references of
around 15.000 pcs. And & Or (Spain) produces packing tables, bagging machines, palletizers, leak testers, weight control
systems for empty bottles produced at various blow molding machines and automatic handle applicator machines (with
speeds up to 24.000 bottles/h for the filling lines). Erensoy is their representative company at Balkans and Black Sea area.
Fitpak Ambalaj ve Kimya San. Tic. A.Ş. 2012 yılında Yonca Gıda iştiraki ile kurulmuştur. Manisa Organize san. Bölgesinde
10.000 m2 alan üzerinde kurulu olan tesisimiz, 2014 yılı ikinci çeyrekte üretime başlamıştır. Fitpak ambalaj; Yüksek bariyer
özellikli, PA, EVOH bazlı 9 kat filmler; et ve süt ürünleri, konsantre meyve suları, şarap, ve hazır yemek gibi bariyer özellikli
baskılı veya baskısız ambalaj ihtiyacı olan ürünler, MAP ve vakum torba gibi uygulamalar için komple ambalaj çözümleri, kolay
açılabilir-peelable ve aç-kapa, antifoglu baskılı baskısız filmler, High barrier yari sert PET, PVC folyolar. Yüksek kalite Polietilen
filmler, paletli üzerindeki ürünleri tamamen kapatan stretch hood palet örtüleri sunmaktadır.
FITPAK Ambalaj ve Kimya San. Tic. A.S. was founded with the participation of Yonca Gida in 2012. Offers complete
packaging solutions with high barrier PA/EVOH based 9 layer film line, printing and lamination lines for meat, process
meat and dairy products, concentrated fruit juice, wine and catering, MAP and vacuum packing etc..Fitpak product
portfolio also include Easy open- peelable, re-closable, antifogging, lock seal top lidding films with printed and
unprinted versions, High barrier PET & PVC based semi rigid thermoformable bottom foil, High quality PE based
lamination films, Stretch hooding films,
Gençteks Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti 1987 yılında ambalaj sektörüne hizmet vermek amacı ile kurulmuştur. Gençteks ambalaj filmleri
üretiminde kullanılan (BOPP, CPP, PET, PVC, BOPA ve ALUMİNYUM FOLYO ) satışını yapmaktadır. Gençteks; Sanko Holding
kuruluşu olan Süper Film A.Ş.’nin üretmiş olduğu ambalaj filmlerinin, Kibar Holding kuruluşu olan Assan Alüminyum A.Ş.’nin üretmiş
olduğu alüminyum folyoların, Hürkimsa Kimya A.Ş’nin üretmiş olduğu kimyasal yapıştırıcıların, Plasko Plastik A.Ş.’nin ürettiği sert
Pvcler’in bobin ve tabaka olarak, Biessse’nin üretmiş olduğu klişe montaj bantlarını Türkiye genelinde satışını yapmaktadır.
Gençteks Tekstil San. ve Tic. Ltd Şti. was established in 1987 for serving Packing industry. Gençteks makes
the sales of the films (BOPP, CPP, PET, PVC, BOPA FILM, ALUMINIUM FOIL) used at the production of the
packing films, .Companies of the Sector Which Gençteks Has Cooperation; Selling the packing films produced
by Süper Film A.Ş., a Sanko Holding corporation, all around Turkey, Selling the aluminium foils produced
by Assan Alüminyum A.Ş., a Kibar Holding corporation, all around Turkey., Selling the chemical adhesives
produced by Hürkimsa Kimya A.Ş. all around Turkey.
Vetaş Plastik 2001 yılından itibaren Güneşli’deki fabrikasında faaliyetlerini sürdüren tek ve çok katlı, baskılı ve
baskısız polietilen film, CPP, OPP filmden torbalar, tek kat ve lamine edilmiş ambalaj malzemeleri, çeşitli tip
ebatlarda ve müşteri isteğine bağlı torba üretiminde bulunmaktadır. Mevcut fabrikasında yıllık 8000 ton üretim
kapasitesine ulaşmış olup, kapasite arttırımı için Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde 12.500 m2 kapalı alanı ile
ilk etapta 6000 m2 alanını 2015’te bitirip yeni fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürmeyi planlamaktadır.
Vetaş Plastic has been serving to packaging market since 2001 in Gunesli/Istanbul. Vetas is specialized on various segments
of packaging such as printed and plain Polyethylene film, bags made of CPP, OPP, custom made punched out handle,
patch handle and flexi loop handle bags, laminated bags, gripseal bags, hanger bags, garment covers, stretch films,
Sealable Cpp – Bopp and PE bags, gift bags, home textiles packaging, plantation bags and bags for spare parts, plastic
pipes, paneling and colorful waste sacks. The total closed area vetas has own in this zone is 12.500 sqm. but 6000 sqm. is
going to be built for the first stage.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
047
Dosya
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2014 Sonuçları Açıklandı
Türkiye’nin En İyi
Ambalajları Belli Oldu
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması’nda şampiyonlar belli oldu. Yarışma’ya başvuru yapan 192 avmbalaj 9 farklı kategoride
değerlendirildi ve 98 ambalaj ödüle layık görüldü. Şampiyon finalistler bu yıldan itibaren
WorldStar’ın yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu (APF) yarışması AsiaStar’a da katılabilecek.
A
mbalaj Sanayicileri
Derneği (ASD) tarafından
düzenlenen Ambalaj
Ay Yıldızları 2014
Yarışmasının Ödülleri
5 Eylül 2014’de Conrad İstanbul
Otel’de yapılan bir tören ile dağıtıldı.
Ödül Töreni Ceylan Saner’in
sunuculuğunda, 500’e yakın davetli
ile Zuhal Olcay konserinin de
gerçekleştiği bir programla yapıldı.
11 Altın, 13 Gümüş, 25 Bronz ve 49
Yetkinlik Ödülü kazanan firmaların
048
PACKAGING WORLD
yetkililerine takdim edildi. Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışması’nda verilen
Altın Ödüller arasında TSE işbirliği
ile Altın Ambalaj Ödülleri de verildi.
Seçici Kurul uygun gördüğü yarışma
kategorilerinde verdiği Altın Ödüller
içinden ayrıca 3 adet “Altın Ambalaj
Ödülü’nü” seçti.
Türk şirketler yurtiçinde ve
yurtdışında ürettikleri ve piyasaya
sürdükleri ürünler ile Ambalaj Ay
Yıldızları Yarışması’na katılabiliyor.
Yarışma, WPO-World Packaging
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
Organization (Dünya Ambalaj
Örgütü) tarafından akredite edildiği
için uluslararası arenada yetkinliğe
ve geçerliliğe sahip. Yarışma kuralları
uyarınca “Yetkinlik 2014” ödülüne
layık görülen ambalajlar dilerlerse
WPO’nun düzenlediği WorldStar
Yarışması da dahil uluslararası
yarışmalara katılma hakkı kazanıyor.
Şampiyon finalistler bu yıldan
itibaren WorldStar’ın yanı sıra Asya
Ambalaj Federasyonu (APF) yarışması
AsiaStar’a katılabilecek.
Sadettin Korkut ASD Yönetim Kurulu Başkanı
ASD President of the Board Directors
Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması Küreselleşiyor
Ambalaj Ay Yıldızları Ödül Töreni
açılışında konuşma yapan ASD Yönetim
Kurulu Başkanı Sadettin Korkut küresel
rekabetin hızla arttığı bir ortamda
ürünlerin giysisi olan ambalajın ürünlere
standart getirdiğine ve değer kattığına
dikkat çekti. Korkut, sözlerine şöyle
devam etti: “Türkiye genelinde bir
marka haline gelen ve son beş yıldır
düzenlediğimiz Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması’nda ödül alan ürün sahipleri
istedikleri takdirde üyesi bulunduğumuz
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) yarışması
WorldStar’a gidebiliyordu. Bu yıl
şampiyon ambalajlar Asya Ambalaj
Federasyonu (APF) yarışması AsiaStar’a
katılmak üzere başvuruda bulunabilecek.
Dünya genelinde bu kuruluşlara üye
ülkelerin tamamı tarafından desteklenen
ve ASD olarak jürilerinde yer alarak oy
kullanmakta olduğumuz bu uluslararası
yarışmalar ile de Türkiye Ambalaj
Sektörümüzün geldiği noktayı tüm
dünyaya göstereceğimizi düşünüyoruz.”
Bu yıl beşincisini düzenlenen Ambalaj
Ay Yıldızları Yarışmasını küresel hale
getirmek için kolları sıvadıklarını belirten
Korkut, “Ulusal bir marka haline gelen
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmamıza
önümüzdeki yıldan itibaren yurt dışından
ürünler de katılabilecek. Yani Ambalaj
Ay Yıldızları uluslararası olacak ve
Dünya Ambalaj Ay Yıldızları seçilecek.
5 yıl içinde ulusal bir marka haline
gelen yarışmamızı önce Doğu Avrupa,
Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve
Türk-i Cumhuriyetleri kapsayacak şekilde
önce bölgesel daha sonra ise uluslararası
yarışma haline getirmeyi hedefliyoruz.”
şeklinde konuştu.
Ceylan Saner ödül Gecesi Sunucusu
The awards ware presented by Ms. Ceylan Saner, the professional host.
Zeki Sarıbekir Sarten Ambalaj A.ş.CEO’su
CEO of Sarten Packaging
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
PACKAGING WORLD
049
Dosya
192 ambalaj 9 farklı kategoride
değerlendirildi ve 98 ambalaj ödüle layık görüldü
050
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
Dosya
11 altın, 13 gümüş, 25 bronz ve 49 yetkinlik
ödülü kazanan firmaların yetkililerine takdim edildi
052
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
Dosya
Ambalaj Ay Yıldızları 2014 Yarışması’nda Dereceye Girenler
Yarışmada “kazanan ambalajların ürün isimlerinin ilgili kategorilerine göre alfabetik listesi aşağıda yer almaktadır.
İçecekler
Altın Ödül:
Gümüş Ödül: Bronz Ödül:
Yetkinlik Ödülleri:
“Doğadan Soğuk Bitki ve Meyve Çayı” - Doğadan Gıda A.Ş.
“Ayran 1,5 Lt” - Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
“Tekirdağ Rakısı No : 10 - Tasarım Üssü Ltd. Şti.
“Beta Tea Taç Yaprak Türk Çayı” - Beta Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
“Efe 5 Yıllık Ahşap Kutu” - Efe Alkollü İçecekler A.Ş.
“Exotic Taze Sıkma Meyve Suları” - Lemonadee Reklam Prod. Org.Ve Bilgi Tekn. Tic. Ltd. Şti.
“Hünkar Rakı Şişesi ” - Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
“İBB Hamidiye Su Şişesi” Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
“Sirab Su-Maden Suyu Şişesi” - Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
Gıda Kategorisi
Altın Ödüller: Gümüş Ödüller:
Bronz Ödüller:
Yetkinlik Ödülleri:
“Anavarza Bal ” - Sezen Gıda Maddeleri Tarım Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
“Atatürk Orman Çiftliği Yoğurt Kavanozu” - Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
“Balparmak Katla Balla ” Altıparmak Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.
“Crunch Patt” - Nestle Gıda San. A.Ş.
“JETB 12 Fregento Dondurma” Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A.Ş.
“Jets 900 Panda Dondurma Kutusu” - Jokey Plastik İstanbul San. Ve Tic. A.Ş.
Bahçıvan Lezzetli Peynir Topları” - Tasarım Üssü Ltd. Şti.
“Bizim Sufre Mayonez Ambalaj Tasarımları ” - Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
“Falım Sakız Multipack Ambalaj Tasarımları ” - Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
“Marmara Birlik Q 65 x 118 Boğumlu Kutu” Sarten Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
“Pınar Gurme Dilimli Salamlar” Pınar Entegre Et Ve Un San. A.Ş.
“Anadolu Koleksiyonu Natürel Sızma Zeytinyağı Seti” - Nar Doğal Ürünler Turizm Tic. Ve San. A.Ş.
“Enfesto Yulaflı Kurabiye” - Unmaş Unlu Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş.
“Enfesto Galeta Zeytinyağlı & Tahıllı” - Unmaş Unlu Mamülleri San. Ve Tic. A.Ş.
“Geleneksel Türk Lokumu Kutusu ” - Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj Mak. San. Ve Tic. A.Ş.
“Makarneks ” - Nissin Yıldız Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
“Mealbox ” - Tasarist
“Mevlana Yeşil Kubbe Görünümlü Metal Ambalaj ” - Kontensan Konya Teneke Kutu Ambalaj Mak. San. Ve Tic. A.Ş.
“Kemal Kükrer Acı Sos Şişesi ” - Anadolu Cam Sanayi A.Ş.
“Özge Kapak Kaşık Yuvalı ” - Özge Plastik Ambalaj San. A.Ş.
“Pastavilla Tam Buğday Makarna ” - Tat Gıda Sanayi A.Ş.
“Sütaş Tereyağ Ambalaj Tasarımı” Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
“Tukaş Kaşık Salçam ” Tukaş Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
“Yoğurt 2250 g ” - Panagro Tarım Hayvancılık Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları & Ev- OtomotivOfis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri Kategorisi
Altın Ödül:
Gümüş Ödüller:
Bronz Ödüller:
Yetkinlik Ödülleri:
054
PACKAGING WORLD
“JETR 57 - CUPRINOL Akzo Nobel Çift Komponent” - Jokey Plastik İstanbul San. ve Tic. A.Ş.
“Bingo Cam” - Tasarist
“JCT30 National Paint Plastik Konik İstiflenebilir Boya Kutusu” - Jokey Plastik İstanbul San. ve Tic. A.Ş.
“3’lü Çay Fincan Seti ” - Kütahya Porselen San. A.Ş. Ambalaj Fabrikası
“5 lt. Bidon ( Yaprak Dizayn ) - Özler Plastik San. Ve Tic. A.Ş.
“Desto Bulaşık Detarjanı” - DesignVENA
“Aynalı Mendil Kutusunda Selpak Losyonlu Mendil” - İpek Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
“Solo Sıkıştırılmış Tuvalet Kağıdı ” - İpek Kağıt Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
Dosya
Ambalaj Ay Yıldızları 2014 Yarışması’nda Dereceye Girenler
Yarışmada “kazanan ambalajların ürün isimlerinin ilgili kategorilerine göre alfabetik listesi aşağıda yer almaktadır.
Sağlık ve Güzellik Ürünleri & Tıp ve Eczacılık Ürünleri Kategorisi
Altın Ödül:
Gümüş Ödüller:
Bronz Ödüller:
Yetkinlik Ödülleri:
“Aromel Emotions Roll-on Serisi” DesignVENA
“Colgate 1.8 lt Protex Şişesi ” Sarten Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
Arko Nem Güneş Bakım Transparan Koruyucu Sprey ” - DesignVENA
“Repute Parfüm Seti Metal Kutusu ” - Masaş Metal Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
“Dushy Duş Jeli Serisi ” - DesignVENA
“Hayat Şampuan ” - Tasarist
“Joly Yetişkin Hasta Bezi ” - Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
“Molped Soft Care (Hijyenik Ped)” - Hayat Kimya San. A.Ş.
