close

Enter

Log in using OpenID

Konuşmacılar ve Oturum Başkanları

embedDownload
*Konuşmacılar ve Oturum Başkanları
*Speakers and Chairs
*Sempozyum programına göre/ According to the symposium program
İlhan Tekeli
Prof. Dr., ODTU, İzmir Akdeniz
Akademisi Kurucu Onursal
Başkanı, Bilim Kurulu ve Yönetim
Kurulu Üyesi
Prof. Dr., Middle East Technical
University (METU), İzmir
Mediterranean Academy Founding
Honorary President. Member of
Science Committee and Board
Member
Şehir ve bölge plancısı, sosyologdur. 1964‟te, Ortadoğu
Teknik Üniversitesi‟nde, Şehir ve Bölge Planlamacılığı
alanında; 1966‟da Pennsylvania Üniversitesi‟nde yüksek
lisansını tamamladıktan sonra
İstanbul Teknik
Üniversitesi‟nde
Şehir
Planlama
konusunda
doktora yaptı.
Uzun
yıllar
Ortadoğu
Teknik
Üniversitesi‟nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü‟nde
öğretim üyeliği yapmıştır. Yurtdışındaki çeşitli
üniversitelerde konuk profesör olarak ders veren Tekeli,
birçok belediyede ve kuruluşta danışma kurulu üyeliği
de yapmıştır.
Tarih Vakfı‟nın kurucusu ve başkanı olmasının yanı sıra,
World Academy for Local Government and Democracy
(Yerel Yönetim ve Demokrasi için Dünya Akademisi)‟de
İcra Heyeti‟nin kurucusu ve üyesi olmuştur. Değişik
dillerde, elliden fazla kitabı, dört yüzden fazla makalesi
ve konferans tebliği bulunan Tekeli, Sosyal Bilimler
alanında birçok ödül kazanmıştır. 1964‟ten bu yana, şehir
ve bölge planlamacılığı, planlama teorisi, makro
coğrafya, göç coğrafyası ve politik davranış, Türkiye‟deki
yerel yönetimlerin teorisi ve tarihi, kentleşme ve kentsel
politika, ekonomi politikası, Türkiye‟nin ekonomi tarihi,
kent ve toplum tarihi gibi alanlarda yayımlanmış pek çok
eseri vardır.
1989 yılında Selim İlkin‟le birlikte Sedat Simavi Sosyal
Bilimler Ödülünü almıştır. 2004-2008 arasında YÖK
üyeliği yapmıştır. 1994 yılında Mustafa Parlar Bilim
Ödülünü almıştır. 1996 yılında Türkiye Bilimler
Akademisi üyeliğine seçilmiştir. 1999 yılında Mustafa
Parlar Eğitimde Üstün Başarı ödülüne, 2006 yılında
TÜBİTAK Hizmet Ödülüne layık görülmüştür.
He is an urban and regional planner and a sociologist. He
completed his postgraduate degree in METU in 1964 and
in Pennsylvania University in 1966 on Urban and
Regional Planning,
than did his doctorate in İstanbul Technical University on
Urban Planning in 1968. He long served as an academic
member in METU Department of Urban and Regional
Planning. He lectured in various universities abroad as a
guest professor and he was a member of advisory boards
in several municipalities and institutions.
He is the founding chairman of History Foundation and
he is the founder and member of the Executive Board of
World Academy for Local Government and Democracy.
Tekeli has, in different languages, more than 50 books,
more than 400 articles and conference proceedings. He
won numerous awards in the field of Social Sciences. He
has a number of published literature regarding various
fields such as urban and regional planning, planning
theory, macro geography, migration geography and
political behaviors, theory and history of local
governments in Turkey, urbanization and urban policies,
economy policies, economic history of Turkey, urban and
society history since 1954.
He won “Sedat Simavi Social Sciences Award” together
with Selim İlkin in 1989. He served as a member of Board
of Higher Education (YÖK) between the years 2004 2008. He won “Mustafa Parlar Science Award” in 1994.
He was chosen to the membership of Turkish Academy
of Sciences in 1996. He was seem worthy to the “Mustafa
Parlar Excellence in Teaching Award” in 1999 and
“Scientific and Technological Research Council of Turkey
(TUBITAK) Service Award” in 2006.
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
1
Aziz KOCAOĞLU
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
Mayor of Izmir Metropolitan
Municipality
1948 yılında Tokat'ta dünyaya geldi. Dedesi,
Cumhuriyet'in ilk yıllarında Tokat'ta Genel Meclis
Üyeliği, babası ise belediye başkanlığı görevlerinde
bulunmuştu. O nedenle, çok küçük yaşlardan itibaren
hep siyasetin içinde oldu. Ancak aktif siyaset yaşamı çok
daha sonra başladı.
1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden
mezun olduktan hemen bir yıl sonra, 1974'te İstanbul
Üniversitesi'nden İşletme dalında Master derecesi aldı. İş
yaşamında hem kamuda hem de özel sektörde çalışarak
farklı deneyimler kazandı. 1975-1978 yılları arasında bir
kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak çalıştı;
1978-1979 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı.
1979 yılında kendi işini kurdu. 1986 yılında da toprak
sanayi dalında çalışmaya başlayarak sanayiciliğe de
soyunmuş oldu.
Siyasi yaşamına İzmir‟de, Cumhuriyet Halk Partisi
Gençlik Kolları'nda başladı. 2001-2003 döneminde CHP
Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı yaptı. Bu süreçte iş
yaşamıyla politik kariyerini birlikte yürütmeyi başardı.
28 Mart 2004 seçimlerinde CHP'den Bornova Belediye
Başkanı seçildi. Önemli projelerle bu ilçeye uzun yıllar
hizmet etmeye hazırlanırken, sadece 3 ay sonra,
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'nın ani
vefatının ardından, 21 Haziran 2004 tarihinde
gerçekleştirilen meclis toplantısında oybirliğiyle İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. Hazırlıksız
seçildiği bu göreve adapte olabilmek için geceli gündüz
çalışırken, iki ay sonra da Belediyeler Yasası‟ndaki
değişiklikle sorumluluk bölgesi tam 5 kat birden büyüdü.
Buna rağmen yılmayarak çalıştı, yeni projeler üretti ve
sınırlarına sonradan dahil olan yerleşim birimlerine
yıllardır bekledikleri hizmeti götürdü. Hem de parti
ayrımı gözetmeksizin…
Çalışkanlığı ve herkese eşit yaklaşımı, görev süresinin
bitimine doğru O‟nu iyice popüler hale getirecekti. Ve
beklenen oldu:
29 Mart 2009 yerel seçimlerindeki yüzde 56‟lık oy
oranıyla, Cumhuriyet Halk Partisi‟ne Türkiye çapında
“en yüksek oy artışı” getiren belediye başkanı olarak
tarihe geçti.
Evli ve iki çocuk babası olan Aziz Kocaoğlu, tüm
yaşamını ailesine ve çalışmaya adamış örnek bir aile reisi.
En büyük hobileri ise çocuk yaşlarından edindiği kitap
okuma alışkanlığı, uzun doğa yürüyüşleri ve
yüzme. İzmir halkı onu “dürüst Başkan” sloganıyla
benimsedi. Ama asıl olarak çalışkanlığı, halka yakınlığı
ve tevazusu ile beğenildi.
Mayor Aziz Kocaoglu was born in Tokat in 1948. He
graduated from the Faculty of Economics of Ege
University in 1973. Mr. Aziz Kocaoglu earned his
master‟s degree in Business Administration from
Istanbul University in 1974. Between the years of 1975
and 1978, he worked as an accounting specialist at a
public corporation. He worked as an administrator in
private sector between 1978 and 1979. He started his own
business in 1979. Having entered into a joint venture in
1986, Mr. Kocaoglu started to work in the area of soil
industry.
Having started his political career in the Youth Branches
of CHP (Republican People‟s Party), Kocaoglu served as
a Vice President of CHP‟s Bornova District Organization
between the years of 2001 and 2003. In the local elections
that were realized on March 28, 2004, Kocaoglu was
elected as the Mayor of Bornova District Municipality.
Thereafter Kocaoğlu was accepted unanimously to be the
Mayor of Izmir Metropolitan Municipality during the
Municipal Council Meeting which was held on 21 June
2004. Kocaoğlu achieved to be the first to serve as the
Mayor of Metropolitan Municipality three times in
succession thanks to the vote of confidence he received
from the citizens of İzmir in the local elections that were
realized on March 29, 2009 and March 30, 2014. Aziz
Kocaoğlu is married and has two children.
