close

Enter

Log in using OpenID

karar 2014/008 - Afyon Kocatepe Üniversitesi

embedDownload
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.03.2014
: 008
KARAR 2014/008–01: Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve
6165 sayılı yazılarında belirtilen Birim Faaliyet ve Birim Değerlendirme Raporlarının Enstitümüz Birim
Kalite Geliştirme Ekibince hazırlanmış ve Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Enstitümüz Birim Kalite Geliştirme
Ekibince hazırlanan Birim Faaliyet ve Birim Değerlendirme Raporu ile Tabloların (Ek:1) kabulüne ve
Rektörlük Makamına sunulmasına, Yönetim Kurulumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–02: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ders Programları Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Ders Programlarının (Ek:2) kabulüne, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–03: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınav tarihleri Enstitü
Yönetim Kurulumuzca görüşülmüştür.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılı Ara Sınav tarihlerinin İş Güvenliği Anabilim Dalı öğrencileri için 12-13 Nisan 2014 ile 26-27
Nisan 2014 tarihlerinde, Diğer Anabilim Dallarının öğrencileri için 07 Nisan 2014-20 Nisan 2014
tarihleri arasında yapılmasına, sınav sonuçlarının 7 (yedi) iş günü içinde sisteme girilmesine,
Anabilim Dalları’na duyurulmasına ve 28.03.2014 tarihine kadar sınav programlarının Anabilim
Dalları’ndan istenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–04: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında tez konusu alan öğrencilerin
Anabilim Dallarından gelen Tez Projesi Öneri Formalarının Yönetim Kurulumuzca yapılan incelemeler
neticesinde; A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin 1) fıkrası
ve 50. maddesinin 2) fıkrası gereğince karar ekinde sunulan (Ek:3) “Tez Projesi Öneri Formları
Tablosu”nda belirtildiği şekilde düzenlenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–05: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen
danışman değişiklikleri önerileri Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar
Yarıyılında Anabilim Dallarından gelen danışman değişiklikleri önerilerinin (Ek:4) kabulüne, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008-06: 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yeni kayıt yaptıran
öğrencilerin Danışman önerilerinin (Ek:5) “Danışman Önerileri Tablosu”nda belirtildiği şekilde kabul
edilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
1
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.03.2014
: 008
KARAR 2014/008-07: 2014-2015 Haziran Dönemi için BAPK koordinasyonluğuna sunulmak üzere
Enstitümüz Lisansüstü Bilimsel Araştırma Projeleri başvuru ve kabul süreci ile ilgili yazı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; 2014-2015 Haziran Dönemi için BAPK
koordinasyonluğuna yılda bir sefer sunulmak üzere, 2014-2015 yılına ait Lisansüstü BAPK projeleri
için başvuru tarihleri 02 Haziran 2014-27 Haziran 2014 tarihleri arasında olmasına ve ilgili Anabilim
Dalı Başkanlıkları kanalıyla Enstitüye gönderilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
KARAR 2014/008-08: Matematik Anabilim Dalı 050703002 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan
ÖZKUL’un Tez Konusu değişikliği önerisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 050703002
numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Ercan ÖZKUL’un, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 19. maddesinin a) bendinin 1) fıkrası gereğince “Hiperbolik Geometride Hiperbolid
Modeli ve Öklid” olan tez konusunun “Barisentrik Koordinatlar ve Üçgenlerdeki Uygulamaları ”
olarak değiştirilmesine, Yönetim kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008-09: Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı 110728002 numaralı Doktora öğrencisi Oktay
TOMAR’ın Doktora Yeterlik Sınavını düzenlemek ve yürütmek amacıyla oluşturulan Doktora Yeterlik
Komitesinin Doktora Yeterlik Sınavını yapmak üzere aşağıda belirtilen öğretim üyelerinden oluşan
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
110728002 numaralı Doktora öğrencisi Oktay TOMAR’ın, A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 48. maddesinin 4. fıkrası gereğince aşağıda belirtilen Öğretim Üyelerinden
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Üyelerinin oluşturulmasına, Yönetim Kurulunca oybirliği ile karar
verilmiştir.
Asıl Üyeler:
1.
Prof. Dr. Abdullah ÇAĞLAR (D)
AKÜ Mühendislik Fakültesi
2.
Prof. Dr. Atilla YETİŞMEYEN
Ankara Üniv. Süt Ürünleri Tek. Böl.
3.
Doç. Dr. Veli GÖK
AKÜ Mühendislik Fakültesi
4.
