close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar

embedDownload
Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar
eATA 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış
olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM'nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması,
Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 2
Ders Kitabı:
 Çekiç, Orhan. 2001. İmparatorluk’dan Cumhuriyet’e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli. Or Yayınları.
İstanbul. ISBN 975-93584-0-9
Yardımcı Okumalar:
 Ateş, Toktamış. 2010. Türk Devrim Tarihi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 Göze, Ayferi. 2010. Türk Devrim Tarihi. Beta Yayınları. İstanbul.
 Kili, Suna. 2001. Türk Devrim Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.
 Çekiç, Orhan. 2010. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Or Yayınları, İstanbul.
eBÖTE 105-Bilgisayar I
Bilgisayar ile ilgili genel kavramlar, Bilgisayarı oluşturan bileşenler, işletim sistemleri, genel ayarlamaları ve
işletim sistemi temel programları, Kelime işlemci (MS Word), Hesap tablolama (MS Excel), Sunu-grafik
(MS Powerpoint) programları.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Ders Notları
Yardımcı Okumalar:
 1. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal- ABP Yayınları
 2. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala- Türkmen Kitapevi
 3. Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları
 4. Microsoft Eğitim CD’leri
eEĞT 103-Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki,
psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde
yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim
sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar
ve gelişmeler.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Oktay, A. (Ed.). 2007. Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık: Ankara.
 Sönmez, V. (Ed.).2008. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık
 Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Fidan, N. ve M. Erden. 2001. Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık.
 Demirel, Ö. 2002. Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 Karip, E. (Ed.). 2007. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 Demirel, Ö. ve Z. Kaya (Ed.). 2006. Eğitim Bilimine Giriş. Ankara : Pegem Yayıncılık.
eİNG 111- İngilizce I
Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi
hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma,
okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar
içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders
sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.
1
Kuram: 4 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 4
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Mitchell, H. Q., 2012. New Destinations American Edition A ? Elementary (Units 1 - 4). MM
Publications. ISBN: 978-9605090364
eOÖE 101-Okul Öncesi Eğitimine Giriş
Erken çocukluk kavramı, Türkiye?de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin
tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel
gelişimi, dünyada ve Türkiye?de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel
özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri
(anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi
eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epsilon Yayıncılık.
 Haktanır, G. (Ed.). (2007). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık.
 Uyanık- Balat G. (Ed.). (2010). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Pegem Yayıncılık
Yardımcı Okumalar:




Morrison, G.S. (1988). Early Childhood Education Today. Merrill Publishing. Company.
Myers, R. (1992). Hayatta Kalan On İki. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları.
Oktay, A. & Polat Unutkan, Ö. (Ed.). (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Morpa Kültür
Yayınları.
Sevinç, M. (Ed.). (2003). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür
Yayınları.
eOÖE 103-İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu
organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme
sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 Noyan, A.(1998). Fizyoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları
ePSİ 157- Psikolojiye Giriş
Psikolojinin tanımı, amaçları, dalları, çalışma alanlarının anlatılması, evrim, genetik, davranış, davranışın
gelişimi, öğrenme ilkeleri ve bellek, öğrenme stratejileri, öğrenme malzemesi, , birincil dürtüler, duygu ve
heyecanlar, duyular ve algı.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Clifford, T. Morgan. 1980. Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
eTRD 153- Türkçe I Yazılı Anlatım
Bu derste, anlama-kavrama, bilgilenme, uygulama başlıkları altında, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını
etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste dil ediniminin temel becerileri olan anlama,
anlatma, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri incelenecek ve
bu türler eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Metin oluşturma sürecinde gereken düşünceyi geliştirme
yolları ve anlatım biçimleri uygulamalarıyla anlatılacaktır.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 2
Ders Kitabı:
 Çotuksöken, Y. 2009. Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık. İstanbul.
ISBN 978-975-6797-65-5.
Yardımcı Okumalar:
 Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara 2005. ISBN 9757495123.
 Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, Ankara, 2008. ISBN 9757495130.
2
eATA 152- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 2
Ders Kitabı:
 Çekiç, Orhan. 2001. İmparatorluk’dan Cumhuriyet’e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli. Or Yayınları.
İstanbul. ISBN 975-93584-0-9
Yardımcı Okumalar:
 Ateş, Toktamış. 2010. Türk Devrim Tarihi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul.
 Göze, Ayferi. 2010. Türk Devrim Tarihi. Beta Yayınları. İstanbul.
 Kili, Suna. 2001. Türk Devrim Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul.
 Çekiç, Orhan. 2010. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Or Yayınları, İstanbul.
eBÖTE 106- Bilgisayar II
Masaüstü Yayıncılık Programı (MS Publisher), Veri Sorgulama Programı (MS Access), Web Tasarımı,
Görüntü işleme programı (Photoshop)
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Ders Notları
Yardımcı Okumalar:
 Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal- ABP Yayınları
 Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala- Türkmen Kitapevi
 Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları
 Microsoft Eğitim CD’leri
eEĞT 156- Eğitim Psikolojisi
Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel
kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi
etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili
öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin
sınıf içi öğretim sürecine etkisi).