Nedim Gürsel
Yazar
Author
Nedim Gürsel 1951‟de Gaziantep‟te doğdu. Galatasaray
Lisesi‟ni ve Paris Sorbonne Üniversitesi Modern Fransız
Edebiyatı bölümünü bitirdi; aynı üniversitede Nâzım
Hikmet ve Aragon üzerine Prof. Etiemble‟ın yönetiminde
karşılaştırmalı edebiyat doktorası yaptı. Halen CNRS‟te
(Fransa Bilimsel Araştırmalar Ulusal Merkezi) araştırma
başkanı olarak görev yapmakta ve Paris INALCO‟da
(Doğu Dilleri Yüksek Okulu) Türk edebiyatı dersleri
vermektedir. Edebiyatın hemen her dalında ürün veren
Nedim Gürsel‟in kitapları Fransa başta olmak üzere
yirmi beş ülkede yayımlandı, bazı öykülerinden yapılan
tiyatro uyarlamaları Türkiye ve Avrupa ülkelerinde
oynandı. Yazar DAAD adlı kurumun davetlisi olarak bir
yıl Berlin‟de kaldı; Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye
gibi pek çok ülkede hakkında incelemeler ve doktora
tezleri yapıldı, belgeseller çekildi. Nedim Gürsel‟in aldığı
ulusal ve uluslararası ödüller şunlardır:
Türk Dil Kurumu Ödülü (1976), Abdi İpekçi Barış Ödülü
(1986), Fransız PEN Kulüp Özgürlük Ödülü (1986),
Haldun Taner Öykü Ödülü (1987), Struga Altın Plaket
Ödülü (1992), Radio France Internationale Öykü Ödülü
(1992), France-Turquie Ödülü (2004), Fransa Hükümeti
Edebiyat Şövalyesi Nişanı (2004), Mevlâna Dünya
Kardeşlik Ödülü (2009), Türkiye Yayıncılar Birliği İfade
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
2
Özgürlüğü Ödülü (2009), Balkanika Vakfı Uluslararası
Roman Ödülü (2012), Fransa Akdeniz Roman Ödülü
(2013).
Nedim Gürsel was born in Gaziantep in 1951. After
graduating from Galatasaray High School in 1970, he
studied at the Sorbonne. In 1974, he graduated from the
Sorbonne's Department of Modern French Literature. He
received his doctorate in comparative literature after
completing his dissertation on Louis Aragon and Nazim
Hikmet.
Gürsel is a founding member of the International
Parliament of Writers. Today, a citizen of France, he
teaches contemporary Turkish literature at the Sorbonne,
and works as the research director on Turkish Literature
at the International French Science Research Center
(CNRS). Gürsel's awards include:
Turkish Language Association Award (1976), Abdi Ipekci
Peace Prize (1986), the French PEN Club Freedom Award
(1986), Haldun Taner Short Story Award (1987), Struga
Gold Plaque Award (1992 ), Radio France Internationale
Short Story Award (1992), France-Turquie Award (2004),
the Government of France Arts and Knight of
Engagement (2004), Mevlana world Fellowship Award
(2009), Turkey Publishers Association Freedom of
Expression Award (2009), Balkanika Foundation
International Roma award (2012), France Mediterranean
Novel Award (2013).
Completed his undergraduate degree (1983) and his MA
(1986) at the History Department of Hacettepe
University. He obtained his PhD (1993, University of
Manchester) with a thesis on the changes in population,
settlement patterns and society in the age of the Celali
rebellions in Anatolia. Dr Özel taught at Hacettepe
University until 1997, and since then has been teaching at
the Department of History, Bilkent University. He is a
member of the Administrative Board of Tarih Vakfı since
2006, and has been the organizer of the Tarih Vakfı
seminar series of “Ankara Tartışmaları” in Ankara. He is
a member of the Board of “International Association of
Ottoman Social and Economic History” (IAOSEH) and
one of the founders of the journal Kebikeç (Ankara). He
has recently been working on the social history of the
mass migrations of Georgian Muslims into Anatolia
following the Ottoman-Russian War of 1877-78, which
also involves the issues of intercommunal relations and
paramilitary violence from late Ottoman to Early
Republican Turkey. His most recent publications are
Türkiye 1643. Goşa‟nın Gözleri (İstanbul: İletişim Yay.,
2013) and After the Storm. The Collapse of Rural Order
in Ottoman Anatolia: Amasya 1576-1643 (forthcoming).
F. Cana Bilsel
Prof Dr. Mersin Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Dekanı,
Prof. Dr. Dean of the Faculty of
Architecture of Mersin University
Oktay Özel
Yrd. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi
Asst. Prof., Bilkent Universit
Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü‟nde 1983 yılında
lisans, 1986 yılında master eğitimini tamamlamıştır.
Celali isyanları döneminde Anadolu‟daki nüfus
değişiklikleri, yerleşim modelleri ve toplum teziyle
doktorasını yapmıştır (Manchester Üniversitesi, 1993).
Dr. Özel 1997 yılına kadar Hacettepe Üniversitesi‟nde
ders vermiş; 1997‟den itibaren halen Bilkent Üniversitesi
Tarih Bölümü‟nde ders vermektedir. 2006 yılından bu
yana Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olup, Tarih
Vakfı‟nın
Ankara‟da
gerçekleştirilen
“Ankara
tartışmaları” adlı seminerler serisinin düzenleyicisidir.
“Uluslararası Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi
Derneği” (İAOSEH) İcra Kurulu üyesi olan Özel, aynı
zamanda Kebikeç (Ankara) dergisinin kurucularından
biridir. Son olarak, geç Osmanlı döneminden erken
Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar toplumlar arası
ilişkiler ve paralimiter şiddet konularını da içeren,
Müslüman Gürcülerin 1877–78 Osmanlı – Rus Savaşı‟nın
akabinde Anadolu‟ya toplu göçlerinin sosyal tarihi
üzerine çalışmaktadır. En son yayınları Türkiye 1643.
Goşa’nın Gözleri (İstanbul: İletişim Yay., 2013) ve After the
Storm. The Collapse of Rural Order in Otoman Anatolia:
Amasya 1576 – 1643’dür (çıkacak).
F.Cana Bilsel lisans ve yüksek lisans öğrenimini
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, mimarlık fakültesinde,
mimarlık ve kentsel tasarım yüksek lisansını ENSA ParisBelleville‟de ve doktorasını şehircilik üzerine Üniversite
de Paris X- Nanterre‟de tamamlamıştır. Doktora tezinin
konusu “Kültürler ve Özellikleri: 19. Yüzyılı başlarından
20.Yüzyıl başlarına kadar olan dönemde İzmir‟in
morfolojik evrimi”dir.
Kentlerin tarihi ve şehircilik, kentsel tasarım ve Kentsel
morfoloji ve kamusal alan üzerine çeşitli makale ve kitap
bölümleri yayınlamıştır. “1830–1930 İzmir: De la fortune
à l‟oubli ” (Paris, Autrement yayınları, 2006) isimli
kitabın hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.
Cana Bilsel, İstanbul Araştırma Enstitüsü ve sergi
katalogunun eş editörü tarafından gerçekleştirilmiş olan
“İmparatorluk Başkentinden Cumhuriyetçi Modern
Kente: Henri Prost‟un İstanbul Planlaması”isimli serginin
kuratörlerindendir.
Cana Bilsel ayrıca 2009 yılı Temmuz ayında Strasbourg
Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Le Corbusier
Türkiye‟de: Le Corbusier‟in Izmir Planı.” sergisinin
katalog hazırlığına ve kuratörlüğüne katılmıştır.
Cana Bilsel, 1996 yılından bu yana ODTÜ mimarlık
bölümünde mimari tasarım ve kentsel tasarım eğitimi
vermektedir. Halen, Mersin Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi‟nin Dekanı‟dır.
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
3
F. Cânâ BİLSEL received her B. Arch. and M. Arch.
degrees from the Middle East Technical University
Department of Architecture, DEA in Architecture and
Urban Design at the ENSA Paris-Belleville and her Ph.D.
degree in Urbanism at the Université de Paris X –
Nanterre. Her Ph. D. dissertation was entitled Cultures
and fonctionnalities: Morphological Evolution of Izmir
from Early 19th to Early 20th Century.
She published several articles and chapters in books, on
the history of cities and urbanism, urban design and
urban morphology, and public space. She contributed to
the publication of the book Smyrne 1830-1930: De la
fortune à l‟oubli (Paris, Éditions Autrement, 2006). She
was one of the curators of the exhibition From the
Imperial Capital to the Republican Modern City: Henri
Prost‟s Planning of Istanbul, held by Istanbul Research
Institute, and co-editor of the exhibition catalogue. She
also participated in the curatorship and the catalogue of
the exhibition Le Corbusier in Turkey: Le Corbusier‟s
Izmir Plan held by the School of Architecture of
Strasbourg in July 2009.
Cânâ Bilsel has been teaching architectural design and
urban design at the Department of Architecture of METU
since 1996. She is currently the dean of the Faculty of
Architecture at Mersin University.
