close

Enter

Log in using OpenID

Orion MX-9005 - Maksel Elektronik

embedDownload
2003
TR
MX-9005
MX-9005
Kullanim Kilavuzu
Metal Dedektörü
DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ ;
Orion MX-9005 model dedektörümüzü tercih
edip satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Satýn almýþ
olduðunuz metal arama dedektörü yurt dýþýndan
ithal veya yurt içinde imal edilen dedektörlerden
çok daha yüksek performans saðlayýcý özelliklere
ve yüksek derinlikten algýlama kapasitesine sahiptir.
Orion MX-9005 diðer dedektörlerden cinsine
göre ortalama 3 ile 8 kat daha derinden algýlama ve
yüzde yüze yakýn metal cinsi belirleme
üstünlüklerine sahiptir. Makinenizden en yüksek
verimi alabilmeniz için bu kullanma kýlavuzunu
büyük bir dikkatle okumanýz, kullanmaya
baþlamadan önce bol bol uygulama yapmanýz
faydanýza olacaktýr. Orion MX-9005`in oldukça basit
; kullandýkça yalýnlaþan dijital ekranlı ve sesli metal
ayýrma diline kýsa zamanda adapte olacak onunla
kendinizi dost gibi hissedeceksiniz. Bunun için , bu
kýlavuzun tamamýný ürününüzü kullanmadan önce
dikkatlice okumanýzý ve bir baþvuru kaynaðý olarak
saklamanýzý öneririz.
İÇİNDEKİLER
Dedektör setini oluşturan parçalar ...................................... 1
Cihazın hazırlanması .......................................................... 2
Ön panel ve tuşların görevleri ............................................. 3
Batarya kontrolü .................................................................. 4
Toprak ayarı ......................................................................... 5
Otomatik ayar .................................................................. 6
Elle ayar ........................................................................... 7
Arama konumları ................................................................. 8
Normal arama ................................................................. 8
Kıymetli - Altın..................................................................10
Boşluk Metal ................................................................... 11
Boşluk test ..................................................................12
Metal test ....................................................................12
Küçük boşluk .............................................................. 13
Küçük metal ................................................................13
Derinlik tespiti ..................................................................... 14
Arama yapma şekli .............................................................16
Cihaz ayarı ......................................................................... 17
Derinlik ayarı .................................................................. 17
Şarj işlemi ...........................................................................18
Arama derinliği ....................................................................19
Ekran menü yapısı ..............................................................20
Teknik özellikler .................................................................. 21
Profesyonel definecilere notlar ........................................... 22
Arama derinliğini etkileyen faktörler ................................... 23
Sık sorulan bazı sorulara cevaplar...................................... 24
Kültür ve Turizm Bakanlığı define arama yönetmeliği ........ 25
Dedektör Setini Oluşturan Parçalar
Dedektörü ilk olarak satın aldığınızda standart olarak
aşağıda sıralananların olması gerekir.
1
2
3
Bobin çubuğuna montajlı ana gövde.
4
5
6
Dedektör şarj aleti.
Arama bobini.
Ara bobin çubuğu.
Kulaklık
Taşıma çantası
1
Cihazın Hazırlanması
Bobin çubukları 3 parçadan
oluşmakta dedektör cihazı
bükümlü çubuğa demonte halde
size gelmektedir.
Üzerinde cihaz bulunan çubukla
diğer çubukları yan şekilde okların
görüldüğü yerlerden birleştiriniz.
Bobin üzerindeki kabloyu çubuk
üzerine spiral şeklinde sarınız.
Kablonun uzun veya kısa
gelmemesi için sarım sıklığını
azaltıp veya çoğaltınız.
Kablonun ucundaki fişi cihazın
arkasına takıp vidasını sıkınız.
Bu işlemlerlerden sonra dedektör
kullanıma hazır haldedir.
