close

Enter

Log in using OpenID

231 NADİR NOTALAR

embedDownload
NADİR NOTALAR
858. MARMARA TANGO Nota
75 TL
861. AIR TURCS 1880-90 Yılları Nota
100 TL
864. MUSİKİ-İ OSMANİ CEMİYETİ Tarafından
Neşredilen NİHAVEND FASIL NOTA KİTAPÇIĞI
1908 Tarihli
100 TL
859. TURKISH TROPHIES AN ORIENTAL RAG
Nota
150 TL
860. DJEZAEL MARŞI 1890 Yılları Nota
862. ERMENİCE NOTA
863. İZMİR PAPASIAN Basımı CORINNA
SCHOTTİSSCH Nota
125 TL
100 TL
865. AIR ET BALLET ORIENTALE BOHEMIENNE
Nota
300 TL
125 TL
866. O ÇİNGENELAR, 1936 Tarihli Bestekarından
İthaflı ve İmzalı Nota
100 TL
231
NADİR ve İLGİNÇ TAŞPLAKLAR
867. İZMİR MARŞI / CEZAYİR MARŞI Taş Plak
868. TÜRKİYE CUMHURİYETİ ONUNCU YIL
MARŞI Taş Plak
100 TL
869. ATATÜRK’ÜN ÇOK SEVDİĞİ ŞARKI:
HÜSEYNİ ŞARKI / SAMSUNLU Taş Plak
100 TL
870. MAHUR SAZ SEMAİSİ / RAST SAZ SEMAİSİ
Taş Plak
70 TL
871. RAKI İÇER GEZERİM / DOKUMACI KIZ
Taş Plak (Haliyle)
100 TL
872. İSKETE MEHMEDİN KAĞITHANE’YE
GİDİŞİ / GELİN KAYNANA KAVGASI MONOLOG
Taş Plak
150 TL
873. ACEMLERİN MUHAVERESİ / KARAGÖZÜN
KARISIYLA MUHAVERESİ Taş Plak
100 TL
874. BİR ADALI, BİR MODALI, BİR KADIKÖYLÜ /
İLK BAHARIN RAST ŞARKI Taş Plak
75 TL
875. ANKARA KOŞMASI / MEN MEN MENA Taş
Plak
125 TL
100 TL
232
NADİR NOTALAR
876. SELANİK MARŞI NOTA
100 TL
879. İSTANBUL NOT CONSTANTINOPLE
NOTA
75 TL
882. HİCAZ SİRTO NOTA
877. Sultan MEHMET V (REŞAD) MARŞI
NOTA
100 TL
880. TÜRK MARŞI (Mozart) NOTA
150 TL
881. İDMANCI MARŞI NOTA
150 TL
883. CONSTANTINOPLA NOTA
100 TL
878. MİLLET MARŞI NOTA
150 TL
884. CONSTANTINOPLA NOTA
100 TL
100 TL
233
885. 1.DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK ÖZEL GAZETEWELT IM BILD, 5 Januar 1916, 8 s.
Kapakta batı cephesinde bataklık bir alanda geçiş için
köprü yapan işçiler, iç sayfalarda savaş cephelerinden
fotoğraflar vardır.
150 TL
886. 1.DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK ÖZEL GAZETEMİRAT-I ALEM-WELT IM BILD, 27 Marz 1917, 8 s.
Kapakta Romanya heyeti olan gazetenin iç sayfalarda
savaş cephelerinden fotoğraflar vardır.
888. 1.DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK ÖZEL GAZETE MİRAT-I ALEM - WELT IM BILD, 20 Februar 1918, 8 s.
Kapakta Belçika’dan bir görüntü olan gazetenin
iç sayfalarında savaş cephelerinden fotoğraflar
bulunmaktadır.
150 TL
150 TL
887. 1.DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK ÖZEL GAZETE MİRAT-I ALEM –WELT IM BILD, 3 April 1917, 8 s.
Kapakta Alman ordusundan bir görüntü olan gazetenin
iç sayfalarında savaş cephelerinden fotoğraflar
bulunmaktadır.
150 TL
889. 1.DÜNYA SAVAŞI İTTİFAK ÖZEL GAZETE MİRAT-I ALEM –WELT IM BILD, 16 Mai 1917, 8 s.
Kapakta kimyasal silahlara karşı maske takmış bir
süvari olan gazetenin iç sayfalarında savaş cephelerinden
fotoğraflar bulunmaktadır.
150 TL
890. TREN İSTASYONU TAŞBASKI AFİŞ
1890 YILLARI
90 x 120 cm.
450 TL
234
891. TİCARET-İ BAHRİYE KAPTAN VE ÇARKÇI MEKTEBİ ŞEHADETNAMESİ
1331 (1915) Tarihli.
50 x 34 cm.
