close

Enter

Log in using OpenID

AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım İşi Sözleşme Tasarısı

embedDownload
AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/59904
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AFYON KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta ............................................................ (bundan sonra Yüklenici
olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a)
Adı:YÜKSEKÖĞRETİM
KURUMLARI
AFYON
KOCATEPE
ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b) Adresi:AHMET NECDET SEZER KAMPUSU GAZLIGÖL YOLU 5.KM
03200 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR
c) Telefon numarası:2722281056-10191
ç) Faks numarası:2722281260
d) Elektronik posta adresi:[email protected]
2.2. Yüklenicinin
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı: ..................................................
b) T.C. Kimlik No: ....................................................................
c) Vergi Kimlik No: ...................................................................
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ................................................
d) Telefon numarası: ..................................................................
e) Bildirime esas faks numarası: ......................................................
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: ............................................
2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim
olması durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi
oluşturan bütün ortaklara yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : AKÜ 2014 Yılı Bakım Onarım
3.2. İşin yapılma yeri: AKÜ ANS Kampusü Eğitim 1,3,5 Binaları, Sosyal Tesis,
Enformatik Binası, Besyo 1000 kişilik spor salonu, AÇK Kampüsü Mutfak ve Mobilya
Dekorasyon Binası
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
Sıra
No
İş Kalemi No
1
071-112
2
071-116
3
072-601
4
073-201
5
073-201/D
6
7
073-202
074-101
8
075-103/D
9
076-500
10
079-100
11
079-100/D
12
079-200
13
080-1003/D
14
080-103
15
081-301
16
081-301/D
17
084-102
18
089-101
19
089-1103
20
089-1201
21
22
23
089-701
089-703
089-704
24
089-921
25
089-922
26
089-931
Açıklama
Fayans lavabo (ekstra sınıf), 45x55 cm
konsollu Yarım Ayaklı Tk
50x60 cm konsollu Bedensel Engelli
Lavabosu
Lavabo tesisatı, Birinci sınıf: (Batarya
TS EN 200, sifon TS-EN 274-1-2-3)
Ayna (kristal cam) 40x50 cm+D106
Demontaj, Ayna (kristal cam) 40x50
cm+D106
Ayna (kristal cam) 40x60 cm
Etajer (fayans ekstra sınıf) 50x10 cm
Demontaj, Alaturka hela taşı (fayans
ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
Alaturka hela tesisatı (flüzometreli)
Kendinden rezerv.alafranga hela ve tes.
(1.kalite) 35x55 cm
Demontaj, Kendinden rezerv.alafranga
hela ve tes. (1.kalite) 35x55 cm
Bedensel engelli için, takriben
35x70cm (Ekstra Kalite)
Demontaj, Pisuar ve tesisatı (özel
plastik taslı, ekstra sınıf), 30x25x40 cm
Pisuar ve tesisatı (özel plastik taslı,
ekstra sınıf), 30x25x40 cm
Pisuar bölmesi (fayans, camlaşmış çini,
40x50 cm, ekstra
Demontaj, Pisuar bölmesi (fayans,
camlaşmış çini, 40x50 cm, ekstra
Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı,
plastik sifonlu, 1.sınıf)
Musluk (kısa) 1.sınıf, 1/2"
Filtreli ara musluk, paslanmaz çelik
filtre, rozet dahil
Musluk rozeti, ara-taharet, kısa, uzun
musluklar ile kullanılmak üzere
Lavabo ve eviye sifonu
Pisuar sifonu kromajlı
Plastik lavabo ve eviye sifonu kromajlı
Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı,
çift su girişli (krome)
Fotoselli lavabo bataryası ve tesisatı,
tek su girişli (krome)
Fotoselli pisuar musluğu, sıva üstü
(krome)
Birimi
Miktarı
Ad.
3
Ad.
8
Tk
10
Ad.
3
Ad.
7
Ad.
Ad.
7
11
Ad.
2
Tk
4
Tk
2
Tk
2
Ad.
7
Tk
2
Tk
2
Ad.
2
Ad.
3
Ad.
21
Ad.
4
Ad.
10
Ad.
4
Ad.
Ad.
Ad.
4
2
6
Ad.
4
Ad.
6
Ad.
2
27
28
29
30
31
32
091-600
091-700
091-900
094-400
094-500
095-301
33
097-503
34
117-303
35
12.2190/1
36
12.2190/2
37
12.2190/3
38
12.2201
39
12.2202
40
14.002
41
15.140/2
42
15.140/4
43
44
45
46
47
15.140/8
165-707
165-708
165-708/D
165-708/M
48
170-201
49
170-201/D
50
18,192
Sıvı sabun makina
Ad.
Engelliler için tutunma barı
Ad.
Engelliler için klozet tutunma barı:
Ad.
Kağıtlık (paslanmaz çelik)
Ad.
Engelliler için kağıtlık
Ad.
Elbise askısı (prinçten kromajlı çift)
Ad.
Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı),
Ad.
15x15 cm
Elektrikli su ısıtıcısı (60 l, 1720 kcal/h,
Ad.
1800 watt)
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik taban
elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0
Ad.
60 mt ve boru birleşim yerleri lastik
contalı)
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde
elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0
Ad.
50 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu
harç)
Buhar kürlü 500 dz Prefabrik gövde
elemanı ile parsel bacası teşkili (H=0
Ad.