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Yeşilyaprak, B. Ed.( 2009). Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Kaya, Alim.Ed. (2009). Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık.
 Bacanlı, H. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 Senemoğlu, N.Ed. ( 2010). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Yayınları
 Ulusoy, A.Ed. (2007). Eğitim Psikolojisi. Anı Yayıncılık. Ankara.
 Aral, N. Duman, T. Ed.(2009). Eğitim Psikolojisi. Kriter Yayıncılık, İstanbul.
 Çelen,H.N (2010).Öğrenme Psikolojisi. İmge Kitabevi.
 Madi,B.(2006).Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?.Eflatun Yayınevi.
eFEL 162- Eğitim Felsefesi
Bu derste felsefe tarihinde eğitim üzerine çalışan filozofların görüşlerinden hareketle, bugünün eğitim
anlayışı sorgulanır, farklı eğitim modelleri geliştirmek için gerekli felsefi donanım üzerine çalışılır.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 3
Yardımcı Okumalar:
 Anğ, Tüten (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler, İstanbul: Toroslu Kitaplığı.
 Aristoteles (2008). Eğitim Üzerine, (çev.) A. Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları.
 Çotuksöken, Betül – Erzan, Ayşe – Silier, Orhan (Eds.) (2003). Ders Kitaplarında İnsan
Hakları: Tarama Sonuçları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları
 Çotuksöken, Betül (Ed.) (1996), Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye’de Eğitim, Ankara:
Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 Gutek, G.L. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev.) N. Kale, Ankara: Ütopya
Yayınevi.
3







Küken, Gülnihal (2001). Felsefe Açısından Eğitim Sorunları, İstanbul: Alfa Yayınları.
Küken, Gülnihal (2001). İlkçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
Küken, Gülnihal (2001). Ortaçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları.
Locke, John (2004). Eğitim Üzerine Düşünceler, İstanbul: Morpa Yayınları.
More, Thomas (2004). Ütopya, (çev.) M. Urgan, İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Platon (1992). Devlet, (çev.) S. Eyüboğlu ve M.A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Rousseau, Jean Jacques (2006). Emile –Bir Çocuk Büyüyor, (çev.) Ü. Akagündüz, İstanbul: Selis
Kitaplar.
eİNG 112- İngilizce II
İNG 111 dersin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı
öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenlerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde
iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden alt-orta
düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar.
Kuram: 4 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 4
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Mitchell, H. Q., 2012. New Destinations American Edition b ? Elementary (Units 5 - 8). MM
Publications. ISBN: 978-9605090371
eOÖE 102-Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım
Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne
karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş
çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal
ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve
korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık,
yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması
gereken ilkyardım.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 11
Yardımcı Okumalar:







Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. İstanbul: Hilal Matbaacılık.
Türkiye Kızılay Derneği (2001). İlk yardım Eğitimi Kaynak Kitabı. Ankara: Pelin Ofset.
Türkiye Kızılay Derneği (2001). İlk yardım Elkitabı. Ankara: Pelin Ofset.
Neyzi O. Bulut A (2009). Evde Çocuk Bakımı. Çocuk Sağlığı Derneği, İstanbul.
T. C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması Genel Müdürlüğü (2002), Ulusal Aile
Planlaması Hizmet Rehberi. Cilt I. Ankara.
Çavuşoğlu H ( 2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, 9. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi.
Pehlivan T. Altınel S (2009). Aşılar Tüm Bilmek İstedikleriniz. 2. Baskı, İstanbul: Sanofi Pasteur A.Ş
8. Kale G. Coşkun T. Yurdakök M (2009). Pediatride Tanı ve Tedavi Hacettepe Uygulamaları,
Ankara Güneş Tıp Kitabevleri.
eTRD 154-Türkçe II Sözlü Anlatım
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 2
Ders Kitabı:
 Çotuksöken, Y. 2009. Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık. İstanbul.
ISBN 978-975-6797-65-5.
Yardımcı Okumalar:
 Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara 2005. ISBN 9757495123.
 Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, Ankara, 2008. ISBN 9757495130.
eEĞT 201-Öğretim İlke ve Yöntemleri
4
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve
yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve
öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri,
öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Özcan Demirel. Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık, 2002, Ankara
Yardımcı Okumalar:
 Leyla Özyürek. Öğretim İlke ve Yöntemleri. ALKIM,1998, İstanbul.
 Leyla Küçükahmet. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. ALKIM,1999, İstanbul..
 Ergin Erginer. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, 2004, Ankara.
