close

Enter

Log in using OpenID

Japonya Ev Tekstili Sektörü Raporu

embedDownload
JAPONYA
ÜLKE RAPORU
TEMMUZ 2014
TEMEL GÖSTERGELER .................................................................................................................... 4
Temel Sosyal Göstergeler ............................................................................................................... 4
Temel Ekonomik Göstergeler (2013) ............................................................................................. 4
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar ABD $) ........................................................................................ 4
JAPONYA DIŞ TİCARETİ ................................................................................................................... 5
Japonya’nın İhraç Ettiği İlk 10 Ürün (Milyon ABD $) ................................................................... 5
Japonya’nın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri (Milyon ABD $) ...................................................... 5
Japonya’nın İthal Ettiği İlk 10 Ürün (Milyon ABD $) .................................................................... 7
Japonya’nın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri (Milyon ABD $) ....................................................... 7
Japonya’nın İhracatında İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon ABD $) ............................................... 9
Japonya’nın İthalatında İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon ABD $)................................................. 9
Japonya’nın Ev Tekstili İthalatında ve İhracatında İlk 10 Ülke İle Türkiye (2013) (Bin ABD
$) ....................................................................................................................................................... 10
JAPONYA-TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ ............................................................................................... 11
Japonya-Türkiye Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD $) ............................................................ 11
Japonya’nın Türkiye’den İthalatında İlk 10 ürün (Bin ABD $) .................................................. 11
Japonya’nın Ev Tekstili Alanında Türkiye’den Yaptığı İthalat (Bin ABD $) ............................ 12
Ürün Gruplarına Göre Japonya’nın Ev Tekstili İthalatında Türkiye’nin Payı (Bin ABD $) ... 13
Japonya’nın Türkiye’ye İhracatında İlk 10 Ürün (Bin ABD $)................................................... 14
Japonya’nın Ev tekstili Alanında Türkiye’ye Yaptığı İhracat (Bin ABD $) .............................. 14
Ürün Gruplarına Göre Japonya’nın Ev Tekstili İhracatında Türkiye’nin Payı (Bin ABD $) .. 15
PAZAR BİLGİLERİ ............................................................................................................................. 16
Nüfus ve İşgücü Yapısı .................................................................................................................. 16
Tarifeler ve Diğer Vergiler ............................................................................................................. 16
Japonya’nın Ev Tekstil Ürünlerinde Türkiye’ye Uyguladığı Tarifeler ...................................... 16
Tarife Dışı Engeller ......................................................................................................................... 17
Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar ........................................................................................ 17
Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları ..................................................................................................... 17
Dağıtım Kanalları ............................................................................................................................ 17
Tüketici Tercihleri............................................................................................................................ 18
Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme .............................................................................................. 19
Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler ............................................................................. 19
İş Adamlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ...................................................................... 20
2
Vize uygulaması.......................................................................................................................... 20
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler ......................................................................................... 20
Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri ........................................................................................... 20
Ulaşım........................................................................................................................................... 21
Haberleşme ................................................................................................................................. 21
İklim ............................................................................................................................................... 21
Genel Değerlendirme Ve Öngörüler ............................................................................................ 22
EK 1 ...................................................................................................................................................... 23
Japonya Ev Tekstili Sektörüne İlişkin Firmalar .......................................................................... 23
EK 2 ...................................................................................................................................................... 24
Japonya’nın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri ................................................................................ 24
EK 3 ...................................................................................................................................................... 29
Japonya’nın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri ................................................................................. 29
EK 4 ...................................................................................................................................................... 34
İki Ülke Arasındaki Antlaşmalar ve Protokoller .......................................................................... 34
KAYNAKLAR ....................................................................................................................................... 35
3
TEMEL GÖSTERGELER
Temel Sosyal Göstergeler
Resmi Adı
JAPONYA
Başkent
Tokyo
Devlet Başkanı
İmparator Akihito
Hükümet Başkanı
Shinzo ABE
Nüfus
125,7 Milyon (2013 Tahmini)
Resmi Dil
Japonca
Yüzölçümü
377.899 km2
Başlıca
Şehirler, Tokyo (8,8 Milyon), Yokohama (3,7 Milyon), Osaka (2,7 Milyon),
(Nüfus)
Nagoya (2,3 Milyon), Sapporo (1,9 Milyon), Kobe (1,5 Milyon), Kyoto
(1,5 Milyon), Fukuoka (1,5 Milyon)
Saat Dilimi
GMT’nin 9 saat ilerisinde
Telefon Kodu
+81
Kaynak: EIU
Temel Ekonomik Göstergeler (2013)
GSYİH (Milyar ABD $)
Kişi Başına GYSİH (ABD $)
İhracat (FOB, Milyar ABD $)
İthalat (FOB, Milyar ABD $)
Enflasyon Oranı (TÜFE)
Reel Büyüme Oranı
İşsizlik Oranı (ort.)
Para Birimi/Döviz Kuru (Yen/Dolar, yıl sonu)
4.902,2
36.248
695
-785
%1,5
% 1,5
%4
105.3 (2013)
Kaynak: EIU
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyar ABD $)
Yıl
İhracat
İthalat
2009
581
552
2010
770
694
2011
823
855
2012
799
886
2013
715
833
Denge
29
76
-32
-87
-118
Hacim
1.133
1.464
1.678
1.685
1.548
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın dış ticaret hacmi 2009 yılından 2012 yılına kadar artış göstermekle beraber
2013 yılında bir önceki seneye göre %8 oranında düşüş göstermiştir. Bunun nedeni ise
iharacatın azalmasıdır. Seneler itibariyle ihracattaki düşme ve ithalattaki artış dış ticaret
açığının artmasına sebep olmaktadır. Fakat ithalattaki yükselme Japon pazarında yer almak
isteyen yabancı sermayeli firmalar için önemli bir fırsattır.
4
JAPONYA DIŞ TİCARETİ
Japonya’nın İhraç Ettiği İlk 10 Ürün (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
8703
9999
8708
8542
8901
2710
8486
Toplam İhracat
Arabalar (Steyşın vagon dahil)
Hiçbir yerde tanımlanmamış eşyalar
Motorlu araç parça ve aksamları
Elektronik entegre devreler
Seyahat ve kargo gemileri, mavnalar
Petrol yağları (ham olmayan)
Sadece yarıiletken üretiminde kullanılan
makina ve aletler
Baskı makineleri
Eşya taşımak için kullanılan motorlu
araçlar
Halkalı hidrokarbonlar
8443
8704
2903
2011
2012
2013
823.184
87.338
39.383
37.489
32.013
25.683
14.584
20.960
798.568
97.460
35.510
39.699
30.588
21.473
11.653
14.655
715.167
91.689
35.791
35.301
26.995
14.868
14.666
12.691
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
10,61
4,78
4,55
3,89
3,12
1,77
2,55
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
12,20
4,45
4,97
3,83
2,69
1,46
1,84
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
12,82
5,00
4,94
3,77
2,08
2,05
1,77
15.136
11.267
13.749
12.513
12.512
10.105
1,84
1,37
1,72
1,57
1,75
1,41
7.310
7.583
9.492
0,89
0,95
1,33
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın ihracatında ilk sırada arabalar yer almaktadır. Bu üründe 2013 senesinde
yapmış olduğu ihracat ülkenin toplam ihracatının %12,82’sini oluşturmaktadır. Japonya’nın
en çok ihracat yaptığı ürünler değerlendirildiğinde ağırlıklı olarak araçlar, gemiler, elektronik
devreler, makinalar ile aletler yer almaktadır. Yani ihracatı mekanik ve elektronik teknolojisine
dayanmaktadır. İlk on ihracat ürününün Japonya’nın toplam ihracatı içindeki payı ise
%36,92’dir.
Japonya’nın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
Toplam İhracat
Toplam Ev Tekstili İhracatı
Sentetik filament ipliklerinden
dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo
nundaki maddelerden elde edilen
dokunmuş mensucat dahil)
Suni filament ipliklerinden dokunmuş
mensucat (54.05 Pozisyonundaki
maddelerden elde edilen dokunmuş
mensucat dahil):
Diğer örme mensucat
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat
(galloon örgü makinaları ile yapılanlar
dahil) (60.01 ila 60.04
Pozisyonundakiler hariç)
Parça, şerit veya motif halinde
işlemeler:
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri
ve benzeri temizlik bezleri
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet
ve mutfak bezleri:
Parça halinde kordonlar; işleme
yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç);
saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Tüller ve diğer ağ mensucat
5407
5408
6006
6005
5810
6307
6302
5808
5804
2011
2012
2013
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,23
0,15
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,23
0,15
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,22
0,14
823.184
1.917
1.212
798.568
1.854
1.175
715.167
1.571
1.007
207
203
179
0,03
0,03
0,03
177
157
174
165
141
132
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
43
43
38
0,01
0,01
0,01
16
18
14
0,00
0,00
0,00
11
10
11
0,00
0,00
0,00
10
10
11
0,00
0,00
0,00
24
18
11
0,00
0,00
0,00
5
5801
9404
6301
6108
6303
6304
6208
6207
5802
6107
5805
(dokunmuş veya örme mensucat
hariç); parça, şerit veya motif halinde
dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl
mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış
veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir
malzemeden dahili olarak donatılmış
veya doldurulmuş yatak takımı eşyası
ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz
ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş
yastıkları gibi) (kaplanmış olsun
olmasın):
Battaniyeler ve diz battaniyeleri:
Kadınlar ve kız çocuklar için
kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya(örme) :
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak
farbelaları:
Diğer mefruşat eşyası (94.04
pozisyonundakiler hariç):
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar,
kaşkorseler, kombinezonlar, jüp veya
jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya:
Erkekler ve erkek çocuklar için
fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar,
robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06
pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03
pozisyonunda yer alan eşya hariç):
Erkekler ve erkek çocuklar için
külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar
ve benzeri eşya (örme):
El ile dokunmuş duvar halıları
36
11
10
0,00
0,00
0,00
12
15
8
0,00
0,00
0,00
6
2
6
2
4
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
4
1
0,00
0,00
0,00
0,9
0,8
0,5
0,00
0,00
0,00
0,6
0,5
0,5
0,00
0,00
0,00
0,03
0,07
0,4
0,00
0,00
0,00
0,3
0,08
0,1
0,00
0,00
0,00
0,02
0,07
0,06
0,00
0,00
0,00
0,06
0,1
0,01
0,00
0,00
0,00
Kaynak: Trade Map (*) Bu dörtlü GTİP içinde sadece Ev Tekstili Ürünleri GTİP’leri yer almaktadır.
