close

Enter

Log in using OpenID

Slayt 1 - İstanbul Üniversitesi

embedDownload
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HERBARYUMU BÜLTENİ
ISTE’de Bir Yıl Daha Geride Kalırken...







ARALIK/ 2013
ISTE web sitesi açılıyor
Apiales 2014 hazırlıkları
IUCN Toplantısı
ISTE’deki akademik gelişmeler
ISTE’de devam eden projeler: Türkiye Geofitleri
Yurtdışından gelen misafirlerimiz
Türkiye Florasına 2013 yılında ilave olan türler:
ÖNSÖZ İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbayumu (ISTE), Farmasötik Botanik Anabilim Dalı bünyesinde çalışmalarını
OCAK/2011OCAK/2011
yürüten ve kuruluşu 1945 yılına dayanan bir üniversite herbaryumudur.1956 yılında uluslararası kodu alan “ISTE” kısaltmasını
almış ve bu kodu alışının 50. Yılında dünyanın en büyük herbaryumlarından Kew (K) Herbaryumu’yla birlikte “Uluslararası
Herbaryum Teknikleri Kursu” düzenlemiştir. Bu toplantı vesilesiyle ISTE’yi kısaca tanıtan bir kitapçık ve ISTE Herbaryumu’nun logosu
hazırlanmıştır. 2012 yılından itibaren ise her yıl ISTE’de yapılan çalışmaları özetleyen ISTE bülteni hazırlanarak etkinliklerimizi
sizlerle paylaşmak istiyoruz. 2015 yılında ISTE’nin kuruluşunun 70. yılı kutlanacaktır. ISTE elemanlarının hazırladığı Türkiye
Florasına ilave türlerin listesinin hazırlıklarına devam edilmektedir. Bir doktora dersi kapsamında başlattığımız çalışmalar, Türkiye
Florası’na ilave taksonların yayınlandığı makalelerden oluşan bir arşiv hazırlanmış ve ilk liste 1994 yılında yayınlanmıştır. Bu ilave
tür listeleri seri halde yayınlanarak Türkiye bitkileriyle çalışanlara hizmet vermektedir. İlave türlerin listesinin altıncısı İ.Ü. Eczacılık
Fakültesi Dergisi’nin 2014 yılının başında basılacak sayısında yayınlanacaktır. Bu listedeki 2013 yılına ait türler bültenimizin ekinde
verilmektedir.
Prof. Dr. Neriman Özhatay
ISTE BİLGİ SİSTEMİ ve İNTERNET ORTAMINA ENTEGRASYONU
2012 yılının ilk yarısında Prof. Dr. M.Yahya KARSLIGİL (Yıldız Teknik Üniv.) ve ekibinin teknik desteğiyle başlayan ve BAP finansal
olarak desteklenen ISTE Bilgi Sistemi projesi devam ediyor. Haziran 2013 tarinde başlayan yeni döneminde ISTE bitki örneklerinin
dijital ortama geçirilmesi devam etmektedir. ISTE’de
bugünkü verilere göre 101.453 örnek bulunmaktadır ve
bunun yaklaşık %70 dijital ortama aktarılmıştır. Aynı
zamanda herbaryum örneklerinin koyu renkli kartonları
beyaz kartonlara değiştirilmekte ve taranarak bilgi
sistemine aktarılmaktadır. 2014 yılının ilk aylarında
hizmete açılması planlanan ISTE web sitesinde
herbaryumdaki bitkilere ait bilgilerin sınırlı bir kısmı ve
taranan bitkiler görülebilecektir. Hazırlık aşamasında
olan ISTE web sitesine iste.istanbul.edu.tr adresinden
ulaşılabilir.
IUCN TOPLANTISI
APIALES 2014
Uluslararası
APIALES
Kongresinin
sekizincisi
İstanbulda 1-3 Ağustos
tarihlerinde ISTE’nin ev
sahipliğinde yapılacaktır
www.apiales2014istanbul.com
Farmasötik
Botanik
Anabilim Dalımızın kurulu
şunun 50. yılında bu
toplantıyı
düzenlemek ve
.
ilgililerle birarada olmak
için hazırlanıyoruz.
