close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Hastane Eczacılığı Yönetim
Birimi Görevleri
0 Hastane Eczacılığı hizmetlerinin iyileştirilmesi,
geliştirilmesi ve süreçleri destekleyen mevzuat,
danışmanlık ve iş geliştirme faaliyetlerini yürütmek
0 Hastane Eczacılığı hizmetlerinde kullanılan bilişimsel
ve teknolojik süreçleri oluşturma, geliştirme ve
mevcutları iyileştirme
Hastane Eczacılığı Yönetim
Birimi Görevleri
0 Hastane Eczacılığı faaliyetleri sonucu üretilen klinik
tabanlı verileri istatistiki olarak anlamlı çıktılar haline
getirmek ve farmakoekonomik analizlere
dönüştürülerek optimal maliyet-etkinliğin ihtiyaç
belirleme, satınalma analizleri ve tüketimlere
yansımasının alt yapısını oluşturmak.
0 Hastane Eczacılığı ve ilişkili süreçlerin yerinde ve
uzaktan değerlendirmelerini yapmak
Yürütülen Faaliyetler
0 Ambalaj yönetmeliğini değiştirilmesi yönelik yapılan
çalışmalar
0 Örnek görseldeki gibi bir blisterdeki tüm tabletler
üzerinde ilacın adı, son kullanma tarihi ve lot numarası
yazılı olması halinde, bütünlüğü bozulmuş blisterlerdeki
ilaçlar ürün ve hasta güvenliği sağlanmaya devam
ederek saklanabilir.
Yürütülen Faaliyetler
0 Ambalaj yönetmeliğini değiştirilmesi yönelik yapılan
çalışmalar
0 Örnek görseldeki gibi yüksek riskli ilaçlar, Sağlık
Tesislerindeki eczanelerde tek tek etiketlenmekte ya da
kırmızı tırnak boyası ile boyanmaktadır. Bu işlem hem
ürün güvenliği açısından sorun yaratmakta hem de
işgücü kaybı oluşturmaktadır. Söz konusu ilaçların
ambalajlarında gerekli uyarıların üretim sırasında
yapılması önerilmektedir.
Yürütülen Faaliyetler
0 Ambalaj yönetmeliğini değiştirilmesi yönelik yapılan çalışmalar
0 İlaç suistimali ya da hatalı uygulaması sonucu geri dönüşümsüz
hatalara sebep olabilecek ilaçlar üretim sırasında belli standartla
üretilirse bahsi geçen risklerin bertaraf edilmiş olacağı
düşünülmektedir. Görseldeki örnekte bir firma tarafından üretilen
Potasyum ampul kırmızı baskı renginde iken, bir başka firma
tarafından üretilen magnezyum ampul de kırmızı baskı rengindedir.
Acil müdahale ve uygulama sırasında karışıklığa sebep olması
yüksek ihtimaldir
Yürütülen Faaliyetler
0 Yarım doz ilaçların imha prosedürleriyle ilgili çalışmalar
0 İlaç ve hasta güvenliğini artırmak, kullanılmayan dozların
imha işlemlerinin uygun koşullarda yapılarak çevre sağlığı
açısından riskleri ortadan kaldırmak ve ilaç israflarının
önüne geçmek suretiyle etkin stok kontrolü yapmak adına
çalışmalar başlatılmıştır.
0 Söz konusu çalışmalar doğrultusunda yarım doz ilaçların
artık bir imha prosedürüne tabi atık olduğu ortaya
çıkmıştır.
Yürütülen Faaliyetler
0 Fiziki koşulları elverişsiz olan sağlık tesislerinde proje bazlı olarak depo
dönüşüm çalışmaları
0 İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne
dönüşüm kapsamında sundukları proje üzerine 250000
TL bütçe aktarılmıştır.
Yürütülen Faaliyetler
0 Elektronik ilaç yönetim sistemleri üzerine çalışmalar
Yürütülen Faaliyetler
0 Hasta ve ilaç güvenliği açısından önem taşıyan kural
setlerinin HBYS’ler aracılığıyla sağlık tesislerinde
zorunlu hale getirilmesi çalışmaları
0 Albumin kural seti
0 EHU onayı isteyen antiinfektifler ile ilgili kural setleri
0 TPN kural setleri
Yürütülen Faaliyetler
0 Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı ile yerinde değerlendirme sorularının Eczacılık
Hizmetleri ve Medikal Depo Boyutunun hazırlanması, geliştirilmesi ve sağlık tesislerinde eczacılık
hizmetlerini iyileştirilmesi adına çalışmalar
0 18 eczacılık hizmetleri, 9 medikal depo boyutunda sorularımız bulunmaktadır.
0 Soğuk Zincire Tabi İlaçların yönetimi
0 Benzer İlaç; ilacın eczaneden servislere aktarılması sürecinin düzenlenmesi,
0 İlaç güvenliği; İlaçların doğru hastaya, doğru zamanda, doğru dozda, doğru yolla verilmesi,
servislerden ilaç istemlerinin yapılmasının düzenlenmesi, İlaç hataları ve ramak kala
olaylarının takibi ve düzenlenmesi
0 Narkotik İlaç; ilacın eczaneden servislere aktarılması sürecinin düzenlenmesi
0 Medikal Depo Yönetim; İlaçların hasta adına kullanıma hazır şekilde dağıtılması, İlaçların
stoklarda bulundurulması ve stok takibinin düzenlenmesi, ilaçların depolanması
0 İlaç-ilaç/besin Etkileşmeleri; Hastanın yanında getirdiği ilaçların yönetimi, İlaçların hasta
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi
0 Aseptik İlaç Hazırlama; İlaçların temiz ortamda hazırlanması ve dağıtımının yapılması
0 Eğitim
0 Farmakovijilans; Kullanılan ilaçların hasta dosyasına kaydedilmesi
0 Materyovijilans
0 İlaç Danışmanlığı
0 Sitotoksik İlaçların yönetimi
0 İlaç geçimsizliği
0 HBYS
14 MAYIS YILIN HASTANE
ECZACISI SEÇİMİ
0 Yılın Hastane Eczacısı: Uz. Ecz. Hakkı ÖZÇELTİK
0 Proje Adı: Kamu hastanelerinde klinik eczacılık uygulamaları hekim ile
0
0
0
0
hasta arasında sevgi gönüllüleri
En İyi Hastane Eczacılığı Uygulaması 2.lik Ödülü: Ecz. Metin Deniz
KARAKOÇ
Proje Adı: Onkoloji Hastalarında Farmasötik Bakım Faaliyetleri ve
Onkoloji İlaçlarının Farmakoekonomik İlkelere Göre Temini edilerek
Kullanılması ile Sağlanan Kazançlar
En İyi Hastane Eczacılığı Uygulaması 3.lük Ödülü: Ecz. Mustafa ÜLGEY
Proje Adı: Böbrek yetmezliği olan hastalar için uygun antibiyotik dozu
tayini
14 MAYIS YILIN HASTANE ECZACISI SEÇİMİ
14 MAYIS YILIN HASTANE ECZACISI SEÇİMİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 780 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content