close

Enter

Log in using OpenID

Akfen Holding Sunumu Aralık 2014

embedDownload
Akfen Holding A.Ş.
Aralık 2014
Akfen Holding
AKFEN HOLDİNG*
Mersin
Uluslararası
Limanı
50%
TAV
Havalimanları*
8.12%
TAV Yatırım
21.68%
İstanbul Deniz
Otobüsleri
30%
Akfen Enerji
Akfen İnşaat
100%
Akfen GYO*
56.88%
Akfen Su
50%
Akfen HES
Yatırımları %100
Akfen Enerji
Holding
%69.75
Akfen DGKÇS
Yatırımı –
%100
Akfen TES
Yatırımı –
%50
* Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
2
Akfen Holding - Genel Bakış
Faaliyet Alanı
Şirket
Akfen’in
Payı
50%
Altyapı
30%
50%
8.12%
21.68%
İnşaat
Açıklama
Ortak
•
•
•
•
Özelleştirme: 36 yıllık imtiyaz - ABD$755mn
Türkiye’nin 1. ithalat-ihracat ve 2. büyük konteyner limanı,
9A14’te 1,12mn TEU elleçlendi, YBBO (2006-2013): %11
Çok amaçlı liman
FAVÖK:
ABD$66mn
Pay: %45
•
•
•
Özelleştirme: ABD$861mn varlık satışı
Şehir içi ve şehirler arası Marmara Denizi Taşımacılık İşletmesi
9A14’de 36,5mn yolcu ve 6,2mn araç taşınmıştır.
FAVÖK:
ABD$24mn
Pay: %17
•
Türkiye’nin ilk özel su imtiyazı, iki faaliyet alanı, biri belediye imtiyazı
diğeri YİD projesi.
FAVÖK:
ABD$1mn
Pay: %1
•
•
Türkiye’nin lider havaalanı operatörü, 9A14 pazar payı %48
7 ülkede faaliyet gösteren 14 Havaalanı ve 7 ana destek hizmet şirketi
FAVÖK:
ABD$36mn
Pay: %25
•
•
2012’de 2. büyük Havaalanı İnşaat Şirketi (ENR araştırması)
9A14 itibarıyla ABD$2,2mlr backlog
FAVÖK:
ABD$10mn
Pay: %7
•
Incek Loft konut projesi, Isparta Şehir Hastanesi, Hacettepe
Üniversitesi öğrenci yurdu projesi
9A14 itibarıyla grup içi HES ve otel inşaatları ve yukarıda sayılan
projelerin backlog tutarı toplam €356mn
100%
•
•
100%
•
Enerji
69.75%
Otel GYO
56.88%
9A14 FAVÖK/
Akfen’in
FAVÖK’ündeki %
•
•
•
•
•
•
203MW kurulu güce sahip 11 operasyonel, 2 inşaat aşamasında
(24MW) ve 2 geliştirme aşamasında (113MW).
Şimdiye kadar ABD$514mn yatırım yapıldı, inşaat aşamasındaki
projelerin kalan yatırım tutarı ABD$48mn. Planlama aşamasında olan
projelerin tahmini yatırım tutarı ABD$256mn.
Mersin’de geliştirme aşamasında 1.150 MW doğalgaz santrali
Tahmini yatırım tutarı ABD$800mn
9A14’de Elektrik Toptan Satış şirketinin satışları 106mn kWs ulaştı
600MW Sedef II TES ve Akfenres rüzgar enerjisi projeleri planlaması
Türkiye, Rusya ve K. Kıbrıs’ta benzersiz şehir oteli portföyü; 17
faaliyette, 3 inşa halinde
Şimdiye kadar €291mn yatırım gerçekleşti, kalan yatırım miktarı €26mn
FAVÖK:
ABD$8mn
Pay: %5
FAVÖK:
ABD$13mn
Pay: %9
Sunumdaki tüm finansal veriler IFRS11 ve IFRIC12’ye göre düzeltilmiştir (1Y14 datası TAV ve İDO’nun müşterek yönetilen ortaklık iştiraklerini içermemektedir). Bu sayfadaki FAVÖK datası Akfen Holding konsolide FAVÖK’ünde iştiraklerin payını göstermektedir.
3
Kısaca Akfen’in Tarihçesi
1976-1997:
Müteahhitlik
dönemi
1997-2005:
‘İmtiyaz’ların
alındığı dönem
 Akınısı A.Ş. 1976’da
kuruldu
 İstanbul Havalimanı
ve Ankara Esenboğa
YİD sözleşmeleri
imzalandı
 1980’de Akfen İnşaat
kuruldu ve ilk devlet
ihalesi kazanıldı
 Kuşadası Yolcu
limanı imtiyazı
kazanıldı ve bir yıl
sonra Akfen
hisselerinin satışı
tamamlandı
2005-2008:
Büyüme dönemi
 Mersin Limanı imtiyazı
 Türkiye için Accor ile
sözleşme imzalandı
 İstanbul Havalimanı
sözleşmesi yenilendi ve
TAV Havalimanlarının
halka arzı yapıldı
 TüvTürk ihalesi kazanıldı
ve istasyon inşaatları
tamamlandı
 Güllük imtiyaz sözleşmesi
imzalandı
 HES lisansları satın alındı
2008-2012:
Kurumsal
faaliyetler ve
sermaye
yaratmak için
yapılan satışlar
 İMKB’de Akfen
Holding’in birincil ve
ikincil halka arzı
gerçekleştirildi
2013- :
Yeni yatırımlara
hazır
 MIP’nin tahvil ihracı
 HES’lerin
refinansmanı
 Şirket tahvili ihracı
 KÖO Hastane
Projeleri
 Akfen GYO’nun
halka arzı
 İncek Loft Projesi
 Akfen’in TüvTürk’teki
hisseleri satıldı
 Pirinçlik HES satıldı
 Istanbul Deniz
Otobüsleri satın
alındı
 TAV* / HES** Satışı
 Hacettepe
Üniversitesi öğrenci
yurdu projesi
 Mersin’de doğalgaz
santrali yatırımı
 Yeni enerji projeleri:
Sedef II TES,
Akfenres rüzgar
enerjisi projesi
* 16 Mayıs itibarıyla TAV Havalimanları ve TAV İnşaat hisse satış işlemleri tamamlandı.
** 30 Kasım 2012 itibarıyla, Karasular Enerji Üretimi ve Tic. A.Ş.’nin %40’ı Aquila HydropowerINVEST Investitions GmbH & Co KG’ye devri yapılmş olup, Haziran 2013’de ise kalan %60
hissenin satışı tamamlanmıştır.
4
Yatırım Stratejisi – Önemli Yapıtaşları
Sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun
dönemli nakit akışına odaklı
monopolistik karakterli imtiyazlar
Stratejik knowhow sahibi global
ortaklar
Varlık yöneticisi gibi hissedarlık
pozisyonu
Gelişmiş finansman araçlarının etkin
kullanımı
Cazip Pazarlar
TAV Havalimanları: Türkiye ve yurtdışında havalimanı imtiyazları
MIP: 36 yıl süreli Mersin limanı imtiyazı
HES Grubu: 7.3cent/kWh ABD$ minimum fiyat garantisi
İDO: Güçlü giriş engeli
Akfen GYO: Accor ile aşağı yönlü risk korumasıyla kar paylaşımı






MIP: 50:50 JV
TAV Havalimanları: %8,12, eşit kontrol
IDO: %30, eşit kontrol
HES Grubu: %100
Akfen GYO: %56,88 (%29,6’sı borsada işlem görmekte)
Akfen Su: 50:50 JV
Büyüme Odağı
Sağlam İş Kolları
Yatırımcı Değer
Artışı
Güçlü Çıkış kabiliyeti
Satışlarda Yaratılan
Değer
Hızlı karar alma & yürütme hızı
Başarılı İş Yaratma
Kabiliyeti
Sürdürülebilir & sosyal yönden
sorumlu paydaşlar politikası





Paydaşlarla Kazanmaya
Dayalı Ortaklık
Holding bazında şirket tahvili ve varlık bazında Eurobond
Varlık bazında non-recource proje finansmanı: %70-80 arasında
borçluluk oranı



Pre-IPO, halka arz, ikincil halka arz, tahsisli satış, kısmi ve tamamen
satış örnekleri

Uzun yıllardır beraber çalışan üst yönetim takımı

Türkiye’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan ilk
Şirket (Temmuz 2012).