2013 yılında Japonya’nın yapmış olduğu toplam ev tekstili ihracatı 1.571 Milyon ABD
Dolar’dır. Bu rakam Japonya’nın toplam ihracatı içinde %0,22’lik bir paya karşılık
gelmektedir. 2011-2012-2013 yıllarında ev tekstili ihracatının toplam ihracat içindeki payı hep
aynı kalmıştır.
Japonya’nın 4 haneli GTİP numaralı ev tekstil ürünleri ihracatı incelendiğinde en yüksek paya
5407 no’lu GTİP ile “Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat” ürünlerinin sahip
olduğu gözlenmektedir. Bu ürünün Japonya’nın 2013 yılında yapmış olduğu ihracat değerinin
toplam ev tekstili ihracatı içindeki payı ise %0,14’tür.
6
Japonya’nın İthal Ettiği İlk 10 Ürün (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
Toplam İthalat
2709
Ham petrol yağları
2711
Petrol gazları
2710
Ham olmayan petrol yağları
8517
Telefon hatları için elektrik uygulamaları
2701
Kömür
2601
Demir cevherleri ve konsantreleri
8542
Elektronik entegre devreler
8471
Otomatik veri işleme makineleri
3004
Dozu ayarlı ilaç karışımları
2603
Bakır cevherleri ve konsantreleri
Kaynak: Trade Map
2011
2012
2013
855.380
142.101
71.317
27.880
18.754
30.908
21.449
17.967
17.040
13.903
11.513
885.843
153.103
88.022
30.026
25.520
29.037
19.232
17.424
16.997
16.697
11.563
833.166
145.721
83.330
26.882
25.991
23.608
17.391
16.502
16.474
14.791
10.646
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
16,61
8,34
3,26
2,19
3,61
2,51
2,10
1,99
1,63
1,35
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
17,28
9,94
3,39
2,88
3,28
2,17
1,97
1,92
1,88
1,31
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
17,49
10,00
3,23
3,12
2,83
2,09
1,98
1,98
1,78
1,28
Japonya’nın en önemli ithalat kalemi enerji sektörüne dayanmaktadır. Petrol yağları ve petrol
gazları ilk üç ithalat ürünlerini oluşturmaktadır. Bu üç ürün grubuna ait ithalatın toplam ithalat
içindeki payı 2013 senesinde %30,72’dir. Diğer önemli ithalar grubu ise kömür, demir ve
bakır cevherleri ile konsantrelerini içeren hammaddelerdir. Ayrıca Japonya’nın elektrik ve
elektronik parça ve devre alımları da söz konusudur.
Japonya’nın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
Tüm
Toplam İthalat
Toplam Ev Tekstili İthalatı
Yatak çarşafları, masa örtüleri,
tuvalet ve mutfak bezleri:
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış
veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir
malzemeden dahili olarak donatılmış
veya doldurulmuş yatak takımı
eşyası ve benzeri eşya (şilteler,
yorganlar, diz ve ayak örtüleri,
yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)
(kaplanmış olsun olmasın):
Battaniyeler ve diz battaniyeleri:
Sentetik filament ipliklerinden
dokunmuş mensucat (54. 04 pozisyo
nundaki maddelerden elde edilen
dokunmuş mensucat dahil)
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak
farbelaları:
Diğer mefruşat eşyası (94.04
pozisyonundakiler hariç):
Kadınlar ve kız çocuklar için
kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve benzeri eşya(örme) :
Kadınlar ve kız çocuklar için
fanilalar, kaşkorseler,
kombinezonlar, jüp veya jüponlar,
slipler ve külotlar, gecelikler,
pijamalar, lizözler, bornozlar,
6302
9404
6301
5407
6303
6304
6108
6208
2011
2012
2013
2011
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,46
0,16
2012
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,45
0,15
2013
Toplam
İçindeki
Pay (%)
100
0,46
0,15
855.380
3.944
1.351
885.843
3.988
1.318
833.166
3.834
1.273
1.127
1.210
1.149
0,13
0,14
0,14
323
280
333
256
294
245
0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
0,03
251
254
235
0,03
0,03
0,03
161
165
173
0,02
0,02
0,02
135
125
121
0,02
0,01
0,01
62
68
85
0,01
0,01
0,01
7
6307
6005
5810
6006
5801
5804
6207
5408
5802
5808
6107
5805
sabahlıklar ve benzeri eşya:
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz
bezleri ve benzeri temizlik bezleri
Çözgü tipi örgülü olan diğer
mensucat (galloon örgü makinaları
ile yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04
Pozisyonundakiler hariç)
Parça, şerit veya motif halinde
işlemeler:
Diğer örme mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl
mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Tüller ve diğer ağ mensucat
(dokunmuş veya örme mensucat
hariç); parça, şerit veya motif
halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):
Erkekler ve erkek çocuklar için
fanilalar, atletler, külotlar, slipler,
gece gömlekleri, pijamalar,
bornozlar, robdöşambrlar ve
benzeri eşya:
Suni filament ipliklerinden dokunmuş
mensucat (54.05 Pozisyonundaki
maddelerden elde edilen dokunmuş
mensucat dahil):
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06
pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03
pozisyonunda yer alan eşya hariç):
Parça halinde kordonlar; işleme
yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç);
saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Erkekler ve erkek çocuklar için
külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar
ve benzeri eşya (örme):
El ile dokunmuş duvar halıları
86
87
78
0,01
0,01
0,01
34
34
35
0,00
0,00
0,00
28
32
34
0,00
0,00
0,00
27
20
28
13
33
16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
14
15
0,00
0,00
0,00
17
18
14
0,00
0,00
0,00
9
11
12
0,00
0,00
0,00
5
8
9
0,00
0,00
0,00
9
9
9
0,00
0,00
0,00
3
3
2
0,00
0,00
0,00
2
1
1
0,00
0,00
0,00
Kaynak: Trade Map (*)Bu dörtlü GTİP içinde sadece Ev Tekstili Ürünleri GTİP’leri yer almaktadır.
Japonya’nın ev tekstili ithalatının toplam ithalatına oranı %0,46’dır. Japonya’nın 2013 yılında
en çok ithal etmiş olduğu 6302 GTİP no’lu yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak
bezlerinin ithalat değeri 1,273 Milyon ABD’dir ve toplam 2013 yılı ithalatı içindeki payı
%0,15’dir.
8
Japonya’nın İhracatında İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon ABD $)
GTİP
ÜRÜN ADI
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
30
DÜNYA
ABD
Çin
Güney Kore
Tayvan
Hong Kong
Tayland
Singapur
Almanya
Endonezya
Avustralya
TÜRKİYE
823.184
127.675
162.035
66.174
50.960
42.948
37.532
27.253
23.503
17.737
17.813
3.071
798.568
142.040
144.208
61.538
46.019
41.055
43.729
23.306
20.797
20.285
18.422
2.414
715.097
134.540
129.401
56.513
41.613
37.418
35.946
20.980
18.959
17.032
16.970
2.315
2011 Pay
(%)
100
15,51
19,68
8,04
6,19
5,22
4,56
3,31
2,86
2,15
2,16
0,37
2012 Pay
(%)
100
17,79
18,06
7,71
5,76
5,14
5,48
2,92
2,60
2,54
2,31
0,30
2013 Pay
(%)
100
18,81
18,10
7,90
5,82
5,23
5,03
2,93
2,65
2,38
2,37
0,32
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın ihracatında en yüksek payı ABD almaktadır. Japonya’dan ABD’ye 2013 yılında
134.540 Milyon ABD’lik mal ihraç edilmiştir ve tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat içindeki
payı %18,81’dir. ABD’yi Çin ve Güney Kore takip etmektedir. Japonya’nın ülkeler bazında
ihracatı değerlendirildiğinde en büyük pay sahibinin uzak doğu ülkeleri olduğu
gözlenmektedir. İhracat yapılan ilk üç ülkenin toplam ihracatın %44,81’ine eşittir. Türkiye’ye
gerçekleştirilen ihracat ise 2013 yılında 2.315 Milyon ABD’dir ve 30 sırada yer almaktadır.