“Rectiwa Anti-Hair Loss Heerbal Serum ” - Akademi Matbaacılık İletişim Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Ambalaj Malzemeleri Kategorisi
Altın Ödül:
Bronz Ödül:
Yetkinlik Ödülleri:
“Oksijen Bariyer Etiketli Gıda Amblajı” - S.S Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
“Hologram Efektli Ambalaj” - Korozo Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.
“Bütün Tavuk Kabı” - Teknik Plastik Sealed Air Ambalaj Ve Tic. A.Ş.
“Gıda Kabı Üretim Malzemesi” - Özge Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş.
“Isı Dayanımı Yüksek Pet Folyo” - Farmamak Ambalaj Mad. Ve Amb. Mak. San. Tic. A.Ş.
Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri Kategorisi
Altın Ödül:
Gümüş Ödüller:
Bronz Ödüller:
Yetkinlik Ödülleri:
“Sepet Kutu ” - Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
“Dodo ” - Cem Ofset Matbaacılık San. A.Ş.
“Efe Yaş Üzüm Ege Evleri ” - Efe Alkollü İçecekler A.Ş.
“Acrobat Jr Ağız Bakım Seti” - Banat Fırça Ve Plastik San. A.Ş.
“Dido Tane Tane Kutu” - Northstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar Ve Danışmanlık A.Ş.
“Efes Pilsen Miller 6’ ‘lı Taşıma Saplı Şişe Ambalajı” Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.
“Karpuz Tipi Kutu” Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
“Aromel Privacy Gold Sensatıon ” DesignVENA.
“Asmalı Stand ” - Mondi Tire Kutsan Kağıt Ve Ambalaj San. A.Ş.
“Efes Pilsen Taşıma Saplı 4 Şişe +1 Bardak Ambalajı” - Camiş Ambalaj Sanayi A.Ş.
“Jacobs French Press Promopack Ambalaj Tasarımı ” - Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
“Jacobs İstanbul Promopack Ambalaj Tasarımı ” - Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
“Kayra - Terra Sevgililer Günü Teşhiri ” Brandmark - BM İletişim Tasarım Ve Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti.
“Uludağ Doğal Maden Suyu 100. Yıl Ambalaj ” - Uludağ Maden Suları Türk A.Ş.
“Ülker Laviva Çikolata ” Northstar Innovation Endüstriyel Yatırımlar Ve Danışmanlık A.Ş.
Fleksibıl Ambalajlar Kategorisi
Altın Ödül:
Gümüş Ödül:
Bronz Ödüller:
“Burger Kek Soyulabilir Termoform Ambalaj ” - Eti Gıda San. Ve Tic. A.Ş.
“Tek Porsiyon Gıda Hazırlama ve Tüketim İçin Dik Duran Torba” Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
“Açılıp Kapatılabilen Ambalaj ” - Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
“Polikap PSA/14” - Polinas Plastik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
“Puding Ambalajı ” - Asaş Ambalaj Baskı Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Grafik Tasarımı Kategorisi
Altın Ödüller:
Gümüş Ödüller:
Bronz Ödüller:
Yetkinlik Ödülleri:
056
PACKAGING WORLD
“Lokkum Türk Lokumu” – Graphn
“Carte Dor Meyveli Tatlılar Ambalaj Tasarımı” - Orhan Irmak Tasarım San. Ve Tic. Ltd. Şti.
“Knorr Çabuk Çorba Ailesi” - Umay Çubukçu Tasarım Atölyesi
“Arko Nem Traş Sonrası Losyon” - DesignVENA
“Jean - Stripe Racing Kurşun Kalem & Silgi Setleri ” - Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.
“Papia Kağıt Havlu ” - Hayat Kimya San. A.Ş.
“Pınar Dondurulmuş Börekler” Pınar Entegre Et Ve Un San. A.Ş.
“Arpacı Peynir Ailesi ” - Umay Çubukcu Tasarım Atölyesi
“Duru Perfume Fresh Serisi ” - DesignVENA
İstanblue Vodka Shot Şişe - DPN Reklam Hizmetleri ve İletişim Çözümleri ‘Serdar Arkan Çinetçi’
“Knorr Yöresel Çorba Ailesi ” - Umay Çubukçu Tasarım Atölyesi
“Mey-Kayra , Leona Bubble Yılbaşı Şişesi ” Brandmark - BM İletişim Tasarım Ve Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti.
“Mondelez First Sakız Ailesi ” Brandmark - BM İletişim Tasarım Ve Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti.
“Sek Çikolata Süt ” - Tat Gıda Sanayi A.Ş.
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
Polypropylene Strap
Polyester Strap
ABSOLUTE POWER
Switch to Real Power
MUTLAK GÜÇ
Gerçek Güce Geçin
www.onurambalaj.com
Telefonunuzla barkodu okutarak sitemize kısa yoldan ulaşabilirsiniz.
Bilgi için almak için;
İletişim: +90380. 691 3392
[email protected]
Dosya
Ambalaj Ay Yıldızları 2014 Yarışması’nda Dereceye Girenler
Yarışmada “kazanan ambalajların ürün isimlerinin ilgili kategorilerine göre alfabetik listesi aşağıda yer almaktadır.
Endüstri ve Taşıma Ambalajları Kategorisi
Altın Ödül:
Gümüş Ödül:
Bronz Ödüller:
“Çiçek Kutsu” - Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş.
“Soğutma Fan Kutusu” - Olmuksan İnternational Paper Amb. San. Ve Tic. A.Ş.
“Dikey Damacana İstifleme ve Taşıma Ünitesi” - Beno Plastik Ambalaj Ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti.
“Otomotiv Parçaları Panel Ambalajı “ - Olmuksan İnternational Paper Amb. San. Ve Tic. A.Ş.
Yetkinlik Ödülleri:
“Ankastre Ocak Kutusu ” - Olmuksan International Paper Amb. San. Ve Tic. A.Ş.
“Cam/Sunroof Ambalajı ” -Bayındır Ambalaj Oluklu Muk. Kutu Ve Matb. San. Tic. Ltd. Şti.
“Far Seperatör ” - Bayındır Ambalaj Oluklu Muk. Kutu Ve Matb. San. Tic. Ltd. Şti.
“Lavabo Ambalajı“ - Olmuksan International Paper Amb. San. Ve Tic. A.Ş.
“Torpito Kutusu” - Bayındır Ambalaj Oluklu Muk. Kutu Ve Matb. San. Tic. Ltd. Şti.
Altın Ambalaj Ödülleri
“Anavarza Bal ” - Sezen Gıda Maddeleri Tarım Ve Hayvan Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
“Oksijen Bariyer Etiketli Gıda Ambalajı” - S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Koopreratifleri Birliği
“Sepet Kutu” - Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması 2014 Ödül Töreni, aşağıda listelenen firmaların değerli katkılarıyla gerçekleştirilmiştir;
Altın Sponsor:
Sarten Ambalaj A.Ş.
Basın
Sponsorları:
Bronz Sponsorlar:
Özge Plastik A.Ş.
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
PACKAGING WORLD
Yaka Kartı Sponsoru:
Özler Plastik A.Ş.
Ambalaj Bulteni
PACKAGING BULLETIN
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması sonuçları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak ve yüksek çözünürlükteki görseller için Yarışma Sekretaryası ile iletişime geçilmesi rica olunur.
Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması Sekreteryası
Katip Salih Sokak No 13, Koşuyolu-Kadıköy /İSTANBUL Tel : 0216 - 545 49 48 Dah. 117 ; Faks : 0216 - 545 49 47 e-posta: [email protected]
RESULTS OF CRESCENT AND STARS OF PACKAGING
2014 WERE ANNOUNCED TURKEY’S BEST PACKAGES CHOSEN
192 applications were evaluated in 9 different categories and 98 packages received awards. The finalists are entitled to
participate in the WorldStar and AsiaStar, latter of which is organized by the Asian Packaging Federation, this year.
The awards for the Crescent and Stars of
Packaging Competition 2014 organized by the Turkish
Packaging Manufacturers Association (ASD) were
distributed at an event held at Conrad Istanbul Hotel
on 5 September 2014. The organization, which was
attended by about 500 guests, was hosted by the
presenter (Ms) Ceylan Saner, and the famous singer
(Ms) Zuhal Olcay gave a concert during the occasion.
11 Gold, 13 Silver, 25 Bronze and 49 Competency
awards were given to the representatives of winner
companies. Among the Gold Awards presented at
the Crescent and Stars of Packaging Awards, Gold
Packaging Awards were also given in cooperation
with Turkish Standards Institution (TSE). Among the
Gold Awards which it presented in the competition
categories it deemed appropriate, the jury also gave
3 “Gold Packaging Awards”.
Turkish Companies are able to participate in the
Crescent and Stars of Packaging with the products
they produce and place on the market in Turkey
and abroad. Since the event is accredited by World
Packaging Organization (WPO), it is internationally
058
PACKAGING WORLD
recognized. In accordance with the rules of the
competition, the winners of the “Competency 2014”
award are entitled to participate in international
competitions including WorldStar, organized by
WPO. Starting this year, the Finalists will also be able
to participate in AsiaStar, a competition organized by
Asian Packaging Federation (APF).
Crescent and Stars of Packaging is Going Global
Mr. Sadettin Korkut, the President of ASD, gave a
speech at the beginning of the Crescent and Stars of
Packaging, in which he emphasized that packaging
which could be considered the clothing for products
do bring a standard and added value to products in a
world where global competition is increasing rapidly.
Mr Korkut said: “The winners of the Crescent and
Stars of Packaging, which we have been organizing
for the last five years, were able to participate in
WorldStar, organized by WPO, of which we are a
member. This year, the winners can also apply to
AsiaStar, the competition organized by APF. Through
these international competitions which are supported
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
by the entirety of the countries that are members
of these organizations and in which we take part as
members of the jury, we are hoping to demonstrate
the point at which Turkish Packaging Industry has
reached”.
Korkut added that they are planning to
make Crescent and Stars of Packaging, which
was organized for the fifth time this year, global:
“Crescent and Stars of Packaging have become a
national brand, and products from other countries
will be accepted starting from next year. In other
words, Crescent and Stars of Packaging will become
an international competition, and Global Crescent
and Stars of Packaging will be selected. We are
aiming to expand the scope of our competition, first
by becoming a regional competition and accepting
applications from Eastern European Countries,
Southeast Europe, Northern Africa and Central
Asia, and then becoming a completely international
competition.”
(Full list of all winners are can be found on
www.ambalaj.org.tr/en (Engilish)
Dosya
Toplam 11 altın ödül verildi
060
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLÜL 2014
July - Aug - Sept
ENERJİYİ DAHA VERİMLİ KULLANAN İŞLETMELER,
DAHA TEMİZ BİR DÜNYA
İşletmelerinizde enerjinin daha akıllı kullanılmasını sağlayan sistemler
kurarak giderlerinizi azaltıyor, hem rekabet şansınızın artmasını hem de
üretiminizin çevreye daha duyarlı olmasını sağlıyoruz.
Hizmetlerimiz
Enerji verimliliği proje ve uygulamaları - Ölçümler
Kojenerasyon / Trijenerasyon proje ve uygulamaları
Soğutma sistemlerinin optimizasyonu,
Soğuk depolama ve soğuk - sıcak yalıtım
Kısa ve ayrıntılı enerji auditleri - hava kaçak ölçümleri
Bu Dünya bize atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanettir.
Kızılderili Atasözü
Ayrıntılı Bilgi için:
Epsilon Danışmanlık
[email protected]
Tel: 0212 347 54 48 – 0555 570 98 77
Tolunay Danışmanlık ve Mühendislik
Hizmetleri Ltd Şti
[email protected]
Tel :0216 330 39 40 - 0532 276 30 35
FARRAGTECH’LE HEM ÜRETİMDE ARTIŞ, HEM ENERJİ TASARRUFU SAĞLAYIN.
İACS Kalıp İçi
Soğutma Sistemleri
CARD
Kurutucular
• PE şişe, bidon ve varil
üretiminde kalıp içi
soğuk hava uygulaması ile
+4˚C‘ta min %15,
-25˚C’ta min %25 üretim
artışı.
• Basınçlı hava ile
malzeme kurutma.
• Enerji tasarrufu.
• Her mevsim sabit kurutma.
• Bakım istemeyen çalışma.
• PET, ABS, PA, PC.
Ayrıntılı Bilgi için:
Tolunay Danışmanlık ve Mühendislik Hizmetleri Ltd Şti
[email protected]
Tel :0216 330 39 40 - 0532 276 30 35
Makale / Petkim
‘Endüstrileri
anlamlı kılan,
verimli ve etkin
çalışanlardan
oluşan insan
kaynağıdır’
düşüncesiyle
hareket ediyoruz.
Petkim’de bilgi
birikimi ve yarım
yüzyıla dayanan
tecrübemizden
aldığımız güçle
geleceğin
entelektüel
sermayesini
oluşturmayı
hedefliyoruz.
Sadettin Korkut, Genel Müdür,
Petkim Petrokimya Holding A.Ş.
P
“En önemli gücümüz
nitelikli insan
kaynağımız”
062
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLüL 2014
Jul-Aug-Sep
etkim’de İnsan Kaynakları
politikamızı, ‘Endüstrileri
anlamlı kılan, verimli ve etkin
çalışanlardan oluşan insan
kaynağıdır’ düşüncesi üzerinde
şekillendiriyoruz. Petkim’de bilgi
birikimi ve yarım yüzyıla dayanan
tecrübemizden aldığımız güçle
geleceğin entelektüel sermayesini
oluşturmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede
gençler için sektörde bir cazibe merkezi
olmayı, çalışanlarına iş ortamında
daha başarılı olmaları için gereken
bilgi, birikim, beceri ve davranışları
kazandıracak gelişim programlarını
yürütüyoruz. Böylece çalışanların
performansını ortaya çıkarıp, kariyer
gelişimleri konusunda da fırsatlar
sağlıyoruz.
Petkim’de işe alım süreci,
şirketin hedefleri ve kurum kültürü
doğrultusunda çağdaş ölçme ve
değerlendirme yöntemleri kullanılarak
gerçekleştiriliyor. İşe alım sürecinde
motivasyonu yüksek, şirkete bağlılık
gösterecek ve işbirliği sağlayacak,
Petkim’i geleceğe taşıyacak etkin
insan kaynaklarını istihdam etmeyi
hedefliyoruz. İşe alım süreci şirket
içerisinde ilgili birimlerin ihtiyaçları
doğrultusunda oluşan personel
taleplerinin İnsan Kaynakları
Müdürlüğüne gönderilmesi ile başlıyor.
