close

Enter

Log in using OpenID

Kongre Kitapçığı - Adli Bilimler Enstitüsü

embedDownload
Kongre Onursal Başkanı
Bayburt Üniversitesi Rektörü
Prof.Dr.Selçuk ÇOŞKUN
A
D Bİ
D
XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi
23-25 Ekim 2014 Bayburt
XI. International Anatolian Forensic Sciences Congress
23-25 October 2014 Bayburt
2001
KONGRE DÜZENLEME KURULU
KONGRE ONURSAL BAŞKANI
Prof.Dr.Selçuk ÇOŞKUN
Bayburt Üniversitesi Rektörü
KONGRE BAŞKANLARI
Prof.Dr.İ.Hamit HANCI
Dr.Savaş KÜÇÜK
Kemal PELİT
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
TBMM Danışman
Emniyet Genel Müdürlüğü
Adli Bilimciler Derneği Başkanı
Adli Tıp Kurumu
Kriminal Dairesi Başkanı
KONGRE SEKRETERLERİ
Prof.Dr.Sezgin AKBULUT
Bayburt Üniversitesi
Rektör Yardımcısı
Yücel DENER
Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı
Prof.Dr.Gürol CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Cem Mehmet ÇETİN
Emniyet Genel Müdürlüğü
Kriminal Daire Başkan Yardımcısı
Doç.Dr.Ufuk AYHAN
Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsü Sekreteri
XI. Uluslararası Anadolu Adli Bilimler Kongresi
Kongre Bilimsel Danışma Kurulu
Yusuf ODABAŞ
Bayburt Valisi
Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK
Polis Akademisi Başkanı
Dr. Altay SUROY
Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı
Mete MEMİŞ
Bayburt Belediye Başkanı
Doç. Dr. Yalçın BÜYÜK
Adli Tıp Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Asrim Gerxhaliu
Kosova Adli Tıp Kurumu Direktörü
Prof. Dr. Şakir MUSAYEV
Azerbaycan Adli Tıp Kurumu Başkanı
Pervin GÜRLER
KKTC Polis Genel Müdürü
Dr. Blerim OLLURI
Kosova Adli Bilimler Kurumu Müdürü
Prof. Dr. Arzu OĞUZ
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hakan HAKERİ
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gürkan GÜR
Ankara Ü. Diş Hekimliği Fak.Dekanı.
Prof. Dr. Çiğdem KIRCA
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZ
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Zeynep ASLAN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı.
Prof. Dr. Nilgün SARP
KKTC Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan
Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İmdat ELMAS
İstanbul Üniv. Adli Tıp Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Nadir ARICAN
Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı.
Prof. Dr. Zafer KARAER
Ankara Ü. Sağlık Bilimleri Esntitüsü Müdürü.
Prof. Dr. Yavuz ÖZORAN
KTÜ Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. İbrahim DEMİR
Ankara Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü.
Prof. Dr. Aykut ÖZKUL
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü.
Prof. Dr. Zerrin ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyon Başkanı
Prof. Dr. Nevzat ARTIK
Ankara .Ü. Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü
Prof. Dr. Ertan BEŞE
Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Fakültesi Önceki Dekanı
Prof. Dr. Adalat HASANOV
Azerbaycan Adli Tıp Kurumu
Prof. Dr. Ziya TELATAR
Ankara Üniversitesi GAMA MYO Müdürü
Prof.Dr.Recep AKDUR
TÜMÖD Başkanı
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yard.
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
Ankara Ünv. Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yard.
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN
Ankara Ü. Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji A.D Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Atatürk Üniversitesi Tıp FakültesiAdli Tıp A.D Başkanı
Prof. Dr. Kemalettin ACAR
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Cumhuriyet Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
Prof. Dr. Süleyman GÖREN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Prof. Dr. Sema AKA
Bağımsız Araştırmacı
Prof. Dr. Mehmet Ali KILIÇARSLAN
Ankara Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yard.