24-25 Nisan 2013 tarihlerinde ISTE’de düzenlenen çalıştayda
Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN)’nin İngiltere ofisinde
görevli olan Rebecca Miller rehberliğinde IUCN kriterleri
üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizin Akdeniz
havzası içindeki sınırlarında yayılış gösteren monokotil bitkilerin
listesi belirlenmiştir. Çalıştaya ISTE çalışanları ve farklı
üniversiteler konuyla ilgilenen
sistematikçiler katılmıştır: Uzm.
Ecz. Ebru Özdemir Nath (Yeni
Yüzyıl Üniv.), Doç. Dr. Evren
Cabi (Namık Kemal Üniv.), Yard.
Doç. Dr. Necmettin Güler
(Trakya Üniv.).
ISTE’dekİ Akademİk gelİşmeler
1
2
1. Dr.Yeter
Yeşil,
Prof.
Dr.
N.Özhatay
danışmalığında
'Polygonatum Mill., Paris L. ve Veratrum L. cinsleri üzerinde farmasötik
botanik araştırmalar'' başlıklı tezini 16 Mayıs 2013’te tamamlamıştır.
3
2.Doç.Dr.Emine Akalın 27 Eylül 2013’te profesörlük kadrosuna atanmıştır.
3.ISTE’nin doktora öğrencilerinden Uz. Bio. Serpil Demirci, Çukurova Üniv.
Eczacılık Fak. Farmasötik Botanik Anabilim Dalı’na öğretim görevlisi olarak
atanmıştır.
4.Yeni Yüzyıl Üniv. Eczacılık Fak.nde öğretim görevlisi olan Uzm. Ecz. Ebru
Özdemir Nath, ISTE’de Doç. Dr. Şükran Kültür danışmanlığında yürüttüğü 4
doktorasının yeterlilik aşamasını 26 Aralık 2013’te tamamlamıştır.
Türkİye Geofİtlerİnİn Kültüre Alınması Yenİ Tür ve Çeşİtlerİn İlgİlİ
Sektörlere Kazandırılması
Gıda ve Tarım Bakanlığı Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri
Merkezi bünyesinde, Uzm. Erdal Kaya tarafından,
Türkiye Geofitleri TÜBİTAK–KAMAG 1007 projesi
yürütülmektedir. Proje kapsamında toplanan bitki
örneklerinin tanımlanması ve kromozom sayılarının
saptanması
N.
Özhatay’ın
yönetiminde
ISTE
elemanlarınca yapılmaktadır. Yalova‘ da Geofit
bahçesine ekilen örneklerin teşhisleri hem herbaryum
örneği haline getirilmiş örneklerden hem de mart-eylül
2013 tarihlerinde bahçede canlı bitkiler üzerinde
yapılmıştır. Geofitlerle çalışanların hayal ettiği çalışma
imkanı yaratan bahçe birçok yeni türe ev sahipliği
yapmaktadır. Bunlardan biri M. erdalii yayınlanarak
bilim dünyasına tanıtılmıştır. ISTE bu koleksiyon
sayesinde Türkiye’nin gen merkezi olduğu birçok cinsin;
Fritillaria, Allium, Colchicum, Sternbergia gibi eşsiz bir
koleksiyonuna sahip olmaktadır.
Muscari erdalii N. Özhatay & S. Demirci Phytotaxa 154 (1): 38–46
ISTE’nİn Uluslararası çalışmaları
Araş. Gör. Bahar Gürdal, doktora tez konusu olan Taraxacum
türlerini incelemek amacıyla 8 Haziran- 4 Eylül 2013 tarihleri arasında
Kew, E, G, BM, OXF herbaryumlarında bulunmuştur (Tinçel Kültür
Vakfının bursu). Birçok örneğin incelenmesi ve yapılan literatür
çalışmaları bu cinsin anlaşılması için temel bir çalışma olmuştur.
