close

Enter

Log in using OpenID

31.12.2015 Tarihleri Arasında Zamanaşımına Uğrayacak

embedDownload
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. MÜŞTERİLERİNE
01.01.2015 - 31.12.2015 TARİHLERİ ARASINDA
ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK
EMANET VE ALACAKLAR HAKKINDA
DUYURU
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan ve 6 Haziran
2013 tarih ve 28669 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM)
İlişkin Yönetmelik’in 22’nci maddesi uyarınca yatırım hizmetleri ve faaliyetleri veya yan
hizmetlerden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer
getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat
tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden
başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacak ve YTM’ye
gelir kaydedilecektir.
YTM Yönetim Kurulu’nun 02.08.2013 tarih ve 6-YTM/7 sayılı kararı ile belirlenen esasların,
SPKn’nun 83 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hükümler doğrultusunda YTM
tarafından yeniden değerlendirilmesi sonucunda, YTM Yönetim Kurulu’nun 23.09.2014 tarih ve
18-YTM/54 sayılı kararı gereğince; 2015 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak emanet ve
alacaklara ilişkin esas ve usuller belirlenmiştir.
Belirlenen usuller çerçevesinde 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında on yıllık zamanaşımı
süresi içinde herhangi bir şekilde tahsil ve talep edilmeyen emanet ve alacaklar zamanaşımına
uğrayacaktır.
Bankamız nezdinde, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında zaman aşımına uğrayacak nakit ve
sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler Bankamızın teb.com.tr adresinde yer almaktadır.
Zamanaşımı süresi için son işlem tarihi dikkate alınmakta ve on yıllık zamanaşımı süresi buna göre
hesaplanmaktadır. YTM tarafından belirlenen esas ve usuller çerçevesinde zamanaşımı süresi
dolan emanet ve alacaklarınız için bankamıza yapacağınız başvurular dikkate alınmayacaktır
Bu düzenlemeler çerçevesinde en geç, son işlem tarihinden itibaren on yıllık zamanaşımı süresi
dolmadan önce Bankamıza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmadığınız takdirde, on yıllık
zamanaşımı süresi dolan emanet ve alacaklar zamanaşımına uğrayacaktır. Sermaye Piyasası
Kanunu gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetlerinden kaynaklanan söz
konusu emanet ve alacaklarınızın, bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri ile birlikte
YTM’ye devredilecektir.
Bilgilerinize arz ederiz.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. NEZDİNDE ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ YATIRIM FONLARI
EMANET LİSTESİ
Hesap Sahibinin Adı
Emanet Türü
ABDULKADİR OKAY
Yatırım Fonu
ABDULLAH EMİRDAR
Yatırım Fonu
ABDULLAH KONAK
Yatırım Fonu
ABDULLAH SUSAM
Yatırım Fonu
ABDULLAH YÜCE
Yatırım Fonu
ABDULLAH BÜLENT KUMUK
Yatırım Fonu
1
ABDULLAH CEVDET GEREK
Yatırım Fonu
ABDULVAHAP BAYINDIR
Yatırım Fonu
ABDURRAHMAN SEZER
Yatırım Fonu
ADEM KOÇAK
Yatırım Fonu
ADEM TUĞ
Yatırım Fonu
ADEM VURAL
Yatırım Fonu
AHMET ALSANCAK
Yatırım Fonu
AHMET ANILAN
Yatırım Fonu
AHMET ARSEVER
Yatırım Fonu
AHMET BITIRAK
Yatırım Fonu
AHMET CAN
Yatırım Fonu
AHMET LEVENT
Yatırım Fonu
AHMET TAT
Yatırım Fonu
AHMET TOPDEMİR
Yatırım Fonu
AHMET GALİP BOZACI
Yatırım Fonu
AHMET HAKKI KOYUTÜRK
Yatırım Fonu
AHMET MURAT BİLEN
Yatırım Fonu
AHMET OĞUZ KUNAK
Yatırım Fonu
AHU NURAL
Yatırım Fonu
AHU ÖZDOĞAN
Yatırım Fonu
ALİ ALMAZ
Yatırım Fonu
ALİ DEMİRDÖĞEN
Yatırım Fonu
ALİ DOĞAN
Yatırım Fonu
ALİ GÖZKAN
Yatırım Fonu
ALİ IŞILGA
Yatırım Fonu
ALİ ÖKTEM
Yatırım Fonu
ALİ ERTÜRK ABDİOĞLU
Yatırım Fonu
ALİ FAİK ONUR
Yatırım Fonu
ALİ İHSAN ERDEMİR
Yatırım Fonu
ALİ KEMAL GÜLEÇ
Yatırım Fonu
ALİCAN ERYORULMAZ
Yatırım Fonu
ALPER ÇELEBİ
Yatırım Fonu
ALPER SÖZEN
Yatırım Fonu
ARZU ADALAN
Yatırım Fonu
ARZUM GIDA TUR. VE TİC.İTH.İHR.LTD.ŞTİ.
