close

Enter

Log in using OpenID

Hukuk Fakültesi 2014-2015 Öğrenci El Kitabı

embedDownload
HUKUK FAKÜLTESİ
2014-2015 AKADEMİK YILI
ÖĞRENCİ REHBERİ
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
E KK
İ L EİRL E R
İ Ç İ İNÇ İ NDD E
Rektör’ün Mesajı ­
5
Dekan’ın Mesajı
7
Fakültemiz Hakkında
8
Fakültemizde Eğitim-Öğretim
8
Dersler 8
Fakültemizin Akademik Kadrosu
12
Anabilim Dalları Kadrosu ve Dersler 12
Ders Sistemi ve Hukuk Metodolojisi 15
Derslere Hazırlık
16
Derslere Devam
16
Derslere Etkin Katılım
16
Blackboard ve Student Portal: Academic Registration and Knowledge System (Sparks) 17
Ders tekrarı – Sınavlara Hazırlık
17
Öğrencinin Bilgi Merkezinde Çalışması
18
İngilizce
18
Hukuk Kliniği
19
Bilimsel Etkinlikler
19
Yayınlarımız
21
Hukuk Fakültesi Dergisi
22
Sınavlar
22
Öğretim Üye ve Yardımcıları ile iletişim
22
Yaz Okulu
23
Sosyal Yaşam
23
Erasmus Öğrenci Değişim Programları
23
Salzburg Avrupa Özel Hukuk Yaz Okulu Programı
24
Viyana Farazi Mahkeme Yarışması
24
AİHM Gezisi
24
Öğretim Üye ve Yardımcılarımızın Başarıları
25
Öğrencilerimizin Başarılarından Örnekler 26
Mezunlarımızın Başarılarından Örnekler 26
Son Söz 29
2
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Sevgili Öğrenciler,
Elinizdeki bu kısa rehber, 2014 akademik yılında ÖSYM sınavı sonucu fakültemizi
tercih ederek Kadir Has Üniversitesi’nin öğrencisi olma ayrıcalığına kavuşacak
öğrencilerimiz ile 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında İngilizce Hazırlık Okulunu
başarıyla tamamlayarak 2014 Güz Döneminden itibaren Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde lisans öğrenimine başlayacak siz değerli öğrencilerimizin fakültemiz
hakkında bilgilendirilmesi ve dört yıllık hukuk öğreniminiz süresince fakültemize daha
kolay uyumunu sağlamak ve bilinçli öğrenciler olarak daha başarılı bir hukuk öğrenimi
alabilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla aşağıda size fakültemizin genel yapısı,
sınavlar, tarafınızdan kullanılabilecek olanaklar ve uymanızın ve uygulamanızın sizlere
yarar sağlayacağını düşündüğümüz önemli bilgiler sunulmaktadır. Lütfen fakülte
tercihinizi yaparken ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılına girdiğimiz bu dönem için Kadir
Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak sizlere çok büyük katkı sağlayacağını
düşündüğümüz bu el kitabını dikkatle okuyunuz.
3
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
4
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
R E ’K Ü
TÖR
REKTÖR
N’ Ü NMM EES ASJ IA J I
Hukuk Fakültemizin Değerli Öğrencileri,
Hedefi Türkiye ve hatta dünya çapında üstün nitelikli insanlar
yetiştirmek olan Kadir Has Üniversitesi’nde, hukuk eğitim ve
öğretimine gösterilen özen, rahmetli Kadir Has’ın hukuka verdiği
değeri yansıtmaktadır. Biz hocalarınız için de, sizlerden iyi bir bilgi
donanımı olan, aynı zamanda çağdaş ve akılcı düşünme yeteneği
kazanmış seçkin hukukçular yetiştirmek kutsal bir hedeftir.
Bu nedenle, hukuk fakültesi ve üniversite olarak, tüm olanaklarımız sizler için seferber edilmiştir.
Bu olanakları iyi kullanacağınız, derslerinize şimdiden dört elle sarılacağınız inancı ile sizlere
başarı, sağlık ve mutluluk dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum.
Prof. Dr. Mustafa Aydın,
Rektör
5
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
N ’ I NM
M EE
S ASJ IA J I
D E K A ND E’KIAN
Sevgili Öğrenciler,
Her şeyden önce geçirdiğiniz yoğun ve zor sınav döneminde
gösterdiğiniz çaba ve kazandığınız başarılar için sizleri yürekten
kutluyorum. 2014 – 2015 eğitim-öğretim yılında da çalışmalarınıza
aynı azimle devam edeceğinize, elde ettiğiniz kazanımlara yenilerini
katacağınıza olan inancım tamdır. Bu yeni akademik yılda, her
yönden donanımlı hukukçular olarak yetişmeniz için gerekli her
türlü çabanın gösterileceğine emin olunuz. Unutmayınız ki, başarının
anahtarı, disiplinli ve düzenli çalışmaktır. Fakültemiz öğretim üye ve yardımcıları her konuda
sizlere destek olacaklardır. Onlarla sevgi ve saygı sınırları içinde diyalog kurmaktan, sorunlarınızı
paylaşmaktan çekinmeyiniz. Hukukçunun mesleki planda görev ve sorumlulukları, diğer meslek
alanlarına göre çok ağır olduğu için hukuk öğrenimi de son derece güçtür. Ancak, cesaretiniz ve
disiplinli çalışmanız sayesinde bu güçlüğün üstesinden geleceksiniz. Bu duygularla, bir kez daha
Üniversitemize ve Fakültemize hoş geldiniz diyor, üstün başarılar diliyorum.
Sevgilerimle.
Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
Dekan
7
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
A KAK K
I NK
D AI N D A
F A K FÜA LK ÜTLET EMMİİ ZZ HH
Hukuk Fakülteleri bütün dünyada ciddi ve
ağır bir eğitim süreci olan fakültelerdir. Kadir
Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim
dört sene ve sekiz yarıyıl sürmekte olup her
yarıyıl kendi içinde bağımsızdır; bir diğer
deyişle birbiri ile önkoşullu ve bağlantılı ders
bulunmamaktadır. Her yarıyılın programında
yer alan tüm derslerin sınavında başarılı
olmanız ve mezun olabilmek için tüm
derslerden başarılı olarak 2.00 not ortalamasına
sahip olmanız gerekmektedir. Öğrencilik
yıllarınız boyunca başarınızın takibi size atanan
danışman hocalarınız tarafından yapılacaktır.
Danışmanlarınız sizlere ders seçiminde,
seçimlik derslerin belirlenmesinde olduğu
gibi diğer konularda da yardımcı olmak üzere
görevlendirilmiştir. Danışmanlarınızla yüz
yüze görüşmeniz ve onların önerilerini dikkate
almanız fakültedeki başarı grafiğinizi olumlu
yönde etkileyecektir.
Fakültemizdeki öğrencilik sürecinizin rahat
ve başarılı geçmesi için akademik ve idari
personelle iletişim halinde olmanızda
yarar bulunmaktadır. Öğretim üyelerimizle
öğrencilerimiz arasındaki ilişki, sadece öğretim
üyelerinin derslerini anlatmaları, öğrencilerin
dinlemeleri ve derslerin interaktif yürütülmesi
temeline oturtulmamıştır. Öğrenci ile öğretim
üyesi arasında ders dışında bire bir temaslara
da ayrı bir önem verilmiştir. Sormak, öğrenmek,
bilgilenmek istediğiniz konularda, sizlere
bildirilecek olan ve her öğretim üyesinin
belirlediği “öğrenci görüşme saatleri”ne
uyarak da hocalarınızla karşılıklı ilişkilerinizi
sürdürebilirsiniz.
R E- TÖ
İ MĞ R E T İ M
F A K FÜA LK ÜTLET EMMİİ ZZDDE EE Ğ Eİ TĞİ Mİ T- ÖİĞM
Dersler
Hukuk Fakültesi’nde Lisans ve Lisansüstü
(Yüksek Lisans ve Doktora) olmak üzere üç
çeşit diploma verilmektedir. Lisans derslerini
başarıyla bitiren ve gerekli diğer koşulları
yerine getiren öğrenciler, Özel Hukuk veya
Kamu Hukuku alanlarında Yüksek Lisans;
Yüksek Lisans öğrenimini tamamlayanlar ise
Doktora öğrenimi yapmaya hak kazanırlar.