800 TL
235
FİNANS TARİHİ
893. Finans Tarihi - AKSEKİ TİCARET BANKASI AYDIN Fotoğraf
100 TL
892. Finans Tarihi - AKSEKİ TİCARET BANKASI
Açılış Fotoğraf
150 TL
894. Finans Tarihi - AKSEKİ TİCARET BANKASI YÖNETİCİLERİ
MERKEZ Binası önünde Fotoğraf
100 TL
895. Finans Tarihi - AKSEKİ TİCARET BANKASI AYDIN
Şubesi Fotoğraf
100 TL
896. Finans Tarihi - AKSEKİ TİCARET BANKASI AYDIN Şubesi
Fotoğraf
100 TL
897. Finans Tarihi - AKSEKİ AZİM VE SEBAT TİCARETHANESİ Fotoğraf
100 TL
899. Finans Tarihi - CONSTANTINOPLE 1834 ÇEK
150 TL
900. Finans Tarihi - SELANİK 1836 ÇEK
150 TL
236
898. Finans Tarihi - BANQUE d’ATHENES CONSTANTINOPLE ÇEK
150 TL
FİNANS TARİHİ
901. AKSEKİ TİCARET BANKASI HİSSE SENEDİ
10 Adet Hisse Senedi Karşılığı 200 Türk Lirası
Merkezi İzmir, Sermayesi 250.000 Türk Lirası
4.500 TL
902. TRESOR ULTRA OTTOMAN BON
700 TL
237
FİNANS TARİHİ
903. Finans Tarihi - KIBRIS Lorenzo Mantovani 1869 tarihli ÇEK
904. Finans Tarihi - İZMİR Th.Baltazzi 1828 tarihli ÇEK
150 TL
905. Finans Tarihi - İZMİR Couvela Caridia 1881 tarihli ÇEK
200 TL
906. Finans Tarihi - İZMİR P.Mousala&Co. 1890 tarihli ÇEK
200 TL
907. Finans Tarihi - İZMİR Les Fils de Andria&Co 1881 tarihli ÇEK
200 TL
908. Finans Tarihi - İZMİR Georges Simeon 1881 tarihli ÇEK
200 TL
909. Finans Tarihi - İZMİR De Cramer Freres 1873 tarihli ÇEK
200 TL
910. Finans Tarihi - İZMİR J.M.Coulmas 1880 tarihli ÇEK
200 TL
911. Finans Tarihi - İZMİR D.Moraitini 1868 tarihli ÇEK
912. Finans Tarihi - İZMİR G.Mitchelle 1841 tarihli ÇEK
200 TL
238
200 TL
200 TL
FİNANS TARİHİ
913. Finans Tarihi - SOCIETE INDUSTRIELLE DE SMYRNE Hisse Senedi
350 TL
915. Finans Tarihi - Constantinople N. Azuesmely 1836 ÇEK
914. Finans Tarihi - MİLLİ AYDIN BANKASI 1 Hisse 500
Lira
500 TL
916. Finans Tarihi - Constantinople SCHİLİZZİ 1842 ÇEK
175 TL
175 TL
917. Finans Tarihi - İZMİR MAVROGORDATO 1836 ÇEK
918. Finans Tarihi - İZMİR WHİTALL 1841 ÇEK
200 TL
919. Finans Tarihi - İZMİR J. BIDELEUX 1840 ÇEK
200 TL
920. Finans Tarihi - Constantinople PAUL DE STETTEN 1840 ÇEK
200 TL
175 TL
239
FİNANS TARİHİ
921. Finans Tarihi - 1869 OSMANLI BORÇLANMA
900 TL
922. Finans Tarihi - Constantinople BALTAZZİ FRERES 1841 ÇEK
923. Finans Tarihi - Constantinople ZACHARA DOUPOULO 1839 ÇEK
175 TL
924. Finans Tarihi - Selanik SİMON C. SİNA 1835 ÇEK
925. Finans Tarihi - Constantinople BALTAZZİ FRERES 1839 ÇEK
125 TL
240
175 TL
175 TL
FİNANS TARİHİ
926. Finans Tarihi - İzmir PETROCOCCHİNO 1841 ÇEK
927. Finans Tarihi - İzmir N.M. 1865 ÇEK
200 TL
928. Finans Tarihi - İzmir VEİLLAND 1868 ÇEK
150 TL
929. Finans Tarihi - İzmir VASILIO CAFSİMATİ 1868 ÇEK
150 TL
930. Finans Tarihi - İzmir REGGIO PETTIDI 1881 ÇEK
175 TL
931. Finans Tarihi - İzmir HAGGI COSTI & CHRISTIANUDİ 1841 ÇEK
150 TL
932. Finans Tarihi - İzmir DEMETRIO 1865 ÇEK
200 TL
933. Finans Tarihi - İzmir N. ELIOPULO 1865 ÇEK
150 TL
934. Finans Tarihi - Constantinople BALTAZZİ 1836 ÇEK
150 TL
935. Finans Tarihi - Kıbrıs FRERES J. DIMITRIOU 1869 ÇEK
200 TL
150 TL
241
FİNANS TARİHİ
937. Finans Tarihi - TASARRUF
BONOSU SEYYAR SATICI Fotoğraf
75 TL
936. SANAYİ BANKASI A.Ş. HİSSE SENEDİ
1958 Tarihli Bir Adet Nama Muharrer Kurucu Hisse Senedi.
1.000 TL
938. Finans Tarihi - İŞ KUMBARASI
KP
70 TL
939. Finans Tarihi - DEMİRBANK HİSSE SENEDİ
5 Hisse 5.000 TL değerinde 1953 tarihli
940. Finans Tarihi - DEMİRBANK HİSSE SENEDİ
Kuruculuk Hisse Senedi 1953 tarihli
600 TL
w500 TL
242
941. Finans Tarihi - İŞ KUMBARASI
KP
70 TL
FİNANS TARİHİ
942. CEMİYET-İ TASARRUF-U TERAKKİ ŞİRKETİ
HİSSE SENEDİ
1305 (1889) Tarihli
Binbaşı Refik Galip Efendi’ye ait 1 Hisse
2.250 TL 943. CEMİYET-İ TASARRUF-U TERAKKİ ŞİRKETİ
MUVAKKİT HİSSE SENEDİ
1305 (1889) Tarihli
Binbaşı Refik Galip Efendi’ye ait 1 Hisse
1.750 TL
243
FİNANS TARİHİ
944. OSMANLI LASTİK A.Ş. 1. Kurucu Hisse
1332 (1916) tarihli
1.500 TL
945. OSMANLI ANONİM LASTİK ŞİRKETİ HİSSE SENEDİ
50 LİRALIK 3. Tertip
1336 (1920) senesinde sermayesinin 10,000 Liradan 30,000 liraya yükseltilmesi vesilesiyle çıkartılmış hisse senedidir.