Yatırım Fonu
ASIM DOĞAN
Yatırım Fonu
ASLAN AVCI
Yatırım Fonu
ASLAN ÖZDEMİR
Yatırım Fonu
ATİLHAN MANAY
Yatırım Fonu
AVNİ KARADENİZ
Yatırım Fonu
AYÇİN KARAGÜL
Yatırım Fonu
AYDAN AÇIKGÖZ
Yatırım Fonu
AYHAN AKKUŞ
Yatırım Fonu
AYHAN YEREKABAN
Yatırım Fonu
AYLA SARI
Yatırım Fonu
AYLİN AYNACI
Yatırım Fonu
AYSEL ÖZDEMİR
Yatırım Fonu
AYSEL YILDIRIM
Yatırım Fonu
AYŞE BASTIMAR
Yatırım Fonu
AYŞE SARIÇAM
Yatırım Fonu
AYŞE ŞENOL
Yatırım Fonu
2
AYŞE ZÜBEYDE KARAN
Yatırım Fonu
AYŞE ZÜBEYDE KARAN
Yatırım Fonu
AYŞEGÜL KEKLİKÇİOĞLU
Yatırım Fonu
AYŞİN ALGAN
Yatırım Fonu
AYTAÇ KULA
Yatırım Fonu
AZİM YILDIZ
Yatırım Fonu
AZİZ ŞAHİN
Yatırım Fonu
BAHRİYE ALTINOLUK
Yatırım Fonu
BAKİYE İÇLİ
Yatırım Fonu
BANU SÜNBÜL
Yatırım Fonu
BARIŞ SÜKYEN
Yatırım Fonu
BEKİR KAZIKOĞLU
Yatırım Fonu
BELMA ARPAD
Yatırım Fonu
BERRİN KÜLLÜK
Yatırım Fonu
BEYTULLAH GEZER
Yatırım Fonu
BİNNAZ DEMİROK
Yatırım Fonu
BİRSEN DURAN
Yatırım Fonu
BORAN EREM
Yatırım Fonu
BURHANETTİN AKDAĞ
Yatırım Fonu
CAHİT KÖSE
Yatırım Fonu
CANAN AKMAN
Yatırım Fonu
CANAN TATAR
Yatırım Fonu
CELAL ÖZDEMİR
Yatırım Fonu
CELALEDDİN ERSÖZ
Yatırım Fonu
CEM GÜLER
Yatırım Fonu
CEM MELİH KARAKAYA
Yatırım Fonu
CEMAL AÇIK
Yatırım Fonu
CEMİLE BERKMAN
Yatırım Fonu
CEMİLE KOÇAK
Yatırım Fonu
CENGİZ DİBEKOĞLU
Yatırım Fonu
CENGİZ GÜNGÖR
Yatırım Fonu
CEYDA HASÇİLİNGİR
Yatırım Fonu
CEYHUN FERSOY
Yatırım Fonu
CEYHUN KULCU
Yatırım Fonu
CHRISTIAN JACOVES ALOIS
Yatırım Fonu
CÜNEYT MALATYALI
Yatırım Fonu
CÜNEYT ÖZKAYA
Yatırım Fonu
CÜNEYT HAKAN CERİTOĞLU
Yatırım Fonu
ÇETİN KALE
Yatırım Fonu
ÇETİN KARSLI
Yatırım Fonu
ÇETİN TAŞDEMİR
Yatırım Fonu
DAVUT ERGÜL
Yatırım Fonu
DAVUT ERGÜL
Yatırım Fonu
DENİZ AKGÜL
Yatırım Fonu
DENİZ ÇELEBİ
Yatırım Fonu
DENİZ UZUNOĞLU
Yatırım Fonu
DENİZ YEĞİN
Yatırım Fonu
DENİZ YEĞİN
Yatırım Fonu
DERYA KILIÇ
Yatırım Fonu
DİLEK KALENDER
Yatırım Fonu
DİLEK ONEL
Yatırım Fonu
3
DOĞAN ÖNDER
Yatırım Fonu
DOĞAN MURAT ERGİN
Yatırım Fonu
DURAN SAĞYALAVAÇ
Yatırım Fonu
DURDU AYDIN