8
Lisans eğitimi 8 yarıyıldan oluşan yoğun bir
ders programı dahilinde verilir. Öğrenciler
her yarıyılda zorunlu dersler yanında seçmeli
dersler grubundan belirlenmiş kotalar
dahilinde sadece bir dersi seçerler. Seçilen
ders artık zorunlu ders niteliği taşır. Zorunlu
ve seçimlik derslerin yarıyıllara göre dağılımı
aşağıdaki gibidir:
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
BİRİNCİ YIL
I. YARIYIL
DERSİN ADI
II .YARIYIL
T
U
K
DERSİN ADI
T
U
K
LW119
Anayasa Hukukunun
Genel Esasları
3
0
3
LW120
Türk Anayasa
Hukuku
3
0
3
LW121
Medeni Hukukun
Temel Kavramları ve
Kişiler Hukuku
3
1
3
LW124
Aile Hukuku
3
1
3
LW131
Roma Genel Hukuku
3
0
3
LW126
Roma Özel
Hukuku
3
0
3
LW125
Devlet Teorileri
2
0
2
LW128
Kamu Özgürlükleri
2
0
2
LW127
Hukuki Düşünce ve
Metodoloji
2
0
2
AT212
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II
2
0
2
AT211
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
2
0
2
TD102
Türk Dili II
2
0
2
TD101
Türk Dili I
2
0
2
EL102
English II
3
0
3
EL101
English I
3
0
3
LW136
Legal Terminology
and Reasoning
2
0
2
LW123
Siyaset Bilimi
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW134
Sociology
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW133
Law, Literature and
Art (Seçimlik Ders)
2
0
2
LW130
Felsefe ve
Bilim Felsefesi
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW129
Hitabet Sanatı
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW132
Hukuki Hitabet
(Seçimlik Ders)
2
0
2
Toplam Kredi
22
22
1
22
DERSİN ADI
T
U
K
1
22
Toplam Kredi
İKİNCİ YIL
III. YARIYIL
IV. YARIYIL
DERSİN ADI
T
U
K
LW201
Borçlar Genel
Hukuku I
3
1
3
LW228
Borçlar Genel
Hukuku II
3
1
3
LW203
Ceza Genel Hukuku I
3
1
3
LW244
Ceza Genel
Hukuku II
3
1
3
LW205
İdare Hukuku I
3
0
3
LW206
İdare Hukuku II
3
0
3
LW207
International Law I
3
0
3
LW208
International
Law II
3
0
3
9
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
LW227
Economics for
Lawyers
3
0
3
LW234
Public Finance
3
0
3
EL201
English III
3
0
3
EL202
English IV
3
0
3
LW229
Comparative Legal
Systems
2
0
2
LW236
Legal Writing
2
0
2
LW231
Genel Hukuk Tarihi
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW238
Türk Hukuk Tarihi
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW233
Seçim ve Siyasal
Partileri Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW216
Kriminoloji
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW223
Çocuk Ceza Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW242
2
0
2
LW221
Trafik Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
Toplam Kredi
22
22
2
22
T
U
K
2
22
Introduction to
Common Law
(Seçimlik Ders)
Çağdaş Hukuk
Sistemleri
(Seçimlik Ders)
Toplam Kredi
ÜÇÜNCÜ YIL
V. YARIYIL
DERSİN ADI
VI. YARIYIL
T
U
K
DERSİN ADI
LW301
Eşya Hukuku I
2
1
2
LW302
Eşya Hukuku II
2
1
2
LW329
Borçlar Özel Hukuku
3
1
3
LW316
Şirketler Hukuku
3
1
3
LW323
Ticari İşletme ve
Kıymetli Evrak
Hukuku
3
2
3
LW310
Medeni Usul
Hukuku II
2
1
2
LW315
Vergi Hukuku
3
0
3
LW344
2
1
2
LW309
Medeni Usul Hukuku
I
3
1
3
LW314
2
1
2
LW311
Ceza Özel Hukuku I
2
1
2
LW332
Sociology of Law
2
0
2
LW313
İdari Yargı
2
0
2
LW334
Human Rights
Law
2
0
2
LW331
Philosophy of Law
2
0
2
LW336
International
Criminal Law
(Seçimlik Ders)
2
0
2
2
0
2
LW321
İmar Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
2
0
2
LW317
İnfaz Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW335
LW322
10
Common Law of
Contracts and Torts
(Seçimlik Ders)
Tüketici Hukuku
(Seçimlik Ders)
Ceza Özel Hukuku
II
Fikri ve Sınai
Mülkiyet Hukuku
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
LW333
Bilişim Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW338
LW340
Toplam Kredi
22
6
22
Çevre Hukuku
(Seçimlik Ders)
Arbitration in
Administrative
Law
Toplam Kredi
2
0
2
2
0
2
17
5
17
T
U
K
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. YARIYIL
DERSİN ADI
VIII. YARIYIL
T
U
K
DERSİN ADI
LW401
Devletler Özel
Hukuku I
2
1
2
LW402
Devletler Özel
Hukuku II
2
1
2
LW417
Deniz Ticareti
Hukuku
2
1
2
LW434
Sigorta Hukuku
2
1
2
LW435
İcra ve İflas Hukuku
3
1
3
LW408
Ceza Usul
Hukuku II
2
1
2
LW407
Ceza Usul Hukuku I
2
1
2
LW438
Sosyal Güvenlik
Hukuku
2
1
2
LW427
Bireysel İş Hukuku
2
1
2
LW442
Miras Hukuku
3
1
3
LW437
European Union Law
2
0
2
LW440
Toplu İş Hukuku
2
0
2
LW429
Sağlık Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW444
Bitirme Çalışması
(Kamu-Özel
Hukuk)
0
0
2
LW433
International Trade
Law (Seçimlik Ders)
2
0
2
LW446
International
Commercial
Arbitration
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW415
Askeri Ceza Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW420
Ekonomik Suçlar
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW419
Rekabet Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW424
Sermaye Piyasası
Hukuku (Seçimlik
Ders)
2
0
2
LW421
Spor Hukuku I
(Seçimlik Ders)
2
0
2
LW448
Avukatlık Hukuku
(Seçimlik Ders)
2
0
2
2
0
2
LW452
Adli Tıp(Seçimlik
Ders)
2
0
2
LW426
Spor Hukuku II
(Seçimlik Ders)
2
0
2
EU Judicial
System
2
0
2
15
5
17
Toplam Kredi
15
5
15
Toplam Kredi
11
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Fakültemizin Akademik Kadrosu
Tam Zamanlı (kadrolu) Öğretim Elemanları
• Prof.Dr. Şebnem Akipek ÖCAL, Dekan
• Ar.Gör. Aslı TOPUKCU
• Prof.Dr. Ali GÜZEL
• Ar.Gör. Ekin HACIBEKİROĞLU
• Prof.Dr. Mustafa DURAL
• Ar.Gör. Gözde ATASAYAN
• Prof.Dr. Mehmet C. AKAD
• Ar.Gör. Eser OLGUN
• Prof.Dr. Orhan ŞENER
• Ar.Gör. Atakan UZUN
• Prof.Dr. Süheyl DONAY
• Ar.Gör.Argun KARAMANOĞLU
• Prof.Dr. Hasan ERMAN
• Ar.Gör. Onur GÖRMEZ
• Yrd.Doç.Dr. Olgun AKBULUT
• Ar.Gör. Hande HEPER
• Yrd.Doç.Dr. Bahar Ceyda SÜRAL
• Ar. Gör. Akasya KANSU
• Yrd.Doç.Dr. Nilay ARAT
• Yrd.Doç.Dr. Reyda ERGÜN
• Yrd.Doç.Dr. Hamide TACİR
• Yrd.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
• Yrd.Doç.Dr.Aysun ALTUNKAŞ
• Yrd.Doç.Dr.Özge Uzun KAZMACI
• Yrd.Doç.Dr. İpek Sevda SÖĞÜT
• Yrd.Doç.Dr. Ertan YARDIM
• Yrd. Doç. Dr. Maria VARAKI
• Ar. Gör. Orkun GÜNER
• Ar.Gör. Yusuf Demirbilek
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
• Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ, İstanbul Üniv. Hukuk Fak.
• Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR, Yeditepe Üniv.
• Prof.Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ, İstanbul Üniv.
Hukuk Fak.
• Prof. Dr. Pınar AKAN, Marmara Üniv. Hukuk
Fak.
• Prof. Dr. Nevzat ALKAN, İstanbul Üniv. Tıp Fak.