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARA
Bayburt Üniv. Gıda Müh. Böl.
5.
Yrd. Doç. Dr. Bilge AKDENİZ
AKÜ Şuhut M.Y.O. Gıda Tek. Prog.
Yedek Üyeler:
1.
Yrd. Doç. Dr. Dilek KAVAK
AKÜ Mühendislik Fakültesi
2.
Yrd. Doç. Dr. Recep KARA
AKÜ Veteriner Fakültesi
2
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.03.2014
: 008
KARAR 2014/008-10: Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Anabilim Dalı 080715047 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Arkın TUNAÇ’ın “Öğretmenlik Uygulaması” dersinden muaf olmak istemesi
ile ilgili Anabilim Dalı görüşü Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları
Anabilim Dalı 080715047 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Arkın TUNAÇ’ın “Öğretmenlik
Uygulaması” dersinden muaf olma talebinin Anabilim Dalı Başkanlığının görüşüne istinaden kabul
edilmemesine Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–11: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
öğrencisi Fatma ÇİÇEK’in öğrencisi Enstitümüz Maden Mühendisliği Anabilim Dalından ders almak
istemesi ile ilgili Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yazısı Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans öğrencisi Fatma ÇİÇEK’in Enstitümüz Maden Mühendisliği Anabilim
Dalı’ndan MAD-5021 Kodlu “İleri Mermer Kesme İşleme Teknikleri” dersini devamla ilgili koşulların
sağlanması kendi sorumluluğunda olmak üzere almasına ve dönem sonunda öğrencinin notunun
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bildirilmesine, Yönetim Kurulumuzca
oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–12: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı 110712509 numaralı Yüksek Lisans
öğrencisi Hakan NAMVER’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve başarısız olduğu
derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı Enstitümüz
Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalı
110712509 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Hakan NAMVER’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz
Yarıyılında almış ve başarısız olduğu MKM-5034 Kodlu “Taşıt Emisyonları Kontrol Tekniği”, MKM5031 Kodlu “Motorlarda Enjeksyon Sistemleri” ve MKM-5035 Kodlu “Deney Tasarımı ve Analizi”
dersleri yerine 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılan MKM-6023 Kodlu
“Biyomekanik”, MKM-6039 Kodlu “Doğal Enerji Kaynakları” ve MKM-6038 Kodlu “Otomotiv Kontrol
Sistemleri” derslerini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
KARAR 2014/008–13: Matematik Anabilim Dalı 100719005 numaralı Doktora öğrencisi Murat
ATİK’in 28.02.2014 tarih ve 2014/007 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan jürinin 07.03.2014
toplantı tarihine istinaden hazırlamış ve başarılı olduğu “Leibniz Cebirleri Üzerinde Çaprazlanmış
Modüller” konulu Tez Sınav Tutanağı Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Matematik Anabilim Dalı 100719005
numaralı Doktora öğrencisi Murat ATİK’in hazırlamış olduğu ve Doktora Jürisi tarafından başarılı
bulunan Tez Sınav Tutanağının onaylanarak A.K.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin 51. maddesinin 1. fıkrasına ve Enstitümüz Yönetim Kurulunun 19.02.2014 tarih ve
2014/006-23 sayılı kararına istinaden 1 (Bir) ay içerisinde tezini Enstitüye teslim edip gerekli
işlemler tamamlandıktan sonra Doktora diploması verilmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile
karar verilmiştir.
3
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.03.2014
: 008
KARAR 2014/008-14-: Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU’nun 11 Mart 2014 tarihinde görevli olmasından dolayı söz konusu
tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Yenilenebilir Enerji Sistemleri Anabilim
Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Onur HOCAOĞLU’nun görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Enerji Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
13.03.2014
08:30
KARAR 2014/008-15-: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalı’nda ders veren
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE’nin 07-13 Mart 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı
söz konusu tarihte vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE’nin görevli olmasından dolayı
ders telafisini aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel
Kanununa gereğince telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin
ödenmesine, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Danışmanlık
15.03.2014
10:30
Danışmanlık
16.03.2014
11:30
Danışmanlık
16.03.2014
13:00
Danışmanlık
16.03.2014
14:00
Java ile Kurumsal Uygulamalar
16.03.2014
18:00
Bilişim Teknolojileri Güvenliği ve Kriptoloji
15.03.2014
10:30
Dersin Adı
KARAR 2014/008-16-: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.