Yatırım Fonu
DURSUN AKÇİL
Yatırım Fonu
DURSUN ODABAŞI
Yatırım Fonu
DURSUN ÖZTÜRK
Yatırım Fonu
EDİZ HASAN YILDIZ
Yatırım Fonu
EKREM GÜZELÖZ
Yatırım Fonu
ELİF KOZALAN
Yatırım Fonu
ELVAN KAYNAR
Yatırım Fonu
EMİNE TEPEDELEN
Yatırım Fonu
EMİNE YİĞİT
Yatırım Fonu
EMRE ÇETİN
Yatırım Fonu
ENGİN GÜNEŞDOĞDU
Yatırım Fonu
ENGİN HALUK TOPALOĞLU
Yatırım Fonu
ENİS KÜÇÜK
Yatırım Fonu
ERKAN DAYLAN
Yatırım Fonu
EROL ÇEPNİ
Yatırım Fonu
ESTER KOHEN
Yatırım Fonu
EŞE KIRLI
Yatırım Fonu
EYÜP KAHVECİ
Yatırım Fonu
EYYÜP GÜNDÜZ
Yatırım Fonu
FADİME GÜL
Yatırım Fonu
FAHRETTİN KARATAŞ
Yatırım Fonu
FARUK BALCI
Yatırım Fonu
FARUK GAZİOĞLU
Yatırım Fonu
FARUK KILAVUZ
Yatırım Fonu
FATMA KAVAL
Yatırım Fonu
FATMA OCAK
Yatırım Fonu
FATMA SÖNMEZ
Yatırım Fonu
FATMA ŞEN
Yatırım Fonu
FATMA TÜRKAN KALE
Yatırım Fonu
FATOŞ MAHSERECİ
Yatırım Fonu
FAYIKA UĞLA TURUDOĞLU
Yatırım Fonu
FEHMİ KAVŞUT
Yatırım Fonu
FERHAT GÜRLEYÜK
Yatırım Fonu
FERİT PAYPAY
Yatırım Fonu
FİKRİYE RAMAZANOĞLU
Yatırım Fonu
FİLİZ ERCAN
Yatırım Fonu
FUAT YALÇIN
Yatırım Fonu
FULYA KOÇ
Yatırım Fonu
GAZİ YILDIRIM
Yatırım Fonu
GÖKHAN SARAÇOĞLU
Yatırım Fonu
GÖKHAN ŞAHİN
Yatırım Fonu
GÖKMEN GÖKSEL
Yatırım Fonu
GÖRKEM NAZLI ÖKTEM
Yatırım Fonu
GÜLAY SAKA
Yatırım Fonu
GÜLÇİN EROL
Yatırım Fonu
GÜLSEVİL TAZEGÜL
Yatırım Fonu
GÜLTEN ÇİÇEK
Yatırım Fonu
4
GÜLÜMSER TOL
Yatırım Fonu
GÜLÜMSER TOL
Yatırım Fonu
GÜNAY GÜNDÜZ
Yatırım Fonu
GÜRAY BULUT
Yatırım Fonu
GÜRSEL YILMAZ
Yatırım Fonu
GÜVEN CEYLAN
Yatırım Fonu
GÜVEN SEVİLMİŞ
Yatırım Fonu
HACI SEMİH KARAKELLE
Yatırım Fonu
HAKAN BİRTEN
Yatırım Fonu
HAKAN ÇOKUSLU
Yatırım Fonu
HAKAN GÜRBÜZ
Yatırım Fonu
HAKAN GÜRSOY
Yatırım Fonu
HAKİME GÖKYÜZÜ
Yatırım Fonu
HALİL ERBAYAT
Yatırım Fonu
HALİL İBRAHİM AKSUNGUR
Yatırım Fonu
HALİME FIŞKINDAL
Yatırım Fonu
HALİSE ÜLTAY
Yatırım Fonu
HARUN POLAT
Yatırım Fonu
HASAN AKKURT
Yatırım Fonu
HASAN DEMİR
Yatırım Fonu
HASAN KOCAMAN
Yatırım Fonu
HASAN KÜÇÜKFIRAT
Yatırım Fonu
HASAN KÜÇÜKFIRAT
Yatırım Fonu
HASAN PAŞA