Kurumsal sosyal sorumluluk: Kuruluşumuz TİKAV ile eğitimi
desteklemekte ve devlet okulu inşaatları gerçekleştirmekteyiz; Duke of
Edinburgh Türkiye ve LSE Contemporary Turkish Chair

5
Genel Bilgi - Hissedarlık/Hisse Performansı
Hissedar Yapısı
Hissedar İsmi*
Hamdi Akın
Akfen Holding
Diğer**
Toplam
Hisse Bilgileri, 28 Kasım 2014
(%)
68,25%
12,75%
19,00%
100,00%
Kapanış Fiyatı (TL)
4,79
Piyasa Değeri (mn TL)
1.394
Günlük Ortalama İşlem Hacmi (son 3 ay, mn TL)
0,51
Halka Açıklık Oranı** (%)
28%
Halka Açık Hisselerin Dağılımı
Yabancı Yatırımcı
* %5’in üzerindeki ortaklar ismen gösterilmiştir.
52,57%
Yatırım Fonları
0,31%
Bireysel
**
47,12%
10 Nisan 2014 itibarıyla ‘Hisse Geri Alım Programı’ çerçevesinde Akfen Holding‘in alım yaptığı Akfen Holding hisselerinin sermayeye oranı %7,6’dır. Ayrıca, Akfen İnşaat da Akfen Holding
hisse alımı (sermayenin %2,4’ü) gerçekleştirmiştir, tüm bu alımların toplamda sermayeye oranı %10 olmuştur, Geri Alım Programı tamamlanmıştır (alınan hisseler halka açık olan
kısmın parçasıdır).
12.08.2014’de Akfen İnşaat’ın portföyünde bulunan Akfen Holding hisse senetleri (Şirket sermayesinin %5,15’i) borsa dışında virman yoluyla Şirketimiz Akfen Holding A.Ş.'ye devri
gerçekleştirilmiştir; söz konusu işlem sonrasında Şirketimiz’in elinde bulunan Akfen Holding A.Ş. hisse senetlerinin oranı %12,75 seviyesine ulaşmıştır. 13.08.2014’de Şirketimiz bu
hisselerin itfası suretiyle yapılacak sermaye azaltımı sürecini başlatmıştır.
28/11/2014
Akfen Hisse
Fiyatı
Akfen Holding Hisse Fiyatı ve BIST-100 Relatif Performansı
5.50
1.50
4.50
1.25
3.50
4,79
30/10/2014
TRSAKFH11710
21/10/2014
TRSAKFH31718
100,82
100,50
1.00
2.50
0.75
1.50
0.50
28/11/2014
MIP Eurobond
107,9
Akfen Fiyat (TL)
Relatif Performans (BIST-100), sağ taraf
6
9A14: FAVÖK’teki iyileşme sürüyor
 Karasular HES’de gerçekleşen hisse satışı hariç bakıldığında 9A14 ciro ve FAVÖK’ündeki yıllık artış devam etti:
9A14 cirosu 426mn ABD$, bir önceki yıla göre (LfL) %6 artış; 9A14 FAVÖK 146mn ABD$, bir önceki yıla göre
(LfL) %7 artış
 9A14 FAVÖK marjı 34%
 Yatırımlar devam etmekte, 9A14 yatırımları 105mn ABD$’na ulaştı
Eylül 2014 itibarıyla operasyonel performans:
TAV Havalimanları Toplam yolcu adedi yıllık bazda %14 artarak 72mn oldu, ticari uçak trafiği %15 arttı
TAV Yatırım
9A14 sonunda backlog 2,2mlr ABD$
MIP
Konteyner hacmi yıllık bazda %11 artarak 1,1mn TEU’ya, konvansiyonel hacim %15 artarak 6,2mn t ulaştı
IDO
Yolcu sayısı yıllık bazda %8 düştü ve 36mn oldu, araç sayısı %4 arttı ve 6,2mn araca ulaştı
HEPP
203 MW üretim kapasitesi ile üretim %41 düşüşle 207 GWs/yıl olmuştur
Akfen GYO
Doluluk oranı yıllık bazda %1 düşüşle %65 oldu, oda başına toplam gelir yıllık bazda %13 düşerek 43 Avro
oldu, oda kapasitesi ise 2.924
Akfen İnşaat
Eylül 2014 sonu backlog 356mn Avro
Akfen Su
Güllük projesinde faturalanan su hacmi yıllık bazda %6 düşüşle 424 bin m3; Arbiogaz Dilovasi işlenen atık su
hacmi %5 düşerek 1,9mn m 3 oldu
7
MIP
Finansallar & Operasyonel Performans
Harita
2013
∆%
9A14
∆%
Ciro (mn ABD$)*
275
11%
218
9%
Düz. FAVÖK (mn ABD$)
163
10%
133
7%
59%
-1 p.p.
61%
-1 p.p.
474
1%
377
-20%
9% 1,12mn
11%
Düz. FAVÖK %
Net Borç (mn ABD$)
Konteyner Elleçleme
Hacmi (TEU)
1,38mn
Ciro & FAVÖK
59,2%
(mn ABD$)
59,7%
300
58,4%
275
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (50%), PSA (50%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
İmtiyaz süresi: 36 yıl, Bitiş tarihi: Mayıs 2043
Değer: ABD$755mn
Açıklama
Türkiye’nin güneyinde yer alan, hızla büyüyen bir hinterlanda sahip,
1. ithalat-ihracat ve 2. büyük konteyner limanı
Kapasite
Mevcut kapasitesi 2mn TEU ve 9,75mn ton
Operasyonel
Performans
2006-2013 arasında 3,3x GSYİH çarpanı ile sürdürülebilir büyüme
(YBBO %11). 9A14’de konteyner elleçlemesi %11 arttı.
248
250
200
Özet Bilgi
54,8%
55,8%
51,9%
152
152
219
195
148
150
163
128
107
100
85
•
79
•
50
Finansal
Performans
0
2008
2009
Ciro
* Faaliyet Gelirleri
2010
Düz. FAVÖK
2011
2012
2013
•
FAVÖK Marjı
Takip Edilenler
Güçlü operasyonel performans, maliyet optimizasyonu sayesinde
9A14’de FAVÖK iyileşmesi
Ort. borç vadesini uzatmak, taahhütleri kolaylaştırmak ve
finansal&operasyonel esnekliği artırmak için refinansman: 450mn
ABD$ tutarında tahvil arzı, 7 yıl vadeli, %5,875 kupon ödemeli
(Fitch&Moody’s’ten yatırım yapılabilir derecelendirme), güncel faiz
%4.2. Ekim 2013’de toplam 50mn ABD$ ilk temettü ödemesi
yapıldı.
MIP 9A14 karı sonrasında temettü dağıtabilir duruma geldi
Limanda daha büyük gemilere (10 bin TEU üzeri) hizmet
verebilmek için derinliğin 13,5m’den 15,5m’ye yükseltilmesi ve
limanın TEU kapasitesinin 2,6mn TEU’ya yükseltilmesi için
160mn ABD$ yeni yatırım projesi
10
8
TAV Havalimanları
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
Finansallar & Operasyonel Performans
Havalimanı Şirketleri
2013 LfL ∆%
Düz. Ciro (mn ABD$)*
1.601
13%
9A14
∆%
977
7%
Atatürk (100%)
Esenboğa (100%)
Adnan Menderes
(100%)
Düz. FAVÖK (mn ABD$)*
527
23%
444
12%
Hizmet Şirketleri
ATÜ (50%)
BTA (67%)
Havaş (100%)
Gazipaşa (100%)
TGS (50%)
Milas Bodrum
(100%)
Düz. FAVÖK %
33%
3 p.p.
45%
2 p.p.
Net Borç (mn ABD$)
1.406
21%
1.288
-8%
Toplam yolcu sayısı
84mn
17%
72
14%
Havaş Europe (67%)
Medine (33%)
Tiflis & Batum
(76%)
O&M (100%)
Monastir &
Enfidha (67%)
IT (99%)
Üsküp & Ohrid
(100%)
Güvenlik (100%)
* Garanti gelirleri ve UFRYK12 için düzeltme yapılmıştır
Letonya (100%)
Zagreb (15%)
Akademi (100%)
Özet Bilgi – TAVHL.IS
Yolcu Sayıları
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (8.12%), ADP (38%), Tepe (8%), Sera (2%)
Bitiş Tarihi-İstanbul: 2021, Ankara: 2023, İzmir: 2032, Gazipaşa:
2034, Milas Bodrum: 2035; Tiflis/Batum: 2027 Monastır/Enfidha:
2047 Üsküp/Ohrid: 2030, Medine: 2037, Zagreb: 2042
2013
∆%
9A14
İstanbul Atatürk Havalimanı
51,3mn
14%
42,7mn
10%
İmtiyaz/ YİD/
Proje
TAV Türkiye Toplam
72,8mn
14%
60,7mn
10%
Açıklama
%48 pazar payı ile Türkiye'nin lider havalimanı işletmecisi
Tunus (Monastır&Enfidha)
3,4mn
4%
2,8mn
-1%
Operasyonel
Performans
Güçlü organik ve organik olmayan büyüme 9A14’de devam etti
Makedonya (Üsküp&Ohrid)
1,1mn
17%
1,0mn
18%
Gürcistan (Tiflis&Batum)
1,6mn
18%
1,4mn
9%
Medine
4,7mn
2%
4,5mn
26%
Zagreb
-
-
1,9mn
4%
72,3mn
14%
Toplam
83,6mn
17%
∆%
Hizmet şirketleri yeni pazarlara açılmak suretiyle büyümekte
•
Finansal
Performans
Takip Edilenler
Güçlü operasyonel performans, Havaş’ta yaşanan önemli
performans iyilaşmesi ve olumlu döviz hareketleri sayesinde
%12 FAVÖK artışı
• 9A14’de 72mn Avro yatırım
• Ağu. ayında yapılan Milas Bodrum kira ödemesi ve İzmir
yurtiçi terminal inşaatı 9A14 net borcunda (€ bazında %16)
artışa yol açmıştır,
• 2013 karından Mart 2014’de 66mn Avro temettü ödemesi
• Kas. 2014’de DHMI ile Atatürk Havalim. gelişim projesi (dış
hatlar terminalinin büyütülmesi) imzalandı (75mn€ yatırım)
La Guardia Havalimanı ön yeterliliği
9
TAV İnşaat
Havalimanı Projeleri – Coğrafi Dağılım
Finansallar & Operasyonel Performans
2013
LfL ∆%
9A14
∆%
851
42%
740
27%
62
90%
47
35%
FAVÖK %
7%
2 p.p.