2
Menüde seçilen bölüme girme
Ayarları hafızaya kaydetme
Ekran menüsünü yukarı ilerletme
bazı ayar değerlerini değiştirme
Açma Kapama
Lcd Panel
Ekran menüsünü aşağı ilerletme
bazı ayar değerlerini değiştirme
Menüde önceki seçeneğe dönüş
Ekran aydınlatma
Ön Panel ve Tuşların görevleri
3
Batarya Kontrolü
Cihazınız batarya kontrolünü otomatik yapmaktadır.
Cihazı ON-OFF tuşuna basıp açtıktan kısa bir süre
sonra karşımıza aşağıdaki ekran gelecektir. Cihaz
bataryası kullanılabilir durumda olduğunda PIL DOLU
ifadesi görünür.
Batarya kısa süreli kullanılabilir olduğu durumda PİL
ORTA ifadesi belirir. Bu durumda cihazı kısa süre sonra
şarj etmek gerekir.
Batarya kullanılamaz halde boş olduğunda PİL BOŞ
ifadesi belirir ve kısa süre sonra cihaz kapanır. Bu
durumda cihazı derhal şarj etmek gerekir.
4
Toprak Ayarı
Cihazı ilk açtığınızda
karşınıza gelecek yandaki
ekranda TOPRAK AYARI
ifadesi okla gösteriliyor
olacaktır. GİRİŞ tuşuna
basarak ayar bölümüne
giriniz.
Tuşlarıyla oku
OTOMATİK yada
ELLE AYAR ın karşısına
getirip GİRİŞ tuşuna
basınız.
Otomatik
Yandaki ekran belirdiğinde
GİRİŞ tuşuna basınız.
Ekranda HAVADAKİ
DEĞER ifadesi görülür.
5
Bobini yavaşça 40 santim
kadar yukarı alıp tekrar
GİRİŞ tuşuna basarız.
YERDEKİ DEĞER ifadesi
görülür.
Bobini yere 10 santim
kalacak şekilde indirip
GİRİŞ tuşuna
bastığımızda şayet toprak
ayarı gerçekleştiyse
yandaki TOPRAK AYARI
TAMAMLANDI ifadesi
belirir.
Ama toprak ayarı gerçekleşmediyse yeniden HAVADAKİ
DEĞER yazısı çıkacaktır. Bu durumda bobini yine yukarı
kaldırıp bu işlemi tekrarlamak gerekir.
TOPRAK AYARLANDI ifadesi görünmesine ragmen sağ
yada sol bar kısmında bir adet bar görünüyorsa;
Sağ tarafta görünen bar için SOL oka
Sol tarafta görünen bar için SAĞ oka
Bir yada iki defa basın. Ekranda Yeniden HAVA DEĞERİ
ifadesi belirir. GİRİŞ tuşuna basıp bobini yere takrar indirip
YER DEĞERİ ifadesini görürüz. GİRİŞ tuşuna tekrar
basıp TOPRAK AYARLANDI ifadesini gördüğümüzde
bobini hafifçe sağa sola oynatıp barların hareket
etmediğinden emin olur GİRİŞ tuşuna basarak arama
işlemine geçeriz.
6
Elle Ayar
Elle ayar kısmında
Toprak Ayarı nı elle yaparız.
Bu işlemde
tuşları
kulanılacaktır.
Elle Ayar kısmına girmeden önce bobini yerden 40 santim
yukarı alınız ve GİRİŞ tuşuna basınız.
Bobini yere 10-15 santim kalana kadar yaklaştırınız.
Barlardaki hareketi gözleyiniz. Bobini 40 cm yukarı alıp;
Sol barda hareket gözlediyseniz sağ ok tuşuna
1 defa basınız.
Sağ barda hareket gözlediyseniz sol ok tuşuna
1 defa basınız.
Bobini tekrar yere yaklaştırıp bar hareketini yeniden
gözleyiniz. Bobini tekrar yukarı alıp, sol bar sağ ok, sağ
bar sol ok, şeklinde az önce yaptığınız işlemi
yenileyiniz.
Barlarda hareket kalmayana kadar bu işlem tekrarlayınız.
Barlarda hareket kalmadığında GİRİŞ tuşuna basarak
arama konumuna geçiniz.
DİKKAT: OK tuşlarına basarken bobinin yukarıda
olmasına dikkat ediniz.