Petkim ailesine katılmak isteyenlerin
özgeçmişleri web sayfamızda
oluşturulan ‘Aday Havuzu Başvuru
Sistemi’ üzerinden kabul ediliyor.
Başvurular arasından, ihtiyaçlarımız
doğrultusunda aranılan nitelikteki
adaylar belirleniyor ve görüşmeye
çağırılıyor.
Mülakatlar yetkinlik bazlı yapılırken
işin gerektirdiği duruma göre adaylara
kişilik envanterleri, yetkinlik
değerlendirme ve beceri
sınavları da uygulanabiliyor.
Farklı pozisyonlar için farklı
kriterler uygulandığını
da belirtmekte fayda var.
Kritik pozisyonlar için
yapılacak görüşmeler,
adayların kendilerini
özel hissedecekleri
şekilde gerçekleştiriliyor.
Teknik yeterlilik
gerektiren pozisyonlar
için yapılan alımlarda,
ilgili departmanların
temsilcileri sürece dahil
ediliyor. Değerlendirme
neticesinde uygun bulunan
adaylara İnsan Kaynakları
departmanımız tarafından iş
teklifi yapılıyor.
Kariyer Planlama:
Performans ölçümü şirketimizde
sistematik olarak Balance Score
Card ve 360 Derece Yetkinlik Bazlı
Performans Değerlendirme sistemleri
kullanılarak gerçekleştiriliyor. Yetenek
yönetim sistemimiz çerçevesinde
ise çalışanın performansı yanında
potansiyeli de dikkate alınır ve her
çalışan 9’lu Performans-Potansiyel
Matrisi’ne yerleştirilerek yedekleme
planları oluşturulur. Sistematik
olarak uygulanan performans
yönetim sistemi, yetenek yönetim
sistemi, kişilik envanterleri ve
değerlendirme merkezi uygulamaları
gibi çağdaş ölçme ve değerlendirme
yöntemlerinden yararlanarak Kariyer
Kurulu tarafından atama, terfi,
rotasyon vb. kararlar alınır.
Ücretlendirme ve ödül sistemi:
Yapılan işin özellikleri, işin piyasa
Petkim çalışanlarına
lojmanların yanısıra
misafirhane, kapalı spor
salonu, açık futbol,
basketbol, voleybol sahaları,
tenis kortu, yaz aylarında
denize girebilecekleri
Çayağzı Dinlenme Tesisleri
gibi sosyal imkanlar da
sunuyor. Ayrıca lojmanlar
bölgesinde bir çok sosyal
faaliyetin gerçekleştiği kültür
merkezi, yine lojmanların
içerisinde yer alan Petkim
İlköğretim okulu, Özel TED
Koleji, kreş, anaokulu, cami
ve market gibi imkanlar
sağlanıyor.
değeri gözetilerek iş değerlemesi
sonucunda oluşturulan ücret
kademeleri ile çalışan tatmini esaslı
olarak ücretlendirme politikası
uyguluyoruz. Sonuca katkı oranında
da yıl içinde performans ödemeleri
yapılabiliyor. Ayrıca, çalışan grubuna
göre Özel Sağlık Sigortası, Ulaşım,
Yemek, Lojman, Evlenme Yardımı,
Doğum Yardımı, Ölüm Yardımı
vb., sosyal haklar yan hak olarak
ödeniyor. Petkim’de ayrıca çalışanlara
işlerinde göstermiş olduğu yüksek
performans sonucunda ya da yaratıcı
fikir ve önerileriyle organizasyona
kattıkları değer doğrultusunda
belirli bir sistematik çerçevesinde
ödüllendirme yapılıyor. Şirketimizde
ödüllendirmenin yanı sıra disiplin
faaliyetleri de Onur Kurulu tarafından
yürütülüyor.
İyi bir fikrim var!
Çalışanların yönetim ve
üretim süreçlerinde daha
etkin olması için oluşturulan öneri
sistemlerini Petkim’de ‘Fikrimce’ adı
altında biraraya getirdik. Ayrıca ‘Mavi
Oda’ konseptini de hayata geçirdik.
Yaratıcı ve özgür düşünmeyi teşvik
edecek şekilde tasarlanan ‘Mavi
Oda’da çalışanlar geliştirdiği yeni
fikir, öneri ve projeleri jüri önünde
tartışıp savunuyor. Şirket içerisinde
‘Bir fikrim var’ diyen herkes bu
süreçlerde aktif katılımcı olarak yer
alabiliyor.
Tarihi yarım yüzyıla ulaşan
şirketimizin genlerinde var olan bilgi
birikimini değerlendirmek istiyoruz.
Her düzeyde çalışanımız ‘Fikrimce’
sistemi içerisinde fabrikalarda
ve yönetim sistemimiz içerisinde
iyileştirilebileceğini düşündüğü
her hangi bir konuda fikir ya da
projesini ortaya koyuyor. Konunun
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
063
Makale / Petkim
ilgilisi tarafların destek
müşterilerinin hizmetine
Petrokimya
veya eleştirilerinden
sunmak amacı ile Petkim
sektöründe
geçen fikrin şirkete
Akademi kuruldu.
nasıl uygulanabileceği
Petkim’in başarısının
ülkemizin ilk
belirleniyor. Çalışanlar
sürekliliğini sağlayabilmek
ve en önemli
kendi sorumlu oldukları
amacıyla çalışanlarımızın
üreticisi olan
işin dışında birçok
sürekli gelişimine
öneri ile karşımıza
ve potansiyellerini
Petkim’in;
geliyorlar. Fikir ya da
gerçekleştirmelerine
yarım yüzyıllık
proje sunan çalışanlar
destek olup iş hedeflerine
sağladığı verimliliğe ve
deneyimi ve bilgi ve kişisel gelişimlerine
ekonomik katkıya bağlı
beceri ve yetkinlik
birikimini sanayi bilgi,
olarak çeşitli düzeylerde
katmak eğitim ve gelişim
kuruluşlarının, faaliyetlerimizin temelini
ödüllendiriliyor.
Petkim çalışanları ve
oluşturuyor. Petkim
müşterilerinin
aileler arasında etkin bir
Akademi okullarında
hizmetine
iletişim sağlanmasına
görev alan deneyimli ve
yönelik faaliyet gösteren
sunmak amacı ile yetkin eğitimcilerin tümü
ve gönüllük esasına
sunum hazırlama
Petkim Akademi etkin
göre çalışanlarımızın
ve eğitim programları
kuruldu.
içinde yer aldığı Petkim
oluşturma konularında
Etkinlik Kulübü (PETEK)
“Eğiticilerin Eğitimi”
tarafından da bahar
programlarına katılarak
şenliği etkinlikleri kapsamında
sertifikalandırıldılar. İç eğitimciler
futbol, basketbol, voleybol, masa
ve eğitim işbirlikleri ile sanayi
tenisi, santranç, tavla, turnuvaları
kuruluşlarının yönetimine, pazar
düzenlenirken kurslar, konser, tiyatro, stratejilerine, teknik-kalite-üretimsergi gibi sosyal ve kültürel aktiviteler bakım yapılanmalarına uygun eğitimler
organize ediliyor. Farklı şehirlere
hayata geçiriliyor. Sektörel eğitimler
geziler düzenleniyor.
ile çalışanların, müşterilerin, sanayi
kuruluşlarının formen-teknisyen,
Akademi ile tecrübemizi
mühendis, yönetici gibi teknik
sektörlerle paylaşıyoruz
ve yönetsel pozisyonların eğitim
Petrokimya sektöründe ülkemizin
ve gelişim talepleri karşılanıyor.
ilk ve en önemli üreticisi olan
Petkim Akademi sektörel bazlı
Petkim’in; yarım yüzyıllık deneyimi ve
sanayi kuruluşları ve derneklerle
bilgi birikimini sanayi kuruluşlarının,
işbirlikleri gerçekleştiriyor. Azerkimya,
064
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Ambalaj Sanayicileri Derneği, Plastik
Sanayicileri Derneği, Kimya Sanayicileri
Derneği, Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir
Ticaret Odası, Gaziantep Organize
Sanayi Bölgesi, Bursa Sanayi ve Ticaret
Odası bunlardan bazıları.
Ambalaj Sanayicileri Derneği
(ASD) ile 2014 Nisan ayında işbirliği
protokolü imzalandı. Bu bağlamda,
ASD üyeleri ile ambalaj sektörü
temsilcilerine Petkim Akademi
eğitimlerinden olan “Plastik Malzeme
ve İçerdikleri Katkı Maddelerinin
Tanımlanması” ve “Plastikler ve
Çevre” gibi ambalaj sektörünü
ilgilendirebilecek eğitimler organize
ediliyor. Ayrıca, ASD Ambalaj Akademi
eğitimlerinden uygun bulunanlar,
Petkim Akademi’den talep edildiğinde
ve programlar uygun bulunduğunda
gerçekleştirebilecek.
İlk etapta ‘Plastik ve Çevre’ veya
‘Plastik Malzeme ve İçerdikleri
Katkı Maddelerinin Tanımlanması’
eğitimlerinin 2014 yılın son çeyreğinde
Ambalaj Sanayicileri Derneği İstanbul
merkezinde uygulanması planlandı.
Petkim Akademi, Petkim’in kariyer
yönetimi sistemine güçlü bir destek
verirken, çok sayıda eğitim ve gelişim
ürününü çalışanlara, müşterilere ve
sanayi kuruluşlarına kazandırıyor.
Şirketin üniversitelere, meslek
yüksekokullarına sosyal sorumluluk
kapsamında yarattığı staj imkânları
ve teknik ziyaret süreçleri de Petkim
Akademi tarafından yönetiliyor.
Röportaj / Aydın Okay
“ESD
Etiket Sektörü’nün
Bilirkişisi konumuna geldi”
Ambalaj Sektöründe
satışın önemli
unsurlarından etiket
üreticilerini bir çatı
altında toplayan
Etiket Sanayicileri
Derneği’nin Yönetim
Kurulu Başkanı
Sn. Aydın Okay ile
Türkiye’de etikete
yaklaşım, sektörünün
dünü, bugünü ve
hedefleriyle
ilgili
görüştük.
066
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLüL 2014
Jul-Aug-Sep
Sayın Başkan etiketi kısaca
tanımlar mısınız…?
Etiket bir mal veya hizmetin
planlanması, üretilmesi,
stoklanması, satışa sunulması
ve geri dönüşüm aşamalarında
ihtiyaç duyulan tüm ekonomik,
sosyal ve hukuki bilgileri
üzerinde barındıran değişik
ölçü ve malzemelerle üretilen
her türlü nesneler olarak
tanımlayabiliriz.
Etiket Sanayicileri
Derneği (ESD) Yönetim
kurulu başkanlığı görevini
üstleniyorsunuz. ESD’nin
çalışmaları hakkında bilgi
alabilir miyiz?
Etiket Sanayicileri Derneği
(ESD) bu sene 15. yılını
doldurdu. ESD, Ambalaj
sektöründe Ambalaj Sanayicileri
Derneği’nden (ASD) sonra en
eski dernek olarak yer alıyor.
ASD’den sonra en yoğun
faaliyette bulunan dernek
olduğumuza inanıyorum.
ESD, bu 15 yıl içerisinde üç
tane başkan gördü. Ben bu
sene kesinlikle genel kurula
başkan adayı olarak katılmayıp,
başkanlığı yeni bir meslektaşıma
bırakmak kararındaydım.
Hatta son gerçekleşen Etiket
Bayramı’nda helallik isteyerek
ayrılma kararımı açıkladım.
Fakat maalesef aday olabilecek
arkadaşlarımızın çok haklı
mazeretleri nedeniyle bir
dönem daha başkanlık yapmam
derneğimizin kurul başkanları ve
diğer yönetim kurulu üyelerimiz
tarafından uygun görüldü. Üç
yıllığına bu görev tekrar tarafıma
verildi. ESD olarak oldukça iyi
bir yerdeyiz. Doğru olduğuna
inandığımız çok işler yaptık.
Ancak bunlar yeterli değil,
Ekonomiye baktığınızda ambalaj
ve onun parçası olan etiket,
tekstil ve turizm sektörleri kadar
çok göz önünde olan bir sektör
değildir. Ambalaj ve etiket sarf
malzemesi olarak görülüyor. Bu
sebeple sektörün problemlerinin
ilgili mercilere ulaştırılması
zorlaşıyor. Bu konuda çok yol aldık.
ESD olarak en büyük aldığımız yol
devlet nezdinde oldu. Derneğimiz
artık sektörün bilirkişisi durumuna
geldi. Hukuksal konularda
derneğimiz, bilirkişi ve yol gösterir
konumdadır.
Örneğin, Türk Hava Yolları’nda
(THY) ihaleye girerken, siz
peşinen ESD’nin bilirkişiliğini
kabul ediyorsunuz. Ayrıca işçi ve
işveren konularında da bilirkişilik
durumumuz oluyor. Etiket
sektöründe her türlü teknik, hukuki
konuların çözülmesi konusunda
çeşitli konferanslar düzenleyerek ve
üye olmayan sektör temsilcilerini
mesleki konularda aydınlatmaya
çalışıyoruz. Liseler arası üniversiteler
arası tasarım yarışmaları
düzenleyerek etiketin lise ve
üniversitelerde bilinirliğini artırarak
onlara staj olanakları sunuyor ve iş
hayatında sektörle buluşmalarını
sağlıyoruz.
Ayrıca çeşitli lise ve
üniversitelerde konferanslar
düzenliyoruz. Etiket bayram
gününde sektörümüzde
derneğimize üye olan ve olmayan
meslektaşlarımızı bir araya
getiriyoruz. Gündüz programında
konferans ve mini fuar, akşam
programında ise, yemek ile ilgili
etiketçileri sosyal ortamlarda bir
araya getiriyoruz.
Etiket sektörünün ekonomiye
katkısı ne kadar?
Şu an biliyorsunuz ambalaj
dünyasında bilinen 8 tane dernek
var. ASD, hepimizin oluşturduğu
bir çatı yapıdır. Her sektörden
bir temsilci ASD’nin yönetim
kurulunda yer alır. Dolayısıyla
dengeli bir dağılım vardır. Etikete
bakarsak, bitmiş ürün içinde
satın alma konusunda en etkili
rolü oynadığımızı düşünüyorum.
Ama ekonomiye katkı açısından
en küçüğü ise etiket sanayidir.
Ambalajı rafa koyduğumuzda en
önemli unsur etiketken, ambalaj
içeresindeki maliyete baktığımızda
etiket en küçük maliyetle yer alır.