Dr. Mehmet Bona, çeşitli türleri incelemek amacıyla 2-29 Temmuz
Anabilim dalımızda yapılan etnobotanik tezlerden ve arazi çalışmaları
sırasında elde edilen, canlı fotoğrafı ile botanik özelliklerini içeren
etiketlerle sergilenen 90 kadar malzeme Prof. N. Özhatay
danışmanlığında, Dr.Yeter Yeşil tarafından
düzenlenmektedir.
Öğrencilerimizin ve ziyaretçilerin ilgi odağı olmaktadır.
2013 tarihleri arasında Kew, E ve G herbaryumlarında çalışmıştır.
ISTE, Edinburgh’da (UK) düzenlenen 8. PLOSWA kongresinde 4
sözlü, 2 poster sunum,
Palermo’da (İtalya) düzenlenen 14. OPTIMA kongresinde 2 sözlü, 3
poster sunum,
Yalova da düzenlenen 5. Soğanlı Bitkiler Kongresi’nde 2 sözlü 1
poster sunum,
Antalya’da düzenlenen 11. Etnobotanik Sempozyumu’nda 2 sözlü, 7
poster sunum ile yer almıştır.
ISTE’de devam eden projeler
 E. Akalın Türkiye'de Yayılış Gösteren Pimpinella L. Cinsinin Revizyonu Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması (İÜ BAP).
 E.Akalın Bupleurum genusunun Türkiye Revizyonu, Katılımlı Proje (EĞT-023) (Cumhuriyet Üniv. BAP)
 S. Yüzbaşıoğlu Türkiye’de Yetişen Berteroa DC. (Brassicaceae) Türleri Üzerine Morfolojik ve Moleküler Araştırmalar (İÜ BAP).
 M.Koçyiğit Türkiye’deki Sternbergia cinsinin populasyonları üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar (İÜ. BAP).
 İ.Genç Vaccaria hispanica Genotiplerinin Haploidiye Tepkilerinin Belirlenmesi, Moleküler Karakterizasyonları (TÜBİTAK)
 Ş. Kültür Centaurea nerimanieae Ş. Kültür bitkisinin topraküstü kısımlarının flavonoit bileşikleri üzerinde araştırmalar (İ.Ü.BAP).
Ş. Kültür Kırklareli ili halk tıbbında kansere karşı kullanılan bazı bitki türlerinin biyokimyasal aktiviteleri yönünden değerlendirilmesi (İ.Ü. YADOP).
Ş. Kültür Develi (Kayseri) ilçesinden etnobotanik bir araştırma (İ.Ü. BYP).
 M. Bona Centaurea cinsine ait bazı taksonların karyolojisi (İ.Ü. BAP).
ISTE’nİn Mİsafİrlerİ
Prag’dan Charles Üniv. Eczacılık
Fak. 3. sınıf öğrencisi olan, Lucia
Ďaďovská ve Katarina Kovalská
Temmuz 2013’de 2 haftalık
stajlarında herbaryum teknikleri
ve tıbbi bitki teşhisi konusunda
ISTE’de eğitim aldılar.
İsveç, Gothenburg Üniv. Eczacılık
Fak.’nden Nina Taher Nasabi,
Dr.M.Koçyiğit
sorumluluğunda
İstanbul’da doğal olarak yetişen ve
arıların
ziyaret
ettiği
dört
Polygonum türünün morfolojik,
antimikrobiyal, antioksidan ve
sitotoksik aktivitelerinin analizini
Biyokimya, Farm. Mikrobiyoloji,
Farm.Toksikoloji ve Farmakognozi
ABD’larının
desteğiyle
tamamlamıştır.
Yeni bir kitap
Prof. Dr. A. Çolak editörlüğünde,
Belgrad Ormanı:
Belgrad Ormanıyla ilgili şimdiye
Bir Doğa ve Kültür Mirası kadar hazırlanmış en kapsamlı kitap
olan eserde, «Belgrad Ormanı Otsu Bitkileri» bölümü Prof. Dr.