Üzerinde matbu olarak 1000 para değerinde fiskal pul bulunmaktadır.
1.500 TL
244
FİNANS TARİHİ
946. AUX GALERIES DE PERA HİSSE SENEDİ
Beyoğlu’nda Kadın ve Çocuklar İçin Levazım ve Çocuklar İçin Takımlar, 1912 Tarihli 1 KURUCU HİSSE. Üzerinde 2 Kuruşluk
Matbu pullu.
3.000 TL
947. AUX GALERIES DE PERA HİSSE SENEDİ
Beyoğlu’nda Kadın ve Çocuklar İçin Levazım ve Çocuklar İçin Takımlar, 1912 Tarihli 5 KURUCU HİSSE. Üzerinde 2 Kuruşluk
Matbu pullu.
3.000 TL
245
FİNANS TARİHİ
948. SAMSUN SAHİL DEMİRYOLU A.Ş. 1 Hisse
6 Aaralık 1923 tarihinde Tütün piyasası tüccarlarından Nemlizadeler ile Nafia Vekaleti arasında Çarşamba ve Bafra
Ovalarını Samsun limanına bağlayacak 150 km. uzunluğunda milli bir Demiryolu şirketi kurulması için sözleşmeler
imzalandı. 21 Ekim 1924 tarihinde Atatürk’ün açılış konuşması ile temel atma töreni gerçekleştirildi. Samsun Sahil
Demiryolu A.Ş. 1 Eylül 1926 yılında işletmeye açıldı.
3.500 TL
246
FİNANS TARİHİ
949. SAMSUN SAHİL DEMİRYOLU A.Ş. 25 Muvakkit Hisse
1.750 TL
950. SAMSUN SAHİL DEMİRYOLU A.Ş. 50 Muvakkit Hisse
1.750 TL
951. SAMSUN SAHİL DEMİRYOLU A.Ş. 5 Muvakkit Hisse
952. SAMSUN SAHİL DEMİRYOLU A.Ş. 10 Muvakkit Hisse
1.750 TL
1.750 TL
247
FİNANS TARİHİ
953. Finans Tarihi - HÜRRİYET GAZETE DAĞITIMI
25 HİSSE SENEDİ
200 TL
954. Finans Tarihi - HÜRRİYET GAZETE DAĞITIMI
50 HİSSE SENEDİ
200 TL
955. Finans Tarihi - HÜRRİYET GAZETE DAĞITIMI
100 HİSSE SENEDİ
200 TL
956. Finans Tarihi - İZMİR Matteo Chrusscahi 1892 tarihli ÇEK
200 TL
958. Finans Tarihi - İZMİR Florio Clenzo 1842 tarihli ÇEK
200 TL
957. Finans Tarihi - 1328 Tarihli OSMANLI BORÇLANMA SENEDİ
225 TL
960. Finans Tarihi - İZMİR Couvela Cariera 1883 tarihli ÇEK
200 TL
959. Finans Tarihi - SELANİK OSMANLI BANKASI 1881 tarihli ÇEK
125 TL
248
FİNANS TARİHİ
961. OSMANLI İTTİHAD SARAÇLIK A.Ş. 1 Hisse
2.000 TL
962. OSMANLI İTTİHAD SARAÇLIK A.Ş. 5 Hisse
2.500 TL
249
FOTOĞRAF TARİHİ
963. İstanbul Beyoğlu sakız Ağacı adresinde J. BALLICH Fotoğraf Stüdyosu Kabin Fotoğraf.
NADİR
150 TL
966. ERZURUM VOSKERTCHIAN FRERES Fotoğraf
Stüdyosu Kabin Fotoğraf.
NADİR
125 TL
969. EDİRNE MİCHAİLİDES Fotoğraf Stüdyosu
PAPAZ İMZALI KABİN Fotoğraf
1897 Tarihli
150 TL
250
964. C. J. FETTEL Fotoğraf Stüdyosu KADIN
RAHİP Kabin Fotoğraf
100 TL
967. TRABZON CACOULİ FRERES Fotoğraf
Stüdyosu Kabin Fotoğraf
75 TL
965. VUCCINO & FETTEL CDV Fotoğraf
175 TL
968. TRABZON CACOULİ FRERES Fotoğraf
Stüdyosu Kabin Fotoğraf
125 TL
970. İstanbul ŞAŞALI FOTOĞRAFHANESİ CDV Fotoğraf
Osmanlıca, Rumca ve Fransızca yazılı.