Prof. Dr. Yalçın ÖZKAN
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eczacılık Bilimleri Merkezi &
Farmasötik Teknoloji A.D Başkanı
Prof. Dr. Göknur AKTAY
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Önceki Dekanı &
Türk Eczacılar Birligi Eczacılık Akademisi Adli Eczacılık Birim Koordinatörü &
Türk Farmakoloji Derneği Klinik Toksikoloji Çalısma Grubu
Prof. Dr. İsmail BALIK
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D.Başkanı
Prof. Dr. Lale KARABIYIK
Gazi Üniversitesi Tıp Fak.Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Etigi A.D. Başkanı
Prof. Dr. Osman CELBİŞ
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D. Başkanı
Prof. Dr.Okan ERTUĞRUL
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Genetik A.D Başkanı
Prof. Dr. Bahar BOYDAK
Ege Üniversitesi Fakültesi iç Hastalıkları A.D
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Müsaviri
Prof. Dr. Nevzat ALKAN
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D
Prof. Dr. Hilal ÖZDAĞ
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yard
Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ
GATA Acil Tıp A.D
Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Gürsel DELLAL
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı
Yücel DENER
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanı
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK
TOBB ETU Hukuk Fak. Dekan Yardımcısı &Adli Bilimler Dergisi Editör Yardımcısı
Doç. Dr. Niyazi MERİÇ
Ankara Üniv. NükIeer Bilimler Enstitüsü Müdürü.
Doç. Dr. FATİH YAĞMUR
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Bora ÖZDEMİR
İnönü Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Berna AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak. Adli Tıp A.D Başkanı
Doç. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Gürkan ERSOY
Herkes için Acil Sağlık Derneği Genel Sekreteri
Doç. Dr. Nergis CANTÜRK
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik A.D Başkanı
Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Toksikoloji A.D Başkanı
Doç. Dr. Rıza YILMAZ
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Gökhan ERSOY
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
Doç. Dr. Mehmet TOSUN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D
Doç. Dr. İsmail BİRİNCİOĞLU
KTÜ Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Doç. Dr. Tarık GÜNDÜZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı
Yard. Doç. Dr. Dt. Serdar SÜTÇÜ
Türk Diş Hekimleri Birliği Başkan Vekili
Yard. Doç. Dr. Nezih VAROL
SAHUMER Müdürü
Hem. Melek ÇELİK
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Sabir ASKEROĞLU
Kırgızistan
Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Bio. Merve PARLAKGÖRÜR
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Bio. Merve İYRAS
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
Bio. Fezile ÖZDEMİR
KKTC
Burhan ÖZKOŞAR
Hürriyet Fransa Temsilcisi
ESRA ÖZ
Sağlık İletişimi Derneği Kurucu Üyesi &Med-index yayın yönetmeni
Ali Emre AKGÜNEŞ
Tarafsız Haber Genel Yayın Yönetmeni
Yard. Doç. Dr. Erdal YERDELEN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.D. Başkanı
Yrd. Doç. Ahmet TURLA
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp A.D
Yrd. Doç. Dr. Jamal MUSAYEV
Azerbaycan Adli Tıp Kurumu
Yard. Doç. Dr. Cahid DOĞAN
Hacettepe Üniversitesi
Dr. Cemal ADEMAJ
Kosova Adli Bilimler Kurumu & AAFS FollowMember
Dr. George S. POLYMERİS
(Yunanistan) Ankara Üniversitesi NükIeer Bilimler Enstitüsü.