6%
0,4 p.p.
Net Borç (mn ABD$)
-87
a.d.
34
a.d.
ABD$2,5mlr
-4%
ABD$2,2mlr
0%
Ciro (mn ABD$)
FAVÖK (mn ABD$)
Backlog
US$265
US$100
US$221
US$48
Sebha
US$332
US$109
US$255
Medina
US$160 Dubai
o
o
King Abdul Aziz
o
o
AbuDhabi
o
US$663
Diğer şirketlerce işletilen
US$61
TAVHL tarafından işletilen
* Kral Abdul Aziz Havalimanı üçüncü şahıslar tarafından işletilmektedir
Özet Bilgi
Devam Eden Projeler
Sözleşme
Tutarı
(ABD$mn)
Fiziksel
İlerleme
(9A14)
Backlog
9A14
(ABD$mn)
100%
35%
50%
25%
50%
207
4.040
229
74%
100%
90%
37%
7%
48
0
61
332
109
S. Arabistan
40%
765
13%
255
S. Arabistan
BAE
50%
33%
963
2.952
95%
27%
100
663
S.Arabia
50%
336
50%
160
BAE
100%
302
13%
221
Emaar Square N1&N2
Türkiye
60%
61
41%
20
Emaar Faz 3
Türkiye
60%
410
0%
245
Proje
Marina 101
Doha
MC1
Trablus Havalim.
Sebha Havalim.
King Abdul Aziz H.
Hangar
Medine Ulusl. Havalim.
Abu Dhabi Havalim.
Riyad KKIA Terminal 5
Havalim.
Damac Towers
Toplam Backlog
Ülke
TAVC‘nin
Payı
Dubai
Katar
Umman
Libya
Libya
1.169
2.103
13.537
2.215
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (21.7%), ADP (49%), Tepe (24.2%), Sera (5.1%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
1997 yılında İstanbul Atatürk Havalimanı inşaatıyla faaliyete
geçen TAV İnşaat, 10 Ekim 2003 tarihinde TAV Havalimanları
Holding bünyesinden ayrılarak kurulmuştur.
Açıklama
2. büyük Havalimanı İnşaat Şirketi (2012 - ENR)
•
Mayıs 2013’te TAV İnşaat (payı %50) 336mn ABD$ tutarında
Riyad King Khaled Havalimanı Terminal 5 ihalesini, Eylül’de
289mn ABD$ tutarında Dubai’de Damac kule işini
kazanmıştır.
•
9A14 backlog’unun %95’i üçüncü şahış projeleri ve %88’i
Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi projeleri oluşturuyor.
Operasyonel
Performans
Finansal
Performans
Yıllık bazda karşılaştırıldığında, yüksek marjlı yeni projelerin
sayesinde 9A14 FAVÖK marjı artmıştır
Takip Edilenler
Yüksek backlog’un sürdürülebilmesi için 10mlr ABD$ civarında
yeni projeler takipte (örn: Bahreyn Havalim. ve Houari
Boumediene Havalimanı/Cezayir, Abu Dabi Ulusl. Havalimanı
otoparkı, K.Abdulaziz Ulusl. Havalim. uçuş op. binası Cidde/S.
Arabistan, vs. gibi)
10
HES Grubu
Enerji Portföy Gelişimi
Finansallar & Operasyonel Performans
H.H.K Enerji
PAK
∆%
2013
9A14
LfL ∆%
Ciro (mn ABD$)
33
5%
15
-43%
FAVÖK (mn ABD$)
22
49%
8
-58%
68%
20 p.p.
52%
-19 p.p.
FAVÖK %
Kavakçalı
11.1 MW, 44.3 GWs/yıl
Çalıkobası
17.0 MW, 46.4 GWs/yıl
ELEN
Doğançay 1&2
30.2 MW, 171.7 GWs/yıl
Demirciler
8.4 MW, 34.5 GWs/yıl
LALELI
Laleli (Baraj-tipi)
101.6 MW, 256.7 GWs/yıl
BT BORDO
YENİ DORUK
Yağmur
9.0 MW, 31.5 GWs/yıl
Doruk
28.3 MW, 75.5 GWs/yıl
Gelinkaya
6.9 MW, 25.8 GWs/yıl
ZEKİ
Çatak
10.0 MW, 42.5 GWs/yıl
KURTAL
Çiçekli
6.7 MW, 21.9 GWs/yıl
Artvin
Sakarya
Net Borç (mn ABD$)
Rize
Trabzon
256
15%
276
8%
Giresun
Erzurum
Bayburt
Sivas
Kurulu Güç (MW)
142*
-5%
203
43%
Kayseri
Aydin
Üretim Kapasitesi (GWs)
451
9%
848
44%
Denizli
Muğla
Mersin
BEYOBASI
Otluca
47.7 MW, 224.0 GWs/yıl
Sırma
6.0 MW, 23.2 GWs/yıl
Sekiyaka II HES 1
Faaliyette olan santraller
BEYOBASI
İnşaat halinde olan santraller
Sekiyaka II HES 2
1.1 MW, 4.8 GWs/yıl
ÇAMLICA
Planlama aşamasında olan santraller
Çamlıca III
27.6 MW, 104.5 GWs/yıl
2.3 MW, 12.3 GWs/yıl
Saraçbendi
25.5 MW, 100.5 GWs/yıl
HES Portföyü (Kasım 2014 itibarıyla)
Santral Sayısı
Kurulu Güç (MW)*
Üretim Kapasitesi (GWs/yıl)
Özet Bilgi
FO
İA
PA
TOPLAM
11
2
2
15
203,0
847,8
23,7
68,3
112.7
304.0
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (100%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Yenilenebilir hidroelektrik santralleri yatırımı, ABD$7,3cent/kWs
fiyat garantisinden faydalanmaktadır.
Açıklama
Toplam 339,5MW kurulu güç kapasitesi ve 1.220 GWs yıllık üretim
kapasitesine sahip 15 hidroelektrik santrali
Kapasite
Faaliyet geçmiş olan 11 HES yıllık 848 GWs üretim kapasitesine ve
203 MW kurulu güce sahip.
339.5
1,220.1
•
Operasyonel
Performans
•
FO: Faaliyette olan, İA: İnşaat aşamasında olan, PA: Planlama aşamasında olan
Finansal
Performans
•
•
2014’te tüm HES’ler elektrik şebekesine ya da toptan satış
şirketimize satış yapmaktadır
9A14’de elektrik üretimi tüm Türkiye’de yaşanan ciddi kuraklık
nedeniyle yıllık bazda %41 düşüş gösterdi ve 207 GWs oldu
9A14’de satışlarda ve FAVÖK’de önemli daralma yaşandı
Ekim 2013’de 273mn$ kredi refinansman ile koşullar
iyileştirilmiştir
Diğer Detaylar
Karasular’ın Aquila’ya satışı Haziran 2013’de tamamlandı; toplam
satış bedeli 60mn € oldu (Firma değeri: 86mn €).
Takip Edilenler
Planlama aşamasında 2 santral (113 MW kurulu güç)
11
Akfen Enerji Holding: Mersin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Projesi
Santral Projesi
Harita
Mersin DGKÇS
Kurulu Güç
1.150 MW
Üretim Kapasitesi
8.000 GWs/yıl*
49 yıl
Lisans
Planlama Aşamasında
Projenin Durumu
Proje Tamamlama
Mersin
Serbest Bölge
3km
2018
Mersin
DGKÇS
Mersin
* 7.000 çalışma saati baz alınmıştır
Özet Bilgi
Santral
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (69.75%), Hamdi Akın (29.75%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali Yatırımı
Açıklama
Mersin'de 1,148.4 MW üretim kapasiteli Doğalgaz Kombine
Çevrim Santrali.