NADiR
150 TL
ÖNEMLİ ŞAHISLAR
971. RESSAM HİKMET HAMDİ BEY’İN
GÜREŞÇİ FOTOĞRAFI
125 TL
973. PARİS SEFİRİ SALİH PAŞA 1902
Tarihli İMZALI FOTOĞRAF
175 TL
976. BEKTAŞİ İMZALI FOTOĞRAF
1915 Tarihli
150 TL
972. Ressam ŞEVKET DAĞ imzalı GÜREŞÇİ
FOTOĞRAFI
300 TL
974. OSMANLICA İZMİR HAMZA RÜSTEM KAŞELİ İLGİNÇ ÇALGILI FOTOĞRAF
100 TL
977. NAMAZ KILAN TÜRKLER 1800
Sonları FOTOĞRAF
100 TL
975. TABİP HACI OSMAN NURİ PAŞA
FOTOĞRAF
120 TL
978. OSMANLI TÜCCAR 1800 Sonları
FOTOĞRAF
100 TL
979. HACI ALİ BEYZADE ADNAN
BEY FOTOĞRAF 1321 (1905)
75 TL
251
OSMANLI’DA ASKERLER
980. OSMANLI ASKER FOTOĞRAFLARI
1870 - 1910 ARASI
22 ADET
1.000 TL
252
OSMANLI ŞAHISLAR
981. OSMANLI ŞAHIS FOTOĞRAFLARI
1870 - 1910 ARASI
54 ADET
1.500 TL
253
OSMANLI’DA AİLE
982. OSMANLI KADIN FOTOĞRAFLARI
1870 - 1910 ARASI
18 ADET 550 TL
983. OSMANLI BABA ve ÇOCUK FOTOĞRAFLARI
1870 - 1910 ARASI
11 ADET 550 TL
254
OSMANLI’DA AİLE VE HANEDAN
984. OSMANLI ÇOCUK FOTOĞRAFLARI
1870 - 1910 ARASI
25 ADET
1.000 TL
985. SULTAN REŞAD’IN SELANİK ZİYARETİ FOTOĞRAF
24 x 30 cm.
650 TL
255
OSMANLI’DA SOSYAL YAŞAM
986. OSMANLI PAŞA Büyük Boy Fotoğraf
987. KONYA SOLAKIAN MATBAASI Büyük Boy Fotoğraf
90 TL
989. ŞAM-I ŞERİF’TE KAİN HAKKI
PAŞA’NIN PEDERİ ŞEVKET PAŞA CDV
Fotoğraf 90 TL
90 TL
990. SAMSUN POİS MÜDÜRÜ ALİ RIZA BEY ve
ÇOCUKLARI 1921 Büyük Boy Fotoğraf
90 TL
992. OSMANLI ÇALGI ÇALAN BAYANLAR Büyük Boy Fotoğraf
150 TL
256
988. OSMANLI PAŞA Büyük Boy Fotoğraf
90 TL
991. POLİS MÜDÜRÜ AZMİ BEY İmzalı 1922 Tarihli
Fotoğraf
100 TL
993. SEMAVER İLE ÇAY İÇEN OSMANLI TİPLER 1800 Sonları - 1900 Başları
Fotoğraf
225 TL
OSMANLI ASKERLER
994. I. CİHAN HARBİ ÇANAKKALE CEPHESİ PİYADE 44. ALAY’IN 1330 (1914) SENESİ SEFERBERLİK HATIRASI
FOTOĞRAF
Çanakkale Cephesinde savaşan Alayın subaylarının isimleriyle birlikte fotoğrafları
28 x 36 cm. ebatlarında (haliyle)
800 TL
995. NADİR BİR İSTANBUL FOTOĞRAF STÜDYOSU H. PHILIPPIDI. Binbaşı Doktor
Mehmet Ali Bey Kabin Fotoğraf
100 TL
996. P. SEBAH NADİR BİR CDV Fotoğraf
75 TL
257
NADİR KARTVİZİTLER
997. Finans Tarihi - TÜRKİYE MİLLİ BANKASI MÜDÜR A. Manukyan Kartvizit
50 TL
998. ULEMA BAŞKANI ALİ RIZA Kartvizit
50 TL
999. II. Meşrutiyet İSTANBUL MEBUSU EMANUEL KARASİ Kartvizit
50 TL
1000. MAHRUKİ ZADE MUZAFFER BEY İMZALI
Kartvizit
50 TL
1001. MİTHAT ŞÜKRÜ (Bleda) İMZALI Kartvizit
50 TL
1002. BÜYÜKDERE PALAS OTEL SAHİBİ COSMA
Kartvizit
50 TL
1003. ERMENİ MİLLETİ PATRİĞİ Kartvizit
50 TL
1004. VELİAHDI SALTANAT HAZRETLERİNİN
TEŞRİFATÇISI İMZALI Kartvizit
50 TL
1005. KONYA İTTİHAD VE TERAKKİ MÜFETTİŞİ
FERİD İMZALI Kartvizit
50 TL
1006. II. Meşrutiyet İSTANBUL MEBUSU VASİLAKİ İMZALI Kartvizit
50 TL
1007. RESSAM (Özellikle Tuluat ile ilgili temalı resmetmiş) BAHRİYELİ MUAZZEZ Kartvizit
50 TL
1008. MİRGÜN (EMİRGAN) VARİDAT TETKİK
MEMURU İMZALI Kartvizit
1009. BURSA MEBUSU MEMDUH İMZALI Kartvizit
50 TL
258
1010. DARULBEDAİ OSMANİ (OSMANLI TİYATROLARI) MÜDÜRÜ REŞAD RIDVAN İMZALI Kartvizit
50 TL
50 TL
1011. TEPEBAŞI KIŞLIK TİYATROSU 1909
DAVETİYE
100 TL
NADİR KARTVİZİTLER
1012. OSMANLI KARTVİZİT
LOTU
90 ADET
500 TL
1013. TIP TARİHİ İLE İLGİLİ 6 ADET OSMANLI KARTVİZİT
1014. HUKUK TARİHİ İLE İLGİLİ 6 ADET OSMANLI KARTVİZİT
150 TL
150 TL
1015. TÜRKİYE LEVAZIM MEKTEBİ ZABITASINA MAHSUS DİPLOMA
1928 TARİHLİ
275 TL
259
ÖNEMLİ ŞAHISLAR
1016. Türkiye Büyük Millet Meclisi İlk Mebuslarından BATUM MEBUSU EDİP BEY, ANKARA MEBUSU MUSTAFA NECATİ BEY, ERZURUM MEBUSLARI
MEHMED SALİH BEY, MUSTAFA BEY, ve HÜSEYİN BEY FOTOĞRAF
250 TL
1017. SİVAS MEBUSU SABIKLARINDAN ETHEM SITKI BEY’İN 17 Mayıs 1338 (1922) TARİHLİ MAAŞ İSTEĞİ İLE İLGİLİ 4 ADET YAZIŞMA
200 TL
1019. CEMAL PAŞA ve iki yaverinin cenazesini Erzurum’a
getiren tren.