Murat KİLİT’in 07 Mart 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; -: İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat KİLİT’in görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Telafi Tarihi
Telafi Saati
4
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.03.2014
: 008
12.03.2014
Uzmanlık Alan Dersi
08:30-16:50
KARAR 2014/008-17-: İş Güvenliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış
GÖKÇE’nin 07-13 Mart 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte vereceği
derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; İş Güvenliği Anabilim Dalı’nda ders
veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE’nin görevli olmasından dolayı ders telafisini aşağıda
belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince telafinin
yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Dersin Adı
Makine ve Teçhizat
Telafi Tarihi
Telafi Saati
16.03.2014
15:00
KARAR 2014/008-18-: Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç.
Dr. Barış GÖKÇE’nin 07-13 Mart 2014 tarihlerinde görevli olmasından dolayı söz konusu tarihte
vereceği derslerin aşağıda belirtilen tabloya göre ders telafisini talep etmiştir.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nda
ders veren Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE’nin görevli olmasından dolayı ders telafisini
aşağıda belirtilen tabloya göre yapmasına, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa gereğince
telafinin yapıldığına dair tutanağın geldiği takdirde ilgili dersin telafi ücretinin ödenmesine, Yönetim
Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.
Telafi Tarihi
Telafi Saati
Uzmanlık Alan Dersi
14.03.2014
18:30
Uzmanlık Alan Dersi
14.03.2014
11:30
Danışmanlık
16.03.2014
08:30
Danışmanlık
16.03.2014
09:30
Dersin Adı
KARAR 2014/008–19 : Enstitümüzün Otomotiv Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde
yeni açılacak olan “Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora Programı”nın açılması talebi
YÖK’ün doktora programı açma kriterlerine uygun olarak hazırlanarak Enstitümüze sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde; Enstitümüz Otomotiv Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde yeni açılacak olan “Otomotiv Mühendisliği Yüksek Lisans ve
Doktora Programı”nın açılması uygun görülerek Üniversitemizin Senatosuna sunulmasına, Enstitü
Kurulunca oybirliği ile karar verilmiştir. (EK: 6 ve Ek:7)
KARAR 2014/008–20: İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi Anabilim Dalı 120734514 numaralı
Yüksek Lisans öğrencisi Fatih TAŞPINAR’ın 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve
5
T.C.
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi
Toplantı Sayısı
: 11.03.2014
: 008
başarısız olduğu derslerin yerine bu dönem açılan dersleri alması ile ilgili Anabilim Dalı Kurul Kararı
Enstitümüz Yönetim Kuruluna sunulmuştur.
Yönetim Kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde İnternet ve Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Anabilim Dalı 120734514 numaralı Yüksek Lisans öğrencisi Fatih TAŞPINAR’ın 2013-2014 Eğitim
Öğretim Yılı Güz Yarıyılında almış ve başarısız olduğu INT-5007 Kodlu “Web Tabanlı Eğitim Tasarımı
ve Uygulamaları”ve INT-5032 Kodlu “Nesneye Dayalı Programlama” dersleri yerine 2013-2014
Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında açılan INT-5042 Kodlu “Java ile Kurumsal Uygulamalar ve INT5043 Kodlu “Veri Madenciliği” derslerini almasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar
verilmiştir.
ASLI GİBİDİR
Uğur Hakan ERCAN
Enstitü Sekreteri
6
TEZ PROJESİ ÖNERİ FORMLARI TABLOSU
EK:3
ÖĞRENCİNİN
SIRA
NO NUMARASI
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
TEZİN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
ADI
I. DANIŞMANI
1
120717503 Ertunç TATAR
Maden Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Mermer Tozu Katkılı Yapıştırma Harçlarının Performansının İncelenmesi
Prof. Dr. İsmail Sedat Büyüksağiş
2
120735520 Gökberk KÖRLEK
İnşaat Mühendisliği
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Mevcut Binaların Deprem Etkileri Altındaki Performans İnceleme
Yöntemlerinin Örneklerle Karşılaştırılması
Doç. Dr. Ali Ergün
3
100706501 Fatih SARIÇAM
Bilgisayar
Yüksek Lisans
2010 -2011
Bahar
Öğretmen ve Öğrencilerin Okul Dışında Sosyal Medya Kullanımlarının
Öğretmen-Öğrenci Etkileşimine, Ders Tutumlarına ve Akademik Başarılarına Yrd. Doç. Dr. Levent Çelik
Etkisi
4
100706510 Ali Burak KÖK
Bilgisayar
Yüksek Lisans
2010 -2011
Bahar
Lego NXT Uygulaması ile Ortaokul Öğrencilerinin Algoritma Geliştirme ve
Analitik Düşünme Becerilerinin Gelişiminin Gözlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Levent Çelik
Biyoloji
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
Türkiye Endemiği Thermopsis Turcica'dan LEAFY Geninin İzolasyonu ve
Karekterizasyonu
Doç. Dr. Süleyman Cenkci
5
120709501 Büşra KAHRAMAN
Sayfa 1 / 1
II. DANIŞMANI
11.03.2014
2014/008-04
DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
EK: 4
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
ESKİ DANIŞMANIN
PROG.