Ambalajdaki etkenlerin her biri
hayati önemdedir. Bunlardan biri
olmadan olmuyor. Biz ESD olarak
“Ambalaj cümlesinin noktasıyız.”
diyoruz. Noktayı etiket sanayi
koymaktadır. Rafa çıkan ürün
etiketsiz çıktığı zaman ekonomik
değeri çok azalır.
Aynı zamanda FINAT Yönetim
kurulundaki göreviniz devam
ediyor. Etiket ile ilgili uluslararası
gelişmeler nelerdir?
Türkiye ambalajda yeni yeni
gelişmektedir. Halbuki
Avrupa, ABD ve Japonya
gibi gelişmiş ülkelerde
ambalaj ve etiket yerini
kabul ettirmiştir. Etiket
sektörünün gelişimi
diğer sektörlerin
gelişimiyle paralel
gitmektedir. Avrupa’ya
göre ekonomik
durumumuz veya
toplumsal gelişmemiz
ne kadarsa etiket
sektörü de o kadar
gelişmektedir. 2003
yılında yıllık kişi
başına tüketilen etiket
miktarı iki metrekare
civarındaydı. Bugün kişi
başı rakam üç, üç buçuk
metrekare arasındadır.
Görüldüğü üzere 10
yılda yüzde yüze yakın
bir büyüme vardır.
Ancak bu büyüme yeterli
değildir. Avrupa’ da kişi
başı etiket malzeme
tüketimi yıllık 12-13
metrekare iken, İngiltere
de bu rakam 16-17
metrekaredir. Bu yönden
baktığınızda Türkiye gelişiyor ancak
alınacak daha çok yol var.
Dolayısıyla Avrupa’ da daha geniş
hacimli makineler kullanılırken biz
de daha küçük hacimli makine
kullanıldığı sonucuna varıyoruz.
Buna rağmen sektörümüz en yeni
teknolojiyi yakından takip ederek
sürekli kendini geliştirmektedir.
Türkiye’de hala ambalajlı ürün
kullanımı, genel kullanımın yüzde
10-15 civarında kalmaktadır. Bugün
halkın önemli kısmı, biz de dahil
pazardan alışveriş yapıyoruz.
Pazar ürünlerinin
çoğu etiketsiz
ve ambalajsızdır.
Ancak günümüzde
insanların ihtiyaçları
doğrultusunda
bilinçlenme arttıkça
ambalajlı ürünlere talep
artmaktadır. Ambalajın
ve etiketin büyüme
hızına göre yapılan
etiket baskı makine
yatırımları çok fazla
oldu. Bu da Türkiye ‘de
atıl makine kapasitesinin
oluşmasına neden
oldu.Türkiye’de etiket
ilk olarak matbaa
sektörü tarafından
üretilmekteydi.
Etiketler matbaalarda
ilk tabaka olarak
basıldı ve ürünlerin
üzerine manuel (el
ile) olarak aplikasyon
yapılmaktaydı. Daha
sonra bobinden
bobine üretim yapan
makinaların sayısı
arttıkça profesyonel
etiket sektörü
doğmuştur.
Bobinden bobine üretilen
etiketler sayesinde otomasyon
sistemi de gelişmiş oldu..Böylece
matbaacılar etiket sektörünün
dışında kaldı. Fakat pasta
küçüldükçe çeşitli çıkış yolları
arandı. Böylece matbaacılar etiket
makinası aldı. Etiketçiler ise matbaa
makinesi almaya başladı. Bir de
işin içine ambalaj girince, “etiketçimatbaacı-ambalajcı” olan ve üç
sektöre iş yapan firmalar doğdu.
Fakat sektör bu kadar büyümediği
2003 yılında
yıllık kişi
başına
tüketilen
etiket
miktarı iki
metrekare
civarındaydı.
Bugün kişi
başı rakam
üç, üç buçuk
metrakare
arasındadır.
Teknoloji kıyaslaması yaparsak
Avrupa ile Türkiye arasında çok
fark var mı? Türkiye’de etiket
sektörü sizce ne durumda?
Dünyada kullanılan teknolojiler
Türkiye’de de bulunuyor. Ancak
Avrupa’da tüketim miktarından
dolayı daha geniş baskı teknolojileri
kullanırken biz ise varolan
teknolojiyi tüketim miktarından
dolayı daha sınırlı kullanıyoruz.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
067
Röportaj / Aydın Okay
için atıl kapasite kaçınılmaz hale
geldi.Bu da hem eğitimli personel
sıkıntısına yol açtı, hem de
rekabetin çok sert olduğu bir ortam
doğurdu.
Türkiye’deki öğrenciler öğretmenin
verdiği bilgiler doğrultusunda bir
şey çizmeye çalışıyor. Yunanistan’da
ise öğrenciler tamamen bağımsız
çalışıyor. Gerektiğinde kritik
noktalarda eğitmenden yardım
Etikette tasarım ön plana
almaktadır. Bizde sanayi deyince
çıkıyor? Bu konuda neler
muhakkak dişli resmi çizilir. Geçmiş
düşünüyorsunuz?
senelerde Türkiye’de bir okula
Almanya’ da yapılan bir
logo tasarım çalışması verdik.
araştırmada ürün satışında en
21 eser de birbirinin kopyasıydı
önemli üç etkenin; kalite, fiyat,
sonradan öğrendik ki eğitmen
ve tasarım, Türkiye de
baştan çerçeveyi çizmiş. Eğer
ise kalite –vade sonra
Türkiye 2023’te 500 milyarlık
hizmet-kalite gelmektedir.
ihracat hedefi koymuşsa
Tasarımda önemli olan
bunun en önemli
yaratıcılık ve özgünlüktür.
desteklerinden biri de
Tasarımda
Bir grafiği alıp, onu
tasarım yapmak
önemli olan yaratıcı
kopyalamak veya ufak
zorunluluğudur.
yaratıcılık ve Bu tasarımlar da
değişikle başka yere
adapte etmekle yeni bir
özgünlüktür. yetmemekle beraber
tasarım ortaya koymuş
sloganlarla da özgün
Bir grafiği
olmayız. Türkiye’ nin
olmak zorundayız.
alıp, onu
özgün ve farklı düşünen,
yorumladığını materyale
Etikette son
kopyalamak
aktarabilen tasarımcılara
dönemde QR ve akıllı
veya
ihtiyacı vardır ve sektörün
etiket uygulaması
büyük ihtiyaçlarındandır.
artıyor. Akıllı etiketler
değişiklikle
Biz evvelki sene FINAT
ile son dönemde
başka
yere
olarak kongremizi
yaşanan gelişmeleri
adapte
Atina’da yaptık.
bizimle paylaşır
Kongrenin logosunu
etmekle yeni mısınız?
Biz arabanın
Atina’ daki sanat
bir tasarım
arka tekeri gibiyiz.
okullarına yaptırdık. Bir
ortaya koymuş Biz yapılanları alıp
yılda 12 kez bu okullara
uyguladığımız için
gittim. Gittiğimde
olmayız.
daima geriden
gördüm ki en büyük fark,
068
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
geliyoruz. Eğer kare kod
uygulamasını
biz getirseydik çok
farklı olurdu.
Ben etikette Coca
Cola’nın projesine benzer
kişileştirme çalışmalarını
yerinde gördüm ve
inceledim. Etiketler
ayrı bir ülkedeki tesiste
basılıyor. Kişileştirilen
bölüm ise 11 büyük
makinalarda ayrıca
basılıyordu. Bu projeler
için çok önceden oturulup
anlaşılıyor. Proje bazında
kontratlar yürütülüyor.
Biz de daha kontratla iş
yapma modeli ile pazarını
büyütmeyi hedeflemek
yerine Coca Cola ismini daha
fazla hafızamıza kazınmasına
yönelerek marka değerini ve
çıtasını yükseltmeyi hedeflemiştir.
Mesela Türkiye’de takvim yapan
firma buna benzer bir şekilde isme
yönelik hedefledi kanaatindeyim.
Bu tür konularda yaratıcı olduğumuz
müddetçe para kazanılır. Coca
Cola’nın isim basması her zaman iş
yapabilecek bir projedir.
Eklemek istediğiniz başka
konular var mı?
Gönüllülük esasına göre
faaliyet gösteren mesleki sivil
toplum örgütlerinin tabi olduğu
yasalarda değişikliğe gidilerek
yetki sorumluluklarının artırılması
gerektiğini düşünüyorum.
Sanayi derneklerinde gönüllülük
esasına göre ortak sıkıntıya dikkat
çekmek istiyorum; dernekte
sektör üreticilerinin daha fazla
yer alması gerekiyor. Üreticilerin
derneğe katılımının az olduğunu
düşünüyorum. Maalesef bizim gibi
derneklerde tedarikçiler üreticiden
daha fazla yer alıyor.
FINAT toplantılarına katılan
firmaların üçte biri etiket
üreticisidir. Üçte ikisi etiket
tedarikçileridir. Etiket üreticilerini
ve yeni üyelerin katılımını sağlamak
derneğimizi ayakta tutacak ana
maddelerin başında gelecektir.
rı ve İyi Uygulama Kılav
Mevzuat
HİYJEN EĞİTİMLERİ
Planlaması
Yaptınız
Mı?
5
Temmuz 2013 tarihinde
Resmi Gazete’de yayınlanan
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
kapsamına Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzeme
Üreticileri de dahil olmuştur.
06/05/2014 tarihinde Milli Eğitim
Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme
Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı
26022156/101.04/1801226 sayılı
yazı ile üretim yapmaksızın her
türlü gıda ürünü paket ve ambalajı
üreticileri gıda ile temas eden
madde ve malzeme üretimindeki
personeline Hijyen Eğitimi aldırması
gerekmektedir. Bu hijyen eğitimleri
Hayat Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi ve
Meslek Eğitimi merkezlerince veya
işyerinde işveren tarafından organize
edilebilmektedir. Eğitimleri verecek
kişiler Tıp Fakültesi, Hemşirelik
Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu
Sağlık Eğitim Fakültesi, Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Tıbbi Laboratuar
alanında eğitim almış olan Tıbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü ve Fen
Fakültesi/ Fen-Edebiyat Fakültesinin
Biyoloji bölümlerinden mezun olanlar
tarafından verilmelidir.
GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas
Eden Madde ve Malzemeler
Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 16
070
PACKAGING WORLD
Ağustos 2014 tarihinde 29090 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak,
“Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzemeler
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLüL 2014
Jul-Aug-Sep
Yönetmeliğinde” bazı değişiklikler
yapıldı.
Detaylara www.resmigazete.gov.tr
adresinden ulaşabilirsiniz.
Eğitimi işveren kendi
imkanları ile organize edecekse
uygun bir eğitimci ve eğitim yeri
sağlayarak, eğitime katılacak
kişi listesi ile Halk Eğitimi ve
Meslek Eğitimi merkezlerine
dilekçe ile başvuruda
bulunmalı ve bu kurumlar ile
küçük protokol imzalamalıdır.
Sertifikalar E-Yaygın sistemi
üzerinden ilgili kurumlarca
düzenlenmektedir.
Hijyen Eğitimi Hakkında
Sorular ve Cevaplar:
5 Temmuz 2013 tarihinde
Resmi Gazetede yayınlanan
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği
kapsamında Gıda ile Temas
Eden Madde ve Malzeme
Üreticileri yer almıyor. Biz Bu
yönetmelik kapsamında mıyız?
Evet. 06/05/2014 tarihinde
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat
Boyu Öğrenme Genel
Müdürlüğü’nün yayınladığı
26022156/101.04/1801226 sayılı
yazı ile üretim yapmaksızın
her türlü gıda ürünü paket ve
ambalajı üreticileri gıda ile
temas eden madde ve malzeme
üretimindeki personeline
Hijyen Eğitimi aldırması
gerekmektedir.
Kalite Güvence bölümünde
çalışıyorum Kimya / Gıda
Mühendisiyim, Kimyagerim.
Şimdiye kadar firmada bu
eğitimleri ben veriyordum.
Bu eğitimleri ben verebilir
miyim?
Hayır. Hijyen eğitimlerini
Tıp Fakültesi, Hemşirelik
Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek
Okulu, Sağlık Eğitim Fakültesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Tıbbi Laboratuar alanında
eğitim almış olan Tıbbi
Biyolojik Bilimler Bölümü
ve Fen Fakültesi/FenEdebiyat Fakültesinin Biyoloji
bölümlerinden mezun olanlar
tarafından verilmelidir.
Bu eğitimi nasıl aldıracağız?
Hijyen eğitimleri Hayat Boyu
Öğrenme Genel Müdürlüğüne
bağlı Halk Eğitimi ve Meslek
Eğitimi merkezlerinceveya
işyerinde işveren tarafından
organize edilebilmektedir.
Bağlı bulunduğunuz il/ilçe Halk
Eğitimmerkezlerine veya Meslek
Eğitim merkezlerine başvuru
yapabilirsiniz. Bulunduğunuz
ilçede Hijyen Eğitimi
açılmamışsa size en yakın
ilçedeki Hijyen Eğitimi açmış
merkezi bulabilirsiniz. http://
hbogm.meb.gov.tr
Eğitimi işveren kendi
imkanları ile organize edecekse
uygun bir eğitimci ve eğitim yeri
sağlayarak, eğitime katılacak
kişi listesi ile Halk Eğitimi ve
Meslek Eğitimi merkezlerine
dilekçe ile başvuruda
bulunmalı ve bu kurumlar ile
küçük protokol imzalamalıdır.
Sertifikalar E-Yaygın sistemi
üzerinden ilgili kurumlarca
düzenlenmektedir.
Bu eğitime kimler
katılmalıdır?
Üretim yapmaksızın her
türlü gıda ürünü paket ve
ambalajı üreticileri gıda ile
temas eden madde ve malzeme
üretimindeki personeline
Hijyen Eğitimi aldırması
gerekmektedir.
İş yeri sahipleri ve işletenleri,
çalışanlarının hijyen eğitimi
almasından ve belgeli olarak
çalıştırılmasından birinci
derecede sorumludur. Bizzat
çalışmaları durumunda iş yeri
sahipleri ve işletenleri de bu
eğitimi almaya mecburdur.
Eğitimin içeriği ne
olmalıdır?
Programın içeriğine ve
detaylı bilgiye http://hbogm.
meb.gov.tr/ adresinden
ulaşabilirsiniz.
Eğitim ne kadar sürecektir?
Eğitim süresi 40 saat
olmalıdır. İhtiyaç duyulması ya
da öngörülmesi halinde eğitim
8 saat daha uzatılabilir.