Araştırma Görevlileri
• Ar.Gör. Ali SOYSÜREN
• Doç.Dr. Ahmet EROL , Maliye Bakanlığı Teftiş
Kurulu
• Ar.Gör. Ahmet AYAR
• Öğr. Gör. Dr. Berna AKÇALI GÜR
• Ar.Gör. Yeliz KARAN
• Öğr.Gör. Berra BESLER,Türkiye Barolar Birliği
Başkan Yard.
• Ar.Gör. Deniz UGAN
• Öğr.Gör. Gülizar GÜLOL,serbest
Anabilim Dalları ve Dersler
ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI
LW 119 Anayasa Hukukunun Genel Esasları
• Yrd.Doç.Dr. Olgun AKBULUT
LW 120 Türk Anayasa Hukuku
• Yrd.Doç.Dr. Hamide TACİR
IR 126 Constitutional Law
• Ar.Gör. Aslı TOPUKCU
LW 233 Seçim ve Siyasal Partiler Hukuku
• Ar. Gör. Müzeyyen Gözde ATASAYAN
LW 320 Human Rights Law
KH 635 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve
Mahkemesi
12
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
CEZA ve CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
ANABİLİM DALI
• Prof.Dr. Süheyl DONAY
• Yrd.Doç.Dr. Aysun ALTUNKAŞ
• Ar.Gör. Eser OLGUN İDARE HUKUKU ANABİLİM DALI
• Yrd.Doç.Dr. Nilay ARAT
• Ar.Gör. Atakan UZUN
LW 205 İdare Hukuku I
LW 206 İdare Hukuku II
LW 313 İdari Yargı
LW 321 İmar Hukuku
LW 322 Arbitration in Administrative Law
LW 203 Ceza Genel Hukuku I
LW 244 Ceza Genel Hukuku II
LW 311 Ceza Özel Hukuku I
LW 344 Ceza Özel Hukuku II LW 407 Ceza Usul Hukuku I
İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK
HUKUKU ANABİLİM DALI
LW 408 Ceza Usul Hukuku II • Prof.Dr. Ali GÜZEL
LW 223 Çocuk Ceza Hukuku
• Ar.Gör. Deniz UGAN
LW 216 Kriminoloji
• Ar.Gör. Hande HEPER
LW 317 İnfaz Hukuku
LW 420 Ekonomik Suçlar
GENEL KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI
• Prof.Dr. Mehmet C. AKAD
• Ar. Gör. Akasya KANSU
LW 125 Devlet Teorileri
LW 112 Kamu Özgürlükleri
LW 123 Siyaset Bilimi
LW 211 Türk Hukuk Tarihi
HUKUK FELSEFESİ ve SOSYOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
LW 427 Bireysel İş Hukuku
LW 440 Toplu İş Hukuku
LW 438 Sosyal Güvenlik Hukuku
MALİ HUKUK ANABİLİM DALI
• Prof.Dr. Orhan ŞENER
• Doç.Dr. Ahmet EROL*
LW 227 Economics for Lawyers
LW 234 Public Finance
LW 340 Vergi Uyuşmazlıkları
MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
• Yrd.Doç.Dr. Reyda ERGÜN
• Prof.Dr. Mustafa DURAL
• Ar. Gör. R. Orkun GÜNER
• Prof.Dr. Hasan ERMAN
LW 130 Felsefe ve Bilim Felsefesi
• Prof.Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
LW 133 Law, Literature and Art
• Prof.Dr. Tufan ÖĞÜZ*
LW 134 Sociology
• Yrd.Doç.Dr. Özge UZUN KAZMACI
LW 331 Philosophy of Law
• Ar.Gör. Ahmet AYAR
LW 332 Sociology of Law
• Ar.Gör. Yeliz KARAN
HUKUK TARİHİ ANABİLİM DALI
LW 121 Medeni Hukukun Temel Kavramları ve Kişiler Hukuku
LW 124 Aile Hukuku
• Ar. Gör. Akasya KANSU
LW 201 Borçlar Genel Hukuku I
LW 231 Genel Hukuk Tarihi
LW 221 Trafik Hukuku
LW 238 Türk Hukuk Tarihi
LW 228 Borçlar Genel Hukuku II
• Prof.Dr. Mehmet C. AKAD
• Yrd.Doç.Dr. İpek Sevda SÖĞÜT
13
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
LW 301 Eşya Hukuku I
LW 402 Devletler Özel Hukuku II LW 329 Borçlar Özel Hukuku
LW 302 Eşya Hukuku II
LW 414 European Union Law (İdare Hukuku ABD ile ortak ders)
LW 322 Tüketici Hukuku
LW 433 International Trade Law
LW 338 Çevre Hukuku
LW 342 İş Görme ve Teminat Sözleşmeleri
LW 446 International Commercial Arbitration
LW 429 Sağlık Hukuku
ROMA HUKUKU ANABİLİM DALI
LW 431 Yasal Mirasçılık ve Ölüme Bağlı Tasarruflar
• Yrd. Doç.Dr. İpek Sevda SÖĞÜT
LW 442 Miras Hukuku
ÖH 503 Hekimin Sorumluluğu.
ÖH 504 Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri
LW 126 Roma Genel Hukuku
LW 131 Roma Özel Hukuku
TİCARET HUKUKU ANABİLİM DALI
• Prof.Dr. Zehra ŞEKER ÖĞÜZ 
MEDENİ USUL ve İCRA İFLAS HUKUKU
ANABİLİM DALI
• Prof. Dr. Pınar AKAN*
• Yrd. Doç.Dr. Ertan YARDIM
• Yrd.Doç.Dr. Esra HAMAMCIOĞLU
• Ar. Gör. Yusuf DEMİRBİLEK
• Ar.Gör. Argun KARAMANLIOĞLU
LW 309 Medeni Usul Hukuku I
LW 310 Medeni Usul Hukuku II
LW 435 İcra ve İflas Hukuku
MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI
• Yrd. Doç. Dr. Maria VARAKI
• Ar.Gör. Ali SOYSÜREN
• Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR*
• Ar.Gör.Onur GÖRMEZ
LW 314 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
LW 316 Şirketler Hukuku
LW 323 Ticari İşletme ve Kıymetli Evrak
Hukuku
LW 333 Bilişim Hukuku
LW 417 Deniz Ticareti Hukuku
LW 419 Rekabet Hukuku
LW 207 International Law I LW 208 International Law II
LW 210 Çağdaş Hukuk Sistemleri
LW 318 International Criminal Law
LW 424 Sermaye Piyasası Hukuku
LW 416 European Union Judicial System
LW 434 Sigorta Hukuku
MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANABİLİM
DALI
ÖH 559 Spor ve Ticaret Hukuku I
ÖH 566 Marka Hukukunda Hükümsüzlük
Davaları
• Ar.Gör. Ekin HACİBEKİROĞLU
ÖH 586 Rekabet Hukuku II
LW 136 Legal Terminology and Reasoning
LW 229 Comparative Legal Systems
ÖH 587 İnternet Ortamında Fikri Hakların
Korunması
LW 236 Legal Writing
ÖH 623 Rekabet Hukuku
LW 401 Devletler Özel Hukuku I
* Yarı-zamanlı öğretim elemanları
• Yrd.Doç.Dr. Bahar Ceyda SÜRAL
14
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Ders Sistemi ve Hukukta Yöntem
Her bilim alanında olduğu gibi hukuk öğrenimi
de belirli bir metodoloji doğrultusunda
yapılır. Hukuk metodolojisi, hukukçuların
hukuk araştırmalarında ve uygulamalarında,
kanunların hazırlanmasında ve genel olarak
hukuki uyuşmazlıkları çözümlemelerinde
yararlandıkları düşünme ve uygulama
yöntemlerinin bütünüdür. Hukukçuların bu
etkinlikler dahilinde sadece kanun, yönetmelik
ve içtihatları bilmeleri yeterli değildir. Hukuki
sorunların çözümü; temel ilke, kurum, kavram,
teknik yöntem ve belirli düşünüş şekilleri
hakkında sağlıklı bilgiye sahip olmayı da
gerektirir.
Sağlam bir metodoloji olmadan ne
sosyal gerçeği etkin ve güvenli bir şekilde
düzenleyecek kanun ve kuralları yaratmak ne
de sonsuz sayıdaki hukuki duruma hak ettikleri
çözümü bulmak düşünülebilir.
Hukukçu olmak bütün metinleri ezbere
bilmek değildir. Hukuk öğrenimi güçlü bir
hafızaya sahip olmakla sınırlanmamaktadır.