7
Arama Konumları
Gerekli ayarları
tamamladıktan sonra
GİRİŞ tuşuna
bastığımızda Arama
Konumları ekranına geliriz.
Tuşlarıyla seçiminizi yapıp GİRİŞ tuşuna basınız.
Normal Arama
Normal arama konumunda
bütün metaller algılanmakta
ve analizleri yapılmaktadır.
NORMAL ARAMA konumuna girdikten sonra bobini 40
santim yukarı alıp GİRİŞ tuşuna basarak arama işlemine
başlayınız. Bu konuma girdikten sonra GİRİŞ işlemini
yapmadığınızda cihazınız metal tespiti yapmaz.
Kıymetsiz Metaller Kıymetli ve Altın yüzdelik değerleri
ekranda 0 (sıfır) olarak görünür ve kalın-kaba ses verir.
Buna çelik de dahildir.
!
8
Arama yaparken yerle bobin arasındaki mesefa
15-20 santim olmalıdır.
Toprak üstü testlerinizi ve yüzeye çok yakın
olduğundan şüphelendiğiniz metalleri ararken
bobini yerden 25-30 santim yukarıda gezdiriniz.
Kıymetli Metaller ve Altın yan şekildeki ekran
görüntüsünde geçen KIYMETLİ ve ALTIN yüzdelik seviye
göstergelerinde görüntülenirler.
Örneğin:
Bakır - Alüminyum : KIYMETLİ %99+
ALTIN
%99Gümüş Bronz : KIYMETLİ %99+
ALTIN
%99Altın : KIYMETLİ %99+
ALTIN
%99+
şeklinde görüntülenir.
Ekrandaki yüzdelik değerlerinin açıklaması
(A) - ALTINda ve KIYMETLİde 0 (sıfır) a yaklaşan
değerler düşük değerli kaba sesle birlikte tam 0 (sıfır)
değersiz metal.
KIYMETLİ %0
ALTIN
%0
(B) - KIYMETLİde artan değer gümüş, bronz,
alüminyum, bakır gibi değerli metal. KIYMETLİ %99+
ALTIN
%99-
(C) - ALTINda ve KIYMETLİde artan değer altın.
KIYMETLİ %99+
ALTIN
%99+
(D) - ALTINda artan değer küçük altın.
KIYMETLİ %15+
ALTIN
%80+
KULLANIM KILAVUZU
9
Kıymetli - Altın
Cihazınız bu bölümde
yalnız değerli metallere
ve altına sinyal
verecektir.
Çok küçük metaller hariç değerli tüm metallerde
kıymetli yüzdelik değeri 99+ olacak, değersiz
metallerde herhangi bir değer vermeyecektir. Küçük
metallerde kıymetli yüzdelik değeri düşebilir. Örneğin
yeni 10 Kuruş çapında bir metalde bu değer 10+ olabilir.
Altın yüzdelik değeri ise -eğer topraktaki metal altınsasaflık oranına göre değer verecektir. Saflık oranı
yüksek altınlarda bu değer yükselecek, daha az saf
altınlarda bu değer azalacaktır.
Altın olmayan metallerde ise bu değer örneğin 20- gibi
eksi değerler alabilir. Fakat eksi değer alması durumda
mineralli değişken toprak yapısını dikkate alarak
kontrol için kazmanız tavsiye edilir. Zira ağır mineralli
yapı, toprakta altın olduğu halde altın yüzdelik değerini
eksiye çekebilir ama kıymetli yüzdelik değeri
yükseldiğinde altın değeri eksiye düşse bile altın olma
ihtimali vardır.
10
Boşluk - Metal
NORMAL ARAMA veya
KIYMETLİ-ALTIN
konumlarında arama
yaparken sola giden bar
boşluk veya küçük
boşluk, sağa giden bar
ise metal veya küçük
metaldir.
Menüde OK tuşlarıyla
hareket eder GİRİŞ
tuşuyla seçim yaparız.
Alınan sinyalin durumuna göre hangi konumu
seçeceğinizi aşağıdaki tablodan görebilirsiniz.