400 TL
1018. ÖNEMLİ EDEBİYATÇILAR
Aka Gündüz, Fuat Köprülü, Hamdullah Suphi, Vasıf Çınar, Ali Ulvi, Ahmet Ağaoğlu gibi tanınmış
edebiyatçılar bir arada.
Fotoğrafın arkasında İzmir Türk Ocağı mührü var.
17 x 23 cm.
750 TL
260
1020. FOTOĞRAFÇI - ECZANE, Foto Hüsnü Kazım ve Esat
Turgut Eczanesi, Uşak Fotoğraf.
175 TL
NADİR KARTVİZİTLER
1021. OSMANLI KARTVİZİT KOLEKSİYONU
200 ADET
1.350 TL
261
DERVİŞLER
1022. TEKKE VE DERVİŞ TEMALI 7 ADET FOTOĞRAF
500 TL
1023. OSMANLI SEMAZEN
DERVİŞ KABİN FOTOĞRAF
300 TL
1025. TEKKE ŞEYHİ FOTOĞRAF
100 TL
262
1026. TEKKE MENSUBUNUN AİLESİ İLE
BİRARADA ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFI
150 TL
1024. DERVİŞ ALİ VE
DERVİŞ SAFFET’İN RESMİ
1895 Tarihli, Hüseyin Zekai
imzalı Fotoğraf
350 TL
1027. TEKKE ŞEYHİ FOTOĞRAF
100 TL
DERVİŞLER
1028. MEZAR TAŞLARINDA SERPUŞ ÇİZİMLERİ
İstanbul’da çeşitli mezarlıklarda bulunan mezar taşlarında başlıklarla ilgili bir çalışma.
200 TL
1029. Konya Mevlevilerinin askere gidişi FK
1030. Konya Eski Mevleviler FK
250 TL
1031. CEMİL MOLLA Fotoğraf
16,5 x 12 cm.
100 TL
250 TL
1032. ŞEYH DAVUTZADE AHMED
İMZALI KABİN FOTOĞRAF
100 TL
263
ÖNEMLİ İMZALAR
1033. PEYAMİ SAFA İMZALI KARTPOSTAL
Yazar Paris’te bulunduğu esnada aruz vezniyle yazılmış şiirini yollamış.
Paris 13/1/1938
400 TL
1034. FARUK NAFİZ (ÇAMLIBEL) İMZALI FOTOĞRAF
“Krizantem içimde bir yaradır.“
1932 tarihli
250 TL
1035. NAZIM HİKMET 1957 FOTOĞRAF
1036. NAZIM HİKMET 1957 FOTOĞRAF
250 TL
250 TL
264
ÖNEMLİ İMZALAR
1037. YAHYA KEMAL İMZALI BUGÜNE KADAR YAYINLANMAMIŞ 2 ADET ŞİİR
Dürrü Mazhar’ın vefatı üzerine ailesine hediye edilmek üzere özel olarak yazdığı şiir. Şiir hem Osmanlıca hem de Türkçe olarak 8 Ekim 1943
tarihinde şair tarafından yazılmıştır.
2.500 TL
1038. YAHYA KEMAL İMZALI ORİJİNAL KENDİ EL YAZISIYLA ŞİİR
“Ülfet belalı şey , fakat uzlet sıkıntılı”
Diye başlayan “Düşünce” isimli şiiri olup, burada satışa sunduğumuz
metin, bilinenden oldukça farklıdır.
Şiirin ilk müsveddesi olmalı.
