close

Enter

Log in using OpenID

4 - Tudem

embedDownload
Dergi Seti
Etkinlik Ölçme Değerlendirme Dergisi Seti
Tüm Dersler
SORU BANKASI
44
SINIF
yer almaktadýr.
www.tudem.com
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
4
SINIF
SORU
BANKASI
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
matematik dersinin tüm konularını içeren testler,
sayısal zekâyı geliştirecek sorular,
okula yardımcı, nitelikli 850 soru yer almaktadır.
SORU
BANKASI
okula yardımcı, nitelikli 685 soru yer almaktadır.
www.tudem.com
yer almaktadýr.
www.tudem.com
Kavratıcı bilgi alanları, yaratıcı etkinlikler,
nitelikli alıștırmalar, çözümlü testler,
ölçücü sorular ve genel sınavla Hepsi 1 Arada
www.tudem.com
SINIF
SINIF
İLKOKUL
Test Dergisi Seti
850 Soru
184 Sayfa
Kazanımlara yönelik
sorulardan olușan ve farklı
düșünme becerilerini geliștiren soru bankası
Sosyal Bilgiler
sınıf
4 4
60 test
60 test
497 soru 593 soru
sınıf
52 test
518 soru
8'li Set
112 x 8 = 896 Sayfa
Ünitelere göre düzenlenmiș konu
anlatımları, çoklu zekaya uygun etkinlikler,
kavrama ve hatırlatma testlerinden olușan 8’li set
Matematik
593 Soru
120 Sayfa
Sosyal Bilgiler
sınıf
4
Yaprak test
740 Soru
208 Sayfa
www.tudem.com
Türkçe
415 Soru
88 Sayfa
1
685 Soru
208 Sayfa
• farklı zorluk seviyesindeki testler
• okula yardımcı nitelikli 400 test sorusu
4
fen ve teknoloji dersinin tüm konularını içeren testler,
sayısal zekâyı geliştirecek sorular,
SINIF
4
4 4
60 test
497 soru
Yaprak test
Tüm dersler
sınıf
144 test
1440 soru
52 test
518 soru
•Türkçe
•Matematik
Sosyal Bilgiler
518 Soru
104 Sayfa
Tüm dersler
sınıf
4
Yaprak test
sınıf
4 4
Fen ve Teknoloji
497 Soru
120 Sayfa
Yaprak test
sınıf
4 4
Yaprak test
SINIF
4
sözel zekâyı geliştirecek sorular
okula yardımcı, nitelikli 740 soru yer almaktadır.
SORU
BANKASI
8'li Set
128 x 8 = 1024 Sayfa
44 test
60 test
593 soru 415 soru
sınıf
sınıf
Tüm dersler
4
SORU
BANKASI
SOSYAL
BİLGİLER
1
sınıf
Öğretmen Kılavuzu
Yaprak test
• çözümlü örnekler
MATEMATİK
SINIF
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren
sosyal bilgiler dersinin tüm konularını içeren testler
SINIF
4 4
Sosyal Bilgiler
• yaratýcý etkinlikler
4
SINIF
4
TEKNOLOJİ
4
SORU BANKASI
• konu anlatýmlarý
SOSYAL
BİLGİLER
4
SINIF
SORU BANKASI
www.tudem.com
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
SORU
MATEMATİKBANKASI
4
SORU
FEN VE
BANKASI
SORU BANKASI
• okula yardımcı nitelikli 625 test sorusu
SOSYAL
BİLGİLER
Hepsi1Arada
MATEMATİK
• farklı zorluk seviyesindeki testler
44
4
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
FEN VE
TEKNOLOJİ
sınıf
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• çözümlü örnekler
yer almaktadýr.
