close

Enter

Log in using OpenID

Komisyon Raporu İçin buraya tıklayınız.

embedDownload
Pipe and Radiator
ȋÇȋNDEKȋLER INDEX
4
ULTRA BORU ULTRA PIPE
6
7
8
SIHHȋ TESȋSAT BORULARI SANITARY PIPES
PPRC Borular PPRC Pipes
Alüminyum Folyolu PPRC Borular PPRC Aluminium Foiled Pipes
PPRC Kompozit Borular PP-R Composite Pipes
10
11
12
13
14
15
16
17
19
21
22
23
24
SIHHȋ TESȋSAT BORU EK PARÇALARI
SANITARY PIPES FITTINGS
Dirsek PPRC 90º Elbow 90º PPRC
T Parça PPRC T PPRC
ManŖon PPRC Coupling PPRC
Redüksiyon PPRC Reducer PPRC
Šnegal TE PPRC Inegal T PPRC
Kapama BaŖlÛ PPRC Stopend PPRC
Köprü (kavis) PPRC Bridge With Coupling PPRC
Kavisli C PPRC Short C Bridge With Coupling PPRC
Çekvalf PPRC Check Valve
Šç DiŖli Nipel PPRC Female Nipple PPRC
DŖ DiŖli Nipel PPRC Male Nipple PPRC
Oynar BaŖl Ak Šç DiŖli Rekor PPRC Transition Union Female PPRC
Oynar BaŖl Ak DŖ DiŖli Rekor PPRC Transition Union Male PPRC
DŖ DiŖli 90 Dirsek PPRC Male Elbow 90 PPRC
Šç DiŖli 90 Dirsek PPRC Female Elbow 90 PPRC
Šç DiŖli T PPRC Female T PPRC
DŖ DiŖli T PPRC Male T PPRC
Batarya BaÛlants PPRC Tap Connection PPRC
Kelebek BaŖl Vana PPRC Start Buttery Valve PPRC
Krom Lüx Vana PPRC Chrome Plated Long Valve
Krom Lüx Gizli Vana PPRC Chrome Plated Hidden Valve PPRC
Küresel Vana PPRC Ball Valve PPRC
Plastik KöŖe Radyatör Vanas PPRC Plastic Radiator Ball Valve
Plastik Düz Radyatör Vanas PPRC Plastic Straight Radiator Valve
Oynar BaŖl Nipel PPRC Nipple with Loose Nut PPRC
Oynar BaŖl Dirsek PPRC Elbow with Loose Nut PPRC
Tekli Kelepçe PPRC Single Clamps PPRC
Çiftli Kelepçe PPRC Double Clamps PPRC
Kör Tapa PPRC Stop End Threaded PPRC
Süzgeç PPRC Filter PPRC
Škili Batarya BaÛlant PPRC Double Tap Connection PPRC
Ayarlanabilir Batarya PPRC Adjustable Tap Connection PPRC
Taharet Bataryas PPRC Bidet Tap Connection PPRC
25
EXTRA KOMBȋ BA͏LANTI SETȋ EXTRA GAS BOILER INSTALLATION SET
Extra Kombi BaÛlant Seti Nipelli Extra Gas Boiler Installation Set with Nipple
Extra Kombi BaÛlant Seti Dirsek Extra Gas Boiler Installation Set with Elbow
Kombi BaÛlant Seti Nipelli Gas Boiler Installation Set with Nipple
Kombi BaÛlant Seti Dirsekli Gas Boiler Installation Set with Elbow
Kaynak Makinas (büyük boy) Welding Machine (Big Size)
Kaynak Makinas Welding Machine
Boru Makas Pipe Scissor
Kaynak Paftas Welding Apparatus
35
36
37
BȋNA ȋÇȋ ISITMA SȋSTEMLERȋ INDOOR HEATING SYSTEMS
AL-PEX, PEX BORULAR ve EK PARÇALARI AL-PEX, PEX PIPES AND FITTINGS
Bina ȋçi Istma Sistemleri AL-PEX Indoor Heating Systems AL-PEX
PEX-ALPEX Boru PEX-ALPEX Pipe
AL-PEX Dirsek 90 AL-PEX Elbow 90
AL-PEX T AL-PEX T
AL-PEX Šnegal T AL-PEX Inegal T
AL-PEX Boru Ek Parçalar AL-PEX Pipe Fittings
AL-PEX Redüksiyon T AL-PEX Reducer T
AL-PEX Redüksiyon AL-PEX Reducer
AL-PEX ManŖon AL-PEX Coupling
AL-PEX Šç DiŖli Nipel AL-PEX Female Nipple
AL-PEX DŖ DiŖli Nipel AL-PEX Male Nipple
AL-PEX Šç DiŖli T AL-PEX Female T
AL-PEX DŖ DiŖli T AL-PEX Male T
AL-PEX Šç DiŖli Dirsek AL-PEX Female Elbow
AL-PEX DŖ DiŖli Dirsek AL-PEX Male Elbow
AL-PEX Körtapa AL-PEX Stopend
26
27
29
30
31
32
33
34
38
39
40
45
46
47
48
49
50
51
52
Bina ȋçi Istma Sistemleri PEX Indoor Heating Systems PEX
PPRC Yerden Istma Borusu PPRC Floor Heating Pipe
PEX-B Boru PEX-B Pipe
PIPE IN PIPE (PEX-B Kl Boru) PEX-B Spiral (pipe in pipe)
PEX-B Oksijen Bariyerli Boru PEX-B Oxygen Barrier Pipe
PIPE IN PIPE (PEX-B Oksijen Bariyerli Kl Boru) PEX-B Oxygen Barrier Spiral Coated Pipe (pipe in pipe)
Spiral Boru Spiral Pipe
Kollektör Collector
Kollektör Kelepçesi Collector Clamp
Kollektör Dolab Collector Cabin
Kollektör Dolab Lüks Collector Cabin Lux
PEX Boru Ek Parçalar PEX Pipe Fittings PEX Pipe Fittings
KöŖe Radyatör Vanas Corner Radiator Valve
PEX KöŖe Radyatör Vanas PEX Corner Radiator Valve
Mini Rekor Mini Compression Coupling
Uzatma ÇubuÛu BaÛlant Rekoru Extended Pipe Connection Compression Coupling
Rekorlu Nipel Coupling With Nipple
KöŖe Radyatör Rekoru Corner Radiator Coupling
Alttan GiriŖ-ÇkŖ Vanas Inlet-Outlet Valve
Krom Kapl Pirinç Uzatma Borusu Chrome Plated Brass Extension Pipe
KöŖe Düzeltici Corner Corrective
Klipsli Lama Cutting Edge With Clip
Boru Tutucu Pipe Holder
Yere Tespit Dübeli Wall Plug For Floor
ATIK SU BORU ve EK PARÇALARI WASTE WATER PIPES AND FITTINGS
PVC Atk Su Borular PVC Waste Water Pipes
PVC Atk Su Borusu Tip 1 (3,2 mm) PVC Waste Water Pipes Type 1 (3,2 mm)
PVC Atk Su Borusu Tip 2 (2,2 mm) PVC Waste Water Pipes Type 2 (2,2 mm)
PVC Atk Su Boru Ek Parçalar PVC Waste Water Pipe Fittings
PVC Atk Su Dirsek U PVC Elbow
PVC Atk Su Çatal U PVC Branch
PVC Atk Su Çift Çatal U PVC Double Branch
PVC Redüksiyon U PVC Reducer
PVC Kayar ManŖon U PVC Sliding Coupling
PVC Komple S U PVC Complete S
PVC Temizleme T U PVC Cleaning T
PVC Muf Tapas U PVC Plugins
PVC Kapakl Kelepçe U PVC Clamp With Cover
PVC Atk Su Somonlu Kelepçe Waste Water Pipe Clamp With Nut
PVC Atk Su Trifonlu Kelepçe Waste Water Pipe Clamp
PVC Atk Su Boru Contas Waste Water Gasket
PVC Çat Olu͐u ve Ek Parçalar PVC Roof Drain Pipe & Fittings
PP Atk Su Borular PP Waste Water Pipe
PP Atk Su Dirsek PP Elbow
PP Atk Su Çatal PP Branch
PP Atk Su Çift Çatal PP Double Branch
PP Redüksiyon PP Reducer
PP Kayar ManŖon PP Sliding Coupling
PP Komple S PP Complete S
PP Temizleme T PP Cleaning T
PP Muf Tapas PP Plugins
SILENZIO SILENZIO
SESSȋZ ATIK SU BORU ve EK PARÇALARI SILENT WASTE WATER PIPES & FITTINGS
Sessiz 3 Katl Atk Su Borular Silent Three Layered Waste Water Pipes
Silenzio Atk Su Dirsek Silenzio Elbow
Silenzio Atk Su Çatal Silenzio Branch
Silenzio Atk Su Çift Çatal Silenzio Double Branch
Silenzio Redüksiyon Silenzio Reducer
Silenzio Kayar ManŖon Silenzio Sliding Coupling
Silenzio Komple S Silenzio Complete S
Silenzio Temizleme T Silenzio Cleaning T
Silenzio Muf Tapas Silenzio Plugins
PANEL RADYATÖR VE HAVLUPANELLER STEEL PANEL RADIATOR & TOWEL WARMERS
TŠP 11-TŠP 21 Panel Radyatör TȉP 11-TȉP 21 Panel Radiator
TŠP 22-TŠP 33 Panel Radyatör TȉP 22-TȉP 33 Panel Radiator
Havlupaneller Towel Warmers
PPR BORU KAYNAK TALǦMATI
PP-R PIPES WELDING INSTRUCTIONS
Kaynak makinesi üzerindeki
termostat vastas ile 260ºC’ye
ayarlanr. Makinenin 260ºC’de
olduȘundan stc lambasnn
sönmesi ile emin olunur.
1
Kaynak paftalarnn ve kaynak
edilecek ek parça ve borularn kaynak
yüzeylerinin temiz olup olmadȘ
kontrol edilir.
2
Be sur e welding tools,
pipe and tting are clean.
Set welding machine to 260ºC
by thermotic control system.
Be sur e welding machine
warmed up to 260ºC and
heating light is off.
Boru özel makas vastas ile
eksenine dik olacak ȴekilde
kesilir.
3
Boru ve ek parças ayn düzlemde
olmas ȴartyla kaynak paftasna
doȘru itilir ve tabloda gösterilen
süre kadar beklenip boru ve
ek parçasnn doȘru
scaklȘa ulaȴmas saȘlanr.
4
Cut the pipe perpendicular
to it’s axis with pipe scissor.
Push the pipe and the
ttings synchronically
and perpendicular
to the welding tool and
wait until the DVS guideline.
Kaynak edilecek boru ve ek parças hiç bekletmeden ayn eksende, kesinlikle bir aç oluȴmayacak
ȴekilde ek parça içerisinde bulunan stoplaycya gelene kadar itilir. Bu iȴlem srasnda boru veya
ek parças kesinlikle döndürülmemeli soùuma periyodunda da kesinlikle hareket ettirilmemelidir.
5
Pull the pipe and the tting out of the welding tool and push them towards each other until the stopper
which is located in the tting.
Not.
1- Sanica boru sadece yukardaki ȴartlara uyularak kaynak yapldùnda
szdrmazlù garanti eder.
Sanica pipe product guarantee is valid only if the installation is performed
according to above mentioned guidelines.
2- Oxygen ekstra kombi borusu sadece Sanica ek parçalar ile birlikte kullanlmaldr,
aksi takdirde szdrmazlk ve boru ömrü garanti edilmez.
Sanica pipe guarantee an oxygen extra protect combi pipe system only if it is
installed using original Sanica ttings.