A. Çolak ve Prof. Dr. G. Özalp tarafından 2013 yılında alandan
toplanan örneklerinin teşhislerine dayanarak Prof. N.Özhatay
ve Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu tarafından yazılmıştır.
İLETİŞİM: İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi C Blok 2. Kat Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, HAZIRLAYAN: Dr. Mine Koçyiğit
Tel: 0212 4400000/13580 [email protected]
2013 ISTE BÜLTENİ EKİ
Bİlİm dünyası İçİn yenİ tanımlanan taksonlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Aethionema anatolica A. Duran & M. Öztürk, [Karabacak et al., 2013]
Allium cyrilli Ten. subsp. asumaniae N. Özhatay & İ. Genç,
[Özhatay & Genç, 2013]
A. cyrilli Ten. subsp. fritschii N. Özhatay & İ. Genç, [Özhatay & Genç, 2013]
A. kandemirii İ. Genç & N. Özhatay, [Genç & Özhatay, 2013]
A. serpentinicum İ. Genç & N. Özhatay, [Genç & Özhatay, 2013]
Arabis kaynakiae Daşkın, [Daşkın, 2013]
Asperula anatolica M.Ozturk, [Öztürk, 2013]
Astragalus geyikdaghensis Podlech & Ekici, [Podlech & Zarre, 2013]
A. gueruenensis Podlech, [Podlech & Zarre, 2013]
A. pascuicola Podlech, [Podlech & Zarre, 2013]
A. pseudoyusufeliensis Podlech, [Podlech & Zarre, 2013]
A. silifkeense Dinç, Aytaç & Doğu, [Dinç et al., 2013]
Bellevalia malatyaensis Uzunh. & H. Duman [Uzunhisarcıklı et al., 2013]
Bufonia yildirimhanii İlçim & Behçet [İlçim & Behçet, 2013]
Campanula mugeana Yıldırım, [Yıldırım, 2013]
C. aktascii Aytaç & H. Duman, [Aytaç & Duman, 2013]
Centaurea baserii Köse & Alan, [Köse & Alan, 2013]
Cirsium balikesirense Yıldız, Arabacı & Dirmenci, [Yıldız et al., 2013]
C. nerimaniae Yıldız, Dirmenci & Arabacı, [Yıldız et al., 2013]
Cousinia x kurubasgecidiensis Ilcim & Ozcelik, [İlçim et al., 2013]
Crocus abracteolus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. antherotes Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. arizelus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. berytius Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. calanthus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. chrysanthus (Herbert) Herbert subsp. chrysanthus var. atroviolaceus F. Candan & N.Özhatay [Candan &
Özhatay, 2013]
C. chrysanthus subsp. chrysanthus var. bicoloraceus F. Candan & N. Özhatay [Candan & Özhatay, 2013]
C. chrysanthus subsp. kesercioglui F. Candan & N. Özhatay, [Candan & Özhatay, 2013]
C. chrysanthus subsp. punctatus F. Candan & N. Özhatay, [Candan & Özhatay, 2013]
C. chrysanthus subsp. syipyleus F. Candan & N. Özhatay, [Candan & Özhatay, 2013]
C. coloreus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. incognitus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. kangalensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. karamanensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. kartaldagensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. lyciotauricus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. malatyensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. marasensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. mawii Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. mediotauricus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. multicostatus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
57
C. munzurense Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. oreogenus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. pelitensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. ponticus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. romuleoides Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. schneideri Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. sivasensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013c]
