close

Enter

Log in using OpenID

bölüm 1 / part 1

embedDownload
DEMİRYOLU KABLOLARI KATALOĞU
RAILWAY CABLES CATALOGUE
KULLANILAN SEMBOLLER / SYMBOLS USED
Çalışma / Montaj Sıcaklığı
Operating / Installation Temperature
Elektromanyetik Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic Interference Shielded
UV Dayanım
UV Resistance
Bükülme Yarıçapı
Bending Radius
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Alev Performansı
Fire Performance
İÇERİK / CONTENT
BÖLÜM 1 / PART 1
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) / Turkish State Railways (TCDD)
TCDD Haberleşme Kablosu / TCDD Communication Cable
TCDD Enerji Kablosu / TCDD Power Cable
TCDD Sinyal Kablosu (Damar Büküm) / TCDD Signalling Cable (Core Type)
TCDD Sinyal Kablosu (Dörtlü Büküm) / TCDD Signalling Cable (Quad Type)
SAYFA / PAGE
6
8
10
12
BÖLÜM 2 / PART 2
Alman Demiryolları (DB) / German Railways (DB)
A-2Y(L)2YB2Y (H 45) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2Y(L)2Yv (H 45) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2Y2YB2Y (H 95) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2Y2YB2Y (H115 / H145) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2Y2Yv (H 95) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2Y2Yv (H115 / H145) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2YOF(L)2YB2Y (H 95) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2YOF(L)2YB2Y (H115 / H145) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2YOF(L)2Yv (H 95) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
A-2YOF(L)2Yv (H115 / H145) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
AJ-2Y(L)2YDB2Y (H 45) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
AJ-2Y2YDB2Y (H 95) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
AJ-2Y2YDB2Y (H115 / H145) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
AJ-2YOF(L)2YDB2Y (H 95) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
AJ-2YOF(L)2YDB2Y (H115 / H145) Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
SAYFA / PAGE
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
BÖLÜM 3 / PART 3
Romanya Demiryolları (AFER) / Romanian Railways (AFER)
C2YEAIAbY-F Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
CS2YAbY-F Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
CS2YEAIAbY-F Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
CSYAbY-F Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
CSYEAIAbY-F Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
CSYY-F Demiryolu Sinyal Kablosu / Railway Signalling Cable
CYEAIAbY-F Demiryolu Güç Kablosu / Railway Power Cable
TA2YABY Demiryolu Otostop Kablosu / Railway Autostop Cable
SAYFA / PAGE
48
50
52
54
56
58
60
62
BÖLÜM 4 / PART 4
Baliz Kabloları / Balise Cables
A-2Y(L)2YB2Y 1x2x1,6 mm. Baliz Kablo / Balise Cable
A-2Y(L)2YB2Y 1x4x1,53 mm. Baliz Kablo / Balise Cable
SAYFA / PAGE
66
68
BÖLÜM 5 / PART 5
Teknik Bilgiler / Technical Information
DB Şartnamesi Damar Tanımlama / DB Specification Core Identification
Yalıtkan Renkleri (EN 60708'e Göre) / Insulation Colours (According to EN 60708)
Sinyalizasyon ve Haberleşme Kablolari Kod Tanimları / Cable Coding for Signalling and
Telecommunication Cables
SAYFA / PAGE
72
73
74
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)
Turkish State Railways (TCDD)
BÖLÜM 1 / PART 1
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)
Turkish State Railways (TCDD)
TCDD HABERLEŞME KABLOSU / TCDD COMMUNICATION CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu haberleşme kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signaling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm.
2. Zarflı köpüklü polietilen izole, polietilen izoleli iletkenler yıldız dörtlü olarak
bükülür. Dörtlü gruplar helisel olarak bükülür.
Foam skin polyethylene insulation, insulated conductors twisted in quads.
Quads are helically stranded.
İletken Çapı / Conductor Diameter
0,9 mm
Dörtlü Sayısı / Number of Quads
1, 3, 5, 7
1
2
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Koruyucu polietilen iç kılıf.
Protective polyethylene inner sheath.
5. Bakır ekran.
Copper screen.
6. Siyah polietilen malzeme dolgu olarak kullanılır.
One layer of polyethylene material as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Polietilen, siyah dış kılıf.
Polyethylene, black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
3
4
5
6
7
8
Standardlar
Standards
TCDD Plastik Yalıtkanlı Haberleşme Kabloları Teknik Şartnamesi
TCDD Plastic Insulated Communucation Cables Specification
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar renklidir.
Cores are coloured.
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +70˚C
Operating Temp. - 40˚C / +70˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
6
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
HABERLEŞME KABLOSU / COMMUNUCATION CABLE
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• İletken Direnci 20°C’de
Conductor Resistance at 20°C
• Karşılıklı Kapasite @ 800 Hz
Mutual Capacity @ 800 Hz
- Maksimum Ortalama / Maximum Average
- Maksimum Bireysel / Maximum Individual
0,9 mm
27,5 ± 1 Ω / km
≤ 38 nF / km
≤ 45 nF / km
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Voltajı, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
- 11 V / km
- 20 V / km
- 50 V / km
- 110 V / km
- 200 V / km
- 300 V / km
- 500 V / km
≥ 35 G Ohm x km
2,100 V ac
3,000 V dc
0,19
0,16
0,11
0,08
0,05
0,05
0,07
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item No Quad x Size Overall Diameter
Sıra No Dörtlü x Boyut
Kablo Çapı
DEĞERLER / VALUES
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
1x4x0,9
22,9
1.244
2
3x4x0,9
28,3
1.731
3
5x4x0,9
31,1
2.040
4
7x4x0,9
32,7
2.236
7
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)
Turkish State Railways (TCDD)
Teknik Özellikler
Technical Specifications
TCDD ENERJİ KABLOSU / TCDD POWER CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu güç kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and power cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken kesiti 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm².
Solid annealed copper wires, cross section 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm², 6,0 mm².
2. Solid veya çapraz bağlı polietilen izole, izoleli iletkenler katmanlı olarak
bükülür.
Cross linked polyethylene insulation, insulated conducters. Foam skin
polyethylene insulation, insulated conductors are stranded in concentric layers.
İletken Kesiti / Conductor Cross Section
İletken Sayısı / Number of Conductors
1
2
1,5-2,5-4-6 mm2
2, 3, 4
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Siyah polietilen dolgu.
Black polyethylene material as bedding.
5. Siyah polietilen iç kılıf.
Black polyethylene inner sheath.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Galvanizli çelik bant zırh.
Galvanized steel tape.
8. Polietilen, siyah dış kılıf.
Polyethylene, black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
3
4
5
6
7
8
Standardlar
Standards
TCDD Plastik Yalıtkanlı Sinyal ve Enerji Kabloları Teknik Şartnamesi
TCDD Plastic Insulated Signal and Power Cables Specification
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar renkli veya numaralıdır.
Cores are coloured or numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +70˚C
Operating Temp. - 40˚C / +70˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
8
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
GÜÇ KABLOSU / POWER CABLE
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
DEĞERLER / VALUES
1,5 mm2
12,1 Ω / km
4,0 mm2
7,41 Ω / km 4,62 Ω / km
≥ 20 G Ohm x km
• Dielektrik Dayanıklılık Test Gerilimi
Dielectric Strentgh
- İletken - İletken
Conductor - Conductor
- İletken - Ekran
Conductor - Screen
3000 V ac
3500 V ac
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
2,5 mm2
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
2x1,5
15,7
437
2
2x2,5
16,9
506
3
2x4
18,2
595
4
2x6
19,2
679
9
6,0 mm2
3,09 Ω / km
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)
Turkish State Railways (TCDD)
Teknik Özellikler
Technical Specifications
TCDD SİNYAL KABLOSU (DAMAR BÜKÜM) / TCDD SIGNALLING CABLE (CORE TYPE)
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken kesiti 1,5 mm².
Solid annealed copper wires, cross section 1,5 mm².
2. Solid veya çapraz bağlı polietilen izole, izoleli iletkenler katmanlı olarak
bükülür.
Solid or Cross linked polyethylene insulation, insulated conductors are stranded
in concentric layers.
İletken Kesiti / Conductor Cross Section
İletken Sayısı / Number of Conductors
1
2
1,5 mm2
4,7,9,12,19,27,37,48,...
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Termoplastik dolgu malzemesi ile destekleme.
Thermoplastic material as bedding.
5. Bakır bant sarılı ekran (Helisel veya Oluklu).
Copper tape screen (Helical or Corrugated).
6. Siyah polietilen iç kılıf.
Black polyethylene inner sheath.
7. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
8. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
9. Polietilen, siyah dış kılıf.
Polyethylene, black outer sheath.
3
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
9
4
5
6
7
8
Standardlar
Standards
TCDD Plastik Yalıtkanlı Sinyal ve Enerji Kabloları Teknik Şartnamesi
TCDD Plastic Insulated Signal and Power Cables Specification
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar renkli veya numaralıdır.
Cores are coloured or numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +70˚C
Operating Temp. - 40˚C / +70˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
10
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
SİNYAL KABLOSU / SIGNALLING CABLE
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
1,5 mm2
• Dielektrik Dayanıklılık Test Gerilimi
Dielectric Strentgh
- İletken - İletken
Conductor - Conductor
- İletken - Ekran
Conductor - Screen
≥ 20 G Ohm x km
3000 V ac
3500 V ac
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
(100 V / km - 350 V / km)
≤ 0,3
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
11,9 Ω / km
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
4x1,5
17,4
596
2
7x1,5
19,2
731
3
9x1,5
21,6
872
4
12x1,5
22,6
978
5
19x1,5
25,5
1.238
6
27x1,5
28,9
1.545
7
37x1,5
31,5
1.853
8
48x1,5
35,7
2.268
11
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)
Turkish State Railways (TCDD)
Teknik Özellikler
Technical Specifications
TCDD SİNYAL KABLOSU (DÖRTLÜ BÜKÜM) / TCDD SIGNALLING CABLE (QUAD TYPE)
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken kesiti 1,5 mm2.
Solid annealed copper wires, cross section 1,5 mm².
2. Solid veya çapraz bağlı polietilen izole, izoleli iletkenler yıldız dörtlü olarak
bükülür. Dörtlü gruplar helisel olarak bükülür.
Cross linked polyethylene insulation, insulated conductors twisted in quads.