Dr. Furkan HAMİT
Pakistan
Dr. Hüseyin BEKİR
(Yunanistan) Ortopedi Uzmanı
Dr. Emrah DURAL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Sekreteri
Dr. Taner BORA
Ankara Kriminal Lab. Müdürü
Dr. Zeynep GÜLÇAT
Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü
Stefan PANAİOTOV
(Bulgaristan) NationalCenterforInfectiousandParasiticDiseases
Av. Devrim KARAKÜLAH
Adli Bilimciler Derneği Genel Sekreteri
Ayla ÖNDER
EGM Kriminal Dairesi Başkanlığı
Beyhan GÜRGÖZE
KKTC Üniversite Spor Oyunları Federasyon Başkanı
Av. Ümit ERDEM
İstanbul Barosu Sağlık Hukuku Merkezi Başkanı
Av. Sadun KÖPRÜLÜ
Irak Türkmen Cephesi Türkmen Araştırmaları ve Projeleri Koordinatörü
Av. Alper ARAZ
Adli Bilimciler Derneği İstanbul Temsilcisi
Oğuzhan ORAK
EGMKriminal Dairesi Başkanlığı
Hem. Meral DÖLEK
Acil Hemşireleri Derneği Başkanı
Hem. Ferda ÜLKER
Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı
Prm. Umut UĞUREL
Paramedik Derneği (PARDER) Yönetim Kurulu Başkanı &
İzmir 112 Ambulans Servisi
İlker AYBAR
Manisa Olay Yeri İnceleme Şube Mdr.
Av. Rıdvan Sadık
Yunanistan
KONGRE PROGRAMI
23. Ekim 2014
8.00-9.00
Kayıt
9.00- 10.00
Açılış Konuşmaları
10.00- 11.00
1. OTURUM
11.00- 11.30
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
Konuşmacılar
Doç.Dr. Eşref KÜÇÜK
TOBB ETU Hukuk Fak. Dekan Yardımcısı
‘‘Veri Koruma Hukukunda Güncel Gelişmeler’’
Yücel DENER
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı
Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanı
‘‘Türkiye'de İlaç, Aşı ve Kozmetiklerde Kalite Kontrol Analizleri’’
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
‘‘Sağlık Hukukunda Uzlaşma’’
Kahve Molası
11.30- 12.30
2. OTURUM: 11.30-12.30
12.30- 13.30
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin ERKOL
Adli Bilimciler Derneği Sağlık Hukuku Komisyon Başkanı
Konuşmacılar
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji A.D Başkanı
‘‘Suç ve Kişilik İlişkisi’’
Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
‘‘Hukuka Aykırı Elde Edilen Dijital Deliller’’
Yrd. Doç. Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
‘‘Vergi Suçlarında Masumiyet Karinesi’’
Aile Fotoğrafı Çekimi Ve Yemek Arası
13.30- 14.30
3. OTURUM
14.30- 15.00
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Konuşmacılar
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
‘‘Kemik Buluntularının İncelenmesinde Antropologların Rolü’’
Emn. Md. Cem Mehmet ÇETİN
EGM Kriminal Daire Başkan Yardımcısı
‘‘F2K'da Güncel Gelişmeler’’
Emn. Md. İlker AYBAR
Manisa Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
‘‘Soma Faciasında Olay Yeri İnceleme’’
Kahve Molası
15.00- 16.00
4. OTURUM
16.00- 16.30
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ufuk AYHAN
Polis Akademisi Güvenlik Bilimler Enstitüsü Genel Sekreteri
Konuşmacılar
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
‘‘Adli Kimya ve Metabolizma’’
Doç. Dr. Mehmet TOSUN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D
‘‘Post-Mortem Biyokimya’’
Bio. Sabire ÖNEL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
‘‘Evcil Hayvanların Adli Bilimlerde kullanımı’’
Kahve Molası
16.30- 17.30
5.OTURUM