Yatırım Fonu
HASAN SERDAROĞLU
Yatırım Fonu
HASAN SERDAROĞLU
Yatırım Fonu
HASAN SOMUNCU
Yatırım Fonu
HASAN YAZICI
Yatırım Fonu
HASAN YILMAZ
Yatırım Fonu
HASAN TAHSİN ÖZBİLGİÇ
Yatırım Fonu
HATİCE BAYDAR
Yatırım Fonu
HATİCE DELİBAŞI
Yatırım Fonu
HATİCE SEZİN GÖLCÜKLÜ
Yatırım Fonu
HATİCE YÜKSEL ARPACIOĞLU
Yatırım Fonu
HAVVA ŞAHİN
Yatırım Fonu
HAYRİYE KAHRAMAN
Yatırım Fonu
HİDAYET CAN
Yatırım Fonu
HİDAYET EBRU TANSÖKER
Yatırım Fonu
HİKMET BATUK
Yatırım Fonu
HİKMET KARAMAN
Yatırım Fonu
HİKMET VAROLGİL
Yatırım Fonu
HİLMİYE ALTIN
Yatırım Fonu
HÜLYA ÇOLAKOĞLU
Yatırım Fonu
HÜSAMETTİN ÇUBUGUUZUN
Yatırım Fonu
HÜSEYİN DİNÇ
Yatırım Fonu
HÜSEYİN ÖKSEL
Yatırım Fonu
HÜSEYİN ÖZDEMİR
Yatırım Fonu
HÜSNÜ KARAKAYA
Yatırım Fonu
HÜSNÜ KINSIZ
Yatırım Fonu
HÜSNÜ KUZUCUOĞLU
Yatırım Fonu
İBRAHİM AKGÜL
Yatırım Fonu
5
İBRAHİM AKGÜL
Yatırım Fonu
İBRAHİM GÜNEŞ
Yatırım Fonu
İBRAHİM HALİL AKTAŞ
Yatırım Fonu
İDRİS ÖZKAN
Yatırım Fonu
İHSAN ÇETİNKAYA
Yatırım Fonu
İLHAN ESEN
Yatırım Fonu
İLHAN KESKİN
Yatırım Fonu
İLKER TUTAK
Yatırım Fonu
İLKER TUTAK
Yatırım Fonu
İLKNUR TÜLAY ÖZKAN
Yatırım Fonu
İLYAS AVCI
Yatırım Fonu
İNCİ KOÇ
Yatırım Fonu
İNCİ SAADET BAŞARAN
Yatırım Fonu
İSA İLİTLİ
Yatırım Fonu
İSMAİL AKBAY
Yatırım Fonu
İSMAİL DARLAZ
Yatırım Fonu
İSMAİL KOÇ
Yatırım Fonu
İSMAİL ÖZBEK
Yatırım Fonu
İSMAİL SANCAKTUTAN
Yatırım Fonu
İSMAİL TUĞRUL GÜVENGEZ
Yatırım Fonu
JOZEF BENSASON
Yatırım Fonu
KADİR VARLI
Yatırım Fonu
KAYHAN AKDUMAN
Yatırım Fonu
KEMAL TURHAN
Yatırım Fonu
KEMAL SELÇUK ANER
Yatırım Fonu
KENAN ÇAKIR
Yatırım Fonu
KENAN ERDEM
Yatırım Fonu
KEVSER KURAL
Yatırım Fonu
KISMET GÜRŞEN
Yatırım Fonu
KIYMET ERSERE
Yatırım Fonu
LEVENT KOÇ
Yatırım Fonu
LEYLA KAYNAK
Yatırım Fonu
LEYLA TÜMER
Yatırım Fonu
LOKMAN AYDIN
Yatırım Fonu
MAKBULE ER
Yatırım Fonu
MEHMET BALIM
Yatırım Fonu
MEHMET BİRİNCİ
Yatırım Fonu
MEHMET GÖKGÖZ
Yatırım Fonu
MEHMET GÜRS
Yatırım Fonu
MEHMET KARA
Yatırım Fonu
MEHMET KELEMCİ
Yatırım Fonu
MEHMET SANDIKCIOĞLU
Yatırım Fonu