 S. Savaş Büyükkaragöz. Genel Öğretim Metotları. Atlas Kitabevi, 1994, Konya.
 İsmet Kemertaş. Uygulamalı Genel Öğretim metodu. Birsen Yayınevi, 1995, İstanbul. Şeref Tan.
Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, 2005, Ankara.
eOÖE 201-Anne-Çocuk Beslenmesi
Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi,
hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş
çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve
temizlik kuralları.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Arlı, M. (2000). Anne ve Çocuk Beslenmesi. Pegem A Yayıncılık.
eOÖE 203-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - I
Bebeklik ve okul öncesi dönemde gelişim ilkeleri, temel gelişim kavramları, gelişimi etkileyen etmenler,
çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gelişim özellikleri, gelişimi takip etme, gelişimi
ölçmeye yönelik araç gereç kullanımı konuları tartışılmaktadır.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Senemoğlu,N. 2007.Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni
Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Ulusoy,a.(ed.). 2007.Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları.
 Yavuzer,H. 2007. Çocuk Eğitimi El Kitabı.(22.basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 Diken, İ.H.2010.Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.
eOÖE 205-Yaratıcılık ve Geliştirilmesi
Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı
kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen
toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının
önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların
yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Adler, H. (2004). Yaratıcı Zeka. İstanbul: Hayat Yayınları
 Arık, A.(1987). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 Sungur, N.(1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi.
 Güven, Y. Erken Çocuklukta Yaratıcılık Yeteneğini Tanıma ve Geliştirme. M.Ü.Anaokulu/ Anasınıfı
Öğretmen Elkitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 Rawlinson, J.G. Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası. İstanbul: Rota Yayınları.
Yardımcı Okumalar:
 Yıldırım, R. (2002). Yaratıcılık ve Yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 Buzan, T. (2003). Yaratıcı Zekanın Gücü. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
5


Rowe, A.J. (2004). Yaratıcı Zeka. İstanbul: Prestij
Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
eOÖE 207-Çocukta Oyun Gelişimi
Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun
ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı
kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Anı Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Aksoy, A. B. & Dere Çiftçi, H. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar.
Pegem Yayıncılık.
 Çelebi Öncü, E. & Özbay, E. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklar İçin Oyun. Kök Yayıncılık.
 Axline, V. M. Dibs’in Dünyası. Kuraldışı Yayınları.
 Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. The Norton Library.
eSOS 253- Eğitim Sosyolojisi
Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi,
toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve
eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okulçevre ilişkisi, okul ve şiddet.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Tezcan, M. (1999). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 Banks, Oliver. (1972) The Socioloy of Education, New York: Schocken Bokks
 Ergun, Doğan (1995) Sosyoloji ve Eğitim, Ankara: İlke Yayınevi
Yardımcı Okumalar:
 Güven, İsmail. ( 2000 ) Türkiye?de Devlet, Eğitim ve İdeoloji, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 Tanillioğlu, Server. (1996) Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, Cem Yay., İstanbul
 Tanillioğlu, Server. (1994) Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz, Cem Yay., İstanbul
 Brown, Francis S.(1950) Education Sociology? New York: Prentice Hall
Formun Üstü
Formun Altı
eEĞT 206-Türk Eğitim Tarihi
Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen
yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik
temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve
önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.Türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı
Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy
Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın
dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler.
Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2
Ders Kitabı:
 Akyüz, Y.(2010).Türk Eğitim Tarihi. Ankara.
Yardımcı Okumalar:
 Başgöz, İ ve Wilson, H.E.(1968). Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürk.Ajans Türk Matbaası.
 Binbaşıoğlu, C.(1995).Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi.Ankara: MEB Yayınları.
 Koçer, H.A.(1987). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi.
 Kaya, Y.K.(2009). İnsan Yetiştirme Düzenimiz. Pegem Akademi Yayıncılık.
 Oktay, Ayla (1987). Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretimin Tarihsel Gelişimi.İ.Ü.Atatürk İlkeleri
ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı II, 1987
6

Berkes, N.(2011).Türkiye’de Çağdaşlaşma.Yapı Kredi Yayınları.İstanbul.
eOÖE 202-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim – II
Bu derste 0-8 yaş çocuklarının kişilik gelişimleri, ahlak gelişimleri, sosyal ve duygusal gelişimleri, cinsel
gelişimleri, arkadaşlık ilişkilerinin gelişimi konuları ve ilgili teoriler tartışılmaktadır.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 Senemoğlu, N. 2007. Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan uygulamaya. Düzenlenmiş yeni
basım. Ankara: Gönül Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Ulusoy, A.(Ed.).2007.Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları.