•
58.000m² arazi için varlık satış sözleşmesi 40,6mn TL’ye ÖİB ile
imzalandı. Arazi Mersin Limanının 4,5km doğusunda, Tarsus
Organize Sanayi Bölgesine 12km mesafede ve deniz kenarında,
tedarikçi BOTAŞ
•
Mersin’de
DGKÇS
için
ÇED
raporu
inceleme
ve
değerlendirilmesi tamamlanmıştır, 1.148,4MW kurulu güç için
EPDK onayı 13.01.2014’de alınmıştır.
•
EPC kontrat görüşmeleri sürmektedir. Ekim 2013’de IFC ve
EBRD ile "mandate letter" imzalanmıştır
Trafo merkezi çalışmaları tamamlanmış, diğer hazırlık
niteliğindeki çalışmalar devam etmektedir
İnşaat 2015’te başlayacak, tahmini yatırım 800mn ABD$
Proje Geçmişi
MERSİN DGKÇS
(örnek konfigürasyon)
Son Gelişmeler
•
•
Takip Edilenler
Adana’da Sedef II TES (600 MW) ve Akfenres (rüzgar enerjisi)
12
IDO
IDO Hatları
Finansallar & Operasyonel Performans
2013
∆%
9A14
∆%
277
-0,3%
200
-5%
85
3%
81
6%
31%
1 p.p.
40%
5 p.p.
Net Borç (mn ABD$)
634
-8%
563
-11%
Taşınan yolcu adedi
51mn
-1%
36mn
-8%
8mn
1%
6mn
4%
Ciro (mn ABD$)
FAVÖK (mn ABD$)
FAVÖK %
Taşınan araç adedi
Deniz otobüsü hatları
Hızlı feribot hatları
Arabalı vapur hatları
Taşınan Yolcu ve Araç Sayıları
Özet Bilgi
Ortaklık Yapısı Akfen Holding (30%), Tepe (30%), Souter (30%), Sera (10%)
(milyon)
2013
∆%
9A14
∆%
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Haziran 2011, %100 blok satışı ile özelleştirme, satış bedeli 861
milyon ABD$
Taşınan Yolcu Sayısı
50,5
-1%
36,5
-8%
Açıklama
Rekabetin oluşmasının zor olduğu denizyolu taşımacılığı işi
Hızlı Feribot
6,3
12%
5,5
11%
Kapasite
55 deniz aracından oluşan filo, 36.701 yolcu ve 2.738 araç
kapasitesi
Deniz Otobüsü
7,5
-3%
4,9
-19%
Arabalı Vapur
36,7
-2%
26,1
-8%
Taşınan Araç Sayısı
7,9
1%
6,2
4%
Hızlı Feribot
1,3
19%
1,0
4%
Arabalı Vapur
6,6
-2%
5,2
4%
•
- Efektif seyahat yönetimi sayesinde hızlı feribot rakamlarında
önemli artış
- Arabalı vapur ve deniz otobüsü yolcu sayılarında düşüş
yaşanmıştır – fakat seyahat optimizasyonu doluluk oranlarını
artırmış ve faaliyet karlılığında iyileşmeye yol açmıştır
Operasyonel
Performans
Finansal
Performans
9A14 performansının analizi gösteriyor ki;
•
BTA 9A14 sonu itibarıyla 74 satış noktasında 8,4mn yolcuya
hizmet vermiştir.
•
•
9A14 FAVÖK marjında artış sürmüştür
Cironun %90’u için tarifelerini belirlemede serbesttir
Optimizasyonu sürdürmek amacıyla maliyet yapısının geniş çaplı
incelenmesi (örn.petrol maliyetini azaltıcı önlemler), hat verimliliğini
Takip Edilenler
artırmak, iyileştirme amaçlı, kredi koşullarında yeniden belirlenme
çalışmaları (son safhada), Ambarlı Limanı&ro-ro projesi
13
Akfen GYO
Otel Portföy Gelişimi
Finansallar & Operasyonel Performans
Tuzla Ibis
∆%
2013
∆%
9A14
Karaköy Novotel
Oda: 200
Oda: 200
Yatak: 400
Moscow Ibis
Kaliningrad Ibis
Oda: 317
Oda: 167
Yatak: 634
Yatak: 334
Samara Ibis
Oda: 204
Yatak: 408
Yatak: 400
Yaroslavl Ibis
Ciro (mn ABD$)
22
21%
17
Zeytinburnu Novotel
5%
Oda: 177
Oda: 208
Samara Office
Yatak: 354
Net Rentable Area:
Yatak: 416
RUSYA
FAVÖK (mn ABD$)
15
36%
13
16%
Oda: 228
Ankara Ibis
Yatak: 456
Oda: 147
Trabzon Novotel
Oda: 200
Yatak: 400
Yatak: 294
Esenyurt Ibis
Kayseri Novotel
Oda: 156
FAVÖK %
70%
9 p.p.
77%
Oda: 96
Yatak: 312
8 p.p.
Yatak: 192
TÜRKİYE
Bursa Ibis
Kayseri Ibis
Oda: 200
Net Borç (mn ABD$)
Oda: 160
Yatak: 400
220
35%
215
Yatak: 320
-3%
Izmir Ibis
Gaziantep Novotel
Oda: 140
Ort. Doluluk Oranı
Toplam oda başına
gelir (ABD$)
Oda: 92
KIBRIS
Yatak: 280
65%
-1 p.p.
65%
-1%
Northern Cyprus
Merit Park
Eskişehir Ibis
Oda: 299
Oda: 108
Yatak: 650
63
-3%
59
12
61.4%
66.1%
38.3%
12
8
17
22
15
10
8
60.9%
18
12
11
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (56.81%)*, halka açık (29.6%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Şirket 1997 yılında kurulmuş ve 2006 yılında bir gayrimenkul
yatırım şirketine dönüştürülmüştür
Açıklama
Accor ile işbirliği kapsamında Ibis ve Novotel markaları altında
şehir oteli projeleri geliştirmektedir
Kapasite
Portföy 20 otel ile 3.641 oda kapasitesi
•
0
2010
2011
Düz. FAVÖK
2012
2013
FAVÖK Marjı
En son Ankara’da açılan Esenboğa Ibis oteli ile otel sayısı
17’ye, oda kapasitesi 2.924’e ulaşmıştır.
20 Aralık 2012’de, Accor ile, kira gelirlerinde ve FAVÖK’de
artışa yol açacak, yenilenen çerçeve anlaşma imzalanmıştır.
Operasyonel
Performans
•
Finansal
Performans
Gelir ve FAVÖK marjı açılan 2 yeni otel, Accor ile yenilenen
sözleşme ve Avro’nun değer kazanması ile yükselmiştir.
4
2009
Ciro
Oda: 177
İşletme halindeki oteller
İnşaat aşamasındaki oteller
11
8
4.521
2008
Yatak: 330
Gaziantep Ibis
Yatak: 354
-11%
70.3%
24
16
Oda: 165
Özet Bilgi – AKFGY.IS
(mn ABD$)
68.1%
Yatak: 184
Adana Ibis
Yatak: 216
Gelir & FAVÖK Gelişimi
20
5.000 m²
Zeytinburnu Ibis
Takip Edilenler
Türkiye’de inşaat aşamasında 1 proje: 2015’te tamamlanacak olan
Karaköy Novotel (200 oda)
2 Yeni proje: Tuzla/İstanbul Ibis oteli (200 oda) 2016’da, Moskova
Ibis oteli (317 oda) 2015’de tamamlanacaktır
* Halka açık kısımdaki 9.5mn adet (%5,16) hissenin sahibi Akfen Holding’dir.
14
Akfen İnşaat/Yeni Projeler - Hastane KOÖ: Isparta
Sağlık Kampüsü
Isparta Şehir Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Genel Hastane
Kadın Doğum Çocuk Hastalıkları
Hastanesi
450 yatak
TOPLAM
755 yatak
305 yatak
198.000 m2
Toplam İnşaat Alanı
55.000 m2
Ticari Alan
Özet Bilgi
Genel Bilgiler
 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,
Kamu Özel Ortaklığı Modeli (KÖO) ile Şehir Hastaneleri Yapım İşleri ile
Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi ihalelerine çıkmış bulunmaktadır
 KÖO yatırım-finansman modeli ile gerçekleştirilecek olan projelerin yatırım
dönemi projelere göre değişkenlik göstermekle beraber (Isparta 2 yıl),
işletme dönemleri 25 yıldır
 İnşaatın sonuçlanmasından sonra Bakanlık TL bazında 25 yıllık işletme
dönemi boyunca kira ödemesine başlayacak. Kirada yapılacak yıllık
düzeltme ile koruma sağlanmıştır (enflasyon ya da TL devalüasyonundan
hangisi daha yüksekse o oranda)
 Sağlık Bakanlığı, inşaat sonrası 25 yıllık bir dönem için ‘’Kullanım Bedeli’’
adı altında aylık kira ödeyecek olup, ayrıca, hastane içi ve dışındaki
belirlemiş olduğu 19 hizmet kalemi (6’sı mecburi, 13’ü opsiyonel) için de
işleticiye aylık götürü bedeli ödeyecektir.