KAYNAK PARAMETRELER WELDING PARAMETERS
DIǸ ÇAP (mm)
OUTER DIAMETER (mm)
ISITMA ZAMANI (sn)
HEATING TIME (sn)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
5
5
7
8
12
18
24
30
KAYNAMA SÜRESǦ (sn)
WELDING TIME (sec.)
SOøUTMA ZAMANI (dakika)
COOLING PERIOD (min.)
4
2
DVS 2207
DVS 2207
Manuel Kaynak
Makinas
6
4
8
6
10
8
Manual welding
machine
Kaynak Makinas
Welding Machine
Boruda devrim... Revolution in pipes..
AL-PEX Borunun esnekliȘi ve
PPRC Borunun kaynak edilebilme özelliȘi bir arada
Flexibility of Al-Pex Pipes combines with the welding
feature of PP-R Pipes
Ultra Boru Ultra Pipe
ULTRA BORU ULTRA PIPE
ULTRA BORU ULTRA PIPE
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat
Price
(mt)
502-1301620
502-1302020
502-1302525
502-1303230
16x2
20x2
25x2.5
32x3
200
100
100
50
70x25
70x20
75x25
75x30
20.30
13.60
10.65
15.55
3.33
3.91
5.51
9.45
ULTRA BORU AǞIZ DÜZELTME APARATI (Ultra)
ULTRA PIPE INLET STRAIGHTENING TOOL
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat
Price
(pcs)
702-0150550
16-20-26
-
-
-
58.91
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat
Price
(mt)
702-015431
702-015441
702-015451
16
20
25
-
-
-
59.06
60.61
63.00
ǦÇ YAY INNERSPRING
4
BORU PIPE
Boru Pipe
SIHHǦ TESǦSAT BORULARI
SANITARY PIPES
SIHHǦ TESǦSAT BORULARI SANITARY PIPES
PPRC BORULAR PPRC PIPES
BORULAR PIPES / PPRC PN 16
KOD Code
Beyaz
Beyaz
White
502-600200
502-600202
502-600204
502-600206
502-600208
502-600210
502-600212
Yeȴil
Ye΅il
Green
700200
700202
700204
700206
700208
700210
700212
GriGri
Grey
800200
800202
800204
800206
800208
800210
800212
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
40x3.7
50x4.6
63x5.8
75x6.8
90x8.2
110x10
125x11.4
40
20
16
12
8
4
4
11x21x400
15.5x10.5x400
25x7x400
8x22x400
9.5x18x400
11.5x11.5x400
12.5x12.5x400
21.86
17.20
21.56
23.03
22.03
16.59
21.27
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
100
80
60
40
20
16
12
8
4
4
7x18.5x400
8x18x400
10x19x400
11x21x400
15.5x10.5x400
25x7x400
8x22x400
9.5x18x400
11.5x11.5x400
12.5x12.5x400
14.00
17.42
21.00
21.86
17.20
21.56
23.03
22.03
16.59
21.27
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
100
80
60
40
20
16
12
8
4
4
7x18.5x400
8x18x400
10x19x400
11x21x400
15.5x10.5x400
25x7x400
8x22x400
9.5x18x400
11.5x11.5x400
12.5x12.5x400
16.30
20.14
24.78
25.66
20.28
25.36
26.94
25.88
19.38
24.94
Fiyat
Price
(mt)
7.58
11.62
18.44
26.15
39.90
64.41
80.03
Not: ȉstenirse siyah U.V. katkl olarak üretilebilir.
Note: Available with black U.V. additive upon request.
BORULAR PIPES / PPRC PN 20
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
502-600250
502-600252
502-600254
502-600256
502-600258
502-600260
502-600262
502-600264
502-600266
502-600268
700250
700252
700254
700256
700258
700260
700262
700264
700266
700268
800250
800252
800254
800256
800258
800260
800262
800264
800266
800268
20x2.8
25x3.5
32x4.4
40x5.5
50x6.9
63x8.6
75x10.3
90x12.3
110x15.1
125x17.1
KOD Code
Fiyat
Price
(mt)
1.97
3.54
6.14
9.77
15.37
24.65
35.42
55.46
84.20
108.26
Not: ȉstenirse siyah U.V. katkl olarak üretilebilir.
Note: Available with black U.V. additive upon request.
BORULAR PIPES / PPRC PN 25
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
502-600300
502-600302
502-600304
502-600306
502-600308
502-600310
502-600312
502-600314
502-600316
502-600318
700300
700302
700304
700306
700308
700310
700312
700314
700316
700318
800300
800302
800304
800306
800308
800310
800312
800314
800316
800318
20x3.4
25x4.2
32x5.4
40x6.7
50x8.3
63x10.5
75x12.5
90x15
110x18.3
125x20.8
KOD Code
Fiyat
Price
(mt)
2.05
3.65
6.68
10.52
16.71
27.66
39.22
66.74
102.21
129.34
Not: ȉstenirse siyah U.V. katkl olarak üretilebilir.
Note: Available with black U.V. additive upon request.
6
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT BORULARI SANITARY PIPES
ALÜMǦNYUM FOLYOLU PPRC BORULAR ALUMUNIUM FOILED PIPES
KOMBǦ BORUSU PPRC (Ortadan Alüminyum Folyolu) PPRC COMBI PIPE (Aluminium Foil Located in the Middle)
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
502-630100
502-630102
502-630104
502-630106
502-630108
502-630110
730100
730102
730104
730106
730108
730110
830100
830102
830104
830106
830108
830110
20x3.4
25x4.2
32x5.4
40x6.7
50x8.3
63x10.5
KOD Code
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat
Price
(mt)
100
80
60
40
20
16
7x18.5x400
8x18x400
10x19x400
11x21x400
15.5x10.5x400
25x7x400
17.70
21.50
25.98
26.62
20.54
25.93
3.94
5.55
9.49
15.40
22.47
36.81
7
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT BORULARI SANITARY PIPES
CAM ELYAF TAKVǦYELǦ BORULAR
CAM ELYAFLI PPRC BORULAR PN 20 (Kompozit Borular)
GLASS FIBER REINFORCED PIPE PN 20 (Composite Pipes)
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
502-600400
502-600402
502-600404
502-600406
502-600408
502-600410
502-600412
502-600414
502-600416
502-600418
700400
700402
700404
700406
700408
700410
700412
700414
700416
700418
800400
800402
800404
800406
800408
800410
800412
800414
800416
800418
20x2.8
25x3.5
32x4.4
40x5.5
50x6.9
63x8.6
75x10.3
90x12.3
110x15.1
125x17.1
KOD Code
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
100
80
60
40
20
16
12
8
4
4
7x18.5x400
8x18x400
10x19x400
11x21x400
15.5x10.5x400
25x7x400
8x22x400
9.5x18x400
11.5x11.5x400
12.5x12.5x400
16.00
19.98
24.12
25.10
19.72
24.75
26.41
25.27
19.02
24.40
Fiyat
Price
(mt)
3.30
4.60
8.52
12.18
18.34
31.45
43.89
71.41
115.05
174.94
CAM ELYAFLI PPRC BORULAR PN25 (Kompozit Borular)
GLASS FIBER REINFORCED PIPE PN 25 (Composite Pipes)
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Gri
Çap
R.
(mm)
502-600350
502-600352
502-600354
502-600356
502-600358
502-600360
502-600362
502-600364
502-600366
502-600368
700350
700352
700354
700356
700358
700360
700362
700364
700366
700368
800350
800352
800354
800356
800358
800360
800362
800364
800366
800368
20x3.4
25x4.2
32x5.4
40x6.7
50x8.3
63x10.5
75x12.5
90x15.0
110x18.3
125x20.8
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
100
80
60
40
20
16
12
8
4
4
7x18.5x400
8x18x400
10x19x400
11x21x400
15.5x10.5x400
25x7x400
8x22x400
9.5x18x400
11.5x11.5x400
12.5x12.5x400
18.30
22.38
27.48
29.46
22.90
29.10
30.91
29.69
22.32
28.72
8
Fiyat
Price
(mt)
3.59
5.06
9.27
13.88
22.21
35.18
53.07
85.11
138.24
204.15
BORU PIPE
Boru Pipe
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI
SANITARY PIPE FITTINGS
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
90º DǦRSEK PPRC ELBOW 90º
Beyaz
Beyaz White
Yeȴil
Ye΅il Green
Gri
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
700452
700454
700456
700458
700460
700462
700464
700466
700468
800452
800454
800456
800458
800460
800462
800464
800466
800468
20
25
32
40
50
63
75
90
110
400
250
150
80
50
25
12
8
5
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
6.295
6.230
7.023
7.527
7.480
7.793
5.530
6.788
6.842
KOD Code
502-600452
502-600454
502-600456
502-600458
502-600460
502-600462
702-600464
702-600466
702-600468
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
0.28
0.47
0.82
1.48
2.94
5.77
13.54
17.32
43.49
45º DǦRSEK PPRC ELBOW 45º
Beyaz
Beyaz White
Yeȴil
Ye΅il Green
Gri
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
700502
700504
700506
700508
700510
700512
700514
700516
700518
800502
800504
800506
800508
800510
800512
800514
800516
800518
20
25
32
40
50
63
75
90
110
500
300
200
100
50
25
16
9
5
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
6.855
5.955
7.055
7.155
4.930
6.805
6.848
5.517
5.480
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
KOD Code
502-600502
502-600504
502-600506
502-600508
502-600510
502-600512
702-600514
702-600516
702-600518
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
0.41
0.57
0.91
2.12
3.43
6.74
14.11
28.22
47.25
TE PARÇA PPRC TE
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Gri
Çap
R.
(mm)
502-600602
502-600604
502-600606
502-600608
502-600610
502-600612
702-600614
702-600616
702-600618
700602
700604
700606
700608
700610
700612
700614
700616
700618
800602
800604
800606
800608
800610
800612
800614
800616
800618
20
25
32
40
50
63
75
90
110
300
200
100
50
30
20
12
8
4
20x40x40
20X40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
6.255
6.455
6.105
6.155
5.775
7.675
6.950
8.380
6.483
0.42
0.57
1.30
1.96
3.63
9.56
15.94
36.44
55.79
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
7.905
6.255
6.480
6.480
6.930
6.895
7.456
6.400
8.420
0.24
0.32
0.63
1.03
1.91
3.36
8.19
14.17
19.53
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
MANǸON PPRC COUPLING
Beyaz
Beyaz White
Yeȴil
Ye΅il Green
Gri
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
700702
700704
700706
700708
700710
700712
700714
700716
700718
800702
800704
800706
800708
800710
800712
800714
800716
800718
20
25
32
40
50
63
75
90
110
750
400
250
125
75
40
32
20
12
KOD Code
502-600702
502-600704
502-600706
502-600708
502-600710
502-600712
702-600714
702-600716
702-600718
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
10
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
REDÜKSǦYON PPRC REDUCER
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
600
400
400
200
200
100
100
60
60
350
200
80
50
50
50
40
32
32
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
5.955
7.055
6.255
5.843
6.505
8.055
7.405
8.235
6.855
9.550
8.000
7.208
6.800
6.550
7.300
8.600
8.480
9.792
Gri
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
800800
800801
800802
800804
800806
800808
800810
800812
800814
800816
800818
800819
800820
800822
800824
800826
800828
25-20-20
25-25-20
25-20-25
32-20-32
32-25-32
40-32-40
40-25-40
40-20-40
50-20-50
50-25-50
50-32-50
50-40-50
63-20-63
63-25-63
63-32-63
63-40-63
63-50-63
200
200
250
120
120
70
70
70
25
30
30
25
20
20
20
20
20
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
7.505
6.800
6.855
6.555
5.955
6.455
6.035
5.400
7.100
8.090
6.425
6.550
8.640
8.360
8.160
8.000
7.700
0.66
0.88
0.77
1.23
1.28
3.02
2.61
2.40
7.63
8.19
8.44
8.57
12.85
12.98
13.10
13.23
13.29
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
750
500
400
200
100
50
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
6.480
5.605
8.055
7.755
8.005
7.005
0.25
0.38
0.63
1.67
1.77
3.40
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Gri
502-600752
502-600754
502-600756
502-600758
502-600760
502-600762
502-600764
502-600766
502-600768
702-600770
702-600772
702-600774
702-600776
702-600778
702-600780
702-600782
702-600784
702-600786
700752
700754
700756
700758
700760
700762
700764
700766
700768
700770
700772
700774
700776
700778
700780
700782
700784
700786
800752
800754
800756
800758
800760
800762
800764
800766
800768
800770
800772
800774
800776
800778
800780
800782
800784
800786
25-20
32-20
32-25
40-25
40-32
50-32
50-40
63-40
63-50
40-20
50-25
63-32
75-32
75-40
75-50
75-63
90-63
90-75
Beyaz
Yeȴil
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Çap
R.