FEN VE
TEKNOLOJİ
Hepsi1Arada
sınıf
Hepsi1Arada
• yaratýcý etkinlikler
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• konu anlatýmlarý
Hepsi1Arada
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
sınıfsınıf
SOSYAL BİLGİLER
FEN VE
TEKNOLOJİ
Hepsi1Arada
SOSYAL
BİLGİLER
400 Soru
264 Sayfa
SOSYAL BİLGİLER
4
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
FEN VE TEKNOLOJİ
4
Hepsi1Arada
sınıf
SINIF
www.tudem.com
625 Soru
272 Sayfa
sınıf
sözel zekâyı geliştirecek sorular
okula yardımcı, nitelikli 780 soru yer almaktadır.
www.tudem.com
www.tudem.com
Türkçe dersinin tüm konularını içeren testler
FEN VE TEKNOLOJİ
201
4
5
okula yardımcı, nitelikli 3020 sorudan oluþmaktadır.
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren
Hepsi Bir Arada
• okula yardımcı nitelikli 460 test sorusu
İngilizce derslerinin tüm konularýný içeren testler,
4
SORU
BANKASI
SORU BANKASI
• farklı zorluk seviyesindeki testler
• okula yardımcı nitelikli 460 test sorusu
yer almaktadýr.
Eğitim Yayınları
Dil B
ile bi ilgisi
rlikt
e
• çözümlü örnekler
• farklı zorluk seviyesindeki testler
Türkçe, matematik, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler ve
SORU BANKASI
• çözümlü örnekler
• yaratýcý etkinlikler
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• yaratýcý etkinlikler
Hepsi1Arada
• konu anlatýmlarý
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
• konu anlatýmlarý
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren;
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
Hepsi1Arada
Bu kitapta, Çoklu Zekâ Kuramýna uygun;
SORU
BANKASI
4
sınıf
Etkinlik Ölçme
Değerlendirme
SAYI
Tüm Dersler
SORU BANKASI
Kendimi Tanıyorum
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
Birey ve Toplum
Sayılar
Geometri
İLKOKUL
4
SINIF
sınıf
44 test
415 soru
TÜRKÇE
4
sınıf
4
SAYI
MATEMATİK
TÜRKÇE
sınıf
sınıf
Soru Bankası
4
sınıf
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
Etkinlik Ölçme
Değerlendirme
Yaprak test
Yaprak test
MATEMATİK
Hepsi1Arada
4
Fen ve Teknoloji
4
4
TÜRKÇE
DİL BİLGİSİ İLE BİRLİKTE
sınıf
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
Etkinlik Ölçme
Değerlendirme
Fen ve Teknoloji
sınıf
4
Yaprak test
test
Yaprak
Yaprak test
TÜRKÇE
Hepsi1Arada
Tüm Dersler
DİL BİLGİSİ İLE BİRLİKTE
sınıf
sınıf
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
MATEMATİK
TÜRKÇE
Hepsi1Arada
780 Soru
224 Sayfa
Matematik
4
3020 Soru
520 Sayfa
Fen ve Teknoloji
Matematik
sınıf
4
Yaprak
Yapraktest
test
Yaprak test
sınıf
Bilgi, Etkinlik, Alıştırma, Çözümlü Test, Test, Sınav
TÜRKÇE
4
Hepsi1Arada
sınıf
460 Soru
264 Sayfa
Matematik Türkçe
sınıf
4
Yaprak test
Türkçe
460 Soru
264 Sayfa
Türkçe
144 test
1440 soru
•Türkçe
•Matematik
•Fen ve Teknoloji
•Fen ve Teknoloji
•Sosyal Bilgiler
•Sosyal Bilgiler
Tüm Dersler
1440 Soru
288 Sayfa
Öğrenmeyi
tamamlayıcı ve farklı
düșünme becerilerini geliștirici yaprak test
Yaprak Test
4. Sınıf
Yaprak Test
Dergi Seti
Soru Bankası
İlkokul
Sınavlar
Turuncu KASB
VI
VI
ingilizce
TH
36 test
360 soru
sınıf
sınıf
4 4
YARIYIL TATİL KİTABI
YARIYIL TATİL KİTABI
36 test
360 soru
Bu kitapta,
• eğlenceli ve geliştirici çalışmalar,
• tekrar testleri,
• dönem sınavı,
• zekâ oyunları,
• genel kültür sayfaları
yer almaktadır.
www.tudem.com
• Geliştirici Alıştırmalar • Tekrar Testleri • Dönem Sınavı •
Z ek
I SBN 978-605-5637- 02-6
I SBN 978-605-5637- 01- 9
9 786055 63702 6
9 786055 63701 9
550 Çalıșma Sorusu
450 Test Sorusu
360 Soru
72 Sayfa
I. D
ö
Tek nem
rarı
II.