TEHLİKELİ MADDELERİN
KARAYOLUYLA
TAŞINMASI
YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILDI
24/10/2013 tarihinde 28801 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelik’te değişiklik
yapılmıştır. 27 Ağustos 2014 tarihli 29101
saylı Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli
Maddelerin Karayoluyla Taşınması
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında
ambalaj sektörümüzü ilgilendiren
değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• Tehlikeli maddelerin karayolu ile
taşınmasında, sadece Bakanlıkça
yetkilendirilmiş kuruluş olan TSE
tarafından değil, ADR’ye taraf
bir ülkenin yetkili otoritesince
yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından
test edilip UN numarası ile
sertifikalandırılmış ambalajlar da
kullanılabilecektir.
• Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini
gerçekleştiren işletmelerin daha önce
01/09/2014 olarak ilan edilmiş olan
Faaliyet Belgesi alma şartı 31/12/2014
tarihine kadar aranmayacaktır.
• Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini
gerçekleştiren işletmelerin, daha
önce 01/09/2014 olarak ilan edilmiş
olan Güvenlik Danışmanı istihdam
etmesi veya tehlikeli madde güvenlik
danışmanından hizmet alması
zorunluluğu 30/06/2015 tarihine kadar
aranmayacaktır.
• 24/10/2013 tarihinden önce üretilmiş
olan ambalajların yurtiçi tehlikeli
madde taşımacılığında kullanımına
31/12/2015 tarihine kadar müsaade
edilecektir.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
071
Tasarım
Bir fast food zinciri “geride hiçbirşey
bırakmayın” sloganıyla paketi çıkarmadan
üstelik elinize mayonez de bulaştırmadan
sandviçinizi yemenin formülünü buldu.
İletişim Devrim
Ambalaj
Cihan Dağ-ASD İş Geliştirme & Organizasyonlar Koordinatörü
G
ünümüzde şirketlerin yanıtını
en fazla aradığı konuların
başında değişen tüketici
alışkanlıklarına uygun
stratejiler geliştirmek ve rekabette öne
çıkmak geliyor. Ancak geçmişe göre
işleri o kadar da kolay değil. İletişimin
ve bilginin demokratikleşmesiyle
birlikte tüketicilerin beklentileri
artıyor ve geçmişe göre çok daha
hızlı değişiyor. Dünyanın önde gelen
denetim ve danışmanlık şirketi Ernst
& Young’ın 2012 yılında yayınlanan
34 gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkede, yaklaşık 25 bin kişi ile yaptığı
‘Tüketicilikten Ortak Yaratıcılığa’
başlıklı araştırmasında bu dönüşümün
izlerini görmek mümkün.
Rapor, günümüzde tüketiciyi
tanımlamak, anlamak ve memnun
etmenin hiç olmadığı kadar
zorlaştığından yola çıkarak,
şirketlerin iş modellerini buna göre
şekillendirmesi gerektiğinin altını
çiziyor. Rapor, dijital teknolojinin
tüketicilerin nerede, nasıl ve ne
zaman alışveriş yaptıklarının yanı sıra –
perakendecilerden ve imalatçılardan,
kamu hizmeti sunan kurum ve
kuruluşlara kadar – tüm hizmet ve
ürün sağlayıcılarla etkileşimlerini
072
PACKAGING WORLD
ve onlardan
tarafından her yıl
Hafif daha büyüktür sloganıyla yola
çıkan ABD’li bir şarap üreticisi geri
beklentilerini
düzenlenen CPA
dönüştürülebilir karton ve plastik
değiştirdiğini
kaplamadan yaptığı şişeyle fark yarattı. 2014 Konferansından
ortaya koyuyor. Bu
tüketicilerin satın
değişimin çok ani
alma eğilimleri ve
ve hızlı bir şekilde
2014 yılı ambalaj
gerçekleşmesi
trendleri ortaya
nedeniyle
konuldu. Rapora
işletmelerin birçoğu
göre, 2014 yılında
iş modellerini,
ambalaj sektörü
değişen tüketici
6 temel sütunun
taleplerini
üzerinde yükseliyor:
karşılayacak ve
Sürdürülebilirlik,
teknolojinin artan
şeffaflık, sosyallik,
potansiyelinden
fonksiyonellik,
yararlanacak şekilde
eğlence ve
uyarlamak zorunda.
kolaylaştırıcılık.
Tüketici beklenti
ve eğilimlerini
Doğa Dostu
öngörmek şirketler
Ambalajlar
Tüm dünyada
açısından kritik
tüketicilerin sağlıklı yaşama ve
önemde.
doğaya yönelik duyarlılıkları artıyor.
Peki, Dünya Ambalaj Örgütü
Tüketiciler kullandıkların ürünlerin
WPO’nun verilerine göre 670 milyar
çevreye zarar vermemesini istiyor
dolar seviyesine ulaşan ambalaj
ve bu durum satın alma kararlarında
sektöründe hangi eğilimler öne
etkili oluyor. CPA 2014 raporuna
çıkıyor? Tüketiciler, günümüzün en
ABD’de her dört kişiden üçü
etkin pazarlama araçlarından biri
daha yaşanabilir bir çevre için
olan ambalajdan neler bekliyor?
kişisel sorumluluğu olduğunu
Amerika Birleşik Devletleri kökenli
Contract Ambalaj Derneği her yıl CPA düşünüyor. Ayrıca tüketicilerin
TEMMUZ-AğUSTOS-EYLüL 2014
Jul-Aug-Sep
minden
Günümüzde tüketiciyi
tanımlamak, anlamak
ve memnun etmek
hiç olmadığı kadar
zorlaştı. Şirketler de iş
modellerini buna göre
şekillendiriyor. Peki,
dünyada 670 milyar
dolar pazar büyüklüğüne
ulaşan ambalaj
sektöründe hangi
eğilimler öne çıkıyor?
Devrimine
Somut Mesajlara
yüzde 61’i çevre ile ilgili konularda
İhtiyaç Var
sorumluluklarını getirebilmeleri için
Çevreci ambalajlara ilginin
şirketlerin kendilerine yardım etmesi
artmasının vurgulandığı CPA 2014
gerektiğine inanıyor.
raporuna göre, şeker kamışından
Rapora göre, tüketicilerin yüzde
üretilen ve geri dönüşüm özelliğine
63’ü gıda ambalajının
sahip olan plastiklerin
geri dönüşüm özelliğine
uzun vadede pazarda
sahip olmasını kalite
önemli bir büyüme
göstergesi olarak
potansiyeline sahip
görüyor. Çevre dostu
ambalajlar en fazla
2014 yılında olduğu düşünülüyor.
Dünyada halen 600 bin
üst gelir grubunda
ambalaj
ton üretim kapasitesine
olan kişiler tarafından
sahip olan biyolojik bazlı
önemseniyor. 2013’te
sektörü 6
plastiklerin kapasitenin
yapılan bir araştırmaya
temel sütunun 2016’da 5 milyon tona
göre, ev içi alışverişlerde
ulaşacağı öngörülüyor.
çevre dostu ürünleri
üzerinde
Benzer bir trend
tercih edenlerin gelir
yükseliyor:
kartonda da dikkat
dağılımına baktığımızda
çekiyor. Kuzey Amerika
karşımıza şöyle bir tablo
SürdürüKarton Meclisi verilerine
çıkıyor. Küresel pazar
göre, müşterilerin
lebilirlik,
araştırma şirketi Mintel’in
yüzde 86’sı ise geri
yaptığı araştırmaya göre
şeffaflık,
dönüştürülmüş ambalaj
yıllık geliri 25 bin doların
üreticilerinin artmasını
sosyallik,
altında olan kişilerin
bekliyor. Her 4 kişiden
yüzde 39’ü çevreci
fonksiyonellik, 3’ü dönüştürülebilir olup
ürünleri tercih ederken
olmadığını ambalaja
150 bin dolar ve üstü
eğlence ve
bakarak öğrenmeyi tercih
geliri olanların yüzde
kolaylaşediyor.
47’si çevreci ürünleri
İletişimin
tercih ediyor.
tırıcılık.
demokratikleştiği ve küreselleştiği
günümüzde şirketlerle tüketiciler
arasındaki güven ilişkisi giderek daha
fazla önem kazanıyor. Bu noktada
karşımıza şeffaflık çıkıyor. Yeni
nesil tüketiciler kötü süprizlerden
hoşlanmıyor bu nedenle alacağı
ürünü görmek istiyor. Ayrıca ürünle
ilgili bilgiye hemen ulaşmayı bekliyor.
Rapora göre tüketicilerin yüzde 75’i
ürüne ilişkin bilgiyi ambalajda görmek
istiyor Peki bu beklentinin arkasında
hangi dürtüler var? Rapora göre
ambalaj üzerindeki mesajlar çok net
ve kolay ulaşılabilir olmalı. ABD’de
18 yaş üstü tüketicilerin baz alındığı
araştırmaya göre katılımcıların yüzde
29’u ambalaj nedeniyle aldıkları
ürünlerdeki hasarları görmemekten
şikayetçi. Araştırmaya katılanların
yüzde 38’i firmaların etiketteki
beyanlarına güvenilir buluyor ancak
bir sorun var. Katılımcıların yüzde 29’u
satın almayı planladığı ürünle ilgili
bilgiyi bulmakta zorlanırken yüzde 64’ü
ürünün sağlıklı olup olmadığına ilişkin
bilgi ve beyanları çok kafa karıştırıcı
buluyor.
CPA 2014 raporunda “somut
mesajlara ihtiyaç var” denilirken
daha fazla şeffaflık için şu öneriler
sıralanıyor: “Akıllı telefon çağındayız.
Paketin üzerinde yer alan etiketler kafa
karışıklığını önlediği gibi şeffaflığa
da bir çözüm olabilir. Paketlerin
üzerinde yer alan QR kodları ve mobil
uygulamalar sayesinde tüketiciler
ürünle ilgili daha fazla bilgi sahibi
olabilir.
Ambalaj Opsiyonel
Olmaktan Çıktı
“Ambalaj deneyiminin tüketiciler
açısından opsiyonel olmaktan çıktığını
artık vazgeçilmez hale geldiğini
anlamalıyız.” İfadelerinin yer bulduğu
raporda sosyal etkileşimin satın alma
kararına etkisine dikkat çekilirken akıllı
telefonların mağazalardaki kullanımıyla
ilgili ilginç detaylar veriliyor. Buna
göre, müşterilerin mağazadaki telefon
aktiviteleri incelendiğinde yüzde 52’si
fiyatları kontrol ediyor, yüzde 50’si ürünle
ilgili bilgi edinmeye çalışıyor, yüzde
39 ailesi ve arkadaşlarıyla konuşuyor
ya da mesajlaşıyor. Ayrıca, yüzde 36’sı
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
073
Tasarım
Sıradışı... Eğlenceli… İnovatif…
Bir mısır gevreği şirketi, kutusu üzerindeki barkod sayesinde tüketicilerine Star Wars deneyimi yaşatıyor.
mağazada
ilgileniyor.
barkot ve
Ve tabi
QR kodlarını
kişiselleştirme.
kullanırken
CPA 2014
yüzde 34’ü
raporuna
online indirim
göre, markalar
kuponu arıyor,
ürünlerinden
yüzde 24’ü sosyal medya
ziyade ambalajlarıyla
paylaşımı yapıyor yüzde 22’si
tüketicilerine doğrudan ulaşma
ise mekan bazlı check-in
stratejisi izliyor. Sadece kısıtlı
yapıyor.
sayıda üretilen votkalar, şifayı
İletişim devriminin ambalaj
kapmış arkadaşlarınıza ismini
devrimine evirildiğinin
de yazıp hediye edebileceğiniz
vurgulandığı raporda
konserve domates çorbaları, ya
ambalajın kendisinin artık
da kendi ismini bulabileceğiniz
bir medya platformu haline
kolalar bunlardan sadece
geldiği şu şekilde çeşitli
birkaçı…
örneklerle anlatılıyor:
Brezilya’da bir firma elbise askılarına
dijital bir ekran yerleştirerek
“Ambalaj artık ürünün kendisi
Bu Paketler Yeniyor
müşterilerinin o elbiseyi beğenme
kadar önemli hale geldi.
Ambalajda 2014’e damga
sayılarını gösteriyor.
Uzun vadede müşterileri
vuran son trend ise kolaylaştırıcılık
içindekinin kendisinin istediği
olarak öne çıkıyor. ABD’de her 10
ürün olduğuna ikna eder
tüketiciden 8’i ambalajın yeniden
hale geldi. Brezilya’da
kullanabilir olmasını önemli
bir firma elbise askılarına
buluyor. Çünkü bu tür ambalajların
dijital bir ekran yerleştirerek
aldıkları ürünleri taze tuttuğunu
müşterilerinin o elbiseyi
düşüyor. Kraft müşterilerinin en
beğenme sayılarını gösterdi.
sevdikleri çikolatayı istedikleri
Bir mısır gevreği şirketi kutusu
zaman ve tazelikte yiyebilmeleri
aracılığıyla tüketicilerine Star
için açılıp kapanabilen bir inovatif
Wars deneyimi yaşatırken
bir ambalaj geliştirdi.
ABD’de her 10 tüketiciden 8’i
ünlü bir bisküvi markası ise
ambalajın yeniden kullanabilir
ambalajına yerleştirdiği bir
İngiltere kökenli bir gıda üreticisi ise alınan ürünün tazeliğinin
olmasını önemli buluyor. Çünkü
kod ile dünyaca ünlü bir pop
kontrol edilebildiği bir ambalajla tüketicinin karşısına çıktı.
tüketiciler bu tür ambalajların
grubunun konserini 3-D izleme
aldıkları ürünleri taze tuttuğunu
fırsatı sundu.”
Cam şişeye göre yüzde 85 hafif olan bu
düşünüyor. Bir fast food zinciri “geri
İngiltere kökenli pazar araştırma şirketi tasarım sayesinde üretici firma sadece 6
hiçbirşey bırakmayın” sloganıyla paketi
Mintel’in yaptığı araştırma tüketicilerin
ay içinde çeyrek milyon şişe şarap sattı.
