close

Enter

Log in using OpenID

D U Y U R U - Kırıkkale Üniversitesi

embedDownload
DUYURU
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesince 21/05/2014 Çarşamba
Günü Saat 10.00’da yapılan Yardımcı Doçent Yabancı Dil ( İngilizce
)Sınavı Sonuç Listesi Aşağıya Çıkartılmıştır.
ADI SOYADI
Dr. Kader BİLİCAN
Dr. Deniz TONGA
Dr. Faik GÖKALP
Dr. Mesut AYDINGÖZ
Prof.Dr. Mehmet KUTLU
Başkan
BÖLÜMÜ
İlköğretim Bölümü Sınıf
Öğretmenliği
İlköğretim Bölümü Sosyal
Bilgiler Eğitimi
İlköğretim Bölümü Fen
Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Bölümü Fen
Bilgisi Eğitimi
Doç.Dr. Uğur SARI
Üye
ALDIĞI NOT
SONUÇ
90(DOKSAN)
BAŞARILI
75(YETMİŞBEŞ)
BAŞARILI
80(SEKSEN)
BAŞARILI
80(SEKSEN)
BAŞARILI
Yrd. Doç.Dr. Müjgan AYÇA VURMAY
Üye
DUYURU
Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesince 21/05/2014 Çarşamba
Günü Saat 10.00’da yapılan Yardımcı Doçent Yabancı Dil ( İngilizce
)Sınavı Sonuç Listesi Aşağıya Çıkartılmıştır.
ADI SOYADI
Dr. Süleyman BALCI
Dr. Esra KARABAĞ KÖSE
Prof.Dr. Mehmet KUTLU
Başkan
BÖLÜMÜ
ALDIĞI NOT
SONUÇ
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Ana bilim dalı
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yön. Tef. Plan. ve
Ekonomisi Ana bilim Dalı
90(DOKSAN)
BAŞARILI
70(YETMİŞ)
BAŞARILI
Doç.Dr. Uğur SARI
Üye
Yrd. Doç.Dr. Nejla GEZMİŞ CEYHAN
Üye
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
95 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content