25 mt ve birleşim yerleri 600 dz 'lu
harç)
Ø 150 mm anma çaplı HDPE koruge
kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip m
5
Ø 200 mm anma çaplı HDPE koruge
kanalizasyon borusunun döşenmesi Tip m
5
El ile sert toprak kazılması (kil, siltli,
kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl,
m³
kürekle atılabilen taşlı toprak ve
benzeri zeminler)
Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl
m³
serilmesi ve sıkıştırılması
Makine ile tuvenan kum çakıl temin
edilerek, makine ile serme, sulama,
m³
sıkıştırma yapılması
Çakıl ile drenaj yapılması
m³
Panel radyatör, (Tip 22) 400
m
Panel radyatör, (Tip 22) 600
m
Demontaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m
Montaj, Panel radyatör, (Tip 22) 600 m
Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm
Ad.
(1/2"))
Demontaj, Köşe tip radyatör musluğu
Ad.
(çap: 15 mm (1/2"))
HER TÜRLÜ İÇ SIVA SÖKÜLMESİ m2
14
8
8
6
8
2
4
3
8
6
2
23
96
6,848
35,7
351,304
17,85
11,4
38
45,7
29,2
84
54
50
51
18,193
52
18.138/A 5
53
18.140/B2
54
18.140/C1
55
18.183
56
18.185
57
18.195
58
18.198/11
59
18.198/12
60
18.198/17
61
18.247/A
62
18.351/A/MK
63
18.354/A/MK
64
201-104
65
201-104/D
66
201-105
67
201-105/D
68
201-106
69
201-106/D
70
201-107
71
201-108
72
201-109
HER TÜRLÜ DIŞ SIVA SÖKÜLMESİ m2
Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş
yünü levha dolgulu bölme duvar
yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı)
m²
bölme duvarının her iki yüzünde (12,5
mm+12,5 mm) çift kat alçı duvar
levhası ile
Suya dayanıklı alçı duvar levhaları ile
tek iskeletli agraflı asma tavan
m²
yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar
levhası ile)
Yangına dayankılı alçı duvar levhaları
ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan
m²
yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar
levhası ile)
Patlayıcı madde kullanmadan çimento
m³
harçlı kargir inş. yıkıl
Patlayıcı m. kullanmadan demirli
m³
demirsiz beton inş. yıkıl.
Her türlü ahşap, kapı kasası, kapı
m²
kanadı pencere ve camekan sökülmesi
Her kalınlıkta mermer, traverten,
terrazo karo ve andezit kaplama
m²
sökülmesi
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi m²
Ahşap parke ve ahşap döşeme
m²
kaplaması sökülmesi
Eternit çatı kaplamasının sökülüp
m²
toplanması
Dış duvarlarda alüminyum kapaklı
m
madeni dilatasyon fugası yapılması
Döşemelerde alüminyum kapaklı
m
madeni dilatasyon fugası yapılması.
Dikişli siyah boru 1/2" Bina içinde
kaynaklı döşenmiş boru montaj
m
malzeme bedeli dahil
Demontaj, Dikişli siyah boru 1/2"
m
Dikişli siyah boru 3/4" Boru montaj
m
malzeme bedeli dahil
Demontaj, Dikişli siyah boru 3/4"
m
Dikişli siyah boru 1" Boru montaj
m
malzeme bedeli dahil
Demontaj, Dikişli siyah boru 1"
m
Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") Boru
m
montaj malzeme bedeli dahil
Dikişli siyah boru 1 1/2" Boru montaj
m
malzeme bedeli dahil
Dikişli siyah boru 2" Boru montaj
m
50
547,851
114,88
71,55
151,903
141,807
200,118
0,9
311,59
424,122
950,48
12
7,2
148
128
309
71
81
53
26
75
76
73
201-111
74
201-112
75
76
77
201-203/D
201-204/D
201-205/D
78
204-1003
79
204-3102
80
204-3103
81
204-3104
82
204-3105
83
204-3106
84
204-3107
85
204-401
86
204-401/D
87
204-402
88
204-402/D
89
204-403
90
204-403/D
91
204-922
92
204-924
malzeme bedeli dahil
Dikişli siyah boru (vidalı, 3") Boru
m
montaj malzeme bedeli dahil
Dikişli siyah boru (vidalı, 4") Boru
m
montaj malzeme bedeli dahil
Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1/2") m
Demontaj, Dikişli galvanizli boru (3/4") m
Demontaj, Dikişli galvanizli boru (1") m
Sabit contalı sert PVC 100 (çap.100
mm, et kalınlığı 3 mm) Boru montaj
m
malzeme bedeli dahil
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1/2"
20/3,4 mm Boru montaj malzeme
m
bedeli dahil
Pn 20 polipropilen temiz su boru 3/4"
25/4,2 mm Boru montaj malzeme
m
bedeli dahil
Pn 20 polipropilen temiz su boru 1"
32/5,4 mm Boru montaj malzeme
m
bedeli dahil
Pn 20 polipropilen boru 1 1/4" 40/6,7
m
mm Boru montaj malzeme bedeli dahil
Pn 20 polipropilen boru 1 1/2", 50/8.4
m
mm Boru montaj malzeme bedeli dahil
Pn 20 polipropilen boru 2", 63/10.5 mm
m
Boru montaj malzeme bedeli dahil
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu,
çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) Boru m
montaj malzeme bedeli dahil
Demontaj, Sert PVC pis su borusu
(geçme muflu, çap: 50-40 mm, et
m
kalınlığı 3 mm)
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu,
çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) Boru m
montaj malzeme bedeli dahil
Demontaj, Sert PVC pis su borusu
(geçme muflu, çap: 75-70 mm, et