Şairin şiir yazma sürecini göstermesi bakımından son derece
önemlidir…
2.500 TL
265
ÖNEMLİ İMZALAR
1039. NAMIK KEMAL’DEN BİRADERİNE İTHAFLI İMZALI MEKTUP
1.750 TL
1041. FARUK NAFİZ (Çamlıbel) İMZALI FOTOĞRAF
300 TL
1040. ATEŞİ ZADE BEDRETTİN İTHAFLI VE İMZALI FOTOĞRAF
Risale-i İmla adlı eserin yazarı
1311 (1895) Tarihli
200 TL
266
1042. REŞAT NURİ (Güntekin) İMZALI KARTPOSTAL
1932 Tarihli
300 TL
ÖNEMLİ İMZALAR
1043. NECİP FAZIL KISAKÜREK İMZALI MEKTUP
Toptaşı Cezaevi’nden yazılmış, 3 Mart 1961 tarihli, Osmanlıca. Balmumcu Garnizonu’ndan Toptaşı Cezaevi’ne aktarılmasına tavassut ettiği anlaşılan, nüfuzlu birine yazılmış
olan mektupta, Şairin hapis hayatındaki ruh halini okumak mümkün.
1.750 TL
1044. ALİ FAİK OZANSOY (1876 - 1950) İMZALI 3 ADET MEKTUP
250 TL
267
ÖNEMLİ İMZALAR
1045. OSMANLI DÖNEMİ ÖNEMLİ EDEBİYATÇILARIMIZIN CEMİYET FOTOĞRAFI
FALİH RIFKI, YAKUP KADRİ, HAMDULLAH SUPHİ, RUŞEN EŞREF, KILIÇ ALİ, ZİYA GÖKALP, AHMET FERİD TEK,
AHMET AĞAOĞLU, MEHMED EMİN YURDAKUL
15 x 23 cm. ebatlarında, Foto Français
450 TL
268
1046. CENAP ŞAHABETTİN (1870 - 1934) İMZALI MEKTUP
NAMIK KEMAL’İN OĞLU EKREM BEY’E YOLLANMIŞ
1312 (1896) Tarihli
1047. CARL EBERT İMZALI FOTOĞRAF
350 TL
Carl Ebert (1887 - 1980)
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de 10 yıl yaşamış olan sanatçı,
Türk modern tiyatrosunun kurucuları arasındadır. Ankara’da Devlet
Konservatuvarı ve Devlet Tiyatrosu’nun kuruluşuna çok büyük emek ve
katkılar sağlamış, Devlet Tiyatrosu’nun ilk yönetmenlerinden biri olmuştur.
350 TL
ÖNEMLİ İMZALAR
1049. Nam-ı Diger Parmaksız Salih, NECİP FAZIL KISAKÜREK,
İstanbul, 1949, 100 sayfa.
Yazarından (Refii Cemal) Ulunay’a ithaflı ve imzalıdır...
1048. NECİP FAZIL KISAKÜREK İMZALI ŞİİR
1.000 TL
400 TL
1050. MEHMED ÂKİF (ERSOY) İMZALI ÖĞRENCİ SINAV KAĞIDI
Mehmet Âkif, edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli Gazete’de
Servet-i Fünun Dergisi’nde şiirleri ve yazıları yayımlandı. İstanbul’da bulunduğu sırada bakanlıktaki görevinin
yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (1906)’nde kompozisyon (kitabet-i resmiye), sonra Çiftçilik
Makinist Mektebi’nde (1907) Türkçe dersleri vermek üzere öğretmen olarak atandı.
750 TL
269
ÖNEMLİ ŞAHISLAR
1051. İRMA RÜSCHDİ BEY İmzalı Fotoğraf
90 TL
1053. SADRAZAM HALİL RIFAT PAŞA’NIN
OĞLU ALİ BEY KABİN Fotoğraf
125 TL
1054. Nadir Bir İSTANBUL FOTOĞRAFÇISI
MISRACHI CDV Fotoğraf
75 TL
1056. OSMANLI TİP KABİN FOTOĞRAF
75 TL
270
1052. KERİME İmzalı 1890 Sonları Kabin
Fotoğraf
100 TL
1055. MİLLİ MÜCADELE KOMUTANLARINDAN
BİRİ Fotoğraf
75 TL
1057. OSMANLI PAŞA BÜYÜK BOY KABİN
Fotoğraf
150 TL
HANEDAN
1058. SABİHA SULTAN
(1894 - 1971) İMZALI
Kabin Fotoğraf
1319 (1903) Tarihli
450 TL
1059. HANEDAN ÇOCUKLARI VE YAVERANDAN
ŞEKER AHMET PAŞA FOTOĞRAF
22 x 16 cm. 300 TL
1061. ENVER ve TALAT PAŞALAR Grup fotoğraf.
1060. SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KIZLARINDAN
BİRİ Kabin Fotoğraf
200 TL
1062. SULTAN ABDÜLAZİZ CDV Fotoğraf
200 TL
125 TL
271
1063. MARGARETHE FEHİM PAŞA FOTOĞRAFLARI
40 ADET
1.000 TL
MARGARETHE FEHİM PAŞA
1913 yılındaki yangından sonra yerine St. Antuan Kilisesi yapılan yerde eskiden Concordio Tiyatrosu vardı.
İngiliz Morgan ailesi de bu tiyatroda cambaz gösterileri yapıyordu. Ailenin kızlarından Margarethe bir yandan
gösteriyi izleyenlere kartpostal satıyor bir yandan da güzelliğiyle erkeklerin başını döndürüyordu. Margarethe’nin
hayranlarından biri de Abdülhamit’in hafiye başı Fehim Paşa’ydı. Şişli’deki bir konağı Margarethe için döşeten Fehim
Paşa kadını bu konağa kapadı. Gökhan Akçura bundan sonrasını şöyle anlatıyor: “Artık Margarethe kartpostal
saymıyor ama, köftehorun Viyana’da parlak kartonlara basılmış resimleri piyasayı kapladı. Üzerinde ‘Margarethe
Fehim Pascha’ yazan bu kartları Şark Pazarı dönemecindeki Musevi kırtasiyeciden alabilirsiniz... Margarethe
İstanbul’u kasıp kavurmakta ısrarlı. Ona bakıp üst baş düzen hatun sayısı gitgide çoğalmakta. Giydiği ropları, kürklü
boleroları, tafta elbiseleri hemen ertesi gün terzisine sipariş edenlerin sayısı hızla artıyor.” Ama bir süre sonra işler
karışır ve Fehim Paşa öldürülür. Margarethe de tası toprağı toplar soluğu Viyana’da alır.