(mm)
KOD Code
0.25
0.39
0.46
0.90
0.94
1.29
1.27
2.92
2.94
0.89
1.46
5.76
6.46
7.22
7.47
10.21
9.20
9.85
ǦNEGAL TE PPRC INEGAL TE
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
Beyaz White
Ye΅il Green
702-600800
702-600801
502-600802
502-600804
502-600806
502-600808
502-600810
702-600812
702-600814
702-600816
702-600818
702-600819
702-600820
702-600822
702-600824
702-600826
702-600828
700800
700801
700802
700804
700806
700808
700810
700812
700814
700816
700818
700819
700820
700822
700824
700826
700828
Gri Grey
KAPAMA BAǸLIǞI PPRC STOPEND
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Gri
Çap
R.
(mm)
502-600902
502-600904
502-600906
502-600908
502-600910
502-600912
700902
700904
700906
700908
700910
700912
800902
800904
800906
800908
800910
800912
20
25
32
40
50
63
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
11
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
KÖPRÜ (KAVȉS) PPRC BRIDGE (WITH COUPLING)
Beyaz
Beyaz White
KOD Code
Yeȴil
Ye΅il Green
Gri
Gri Grey
502-610102 710102 810102
502-610104 710104 810104
502-610106 710106 810106
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20
25
32
125
90
50
20x40x40
20x40x40
20x40x40
5.324
6.030
6.280
1.28
1.90
4.13
KAVǦSLǦ C PPRC SHORT C BRIDGE WITH COUPLING
Beyaz
Beyaz White
KOD Code
Yeȴil
Ye΅il Green
Gri
Gri Grey
702-610152 710152 810152
702-610154 710154 810154
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20
25
200
150
20x40x40
20x40x40
6.055
6.555
0.83
1.58
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20
25
100
100
20x40x40
20x40x40
10.882
11.048
6.68
7.39
ÇEKVALF PPRC CHECK VALVE
Beyaz
Beyaz White
KOD Code
Yeȴil
Ye΅il Green
Gri
Gri Grey
702-620940 720940 820940
702-620942 720942 820942
ǦÇ DǦǸLǦ NǦPEL PPRC FEMALE NIPPLE
KOD Code
Beyaz
502-610400
502-610401
502-610402
502-610403
502-610404
502-610405
Yeȴil
710400
710401
710402
710403
710404
710405
Gri
810400
810401
810402
810403
810404
810405
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2 ''
20 3/4''
25 3/4''
25 1/2''
32 1 ''
32 3/4''
200
200
200
200
100
100
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
8.555
9.455
11.225
11.005
8.305
7.155
2.37
3.31
3.38
2.65
7.95
7.59
9.375
10.695
11.685
11.470
12.970
20.96
25.55
36.69
75.11
107.76
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
ǦÇ DǦǸLǦ NǦPEL PPRC FEMALE NIPPLE (HEXAGON)
502-610406
502-610407
502-610408
702-610410
702-610412
710406
710407
710408
710410
710412
810406
810407
810408
810410
810412
40 1 1/4''
50 1 1/2''
63 2 '
75 2 1/2''
90x3''
40
40
20
12
12
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
12
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
DIǸ DǦǸLǦ NǦPEL PPRC MALE NIPPLE
Beyaz
Beyaz
White
Yeȴil
Ye΅il
Green
GriGri
Grey
Gri
Çap
R.
(mm)
502-610500
502-610501
502-610502
502-610503
502-610504
502-610505
710500
710501
710502
710503
710504
710505
810500
810501
810502
810503
810504
810505
20 1/2 ''
20 3/4''
25 3/4''
25 1/2''
32 1 ''
32 3/4''
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
200
200
200
200
100
100
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10.455
13.455
13.855
12.555
10.230
8.655
3.28
4.52
5.04
3.60
8.52
8.45
12.375
15.055
10.675
10.122
13.540
28.95
32.30
49.53
89.97
123.23
DIǸ DǦǸLǦ NǦPEL PPRC MALE NIPPLE (HEXAGON)
502-610506
502-610507
502-610508
702-610510
702-610512
710506
710507
710508
710510
710512
810506
810507
810508
810510
810512
40 1 1/4''
50 1 1/2''
63 2 '
75 2 1/2''
90 3''
40
40
20
12
12
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
OYNAR BAǸLI ǦÇ DǦǸLǦ REKOR PPRC TRANSITION UNION FEMALE
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
Beyaz
Beyaz
White
Yeȴil
Ye΅il
Green
502-610600
502-610602
502-610604
502-610606
502-610608
710600
710602
710604
710606
710608
Gri
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
810600
810602
810604
810606
810608
20 1/2 ''
25 3/4''
32 1 ''
40 1 1/4''
50 1 1/2''
200
150
100
50
25
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
13.955
14.655
12.925
12.430
8.849
6.53
8.97
11.70
18.80
29.07
GriGri
Grey
OYNAR BAǸLI DIǸ DǦǸLǦ REKOR PPRC TRANSITION UNION MALE
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
Beyaz White
Ye΅il Green
502-610700
502-610702
502-610704
502-610706
502-610708
710700
710702
710704
710706
710708
Gri
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
810700
810702
810704
810706
810708
20 1/2 ''
25 3/4''
32 1 ''
40 1 1/4''
50 1 1/2''
200
150
100
50
25
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
14.955
16.305
14.025
14.480
9.524
6.68
9.52
14.03
22.43
36.70
Gri Grey
DIǸ DǦǸLǦ 90º DǦRSEK PPRC MALE ELBOW
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Gri
Çap
R.
(mm)
502-620100
502-620101
502-620102
502-620103
502-620104
502-620105
720100
720101
720102
720103
720104
720105
820100
820101
820102
820103
820104
820105
20 1/2 ''
20 3/4''
25 3/4''
25 1/2''
32 1 ''
32 3/4''
Beyaz
KOD Code
Yeȴil
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
200
200
150
150
100
100
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
13.405
15.805
11.918
11.255
12.205
10.575
3.30
4.83
4.95
4.57
8.86
5.92
13
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
ǦÇ DǦǸLǦ 90º DǦRSEK PPRC FEMALE ELBOW 90º
Çap
R.
(mm)
KOD Code
Beyaz
White
Beyaz
502-620150
502-620151
502-620152
502-620153
502-620154
502-620155
Ye΅il
Green
Yeȴil
720150
720151
720152
720153
720154
720155
GriGri
Grey
820150
820151
820152
820153
820154
820155
20 1/2 ''
20 3/4''
25 3/4''
25 1/2''
32 1 ''
32 3/4''
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
200
200
150
150
100
100
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
11.455
13.055
10.080
9.655
10.155
9.355
2.48
3.74
3.73
3.70
7.84
5.57
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
200
200
160
160
80
80
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
10.655
11.455
10.775
10.615
8.495
8.327
2.65
3.74
3.93
3.17
7.40
6.05
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20 1/2 ''
20 3/4''
25 3/4''
25 1/2''
32 1 ''
32 3/4''
200
200
160
160
80
80
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
13.855
14.855
12.855
12.215
10.935
9.335
3.48
5.24
5.37
4.01
9.17
7.39
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
11.405
7.355
6.855
2.77
4.26
3.91
ǦÇ DǦǸLǦ T PPRC FEMALE T
Beyaz
Beyaz
White
Yeȴil
Ye΅il
Green
GriGri
Grey
Çap
R.
(mm)
502-620300
502-620301
502-620302
502-620303
502-620304
502-620305
720300
720301
720302
720303
720304
720305
820300
820301
820302
820303
820304
820305
20 1/2 ''
20 3/4''
25 3/4''
25 1/2''
32 1 ''
32 3/4''
KOD Code
DIǸ DǦǸLǦ T PPRC MALE T
KOD Code
Beyaz
Beyaz
White
502-620350
502-620351
502-620352
502-620353
502-620354
502-620355
Yeȴil
Ye΅il
Green
720350
720351
720352
720353
720354
720355
GriGri
Grey
820350
820351
820352
820353
820354
820355
BATARYA BAǞLANTISI PPRC TAPE CONNECTION
KOD Code
Beyaz
Yeȴil
Beyaz
White
Ye΅il
Green GriGri
Grey
502-620400 720400 820400
502-620402 720402 820402
502-620404 720404 820404
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
20 1/2 ''
25 3/4''
25 1/2''
200
100
100
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
20x40x40
20x40x40
20x40x40
14
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
KELEBEK BAǸLI VANA PPRC START BUTTERFLY VALVE
KOD Code
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
502-620500 720500 820500
502-620502 720502 820502
702-620504 720504 820504
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
20 1/2”
25 3/4”
32 1”
50
50
40
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20x40x40
20x40x40
20x40x40
7.905
9.643
11.440
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10.80
11.26
15.18
KROM LÜKS VANA PPRC CHROME PLATED LONG VALVE
KOD Code
Beyaz
White
Beyaz
Ye΅il
Green
Yeȴil
GriGri
Grey
502-620850 720850 820850
502-620852 720852 820852
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20
25
50
50
20x40x40
20x40x40
14.155
15.093
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
27.76
29.55
KROM LÜKS GǦZLǦ VANA PPRC CHROME PLATED HIDDEN VALVE
KOD Code
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
502-620840 720840 820840
502-620842 720842 820842
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20
25
50
50
20x40x40
20x40x40
10.655
11.743
22.24
24.09
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
100
75
50
20
20
15
5
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
11.555
11.730
11.605
10.755
15.50
12.50
6.90
KÜRESEL VANA PPRC BALL VALVE
Beyaz White
Ye΅il Green
Gri Grey
Çap
R.
(mm)
702-620800
702-620802
702-620804
702-620806
702-620808
702-620810
702-620812
720800
720802
720804
720806
720808
720810
720812
820800
820802
820804
820806
820808
820810
820812
20
25
32
40
50
63
75
KOD Code
15
13.55
15.84
20.96
26.84
34.48
61.43
89.77
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
PLASTǦK KÖǸE RADYATÖR VANASI PPRC RADIATOR BALL VALVE
KOD Code
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
702-620920 720920 820920
702-620921 720921 820921
Çap
R.
(mm)
20
25
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
100
75
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
20x40x40
20x40x40
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
19.900
16.550
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
14.42
19.01
PLASTǦK DÜZ RADYATÖR VANASI PPRC PLASTIC STRAIGHT RADIATOR VALVE
KOD Code
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
702-620922 720922 820922
702-620924 720924 820924
Çap
R.