m
kalınlığı 3 mm)
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu,
çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) m
Boru montaj malzeme bedeli dahil
Demontaj, Sert PVC pis su borusu
(geçme muflu, çap: 100-110 mm, et
m
kalınlığı 3 mm)
Anma Dış Çapı 16(oksijen bariyerli)
polietilen borular Boru montaj malzeme m
bedeli dahil
Anma Dış Çapı 20(oksijen bariyerli)
m
45
80
28
16
10
20
95
170
176
38
45
53
58
8
71
9
118
19
41
32
93
204-926
94
204-928
95
204-930
96
204-930/D
97
204-932
98
204-932/D
99
204-934
100
206-506
101
206-507
102
206-509
103
210-3004
104
210-623
105
210-624
106
210-625
107
210-626
108
23.242/2
109
23.242/5
110
23.242/8
111
23.243/ 5
polietilen borular Boru montaj malzeme
bedeli dahil
Anma Dış Çapı 25(oksijen bariyerli)
polietilen borular Boru montaj malzeme m
bedeli dahil
Anma Dış Çapı 32(oksijen bariyerli)
polietilen borular Boru montaj malzeme m
bedeli dahil
Anma Dış Çapı 40(oksijen bariyerli)
polietilen borular Boru montaj malzeme m
bedeli dahil
Demontaj, Anma Dış Çapı 40(oksijen
m
bariyerli) polietilen borular
Anma Dış Çapı 50(oksijen bariyerli)
polietilen borular Boru montaj malzeme m
bedeli dahil
Demontaj, Anma Dış Çapı 50(oksijen
m
bariyerli) polietilen borular
Anma Dış Çapı 63(oksijen bariyerli)
polietilen borular Boru montaj malzeme m
bedeli dahil
Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış
çapı: 16 mm) Boru montaj malzeme
m
bedeli dahil
Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış
çapı: 20 mm) Boru montaj malzeme
m
bedeli dahil
Bakır boru (et kalınlığı 1.5 mm, dış
çapı: 25 mm) Boru montaj malzeme
m
bedeli dahil
Kol kumandalı kelebek vana: (PN 10Ad.
16) (TSE kalite belgeli) 100 mm
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı
Ad.
(çap: 15 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı
Ad.
(çap: 20 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı
Ad.
(çap: 25 mm)
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı
Ad.
(çap: 32 mm)
30x30x1 mm ebadında alüminyum köşe
m
profili yapılması ve yerine tespiti
30x50x1 mm ebadında alüminyum
damlalık profili (fileli) yapılması ve
m
yerine tespiti
30x30x1 mm ebadında doğrama bitiş
m
profili yapılması ve yerine tespiti
30x30 cm ebadında 0,50 mm
m²
15
21
32
15
10
18
18
25
15
8
2
2
3
6
1
108,6
434
87,1
21,788
112
23.243/23A
113
23.243/26
114
230-603
115
230-605
116
230-607
117
230-613
118
230-616
119
230-625
120
230-631
121
231-101
122
231-102
123
231-201
124
239-201
125
24.061
kalınlığında minimum 20 mikron
elektrostatik toz boyalı (polyester
esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN
AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma
tavan yapılması
30x30 cm ebadında 0,70 mm
kalınlığında minimum 20 mikron
elektrostatik toz boyalı (polyester
m²
esaslı) delikli alümünyum plakadan
(EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı
sistem asma tavan yapılması
60x60 cm ebadında 0,50 mm
kalınlığında minimum 20 mikron
elektrostatik toz boyalı (polyester
m²
esaslı) delikli sıcak daldırma galvanize
sac plakadan gizli taşıyıcılı sistem asma
tavan yapılması
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 27 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 25 mm)
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 34 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 30 mm)
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 42 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 30 mm)
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 57 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 30 mm)
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 63 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 30 mm)
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 83 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 40 mm)
Boru izolasyonu, cam yünü üzeri bez
kaplamalı (boru dış çapı: 102 mm, cam m
yünü et kalınlığı: 40 mm)
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat
m
(çap: 15 mm-50 mm)
Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat
m
(çap: 50 mm-100 mm)
Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat
m
(çap: 15 mm-50 mm)
Pis su pompası, monofaze (6-8 m³/h, 6Ad.
8 mSS, 0.75 kW)
Ø 100 mm çapında bir ucu muflu sert
PVC yağmur borusu temini ve yerine m
tespiti
28,766
294,85
181
60
71
86
10
45
80
509
125
65
4
17,2
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Ø 100 mm çapında sert PVC yağmur
m
oluğu temini ve yerine tespiti
Radyal Aspiratör (15 mmSS) 2000
251-102
Ad.
m³/h'lık
Radyal Aspiratör (20 mmSS) 4000
251-104
Ad.
m³/h'lık
Radyal Aspiratör (20 mmSS) 6000
251-106
Ad.