Oturum Başkanı:Doç.Dr. Berna AYDIN
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
Konuşmacılar
Dr. George S. POLYMERİS-Doç.Dr.Niyazi MERİÇ
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü
‘‘Nükleer Adli Bilimler’’
Ferhat ERTUĞRUL
Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin ATAÇ
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi
‘‘Aile Bireylerinin İmza Benzerliklerinin Araştırılması’’
Hem. Melek ÇELİK
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
‘‘Adli Hemşirelik’’
24. Ekim 2014
9.00- 10.00
10.00- 10.30
6.OTURUM
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Süleyman GÖREN
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD
Konuşmacılar
Sabir ASKEROĞLU
‘‘Türkiye'nin Türk Dünyası Stratejisi’’
Op. Dr. Hüseyin BEKİR
Ortopedi Uzmanı Serbest Hekim Yunanistan
‘‘Çocuklarda Yürüme Bozuklukları’’
Dr. Altay SUROY
Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı
‘‘Kosova'da Yargı Bağımsızlığının Yasal Standartları’’
Kahve Molası
10.30- 11.30
7. OTURUM
11.30- 13.00
Oturum Başkanı:Prof. Dr. Adalat HASANOV
Azerbaycan Adli Tıp Kurumu
Konuşmacılar
(E.) J. Alb. Dr. Ercan SEYHAN
‘‘Patlamanın Etkileri’’
Dr. Furkan HAMİT,TRT, Oğuzhan UYSAL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
‘‘Pakistan 'da Adli Bilimler’’
Bio. Fezile ÖZDEMİR
KKTC
‘‘KKTC' de Adli Bilimlere Genel Bakış’’
Öğle Arası
13.00- 14.00
8.OTURUM
14.00- 14.30
Oturum Başkanı:Doç. Dr. Fatih YAĞMUR
Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı
Konuşmacılar
1
1
Prof.Dr. Adalat HASANOV , Yrd.Doç.Dr. Jamal MUSAYEV ,
2
2
1
Dr. Hikmat ZEYNALOV , Dr. İdris PAŞAYEV , Dr. Ramil VELİYEV ,
3
Prof.Dr.Hüseyn GABULOV
1Patoloji Anabilim Dalı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan
2Adli Tıp ve Patoloji Kurumu, Bakü, Azerbaycan
3Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan
‘‘Yenidoğan dışı pediatrik medikal otopsi olgularımız’’
Azerbaycan'da medikal otopsi yapan tek merkezin 15 yıllık deneyimi
Ar. Gör. Nükhet BİLGEN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Adli Veteriner Hekimlikte DNA İncelemeleri
Jeo. Yük. Müh. Murat MERT (PhD)
Adli Tıp Kurumu Ankara grup Başkanlığı
Post mortemToksikolojik İncelemelerde Toprağın Rolü
Kahve Molası
14.30- 15.30
9. OTURUM
15.30- 16.00
Oturum Başkanı: Prof.Dr.Gürol CANTÜRK
Ankara.Üniversitesi TıpFakültesi Adli Tıp AD Başkanı
Konuşmacılar
1
2
3
1
1
Stefan Panaiotov , P. Petkov , A. Naumova , V. Levterova , Nadia Brankova ,
V. Karamfilov2, Y. Dener4, A. Turna4, H. Hanci5, T. Kantardjiev1:
1.National Center forInfectiousandParasiticDiseases, Sofya/ Bulgaristan
2. LKB- Sofya/ Bulgaristan
3.Customs Central Laboratory, Sofya/ Bulgaristan
4. TurkishMedicineandMedicalDevicesAgency, Ankara/ TÜRKİYE
5.Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara/ TÜRKİYE
‘‘Gradient Polimeraz Zincir ReaksiyonTekniği ile İşlenmiş Kanatlı
Et Ürünlerinin Doğrulanması’’
Doç. Dr. Serdar Kenan KÖSE
Ankara Üniversitesi Biyoistatistik
‘‘Yaşam ve Olasılık’’
Jand. Albay Mustafa MERCAN
Jandarma Kriminal Daire Bşk
‘‘Adli Bilimlerde Jandarma Kriminal Sistemi’’
Kahve Molası
16.00- 17.15
10. OTURUM
17.15- 17.30