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
YARIYILI
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
YENİ DANIŞMANIN
DURUM
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
DURUM
1
070724002 Olcay ULUCAN
İstatistik
Yüksek Lisans
2007 -2008
Bahar
KA0536 Yrd. Doç. Dr. Nurhan DOĞAN
1. DNŞ.
KA0128 Doç. Dr. Süleyman DÜNDAR
1. DNŞ.
1
100706505 Adem AKYOL
Bilgisayar
Yüksek Lisans
2010 -2011
Bahar
KA1758 Doç. Dr. Murat PEKER
1. DNŞ.
KA2530 Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ELMAS
1. DNŞ.
2
120734520 Necla TOPRAK
İnt. Ve Bil. Tekn. Yön. (Uö)
Yüksek Lisans
2012 -2013
Bahar
KA0204 Doç. Dr. Fehmi AKIN
1. DNŞ.
KA0226 Doç. Dr. İsmail Hakkı NAKİLCİOĞLU
1. DNŞ.
3
130739006 Ebru DOĞAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
4
130739007 Gamze AYYILDIZ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
5
130739009 Ahmet Malik AŞGIN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
6
130739010 Emel BALAT
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
KA0582 Doç. Dr. Osman ÜNAL
1. DNŞ.
7
130739012 Ufuk AKÇAALAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
8
130739014 Faruk İPEK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
9
130739015 Mert Gencay ÖZDOĞAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
10
130739017 Eyüp AKSOY
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi KAHRAMAN
1. DNŞ.
11
130739021 Arzu KARABAĞ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
12
130739022 Samet GİRGİN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
KA0582 Doç. Dr. Osman ÜNAL
1. DNŞ.
13
130739024 Tuğçe SELEK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
14
130739025 Mehmet Zeki İLHAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
15
130739027 Ahmet BIRTIL
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
16
130739029 Kadem MULAZIMOĞLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
KA0582 Doç. Dr. Osman ÜNAL
1. DNŞ.
17
130739031 Volkan ATAİBİŞ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
18
130739034 Vahide BURHAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
19
130739035 Osman KUTANOĞLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0582 Doç. Dr. Osman ÜNAL
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
20
130739036 Tuğba KAZGÖZ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
21
130739037 Ayşegül GÖKCE
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
22
130739038 Mehmet Emin ERTÜRK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
KA0582 Doç. Dr. Osman ÜNAL
1. DNŞ.
23
130739040 Ömer Faruk KESİCİ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
24
130739046 Begüm OK EĞRİKAYA
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
25
130739047 Sabri GÜLŞEN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
1. DNŞ.
26
130739048 Gülçin BAŞER
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
27
130739050 Meriç Kadir TARKAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0582 Doç. Dr. Osman ÜNAL
1. DNŞ.
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
28
130739052 Berkan ERAT
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
29
130739053 Salih KANAT
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
30
130739054 Necati ERSÖZLÜ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA0210 Prof. Dr. İsmail DEMİR
1. DNŞ.
31
130739056 Merve ÖZÇELİK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
KA0103 Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
1. DNŞ.
32
130739057 Gürkan AKSOY
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1066 Doç. Dr. Levent ÖZCAN
1. DNŞ.
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi KAHRAMAN
1. DNŞ.
33
130739058 Arçil GENÇ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA1407 Prof. Dr. İbrahim EROL
1. DNŞ.
KA0290 Prof. Dr. Şükrü TAKTAK
1. DNŞ.
34
130739060 Onur Serkan KESKİN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Güz
KA0613 Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
1. DNŞ.
KA1049 Yrd. Doç. Dr. Barış GÖKÇE
1. DNŞ.
Sayfa 1 / 1
11.03.2014
2014/008-05
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 5
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
PROG.