m³/h'lık
240*240*14 mm ebatlarında asitlere ve
kimyasallara dayanıklı mat yüzeyli
26.005/025AA kaymaz ve aşınmaya dayanklı, kir ve m²
bakteri tutmayan porselen karo imalatı
yapılması
PORS.GRANİT SERAMİK
KAROLARININ DERZ
26.008/029A
FUGALARININ TEMİZLENMESI
m²
TEKRAR SİLKON ESASLI DERZ
FUGASI ÇEKİLMESİ
Presleme yöntemi ile üretilen, üst kısmı
beyaz çimentolu, alt kısmı normal
çimentolu, yivli-yivsiz, renkli-renksiz,
26.031/MK
m²
terrazo karo plak (karosiman - sınıf 1)
ile dış mekanlarda duvar kaplaması
yapılması
Beyaz çimentolu, düz veya desenli, her
renkte, her ebat ve kalınlıkta, çift
tabakalı terrazo karo plak (karo
26.041/MK
mozayik - sınıf 2) ile iç mekanlarda
m²
döşeme kaplaması yapılması
(250x250mm/300x300mm/330x330mm
vb ebatlarda)
3 cm kalınlığında renkli mermer ile
26.206/C1
döşeme kaplaması yapılması
m²
(3x30xSerbestboy)
2 cm kalınlığında renkli mermer ile
26.252/C1
duvar kaplaması yapılması
m²
(2x30xSerbestboy)
Renkli mermer plaklar ile merdiven
26.622/C
basamağı kaplaması (basamak 3 cm,
m
rıht 2 cm kalınlığında) yapılması
3 cm kalınlığında beyaz mermer plaklar
26.701/C1
ile dış denizlik yapılması
m²
(3x30xSerbestboy)
3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar
26.702/C1
ile dış denizlik yapılması
m²
(3x30xSerbestboy)
3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar
26.752/C1
ile parapet yapılması
m²
(3x30xSerbestboy)
24.063
20
1
3
1
343,143
596
74,875
277,45
19,735
5,561
18,68
14,56
2,482
11,121
140
260-501
141
260-502
142
261-151
143
264-401
144
269-103
145
27.501/A
146
27.501/MK
147
27.511/1
148
27.528/2
149
27.528/3
150
27.530/2
151
27.581/MK
152
270-000
153
30.4.2
154
704-104
155
705-104
156
705-105
157
707-304
158
707-304/D
159
715-308
160
715-309
Klima santrali hücresi konstrüksiyonlu
galvanizli sac-5000 1.2 mm'ye kadar
Klima santrali hücresi konstrüksiyonlu
galvanizli sac-5001-10.000 1.2 mm
En genis kenarı 600 mm.ye kadar
olanlarda 0,60 mm, Galvanizli sacdan
projedeki ölçülerde dikdörtgen hava
kanalı yapılması
2, 5 cm kalınlığında levha, 50 kg/m³
yoğunlukta cam yünü
Alüminyumdan panjur
Tek kat kaba sıva ile iç ve dış sıva
yapılması
250/300 çimento dozlu harçla düz sıva
yapılması (Dış duvar yüzeyleri ile
bodrum iç duvarlarında)
Kireç harçlı düz sıva yapılması
(sönmüş kireç, torbalı) (İç sıvalarda)
Kaba sıva vb. yüzeyler üzerine 5 mm
kalınlığında saten alçı kaplama
yapılması
İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler
üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı
kaplama yapılması
Hazır makine sıvası ile duvarlara 20
mm kalınlığında tek kat alçı sıva
yapılması (Beton, tuğla ve benzeri
yüzeylere)
200 kg çimento dozlu tesviye tabakası
yapılması
TEL KAFES: (Ölçü: m², İhzarat: %60)
2 m, 65x65x7'lik Galvanizli toprak
elektrot ve gömülmesi
Sıva üstü sac tablo-0.30-0.40 m² (0,40
m² dahil)
Gömme tip sac tablo-0.30-0.40 m²
(0,40 m² dahil)
Gömme tip sac tablo-0.40-0,50 m²
(0,50 m² dahil)
12 Otomatik sigortalık Halojensiz alev
geciktirici tip sıva altı tablolar
Demontaj, 12 Otomatik sigortalık
Halojensiz alev geciktirici tip sıva altı
tablolar
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası3x63 A'e kadar
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası3x100 A'e kadar
m²
2,5
m²
10,2
m²
132,5
m²
12,7
m²
1,2
m²
282,152
m²
485,302
m²
414,927
m²
51,26
m²
4.070,643
m²
309,565
m²
867,17
m²
1,2
Ad.
4
Ad.
1
Ad.
4
Ad.
2
Ad.
2
Ad.
2
Ad.
2
Ad.
1
161
715-324
162
715-325
163
718-501
164
718-507
165
718-508
166
718-509
167
718-526
168
724-601
169
724-607
170
724-608
171
725-904
172
726-303
173
726-304
174
726-307
175
727-410
176
727-411
177
727-414
178
727-415
179
727-416
180
727-417
181
727-418
182
727-522
183
727-523
184
185
186
734-201
734-201/D
734-202
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası3x125 A'e kadar, Icu:25 kA
Termik Magnetik Şalter-tablo arkası3x160 A'e kadar, Icu:35 kA
Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e
kadar (30 mA)
Kaçak akım koruma şalterleri-4x25 A'e
kadar (30 mA)
Kaçak akım koruma şalterleri-4x40 A'e
kadar (30 mA)
Kaçak akım koruma şalterleri-4x63 A'e
kadar (30 mA)
Kaçak akım koruma şalterleri-4x160
A'e kadar (300 mA)
Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16
A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x40
A'e kadar
Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-3x63
A'e kadar
İşaret lambası 250 V'a kadar
Topraklama hattı-10 mm² (borusuz)
çıplak örgülü veya dolu bakır tel
Topraklama hattı-16 mm² (borusuz)
Topraklama hattı-50 mm² (borusuz)
çıplak örgülü veya dolu bakır tel
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo3x4 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo3x2,5 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo4x10 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo4x6 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo4x4 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo4x2,5 mm²
Kurşunsuz PVC izoleli (NYM) kablo4x1,5 mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x35+16
mm²
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x25+16
mm²
Güvenlik hatlı normal sorti
Demontaj, Güvenlik hatlı normal sorti
Güvenlik hatlı komütatör sorti
Ad.
1
Ad.
2
Ad.
2
Ad.
10
Ad.
4
Ad.
3
Ad.
1
Ad.
93
Ad.
19
Ad.
2
Ad.
18
m
5
m
20
m
30
m
40
m
30
m
5
m
113
m
399
m
45
m
600
m
35
m
20
Ad.