Oturum Başkanı: Doç.Dr. Niyazi MERİÇ
Ankara ÜniversitesiNükIeer Bilimler Enstitüsü Müdürü
Konuşmacılar
Toni VELKOVSKİ
Üsküp Olay Yeri İnceleme Birimi, Makedonya
‘‘Seri Katiller’’
Slobadan OKLEVSKİ
Kriminal Laboratuvar Daire Başkanı, Makedonya Poroskopi
‘‘Nitel ve Nicel Yönleriyle Görünmeyen Parmakizi Gözeneklerinin
Analizi ve Kimliklendirmede Faydaları’’
Ahmet Haşim ALAGÜNEY
EGM Kriminal Dairesi
‘‘Güvenlik Kamera Sistemlerinden Elde Edilen Kayıtların Delil Kıymeti’’
Ferhat AKBURAK
Sakarya
‘‘Sokak Çocuklarını Sporla Topluma Kazandırma’’
Kahve Molası
SÖZEL BİLDİRİLER
S1- Veri Koruma Hukukunda Güncel Gelişmeler
Doç.Dr. Eşref KÜÇÜK
TOBB ETU Hukuk Fak. Dekan Yardımcısı
S2- Türkiye'de İlaç, Aşı ve Kozmetiklerde Kalite Kontrol Analizleri
Yücel DENER
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Daire Başkanı
S3- Sağlık Hukukunda Uzlaşma
Prof. Dr. Ahmet Nezih KÖK
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp A.D Başkanı
S4- Suç ve Kişilik İlişkisi
Prof. Dr. Yıldırım Beyatlı DOĞAN
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Adli Psikoloji A.D Başkanı
S5- Hukuka Aykırı Elde Edilen Dijital Deliller
Prof. Dr. Vahit BIÇAK
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü
S6- Vergi Suçlarında Masumiyet Karinesi
Yrd. Doç. Dr. Eda ÖZDİLER KÜÇÜK
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
S7- Kemik Buluntularının İncelenmesinde Antropologların Rolü
Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
S8- F2K'da Güncel Gelişmeler
Emn. Md. Cem Mehmet ÇETİN
EGM Kriminal Daire Başkan Yardımcısı
S9- Soma Faciasında Olay Yeri İnceleme
Emn. Md. İlker AYBAR
Manisa Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
S10- Adli Kimya ve Metabolizma
Prof. Dr. Aslıhan AVCI
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı
S11- Post-Mortem Biyokimya
Doç. Dr. Mehmet TOSUN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya A.D
S12- Evcil Hayvanların Adli Bilimlerde kullanımı
Bio. Sabire ÖNEL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü:
S13- Nükleer Adli Bilimler
Dr. George S. POLYMERİS
Doç.Dr.Niyazi MERİÇ
Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü
S14- Aile Bireylerinin İmza Benzerliklerinin Araştırılması
Ferhat ERTUĞRUL
Kriminal Polis Laboratuvarı Belge İnceleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı
Yrd. Doç. Dr. Yasin ATAÇ
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi
S15- Adli Hemşirelik
Hem. Melek ÇELİK
Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
S16- Türkiye'nin Türk Dünyası Stratejisi
Sabir ASKEROĞLU
S17- Çocuklarda Yürüme Bozuklukları
Op. Dr. Hüseyin BEKİR
Ortopedi Uzmanı Serbest Hekim Yunanistan
S18- Kosova'da Yargı Bağımsızlığının Yasal Standartları
Dr. Altay SUROY
Kosova Anayasa Mahkemesi Yargıcı
S19- Patlamanın Etkileri
(E.) J. Alb. Dr. Ercan SEYHAN
S20- Pakistan 'da Adli Bilimler
Dr. Furkan HAMİT
TRT
Oğuzhan UYSAL
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü:
S21- KKTC' de Adli Bilimlere Genel Bakış
Bio. Fezile ÖZDEMİR
KKTC
S22- Yenidoğan dışı pediatrik medikal otopsi olgularımız
Azerbaycan'da medikal otopsi yapan tek merkezin 15 yıllık deneyimi.