MEHMET SEPİN
Yatırım Fonu
MEHMET TAŞKIRAN
Yatırım Fonu
MEHMET VAROLGİL
Yatırım Fonu
MEHMET CEMAL TOROL
Yatırım Fonu
MEHMET CEMAL TOROL
Yatırım Fonu
MEHMET ERHAN ÖZBAKIRCI
Yatırım Fonu
MEHMET MELİH ATAMAN
Yatırım Fonu
MEHMET RAKIP SOYSAL
Yatırım Fonu
MEHMET SERHAT BAYSAL
Yatırım Fonu
6
MEHMET SÜLEYMAN ÖZBAY
Yatırım Fonu
MEHMET TUYGAN YALIN
Yatırım Fonu
MELAHAT SAKA
Yatırım Fonu
MELEK SÜRÜCÜ
Yatırım Fonu
MELEK FAİDE PAKYÜZ
Yatırım Fonu
MELİHA GÜNEŞ
Yatırım Fonu
MELİS ÜLKEN
Yatırım Fonu
MESRÜRE ALADAĞ
Yatırım Fonu
METE FERLİGÜL
Yatırım Fonu
METİN KARABULUT
Yatırım Fonu
MUALLA USLUBAŞ
Yatırım Fonu
MUHARREM BAYKOCA
Yatırım Fonu
MURAT GÜZELÖZ
Yatırım Fonu
MURAT KAPLAN
Yatırım Fonu
MURAT KAYA
Yatırım Fonu
MURAT KOYUNCU
Yatırım Fonu
MURAT ŞİVİL
Yatırım Fonu
MURAT TEKİN
Yatırım Fonu
MUSTAFA AÇIKGÖZ
Yatırım Fonu
MUSTAFA ATALMIŞ
Yatırım Fonu
MUSTAFA DEMİR
Yatırım Fonu
MUSTAFA GÜNEŞ
Yatırım Fonu
MUSTAFA İLHAN
Yatırım Fonu
MUSTAFA KARAGÖZLER
Yatırım Fonu
MUSTAFA KILINÇ
Yatırım Fonu
MUSTAFA KIROĞLU
Yatırım Fonu
MUSTAFA KIVRAK
Yatırım Fonu
MUSTAFA ÖZDEMİR
Yatırım Fonu
MUSTAFA YILDIRMAZ
Yatırım Fonu
MUSTAFA CEMİL GÜCÜYENER
Yatırım Fonu
MUSTAFA NECATİ YILDIZHAN
Yatırım Fonu
MUSTAFA RAİF ONGER
Yatırım Fonu
MUZAFFER ALTUNBAŞ
Yatırım Fonu
MÜGE ÖZEN
Yatırım Fonu
MÜNEVVER EFE
Yatırım Fonu
MÜNİR OKTAY KARAN
Yatırım Fonu
MÜNİR OKTAY KARAN
Yatırım Fonu
MÜSLÜM SEVDASIZ
Yatırım Fonu
NAZMİ CAN KOYUNBABA
Yatırım Fonu
NEBAHAT ÇAKMAK
Yatırım Fonu
NECAT DELEN
Yatırım Fonu
NECLA ANADOLULU
Yatırım Fonu
NECLA SAZİL
Yatırım Fonu
NECMETTİN ÖZKAN
Yatırım Fonu
NEDİME AYGÜL
Yatırım Fonu
NESRİN DENİZ
Yatırım Fonu
NESRİN MİRELİ
Yatırım Fonu
NESRİN BUKET KÜL
Yatırım Fonu
NEVİL ÜNAL
Yatırım Fonu
NEZAKET GÜNDÜZ
Yatırım Fonu
NEZAKET GÜNDÜZ
Yatırım Fonu
7
NİHAN ERZURUMLUOĞLU
Yatırım Fonu
NİHAT ÇELİK
Yatırım Fonu
NİHAT ÖZBAY
Yatırım Fonu
NİHAT FERİT KUNDAKÇI
Yatırım Fonu
NİLGÜN KÖSE
Yatırım Fonu
NUBER KÖK
Yatırım Fonu
NURDAN KOLOT
Yatırım Fonu