çıkarmadan üstelik elinize mayonez de
ambalajdan beklentilerini de ortaya
Ecolean hava torbaları hammaddeyi
bulaştırmadan sandviçinizi yemenin
koyuyor. Buna göre tüketicilerin yüzde
minimuma indiriyor. Kaynakları ve
formülünü buldu. İngiltere kökenli bir
92’si bir ambalajdan satın adlığı ürünün
enerjiyi koruyor. Bu ambalaj tipi ABD’de
gıda üreticisi ise alınan ürünün tazeliğinin
tazeliğini korumasını bekliyor. Yüzde
o kadar rağbet gördü ki, önümüzdeki
kontrol edilebildiği bir ambalajla
80’i tekrar kullanıma uygun olmasını,
5 yıl içinde yüzde 42’lik büyümeyle
tüketicinin karşısına çıktı. Raporda son
yüzde 74’ü kolay açılabilmesini, yüzde
2018’e kadar 24 milyar adede ulaşacağı
olarak yeni nesil tüketicilerin eski kuşağa
72’si dayanıklı olmasını, yüzde 64’ü ise
öngörülüyor. Rapora göre, ambalajların
göre en az iki kat hızlı olduğunu bu
geri dönüşüme uygun olmasını bekliyor.
farklı bir amaç için de kullanabilme fırsatı
Ancak rapora göre tüketiciler bu standart
sunması ürünü satın alma isteğini artırıyor. nedenle değişimi yakalamakta yavaş
davranan şirketlerin yarışı kaybedeceği
uygulamalardan artık çok daha fazlanı
Özellikle Y kuşağı yaratıcı, eğlenceli
uyarısında bulunuluyor ve ekleniyor:
bekliyor ve dünyadaki başarılı örnekleri
ve kullanışlı ürünleri tercih ediyor bu
sıralıyor. Hafif daha büyüktür sloganıyla
nedenle birden fazla işlevi olan ambalajlar Tüketicilerin yüzde 44’ü teknolojiyi
zaman kazanmak için kullanıyor. Değişim
yola çıkan ABD’li bir şarap üreticisi
yankı buluyor. 45 yaş ve altı tüketicilerin
sürecinde ürününüze yeni bir değer
geri dönüştürülebilir karton ve plastik
yüzde 59’u etkileyici, havalı, çevre dostu
katmıyorsanız, basitleştirin.”
kaplamadan yaptığı şişeyle fark yarattı.
ve fonksiyonel ambalajlarla daha fazla
074
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
IIS ViZKOZiMETRE
INKSPEC İLE TINIYI
# 40077-0000
Electrical
Connection
YAKALAYIN
Bu müzikal enstrüman viskoziteyi
mükemmel şekilde kontrol eder!
IN LINE
DAYANIKLI
Weight : 12.2 kg
(27 lbs)
BAKIM GEREKTİRMEYEN
Height : 350mm
(13.75 in)
HİÇBİR HAREKETLİ PARÇASI
OLMAYAN
PLGA 2006
Teknik Başarı Ödülü
3/4 NPT Fluid out
FFTA 2007
Teknik İnovasyon Ödülü
GAA 2008
Altın Silindir Ödülü
IIS ACCREDITATIONS
Actual Products May Differ From Image Shown.
3/4 NPT Fluid in
Yönetim
Rüştü Bozkurt
İş Yaşamında
Bilgelik ve Dil Üstüne...
M
ichio Kaku önemli bir bilim insanıdır.
Geleceğin Fiziği adlı popüler
bilim kitabı dilimize de çevrilmiştir.
Kitabında, “Modern toplumda en
değerli emtia bilgeliktir. Bilgilik
ve kavrama gücü olmadan, hedefsiz ve amaçsız
sürüklenmeye bırakılırız; sınırsız bilgi yeniliğinin
etkisinin zamanla yok olmasının ardından, boş ve
derin bir his kalır elimizde” saptamasını yapıyor.
Filozof Kant’ a gönderme yapan Kaku,”Bilim
düzenli bilgilidir. Bilgelik ise düzenli bir yaşamdır”
tanımlamasını bir adım ileri taşıyarak, bilgeliğin
bileşenlerini şöyle anlatıyor: “Bilgelik çağımızın
önemli sorunlarını belirleme, bunları birçok bakış
açısı ve perspektife göre analiz etme ve bunlar
içinden asıl amaç ve ilkeleri yerine getirecek
olanları seçme yeteneğidir.”
Aklınızdan şöyle soruların geçmiş olma olasılığı
bir hayli yüksektir: Küçük ve orta ölçek işyeri
sahibi ve yöneticisi, günlük işlerin ağırlığı altında,
kendine yatırım yapacak zamanı ve kaynağı
nerden bulacak? Diyelim kaynak buldu, dünya
genelindeki eğilimlerin ne yönde geliştiğini
nasıl izleyecek? Yakaladığı eğilimleri farklı bakış
açıları ve perspektifle nasıl değerlendirecek?
İşin pratik ve pragmatik yönünden baktığınızda,
iş insanlarının yaygın biçimde bilgelik düzeyini
yakalayabilir mi?
Sorulan soruların “gereksiz” olduğunu
076
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
söyleyemem. Korkarım ki, böyle sorular, hayatın
özgerçeğini yansıtmaktan çok, insanların
zoru göğüslemeden kaçınmanın aracı olarak
kullandıkları silahlardır.
Babam yoksul bir köylüydü. Çiftçilik yaptığı
dönemde, “toprağın dilinden anlamak, tavını
koklamak” sözünü babamdan öğrendim. Sabanla
bir çizgi çeker, toprağı avuçlarının içinde sıkar ve
koyverir; sonra koklardı. Uygun bulursa sürüp
ekmeyi sürdürürdü; uygun bulmaz ise uygun
zamanı beklerdi.
“Topraklara ve kurumlara küsülmez” sözünü
ilk kez babamdan duydum. Bu sözün Harvard’ı
bitirmiş anlı şanlı profesyonellerinin temel
ilkelerinden biri olduğunu sayısız makaleyi
okuyunca kavradım.
Babam, “Çevrene bak, kekik bitiyor; keklik
ötüyorsa orda durma kaç... Saz bitip turna
ötüyorsa orda kal. Çiftçiliğin bu temel kuralıdır”
derdi. Montgomery’ nin Toprak adlı kitabını
okuduğumda anladım ki, taban arazide ve verimli
topraklarda saz biter; sulama olanağı vardır ve
oralarda turnalar bulunur. Bu gerçeği gelenekten
aktarılan bilgi, kendisini bilgeliğe ulaştıran
gözlemleriyle kavramıştı.
“Ben babamdan öğüt aldım/Bir taş ile duvar
olmaz/Bir yerdeki geçim olmaz/Göç et ordan hiç
durulmaz” sözünü sıkça söyleyen babam, köylerde
zenginliğin sınırlı olduğunu, mutlaka kentlere göç
etmek gerektiğini kardeşlerini anlatmak için az ter
dökmedi. Babamın bu sözleri aktardığı dönemde,
ülkemizde koro haline “kırsal kesim boşalıyor; ülke
yok oluyor” sesleri yükseliyordu. Kırsal kesimin
boşalmasının bir gelişmişlik göstergesi olduğunu,
göçü doğru yönetilmesinin farklı bir olgu, göç
olmamasını fetiş haline getirmenin yanlış bir
yaklaşım olduğunu onlarca kitabı okuduktan sonra
zihnimde netleştirebildim.
Babamda gözlediğim bir bilge tutum da, bir
olay olmuşsa, onun sıcaklığında tepki vermemek
için olayı soğutmaya çalışması idi...Olayın
üzerinden bir zaman geçtikten sonra, olaya karışan
tarafları, arka planda onu tahrik eden kişi ve
alayları anlamaya çalışırdı: “Hiç bir olay tek yönlü
değildir. Tarafların ortak kusurlarından oluşur. Olay
sıcaklığını korurken birinden yana ötekine karşı
olmak adil ve ahlaki değildir” vurgusunu yapardı.
Kurak giden bir yılda güçlükle canlanan
mısırlara, dereden su taşıyarak
yaptığı hizmetin nasıl karşılığını
aldığını gözümle görmüş, «Allah
insana aklı problemleri çözmek
için vermiştir. Aşağıda dere
akarken, sen ağacın altındaki
gölgede yağmur beklersen, sana
verilen aklı israf etmiş olursun.
Dereden su taşıyacaksın, mısırları
sulayacaksın, iradeni koyacaksın
ki Allah’da sana versin” sözlerine
tanık olduğum babamın, ilkokul
mezunu olmasının ve bir köyde
yaşamasının düşünmesine
ve aklını kullanmasına engel
olamadığını lise yıllarında
kavramıştım.
Bilgeliğin aynası “dilimiz”
dir. Bilge insanlar, özlü sözlerle
amaçlarını anlatmada ve ilkelerini
paylaşmada sözü pişirerek
söyleme yeteneğine sahiptir.
Bugün ülkemizde siyasetin en
üst düzeyindeki insanlardan,
sokaktaki insanımızın günlük
söyleşilerine kadar her alanda
olgunlaşmış paylaşımcı, katılımcı ve kapsayıcı
diline ihtiyacımız var. Ciddi fikirleri, sloganların
gölgesinde karartmamamız gerekiyor.
Krizleri yaratan niteliksel etkenlerden biri de,
“sloganların ciddi fikirlerin yerini almasıdır”.
Küreselleşme sürecinin ulaştığı “analitik 3.0 ve
endüstri 4.0”* aşamalarında, her şey akşamdan
sabaha değişiyor, alt-üst oluşlar yaşanıyor;
değişiklik, belirsizlik, karmaşıklık ve muğlaklıkla
başedebilmemiz daha yüksek entelektüel kapasite
ve sistem kapasitesi gerektiriyor. Bu aşamada
birçok sosyo-ekonomik oluşumu açıklarken,
kavramların başına “yeni” sıfatını bir slogan olarak
eklemek gerekiyor: Yeni dünya, yeni ülke, yeni
parti, yeni insan gibi...
Hepimiz biliyoruz ki, toplumları krize sürükleyen
bir başka niteliksel etken de, dengeli tutum yerine
“aşırı ve noksan değerlendirmeler” yapmaktır.
İnsanlara yenilik vaadderken aşırı değerlendirme
yaparak karşılanması imkansız olan beklenti
yaratmamız ne denli sakıncalı bir tutumsa,
noksan değerlendirmelerle gelişme yaratan
enerjiyi körletmek ve motivasyonun yitirilmesini
hızlandırmak da o kadar sakıncalı ve zararlı
tutumdur.
Robert Dixon “Dil en değerli insan kaynağıdır”
diyor. İyi bir gelecek yaratmak isteyen her toplum,
değerler sistemini ve kaynaklarını etkin ve verimli
kullanmak zorundadır. Dil, en değerli kaynağımız
olduğuna göre, dil özeni ve dil etkisi üzerine
kurgulanmış bir stratejiyi kitlelerle paylaşmayan
liderlerin etkin kaynak kullanarak
hedeflerine ulaşması bir hayli
zordur.
Steven Roger Fischer, Dilin
Tarihi adlı kitabında “ Gerçekten
de dil olmaksızın insan toplumu
düşünülemez. Dil yaşamlarımızı
tanımlar, varlığımızı bildirir,
düşüncelerimizi formüle eder,
bir bütün olarak bizi ve sahip
olduğumuz her şeyi mümkün
kılar,” genellemesine ulaşıyor.
Özellikle toplumun liderleri, kanaat
önderleri, iletişim odaklarında yer
alanlar “dil özeninden” yoksunsa,
insan ve sermaye kaynaklarını israfı
kaçınılmazdır.
Rollo May, Yaratma Cesareti
adlı kitabında, “Dil, yol
arkadaşımız olan insanların ve
kendimizin tarih boyunca birikmiş
anlamlı deneyimlerimizin sembolik
ambarıdır” diyerek, dil üzerine net
fikir sahibi olmanın bir entelektüel,
kanaat önderi ve siyasetçi için
öneminin altını çizmiş oluyor.
Fischer’ e göre dil, “bilgi alışverişi aracı”
demektir. Önderlerin kullandığı dil geliştirici,
birleştirici, paylaşımcı, kapsayıcı ve değer katan
özellikler içermelidir. Düşünür, bir adım daha
atarak, “Evrensel anlamıyla dil, canlılar dünyasının
ilişki ağıdır. Dilin sınırlarını belirleyen ise aslında
insanların tanımlarıdır” diyerek dilin toplumsal
ilişkiler, birbirimizi anlama ve anlatmadaki
önemini, zihin enerjimizi etkin kullanmadaki yerini
de belirtmiş oluyor.
Hepimiz biliyoruz ki, kaynak kullanma verimini
artırmanın özünü oluşturan, kitle organizasyonu
Topraklara
ve kurumlara
küsülmez” sözünü
ilk kez babamdan
duydum. Bu
sözün Harvard’ı
bitirmiş anlı şanlı
profesyonellerinin
temel ilkelerinden
biri olduğunu
sayısız makaleyi
okuyunca
kavradım
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
077
Yönetim
Ronald
Wardhaugh’un
saptamasına göre,
‘Toplumun nihai
mimarisi ve yeniden
biçimlendirilmesi
dille ölçülür.
Dil, insanın tüm
eylemlerine
ses verir, bunu
karmaşık ve
incelikli yollarla
gerçekleştirir.
ve koordinasyonunu ortak akılla
belirlenmiş bir ortak dil ile
tanımlarsak, amaç ve hedeflere
daha kolay ulaşabiliriz.
Ronald Wardhaugh’ un
saptamasına göre, “Toplumun
nihai mimarisi ve yeniden
biçimlendirilmesi dille ölçülür. Dil,
insanın tüm eylemlerine ses verir,
bunu karmaşık ve incelikli yollarla
gerçekleştirir.”
Fischer, “Uluslararası
ilişkilerden özel ilişkilere kadar
sosyal ilişkilerin pek çok katmanı
dil aracılığıyla yürütülür, etkin
kılınır ve güçlendirilir” derken,
dilin birikim yeteneğini koruma
ve uzun dönemli geleceği güven
altına almadaki yerini de anlatmış
oluyor.
Suzanne Romanie, “ Dil yalnızca nereden
geldiğimizi, neyi benimsediğimizi ve kime ait
olduğumuzu bildirmekle kalmaz, aynı zamanda,
kendi bireysel, cinsel ve etnik haklarımıza sahip
çıkıp yatırım yapmamız, toplumun talepleri
arasında yolumuzu bulmamız ve başkalarına ne
istediğinizi ve isteğimizi hayata nasıl geçireceğini
bildirmemiz gibi konularda taktik ve stratejik
olarak kullanılır” diyerek, kitleleri ileriye taşıyan bir
dil geliştirmeden etkili liderlik yapılamayacağını
da anlatmış oluyor.
Fischer bir iletişim aracı olan dilin, olumlu
etkileri kadar olumsuzlukları da olabileceğinin
altını çizerek, “Bir toplum aynı zamanda dil
aracılığıyla gerçekleri karartır; yalan söyler ve
aldatır. Bunun toplumun üyelerinin bireysel
özgürlükleri açısından son derece korkunç
sonuçları olur, bu yüzden demokratik iradelerini
gösterme haklarından yoksun kalabilirler. Dilin
böylesine kötüye kullanımı, hastalıklı bir toplumun
belirtisidir. Geçmişte, bu suistimale uzun uzun
süre boyunca başvuran yönetimlerin hepsi
*Analitik 1.0, verileri analiz
ederek, alışkanlıkla yönetimden,
analizle yönetime geçmeye; analitik
2.0, büyük veriyi ehlileştirerek,
işimize yarayan bilgilerle üretimde
farklılık yaratmayı, analitik 3.0 de
üründe bilgi içeriğini derinleştirerek
rekabet gücü yaratmayı anlatıyor.