1Patoloji Anabilim Dalı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan
2Adli Tıp ve Patoloji Kurumu, Bakü, Azerbaycan
3Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı, Azerbaycan Tıp Üniversitesi, Bakü, Azerbaycan
Prof.Dr. Adalat HASANOV1, Yrd.Doç.Dr. Jamal MUSAYEV1, Dr. Hikmat ZEYNALOV2,
Dr. İdris PAŞAYEV2, Dr. Ramil VELİYEV1, Prof.Dr. Hüseyn GABULOV3:
S23- Adli Veteriner Hekimlikte DNA İncelemeleri
Ar. Gör. Nükhet BİLGEN
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
S24- Post mortem Toksikolojik İncelemelerde Toprağın Rolü
Jeo. Yük. Müh. Murat MERT (PhD)
Adli Tıp Kurumu Ankara grup Başkanlığı
S25- GradientPolimerazZincir ReaksiyonTekniğiileİşlenmişKanatlıEtÜrünlerininDoğrulanması
1.National Center for Infectious and Parasitic Diseases, Sofya/ Bulgaristan
2. LKB- Sofya/ Bulgaristan
3.Customs Central Laboratory, Sofya/ Bulgaristan
4. Turkish Medicine and Medical Devices Agency, Ankara/ TÜRKİYE
5.Ankara University, Faculty of Medicine, Ankara/ TÜRKİYE
1
2
3
1
1
2
Stefan Panaiotov , P. Petkov , A. Naumova , V. Levterova , Nadia Brankova , V. Karamfilov ,
4
4
5
1
Y. Dener , A. Turna , H. Hanci , T. Kantardjiev
S26- Yaşam ve Olasılık
Doç. Dr. Serdar Kenan KÖSE
Ankara Üniversitesi Biyoistatistik:
S27- Adli Bilimlerde Jandarma Kriminal Sistemi
Jand. Albay Mustafa MERCAN
Jandarma Kriminal Daire Bşk
S28- Seri Katiller
Toni VELKOVSKİ
Üsküp Olay Yeri İnceleme Birimi, Makedonya
S29- Poroskopi Nitel ve Nicel Yönleriyle Görünmeyen Parmakizi Gözeneklerinin Analizi ve Kimliklendirmede Faydaları
Slobadan OKLEVSKİ
Kriminal Laboratuvar Daire Başkanı, Makedonya
S30- Güvenlik Kamera Sistemlerinden Elde Edilen Kayıtların Delil Kıymeti
Ahmet Haşim ALAGÜNEY
EGM Kriminal Dairesi
S31- Sokak Çocuklarını Sporla Topluma Kazandırma
Ferhat AKBURAK
Sakarya
POSTERLER
P1. Yrd. Doç. Dr. Yasin ATAÇ
Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Öğretim Üyesi
” Sahte Düzenlenen GSM Aboneliklerinin İncelenmesi ”
P2. Yasin Hasan Balcıoğlu, Filiz Ekim Çevik
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
” İngiliz Hukuk Sisteminde Tıpta İhmal ve Bakım Standartları Uygulamaları:
BOLAM VE BOLITHO Testleri ”
P3. Bio. Sinem ÖZCAN, Adli Bio. Uzm. Ayşe KARAKUŞ
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
” Ani Ölüm Uyuşturucusu: Bonzai ve Kannabinoid Reseptör Aktivitesi ”
P4. Prof. Dr. Adalat HASANOV, Yrd. Doç. Dr. Jamal MUSAYEV, Dr. İdris PAŞAYEV,
Dr. Hikmat ZEYNALOV, Doç. Dr. Rahima GABULOVA, Dr. Ramil VELİYEV
” Kardiyak Kökenli Ölüm Olgularında Klinik-Patolojik Korelasyon ”
P5. Dr. Gürcan PARACIKLI
” Adli Epidemiyoloji ”
P6. Dr. Aylin YALÇIN SARIBEY
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı
” Ardışık Seri Numaralı Makineli Tabancalara Ait Kovanlarda Sınıf ve Bireysel
Karakteristiklerin Karşılaştırılması ”
P7. Güven Seçkin KIRCI, Hasan OKUMUŞ, Erdal ÖZER, İsmail BİRİNCİOĞLU
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