Quads are helically stranded.
İletken Kesiti / Conductor Cross Section
Dörtlü Sayısı / Number of Quads
1
2
1,5 mm2
1,3,5,7,10,14,...
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Termoplastik dolgu malzemesi ile destekleme.
Thermoplastic material as bedding.
5. Bakır bant sarılı ekran (Helisel veya Oluklu).
Copper tape screen (Helical or Corrugated).
6. Siyah polietilen iç kılıf.
Black polyethylene inner sheath.
7. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
8. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
9. Polietilen, siyah dış kılıf.
Polyethylene, black outer sheath.
3
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
9
4
5
6
7
8
Standardlar
Standards
TCDD Plastik Yalıtkanlı Sinyal ve Enerji Kabloları Teknik Şartnamesi
TCDD Plastic Insulated Signal and Power Cables Specification
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar renklidir.
Cores are coloured.
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +70˚C
Operating Temp. - 40˚C / +70˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
12
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
SİNYAL KABLOSU / SIGNALLING CABLE
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Karşılıklı Kapasite @ 800 Hz
Mutual Capacity @ 800 Hz
- Maksimum Ortalama / Maximum Average
- Maksimum Bireysel / Maximum Individual
1,5 mm2
11,9 Ω / km
41 nF / km
48 nF / km
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Dielektrik Dayanıklılık Test Gerilimi
Dielectric Strentgh
- İletken - İletken
Conductor - Conductor
- İletken - Ekran
Conductor - Screen
3000 V ac
3500 V ac
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
(100 V / km - 350 V / km)
≤ 0,3
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item No Quad x Size Overall Diameter
Sıra No Dörtlü x Boyut
Kablo Çapı
≥ 20 G Ohm x km
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
1x4x1,5
17,8
614
2
3x4x1,5
26,1
1.168
3
5x4x1,5
30,0
1.484
4
7x4x1,5
32,1
1.709
5
10x4x1,5
39,9
2.355
6
14x4x1,5
42,8
2.754
13
T.C. Devlet Demiryolları (TCDD)
Turkish State Railways (TCDD)
Teknik Özellikler
Technical Specifications
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
BÖLÜM 2 / PART 2
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
A-2Y(L)2YB2Y (H 45) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır 0,9 mm., 1,4 mm.
Solid annealed copper wires 0,9 mm., 1,4 mm.
2. Solid polietilen izoleli iletkenler yıldız dörtlü olarak bükülür.
Dörtlü gruplar helisel olarak bükülür.
Solid polyethylene insulated conductors twisted into star quads.
Quads are helically stranded.
1
7 adet dörtlü ve üstü kablolarda, 2 adet 0,5 mm iletken çapında izleme
damarı bulunmaktadır.
Cables from 7 quads on, have two extra conductors of 0,5 mm with
perforated insulation. (Surveillance conductors).
İletken Çapı / Conductor Diameter
Dörtlü Sayısı / Number of Quads
0,9 mm
1,4 mm
1,3,5,7,10,14
1,3,5,7
2
3
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
5. Polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
4
5
6
7
8
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0115
DB Specification 416.0115
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +70˚C
Operating Temp. - 40˚C / +70˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
16
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y(L)2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
56,6 Ω / km
23,4 Ω / km
≤ 45 nF / km
10 G Ohm x km
2,500 V ac
3,535 V dc
≤ 650 pF / 500 m
≥ 650 pF / 500 m
≤ 150 pF / 500 m
≤ 1300 pF / 500 m
≤ 58 dB / km
≥ 33 dB / km
≤ 62 dB / km
≤ 3,3 dB / km
≤ 2,6 dB / km
≤ 52 nF / km
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
No. x mm
mm
kg / km
1
1x4x0,9
12,0
190
7
1x4x1,4
14,0
260
2
3x4x0,9
17,0
330
8
3x4x1,4
21,0
570
3
5x4x0,9
19,0
470
9
5x4x1,4
24,0
820
4
7x4x0,9
21,0
580
10
7x4x1,4
26,0
1.020
5
10x4x0,9
24,0
750
6
14x4x0,9
27,0
940
Item
No
Sıra
No
Quad x
Size
Dörtlü x
Boyut
Item
No
Sıra
No
17
Quad x
Size
Dörtlü x
Boyut
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. Döngü Direnci 20°C’de
Max. Loop Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite* / Max. Mutual Capacitance*
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Voltajı (V) 1 dakika
Test Voltage (V) 1 minute
• Maks. Kapasite Dengesizliği @ 800 Hz K1
Max. Capacitance Unbalance @ 800 Hz K1
Değerlerin %100’ü (%100 of values)
Değerlerin %50’si (%50 of values)
• e1-2
• Uzak–uç zayıflama değeri / ELFEXT @ 90 kHz
Far end cross talk (ELFEXT) @ 90 kHz
Değerlerin %100’ü (%100 of values)
Değerlerin %80’i (%80 of values)
• Zayıflama Değeri @ 90 kHz / Attenuation @ 90 kHz
* 1 ve 3 dörtlü kablolar / For 1 and 3 quad cables
A-2Y(L)2Yv (H 45) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm.
2. Solid polietilen izole, izoleli iletkenler yıldız dörtlü olarak bükülür.
Dörtlü gruplar helisel olarak bükülür.
Solid polyethylene insulated conductors twisted into star quads.
Quads are helically stranded.
7 adet dörtlü ve üstü kablolarda, 2 adet 0,5 mm iletken çapında izleme
damarı bulunmaktadır.
Cables from 7 quads on, have two extra conductors of 0,5 mm with
perforated insulation. (Surveillance conductors).
İletken Çapı / Conductor Diameter
Dörtlü Sayısı / Number of Quads
0,9 mm - 1,4 mm
1
2
3
1,3,5,7,10,14,20,30,40
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
5. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
4
5
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0115
DB Specification 416.0115
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Montaj Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
18
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y(L)2Yv
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
56,6 Ω / km
23,4 Ω / km
≤ 45 nF / km
10 G Ohm x km
2,500 V ac
3,535 V dc
≤ 650 pF / 500 m
≥ 650 pF / 500 m
≤ 150 pF / 500 m
≤ 1300 pF / 500 m
≤ 58 dB / km
≥ 33 dB / km
≤ 62 dB / km
≤ 2,6 dB / km
≤ 3,3 dB / km
≤ 52 nF / km
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Quad x
Size
Dörtlü x
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
1x4x0,9
10,0
120
2
3x4x0,9
15,0
3
5x4x0,9
4
Item
No
Sıra
No
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
9
1x4x1,4
12,0
170
220
10
3x4x1,4
19,0
410
17,0
330
11
5x4x1,4
22,0
620
7x4x0,9
19,0
410
12
7x4x1,4
24,0
800
5
10x4x0,9
22,0
560
13
10x4x1,4
29,0
1.090
6
14x4x0,9
25,0
730
14
14x4x1,4
33,0
1.490
7
20x4x0,9
28,0
980
15
20x4x1,4
29,0
2.040
8
30x4x0,9
34,0
1.410
16
30x4x1,4
46,0
2.950
19
Quad x
Size
Dörtlü x
Boyut
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. Döngü Direnci 20°C’de
Max. Loop Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite* / Max. Mutual Capacitance*
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Voltajı (V) 1 dakika
Test Voltage (V) 1 minute
• Maks. Kapasite Dengesizliği @ 800 Hz K1
Max. Capacitance Unbalance @ 800 Hz K1
Değerlerin %100’ü (%100 of values)
Değerlerin %50’si (%50 of values)
• e1-2
• Uzak–uç zayıflama değeri / ELFEXT @ 90 kHz
Far end cross talk (ELFEXT) @ 90 kHz
Değerlerin %100’ü (%100 of values)
Değerlerin %80’i (%80 of values)
• Zayıflama Değeri @ 90 kHz / Attenuation @ 90 kHz
* 1 ve 3 dörtlü kablolar / For 1 and 3 quad cables
A-2Y2YB2Y (H 95) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole, izoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are stranded
in concentric layers.
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı / Conductor Diameter
Damar Sayısı / Number of Cores
1,4 mm
1,8 mm
10, 14, 20
10, 14
1
2
3
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath.
5. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
6. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
7. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
4
5
6
7
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0114
DB Specification 416.0114
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
20
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
1,4 mm
1,8 mm
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 95 nF / km
≥ 10 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2,500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Core x
Size
Damar x
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
10x1x1,4
18,0
450
2
14x1x1,4
20,0
570
3
20x1x1,4
22,0
750
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
4
10x1x1,8
21,0
650
5
14x1x1,8
23,0
820
Item
No
Sıra
No
21
Core x
Size
Damar x
Boyut
A-2Y2YB2Y (H115 / H145) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı
Conductor Diameter
0,9 mm
1,4 mm
2
1,8 mm
İletken Sayısı
2,4,7,10,14,20,24,30,40, 4,7,10,14,20,24, 4,7,10,14,
Number of Conductors 50,60,80,100,120,140
30,40,50,60
20,24,30,40
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath.
5. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
6. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
7. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
3
4
5
6
7
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0115
DB Specification 416.0115
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
22
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
1,8 mm
≤ 28,9 Ω / km
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 145 nF / km
≤ 115 nF / km
≥ 10 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20˚C' de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, (V) 1 dakika
Test Voltage, (V) 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
2x1x0,9
12,0
130
2
4x1x0,9
13,0
3
7x1x0,9
4
Item Core x
Size
No
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
16
4x1x1,4
14,0
210
150
17
7x1x1,4
15,5
14,0
170
18
10x1x1,4
10x1x0,9
15,5
220
10
5
14x1x0,9
16,0
280
6
20x1x0,9
17,0
7
24x1x0,9
8
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
26
4x1x1,8
15,5
290
290
27
7x1x1,8
17,0
410
18,0
380
28
10x1x1,8
20,0
540
14x1x1,4
19,0
470
29
14x1x1,8
21,0
720
20
20x1x1,4
21,0
620
30
20x1x1,8
24,0
950
340
21
24x1x1,4
22,0
740
31
24x1x1,8
26,0
1.090
19,0
400
22
30x1x1,4
23,0
860
32
30x1x1,8
27,0
1.300
30x1x0,9
19,0
460
23
40x1x1,4
25,0
1.080
33
40x1x1,8
30,0
1.670
9
40x1x0,9
20,0
550
24
50x1x1,4
28,0
1.320
10
50x1x0,9
22,0
680
25
60x1x1,4
30,0
1.520
11
60x1x0,9
23,0
770
12
80x1x0,9
25,0
970
13
100x1x0,9
28,0
1.170
14
120x1x0,9
29,0
1.350
15
140x1x0,9
31,0
1.540
23
Item Core x
Size
No
Sıra Damar x
No
Boyut
A-2Y2Yv (H 95) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı / Conductor Diameter
Damar Sayısı / Number of Cores
1,4 mm
1
2
1,8 mm
10, 14, 20, 30, 50
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
3
4
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0114
DB Specification 416.0114
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
24
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y2Yv
DEĞERLER / VALUES
1,4 mm
1,8 mm
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 95 nF / km
≥ 10 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2,500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Core x
Size
Damar x
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
No. x mm
mm
kg / km
1
10x1x1,4
16,0
320
6
10x1x1,8
19,0
470
2
14x1x1,4
18,0
420
7
14x1x1,8
21,0
640
3
20x1x1,4
20,0
570
8
20x1x1,8
24,0
860
4
30x1x1,4
24,0
800
9
30x1x1,8
28,0
1.240
5
50x1x1,4
29,0
1.270
10
50x1x1,8
36,0
2.010
Item
No
Sıra
No
25
Core x
Size
Damar x
Boyut
A-2Y2Yv (H115 / H145) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı
Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of Conductors
0,9 mm
1,4 mm
2
1,8 mm
4,7,10,14,20,24,30,
40,50,60,80,100,120,
140,160,180,200
2,4,7,10,14,20,24,30,
40,50,60,80,100,120,
140,160,180,200
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
3
4
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0113
DB Specification 416.0113
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
26
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y2Yv
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
1,8 mm
≤ 28,9 Ω / km
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 115 nF / km
≤ 145 nF / km
≥ 10 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, (V) 1 dakika
Test Voltage, (V) 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
2x1x0,9
9,0
60
2
4x1x0,9
9,0
3
7x1x0,9
4
Item Core x
Size
No
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
19
4x1x1,4
11,0
140
80
20
7x1x1,4
12,0
11,0
120
21
10x1x1,4
10x1x0,9
12,0
150
22
5
14x1x0,9
13,0
180
6
20x1x0,9
14,0
7
24x1x0,9
8
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
36
4x1x1,8
12,0
200
200
37
7x1x1,8
14,0
300
15,0
280
38
10x1x1,8
17,0
420
14x1x1,4
16,0
370
39
14x1x1,8
18,0
560
23
20x1x1,4
17,0
490
40
20x1x1,8
21,0
760
240
24
24x1x1,4
19,0
570
41
24x1x1,8
22,0
900
15,0
280
25
30x1x1,4
20,0
690
42
30x1x1,8
24,0
1.090
30x1x0,9
16,0
340
26
40x1x1,4
22,0
900
43
40x1x1,8
27,0
1.430
9
40x1x0,9
17,0
430
27
50x1x1,4
24,0
1.100
44
50x1x1,8
29,0
1.750
10
50x1x0,9
19,0
520
28
60x1x1,4
26,0
1.300
45
60x1x1,8
31,0
2.070
11
60x1x0,9
20,0
600
29
80x1x1,4
29,0
1.690
46
80x1x1,8
35,0
2.740
12
80x1x0,9
20,0
770
30 100x1x1,4
33,0
2.120
47 100x1x1,8
40,0
3.390
13
100x1x0,9
25,0
960
31 120x1x1,4
35,0
2.510
48 120x1x1,8
42,0
4.040
14
120x1x0,9
26,0
1.110
32 140x1x1,4
37,0
2.900
49 140x1x1,8
46,0
4.670
15
140x1x0,9
28,0
1.290
33 160x1x1,4
39,0
3.290
50 160x1x1,8
49,0
5.350
16
160x1x0,9
29,0
1.460
34 180x1x1,4
42,0
3.690
51 180x1x1,8
52,0
6.020
17
180x1x0,9
32,0
1.640
35 200x1x1,4
43,0
4.060
52 200x1x1,8
53,0
6.640
18
200x1x0,9
32,0
1.800
27
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
A-2YOF(L)2YB2Y (H 95) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
İletken Çapı / Conductor Diameter
Damar Sayısı / Number of Cores
1,4 mm
1
1,8 mm
4,7,10,14,20,24,30,40,50,60,80
3. Düşük kapasiteli jel dolgu.
Low capacity, special jelly compound.
4. Yalıtkan higroskopik olmayan bir kat veya daha fazla bant sarılır.
Dielectric one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
6. Siyah polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath, black.
7. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
8. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
9. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
2
3
4
5
6
7
8
9
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0114 V:2.1
DB Specification 416.0114 V:2.1
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
28
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2YOF(L)2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
1,4 mm
1,8 mm
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 95 nF / km
≥ 1,5 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2,500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Core x
Size
Damar x
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
No. x mm
mm
kg / km
1
4x1x1,4
16,0
280
12
4x1x1,8
18,0
360
2
7x1x1,4
18,0
370
13
7x1x1,8
20,0
500
3
10x1x1,4
21,0
490
14
10x1x1,8
25,0
680
4
14x1x1,4
22,0
590
15
14x1x1,8
26,0
830
5
20x1x1,4
25,0
750
16
20x1x1,8
30,0
1.090
6
24x1x1,4
28,0
890
17
24x1x1,8
34,0
1.300
7
30x1x1,4
29,0
1.030
18
30x1x1,8
36,0
1.530
8
40x1x1,4
33,0
1.270
19
40x1x1,8
39,0
1.910
9
50x1x1,4
36,0
1.590
20
50x1x1,8
43,0
2.360
10
60x1x1,4
39,0
1.840
21
60x1x1,8
46,0
2.780
11
80x1x1,4
43,0
2.330
22
80x1x1,8
51,0
3.570
Item
No
Sıra
No
29
Core x
Size
Damar x
Boyut
A-2YOF(L)2YB2Y (H115 / H145) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
İletken Çapı
Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of Conductors
0,9 mm
1,4 mm
1
1,8 mm
4,7,10,14,20,24,30,
40,50,60,80,100,120,
140,160,180,200
2,4,7,10,14,20,24,30,
40,50,60,80,100,120,
140,160,180,200
3. Düşük kapasiteli jel dolgu.
Low capacity, special jelly compound.
4. Yalıtkan higroskopik olmayan bir kat veya daha fazla bant sarılır.
Dielectric one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
6. Siyah polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath, black.
7. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
8. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
9. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
2
3
4
5
6
7
8
9
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0113 V:2.1
DB Specification 416.0113 V:2.1
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
30
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2YOF(L)2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
1,8 mm
≤ 28,9 Ω / km
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 115 nF / km
≤ 145 nF / km
≥ 1,5 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, (V) 1 dakika
Test Voltage, (V) 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
2x1x0,9
13,0
160
2
4x1x0,9
13,0
3
7x1x0,9
4
Item Core x
Size
No
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
18
4x1x1,4
14,0
240
170
19
7x1x1,4
17,0
14,0
220
20
10x1x1,4
10x1x0,9
17,0
290
21
5
14x1x0,9
17,0
300
6
20x1x0,9
18,0
7
24x1x0,9
8
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
35
4x1x1,8
16,0
300
320
36
7x1x1,8
19,0
430
18,0
410
37
10x1x1,8
21,0
560
14x1x1,4
19,0
490
38
14x1x1,8
22,0
680
22
20x1x1,4
22,0
630
39
20x1x1,8
25,0
890
380
23
24x1x1,4
23,0
730
40
24x1x1,8
27,0
1.060
20,0
460
24
30x1x1,4
24,0
840
41
30x1x1,8
29,0
1.230
30x1x0,9
20,0
490
25
40x1x1,4
27,0
1.050
42
40x1x1,8
32,0
1.560
9
40x1x0,9
21,0
590
26
50x1x1,4
29,0
1.280
43
50x1x1,8
36,0
1.940
10
50x1x0,9
23,0
700
27
60x1x1,4
32,0
1.490
44
60x1x1,8
38,0
2.280
11
60x1x0,9
25,0
800
28
80x1x1,4
35,0
1.920
45
80x1x1,8
42,0
2.920
12
80x1x0,9
26,0
1.000
29 100x1x1,4
39,0
2.350
46 100x1x1,8
47,0
3.630
13
100x1x0,9
31,0
1.250
30 120x1x1,4
41,0
2.730
47 120x1x1,8
49,0
4.230
14
120x1x0,9
32,0
1.390
31 140x1x1,4
44,0
3.140
48 140x1x1,8
53,0
4.890
15
140x1x0,9
35,0
1.650
32 160x1x1,4
46,0
3.540
49 160x1x1,8
55,0
5.490
16
160x1x0,9
36,0
1.790
33 180x1x1,4
49,0
3.970
50 180x1x1,8
59,0
6.160
17
180x1x0,9
39,0
2.030
34 200x1x1,4
50,0
4.310
51 200x1x1,8
60,0
6.710
31
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
A-2YOF(L)2Yv (H 95) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,4 mm., 1,8 mm.
2.Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı / Conductor Diameter
Damar Sayısı / Number of Cores
1,4 mm
2
1,8 mm
3
10, 14, 20, 30, 50
3. Düşük kapasiteli jel dolgu.
Low capacity, special jelly compound.
4. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
6. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
4
5
6
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0114 V:2.1
DB Specification 416.0114 V:2.1
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
32
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2YOF(L)2Yv
DEĞERLER / VALUES
1,4 mm
1,8 mm
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 95 nF / km
≥ 1,5 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2,500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Core x
Size
Damar x
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
No. x mm
mm
kg / km
1
10x1x1,4
19,0
360
6
10x1x1,8
23,0
530
2
14x1x1,4
21,0
450
7
14x1x1,8
24,0
660
3
20x1x1,4
23,0
590
8
20x1x1,8
27,0
890
4
30x1x1,4
27,0
840
9
30x1x1,8
33,0
1.300
5
50x1x1,4
34,0
1.340
10
50x1x1,8
41,0
2.070
Item
No
Sıra
No
33
Core x
Size
Damar x
Boyut
A-2YOF(L)2Yv (H115 / H145) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı
Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of Conductors
0,9 mm
1,4 mm
2
1,8 mm
4,7,10,14,20,24,30,
40,50,60,80,100,120,
140,160,180,200
2,4,7,10,14,20,24,30,
40,50,60,80,100,120,
140,160,180,200
3. Düşük kapasiteli jel dolgu.
Low capacity, special jelly compound.
4. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
6. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
3
4
5
6
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0113 V:2.1
DB Specification 416.0113 V:2.1
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
34
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2YOF(L)2Yv
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
1,8 mm
≤ 28,9 Ω / km
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 115 nF / km
≤ 145 nF / km
≥ 1,5 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2500 V ac
3,535 V dc
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, (V) 1 dakika
Test Voltage, (V) 1 minute
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
2x1x0,9
11,0
100
2
4x1x0,9
11,0
3
7x1x0,9
4
Item Core x
Size
No
Sıra Damar x
No
Boyut
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
19
4x1x1,4
13,0
160
100
20
7x1x1,4
15,0
12,0
140
21
10x1x1,4
10x1x0,9
15,0
190
22
5
14x1x0,9
15,0
210
6
20x1x0,9
16,0
7
24x1x0,9
8
Overall
Diameter
Kablo
Çapı
Cable
Weight
Kablo
Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
36
4x1x1,8
14,0
210
230
37
7x1x1,8
17,0
320
16,0
300
38
10x1x1,8
19,0
430
14x1x1,4
17,0
370
39
14x1x1,8
20,0
550
23
20x1x1,4
20,0
500
40
20x1x1,8
23,0
740
270
24
24x1x1,4
21,0
590
41
24x1x1,8
25,0
890
18,0
340
25
30x1x1,4
22,0
690
42
30x1x1,8
26,0
1.060
30x1x0,9
18,0
370
26
40x1x1,4
25,0
880
43
40x1x1,8
29,0
1.360
9
40x1x0,9
19,0
460
27
50x1x1,4
27,0
1.090
44
50x1x1,8
33,0
1.710
10
50x1x0,9
21,0
560
28
60x1x1,4
29,0
1.280
45
60x1x1,8
36,0
2.020
11
60x1x0,9
23,0
650
29
80x1x1,4
33,0
1.680
46
80x1x1,8
39,0
2.630
12
80x1x0,9
25,0
830
30 100x1x1,4
37,0
2.090
47 100x1x1,8
44,0
3.280
13
100x1x0,9
29,0
1.040
31 120x1x1,4
39,0
2.440
48 120x1x1,8
47,0
3.860
14
120x1x0,9
29,0
1.180
32 140x1x1,4
41,0
2.830
49 140x1x1,8
51,0
4.520
15
140x1x0,9
33,0
1.410
33 160x1x1,4
43,0
3.200
50 160x1x1,8
53,0
5.110
16
160x1x0,9
33,0
1.550
34 180x1x1,4
46,0
3.600
51 180x1x1,8
57,0
5.750
17
180x1x0,9
36,0
1.770
35 200x1x1,4
48,0
3.960
52 200x1x1,8
58,0
6.290
18
200x1x0,9
36,0
1.890
35
Item Core x
No
Size
Sıra Damar x
No
Boyut
AJ-2Y(L)2YDB2Y (H 45) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm.
2. Solid polietilen izole, izoleli iletkenler yıldız dörtlü olarak bükülür.
Dörtlü gruplar helisel olarak bükülür.
Solid polyethylene insulated conductors twisted into star quads.
Quads are helically stranded.
1
7 adet dörtlü ve üstü kablolarda, 2 adet 0,5 mm iletken çapında izleme
damarı bulunmaktadır.
Cables from 7 quads on, have two extra conductors of 0,5 mm with
perforated insulation. (Surveillance conductors).
İletken Çapı / Conductor Diameter
Dörtlü Sayısı
Number of
Quads
Rk: 600
0,9 mm
3
3, 5, 10, 20, 30, 40
Rk: 500
Rk: 400
1,4 mm
2
3, 5, 10, 20, 30, 40
10, 20, 30, 40
5, 10, 20, 30, 40
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
5. Polietilen iç kılıf, siyah.
Polyethylene inner sheath black.
6. Bakır tel ekran.
Copper round wire screen.
7. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
8. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
9. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
4
5
6
7
8
9
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0115 / DB Specification 416.0115
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
36
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
AJ-2Y(L)2YDB2Y
DEĞERLER / VALUES
0,9 mm
1,4 mm
56,6 Ω / km
23,4 Ω / km
≤ 45 nF / km
10 G Ohm x km
2,500 V ac
3,535 V dc
≤ 650 pF / 500 m
≥ 650 pF / 500 m
≤ 150 pF / 500 m
≤ 1300 pF / 500 m
≤ 58 dB / km
≥ 33 dB / km
≤ 62 dB / km
≤ 3,3 dB / km
≤ 2,6 dB / km
rk 400
rk 400
rk 600
rk 500
≤ 52 nF / km
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Quad x Overall
Cable Item
Size
Diameter Weight No
Dörtlü x Kablo
Kablo Sıra
Boyut
Çapı
Ağırlığı No
Quad x Overall
Cable
Size
Diameter Weight
Dörtlü x Kablo
Kablo
Boyut
Çapı
Ağırlığı
Nominal Nominal
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
rk No. x mm
mm
kg / km
1
600 3x4x0,9
21,0
800
11 500 3x4x1,4
25,0
1.350
2
600 5x4x0,9
23,0
1.010
12 400 5x4x1,4
31,0
2.470
3
400 10x4x0,9
31,0
2.250
13 500 5x4x1,4
29,0
1.760
4
600 10x4x0,9
28,0
1.430
14 400 10x4x1,4
39,0
3.610
5
400 20x4x0,9
38,0
3.240
15 500 10x4x1,4
37,0
2.620
6
600 20x4x0,9
35,0
2.130
16 400 20x4x1,4
49,0
5.260
7
400 30x4x0,9
43,0
4.080
17 500 20x4x1,4
47,0
4.040
8
600 30x4x0,9
40,0
2.800
18 400 30x4x1,4
56,0
6.690
9
400 40x4x0,9
48,0
3.380
19 500 30x4x1,4
54,0
5.330
10 600 40x4x0,9
45,0
4.800
20 400 40x4x1,4
63,0
8.070
21 500 40x4x1,4
61,0
6.550
37
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. Döngü Direnci 20°C’de
Max. Loop Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite* / Max. Mutual Capacitance*
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Voltajı (V) 1 dakika
Test Voltage (V) 1 minute
• Maks. Kapasite Dengesizliği @ 800 Hz K1
Max. Capacitance Unbalance @ 800 Hz K1
Değerlerin %100’ü (%100 of values)
Değerlerin %50’si (%50 of values)
• e1-2
• Uzak–uç zayıflama değeri / ELFEXT @ 90 kHz
Far end cross talk (ELFEXT) @ 90 kHz
Değerlerin %100’ü (%100 of values)
Değerlerin %80’i (%80 of values)
• Zayıflama Değeri @ 90 kHz / Attenuation @ 90 kHz
• Redüksiyon Faktörü @ 16,7 Hz
Reduction Factor @ 16,7 Hz
* 1 ve 3 dörtlü kablolar / For 1 and 3 quad cables
AJ-2Y2YDB2Y (H 95) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı / Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of Conductor
2
1,4 mm. - 1,8 mm.
3
Rk: 500
10, 14, 20, 30, 50
Rk: 400
30, 50
4
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath.
5. Bakır tel ekran.
Copper round wire screen.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
5
6
7
8
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0114
DB Specification 416.0114
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
38
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
AJ-2Y2YDB2Y
DEĞERLER / VALUES
1,4 mm
1,8 mm
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 95 nF / km
≥ 10 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2,500 V ac
3,535 V dc
rk 400
rk 500
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Cable Item
Overall
Core x
Diameter Weight No
Size
Kablo Sıra
Damar x Kablo
Çapı
Ağırlığı No
Boyut
Core x
Overall
Cable
Size
Diameter Weight
Damar x Kablo
Kablo
Boyut
Çapı
Ağırlığı
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
1
500 10x1x1,4
22,0
1.120
2
400 30x1x1,4
32,0
3
500 14x1x1,4
4
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
8
500 10x1x1,8
25,0
1.380
2.660
9
400 30x1x1,8
37,0
3.510
24,0
1.280
10 500 14x1x1,8
27,0
1.620
400 50x1x1,4
38,0
3.600
11 400 50x1x1,8
44,0
4.780
5
500 20x1x1,4
27,0
1.540
12 500 20x1x1,8
30,0
1.990
6
500 30x1x1,4
30,0
1.900
13 500 30x1x1,8
34,0
2.550
7
500 50x1x1,4
35,0
2.600
14 500 50x1x1,8
42,0
3.670
39
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
• Redüksiyon Faktörü @ 16.7 Hz
Reduction Factor @ 16.7 Hz
AJ-2Y2YDB2Y (H115 / H145) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
14 damar ve üstü kablolarda 2 adet 0,5 mm iletken çapında
izleme damarı bulunmaktadır.
Cables from 14 cores on, have two extra conductors of 0,5 mm
with perforated insulation. (Surveillance conductors)
İletken Çapı
Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of
Conductors
Rk: 600
Rk: 500
0,9 mm
1,4 mm
10,20,30,50,80,
120,160,200
2
1,8 mm
10,20,30,50,80,120,160,200
3
4
50,80,120,160,200 30,50,80,160,200
Rk: 400
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath.