SOL BAR
SOL BAR
SES
YOK
YOK
BAR
TAM DOLU
SEÇİLECEK KONUM
AZ DOLU
BOŞLUK TEST
KÜÇÜK BOŞLUK
SAĞ BAR
SAĞ BAR
SES
VAR
VAR
BAR
TAM DOLU
SEÇİLECEK KONUM
METAL TEST
AZ DOLU
KÜÇÜK METAL
11
Boşluk Test Sinyal büyük olduğunda seçilir
BOŞLUK TEST
seçildiğinde karşımıza
yandaki ekran gelir.
Bobini yukarı
kaldırmadan GİRİŞ
tuşuna basıp bölgeden
yeniden geçirdiğimizde
soldaki barlar doluyorsa
boşluk, sağdaki barlar
doluyorsa yoğun mineral
var demektir.
Metal Test
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
boşluk değildir.
Sinyal büyük olduğunda seçilir
METAL TEST
seçildiğinde karşımıza
yandaki ekran gelir.
Bobini yukarı
kaldırmadan GİRİŞ
tuşuna basıp bölgeden
yeniden geçirdiğimizde
sağdaki barlar doluyorsa
metal, soldaki barlar
doluyorsa hafif ve sert
yoğunluklu mineral var
demektir.
12
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
boşluktur.
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
metal değildir.
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
metaldir.
Orion MX-9005
Küçük Boşluk Sinyal küçük olduğunda seçilir
KÜÇÜK BOŞLUK
seçildiğinde karşımıza
yandaki ekran gelir.
Bobini yukarı
kaldırmadan GİRİŞ
tuşuna basıp bölgeden
yeniden geçirdiğimizde
soldaki barlar doluyorsa
küçük boşluk, sağdaki
barlar doluyorsa yoğun
mineral var demektir.
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
küçük boşluktur.
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
küçük boşluk
değildir.
Küçük Metal Sinyal küçük olduğunda seçilir
KÜÇÜK METAL
seçildiğinde karşımıza
yandaki ekran gelir.
Bobini yukarı
kaldırmadan GİRİŞ
tuşuna basıp bölgeden
yeniden geçirdiğimizde
sağdaki barlar doluyorsa
küçük metal, soldaki
barlar doluyorsa hafif ve
sert yoğunluklu mineral
var demektir.
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
küçük metal
değildir.
Yalnız bu kısımdaki
barlar dolarsa
küçük metaldir.
13
Derinlik Tespit
Derinlik Tespiti bölümüne NORMAL ARAMA veya KIYMETLİALTIN bölümünden girilir.
NORMAL ARAMA
veya KIYMETLİALTIN
DERİNLİK TESPİT
bölümü
Derinlik tespit işlemi bittikten sonra
1. Sinyal kesildiği anda
tuşuna basınız.
DERİNLİK TESPİT bölümüne geçiniz.
2. Bobini yerden 40 santim yukarı kaldırınız.
3. GİRİŞ tuşuna basınız.
4. Bobini aşağı alıp tespit edilen yerin üzerinden,
sinyalin başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki
mesafeyi aklınızda tutabileceğiniz şekilde yeniden
geçiriniz. (Yandaki şekile bakınız)
DİKKAT! Toprakta birbirine yakın mesafede iki farklı
metal varsa en son üzerinden geçilen metalin sinyali
geçerli olacaktır. Bu yüzden ardada gelen sinyallerde
bunu dikkate alınız.
14
Sinyal
Başlangıcı
50 cm
Sinyal
Bitişi
Sinyal alanı
Bobin
Aldığımız yaklaşık
ölçünün 50 cm
olduğunu düşünürsek
ekrandaki ÇAP
değerini
tuşuylarıyla
50 ye getirdiğimizde
DERİNLİK değeri
karşımıza çıkar.
Seçilebilir çap değeri 5
cm den 150 cm ye
kadardır.
!
BAŞA DÖN tuşuna basarak
Derinlik Tespit konumundan
çıkarız.
Derinlik kontrolünü metalin üzerinde yapmayınız.