Alp Yücel Kaya
Doç. Dr. Ege Üniversitesi, İzmir
Assoc. Prof. Dr., Ege University
Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini Ankara, Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünden almıştır.
Doktorasını, henüz yayınlanmamış “Politique de
l‟enregistrement de la richesse économique: Les enquêtes
fiscales et agricoles de l‟Empire ottoman et de la France
au milieu du XIXe siècle” (2005) adlı teziyle Paris École
des Hautes Études en Sciences Sociales‟den (Sosyal
Bilimler İleri Araştırmalar Okulu) almıştır. 2006–2013 yılları
arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Uygarlık Tarihi ve
Sosyal Bilimler Bölümünde çalışmıştır. Şu an İzmir Ege
Üniversitesi İktisat Bölümünde Doçent Doktor olarak
görev yapmaktadır. Araştırmaları 18. yüzyıldan 21.
yüzyıla kadar Fransa, Balkanlar ve Doğu Akdeniz‟deki
varlık ilişkileri ve zirai değişimin tartışmalı dünyası
üzerinedir. Yazarı olduğu eserler: “İktisadi ve İdari
Reformlar Araştırması: Osmanlı İmparatorluğu 1863
İncelemesi” (Searching for Economic and Administrative
Reforms: Enquiry of 1863 in the Ottoman Empire) Nadine
Vivier (ed.); 19. Yüzyıldaki Kırsal İncelemeler, Devlet
İncelemelerinin Altın Çağı, Veri Toplamadan Siyasi Belgelere
(The Golden Age of State Enquiries Rural Enquiries in the
Nineteenth Century, From Fact Gathering to Political
Instrument), Turnhout, Brespol, 2014; “Şövalyelerden
Halk Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar”, Çınla
Akdere ve Derya Güler Aydın (Der.), Edebiyattaki İktisat,
İstanbul, İletişim Yayınları, 2014 (M. Erdem Özgür ile);
“Le Bureau de la statistique generale de la France et
I‟institutionalisation des statistiques agricoles: I‟enquete
agrciole de 1836”, Oeconomica Tarihi, Metodoloji, Felsefe,
2013, 3 (3), 421-457; “Les villes ottomanes sous tension
fiscale: les enjeux de l‟evaluation cadastrale au XIXe
siecle”. Florence Bourillon et Nadine Vivier (eds), La
mesure cadastrale, Estimer la valeur du foncier en Europe aux
XIXe et XXe siecles, Rennes, Presses universitaries de
Rennes, 2012; “Genç Marx ve „Odun Hırsızlığı Kanunu
Tartışmaları‟”, Sevinç Orhan, Serhat Koloğlugil ve Altuğ
Yalçıntaş (derl.), İktisatta Bir Hayalet: Karl Marx, İstanbul,
İletişim Yayınları, 2012; “İzmir‟in Hinterlandında: 19.
Yüzyıl Ortaları, Yeni Bir Mali Uygulamayla Karşı Karşıya
Kalan Tüccarlar” (In the Hinterland of Izmir: Mid-nineteenth
Century Traders Facing a New Type of Fiscal Practice),
Suraiya Faroqhi ve Gilles Veinstein (eds.), Osmanlı
İmparatorluğunda Tüccarlar, Leuven, Peeters, 2008.
Graduated from the Middle East Technical University of
Ankara with degrees of BSc and MSc in economics. He
has obtained his Ph.D. from the École des Hautes Études
en Sciences Sociales in Paris with an as yet unpublished
thesis: “Politique de l‟enregistrement de la richesse
économique: Les enquêtes fiscales et agricoles de
l‟Empire ottoman et de la France au milieu du XIXe
siècle,” (2005). He worked at the Humanities and Social
Sciences Department of the Istanbul Technical University
between 2006 and 2013. He teaches actually as associate
professor at the Economics Department of Ege University
of Izmir. His research focuses on the conflictual world of
property relations and agrarian transformation in France,
the Balkans and the Eastern Mediterranean from 18th to
21st centuries. He is the author of “Searching for
Economic and Administrative Reforms: Enquiry of 1863
in the Ottoman Empire”, Nadine Vivier (ed.), The Golden
Age of State Enquiries Rural Enquiries in the Nineteenth
Century, From Fact Gathering to Political Instrument,
Turnhout,
Brespol,
2014;
“Şövalyelerden
Halk
Düşmanlarına İrrasyonel Kahramanlar”, Çınla Akdere ve
Derya Güler Aydın (Der.), Edebiyattaki İktisat, İstanbul,
İletişim Yayınları, 2014 (M. Erdem Özgür ile); “Le Bureau
de la statistique générale de la France et
l‟institutionalisation des statistiques agricoles: l‟enquête
agricole de 1836”, Oeconomica, History, Methodology,
Philosophy, 2013, 3 (3), 421-457; “Les villes ottomanes
sous tension fiscale: les enjeux de l‟évaluation cadastrale
au XIXe siecle”, Florence Bourillon et Nadine Vivier
(éds.), La mesure cadastrale, Estimer la valeur du foncier
en Europe aux XIXe et XXe siècles, Rennes, Presses
universitaires de Rennes, 2012; “Genç Marx ve „Odun
Hırsızlığı Kanunu Tartışmaları‟ ”, Sevinç Orhan, Serhat
Koloğlugil ve Altuğ Yalçıntaş (derl.), İktisatta Bir
Hayalet: Karl Marx, Istanbul, İletişim Yayınları, 2012; “In
the Hinterland of Izmir: Mid-nineteenth Century Traders
Facing a New Type of Fiscal Practice”, Suraiya Faroqhi
and Gilles Veinstein (eds.), Merchants in the Ottoman
Empire, Leuven, Peeters, 2008.
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
4
Christoff Berns
Prof. Dr.,Ruhr Üniversitesi
Prof. Dr., Ruhr University Bochum
Christof Berns, Türkiye‟nin batısındaki antik kent ve
kasabaların tarihine büyük ilgi duyan bir Klasik
Arkeologdur. Almaya‟daki Kiel, Cologne ve Berlin (Freie
Univesität) üniversitelerinde ve Bursa‟daki Uludağ
Üniversitesinde ders vermesinin öncesinde 1996 yılında
Cologne Üniversitesinden Doktorasını almıştır. 2012‟den
beri Klasik Arkeoloji profesörü, Almanyada‟ki Ruhr
Üniversitesi Bochum‟da Arkeolojik Çalışmalar Bölümü
Milet arşivi müdürüdür ve aynı üniversitedeki Akdeniz
Çalışmaları Merkezinin üyesidir. Christof Berns hem
Almanya hem de Türkiye‟deki çeşitli yerlerdeki
arkeolojik alan çalışması kampanyalarında yer almıştır
ve 2013 yılından beri Türkiye‟deki Milet kazı ekibinin bir
üyesidir.
Christof Berns is a Classical Archaeologist with a strong
interest in the history of ancient towns and settlements in
Western Turkey. He received his PhD from the
University of Cologne / Germany in 1996 before teaching
at the universities of Kiel, Cologne, and Berlin (Freie
Universität) in Germany as well as at the Uludağ
Üniversitesi at Bursa. Since 2012 he is professor of
Classical Archaeology and director of the Miletus archive
at the Department of Archaeological Studies at RuhrUniversität Bochum (RUB) in Germany and a member of
the Center for Mediterranean Studies at the same
university. Christof Berns took part in archaeological
field work campaigns at several places both in Germany
and in Turkey, and since 2013 he is a member of the
excavation team of Miletus in Turkey.
Zeki Arıkan
Prof. Dr., İzmir Akdeniz Akademisi
Bilim Kurulu Üyesi
Prof. Dr., Mediterranean Academy
Science Board Member
1942 Erzincan İliç/Uluyamaç köyünde doğdu ve
ilkokulu burada bitirdi. İstanbul Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulu‟ ndan mezun
olan
ARIKAN,
Doktorasını
Fransa'da
yaptı.
Yurdun değişik yerlerinde öğretmenlik yaptı. 1979
yılında Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde başladığı
görevini 2009'da emekli oluncaya kadar sürdürdü.
Yurtiçi ve yurtdışında birçok seminer, sempozyum,
kongre ve konferanslara katıldı. Osmanlı tarihi ve İzmir
Basın tarihi üzerine kitapları ve bunun dışında pek çok
makalesi yayımlandı. Şuan Foça tarihi üzerinde
çalışmakta olan ARIKAN, Foça Osmanlı mezarlığındaki
kitabeleri çözmek ve mezarlığı düzenlemek için devam
eden kazı projesinde görev yapmaktadır.
He was born in Uluyamac Vilage, İlic, Erzincan in 1942.