Bir mantık üzerine kurulu olan yöntemleri
bilmeyi, birbirinden farklı düşünüş şekilleri,
teknik araçlar, sınıflandırmalar, nitelemeler
kullanmayı, aynı zamanda da zengin bir
terminoloji ve uygun ifade tekniklerine sahip
olmayı gerektirmektedir. Bu da ancak belli başlı
bilgilenme, koordinasyon ve yorum yöntemleri
ile mümkündür.
Kanun koyucu, yargıç, avukat, noter, hukuk
müşaviri, akademisyen bir hukukçunun
kullandığı hukuk metodolojisini bilmeden,
hukuk ne öğrenilebilir ne yaratılabilir ne de
uygulanabilir.
Çok sayıda ayrıntılı, sürekli değişen, bazen
çelişkili ve hatta bazen kanun yapma
tekniğinden uzak kanunların yapıldığı;
teknik, insani ve sosyal dönüşümlerin
yaşandığı; uluslararası, devletler üstü ve
ulusal hukuklar gibi farklı hukuk düzenlerinin
birlikte yorumlandığı çağımızda, güçlü ve
tutarlı bir hukuk bilgisine sahip olmak hukuk
uygulamasında son derece önemlidir. Hukuk
metodolojisi kanun koyucunun kanunları
kabul etmesinde, yargıcın bunları yorumlayıp
hukuki uyuşmazlıkları çözmesinde, tarafların
karşılıklı ifadelerinde, sözleşmelerin müzakere
ve imzalama süreçlerinde ve son olarak da
öğrencilerin etkin öğrenim görmelerinde esaslı
rol oynar.
Fakültemizde de bu temel hukuk
metodolojisine uygun olarak dersler, teorik
ve pratik (uygulamalı) olmak üzere iki şekilde
işlenmektedir. Teorik derslerde öğrenciye
işlenilen konu hakkında genel bilgiler
verilmektedir. Hukuk formasyonu açısından
temel olan derslere özgü pratik çalışmalarda
ise bu bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla somut
örneklerden hareketle, gerçek bir olayın hukuki
çözümü ve karar analizi yapılmakta, öğrenciler
bilimsel araştırmaya yönlendirilmektedir.
15
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Derslere Hazırlık
Derslere gelmeden önce Blackboard
duyurularını okumak ve gerekli belgeleri
edinmek siz öğrencilerin sorumluluğundadır.
Ayrıca, sorumlu olacağınız her ders için size
dönem başında ders materyalleri önerilecektir.
Derslere gelmeden önce ders kitaplarınızı ve
zamanınızın kalması halinde ilgili diğer yayınları
okumaya gayret ediniz. Böylece dersleri takip
etme konusunda rahatlayacak ve konuları
anlama sorununuzu en aza indireceksiniz.
Derslere mutlaka ilgili mevzuat, belge ve
çalışmalarla gelmeli, her dersten önce sizden
istenen okumaları yapmalısınız. Zor ve karmaşık
yapısı olan hukuk, yalnızca derslerde öğretim
üyelerinin anlattıkları bilgilerle değil, artık bir
üniversite öğrencisi olan sizlerin kendi çalışma
ve okumalarıyla anlaşılıp öğrenilir.
Derslere Devam
Hukuk son derece geniş kapsamlı, karmaşık,
sayısız kaynaktan, kural, konsept ve
düşünüşlerden çıka gelen verilerle oluşan
bir bilim dalıdır. Hukuk öğrenimi kuvvetli ve
düzenli bir çalışma metodunu benimsemeyi
gerektirir. Yalnızca kanun ve metin ezberi
olmayıp aynı zamanda belli bir düşünüş ve
anlatım yapısına sahip olmayı da gerektiren bu
bilimin öğreniminde süreklilik şarttır. Bundan
dolayı, Fakültede başarılı olmanız için en
önemli kural birinci sınıftan itibaren kesintisiz
bir biçimde derslere devam etmektir. Derslere
devam eden öğrencilerin sınav dönemlerinde
daha başarılı olduklarını unutmayınız.
Kadir Has Üniversitesi Lisans ve Ön Lisans
Öğretim Yönetmeliği’ne göre, Fakültemizde
derslere devam zorunludur. Madde hükmüne
göre derslere devam koşulunu sağlayamayan
öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına giremezler.
Yönetmeliğimizin getirdiği bu temel kurala ne
ölçüde bağlı kalırsanız başarınız da o ölçüde
yüksek olacaktır.
Fakültemizin ders programına baktığımızda,
derslerin iki yönde ilerlediğini görürüz; Teori
16
ve Uygulama. Gerek özel hukukta gerek kamu
hukukunda konuların önce teorik çerçevesi ele
alınıp incelendikten sonra hemen “uygulama”
çalışmasına başlanır. İncelenen konuya ilişkin
sizlerin de tam katılımınızın gerekli olacağı
incelenen konuya ilişkin “Pratik Çalışmalar”
yapılır. Bu çalışmalarda mahkemelerde
sonuçlanmış olan davalar “örnek olay”
gibi ele alınır, yasanın ilgili hükümleriyle
incelenerek nasıl hükme bağlanacağı bir
problem bağlamında birlikte çözülür. Bu
nedenle teori ve uygulama hukuk derslerinin
ayrılmaz parçalarıdır, biri eksik kalırsa öteki
tek başına hiçbir anlam ifade etmez, işlevini
yitirir. İşte Fakültemizde göreceğiniz derslere
devam zorunluluğu, bu iki boyutlu hukuk
formasyonunun bir sonucu olup gelecekte iyi
bir hukukçu olarak yetişmeniz için mutlaka
uymanız gereken en temel kural olarak
karşınıza çıkar.
Derslere Etkin Katılım
Dersin derste öğrenilmesi asıldır. Fakültemizde
interaktif yöntemle dersler yapılmaktadır.
Bu yöntemin esası öğrencinin her an
dikkatli olmasına ve tartışmalara aktif
olarak katılmasına dayanır. Öğrencilerin
teorik ve özellikle pratik derslere önceden
hazırlanmaları gerekir. Yapılacak ön okumalar
ve araştırmalar, işlenilen konuların ders
sırasında daha kolay özümsenmelerini
sağlayacaktır.
Öğrencilerden; dersler sırasında diğer
öğrencilere ve dersi veren öğretim üyelerine
saygılı olmaları, derslere zamanında gelmeye
özen göstermeleri, dersler sırasında cep
telefonu ve diğer iletişim araçlarını kapalı
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
tutmaları ve dersin devamı esnasında dersliği
terk etmemeleri beklenmektedir. Ayrıca
öğrenciler, anlaşılmayan veya merak edilen
konuları ders içerisinde uygun bir zamanı
bekleyerek veya dersten sonra dersi veren
öğretim üyesine sormalıdırlar.
Blackboard ve Student Portal: Academic
Registration and Knowledge System
(Sparks)
Üniversitemiz çağdaş eğitim teknolojileri
ile donanmıştır. Bunlardan en önemlisi
Blackboard sistemidir. Blackboard sistemi
öğrenci, fakülte ve öğretim üyesi arasında
daimi bir iletişim bağı kurmaktadır. Herhangi
bir zaman sınırlaması olmaksızın bilgi akışı bu
yöntemle gerçekleşmektedir.
Derslerden önce Blackboard duyurularını
okumak ve bu sistemde belirtilen bilgiler
ışığında gerekli ders materyallerini
edinerek derslere gelmek öğrencilerin
sorumluluğundadır. Yapılacak okumalar,
ödevler, ders saati değişiklikleri gibi hususlar
bu sistem üzerinden takip edilmelidir.
Öğrencilerin vize ve final notları öğretim
üyeleri tarafından önce Blackboard’da ilan
edilir, dilekçe ile itiraz edilmeyen notlar
kesinleşir ve Sparks’da depolanır. Sparks’a
kaydedilen notların değişme ihtimali yoktur.
Resmi olarak öğrenci bilgilerinin toplandığı yer
Sparks’dır.
Siz öğrencilere bir elektronik posta adresi
verilmiştir. Elektronik posta adresinizi sürekli
kontrol ederek Fakülte Dekanlığı’ndan veya
öğretim üyesinden ileti gelip gelmediğini veya
daha önce gönderilmiş bir bilgide değişiklik
yapılıp yapılmadığını kontrol etmelisiniz.