15
Arama Yapma
Arama işlemi sırasında
bobinle toprak arasındaki
mesafeyi 15-20 santimle
korumaya gayret
etmeliyiz. Aşağı yukarı
sürekli inip kalkan bobin
cihazın normal dışı
davranmasına ve toprak
ayarının bozulmasına yol
açar.
Bobin
15-20 santim
YER
Bobini metal
sinyali aldığımız
nokta üzerinde
sabit tutmamalıyız.
Aksi halde
cihazınızda arıza
oluşabilir.
16
areke
in h
b
Bo
in
Bob
ti
Gidiş Yönü
DİKKAT
Bobini yay şekli
çizdirerek ileri doğru
götürmeliyiz. Taranmadık
alan kalmamalıdır.
Cihaz Ayarı
İlk açılışta karşımıza çıkan
ANA menüden giriş
yapabileceğimiz CİHAZ
AYARI menüsünden
cihazın sesini açıpkapatabilir, Türkçe
İngilizce menü dili seçimi
yapabiliriz.
Bu menüde OK tuşlarıyla
ilerleyip GİRİŞ tuşuyla iç
menüye girip yine GİRİŞ
tuşuyla seçim yapıp GERİ
DÖN tuşuyla çıkarız.
Ayrıca cihazın DERİNLİK
AYARI bu bölümde
yapılmaktadır.
Derinlik Ayarı
Cihazın algılama derinliği
bu bölümde belirlenir. Az
rakam duyarlılığı azaltacak
çok rakam duyarlılığı
artıracaktır. Ok tuşlarıyla
rakamı belirler GİRİŞ
tuşuyla hafızaya alırız.
Tavsiye seviyesi 80 dir.
17
Şarj İşlemi
Orion MX-9005 in batarya sistemi kullanıcıların beklenti ve
isteklerini karşılayacak doğrultuda imal edilmiştir. Zor doğa
koşullarında cihaz pili değiştirmek gibi can sıkıcı ayrıntılarla
uğraşılmaması için cihaz şajzlı ve uzun ömürlü batarya sistem i ile
donatılmıştır.
Cihazınızı ilk atığınızda ekranın üst kısmında bataryanın doluluk
durumunu görebilirsiniz.
Tam kullanılabilir.
Normal kullanılailir.
Kullanılmaz.
DİKKAT
Ayrıca ekranın sağ üst köşesinde bataryanın
durumunu belirten ifade vardır.
Pil dolu
Pil orta
Pil boş
Otomatik enerji kontrol sistemi, kullanım sırasında akünün tamamen
boşalması durumunda cihazı kapatacaktır.
Şarj adaptörü takılı iken cihaz açılmamalıdır veya cihaz açıkken şarj
adaptörü takılmamalıdır.
Cihaz akünüzün uzun ömürlü olası için, cihazı kullanmasanız dahi
15 günlük periyotlar halinde şarj ediniz.
Batarya kullanım süresi
Batarya şarz süresi
18
Kışın 3 Saat
Kışın 24 Saat
Yazın 6 saat
Yazın 16 saat
Arama Derinliği
Aşağıdaki ölçü tablosu gerek teknik çalışmalarla, gerekse
müşteri tecrübe yansımasıyla oluşturulmuştur. Metalin toprak
altında bulunma süresi uzadıkça oluşturacağı manyetik alan
etkisi artacağından bu ölçülerde yükselme olacaktır.
METAL EŞYANIN CİNSİ
Tek madeni para
Altın bilezik
Bakır hamam tası
Peynir tenekesi
Tepsi (60 cm çapında)
DERİNLİK
45 - 50 cm
75 - 80 cm
120 - 130 cm
340 - 350 cm
420 - 430 cm
Tepsi (80-90 cm çapında)
630 - 650 cm
Tepsi (100-110 cm çapında)
670 - 700 cm
19
TOPRAK AYARI
CiHAZ AYARI
Tuşu ile
arama ekranına
geçme
OTOMATİK
ELLE AYAR
Tuşu ile
DERİNLİK TESPİT
Toprak ayarı
yaptıktan sonra
tuşuyla arama
menüsüne girme
SESVAR-YOK
DERİNLİK AYARI
DİL SEÇİMİ
NORMAL ARAMA
BOŞLUK TEST
KIYMETLİ - ALTIN
BOŞLUK METAL
METAL TEST
Önceki ekrana dönmek için.