272
SARAY HAYATI
1064. HAREMAĞASI Kabin Fotoğraf
200 TL
1065. OSMANLI’DA MODERN İTFAİYENİN KURUCUSU
SZECHENYİ PAŞA’NIN EŞİ CONTES NADİE SZECHENYİ
(Şefkat Nişanlı) CDV FOTOĞRAF
200 TL
1066. ŞEFKAT NİŞANLI BÜYÜK BOY OSMANLI
FOTOĞRAF
150 TL
1067. ENVER PAŞA İMZALI FOTOĞRAF
(Döneminde çoğaltılmış)
100 TL
1070. HANEDAN ve ÖĞRETMEN KABİN
FOTOĞRAF
300 TL
1068. OSMANLI ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETFMEN
1870 Yılları Kabin Fotoğraf
100 TL
1069. Osmanlı Saray Hayatı - MAKBULE HANIM
Kabin Fotoğraf
200 TL
273
HANEDAN
1071. PİERRE LOTİ’DEN HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ’YE YOLLANMIŞ MEKTUP
1922 Tarihli. Ayrıca aynı yıla ait Pierre Loti’nin asistanı tarafından Halife Abdülmecid’e yollanmış 2 adet mektup
1.800 TL
274
HANEDAN
1072. HALİFE ABDÜLMECİD EFENDİ’YE GELEN MEKTUPLAR
1920 - 1922 tarihleri arası
8 ADET
1.800 TL
1073. Dahiliye Nazırı TALAT PAŞA’NIN İŞ TAVSİYE KARTVİZİTİ İMZALI 1332 (1916) Tarihli.
1074. TALAT PAŞA İMZALI NOT
200 TL
150 TL
275
HANEDAN
1075. Hanedan - ÖMER FARUK VE OSMAN FUAD EFENDİLER ASKERİ GRUP İÇİNDE, özel askeri paspartolu fotoğraf. 17 x 23 cm.(30 x 36 cm paspartusuyla)
1.500 TL
1076. HANEDAN FOTOĞRAF
2. Abdulhamit tarafından Yıldız’da mebuslar
için verilen yemekte çekilmiş fotoğraf.
Phebus. 25,5 x 19 cm.
750 TL
276
HANEDAN
1077. Hanedan - ŞEHZADE ABDURRAHİM EFENDİ, askeri kıyafetli, Hanedan madalyalı
fotoğraf. 19 x 12,5 cm. (28 x 19 cm. paspartusuyla)
900 TL
1079. Hanedan - PRENS SABAHATTİN Fotoğraf.
1078. HANEDAN FİNANS, Hazine-i Hassa Harem Ağaları Sandığına ait çek.
500 TL
100 TL
277
HANEDAN
1080. Hanedan - HANEDAN MADALYASIYLA BİRLİKTE GELİNLİKLİ PRENSES FOTOĞRAFI.
14 x 10 cm. (24 x 20 cm. paspartusuyla)
1.500 TL
1081. HANEDAN MEKTUP, Mehmet Burhanettin imzalı,
1922 tarihli üç adet mektup.
550 TL
278
HANEDAN
1082. SULTAN REŞAD BÜYÜK BOY FOTOĞRAF
Photo PRETZNER WİEN 1915 Soğuk Damgalı
40 x 27 cm. ebatlarında
450 TL
1083. OSMANLI VAKIFLARI HAKKINDA HAZIRLANMIŞ ÖZEL BİR ÇALIŞMA
PAŞALAR, EFENDİLER, AĞALAR, HANIM SULTANLAR VE PADİŞAHLARIN Kurdukları Vakıflar ve bu vakıfların malları yerleri hakkında Vakıflar arşivinde çalışılarak
oldukça detaylı bir şekilde hazırlanmış bir çalışma olup Osmanlı’da aileler, akrabalık ve bağları hakkında da kıymetli bilgiler ihtiva etmektedir.
378 SAYFA
1.650 TL
279
RESNELİ NİYAZİ
1084. RESNELİ NİYAZİ İTHAFLI İMZALI FOTOĞRAF
“KEVKEP BEY EFENDİ’YE
19 Mayıs 1325 (1909)
NİYAZİ”
Fotoğraf İstanbul’da Photo Phebus tarafından çekilmiş.
42 x 34,5 cm. (kartonuyla)
3.000 TL
280
MUSTAFA KEMAL PAŞA
1085. MUSTAFA KEMAL PAŞA’YA CEMAL PAŞA TARAFINDAN YAZILMIŞ SON DERECE NADİR BİR MEKTUP
Mektup iki kısımdan oluşmakta;
birinci kısımda 16 teşrini sani 1921 tarihinde Cemal Paşa tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya yollanmış mektup,
ikinci kısımda ise bu mektuba ek olarak Mustafa Kemal Paşa’yı bilgilendirmek amacıyla Cemal Paşa bir gün evvel Enver Paşa’ya yazdığı mektubun bir suretini eklemiş.