Ders Tekrarı – Sınavlara Hazırlık
Hukuk fakültesi eğitimi ciddi, disiplinli ve
planlı bir çalışma programının uygulanmasını
gerektirmektedir. Çalışma programınızı
kendi çalışma alışkanlık ve özelliklerinizi
dikkate alarak belirleyiniz. Bu konuda ihtiyaç
duymanız halinde danışmanlarınız ile temasa
geçiniz. Derslerinizi günlük tekrarlama
alışkanlığını edininiz.
Çalışmalarınızı sınav dönemi veya son
güne bırakmayınız. Çalışma ortamınızı
sizi çalışmaktan alıkoyacak unsurlardan
arındırmaya gayret ediniz. Zamanınızı
planlayınız. Planlı bir çalışma programı
sizi sınav dönemlerinde son derece
rahatlatacaktır. Öğrenme alışkanlıklarınıza
bağlı olarak okuyarak veya yazarak çalışma
ağırlığınızı saptayınız.
Kütüphane ve okuma odaları size kampüs
içerisinde çalışma olanakları sunulmaktadır.
Bu alanları kullanınız. Çalışmalarınızda
aynı konudaki farklı kaynakları mümkün
olduğu ölçüde kullanmaya gayret ediniz.
Anlamadığınız konuları atlamayınız. Bunları
not edip dersin öğretim üyesine başvurunuz.
Okuduğunuz eserlerdeki bilmediğiniz
kelimeler için hukuk sözlüklerine başvurunuz.
Gereksinim duyduğunuz takdirde tekrardan
kaçınmayınız. Okuma alışkanlığı edinmeniz
veya varsa bunu geliştirmeniz ders çalışmanızı
da destekleyecek ve kolaylaştıracaktır.
Fakülte Dekanlığı, duyuruları ve herhangi bir
konuda bilgilendirmeyi Blackboard üzerinden
yapmaktadır. Sınav tarihleri, sınav programı,
konferans vb. gibi etkinlikler ve bunlarda
yapılan değişiklikler özenle takip edilmelidir.
Blackboard: http://khas.blackboard.com/
webapps/login/ (Üniversitenin ana web
sayfasından ulaşılabilir.)
17
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Ders çalışmayı bir zorunluluk olarak
algılamayınız. Unutmayınız ki bu şekildeki bir
algı sizi olumsuz yönde etkileyecektir. Çalışma
zorluğu bizzat sizin tarafınızdan yaratılacak
veya aşılacaktır.
Çalışma yöntemleri veya şekliyle ilgili olarak
herhangi bir sorun yaşamanız halinde
danışmanınız ile temasa geçiniz.
Derslerde dikkatinizin dağılmaması için kendi
notlarınızı tutunuz; bir başkası tarafından
tutulmuş veya fotokopi ile çoğaltılmış notları
kullanmayınız. Dersin anlatıldığı andaki
konsantrasyonla yazılmış notlar öğrencinin
aklında daha kolay ve uzun süre yer etmekte,
başkalarının oluşturduğu fotokopiler sıklıkla
eksik, eski veya hatalı olabilmektedir. Bu
nedenle fotokopi edilmiş notlar ile çalışmak
öğrencinin başarısını olumsuz yönde
etkilemektedir.
Derslerden sonra o günün notlarını tekrar
etmeniz halinde sınav dönemlerini çok daha
verimli ve başarılı geçireceğinizi unutmayınız.
Öğrencinin Bilgi Merkezi’nde
Çalışması
Bilgi Merkezi, sakin ve sessiz bir çalışma
ortamı sağladığından ders tekrarlarınızda
konsantrasyonunuzu en yüksek derecede
tutabilmeniz için size ayrılmış bir alandır.
Çalışmalarınızı, araştırmalarınızı ve
okumalarınızı yapabilmeniz amacıyla sizlere
tahsis edilmiştir.
Hukuk kitaplığı bakımından son derece geniş
bir içerikte olan Bilgi Merkezimiz sürekli yeni
yayınlar ile gelişmektedir. Alınmasını arzu
ettiğiniz yayınlara ilişkin taleplerinizi dekanlığa
ileterek Bilgi Merkezimizin geliştirilmesinde
bizlere katkı sağlayacağınızı umuyoruz.
Bilgi Merkezini kullanma alışkanlığı edinmeniz
size daha kolay ve keyifli bir çalışma yapma
şansı tanıyacaktır. Hukuk öğreniminde
yalnızca ders notları üzerine kurulu bir hazırlık
yeterli olamayacağından, ders kitaplarını ve
konuyla ilgili diğer kaynakları da kullanmanız
gerekmektedir.
Bilgi Merkezi’nde olduğunuz sürede gürültü
yapmamaya ve Bilgi Merkezini sadece çalışma
ve araştırma amacıyla kullanmaya özen
gösteriniz.
Hukuk sürekli değişen ve gelişen bir bilim
dalı olduğundan öğrenciler ders notlarının
ve kitaplarının yanı sıra, Bilgi Merkezi web
sayfasından girilebilen ve dünyadaki hukuk
literatürünün önemli bir bölümünü içeren
veri tabanlarını da dikkate almalıdırlar.
Bilgi Merkezimiz veri tabanları açısından
Türkiye’deki ve dünyadaki üniversite Bilgi
Merkezleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır.
Bu veri tabanlarında sizler için yararlı olacak
bilgi ve belgelere rahatlıkla ulaşabileceksiniz.
Veri tabanı: http://lib.khas.edu.tr/lib/
veritabanlari.html (Üniversitenin ana web
sayfasından, Bilgi Merkezi bölümünden
girilebilir.)
İngilizce
Günümüzde hukuk diploması kendi başına
yeterli değildir. Öğrencilerimizin hukukla
ilgili neredeyse her meslekte son derece
önemli olan uluslararası bir dil mahiyetindeki
İngilizce’yi iyi bir düzeyde kullanabilmeleri
gerekmektedir.
Bu nedenle fakültemizde zorunlu ve seçimlik
18
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
olmak üzere derslerin %30’u İngilizce
yapılmaktadır. Bu dersler hukuk İngilizcenizi
geliştirmenize büyük katkı sağlayacaktır.
Sevgili öğrenciler, olabildiği ölçüde iyi bir
düzeyde İngilizce konuşabilmeniz yalnızca
Türkiye’de değil dünyanın diğer ülkelerinde
de mesleğinizin sunduğu kapıları açabilmeniz
için gerekli olup mesleki düzeyde de sizleri
ayrıcalıklı kılacaktır.
Yabancı bir dili öğrenmek ve kullanmak ne
kadar zor olsa da cesaretiniz kırılmamalıdır.
Kendinize iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve
İngilizcenizi ilerletmek için her türlü çabayı
göstermeli, bu amaçla Üniversitemizin ve
fakültemizin sizlere sunduğu bütün olanakları
kullanmalısınız.
Hukuk Kliniği
Fakültemizde verilen eğitimle hukuku
yalnızca teorik açıdan bilen mezunlar
değil, aynı zamanda pratik olarak da
öğrendiklerini uygulayan hukukçuların
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda,
öğrencilerimizin yıl boyunca fakültemizde
düzenlenecek olan hakimlik ve savcılık
sınavlarına hazırlık programları yanında,
tanınmış yargıç ve avukatlar tarafından,
sonuçlanmış dava dosyaları üzerinden Farazi
Mahkeme salonunda verilecek isteğe bağlı
Ceza ve Hukuk Yargılaması ile İdari Yargılama
derslerine de katılımları çok yararlı olacaktır.
Bilimsel Etkinlikler
Üniversitemizde olduğu gibi Fakültemizde
de çok sayıda bilimsel toplantı, sempozyum
ve panel yapılmaktadır. Çoğunlukla öğretim
üyelerimizin katkılarıyla hazırlanan bu
etkinliklerde öğrencilerimizin yurt içinden
ve yurt dışından gelen, kendi alanlarında
• PERŞEMBE KONFERANSLARI “Doç.Dr.
Muhammet Özekes- İcra Hukukunda
Temel Hak ve İlkeler”
(18 Şubat 2010 – Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
IŞIĞINDA “Siyasal Parti Özgürlükleri”
(14 Nisan 2010 – Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• TÜKETİCİ HUKUKUNDA ÜRETİCİNİN
SORUMLULUĞU VE ÇEK KANUNU’NDAKİ
YENİLİKLER
(16 Nisan 2010- Bıçakcı-Tanverdi ve
Ortakları Hukuk Bürosu işbirliği ile )
uzman akademisyenlerin çalışmaları hakkında
bilgi edinme şansları olacaktır. Hukuk
eğitiminize ve özellikle bu son derece zengin
ve geniş bilim dalında kayda değer bir genel
kültür kazanmanıza katkısı olacak bilimsel
etkinliklere katılmanızı bekliyoruz.
