close

Enter

Log in using OpenID

Bölme İşlemi Problemleri1

embedDownload
ADI SOYADI:
TARİH:
NO:
BAŞARISI:
# Bölme İşlemi Problemleri-1 #
1. Annem, 76 TL parasını dört kar
deşe eşit olarak dağıtıyor. En küçük
kardeşe evin babası sonradan 15 TL
daha verdiğinde en küçük kardeşin
kaç lirası olur?
2.
6.
Ümran öğretmenin sınıfında
27 öğrenci vardır. Sınıfta
dokuz sıra olduğuna göre bir
sırada kaç öğrenci oturur?
7.
12 3
12 4
00
Manav, 99 tane karpuzu beş tane meyve kasasına
eşit yerleştirdiğinde bir kasaya kaç karpuz düşer ve
kaç karpuz kasalanmaz?
76 4
4 19
36
36
00
86 5
5 17
36
35
01
21 7
14 21
07
7
00
36 9
34 4
02
Yukarıdaki işlemlerde doğru olanların altındakı
kutuları işaretleyin.
8.
3.
Yandaki bölme işlemine göre
istenilen bilgileri yazınız.
Bölüm =.........
Bölünen=.........
Kalan=...........
Bölen=...........
4.
Haftada 21 ekmek tüketen bir aile
günde kaç ekmek tüketmiştir?
Yukarıdaki çilekleri çocuklara eşit
dağıtırsak çocuklara kaçar çilek düşer ?
olarak
9.
5.
Ali'nin 95 kg fındığı var. Bu
fındıkları beş kilo fındık alan sepet
lere eşit olarak dağıtmaları için kaç
sepet gereklidir?
Ayşe
her gün eşit sayıda
sayfa okuyarak, 84 sayfalık hikaye
kitabını bir haftada bitiriyor.Buna
göre Ayşe gunde kaç sayfa
okumuştur?
10.
14.
36÷4
96÷8
95÷5
45÷9
9÷9
66÷3
77÷7
96÷6
Aynı özellikteki sekiz elma ağacından 96 sepet
elma toplanıyorsa, bir elma ağacından kaç sepet elma
toplanır?
1
11
9
5
16
22
12
19
Yukarıdaki işlemlerle, sonuçlarını eşleştiriniz.
11.
Beş tavuk haftada 70 yumurta
vermektedir. Buna göre bir tavuk
günde kaç yumurta verir?
15.
Üç deste ve dört düzine
kalem, 9 öğrenciye eşit olarak
öğretmenleri tarfaından pay laştırılıyor. Buna göre;
a. Öğrencilere kaçar kalem düşer?
b. Öğretmenin elinde dağıtılmayan kaç kalem
kalır?
12.
Görsel ve işitsel medyanın
yanında hertürlü alanda sigaranın
zararları anlatılırken Ümran öğ retmenimiz sigaraya haftada 56
16.
TL para harcamaktadır.
... 5
Buna göre öğretmenimiz si20 4
garaya beş günde kaç lira har 00
car ?
Yukarıdaki
hesaplayınız.
... 6
6 16
36
36
00
... 5
5 17
38
35
03
işlemlerde
... 7
14 2
05
verilmeyen
.. 9
36 4
08
bölünenleri
13. 36'nın çeyreğini,6'nın yarısına bölersek sonuç kaç
olur?
freetosun
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
292 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content