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (100%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Isparta Şehir Hastanesi ihalesi 22 Şubat 2013 tarihinde
gerçekleşmiştir.
Açıklama
İhale projesinin kapsamı
• Kira ödemesi karşılığında 755 yataklı Isparta Şehir Hastanesi
ve
• 25 yıllık bir dönem için ürün ve hizmet tedariki
Proje Geçmişi
Son ‘herşey dahil yılllık fiyat’ teklifi olan 49,85mn TL Yüksek
Planlama Kurulu’nun onayına sunulmuş, 30.12.2013’de onay
alınmıştır.
Son Gelişmeler
06.08.2014’de Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi
ihalesinin Akfen İnşaat’a verildiğine dair kesinleşen kararın
bildiriminde bulunmuştur. Mevcut durumda, inşaat sahasında
hafriyat ve mobilizasyon çalışmalarına başlanmıştır.
Proje finansmanı için bir banka ile niyet mektubu imzalanmış,
kredi sözleşmesi çalışmalarına başlanmıştır.
 Üstlenici ayrıca ticari alanların inşaatı ve işletmesini de yürütebilir.
 Geçmişte, Akfen İnşaat devlet için anahtar teslim hastane projeleri
tamamlamıştır (örn: Fethiye ve Sivas Suşehri Hastaneleri).
Takip Edilenler
Eskişehir (teklif verilmiştir) ve diğer orta ölçekli hastane projeleri
(örn: Bakırköy, Üsküdar, Tekirdağ)
15
Akfen İnşaat/Yeni Projeler - Gayrimenkul: İncek Loft
İncek Harita
Proje Bilgileri
Proje Başlangıcı
4Ç13
Proje Bitimi
30.06.2016
İnşaat Süresi
30 ay
Arsa Alanı
108.326 m2
Toplam İnşaat Alanı
279.000 m2
Apartman Dairesi Adedi
1.199
İncek Loft
Özet Bilgi
Ortaklık Yapısı
Akfen İnşaat (100%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Ankara’da Gayrimenkul Projesi
•
Açıklama
•
•
Proje Detayları
Takip Edilenler
•
•
•
Proje Ankara’nın yükselen bölgesi İncek’te 108 dönümlük eski
bir maden ocağı arazisinde yer almakta. Proje Mogan gölünü
görecek şekilde konumlandırılmıştır.
Brüt satılabilir alan 200,203 m2 (193,346 m2 konut, 6,857 m2
ticari)
Proje tasarımı: Tabanlıoğlu Mimarlık:
• 20-29 katlı 6 blok
• Villa ya da town house stilinde dubleks ya da teraslı
az katlı çok kullanıcılı 4 katlı 10 blok apartman
• 7.000 m² ticari alan, sosyal tesisler ve pazar
Mevcut plan inşaatın 2016 ortalarında tamamlanması,
Yaklaşık 285mn TL yatırım yapılması planlanmaktadır.
Eylül 2014 itibarıyla inşaat ilerleme oranı %16’ya ulaşmış,
614 apartman dairesinin satışı gerçekleştirilmiştir (ayrıca,
toplam 20 adet daire hak sahiplerine verilecektir).
Kentsel Dönüşüm Projeleri
16
Akfen İnşaat/Yeni Projeler - Gayrimenkul: Hacettepe Öğrenci Yurdu
Hacettepe Öğrenci Yurdu
Proje Bilgileri
Proje Başlangıcı
2Ç14
Eylül 2016
Proje Bitimi
İnşaat Süresi
24 ay
Arsa Alanı
187.552 m2
Toplam İnşaat Alanı
125.202 m2
Toplam Bina Adedi
9
Hacettepe Öğrenci Yurdu
Özet Bilgi
Ortaklık Yapısı
Akfen İnşaat (%45), Hacettepe Üni. (%30), Renkyol (%25)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nde geliştirilip işletilecek
öğrenci yurdu projesi
•
15 Mayıs 2014’de Akfen İnşaat Hacettepe Teknokent Eğitim
ve Klinik Araştırma Merkezi Sağlık AR-GE Danışmanlık Proje
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’de bulanan %45 oranındaki hisseyi
29mn TL karşılığında satın almıştır
•
Hacettepe Üniversitesi içerisinde, (15.000 kişi kapasitesine
çıkabilecek) 7,340 kişi kapasiteli öğrenci yurdu, ticari alanları
ve sosyal tesislerinin yer aldığı bir kompleksin yatırımı
Ve bunun yanı sıra 49 yıllık işletme hakkı
Eylül 2016’da tamamlanacak toplam 9 bina
Akfen İnşaat Proje’nin yatırımının %64,29’unun müteahhitliği
yapacaktır
Açıklama
Proje Detayları
•
•
•
Son Gelişmeler
Halen, projenin, tasarım, mimari ve mobilizasyon çalışmalarına
devam edilmektedir.
Finansman ile ilgili olarak TSKB ile sözleşmeler imzalanmıştır
Takip Edilenler
Diğer üniversitelerde öğrenci yurdu projeleri
17
Akfen Su
Finansallar & Operasyonel Performans
Düz. Ciro (mn ABD$)*
Akfen Su
2013
∆%
9A14
∆%
7,3
12%
5,6
0,4%
Güllük
Düz. FAVÖK (mn US$)*
Düz. FAVÖK %
Net Borç (mn ABD$)
3,2
3%
2,8
13%
43%
-4 p.p.
51%
6 p.p.
8
-26%
6
-21%
7,000
Özet Bilgi
600 m3
6,000
500 m3
bin
Güllük Faturalanan Su & Abone Adedi
Ortaklık Yapısı
Akfen Holding (50%), Kardan (50%)
İmtiyaz/ YİD/
Proje
•
•
Güllük: başlangıç ​tarihi 2006, 35 yıl İmtiyaz
Dilovası: başlangıç ​tarihi 2008, 29 yıl YİD
Açıklama
•
•
Güllük: Su & Atık Su Tesisi
Dilovası: Atık Su artıma Hizmeti
Kapasite
Dilovası: 11,000 m3/gün
5,000
400 m3
4,000
3,000
Dilovası
300 m3
•
2,000
200 m3
1,000
0
Operasyonel
Performans
•
9A14 Hacimler: Güllük yıllık bazda %6 düşüşle 424bin m3;
Dilovasi %5 düşüşle 1,9mn m3
Aboneler: Gülluk: 6.529 (%9 yıllık artış), Dilovasi 208 OSB
alanındaki sanayi tesisi
100 m3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Faturalanan Su Miktarı (m3)
Abone Sayısı
* Düzeltmeler garanti gelirleri ve IFRIC12 için yapılmıştır
•
Diğer Detaylar
•
Takip Edilenler
İmtiyaz Bedeli: Güllük: Yıllık sabit imtiyaz ücreti ve gelir
paylaşımı ve yatırımı
İdare: Güllük: Belediye, Dilovası: Organize Sanayi Bölgesi
Organize
Sanayi
Bölgeleri,
atık
mühendislik/tedarik ve inşaat işleri
yönetimi
hizmetleri,
18
Akfen Holding
Özet Finansallar
(‘000 ABD$)
Gelir
20131
591.627
Yıllık ∆%
-%6
LfL2 Yıllık ∆%
%16
9A14
426.277
LfL4 Yıllık ∆%
6%
Düz. FAVÖK
177.521
%2
%17
146.314
7%
31,3%
3,2 p.p.
0,6 p.p.
34,0%
-1%
-11.458
a.d.
a.d.
2.747
a.d.
1.131.310
%11
-
1.182.720
6%
6,37
0,5x
-
6,32
0,8x
113.167
%31
-
181.461
60%
2.541.111
-%6
-
2.572.272
1%
835.190
-%13
-
765.118
-7%
Düz. FAVÖK Marjı
Net Gelir (azınlıklar hariç)
Net Borç3
Net Borç3/FAVÖK
Holding - net borç
Toplam Varlıklar
Özkaynaklar
Segment bazlı Ciro Dağılımı (%)
2013
0%
TAV İnşaat
0%
Akfen İnşaat
26%
2013
9A14
24%
Akfen GYO
14%
24%
26%
0.5%
14%
13%
MIP
1%
5%
14%
26%
Akfen Su
TAV Havalim.
IDO
Diğer
9%
3%
8%
2%
4%
0.4%
1%
33%
1%
-10%
-5%
9A14
MIP
46%
18%
HES Grubu
4%
Segment bazlı FAVÖK Dağılımı (%)
TAV Havalim.