5. Bakır tel ekran.
Copper round wire screen.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
5
6
7
8
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0113
DB Specification 416.0113
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
40
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
AJ-2Y2YDB2Y
DEĞERLER / VALUES
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, (V) 1 dakika
Test Voltage, (V) 1 minute
• Redüksiyon Faktörü @ 16.7 Hz
Reduction Factor @ 16.7 Hz
0,9 mm
1,4 mm
1,8 mm
≤ 28,9 Ω / km
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 115 nF / km
≤ 145 nF / km
≥ 10 G Ohm x km
rk 500
rk 600
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2500 V ac
3,535 V dc
rk 400
rk 500
rk 600
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Core x
Overall
Cable Item
Size
Diameter Weight No
Damar x
Kablo
Kablo Sıra
Boyut
Çapı
Ağırlığı No
Core x
Overall
Cable Item
Size
Diameter Weight No
Damar x
Kablo
Kablo Sıra
Boyut
Çapı
Ağırlığı No
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
1
600 10x1x0,9
19,0
2
500 30x1x0,9
3
Core x
Overall
Cable
Size
Diameter Weight
Damar x
Kablo
Kablo
Boyut
Çapı
Ağırlığı
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
620
17 600 10x1x1,4
21,0
19,0
690
18 500 10x1x1,4
600 14x1x0,9
20,0
780
4
500 50x1x0,9
20,0
5
600 20x1x0,9
6
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
840
38 600 10x1x1,8
23,0
950
21,0
950
39 500 10x1x1,8
23,0
1.050
19 600 20x1x1,4
23,5
1.180
40 600 20x1x1,8
27,0
1.400
880
20 500 20x1x1,4
23,5
1.300
41 500 20x1x1,8
27,0
1.540
22,0
940
21 600 30x1x1,4
30,0
1.460
42 600 30x1x1,8
30,0
1.770
500 30x1x0,9
22,0
1.070
22 500 30x1x1,4
26,0
1.610
43 500 30x1x1,8
30,0
1.930
7
600 50x1x0,9
25,0
1.240
23 600 50x1x1,4
31,0
2.030
44 400 30x1x1,8
32,0
2.560
8
500 50x1x0,9
25,0
1.380
24 500 50x1x1,4
31,0
2.220
45 600 50x1x1,8
36,0
2.550
9
600 80x1x0,9
29,0
1.600
25 400 50x1x1,4
33,0
2.970
46 500 50x1x1,8
36,0
2.730
10 500 80x1x0,9
29,0
1.770
26 600 80x1x1,4
35,0
2.800
47 400 50x1x1,8
38,0
3.630
11 600 120x1x0,9
32,0
2.100
27 500 80x1x1,4
35,0
3.000
48 600 80x1x1,8
41,0
3.620
12 500 120x1x0,9
32,0
2.290
28 400 80x1x1,4
38,0
3.960
49 500 80x1x1,8
42,0
3.860
13 600 160x1x0,9
35,0
2.550
29 600 120x1x1,4
41,0
3.810
50 400 80x1x1,8
44,0
4.850
14 500 160x1x0,9
35,0
2.750
30 500 120x1x1,4
42,0
4.080
51 600 120x1x1,8
48,0
5.010
15 600 200x1x0,9
38,0
2.980
31 400 120x1x1,4
44,0
5.170
52 500 120x1x1,8
49,0
5.290
16 500 200x1x0,9
38,0
3.180
32 600 160x1x1,4
46,0
4.760
53 400 120x1x1,8
51,0
6.410
33 500 160x1x1,4
46,0
5.060
54 600 160x1x1,8
54,0
6.350
34 400 160x1x1,4
48,0
6.280
55 500 160x1x1,8
55,0
6.660
35 600 200x1x1,4
49,0
5.700
56 400 160x1x1,8
57,0
7.910
36 500 200x1x1,4
49,0
6.020
57 600 200x1x1,8
58,0
7.600
37 400 200x1x1,4
52,0
7.300
58 500 200x1x1,8
59,0
7.690
59 400 200x1x1,8
61,0
9.300
41
AJ-2YOF(L)2YDB2Y (H 95) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1,4 mm. - 1,8 mm.
İletken Çapı / Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of Conductor
1
Rk: 500
10, 14, 20, 30, 50
Rk: 400
30, 50
3. Düşük kapasiteli jel dolgu.
Low capacity, special jelly compound.
4. Yalıtkan bir kat veya daha fazla bant sarılır.
Dielectric one (ore more) layer(s) of tape.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
6. Siyah polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath, black.
7. Bakır tel ekran.
Copper wire screen.
8. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
9. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
10. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0114 V:2.1
DB Specification 416.0114 V:2.1
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
42
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
AJ-2YOF(L)2YDB2Y
DEĞERLER / VALUES
1,4 mm
1,8 mm
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 95 nF / km
≥ 1,5 G Ohm x km
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2,500 V ac
3,535 V dc
rk 400
rk 500
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Cable Item
Overall
Core x
Diameter Weight No
Size
Damar x Kablo
Kablo Sıra
Boyut
Çapı
Ağırlığı No
Overall
Cable
Core x
Diameter Weight
Size
Damar x Kablo
Kablo
Boyut
Çapı
Ağırlığı
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
1
500 10x1x1,4
25,0
1.100
2
400 30x1x1,4
37,0
3
500 14x1x1,4
4
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
8
500 10x1x1,8
29,0
1.340
2.530
9
400 30x1x1,8
43,0
3.380
26,0
1.220
10 500 14x1x1,8
30,0
1.560
400 50x1x1,4
43,0
3.480
11 400 50x1x1,8
50,0
4.600
5
500 20x1x1,4
29,0
1.430
12 500 20x1x1,8
33,0
1.880
6
500 30x1x1,4
33,0
1.820
13 500 30x1x1,8
39,0
2.460
7
500 50x1x1,4
39,0
2.530
14 500 50x1x1,8
47,0
3.560
43
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
• Redüksiyon Faktörü @ 16.7 Hz
Reduction Factor @ 16.7 Hz
AJ-2YOF(L)2YDB2Y (H115 / H145) DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,9 mm., 1,4 mm., 1,8 mm.
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
İletken Çapı
Conductor Diameter
İletken Sayısı
Number of
Conductors
0,9 mm
1,4 mm
Rk: 600 10,20,30,50,80,
Rk: 500 120,160,200
Rk: 400
1
1,8 mm
10,20,30,50,80,120,160,200
50,80,120,160,200
30,50,80,120,160,200
3. Düşük kapasiteli jel dolgu.
Low capacity, special jelly compound.
4. Yalıtkan higroskopik olmayan bir kat veya daha fazla bant sarılır.
Dielectric one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
6. Siyah polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath, black.
7. Bakır tel ekran.
Copper wire screen.
8. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
9. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
10. Polietilen, UV dayanıklı siyah dış kılıf.
Polyethylene, UV resistant black outer sheath.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Standardlar ve Damar Renkleri
Standards and Colour Code
Alman Demiryolları Şartnamesi 416.0113 V:2.1
DB Specification 416.0113 V:2.1
Çalışma Sıcaklığı - 40˚C / +60˚C
Operating Temp. - 40˚C / +60˚C
Kurulum Sıcaklığı - 10˚C / +60˚C
Installation Temp. -10˚C / +60˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
Elektromanyetik
Girişimlere Dayanım
Electro Magnetic
Interference Shielded
44
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
AJ-2YOF(L)2YDB2Y
DEĞERLER / VALUES
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite / Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Çalışma Gerilimi
Operating Voltage
• Test Gerilimi, (V) 1 dakika
Test Voltage, (V) 1 minute
• Redüksiyon Faktörü @ 16.7 Hz
Reduction Factor @ 16.7 Hz
0,9 mm
1,4 mm
1,8 mm
≤ 28,9 Ω / km
≤ 11,9 Ω / km
≤ 7,2 Ω / km
≤ 115 nF / km
≤ 145 nF / km
≥ 1,5 G Ohm x km
rk 500
rk 600
Alman Demiryolları (DB)
German Railways (DB)
≤ 420 V ac
≤ 600 V dc
2500 V ac
3,535 V dc
rk 400
rk 500
rk 600
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item
No
Sıra
No
Core x
Overall
Cable Item
Size
Diameter Weight No
Damar x
Kablo
Kablo Sıra
Boyut
Çapı
Ağırlığı No
Core x
Overall
Cable Item
Size
Diameter Weight No
Damar x
Kablo
Kablo Sıra
Boyut
Çapı
Ağırlığı No
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
1
600 10x1x0,9
21,0
2
500 10x1x0,9
3
Core x
Overall
Cable
Size
Diameter Weight
Damar x
Kablo
Kablo
Boyut
Çapı
Ağırlığı
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
650
23 600 10x1x1,4
22,0
21,0
750
24 500 10x1x1,4
600 20x1x0,9
22,0
750
4
500 20x1x0,9
22,0
5
600 30x1x0,9
6
Nominal Nominal
rk No. x mm
mm
kg / km
790
44 600 10x1x1,8
25,0
1.010
22,0
920
45 500 10x1x1,8
25,0
1.150
25 600 20x1x1,4
26,0
1.090
46 600 20x1x1,8
29,0
1.420
870
26 500 20x1x1,4
26,0
1.230
47 500 20x1x1,8
29,0
1.570
24,0
900
27 600 30x1x1,4
28,0
1.350
48 600 30x1x1,8
33,0
1.840
500 30x1x0,9
24,0
1.040
28 500 30x1x1,4
28,0
1.490
49 500 30x1x1,8
33,0
2.010
7
600 50x1x0,9
27,0
1.190
29 600 50x1x1,4
33,0
1.890
50 400 30x1x1,8
36,0
2.690
8
500 50x1x0,9
27,0
1.320
30 500 50x1x1,4
33,0
2.080
51 600 50x1x1,8
39,0
2.670
9
600 80x1x0,9
32,0
1.560
31 400 50x1x1,4
36,0
2.770
52 500 50x1x1,8
39,0
2.870
10 500 80x1x0,9
30,0
1.740
32 600 80x1x1,4
38,0
2.630
53 400 50x1x1,8
43,0
3.800
11 600 120x1x0,9
35,0
2.040
33 500 80x1x1,4
38,0
2.850
54 600 80x1x1,8
45,0
3.770
12 500 120x1x0,9
35,0
2.230
34 400 80x1x1,4
42,0
3.770
55 500 80x1x1,8
46,0
4.090
13 600 160x1x0,9
39,0
2.500
35 600 120x1x1,4
44,0
3.560
56 400 80x1x1,8
49,0
5.100
14 500 160x1x0,9
39,0
2.720
36 500 120x1x1,4
45,0
3.880
57 600 120x1x1,8
52,0
5.210
15 600 200x1x0,9
41,0
2.930
37 400 120x1x1,4
48,0
4.870
58 500 120x1x1,8
53,0
5.560
16 500 200x1x0,9
41,0
3.160
38 600 160x1x1,4
49,0
4.460
59 400 120x1x1,8
56,0
6.730
17
39 500 160x1x1,4
50,0
4.790
60 600 160x1x1,8
58,0
6.600
18
40 400 160x1x1,4
53,0
5.880
61 500 160x1x1,8
59,0
6.980
19
41 600 200x1x1,4
53,0
5.290
62 400 160x1x1,8
62,0
8.290
20
42 500 200x1x1,4
54,0
5.650
63 600 200x1x1,8
63,0
7.900
21
43 400 200x1x1,4
57,0
6.830
64 500 200x1x1,8
64,0
8.320
65 400 200x1x1,8
67,0
9.730
22
45
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
BÖLÜM 3 / PART 3
C2YEAIAbY-F DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and power cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Bükülü tavlı bakır, iletken kesiti 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm².