He finished his primary education there. Arıkan
graduated from Istanbul Literature Faculty History
department and Higher Teacher Education School. He
finished his doctorate in France.
He worked as a teacher in different parts of Turkey. He
started in Ege University History Department and retired
from this duty in 2009. He participated in a number of
seminars, symposiums, congresses and conferences at
home and abroad. His books on Ottoman History and
Izmir Press History and a lot of articles have been
published. Currently, Arıkan has been working on
Phocaea History. He is taking part in continuing
excavating Projects to solve epigraphs in Ottoman
cemetery and to organize the cemetery.
Elena Frankagis Syrett
Profesör, Queens College Ekonomi
Tarihi Bölümü ve New York Kent
Üniversitesi Lisans Merkezi
Prof., Economic History at Queens
College and the Graduate Center of
the City University of New York
Elena Frangakis, Queens College‟de ve New York Kent
Üniversitesi Lisans Merkezi‟nde Ekonomi Tarihi
Profesörüdür. King‟s College, Londra Üniversitesi‟nde
Osmanlı Ekonomi Tarihi Bölümünde Doktora yapmıştır
ve Fransız Hükümetinin bursuyla Paris‟te yüksek lisans
yapmıştır.
Kraliyet Tarih Kurumunun (İngiltere) ve Türkiye‟deki
Amerikan Araştırma Enstitüsünün bir üyesi olarak aynı
zamanda Modern Helenizm Dergisinde ve Cahiers d’ Etudes
sur la Mediterranee Orientale et le Monde Turco-Iranien’da
editoryal danışma kurulunda hizmet vermiştir.
Londra‟daki Londra Ekonomi Okulu İşletme Tarihi
Bölümünde Misafir Öğretim Üyesidir ve Cambridge
Üniversitesi Newnham College Osmanlı Çalışmaları
Skilliter Merkezinde ve aynı zamanda İstanbul Koç
Üniversitesi
Anadolu
Medeniyetleri
Araştırma
Merkezinde Kıdemli Öğretim Üyesidir. Yakın zamana
kadar İzmir Ekonomi Üniversitesinde misafir öğretim
üyesi olarak çalışmıştır.
Araştırma alanları özellikle İzmir, Batı Anadolu ve Ege
Adalarını vurgulayarak 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar
Doğu Akdeniz liman kentlerinin ticari, finansal ve iş
tarihi ile ilgilidir. Yayınları, On sekizinci Yüzyılda
Smyrna/İzmir’de Ticaret; 1700 – 1820 (1992) genişletilmiş
Türkçe (2006) ve Yunanca (2010) baskılarıyla; Οι Χιώτες
έμποροι στις διεθνείς συναλλαγές, 1750-1850 (1995); Ticaret ve
Para: On sekizinci ve On Dokuzuncu Yüzyılın Başlarında
Osmanlı Ekonomisi (2007); ve ulusal ve uluslararası
dergilerde çeşitli makaleleri içermektedir. Şu an Selanik
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
5
ve İzmir‟den İskenderiye ve Londra‟ya kadar uzanan iş
ağları ve kişiler arası ilişkilere odaklanarak, 19. ve 20.
yüzyılın başında Osmanlı Orta Doğusu bankacılık tarihi
üzerine çalışmaktadır.
She holds a PhD in Ottoman Economic History from
King‟s College, London University and has pursued
graduate studies in Paris as a French Government
Scholar.
A Fellow of the Royal Historical Society (England) and a
Member of the American Research Institute in Turkey,
she has also served at the Editorial Advisory Boards of
the Journal for Modern Hellenism and of the Cahiers
d‟Études sur la Méditerranée Orientale et le Monde
Turco-Iranien . She has been Senior Visiting Fellow at the
Business History Unit of the London School of
Economics, in London and at the Skilliter Centre for
Ottoman Studies of Newnham College, Cambridge
University as well as Senior Residential Fellow at the
Research Center for Anatolian Civilizations of Koç
University in Istanbul. She has recently served as Visiting
Residential Professor at the Izmir University of
Economics, in Izmir.
Her research interests relate to the commercial, financial
and business history of the eastern Mediterranean portcities from the late17th through to the early 20th
centuries, with particular emphasis on Izmir, western
Anatolia and the Aegean Islands. Her publications
include The Commerce of Smyrna/Izmir in the
Eighteenth Century, 1700-1820 (1992) with enlarged
Turkish (2006) and Greek (2010) editions; Οι Χιώτες
έμποροι στις διεθνείς συναλλαγές, 1750-1850 (1995);
Trade and Money: The Ottoman Economy in the
Eighteenth and Early Nineteenth Centuries (2007); and
numerous articles in national and international journals.
She is currently working on the banking history of the
Ottoman Middle East in the 19th and early 20th
centuries, with special emphasis on the business
networks and interpersonal relationships spanning from
Salonica and Izmir to Alexandria and London.
Socrates Petmezas
Profesör Dr., Girit Üniversitesi
Professor Dr., University of Crete
Hautes tudes en Sciences Sociales‟de misafir öğretim
üyesidir ve yoğun olarak Yunanca, Fransızca, İngilizce ve
İspanyolca dillerinde yayınlar yapmıştır. Önemli
kitapları arasında her ikisi de Yunanca dilinde olmak
üzere; “19. yüzyıldaki Yunan Tarım Ekonomisi: Bölgesel
bir Bakış” ve “İki Savaş Arası Dönemde Yunan Tarım
Ekonomisi Tarihine ve Giriş”. 1830-1939 dönemi
Yunanistan gayri safi yurt içi hasılasının tahmininde
Georges Kostelenos ile çalışmıştır. Aynı zamanda 19.
yüzyılda Yunanistan Ekonomik Gelişimi (Yunanca, Prof.
Costas Kostis ile işbirliği) ve 1830-1914 Güneydoğu
Avrupa‟nın ekonomik gelişimi (Prof. Edhem Eldem ile
işbirliği) ile ilgili kitap ciltlerinin editörüdür. Şu an
Avrupa Kırsal Tarih Örgütü Güney Avrupa Yönetim
Komitesi temsilcisidir (http://www.ruralhistory.eu/).
Diğer Yunan ekonomi tarihçileriyle birlikte Yunan
Ekonomi
Tarihi
Birliği
ve
HDOISTO
ağının
(www.hdoisto.gr) kurucu üyesiydi.
Socrates D. Petmezas is Professor of Economic and Social
History at the Department of History and Archaeology of
the University of Crete. He was born in Athens in 1957.
He graduated from the department of Economics of the
Aristotelian University of Thessaloniki and, in 1989, he
received his Doctorate (Recherches sur l’Économie et les
Finances des villages du Pélion, région d’industries
rurales, ca.1750-1850, xxvi+867 p.) from the École des
Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, where he
studied under the supervision of Helen AntoniadisBibicou. He is teaching in the University of Crete since
1990 and he is also a researcher in the Institute for
Mediterranean Studies/FORTH in Rethymnon since 2001.
He was a visiting Professor at the École des Hautes
Études en Sciences Sociales, and published extensively in
Greek, French, English and Spanish, He is a member of
the management comity of the international research
network Progressore (Programme de Rechereches sur les
Sociétés Rurales Européennes) and the coordinator of its
Working Group 4 (State and peasant society) since March
2005. This network is financed from the COST A35
program. He also participates with other Greek economic
historians in the HDOISTO network. http://www.historyarchaeology.uoc.gr/en/staff/dep/Petmezas.html
Victor Azarya
Profesör Dr., Kudüs İbrani
Üniversitesi
Prof. Dr., Hebrew University of
Jerusalem
Socrates Petmezas 1957 yılında Atina‟da doğmuştur.
Selanik Aristo Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun
olmuştur ve 1989 yılında Prof. Helen AntoniadisBibicou‟nun denetiminde çalıştığı cole des Hautes tudes
en Sciences Sociales, tarih bölümünden doktorasını
almıştır. Tezi, 18. ve 19. yüzyıllardaki Osmanlı Doğu
Teselya‟daki ilk sanayi gelişimini detaylı olarak
incelemektedir. 1990 yılından beri Girit Üniversitesinde
çalışmaktadır ve aynı zamanda Akdeniz Çalışmaları
Enstitüsü / FORTH‟da Ortak Fakülte Üyesidir. Cole des
Victor Azarya Kudüs İbrani Üniversitesi‟nde Rose Isaacs
Sosyoloji Emeritus Profesörü‟dür. Kendisi aynı zamanda
İbrani Üniversitesi‟ndeki İsrail Sosyolojik Derneği eski
başkanı ile Sosyoloji ve Antropoloji Bölümü eski
başkanıdır. Orta Doğu şehirleri, kırsal topluluklar, Asya
ve Afrika‟daki devlet ve toplum ilişkileri, etnisite ve
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
6
çatışma yönetimi, Kudüs‟teki etnik ve dinsel toplumlar,
İsrail‟deki sivil – asker ilişkileri üzerine araştırmalar
yürütmüştür. Son yıllarda küreselleşme ve marjinalliğe
uluslararası turizmin etkisi konusuna ağırlık vermiştir.