Japonya’nın İthalatında İlk 10 Ülke ve Türkiye (Milyon ABD $)
GTİP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60
ÜRÜN ADI
DÜNYA
Çin
ABD
Avustralya
S. Arabistan
Birleşik Arap
Emirlikleri
Katar
Güney Kore
Malezya
Endonezya
Almanya
TÜRKİYE
2011
2012
2013
833.166
180.977
71.959
51.026
49.856
42.528
2011 Pay
(%)
100
21,50
8,92
6,63
5,91
5,01
2012 Pay
(%)
100
21,27
8,83
6,36
6,19
4,97
2013 Pay
(%)
100
21,72
8,64
6,12
5,98
5,10
855.380
183.882
76.267
56.688
50.558
42.864
885.843
188.435
78.213
56.375
54.845
43.992
30.083
39.811
30.463
34.109
23.310
516
35.891
40.593
32.826
32.274
24.705
575
36.945
35.822
29.745
28.882
23830
599
3,52
4,65
3,56
3,99
2,73
0,06
4,05
4,58
3,71
3,64
2,79
0,06
4,43
4,30
3,57
3,47
2,86
0,07
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın ithalatı incelendiğinden en büyük tedarikçisinin Çin olduğu görülmektedir.
Japonya 2013 yılında Çin’den toplam 180.977 Milyon Dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Bu
değer Japonya’nın 2013 yılı toplam ithalatının %21,72’sine eşittir. İkinci sırada ABD, üçüncü
sırada ise Avustralya yer almaktadır. Japonya’nın ithalat gerçekleştirdiği ilk üç ülkenin
yüzdelik dilimi ise %36,48’dir. Japonya’nın ithalatında Türkiye’nin payı ise oldukça düşüktür
ve %0,06-0,07 arasında değişen bir orana sahiptir. Bu pay ile Türkiye Japonya’nın tedarikçi
ülkeleri sıralamasında 60. Sırada yer almaktadır.
9
Japonya’nın Ev Tekstili İthalatında ve İhracatında İlk 10 Ülke İle Türkiye (2013) (Bin
ABD $)
ÜLKE
1
Çin
2
Vietnam
3
İTHALAT DEĞER ($)
ÜLKE
İHRACAT DEĞER ($)
Çin
740.626
247.297
Vietnam
222.555
Endonezya
82.394
Hong Kong
101.438
4
Güney Kore
65.705
Birleşil Arap Emirlikleri
77.986
5
Tayvan
52.989
Suudi Arabistan
44.181
6
Tayland
48.645
Italya
41.180
7
Italya
48.397
Endonezya
40.731
8
Hindistan
47.148
Amerika Birleşik Devletleri
37.179
9
Bangladeş
22.612
Güney Kore
33.957
10
Almanya
21.182
Tayland
23.702
Türkiye (11)
15.545
Türkiye (35)
1.951
3.067.547
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın ev tekstili alanında ithalat ve ihracat yapmış olduğu ilk 10 ülkenin ve Türkiye’nin
değerleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır. Bu tablodaki veriler ışığında Japonya’nın ev
tekstili ithalatının en fazla Çin’den gerçekleştiği görülmektedir. Çin’den yapılan ithalat 3.067
Milyon Dolar’dır. Çin’i Vietnam ve Endonezya takip etmektedir. İthalat yapmış olduğu ilk on
ülke genel olarak değerlendirildiğinde ise Japonya’nın en büyük ev tekstili tedarikçilerinin
Uzak Doğu Ülkeleri olduğu görülmektedir. Türkiye’den yapmış olduğu ithalat ise 15 Milyon
Dolar değerindedir.
10
JAPONYA-TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ
Japonya-Türkiye Dış Ticaret Değerleri (Milyon ABD $)
Yıl
İhracat
İthalat
Denge
Hacim
İhracat/İthalat
2001
736
154
582
890
4,8
2002
847
168
679
1.015
5,0
2003
1.395
211
1.184
1.606
6,6
2004
1.915
268
1.647
2.183
7,1
2005
2.174
283
1.891
2.457
7,7
2006
2.381
359
2.022
2.740
6,6
2007
2.749
375
2.374
3.124
7,3
2008
3.104
419
2.685
3.523
7,4
2009
1.603
400
1.203
2.003
4,0
2010
2.556
402
2.154
2.958
6,4
2011
3.071
516
2.555
3.587
6,0
2012
2.414
575
1.839
2.989
4,2
2013
2.315
599
1.716
2.914
3,9
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın Türkiye ile olan dış ticareti incelendiğinde Japonya’nın Türkiye’ye olan
ihracatının özellikle 2004 yılından itibaren dalgalı bir grafik seyrettiği ama ithalat değerlerinin
ise sürekli artmış olduğu gözlenmektedir. İhracat değerlerindeki değişkenlik dış ticaret
dengesi ve dış ticaret hacmine de yansımaktadır.
Japonya’nın Türkiye’den İthalatında İlk 10 ürün (Bin ABD $)
GTİP
Tüm
0304
8507
8703
1902
8708
4202
2002
8409
6203
2710
ÜRÜN ADI
Toplam İthalat
Parça veya fileto halinde taze veya
dondurulmuş balık
Akü
Araba (steyşın vagonlar dahil)
Makarna ve kuskus
Motorlu araç parçaları
Deri, plastik ve tekstil ürünlerinden çeşitli
çantalar (el, kamera …vs)
Hazır domates
Sadece motorlarda kullanılan parçalar
Erkek takım elbiseleri, ceket, pantolon ve
şortlar
Ham olmayan petrol yağları
2009
400.390
7.389
2010
401.527
8.450
2011
516.411
7.420
2012
574.569
7.077
2013
598.659
52.406
4.534
25.146
28.588
101.685
45.748
11.247
33.347
32.714
30.318
48.346
12.385
35.623
37.454
56.618
37.272
18.527
51.037
49.631
63.794
49.227
51.951
51.333
50.153
48.759
29.688
27.957
19.884
9.533
25.281
24.960
11.659
24.189
28.955
14.445
33.446
28.134
23.443
29.132
24.788
24.290
12.610
13.008
16.026
19.709
19.914
Kaynak: Trade Map
Japonya Türkiye’den gıda maddeleri, giyim ürünleri ile araba, araba aküsü ve araç parçaları
ithal etmektedir. En fazla ithalatın olduğu ürün grubu 0304 GTİP numaralı “parça veya fileto
halinde taze veya dondurulmuş balık”tır. Özellikle 2013 yılında bu ürün grubunda yüklü
miktarda ithalat gerçekleşmiştir. Balık ithalatına benzer yükseliş akü ithalatı içinde
söylenebilmektedir. Japonya’nın Türkiye’den ithal ettiği ilk on ürünün ithalat değeri yaklaşık
377 Milyon Dolar’dır ve bu değer Türkiye’den yapılan toplam ithalatın yaklaşık %63’üne denk
gelmektedir.
11
Japonya’nın Ev Tekstili Alanında Türkiye’den Yaptığı İthalat (Bin ABD $)
Japonya’nın Türkiye’den Ev tekstili
İthalatı
9.291
Türkiye’nin Payı (%)
2009
Japonya’nın Toplam Ev Tekstili
İthalatı
2.811.822
2010
3.038.256
10.842
0,36
2011
3.943.949
12.458
0,32
2012
3.987.565
12.928
0,32
2013
3.833.853
15.545
0,41
0,33
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın ev tekstili alanında tüm dünyadan yapmış olduğu ithalat değerlerine göz
attığımızda 2013 yılı hariç 2009 yılından bu yana sürekli artışın olduğu görülmektedir.
Türkiye’den yapmış olduğu ithalat ise özelllikle 2009 ve 2013 yıllarında belirgin artış
göstermiştir. Ayrıca Japonya’nın toplam ev tekstili ithalatı içinde Türkiye’nin payı 2013
itibariyle artış göstermiş olup %0,41’e yükselmiştir.