Stranded annealed copper wires, cross section 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm².
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
İletken Kesiti / Conductor Cross Section 10,16,25,35 mm2
İletken Sayısı / Number of Conductors
1
2
2, 3, 4
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Alev iletmeyen PVC iç kılıf.
FR-PVC black inner sheath.
5. Alüminyum tel ekran.
Aluminum round wire screen.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
Standardlar
Standards
3
4
5
6
7
8
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar renklidir.
Cores are coloured.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
48
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
C2YEAIAbY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
10 mm2
1,83 Ω / km
16 mm2
25 mm2
35 mm2
1,15 Ω / km 0,727 Ω / km 0,524 Ω / km
≤ 0,7
5 G Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
4x10
21,8
984
2
4x16
24,7
1.370
3
4x25
28,6
1.905
4
4x35
31,3
2.448
49
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Core x Size Overall Diameter
Item No
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
CS2YAbY-F DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır iletken kesiti 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
Solid annealed copper conductor cross section 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
İletken Kesiti
Conductor Cross Section
1,0 - 1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
İletken Sayısı
Number of Conductors
2,3,4,5,7,9,12,
14,16,19,21,
24,27,30,33,
37,42,48,52
2,3,4,5,7,
9,12,14,16,
19,21,24,27,
30,33,37
2,3,4,5,
7,9,12
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) yalıtken higroskopik
olmayan bant helisel olarak sarılır.
Cable core covered helically with one (ore more) layer(s) of
non-hygroscopic dielectric tape.
4. Alev iletmeyen PVC iç kılıf.
FR-PVC black inner sheath.
5. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
6. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
7. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
1
2
3
4
5
6
7
Standardlar
Standards
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar numaralıdır.
Cores are numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
50
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
CS2YAbY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite
Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
1,0 mm2
18,1 Ω / km
1,5 mm2
2,5 mm2
12,1 Ω / km 7,41 Ω / km
4,0 mm2
4,61 Ω / km
≤ 100 (nF / km)
5 G Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
4x1
12,6
273
2
5x1
13,4
304
3
7x1
14,1
349
4
9x1
16,2
424
5
12x1
17,1
486
6
16x1
18,4
572
7
19x1
19,2
630
8
4x1,5
13,2
306
9
7x1,5
14,9
400
10
9x1,5
17,1
489
11
12x1,5
18,1
568
12
16x1,5
21,3
866
51
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
CS2YEAIAbY-F DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır iletken kesiti 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
Solid annealed copper conductor cross section 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
2. Solid polietilen izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors are
stranded in concentric layers.
1
İletken Kesiti
Conductor Cross Section
1,0 - 1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
2
İletken Sayısı
Number of Conductors
2,3,4,5,7,9,12,
14,16,19,21,
24,27,30,33,
37,42,48,52
2,3,4,5,7,
9,12,14,16,
19,21,24,27,
30,33,37
2,3,4,5,
7,9,12
3
4
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) yalıtken higroskopik
olmayan bant helisel olarak sarılır.
Cable core covered helically with one (ore more) layer(s) of
non-hygroscopic dielectric tape.
4. Alev iletmeyen PVC iç kılıf.
FR-PVC black inner sheath.
5. Alüminyum tel ekran.
Aluminum round wire screen.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
5
6
7
8
Standardlar
Standards
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar numaralıdır.
Cores are numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
52
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
CS2YEAIAbY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite (nf / km)
Max. Mutual Capacitance (nf / km)
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
1,0 mm2
18,1 Ω / km
1,5 mm2
2,5 mm2
12,1 Ω / km 7,41 Ω / km
4,0 mm2
4,61 Ω / km
≤ 100
≤ 0,7
5 G Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
4x1
14,7
372
2
5x1
15,5
409
3
7x1
16,2
458
4
9x1
19,0
593
5
12x1
19,9
663
6
16x1
21,2
765
7
4x1,5
15,3
410
8
5x1,5
16,1
453
9
7x1,5
17,7
557
10
9x1,5
19,9
667
11
12x1,5
20,9
757
12
16x1,5
23,1
932
13
4x2,5
16,2
1.211
14
5x2,5
17,8
474
15
4x4
18,0
571
53
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
CSYAbY-F DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır iletken kesiti 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
Solid annealed copper conductor cross section 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
2. PVC izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
PVC insulation and insulated conductors are stranded in concentric layers.
İletken Kesiti
Conductor Cross Section
1,0 - 1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
İletken Sayısı
Number of Conductors
2,3,4,5,7,9,12,
14,16,19,21,
24,27,30,33,
37,42,48,52
2,3,4,5,7,
9,12,14,16,
19,21,24,27,
30,33,37
2,3,4,5,
7,9,12
1
2
3
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) yalıtken higroskopik
olmayan bant helisel olarak sarılır.
Cable core covered helically with one (ore more) layer(s) of
non-hygroscopic dielectric tape.
4. Alev iletmeyen PVC iç kılıf.
FR-PVC black inner sheath.
5. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
6. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
7. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
4
5
6
7
Standardlar
Standards
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar numaralıdır.
Cores are numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
54
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
CSYAbY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
1,0 mm2
18,1 Ω / km
1,5 mm2
2,5 mm2
12,1 Ω / km 7,41 Ω / km
4,0 mm2
4,61 Ω / km
25 M Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
3x1,5
12,8
288
2
5x1,5
14,4
370
3
9x1,5
17,7
529
4
12x1,5
18,8
623
5
14x1,5
19,5
687
6
19x1,5
21,3
819
7
21x1,5
22,2
901
8
24x1,5
24,2
1.001
9
30x1,5
25,4
1.161
10
48x1,5
30,9
1.694
11
3x2,5
13,6
339
12
4x2,5
14,4
388
13
5x2,5
15,4
446
14
7x2,5
16,4
527
15
16x2,5
22,1
950
55
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
CSYEAIAbY-F DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır iletken kesiti 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
Solid annealed copper conductor cross section 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
2. PVC izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
PVC insulation and insulated conductors are stranded in concentric layers.
İletken Kesiti
Conductor Cross Section
1,0 - 1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
İletken Sayısı
Number of Conductors
2,3,4,5,7,9,12,
14,16,19,21,
24,27,30,33,
37,42,48,52
2,3,4,5,7,
9,12,14,16,
19,21,24,27,
30,33,37
2,3,4,5,
7,9,12
1
2
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) yalıtken higroskopik
olmayan bant helisel olarak sarılır.
Cable core covered helically with one (ore more) layer(s) of
non-hygroscopic dielectric tape.
4. Alev iletmeyen PVC iç kılıf.
FR-PVC black inner sheath.
5. Alüminyum tel ekran.
Aluminum round wire screen.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
3
4
5
6
7
8
Standardlar
Standards
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar numaralıdır.
Cores are numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
56
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
CSYEAIAbY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
1,0 mm2
18,1 Ω / km
1,5 mm2
2,5 mm2
12,1 Ω / km 7,41 Ω / km
4,0 mm2
4,61 Ω / km
≤ 0,7
25 M Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
4x1
14,3
360
2
5x1
14,9
395
3
7x1
15,6
444
4
9x1
18,2
571
5
12x1
19,0
641
6
16x1
20,3
739
7
4x1,5
15,8
438
8
5x1,5
17,4
525
9
7x1,5
18,3
598
10
9x1,5
20,6
721
11
12x1,5
21,7
823
12
16x1,5
24,0
1.017
13
4x2,5
17,4
543
14
5x2,5
18,4
609
15
4x4
19,5
686
57
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
CSYY-F DEMİRYOLU SİNYAL KABLOSU / RAILWAY SIGNALLING CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu haberleşme kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır iletken kesiti 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
Solid annealed copper conductor cross section 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm².
2. PVC izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
PVC insulation and insulated conductors are stranded in concentric layers.
İletken Kesiti
Conductor Cross Section
1,0 - 1,5 mm2
2,5 mm2
4,0 mm2
1
İletken Sayısı
Number of Conductors
2,3,4,5,7,9,12,
14,16,19,21,
24,27,30,33,
37,42,48,52
2,3,4,5,7,
9,12,14,16,
19,21,24,27,
30,33,37
2,3,4,5,
7,9,12
2
3. Kablo özü üzerine ekstrüzyonlu PVC dolgu.
Cable core filled with extruded PVC.
4. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
3
Standardlar
Standards
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
4
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar numaralıdır.
Cores are numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
58
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
CSYY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
1,0 mm2
18,1 Ω / km
1,5 mm2
2,5 mm2
12,1 Ω / km 7,41 Ω / km
4,0 mm2
4,61 Ω / km
25 M Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
3x1,5
11,6
199
2
4x1,5
12,4
526
3
5x1,5
13,2
267
4
7x1,5
14,1
319
5
9x1,5
16,5
398
6
12x1,5
17,6
482
7
14x1,5
18,3
539
8
21x1,5
21,0
716
9
24x1,5
23,0
813
10
27x1,5
23,5
968
11
40x1,5
27,0
1.217
12
3x2,5
12,4
244
13
4x2,5
13,2
285
14
5x2,5
14,2
334
15
4x4
15,3
399
59
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Item No
Core x Size Overall Diameter
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
CYEAIAbY-F DEMİRYOLU GÜÇ KABLOSU / RAILWAY POWER CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu enerji kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and power cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Bükülü tavlı bakır iletken kesiti 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm².
Stranded annealed copper conductor cross section 10 mm², 16 mm², 25 mm², 35 mm².
2. PVC izole. İzoleli iletkenler katmanlı olarak bükülür.
PVC insulation and insulated conductors are stranded in concentric layers.