 Diken, İ.H. 2010.Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
eOÖE 204-Çocuk Edebiyatı
Dünyada ve Türkiye?de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla
tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı
yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel)
örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim
özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların
yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının
belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü,
roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan
katkılarının belirlenmesi.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Yardımcı Okumalar: Derslerde dağıtacak makaleler okunacak.
eOÖE 206-OÖ. Matematik Eğitimi
Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle
ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı
yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel
öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel
kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller
vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Güven,Y. (2005). Erken Çocuklukta Matematiksel Düşünme ve Matematiği Öğrenme. İstanbul:
Küçük Adımlar Eğitim Yayınları
 Güven,Y.(1999).“Okulöncesinde Matematik”. Marmara Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen
El Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul: YA-PA Yayınları
 Aktaş, A. A. (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel kitabevi.
 Smith, S. S. (2001). Early Childhood Mathematics. United States of America: Allyn & Bacon.
 Findell, C. R., Small M., Cavanagh, M. Dacey, L. Greenes, C. E., Sheffield, L. J. (2001). Navigation
through Geometry in Prekindergarden – Grade 2.
 Saracho, O. N., Spodek, b. (2008). Contemporary Perspectives on Matehematics in early Childhood
Education. United states of America: Information age Publishing Inc.
Yardımcı Okumalar:
 Piaget and Mathematics Students
 Applying Piaget’s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction Analyzing Concept
Maps as an Assessment Tool in Teaching Mathematics
 Developing a Concept Mappping Approach to Mathematics Achievement in Middle School
 Bir Öğretim Stratejisi Olarak Kavram Haritalarının Kullanımı
 Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Etkinliklere Dayalı Öğretime İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci
Görüşleri
eOÖE 208-Çocuk Ruh Sağlığı
7
Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı
yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum
problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis),
parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı
bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi,
aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına
etkileri.
AKTS Kredisi: 4
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
Ders Kitabı:
 Davison, C. M., Neale, J. M. (2004).Anormal Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği
Yayınları.
 Amerikan Psikiyatri Birliği. (2000). Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması,
Ankara: Hekimler Yayın Birliği.
Yardımcı Okumalar:
 Budak, S. (2006). Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara
 Cansever, G. (1982). Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 Savaşır, Işık (1997). Psikolojik Değerlendirme, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Hekimler
Yayın Birliği
eOÖE 210-OÖ. Drama
Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun,
Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları,
eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve
öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın
eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Önder, A. (2000). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Epsilon Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Bozdoğan, Z. (2003). Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama. Nobel Yayın Dağıtım.
 Üstündağ, T. (2004). Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü. PegemA Yayıncılık.
eOÖE 214-Öğretim Tek. ve Materyal Geliştirme
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin
öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun
teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller
geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları,
slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi,
çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri,
öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye?de ve dünyada öğretim
teknolojilerinin kullanım durumu.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
Yardımcı Okumalar:
 Çilenti, K. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Kadıoğlu Matbaası, Ankara.
 Demirel, Ö.; Seferoğlu, S.; Yağcı, E. (2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema
Yayıncılık, Ankara.
 Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 Heinich, R.; Molenda, M; Russell, J. & Smaldino, S. (1996). Instructional Media and Technologies
for Learning. Prentice Hall, Inc. A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey.
 İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yayınları, İstanbul.
8






Koşar, E.; Yüksel, S.; Özkılıç, R.; Avcı, U.; Alyaz, Y. & Çiğdem, H. (2003). Öğretim Teknolojileri
ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara.
Rıza, E.T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları, Anadolu Matbaası, Çamdibi, İzmir.
Rıza, E.T. (1995). Eğitimde Yöntemler Teknolojisi, Anadolu Matbaası, Çamdibi, İzmir.
Romizowski, A. J. (1992). The Selection and Use of Instructional Media: For improved classroom
teaching and for interactive, indivialized instruction. Kogan Page, Nichols Publishing, New York.
Şahin, T.Y.; Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık,
Ankara.
U, Salih. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara.
eEĞT 301-Sınıf Yönetimi
Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf
yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi
ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak
düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu,
öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler).
Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2
Ders Kitabı:
 Arnas, Y.A., Sadık, F. (Ed. ). (2008). Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. Kök Yayıncılık.
 Classroom Management and Discipline, Methods to Facilitate Cooperation and Instruction
 Paul R. BURDEN, 1995, Longman Publishers
 Classroom Discipline and Management, Clifford H. EDWARDS, 1997, Prentice Hall
 Erden, M.,(2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi
Yardımcı Okumalar:
 Sınıf Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET, 2009, Pegem Akademi Yayıncılık
 Sınıf Yönetimi, Editörler:Mehmet ŞİŞMAN, Selahattin TURAN, 2007, Öğreti &Pegem Yayıncılık
 İlköğretimde Sınıf Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI, 2009, Kök Yayıncılık
 Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Cevat CELEP, 2008, Pegem Akademi Yayınevi
eEĞT 303-Özel Öğretim Yöntemleri I
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli
Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem,
teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite,
etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi.
Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Zembat, R. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 M.E.B.(2009). Okul öncesi eğitim programı (36-72) aylık çocuklar için). Ankara, Devlet Kitapları
Müdürlüğü
Yardımcı Okumalar:
 Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları
 MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). Teaching young children: Choices in theory and practice.
Berkshire, England: McGraw-Hill Education.
eEĞT 305-Okul Deneyimi
Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl
düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne
tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını,
öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt
yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme,
okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama.
Ön
Koşul:
Kuram: 1 saat Uygulama: 4 saat
Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6
Yok
9
Ders Kitabı:
 Selçuk, Z. (2004). Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlenmesi.
Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım.
Yardımcı Okumalar:
 Yeşildere, S. (2008). İlkögretim Matematik Ögretmen Adaylarının Sayı Örüntüleri ile ilgili
Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi, VIII. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
eOÖE 301-OÖ. Beden Eğt. ve Oyun Öğrt.
Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun
bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat,
koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme
bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat
geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar
(rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların
öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı ve Yardımcı Okumalar
 Aracı, H. (1998). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara,
 Çağlak Sarı, S.( 2005).Sınıf ve Ev Oyunları, Serhat Yayınları, İstanbul,
 Çamlıyer, H,., Çamlıyer, H. (1997). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun, Celal
Bayar Ün., Manisa,
 Güneş, A. (2001)., Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Pegem A Yayıncılık,
 Hammett, C. T.(1992). Movement Activities For Early Childhood, Human Kinetics Books, U.S.A,
 6. Kasap, H.(1999). Spor Becerilerinin Öğrenme ve Performansında Transfer Etkinliği, Beyaz
Yayınları, İstanbul,
 Mengütay, S.( 1997)Okulöncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor, İstanbul,
 8 .Muratlı, S.(1998)., Çocuk ve Spor, Akdeniz Ün.,Antalya,
 Özmen, Ö.(1976)., Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni, Ege Ün.,Bed. Eğt. ve Spor Yüksekokulu,
 Sel, Ruhi, Oyunlar ve Rondlar, Ya-Pa Yayınları.
 Selçuk, H.(1980). Temel Eğitim Okullarında ve Dengi Okullarda Beden Eğitimi, Veli Yayınları,
İstanbul,
 Sun,M., Seyrek, H. (1991). Çocuk oyunları, Mey Yayınları, İzmir,
 Yalçın, Halil F.,(1995). Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı, Gazi Eğt. Fak., Ankara,
eOÖE 307-Fen Eğitimi
Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini
öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim
programlarında fen eğitimi.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Şahin, F. 2001. Okulöncesinde fen öğretimi. İstanbul. YA-PA yayınları
Yardımcı Okumalar:
 Dere, H. 1999. Okul Oncesi Eğitimde Fen Doğa ve Matematik Çalışmaları. Ankara: Anı
Yayıncılık.
 Gülay, H. ve Öznacar, M. D. 2010. Okul Öncesi Çocuklar İçin Çevre Eğitimi Etkinlikleri.
Ankara: Pegem Akademi.
eOÖE 309-OÖ Görsel Sanatlar Eğitimi
Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve
önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri,
10
sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve
teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Gombrich, E.H. (1992). Sanatın Öyküsü, Çeviren: Bedrettin Cömert, İstanbul: Remzi Kitabevi (4.
Basım).
 Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. Çevirenler: Prof. Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Sadi Öziş,
İstanbul: Remzi Kitabevi (1. Basım).
 Gombrich, E.H. (1992). Sanat ve Yanılsama, Çeviren: Ahmet Cemal, İstanbul:Remzi Kitabevi (1.
Basım).
 Abacı, O. (2007). Temel Sanat Eğitimi, , İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 Abacı, O. (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, İstanbul: Morpa Kültür
Yayınları.
 Yavuzer, H.(1992). Resimleriyle Çocuk, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 Kehnemuyi, Z. (1992). Çocukta Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: Yapı ve Kredi Yayınları.
 Abacı, O. (1996). Müze Eğitimi. Sanatta Yeterlilik tezi, MÜ. Sosyal Bil. Enstitüsü.
 Abacı, O. (2005). Çocuk ve Müze. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 Gürtuna, S. (2003). Çocuk ve Sanat. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim Ankara: Pagema Yayıncılık.
Yardımcı Okumalar:
 Wachowaik,F. Ramsay, T. K. (1969). Emphasis Art, A Qualitative Program fort the Elementary
School, USA: Stade University of Iowa, International Textbook Company.
 Buyurgan, S. Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Pegama Yayıncılık (2.
Baskı).
 Abrams, H. (1997). Doing Art Together, USA: Inc., Publishers.
 San, İ. İlhan, A.Ç. (Ed.). (2006). Sanat Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü. Goethe-Instiut, Sanat
Eğitimcileri Derneği, Çağdaş Estetik Eğitimi Seminer Dizisi I, Ankara: Naturel Yayıncılık.
eOÖE 311-İstatistik
İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren
parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon
teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci;
standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:

Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu Çokluk, Ö. (2009). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem
Akademi. Ankara.