12
Ürün Gruplarına Göre Japonya’nın Ev Tekstili İthalatında Türkiye’nin Payı (Bin ABD $)
2009 Dünya
Havlu ve
Bornozlar
Yatak
Çarşafları
Perdelik ve
Döşemelik
Kumaş
Diğer
Ev
Tekstili
Ürünleri
Yatak
Örtüleri
ve Diğer
Mefruşat
Eşyası
Perdeler
ve Yatak
Fabreları
Tüller ve
Dantelalar
Battaniyeler
Yatak,
Yorgan
ve Uyku
Tulumları
Masa
Örtüleri
Elisi
Duvar
Halıları
TOPLAM
847.555
336.098
179.269
47.053
116.810
229.523
10.680
220.409
797.110
25.146
2.169
2.811.822
1.002
583
2.440
3.107
1.213
819
28
29
46
24
0
9.291
0,1
0,2
1,4
6,6
1,0
0,4
0,3
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
909.178
369.670
187.683
51.671
127.584
253.506
11.930
230.229
867.546
27.349
1.910
3.038.256
597
547
2.880
4.200
926
1.208
201
142
37
67
37
10.842
0,1
0,1
1,5
8,1
0,7
0,5
1,7
0,1
0,0
0,2
1,9
0,4
1.162.388
468.105
289.259
56.608
160.874
312.705
12.772
322.736
1.127.252
29.582
1.668
3.943.949
1930
599
3.264
4.456
535
1.205
168
158
77
66
0
12.458
0,2
0,1
1,1
7,9
0,3
0,4
1,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,3
1.120.216
471.429
267.034
54.411
164.875
316.645
14.301
332.809
1.209.869
34.525
1.451
3.987.565
1.338
807
3.692
4.955
267
1.314
181
47
59
268
0
12.928
0,1
0,2
1,4
9,1
0,2
0,4
1,3
0,0
0,0
0,8
0,0
0,3
1.079.704
469.780
256.832
58.708
172.705
302.841
14.986
293.847
1.148.584
34.722
1.144
3.833.853
2.177
766
4.139
5.795
227
1.691
181
412
98
59
0
15.545
0,2
0,2
1,6
9,9
0,1
0,6
1,2
0,1
0,0
0,2
0,0
0,4
2009 Türkiye
%
2010 Dünya
2010 Türkiye
%
2011 Dünya
2011 Türkiye
%
2012 Dünya
2012 Türkiye
%
2013 Dünya
2013 Türkiye
%
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın tüm dünyadan yaptığı ev tekstili ithalatında 2013 yılında öne çıkan ürün grupları havlu ve bornozlar ile yatak, yorgan ve uyku
tulumlarıdır. Fakat bu ürün gruplarında Türkiye’nin payı oldukça düşüktür. Türkiye’nin payının yüksek olduğu ürün grubu ise diğer ev tekstili
ürünleridir.
Bu
ürün
grubunda
Japonya’nın
Türkiye’den
yapmış
olduğu
ithalat
değeri
5.8
Milyon
ABD’dir.
13
Japonya’nın Türkiye’ye İhracatında İlk 10 Ürün (Bin ABD $)
GTİP
Tüm
8429
8708
8703
4011
8447
8419
7208
8445
8408
4002
ÜRÜN ADI
Toplam İhracat
Buldozer, grayder, ekskavatör…vs
Motorlu araç parçaları
Arabalar (steyşın vagon dahil)
Kauçuk pnömatik lastikler
Örgü makineleri
Saha ve laboratuar makinaları
Düz veya yuvarlak demir ürünleri
Fiber tekstil ürünleri hazırlamak için
makinalar
Dizel veya yarı dizel motorlar
Sentetik kauçuk
2009
1.602.985
32.650
150.054
188.623
36.603
22.810
854
1.575
267
2010
2.556.213
188.303
201.679
489.913
43.116
48.706
1.405
1.992
25.071
2011
3.070.716
362.633
199.077
449.058
55.757
66.121
1.709
70.997
47.950
2012
2.413.773
287.877
193.715
174.666
55.352
81.136
1.912
33.455
25.406
2013
2.315.154
326.290
217.032
117.110
85.474
75.874
64.506
64.247
54.142
33.965
20.740
76.992
29.586
68.630
33.245
46.015
38.787
46.968
36.263
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın Türkiye’ye gerçekleştirmiş olduğu ihracat ürünlerine göz attığımızda ihracatın
temelini araç ve makinaların oluşturduğu gözlenmektedir. Japonya’nın Türkiye’ye ihracatına
ait ilk 10 ürünün 2013 yılına ait ihracat değeri 1.087 Milyon ABD’dir. Japonya’nın Türkiye’ye
ihraç ettiği ilk 10 ürünün toplam Türkiye’ye olan ihracatı içindeki payı ise %47’dir.
Japonya’nın Ev Tekstili Alanında Türkiye’ye Yaptığı İhracat (Bin ABD $)
Japonya’nın Türkiye’ye Ev Tekstili
İhracatı
3.626
Türkiye’nin Payı (%)
2009
Japonya’nın Ev Tekstili Toplam
İhracatı
1.526.749
2010
1.655.224
5.479
0,33
2011
1.916.833
4.161
0,22
2012
1.854.341
2.479
0,13
2013
1.571.350
1.951
0,12
0,24
Kaynak: Trade Map
Japonya’nın ev tekstili alanında 2013 yılında tüm dünyaya yapmış olduğu ihracat yaklaşık
1,5 Milyar Dolar iken Türkiye’ye olan ihracat ise yaklaşık 2 Milyon Dolar’dır. Bu bilgiler
ışığında Türkiye’nin payı %0,12’dir. Japonya’nın son beş sene içinde dünya geneline yapmış
olduğu ev tekstili ihracatı artış kaydederken Türkiye’ye olan ihracat her sene düşüş
göstermiştir. Bu nedenle Türkiye’nin payı seneler itibariyle azalmıştır.
14
Ürün Gruplarına Göre Japonya’nın Ev Tekstili İhracatında Türkiye’nin Payı (Bin ABD $)
Havlu ve
Bornozlar
Yatak
Çarşafları
Perdelik
ve
Döşemelik
Kumaş
Diğer
Ev
Tekstili
Ürünleri
Perdeler
ve Yatak
Fabreları
Tüller ve
Dantelalar
Battaniyeler
Yatak,
Yorgan
ve Uyku
Tulumları
Masa
Örtüleri
Elisi
Duvar
Halıları
81.041
Yatak
Örtüleri
ve Diğer
Mefruşat
Eşyası
615
2009
Dünya
2009
Türkiye
%
22.073
2.434
1.139.513
251.315
17.896
2.896
6.529
191
2.246
1.526.749
14
0
1.854
440
0
1.318
0
0
0
0
0
3.626
0,1
0,0
0,2
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
2010
Dünya
2010
Türkiye
%
24.873
2.630
1.228.761
78.890
512
287.935
20.211
3.579
7.553
241
39
1.655.224
3
0
2.708
702
0
2.066
0
0
0
0
0
5.479
0,0
0,0
0,2
0,9
0,0
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
2011
Dünya
2011
Türkiye
%
28.226
1.602
1.418.949
89.276
943
335.368
23.884
6.172
12.239
110
64
1.916.833
0
0
2.990
633
0
522
16
0
0
0
0
4.161
0,0
0,0
0,2
0,7
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
2012
Dünya
2012
Türkiye
%
28.722
1.234
1.377.744
64.266
808
342.551
17.803
6.046
14.812
246
109
1.854.341
22
0
2.018
316
0
123
0
0
0
0
0
2.479
0,1
0,0
0,1
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
2013
Dünya
2013
Türkiye
24.138
3.135
1.186.820
58.931
525
275.111
10.542
4.315
7.599
221
13
1.571.350
0
0
1.672
243
0
36
0
0
0
0
0
1.951
0,0
%
Kaynak: Trade Map
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
TOPLAM
Japonya’nın tüm dünyaya yapmış olduğu ev tekstili ihracatında en önemli ürün grubunu perdelik ve döşemelik kumaşlar oluşturmaktadır. Bu
ürün grubunu perdeler ve yatak farbelaları ile diğer ev tekstil ürünleri takip etmektedir. Japonya’nın Türkiye’ye gerçekleştirdiği ev tekstil
ürünleri ihracat değeri olarak dikkate alındığında 2013 yılında sadece üç ürün grunuda ihracat gerçekleşmiş olup; bu ürün grupları ise perdelik
ve
döşemelik
kumaş,
diğer
ev
tekstil
ürünleri
ile
perdeler
ve
yatak
farbelalarıdır.
15
PAZAR BİLGİLERİ
Nüfus ve İşgücü Yapısı
Japonya’da nüfus artış hızı eskiye nazaran daha yavaştır. Bu nedenle nüfusun yaş
dağılımında büyük değişiklikler olmuştur. 1950’ler de genç nüfusun yoğun olduğu ülke de
2000 yıllarından sonra 65 yaş üzeri yaşlı nüfusun arttığı gözlenmektedir. 2050 yılına
gelindiğinde aktif nüfusun oranının %53’e düşeceği tahmin edilmektedir. Nüfus ortalamasının
artması ile aktif işgücünde de düşme söz konusudur. Japonya’ya yapılacak pazar
çalışmalarında yaş dağılımı göz önüne alınarak daha çok ileri yaşlara hitap edecek ürünler
ele alınmalıdır.