İletken Kesiti / Conductor Cross Section
1
10, 16, 25, 35 mm2
İletken Sayısı / Number of Conductors
2, 3, 4
2
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) yalıtken higroskopik
olmayan bant helisel olarak sarılır.
Cable core covered helically with one (ore more) layer(s) of
non-hygroscopic dielectric tape.
4. Alev iletmeyen PVC iç kılıf.
FR-PVC black inner sheath.
5. Alüminyum tel ekran.
Aluminum round wire screen.
6. Zırh altı destekleme elemanı olarak higroskopik olmayan bant kullanılır.
Non-hygroscopic tape is used as bedding.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Alev iletmeyen PVC dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
Standardlar
Standards
3
4
5
6
7
8
IEC 60502 - 1
IEC 60502 - 1
Damar Renkleri
Colour Code
Damarlar numaralıdır.
Cores are numbered.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
60
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
CYEAIAbY-F
DEĞERLER / VALUES
• İletken Kesidi / Conductor Cross-Section
• Maks. İletken Direnci 20°C’de
Max. Conductor Resistance at 20°C
• Redüksiyon Faktörü @ 50 Hz
Reduction Factor @ 50 Hz
• Min. İzole Direnci
(20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance
(20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Gerilimi, 5 dakika
Test Voltage, 5 minute
10 mm2
1,83 Ω / km
16 mm2
25 mm2
35 mm2
1,15 Ω / km 0,727 Ω / km 0,524 Ω / km
≤ 0,7
25 M Ohm x km
3,500 V ac
8,400 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1
4x10
23,9
1.134
2
4x16
26,2
1.471
3
4x25
30,2
2.042
4
4x35
32,8
2.596
61
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Core x Size Overall Diameter
Item No
Sıra No Damar x Boyut
Kablo Çapı
TA2YABY DEMİRYOLU OTOSTOP KABLOSU / RAILWAY AUTOSTOP CABLE
Uygulama Alanı
Application
Demiryolu kontrol ve izleme sistemleri, demiryolu sinyalizasyon kablosu olarak kullanılmaktadır.
Railway and signalling cable used in railway control and monitoring systems.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 0,8 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 0,8 mm.
2. Solid polietilen izole, izoleli iletkenler dörtlü olarak yıldız şeklinde bükülür.
Solid polyethylene insulation and insulated conductors
are twisted into star quads.
İletken Çapı / Conductor Diameter
Dörtlü Sayısı / Number of Quads
1
0,8 mm
1
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
5. Polietilen iç kılıf.
Polyethylene inner sheath.
6. İki kat galvanize çelik bant zırh helisel olarak uygulanır.
Two layers of galvanized steel tape shall be applied helically.
7. Alev iletmeyen PVC siyah dış kılıf.
FR-PVC black outer sheath.
Damar Renkleri
Colour Code
3
4
5
6
Damarlar renklidir.
Cores are coloured.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
2
7
UV Dayanımı
UV Resistant
Alev İletmeme
Flame Retardant
IEC 60332-1
IEC 60332-3C
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 10xD
62
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
TA2YABY
DEĞERLER / VALUES
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. Döngü Direnci 20°C’de
Max. Loop Resistance at 20°C
• Maks. Kapasite
Max. Mutual Capacitance
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
• Test Voltajı, 1 dakika
Test Voltage, 1 minute
İletkenler Arası / Between Conductors
İletken - Ekran Arası / Conductor to Screen
0,8 mm
36,0 Ω / km
≤ 38 (nF / km)
10 G Ohm x km
1,100 V dc
3,000 V dc
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
1
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1x4x0,8
15,6
379
63
Romanya Demiryolları (AFER)
Romanian Railways (AFER)
Item No Quad x Size Overall Diameter
Sıra No Dörtlü x Boyut
Kablo Çapı
BÖLÜM 4 / PART 4
Baliz Kabloları
Balise Cables
Baliz Kabloları
Balise Cables
A-2Y(L)2YB2Y 1x2x1,6 mm. BALİZ KABLO / BALISE CABLE
Uygulama Alanı
Application
Baliz Kablosu ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemi) demiryolları ağı dahilinde kullanılır.
Balise Cable is used for ETCS (European Train Control System) railway networks.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,6 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,6 mm.
2. Solid polietilen izoleli iletkenler ikili olarak bükülür.
Solid polyethylene insulated conductors twisted into a single pair.
İletken Çapı / Conductor Diameter
Çift Sayısı / Number of Pair
1
1,6 mm
1
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Polietilen iç kılıf siyah.
Polyethylene inner sheath.
5. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant.
One side copolymer coated aluminium foil.
6. Polietilen ara kılıf siyah.
Polyethylene intermediate sheath, black.
7. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
8. Polietilen siyah dış kılıf.
Polyethylene black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
66
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
2
3
4
5
6
7
8
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y(L)2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. Döngü Direnci 20°C’de
Max. Loop Resistance at 20°C
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
1,6 mm
• Dielektrik Dayanıklılık Test Gerilimi
Dielectric Strentgh
- İletken - İletken
Conductor - Conductor
- İletken - Ekran
Conductor - Screen
• Kapasite / Mutual Capacitance
• ea1 - ea2 Maks. Kapasite Dengesizliği
Max. Capacitance Unbalance
• Zayıflama Değeri @ 1,8 M Hz / Attenuation @ 1,8 M Hz
• Empedans @ 1,8 M Hz / Impedance @ 1,8 M Hz
≤ 19,8 Ω / km
10 G Ohm x km
2,500 V dc
2,500 V dc
42,3 ± 15% nF / km
≤ 640 pF / km
≤ 1 dB / 100 m
120 ± 5%Ohm
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
1
Pair x Size
Çift x Boyut
Overall Diameter
Kablo Çapı
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1x2x1,6
17,6
285
Baliz Kabloları
Balise Cables
Item No
Sıra No
67
A-2Y(L)2YB2Y 1x4x1,53 mm. BALİZ KABLO / BALISE CABLE
Uygulama Alanı
Application
Baliz Kablosu, ETCS (Avrupa Tren Kontrol Sistemi) Demiryolları ağı dahilinde kullanılır.
Balise Cable is used for ETCS (European Train Control System) Railway networks.
Yapısı
Construction
1. Solid tavlı bakır, iletken çapı 1,53 mm.
Solid annealed copper wires, diameter 1,53 mm.
2. Solid polietilen izoleli iletkenler dörtlü olarak bükülür.
Solid polyethylene insulated conductors twisted into a star quad.
İletken Çapı / Conductor Diameter
Dörtlü Sayısı / Number of Quads
1
1,53 mm
2
1
3. Kablo özü üzerine bir kat (veya daha fazla) higroskopik olmayan bant sarılır.
Cable core covered with one (ore more) layer(s) of non-hygroscopic tape.
4. Bir yüzü kopolimer kaplı alüminyum bant ve topraklama teli.
One side copolymer coated aluminium foil with drain wire.
5. Polietilen ara kılıf siyah.
Polyethylene intermediate sheath, black.
6. Helisel galvanizli çelik bant zırh.
Helically applied galvanized steel tape.
7. Polietilen siyah dış kılıf.
Polyethylene black outer sheath.
Tünel içi kullanımlarda alev iletmeyen halojen içermeyen düşük duman
yoğunluklu iç ve dış kılıf opsiyonu mevcuttur.
For inner tunnel applications, low smoke zero halogen flame retardant inner
and outer sheath option is available.
3
4
5
6
7
Çalışma Sıcaklığı - 30˚C / +70˚C
Operating Temp. - 30˚C / +70˚C
Montaj Sıcaklığı - 5˚C / +50˚C
Installation Temp. -5˚C / +50˚C
UV Dayanımı
UV Resistant
Min. Bükülme Yarıçapı
Min. Bending Radius
Dinamik / Dynamic: 20xD
Statik / Static: 15xD
68
RoHs Uyumlu
RoHs Compliant
REACh Uyumlu
REACh Compliant
Teknik Özellikler
Technical Specifications
A-2Y(L)2YB2Y
DEĞERLER / VALUES
• İletken Çapı / Conductor Diameter
• Maks. Döngü Direnci 20°C’de
Max. Loop Resistance at 20°C
• Min. İzole Direnci (20°C’de, 500 V, 1 dk.)
Min. Insulation Resistance (20°C'de, 500 V, 1 min.)
1,53 mm
• Dielektrik Dayanıklılık Test Gerilimi
Dielectric Strentgh
- İletken - İletken
Conductor - Conductor
- İletken - Ekran
Conductor - Screen
• Kapasite / Mutual Capacitance
• Maks. Kapasite Dengesizliği
Max. Capacitance Unbalance
- k1
- ea1 - ea2
• Zayıflama Değeri @ 1,8 M Hz / Attenuation @ 1,8 M Hz
• Empedans @ 1,8 M Hz / Impedance @ 1,8 M Hz
≤ 19,8 Ω / km
10 G Ohm x km
2,500 V dc
2,500 V dc
42,3 ± 15% nF / km
≤ 240 pF / km
≤ 640 pF / km
≤ 1 dB / 100 m
120 ± 5%Ohm
Fiziksel Özellikler
Physical Characteristics
Item No Quad x Size Overall Diameter
Sıra No Dörtlü x Boyut
Kablo Çapı
Nominal
Nominal
No. x mm
mm
kg / km
1x4x1,53
17,1
326
Baliz Kabloları
Balise Cables
1
Cable Weight
Kablo Ağırlığı
69
BÖLÜM 5 / PART 5
Teknik Bilgiler
Technical Information
Teknik Bilgiler
Technical Information
DB ŞARTNAMESİ DAMAR TANIMLAMA / DB SPECIFICATION CORE IDENTIFICATION
ALMAN DEMİRYOLLARI
ŞARTNAMESİ
DB SPECIFICATION
KABLO
CABLE
DAMAR / DÖRTLÜ TANIMLAMA
CORE / QUAD IDENTIFICATION
A-2Y(L)2Yv
A-2Y(L)2YB2Y
Tüm damarlar natureldir. Damar tanımlama
siyah halkalarla yapılır (Şekil 1). Her kattaki
birinci dörtlü mavi renkli bir bantla tanımlanır.
All conductors are natural coloured and
marked with black rings (Figure 1).
The first quad of each layer is
identified with a blue binder.