45%
25%
IDO
17%
HES Grubu
9%
Akfen GYO
7%
TAV İnşaat
5%
Akfen Su
Akfen İnşaat
Diğer
Elim.
1%
-1%
-2%
-6%
(1) Bu sunumdaki tüm finansallar IFRS11 ve IFRIC12 ye göre düzeltilmiştir (9A14 datası TAV ve İDO’nun özkaynak yöntemi ile konsolide ettiği iştiraklerini içermemektedir).
(2) 2012 LfL TAV Havalimanları ve TAV İnşaat’ın 2012 finansallarında mevcut iştirak oranlarımızla konsolide edildiğine ve Karasular HES’in (Haziran 2013’de satıldı) sadece 1Y12’de konsolide
edildiğine işaret etmektedir.
(3) Net borç SPK kurallarına göre ‘finansal yatırımlar’ altında yazılan vadesi 3 aydan uzun mevduatları da içermektedir.
(4) LfL 9A13 HES Grubu finansallarının Haziran 2013’de satılan Karasular hariç olduğuna işaret etmektedir.
18
Finansal Görünüm*
9A13-9A14 FAVÖK
9A13-9A14 Ciro
ABD$mn
600
160
402
450
9
-3
300
34
6
1
426
ABD$mn
137
1
120
4
2
3
MIP
Akfen
GYO
TAV
İnşaat
6
4
146
Diğer
TAV
Havalim.
9A14
-11
-9
-14
80
150
40
0
9A13 LfL
IDO
HES
Grubu
MIP
Akfen
GYO
Diğer (b)
TAV
TAV
İnşaat Havalim.
9A14
0
9A13 LfL
IDO
Net Kar Dağılımı
ABD$mn
9A13
HES
Grubu
Toplam Varlıklar Dağılımı
9A14
80
TAV İnşaat
Akfen
İnşaat
Akfen GYO
34
30
3
13
10
4
8% -1%
19
7
1
HES Grubu
10%
9%
-19
-3
10%
1%
-48
TAV
Havalim.
IDO
Toplam
Diğer
-70
Akfen GYO
HES
Grubu
28%
17%
-23
-33
TAV
İnşaat
10%
16%
Akfen Su
-20 -21
13%
-6% 9%
1%
MIP
-6
-20
8%
MIP
TAV
Havalim.
IDO
Diğer
* UFRS 11 ve UFRS 12 ye göre düzeltilmiştir
** Diğer Akfen İnşaat, Akfen Su ve bölümlere göre raporlamada diğer altındaki şirketleri kapsamaktadır.
22%
19%
26%
2013
9A14
19
EKLER
20
Türkiye: Bir dizi hazırlık aşamasında yatırım fırsatı


Türkiye’nin genel olarak tüm sektörlerde, ama özellikle enerji, ulaşım ve sağlık
sektörlerinde büyük altyapı ihtiyaçları vardır.
Altyapı varlıklarının büyük kısmı kamu şirketleri tarafından kontrol edilmektedir.

İstikrarlı ekonomik ve politik ortam Türk firmalarının sermaye bazlarını
güçlendirdi ve yabancı yatırımcıları çekti, bunun sonucunda da altyapı
yatırımları çok rekabetçi hale geldi ve yapılan ihalelerde çok daha yüksek
çarpanlarla daha rekabetçi teklifler yapılmasına yol açtı.

Uluslararası bankaların finansman sağlamaya istekli olmadığı, tahvil
piyasasının ise neredeyse mevcut olmadığı ortamda altyapı geliştiren şirketler
mega projeler için fonlama sağlamak için zorluk çekmektedirler.
21
Türkiye – Makro Görünüm
Görünüm
Makroekonomik Çerçeve
 Türkiye ekonomisi 2013’de %4,1 oranında büyümeye ulaşmıştır,
büyüme kamu sektörünün güçlü katkısı ile sağlanmıştır.
Hükümet Projeksiyonları - Orta Vadeli Plan
2013G
2014
2015
2016
2017
Büyüme
4.1%
3.3%
4.0%
5.0%
5.0%
Enflasyon
7.4%
9.4%
6.3%
5.0%
5.0%
Bütçe Açığı / GSYH
1.2%
1.4%
1.1%
0.7%
0.3%
Borç Stoku / GSYH
Cari Hesap Açığı /
GSYH
36.2%
33.1%
31.8%
30.0%
28.5%
7.9%
5.7%
5.4%
5.4%
5.2%
GSYH & TÜFE Değişim Oranı (Yıllık, %)
 Hükümetin ‘Orta Vadeli Planlar’ projeksiyonuna göre;
o 2014 yılında büyüme %3,3 olarak tahmin edilmekte,
o borç stoku/GSYH’nın bir önceki yıla göre azalarak
%33,1’e gerilemesi beklenmektedir
o diğer yandan enflasyonun 2014 yılında %9,4’e çıkması
öngörülmüştür.
 Kredi notu konusu… Kasım 2012’de Türkiye’nin kredi notu Fitch
tarafından ‘yatırım yapılabilir’ seviyesine yükseltildi, Mayıs
2013’te ise Moody’s ve JCR not artırımı yaptı.
-10
TÜFE (sağ taraf)
2Ç14
1Ç14
4Ç13
3Ç13
2Ç13
1Ç13
4Ç12
3Ç12
2Ç12
1Ç12
4Ç11
• Standard & Poor’s: BB+ (negatif)
3Ç11
• JCR: BBB- (durağan)
-5
-5
2Ç11
0
1Ç11
• Moody’s: Baa3 (durağan)
0
4Ç10
5
3Ç10
5
2Ç10
10
1Ç10
10
4Ç09
15
3Ç09
15
2Ç09
20
1Ç09
20
o Türkiye’nin mevcut kredi notları;
• Fitch: BBB- (durağan)
-10
GSYH
-15
-15
-20
-20
22
Türkiye – Yatırım İhtiyacı & İş Büyüklükleri
ABD$3,000mn
Deal Sizes
üzeri
iş
>US$3,000mn
büyüklükleri
4000
3500
 Hükümetin 2023 hedeflerini ulaşabilmek için:
ABD$3,000mn
US$3,000mn
3000
2500
2000
1500
130 milyar ABD$ enerji yatırımları,
40 milyar ABD$ otoyol yatırımları,
50 milyar ABD$ tren yolları
12 milyar ABD$ su ve atık su arıtımı
10 milyar ABD$ katı atık işlenmesi
16 milyar ABD$ hastaneler için
lazımdır.
US$755mn
ABD$755mn
1000
Priviti
satio
n of
Mersi
n
Port
İstan
bul
Airpo
rt
BOT
0
Pipeli
ne
Proje
cts
ABD$306mn
US$306mn
Rene
wal
of
Atatü
rk
Airp…
500






1997
2005
2005
2013 –
İstanbul
Airport YİD
Mersin Limanı
Özelleştirmesi
İstanbul Atatürk
Havaalanı
İmtiyazının
Yenilenmesi
3. Köprü & Otoyolları
Elektrik Üretim Varlıkları
Hızlı Tren Yolu
Elektrik Dağıtım Varlıkları
Önümüzdeki 10 yılda 300 milyar ABD$ üzerinde yatırım yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
23
Yatırım Ortamı – Sırada neler var?
Son Dönem Özelleştirmelerinden Gözlemler
Akfen’in Stratejisi
 Akfen özelleştirme fırsatlarını takip etmeye
devam edecek
 Fiyatlar önemli ölçüde yükseldi
o Hükümetin hala daha yüksek fiyat
beklentileri olduğuna dair emareler
mevcut
 Uluslararası bankalardan proje finansmanı
imkanı yok
 Pahalı işlemlerde Türk bankaları finansman
için daha yüksek özsermaye katkısı ve
kurumsal garanti istiyorlar
 Hükümetin 2023 hedeflerine göre önümüzdeki
10 yıl içinde YİD projeleri için 300 milyar ABD$
üzerinde yatırım gerekecek
 İmtiyaz/tekel niteliğindeki özel işletmeler
Akfen’in takibinde
 Akfen, işletme becerisi, finansman gücü ve
bağlantı ağını güçlendirmek için geliştirme
aşamasındaki işletme/projeleri satın almayı
hedeflemektedir
 Kamu Özel Ortaklık projeleri takibimizde –
Hastane, okul, cezaevi ve demiryolları..
 Belediye düzeyinde de önemli imtiyaz fırsatları
doğabilir (su arıtma, atık yönetimi, vs.)
24
Ek: Şirket Genel Bakış – Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Başkanı
Hamdi Akın
Yönetim Kurulu Üyesi /
Murahhas Aza
İrfan Erciyas
Yönetim Kurulu Üyesi /
Başkan Vekili
Selim Akın
Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin Akın
Hamdi Akın, 1976 yılında inşaat, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren Akfen Holding’i kurmuştur. Akın, Akfen Holding’in
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra 2005 yılında Akfen Holding ile hissedarı ve kurucusu olduğu TAV Havalimanları Holding’in
de Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenmiştir.