Nüfusun Yaşlara Göre Dağılımı
YAŞ
%
ERKEK
0-14
13,2
8.681.728
15-24
9,7
6.429.429
25-54
38,1
23.953.643
55-64
13,2
8.413.872
65 ve üzeri
24,8
14.218.655
KADIN
8.132.809
5.890.991
24.449.655
8.400.953
18.531.653
Kaynak: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html (2014 tahmini)
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Japonya Gümrük İdaresi’ne ait web sayfasından GTİP bazlı arama yapılarak tarife
oranlarının öğrenilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca ev tekstili ürünlerine ait tarife bilgileri
aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Japonya’nın Ev Tekstil Ürünlerinde Türkiye’ye Uyguladığı Tarifeler
GTİP TARİFE
GTİP
TARİFE
GTİP
TARİFE
GTİP
540741
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
5,78,8%
5,38,2%
5,38,2%
5,38,2%
5,78,8%
5,38,2%
5,38,2%
5,38,2%
5,78,8%
5,38,2%
5,38,2%
540821
580211
540822
4,38,8%
4-8,2%
540823
4-8,2%
580220
540824
4-8,2%
580410
540831
580421
540832
4,38,8%
4-8,2%
540833
4-8,2%
580430
540834
4-8,2%
580110
5,36,4%
3,55,6%
4,24,5%
580121
580122
3,74,5%
3,74,5%
3,5-8%
610791
610892
580500
3,56,6%
3,59,1%
3,512,6%
3,512,6%
6,9%
580810
6,6%
620892
580890
6,6%
581010
-
580219
580429
610799
610891
TARİFE
GTİP
TARİFE
7,48,4%
7,48,4%
7,48,4%
7,48,4%
7,48,4%
7,410%
10%
630240
9,110,9%
-
630251
630253
630260
5,36,4%
5,37,9%
7,4%
630291
7,4%
630293
5,3%
630299
620899
7,410%
7,410%
9-10%
630110
5,3%
630391
5,37,9%
9,110,9%
9,110,9%
7,4%
610899
620791
620799
620891
630259
630312
630319
16
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540791
540792
540793
540794
5,38,2%
5,38,2%
5,38,2%
6,68,2%
6,68,2%
6,68,2%
6,68,2%
6,610%
6,610%
6,610%
6,610%
580123
581091
580124
4,24,5%
-
630120
5,3%
630392
5,3%
630130
9%
630399
-
630140
5,3%
630411
600531
7,9%
630190
5,3%
630419
600532
7,9%
630210
630491
600533
7,9%
630221
630492
600534
7,9%
630222
5,3%
630493
5,3%
580134
3,56,6%
3,56,6%
-
9,110,9%
4,5%
5,37,9%
9,110,9%
5,37,9%
9,110,9%
7,4%
580125
-
581099
580126
3,53,7%
3,5-8%
600631
4-9,6%
630229
630499
580135
-
600632
4-9,6%
630231
5,37,9%
4,5%
580136
3,56,6%
3,5-8%
600633
4-9,6%
630232
5,3%
940430
5,37,9%
4,76,5%
3,8%
600634
4-9,6%
630239
5,37,9%
940490
3,8%
580131
580132
580133
580190
-
581092
630710
Kaynak: European Commission, Market Access Database
Tarife Dışı Engeller
Japonya’da tarifeler dışında çok fazla resmi engeller bulunmamaktadır. Ancak bazı özemli
sektörlerde kota uygulamaları söz konusu olabilmektedir. Bunlarında dışında bir de hava ve
deniz limanlarında kiraların çok yüksek olması nedeniyle yabancı firmalara ekstra maliyetler
gelmektedir.
Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar
Japonya’da iki adet kullanılan önemli kalite standardı bulunmaktadır. Bunlardan biri Japon
Sanayi Standartları (Japanese Industrial Standarts - JIS) diğeri ise Japon Tarım Standartları
(Japanese Agricultural Standarts - JAS)’dır.
JIS standardı 1940 yılına ait “Sanayi’de Standarsizasyon” Kanunu’na dayanmaktadır. Tekstil,
hazırgiyim, elektrikli aletler, mutfak eşyaları …vs gibi birçok sektöre ait ürünlerin kalite, boyut
ve diğer özelliklerini standardize etmek için kullanılır. Japonya’nın ihracata başladığı yıllarda
ürün kalitesinin arttırılması için uygulamaya alınmıştır. Bu standartlar teknolojik gelişmeler ile
paralel olarak güncellenmektedir.
Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları
Japonya, WIPO’ya (World Intellectual Property Organization) bulunup, DTÖ kurallarını
uygulamaktadır.
Dağıtım Kanalları
Japonya’ya gerçekleştirilen ithalat kanallarının çeşitleri aşağıda yer almaktadır.
1. İthalat Acenteleri
17
Bu acentalarda hem gümrük işlemleri yürütülmekte hem de ulaştırma sorunları
çözümlenmektedir. İthalat acenteleriyle satılacak mal toptancılara, satıcılara ve tüketicilere
ulaştırılmaktadır.
2. Uzmanlaşmış Ticaret Şirketleri
Uzmanlaşmış ticaret şirketleri kendi uzmanlık alanlarına giren konularda ithalat yapmaktadır.
Ayrıca satış sonrası hizmetler ve kullanıcının eğitilmesi gibi hizmetlerde vermektedirler.
3. Genel Ticaret Şirketleri
Genel ticaret şirketleri ise daha çok sanayi ürünleri pazarlaması alanında güçlenmişler ve
çok çeşitli alanlara hitap etmektedirler. Bu gibi şirketler birden fazla müşteriye aynı anda
hitap edebilmektedir.
4. Ürün/Pazarlama İşbirliği
Japonya’da ürün tanıtımının ve dağıtımının bir diğer yolu ise Japon şirketi ile ortak teşebbüs
kurmaktır.
5. İlgili Alanlardaki Üreticiler
Ürünün çok yakından ilgili olduğu bir alanda ya da rekabetçi olmayan bir alana ait dağıtım
kanallarını kullanması yolu ile pazarlanması yöntemidir.
6. Satiş Büroları
Yabancı ihracatçılar, Japonya’da ithalat ve pazarlama faaliyetlerini daha kolay yürütebilmeleri
için kendi satış bürolarını kurarak dağıtım kanalları oluşturmalarıdır.
Tüketici Tercihleri
1980’li yıllardan sonra Japon halkının gelir düzeyindeki artış ile satın alma tercihlerinde de
değişiklikler olmuştur. Eskiden pahalı ürünler çok tercih edilmezken kalitesi yüksek daha
pahalı ürünler tercih edilir olmuştur. Ayrıca ülkede ekonominin gelişmesiyle ülkeye giren ürün
çeşitliliğinin artması ile Japon’ların ürün tercihleride değişmiştir. Farklı ürünler içinde kendi
zevk ve amaçlarına göre ürün seçtiklerinden seçicilik artmıştır. Ayrıca Japon tüketiciler
geldiği ülkeye bakmaksızın kaliteli ürünleri uygun fiyattan satın almaya alışkın bireylerden
oluşmaktadır.
Japonlar satın aldıkları ürünlerin kalitesine çok önem vermektedirler. Başka ülkelerde ürün
üzerinde çok küçük olan problemler çok önemsenmezken Japonlar en küçük detaya kadar
inceleyip eğer sorun varsa satın almak istemezler. Ayrıca Japon tüketiciler son kullanma
tarihinin çok öncesinde o ürünü satın almaktan vazgeçmektedir.
Japonlar çok küçük alanlarda yaşadıklarından yaptıkları alışverileri de yaşam alanlarına
uygun tercih etmektedirler. Gıda ürünleri için alışverişlerini günlük olarak yapmayı tercih
ederken, giyim eşyası ve diğer ürünleri satın almak için genellikle ucuzluk zamanlarını
beklemeyi tercih ederler.
18
Aslında japon ailelerin temel bütçe harcamaları gıda, barınma, giyim gibi olarak söylenebilir.
Ancak son yıllarda japonlar zorunlu olmayan ihtiyaçlar içinde harcama yapmaya
başlamışlardır. Bu tür harcamaların gelecekte de devam etmesi beklenmektedir. Bu nedenle
yapılanması planlanan satışlarda bu durum göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca Japon
nüfusun giderek yaşlanıyor olması da tüketici tercihlerini oldukça etkilemektedir. Bir diğer
önemli etken kadınların sosyal hayat içindeki etkilerinin artması ile çok daha çeşitli ve özel
tercihlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Japon toplumu iyi eğitimli ve oldukça bilinçli bir toplumdur. Ayrıca yaşam standartlarının da
yüksek olması sebebiyle japonlar kaliteli ürüne ulaşma çabasındadır. 127,5 milyon nüfusuyla
dünyadaki en yoğun nüfuslu ülkelerden biri olarak dünyadaki en büyük ikinci pazardır.
Japonya’da çalışanların neredeyse hepsi yılda iki kere maaşlarına ilave olarak ikramiye
almaktadır. Bu dönemlerde tüketimde yoğun olarak artmaktadır ve bu sebeple pazarlamaya
yönelik planlarda ikramiye dönemleri dikkate alınmalıdır.
Japon tüketicilerin önem verdiği bir diğer konu ise satış sonrası hizmetlerdir. Bu konu da
alınacak tedbirlerle satış miktarında önemli artışlar elde edilebilmektedir.
Japonya’da ürünlerin renkleri de önem taşımaktadır. Evlerinde genellikle doğal tonları tercih
etmektedirler. Örneğin yerlerde toprak renkleri, duvarlarda kum renkleri ve inşaatta ise ahşap
kullanılmaktadır. Ancak batı tarzı evler döşeyen Japonlar iç dekorasyonda farklı renkleri
tercih etmeye başlamışlardır.
Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme
Japonya diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında oldukça farklı bir kültüre sahiptir. Bu farklı kültür
yapısı doğal olarak Japonların yaşam tarzına da yansımaktadır. Bu nedenle Japonya’ya
yapılan ihracatta farklı yaşam tarzı her zaman dikkate alınmalıdır. Geçmiş dönemlerde
Avrupa ve Amerikan firmaları bu farklılığı göz önünde bulundurmadan ürünlerini piyasaya
sürmüşler fakat ihracat başarıları oldukça düşük gerçekleşmiştir. Japon piyasasına girmek
isteyen ihracatçılar her daim bu farklılığı dikkate almalıdır.