Yardımcı Okumalar:
 Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi. Sakarya.
 Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık. Ankara.
 Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara.
 Kartal, M. (2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri, Parametrik ve Nonparametrik
Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Psikologlar Derneği Yayınları.
Ankara.
 Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık.
Ankara.
 Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay
Yayıncılık. Ankara.
eOÖE 313-Müzik Eğitimi I
11
Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota
öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü,
tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri,
çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi.
Kuram: 1 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Mimaroğlu, İ. (1990). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları
 Sun, M. (1998). Temel Müzik Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları
 Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi. Malatya: Özmer Matb
 Egüz, S. (1991). Toplu Ses Eğitimi. Ankara: Ayyıldız Matb
Yardımcı Okumalar:
 Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları
eEĞT 302-Ölçme Ve Değerlendirme
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar,
ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme
araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar,
doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok
yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma
kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları
üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili
ölçme aracı geliştirme.
Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Alıcıgüzel, izzet. 1999. Çağdaş okulda eğitim öğretim. Sistem yayıncılık, istanbul
 Bahar, mehmet. 2001. ? Çoktan seçmeli testlere eleştirel bir yaklaşım ve alternatif metotlar.? Kuram
ve uygulamada eğitim bilimleri dergisi. Sayı:1, istanbul
 Baykul, yaşar. Selahattin gelbol, hülya kalecioğlu. 2001. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Meb
yayını, istanbul
 Berberoğlu, giray. 2001. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Özel okullar seminer notları, istanbul.
 Bloom, s. Benjamin. 1979. İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (çeviren: d. Ali özçelik)
meb.yayını,1979.
 Çağlar, doğan. 1983. Başarının ölçülmesi ve değerlendirme. Uludağ ünv. Basımevi, bursa.
 Çelik, duran. 2000. Okullarda ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? Meb yayını, istanbul
 Erdoğan, ilhan. 1983. İşletmelerde kişi değerlemede psikoteknik. İstanbul üni. Yayını, istanbul.
 Gözütok, f. Dilek. 2000.öğretmenliğimi geliştiriyorum. Siyasal kitapevi, ankara
 Küçükahmet, leyla. 1999. Öğretimde planlama ve değerlendirme. Alkım yayınları, istanbul
 Özçelik. D. Ali.1988. Ölçme ve değerlendirme. Anadolu üniversitesi yayınları no:191, eskişehir.
 Öztürk, zekai. 1995. İşletmelerde personel seçim yöntemleri ve psikoteknik. Epar yayınları, ankara.
 Tekin, halil. 1984. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Has-soy matbaası, ankara.
 Temel, ali. 2002. Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Marmara eğitim kurumları ölçme ve
değerlendirme birimi, istanbul
 Turgut, m. Fuat. 1977. Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Nüve matbaası, ankara.
 Ural, mehmet ve diğerleri. 1984. Eğitimde ölçme ve değerlendirme( istatistik uygulamalı). Emel
matbaacılık, ankara
 Uzunçarşılı, ülkü.1999. Psikoteknik Ölçüm Uygulamaları. Özel Basım. İstanbul
eEĞT 304-Özel Öğretim Yöntemleri II
Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi öğretim programından seçilecek konularda öğrencilerin,
sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların
öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol
sistemleri, laboratuar çalışmaları, vb.). Bilgisayar laboratuar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi,
bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları
vb. öğretmenlik yeterlilikleri.
12
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Oktay, A. Ve Diğ. (2006). Ne Yapıyorum?, Neden Yapıyorum?, Nasıl Yapmalıyım?. YA-PA
 Zembat, R. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Anı Yayıncılık.
 M.E.B.(2009). Okul öncesi eğitim programı (36-72) aylık çocuklar için). Ankara, Devlet Kitapları
Müdürlüğü

Yardımcı Okumalar:
Tan, Ş. Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegem.
 Alkan, C. Ve Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri, Anı Yayıncılık
 Zembat, R. Ve Unutkan, Ö. (2001). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri
ve Aile Katılımı, YA-PA
 MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). Teaching young children: Choices in theory and practice.
Berkshire, England: McGraw-Hill Education.
eOÖE 306-Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel
bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem,
araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri
toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Karasar, N.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel. Ankara. ISBN:
978-605-5426-58-3.
 Yardımcı Okumalar:
 Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. PegemA Yayıncılık.
Ankara. ISBN:975-6802-40-5.
eOÖE 308-Etkili İletişim
Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim,
kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler,
duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli
iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
Sönmez, Ö. F., Çetin, T. ve Aksoy, B. (Ed) (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Pegem A.
eOÖE 310-OÖ Materyal Geliştirme
Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama,
geliştirme ve değerlendirme.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
eOÖE 312-Topluma Hizmet Uygulamaları
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik
projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da
düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma,
topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.