Seçtiğiniz başlığa girmek
Ayarları hafızaya almak için.
KÜÇÜK METAL
KÜÇÜK BOŞLUK
DERİNLİK AYARI
Hangi tuşu neden kullanmalıyım?
Ekran menüsünde
gezinmek için.
20
ON
OFF
Ekran Menü Yapısı
Teknik Özellikler
Bu cihaz Maksel Elektronik tarafından arazi şartlarına
mükemmel uyum sağlayan toprak ayar sistemine sahip
olarak üretildi. Dünya da ilk defa Treasure Hunter
modelimizde uygulanan Geliştirilmiş Geniş Bant
Teknolojisi Orion MX-9005 modelinde dahada
geliştirilerek kullanılmıştır. Bu teknoloji değişken toprak
ve küp parçalarını, horasan, ağır mineral ihtiva eden
kaya parçalarını, cihaz bünyesinde otomatik olarak
elimine edilmesini sağlar.
Çok derinden dahi gördüğü metali ilk algıladığı
noktadan itibaren sağlıklı ayırım yapabilecek özelliklere
sahip tek dedektördür.
Değerli ve değersiz metalleri birbirinden ayırabildiği
gibi altını da diğer değerli metallerin içinden sağlıklı olarak
ayırabilen özelliğe sahip dedektördür.
Kalınlıklarından yada mineral yapılarından
etkilenmeden taşların arkasındaki metalleri sağlıklı bir
şekilde verir.
Islak ve mineralli zeminlerde derinlik kaybına uğramaz.
Suyun içindeki metali derinlik kaybına uğramadan
tespit eder.
Yanıltıcı küp parçalarını tanır ve yok sayar.
Metal ayrımında derinlik kaybına uğramaz.
Metali algıladığı anda ayrım yapabilir.
21
Araziye çıkmadan önce cihazınızın normal çalışıp
çalışmadığını kontrol ediniz.
Arama saatlerini iyi ayarlayınız. Mesela sabah
güneş doğmadan arama yapmanız halinde
cihazınız %50 ye kadar daha derinden algılayabilir.
Arazide çok şüphelendiğiniz yerlerde arama
yapınız.
Eğer çok geniş alan ve sürede arama
yapacaksanız cihazınızı arada bir dinlendiriniz.
Kuru ortamlarda arama yapmaya gayret ediniz.
Cihazınızın arama yapacağı toprağa göre toprak
ayarının tutup tutmadığını kontrol ediniz.
Yoğun mineralli topraklarda toprak ayarı
değişebilir. Değiştiğini anladığınız anda toprak
ayarını tekrar yapınız.
22
Arama Derinliğini Etkileyen Faktörler
Bütün dedektörlerin metalleri az yada çok derinden
algılayabilmesinde bir çok faktör önemli ölçüde etkendir. Bu etkenler
aşağıda sıralanmıştır.
1. Yüzey....
Metalin yüzeyi büyüdükçe cihaz daha derinden algılar.
2. Hacim....
Cihaz küçük cisimleri yakından büyük cisimleri uzaktan algılar.
3. Cismin yapıldığı metal türü....
Önemli bir etkendir. Aynı ağırlık ve yüzeye sahip olsalar dahi iyi iletken
olan madenleri daha derinden algılar. Meselâ Altın, Gümüş, Bakır gibi
iyi iletken madenleri çok derinden ;Demir, Kurşun, Çinko gibi kötü
iletken madenleri daha az derinden algılar.
4. Toprağın cinsi....
Toprakta bulunan demir minerali cihazın derinden algılamasını
engeller ve perdeler. Ayrıca iletken maden ihtiva eden topraklar
aramayı zorlaştırır. Bu topraklar genellikle rutubetli, altı balçıklı olan
topraklardır. Demir minerali ihtiva etmeyen ve rutubetsiz topraklarda
arama derinliği menzilinde azalma olmaz.