Japonların satın alacakları ürünün kalitesi ile fiyatı arasında tatmin edici bir oran
bulunmalıdır. Ayrıca ürünlerin ambalajları da her zaman şık ve güzel olmalı, Japon
kültürünün estetik anlayışına uyum sağlamalıdır. Japonların ilgisini çeken yabancı ürünler
genellikle bir egzotizm içermektedir. Zarif ve dikkatli hazırlanmış bir reklam kampanyası ile
ürünün gizemli ve özel bir ürün olduğunun empoze edilmesi başarıya giden pazarlama
stratejilerinden birini oluşturmaktadır. Bu tarz bir ürün tanıtımında batıdaki ambalaj ve raklam
kampanyasının aynısının uygulanması Japonya’da etkili olmamaktadır.
Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler
Japonya’da satışı etkileyen önemli faktörlerin başında ürünlere ait japonca katalogların
bulunmasıdır. Ayrıca bazı Japonca kavramlara hakim olmak ve kartvizitin Japonca olması da
olumlu etki yaratacaktır. Japonlarla etkili iletişim sağlanabilmesi açısından Japon bir
tercüman bulundurulması tavsiye edilmektedir.
19
İş Adamlarının Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Vize uygulaması
Japonya’nın ülkemize ait vize uygulaması bulunmamaktadır. Normal pasaport sahipleri 90
gün süre ile vizeden muaftırlar. Ancak 2007 yılının sonlarına doğru, 16 yaşından küçük
çocuklar, diplomatlar ve Japonya’da oturma izni bulunan kişiler hariç ülkeye giriş yapan tüm
yabancıların resmi çekilmekte ve parmak izleri alınmaktadır. Ayrıca otellere giriş yapılırken
yabancı misafirlerin pasaportlarını mutlaka ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Diğer ülkelerde olduğu gibi işadamlarının ilk karşılaşmalarında kartvizit (meishi)
kullanılmaktadır. Kartvizitin okunmadan kaldırılması büyük saygısızlık olarak yorumlanmakta
ve okunduktan sonta uygun bir yere kaldırılması gerekmektedir. Kartvizit karşı tarafa iki elle
ve karşı tarafın okuyabileceği şekilde tutulmalıdır. Kartı alan kişide iki elle teslim almalıdır.
Kartviziti aldıktan sonra hemen acele bir şekilde arka cebinizdeki cüzdanınıza koymanız,
kişinin kartının üzerine de herhangi birşey dökülmesi ve yazılması saygısızlık olarak
nitelenebilir.
Japon firmalarda bilgi öncelikle informal ortamlarda paylaşılır ve sonrasında kararlar ortak
konsensus ile alınır. Her ne kadar karar verme süreci yavaş ilerlese de bir kere karar
alındıktan sonra hemen harekete geçirilir. Japon işadamları resmi belgelerde genel olarak
imza yerine kişisel mühürleri de yer almaktadır.
Toplantılar sırasında Japon hitap tarzının inceliklerine dikkat edilmeli, gerektiğinde baş
eğerek selam verilmelidir. Diğerlerinde tutum ve davranışları gözlenerek mevcut hiyerarşik
yapıya uygun hareket edilmelidir.Yabancıların önünde iş arkadaşlarını eleştiren tutumlar da
Japonlar tarafından hoş karşılanmamaktadır. Dakik olmak da son derece önemlidir.
Resmi Tatiller ve Çalışma Saatleri
Bu ülkeye bir seyahat planlıyor iseniz tatil günlerini ve mevsimsel olayları bilmeniz gerekir.
1Ocak – Gantan – Yeni Yıl
Ocak ayının 2. Pazartesi – Gelen Yaş Günü
11 Şubat – Kenkoku/Kinenbi – Milli gün
21 Mart – Shunbun no Hi – Bahar Noktası Günü (gün yıla göre değişebilir)
29 Nisan – Showa günü – eski imparator Showa’yı anma günü
3 Mayıs – Kenpo Kinenbi – Anayasa Günü
4 Mayıs – Kokumin no Kyujitsu – Yeşil Gün
5 Mayıs – Kodomo no Hİ – Çocuk Günü
20
Temmuz’un üçüncü pazartesi’si – Umi no Hi – Denizcilik Günü
Eylül’ün üçüncü pazartesi’si – Keiro no Hi – Yaşlılara saygı günü
23 Eylül – Shunbun no Hi – Sonbahar noktası (gün yıla göre değişebilir)
Ekim’in ikinci pazartesi’si – Taiki no Hi- Sporlar Günü
3 Kasım – Bunka no Hi – Kültür Günü
23 Kasım – Kinro Kansha no Hi – Işçiler Şükran Günü
23 Aralık – Tenno Tanjobi – İmparatorun Doğum Günü
Temmuz ve Ağustos ayları yaz tatili olması nedeniyle bu yöne yapılacak seyahatlerin
önceden planlanması gerekmektedir aksi halde kalınacak yer bulması problem olacaktır.
Ulusal bir tatilin bir Pazar günü olması durumunda, onu izleyen pazartesi tatil olarak
kullanılmaktadır.
Ayrıca 29 Nisan – 5 Mayıs arası Altın Hafta Kutlamaları ile Ağustos ortasında bir hafta
boyunca kutlanan Obon Festivali dolayısıyla seyahatlerin daha yoğun olarak gerçekleşmesi
nedeniyle, tren ve diğer toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşanabilmektedir.
Ulaşım
Ülkemizden Tokyo ve Osaka’ya direk uçuşlar bulunmakta olup, uçuş süresi yaklaşık 12
saattir. Ayrıca farklı hava yollarının Frankfurt, Dubai, Seul ve Singapur üzerinden yine
Japonya’ya uçuşları bulunmaktadır.
Haberleşme
Japonya’da 7 adet uluslararası telefon şebekesi kullanılmaktadır. Bunların hizmetleri ve
tarifeleri birbirinden farklı olmakla birlikte indirimli tarife hafta içi 19:00-23:00, hafta sonları
08:00-23:00 saatleri arasında uygulanmaktadır. Daha büyük bir indirim ise her gün 23:0008:00 arasındadır. Aynı zamanda pek çok yerli telefon şirketi de bulunmaktadır. Bu şirketler
arsında bazı ufak tefek tarife farklılıkları olmasına rağmen gece ve tatil günlerinde indirimli
tarife uygulanmaktadır.
Japonya’da cep telefonu sisteminin (PDC-Personal Digital Cellular), bizim ülkemiz sistemi ile
uyumlu olmaması nedeniyle, cep telefonları çalışmayabilmektedir.
10 ya da 100 Yen kabul eden telefonların yanı sıra kartlı telefonlarda bulunmaktadır. Gri ve
yeşil renkli kartlı telefonlardan uluslararası görüşme yapabilirsiniz. Ayrıca kredi kartınız ile her
tür telefondan görüşme yapmanız mümkündür.
İklim
Japonya kuzeyden güneye dört adadan oluşmaktadır. Hava koşulları bölgeden bölgeye
değişiklik göstermekle birlikte genelde ılıman ve nemli okyanus iklimi hakimdir. Ülkenin
kuzeyi ile güneyi arasında önemli sıcaklık farklılıları bulunmaktadır. Genel olarak ise Japonya
21
altı klimatik bölgeye ayrılmış bulunmaktadır: Hokkaido, Japon Deniz Bölgesi, İç Plato
Bölgesi, Seto İç Deniz Bölgesi, Pasifik Okyanus Bölgesi ve Güneybatı Adaları’dır.
Yağmur mevsimi Okinava’da Mayıs başında başlayıp, yavaş yavaş ülkenin kuzeyine
Temmuz sonlarına doğru ulaşmaktadır. Yağmur mevsimi yaklaşık altı hafta sürmekte olup,
yaz sonu/sonbahar başı ülkede tayfun ve fırtınalar yağış miktarını önemli ölçüde
arrtırabilmektedir.
Genel Değerlendirme Ve Öngörüler
Japonya’nın geleneksel kültür özellikleri piyasaları da etkilemektedir. Farklı zevklere sahip
Japonlara hitap eden ürünleri bulmak ve pazarlamak zordur. Ayrıca bir diğer önemli etken de
Japonlar öncelikle kendi sanayicisinin korumak adına kendi ürünlerini tercih edecektir. Ayrıca
ülke sanayicisini korumak adına çeşitli engellerle karşılaşılması da mümkündür.
Japonya’ya her türlü mal veya numune gönderiminde ürün ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir.
Çünkü Japonya’da gümrük işlemleri kesin içerik bilgisine göre yapılmaktadır. Bilgilerin doğru
ve eksiksiz verilmesi gümrük işlemlerinin hızlandırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca en tecrübeli
firmaların dahi Japonya’ya yapacakları ihracat işlemleri için normal ihracat prosedürlerine
ilave birtakım özel maddeler çıkacaktır.
Japonlarla başarılı işler yapabilmek için öncelikle Japon iş adamlarının güvenlerini kazanmak
gerekmektedir. Bu güveni kazanmak karşılıklı ilişkilerin daima iyi tutulması ve süreklilik
sağlanması ile gerçekleşmektedir. Ayrıca sağlam bir güven ortamı için uzun süre
gerektiğinden oldukça sabırlı olunması tavsiye edilmektedir.