C. speciosus L. subsp. bolensis Ruksans, [Ruksans, 2013]
C. speciosus subsp. elegans Ruksans, [Ruksans, 2013]
C. speciosus subsp. sakariensis Ruksans, [Ruksans, 2013]
C. speciosus subsp. ibrahimii Ruksans, [Ruksans, 2013]
C. striatulus Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013a]
C. tahtaliensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
C. yakarianus Yıldırım & O. Erol [Yıldırım & Erol, 2013]
C. ziyaretensis Kerndorff & Pasche [Kerndorff et al., 2013b]
Dianthus vanensis Behçet & İlçim [İlçim et al., 2013]
Ferula divaricata Pimenov & Kljuykov, [Pimenov & Kljuykov, 2013]
Galatella anatolica Hamzaoğlu & Budak, [Hamzaoğlu et al., 2013]
Gladiolus osmaniyensis Sağıroğlu, [Sağıroğlu & Akgül, 2013]
Gypsophila torulensis M. Koç, [Koç, 2013]
Inula tuzgoluensis M. Öztürk & O. Çetin, [Öztürk & Çetin, 2013]
Muscari erdalii N. Özhatay & S. Demirci, [Demirci et al., 2013]
Onopordum rhodense Boiss. ex Rech. fil. [Aytaç & Duman, 2013]
Scilla vardaria Yıldırım & Gemici, [Yıldırım et al., 2013]
Scorzonera pacis Guzel, Kayikci & S. Yildiz, [Güzel et al., 2013]
S. yildirimlii M. Çiçek & Yaprak, [Çiçek & Yaprak, 2013]
12
16
19
62
Ref. 45
64
Türkİye Florası İçİn yenİ kayıt olarak tanımlanan taksonlar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Anthoxanthum aristatum Boiss., [Akalın Uruşak et al., 2013]
Daucus conchitae W. Greuter. [Aytaç & Duman,2013]
Elatine triandra Schkuhr, [Akalın Uruşak et al., 2013]
Orobanche owerini (Beck) Beck, [Zare & Dönmez, 2013]
O. reticulata Wallr., [Zare & Dönmez, 2013]
Sigesbeckia pubescens (Makino) Makino, [Karaer & Terzioğlu , 2013]
Lepidium didymum L. [Yüzbaşıoğlu & Keskin 2013]
6
referanslar
•
1
Ref. 2
Akalın Uruşak E, Özhatay F.N, Güler N, Ersoy H, Başak N, Yeşil Y, Oral D, Demrici S. The flora of Yıldız Mountains (Kırklareli ) Biosphere
Project area. Turk J Bot, 37: 225-269 (2013).
Aytaç Z, Duman H. A new species and 2 new records from Turkey. Turk J Bot 37: 1055-1060 (2013).
Candan F, Özhatay N. Crocus chrysanthus s. lato (Iridaceae) in Turkey. Ann Bot Fenn 50: 423-430 (2013).
Çiçek M, Yaprak AE. Scutellaria yildirimlii (Lamiaceae), a new species from Turkey. Phytotaxa 132 (1):53-58 (2013).
Daşkın R. Arabis kaynakiae (Brassicaceae), a new species from South Anatolia, Turkey. Phytotaxa 126 (1): 43-48 (2013).
Demirci S, Özhatay N, Koçyiğit M. Muscari erdalii (Asparagaceae, Scilloideae), a new species from Southern Turkey. Phytotaxa 154(1): 38-46
(2013).
Dinç M, Aytaç Z, Doğu S. A new species of Astragalus (Fabaceae) from Turkey. Turk J Bot 37: 841-846 (2013).
Genç İ, Özhatay N. Allium serpentinicum and A. kandemirii (Alliaceae) two new species from East Anatolia, Turkey. Ann Bot. Fenn 50:50-54
(2013).
Güzel Y, Kayıkçı S, Yıldız S. Scorzonera pacis (Asteraceae), a new species from Hatay, Turkey. Ann. Bot. Fenn 50:417-422 (2013).
Hamzaoğlu E, Koç M, Budak U. Galatella anatolica sp. nov. (Asteraceae: Astereae) from Osmaniye, Turkey. Nord J Bot 31:087-089 (2013).
İlçim A, Behçet L, Mükemre M. Dianthus vanensis (Caryophyllaceae) a new species from Turkey. Turk J Bot 37:219-224 (2013).
İlçim A, Behçet L. Bufonia yildirimhanii sp. nov. (Caryophyllaceae) from Turkey. Nord J Bot 31:084-086 (2013).
İlçim A, Özçelik H, Çenet M. A new natural hybrid of Cousinia Cass. (Asteraceae) from Türkiye. BioDiCon 6/1: 71-75 (2013).