Ad.
Ad.
11
3
89
187
734-202/D
188
189
190
191
192
734-202/M
734-204
735-102
735-102/D
735-102/M
193
736-302
194
739-101
195
742-112
196
742-277/D
197
742-457
198
742-542/D
199
780-101
200
780-119
201
202
780-120
780-121
203
780-205
204
782-101
205
782-501
206
791-414
207
791-619
208
209
815-101/D
815-101/M
210
819-201
211
832-106
212
832-106/D
213
832-106/M
214
833-201
Demontaj, Güvenlik hatlı komütatör
Ad.
sorti
Montaj, Güvenlik hatlı komütatör sorti Ad.
Güvenlik hatlı paralel sorti
Ad.
Güvenlik hatlı priz sortisi
Ad.
Demontaj, Güvenlik hatlı priz sortisi Ad.
Montaj, Güvenlik hatlı priz sortisi
Ad.
Etanş kurşunsuz antigron (NYM)Ad.
komütatör sorti
Boş boru döşenmesi 14-18 mm boru ile m
Tip J3 gömme noktasal ışık armatürüAd.
normal ampullü
Demontaj, Flüoresan armatür T2
Ad.
(plexiglas-gömme)-4x40 W
LED PRJ - 200 W'a kadar (200 W dahil
Ad.
) (220 V. AC.), Led Projektörler
Demontaj, ATY12-2x36 W (Çift
parabolik, reflektörlü) dekoratif amaçlı Ad.
asma tavan armatür
Gömme normal anahtar: (Ölçü: Adet)
Ad.
(TS 4915 EN 60669-1)
Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x2,5
m
mm²
Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x4 mm² m
Plastik izoleli iletken, (NYA)-1x6 mm² m
20 W-1200 Lümen E.27 duylu (Balastı
gövde içinde) Kompakt flüoresan
Ad.
ampul
1,5 mm kalınlığında galvaniz sac kablo
kg
tavası
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC
m
kablo kanalı
1 kV yeraltı kabloları ve besleme hattı
m
(N2XH, 0,6/1 kV) 3x1,5 mm²
Aleve dayanıklı N2XHFE 180 0,60/1
m
kV kablo 3x1,5re
Demontaj, Telefon tesisatı sortisi
Ad.
Montaj, Telefon tesisatı sortisi
Ad.
Yanmaz plastik telefon dağıtım kutusuAd.
20 çifte kadar
Optik etkili duman dedektörü ve
Ad.
montajı
Demontaj, Optik etkili duman
Ad.
dedektörü ve montajı
Montaj, Optik etkili duman dedektörü
Ad.
ve montajı
Yangın ihbar santralı ve montajıAd.
110
106
301
199
97
33
6
2.975
36
115
2
230
8
45
379
113
36
1.513
710
360
350
39
8
2
42
8
8
1
215
216
833-540
833-586
217
833-592
218
833-595
219
833-684
220
833-699/3
221
845-103
222
880-1103
223
224
880-1280
880-1284
225
880-2002
226
227
228
229
230
231
232
880-393/10
880-561
880-563
880-565/D
880-565/M
880-576
880-584
233
982-102
234
A03
235
A04
236
A07
237
238
A09
A10
239
A12
240
A13
241
B01
242
B02
243
MSB 133/A
244
MSB.131/A1
245
MSB.414/A1
detektörle çalışan tip-5 devreye kadar
Patlayıcı gaz detektörü
Ad.
Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi; 5 A. Ad.
Dahili Tip Flaşörlü Elektronik Yangın
Ad.
İhbar Sireni (Ölçü:Ad.; İhzarat: % 60 )
Konvansiyonel harici tip yangın ihbar
Ad.
butonu
1 Saat süreli çift yüzlü, sürekli yanan
Ad.
acil durum yönlendirme armatürü
65 W 4 uçlu floresan lambalar için, 1
Ad.
saat süreli, acil durum aydınlatma kiti
Televizyon sortisi
Ad.
Duvara monte edilebilir kabinetler 12U
Ad.
600mmx500mm 19" kabinet
Termostatlı fan modülü (2Fanlı)
Ad.
19" rack tipi 6'lı grup priz anahtarlı
Ad.
2x2x0,8+0,8 mm² halojensiz yangın
m
alarm kablosu
12x0.50 mm2, LIYCY Sinyal kablosu m
Bakır data kablosu, Utp Cat5e
m
Bakır data kablosu, Utp Cat6
m
Demontaj, Utp Cat5e sıva altı tekli priz Ad.
Montaj, Utp Cat5e sıva altı tekli priz Ad.
Utp Cat6 sıva altı ikili priz
Ad.
Utp Cat6 patch panel, 24 portlu
Ad.
30x3,5 mm ebadında şartnamesine
m
uygun galvanizli çelik lama
Gömme makaralı iç kapı kilidinin
Ad.
yerine takılması (Geniş ve dar tip)
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin
Ad.
yerine takılması (Geniş ve dar tip)
Silindirli traşlı dış kapı kilidinin yerine
Ad.
takılması
Lastik başlı tamponun yerine takılması Ad.
Menteşenin yerine takılması
Ad.
Sürgünün yerine takılması (Düşey
Ad.
tespit takımı)
Stopun yerine takılması (Nikelajlı)
Ad.
İspanyolet takımının yerine takılması
Ad.
(Kol, demir ve teferruatlı)
Vasistas takımının yerine takılması
Ad.