Hukuk Fakültesi- Almanya’nın
AugsburgÜniversitesi Hukuk Fakültesi
işbirliği ile)
• İŞ GÜVENCESİ ve İŞE İADE DAVALARI
(29 Mayıs 2010- Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi- İstanbul Barosu işbirliği
ile)
• YARGITAY KARARLARI ve FİKRİ MÜLKİYET
HUKUKU SEMPOZYUMU
(26 Haziran 2010 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu İşbirliği ile)
• YAŞLI HAKLARI PANELİ
(04 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• PERŞEMBE KONFERANSLARI “Yrd. Doç.Dr.
Ali YEŞİLIRMAK – Tahkimde Geçici Hukuki
Korunma Tedbirleri”
(22 Nisan 2010 – Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TAHKİM KURULU’NUN YAPISI ve İŞLEVİ
Konferans, Yargıtay Başkanı Hasan
Gerçeker
(12 Şubat 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• SORUMLULUK HUKUKUNDA GÜNCEL
GELİŞMELER 1 “Türk- Alman Hukuk
Sempozyumu”
(29 Nisan 2010- Kadir Has Üniversitesi
• HUKUKİ ve TIBBİ AÇIDAN KADINA KARŞI
ŞİDDET OLGUSU
(18 Mart 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
19
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
• İSVİÇRE-TÜRKİYE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ
ÖNLEME ANLAŞMASININ TEMEL ESASLARI
(08 Nisan 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve İsviçre-Türkiye
Araştırmalar Vakfı)
• HİTABET ve YAZMA KONFERANSLAR
IV “AVUKATLIK MESLEĞİ VE GELECEĞİ”
MUSTAFA KISACIK
(09 Mart 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU
SEMPOZYUMU
(23-24 Nisan 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ve İstanbul Barosu İşbirliği ile)
• HİTABET ve YAZMA KONFERANSLAR V
“SAVUNMA HAKKI” AV. HASAN KILIÇ
(13 Nisan 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• TEKNOLOJİ GELİŞMELER ve ÖZÜRLÜLERE
KATKI “YAŞAMAK VE TEKNOLOJİ”
(21 Ekim 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ile Özürlüler Vakfı işbirliği
ile)
• ANAYASA YAPIM SÜREÇLERİ ÜZERİNE
ULUSLARARASI SEMİNER
(25 Nisan 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NUN
GETiRDiGi YENiLiKLER
(22 Ekim 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi ile Kırklareli Baro
Başkanlığı ve Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi işbirliği ile)
• II.ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKÇULAR
TOPLANTISI
(25 Kasım 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUNTİCARİ
İŞLETME HUKUKU ALANINDA GETİRDİĞİ
YENİLİKLER
(25-26 Kasım 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• SİNEMA ve HUKUK HAFTASI
(28 Kasım-2 Aralık 2012 Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi )
• HİTABET ve YAZMA KONFERANSLAR
I “BİR HUKUKÇU YETİŞİYOR ” KEMAL
KUMKUMOĞLU
(02 Aralık 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• HİTABET ve YAZMA KONFERANSLAR II
“KENTLİ OLMAK KÜLTÜRÜ ÜZERİNE”
CEYHAN GÜRAN
(16 Aralık 2011 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• YENi ANAYASA SEMPOZYUMU
(07 Mart 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
20
• HİTABET ve YAZMA KONFERANSLAR VI
“BİLİMSEL DELİLLER ” PROF.DR. NEVZAT
ALKAN
(27 Nisan 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi )
• İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR II
(25 Mayıs 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• SİNEMA ve HUKUK HAFTASI
(28 Kasım-2 Aralık 2012 Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi )
• YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NUN TİCARİ
İŞLETME ALANINDA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
(15 Aralık 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR III
– SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
KANUNU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
(22 Aralık 2012 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• I. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU “KLİNİK
ARAŞTIRMALAR VE İLAÇ HUKUKU”
SEMPOZYUMU
(4 Mayıs 2013 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• CEZA HUKUKU VE CEZA
YARGILAMASINDAKİ SON GELİŞMELER
(10 Mayıs 2013 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• (ANA)YASAL DÜZENLEMELER VE YARGI
KARARLARINDA ÖLÇÜLÜLÜK
(22 Ekim 2013 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
• HİTABET VE YAZMA KONFERANSLARI
I “AVUKATLIK MESLEĞİ VE GELECEĞİ”
MUSTAFA KISACIK
(29 Kasım 2013 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• HİTABET VE YAZMA KONFERANSLARI II
“GELECEĞİN HUKUKÇULARINA GELEĞİN
SUÇLARI, BİLİŞİM SUÇLARI” ÇIĞIR İLBAŞ
(6 Aralık 2013 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• HİTABET VE YAZMA KONFERANSLARI
III “ENGELLİLERİN HAKLARI” ADEM
KOYUNCU
(14 Şubat 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• İŞ HUKUKUNDA GÜNCEL SORUNLAR IV
SEMİNERİ
(22 Şubat 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• ADLİ KOLLUK, İDARİ KOLLUK AYRIMININ
GEREKLİLİĞİ VE ANAYASAL TEMELİ
(22 Mart 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• İNŞAAT SEKTÖRÜNDE MİMARİ HAKLAR
(11 Nisan 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• TÜRKİYE’DE ARABULUCULUK NASIL ETKİN
VE BAŞARILI HALE GELİR?
(9 Mayıs 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA
KANUNU’NUN DEĞERLENDİRİLMESİ
(29 Mayıs 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi)
• II. ULUSAL SAĞLIK HUKUKU “TIBBİ
MÜDAHALENİN HUKUKİ YANSIMALARI”
SEMPOZYUMU
(31 Mayıs 2014 Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Yayınlarımız
•
İş Hukukunda Üçlü İş İlişkileri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sempozyum 4 Nisan 2009, Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.
• Uluslararası II. Sağlık Hukuku
Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 13-14 Kasım 2009, On İki
Levha Yayınları, İstanbul 2011.
• Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi –
Değerlendirmeler, İstanbul Barosu ve
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi,
Sempozyum 21 Şubat 2009, İstanbul
Barosu Yayınları, İstanbul 2010.
• İş Hukukunda Güncel Sorunlar (1) “Cezai
Şart ve İş Sözleşmesinin Kurulması”
Semineri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, 28 Mayıs 2011, Kadir Has
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012.
• İş Güvencesi ve İşe İade Davaları, İstanbul
Barosu ve Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, Sempozyum 29 Mayıs 2010,
Kadir Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul
2010.
• Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme
Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler
Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 25-26 Kasım 2011, Kadir
Has Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012.
• Roma Hukukundan Modern Hukuka
Sorumluluk, 1. Uluslararası Sempozyum
17-18 Ekim 2007 Kadir Has ÜniversitesiMarmara Üniversitesi, Hukuk Araştırmaları
Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı, İstanbul
2010.
• İş Hukukunda Güncel Sorunlar (2), “TBK,
HMK ve TTK’nın İş Hukukuna Etkileri”
Semineri, Kadir Has Üniversitesi Hukuk
Fakültesi, 25 Mayıs 2012, Kadir Has
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2012.
• Uluslararası I. Sağlık Hukuku
Sempozyumu, Kadir Has Üniversitesi
Hukuk Fakültesi, 24-25 Nisan 2008, On İki
Levha Yayınları, İstanbul 2011.
• İş Hukukunda Güncel Sorunlar (3), “6356
Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Kanunu’nun
Değerlendirmesi” Semineri, 22 Aralık
2012, Seçkin Yayınları, İstanbul 2013
21
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Hukuk Fakültesi Dergisi
1997 yılında kurulmuş
ve Türkiye’nin sayılı
üniversitelerinden
biri olan Kadir Has
Üniversitesi, kurucusu sayın Kadir Has’ın
“Vatan borcu ödüyorum” felsefesinden
hareketle, ülkemizin eğitimine, gelişimine ve
ilerlemesine; yenilikçi, demokratik düşünce
ve eylemin önünü açan araştırmalarla ve
evrensel kalitede akademik çalışmalarla
katkıda bulunmak ana
hedefindedir. Bu hedef
doğrultusunda ülkemizin
hukuk alanındaki bilgi
birikimine katkı sağlamak amacıyla Kadir Has
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, yılda iki
sayı olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında
yayınlanmayı hedeflemektedir.. Fakülte
Dergisi’nin ilk sayısı Haziran 2013’de ve ikinci
sayısı da Aralık 2013’de yayınlanmıştır.