Karabacak O, Öztürk M, Duran A. Aethionema anatolica (Brassicaceae), a new species from South Anatolia, Turkey. Ann Bot Fenn 50:183186 (2013).
Karaer F, Terzioğlu S. A new alien record for the flora of Turkey: Sigesbeckia pubescens (Compositae). Turk J Bot 37:188-190 (2013).
Kerndorff H, Pasche E, Blattner F R, Harpke D. Crocus biflorus Miller (Liliiflorae, Iridaceae) in Anatolia - Part IV. Stapfia 99: 159-186, 2013c.
Kerndorff H, Pasche E, Blattner F R, Harpke D. Fourteen new species of Crocus (Liliiflorae, Iridaceae) from West, South-West and SouthCentral Turkey. Stapfia 99: 145-158, 2013b.
Kerndorff H, Pasche E, Blattner F R, Harpke D. A new species of Crocus (Liliiflorae, Iridaceae) from Turkey. Stapfia 99: 141-144, 2013a.
Koç M, Aksoy A. Minuartia hamzaoglui (Caryophyllaceae) a new species from Turkey. Turk J Bot 37:428-433 (2013).
Koç M. Gypsophila torulensis (Caryophyllaceae) a new species from Turkey. Ann Bot Fenn 50: 149-150 (2013).
Köse BY, Alan S. Centaurea baseri (Compositae), a new species from Turkey. Phytotaxa 117(1):23-29 (2013).
Özhatay FN, Genç İ. Allium cyrilli complex (sect. Melanocrommyum) in Turkey. Turk J Bot 37:39-45 (2013).
Öztürk M, Çetin Ö. Inula tuzgoluensis (Asteraceae) a new species from Central Anatolia, Turkey. Turk J Bot 37:825-835 (2013).
Öztürk M. Asperula anatolica (Rubiaceae), a new species from south-east Anatolia, Turkey. Turk J Bot 37:46-54 (2013).
Pimenov MG, Kljuykov EV. Ferula divaricata (Umbelliferae) a new species from Central Anatolia, Turkey. Phytotaxa 99(1): 35-39 (2013).
Podlech D, Zarre Sh. A Taxonomic Revision of Astragalus L. (Leguminosae) in the Old World. Taxon. Rev. Gen. Astragalus L. (Leguminosae)
Old World 1-3 (2013).
Ruksans J. Seven new Crocuses from the Balkans and Turkey. The Alpine Garden Society p.2-28 (2013).
Sağıroğlu M, Akgül G. Gladiolus osmaniyensis (Iridaceae), a new species from South Anatolia, Turkey. Turk J Bot DOI:10.3906/bot-1209-60
(2013).
Uzunhisarcıklı ME, Duman H, Yılmaz S. A new species of Bellevalia (Hyacinthaceae) from Turkey. Turk J Bot 37:651-655 (2013).
Yıldırım H, Erol O. Crocus yakarianus sp. nov. from eastern Turkey. Nord J Bot 31:426-429 (2013).
Yıldırım H, Gemici Y, Wilkin P. Scilla vardaria (Asparagaceae subfamily Scilloideae): a threatened new species of Scilla L. from Northeast
Turkey with a floral corona. Phytotaxa 91(2):50-60 (2013).
Yıldırım H. Campanula mugeana sp. nov. (Campanulaceae) from western Anatolia, Turkey. Nord J Bot 31(4):419–425 (2013).
Yıldız B, Arabacı T, Dirmenci T. Two new species of Cirsium (Asteraceae) and notes on allies from Turkey. Turk J Bot 37:1045-1054 (2013).
Yüzbaşıoğlu İS, Keskin M. A new record fort he flora of Turkey: Lepidium didymum L. (Brassicaceae). Biodicon, 6/3: 46-48, 2013.
Zare G, Dönmez AA. Two new records of the genus Orobanche (Orobanchaceae) from Turkey. Turk J Bot 37:597-603 (2013).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3
5
1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
1 396 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content