416.0115
AJ-2Y(L)2YDB2Y
AJ-2Y2YDB2Y
A-2Y2Yv
A-2Y2YB2Y
A-2YOF(L)2Yv
A-2YOF(L)2YB2Y
AJ-2YOF(L)2YDB2Y
AJ-2Y2YDB2Y
A-2Y2Yv
A-2Y2YB2Y
A-2YOF(L)2Yv
AJ-2YOF(L)2YDB2Y
A-2YOF(L)2YB2Y
416.0114
416.0114 V:2.1
416.0113
416.0113 V:2.1
Her katta birinci damar mavi renkli
diğerleri natureldir (Şekil 2).
First core is blue and others are Natural in
every layer (Figure 2).
Şekil 1
Figure 1
Bütün damarların temel rengi natureldir.
Basic colors of all cores are naturel.
1. Çift
1. Pair
1. Çift
1. Pair
2. Çift
2. Pair
Şekil 2
Figure 2
a Damar
a Core
halka markalamasız / without ring marking
b Damar
b Core
a Damar
a Core
2. Çift
2. Pair
b Damar
b Core
uzunluk mm.
length mm.
14 iletkenli damar bükümlü kablonun katman yapısı.
*1. ve 5. iletkenler mavi renk.
Layer structure of a 14 conductor wire stranding of a cable.
*1st and 5th conductors are blue.
72
Yalıtkan Renkleri (EN 60708'e Göre)
Insulation Colours (According to EN 60708)
a - Damarı
a - Core
b - Damarı
b - Core
c - Damarı
c - Core
d - Damarı
d - Core
1
Beyaz / White
Mavi / Blue
Turkuaz / Turquoise
Mor / Violet
2
"
Turuncu / Orange
"
"
3
"
Yeşil / Green
"
"
4
"
Kahverengi / Brown
"
"
5
"
Gri / Grey
"
"
6
Kırmızı / Red
Mavi / Blue
Turkuaz / Turquoise
Mor / Violet
7
"
Turuncu / Orange
"
"
8
"
Yeşil / Green
"
"
9
"
Kahverengi / Brown
"
"
10
"
Gri / Grey
"
"
11
Siyah / Black
Mavi / Blue
Turkuaz / Turquoise
Mor / Violet
12
"
Turuncu / Orange
"
"
13
"
Yeşil / Green
"
"
14
"
Kahverengi / Brown
"
"
15
"
Gri / Grey
"
"
16
Sarı / Yellow
Mavi / Blue
Turkuaz / Turquoise
Mor / Violet
17
"
Turuncu / Orange
"
"
18
"
Yeşil / Green
"
"
19
"
Kahverengi / Brown
"
"
20
"
Gri / Grey
"
"
21
Pembe / Pink
Mavi / Blue
Turkuaz / Turquoise
Mor / Violet
22
"
Turuncu / Orange
"
"
23
"
Yeşil / Green
"
"
24
"
Kahverengi / Brown
"
"
25
"
Gri / Grey
"
"
Teknik Bilgiler
Technical Information
Dörtlü No
Quad No
73
SİNYALİZASYON VE HABERLEŞME KABLOLARI KOD TANIMLARI
CABLE CODING FOR SIGNALLING AND TELECOMMUNICATION CABLES
−
Harici Kablo / Outdoor Cable
Redüksiyon Faktörlü Harici Kablo / Outdoor Cable with Reduction Factor
Y
2Y
02YS
2X
OF
H
Ekran - Zırh / Screen - Armour
Bakır Teller / Copper Wires
Helisel Galvanizli Çelik Bant / Helical Galvanized Steel Tape
Statik Ekran / Static Screen
Oluklu Çelik Bant / Corrugated Steel Tape
D
B
(St)
(SR)
Y
2Y
(L)2Y
YV
2YV
(L)2YV
H
Damar, Per ya da Dörtlü Sayısı / Number of Cores, Pairs or Quads
...
Damar / Cores
Per / Pairs
Dörtlü / Quads
1
2
4
İletken Boyutu (mm ya da mm2) / Conductor Size (mm or mm2)
...
Kapasite Sınıfı (Değerle Birlikte)* / Capacity Class (With Value)*
H...
Redüksiyon Faktörü Sınıfı* / Reduction Factor Class*
x
A
AJ
İzole / Insulation
Polivinilklorür / Polyvinylchloride (PVC)
Polietilen / Polyethylene (PE)
Zarflı Köpüklü Polietilen / Foam-skin Polyethylene
Çapraz Bağlı Polietilen / Cross Linked Polyethylene (XLPE)
Düşük Kapasiteli Jel Dolgu / Low Capacity Jelly Compound
Halojensiz Bileşen / Halogen Free Compound
Kılıf / Sheath
Polivinilklorür / Polyvinylchloride (PVC)
Polietilen / Polyethylene (PE)
Polietilen Kılıflı Alüminyum Bant / Aliminum Foil With Polyethylene Sheath
Kalınlaştırılmış Polivinilklorür Kılıf / Reinforced Polyvinylchloride Sheath
Kalınlaştırılmış Polietilen Kılıf / Reinforced Polyethylene Sheath
Kalınlaştırılmış PE Kılıflı Alüminyum Bant / Aliminum Foil With Reinforced PE Sheath
Halojensiz Bileşen / Halogen Free Compound
x
...
*Sadece Alman Demiryolları için kullanmaktadır. / *Only used for German Railways.
Örnekler / Examples:
AJ-2YOF(L)2YDB2Y 80x1x0,9 mm. H115 600
• 80 Damar Bükümlü, İletken Çapı 0,9 mm. olan, Polietilen İzoleli, Düşük Kapasiteli Jel Dolgulu, Polietilen İç Kılıflı Alüminyum Bantlı, Bakır Tel Ekranlı, Helisel Galvanizli Çelik Bantlı,
Polietilen Dış Kılıflı, Kapasite Sınıfı 115, Redüksiyon Faktörü Sınıfı 600 olan Harici Kablo.
• Outdoor Cable having Reduction Factor Class of 600, with Capacity Class 115, 80 Cores, 0,9 mm. Conductor Diameter, PE Insulation, Low Capacity Jelly Filling, Aluminum Foil with PE
Inner Sheath, Copper Wire Screen, Helical Galvanized Steel Tape, PE Outer Sheath.
AJ-02YS2YD2YB2Y 7x4x0,9 mm.
• 7 Dörtlü Bükümlü, İletken Çapı 0,9 mm. olan, Zarflı Köpüklü Polietilen İzoleli, Polietilen İç Kılıflı, Bakır Tel Ekranlı, Polietilen Ayırıcı Kılıflı, Helisel Galvanizli Çelik Bantlı, Polietilen Dış
Kılıflı, Redüksiyon Faktörlü Harici Kablo.
• Outdoor Cable with Reduction Factor, having 7 Quads, 0,9 mm. Conductor Diameter, Foam Skin Polyetylene Insulation, Polyetylene Inner Sheath, Copper Wire Screen, Polyetylene
Separating Sheath, Helical Galvanized Steel Tape, Polyetylene Outer Sheath.
A-2Y(L)2YB2Y 1x2x1,6 mm.
• 1 Per Bükümlü, İletken Çapı 1,6 mm. olan, Polietilen İzoleli, Polietilen İç Kılıflı Alüminyum Bantlı, Helisel Galvanizli Çelik Bantlı, Polietilen Dış Kılıflı Harici Kablo.
• Outdoor Cable having 1 Pair, 1,6 mm. Conductor Diameter, Polyethylene Insulation, Aluminum Foil with PE Inner Sheath, Helical Galvanized Steel Tape, Polyethylene Outer sheath.
ROMANYA DEMİRYOLLARI İÇİN TANIMLAMALAR / DESIGNATIONS FOR ROMANIAN RAILWAYS
C CS 2Y Y EAl Ab F -
Kablo (Enerji) / Cable (Power)
Sinyal Kablosu / Signalling Cable
Polietilen (PE) İzole-Kılıf / Polyethylene (PE) Insulation-Sheath
Polivinilklorür (PVC) İzole-Kılıf / Polyvinylchloride (PVC) Insulation-Sheath
Alüminyum Tel Ekran / Aliminum Wire Screen
Çift Kat Çelik Bant / Double Layer Steel Tape
Alev İletmeme (IEC 60332-3 kategori C) / Fire Retardant (IEC 60332-3 category C)
74
İLETİŞİM BİLGİLERİ / CONTACT INFORMATION
Genel Müdürlük
Mecidiyeköy Mahallesi Oğuz Sokak No: 4 Rönesans BIZ Plaza Kat: A / 1
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70
Marmara Bölge Satış Müdürlüğü
Mecidiyeköy Mahallesi Oğuz Sokak No: 4 Rönesans BIZ Plaza Kat: A / 1
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70 Faks: +90 212 266 01 72
İç Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü
Kazım Özalp Mah., Reşit Galip Cad. No: 111 / 28, 06700
G.O.P. Çankaya Ankara, Türkiye
Tel: +90 312 441 43 66 (3 hat) Faks: +90 312 441 43 65
Güneydoğu Anadolu Bölge Satış Müdürlüğü
Mecidiyeköy Mahallesi Oğuz Sokak No: 4 Rönesans BIZ Plaza Kat: A / 1
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70
GSM: +90 532 421 15 40
Ege Bölge Satış Müdürlüğü
Mecidiyeköy Mahallesi Oğuz Sokak No: 4 Rönesans BIZ Plaza Kat: A / 1
Mecidiyeköy Şişli 34387 İstanbul, Türkiye
Tel: +90 212 266 01 60 Faks: +90 212 266 01 70
GSM: +90 533 244 72 17
Azerbaycan - Bakü Ofis / Azerbaijan - Baku Office
44 Jafar Jabbarly Street, Caspian Plaza II, 6th Floor
AZ - 1065 Baku, Azerbaijan
Tel: +994 12 497 63 27 / 28 Faks: +994 12 497 63 29
GSM: +994 59 210 32 64
Kazakistan - Almaata Ofis / Kazakhstan - Almaty Office
Office # 10 & 11, Blg. # 17, Timiryazeva Str.,
Almaty, Republic of Kazakhstan, 050040
Tel: +7 727 390 03 89 Tel / Faks: +7 727 292 36 57, +7 727 394 16 92
GSM: +7 701 722 74 30
www.nexans.com.tr
75
NOTLAR / NOTES
76
Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.
www.nexans.com.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
3 211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content