Endüstri 1.0, organik enerjiden
mekanik eneye geçiş aşamasını,
078
PACKAGING WORLD
istisnasız yok olmuştur “ uyarısını
yapıyor.
Tartışma ve uzlaşma arayışlarını
günlük pragmatizmin sınırlarına
hapsedersek, girişimci enerjimizi
yaratmak istediğimiz sonuçlara
odaklayacak kitle desteğini
yaratacak dil konusunu ihmal
ederiz; niyetimiz iyi olsa da
istediğimiz yere gitmemiz zorlaşır.
İsmet İnönü’ nün ünlü anlatımı ile
“Yeni bir dünya kurulur; Türkiye’de
o dünya içindeki yerini bulur”
diyorsak, önce kullandığımız dilin
kapsayıcı mı, ayırıcı ve çatışmacı mı
olduğunu sorgulamamız gerekir.
Eğer, ilkeleri, kuralları ve standartları
belirleyenler arasında yerimizi
almak istiyorsak, reformlara önce
dilimizden başlamalıyız. Yunus Emre’ nin dediği gibi,
“ Sözü pişirip diyenin/ Yüzünü ağ eder bir söz!”
gerçeğinden uzaklaşmamalıyız.
ABD gibi hakim ekonomilerde yeni yönetim
tekniklerinin yarattığı değişkenlik, belirsizlik,
karmaşıklık ve muğlaklıkla başa çıkma üzerine
odaklanıyor. Toplumsal enerjiyi etkin kullanmak için
en azından toplumun seçkinleri arasında kapsayıcı bir
dil arayışına özen gösteriliyor: Fırsatlar ve eşit hakları
içtenlikle benimseyen, paylaşılan ortak aklın erdemine
inanan, katılımcı yönetim anlayışından beslenen,
entelektüel ve sistem kapasitesinin performansını
yükselten ve kendini yeniden üretmeyi güven altına
alan bir içerik oluşturan dil, bütün girdilerden daha
büyük etkiler yapıyor. Kapsayıcı kurumlar, ancak
kapsayıcı bir dil yakalanırsa hedeflerini tutturabiliyor.
Kapsayıcı ekonomik büyüme, kapsayıcı bir ortak dilin
rehberliğinde hayat bulabiliyor.
Eğer 2023 yakın hedefte, 2050’lerdeki
uzak hedefimizde orta gelir tuzağını aşmış bir
Türkiye özlemimiz varsa, Yeni Türkiye yapısının
harcını oluşturacak olan dil reformunu öncelikle
yapmalıyız....
buharlı makineler, içten patlarlı
motorlar, elektrik motorları ve jet
motorlarının insanın kas gücünün
uzantısı olan etkilerinin yaşandığı
aşamayı açıklıyor.
Endüstri 2.0, kayan bant
sisteminin iş süreçleri ve işgücü
profillerinde yarattığı değişiklikleri
egemen kılan aşamayı anlatıyor.
Endüstri 3.0 elektronik kontorlerin
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
üretim sürecinde yarattığı
değişikliklerin yaşandığı aşamaz
oluyor. Analitik 4.0 da, makinelerin,
sistemlerin birbirine iletişim kurarak
oluşturdukları ağları, yaratılan
hız, esneklik ve farklılıkların
oluşturmakta olduğu yeni üretim
iç örgütlenmesi, endüstri devlet
ilişkileri ve devletlerarası ilişkileri
betimlemede kullanılıyor.
Yönetim
Prof.Dr. Acar Baltaş /@acarbaltas
1
Grup Kararları
7 Nisan 1961, Sovyetler Birliği ve ABD
arasındaki soğuk savaş döneminin
en büyük politik krizine neden olan
Küba’nın tarihinde önemli bir yere
sahiptir. O gün Amerikan Deniz Piyadeleri
tarafından Miami’de eğitilen ve Castro’nun
sosyalist anlayışından memnun olmayan 1400
Kübalı mülteci, kendilerine sunulan silah
ve imkanlarla Küba’nın Doğu ucundaki bir
noktaya çıktı. Amaçları, yeni rejimden memnun
olmayan “halk”la birleşerek rejimi devirmekti.
CIA tarafından yürütülen operasyon Başkanlık
Ofisi’ndeki 8 başkan yardımcısı ve danışman
tarafından da onaylanmıştı. Tarihe “Domuzlar
Körfezi Fiyaskosu” olarak geçen operasyon
böylece başlamış oldu.
Çıkartmanın üzerinden 24 saat geçmeden
operasyonun başarısız olacağı belli olmuştu. Üç
gün içinde 150 kadarı öldürülen mültecilerden
oluşan işgal gücünün geri kalanı teslim oldu
ve “Domuzlar Körfezi” operasyonu Dünya
siyasi ve askeri tarihindeki en büyük başarısızlık
olarak yerini aldı. Bu operasyonun planlanması
sırasında Kennedy’nin danışmanlarından olan
A. M. Schlesinger Jr. daha sonra anılarını
kitaplaştırdığında, çıkartma öncesinde Başkan’ın
odasındaki tartışmalara ayrıntılı olarak yer
verdi1. Bu ayrıntılar; son derece iyi eğitimli,
zeki, deneyimli ve başarılı insanların, nasıl bu
kadar hatalı bir karar verdiğine ışık tutuyordu.
Yale Üniversitesi’nden I. L. Janis adlı bir sosyal
080
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
psikolog, Schlesinger Jr.’ın anılarından ve verdiği
bilgiden çok etkilenerek süreci yakından inceledi,
karar sürecinde yer alan kişilerle görüştü. Bunun
sonucunda “Grup Düşüncesi” (Groupthink)
denilen kavramı geliştirdi 2,3.
“Var mı Bize Yan Bakan?”
Kendi eğitim uygulamalarımızda yaptığımız bir
simülasyonda da çok açık olarak gözlemlediğimiz
grup düşünce sürecinin özellikleri şunlar:
• Grup temsil ettiği gücü ve kendi potansiyelini
olduğundan çok daha yüksek değerlendiriyor.
• Rakibin gücünü ve potansiyelini olduğundan
çok daha yetersiz ve değersiz görüyor.
• Yönetici çoğunlukla kendi kararının yönünü
belirtiyor. Bu durum grup üyelerini başkana
paralel düşünmeye yöneltiyor.
• Riskler yeterince değerlendirilmiyor.
• Reddedilen seçenekler üzerinde tekrar bir
değerlendirme yapılmıyor.
• Eldeki bilgiler grubun eğilimini destekleyecek
şekilde yanlı seçiliyor.
• Fikir birliği önemseniyor. Gruptan farklı
düşünenler, grup tarafından dışlanmamak için
kendi düşüncelerine sansür uyguluyor.
• Grup çok kere birbirine benzeyen insanlardan
oluşuyor ve bu homojenlik üyelerin paralel
görüş geliştirmesini kolaylaştırıyor.
Domuzlar Körfezi çıkartması sırasında yukarıda
sayılanların hemen hepsi gerçekleşmiştir. Örneğin
CIA, başkanlık ofisine mültecilerin bu operasyonu
Grup
Düşüncesi süreci
sadece savaş
kararlarına temel
oluşturarak ülkelerin
felaketine neden
olmaz, aynı zamanda
şirket birleşmeleri,
bir kurumun
gücünü aşan
yatırım hamleleri
gibi durumlarda da
ortaya çıkar.
başaracağı yönünde güvence
vermiş; sonra doğru olmadığı
ortaya çıkan ve sınırlı kaynaklardan
gelen “halkın memnuniyetsizliği”
bilgisi sorgulanmamış, Küba Hava
Kuvvetleri’nin gücü azımsanmış,
B planı oluşturulmamış ve daha
birçok hata yapılmıştır.
Yukarda sıralanan özellikler
sadece Domuzlar Körfezi
çıkartması sırasında ortaya
çıkan bir durum değildir. Tarihi
olaylara bu kavram çerçevesinde
bakıldığında Pearl Harbor Baskını,
Nazi’lerin Sovyetler Birliği’ne cephe açması,
Vietnam Savaşı gibi birçok olayda bu sürecin
işlediğini görülür.
“Çatışma Kötü Değildir”
Grup Düşüncesi süreci sadece savaş kararlarına
temel oluşturarak ülkelerin felaketine neden
olmaz, aynı zamanda şirket birleşmeleri, bir
kurumun gücünü aşan yatırım hamleleri gibi
durumlarda da ortaya çıkar. Benzer şekilde devlet
başkanlarının tarihte iz bırakmak için yaptıkları
gerçekçi olmayan yatırım hamleleri nedeniyle,
küresel finans ikliminin değişmesi sonucu ülkeleri
de iflasa sürükler.
Bir kurum veya ekip içindeki çatışma
üyelerin enerjisini alır, kaynakların verimsiz
kullanılmasına, dış rekabet yerine enerjinin işe
dönüşmeyecek şekilde boşa harcanmasına
yol açar. Bu nedenle birçok kurum ve ekip, iyi
geçinmeye ve uyumlu ilişkiler içinde olmaya
büyük önem verir. Ancak bu uyum özellikle
Türkiye gibi, bireylerin kendilerini “bağımsız”
olarak değil, “toplum içinde bir birey” olarak
tanımladığı kültürlerde ciddi sakıncalar
içermektedir. Bu noktada “iş çatışması” ile “ilişki
çatışması” arasındaki farkın bilinmesi gerekir.
Kaynaklar:
1. Schlesinger Jr., A. M. A Thousand Days
- John F. Kennedy in the White House.
Houghton Mifflin Company; 1965.
Gerçekte kaçınılması gereken
“ilişki çatışması”dır. Buna karşılık
“iş çatışması” doğru ve etkili
kararlar almak için çok yararlı ve
gereklidir.
Sanıldığı gibi grup üyelerinin
birbirleriyle büyük bir uyum
içinde olmaları, ekip içinde hiç
çatışma olmaması, herkesin
birbiriyle iyi geçinmesi ve
toplantılarda kararların oy
birliği ile alınması iyi bir durum
değildir. Böyle bir anlayış ekip
üyeleri adına gerginlikten uzak
bir ortamda yaşamak açısından, kısa dönem
için, iyi olabilir; ancak uzun dönemde kurum
ve dolayısıyla ekip üyeleri de bu durumdan
zarar görecektir. İş çatışmasını, ilişki çatışmasına
dönüştürmeden sürdürmek ve sonuçta “ekip
ruhunu” ve dayanışmayı korumak, ekip üyelerinin
olgunluğuna bağlıdır. Bu olgunluğun temelinde,
kendini çok önemsememek, görüşünü mutlak
doğru kabul etmemek ve karşı çıkmak için değil,
gerçekten anlamak için dinlemek yatar.
Sonuç
Grup düşüncesinin önüne geçmek ve iş
çatışması için yapılması gerekenler şunlardır:
• Önemli kararlar öncesinde gruba dışardan üye
almak.
• Grup liderinin kararını önceden veya tartışmalar
sırasında gerek sözlü olarak, gerekse beden
diliyle ortaya koymaması.
• Grup üyelerinden birine “şeytanın avukatı”
rolünü vermek.
Bunlar yapıldığı takdirde, toplantılar biraz
uzayacak, ekip üyeleri arasında hararetli
tartışmalar yaşanacak; ancak sonunda herkesin
esenliği açısından doğruya en yakın karar
çıkacaktır.
2. Janis, I. L. Victims of Groupthink: A
Psychological Study of Foreign-Policy
Decisions and Fiascoes. Houghton Mifflin;
1972.
3. Janis, I. L. Groupthink: Psychological
Studies of Policy Decisions
and Fiascoes. Cengage
Learning; 1982.
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
081
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı
Avrasya
Ambalaj
İstanbul Fuarı
Röportaj:
Avrasya Ambalaj
Fuarı Proje
Grup Başkanı
Sn. Berkan Öner
Sektörün önemli
etkinliklerinden Avrasya
Ambalaj Fuarı’nın 2014 yılı
performansını, katılımcı,
yerli ve yabancı ziyaretçi
sayısı, alan büyüklüğü gibi
rakamsal veriler ışığında
değerlendirir misiniz?
Çoğunlukla ön plana çıkan
ürün grupları hangileri
olacak?
ASD ve Reed Tüyap
işbirliğinde, AMD, ESD,
KASAD, MASD, OMÜD ve
SEPA destekleriyle her yıl
organize edilmekte olan
Avrasya Ambalaj Fuarı’nın
bu yıl hedef ihracat pazarları
olan yaklaşık 20 ülkeden
082
PACKAGING WORLD
getirilen alım heyetleri ile
birlikte toplam 85 ülkeden
5000’in üstünde yabancı
alıcı ve 50 binin üstünde
ziyaretçiye ev sahipliği
yapması hedeflenmektedir.
Bu yıl, yeni katılımcılarıyla
m2 olarak %10 oranında
büyüme başarısı gösteren
fuarımız, 20. yaşını
kutlayacağı 2014 yılında yine
sektörün en kapsamlı fuarı
olarak damgasını vuracak.
Korozo, Naksan, Elif
Plastik, Anadolu Cam,
Sarten, Köksan Pet, Crown
Food, Farmamak, Betapak,
Aymaksan, Ektam Makine,
Inpak, Sem Plastik, Coveris,
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Petkim, Sentez Ambalaj gibi
sektörün liderlerini örnek
olarak verebileceğimiz
700’ün üstünde katılımcı
1200’ün üstünde markasıyla
fuarda yer alacak.
Öne çıkan ürün grupları
olarak her türlü dolumshrink, çikolata, bisküvi
hatları, et, süt, işlem
makinaları, pastörizasyon
üniteleri, etiket, barkod
makinalarıyla, ambalaj
ürünlerine yönelik
felxible,plastik,cam,
karton ve kağıt esaslı
ambalajlar, oluklu
mukavvalar ve etiketler
yer alacaktır.
2014, Avrasya Ambalaj
Fuarı için nasıl bir yıl
olacak? Fuarın hedef ve
beklentilerini bizimle
paylaşır mısınız?
Sonbahar dönemi
ülkemizde ve bölgemizde
tüm sektörlerde üretimin
yoğunlaştığı bir dönemdir.
Ambalaj sektöründeki hızlı
gelişimi dikkate alarak,
ürünlerin hazırlığından
önce ambalaj sektörünün
tüm segmentlerini içeren
fuarımızın sektöre ivme
katacağı görüşündeyiz. Tüm
ürün gruplarını kapsayan
fuarımızda, üretimden, nihai
tüketiciye ulaşacak ambalajı
seçmede ziyaretçiler her türlü
ihtiyacını karşılayabilecektir.