(mm)
20
25
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
100
75
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
20x40x40
20x40x40
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
18.800
16.100
14.42
19.01
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
OYNAR BAǸLI NǦPEL PPRC NIPPLE WITH LOOSE NUT
KOD Code
Beyaz
White
Beyaz
702-620860
702-620862
Yeȴil
Green
Ye΅il
GriGri
Grey
720860 820860
720862 820862
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2”
25 3/4“
250
150
20x40x40
20x40x40
16.105
11.805
8.19
10.22
OYNAR BAǸLI DǦRSEK PPRC ELBOW WITH LOOSE NUT
KOD Code
Beyaz
Yeȴil
GriGri
White
Beyaz
Green
Ye΅il Grey
702-620900 720900 820900
702-620902 720902 820902
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2”
25 3/4”
200
150
20x40x40
20x40x40
9.055
8.505
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
8.43
10.56
TEKLǦ KELEPÇE PPRC SINGLE CLAMPS
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
Çap
R.
(mm)
502-620600
502-620602
502-620604
502-620606
502-620608
502-620610
502-620612
502-620614
502-620616
720600
720602
720604
720606
720608
720610
720612
720614
720616
820600
820602
820604
820606
820608
820610
820612
820614
820616
20
22
25
27
32
34
40
50
63
KOD Code
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
1250
1250
750
750
500
500
400
300
200
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
20x40x40
5.480
5.855
5.505
5.655
5.355
5.605
4.855
5.505
5.855
16
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
0.23
0.24
0.26
0.29
0.34
0.37
0.42
0.92
1.44
BORU PIPE
SIHHǦ TESǦSAT EK PARÇALARI SANITARY PIPE SETTINGS
ÇǦFTLǦ KELEPÇE PPRC DOUBLE CLAMPS
KOD Code
White
Beyaz
Green
Ye΅il Grey
Beyaz
Yeȴil
GriGri
502-620650 720650 820650
502-620652 720652 820652
502-620654 720654 820654
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
20
25
32
600
500
300
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
20x40x40
20x40x40
20x40x40
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
4.755
5.605
5.655
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
0.29
0.41
0.59
KÖR TAPA PPRC STOP END THREADED
KOD Code
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
502-620550 720550 820550
502-620552 720552 820552
502-620554 720554 820554
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2”
25 3/4”
32 1”
1000
750
400
20x40x40
20x40x40
20x40x40
6.355
5.355
6.255
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20
25
150
100
20x40x40
20x40x40
13.455
13.555
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
0.23
0.26
0.36
SÜZGEÇ PPRC FILTER
KOD Code
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
702-620930 720930 820930
702-620932 720932 820932
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
6.81
7.20
ǦKǦLǦ BATARYA BAǞLANTI PPRC DOUBLE TAP CONNECTION
KOD Code
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
702-620980 720980 820980
702-620982 720982 820982
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2”
25 1/2”
50
50
20x40x40
20x40x40
7.405
7.555
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10.61
11.37
AYARLANABǦLǦR BATARYA PPRC ADJUSTABLE TAP CONNECTION
KOD Code
White Beyaz
Green Ye΅il
Grey Gri
702-620990 720990 820990
702-620992 720992 820992
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2”
25 1/2”
25
25
20x40x40
20x40x40
6.530
6.080
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
11.37
13.07
TAHARET BATARYASI PPRC BIDET TAP CONNECTION
KOD Code
White Beyaz
702-620994
Green Ye΅il
Grey Gri
720994 820994
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
20 1/2”
70
20x40x40
3.380
17
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
7.31
BORU PIPE
EXTRA KOMBǦ BAǞLANTI SETǦ EXTRA GAS BOILER INSTALLATION SET
BǦRLEǸǦK YAPIDA SÜZGEÇ VE VANA VALVE IN THE FILTER COMPOSITE STUCTURES
KOLAY MONTAJ EASY INSTALLATION
ZAMANDAN TASARRUF TIME SAVER
DEBǦ KAYBINA NEDEN OLMAYAN TAM GEÇǦǸ WITHOUT CAUSING LOSS OF FLOW
COMPLETE TRANSITION
EXTRA KOMBǦ BAǞLANTI SETǦ (NȉPELLȉ) EXTRA GAS BOILER INSTALLATION SET (NIPPLE)
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Koli içi kutu
(adet)
Box in box
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
702-620710 (6 pcs)
20-25
18
18x12x12
0.720
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
53.66
EXTRA KOMBǦ BAǞLANTI SETǦ (DȉRSEKLȉ) EXTRA GAS BOILER INSTALLATION SET (ELBOW)
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Koli içi kutu
(adet)
Box in box
(pcs)
702-620711 (6 pcs)
20-25
18
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
18x12x12
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
0.780
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
53.66
KOMBǦ BAǞLANTI SETǦ (NȉPELLȉ) GAS BOILER INSTALLATION SET (NIPPLE)
KOD Code
702-620700 (8 pcs)
702-620701 (10 pcs)
Çap
R.
(mm)
20-25
20-25
Koli içi kutu
(adet)
Box in box
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
18
18
18x12x12
18x12x12
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
0.800
1.050
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50.90
71.54
KOMBǦ BAǞLANTI SETǦ (DȉRSEKLȉ) GAS BOILER INSTALLATION SET (ELBOW)
KOD Code
702-620702 (8 pcs)
702-620703 (10 pcs)
Çap
R.
(mm)
Koli içi kutu
(adet)
Box in box
(pcs)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
20-25
20-25
18
18
18x12x12
18x12x12
18
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
0.800
1.100
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50.90
71.54
BORU PIPE
KAYNAK MAKǦNESǦ (BÜYÜK BOY) WELDING MACHINE (BIG SIZE)
KOD Code
Çap
R.
(mm)
702-620780
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
1
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
31x47x10
2.50
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
229.32
KAYNAK MAKǦNESǦ SETǦ WELDING MACHINE
KOD Code
702-620782
Çap
R.
(mm)
20-40
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
1
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
31x47x10
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
5.72
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
212.28
BORU MAKASI PIPE SCISSORS
KOD Code
702-720780
Çap
R.
(mm)
20-40
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
5
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
14x27x12
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
0.5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
39.31
KAYNAK PAFTASI WELDING APPARATUS
KOD Code
Çap
R.
(mm)
702-720750
702-720752
702-720754
702-720756
702-720758
702-720760
702-720762
702-720764
702-720766
702-720768
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
-
19
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
0.093
0.118
0.188
0.267
0.396
0.746
1.365
2.440
2.700
2.850
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10.02
11.03
14.66
18.61
42.22
65.81
87.90
108.75
126.74
149.91
BORU PIPE
Boru Pipe
BǦNA ǦÇǦ ISITMA SǦSTEMLERǦ
PEX - AL - PEX BORULAR VE
EK PARÇALARI
INDOOR HEATING SYSTEMS
PEX - AL-PEX PIPES and FITTINGS
BǦNA ǦÇǦ ISITMA SǦSTEMLERǦ AL-PEX
PEX PIPES FOR INDOOR HEATING SYSTEMS
PEX - AL-PEX BORU PEX-AL-PEX PIPE
KOD Code
502-1001620
502-1002020
502-1002525
502-1002630
502-1003230
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
16x2.0
20x2.0
25x2.5
26x3.0
32x3.0
100/200
100
100
100
50
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
70x22
70x25
70x25
70x25
75x25
10.2/20.4
14.00
20.10
23.91
15.50
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
3.91
6.50
10.46
12.03
23.32
AL-PEX DǦRSEK 90 AL-PEX ELBOW 90
KOD Code
702-0201160
702-0202200
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
16x16x2 mm
20x20x2 mm
200
150
11.43
12.14
AL-PEX T AL-PEX T
KOD Code
702-0301160
702-0302200
Çap
R.
(mm)
16x16x16x2 mm
20x20x20x2 mm
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
120
84
14.58
15.45
AL-PEX ǦNEGAL T AL-PEX INEGAL T
KOD Code
702-0402160
702-0401200
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
20x16x20x2 mm
16x20x16x2 mm
100
100
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
15.37
15.45
21
BORU PIPE
AL-PEX BORU EK PARÇALARI AL-PEX PIPE SETTINGS
AL-PEX REDÜKSǦYON T AL-PEX REDUCER T
KOD Code
702-0501160
702-0502200
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20x16x16x2
20x20x16x2
100
100
15.13
15.17
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20x16x2
200
AL-PEX REDÜKSǦYON AL-PEX REDUCER
KOD Code
702-0601160
11.01
AL-PEX MANǸON AL-PEX COUPLING
KOD Code
702-0701160
702-0702200
Çap
R.
(mm)
16x16x2
20x20x2
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
9.51
11.20
250
200
AL-PEX ǦÇ DIǸ NǦPEL AL-PEX FEMALE NIPPLE
KOD Code
702-0801160
702-0802200
702-0803340
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
16x1/2x2
20x1/2x2
20x3 4x3
250
200
150
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
9.27
9.63
12.42
AL-PEX DIǸ DIǸ NǦPEL AL-PEX MALE NIPPLE
KOD Code
702-0901160
702-0902200
702-0903340
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
(pcs)
16x1/2x2
20x1/2x2
20x3 4x3
300
200
200
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
8.85
8.80
10.81
22
BORU PIPE
AL-PEX BORU EK PARÇALARI AL-PEX PIPE SETTINGS
AL-PEX ǦÇ DǦǸ T AL-PEX FEMALE T
KOD Code
702-0110116
702-0110220
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
16x1/2x16x2
20x1/2x20x2
100
100
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
14.40
14.47
AL-PEX DIǸ DǦǸ T AL-PEX MALE T
KOD Code
702-0120116
702-0120220
Çap
R.
(mm)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
16x1/2x16x2
20x1/2x20x2
15.37
15.45
100
100
AL-PEX ǦÇ DǦǸ DǦRSEK AL-PEX FEMALE ELBOW
KOD Code
Çap
R.
(mm)
702-0130116
702-0130220
16x1/2x2
20x1/2x2
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
200
150
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10.93
11.01
AL-PEX DIǸ DǦǸ DǦRSEK MALE ELBOW
KOD Code
702-0140116
702-0140220
Çap
R.
(mm)
16x1/2x2
20x1/2x2
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
200
150
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
12.19
12.26
AL-PEX KÖRTAPA AL-PEX STOPEND
KOD Code
702-0150116
702-0150220
Çap
R.
(mm)
16x2
20x2
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
250
200
7.55
8.61
23
BORU PIPE
BǦNA ǦÇǦ ISITMA SǦSTEMLERǦ PEX
PEX PIPES FOR INDOOR HEATING SYSTEMS
PPRC YERDEN ISITMA BORUSU PP-R FLOOR HEATING PIPE
Çap
R.
(mm)
KOD Code
502-172
17 x 2
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
80/160
Fiyat (metre)
Price
(mt)
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
70 x 25
7/14
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (metre)
Price
(mt)
7/14
8.5/17
9.5/19
10.7/21.4
15.5
25.1
1.71
1.88
2.06
2.44
4.38
9.08
1.65
PEX-B BORU PEX-P PIPE
KOD Code
502-X 162
502-X 1622
502-X 182
502-X 202
502-X 2523
502-X 3229
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
16 x2
16x2.2
18x2
20x2
25x2.3
32x2.9
80/100/160
80/100/160
80/160
80/160
80
50
70x22
70x22
70x22
70x22
70x22
70x22
PIPE IN PIPE (PEX-B KILIFLI BORU) PEX-B SPIRAL (PIPE IN PIPE)
KOD Code
502-XM 162
502-XK 162
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (metre)
Price
(mt)
16 x 2
16 x 2
80
80
70x22
70x22
11.68
11.68
2.55
2.55
PEX-B OKSúJEN BARúYERLú BORU PEX-B OXYGEN BARRIER PIPE
KOD Code
502-XO 162
Çap
R.