Yayınları University of Chicago Press, University of
California Press, Sage Publications, E.J. Brill, Westview,
Lynne Rienner, Ashgate, Karthala vb. büyük akademik
yayınevlerince ve alanında öncü dergilerde basılmıştır.
İsrail Sosyolojik Derneği başkanlığı döneminden bu yana
da İsrail akademik çevresi içinde ve dışında sosyoloji
uygulamalarını araştırmıştır. Konuyla ilgili bir makale
kaleme almış ve İsrail Okul ve Üniversitelerinde
Davranışsal Çalışmalar Programı‟nın değerlendirilmesi
için İsrail Yüksek Öğretim Kurulu tarafından atanarak
Uluslararası Komite üyesi olarak görev almıştır.
Victor Azarya is Rose Isaacs Professor Emeritus of
Sociology at the Hebrew University of Jerusalem. He is
also a former President of the Israeli Sociological Society
and a former Head of the Department of Sociology and
Anthropology at the Hebrew University. He has
conducted research on Middle Eastern cities, pastoral
societies, state-society relations in Asia and Africa,
ethnicity and conflict management, ethnic and religious
communities in Jerusalem, civil-military relations in
Israel. In recent years he has focused his attention on the
impact of international tourism on globalization and
marginality. His publications appeared in major
academic presses such as The University of Chicago
Press, The University of California Press, Sage
Publications, E.J. Brill, Westview, Lynne Rienner,
Ashgate, Karthala etc. as well as in leading journals of the
field. Since his tenure as President of the Israeli
Sociological Society he has also investigated the practice
of sociology within and outside Israeli academia. He
wrote an article on this topic and he was a member of an
International Committee appointed by the Israeli Council
of Higher Education to evaluate Behavioral Studies
Programs in Israeli Colleges and Universities.
Serhan Ada
Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr., İstanbul Bilgi
University
Saint-Joseph Lisesi‟ni bitirdi. 1977 yılında Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası
İlişkiler bölümünde lisans, 1979 yılında yüksek lisans ve
2004 yılında doktora eğitimini tamamladı. 1979-1984
yıllarında aynı üniversitede araştırma görevlisi oldu.
Daha sonra, özel sektörde üst düzey yönetici ve
pazarlama yöneticisi olarak (marka, ürün, tasarım ve
uluslararası
dağıtım
alanlarında)
çalıştı.
ADA, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi (lisans
ve yüksek lisans) Programı ile Sahne ve Gösteri Sanatları
Yönetimi Lisans Programı Koordinatörü, Tasarım
Kültürü ve Yönetimi ile Moda Yönetimi (Sertifika)
Programı
Direktörü
ve
Santralİstanbul
kurucu
direktörüdür. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür
Danışmanı, Bologna Üniversitesi GIOCA–Innovation and
Organization of Culture and the Arts Master
Programı‟nda misafir öğretim üyesi, Uluslararası Sanat
Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye Şubesi‟nin
kurucu üyesi ve Anadolu Kültür A.Ş.‟nin Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı ve UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu Kültürel Çeşitlilik Komitesi Başkan
Vekili‟dir. Eylül 2008-Aralık 2010 arasında, İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı‟nda sırasıyla Kent
Kültürü
Yönetmenliği
ve
Büyük
Projeler
Koordinatörlüğü görevini yaptı.
1996-2010 yılları arasında, Radikal Gazetesi‟nde haftalık
“İnce/Uzun” köşesinin yanı sıra sanat ve kültürün çeşitli
alanlarında deneme ve eleştiriler yazan ADA‟nın Tarih
ve Toplum, Defter gibi dergilerde yazıları yer aldı.
Şiirlerini İlan-ı Şiir adlı kitapta topladı (Yapı Kredi
Yayınları, 1995). 2004 yılında tamamladığı doktora tezi
Türk-Fransız İlişkilerinde Hatay Sorunu (1918-1939)
adıyla yayımlandı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
2005). Nisan 2010‟da Görüntü Sanatları (Yorum) alanında
Doçentlik derecesi aldı. ADA, İngilizce, Fransızca,
İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir.
He graduated from Saint-Joseph High School. He
completed his He completed his postgraduate study in
1977, his graduate study in 1979 and his doctorate in 2004
at Ankara University Faculty of Political Sciences
Department of International Relations. He served as a
research assistant between the years 1979- 1984 in the
mentioned university. Afterwards, he worked as senior
manager and marketing manager (in the fields of
branding, product design and international distribution)
in private sector.
Ada, is the Coordinator of both İstanbul Bilgi University
Arts and Cultural Management Program (undergraduate
and post graduate) and Management of Performing Arts
Undergraduate Program. He is also the Director of
Design Culture and Management as well as Fashion
Management (Certificate) Programs; and the Founding
Director of Santralİstanbul; an international centre for
arts and culture. He is the Cultural Advisor to İzmir
Metropolitan Municipality, guest academic member of
Bologna
University
GIOCA–Innovation
and
Organization of Culture and the Arts Master Program,
founding member of Association of International Art
Critics (AICA) Turkey Branch, Vice Chairman of
Anadolu Kültür A.Ş. and Deputy President of UNESCO
Turkish National Commission of Cultural Diversity.
Between September 2008 and December 2010, he
respectively fulfilled the duties of Urban Culture
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
7
Manager and Major Project Coordinator at 2010 İstanbul
European Capital of Culture.
Between the years 1996 2010, Ada had a column in
Radikal daily paper‟s weekly “İnce/Uzun” supplement,
wrote essays and critical pieces on many fields of art and
culture and his articles appeared in various journals like
“Tarih ve Toplum” (History and Science) and “Defter”
(Journal). He collected his poems in a book called “İlan-ı
Şiir” (Yapı Kredi Yayınları, 1995). His doctoral thesis was
published with the name “The Question of Hatay in
Turkish – French Relations” which he completed in 2004
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2005). He received
his Associate Professorship in Visual Arts (Yorum) in
April, 2010. ADA speaks English, French, İtalian and
Spanish.
venues. Giannis Epaminondas organizes and curates
exhibitions of historical documents and visual arts. In
2009 he participated as artist-architect in the international
exhibition of Daniel Birnbaum for the 53rd Biennale of
Venice. His first book, commenting on a collection of
postcards from the ottoman period of Thessaloniki, was
titled “Westering Orient”. A second book, published
November 2014, focuses on the advent of modernity in
Thessaloniki, commenting on the three oldest photos of
the city and the first plans of the area of the railroad
station and port. He is particularly interested on
interpretation and documentation of old photographs
and maps.
Julie Chenot
Program Direktörü
Camargo Vakfı, Cassis, Fransa
Director, Camargo Foundation,
Cassis
Giannis Epaminondas
Mimar, Yunanistan Ulusal Bankası
Kültür Vakfı, Selanik
Architect, Cultural Foundation of
the National Bank of Greece,
Thessaloniki
1960‟da doğan Giannis Epaminondas, Selanik Aristotle
Üniversitesi Teknoloji Okulunda Mimarlık okumuştur.
25 yıl boyunca serbest mimar olarak çalışmıştır ve 2010
yılında Yunanistan Ulusal Bankasının Kültür Vakfı
Selanik Merkezine (MIET) müdür olarak atanmıştır.
Vakıf, yüksek kaliteli bir yayınevi ve tarih, sanat ve
edebiyatı destekleyen bir kurumdur. Aynı zamanda
Yunanistan‟daki en büyük arşivlerden olan Yunan
Edebiyatı ve Tarihi Arşivine sahiptir. Yunanistan Ulusal
Bankası Kültür Vakfı Selanik Merkezi iki kitapevi ve iki
sergi alanından oluşur. Giannis Epaminondas tarihi
belgeler ve görsel sanatlarla ilgili sergiler düzenler ve
küratörlüğünü yapar. 2009 yılında 53. Viyana Bienali
Daniel Birnbaum uluslararası sergisine sanatçı-mimar
olarak katılmıştır. “Batıya Doğru Giden Doğu” başlıklı
ilk kitabı Selanik‟in Osmanlı Dönemine ait kartpostalları
üzerine olan yorumlardan oluşmaktadır. Kasım 2014‟de
basılan ikinci kitabı Selanik‟teki modernliğin gelişimi
üzerine odaklanmaktadır ve kentin üç eski fotoğrafı ve
demiryolu istasyonu ve limanın ilk planları üzerine olan
yorumları içermektedir. Özellikle eski fotoğrafların ve
haritaların
yorumlaması
ve
belgelemesi
ile
ilgilenmektedir.