5. Gömüldüğünden beri geçen süre....
Bazı topraklarda toprağın içerisinde gömülü metalin etrafında zamana
ve toprağın özelliğine göre oksit oluşur. Bu oksit cihazı olumlu yönde
etkiler. Yani daha derinlerden tespit edilebilir. Meselâ metal etrafında
oluşan oksit, hidroksit, karbonat, sülfat, klörür, nitrat gibi bileşikler
topraktaki metali olduğundan daha geniş ve yüksekteymiş gibi
gösterir. Dolayısıyla makine bu metali daha derinden algılamış olur.
23
Sık Sorulan Bazı Sorulara Cevaplar
Bu cihazı evde, iş yerinde, arabada, veya herhangi bir yerde
bulundurmak serbest midir?
Dedektör türü araştırma cihazlarının her nerede olursa olsun
bulundurulmasında kanuni bir kısıtlama yoktur. Bu tür cihazlar yalnız
define aramaya yönelik olmayıp genel amaçlı kullanıldığı için alım satımı
serbest olup evde, iş yerinde, arabada vs, bulundurulabilir.
Arama yapmak serbest midir? Ya da hangi şartlara bağlıdır?
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 2863 nolu kanun
maddesine göre arama ve kazı yapmak için izin alınması gerekmektedir.
Özel mülkiyetler de dahil, mezarlıklar, sit alanları, korumalı tarihi
alanlarda arama yapmak yasaktır. Arama veya kazı işlemleri için
uygulamanız gereken kanuni yöntemler cihaz KULLANMA
KILAVUZU’nun KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI DEFİNE ARAMA
YÖNETMELİĞİ bölümünde yer almaktadır.
Ayrıca
http://www.yargitay.gov.tr/bilgi/kanun_liste/PC12863.HM5.frameset.html
Internet adresini inceleyiniz
Kazı yapmak serbest midir? Ya da hangi şartlara bağlıdır?
İzinsiz kazı yapmak yasaktır. Bu yasağı işleyenler hakkında uygulanacak
kanuni yaptırımlar 2863 nolu KÜLTÜR VE TABİAT KANUNLARINI
KORUMA KANUNU nun 74. maddesinde yer almaktadır. Ayrıntılı
açıklamalara yukarıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz.
İster özel mülkiyet olsun, ister kamu mülkiyeti olsun toprakta herhangi bir
bulguya rastlandığında kazı yapmak için izin ve ruhsat almanız gereklidir.
İzinsiz kazı yapmak kanunen yasaktır ve cezai işlemler gerektirir. Kazı ile
ilgili gerekli izni alabilmeniz için uygulamanız gereken kanuni yöntemler
cihaz bu KULLANMA KILAVUZU’nun KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
DEFİNE ARAMA YÖNETMELİĞİ bölümünde yer almaktadır
24
AMAÇ:
Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kanunu` nda belirtilen yerler dışında define aramalarında uyulacak
esasları belirtmektedir.
KAPSAM:
Madde 2 - Bu yönetmelik, define arama ruhsatının verilmesine, define
arayıcıdan istenecek belgelere , aramanın nasıl yapılacağına ve çıkan defineden
arayıcıya tanınacak haklara ilişkin hükümleri kapsar.
DAYANAK:
Madde 3 - Bu yönetmelik 2863 sayılı Kanun`un 6 ve 50 nci maddeleriyle
Medeni Kanun`un 696 ve 697 nci maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.
KISALTMALAR:
Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen:"Bakanlık";Kültür ve Turizm Bakanlığını
"Müze";Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri ifade eder.
MÜRACAAT:
Madde 5 - Define aramak isteyenler, define arayacakları yerin bağlı olduğu
mülki amire bir dilekçe ile müracaat ederler.
Madde 6 - Dilekçede arama maksadı açıkça belirtilir ve define aranacak
yerin il, ilçe, bucak, köy, mahalle, sokak, ve ev numarası bildirilir. Ayrıca, bu yerin
ekili, dikili, meskun, gayri meskûn, tapulu ve tapusuz olup olmadığı ve kime ait
bulunduğu açıklanır.