Kuram: 1 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
Cüceloğlu, D. (2009). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi.
13
Yardımcı Okumalar:
Dökmen, Ü. (2010). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Remzi.
Voltan-Acar, N. (2008). İnsan ilişkileri ve iletişim. İstanbul: Nobel.
eOÖE 314-OÖ Müzik Eğitimi II
Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal
becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar
oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul
öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim
ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Mimaroğlu, İ. (1990). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları
 Sun, M. (1998). Temel Müzik Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları
 Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi. Malatya: Özmer Matb
 Egüz, S. (1991). Toplu Ses Eğitimi. Ankara: Ayyıldız Matb
Yardımcı Okumalar:
 Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları
eEĞT 401-Rehberlik
Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri,
rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt
ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin
yapacağı rehberlik görevleri.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 3
Ders Kitabı:
 Yeşilyaprak, B. (2013). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara
 Yeşilyaprak, B. (ed.). 2011. Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı. Pegem Akademi. Ankara.
 Yardımcı Okumalar:
 -Psikolojik Danışma ve Rehberlik edt. Gürhan Can, Pegem yayıncılık 2002.
eEĞT 403-Öğretmenlik Uygulaması I
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim
elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin
yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 6 saat
Yerel Kredi: 5
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 M.E.B. Okul öncesi plan ve etkinlik örnekleri, öğretmen kılavuzu
 Yardımcı Okumalar:
 Oğuzkan, Ş.2001. Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Ya-Pa yayın pazarlama.
eOÖE 401-Anne Baba Eğitimi
Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim
programları, modelleri ve projeleri, Türkiye?de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin
tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde
aile katılımı.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 Aydoğmuş, K., Baltaş, A. Ve diğerleri (1998) Ana-Baba Okulu. Remzi Kitabevi, İstanbul.
eOÖE 405-Araştırma Projesi I
14
Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan
çalışmaları raporlaştırma.
Kuram: 1 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay
Yayıncılık, Ankara.
 Yardımcı Okumalar:
 Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara.
 Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
 Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
 Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri
Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık
 Day, R. (çev.) G.Aşkar Altay .(1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?
Ankara:TÜBİTAK
eEĞT 402-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin
yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim
ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
eEĞT 406-Öğretmenlik Uygulaması II
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim
elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin
yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 6 saat
Yerel Kredi: 5
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 M.E.B. Okul öncesi plan ve etkinlik örnekleri, öğretmen kılavuzu
 Yardımcı Okumalar:
 Oğuzkan, Ş.2001. Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Ya-Pa yayın pazarlama.
eOÖE 402-İlköğretim Hazırlık ve İlkğ.Prog.
Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler,ilköğretime hazırlığın boyutları
(fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin
kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim
programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler
hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 OKTAY, Ayla (Editör) (2010) İlköğretim Programları ve İlköğretime Hazırlık.PegemAYayıncılık
 MEB 2005 İlköğretim Programı
 MEB 2012 Okul Öncesi Eğitimi Programı
 OKTAY, Ayla., POLAT, Özgül (2006). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış. Morpa Kültür Yayınları.
 POLAT, Özgül (2005) Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık. Morpa Kültür Yayınları.
 POLAT, Özgül Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Etkinlikleri, İlkadım Yayınları.
eOÖE 404-Araştırma Projesi II
Araştırma Projesi I dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan)projenin uygulanması, değerlendirilmesi,
raporlaştırılması ve sunulması.
Kuram: 1 saat
Uygulama: 2 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 6
Ders Kitabı:
 Çepni, S. 2000; Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Ceberler Matbaacılık, Trabzon
 Yardımcı Okumalar:
15





Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara.
Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma
Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı.
Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri
Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık
Day, R. (çev.) G.Aşkar Altay .(1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?
Ankara:TÜBİTAK
eOÖE 403-Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri
Çocuğu tanımanın önemi ve tanımanın boyutları (alanları), tanıma teknikleri (gözlem, görüşme, testler,
kontrol listeleri, rating scale) ilke ve yöntemleri, çocuğu tanımaya ait farklı kültürlerdeki gelişimsel
normların karşılaştırılması, normal gelişim gösteren farklı etkinlik alanlarında çeşitli gözlem teknikleri
kullanarak değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Trawick-Swith, J. 2013. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. (İng.Çeviri Ed: Berrin Akman) Nobel
Yayınevi. Ankara. ISBN:978-605-133-478-3
 Mcfee, O.; Leong, D.J. 2012. Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin
Değerlendirilmesi, ve Desteklenmesi. (İng.Çeviri Ed: Birsen Ekinci Palut) Nobel Yayınevi. Ankara.