” Bayburt İlinde Ölümle Sonuçlanan İntihar Olgularının Değerlendirilmesi ”
P8. Dr.Bayram YÜKSEL, Arzu EROĞLU, Emin TURHAL, Murat ÇAVUŞ,
Dr.Taner BORA
Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı, Emniyet Genel Müdürlüğü
” Sentetik Kannabinoidlerin Bitkisel Materyallerden Analizi ”
P9. Arş.Gör.Dr.Ramazan İLHAN, Arş.Gör.Dr.Adem ARTAR, Yrd.Doç.Dr.Celal
BÜTÜN, Prof.Dr.Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
” Bütan Gazı İnhalasyonu Sonucu Ölüm :İki Olgu Sunumu ”
P10. Ersin KARAPAZARLIOĞLU, Erol BAYHAN, Selime ÖLMEZ BAYHAN
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi,
Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
” Şırnak İlinde Koyun Karkasları Üzerine Gelen Calliphoridae Faunasının ve
Mevsimsel Dağılımının Belirlenmesi ”
P11. Uzm.Dr.Hülya GÜLER, Yard.Doç.Dr.Ahsen KAYA, Araş.Gör.Orhan
MERAL,Araş.Gör.Nihal ERDOĞAN, Prof.Dr.Süheyla ERTÜRK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
” Nüfus Kaydına Çocuk Yaş Grubunda Olguların Yaş Tayini Raporu İstem
Nedenlerinin İrdelenmesi : 6,5 Yıllık Deneyim ”
P12. Biomüh. Emine Firdevs YILDIRIM, Bio. Merve İYRAS, Bio. Merve PARLAKGÖRÜR
Ankara Üniversitesi, Adli Bilimler Enstitüsü
” Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara Adli Bilimler Açışından Bakış ”
P13. Doğuş Özdemir KARA, Ahmet ŞAHPAZ, Sultan PEHLİVAN, Dilhan TÜRKKAN,
Hanife ALKURT ALKAN, İbrahim ACUNGİL
Adli Tıp Kurumu, Ankara grup Başkanlığı, Morg İhtisas Dairesi
Ankara Üniversitesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
” GM1 GANGLİOSİDOSİS: Olgu Sunumu ”
P14. Arzu EROĞLU, Dr. Bayram YÜKSEL, Prof. Dr. B. İmge ERGÜDER,
Yrd. Doç. Dr.Aydın RÜSTEMOĞLU, Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI, Dr. Levent ZORBEK
Emniyet Genel Müdürlüğü Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
” INVESTIGATOR ARGUS X-12 KİTİ İLE DNA ANALİZİ ”
P15. Ahsen KAYA, Beytullah KARADAYI, Sinan UYGUN, Şükriye KARADAYI, Hüseyin AFŞİN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,
Halk Sağlığı Kurumu,
Adli Tıp Kurumu
” Acil Servislerde Isırık İzlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi ”
P16. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
” Lazer İndüklenmiş Plazma Spektroskopi (LIBS) Tekniğinin Adli Belge
İncelemelerinde Kullanımı ”
P17. Bio. Fezile ÖZDEMİR, Doç. Dr. Zeliha KAYAALTI
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Adli Olaylarda Alkol Düzeyini Etkileyen Faktörler ve Alkol Düzeyi Biyogöstergeleri'
P18. Hasan OKUMUŞ, Güven Seçkin KIRCI, Serkan ÇAĞLAYAN, İsmail BİRİNCİOĞLU, Erdal ÖZER
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
” Bayburt İlinde 2008 – 2013 Yılları Arasında Güvenlik Birimine Başvuran Çocuk Olgularının Değerlendirilmesi ”
P19. Savas KÜCÜK, Esra BALCIOĞLU, Pinar TARGAN, Prof. Dr. Gürol CANTÜRK, Doc.Dr.Zeliha KAYAALTI
Trafik Ihtisas Dairesi Adli Tip Kurumu,
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitusu,