Madde 7 - Müracaat dilekçesine;
a) Define aranacak sahanın,yetkili teknik elemana çizdirilmiş, İl Bayındırlık
Tasdikli 1/500 ölçekli tesviye münhanili haritası veya krokisi,
b) Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve
çap numarasını belirten vaziyet plan,
c) Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net
fotoğrafları,
d) Define aranacak yer sahipli ise,gerçek kişilerden noterden tasdikli
muvafakatname, tüzel kişilerden ve yetkili organlarından alınacak muvafakat
yazısı eklenir.
Madde 8 - Define aranacak yer 100 m² yi geçemez. Bu yer verilecek
fotoğraflarla harita veya kroki üzerinde işaretlenir.
Madde 9 - Mülki amir, define aranacak yerin 2863 sayılı Kanun`un 6 ncı
maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar
içinde olup olmadığını, define aranmasında sakınca bulunup bulunmadığını , en
25
yakın müze müdürlüğüne tespit ettirir.
Madde 10 - Müze Müdürlüğünce, müracaat uygun bulunduğu taktirde
define arama ruhsatı verilir. Ruhsatname bir yıl sürelidir. Define araması aralıksız
en çok bir ay devam eder. Hava muhalefeti veya tabii afetlerden dolayı bu süre
içinde bitirilemezse bir defaya mahsus olmak üzere mülki amirce en çok bir ay
daha uzatılabilir.
Madde 11 - Define araması, define aranacak yere en yakın müzeden
görevlendirilecek ihtisas elemanı başkanlığında , Maliye ve Gümrük ve İçişleri
Bakanlıklarının mahalli birer temsilcisi gözetiminde yapılır.
DİĞER HÜKÜMLER:
Madde 12 - Define aranacak yeri incelemeye gidecek müze ihtisas
elamanı ile, aramada bulunacak ihtisas elamanı, Maliye ve Gümrük ve İçişleri
Bakanlıkları temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı
üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir . Bu yevmiyeler günlük
zorunlu giderleri karşılamadığı taktirde,aradaki fark yevmiyelerin %50`sini
geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir.
Madde 13 - Define aranmasından doğacak zarar ziyan ve kazı yapılan
yerin eski haline getirilmesiyle ilgili masraflar define arayıcısına aittir. Bu
masrafların tahmini tutarı ilgili müze müdürlüğünce tespit edilir.
Madde 14 - Define arama yerini incelemeye gidecek müze ihtisas
elamanının harcırahı önceden, 12. ve 13. maddelerde yazılı diğer harcamalar ise
arama başlamadan önce arayıcı tarafından bir devlet bankasına müze
müdürlüğü adına yatırılır. Müze müdürü aramadan önce görevlilere avans öder.
Hizmetin yerine getirilmesinden sonra görevlilerin verecekleri hakediş
belgelerine göre kesin hesap yapılır. Artan para arayıcıya iade edilir.
Madde 15 - Çalışmalar, görevliler ile arayıcının imzasını taşıyan
tutanaklarla günü gününe tespit edilir. Bu tutanaklar ve arama sonunda tanzim
edilecek nihai tutanak Bakanlığa gönderilir.
Madde 16 - Define aramasının mevzuat hükümlerine göre ilgililerce
durdurulması halinde arayıcı hiç bir hak, zarar ve ziyan talebinde bulunamaz.
Define aramalarında kültür ve tabiat varlığı bulunduğu taktirde arama derhal
durdurulur ve durum Bakanlığa bildirilir. Arayıcı bulunan kültür ve tabiat varlıkları
üzerinde hiç bir hak iddia edemez.
Madde 17 - Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin
edilecek en az üç kişilik bir uzman heyetine incelettirilir . Elde edilecek
buluntular kültür ve tabiat varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük
Bakanlığına teslim edilir.
Madde 18 - Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer
akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50`si
arayıcıya, Özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa %40`ı arayıcıya,
%10`u ise mülk sahibine verilir.
26
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
2 773 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content