Cemal Paşa mektubunda Moskova’da bulunduğu sürede yaptıklarını ve Enver Paşa’nın mahiyetinde bulunan erkanı Kafkasya’dan uzaklaştırma çabalarından bahsediyor.
Birinci Dünya Harbi sonrası Milli Mücadele sırasında yurtdışında bulunan Cemal Paşa ve Enver Paşa’nın Mustafa Kemal Paşa ile olan gizli ilişkilerini ortaya
koyan son derece nadir bir mektup.
3.500 TL
281
MUSTAFA KEMAL PAŞA
1086. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA SİVAS KONGRESİ’NDE
Fotoğraf
100 TL
1087. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
SİVAS KONGRESİ’NDE Fotoğraf
100 TL
1088. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA I. İnönü Zaferini
müteakip harp meydanından ESKİŞEHİR’E
DÖNDÜĞÜNDE Fotoğraf 200 TL
1089. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BALIKESİR’İ
ZİYARETİ Fotoğraf
125 TL
1090. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BALIKESİR’İ
ZİYARETİ Fotoğraf.
Takın üzerinde “Balıkesir Maarif Ordusu Büyük
Halaskarını selamlar” yazmaktadır.
125 TL
1092. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BİR TEFTİŞ
ESNASINDA Fotoğraf
125 TL
1093. ATATÜRK VE MUSTAFA NECATİ BEY
ANKARA’DA Fotoğraf
1091. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA 16 Ekim
1339 (1923) LEFKE ZİYARETİ Fotoğraf
125 TL
1094. 1915 HİLAL-İ AHMER SERGİSİ Fotoğraf
100 TL
100 TL
1096. MÜTAREKE HEYETLERİ FRANSIZ VE TÜRK
ANKARA’DAN İNEBOLU’YA DÖNERKEN FK
100 TL
1095. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA 16 EYLÜL 1928 SAMSUN’U ZİYARETİ Fotoğraf
300 TL
1097. KAFKAS CEPHESİNDE ŞEVKİ PAŞA
Fotoğraf
65 TL
282
MUSTAFA KEMAL PAŞA
1098. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
ESKİŞEHİR’DE Fotoğraf
1099. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA PİCARDİE
HAVA MENVRALARI’NDA 1910 KP
75 TL
1101. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
ADAPAZARI’NDA Fotoğraf
125 TL
1100. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ANKARA
BÜYÜK MÜLLET MECLİSİ TERASINDAN HALKI
SELAMLARKEN Fotoğraf
125 TL
100 TL
1103. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA ve LATİFE
HANIM Fotoğraf
125 TL
1102. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
ESKİŞEHİR’DE Fotoğraf
125 TL
1104. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA VE LATİFE
HANIM DUMLUPINAR’DA FOTOĞRAFINI ÇEKEN
FOTOĞRAFÇILAR Fotoğraf
125 TL
1105. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA KOCAELİ
GEYVE’DE Fotoğraf
125 TL
1106. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA Fotoğraf
90 TL
1107. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BALIKESİR’İ
ZİYARETİ ÖĞRENCİLER İLE SOHBET EDERKEN
Fotoğraf
125 TL
283
MUSTAFA KEMAL PAŞA
1108. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA MERSİN’E
İLK GELİŞİ 17 Mart 1923 Fotoğraf. Fotoğrafın en
solunda yer alan şahıs ANDIMIZI YAZAN REŞİT
GALİP BEY’dir.
200 TL
1109. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
PROPAGANDA FK. Mehmed’in Hikayesi
Erzurum ve Sivas Kongreleri ile ilgili
Telefon temalı.
100 TL
1110. MÜDAFA-İ MİLLİYE YADİGAR-I
MİSAK-I MİLLİ FK
1111. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
ADANA’DA Fotoğraf
175 TL
1112. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
ANKARA’DA Fotoğraf
90 TL
1113. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
İZMİR’E İLK GELİŞİ Fotoğraf
90 TL
1114. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
ADANA’DA Fotoğraf
175 TL
284
1115. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA
Fotoğraf
120 TL
100 TL
1116. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA, REFİK
SAYDAM, NURİ CONKER, SALİH BOZOK
Fotoğraf
120 TL
MUSTAFA KEMAL PAŞA
1117. GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA VE İSMET PAŞA BÜYÜK BOY FOTOĞRAF
Fotoğraf S. Sırrı imzalı ve arkasından uzunca bir hatırat yazmaktadır.
34 x 30 cm. (kartonuyla) ebatlarında.
1118. MUSTAFA KEMAL PAŞA’nın DADISI OLDUĞU İDDİA EDİLEN NAZİYE
HANIM FOTOĞRAF
Yabancı ajans fotoğrafına göre (12 Aralık 1927 tarihli) Naziye Hanım Mustafa
Kemal Paşa’ya çocukluğunda büyümesine yardımcı olan kişidir.
300 TL
350 TL
1119. ATATÜRK 1932 YILINDA MECLİS’E
GİRERKEN Fotoğraf
200 TL
1120. ATATÜRK ŞAPKA DEVRİMİ SONRASI
KASTAMONU’NDAN ANKARA’YA DÖNERKEN
Dr. Refik Saydam ve Hakkı Tarık Us ile birlikte
Fotoğraf
200 TL
285
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
8 845 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content