(mm)
16 x 2
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
80 / 160
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (metre)
Price
(mt)
70x22
7.2 / 14.4
2.45
PIPE IN PIPE (PEX-B OKSúJEN BARúYERLú KILIFLI BORU)
PEX-B OXYGEN BARRIER PIPE SPIRAL COATED PIPE
KOD Code
502-XOM 162
502-XOK 162
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (metre)
Price
(mt)
16 x 2
16 x 2
80
80
56x20
56x20
11.68
11.68
3.28
3.28
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (metre)
Price
(mt)
25
25
80
80
56x20
56x20
5.60
5.60
0.68
0.68
SPIRAL BORU SPIRAL PIPE
KOD Code
702-K 162
702-M 162
24
BORU PIPE
BǦNA ǦÇǦ ISITMA SǦSTEMLERǦ PEX
PEX PIPES FOR INDOOR HEATING SYSTEMS
KOLLEKTÖR COLLECTOR
KOD Code
702-162400
702-162402
702-162403
702-162404
702-162405
702-162406
702-162408
702-162410
702-162412
702-162414
702-162416
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
2 x 16 x 2
3 x 16 x 2
4 x 16 x 2
5 x 16 x 2
6 x 16 x 2
7 x 16 x 2
8 x 16 x 2
9 x 16 x 2
10 x 16 x 2
11 x 16 x 2
12 x 16 x 2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
-
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
1.004
1.432
1.888
2.338
2.788
3.268
3.708
4.18
4.592
5.05
5.51
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
36.89
53.11
69.35
85.04
100.62
119.05
134.66
150.26
165.81
182.39
198.95
KOLLEKTÖR KELEPÇESǦ COLLECTOR LAMP
KOD Code
702-1621
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
5
70
20x40x40
10
4.69
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
KOLLEKTÖR DOLABI COLLECTOR CABIN
KOD Code
702-12630400
702-12630500
702-12630600
702-12630700
702-12630800
702-12630900
702-12631000
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
40x10x60
50x10x60
60x10x60
70x10x60
80x10x60
90x10x60
100x10x60
1
1
1
1
1
1
1
-
-
119.27
139.67
159.93
177.56
195.32
211.11
229.17
KOLLEKTÖR DOLABI LÜKS COLLECTOR CABIN LUX
KOD Code
Ürün Kodu
702-12630401
702-12630501
702-12630601
702-12630701
702-12630801
702-12630901
702-12631001
Çap
R.
Çap
(mm)
(cm)
Paket Miktar
Box
/ Bundle
Paket
Qty / pcs
Miktar
Paket Ebatlar (cm)
Paket
Ebatlar
Box / Bundle
Dimensions
(cm)(cm)
40x10x60
50x10x60
60x10x60
70x10x60
80x10x60
90x10x60
100x10x60
1
1
1
1
1
1
1
-
25
Paket AȘrlȘ (kg)
BoxPaket
/ Bundle
(Weight)(kg)
AȘrlȘ
-
Fiyat (Adet)
Fiyat
Price
(pcs)
TL/Adet
172.42
192.18
211.24
232.12
273.90
300.54
334.70
BORU PIPE
PEX BORU EK PARÇALARI PEX PIPE FITTINGS
KÖûE RADYATÖR VANASI CORNER RADIATOR VALVE
KOD Code
702-162320
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
1/2”
70
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
35x20x20
12.50
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
13.85
PEX KÖûE RADYATÖR VANASI PEX CORNER RADIATOR VALVE
KOD Code
702-162321
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1/2” 16x2
70
35x20x20
12.50
17.01
MúNú REKOR MINI COMPRESSION COUPLING
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-162202
16
250
35x20x20
16.25
5.33
UZATMA ÇUBUøU BAøLANTI REKORU
EXTENDED PIPE CONNECTION COMPRESSION COUPLING
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-162302
16
250
35x20x20
24.50
7.22
REKORLU NúPEL COUPLING WITH NIPPLE
KOD Code
702-162304
702-162306
Çkȴ Outlet
Giriȴ Inlet
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1/2”
16x2
250
250
35x20x20
35x20x20
15.20
17.21
5.21
5.29
Çkȴ Outlet
Giriȴ Inlet
KÖûE RADYATÖR CORNER RADIATOR COUPLING
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-162322
1/2”
50
35x20x20
13.70
10.77
26
BORU PIPE
PEX BORU EK PARÇALARI PEX PIPE FITTINGS
ALTTAN GúRúû - ÇIKIû VANASI INLET - OUTLET VALVE
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-162324
1/2”
25
35x20x20
6.85
31.11
KROM KAPLI PúRúNÇ UZATMA BORUSU CHROME PLATED BRASS EXTENSION PIPE
KOD Code
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
702-162310
702-162311
702-162312
702-162313
15
45
60
90
100
50
50
50
-
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
5.75
5.00
11.47
17.24
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
4.78
11.73
17.13
25.46
KÖûE DÜZELTúCú CORNER CORRECTIVE
KOD Code
702-1616
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
16
150
60x40x40
14.50
0.80
KLúPSLú LAMA CUTTING EDGE WITH CLIP
KOD Code
702-1617
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
16
400
60x40x40
12.50
0.85
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
25
10.000
15.50
0.084
Paket AȘrlȘ (kg)
Box / Bundle
(Weight)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
13.75
18.30
0.074
0.095
BORU TUTUCU PIPE HOLDER
KOD Code
702-1620
Çuval Sack
YERE TESPúT DUBELú WALL PLUG FOR FLOOR
KOD Code
702-1618
702-1619
Çap
R.
(mm)
Paket Miktar
Box / Bundle
Qty / pcs
16
25
7.500
5.000
Paket Ebatlar (cm)
Box / Bundle
Dimensions (cm)
Çuval Sack
Çuval Sack
27
BORU PIPE
Boru Pipe
ATIK SU BORULARI ve EK PARÇALARI
PVC WASTE WATER PIPE FITTINGS
PVC ATIK SU BORULARI PVC WASTE WATER PIPES
PVC ATIK SU BORUSU TǦP 1 (3.2 mm) PVC WASTE WATER PIPES TYPE 1 (3.2 mm)
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Et KalnlȘ
Thickness
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Ambalaj Tipi
Box / Bundle
503-032000
503-032002
503-032004
503-032006
503-032008
503-032010
503-032012
503-032014
503-032016
503-032018
503-032020
503-032022
503-032024
503-032026
503-032028
503-032030
503-032032
503-032034
503-032036
503-032038
503-032040
503-032042
503-032044
503-032046
503-032048
503-032050
503-032052
503-032054
503-032056
503-032058
503-032060
503-032062
503-032064
503-032066
503-032068
503-032070
503-032072
503-032074
503-032076
503-032078
503-032080
503-032082
50/150
50/250
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/150
75/250
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/150
110/250
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/150
125/250
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/150
160/250
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
200/150
200/250
200/500
200/1000
200/2000
200/3000
200/6000
3,0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
4.9
150
100
50
5
5
5
5
70
50
25
5
5
5
5
35
25
12
3
3
3
3
25
15
10
3
3
3
3
15
9
5
3
3
3
1
10
8
2
1
1
1
1
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
29
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1.63
2.36
3.13
5.46
10.55
15.78
31.99
2.75
4.06
4.97
9.39
18.08
26.85
53.20
4.29
6.03
7.99
14.15
27.13
40.36
79.94
5.37
7.60
10.94
20.19
38.66
57.27
112.43
8.29
11.15
17.30
30.65
58.75
86.24
168.97
13.37
18.65
31.06
50.45
94.88
139.43
272.30
BORU PIPE
PVC ATIK SU BORULARI PVC WASTE WATER PIPES
PVC ATIK SU BORUSU TǦP 2 (2.2 mm) PVC WASTE WATER PIPES 2 (2.2 mm)
KOD Code
503-022000
503-022002
503-022004
503-022006
503-022008
503-022010
503-022012
503-022014
503-022016
503-022018
503-022020
503-022022
503-022024
503-022026
503-022028
503-022030
503-022032
503-022034
503-022036
503-022038
503-022040
503-022042
503-022044
503-022046
503-022048
503-022050
503-022052
503-022054
503-022056
503-022058
503-022060
503-022062
503-022064
503-022066
503-022068
503-022070
503-022072
503-022074
503-022076
503-022078
503-022080
503-022082
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Et KalnlȘ
Thickness
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
50/150
50/250
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/150
75/250
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/150
110/250
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/150
125/250
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/150
160/250
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
200/150
200/250
200/500
200/1000
200/2000
200/3000
200/6000
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
150
100
50
5
5
5
5
70
50
25
5
5
5
5
35
25
12
3
3
3
3
25
15
10
3
3
3
3
15
9
5
3
3
3
1
10
8
2
1
1
1
1
30
Ambalaj Tipi
Box / Bundle
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
1.13
1.5
2.11
3.75
6.92
10.74
21.62
2.32
2.5
3.43
6.1
11.75
17.4
34.09
3.16
4.35
5.78
9.93
19.01
28.17
57.93
3.54
4.91
8.64
15.57
29.75
43.9
85.3
5.35
7.48
12.8
22.57
42.53
62.61
123.84
8.05
11.77
23.59
41.94
68.52
98.39
196.76
BORU PIPE
PVC ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PVC WASTE WATER PIPE FITTINGS
PVC ATIK SU DúRSEK 45º U PVC 45º ELBOW
KOD Code
503-032200
503-032202
503-032204
503-032206
503-032208
503-032210
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
200
125
40
25
15
8
1.11
2.03
3.72
5.65
9.97
42.65
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50x45
75x45
110x45
125x45
160x45
200x45
PVC ATIK SU DúRSEK 87º U PVC 87º ELBOW
KOD Code
503-032224
503-032226
503-032228
503-032230
503-032232
503-032234
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
50x87
75x87
110x87
125x87
160x87
200x87
200
100
30
20
10
4
1.57
2.75
4.60
6.83
14.04
54.36
PVC ATIK SU ÇATAL 45º U PVC 45º BRANCH
KOD Code
503-032250
503-032252
503-032254
503-032256
503-032258
503-032260
503-032262
503-032264
503-032266
503-032268
503-032270
503-032272
702-022274
702-022276
702-022278
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50x50x45
75x50x45
75x75x45
110x50x45
110x75x45
110x110x45
125x110x45
125x125x45
160x110x45
160x125x45
160x160x45
200x110x45
200x125x45
200x160x45
200x200x45
100
50
30
30
25
15
10
10
5
5
5
5
5
4
4
2.3
3.28
4.61
5.17
7.57
8.6
14.46
17.65
22.4
27.86
34.4
46.79
71.55
77.59
88.06
PVC ATIK SU ÇATAL 87º U PVC 87º BRANCH
KOD Code
503-032300
503-032302
503-032304
503-032306
503-032308
503-032310
503-032312
503-032314
503-032316
702-022318
503-032320
702-022322
702-022324
702-022326
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50x50x87
75x50x87
75x75x87
110x50x87
110x75x87
110x110x87
125x110x87
125x125x87
160x110x87
160x125x87
160x160x87
200x110x87
200x160x87
200x200x87
100
50
50
30
20
20
10
10
5
5
5
5
5
4
2.39
3.48
4.5
5.21
7.85
8.14
13.58
17.21
21.33
27.25
34.4
52.29
71.55
96.32
31
BORU PIPE
PVC ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PVC WASTE WATER PIPE FITTINGS
PVC ATIK SU ÇǦFT ÇATAL 45º U PVC 45º DOUBLE BRANCH
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-032350
503-032352
503-032354
503-032356
503-032358
50x50x45
75x50x45
75x75x45
110x50x45
110x110x45
75
50
25
10
10
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
4.06
5.46
9.59
9.83
13.77
PVC ATIK SU ÇǦFT ÇATAL 87º U PVC 87º CROSS
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-032370
503-032372
110x50x87
110x110x87
10
10
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
8.95
20.64
PVC REDÜKSǦYON U PVC REDUCER
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-032400
503-032402
503-032404
503-032406
702-022407
702-022408
503-032409
503-032410
503-032412
75x50
110x50
110x75
125x110
160x125
160x110
200x125
200x110
200x160
75
30
25
20
10
10
15
15
10
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1.87
3.01
3.45
5.85
13.37
10.5
28.83
30.46
40.73
PVC KAYAR MANǸON U PVC SLIDING COUPLING