İş dünyasındaki dinamizmini ve gayretini birçok dernek, vakıf ve meslek odası gibi gönüllü kuruluşlarda kurucu ve yönetici olarak görev
alarak sivil toplum örgütlerine de taşıyan Hamdi Akın; Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanlığı, MESS – Metal Sanayiciler Sendikası Ankara
Bölgesi Temsilciler Kurulu Başkanlığı, TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, TİSK – Türkiye İşveren
Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜSİAD – Türkiye Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bilgi
Toplumu & Yeni Teknolojiler Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 2011 yılından bu yana Deniz Temiz Derneği/TURMEPA’nın
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Vakıflar Bankası’nda Müfettişlik ve Şube Müdürlüğü yaptıktan
sonra 1996-2002 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak,
2002-2003 arasında ise Genel Müdür olarak görevini
sürdürmüştür. 2003 yılında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
olarak Akfen Holding’e katılmıştır. İrfan Erciyas Mart 2010’dan bu
yana Akfen Holding’de Murahhas Üye olarak görevine devam
etmekte olup Akfen Holding’in birçok iştirak ve bağlı ortaklıklarında
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
ve Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır.
Şaban Erdikler, Maliye Müfettişi olarak altı yıl kamu hizmetinde
bulunmuş ve ardından Arthur Andersen’e Vergi Müdürü olarak
katılmıştır. 1992 yılında Arthur Andersen Türkiye Yönetim Kurulu
Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini, 1994’de Balkan ülkelerinin
sorumluluğunu üstlenmiştir. 2001 yılında, Ernst&Young Türkiye
organizasyonunda iki yıla yakın bir süre Yönetim Kurulu Başkanlığı
görevini üstlenmiştir. 2004 Ocak ayında bu görevinden ayrılmış ve
Erdikler Yeminli Mali Müşavirlik Limited Şirketi’ni kurmuştur.
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Şaban Erdikler
Selim Akın, Surrey üniversitesinde 2005-2006 yıllarında Türk
Derneği Başkanlığı yapmış olup, Türkiye Genç İşadamları Derneği
üyesidir. Aynı zamanda DEİK Türk-Rus İş Konseyi ve DEİK TürkIrak İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesidir. İş hayatına Akfen
Holding Muhasebe Departmanı’nda başlayan Selim Akın, daha
sonra Proje Geliştirme ve Finansman Departmanları’nda görev
yapmıştır. Selim Akın, halen Akfen Holding Yönetim Kurulu
Başkan Vekili ve Akfen Holding iştiraklerinde Yönetim Kurulu
Üyesi olarak, TAV Havalimanlarında Risk Komitesinde görev
yapmaktadır.
1984 yılında Shell Company of Turkey Ltd’de Samsun Mıntıka
Müdürlüğünde başladığı iş yaşamına, 1986’da Mersin Mıntıka
Müdürü olarak devam etmiş, 1989’da Planlama ve Ekonomi Asistanı
ve Planlama ve Ekonomi Müdürü ile Yakıtlar Müdürü, 1994’de Ege ve
Akdeniz Bölgesi Bölge Müdürü, 1995’de Satış Müdürü, 1996’da ise
Shell International Gas and Power Ltd-Londra İş Geliştirme Müdürü
olmuştur. 1998’de ise Shell EP and Gas Turkey BV Genel Müdürü
olarak yurt dışına sorumlu çalışmaya başlamış, 2002’de ise bu
Şirketin Murahhas Azalığına atanmış olup, halen sonrasında kurduğu
Shell Enerji A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini
sürdürmektedir. TPAO ile Kasım 2011’de ortak arama anlaşmaları
imzalamasının öncülüğünü yaparak Royal Dutch Shell’in Türkiye’de
Akdeniz açıklarında derin deniz ile Güneydoğu Anadolu’da petrol ve
doğal gaz arama faaliyetlerine başlamasını sağlamıştır.
Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi
Nusret Cömert
Pelin Akın iş hayatına Madrid’de Deutsche Bank Finans
departmanının Strateji bölümünde başlamış daha sonra TAV
Havalimanları bünyesinde MT Programına alınmıştır. Pelin Akın,
halen Akfen Holding’de Yönetim Kurulu Üyesi; Akfen Holding ve
TAV Havalimanları’nda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak
görev yapmaktadır. DEİK İspanyol İş Konseyi’nde ve DEİK İngiliz
İş Konseyi’nde farklı çalışma gruplarında yer alan Akın, aynı
zamanda TİKAV’da Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu
Üyesidir. Ayrıca Uluslararası Gençlik Ödülü Derneği’nin de Genel
Başkan Yardımcısıdır. London School of Economics’de kurulan
Çağdaş Türkiye Araştırmalar Kürsüsü’nde ise Danışma Kurulu
Daimi Üyeliği ile Akfen’i temsil ederek 2010 yılından beri kürsü
başkanlığını yürütmektedir. Pelin Akın ayrıca GYİAD, YPO (Young
Presidents’ Organisation) ve TÜSİAD üyesidir.
Detay bilgilere http://www.akfen.com.tr/kurumsal/yonetim-kurulu/ adresinden ulaşabilirsiniz.
25
Ek: Şirket Genel Bakış - Yönetim
Yönetim Kurulu
6 Üye
Murahhas Aza
İrfan Erciyas
Kurumsal Yönetim & Erken
Risk Belirleme Komitesi
Bağımsız Denetim
Komitesi
CEO
Süha Güçsav
Kariyerine 1992 yılında Alexander&Alexander Sigorta Brokerliği A.Ş.’de başlayan Süha Güçsav, 1994 yılında katıldığı Akfen
Holding’de Finansman Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. DEİK Türk – Singapur İş Konseyi
Başkanı olan Güçsav, 2003 yılından 2010 yılının Mart ayına kadar Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak
görev yapmıştır. Mart 2010 – Mayıs 2012 tarihleri arasında Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Güçsav, 2010 yılı Mart
ayından bu yana Akfen Holding CEO ’sudur. Bu görevine ek olarak Akfen GYO ve Akfen Su Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak
üzere, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. ve Akfen Enerji Yatırımları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2012
yılına kadar TAV Havalimanları Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
CFO
GMY/Hukuk
Kadri Samsunlu
Sıla Cılız İnanç
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda Mali Analist olarak göreve
başlayan Kadri Samsunlu, 1995 ile 2006 yılları arasında Global
Yatırım Holding ve iştiraklerinde Genel Müdür, Yönetim Kurulu
Üyesi gibi çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. 2009 yılı
başında Akfen Holding’e katılmadan önce, üç yıl boyunca Romanya
ve Türkiye’de yatırım ve kurumsal finansman danışmanlığı
yapmıştır. KOTEDER Yönetim Kurulu Üyesi olan Samsunlu Akfen
Holding’de Genel Müdür Yardımcısı ve Akfen Holding’in
iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Sıla Cılız
İnanç, 1996 yılında avukatlık stajını tamamladıktan sonra, 1997 yılında Akfen
Holding bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Türkiye’de Özel Sektör Kamu
Sektörü Ortaklıkları (PPP), şirket birleşmeleri ve devir almaları ile inşaat, enerji
ve rekabet hukuku alanlarında çalışmıştır. Kamu İhale Kanunu ikincil mevzuat
çalışmalarında aktif görev almıştır. Akfen ve ortaklıklarının taraf olduğu yapişlet-devret, hak/imtiyaz devirleri ve özelleştirme uygulamalarının ihale ve
devirler dâhil tüm süreçlerinde bulunmuş, projelerin finansman yapılarının
kurulması ve kredi sözleşmeleri ile Akfen Holding A.Ş. ve Akfen GYO A.Ş.’nin
halka arz süreçleri ve SPK mevzuatına uyum süreçlerinde yer almıştır. Sıla
Cılız İnanç, Akfen Holding A.Ş.’nin Genel Müdür Yardımcısı olup, Akfen
Holding’in çeşitli ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyelikleri devam etmektedir.