ISBN: 978-605-133-356-4
eOÖE 407-Okul Öncesinde Güncel Konular
Okul öncesi eğitimin düşünsel temelleri, medya ve çocuk, kardeşler arası ilişkiler, çocukta temel
alışkanlıkların kazandırılması, okul öncesi dönemde sorumluluk eğitimi, çocuk hakları, çocuk ihmali ve
istismarı, çok kültürlülük ve eğitim, okul öncesi eğitimin geleceği.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
eOÖE 409-0-3 Yaş Çocuklarının Eğitimi
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Senemoğlu,N. 2007.Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni
Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık.
 Yardımcı Okumalar:
 Diken, İ.H. 2010. Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi.
 Madi, B. 2006 .Öğrenme beyinde nasıl oluşur. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 Yavuzer,H. 2007. Çocuk Eğitimi El Kitabı.(22.basım). İstanbul: Remzi Kitapevi.
eOÖE 411-Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar I
High Scope, Montessori, Reggio Emilia, PYP, Waldorf, Head Start, Froebel, Bank Street, ?I like me? vb.
programları tanıma ve Milli Eğitim Bakanlığı 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programıyla
karşılaştırılması.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 4
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 Temel, F. (2012). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar. Vize yay.
 Başal, H.A. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller. Dora Yayıncılık.
 Aytaç, K. (2009). Avrupa Eğitim Tarihi. DoğuBatı Yayıncılık, İstanbul
 Temel, F. (2005). Proje Yaklaşımı ve Program Örnekleri. Morpa Kültür

eOÖE 415-Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
Ön Koşul: Yok
Ders Kitabı:
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Fıscus, Edward D. ve C.J. Mandell (1983).
Akçamete G. (Ed). Çev. Günayer Şenel H.,TEKİN E. Ankara: Özkan Matbaacılık Sanayi.
16
eOÖE 442-Çocuk ve Medya
Medya psikolojisinin tanımı, medya psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri, medya psikolojinde
temel kuramlar, çocukların medya kullanım özellikleri, medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, çocuk, aile ve
medya, medya okuryazarlığı.
Kuram: 2 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 2
AKTS Kredisi: 4
eÖZÖ 205-Özel Eğitim
Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin
önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli,
dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen
çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde
özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Ders Kitabı:
 “Özel Eğitime gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim” Editör H. İbrahim Diken
Yardımcı Okumalar:
 “Özel Eğitime Giriş”Editör: Ayşegül Ataman
 “Özel Eğitime Giriş” Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek 3- “Özel Eğitime Giriş”
Mitat Enç ve diğerleri.
 “Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim” Editör Prof. Dr.
Gönül Akçamete
eİMÖ 424-Bilişsel Süreçler ve Matematik Oyunları
Bu derste okul öncesi öğretmen adaylarının temel matematik bilgileri pekiştirilecek ve bilişsel becerilerinin
geliştirilmesine yönelik alıştırmalar yapılacak, matematiğin uygulama alanları ve sanatla ilişkisi tartışılacak,
okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel becerilerini geliştirme yönelik etkinlik örnekleri gösterilecek ve
farklı kültürlerden matematik oyunları ve matematik öğretiminde kullanılabilecek çeşitli materyaller
tanıtılacaktır. Öğretmen adaylarının da okul öncesi seviyesine uygun, özellikle çocukların matematik
becerilerini geliştirmeye yönelik zekâ oyunları ve çeşitli etkinlikler geliştirmesi beklenecek, ders içerisinde
bu amaca yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 5
Yardımcı Okumalar:
 Kandır, A., Orçan, M. (2011). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları
Ltd. Ş., İstanbul
 Zaslavsky, C. (2008). Dünya Ülkelerinden Matematik Oyunları. Güncel Yayıncılık Ltd. Ş., İstanbul
 Arduç, A.(2012). Matematik Oyunları. Altın Nokta Yayıncılık, İzmir
 Ripoll, O. (2010). Birlikte Oynayalım: Dünyanın Dört Bir Yanından 100 Oyun. TÜBİTAK
Yayınları, Ankara
ePSİ 392-Sosyal Psikoloji
Sosyal Psikolojinin alanı, yöntemi, sosyal etki, toplumsal önemi, tutum ve davranışlar ve bunlara ilişkin
tutarsızlıklar, kalıplaşmış tutumlar ve önyargılar, tutumların değişimi kuramları, tutum değiştirme süreci ve
iletişim, sosyal biliş, sosyal algı, sosyal şemalar ve kategorilendirmeler, atıf kuramı, grup yapısı ve grup
dinamiği konuları işlenecektir.
Kuram: 3 saat
Uygulama: 0 saat
Yerel Kredi: 3
AKTS Kredisi: 4
Ders Kitabı:
 Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2011). Sosyal Psikoloji.(ed.), İbrahim Yıldız ve Aydın
Gelmez,Ankara:Utopya Yayınevi.
Yardımcı Okumalar:

Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi,
Sosyal Psikoloji dizisi:1.
17


Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2010).
Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Kağıtçıbaşı, Ç. (2002).
Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1. Şerif,
M. ve Şerif, C. W.(1996)
18
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
377 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content