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-032420
503-032422
503-032424
503-032428
503-032426
702-022430
50
75
110
125
160
200
100
50
40
30
20
8
32
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1.55
2.58
4.55
8.89
15.17
29.54
BORU PIPE
PVC ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PVC WASTE WATER PIPE FITTINGS
PVC KOMPLE S SǦFON U PVC COMPLETE S
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
503-032430
503-032432
503-032434
503-032436
75x75x45
75x75x87
110x110x45
110x110x87
30
30
10
10
8.54
9.63
13.01
13.97
PVC TEMǦZLEME T U PVC CLEANING T
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-022440
503-032441
503-032442
702-022443
503-032444
702-022446
50
75
110
125
160
200
100
50
20
10
5
4
5.58
8.05
10.52
20.79
29.39
81.19
PVC MUF TAPASI (KÖRTAPA) PVC PLUGINS
KOD Code
503-032480
503-032482
503-032484
702-022486
702-022488
702-022490
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50
75
110
125
160
200
500
200
75
100
100
35
0.99
1.76
2.45
6.88
8.25
21.03
PVC KAPAKLI KELEPÇE U PVC CLAMP WITH COVER
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
702-022460
702-022462
702-022464
702-022466
702-022468
702-022470
50
75
110
125
160
200
150
150
100
100
50
35
33
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
0.63
1.18
1.77
3.09
5.29
10.31
BORU PIPE
PVC ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PVC WASTE WATER PIPE FITTINGS
PVC ATIK SU SOMUNLU KELEPÇE WASTE WATER PIPE CLAMP WITH NUT
KOD Code
702-032461
702-032463
702-032465
702-032467
702-032469
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50
75
110
125
160
125
60
50
50
30
2.51
4.57
6.19
7.29
8.94
PVC ATIKSU TRúFONLU KELEPÇE WASTE WATER PIPE CLAMP
KOD Code
702-032460
702-032462
702-032464
702-032466
702-032468
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
50
75
110
125
160
125
60
30
25
25
2.61
4.7
6.33
7.34
9.08
PVC ATIK SU BORU CONTASI WASTE WATER GASKET
KOD Code
702-032480
702-032482
702-032484
702-032486
702-032488
702-032490
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
50
75
110
125
160
200
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
-
0.37
0.58
0.89
1.51
2.25
5.61
34
BORU PIPE
PVC ÇATI OLUǞU ve EK PARÇALARI
U PVC ROOF DRAIN PIPE & FITTINGS
PVC ÇATI OLUøU RAIN DRAIN PIPE
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-015040
150x4000
5
50.42
PVC OLUK DúRSEøú RAIN DRAIN PIPE WITH CORNER 90º
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-015041
150
24
8.22
PVC OLUK MANûONU RAIN DRAIN PIPE SOCKET
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-015042
150
40
7.75
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
24
24
9.09
16.36
PVC OLUK úNúû RAIN DRAIN PIPE OUTLET
KOD Code
702-015043
702-015045
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
150x75
150x110
PVC OLUK KÖR TAPASI RAIN DRAIN PIPE and CAP
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-015044
150
150
1.96
PVC OLUK KELEPÇESú DRAINAGE CLAMP
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
702-015046
150
75
2.65
35
BORU PIPE
PP ATIK SU BORULARI PP WASTE WATER PIPES
PP ATIK SU BORULARI PP WASTE WATER PIPES
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Et KalnlȘ
Thickness
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Ambalaj Tipi
Box / Bundle
503-042000
503-042002
503-042004
503-042006
503-042008
503-042010
503-042012
503-042014
503-042016
503-042018
503-042020
503-042022
503-042024
503-042026
503-042028
503-042030
503-042032
503-042034
503-042036
503-042038
503-042040
503-042042
503-042044
503-042046
503-042048
503-042050
503-042052
503-042054
503-042056
503-042058
503-042060
503-042062
503-042064
503-042066
503-042068
50/150
50/250
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/150
75/250
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/150
110/250
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/150
125/250
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/150
160/250
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
1.9
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
3.9
150
100
50
10
10
10
5
70
50
25
10
10
10
5
35
25
12
6
6
6
3
25
15
10
3
3
3
3
15
9
5
3
3
3
3
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
36
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1.57
1.99
3.05
5.15
9.74
14.24
28.00
2.51
3.27
4.90
8.66
16.27
23.97
47.48
3.97
5.33
8.31
14.93
28.63
40.58
83.39
5.70
7.60
12.15
21.47
39.57
58.19
111.65
8.99
12.55
18.31
32.23
59.89
85.46
166.23
BORU PIPE
PP ATIK SU BORULARI PP WASTE WATER PIPES
PP ATIK SU DǦRSEK 45º PP 45º ELBOW
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
503-022200
503-022202
503-022204
503-022206
503-022208
50x45
75x45
110x45
125x45
160x45
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
100
40
15
10
5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1.1
2.03
3.72
5.65
9.97
PP ATIK SU DǦRSEK 87º PP 87º ELBOW
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
503-022224
503-022226
503-022228
503-022230
503-022232
50x87
75x87
110x87
125x87
160x87
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
100
40
15
10
5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
1.57
2.75
4.60
6.83
14.04
PP ATIK SU ÇATAL 45º PP 45º BRANCH
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
503-022250
503-022252
503-022254
503-022256
503-022258
503-022260
50x50x45
75x50x45
75x75x45
110x50x45
110x75x45
110x110x45
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
50
25
15
10
10
6
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
2.3
3.28
4.61
5.17
7.57
8.6
PP ATIK SU ÇATAL 87º PP 87º BRANCH
KOD Code
503-022300
503-022302
503-022304
503-022306
503-022308
503-022310
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
50x50x87
75x50x87
75x75x87
110x50x87
110x75x87
110x110x87
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
50
30
20
15
10
8
37
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
2.39
3.47
4.51
5.21
7.85
8.14
BORU PIPE
PP ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PP WASTE WATER PIPE FITTINGS
PP ATIK SU ÇǦFT ÇATAL 45º PP 45º DOUBLE BRANCH
KOD Code
503-022350
503-022352
503-022354
503-022356
503-022358
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
30
20
10
10
5
4.06
5.46
9.59
9.83
13.77
50x50x45
75x50x45
75x75x45
110x50x45
110x110x45
PP ATIK SU ÇǦFT ÇATAL 87º PP 87º DOUBLE BRANCH
KOD Code
503-022370
503-022372
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10
6
8.95
20.64
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
75
30
25
20
10
10
1.87
3.01
3.45
5.85
10.5
13.36
110x50x87
110x110x87
PP REDÜKSǦYON PP REDUCER
KOD Code
503-022400
503-022402
503-022404
503-022406
503-022408
503-022407
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
75x50
110x50
110x75
125x110
160x110
160x125
PP KAYAR MANǸON PP SLIDING COUPLING
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
503-022420
503-022422
503-022424
50
75
110
100
50
20
1.55
2.58
4.55
38
BORU PIPE
PP ATIK SU BORU EK PARÇALARI
PP WASTE WATER PIPE FITTINGS
PP KOMPLE S SǦFON PP COMPLETE S
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
503-032434
503-032436
110x110x45
110x110x87
5
5
13.01
13.97
PP TEMǦZLEME T PP CLEANING T
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
503-022442
110
10
8.05
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
PP MUF TAPASI PP PLUGINS
KOD Code
503-022480
503-022482
503-022484
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
50
75
110
500
200
75
39
0.99
1.76
2.45
BORU PIPE
silenzio
SESSǦZ ÜÇ KATLI BORU
SILENT THREE LAYERED
WASTE WATER PIPES
silenzio
il nzio
ilenzi
SES GEÇIRMEYEN ATIKSU BORU SISTEMI SILENZIO
SILENZIO - PROVIDES QUITE ENVIRONMENT
Silenzio Mineral takviyeli polipropilenden
yaplmü yüksek kaliteli ses geçirmeyen boru sistemidir.
Silenzio ürünleri bina yapmnn her alannda (ev. konut.
endüstriyel bina ve hastaneler. otel vs.)
Geleceùe yönelik kullanmlar için ideal koüullar yaratarak
mükemmel bir ses yaltm olanaù saùlar.
Silenzio - Sound Proof Waste Water Pipe System
Silenzio is made by mineral reinforced polypropylene
high quality sound proof pipe system.
Silenzio products provide excellent sound isolation
and create ideal living conditions for any type
of buildings, houses, hospitals, hotels and etc.
Sound isolated pipe systems make contribution
of increasing life quality and property’s value.
Nowadays, taking into consideration of high
housing demands, Silenzio pipe systems meet
technological and economical expectations fully.
Silenzio is with special formula that contains high
level molecular weight and 3 layers structure, blocks
the sound out of the waste water’s impact to the
inner surface. At the same time, with the special
structure, it decreases the vibration of the
installation; thereby, all the sounds that caused
by vibration in the building are prevented.
Ses yaltml boru sistemleri. yaüam kalitesiyle birlikte mülk
deùerinin artmasnda katkda bulunur.
Günümüzde iskan alanlarndaki yüksek talepler göz önünde
bulundurulduùunda silenzio boru sistemleri
teknolojik ve ekonomik beklentileri tam anlamyla karülamaktadr.
Silenzio yüksek moleküler aùrlktaki özel formülü ve 3 katl
yapsyla atùn boru iç yüzeyine çarpmasyla
oluüan sesin tesisatn düna çkmasn engeller.
Ayn zamanda özel yaps tesisat yaps üzerindeki titreüimleri
büyük oranda azaltmaktadr.
Böylece bina içersinde titreüimler sonucu meydana gelen
temas sesleri ve uùultular engellenmiü olur.
1 Ǧç katman
Pürüzsüz yapsyla üstün bir akȴ performas saȘlar .
Ayn zamanda kimyasal dayanm sayesinde boru
içersinde oluȴacak korozyonu önler.
Yüksek su scaklklarna dayankldr.
1 Inner Layer
It gives excellent ow performance withsmooth structure.
Also, it prevents corrosion in the pipe with its having
chemical resistance. It is resistant to high level water heat.
2 Orta Katman
Yüksek molekül aȘrlktaki yaps
ve özel formülü sayesinde boru
içersinde oluȴan ses dalgalarn
emerek boru dȴna yansmasn önler.
2 Middle Layer
Because of its having high weight molecular
structure and special formula, it absorbs sound
waves and prevents to reect out of the pipe.
3 Dȴ Katman
Yüksek scaklklara ve darbelere dayankldr.
3 Outer Layer
It is resistant to high level water heat.
41
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
SES NEDǦR?
Ses, kulaktan beyine bir duyu olup kulak zar tarafndan
alglanan gaz, sv ve kat maddelerdeki mekanik
titreȴimdir. Sesi oluȴturan mekanik titreȴimler bir
frekensa sahiptir. Ǧnsan kulaȘ 16 Hz (çok düȴük ton)
ile yaklaȴk 16000 Hz (çok yüksek ton) aras
frekanslardaki sesleri duyabilir. Frekans düzgün
olmayan sesler gürültüyü oluȴturur. Gürültü; hoȴa gitmeyen,
istenmeyen rahatsz edici ses olarak da tanmlanabilir.
WHAT IS SOUND?
Sound is a sense from ear to the brain and a mechanical
vibration in gases. liquids and solids sensed by eardrum.