(Basit Makas)
Demir çatı makası, porofil veya saç
ton
kolon,kiriş aşık gibi imalatın sökülmesi
Asma Tavan Sökülmesi
m²
Taşyünü Tavan Karosu İle Asma Tavan
m²
Yapılması (60x60x1.5)
6
1
17
2
25
6
9
1
1
1
1.175
64
2.020
3.810
39
9
63
1
124
29
5
43
54
147
8
5
10
4
6,612
752,683
268,45
246
MSB.606
247
MSB.608/A
248
MSB.705
249
MSB.812/A
250
MSB.913/A1
251
MSB.916/A1
252
MSB.923/A
253
Ö.İN 161
254
Ö.İN 187
255
Ö.İN 206
256
Ö.İN 210
257
Ö.İN 41
258
Ö.İN 45
259
Ö.İN 83
260
Ö.İN.02
261
Ö.İN.04
262
Ö.İN.100
263
Ö.İN.104
264
Ö.İN.126
265
Ö.İN.133
266
Ö.İN.134
267
Ö.İN.143
268
Ö.İN.163
269
Ö.İN.170
270
Ö.İN.177
Demir Yüzeylerin Raspa Edilmesi, Tel
m²
Fırça ile Temizlenmesi
Kaba Sıva Yapılması
m²
Sert Ağaç Ahşap Bölme Yapılması
m²
(Seperatör Yapılması)
Bizuteli Flotal Ayna (5 mm
m²
kalınlığında)
Laminat Kaplamalı Gömme Dolap
m²
Yapılması
Laminat Kaplamalı Vestiyer Yapılması m²
Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko
m
Yapılması
Engelliler için paslanmaz çelik tutma
mt
barı yapılması
Görme engelliler için özel TPU
hisedilebilir klavuz uyarıcı yüzey
mt
(40*40)cm
Engelliler için paslanmaz çelik
mt
korkuluk yapılması
Ahşap sürme pencere yapılması
m²
Çatı kaplaması püskürtme poliüretan
sistem olan sistem ile çatı kaplama
m²
yapılması
4+12+4 Temperli reflekt cam takılması m²
Mevcut metal konstrüksiyon üzerine 16
m²
mm OSB kaplama yapılması
12 mm kalınlığında compact laminant
m²
ile wc bölme duvarı ve kapısı yapılması
Albirfin kaplı pirinç kapı kolu ve aynası
Tk
(tk.)
Drenaj levhası ile yalıtımın korunması m²
Eksiz paslanmaz saçtan renkli oluk
mt
yapılması (mt):
Bukle döşeme halı kaplaması
m²
Merdiven Kaydırmaz Bant ,Siyah , 50
mt
mm. (mt)
Grenli silikonlu dış cephe boyası+astar
m²
dahil (m2)
Sandwiç sistem 8 cm. poliüretan
m²
dolgulu galvaniz saç çatı örtüsü (m2)
Laminant kaplama kapı ve kasa imalatı
m²
(m²)
Paslanmaz yer ızgarası tavalı tip [30m
14]
Bombeli alüminyum 25*11 cm.
ölçülerinde (2 kişilik) oda tabelası
Ad.
montajı (Adet)
415,935
867,08
42
9,04
26,25
12,9
7,05
31,95
62,23
72,5
4,4
45
4
1.130,928
25,245
64
68,31
43,6
1.552,96
275,12
1.706,391
1.120,473
106,9
8,5
18
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Bombeli alüminyum 25*8.5 cm.
Ö.İN.178
ölçülerinde (1 kişilik) oda tabelası
Ad.
montajı (Adet)
Bombeli alüminyum 22*12 cm.
Ö.İN.179
ölçülerinde Bay/Bayan Engelli tabelası Ad.
montajı (Adet)
Bombeli alüminyum 25*9 cm.
Ö.İN.180
ölçülerinde Laboratuvar / Derslik /
Ad.
Depo tabelası montajı (Adet)
ENGELLİLER İÇİN ALM. PENCERE
Ö.İN.207
Ad.
KOLU VE ADAPTÖRÜ [25CM]
Engelliler uyarıcı sarı parlak folyo
Ö.İN.208
mt
yapılması
Kompakt lamınat [18mm] tan servis
Ö.İN.209
m²
sehbası yapılması
Sarkık taş yünü asma tavan plakalarının
Ö.İN.211
m²
yapılması [60 -60-15 mm]
Akrikor kaplı eviyeli mermerit tezgah
Ö.İN.36
mt
yapılması
Görme engeliler için latin harfli pramit
Ö.İN188
Ad.
kabatmalı ayaklı harita (700*1000mm)
Her desende renkli baskı beton
ÖZ.İNŞ.AY.7
m²
yapılması.
ÖZEL-ELK-13 KOMBİ SET
Ad.
ÖZEL-ELK-14 SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRÜ Ad.
ÖZEL-ELK-15 HARİCİ APLİK
Ad.
ÖZEL-ELK-211 2 * 28 W BANT TİPİ ARMATÜR
Ad.
RJ 11 PORTLU SIVA ALTI
ÖZEL-ELK-219
Ad.
TELEFON PRİZİ
ÖZEL-ELK-241 LED SPOT ARMATÜR 9 W
Ad.
SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR
ÖZEL-ELK-242
Ad.
9W
SIVA ALTI LED PANEL ARMATÜR
ÖZEL-ELK-244
Ad.
35 W
ÖZEL-ELK-252 ENGELLİ WC ALARM SET
Tk
GÖMME TİP DEKORATİF LED
ÖZEL-ELK-253
Ad.
PANEL ARMATÜR
ÖZEL-ELK-40 50*80 PLASTİK PANO
Ad.
ÖZEL-ELK-7 SİGORTA KUTUSU 24 LÜ
Ad.