Bir diğer konu ise Japon tüketicilerin kaliteye olan verdiği önemdir. Ayrıca marka bilinci
gelişmiş olduğundan dünyanın en büyük markaları Japon piyasasından da pay almakta
zorluk çekmemektedir.
Japonya’ya gerçekleştirilen ihracatın başarısını etkileyen önemli etkenlerden biri de
iletişimdir. İletişim için öncelikle tavsiye edilen faks ve e-maildir. Konu ile görüşmeler daha
çok ingilizce bilen Japon ithalatçı firmalar ile gerçekleştirilmelidir. Japon partner ile telefon
görüşmesi hiç tavsiye edilmemektedir. Ayrıca bir önemli nokta Japonya’ya yapılacak
ihracatta alıcıların direkt olarak yerinde ziyaret edilmesi önem taşımaktadır. Fakat bu
görüşmeler için Mart ayının son haftası ve Nisan ayının ilk haftasına denk gelen geleneksel
iş yavaşlatma eylemlerine denk gelmemesine dikkat edilmelidir.
Japon işadamlarının karar almalarının uzun sürmesinin bir nedeni de karar almada
uygulamacılar dahil olmak üzere çok kişinin görüşüne başvurulmasıdır. Çoğu zaman hızlı
karar alınması için baskı yapılması ters etkiler doğurmaktadır.
22
EK 1
Japonya Ev Tekstili Sektörüne İlişkin Firmalar
SUMINOE TEXTILE CO.,LTD.
3F BR Bld. 2-30-4 Nishi-Gotanda Shinagawa-ku Tokyo
+90-3-5434-2543
+90-3-5434-6773
http://suminoe.jp/english/index.html
KAWASHIMA SELKON
6F NBF Toyosu Garden Front 5-6-15 Toyosu Koto-ku Tokyo
+90-3-5144-3888
+90-3-5144-3919
http://www.kawashimaselkon.co.jp/
SANGETSU
3-20-17 Higashi shinagawa Shinagawa-ku Tokyo
+90-3-3474-1181
+90-3-3450-5038
http://www.sangetsu.co.jp/english/index.html
LILYCOLOR
2F 7-5-20 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo
http://www.lilycolor.co.jp/en/index.html
GOYO INTEX
8F 7-13-5 Nishi-Gotanda Shinagawa-ku Tokyo
+90-3-5740-6911
+90-3-5740-6912
http://www.goyointex.co.jp/
23
EK 2
Japonya’nın İhraç Ettiği Ev Tekstil Ürünleri
GTİP
ÜRÜN ADI
2011
2012
540741
40.643
45.804
35.505
219.466
209.395
200.164
2.089
1.818
2.693
5.144
8.889
11.350
3.927
6.058
4.475
28.491
34.909
26.939
3.365
2.343
1.382
868
1.285
853
704.524
665.692
553.179
3.063
2.802
2.185
3.486
3.322
3.097
23.608
23.333
22.650
3.692
3.844
3.665
320
463
367
6.530
5.650
4.794
43.435
32.574
25.800
13.082
11.621
9.161
2.932
2.301
1.448
540791
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler): Ağartılmamış veya
ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Farklı renkteki
ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Diğerleri
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar): Ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Farklı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
17.879
24.833
24.599
540792
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
61.009
64.659
54.974
540793
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
23.509
22.507
16.940
540794
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
1.102
885
1.146
540821
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Ağartılmış veya
ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Farklı renkteki
ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
suni filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Baskılı
10.703
14.256
14.912
57.981
55.725
44.203
11.170
10.528
8.420
2.803
2.505
2.008
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540822
540823
540824
2013
24
540831
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
540832
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
540833
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
540834
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
580110
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Yünden veya ince hayvan
kıllarından olanlar
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş:
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş atkı iplikli
((fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Atkı iplikli diğer kadife
ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Tırtıl mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Atkı
iplikli diğer kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Tırtıl
mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Dokumaya elverişli diğer
maddelerden:
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Ağartılmamış olanlar
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Diğerleri
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli
mensucat
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):Tüller ve diğer ağ mensucat
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):Suni ve sentetik liflerden
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
.Pozisyonlarındaki mensucat hariç):Dokumaya elverişli diğer
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580410
580421
580429
2.934
2.735
3.137
105.586
104.078
96.306
12.616
10.711
8.203
2.992
2.219
2.265
322
381
588
326
120
229
6.589
6.441
5.957
830
973
701
76
0
0
7.950
0
0
82
69
37
117
133
36
831
614
141
1.488
1.939
2.272
188
0
0
17.197
0
0
18
130
24
26
80
98
3
13
5
320
51
109
4
21
3
11.899
5.326
2.715
8.700
9.291
5.599
3.274
3.165
2.186
25
maddelerden:
580430
580500
580810
580890
581010
581091
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06
Pozisyonlarındaki mensucat hariç):El işi dantela
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,
kanaviçe ve gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Parça halinde kordonlar:
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Görülebilir zemini olmayan
işlemeler:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Pamuktan:
11
21
42
64
109
13
8.375
8.507
9.226
1.838
1.726
1.548
3.125
2.923
2.201
3.644
3.515
3.278
9.061
7.657
6.826
27.193
29.058
25.769
33.908
35.218
25.780
105.269
107.246
87.260
11.061
15.671
13.844
6.798
7.216
5.383
21.310
19.959
15.945
121.127
108.950
88.122
600632
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Suni ve
sentetik liflerden:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden:
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç)
Sentetik liflerden :Ağartılmamış veya ağartılmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden:Boyanmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Baskılı
Diğer örme mensucat; Sentetik
liflerden :Ağartılmamış veya
ağartılmış
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden:Boyanmış
600633
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
23.453
26.340
25.679
600634
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Baskılı
11.026
18.314
11.725
610791
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Pamuktan
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Sentetik veya suni liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar, sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Pamuktan
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Pamuktan
18
58
7
0
10
54
180
114
114
1.920
1.624
1.444
35
22
41
13
37
367
12
36
22
322
141
99
581092
581099
600531
600532
600533
600534
600631
610799
610891
610892
610899
620791
620799
620891
26
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Sentetik veya suni
liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Dokumaya elverişli
diğer maddelerden
Elektrikli battaniyeler
212
382
353
46
19
12
22
3
6
Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar
hariç) ve diz battaniyeleri
Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri:
121
142
49
423
327
673
Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz
battaniyeleri:
Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri:
5.555
5.525
3.571
51
49
16
95
66
88
185
97
332
147
22
54
8
0
20
455
284
306
630232
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Yatak
çarşafları (örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Sentetik veya suni liflerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı):Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları:Pamuktan
Diğer yatak çarşafları:Sentetik veya suni liflerden:
708
753
2.335
630239
Diğer yatak çarşafları:Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
4
12
0
630240
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Masa örtüleri
(örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Sentetik veya suni liflerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Pamuktan
tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Sentetik veya suni liflerden:
Diğerleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
7
7
10
35
52
43
54
117
96
14
70
72
3.991
3.442
3.091
1.474
1.173
1.458
3.522
3.592
2.993
30
78
12
339
121
446
7
10
17
122
136
137
743
3.228
656
205
142
117
7
38
0
173
42
26
77
29
38
123
45
67
620892
620899
630110
630120
630130
630140
630190
630210
630221
630222
630229
630231
630251
630253
630259
630260
630291
630293
630299
630312
630319
630391
630392
630399
630411
630419
630491
630492
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Perdeler ve
iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Sentetik liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Pamuktan
:
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Sentetik
liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Örme
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Diğerleri
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örme
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (pamuktan):
27
630710
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (sentetik liflerden)
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden)
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri
940430
Uyku tulumları
940490
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış
veya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler,
yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi)
(kaplanmış olsun olmasın):Diğerleri (şilte mesnetleri, şilteler, uyku
tulumları hariç)
630493
630499
402
512
314
161
142
80
16.124
17.909
13.954
94
56
61
12.145
14.756
7.538
Kaynak: Trade Map (Bin ABD $)
28
EK 3
Japonya’nın İthal Ettiği Ev Tekstil Ürünleri
GTIP
ÜRÜN ADI
2011
2012
540741
31.986
21.162
17.034
7.299
6.415
5.778
231
373
324
383
333
297
18.467
16.687
11.299
8.762
10.150
10.202
12.585
9.862
15.151
1.363
3.329
2.792
143.542
128.441
121.832
6.091
6.743
5.313
1.788
1.929
1.888
2.355
2.688
4.716
2.079
2.580
2.621
146
204
140
7.333
6.571
6.791
4.605
3.972
4.242
2.578
2.541
3.487
1.846
1.882
1.266
540791
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler): Ağartılmamış veya
ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Farklı renkteki
ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
naylon veya diğer poliamid filamentleri içerenler):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre poliester filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
tekstüre
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
poliester filamentleri içerenler): Diğerleri
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Ağartılmış veya ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Farklı renkteki ipliklerden
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla
sentetik filamentleri içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar): Ağartılmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Farklı
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85'den az sentetik
filamentler içeren ve esas itibariyle veya sadece pamukla karışık
olanlar):Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
16.990
21.500
19.831
540792
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
4.732
3.926
4.078
540793
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
4.438
4.583
5.234
540794
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
320
524
710
540821
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Ağartılmış veya
ağartılmamış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Boyanmış
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Farklı renkteki
433
762
924
1.484
2.857
3.218
266
335
457
540742
540743
540744
540751
540752
540753
540754
540761
540769
540771
540772
540773
540774
540781
540782
540783
540784
540822
540823
2013
29
ipliklerden
540831
Diğer dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla suni
filamentler, şeritler veya benzerlerini içerenler): Baskılı
Diğer dokunmuş mensucat: Ağartılmış veya ağartılmamış
540832
Diğer dokunmuş mensucat: Boyanmış
2.789
2.513
3.304
540833
Diğer dokunmuş mensucat: Farklı renkteki ipliklerden
2.356
2.292
1.705
540834
Diğer dokunmuş mensucat: Baskılı
578
625
1.063
580110
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Yünden veya ince hayvan
kıllarından olanlar
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş atkı iplikli
kadife ve pelüş:
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş atkı iplikli
((fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Atkı iplikli diğer kadife ve
pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Kesilmiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Pamuktan: Tırtıl mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş atkı iplikli kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
atkı iplikli (fitilli) kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Atkı iplikli
diğer kadife ve pelüş
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden:
Kesilmemiş çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Kesilmiş
çözgü iplik
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Sentetik ve suni liflerden: Tırtıl
mensucat
Dokunmuş kadife, pelüş ve tırtıl mensucat (58.02 veya 58.06
pozisyonlarındaki mensucat hariç): Dokumaya elverişli diğer
maddelerden:
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Ağartılmamış olanlar
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Pamuktan havlu cinsi bukleli mensucat: Diğerleri
Havlu cinsi bukleli mensucat (58.06 pozisyonunda yer alan kordelalar
hariç); tufte edilmiş mensucat (57.03 pozisyonunda yer alan eşya
hariç): Dokumaya elverişli diğer maddelerden havlu cinsi bukleli
mensucat
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):Tüller ve diğer ağ mensucat
314
210
346
120
63
68
3.941
4.817
7.255
273
513
355
58
0
0
546
0
0
3.051
3.082
3.468
47
7
7
35
53
202
296
425
306
232
0
0
6.946
0
0
3.674
3.600
3.763
33
92
87
538
787
724
4.637
6.988
8.567
50
23
54
3.255
4.272
4.824
540824
580121
580122
580123
580124
580125
580126
580131
580132
580133
580134
580135
580136
580190
580211
580219
580220
580410
442
291
663
992
964
472
30
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):Suni ve sentetik liflerden
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
Tüller ve diğer ağ mensucat (dokunmuş veya örme mensucat hariç);
parça, şerit veya motif halinde dantel (60.02 ila 60.06 Pozisyonlarındaki
mensucat hariç):El işi dantela
El ile dokunmuş duvar halıları (Gobelins, Flanders, Aubusson,
Beauvais benzerleri) ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta,
kanaviçe ve gibi) (hazır eşya halinde olsun olmasın
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Parça halinde kordonlar:
Parça halinde kordonlar; işleme yapılmamış şeritçi eşyası ve benzeri
süs eşyası (örme olanlar hariç); saçaklar, ponponlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Görülebilir zemini olmayan
işlemeler:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Pamuktan:
5.764
6.620
6.458
3.487
3.173
3.660
266
236
44
1.668
1.451
1.144
4.232
4.976
4.393
4.357
4.102
4.934
2.526
2.785
2.847
3.106
3.320
3.162
16.619
20.570
22.985
6.202
5.796
4.530
18.804
16.638
13.813
10.645
11.389
13.729
3.184
4.418
5.707
1.649
1.983
2.035
600631
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Suni ve
sentetik liflerden:
Parça, şerit veya motif halinde işlemeler: Diğer işlemeler: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden:
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç)
Sentetik liflerden :Ağartılmamış veya ağartılmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden:Boyanmış
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
Çözgü tipi örgülü olan diğer mensucat (galloon örgü makinaları ile
yapılanlar dahil) (60.01 ila 60.04 Pozisyonundakiler hariç) Sentetik
liflerden: Baskılı
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden :Ağartılmamış veya ağartılmış
6.534
6.621
7.100
600632
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden:Boyanmış
12.705
12.998
14.647
600633
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Farklı renkteki ipliklerden
5.128
6.082
8.292
600634
Diğer örme mensucat; Sentetik liflerden: Baskılı
2.842
2.565
2.932
610791
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Pamuktan
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar, slipler, gece gömlekleri,
pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya (örme):
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Sentetik veya suni liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, slipler
ve külotlar, gecelikler, pijamalar, lizözler, bornozlar,
sabahlıklar ve
benzeri eşya (örme) : Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Pamuktan
1.183
467
587
2.229
2.620
1.823
33.938
30.856
32.537
98.675
91.464
85.611
2.671
2.240
3.175
14.618
15.974
11.698
580421
580429
580430
580500
580810
580890
581010
581091
581092
581099
600531
600532
600533
600534
610799
610891
610892
610899
620791
31
620799
620891
620892
620899
630110
630120
630130
630140
630190
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, külotlar, slipler, gece
gömlekleri, pijamalar, bornozlar, robdöşambrlar ve benzeri eşya:
Diğerleri:Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Pamuktan
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Sentetik veya suni
liflerden
Kadınlar ve kız çocuklar için fanilalar, kaşkorseler, kombinezonlar, jüp
veya jüponlar, slipler ve külotlar, gecelikler, pijamalar,
lizözler,
bornozlar, sabahlıklar ve benzeri eşya: Diğerleri:Dokumaya elverişli
diğer maddelerden
Elektrikli battaniyeler
2.069
2.351
2.547
27.790
30.916
33.112
20.946
23.315
40.038
13.561
13.685
11.972
37.614
42.268
35.035
7.230
7.558
9.639
65.380
63.128
54.027
208.349
213.411
189.902
4.163
6.444
5.244
65.033
76.986
84.022
64.486
64.781
68.775
101.877
103.553
87.248
614
474
362
161.124
156.558
162.099
70.320
64.198
60.340
4.651
4.879
6.934
809
757
643
16.411
16.774
18.263
10.814
15.092
12.878
1.548
1.902
2.938
750.961
712.031
674.409
52.131
48.087
46.978
48.341
50.039
45.494
2.048
1.805
2.010
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Perdeler ve iç
storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Sentetik liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Örme:Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Pamuktan :
38.132
42.465
34.897
135
186
160
9.537
8.965
7.346
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Sentetik
liflerden
Perdeler ve iç storlar; perde ve yatak farbelaları: Diğerleri: Dokumaya
elverişli diğer maddelerden
199.349
196.620
188.343
4.061
5.715
3.840
Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç)
ve diz battaniyeleri
Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve diz battaniyeleri:
Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli
battaniyeleri:
Diğer battaniyeler ve diz battaniyeleri:
olanlar
hariç)
ve
diz
630232
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Yatak
çarşafları (örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı): Sentetik veya suni liflerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları (baskılı):Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer yatak
çarşafları:Pamuktan
Diğer yatak çarşafları:Sentetik veya suni liflerden:
630239
Diğer yatak çarşafları:Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
630240
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Masa örtüleri
(örme)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Sentetik veya suni liflerden:
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğer masa
örtüleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Pamuktan
tuvalet ve mutfak bezleri (havlu veya benzer mensucattan)
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Pamuktan
Yatak çarşafları, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri:Diğerleri:
Sentetik veya suni liflerden:
Diğerleri: Dokumaya elverişli diğer maddelerden:
630210
630221
630222
630229
630231
630251
630253
630259
630260
630291
630293
630299
630312
630319
630391
630392
630399
32
630411
630419
630491
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Örme
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Yatak örtüleri:
Diğerleri
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri: Örme
630710
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (pamuktan):
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (sentetik liflerden)
Diğer mefruşat eşyası (94.04 pozisyonundakiler hariç): Diğerleri:
Örülmemiş (dokumaya elverişli diğer maddelerden)
Yer bezleri, bulaşık bezleri, toz bezleri ve benzeri temizlik bezleri
940430
Uyku tulumları
940490
Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da
plastikten veya herhangi bir malzemeden dahili olarak donatılmış veya
doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz
ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun
olmasın):Diğerleri (şilte mesnetleri, şilteler, uyku tulumları hariç)
630492
630493
630499
115
76
161
2.472
2.361
1.775
45.962
44.032
47.640
38.585
36.073
34.797
68.810
75.125
80.594
4.930
7.208
7.738
86.002
86.568
78.368
21.620
30.664
25.408
1.105.632
1.179.205
1.123.176
Kaynak: Trade Map (Bin ABD $)
33
EK 4
İki Ülke Arasındaki Antlaşmalar ve Protokoller
Anlaşma
Ticaret ve Tediye Anlaşması
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
İmza Tarihi
8.Şubat.1955
12.Şubat.1992
8.Mart.1993
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
34
KAYNAKLAR
[1] Ekonomi Bakanlığı, İhracat Bilgi Portalı, Japonya Ülke Raporu
[2] https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html
[3] Trademap
[4] European Commission, Market Access Database ,Tariffs
[5] EIU, The Ecomomist, Intelligence Unit
[6] T.C. Tokyo Ticaret Musavirligi
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
915 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content