Born 1960, Giannis Epaminondas studied Architecture at
the School of Technology of the Thessaloniki Aristotle
University. For 25 years he worked as a free-lance
architect and in 2010 he was appointed director of the
Thessaloniki Centre of the National Bank of Greece
Cultural Foundation (MIET). The foundation is mainly a
publishing house of high quality and an institution for
promoting history, arts and literature. It also hosts the
Hellenic Literary and Historical Archive (ELIA), one of
the largest archives in Greece. The Thessaloniki Centre of
MIET consists of two bookstores and two exhibition
Julie Chenot, Cassis, Fransa‟da Camargo Vakfında
program direktörüdür. Camargo Vakfı, sanatçı ve
hayırsever Jerome Hill tarafından beşeri ve sanatsal
programlar sunan bir ağırlama merkezi olarak
kurulmuştur. Vakıf, farklı programlar ve uluslararası
ortaklıklar yoluyla 3 aya kadar sanatçıları, bilim
adamlarını ve düşünürleri ağırlar. 2007‟den 2013 yılına
kadar Julie Chenot, Marsilya 2013 Avrupa Kültür
Başkenti organizasyonunda çalışmıştır. İlk dönemde
projelerin anlaşılması ve yönetimine dâhil olmuştur. 2009
yılından itibaren uluslararası ilişkilerden sorumlu
olmaya başlamış; özellikle Arap dünyasıyla uluslararası
projeler başlatmış ve Avrupa Komisyonu, Fransa, yerel
yönetimler ve kültürel organizasyonlarla ortaklıklarda
uluslararası ilişkiler geliştirmiştir ve yönetmiştir. 2013
yılından önce 15 yıl boyunca Asya ve Amerika‟da
uluslararası kültürel projeler üzerine çalışmıştır. 1995‟den
2002 yılına kadar Pekin, Çin‟de çalışmıştır. 2 yıl boyunca
Çin‟deki Fransa Büyükelçiliğinde çalıştıktan sonra Çin‟in
ilk uluslararası modern müzik ve caz festivallerini
düzenlemiştir. 2002 yılında UNESCO‟nun Phnom Penh
ofisine katılmıştır ve burada Kamboçya Krallığı Kültür ve
Güzel Sanatlar Bakanlığında danışman olarak çalışmıştır.
2004 yılında Kennedy Center‟daki DeVos Enstitüsünün
Sanat Yönetimine üye olarak seçilmiştir ve burada Çin
Festivali organizasyonunda çalışmak için kalmıştır. 2006
yılında, Kültürel İfadelerin Çeşitliliğini Koruma ve
Destekleme Sözleşmesiyle ilgili Hanoi‟deki UNESCO
ofisinde danışman olarak çalışmak için Vietnam‟a
taşınmıştır. Bayan Chenot, Smithsonian Enstitüsündeki
Halk Hayatı ve Kültürel Miras Merkezinde Araştırma
Görevlisi olarak çalışmıştır. Paris‟teki ESSEC İşletme
Okulunda kamu yönetimi ve kent ekonomisi alanlarında
işletme üzerine yüksek lisans yapmıştır.
Julie Chénot is currently Program Director of the
Camargo Foundation in Cassis, France. The Camargo
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
8
Foundation was founded by artist and philanthropist
Jerome Hill, as a residential center offering programming
in the humanities and the arts. Through different
programs and international partnerships, it welcomes
artists, scholars and thinkers for residencies of up to 3
months.
From 2007 to 2013, Julie Chénot worked on the
organization ofMarseille Provence 2013 European Capital
of Culture. In the initial period she was involved in the
conception of the project and the governance. Then from
2009 onwards, she became in charge of international
affairs: conceived international projects, in particular
with the Arab world, and developed and managed
international relationships in partnership with the
European Commission, the French State, local
authorities, and the cultural organizations of the area.
Prior to Marseille Provence 2013, she worked for 15 years
on international cultural projects in Asia and in the
United States. From 1995 to 2002, she was based in
Beijing, China. After working for the French Embassy in
China for two years, she organized China‟s first
international modern music and jazz festivals. In 2002,
she joined UNESCO‟s Phnom Penh office, where she
worked as adviser to the Kingdom of Cambodia‟s
Ministry of Culture and Fine Arts. In 2004, she was
selected as a fellow of the DeVos Institute of Arts
Management at the Kennedy Center and remained there
to work on the organization of the Festival of China. In
2006, she moved to Vietnam as consultant for the
UNESCO office in Hanoi on the Convention for the
Protection and Promotion of the Diversity of Cultural
Expressions.
Ms. Chenot was a Rockefeller Research Fellow at the
Center for Folk Life and Cultural Heritage at the
Smithsonian Institution. She holds a Masters in Business
Administration with a specialization in public
administration and city economy from the ESSEC
Business School in Paris.
Prosper Wanner
Şehir Plancısı, Proje Yönetim Uzmanı
,Hotel Du Nord Cooperative,
Marsilya
Urban planner and proFounder,
Hotel du Nord Cooperative,
Marseille
Şehir plancısı ve proje yönetimi uzmanı olan Prosper
Wanner; İtalya ve Fransa‟da 20 yıldan bu yana kamu ve
özel sektröle, sivil inisiyatiflerle iletişim içinde, işbirliği
yöneticisi, yatırımcı, eğitmen, danışman olarak
çalışmaktadır.
Wanner, Marsilya'da Hotel du Nord Kooperatifi'ni
kurmuştur. Kooperatif; Marsilya'da kültürel mirasla
küçük ölçekli turizmi birleştiren demokratik bir yerel
yapılanmadır. Kültür turları, küçük ölçekli ev
pansiyonculuğu, yerel ürünler ve kitaplarla birleştirilmiş
bir turizm çalışması olan Kooperatif, Marsilya'nın 2013
Avrupa Kültür Başkenti olarak ilan edilmesiyle eş
zamanlı
olarak
gelişmiştir.
Prosper
Wanner'in
çalışmaları, Avrupa Konseyi‟nin kültürel miras
değerlerine ilişkin Faro Sözleşmesi'nin öngördüğü
çalışmalar kapsamındadır.
As an engineer in urban planning and project manager,
he has worked for 20 years with community members,
entrepreneurs (as a cooperative manager, investor or
trainer), and public institutions (as a consultant or expert)
in Italy and France to develop cooperative innovations.
He has performed this work in various geographic
contexts
(e.g.,
Marseilles,
Venice,
Europe,
Mediterranean), professional ones (e.g., expert for the
Council of Europe, collaborator of the City of Venice on
the Arsenal, manager of a cooperative of inhabitant
in Marseille, European Capital of Culture), and sectorial
ones (e.g., social tourism, car sharing, fair trade). In each
situation he has worked to couple grassroots initiatives
with the initiatives and priorities of public institutions.
For the past dozen years, the Faro Convention of the
Council of Europe on the value of cultural heritage for
society has served as the framework for his
experimentation with such bottom-up initiatives, and, in
particular, attempts to foster
their economic
feasibility, and political, regulatory, and cultural impact.
Aylin Güney
Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr., Dean of Faculty of
Economics and Administrative
Science of Yaşar University
Prof. Dr. Aylin Güney is the Dean of Faculty of
Economics and Administrative Sciences of Yaşar
University; and the Chairman of European Studies Jean
Monnet Chair. She is still teaching in the Department of
International Affairs at Yaşar University. Prof. Dr. Aylin
Güney was graduated from Department of International
Affairs of METU in 1991. She finished her master‟s
degree in John Hopkins University in 1993; and
completed her phd in Political Science Department of
Bilkent University in 1998.
Prof. Güney was awarded with the prize “Outstanding
Young Scientist” by Turkish Academy of Sciences in
2006. Some of her expertise and research fields are
European Integration Policy, State and Society Relations
in Europe and the Mediterranean, Turkish-American
Relations and Civil Military Relations. Prof. Güney
published several articles and book chapters besides her
contributions to two new books to be published.
Professor Aylin Güney is Dean of the Faculty of
Economics and Administrative Sciences, Jean Monnet
Chair in International Relations and European Studies at
currently teaching at the Department of International
Relations, Yasar University in İzmir, Turkey. She
received her B.A. degree from Department of
International Relations, Middle East Technical University
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
9
in 1991, her M.A. from Johns Hopkins University in 1993,
and her Ph.D degree from Bilkent University in 1998. She
has been granted the Distinguished Young Scientist
Award from the Turkish Academy of Sciences in 2006.
Her research interests focus on the politics of European
integration, state-society relations in Europe and the
Mediterranean, Turkish-American relations, civilmilitary relations. She is the co-editor of two forthcoming
books and author of many articles and chapters in edited
volumes.