Sınavlar
Fakültemizde sınavlar Güz ve Bahar
dönemlerinde olmak üzere her iki yarıyılda
yapılmaktadır. Her yarıyılda bir adet vize ve bir
adet final sınavı yapılır. Vize sınavlarının %40’ı
ve final sınavlarının %60’ı dönem sonu başarı
notunuzu belirlemektedir.
Hukuk Fakültemizde sınavlar büyük bir
ciddiyet ve özenle yapılmaktadır. Sınavlarda
kopya çekmeyiniz, çekenlere yardım
etmeyiniz. Unutmayınız ki sınavlarda kopya
çekilmesi halinde alınacak disiplin cezaları
meslek hayatınıza kötü etki etme riskini
taşımaktadır.
Sınavlarda sınav görevlilerinin belirleyeceği,
dersin öğretim üyesinin ilan edeceği ve
Dekanlık tarafından tespit edilen kurallara
uyunuz.
Sınavlara tükenmez kalem ve öğrenci kimliği
ile geliniz. Kurşun kalem kullanmayınız. Sınav
esnasında kullanılmasına müsaade edilmeyen
her türlü yardımcı materyali salon dışında
bırakınız. Sınavların devamı esnasında kendi
haklarınız ile diğer öğrencilerin haklarını
gözetiniz. Gürültü yapmayınız, konuşmayınız,
herhangi bir kişiden herhangi bir materyal
alışverişi içerisine girmeyiniz.
Sınavlarınıza, sınavdan önce ilan edilen
listeleri takip ederek doğru salonda giriniz.
Sınav görevlilerinin uyarı ve uygulamalarına
riayet ediniz. Sınav sırasında cep telefonu gibi
herhangi bir elektronik cihaz kullanmayınız.
Bunları salona beraberinizde getirmemeye
özen gösteriniz.
Sınav bitiminde salon etrafında beklemeyerek
ve gürültü yapmayarak sınavı devam eden
diğer öğrencilere saygı gösteriniz.
Sınavların değerlendirilmesi aşamasında
ilgili öğretim üyelerini sınav sonucu ile ilgili
olarak rahatsız etmeyiniz. Sınav sonuçlarının
açıklanmasından sonra varsa itiraz hakkınızı
kullanabilirsiniz.
Öğretim Üye ve Yardımcıları ile İletişim
Fakültemiz son derece seçkin ve geniş bir
akademik kadroya sahiptir. Akademik personel
hakkında bilgi edinmek için web sitemiz
üzerinden öğretim üyelerinin özgeçmişlerini
inceleyebilirsiniz. Fakültemiz akademik
22
ve idari personeli sizlerin en iyi koşullarda
eğitim almanızı temin etmek amacındadır.
Bu nedenle ihtiyaç duyduğunuz konularda
akademik ve idari personelle irtibata
geçmekten çekinmeyiniz.
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Yaz Okulu
Güz ve Bahar yarıyıllarına ilave olarak
fakültemizde yaz okulu uygulaması
bulunmaktadır. Yaz okulu, dönem içerisinde
başarısız olduğunuz dersleri tekrar almaya ve
daha kısa sürede mezun olmanıza katkı sağlar.
Yaz okulu, güz ve bahar yarıyıllarından farklı
olarak zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır ve ders
kredisi üzerinden belirlenen ayrı bir ücrete
tabidir.
Yaz okulu hakkında bilgi almak için web
sitemizdeki ilgili Yönetmeliği mutlaka okuyunuz.
Sosyal Yaşam
Üniversitede eğitim-öğretim sosyal yaşamdan
ayrı düşünülemez. Hukuk öğreniminiz
yanında arkadaşlarınız ve hocalarınızla sosyal
bağlar kurmak hem kişiliğinizin hem de
mesleki donanımınızın gelişiminde büyük rol
oynamaktadır.
2012-2013 Üniversite el kitabında sıralanan
hobi, meslek ve spor kulüpleri öğrencilerin
bilimsel öğrenimlerinin yanında vazgeçilmez
bir sosyal donanım kazanmalarına yardımcı
olmaktadır. Öğrencilerin özellikle Hukuk
Kulübü’ne katılmaları arkadaşları ve öğretim
üyeleri ile ilişkilerini zenginleştirmekle
kalmayacak; bu kulüpte yapılacak etkinlikler,
gelecekte kendilerine önemli deneyimler
kazandıracak ve özgeçmişlerinde artı puan
olarak değerlendirilecektir.
Öğrenci temsilcileri, öğrencilerin öğrenim
yılı içerisinde doğacak ihtiyaç ve isteklerini
kurumsal bir yolla öğretim üyelerine ve ilgili
makamlara duyurarak, akademik ve idari
kadro ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin
yapılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Öğrencilerin özellikle gündelik ve idari
konulardaki şikâyetlerini gerekli makama
bu görevi yerine getiren arkadaşları yoluyla
bildirmeleri gerekmektedir.
ERASMUS
E R A S M U S Ö ĞÖĞRENCİ
R E N C İ D E ĞDEĞİŞİM
İ Ş İ M P R O GPROGRAMLARI
RAMLARI
Fakültemiz sizlere Erasmus ve ikili anlaşmalar
kapsamında geniş olanaklar sunmaktadır.
Almanya’da Albert Ludwigs Universität
Freiburg im Breisgau, Universität des
Saarlandes; Fransa’da Université de Paris
1 – Panthéon Sorbonne, Université du Droit et
de La Santé de Lille, Université de Bourgogne
(Dijon), Université François Rabelais de
Tours; İngiltere’de Birkbeck University of
London; Hollanda’da Hanzehogeschool
Groningen, Hogeschool Leiden; Avusturya’da
Universitat Salzburg; İspanya’da Universidad
de Malaga, Universidade de Santiago de
Compostela; Portekiz’de Universidade
de Coimbra; Romanya’da Universitea
Danubius Galati, Universittea Din Oradea,
Titu Maierescu University ile olan Erasmus
programları dâhilinde eğitim alarak bir yurt
dışı deneyimi kazanmanız mesleki geleceğiniz
için önem taşımaktadır. Bu amaçla Erasmus
Koordinatörlüğü’nden ve Fakülte nezdindeki
temsilcilerden bilgi alınız. Eğer sahip değilseniz
yabancı dil bilgisi edinerek bu programlar
sayesinde değişik ülkelerdeki üniversitelerde
size sunulan olanakları takip ediniz.
Fakültemizin listesinde bulunmayan bir
üniversiteye başvuruda bulunmak istemeniz
halinde bunu koordinatörlüğe ve fakülte
temsilcisine iletiniz. Öğrenci değişim
programlarından istifade etmek için sadece
yabancı dil bilgisinin yeterli olmayacağını ayrıca
derslerinizdeki başarı durumunun da önem arz
ettiğini unutmayınız.
23
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
Salzburg Avrupa Özel Hukuk Yaz Okulu
Programı
Salzburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce her
yıl düzenlenen ve önemli bir kısmı Avrupa
Birliği Komisyonu’nca finanse edilen Avrupa
Özel Hukuk Yaz Okulu Programı, Avrupa’da
bulunan değişik ülkelerden gelecek öğrenciler
ve üniversite hocalarıyla birlikte spesifik özel
hukuk konularının, değişik Avrupa ülkelerindeki
teori-uygulama ve içtihatlarını karşılaştırmalı
bir bakış açısı ile ele almalarına yarayan bir
programdır. Programa sadece 2, 3 ve 4. sınıf
öğrencileri katılabilmektedir. Başvuru sayısının
fazla olması halinde gönderilecek öğrencilerin
seçilmesinde tamamen objektif kriterlere
dayanılarak aday öğrencilerin not ortalamaları
ve İngilizce dil seviyeleri esas alınmaktadır.
Derslerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak
verilmektedir. Ancak bazı derslerin Almanca
ve Fransızca verilmesi hususu göz önünde
bulundurularak, İngilizce yanında Fransızca
ya da Almanca bilen öğrencilerimiz de
öğrenci seçiminde öncelikle göz önünde
bulundurulmaktadır.
