close

Enter

Log in using OpenID

Специальное предложение Термальный курорт

embedDownload
VII. ULUSAL
HİDROLİK PNÖMATİK
KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI REKLAM ŞARTNAMESİ
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ’nde sunulacak bildiriler bir kitapta toplanarak kongreden önce basılacak ve tüm katılımcılara,
bildiri sunanlara bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Kongre Bildiriler Kitabı, Makina Mühendisliği Bölümü bulunan üniversite kütüphanelerine de
gönderilmektedir. Söz konusu Bildiriler Kitabı’na aşağıdaki şartlarda reklam alınacaktır.
1. 1000 adet yayınlanacak olan Bildiriler Kitabı tek cilt halinde basılacaktır. Bildiriler Kitabı 19.5 x 27.5 cm boyutundadır. Kapak 350 gr/m2
Kapak 350 gr/m2 kuşe, iç sayfalar ise 80 gr/m2 I. hamur kağıda basılacaktır.
2. Reklam filmi boyutları 19.5 x 27.5 cm’dir (5 mm taşma payı bırakılmalıdır).
3. Reklam sayfalarının tümü trikromi (renkli) basılacaktır.
4. Reklam sayfaları için kuruluşların basıma hazır film göndermeleri gerekmektedir.
5. Reklam vermek isteyen kuruluşların 05 Eylül 2014 tarihine kadar Başvuru Formunu ve ilgili dokümanı Oda’ya ulaştırmaları ve reklam
- bedelini, en geç 08 Eylül 2014 tarihine kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’ne veya İş Bankası Yenişehir Şubesi’ndeki
4218-5994210 No’lu hesaba yatırmaları gerekmektedir.
6. Reklam bedelinin 1/2’si sözleşme tarihinde nakten, 1/2’si sözleşme tarihinden sonra, 05 Aralık 2014 son ödeme tarihi olmak üzere üç ay
içinde üç eşit taksittte ödenir.
BİLDİRİLER KİTABI REKLAM BEDELLERİ
Arka Kapak
Arka Kapak İçi
Ön İç Kapak
3.250.00 TL
2.100.00 TL
2.300.00 TL
Ön İç Kapak Karşısı
İç Sayfalar
2.300.00 TL
1.500.00 TL
Reklam bedeline %18 KDV eklenir.
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI REKLAM SÖZLEŞMESİ
Kuruluşun Adı
:
Kuruluşun Yetkilisinin Adı ve Görevi :
Adres
:
Telefon
:
E-posta
:
Vergi Dairesi, Vergi No
:
Faks:
REKLAM YERİ
REKLAM BEDELİ (TL)
KDV (TL)
TOPLAM (TL)
ÖDEME PLANI
TARİH
BEDELİ
AÇIKLAMA
NAKİT ÖDEME
ÇEK İLE ÖDEME
7. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI Reklam Şartnamesi’nde belirtilen koşulları ve bildiriler kitabı reklam
bedeli olan......................................................................................... TL’nı ödemeyi kabul ve taahhüt ediyoruz.
FİRMA
Tarih, İmza ve Kaşe
ODA ONAYI
Tarih, İmza ve Kaşe
Not: Ödemeler için Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin aşağıda ki hesap nuramaları kullanılacaktır.
Banka Kodu: 0064 • Şube Kodu: 4218 • Hesap No: 5994210 • Şube Adı: Yenişehir • IBAN No: TR 0006 4000 0014 2185 9942 10
Not: Banka dekontunun fotokopisi başvuru formuyla birlikte gönderilecektir.
Yazışma Adresi: TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi • Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No: 9 34433 Beyoğlu-İSTANBUL
Tel: (+90) 212 252 95 00 D: 134
•
Gsm: 0530 517 43 15
•
Fax: (+) 212 249 86 74
•
www.hpkon.mmo.org.tr
•
wwwhpkon.org
•
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
451 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content