P-034/A
ASMA TAVAN SÖKÜLMESİ
m²
Makine ile her derinlik ve her genişlikte
Y.15.001/2B
yumuşak ve sert toprak kazılması
m³
(Derin kazı)
Makine ile her derinlik ve her genişlikte
Y.15.006/2B
yumuşak ve sert küskülük kazılması
m³
(Derin kazı)
Y.16.050/03
Beton santralinde üretilen veya satın
m³
3
6
24
2
85,4
2
502,284
8,28
1
421,837
9
1
3
216
54
39
9
84
8
114
1
9
195,3
83,82
469,693
53,839
297
Y.16.050/04
298
Y.18.001/C01
299
Y.18.001/C04
300
Y.18.001/C05
301
Y.18.001/K01
302
Y.18.461/007
303
Y.18.461/009
304
Y.18.461/042
305
Y.19.055/003
306
Y.19.055/023
307
Y.19.057/002
308
Y.19.060/056
alınan ve beton pompasıyla basılan, C
16/20 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
Beton santralinde üretilen veya satın
alınan ve beton pompasıyla basılan, C
m³
20/25 basınç dayanım sınıfında beton
dökülmesi (beton nakli dahil)
85 mm kalınlığında yatay delikli tuğla
(190 x 85 x 190 mm) ile duvar
m²
yapılması
135 mm kalınlığında yatay delikli tuğla
(190 x 135 x 190 mm) ile duvar
m²
yapılması
190 mm kalınlığında yatay delikli tuğla
(190 x 190 x 135 mm) ile duvar
m²
yapılması
190 mm kalınlığında düşey delikli tuğla
(290 x 190 x 135 mm) ile duvar
m²
yapılması (AB Sınıfı - 650 kg/m3)
3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer
esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester
m²
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler
ile iki kat su yalıtımı yapılması
3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer
esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester
m²
keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler
ile iki kat su yalıtımı yapılması
250 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe
m²
serilmesi
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya
pürüzlü kanallı extrüde polistren
levhalar (XPS - 200 kPa basınç
m²
dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı
yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası
yapılması (Mantolama)
5 cm kalınlıkta expande polistren
levhalar (EPS - 16 kg/m3 yoğunlukta)
ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve m²
üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması
(Mantolama)
4 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar
(XPS - 300 Kpa basınç dayanımlı) ile
yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) m²
döşemelerde veya ters teras çatılarda
vb.) ısı yalıtımı yapılması
10 cm kalınlıkta camyünü levhalar
(Camyünü levha, 20-22 kg/m3
m²
yoğunlukta - yüklenemeyen - slikonlu)
ile iki duvar arasında ısı ve ses yalıtımı
219,465
17,262
41,285
19,678
511,577
13,701
584,25
387,9
702,769
2.077,552
357,28
71,55
309
Y.21.001/01
310
Y.21.001/02
311
Y.21.050/C03
312
Y.21.051/C01
313
Y.21.051/C03
314
Y.21.280/01
315
Y.21.280/03
316
Y.22.071/02
317
Y.23.010
318
Y.23.011
319
Y.23.014
320
Y.23.071
321
Y.23.167
322
Y.23.176
323
Y.23.241
324
Y.23.244/L
yapılması (sandviç sistem)
Ahşaptan seri kalıp yapılması
m²
Ahşaptan düz yüzeyli beton ve
m²
betonarme kalıbı yapılması
Çelik borudan kalıp iskelesi yapılması
m³
(6,01-8,00m arası)
Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş
m²
iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası)
Çelik borudan tavanlar için tam
güvenlikli iş iskelesi yapılması (0,00- m³
21,50m arası)
AC1 Sınıf 21 Laminat yer kaplaması ile
m²
döşeme kaplaması yapılması
AC4 Sınıf 32 Laminat yer kaplaması ile
m²
döşeme kaplaması yapılması
Alüminyum çerçeveli, plastik telden
sineklik yapılması ve yerine konulması m²
(takılır-sökülür)
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması
Ton
1,500-3,000 kg/m2 (3,000 kg/m2 dahil)
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması
3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2
Ton
dahil)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik
çubuğu, çubukların kesilmesi,
Ton
bükülmesi ve yerine konulması
Her türlü profil demirlerin münferit
veya birleşik olarak hazırlanması ve
yerine tespit edilmesi (aşık olarak
yapılan mertekler, hurdi döşemeler,
Ton
mütemadi kirişler, basit olarak
kullanılan münferit çatı aşıkları ve
mertekleri, lentolar, hurdi döşemeler, k
Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan
münferit imalat yapılması ve yerine
kg
konulması (su depoları ve benzeri)
Lama ve profil demirlerden çeşitli
demir işleri yapılması ve yerine
kg
konulması
Plastik doğrama imalatı yapılması ve
yerine konulması (Sert PVC doğrama
profillerinden her çeşit kapı, pencere,
kaplama ve benzeri imalat) (PVC
kg
hammaddesi kurşun ihtiva etmeyen)
Not: Tüm ana profiller ile ilave
profiller, pencere kapalı iken
görülmeyen v
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı
kg
20,036
565,1
2.762,35
1.960,7
10.934,07
600,82
35,306
8,6
1,058
1,258
6,197
21,744
14.540,577
2.213,471
2.358,658
357,76
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
alüminyum doğrama imalatı yapılması
ve yerine konulması
Demir yüzeylere korozyona karşı iki
Y.25.002/01
m²
kat boya yapılması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat
Y.25.002/02
m²
sentetik boya yapılması
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak
Y.25.003/05
iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç m²
cephe)
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak
Y.25.003/10
iki kat sentetik boya yapılması (iç
m²
cephe)
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar
Y.25.003/14
uygulanarak iki kat su bazlı mat boya m²
yapılması (iç cephe)
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar
Y.25.003/16
uygulanarak iki kat su bazlı mat boya m²
yapılması (iç cephe)
Yeni sıva yüzeylere macun ve astar
Y.25.003/20
uygulanarak iki kat su bazlı yarımat
m²
boya yapılması (iç cephe)
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar
Y.25.003/22
uygulanarak iki kat su bazlı yarımat
m²
boya yapılması (iç cephe)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik yer
Y.26.005/402
m²
karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı
ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik
Y.26.006/305
m²
duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı
duvar kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
(25 x 33 cm) veya (25 x 40 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli seramik
Y.26.006/405
m²
duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı
duvar kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı
Y.26.007/304A
m²
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
Y.26.007/304B (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma m²
2.641,869
10,181
646,313
3.607,414
702,769
1.427,67
51,26
3.171,027
33,264
329,82
371,013
11,8
32,83
338
339
340
341
342
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, beyaz, sırlı
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
duvar ve cephe kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma
ebatlarında, her türlü desen ve yüzey
özelliğinde, I.kalite, renkli, sırlı
Y.26.007/404B
m²
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
duvar ve cephe kaplaması yapılması
(karo yapıştırıcısı ile)
40 x 40 cm anma ebatlarında,
rektifiyeli, her türlü renk, desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, parlak, sırsız
Y.26.008/405A
m²
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı
döşeme kaplaması yapılması (karo
yapıştırıcısı ile)
PVC ve alüminyum doğramaya profil
ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
Y.28.645/C02
m²
boşluklu çift camlı pencere ünitesi
takılması
PVC ve alüminyum doğramaya profil
ile 6+6 mm kalınlıkta 12 mm ara
Y.28.645/C24
m²
boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı
çift camlı pencere ünitesi takılması
PVC ve alüminyum doğramaya profil
ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
Y.28.645/C41 boşluklu ilk camı güneş ve ısı kontrol m²
kaplamalı çift camlı pencere ünitesi
takılması
8,91
114,658
78,702
3,64
0,72
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında
oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön
projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı
olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin
miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan tutarların toplamı olan ..................................................... (rakam ve
yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin
teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan
tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin
belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri
sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi
sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 – Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve
Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki
hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler
esas alınır.
8.2.İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki
gibidir
1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi
2-İdari Şartname,
3-Sözleşme Tasarısı,
4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,
5-Mahal Listesi,
6-Özel Teknik Şartname,
7-Genel Teknik Şartname,
8-Ön / Kesin Projeler,
9-Açıklamalar (varsa),
10-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel
Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 105 (Yüzbeş) gün içinde
tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında;
havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate
alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.12 - 01.04
tarihleri arasındaki 121 (Yüzyirmibir) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate
alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu
dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde,
çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici,..................................................... (rakam ve yazıyla) kesin teminat
vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun
süresi ../../.... tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma
nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de
işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin
ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen
değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden
hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun
süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34
üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece
alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi Afyon Kocatepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı veznesince ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde
düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü
içinde düzenlenir. Hazırlanan hakedişler raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz
gün içinde tahakkuka bağlanarak on beş gün içinde ödenir.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
2014 Yılı % 100
ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş
programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla
Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize
iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek
zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare
bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına
temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve
şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün
içinde, sözleşme bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak,
ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de
dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca;
iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,)
yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört
nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri
Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni
mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan
sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili
sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek
hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri,
taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama
tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını,
toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı,
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta
yaptırmak zorundadır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
a) Yüklenicinin sözleşme şartları dahilindeki yükümlülükleri kapsamında eksik ve
kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere
verdiği zarar ve ziyanlar,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu
olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları
konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul
işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi
arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri
uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel
Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici, 23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının
kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş
programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Adet
Pozisyonu
Mesleki Ünvanı
Mesleki Özellikleri
1
Şantiye Şefi
İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh.
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Elektrik Mühendisi
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
1
Saha Mühendisi
Makine Mühendisi
Konusunda En Az 5 (Beş) Yıl Deneyimli
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş programına
göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
1-
İnş. Yük. Müh. veya İnş. Müh.
200,00TL/Gün
2-
Elektrik VE Makine Mühendisi için
100,00 TL/Gün
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda
Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi
belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak
zorundadır.
Cinsi
Çeşidi
Adedi
Kapasitesi
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde
değişiklik yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin sözleşmeye uygun
olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme
cezası uygulanır.
25.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen
her gün için sözleşme bedelinin % 0,05 (Onbindebeş) oranında gecikme cezası
uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek
hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak
hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde
Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük
gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde
gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin
tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve
sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım
İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin
hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti
28.1. Sözleşme ve eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri
Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.2.İş kalemi miktarının değişmesi
28.2.1. Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her hangi bir iş kaleminin
miktarında, işin devamı sırasında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam
artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme
bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği
şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat
üzerinden ödeme yapılır.
R = F x [ 1 - (A x F) / S ]
S = Sözleşme bedeli ( TL),
F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ....),
A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),
R = Revize birim fiyat (TL / ....).
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin
sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna
ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması
30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı
süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın
tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak
peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.
30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş
imalatlara ait tutarların % 5–i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar
İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin
teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara
ait tutarların % 5–i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu
tutarlar ödenmez.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun
ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare,
Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip
Yükleniciye verecektir.
İdare Yüklenici
24
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
639 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content