Türkiye’nin bölgesel
avantajı nedeniyle Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı,
sektöre ve fuara önemli
katkılar sağlayacak, özellikle
Avrasya bölgesi alıcılarının
siparişlerinin rotası olacaktır.
Ortadoğu her ne kadar
karışıklıklar yaşansa da yine de
pazarlama faaliyetlerimizde
önemsediğimiz bölgeler
arasında önceliklerimiz
arasında yer almakta.
Ancak bu sene özellikle
ağırlığımızı Afrika, Rusya
ve Avrupa ülkelerine
de yoğunlaştırdığımızı
söyleyebiliriz.
Avrasya Ambalaj
Fuarı’nın, sektörün dış
pazarda tanınması açısından
oynadığı rol nedir?
Tanıtımları bir önceki fuar
bitmeden başlayan ve bir
yıl boyunca özellikle hedef
pazarlarda yoğun olarak
devam ettirilen Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı,
tüm dünyada bilinirliği
olan bir uluslararası fuar
haline gelmiştir. Geçtiğimiz
yıl 84 ülkeden ziyaretçi
ağırladığımız fuarımız, 20.
yılını kutlayacağı bu yılın
sonunda artık markalaşmış
ve dünyada 3. büyük
[email protected]
fuar konumuna gelmiştir.
Yurtdışından sektörün önemli
dernek başkanlarının ve
editörlerinin davetli olduğu
fuar, yurtiçinde olduğu kadar
yurtdışı basın tarafından da
ilgiyle izlenmektedir.
Sektörün bölgesel gelişimi
ve dinamizmi, dünyanın farklı
bölgelerinde bulunan ve
Avrasya coğrafyasını oluşturan
pazara girmek için fuarda yer
almak isteyen yeni firmaların
sayısını her yıl çoğaltmaktadır
Bu yıl 200’e yakın yeni
katılımcı fuarda yer alacak.
Fuarın etkinliğinin göstergesi
olan bu gelişmeleri de
memnuniyetle izliyoruz.
Son olarak eklemek
istedikleriniz?
Kararlılık, süreklilik ve
istikrarlı işbirliğinin sonucu
olarak sektörün gelişmesine
daima katkı sağlayan
fuarımız, 18-21 Eylül 2014
tarihleri arasında Dünyanın
Ambalajını İstanbul’da
buluşturan en önemli
sektörel buluşma platformu
olacaktır.
Ambalaj sektörü
mensuplarından bu tarihi
ajandalarına not etmelerini
rica eder, Ambalaj sektörüne
ev sahipliği yapmanın bize
onur ve mutluluk vereceğini
vurgulamak isteriz.
www.packagingfair.com Avrasya Ambalaj İstanbul 2015 / 15 – 18 Ekim 2015
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
083
Fuar Takvimi
18-21 Eylül 2014
Avrasya Ambalaj 2014 İstanbul
www.packagingfair.com
ULUSLARARASI FUAR TAKVİMİ / International Exhibition Schedule
2016
2015
2014
Tarih / Date
ÜLKE / COUNTRY 5-7 Ağustos August 2014
BRAZİLYA /BRAZIL
3-6 Eylül September 2014
HİNDİSTAN /INDIA
29 Eylül-2 Ekim September 2014
POLONYA/POLAND
18-21 Eylül September 2014
TÜRKİYE/TURKEY
30 Eylül- 3 Ekim Sept.- Oct. 2014
HOLLANDA/NETHERLANDS
7-10 Ekim October 2014
JAPONYA /JAPAN
2-5 Kasım November 2014ABD /USA
17-20 Kasım November 2014
FRANSA / FRANCE
1-4 Şubat February 2015
ALMANYA / GERMANY
23-27 Mart March 2015
ABD /USA
24-27 Mart March 2015
ALMANYA / GERMANY
13-16 Nisan April 2015
BAE
19-23 Mayıs May 2015
İTALYA /ITALY
15-18 Ekim September-October 2015
TÜRKİYE /TURKEY
10-14 Ekim October 2015
ALMANYA /GERMANY
29 Eylül -1 Ekim Sep.- Oc. 2015
ALMANYA /GERMANY
19-26 Ekim October 2016
ALMANYA /GERMANY
084
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Şehir / City
FUAR ADI / FAIR NAME
Web sitesi / Website
Curitiba
Jakarta
Poznan
İstanbul Utrecht
Tokyo
Şikago / Chicago
Paris
Köln /Cologne
Orlando
Köln /Cologne
Dubai
Milano
İstanbul Köln /Cologne
Nüremberg
Dusseldorf
FOODTECH BRASIL INDOPLAS - INDOPACK - INDOPRINT - TAROPAK
PACKAGING EURASIA 2014
MACROPAK
TOKYO PACK
PACK EXPO EMBALLAGE
PROSWEETS NPE 2015
ANUGA FOODTECH GULF PRINT & PACK IPACK-IMA
PACKAGING EURASIA 2015
ANUGA FOOD
FACHPACK K FUARI
www.foodtecbrasil.com/
www.indoplas.com/
www.taropak.pl/en/
www.packagingfair.com
www.macropak.nl
www.tokyo-pack.jp/en
www.packexpo.com/
http://en.emballageweb.com
www.prosweets.com
www.npe.org
www.anugafoodtec.com
www.gulfprintpack.com
www.ipack-ima.it/eng/home
www.packagingfair.com
www.anuga.com
www.fachpack.de/en/
www.k-online.de/
2-5 Kasım / November 2014
Şikago PACK EXPO ABD / USA
17-20 Kasım / November 2014
Paris EMBALLAGE Fransa / France
Content
International Packaging Exhibition
International Packaging Exhibition
International Trade Fair of Packaging Tecnology and Logistic
International Packaging, Packaging Processes, Packaging Machinery and Materials Exhibition
Benelux Trade Show for Packaging
International Packaging Exhibition
International Packaging Exhibition
International Packaging Exhibition
International Packaging Exhibition
International Plastics Showcase
Food Procesing, Food Safety, Food Packaging
International Packaging Exhibition
International Packaging Exhibition
International Packaging, Packaging Processes, Packaging Machinery and Materials Exhibition
International Packaging Exhibition
International Packaging Exhibition
International Trade Fair Plastic and Rubber Fair
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Ambalaj Ticaret, Teknoloji ve Logistik Fuarı
Avrasya Ambalaj Fuarı, Uluslararası Ambalaj, Ambalaj Prosesleri, Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı
Benelux Ülkeleri (Belçika, Hollanda, Lükserburg) Ambalaj Ticaret Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Ambalaj Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Plastik Fuarı
Uluslararası Gıda Prosesi, Gıda Güvenliği ve Gıda Ambalajlama Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Avrasya Ambalaj Fuarı, Uluslararası Ambalaj, Ambalaj Prosesleri, Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Ambalaj Sektörü Fuarı
Uluslararası Plastik ve Kauçuk Fuarı
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
PACKAGING WORLD
085
Kültür - Sanat
Miro, 25
Aralık
1983’te
İspanya’nın
Palma de
Mallorca
şehrinde
hayata
gözlerini
kapadı.
20. yüzyılın etkin sanatçılarından Joan Miró’nun sembolleştirdiği
“Kadınlar, Kuşlar
ve Yıldızlar”
Sakıp Sabancı Müzesi’nde!
S
.Ü. Sakıp Sabancı
Müzesi (SSM),
Barselona doğumlu
Katalan ressam ve
heykeltıraş Joan Miró’nun
eserlerinden oluşacak
kapsamlı bir sergiye
ev sahipliği yapmaya
hazırlanıyor. 20. yüzyılın
ikinci yarısında etkili olan
dünyaca tanınmış sanatçı
Joan Miró’nun olgunluk
dönemine odaklanan
sergi, “Joan Miró.
Kadınlar, Kuşlar, Yıldızlar”
adıyla sanatseverlerle
buluşacak. Sabancı
Holding sponsorluğu
ile düzenlenecek sergi,
Barselona’daki Joan Miró
Vakfı, Mallorca’daki aile
koleksiyonu Successió
Miró ve yine Mallorca’daki
Pilar ve Joan Miró Vakfı
işbirliğiyle gerçekleştirilecek
ve 23 Eylül 2014 - 1
Şubat 2015 tarihleri
arasında görülebilecek.
Akdeniz coğrafyası ve
insanına dair gözlemlerinden
ilham alan Miró’nun, kadın, kuş
ve yıldız temalarına yoğunlaşan
sergi, resim, baskı, heykel ve
086
PACKAGING WORLD
Akdeniz kültüründen aldığı
enerjinin farklı formlardaki
izdüşümlerine tanık olacaklar.
Sergiyle ilgili bilgi veren
SSM müdürü Dr. Nazan
Ölçer, “Sergi, kariyerinin
erken döneminde sürrealizme
yakın duran Miró’nun sanata
ve hayata dair bakış açısını
ve resimlerinin ayırt edici
özelliğini sanatseverlerle
buluşturmayı amaçlıyor. Bize
göre müze, sanatçıyı, onun
eserlerini ve çevresini her
yönüyle değerlendirerek,
geniş kapsamlı bir bakış açısı
sağlayan kurumdur. Esasen,
bir müzeyi, galerilerden ve
sanat fuarlarından ayıran en
önemli özellik de budur. Eylül
ayında izleyicilerle buluşacak
“Joan Miró. Kadınlar,
Kuşlar, Yıldızlar” isimli sergi,
“müze, sergi ve sanat fuarı
nedir, nasıl olmalıdır” gibi
konuları tartışabileceğimiz
bir fırsat sunacak. Böylece
Miro’nun “Gece Kadın ve Kuşlar” adlı tablosu
sergi, son yıllarda İstanbul
sanat çevrelerini de içine
seramiklerin bulunduğu zengin
alarak yaşadığımız bazı kavram
bir seçkiyle sanatçının sembolik
karmaşasına yol açan deneyimlerin
dilini anlama olanağı sunacak.
daha iyi irdelenmesine yardımcı
Miró’yla İstanbul’da buluşacak
olacak.” dedi.
olan sanatseverler, sanatçının
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Ambalaj Kütüphanesi
Ambalaj Kütüphanesi Sizleri Bekliyor
Ambalaj Sanayicileri Derneği, 22 yılı geçen bilgi ve deneyimini Ambalaj Kütüphanesinde öğrenci,
eğitmen ve akademisyenlerin hizmetine sunuyor. Kütüphanemizde; 900 kitap, 1.000’i aşkın firma
katalog/broşürü, 400’e yakın tanıtım CD’si, 200’e yakın makale ve 2.000’e yakın dergi bulunuyor.
Kütüphanemizde yer alan önemli ve yeni yayınları her sayımızda sizlerle paylaşacağız.
Le Parole Del Packaging
Valeria Bucchetti, Erik Ciravegna /2009
Kütüphanemizde Türkçe ve İngilizce yayınlar
dışında farklı dilden kitaplarda bulunuyor.
Bunlardan biri de İtalyanca. “Le Parole
Del Packaging” adlı yayın 253 sayfa ve
İtalyanca olarak kaleme alınmış. Valeria
Bucchetti, Erik Ciravegna tarafından yazılan
kitap 2009 yılına ait. Ambalaj terimlerinin
anlatıldığı yayın görsel açıdan da öne
çıkıyor. Kitapta özellikle ambalaj çeşitleri
şekillerle anlatılıyor. İtalyanca kaynak
taramak isteyenlerin yararlanabileceği yayına
kütüphanemizden ulaşabilirsiniz.
Illustrated Glossary of Packaging Terminology
Walter Soroka /2008
İngilizce kaleme alınan Ambalajlama
terimleri sözlüğü toplam 265 sayfadan
oluşuyor. İkinci baskısını yapan kitapta bazı
terimler çizimlerle anlatılıyor. 4500 den fazla
tanım ve 250’den fazla çizime yer veren
yayın kütüphanemizde yer alıyor. Kitabın
yazarı Walter Soroka, Kuzey Amerika’da
ambalajlama üzerine seminerler veren bir
isim. Ambalaj terminolojisini araştırmak
istiyorsanız bu yayını okuyabilirsiniz.
Packaging Design Innovation
Valeria Bucchetti, Erik Ciravegna /2010
İngilizce ve İtalyanca kaleme alınan yayın ambalaj
tasarımında inovasyon konusunu ele alıyor. 2009
yılında İtalya’da düzenlenen ambalaj tasarım
seminerinin raporlarından oluşan yayında
toplam altı farklı yazar yer alıyor. Ambalaj
tasarımında yeni düşünceler, ambalaj tasarımda
inovasyon, ambalaj tasarımı ve sürdürülebilirlik
konuları kitapta öne çıkıyor. 87 sayfalık kitaba
kütüphanemizden ulaşabilirsiniz.
088
PACKAGING WORLD
TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2014
Jul-Aug-Sep
Dünya Ambalaj Ay
Yıldızlarını Seçiyor!
Başvurular 2015 Şubat’ta Başlayacak ve Nisan’a Kadar Devam Edecek!
Yarışmaya ambalaj üreticileri, ambalaj tasarımcıları, gıda ve gıda dışı her türden tüketim ve
endüstriyel amaca yönelik ambalajlı ürünü ve/veya bunların satış noktasındaki sergileme
ve sunum ürünlerini kendileri ya da diğer işletmeler aracılığı ile üreten ya da ürettirerek
piyasaya süren marka sahipleri aşağıdaki kategorilerde katılabilir:
• Gıda • İçecekler • Elektronik ve Elektrikli Eşya • Sağlık ve Güzellik Ürünleri
• Ev - Otomotiv - Ofis Araç ve Gereçleri ile İhtiyaç Malzemeleri • Diğer Gıda Dışı Ürün
Ambalajları • Tıp ve Eczacılık Ürünleri • Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları
• Ambalaj Malzemeleri • Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri
• Fleksibıl Ambalajlar • Grafik Tasarım
ASD tarafından organize edilmekte olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışmasında dereceye giren
Altın Ödüller arasından TSE işbirliği ile Altın Ambalaj Ödülleri de verilecektir. Ambalaj Ay
Yıldızları Yarışması WPO (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF (Asya Ambalaj Federasyonu)
tarafından akredite edilmiş bir yarışmadır. Yarışma kuralı uyarınca “Yetkinlik” ödülüne layık
görülen ambalajlar dilerlerse WPO’nun düzenlediği WorldStar Yarışması ve Asya Ambalaj
Federasyonu (APF) yarışması Asia Star’a katılabilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için:
www.ambalajayyildizlari.com veya www.ambalajyarismasi.com [email protected]
· %30’a varan enerji tasarrufu
· 8 kavite minyatür şişe
· 2 kavite 62mm ağz kavanoz
· Tek kavite 83mm geniş ağz kavanoz
Yenilik bizden üretim sizden...
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
11 665 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content