26
Ek: Akfen Holding – Analistler
Kurum
Ak Yatırım
BGC Partners
Burgan Securities
Deniz Yatırım
Erste Securities Istanbul
Finans Yatırım
Garanti Yatırım
İş Yatırım
Başak Dinçkoç / Mustafa Küçükmeral
Oyak Yatırım
Renaissance Capital
Hasan Şener
Alex Kazbegi / Alexandra Serova
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] / [email protected]
[email protected] / [email protected] /
[email protected]
[email protected] /
[email protected]
[email protected]
[email protected] / [email protected]
Ünlü & Co
Vedat Mizrahi / Oytun Altaşlı
[email protected] / [email protected]
Yapı Kredi Yatırım
Elvin Akbulut Dağlıer / Gizem Çelik
[email protected] /
[email protected]
Goldman Sachs
Analist
Hakan Deprem
Kerem Tezcan
Murat İğnebekçili
Alper Akalın
Sezai Saklaroğlu
Gaye Abidin
Onur Marşan / Kerim Gököz
Eshan Toorabally / Matija Gergolet / Aslı
Tuncer
27
Ek: Akfen Holding – Proje Finansmanı Detayları
İştirak
TAV
Havalimanları
Fonlama Detayı
11 kreditörden 700mn ABD$ tutarında non recource finansmanı (lider bankalar:
Bayerische Hypo-und Vereinsbank HBV, Garanti Bankası, West LB) / 11
kreditörden 505mn Avro tutarında non recource finansmanı (lider bankalar:
Goldman Sachs International, Dexia Credit Local, Garanti Bankası)
5 kreditörden 145mn Avro tutarında sınırlı recource finansmanı (lider bankalar:
Bayerische Hypo-und Vereinsbank HVB) / 8 kreditörden 150mn Avro tutarında sınırlı
non recource finansmanı (lider bankalar: Deutsche Bank)
TAV İzmir: 4 kreditörden 103,5mn Avro tutarında sınırlı recource finansmanı (lider
bankalar: West LB, Vakıfbank) / TAV Ege: 5 kreditörden 2505mn Avro tutarında
sınırlı recource finansmanı (lider bankalar: EBRD, Unicredit, DenizBank, BSTDB)
54mn ABD$ tutarında sınırlı recource finansmanı, lider bankalar: IFC ve EBRD
Amaç
Tarih
Istanbul Ataturk Havalimanı
Aralık 2005/Mart 2008
Ankara Esenboğa Havalimanı
Mayıs 2005/Ocak 2006
Izmir Adnan Menderes Havalimanı
Ağustos 2006/Ağustos2007
Gürcistan&Batum Havalimanı
Mart 2008
Enfidha&Monastir Havalimanı
Haziran 2008
Üsküp&Ohrid Havalimanı
Şubat 2010
Medine Havalimanı
Haziran 2012
TSKB&İş Bankası'ndan toplam 62.5mn Avro'luk 9 kredi
Zeytinburnu, Eskisehir, Gaziantep, Kayseri, Bursa, Adana,
Beylikduzu, Izmir and Ankara Esenboga Otelleri
2008-2013
İş Bankası'ndan 12,8mn Avro'luk kredi
Karakoy Oteli
2013
Ziraat Bankası'ndan 13,5mn Avro'luk kredi
CEB, EBRD, IFC'den toplam 44,8mn Avro'luk 3 kredi
ABN Amro, Unicredit (HBV), GE/Garanti, İş Bankası ve TSKB’dan 600mn ABD$
tutarında uzun dönem non recource proje finansmanı + 100mn ABD$ tutarında
Kurumsal Garanti ile Mezzanine finansmanı
Kuzey Kıbrıs Oteli
Rusya Otelleri
2004-2013
2008-2013
MIP'nin alınması
2007
450mn ABD$ tutarında tahvil (7 yıl vadeli) ve Mezzanine kredi vadesi uzatımı
Refinansman
2013
10 kreditörden 389mn Avro tutarında non recource finansmanı (lider bankalar: IFC,
Standard Bank, RBS, Societe Generale)
70mn Avro tutarında sınırlı recource finansmanı (lider bankalar: Standard Bank,
Halkbank, Demir Halk Bank ve OFID)
1,2 milyar ABD$ tutarında non recource finansmanı (lider bankalar: Arab National
Bank, National Commercial Bank, HSBC SABB)
Akfen GYO
MIP
Akfen Enerji
Denizbank, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası
Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları A.S. (HES2)
konsorsiyumundan 98,8mn Avro’luk non recource ana kredi
144,5mn Avro’luk non recource ana kredi ve Denizbank, Türkiye Sınai Kalkınma
Bankası, Yapı Kredi Bankası, Finansbank ve İş Bankası konsorsiyumundan 16,7mn Akfen HES Yatirimlari ve Enerji Üretim A.S. (HES)
Avro’luk KDV kredisi
Mayıs 2010
Mart 2009
Ziraat Bankası'ndan 275mn ABD$ kredi
HES Grubu Refinansmanı
Ekim 2013
Akfen Su
EBRD'den 16mn Avro'luk uzun dönemli 2 ana kredi*
Güllük and Dilovasi Projeleri
Ekim 2010
İDO
Garanti Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, TSKB ve Denizbank’tan 700mn ABD$
tutarında uzun dönemli ve 50mn ABD$ tutarında kısa dönemli borç kredisi**
IDO'nun alınması
Haziran 2011
TüvTürk
ABN Amro ve Unicredit'ten 352mn ABD$ tutarında Tranche A ana kredi
İmtiyaz Ödemesi
Aralık 2007
ABN Amro ve Unicredit'ten 200mn ABD$ tutarında Tranche B ana kredi
Şekerbank'tan 20mn ABD$ tutarında uzun dönemli borç kredisi, daha sonra IFC
refinanse edilecek
İstanbul İmtiyazının işletme hakkı
Aralık 2007
Egeport
2003
Egeport
* Dilovası için 10,5mn Avro, Güllük için 2,5mn Avro değerlendirildi. Kalan mevcut miktar (3mn Avro) değerlendirilemedi ve iptal edildi.
***3Ç11'de EBRD'ye imtiyaz borcunun 100mn ABD$'lık kısmı tahsis edildi, kısa vadeli borç geri ödendi; EBRD'den 650mn ABD$'dan kalan borç uzun vadeli kredi ve 50mn ABD$'lık ara
finansman
28
Ek: Akfen Holding – Karlı Çıkışlardaki Başarılı Performans
Yatırım
Satış
Akfen Holding Çıkışları
Yıl
Tutar (ABD$)
Yıl
Tutar (ABD$)
IRR
ROE
2003
1.3mn
2005
5.7mn
196%
4.5x
TÜVTÜRK
2005-2008
43.4mn
2009
156.7mn
107%
3.6x
TAV Havalimanları (IPO&PreIPO, ADP)
1997-2009
227.4mn
2012
982.9mn
36%
4.3x
HES II Pirinçlik (Kardemir)
2006-2010
9.7mn
2010
13.1mn
33%
1.4x
HES IV (Karasular) (Euro)
2007-2013
52.6mn
2012/2013
59.8mn
9%
1.2x
Egeport
29
Yatırımcı İlişkileri
Aylin ÇORMAN
Yatırımcı İlişkileri Müdürü
[email protected]
Tel: +90 212 319 87 00/3025
Fax: +90 212 319 87 10
Web Sitesi
e-mail
Telefon
www.akfen.com.tr
[email protected]
+90 212 319 87 00
Adres
AKFEN HOLDING A.Ş.
Levent Loft – Büyükdere Cad. No:201 K.11
34394 Levent, Istanbul - TÜRKİYE
30
Önemli Açıklama
Bu sunumda yer alan bilgiler Akfen Holding A.Ş. (“Akfen”) hakkında bilgi vermek amacıyla Akfen tarafından hazırlanmıştır. Sunum’un içeriği
Akfen tarafından kamuya açıklanan bilgilere ve Şirket’in güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan topladığı bilgilere dayanır. Bu sunumda
yer alan bilgiler, Şirket yönetimince şimdiki ve gelecekteki faaliyetlere ilişkin çok sayıda varsayıma dayanılarak hazırlanmış olup, bu bilgiler
yapılan varsayımlardaki değişikliklerden etkilenebilir ve hatta bu varsayımlar hiçbir zaman gerçekleşmeyebilir.
Bu Sunum’da yer alan bilgilerin hiçbiri, Akfen hisselerinin satılması veya ihraç edilmesiyle ilgili veya satın alınması veya satın alınması
taahhüdünde bulunulması için bir çağrı veya teklif niteliği taşımaz. Burada yer alan hiçbir bilgi herhangi bir sözleşme, icap veya taahhüdün
kendisini veya temelini oluşturmaz. Akfen hisse senetlerine yatırım yapan ya da yapmayı düşünen yatırımcılar, buna ilişkin kararlarını
kendileri tarafından yapılan veya kendilerinin yaptıracakları araştırma, inceleme ve değerlendirmeler sonucu vermelidirler.
Bu Sunum’da yer alan bilgiler, bu bilgilerin kullanılması veya Sunum’un kendisi dolayısıyla; Akfen, Akfen ortakları, Akfen yönetimi, Akfen
çalışanları veya diğer kişilerin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve herhangi bir zararı tazmin yükümlülüğü kabul etmezler.
Sunum’da yer alan geleceğe yönelik tahminler, sadece bu Sunum’un yapıldığı tarih itibariyle geçerlidir. Akfen, bu Sunum’u güncellemek ya
da güncel tutmak için herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 223 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content