Viyana Farazi Mahkeme Yarışması
Willem C. Vis Uluslararası Tahkim Yarışması, her
yıl 60’dan fazla ülkeden 250’den fazla hukuk
fakültesinin katıldığı, geleceğin hukukçularına
tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm
metotları konusunda tecrübe kazandırmayı
amaçlayan uluslararası bir yarışmadır.
24
Yarışmanın organizasyonu Pace Üniversitesi,
Londra Queen Mary Üniversitesi, Stockholm
Üniversitesi, Viyana Üniversitesi ve tahkim
ve uluslararası ticaret hukuku alanlarında
dünyanın önde gelen kurumlarından olan
Milletlerarası Ticaret Odası, Londra Uluslararası
Tahkim Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler
Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu
tarafından yürütülmekte ve desteklenmektedir.
Viyana’da düzenlenen Willem C. Vis Uluslararası
Tahkim Yarışması için uzun zamandır hazırlanan
hukuk fakültesi öğrencilerimiz, son üç senede
Yale Üniversitesi ve Münih Üniversitesi’nin de
aralarında bulunduğu pek çok üniversiteyle
karşı karşıya geldiler ve 288 ülkeden 3000’i
aşkın öğrenci, avukat ve akademisyenle tanışma
imkanı buldular.
AİHM Gezisi
2 Mayıs 2012 – 5 Mayıs 2012 tarihleri
arasında Human Rights Law dersini alan 3.
sınıf öğrencilerimiz, Fransa Strasbourg’daki
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM)
ve Avrupa Konseyi kurumlarını ziyaret etti.
Öğrencilerimiz Mahkeme’deki Türk ve İsviçreli
hukukçular ile AİHM’nin işleyişi ve geleceği
üzerine eğitim seminerlerine katıldılar. Avrupa
Konseyi’nde Avrupa Sosyal Şartı uzmanları ile
Şart’ın denetim mekanizması üzerine, Bakanlar
Komitesi’nde ise AİHM Kararlarının İnfazı
Bürosu uzmanları ile AİHM’nin Türkiye ile ilgili
vermiş olduğu kararların uygulanması üzerine
bilgilendiler.
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
ÖĞRETİM
ÜYE VE YARDIMCILARIMIZIN BAŞARILARI
ÖĞRETİM ÜYE
VE YARDIMCILARIMIZIN
BAŞARILARI
•
•
Yrd. Doç. Dr. Olgun Akbulut, Harvard
Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlik
araştırma fonunun verdiği burs ile Harvard
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde misafir
öğretim üyesi olarak bulunmuştur.
Yrd. Doç. Dr. Nilay Arat, Atina Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde Kamu Hukuku Yüksek
Lisans Öğrencileri’ne 22-24 Mayıs 2012
tarihlerinde “The Relations of National
and International Judges-Turkey” konulu
dersi vermiştir. Arat, European Public
Law Organisation, European Public
Law Academy ve European Law and
Governance School International Faculty
üyeliklerine layık görülmüştür.
•
Yrd. Doç. Dr. Ceyda Süral, Salzburg
Üniversitesi Avrupa Özel Hukuku Yaz
Okulu Programı (Temmuz 2012, 2013,
2014) kapsamında ”Türk Özel Hukukuna
Giriş” konulu dersi vermiştir.
•
Ar. Gör. Deniz Ugan Çatalkaya, TÜBİTAK
Doktora Sırası Yurtdışı Araştırma Bursu ile
2013 Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Paris
X Nanterre Üniversitesi’nde doktora tez
çalışmalarını sürdürmüştür.
•
Ar. Gör. Aslı Topukcu, Raoul Wallenberg
İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk
Enstitüsü’nün (RWI) düzenlediği 2012 yılı,
“Türkiye’de İnsan Hakları” konulu makale
yarışmasında, “Ulusalüstü İnsan Hakları
Hukukunda Sanatsal İfade Özgürlüğü”
başlıklı makalesi ile doktora dalında
birincilik ödülüne layık görülmüştür.
•
Ar. Gör. Argun Karamanlıoğlu, TÜBİTAK
Yurtdışı Doktora Tez Araştırma Bursu ile
Frankfurt Wolfgang Goethe Üniversitesi
Hukuk ve Ekonomi Enstitüsü’nde doktora
araştırmasında bulunmuştur
•
Ar. Gör. Onur Görmez, Erasmus Programı
ile Universite Paris Ouest Nanterre La
Defense Hukuk Fakültesi’nde 1 Ekim
2013-31 Ocak 2014 tarihleri arasında
araştırmalarda bulunmuş ve Ulusal
Ajans’ın hibe programından yararlanmıştır.
25
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILARINDAN
ÖRNEKLER
ÖĞRENCİLERİMİZİN
BAŞARILARINDAN
ÖRNEKLER
•
Fatih Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve
Tanık Hukuk Topluluğu tarafından
bu yıl üçüncüsü düzenlenen
“Ulusal Farazi Dava Yarışmaları”nda
öğrencilerimiz Meltem Yelda Çaylak,
Dinçer Fidan, Mehmet Necip Başarıcı
ve Büşra Doğan’dan oluşan takım,
özel hukuk alanında Türkiye ikincisi
olurken aynı zamanda Dinçer Fidan
özel hukuk alanında en iyi konuşmacı
seçilerek ödüle layık görülmüştür.
•
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ekin Soysal, 6-7
Aralık 2013 tarihlerinde Romanya’nın
Tirgu Mureş kentinde düzenlenen
“Tudor Draganu International Scientific Student’s Competition”da “Application of EU Citizenship Rights Through
National Administrative Law: The
Free Movement Perspective” konulu
araştırması ve sunumuyla üçüncülük
ödülüne layık görülmüştür.
•
Fakültemiz öğrencilerilerinden
İzzet Onur Tuncer, Seda Diken, Seda
Malkoç ve Handan Aydemir (3.sınıf)
Zhejiang Gongshang Üniversitesi
(Çin) Yaz Okulu’na ve Aybüke Köse
(1. sınıf), Melis Haseki (3.sınıf) ve
Doğan Özkan (2. sınıf) Universitesi of Seoul ve Konkuk Universitesi
(Kore) Yaz Okullarına katılmaya hak
kazanmışlardır.
26
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
MEZUNLARIMIZIN
BAŞARILARINDAN ÖRNEKLER
MEZUNLARIMIZIN
BAŞARILARINDAN
ÖRNEKLER
Yurt Dışı Doktora Bursu
•
Feyza Nur Karakız (2009 2010 Eğitim Yılı
Fakülte Birincisi)
Devletler Hukuku Alanında Milli Eğitim
Bakanlığı Yurt Dışı Lisansüstü Öğrenim
Bursu (İngiltere)
Hakimlik ve Savcılık Sınavını Kazanan
Mezunlarımız
Hakimlik ve Savcılık Sınavını Kazanarak
Staj Yapmakta Olan Mezunlarımız:
•
Bilge Ateş (2010-2011 Eğitim Yılı Fakülte
Birincisi)
•
Mehmet Kılıç (2010-2011 Eğitim Yılı
mezunu)
•
Bünyamin Karakaş (2010-2011 Eğitim
Yılı mezunu)
•
Serkan Ucuzcu (2009-2010 Eğitim
Yılı Mezunu)
•
Nazmi Dolay (2008-2009 Eğitim Yılı
Mezunu)
27
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
28
2014-2015 ÖĞRENCİ REHBERİ
SON
SO
NS ÖSZ Ö Z
Bu kısa rehberde yer almayan ve merak ettiğiniz konular hakkında akademik ve idari personelle
irtibata geçiniz. Ayrıca, Lisans ve Ön Lisans Yönetmeliği, Yaz Okulu Yönetmeliği gibi sizleri
ilgilendiren mevzuatı dikkatle okuyunuz ve izleyiniz. Üniversitemizde ve Fakültemizde sizlerle
ilgili tüm işlemler bu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.
Unutmayınız ki, burada dikkatinize sunulan bilgiler sadece sizin Fakültemize uyum sürecinizin
mümkün olduğunca hızlı ve verimli geçmesi amacını taşımaktadır. Size verilen bu kısa önerilere
uymanız, Fakülte’deki eğitiminizin daha başarılı, keyifli ve verimli geçmesini sağlayacaktır.
Başarılar dileriz.
29
www.khas.edu.tr
twitter.com/Khasedutr
facebook.com/Khasedutr
Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Caddesi, Kadir Has Kampüsü Cibali 34083 İstanbul-TÜRKİYE
Tel. +90 (212) 533 65 32 Fax. +90 (212) 631 91 50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
2 590 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content