Any mechanical vibration creating sound has a frequency.
The human ear can hear sounds with frequencies from
16 Hz (very low tone) to approximately 16.000 Hz (very high
tone).
Any sound with no proper frequency creates noise. Noise may
also be dened as an unpleasant. undesired and disturbing
sound.°
SESǦ NASIL ÖLÇERSǦNǦZ?
Ses ȴiddetini ölçmek için, Sonometre denilen ölçüm
aletleri kullanlr. Sonometre sesin ȴiddetini desibel
(dB) cinsinden verir. (dB) Ǧnsan kulaȘnn ençok hassas
olduȘu ve yüksek frekanslarn özellikle vurgulandȘ
bir ses deȘerlendirme birimidir. Belirli frekanslara sahip
ses dalgalar gaz ve sv içinde hareket ederken bir
basnç oluȴturur. Buna ses basnc denir. Ses basncnn
ölçüm birimi u bar (micro bar)‘dr.
HOW TO MEASURE SOUND?
To measure sound intensity. measuring instruments called
sonometers are used. Sonometer indicates sound intensity in
decibels (dB). (dB) is a unit of sound intensity to which the
human ear is sensitive the most and where high frequencies
are particularly emphasized. The sound waves with
certain frequencies create a pressure moving in a gas or liquid,
which is called sound pressure. The unit of measurement of
sound pressure is microbar (ɤb).°
GÜRÜLTÜNÜN ǦNSANLAR ÜZERǦNDEKǦ ETKǦLERǦ
Akustik kirlilik ya da gürültü, diȘer kirlilik türlerine göre
daha yaygndr. Kiȴisel ve toplumsal yaȴam kalitesinin
dönüȴmesine neden olur. Bir çevre sorunu ele alndȘnda,
öncelikle gürültünün insan ve toplum saȘlȘ
açsndan kabul edilecek en yüksek düzeylerin
(gürültü, ölçüt ve limitlerinin) ortaya konmas daha sonra
incelenen çevredeki mevcut gürültü koȴullarnn
ölçüm ve tahmin yönetmeleri ile belirmesi ve bunlara baȘl
olarak gürültünün bir sistem içinde kontrol altna alnmas
çalȴmalarnn yaplmas gerekmektedir.
EFFECTS OF NOISE ON HUMANS
Acoustic pollution or noise is more common than the other
types of pollution. They cause the quality of personal or social
life to be transformed. When dealing with an environmental
issue, rst the maximum limits of noise acceptable for the
human and social health (noise criteria and limits) should
be demonstrated, and then the existing noise circumstances
in the environment examined should be determined by
measurement and estimation and therefore the studies to
control noise in a system should be conducted.°Noise that has
highly adverse effects on the human health and comfort may
lead to psychological and physiological effects such as
hypertension, headache, restlessness, and nervousness.
Sounds and noises created in a habitat may reduce business
efciency, disturb concentration and interrupt resting and
sleeping. Continuous exposure might derange the mental and
physiological health.°
Ǧnsan saȘlȘ ve konforu üzerinde çok olumsuz
etkileri olan gürültü; yüksek tansiyon, baȴ aȘrs,
huzursuzluk sinirlilik gibi pisikolojik ve zyolojik tesirlere
neden olan bir olgudur.
Yaȴam ortam içinde oluȴan ses ve gürültüler iȴ verimini
düȴürür konsantrasyonu bozar, dinlenme ve
uykuyu bölebilir. Sürekli etki halinde kalnmas
ruhsal ve zyolojik saȘlȘ bozabilir.
SOUND FORMATION IN BUILDINGS
Diameter reductions in a fresh water installation, the shift of
sound direction, the highness of the water rate (wrong
selection of the pipe diameter), the formation of cavitation
required from shrinking points, the parts and mechanisms in
the ush lling and discharging elements and the water
discharged from their connections create sound (noise) in a
pipe.
The higher the buildings and the more the water supplies
connected to the interim lines, the more exponentially the level
of a sound increases.
BǦNA ǦÇLERǦNDE SES OLUǸUMU
Temiz su tesisatndaki çap daralmalar, suyun yön deȘiȴtirmesi
su hznn yüksek olmas (Boru çapnn uygun seçilmemesi)
daralan noktalardan gereken kavitasyon oluȴumu sifonlarda
boȴaltma doldurma elemanlardaki parça ve mekanizmalar
ve bunlarn baȘlantlarndan boȴaltlan sular boru içinde
sesi (gürültüyü) oluȴturur. Binalar ne kadar yüksek ve ara
hatlara baȘlanan su kaynaklar ne kadar fazla olursa
sesin oran katlamal olarak artar.
FARKLI SESLERǦN SES BASINÇ SEVǦYELERǦ
10 dB Duyulabilir kol saati tklamas.
15 - 20 dB Sessiz ortam.
20 - 30 dB Sessiz ortamda fsldama.
50 - 60 dB Normal sohbet ortam.
60 - 65 dB Büro, alȴveriȴ merkezi gürültüsü.
70 - 75 dB Cadde gürültüsü.
90 - 100 dB Yakndan geçen tren sesi.
100 - 110 dB Susturucusuz motorsiklet sesi.
120 - 140 dB Kalkȴ halideki uçak.
SOUND PRESSURE LEVELS OF DIFFERENT SOUNDS
0 - 10 dB perceptible arm watch tick
15 - 20 dB quiet environment
20 - 30 dB whispering in a quiet environment
50 - 60 dB natural conversation environment
60 - 65 dB ofce and shopping center noise
70 - 75 dB street noise
90 - 100 dB nearby train noise
100 - 110 dB motorcycle noise without mufer
120 - 140 dB air plane take off
42
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
GÜRÜLTÜ YAPAN EV ǦÇǦ TEKNǦK TESǦSATLAR
Shhi tesisat ve pis su tesisatlar, kalorifer, havalandrma ve
klima tesisatlar, çamaȴr makinas - ortak ykama
tesisatlar, sabit mutfaklar - buzdolaplar, sabit olmayan ev
aletleri - (elektrik süpürgesi) armatürler.
ATIK SU SǦSTEMLERǦNDE SES OLUǸUMU
Atk su sistemlerinde suyun atk su borusu içersinde oluȴturduȘu
ses düzensiz bir gürültü olarak iki ȴekilde ortama iletilir.
INDOOR TECHNICAL INSTALLATIONS MAKING NOISE
Sanitary installations and wastewater installations,
radiators, ventilation and air-conditioning systems,
washing machines, common washing installations,
stationary kitchens - refrigerators, non-stationary home
appliances (vacuum cleaners), ttings.
FORMATION OF SOUND IN WASTEWATER SYSTEMS
The sound created in the water pipe by water in wastewater
systems is transmitted as unstable noise to the
environment in two ways.
1) Hava Yolu Ǧle
Hava yolu ile yaylan ses dalgalar ortam içerisinde
basnç oluȴturmakta, çarptȘ cisimler ve yüzeylerde
titreȴim meydana getirmektedir.
Üç katl SILENZIO orta katlarnda kullanlan yüksek
molekül aȘrlȘndaki özel formül bu basnc absorbe
edip boru dȴna çkmasn engeller.
2) Temas Yolu Ǧle
Atk su tesisatlarnda, pis su ve atȘn boru giderine
çarpmas neticesinde boru sisteminde titreȴimler
meydana gelmektedir. Bu titreȴimler temas yolu ile
tesisatn bulunduȘu duvar üzerine aktarlr.
Temas yolu ile oluȴan ses SILENZIO‘nun özel moleküler
yaps sayesinde büyük oranda absorbe edebilir.
1) By Air
Sound waves spreading in the air create pressure in the
environment and vibration in the objects and
surfaces they hit.
The special high molecular weight formula used in the
middle layers of the three-layer SILENZIO absorbs that
pressures and prevents it from being reected
outside the pipe.
2) With Contact
In wastewater installations, wastewater and waste hitting
the pipe wall creates vibrations in the pipe system.
Those vibrations are transmitted with contact onto the wall
where the installation is.
The sound created with contact is absorbed to a great extent
with SǦLENZǦO’s special molecular structure.
PúYASADA BULUNAN DúøER BORULARIN SES DEøERLERú
15 dB (A) = Atk Su Sisteminizde ulaübileceùiniz ses deùeri
SúLENZúO SES GEÇúRMEYEN BORU SúSTEMú ile insan kulaùnn
duyabileceùi en alt seviyeye yakn akustik deùerler elde edilmektedir.
DIN 4109 ve VDI DúREKTúF 4100 YÖNETMELúøúNE GÖRE SES GEÇúRMEZLúK.
DIN EN 14366 Ya göre Ses
geçirmezlik ölçümleri
Fraunhofer Yapzi͛i
Ensitüsü
Boru Sistemi
SȉLENZȉO
Volum akm (1/s)
0,5
1
2
4
Tüm kelepçeler açk db (A)
3
6
11
18
3
9
12
16
Tüm kelepçeler kapal db (A)
Karakteristik gövde ses gösterisi
LSCA db (A)
43
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
Test odas ve yetkili alman teknik enstitülerinde
gürültü seviyesi test ile ilgili tesis tasarm.