Alexandros Mallias
Yunanistan’ın Amerika Birleşik
Devletleri Eski Büyükelçisi (2005 2009)
Ambassador, Former Ambassador
of Greece to the USA( 2005-2009).
Yakın zamanda yeni kurulan TO POTAMI (Nehir)
merkeziyetçi siyasi partisine katılmıştır. Mayıs
seçimlerinde Avrupa Parlamentosu adayı olmuştur. Şu
an Dış İlişkiler Koordinatörlüğü görevindedir.
Aynı zamanda ELIAMEP‟de (Avrupa ve Dış İlişkiler
Yunan Vakfı) özel danışman ve Atina Üniversitesinde
Ekonomi ve İşletme Müzakereleri ile ilgili doktora
dersleri vermektedir. Yaşar Üniversitesi (İzmir), Prizren
Devlet Üniversitesi (Kosova), Amerikan Üniversitesine
(Erbil) sıklıkla katılan bir panelist ve öğretim üyesidir.
Haziran 2012‟de Mitroviça‟daki Uluslararası Ekonomi
Okulunun Uluslararası Kurul üyeliğine atanmıştır.
“Başka Kriz – Bir Büyükelçinin Hesabı” (2013) adlı
kitabın (Yunanca) yazarıdır. Birçok makale yayınlamıştır
ve dış politika konularıyla ilgili radyo ve TV
yorumcusudur.
Büyükelçi Mallias,15 yıldan fazla Balkan konularıyla
ilgilenerek ve bölgede yoğun olarak seyahat ederek
Yunanistan‟ın Balkan politikalarında ön sıradadır.
Yunanistan‟ın Arnavutluk Büyükelçisi (1999–2000) ve
Makedonya
eski
Yugoslavya
Cumhuriyetindeki
Yunanistan İrtibat Ofisinde Misyon Başkanı olarak (19951999) Yunanistan Dış İşleri Bakanlığında (2000 – 2005)
Güneydoğu Avrupa (Balkan İlişkileri) Direktörü olarak
çalışmıştır.
Balkanlardaki Avrupa Birliği İzleme Kurulu ile birlikte
(1994) Hırvatistan, Bulgaristan ve Makedonya eski
Yugoslavya Cumhuriyetinde görev yapmıştır.
Daha önceki görevleri: BM‟de (New York) Siyasal
İlişkiler Baş Müsteşarı, Yeni bir Avrupa için Paris
Bildirgesinin Müzakerecisi (Viyana, CSCE süreci, 1990),
CSCE
Viyana
Toplantısı
(1987-1988),
Libya‟da
maslahatgüzar, Strasbourg‟daki Avrupa Konseyinde
Başkatip.
He recently joined the newly created centrist political
party TO POTAMI ( The River).He was candidate to the
May elections for the European Parliament.Currently, he
holds the post of Foreign Relations Coordinator .
He is also Special Advisor at the ELIAMEP (Hellenic
Foundation for European & Foreign Affairs), and
Lecturer at the Post -Graduate Diploma in Negotiations
of the Athens University for Economics and Business.He
is a frequent panelist and lecturer including recently the
Yasar University ( Izmir) , Prizren Public University (
Kosovo) , American University ( Erbil).
In June 2012, he was appointted Member of the
International Board of tthe IBCM ( International Business
College in Mitrovica).
He is the author of the book (in greek) ''The Other CrisisAn Ambassador's Account''( 2013). His has published
many articles and he is a frequent radio and TV
commentator on foreign policy issues .
Ambassador Mallias has been at the forefront of
Greece‟s Balkan policies ,having spent over 15 years
dealing with Balkan issues and traveling extensively
throughout the region,
He has served as Director of the Southeastern Europe
(Balkan Affairs) at the Hellenic Ministry of Foreign
Affairs (2000-2005)
as Ambassador to Albania ( 1999-2000) and as the first
Head of Mission at Greek Liaison Office in the former
Yugoslav Republic of Macedonia.( 1995-1999).
He previously served in Croatia ,in Bulgaria and in the
former Yugoslav Republic of Macedonia
with the
European Union Monotor Mission in the Balkans( 1994).
His earlier assignements were First Councellor for
Political Affairs in U.N. ( New York), Negotiator of the
Paris Charter for a New Europe ( Vienna , CSCE
Process,1990), CSCE Vienna Meeting ( 1987-1988),Charge
d'Affaires a.i.in Libya , First Secretary at the Council of
Europe in Strasbourg.
Cengiz Aktar
Doç. Dr., Gazeteci, Taraf Gazetesi,
Süleyman Şah Üniversitesi, İstanbul
Assoc. Prof.Dr., Süleyman Şah
University, Journalist, Taraf
Newspaper
Afrika, Asya ve Avrupa‟daki çeşitli BM alan
çalışmalarında 20 yıldan fazla çalıştıktan sonra Aktar
BM‟den emekli olmuş ve ülkesine dönerek Galatasaray
ve Bahçeşehir Üniversitelerinde çeşitli AB politikaları
üzerine dersler vermiştir. Şu an Süleyman Şah
Üniversitesinde ders vermektedir ve İstanbul Politika
Merkezi ile ilgili deneyimli bir bilim adamıdır. Taraf ve
Today‟s Zaman gazetelerinde haftalık olarak yazılar
yazmaktadır. Aktar, etnik ve dini azınlıklarla ilgili
politikalar ve aynı zamanda çeşitli AB politikaları
üzerine çalışmaktadır. Fransız Dergisi La Revue du
Mauss‟a, Türk ekolojik sivil toplum kuruluşu Buğday‟a,
Hrant Dink Vakfı‟na ve Aladin Projesi‟ne üye ve
danışmandır. Ayrıca Avrupa Komisyonu, Dijital
Yönetişim Araştırmasında hakemdir.
Aktar, Türkiye ve yurt dışında 9 kitap ve çeşitli
makaleler yayınlamıştır. En son editörlüğünü yaptığını
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
10
“Ekümenik Patrikhane” Mart 2011 yılında Türkçe olarak
yayınlanmıştır.
Bir
sonraki
çalışması
olan
“Ademimerkeziyetçilik el kitabı” Aralık 2014‟de raflarda
olacaktır.
After having spent over 20 years in various UN field
operations in Africa, Asia and Europe, Aktar retired from
the UN and returned home where he taught courses on
various EU policies at Galatasaray and Bahçeşehir
Universities. Currently he lectures at Süleyman Şah
University and is a senior scholar associated with
Istanbul Policy Centre. He writes weekly columns for
daily Taraf and Today‟s Zaman.
Aktar works on policies of memory regarding ethnic and
religious minorities as well as various EU policies. He is
member and advisor to the French periodical La Revue
du Mauss, the Turkish ecological ngo Buğday, the Hrant
Dink Foundation and the Aladin Project. He is also a
reviewer for the European Commission, DG Research.
Aktar has published nine books and numerous articles in
Turkey and abroad. The latest book he edited
“Ecumenical Patriarchate” was published in Turkish in
March 2011. His next work “Handbook for
decentralisation” will hit the shelves in December 2014.
Ertuğrul Apakan
Büyükelçi (Emekli), Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna
Özel Gözlem Misyonu Başkanı
Ambassador, Head of the OSCE
Special Monitoring Mission to
Ukraine,Director of Yaşar
University Mediterranean Research
and Observatory Center
1947
doğumlu
olan
Ertuğrul
Apakan,
1965
yılında Bornova
Anadolu
Lisesi'nden
ve
1969
yılında Ankara
Üniversitesi
Siyasal
Bilgiler
Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1970 yılında Ege
Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans
eğitimini tamamlayıp, 1971 yılında Dışişleri Bakanlığı'na
girmiştir. Çeşitli diplomatik görevlerde bulunduktan
sonra 1996-2000 yılları arasında KKTC'nin Türkiye
Büyükelçiliği görevini, 2000-2004 yıllarında KıbrısYunanistan, Denizcilik ve Havacılık Genel Müdürlüğü,
2004-2006 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Müsteşar
Yardımcılığı ve 2006-2009 yılları arasında Dışişleri
Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerini tamamlamıştır.
2009 yılında BM Daimi temsilciliği görevine atandı. 25
Ekim 2012 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.
Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Türkiye'nin 2009-2010
yılı Birleşmiş
Milletler
Güvenlik
Konseyi üyeliği
sürecinde, Eylül 2010'da Konsey'in dönem başkanlığı
görevini üstlenmiştir. Aynı dönemde Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi Terörizm ile Mücadele Komisyonu
Başkanlığı
ve Kuzey
Kore Yaptırımlar
Komitesi
Başkanlığı'nı da gerçekleştirmiştir.
Yaşar Üniversitesi Akdeniz Araştırma ve Uygulama
Merkezi Başkanı İzmirli diplomat Ertuğrul Apakan,
Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı‟nın (AGİT)
Ukrayna‟da özel gözlem misyonunun başkanı olarak,
ülkede barışın sağlanması için görev yapıyor.