NURETTİN ZEYTUN
Yatırım Fonu
NURİYE ZAFER ÖZER
Yatırım Fonu
NURSEL ERHAN
Yatırım Fonu
NURŞEN GÜRŞEN
Yatırım Fonu
OKTAY GÖYDAŞ
Yatırım Fonu
ORÇUN ÇİFTÇİ
Yatırım Fonu
ORHAN ERSOY
Yatırım Fonu
ORHAN KARATAŞ
Yatırım Fonu
ORHAN ÖZACUN
Yatırım Fonu
ORHAN SEVER
Yatırım Fonu
OSMAN KÜÇÜKALEV
Yatırım Fonu
OSMAN TURAN
Yatırım Fonu
OSMAN HALİDUN TOL
Yatırım Fonu
OSMAN HALİDUN TOL
Yatırım Fonu
OYA BEKTAŞOĞLU
Yatırım Fonu
OYA NİHAL ÇELİKBİLEK
Yatırım Fonu
ÖNDER ER
Yatırım Fonu
ÖZER KAYALIOĞLU
Yatırım Fonu
ÖZGE BAŞARIR
Yatırım Fonu
ÖZGE BAŞARIR
Yatırım Fonu
ÖZGÜL KÜÇÜKFIRAT
Yatırım Fonu
ÖZGÜL KÜÇÜKFIRAT
Yatırım Fonu
ÖZLEM YILMAZ
Yatırım Fonu
ÖZNUR IŞIK
Yatırım Fonu
PINAR OKTAY
Yatırım Fonu
RABİYE KÖYLÜ
Yatırım Fonu
RAMİZ KAPLANGİRAY
Yatırım Fonu
RASİM SERDAR KURDOĞLU
Yatırım Fonu
RECEP ATEŞ
Yatırım Fonu
REMZİ ÇİLTAŞ
Yatırım Fonu
REMZİ SAĞIROĞLU
Yatırım Fonu
RESUL YAMAN
Yatırım Fonu
REŞAT NADİR ÖZSOĞUK
Yatırım Fonu
REYHAN ÜNÜVAR
Yatırım Fonu
RUKİYE AYBAR
Yatırım Fonu
RUKİYE İŞLER
Yatırım Fonu
RÜŞTÜ SERHAT ÖZKAZANÇ
Yatırım Fonu
SAADET KARCI
Yatırım Fonu
SABRİ TUNÇ ÜNAL
Yatırım Fonu
SAİM ÇİFTÇİ
Yatırım Fonu
SAİM ÇİFTÇİ
Yatırım Fonu
SAKİNE YAKTI
Yatırım Fonu
SALAVAT UTESHOV
Yatırım Fonu
SALİH ÇAKMAK
Yatırım Fonu
8
SALİHA GÜLAY SÖNMEZ
Yatırım Fonu
SAVAŞ ASLAN
Yatırım Fonu
SAVAŞ BÜLBÜL
Yatırım Fonu
SEDAT AÇILDI
Yatırım Fonu
SEDAT APARAN
Yatırım Fonu
SEDEF DURMUŞ
Yatırım Fonu
SELAMİ EKİN
Yatırım Fonu
SELÇUK ÇİLİNGİR
Yatırım Fonu
SELDA ÇELİK
Yatırım Fonu
SELİN KILBEY
Yatırım Fonu
SELMA EROL
Yatırım Fonu
SEMIHA TUNCEL
Yatırım Fonu
SEMRA BAĞRIYANIK
Yatırım Fonu
SERDAR BİRLİKÇİ
Yatırım Fonu
SERDAR BİRLİKÇİ
Yatırım Fonu
SERDAR GÖLER
Yatırım Fonu
SERDAR KAYHAN
Yatırım Fonu
SERDAR YÜKSEL
Yatırım Fonu
SERKAN BERBER
Yatırım Fonu
SERKAN SAN
Yatırım Fonu
SERKİS REİZYAN
Yatırım Fonu
SERPİL KANBEROĞLU
Yatırım Fonu
SEVDA KARAKAYA
Yatırım Fonu
SEVİNÇ FİDAN
Yatırım Fonu
SEVİNÇ GÜNGÖR
Yatırım Fonu
SEZAYİ MERİÇ
Yatırım Fonu
SIRRI ŞAHİN