,
Dö
Hazı neme
rlık
Ayrıntılı Kitap ve Yazar Bilgilerine Erişim
Temalara, Sınıflara, Yaş Gruplarına
ve Fiyata Göre Arama
Markalara Göre Kataloglar
Öğretmenler için Kitap Tanıtım Belgeleri
Tadımlıklar
Okullar için Etkinlik Rehberi
Kitap Eleştirilerinin Yer Aldığı “İyi Kitap” Dergisi
te m
Ma
GRADE
4
ızda
Yaşamım
4
• Geliştirici Alıştırmalar • Tekrar Testleri • Dönem Sınavı •
loji
TEST
BOOK
Yaprak test
ek n o
sınıf
4
Yaprak test
ve
T
LÜ
LÜ
ZÜ
M
ÇÖ
okula yardımcı, nitelikli 1000 soru yer almaktadır.
ingilizce
ENGLISH
Yarıyıl Tatil Kitabı
ZÜ
M
TH
GRADE
Yaprak test
farklı tür alıştırmalardan oluşan etkinlik sayfaları
 4 adet ünite sınavı
 2 adet dönem tekrar sınavı
 2 adet genel tekrar sınavı
 çözüm kitapçığı
 8 adet optik
4
TEST BOOK
ÇÖ
TH
İngilizce dersinin tüm konularını içeren testler
E SI N A
adet
4 TEST
BOOK
Test çözmede hız kazandıran, bilgilerinizi pekiştiren
DENE
8
ENGLISH
GRADE
M
E SI N A
adet
M
8
4. sınıf
Sosyal Bilgiler
580 Soru
216 Sayfa
Fen ve Teknoloji
520 Soru
200 Sayfa
ENGLISH
DENE
ÇÖZÜMLÜ 8 ADET DENEME SINAVI
4. sınıf
9 786058 9 38694
ingilizce
4
I SBN 978-605-89386-9- 4
9 78 6 0 55 6 3 7 0 0 2
Bi
lim
SINIF
I SBN 978-605-5637- 00-2
Tatil Seti
Okulu : ................................................................
300 Test Sorusu
352 Sayfa
İngilizce
: ................................................................
Soyadı : ................................................................
Turuncu KASB
Adı
www.tudem.com
10 Fasikül
Çözüm Kitapçığı
10 Afiș
Listen and Say CD'si
Sınavlar
Yönlendirme Sınavı-2
Gelecek kușakları yetiștirirken
Tudem Yayın Grubu yanınızda!
at
ik
4.
Ocak ve
Nisan’da
uygulanan
Türkiye geneli
Yönlendirme
Sınavları
Tatil Seti
Matematik
580 Soru
192 Sayfa
Türkçe
580 Soru
224 Sayfa
Türkiye
Geneli
İngilizce
4
ilkokul
â Oy
unları
Gezeli
4
ilkokul
li m
öre
mG
350 Soru
128 Sayfa
Edebiyat ve eğitim ihtiyaçlarınız için
[email protected] [email protected]
önem
I. D rarı,
Tek
e
em
Dön
II. zırlık
Ha
www.tudem.com
www.tudem.com
Ünitelere göre düzenlenmiș
8'li, çözümlü deneme sınav seti
Değerlendirici ve pekiștirici testlerle
konu anlatımlı soru bankası
Learning with tests, vocabulary, listening,
exercises, projects, stickers and posters
Deneyler, bulmacalar ve gezi sayfalarından
olușan hayal gücünü geliștirici tatil eğlencesi
/tudemyayingrubu
/tudemyayingrubu
/tudemyayingrubu
1476/1 Sk. No: 10/51 35220 Alsancak - Konak / İZMİR
Telefon: 0232 463 46 40 • Faks: 0232 464 11 73
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
4 775 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content