Ertuğrul Apakan, born in 1947, graduated from Bornova
Anadolu Lisesi in 1965 and Ankara University Faculty of
Political Sciences in 1969. He joined the Ministry of
Foreign Affairs in 1971 after completing his master‟s
degree at Ege University in Economics in 1970.
Subsequent to various diplomatic missions, he served as
the Ambassador of Turkey to Turkish Republic of
Northern Cyprus between the years of 1996 – 2000,
Director General for Cyprus – Greece, Maritime and
Aviation Affairs between the years of 2000 - 2004, Deputy
Undersecretary of the Ministry of Foreign Affairs
between the years of 2004 – 2006 and Undersecretary of
the Ministry of Foreign Affairs between the years of 2006
– 2009.
He was appointed as Permanent Representative to the
UN in 2009 and continued his task until October 25, 2012.
Ambassador Ertuğrul Apakan undertook the presidency
of UN Security Council in September, 2010 during
Turkey‟s Council Membership between 2009 and 2010.
At that same period, he also chaired the UN Security
Council Counter-Terrorism Committee and North Korea
Sanctions Committee.
Mr. Ertuğrul Apakan, a diplomat born in İzmir, the
Director of Yaşar University Mediterranean Research and
Observatory Center, currently serves as the Chief
Monitor of the OSCE Special Monitoring Mission to
Ukraine, working for bringing peace to the country.
Galip Yalman
Doç. Dr., Ortadoğu Teknik
Üniversitesi
Assoc. Prof. Dr., Middle East
Technical University
ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim
üyesi ve Avrupa Çalışmaları Anabilim Dalı başkanı olan
Doçent Dr. Galip Yalman, aynı zamanda Türk Sosyal
Bilimler
Derneği
Yönetim
Kurulu
Başkanı‟dır.
Uluslararası ve karşılaştırmalı siyasal iktisat, devlet
kuramları vb. konularda dersler vermekte, İngilizce ve
Türkçe
yayınlanmış
çalışmaları
bulunmaktadır.
Sorumluluk üstlendiği çeşitli araştırma projeleri arasında
“KKTC‟de Değişim” konulu bir araştırma da vardır.
Assoc. Prof. Dr. Galip Yalman, lecturer of the Faculty of
Political Sciences and Public Administration in METU
and the Chairman of the Department of European
Studies is the Chairman of the Board of Turkish Social
Sciences Association. Currently he is teaching
International and Comparative Political Economy, State
Theories and some other relevant fields. His works are
published in English and Turkish languages. He
contributed to a research project titled “Alteration in
TRNC”.
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
11
Christos Haziiossif
Prof. Dr.,Akdeniz Araştırmaları
Enstitüsü - FORTH, Rethymno
Prof. Dr.,Institute for
Mediterranean Studies-FORTH,
Rethymno, Crete
Christos Hadziiossif Girit‟de bulunan Akdeniz
Araştırmaları Enstitüsü – Girit‟teki Yunanistan Araştırma
ve Teknoloji Vakfı (FORTH) direktörüdür. 1947 yılında
Atina‟da doğan Hadziiossif, Atina Üniversitesi‟nde
hukuk, Heidelberg Üniversitesi‟nde ekonomi okumuş,
1981 yılında ise Paris - Sorbonne Üniversitesi‟nde (Paris
IV) tarih alanında doktorasını tamamlamıştır. 1987‟den
2014 yılına dek Girit Üniversitesi‟nde Yeniçağ ve
Yakınçağ Tarihi Profesörlüğü yapmıştır. Araştırmaları
ekonomi ve sosyal tarih konularına ve de tarih
yazıcılığının tarihi konularına yoğunlaşmaktadır.
Yunanca yayınlanan kolektif “Yirminci Yüzyılda
Yunanistan Tarihi”nin (History of Greece in the Twentieth
Century, Vivliorama Publishers, Athens 1997-2009) baş
editörü ve Yunanca “Eski Ay. 1830 – 1940 arası
Yunanistan’da Endüstri” (The Old Moon. The Industry in
Greece, 1830- - 1940, Themelio Publishers, Athens 1993) ile
birlikte yine Yunanca “Sinasos. Tarihsiz bir Yerin
Tarihi”nin (Synasos. History of a Place without History,
Cretan University Press, Herakleion 2005) yazarıdır.
Ayrıca Yunanca ve yabancı dildeki birçok inceleme ile
kolektif kitapta çok sayıda makale ve bölüm
yayınlamıştır.
Christos Hadziiossif is director of the Institute for
Mediterranean Studies – Foundation for Research and
Technology Hellas in Rethymno, Crete. Born in 1947 in
Athens he studied law at the University of Athens,
Economics at the University of Heidelberg and he
obtained his Ph.D in History from the University Paris IV
– Sorbonne in 1981. From 1987 until 2014 he was
Professor for Modern and Contemporary History at the
University of Crete. His research focus on subjects of
economic and social history as well as on the history of
historiography. He is the general editor of the collective
History of Greece in the Twentieth Century, Vivliorama
Publishers, Athens 1997 – 2009 ( in Greek) and the author
of The Old Moon. The Industry in Greece, 1830- - 1940,
Themelio Publishers, Athens 1993(in Greek) as well as of
Synasos. History of a Place without History, Cretan
University Press, Herakleion 2005 ( in Greek). He has also
published several papers and chapters in Greek and
foreign reviews and collective volumes.
Yiğit Alpogan
Büyükelçi, Akdeniz için Birlik Genel
Sekreter Yardımcısı
Ambassador, Deputy Secretary
General, Union for Mediterranean
Yiğit Alpogan, 1945 yılında Ödemiş‟te doğmuştur.
Alpogan
Ankara
Üniversitesi
Siyasal
Bilimler
Fakültesinden mezun olmuştur. 1968 yılında Dışişleri
bakanlığına girerek, çeşitli yabancı ülkelerdeki Türk
Misyonlarında
Bölüm
Başkanlığı‟ndan
Müsteşar
Yardımcılığına kadar değişik görevler almıştır. Büyükelçi
Alpogan
1972
-1975
yılları
arasında
Tokyo
Büyükelçiliğine başkâtip olarak atanmıştır. 1979–1983
yılları arasında Birleşmiş Milletler‟in Cenevre ofisinde
daimi üye danışmanlığı görevi yapmış; 1998–2000 yılları
arasında ise Dışişleri Bakanlığı, İkili Siyasi İşler ve
Denizcilik/Havacılık Müdürlüğü‟nde Genel Müdürlük
yapmıştır.
Alpogan, 1995 yılında Büyükelçi olarak atanmış, Aşkabat
ve Atina gibi çeşitli büyükelçiliklerde bu görevi
yürütmüştür. 2004–2007 yılları arasında ise Türkiye‟nin
AB Üyelik süreci kapsamında yapılan reformlar ışığında
Türkiye Ulusal Güvenlik Konseyinin ilk sivil genel
sekreterliğine atanmıştır.
Apogan, 2007–2010 yılları
arasında Londra‟da Büyükelçilik görevine atanmış ve bu
dönem sırasında 2009 yılında “yılın diplomatı”
seçilmiştir. 2010 yılında Ulaşım ve Kentsel Gelişim Birimi
Genel Sekreter Vekili olarak Akdeniz için Birlik
Sekretaryasında görevine başlamıştır. Atina Kenti ve
Türkmenistan Hükümeti tarafından Alpogan‟a nişan
verilmiştir.
Born in Ödemis (Turkey) in 1945. Ambassador Alpogan
graduated from the Faculty of Political Science of Ankara
University. In 1968 he entered the Foreign Service, where
he served in different positions ranging from Head of
Section to Deputy Undersecretary, and abroad in Turkish
missions in several countries. Amb. Alpogan was
appointed First Secretary of the Turkish Embassy in
Tokyo (1972-1975), Counsellor of the Permanent
Delegation of Turkey to the UN Office in Geneva (19791983), and Director General for Bilateral Political and
Maritime/Aviation Affairs of the Ministry of Foreign
Affairs (1998-2000), among others.
He became ambassador in 1995 and has since served in
this position in several embassies such as Ashgabat and
Athens, before his appointment as the first civilian
Secretary General of the National Security Council of
Turkey (2004-2007), in light of the reforms undertaken for
Turkey‟s European Union accession process. Amb.
Alpogan was then appointed Ambassador to London,
where he served from 2007 to 2010. During his term in
London he was selected as “diplomat of the year” in
2009. He joined the Secretariat of the Union for the
Mediterranean as Deputy Secretary General of the
Transport and Urban Development Division in 2010. He
is decorated by the Government of Turkmenistan as well
as by the City of Athens.
27-28 Kasım / 27-28 November 2014
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
65
File Size
1 124 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content