Yatırım Fonu
SİBEL AĞBABA
Yatırım Fonu
SİNEM İŞCAN
Yatırım Fonu
SİNEM SEYHAN
Yatırım Fonu
SOLMAZ KÜLCÜ
Yatırım Fonu
SONJA CAROLE ALLEN
Yatırım Fonu
SULTAN SÜLEYMAN KIZILHAN
Yatırım Fonu
SÜEDA FUNDA VARİNLİOĞLU
Yatırım Fonu
ŞABAN KURTBAŞ
Yatırım Fonu
ŞAMİL JANE
Yatırım Fonu
ŞEHRİ BAKICI
Yatırım Fonu
ŞEREF DURGUT
Yatırım Fonu
ŞEVKİ ÖRNEK
Yatırım Fonu
TACEDDİN KARA
Yatırım Fonu
TAHSİN ÜLKEN ÖNDER
Yatırım Fonu
TAMER BAĞCI
Yatırım Fonu
TEMEL ÖZCAN
Yatırım Fonu
TEMEL USLU
Yatırım Fonu
TUNCAY AKÇA
Yatırım Fonu
TURGAY BAĞIŞ
Yatırım Fonu
TURGUT ALBAYRAK
Yatırım Fonu
TÜLAY ÖZTEKİN
Yatırım Fonu
TÜLAY YAĞMUR
Yatırım Fonu
TÜLİN ÇEKMECELİGİL
Yatırım Fonu
TÜLÜN AKTAN
Yatırım Fonu
9
TÜRKAN FIRAT
Yatırım Fonu
UĞUR GÖÇ
Yatırım Fonu
UMMAHAN GEDİK
Yatırım Fonu
UMUT ŞAHİN
Yatırım Fonu
ÜMİT KARAKAYA
Yatırım Fonu
ÜMİT SEZER
Yatırım Fonu
ÜMİT YANIK
Yatırım Fonu
VAHİT DALANÇIKAR
Yatırım Fonu
VEDAT YAŞAR SOYDİNÇ
Yatırım Fonu
VEYSEL AKBULUT
Yatırım Fonu
VEYSEL AKBULUT
Yatırım Fonu
VOLKAN GÜNSOR
Yatırım Fonu
VOLKAN GÜNSOR
Yatırım Fonu
VOLKAN KÜRŞAT BEKİROĞLU
Yatırım Fonu
YAKUP AKDAĞ
Yatırım Fonu
YAKUP DÖNDAR
Yatırım Fonu
YAKUP ÖZEL
Yatırım Fonu
YALÇIN ONAN
Yatırım Fonu
YASEMİN KUNÇ
Yatırım Fonu
YAŞAR NADİR
Yatırım Fonu
YAVUZ YILMAZ
Yatırım Fonu
YILDIRAY KOCA
Yatırım Fonu
YILDIRIM DEMİR
Yatırım Fonu
YOSUN SEDEF MERMERCİ
Yatırım Fonu
YUNİS ÇAY
Yatırım Fonu
YUNUS BAYRAM
Yatırım Fonu
YUSUF GÜRSOY
Yatırım Fonu
YUSUF İNCEOĞLU
Yatırım Fonu
YUSUF EFE AŞKIN
Yatırım Fonu
ZAFER ÖZYAPRAK
Yatırım Fonu
ZAHİDE KIRTAY
Yatırım Fonu
ZAHİDE PINAR YEĞİN
Yatırım Fonu
ZAHİDE PINAR YEĞİN
Yatırım Fonu
ZEHRA CANİKLİOĞLU
Yatırım Fonu
ZELİHA DERİCİ
Yatırım Fonu
ZELİHA YILMAZ
Yatırım Fonu
ZEYNEL AKGÜN
Yatırım Fonu
ZEYNEP KABACA
Yatırım Fonu
ZEYNEP BANU DALAMAN
Yatırım Fonu
ZİYA ALTAY
Yatırım Fonu
ZİYA NADİR BALIKLILI
Yatırım Fonu
10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
502 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content