British Transport Police Scientific Support Unit London UK
” Trafik Kazalarında Alkol-Tıbbi İlaç ve Uyuşturucu Maddelerin Kullanımı ”
P20. Doç. Dr. İsmail ÇAKIR PhD, Ömer KARATAŞ, MSc
İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü
” Adli Belge İncelemelerinde Tel Zımba İncelemelerinin Önemi ”
P21. Yrd.Doç.Dr.Celal BÜTÜN, Prof.Dr.Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Arş.Gör.Dr.Sema
YAMAN, Arş.Gör.Dr.Adem ARTAR, Arş.Gör.Dr.Oğuzhan ÖĞÜT
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Sivas
” İş Kazasına Bağlı Ölüm : İki Olgu Sunumu ”
P22. Ebe İnci Yağmur TEZBASAN
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Adli Bilimler İçerisinde Gelişmekte Olan Spesifik Bir Alan ” Adli Ebelik ”
P23. Ersin KARAPAZARLIOĞLU, Sebahat SULLIVAN
Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi
19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
” Karkasların Çürüme Sürecinde Güvelerin Rolü ”
P24. Vecdet ÖZ, Şükriye KARADAYI, Hüseyin ÇAKAN, Beytullah KARADAYI,
Ahsen KAYA , Ahmet ALGAN
Adli Tıp Enstitüsü,
İstanbul Üniversitesi, Halk Sağlığı Müdürlüğü, Adli Tıp Anabilim Dalı,
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı,
Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi
” Biyoterörizm Kapsamında Ebola Virüsü ”
P25. MSc. Murat DURDU, Doç.Dr. Nergis CANTÜRK, MSc. Mustafa MERCAN
Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü
”Piroteknik Ürünlerden Havai Fişeklerin Potansiyel Risklerine İlişkin Bir Araştırma”
P26. Orhan MERAL, Nihal ERDOĞAN, Hülya GÜLER, Ahsen KAYA, Aytaç KOÇAK
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı
” Posttravmatik Yağ Embolisi ve Adli Tıbbi Değerlendirilmesi :Olgu Sunumu”
P27. Uz.Dr.Muharrem ÇELİK, Yrd.Doç.Dr.Celal BÜTÜN, Prof.Dr.Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ,
Prof.Dr.Cesur GÜMÜŞ, Prof.Dr.İbrahim ÖZTOPRAK
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Ordu Adli Tıp Şube Müdürlüğü
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
”Virtopsinin Otopsiye Üstünlüğünü Ortaya Koyan Olguların Sunumu”
P28. Zerrin ERKOL, Fatmagül ASLAN, Hayri ERKOL, Serdar TİMUR
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi, Antalya
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
” Alın Bölgesinde Kesici-Ezici Alet Yaralanması Şeklinde Atipik Yaralanmaya Neden
Olan Trafik Kazası : Olgu Sunumu ”
P29. Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Serdar TİMUR, Ethem Taner GÖKSU
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
”Televizyon Düşmesine Bağlı Çocukluk Çağı Yaralanmaları :Olgu Sunumu”
P30. Fatmagül ASLAN, Zerrin ERKOL, Serdar TİMUR, Bora BÜKEN
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adli Tıp Birimi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
”Mağdurun Yaşamını Tehlikeye Sokmayan Boğazlama Olgusuna
Adli Tıbbi Yaklaşım”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
16 643 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content