YARIYILI SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
1
100706505 Adem AKYOL
Bilgisayar
Yüksek Lisans
2010 -2011
Bahar
KA2530 Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Elmas
2
130732501 Serkan NAZLI
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0343 Doç. Dr. Ahmet Yıldız
3
130732502 Yakup AKSOY
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0417 Yrd. Doç. Dr. Murat Caner
4
130732503 Emre MANIR
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1482 Yrd. Doç. Dr. Sait Mahmut Çınar
5
130732504 Tevfık KARGACIOĞLU
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
6
130732505 İsa KAMACI
Yenilenebilir Enerji Sistemleri
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA2239 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Karaaslan
7
130739501 Murat KULUĞ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
8
130739502 Emrah URAZ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
9
130739503 Hüseyin CANPOLAT
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
10
130739504 Ahmet CAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
11
130739505 Cevdet ŞENEL
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
12
130739506 Burcu AYAS
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
13
130739507 İlknur EVREN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
14
130739508 Muhammet Abdullah KARAGÖZ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
15
130739509 Mustafa UZUN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
16
130739510 Anıl KAMBAK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
17
130739511 Şükrü ÜNVER
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
18
130739512 Zeynep Selcan BAL
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
19
130739513 Eda ABBAK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
20
130739514 Fatih ÇELİKBİLEK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
21
130739515 Ali KIYAK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
22
130739516 Tolga ATEŞEL
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi Kahraman
23
130739517 Derya Nimet DEVRİM
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
24
130739518 Ali DURSUN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
25
130739519 Fadime ERKAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
26
130739520 Serkan ÇİNAR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
27
130739521 Lale MUTLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
28
130739522 Ercan ŞİMŞİR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
29
130739523 Cihan KAHRAMAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
30
130739524 Berk ALPKAYA
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
31
130739525 Doğan ATA
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
32
130739526 Mehmet SELVİTOPU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
33
130739527 Kübra ÖKMEN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
34
130739528 Yasin AĞILÖNÜ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
35
130739529 Muhammed Fatih İSLAMOĞLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
36
130739530 Çağatay KAYNAK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
37
130739531 Hüseyin ŞEN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
38
130739532 Ahmet Çağatay AKKUŞ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
39
130739533 Sefa AK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
Sayfa 1 / 2
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
KA1758 Doç. Dr. Murat Peker
11.03.2014
2014/008-006
YENİ DANIŞMAN ATAMALARI TABLOSU
EK: 5
SIRA
NO NUMARASI
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ANABİLİM DALI
I. DANIŞMANIN
BAŞ. EĞT.
ÖĞR. YILI
PROG.
YARIYILI SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
40
130739534 Ayten TELEK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
41
130739535 Özkan ERKEN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
42
130739536 Mehmet MUTLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
43
130739537 Muammer IŞIK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
44
130739538 Sinem ERASLAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
45
130739539 Kenan POSTACI
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
46
130739540 Osman Alpay ALPHAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi Kahraman
47
130739541 Halil Serkan SEZEK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
48
130739542 Süleyman KAYAROĞLU
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi Kahraman
49
130739543 Nazım ERDEM
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1015 Yrd. Doç. Dr. Cahit Gürer
50
130739544 Emrullah SEVEN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
51
130739545 Neşe TÜRKER
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
52
130739546 Serdar ARDA
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
53
130739547 Yasemin YILDIZ
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
54
130739548 Sami DEMİR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
55
130739549 Ercan YAKÜT
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi Kahraman
56
130739550 Şükrü TUR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
57
130739551 Ahmet ÇOŞGUN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0693 Yrd. Doç. Dr. Erkan Özkan
58
130739552 Burak KÖKEN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1315 Doç. Dr. Fatih Onur Hocaoğlu
59
130739553 Hüseyin UĞUR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
60
130739554 Barış BERK
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
61
130739555 Şükür ÇAĞLAYAN
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1170 Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kürklü
62
130739556 Mahmut ESER
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1381 Prof. Dr. Ahmet Şentürk
63
130739557 Tayyar UÇAR
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1207 Doç. Dr. Ali Sarıışık
64
130739558 Metehan TATLI
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi Kahraman
65
130739559 Murat BEKLER
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA0704 Yrd. Doç. Dr. Ahmet Çetkin
66
130739560 Abdullah Samet GÖKKAYA
İş Güvenliği (2. Öğretim)
Yüksek Lisans
2013 -2014
Bahar
KA1084 Yrd. Doç. Dr. Necmi Kahraman
Sayfa 2 / 2
II. DANIŞMANIN
SİCİL NO
UNVANI -ADI SOYADI
11.03.2014
2014/008-006
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
31
File Size
977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content