Test room and plant design related to the test of noise
level at authorized German technical institutes
1. DN/OD 110/87 T-parça
2. 2x45 dirsek ve 250mm boru
3. Düz sabitleme
4. Ayakl sabitleme
5. Kayar sabitleme
6. Deȴarj
1. DN/OD 110/87 T-piece
2. 2x45 bracket and 250mm pipe
3. Straight xation
4. Pedestal xation
5. Sliding xation
6. Discharge
Arka giriȴ ve arka bodrum
(Ölçüm ve kayt odalar)
Tesisat duvar: 115mm kum-kireç tuȘlas
2
(220 kg/m )
Back entrance and back basement
(Measuring and recording rooms)
Installation wall: 115 mm sand-lime brick
2
(220 kg/m )
Su deŖarj: WC den sürekli olarak
Q = 0.5 | /sn (30 | / dak)
Q = 1.0 | / sn (60 | / dak)
Q = 2.0 | / sn (120 | / dak)
Q = 4.0 | / sn (240 | / dak)
Water discharge: Continuously from WC
Q = 0.5 | /sec (30 | / min)
Q = 1.0 | / sec (60 | / min)
Q = 2.0 | / sec (120 | / min)
Q = 4.0 | / sec (240 | / min)
44
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
SESSúZ ÜÇ KATLI ATIK SU BORULARI
SILENT THREE LAYERED WASTE WATER FITTINGS
SESSǦZ ÜÇ KATLI ATIK SU BORULARI SILENZIO WASTE WATER PIPES
KOD Code
503-052000
503-052002
503-052004
503-052006
503-052008
503-052010
503-052012
503-052014
503-052016
503-052018
503-052020
503-052022
503-052024
503-052026
503-052028
503-052030
503-052032
503-052034
503-052036
503-052038
503-052040
503-052042
503-052044
503-052046
503-052048
503-052050
503-052052
503-052054
503-052056
503-052058
503-052060
503-052062
503-052064
503-052066
503-052068
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
50/150
50/250
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/150
75/250
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/150
110/250
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/150
125/250
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/150
160/250
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
Et KalnlȘ
Thickness
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
Ambalaj Tipi
Box / Bundle
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
150
100
50
10
10
10
5
70
50
25
10
10
10
3
35
25
12
6
6
6
3
25
15
10
3
3
3
3
15
9
5
3
3
3
3
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
Çuval Sack
Çuval Sack
Çuval Sack
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
BaȘ Bundle
45
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
2.57
3.27
4.69
7.84
15.29
23.37
44.83
4.71
6.12
8.42
12.8
24.11
35.34
65.26
6.63
8.51
12.35
21.48
40.31
58.33
113.47
7.74
11.4
19.46
31.85
60.54
86.75
133.67
10.25
19.53
30.41
46.59
82.01
117.86
186.41
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
SESSúZ ÜÇ KATLI ATIK SU BORULARI
SILENT THREE LAYERED WASTE WATER FITTINGS
SúLENZúO ATIK SU DúRSEK 45º SILENZIO 45º ELBOW
KOD Code
503-062200
503-062202
503-062204
503-062206
503-062208
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
50x45
75x45
110x45
125x45
160x45
100
40
15
10
5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
2.68
4.65
7.03
16.98
30.53
SúLENZúO ATIK SU DúRSEK 87º SILENZIO 87º ELBOW
KOD Code
503-062224
503-062226
503-062228
503-062230
503-062232
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
50x87
75x87
110x87
125x87
160x87
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
100
40
15
10
5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
2.96
6.99
8.91
23.09
42.02
SúLENZúO ATIK SU ÇATAL 45º SILENZIO 45º BRANCH
KOD Code
503-062250
503-062252
503-062254
503-062256
503-062258
503-062260
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
50x50x45
75x50x45
75x75x45
110x50x45
110x75x45
110x110x45
50
25
15
10
10
6
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
4.34
5.49
5.92
5.65
18.97
22.65
SǦLENZǦO ATIK SU ÇATAL 87º SILENZIO T 87º
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062300
503-062302
503-062304
503-062306
503-062308
503-062310
50x50x87
75x50x87
75x75x87
110x50x87
110x75x87
110x110x87
50
30
20
15
10
8
46
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
10.93
11.65
12.58
17.56
19.83
28.2
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
SESSúZ ÜÇ KATLI ATIK SU BORULARI
SILENT THREE LAYERED WASTE WATER FITTINGS
SǦLENZǦO ATIK SU ÇǦFT ÇATAL 45º SILENZIO 45º DOUBLE BRANCH
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062350
503-062352
503-062354
503-062356
503-062358
50x50x45
75x50x45
75x75x45
110x50x45
110x110x45
30
20
10
10
5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
7.4
10.47
11.37
16.8
26.99
SǦLENZǦO ATIK SU ÇǦFT ÇATAL 87º SILENZIO 87º CROSS
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062370
503-062372
110x50x87
110x110x87
10
6
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
20.11
30.02
SúLENZúO REDÜKSúYON SILENZIO REDUCER
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062400
503-062402
503-062404
503-062406
503-062408
503-062407
75x50
110x50
110x75
125x110
160x110
160x125
75
30
25
20
10
10
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
5.57
8.38
8.95
13.22
18.22
18.4
SúLENZúO KAYAR MANûON SILENZIO SLIDING COUPLING
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062420
503-062422
503-062424
50
75
110
100
50
20
47
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
3.81
5.66
11.94
BORU PIPE
silenzio
il nzio
ilenzi
SESSúZ ÜÇ KATLI ATIK SU BORULARI
SILENT THREE LAYERED WASTE WATER FITTINGS
SǦLENZǦO KOMPLE S SǦFON COMPLETE S
KOD Code
503-062434
503-062436
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
110x110x45
110x110x87
5
5
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
16.77
17.95
SǦLENZǦO TEMǦZLEME T SILENZIO CLEANING T
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062442
110
10
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
41.3
SǦLENZǦO MUF TAPASI SILENZIO PLUGINS
KOD Code
Çap / Boy
R / Lenght
(mm)
Ambalaj Adedi
Box / Quantity
(pcs)
503-062480
503-062482
503-062484
50
75
110
500
200
75
48
Fiyat (Adet)
Price
(pcs)
3.48
4.35
9.65
BORU PIPE
RADYATÖR RADIATOR
PANEL RADYATÖR PANEL RADIATOR
TǦP 11 PANEL RADYATÖR TYPE 11 PANEL RADIATOR
11 PK (Panel+Konvektör)
11 PK (Panel+Convector)
Yükseklik (mm)
Height
300
400
500
Uzunluk (mm)
Uzunluk (mm)
Length
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
600
750
900
49.26
61.57
65.42
76.32
87.23
83.70
93.00
102.30
111.60
117.15
126.16
135.18
140.91
149.72
158.53
165.64
178.14
55.66
69.57
73.93
86.25
98.57
94.58
105.09
115.60
126.11
132.38
142.57
152.75
159.23
169.18
179.14
189.09
199.04
67.97
84.97
90.28
105.33
120.37
115.51
128.34
141.17
154.01
161.67
174.11
186.54
194.46
206.61
218.77
230.92
243.08
Fiyat Price
32.02
40.02
42.52
49.61
56.70
54.40
60.45
66.49
72.54
76.15
82.01
87.86
91.59
97.32
103.04
108.77
114.49
43.35
54.18
57.57
67.17
76.76
73.66
81.84
90.02
98.21
103.09
111.02
118.95
124.00
131.75
139.50
147.25
155.00
35.96
44.95
47.76
55.72
63.68
61.10
67.89
74.68
81.47
88.52
92.10
98.68
102.87
109.30
115.73
122.15
128.58
TúP 21 PANEL RADYATÖR TYPE 21 PANEL RADIATOR
21 PKP (Panel+Konvektör+Panel)
21 PKP (Panel+Convector+Panel)
Height
300
400
Uzunluk (mm)
Uzunluk (mm)
Length
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
500
600
750
900
73.88
92.35
98.13
114.49
130.84
125.55
139.50
153.45
167.40
175.73
189.25
202.76
211.37
224.58
237.79
248.63
264.21
287.69
313.85
340.00
366.15
392.31
83.49
104.36
110.89
129.37
147.85
141.87
157.63
173.40
189.16
198.57
213.85
229.12
238.85
253.78
268.70
283.63
298.56
325.09
354.65
384.20
413.76
443.31
101.96
127.45
135.42
157.99
180.56
173.26
192.51
211.76
231.01
242.50
261.16
279.81
291.69
309.92
328.15
346.38
364.61
397.02
433.11
469.20
505.29
541.39
Fiyat Price
48.02
60.03
63.79
74.42
85.05
81.61
90.67
99.74
108.81
114.22
123.01
131.80
137.39
145.98
154.56
163.15
171.74
187.00
204.00
221.00
238.00
255.00
53.94
67.42
71.64
83.58
95.51
91.65
101.83
112.02
122.20
128.28
138.15
148.02
154.30
163.94
173.59
183.23
192.88
210.02
229.11
248.20
267.29
286.39
Fiyatlarmza KDV dahil deȘildir.
65.02
81.27
86.36
100.75
115.14
110.48
122.76
135.04
147.31
154.64
166.54
178.43
186.01
197.63
209.26
220.88
232.51
253.17
276.19
299.20
322.22
345.23
50
70
Yükseklik (mm)
RADYATÖR RADIATOR
PANEL RADYATÖR PANEL RADIATOR
TǦP 22 PANEL RADYATÖR TYPE 22 PANEL RADIATOR
22 PKKP (Panel+Konvektör+Konvektör+Panel)
22 PKKP (Panel+Convector+Convector+Panel)
Yükseklik (mm)
Height
300
400
Uzunluk (mm)
600
900
79.02
97.64
105.62
123.01
134.95
142.08
155.00
170.87
184.08
197.17
210.11
225.54
236.31
251.23
263.71
279.95
294.19
322.67
352.10
381.88
411.18
443.39
109.90
136.50
148.14
172.93
190.15
200.77
219.20
242.02
260.84
279.68
298.15
320.35
335.69
357.19
374.91
398.20
418.00
457.15
499.00
541.09
582.84
626.59
Fiyat Price
Length
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600
2800
3000
500
52.97
64.84
69.60
80.70
86.45
92.39
100.52
110.55
118.96
127.32
135.54
145.22
151.91
161.14
169.01
179.52
188.75
206.23
225.13
244.20
263.04
283.29
59.57
73.19
78.82
91.56
99.85
105.28
114.63
126.21
135.85
145.49
154.93
166.13
173.99
184.73
193.77
205.82
218.26
239.37
261.43
283.83
305.75
330.58
69.13
85.18
91.91
106.94
116.23
123.14
134.27
147.94
159.37
170.63
181.82
195.07
204.27
217.03
227.80
241.86
254.05
277.63
303.00
328.54
353.83
380.59
TǦP 33 PANEL RADYATÖR TYPE 33 PANEL RADIATOR
33 PKKPKP (Panel+Konvektör+Konvektör+Panel+Konvektör+Panel)
33 PKKPKP (Panel+Convector+Convector+Panel+Convector+Panel)
Yükseklik (mm)
Height
300
400
79.68
99.60
105.83
123.47
141.11
135.40
150.44
165.49
180.53
189.51
204.09
218.67
227.95
242.20
256.45
270.69
284.94
89.49
111.86
118.85
138.66
158.47
152.06
168.96
185.86
202.75
212.84
229.21
245.58
256.01
272.01
288.01
304.01
320.01
Uzunluk (mm)
600
750
122.58
153.23
162.82
189.95
217.09
208.31
231.45
254.60
277.74
291.56
313.99
336.42
350.70
372.61
394.53
412.24
438.37
138.52
173.15
183.98
214.64
245.31
235.39
261.54
287.70
313.85
329.46
354.81
380.15
396.29
421.05
445.82
470.59
495.36
900
Fiyat Price
Length
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
500
Fiyatlarmza KDV dahil deȘildir.
107.87
134.84
143.28
167.16
191.04
183.31
203.68
224.05
244.41
256.57
276.31
296.05
308.61
327.90
347.19
366.48
385.77
51
169.17
211.46
224.68
262.13
299.58
287.46
319.40
351.34
383.28
402.35
433.30
464.25
483.96
514.21
544.46
574.70
604.95
RADYATÖR RADIATOR
HAVLU PANELLER TOWEL WARMERS
HAVLU PANELLER TOWEL WARMERS
Düz-Oval Straight-Oval
Model
Geniȴlik
Width
(mm)
Yükseklik
Height
(mm)
400/700
400/800
400/1000
400/1100
400/1200
400/1600
400/1800
500/700
500/800
500/1000
500/1100
500/1200
500/1600
500/1800
600/700
600/800
600/1000
600/1100
600/1200
600/1600
600/1800
400
400
400
400
400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
600
600
600
600
600
600
600
700
800
1000
1100
1200
1600
1800
700
800
1000
1100
1200
1600
1800
700
800
1000
1100
1200
1600
1800
Fiyatlarmza KDV dahil deȘildir.
Beyaz (White)
Oval
Düz
Oval
Straight
BaȘlant Ek Boru Adedi
Supplement Pipe Quantity
(mm)
(pcs)
356
356
356
356
356
356
356
456
456
456
456
456
456
456
556
556
556
556
556
556
556
15
17
20
23
25
33
38
15
17
20
23
25
33
38
15
17
20
23
25
33
38
84.00
90.29
109.33
119.76
129.56
165.00
189.07
86.46
95.13
115.20
126.37
136.80
178.41
200.01
94.80
100.04
121.13
133.04
144.04
188.04
210.90
52
92.40
99.32
120.26
131.73
142.52
181.50
207.98
95.11
104.65
126.72
139.01
150.48
196.25
220.01
104.28
110.04
133.24
146.34
158.44
206.85
231.99
Krom (Chrome)
Oval
Düz
Oval
Straight
142.50
148.94
179.93
197.86
214.15
279.36
313.58
152.40
157.11
189.57
204.00
226.20
291.00
331.81
159.90
165.29
199.16
216.00
238.20
306.00
350.04
156.75
163.83
197.92
217.65
235.56
307.29
344.94
167.64
172.82
208.53
224.40
248.82
320.10
364.99
175.89
181.82
219.07
237.60
262.02
336.60
385.04
RADYATÖR RADIATOR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
29
File Size
4 363 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content